TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE február 15-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2011. február 15-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE"

Átírás

1 TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE február 15-én megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE Tartalom: 2/2011.(II. 16.) számú képviselő-testületi RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2008.(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 3/2011.(II. 16.) számú képviselő-testületi RENDELET Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról 24/2011. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozat / A Tiszamenti Orvosi Ügyeleti Társulás évi működéséről / 25/2011. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozat / Eötvös Iskola Tiszaugi Óvoda Bölcsödei tagintézményénél technikai dolgozó álláshely megszüntetése / 26/2011. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozat / Önkormányzat intézményeinél dolgozó közalkalmazottak béren kívüli juttatásairól / 27/2011. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozat / Kamatmentes lakástámogatási kölcsön ellátási forma megszüntetéséről / 28/2011. (II.15.) számú képviselő-testületi határozat / Közbeszerzési terv jóváhagyása / 29/2011. (II.15.) számú képviselő-testületi határozat / KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. megbízása a Környezetvédelmi Program készítésére /

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: február 15-én megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Jelen vannak: 4 fő képviselő Dr. Lipka Klaudia megbízott jegyző Jelenléti ív szerint Jegyzőkönyvvezető: Vargáné Szántó Krisztina Trencsényi István képviselő az ülésről távol maradt. Jegyzőkönyv hitelesítők: Tigyi Istvánné képviselő Gulyás Lajos alpolgármester Sinka Ferenc polgármester megállapítja, hogy az ülésen 4 fő képviselő jelen van, tehát az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kérem a képviselőket, hogy VI. napirendi pontként vegyük fel a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. megbízását a Környezetvédelmi Program készítésére. VII. napirendi pont legyen az Ügyvédi felhatalmazás, amelyet tekintettel arra, hogy az önkormányzat vagyonát érinti kérem, hogy zárt ülésen tárgyaljuk meg. A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta. Interpelláció nem volt. I. napirendi pont Tájékoztató a Tiszamenti Orvosi Ügyeleti Társulás évi működéséről (gesztor beszámolója) Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A Tiszametni Orvosi Ügyeleti Társulás évi működtetéséről szóló beszámolót minden képviselő megkapta. A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény érintett a leginkább a szolgáltatás igénybevételében, ezért kérdezem Tigyiné Julikát, hogy van-e valamilyen probléma az ellátással? Tigyi Istvánné képviselő: Nincs semmi probléma, minden megfelelően működik. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 24/2011.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat / A Tiszamenti Orvosi Ügyeleti Társulás évi működéséről / Tiszaug Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

3 Tiszaug Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tiszamenti Orvosi Ügyelet Társulás évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Tiszamenti Orvosi Ügyeleti Társulás Tiszakécske Képviselők Irattár - é r t e s ü l n e k. II. napirendi pont évi költségvetés előirányzatait megalapozó tulajdonosi döntések előterjesztése Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A évi költségvetés előirányzatait megalapozó tulajdonosi döntésekről már decemberben kellett volna beszélni, de sajnos az élet más körülményeket teremtett. Most vált szükségessé, hogy a felmerülő kérdésekről döntsünk. A javaslataimról már beszéltünk, valamint írásos formában a képviselők elé lett terjesztve. Az első takarékossági intézkedési javaslatom: az Eötvös Iskola Tiszaugi Óvoda Bölcsödei tagintézményénél 1 fő teljes munkaidős technikai dolgozói álláshely megszüntetése vált szükségessé július 1-től kezdődően szűkös anyagi helyzetre való tekintettel. Állásfoglalást kértem a helyi tagintézmény-vezetőtől, valamint az vezető óvónőtől. Sütőné vezető óvónő véleménye, hogy az óvoda jelenlegi helyzetét figyelembe véve 8 órás nyitvatartási idő mellett 2 óvónővel és 1 dajkával kellene működnie az intézménynek. A helyi óvoda 10 órában tart nyitva, így egy 4 órás dajkával egészül ki a személyi létszám. 1 fő közcélú foglalkoztatott segíti az óvoda működtetésének ellátását a mai napon is, ezzel is könnyítve a dolgozók terheit. Bőségesen elegendő fő óvodás gyermek mellé a 1.5 fő technikai dolgozó alkalmazása. Emberi indítékokat is megértem, de lényegesen többen vannak alkalmazva az intézményben jelenleg, mint kellene. Az álláshely megszüntetéséről kellene döntenünk, amelyről a Tiszamenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Elnökét, valamint az Eötvös Iskola igazgatóját is értesíteni kell a további szükséges intézkedések végrehajtása érdekében. Második intézkedési javaslatom: az önkormányzat intézményeinél alkalmazott közalkalmazottak béren kívüli juttatását határozzuk meg, amelyre 3 alternatívát ismertetnék december 31-ig átmeneti hatállyal az önkormányzat rendkívül nehéz anyagi helyzetére való tekintettel megszünteti. 2. Havi nettó Ft/fő/hó mértékben állapítja meg március 1-től. 3.Az Önkormányzat rendkívül nehéz helyzete ellenére is megtartja a évi mértékben, azaz nettó Ft/fő/hó mértékben a közalkalmazottak béren kívüli juttatását. Havi Ft-tal számolva 22 fő figyelembe vételével 2.2 millió forint megtakarítást jelentene. Ha a január-február hónapot nem számítjuk bele, akkor ez az összeg 2 millió forint körül van. Harmadik intézkedési javaslatom: Az önkormányzat által nyújtandó lakástámogatásról szóló 16/2000.(X.19.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott kamatmentes kölcsön intézményének megszüntetését javaslom. Nem tartom indokoltnak a kamatmentes kölcsön nyújtását úgy, hogy az önkormányzat hitelt vesz fel kamattal növelten. Nem mehet így tovább, hogy néhány ember sportot űz a kölcsön felvételéből és még az egyik visszafizetése előtt már igényli a következő kölcsönt. Dr. Lipka Klaudia megbízott jegyző: Jelenleg a 16/2000.(X.19.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott kamatmentes kölcsön megszüntetéséről lenne szó, amely mellett még mindig érvényben marad a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 12/2003.(VII.16.) számú önkormányzati rendelet, amelynek a biztosít a rászorultak részére kamatmentes kölcsönre lehetőséget. A szociális törvény által szabályozott forma ezáltal megmaradna.

4 Kocsis Józsefné képviselő: Az álláshely megszüntetésével kapcsolatosan kérdezem: ha egy dolgozót felmentenek, akkor a felmentési időre járó illetmény és járulékainak hány százalékára lehet pályázni? Szabóné Gazsi Márta főtanácsos: A teljes 100 %-ot finanszírozzák pályázat keretében. Kocsis Józsefné képviselő: A hitelkeretünket érdemes lenne csökkenteni, de nem értek azzal egyet, hogy megszüntessük azt a lehetőséget, hogy a rászoruló embereknek kamatmentes kölcsönt tudjunk nyújtani. A feltételeket szigorítani lehetne, de adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor szükség lehet az általunk nyújtott kölcsön összegére. Cafetéria: nem mindegy, hogy mekkora fizetés mellől hiányzik az összeg, amely általunk megvonásra kerül. Megszüntetni nem javaslom teljes mértékben, mert a kicsi is jól jön a dolgozóknak. Szabóné Gazsi Márta főtanácsos: A lakáscélú kölcsön már régen nem szolgálja azt a célt, amiről régen szólt. Bevált gyakorlat az, hogy mire befizeti az igénylő, már veszi is fel a következőt. Vannak emberek, akik örök körforgásban vannak. Arra kérek mindenkit, hogy kezeljük az önkormányzat pénzét is úgy, mintha a sajátunk lenne. Sok ember mehetne a Tisza-partra fát gyűjteni úgy, hogy Gulyás Lajosnál, mint gátőrnél Ft-ot kellene befizetni m3-enként és télre gyűjthetne tüzelőt. De nem mennek az emberek, vagy csak kevesen veszik igénybe ezt a lehetőséget. Tőlünk várják a megoldást. Kocsis Józsefné képviselő: Szeretnék egy olyan kimutatást kérni, amelyből kitűnik, hogy mekkora az az összeg, amely segélyre ki lett fizetve az elmúlt évben. Szabóné Gazsi Márta főtanácsos: 5 millió forint az az összeg, amely az összes támogatási formában kifizetetésre került évben hatalmas összeg volt az előző évekhez viszonyítva. Kocsis Józsefné képviselő: A tavalyi év nagyon nehéz volt mindenkinek, de tudni kell, hogy ez az év is nehéz lesz. Többre becsülöm azt a személyt, aki inkább kölcsönt kér és nem segélyt. Gulyás Lajos alpolgármester: Tapasztalat az, hogy az idősek élnek inkább a fa gyűjtési lehetőséggel. A fiatalabbak inkább az egészséges fákat vágnák ki, a földről nem akarják szedni a nyesedék fát. Tigyi Istvánné képviselő: Tudni lehet, hogy a évben kapott összeget kölcsön formájában hányszor adtuk ki? Szabóné Gazsi Márta főtanácsos: Jelenleg Ft kintlévőség van a lakosság körében. Tigyi Istvánné képviselő: Nem igazán értem az adósságállományt, hiszen amikor megszavazom a kölcsön összegét, akkor annak tudatában teszem, hogy a kérelmező számlaszámáról levonásra kerül a törlesztő részlet, így a visszafizetés biztosított. Horváth Istvánné igazgatási főelőadó véleményére is kíváncsi lennék.

5 Horváth Istvánné igazgatási főelőadó: A szociális törvény 45.. szabályozza az átmeneti segélyezést, melynek keretében a kölcsön nyújtására lehetőség van a rászorulók részére. Az igényelhető kölcsön összege a nyugdíjminimum 2-szerese, amelyet 6 hónap alatt kell visszatörleszteni. A helyi rendeletünkben az egy főre jutó értékhatár Ft/fő, amely szabályozza az igénylés lehetőségét is. Szigorúan szabályozott forma, ettől eltérni nem lehet. A 16/2000.(X. 19.) számú önkormányzati rendelet alapján nyújtott kölcsön valóban már régen nem azt a szerepet tölti be, mint a régen. Tigyi Istvánné képviselő: A szociális törvény alapján elfogadom a Ft határt, de mi van akkor, ha valaki Ft/fő egy főre jutó jövedelemmel jut bajba? Akkor nem segítünk, mert vannak határok és azt be kell tartani. Tigyi Istvánné képviselő: Átalakíthatnánk a rendeletet úgy, hogy csak súlyos helyzetre álljon rendelkezésre. El kellene különíteni Ft-ot, melyhez szükség esetén lehetne nyúlni. A teljes megszűnésével nem értek egyet. Cafetéria esetében javaslom a b.) variációt, vagyis Ft/fő/hó béren kívüli juttatás megállapítását a közalkalmazottak részére. Álláshely megszűnésével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy körbe kell járni a dolgot, hiszen a magam részéről én is sajnálom az érintett dolgozót. Elfogadom, hogy az egészségügyi állapota miatt bizonyos munkaköröket nem láthat el, a megélhetése nem biztosított. Ingázó dolgozónak nem vennék fel sehová. Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető: Óvodai álláshellyel kapcsolatban szeretnék megszólalni, mert rémülten hallom a dolgokat. Lehetőséget sem kap új állásra a településen az elküldésre kerülő dolgozó? Egyedül neveli a gyermekét, ezt tartsuk szem előtt. Való igaz, hogy a gyermeklétszám alapján kell a technikai dolgozók létszámát meghatározni. 1 csoportos óvoda estében ez nem megfelelő meghatározási forma. A szabadságolások idején nagy gond a feladatellátás. Kaptunk egy közcélú munkást, így jelenleg tökéletesen el van látva a feladat. Ha jól értem, akkor a jelenlegi 4 és fél álláshelyből 3 és fél álláshely lesz technikai dolgozók esetében. Többet kell mindenkinek vállalnia, de ezt az áldozatot meg kell tenni. Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető: A közcélú munkást nem lehet más intézménynél elhelyezni és akkor az állományban lévő technikai dolgozó maradna változatlanul az óvodánál? A közcélú munkavállaló plusz létszám, ő csak egy segítség nektek a munkában. A polgármesteri hivatalnál alkalmazott takarító nyugdíjazása miatt kellett valakit helyette keresni, aki ellátja a feladatot. A jelenlegi munkavállaló 4 órában látja el ugyanazokat a feladatokat, amelyet régen a nyugalmazott dolgozó 8 órában. Felvállalta csökkentett munkaidőben a feladatellátást és jól is végzi a munkáját. Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető: Azzal jöttem ide, hogy egy jó megoldás születik, de ennek ellenére most nagyon elkeseredtem a hallottaktól. Itt szembesülök azzal, hogy egész másról van szó, mint amit megbeszéltünk. Tartsuk szem előtt, hogy egy egyedülálló anyukáról van szó, akit érint a létszámleépítés.

6 A jelenlegi takarító is egyedülálló anyuka, egy kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő. Miért más az egyik, mint a másik? Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető: Határozatlan idejű, kinevezett munkavállalóról van szó. 1 plusz álláshely megtartását 2 évig tudtuk húzni, de nem lehet tovább, mert anyagi lehetőségeink nagyon szűkösek és a törvény sem kötelez rá bennünket, hogy ekkora ellátotti létszám mellé ennyi technikai dolgozó legyen alkalmazva. Tökéletesen értem az emberi érzéseket, de itt az anyagiakról is szó van. Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető: Vezetőként megértem, hogy sokan vagyunk és 1 álláshelyet meg kell szüntetni, de nem ebben a formában gondoltam ezt végrehajtani. Horváth Istvánné igazgatási főelőadó: A közfoglalkoztatott most ott van átmenetileg. Ha nem lenne ott, akkor a takarítási feladatokat ki látja el? A jelenlegi 4 órás technikai dolgozó 8 órás munkarendbe lenne felvéve? Nem lenne teljes munkaidős munkavállaló akkor sem a jelenleg részmunkaidős technikai dolgozó. 2 óvónőnek, 1 teljes munkaidős és egy 4 órás technikai dolgozónak el kellene tudnia látni a feladatokat ekkora intézményben. Nem várhatja el senki az önkormányzattól, hogy ilyen szűkös költségvetés mellett továbbra is felvállaljuk a plusz létszám finanszírozását. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 25/2011. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozat / Eötvös Iskola Tiszaugi Óvoda Bölcsödei tagintézményénél technikai dolgozó álláshely megszüntetése / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy kezdeményezi az Eötvös Iskola Tiszaugi Óvoda Bölcsödei tagintézményénél (Tiszaug, Móra Ferenc út 2.) július 1. napjától kezdődően 1 fő teljes munkaidős technikai álláshely megszüntetését. Felhatalmazza Sinka Ferenc polgármestert, hogy a Tiszamenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Elnökével és az Eötvös Lóránd Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktató Intézmény (Lakitelek, Kiss János u. 1.) igazgatójával vegye fel a kapcsolatot és a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Pap Sándor a Tiszamenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Elnöke Eötvös Lóránd Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktató Intézmény Lakitelek, Kiss János u. 1. Eötvös Iskola Tiszaugi Óvoda Bölcsödei tagintézménye Tiszaug, Móra F. út 2. Pénzügy - helyben Képviselők Irattár - é r t e s ü l.

7 A közalkalmazottak béren kívüli juttatásainál 3 lehetséges alternatívát soroltam fel. El kellene dönteni, hogy melyiket válasszuk. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület a közalkalmazottak béren kívüli juttatásairól egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 26/2011. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozat / Önkormányzat intézményeinél dolgozó közalkalmazottak béren kívüli juttatásairól / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat intézményeinél dolgozó közalkalmazottainak béren kívüli juttatását havi nettó Ft/fő/hó mértékben állapítja meg március 1-től. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: értelemszerűen Erről: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény Tiszaug, Rákóczi út 49. Pénzügy helyben Képviselők Irattár - é r t e s ü l. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület a kamatmentes lakástámogatási kölcsön megszüntetéséről 2 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 27/2011. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozat / Kamatmentes lakástámogatási kölcsön ellátási forma megszüntetéséről / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és 2 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem javasolja az önkormányzat által nyújtandó lakástámogatásról szóló 16/2000.(X.19.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott ellátás megszüntetését. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Képviselők Irattár - é r t e s ü l.

8 III. napirendi pont Intézményi térítési díjak módosítása Előterjesztő: Dr. Lipka Klaudia megbízott jegyző Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot? Kocsis Józsefné képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Dr. Lipka Klaudia megbízott jegyző: Az előterjesztéshez képest módosító javaslattal szeretnék élni. Az intézményi térítési díjaknál az étkeztetés résznél a szociális étkeztetés helyre szállítása esetén javaslom, hogy a térítési díj összegét bontsuk meg úgy, hogy 475 Ft/fő/nap Ft kiszállítási díj. Az idősek otthonánál az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, valamint a demens betegek intézményi ellátásánál a második sorban az étkezés költségét tüntessük fel úgy, hogy mindkét esetben Ft/fő/nap, amely Ft/fő/hó. A módosítási javaslatokkal egyetértetek? Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2011. (II. 16.) számú önkormányzati RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2008.(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható. IV. napirendi pont Az önkormányzat évi költségvetésének előterjesztés Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A költségvetés részleteit már ismerik a képviselők. Van-e valakinek további kérdése, hozzászólása? Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (II. 16.) számú önkormányzati RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható.

9 V. napirendi pont évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról Előterjesztő: Dr. Lipka Klaudia megbízott jegyző Dr. Lipka Klaudia megbízott jegyző: A közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény alapján minden évben legkésőbb április 15-ig az önkormányzatoknak összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évben tervezett közbeszerzéseikről. Önkormányzatunk ebben az évben nem tervez közbeszerzési eljárás lefolytatását. Kérem a határozat-tervezet elfogadását. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot? Kocsis Józsefné képviselő: Nem tárgyaltuk. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 28/2011. (II.15.) számú képviselő-testületi határozat / Közbeszerzési terv jóváhagyása / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazati arány mellett az alábbi határozatot hozza: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a mellékelt tartalmú és e határozat elválaszthatatlan részét képező közbeszerzési tervet. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: értelemszerűen Tiszaug Község Önkormányzat évi közbeszerzési terve AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Hivatalos név: Tiszaug Község Önkormányzata Postai cím: Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. Város/Község: Tiszaug Postai irányítószám: 6064 Kapcsolattartás címzett: Sinka Ferenc, polgármester Telefon: / Fax: / Internet cím: Az ajánlatkérő általános címe (URL): Ország: Magyarország

10 Kbt. 22. (1) bekezdés d) pontja alapján klasszikus ajánlatkérő. AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Hivatkozva a évi CXXIX. közbeszerzési törvény 5. -ában foglaltakra az alábbiakban hozzuk nyilvánosságra a közbeszerzési tervet. Időbeli ütemezés A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés II. Építési beruházás CPV kód Irányadó eljárásrend az eljárás Tervezett eljárási megindításának, illetve szerződés teljesítésének típus a közbeszerzés várható időpontja vagy a megvalósításának szerződés időtartama tervezett időpontja Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? III. Szolgáltatásmegrendelés IV. Építési koncesszió V. Szolgáltatási koncesszió Jóváhagyva a../2011.(ii.15.) számú képviselő-testületi határozattal Tiszaug, február 10. Sinka Ferenc sk. polgármester 10

11 VI. napirendi pont KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. megbízása a Környezetvédelmi Program készítésére Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Kérem, hogy a Környezetvédelmi Program készítésével bízzuk meg a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft-t. Minden EU-s pályázat mellékletét kell képeznie a meglévő Környezetvédelmi Programunknak, így elengedhetetlenül szükséges ennek megléte. Az elkészítés vállalási költsége: Ft + áfa összeg. Különböző adatokkal kell szolgálnunk a program elkészítéséhez, amelyek összegyűjtése már folyamatban van. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 29/2011. (II.15.) számú képviselő-testületi határozat / KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. megbízása a Környezetvédelmi Program készítésére / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tiszaug település évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programjának elkészítésével a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.-t (5000. Szolnok, Ságvári kft. 4.) bízza meg. Környezetvédelmi Program elkészítésének egyszeri díja: Ft + áfa összeg, melyet a évi költségvetésében a hitelkeret terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Sinka Ferenc polgármestert a vállalkozási szerződés megfogalmazására és aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről: KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. Szolnok, Ságvári krt. 4. Pénzügy helyben Polgármester Képviselők Irattár é r t e s ü l n e k. VII. napirendi pont Ügyvédi meghatalmazás Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljuk meg. 11

12 A napirendi pont megtárgyalása zárt ülésen történt, az ügyvédi meghatalmazásról szóló 30/2011.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat kihirdetése nyílt ülésen történt. Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Sinka Ferenc polgármester a nyílt ülést bezárta. Az alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Kmf.. Sinka Ferenc polgármester. Dr. Lipka Klaudia megbízott jegyző Jegyzőkönyv hitelesítő:. Tigyi Istvánné képviselő Gulyás Lajos alpolgármester 12

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 05-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 203/2008. (XI. 5.) Kt.határozat Az Eötvös Iskola Tiszaugi

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-15/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 81/2012.(VIII.8.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének Szám: 230-14/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. december 18-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 25/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 2010. december 14-én megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE Tartalom: 18/2010.(XII. 15.) számú képviselő-testületi RENDELET A telekadóról szóló 21/2002.(XII.18.)

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. október 24-én megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. október 24-én megtartott ülésének Szám: 337-19/2012. TISZUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. október 24-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 15/2012.(X.25) számú önkormányzati RENDELET

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. november 19-én megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben.

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-3/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 3/2014. Készült, 2014. április 30-án, 18 órakor a tápi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12- én (csütörtökön)

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. november 21-én (hétfő) 16 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Művelődési Házban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet jegyző Báránkó

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án (kedden) 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről AJ K A V ÁROS ÖNKO R M ÁN YZ AT A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 0 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-135 fax:(88) 212-794 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 01/00010-012/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. szeptember 27-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor, Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor, Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. március 27-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

5. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

5. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 5. napirendi pont Tárgy: Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-28/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 5-én 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem 182 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 14-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről Helye: Polgármesteri

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 29. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről.

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről. Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről. Jegyzőkönyv Készült az Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-217/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. augusztus 19-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről Balatonfüred,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. január 14-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. január 14-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. január 14-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis Tibor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. május 18-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Haszon Zsolt Kalmár Lajos Somogyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. június 26-án 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. június 26-án 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. június 26-án 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 80/2008.(06.26.) Beszámoló a horti Napközi Otthonos Óvoda az eltelt év

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

2.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezet

2.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 29-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Harangozó Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 98 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 25.-én Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének soros, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.március 21.-én megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben