J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs"

Átírás

1 Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj Jelen vannak: Tóth József polgármester Halmaj Béres Sándor képviselő Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Botos András képviselő Palásti László képviselő Veres Dénes Ferenc képviselő Zsiga Istvánné képviselő Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Kovács Pál alpolgármester Riz István képviselő Tarnócziné Tóth Melinda képviselő Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Szántó Lászlóné Dr. Szunyogh János Zsírosné Becse Gizella Tóthné Pekár Ágnes Polgáriné Csordás Judit Frankó Zoltánné Kiss Zoltánné körjegyző igazgató óvodavezető könyvtárvezető főtanácsos gazdasági ügyintéző jegyzőkönyvvezető A lakosság köréből megjelent 1 fő. Tóth József polgármester tisztelettel köszönti az együttes testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a halmaji és kiskinizsi Képviselő-testület egyaránt határozatképes. Az ülést megnyitja javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Halmaj község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot. Orosz Miklósné polgármester javasolja, hogy a kiskinizsi jegyzőkönyv hitelesítésével Kovács Pál alpolgármestert, vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Kiskinizs község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot. Tóth József polgármester ismerteti az ülés tervezett napirendjét. Javasolja, hogy az írásbeli előterjesztéstől eltérően, első napirendi pontként A halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatói álláshelyre kiírandó pályázati feltételek elfogadása című napirendet tárgyalja meg a Képviselőtestület. Kéri a jelenlévő képviselőket, hogy a javaslatot fogadják el. Halmaj község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadja a javaslatot, és a következő napirend szerint üléseznek: Kiskinizs község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot, és a következő napirend szerint üléseznek:

2 2 NAPIREND: 1.) A halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda igazgatói álláshelyre kiírandó pályázati feltételek elfogadása Előadó: Tóth József polgármester 2.) Közös intézmények évi költségvetési javaslatának megtárgyalása Előadó: intézményvezetők 3.) A halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda rekonstrukciójának kivitelezésére benyújtott ajánlatok elbírálása Előadó: Tóth József polgármester, Dr. Jancsurák Sándor közbeszerzési szakértő 4.) Egyéb indítványok, bejelentések Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését. 5.) Az Önkormányzat évi költségvetési javaslatának megtárgyalása Előadó: Tóth József polgármester, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos 6.) A 2011 évi közfoglalkoztatás céljainak meghatározása Előadó: Tóth József polgármester 7.) Közművelődési rendelet módosítása, közösségi tér használatával kapcsolatos dokumentumok elfogadása Előadó: Tóth József polgármester, Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető 8.) Egyéb indítványok, bejelentések 9.) Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása Előadó: Kiss Zoltánné NAPIREND TÁRGYALÁSA I. NAPIREND A halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda igazgatói álláshelyre kiírandó pályázati feltételek elfogadása Előadó: Tóth József polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatójának intézményvezetői megbízása július 31-én lejár. Annak érdekében, hogy augusztus 1-től új intézményvezető kerülhessen az intézmény élére, a két fenntartó önkormányzatnak pályázati felhívást kell közzé tennie a jogszabályban előírt módon. Magasabb vezető beosztás ellátására nyilvános pályázatot kell kiírni, melyet a Kormányzati Szolgáltató Központ honlapján közzé kell tenni. Az írásbeli javaslattervezet módosítható. Kéri, hogy a jelenlévők elsőként tegyék fel kérdéseiket, azt követően vitára bocsátja az előterjesztést. Dr. Szunyogh János iskolaigazgató megköszöni mindkét testületnek az együttműködést, a pozitív hozzáállást. Pontatlannak tűnik számára az előnyök felsorolásában az idegen nyelv ismerete. Ezt konkrétabban kellene definiálni: mely idegen nyelvek, milyen szintű ismerete jelent előnyt a pályázat elbírálása során? Tóth József polgármester hozzáfűzi, hogy szűkebb körben történt egyeztetés során felvetődött az idegen nyelv ismeretének törlése a pályázati felhívásból vagy konkrétabb megfogalmazása. Pl. legalább egy nyelvvizsga megléte. A mai világban jelentős előny, ha egy vezető rendelkezik olyan nyelvtudással melynek segítségével idegen nyelven tud kommunikálni. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy a vezetői álláshely betöltését nem kellene idegen nyelvi ismerethez kötni, mert e nélkül is jó színvonalon ellátható a feladat. Hozzáfűzi, hogy vezetői gyakorlat nem szerepel a pályázati felhívásban, mert annak meglétét jogszabály nem írja elő. Javasolja, és egyetért azzal, hogy a tervezetből kerüljön törlésre, hogy idegen nyelv ismerete előnyt jelent a pályázat beadása és elbírálása során.

3 3 Orosz Miklósné polgármester egyetért az elhangzottakkal. Palásti László képviselő hozzáfűzi, hogy az előnyöknél került megfogalmazásra a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. Tudomása szerint az idevonatkozó jogi szabályozás január 1-től kötelezővé teszi ezen végzettség meglétét. Ezzel szemben az a véleménye, ha valakinek nincs közoktatás vezetői szakképesítése, akkor is pályázhasson, mert úgy gondolja, hogy nem ettől a végzettségtől függ, hogy valaki jó vezető lesz-e vagy sem. Tóth József polgármester véleménye szerint tisztázni kell, hogy a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézmény vezetői szakképzettség kötelezően előírt végzettség-e, amennyiben kötelező, akkor be kell emelni a megbízási feltételek közé. 5 év vezetői gyakorlat meglétét is előírhatja a feladat ellátásához a két önkormányzat, de az sem kötelező. Szántó Lászlóné körjegyző elmondja, hogy jogszabály csak a második és további megbízás esetén teszi kötelezővé az intézményvezetői végzettség meglétét. Vagyis abban az esetben, ha a jelenlegi intézményvezető ismét pályázna a meghirdetetett álláshelyre, kötelező feltétel lenne az állás újbóli betöltéséhez az intézményvezetői végzettség. Más esetben nem kötelező. Hozzáteszi, hogy az állás betöltéséhez szükséges kötelező feltételeket a megbízási feltételek között kell szerepeltetni, a nem kötelező elemeket az előnyök között kell felsorolni. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget jogszabály kötelezően előírja, ezért az kikerülhet a tervezetből. Dr. Szunyogh János iskolaigazgató hozzáteszi, hogy tudomása szerint a jogszabály úgy rendelkezik, hogy közoktatás vezetői szakvizsga előnyt jelent. Ezért véleménye szerint azt felesleges az önkormányzatnak beemelni a pályázati feltételek közé, mert magasabb rendű jogforrás szabályozza. Tóth József polgármester annak érdekében, hogy ne legyen túlságosan laza a felhívás feltételrendszere, javasolja, hogy emeljék be a megbízási feltételek közé a pedagógus szakvizsga keretében szerzett, intézményvezetői végzettség meglétét. Egyetért azzal, hogy nagy valószínűség szerint nem ettől lesz valaki jó vezető, de a szakképzettség megszerzése során olyan ismereteket szerez, ami egy magasabb szintű vezetői munkát feltételez. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő javasolja, hogy a megbízási feltételek közül kerüljön törlésre a pedagógus szakvizsga, és kerüljön beemelésre a tervezetben előnynél megfogalmazott pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. Szántó Lászlóné körjegyző hozzáteszi, hogy a pályázat közzététele elektronikus úton történik. Amennyiben a fenntartó önkormányzatok elfogadják a pályázati kiírást, a Közigazgatási Szolgáltató Központban regisztrációs folyamatot követően, elektronikus úton feladható a hirdetés. Általános szabály, hogy a közzétételtől számított 30 nap a pályázatok benyújtási határideje. A hirdetés közzétételére határidő írható elő a jegyző számára. Tóth József polgármester hozzáfűzi, hogy a munkaterv szerint június hónapban megtartandó ülésen lenne célszerű döntést hozni a kérdésben. A pályázatok elbírálásának határideje: a 30 napos véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első rendes testületi ülés. Ezért annak érdekében, hogy legkésőbb március hónap végéig beérkezzenek a pályázatok, a kiírást február 15-ig közzé kell tenni. Kovács Pál alpolgármester hozzáteszi, hogy a tartalmi követelményeknél szerepel: szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseit is fogalmazza meg a pályázó a pályázatában. Véleménye szerint a gazdasági helyzetre is ki kellene térni, annak elkerülése érdekében, hogy a pályázó ne fogalmazzon meg olyan fejlesztési elképzelést, amely a rendelkezésre álló forrásokon felüli kiadásokat tesz szükségessé. Dr. Szunyogh János iskolaigazgató véleménye szerint a pályázatot benyújtó tájékozódni tud az iskola aktuális helyzetéről. A pályázónak ismernie kell mi van a költségvetésben, a Pedagógiai Programban. Az éves költségvetés és az elfogadott Pedagógiai Program szabta határok között mozoghat a pályázó elképzelései megfogalmazása során. Ezért nem érintheti érzékenyen, ha a fejlesztési elképzelései a pénzügyi fedezet hiányában nem valósíthatók meg. Az intézmény költségvetését a testületek fogadják el. A Pedagógiai Programban is megfogalmazott korlátok között működhet az intézmény az új vezető irányítása mellett is. Azt lehet megvalósítani, ami a Pedagógiai Programban szerepel. Tóth József polgármester véleménye szerint előfordulhat, hogy a pályázó olyan fejlesztési elképzeléseket vázol fel, amelynek költségkihatását nem képesek az önkormányzatok finanszírozni. Ez elé állít azonban - ahogy

4 4 Igazgató úr is említette - korlátot a Pedagógiai Program. A pályázat során a szakmai fejlesztési elképzeléseket kell megfogalmazni, nem tárgyi fejlesztésről van szó. A szakmai fejlesztéshez társulhat eszközfejlesztési igény is. Palásti László képviselő hozzáteszi, hogy a Pedagógiai Program az intézmény bibliája. Védi a fenntartót, és az iskolát egyaránt. A Program keretet szab a vállalt feladatoknak. Az abban foglalt feladatokat teljesíteni kell, attól többet nem. Dr. Szunyogh János iskolaigazgató javasolja, hogy kerüljön a pályázati felhívásban a tartalmi követelmények közé beépítésre: Szakmai helyzetelemzésre épülő racionális fejlesztési elképzelései megfogalmazás, amely pénzügyi korlátot is jelent a pályázó számára. A napirenddel kapcsolatban egyéb bejelentés, hozzászólás nem hangzott el. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza Szám: 1/2011.(I.27.) Kt. határozat Tárgy: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezető beosztás ellátására pályázati felhívás Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete megállapítja, hogy Halmaj és Kiskinizs községi Önkormányzatok közös fenntartásában lévő Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatójának július 31-én lejáró magasabb vezetői megbízásra tekintettel a magasabb vezetői állás betöltésére az alábbi pályázati felhívás közzétételét rendeli el. A pályázati felhívás közzétételét legkésőbb február 15-ig teljesíteni kell. Pályázati felhívás a halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatói álláshelyére Pályázatot meghirdető szerv: Halmaj Önkormányzat 3842 Halmaj Kossuth út 1 Kiskinizs Önkormányzat 3843 Kiskinizs, Rákóczi út 58. Meghirdetett munkahely és beosztás: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Igazgatói álláshely 3842 Halmaj, Fő út 17. Magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama: 5 év Megbízás kezdő napja: augusztus 1. Megszűnésének időpontja: július 31. Munkakörébe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Iskola igazgatói feladatainak ellátása. Megbízási feltételek: Büntetlen előélet Cselekvőképesség Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség Legalább 10 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. alapján. Pályázat benyújtásának Formája: A/4 es méretű összefűzött gépelt oldalak, műanyag borítással ellátva, 2 példányban, zárt borítékban

5 5 Határideje: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK internetes oldalán) történő közzétételtől számított 30 nap. Helye: Halmaj Község Önkormányzat Hivatala (Körjegyzőség) 3842 Halmaj, Kossuth út 1. Pályázat elbírálásának határideje: 30 napos véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első rendes testületi ülés. Tartalmi követelmények: A pályázó szakmai fényképes önéletrajza Az intézmény vezetésére vonatkozó programja Szakmai helyzetelemzésre épülő racionális fejlesztési elképzelései 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Szakmai végzettséget igazoló oklevélmásolatok Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személy adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Halmaj Község honlapja, február 1. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth József polgármester nyújt a es telefonon. Határidő: február 15. Felelős: polgármester, körjegyző II. NAPIREND Közös intézmények évi költségvetési javaslatának megtárgyalása Előadó: intézményvezetők (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja, hogy együttes testületi ülés előtt volt előzetes egyeztetés az intézményvezetőkkel a évi költségvetési javaslatra vonatkozóan. Már a költségvetési koncepció megtárgyalása során is jól látható volt, hogy az állami költségvetésből származó működési bevételek, illetve normatív támogatások csökkenni fognak. Az önkormányzatiság történetében a év a legnehezebb év lesz pénzügyi szempontból. Az utóbbi években a működési bevételek nem fedezték a működési kiadásokat, ezért a fejlesztési bevételekből kellett pótolni a működés hiányát. Ennek következtében szerencsésre eddig elkerülhető volt a hitelfelvétel, de a fejlesztési bevételekből át kellett csoportosítani működésre. Az elmúlt évben keletkezett forráshiány nagy részét fejlesztési bevételekből fedezték. Ebben az évben erre nem valószínű, hogy lesz lehetőség, csak abban az esetben, ha lesz olyan beruházás melynek pénzügyi teljesítése áthúzódik 2012 évre. A költségvetési javaslat összeállítását követően a Halmaj Község Önkormányzatának több mint 32 millió Ft. a működési forráshiánya ami kezelhetetlen, ezért drasztikus kiadáscsökkentést kell eszközölni. A bevételek növelésére komoly esély nincs. Az iparűzési adóbevételből várható esetleg némi többletbevétel, de a szabályok szerint, amennyivel több az iparűzési adó bevétel, annyival csökken az állami támogatás. Ezért az iparűzési adóbevétel növekedése gyakorlatilag nem jelent plusz bevételt. Újabb adónem kivetésére nincs lehetőség a térségben, ezért a kiadások csökkentésére kíván javaslatot tenni a következőképpen. A komplex oktatási intézmény évre vonatkozó kiadásait megvizsgálva, az sorban Dologi kiadások összesen pályázati pénzeszköz nélkül évi teljesítés eft., ezzel szemben a évi terv eft. 6 millió Ft-al több dologi kiadást tervezett az intézmény évre vonatkozóan, mint a évi teljesítés. Ez nem fogadható el, tekintettel arra, hogy a költségvetési koncepció elfogadásakor arról határozott a két Képviselő-testület, hogy a dologi kiadások a évi szinten tervezhetők. Véleménye szerint az ismertetett okoktól a 6 millió Ft-ot nem tudja biztosítani a két Önkormányzat az oktatási intézmény részére. Dr. Szunyogh János iskolaigazgató hozzáfűzi, hogy a 6 millió Ft. többletkiadás okai a következők: Az intézményt ún. rehabilitációs hozzájárulás terheli, éves szinten Ft. összegben. 20 fő felett egy csökkentett munkaképességű dolgozót kell alkalmazni, amennyiben nem foglalkoztatnak ilyen személyt, akkor rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni az intézménynek az állami költségvetés részére. Ez egy jelentős tétel a költségvetésben. Azon kívül január 1-je után a 8. évfolyamos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanulók részére is ingyenesen kell biztosítani az étkeztetést, melynek ÁFA-ja szintén az intézményt

6 6 terheli. Tavalyról 1,2 millió Ft. összegű ki nem fizetett számla húzódott át évre. A zavartalan működés érdekében szükséges a dologi kiadások évi szintjének megemelése. Nem szeretné, ha az új intézményvezető üres kasszával venné át az intézmény vezetését. Ezért kéri, hogy legalább 1 millió Ft-al emeljék meg a tavalyi kiadási szintet. Tóth József polgármester véleménye szerint, az iskola rekonstrukciója következtében a fűtési költségek csökkenni fognak. Ez a megtakarítás az év második felében jelentkezni fog. Azt javasolja, hogy a 6 millió Ft. helyett 1 millió Ft-al növeljék meg a dologi kiadásokat az oktatási intézménynél. Ezáltal a dologi kiadások költséghelyen erre az évre eft. kerüljön elfogadásra. Az elmúlt évben Ft/fő béren kívüli juttatás szerepelt a költségvetésben. Az idei tervezetbe nem került cafetéria juttatás betervezésre. Fontosnak tartja a közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás betervezését. Meg kell találni a fedezetet, amellyel kifejezheti a két önkormányzat a dolgozók iránti megbecsülését. Érdeklődik, hogy mit takar az intézményi kiadás összesen táblázatban a beruházások sorban a évi tervnél a 446 eft? Véleménye szerint, amennyiben kis értékű tárgyi eszköz beszerzéséről van szó, azt nem a beruházásnál kell tervezni. Dr. Szunyogh János iskolaigazgató elmondja, hogy a beruházások között került betervezésre 446 eft. szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatására. Ebben az évben először került beépítésre a normatívák közé ezért úgy gondolták, hogy továbbra is el kell számolni ennek az összegnek a felhasználásáról, ezért került betervezésre a beruházások között, habár a gyakorlat azt mutatja, hogy egy részéből kis értékű eszközöket vásárol az intézmény. Szántó Lászlóné körjegyző elmondja, hogy a költségvetési törvény 3-as számú mellékletében szerepel Ft/fő/év mutatószámmal az informatikai normatíva. Véleménye szerint szabad felhasználású, nem kell elszámolni vele, bármire fordítható, ezért nem indokolt a beruházások között szerepeltetni. ISKOLABUSZ MŰKÖDTETÉSE, KARBANTARTÓI ÁLLÁSHELY MEGSZÜNTETÉSE Tóth József polgármester az iskolabusz működtetésével kapcsolatban indítványozza, hogy a gépjármű üzemeltetése, valamint az autóbuszvezető alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása február 1-től kerüljön át a komplex oktatási intézményhez. A halmaji Önkormányzat alkalmazásában álló gépkocsivezető részére pedig kerüljön előírásra, hogy két hónapon belül szerezzen D kategóriás autóbuszvezetői jogosítványt, annak érdekében, hogy az iskolabuszvezető távolléte idején a helyettesítés házon belül legyen megoldva. Ne kelljen megbízási díjat fizetni helyettesítés esetén, ez is megtakarítást jelentene az Önkormányzat számára. Emellett az iskolabusszal kerülnének szállításra a nagykinizsi és a hernádkércsi tanulók is. Felsődobszáról 9 tanuló jár az intézménybe, az ők szállításuk nem megoldható. Ezen intézkedést követően emelkedne az iskolabuszos normatíva, közel 1millió Ft-al. Év közben is lehet módosítani a mutatószámokat. További költségmegtakarítást jelent, hogy nem kell az érintett 17 gyermeknek bérletet vásárolni. Az iskolabusz vezetőt, a törvényes munkaidőn belül, amikor éppen nem végez szállítási feladatot, az igazgató úr bármilyen karbantartási feladat elvégzésével megbízhatja. A költségtakarékosság érdekében ismételten indítványozza az oktatási intézmény karbantartói létszámának megszüntetését. Korábban ezt a javaslatát a két testület nem akceptálta. Indokai a következők: A közelmúltban olyan gázfűtés került kialakításra, amely nem igényel állandó felügyeletet. A karbantartási, felújítási feladatokat megoldaná a gépkocsivezető. A fertőtlenítő meszeléseket közcélú munkában végeztetnék el. A közeljövőben megvalósuló fejlesztés, rekonstrukció és bővítés következtében az iskolában és az óvodában 10 évig nem kell nyílászárókat festeni, állítani. Biztos abban, hogy a felújított intézményben mindennap nem fog meghibásodni valami. Értékteremtő közmunkában 3-4 fős brigád kerül majd alkalmazásra, akik be tudnak segíteni a jelentkező karbantartási és egyéb feladatok ellátásába. A jelenlegi nehéz helyzetben indítványozza, hogy szüntesse meg a két testület az álláshelyet. Ezzel az intézkedéssel éves szinten jelentős bérmegtakarítás érhető el. Tisztában van azzal, hogy a döntésnek nem pusztán anyagi vonzata van, egy ember sorsáról való döntés is egyben. Éppen ezért érzékeny kérdés. Ezzel együtt fontosnak tartja azt is, hogy tartós működési kiadáscsökkentést érjen el az Önkormányzat. Köztudomású, hogy létszámcsökkentés esetén a végkielégítés pályázat útján visszaigényelhető. Palásti László képviselő sajnálná az álláshely megszüntetését. Úgy gondolja, hogy a karbantartóra szükség van, az óvodában, iskolában sok karbantartási feladat adódik. Más kérdés, hogy mindennap ki van-e töltve a munkaideje. Ezért meg kellene bízni bizonyos feladatok elvégzésével. Az a javaslata, hogy a létszámcsökkentés helyett plusz feladatokkal legyen megbízva. Esetleg jó megoldásnak tartaná a 4 vagy 6 órás részmunkaidő bevezetését is.

7 7 Orosz Miklósné polgármester elmondja, hogy Kiskinizs község Képviselő-testülete ragaszkodik ahhoz, hogy a falugondnoki gépjármű szállítsa az óvodásokat. Az iskolabusz esetében bevezetésre kerülő újabb járat miatt össze kell majd hangolni a délutáni menetrendet. Dr. Szunyogh János iskolaigazgató úgy gondolja, hogy szervezés kérdése az egész. A cél az, hogy a változás következtében minden tanuló kb. abban az időpontban jusson haza, mintha VOLÁN járattal közlekedne. Hozzáfűzi, hogy Nagykinizsről és Hernádkércsről 17 tanuló, Felsődobszáról 9 tanuló jár az intézménybe. Polgármester úr említette, hogy mind a 26 bejáró tanuló szállítását nem tudják megoldani az iskolabusszal, ezért a felsődobszai tanulók továbbra is a távolsági járattal utaznának. A karbantartói álláshellyel kapcsolatban az a véleménye, hogy az intézményvezető feladata, hogy védje a dolgozóit. Ezzel szemben amennyiben a Képviselő-testület - arra való hivatkozással, hogy ez a lépés jelentős megtakarítást eredményez - úgy dönt, hogy az álláshelyet megszünteti, ezt a döntést tudomásul kell vennie. A jelenlegi karbantartó január 1-től van alkalmazva az intézménynél, 4 hónap felmentési idő, 5 havi végkielégítés illeti meg, ami 1,2 millió Ft.+járulék kiadást jelent. Ismételten hangsúlyozza, hogy ragaszkodik az álláshely megtartásához. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő véleménye szerint eddig a Képviselő-testület humánusan járt el, jószívűen állt a kérdéshez, védte a dolgozókat, de eljött egy nehéz gazdasági év, keménynek kell lenni. Elképzelhető, hogy az önkormányzatok nem fognak megállni egy álláshely megszüntetésénél. Felmerülhet a pedagógus létszám csökkentése is. Az ésszerű megoldásokat kell figyelembe venni, kegyetlen a világ. Az Önkormányzatnak azonban talpon kell maradni, folytatni kell a munkát. Ha ez a döntés kívánatos, akkor azt fel kell vállalni. Tóth József polgármester tekintettel arra, hogy az iskolabusz üzemeltetésének, valamint az iskolabusz vezetőjének áthelyezése, az iskolabusszal történő szállítás bővítésének kérdésében egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra teszi fel a kérdést. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza Szám: 2/2011.(I.27.) Kt. határozat Tárgy: Iskolabusz átadása üzemeltetésre a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda részére. Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete megtárgyalta a Halmaj községi Önkormányzat tulajdonát képező iskola busz üzemeltetés céljából történő átadására vonatkozó előterjesztést és azzal egyetért. 1) A Képviselő-testület február 1. napjától kezdődően az autóbuszt további üzemeltetésre a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda részére átadja. 2) A buszvezető áthelyezését is le kell bonyolítani február 1 napjáig. 3) A busz üzemeltetéssel összefüggő személyi és dologi kiadások fedezetét február 1-től a Gárdonyi Géza Általános Iskola költségvetésében kell tervezni. 4) A munkáltató írja elő egyéb munkáltatói jogkörében eljárva az önkormányzat által alkalmazott gépkocsivezető részére, hogy két hónapon belül szerezzen D kategóriás autóbuszvezetői jogosítványt annak érdekében, hogy távollét esetén a helyettesítés megoldható legyen külön kiadás nélkül. Az ezzel felmerült költségeket a munkáltató viseli, melynek fedezetét be kell tervezni az önkormányzat költségvetésébe a megfelelő szakfeladaton. 5) A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda vezetője köteles megtenni a szükséges intézkedést a normatíva korrekciója érdekében, hiszen azzal hogy több gyermeket szállít az iskola busz, így több normatíva illeti meg a gesztor önkormányzatot. 6) A normatíva igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges az érintett önkormányzatok és Halmaj Önkormányzata közötti megállapodás csatolása. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadással kapcsolatos teendők ellátására. Határidő: február 15. Felelős: polgármester, iskolaigazgató

8 8 KARBANTARTÓI ÁLLÁSHELY MEGSZÜNTETÉSE Tóth József polgármester az előzőekben elhangzottakhoz hozzáfűzi, hogy a létszámcsökkentés közel 1 millió Ft. megtakarítást jelent, mely összegből a megmaradó dolgozók jobb megbecsülését is tudná a két önkormányzat finanszírozni a cafeteria juttatás biztosításával. Dr. Szunyogh János iskolaigazgató kéri, hogy amennyiben a két Képviselő-testület megszünteti az álláshelyet, négy órás foglalkoztatás keretében kerüljön alkalmazásra egy személy a gépkocsivezetőn kívül, arra az esetre, ha akkor szükséges a karbantartás, amikor a gépkocsivezető éppen házon kívül van. Palásti László képviselő hozzáteszi, hogy az elmúlt évben közmunkaprogram keretében pedellus volt foglalkoztatva az intézményben napi 8 órában. A tanítási órák közötti szünetekben nyújtott segítséget a tanulók felügyeletében. Egyébként a munkaidejének többi része kihasználatlan volt. A felújítás idejére elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy legyen jelen egy olyan személy, aki megfelelő helyismerettel rendelkezik. Úgy gondolja, hogy nagyon sok olyan apró technikai kérdés adódhat, mi hol van elhelyezve. Általában ez szokott elmaradni. Szántó Lászlóné körjegyző megjegyzi, hogy az Igazgató úr által elmondott javaslat is alternatíva lehet, mely szerint csökkentett munkaidőben legyen foglalkoztatva a karbantartó. Az intézményben nagy értékű gépek, szerszámok vannak elhelyezve. Nem tartaná jó megoldásnak más-más közmunkásra rábízni ezeket az értékeket. Kovács Pál alpolgármester jó megoldásnak tartaná a karbantartó legalább 4 órában történő foglalkoztatását arra az időre, amíg az önkormányzatnál alkalmazott gépkocsivezető, Nagy Béla meg nem szerzi a D kategóriás jogosítványt. Az is megoldás lehetne, ha olyan pedellus kerül alkalmazásra, aki bevonható a karbantartási feladatokba, akkor a karbantartói álláshely valóban megszűnhet. Tóth József polgármester az írásos előterjesztésben is megfogalmazta, hogy Addig kell nyújtózkodni, amíg a takaró ér, hitelből működést finanszírozni felelőtlenség. El kell kerülni a hitelfelvételt, emiatt szükség van a takarékos gazdálkodásra és a működési kiadások tartós csökkentésére. Felhívja a figyelmet, hogy a döntésnél ezt mindenki vegye figyelembe. Megoldásként felmerült a napi négy órás részmunkaidő bevezetése. Véleménye szerint az lenne a lehető legrosszabb döntés a dolgozó vonatkozásában. Nagy valószínűség szerint felmondana. Úgy gondolja, hogy a munkaerőpiacon lehetősége van elhelyezkedni, asztalos szakmával rendelkezik. Orosz Miklósné polgármester hozzáteszi, hogy rendkívül nehéz dolog ebben a helyzetben döntést hozni. Azzal egyetért, hogy rossz megoldás a 4 órás foglalkoztatás bevezetése Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakat megtárgyalta és 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakat megtárgyalta és 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza Szám: 3/2011.(I.27.) Kt. határozat Tárgy: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvodánál karbantartói álláshely megszüntetése Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete megtárgyalta az iskolai karbantatói létszám csökkentésére vonatkozó javaslatot és azzal egyetért. Az önkormányzat iskolai dolgozók létszámát 1 fővel csökkenti, február 1 napjával. Az önkormányzat és az intézményei tudomásul veszik, hogy a létszámcsökkentés miatt 5 évig ilyen vagy hasonló tartalmú létszám nem emelhető az adott intézménynél, kivéve, ha jogszabályi változás miatt az kötelező és indokolt, valamint, a létszám növekedése teljesen más munkakört érint, más szakképzettségi követelménnyel. Utasítja a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatóját, hogy a létszámcsökkentést úgy hajtsa végre, hogy a dolgozónak létszámcsökkentés címén február 1 napjával mondjon fel. Költségvetésében tervezze a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások azon részét, mely nem igényelhető vissza a központi költségvetésből. Határidő: február 1.illletve a végső költség költségvetés elkészítése Felelős: polgármester, iskolaigazgató

9 9 KOMPLEX OKTATÁSI INTÉZMÉNY Tóth József polgármester az intézmény évi bevételeivel kapcsolatban megjegyzi, hogy a rekonstrukció és a bővítés következtében a csoportszobák alapterülete megnő, ezáltal lehetőség nyílik magasabb létszám felvételére, melynek következtében növelhető a normatív támogatás. Amennyiben marad a jelenlegi átlaglétszám, akkor természetes létszámfogyás útján, a nyugdíjba vonuló álláshelyének megszüntetésével, kell a kiadásokat csökkenteni. Jobb megoldásnak tartja az átlaglétszám emelését. Az új szabályok szerint a három év alatti gyermekeket is fel lehet venni az óvodába. Ezáltal 120 %-ig is fel lehet tölteni a létszámot. A csoportlétszám nem változna. Ezt a két alternatívát javasolja megvitatni. Zsírosné Becse Gizella óvodavezető hozzáteszi, hogy amennyiben megemelésre kerül az óvodai férőhelyek száma, akkor azt az igények függvényében feltöltik. A jövő évben, kötelező jelleggel minden három évet betöltött gyermeket fel kell venni, amennyiben marad még férőhely, akkor fel kell venni a második életévét betöltött gyermekeket is. Annak érdekében, hogy fel lehessen venni 120 gyereket, módosítani kell az alapító okiratot, mert abban jelenleg 96 óvodai férőhely szerepel. Szántó Lászlóné körjegyző információi szerint a jogszabály 1 óvodai csoportnál engedi meg a 20 %-os eltérést. Azonban biztosan van arra is megoldás, hogy mind a négy csoport esetében feltöltésre kerüljön a létszám 120 %- ra. elmondja, hogy a városi óvodákban 25 fő helyett mindenhol magasabb a gyermeklétszám. Az állami támogatás 8/12-ed részének igénylése a mutatószámok alapján megtörtént, amely év közben módosítható. Szeptember 1-től a normatíva 4/12-ed részének igénylésére lesz lehetőség, az új létszámok ismeretében többlet normatíva igényelhető. Tóth József polgármester kéri, hogy az Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására vonatkozó tervezetet készítse elő az iskolaigazgató és a vezető óvónő, és terjessze mind a halmaji mind a kiskinizsi Képviselő-testület elé jóváhagyásra. A komplex oktatási intézmény bevételei vonatkozásában megjegyzi, hogy a saját működési bevételek évi teljesítése eft. volt, ezzel szemben az intézmény a javaslatában évre eft. bevételt irányozott elő. A többletbevételek realizálásával javítani lehet a költségvetés bevételi oldalán. Bízik abban, hogy az elmúlt évi saját működési bevételi szintet lehet teljesíteni, ezért javasolja, hogy az előirányzat, a tervezett bevétel évben eft. legyen. Ezáltal a bevételek 2 millió Ft-al növekednek az intézménynél. Az elmúlt évi bruttó Ft./fő béren kívüli juttatással szemben ebben az évben nincs tervezve a közalkalmazotti szférában béren kívüli javadalmazás. Valamilyen összeget mégis célszerű lenne az említett megtakarításokból a közalkalmazotti szférában a dolgozók anyagi megbecsülésére fordítani. Megjegyzi, hogy a törvény erejénél fogva a köztisztviselőket megilleti a juttatás. A cafetéria juttatás a tavalyi szinten, Ft/fő összegben történő biztosításához több mint 8 millió Ft-ra lenne szükség, ami sajnos nem áll rendelkezésre, ezért ez az elképzelés irreális. Próbáljanak megoldást találni a béren kívüli juttatás elfogadható mértékére. Tájékoztatásként elmondja, hogy 19 % terheli szinte valamennyi cafeteria juttatást. Javasolja, hogy a soron következő ülést is együttesen tartsa meg a két önkormányzat. Javasolja továbbá, hogy a következő ülés helyszíne Kiskinizs község legyen. Az előző évek gyakorlata az volt, hogy az első fordulóban eldőltek a költségvetés nagy kérdései, így azt a második fordulóban mindkét Képviselő-testület önálló ülésen fogadta el. Kéri az intézményvezetőktől, hogy az elhangzottaknak megfelelően átdolgozva a költségvetés évi tervezetét, közösen tegyenek javaslatot a közalkalmazotti szférában a cafetéria juttatás mértékére vonatkozóan. Ezzel is kifejezve a dolgozók megbecsülését, hiszen évek óta nem emelkedett a bruttó bér, a soros előrelépéseket leszámítva. A módosítások átvezetését követően a következő ülésre már ki lehet számolni, becsült létszámot figyelembe véve az óvodabővítés kapcsán, valamint az iskolabuszos normatíva módosítása következtében milyen többletbevételekre lehet számítani. Szántó Lászlóné körjegyző megjegyzi, hogy a táblázat 2. számú mellékletében, a közösen fenntartott intézmények kiadásainak felosztásánál szerepel, az iskola összes várható bevétele eft. összegben. Az intézményi társulás miatt normatíva felmérés csak a 8/12-ed részre történt meg, ezért a fenti összegben a 4/12-ed rész korrigálásra kerül az utólagos felmérést követően, megközelítőleg kb. 3 millió Ft., mely összeggel kevesebbet kell a két községnek hozzátenni az intézmény működéséhez. Ezt azért tartotta fontosnak elmondani, hogy Kiskinizs község Képviselő-testülete ne úgy értelmezze, hogy a többlet normatíva csak Halmaj községet illeti meg. Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy a Jegyző Asszony által elmondottak teljesülnek az iskolabuszos többletnormatívák igénylése esetén is, vagyis kevesebb összeggel kell Kiskinizs községnek hozzájárulnia az intézmények működtetéséhez. A hozzájárulás összegét a konkrét számok ismeretében természetesen újra átdolgozzák a kollégák, és annak megfelelően változik Kiskinizs Községi Önkormányzat hozzájárulása.

10 10 GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉVI NYERSNYAGNORMÁJÁNAK ÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGHATÁROZÁSA (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester közismert, hogy 3 %-al megemelésre került novemberben az étkezési nyersanyagnorma. Igazgató Úr végzett számításokat arra nézve, hogy milyen emelést tartana indokoltnak az élelmiszerárak nagymértékű emelkedése miatt. Fokozódnak a szociális feszültségek, az emberek nem tudják kifizetni a közüzemi díjakat. Több lakásból a napokban kikötik a villanyt. Ezekben a családokban iskolás gyermekek is vannak. Megjegyzi azt is, hogy a nehéz helyzetben lévő családok óvodás, iskolás gyermekei ingyenesen étkeznek. Dr. Szunyogh János iskolaigazgató elmondja, hogy gazdasági szempontból a 10 %-os nyersanyagnorma emelés lenne az elfogadható, de figyelembe véve a családok nehéz anyagi helyzetét, készült egy másik javaslat is, amely 5 %-os emelést tartalmaz a évihez viszonyítva. Palásti László képviselő véleménye szerint az élelmezésvezetőt is meg kellene kérdezni, melyik alternatívát tartja indokoltnak? Milyen pénzügyi keretből tudja az étkeztetés jelenlegi színvonalát biztosítani továbbra is? Szántó Lászlóné körjegyző hozzáteszi, hogy az élelmezésvezetőtől azt kérte, hogy egy havi étkeztetés költségét kiszámolva dolgozza ki a javaslatot. Az élelmezésvezető azt ígérte, hogy ennek megfelelően készíti el a számítást, de a táblázatból nem derül ki, hogy melyik az az oszlop, amelyik e szerint a számítás szerint készült? Dr. Szunyogh János igazgató véleménye szerint az információáramlás nem jó. A Jegyző Asszony az igazgató feje felett intézkedik. Intézményvezetőként az élelmezésvezetőnek nem olyan utasítást adott, mint a Jegyző Asszony. Azt kérte az élelmezésvezetőtől, ami utoljára a Képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy vizsgálja meg mennyi volt a nyersanyagár január 1-jén, illetve december 1-jén. Ennek megfelelően készítették el a táblázatot. Az élelmiszer árak növekedése 10 %-os mértékű emelést indokol. Szántó Lászlóné körjegyző elmondja, hogy kérése az élelmezésvezetőhöz nem átnyúlás volt az Igazgató úr feje felett november 25-i ülésen hangzott el, hogy meg kell vizsgálni milyen mértékben emelkedtek az árak évben. Igazgató úr is annak megfelelően készítette el a táblázatot, de két oszlop szerepel az előterjesztésben. Ezért a kérdése továbbra is az, hogy melyik az az oszlop ami a valós áremelést tükrözi? Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek ingyenesen étkeznek. Az élelmiszer árak emelkedéséből következően a 10 %-os mértékű emelés lehet indokolt. Az intézményvezető két alternatívát készített. Amennyiben a képviselő-testületek az 5 %-os mértékű emelést fogadják el, felmerül a kérdés, hogy a különbözetet milyen forrásból fogják fedezni. Jó megoldásnak tartotta volna meghallgatni az élelmezésvezető véleményét is. Dr. Szunyogh János iskolaigazgató nem tartja indokoltnak az élelmezésvezető meghallgatását a kérdésben, mert ő sem tudna újabb információval szolgálni. A főbb termékcsoportok alapján készült a számítás. Rögzítésre került, hogy 7-14 éves korcsoportban mennyi a nyersanyagszükséglet 10 napra vetítve. A számítás szerint 10 % emelés indokolt, de a képviselő-testületek hozzák meg a döntést. Mást az élelmezésvezető sem mondhat. Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy amennyiben kisebb mértékű normaemelést és térítési díj emelést fogadnak el a Képviselő-testületek, akkor a megvásárolt alapanyag árát nem fedezi a térítési díj, így a különbözetet más forrásból kell kipótolni. Szántó Lászlóné körjegyző megjegyzi, hogy az élelmezésvezető a megállapított nyersanyagnormát nem lépheti túl, ezért többletkiadásról nem lehet beszélni. Ezen a területen kizárólag minőségi romlás következhet be. Első lépésként a nyersanyagnormát kell meghatározni, majd a fizetendő térítési díjak összegét. A térítési díj mértékén túl további kedvezményt az iskolaigazgató adhat. Helyi rendelet szerint az az óvodás vagy általános iskolai tanuló, aki nem részesül normatív kedvezményben, de családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát, annak az Önkormányzat 30 %-os térítési díj kedvezményt biztosít. Palásti László képviselő kérdése, hogy az ingyenesen étkezők esetében, a térítési díjat teljes mértékben megtéríti az állam? Hány fő étkezik ingyen és az mennyibe kerül az Önkormányzatnak?

11 11 Szántó Lászlóné körjegyző elmondja, hogy ezekre a kérdésekre a választ az élelmezésvezető tudná megadni. Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos 146 fő után került megigénylésre az állami támogatás, melynek összege évben eft. A központi konyha nyersanyagnormájának megállapítása tárgyában egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a évi nyersanyagnorma megállapításáról a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a évi nyersanyagnorma megállapításáról a következő határozatot hozza: Szám: Tárgy: 4./2011.(I.27.) határozat Központi konyha nyersanyagnormájának megállapítása Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekélelmezés nyersanyagnormájára előterjesztett javaslatot, valamint a vendégebédesek térítési díját és a következő határozatot hozza: 1) A Képviselő-testület az iskolai napközi konyha nyersanyagnormáját február 1-től a következők szerint állapítja meg. Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen ÁFA-val növelt érték összesen Óvoda 53.-Ft 176.-Ft 64.-Ft 293.-Ft 366.-Ft Napközi 53.-Ft 218.-Ft 67.-Ft 338.-Ft 423.-Ft Normál felnőtt adag nincs 218.-Ft nincs 218.-Ft Ft Emelt adag nincs 277.-Ft nincs 277.-Ft 346.-Ft Szociális ebéd nincs 218.-Ft nincs 218.-Ft 273.-Ft Felhívja a testület az intézményvezető figyelmét, hogy a személyi térítés díjat a módosított és kiegészített évi XXXI. tv ban foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi rendelet alapján állapítsa meg, és arról az érintetteket írásban értesítse. 2) A képviselő-testület a vendégebédesek térítési díját február 1 napjától a következők szerint állapítja meg: Normál adag norma x 1,25 (ÁFA) x 1,74 (rezsi) 474 Emelt adag norma x 1,25 (ÁFA) x 1,74 (rezsi) 602 Határidő: február 1-től folyamatos Felelős: élelmezésvezető, iskolaigazgató INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA Halmaj község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a évi intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan a következő rendeletet alkotja: Kiskinizs község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a évi intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan a következő rendeletet alkotja:

12 12 Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított és kiegészített 17/1997.(XI. 28.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (1) bekezdésében valamint 148. (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet 1. számú melléklete a következők szerint módosul: február 1-től. l 1. melléklet az 1/2011. (I.28.).) önkormányzati rendelethez A közösen fenntartott és működtetett oktatási intézmények február 1-től érvényes étkezési térítési díjakról Iskolai térítési díj évi (Ft/adag) Napközis gyermek térítési díja 423 Napk. gyermek 1 ill. 2 gyerm. /30 % önkorm. támogatás/ 296 Csak ebédelő gyermek térítési díja 273 Ebédelő gyermek 1 ill. 2 gyerm. /30 % önkorm.támogatás/ 191 Ebéd+tízóraizó gyermek térítési díja 339 Ebéd+tízórai egy ill. 2 gyerm. /30 % önkorm.támogatás/ 237 Tízóraizó gyermek térítési díja 66 Tízórai gyerm. egy ill. 2 gyerm. /30 % önkorm.támogatás/ 46 Óvodai térítési díj Óvodás gyermek térítési díja 366 Egy ill. két gyermek /30 % önkorm.támogatás/ Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba. INTÉZMÉNYI ÓRATERVI ÓRÁK, KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT ÓRÁK, TÚLÓRÁK A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉHEZ (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő kérdése, hogy miért készült írásos előterjesztés az intézményi óratervi órák, kötelezően ellátott órák, túlórák vonatkozásában? Dr. Szunyogh János iskolaigazgató válaszában elmondja, hogy örülne, ha az információáramlás korrekt módon történne. Nem egymás háta mögött beszélnének meg bizonyos dolgokat. Érzése az, hogy nem megfelelő súlyú partnerként kezelik, ami bántja az önérzetét. Nem kapott a testületi ülésekről semmiféle határozatot, azonban minden testületi ülésen jelen volt és jegyzetelt. A 2010 november 25-i ülésen hangzott el, hogy a túlórákról készítsen kimutatást. Sem a túlórák kidolgozásáról, sem a térítési díjak vonatkozásában nem kapott semmiféle írásos megkeresést. Amennyiben írásban kérték volna tőle, hogy milyen felosztásban készítsen kimutatást a nyersanyagnorma számításról, a térítési díjak emelkedéséről, annak megfelelően készítette volna azt elő. Nem tartja korrekt eljárásnak, hogy az élelmezésvezetőtől kérik magyarázza el a számításokat. Jó lenne, ha mindenki

13 13 a saját munkaterületén a saját intézményében végezné a munkáját. Furcsa lenne, ha intézményvezetőként egy másik intézmény dolgozójától kérne bizonyos információkat. Tóth József polgármester elmondja, hogy az iskolaigazgató az iskola, óvoda, konyha, napközi komplex intézmény működéséért felel. Véleménye lehet, de nem kérhet számon másokat. Úgy gondolja, hogy abban semmi kivetni való nincs, ha az élelmezésvezető jelen van, amikor a nyersanyag norma meghatározásáról tárgyal a Képviselő-testület, hiszen ő végzi ezt a munkát. A számítások előkészítésében ő vesz részt, ezért ez nem sértheti az Igazgató úr presztízsét, hogy megkérdezik az élelmezésvezető véleményét is. Sokszor elhangzott, hogy sok a túlóra, ezért fontos, hogy ismerjék meg a testületek tagjai miből tevődik össze, mi az oka. Dr. Szunyogh János iskolaigazgató arra kér választ, hol van az a határozat, amelyben megfogalmazásra került ez az intézményvezető részére? Miért nem került el hozzá? Úgy gondolja, hogy ebben az esetben mulasztásos törvénysértés történt. Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy Dr. Szunyogh János iskolaigazgató részt vesz a testületi üléseken, azért készítette el a túlórákra vonatkozó kimutatást, mert az korábbi ülésen elhangzott. Kéri ne vessék egymás szemére, hogy Igazgató úr nem kapta meg tértivevénnyel a kérdéses határozatot. Kéri ne folytassanak értelmetlen vitákat, személyeskedéstől mentesen oldják meg a problémákat. Szántó Lászlóné körjegyző leszögezi, hogy Igazgató úr több alkalommal hangsúlyozta, emlegette vele szembe, hogy véget ért a diktatúra. A törvényességi felügyelet és a diktatúra két különböző fogalom. A jegyzőnek továbbra is joga és kötelessége az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény felé intézkedéseket tenni. A hatásköri jegyzékben rögzítve van, hogy milyen kötelezettségei vannak a jegyzőnek az oktatási intézmény működésével kapcsolatban, továbbá milyen iskolai rendezvényre köteles meghívni az oktatási intézmény vezetője a jegyzőt. Annak ellenére, hogy eddig ezekről nem tett említést, a jogszabály életben van, azt be kellene tartani, és nem diktatúrát emlegetni, ha valamilyen hiányosságot említ. Egyébként jó lenne ha iskola dolgozói sem keresnék a hivatal dolgozóit nap mint, nap, de ezt ő nem szokta emlegetni. Tóth József polgármester kéri, hogy próbáljanak meg konstruktívan együtt dolgozni a testületben. Mindannyian követnek el hibákat, senki sem végzi tökéletesen a munkáját. A munkakapcsolatokat próbálják meg normalizálni. A Jegyző a törvényesség őre, joga és kötelessége, hogy törvényességi észrevételt tegyen, ezt el is várják tőle. Az előterjesztésben az iskolai könyvtári tevékenység ellátására heti egy óra túlóra szerepel a túlórák között. A községi könyvtár ellátja az iskolai könyvtári feladatokat is, ezért kéri ismertesse Igazgató úr, mit takar ez a túlóra? Nem lenne-e értelmesebb oktatásra, képzésre, szakkörre fordítani? Dr. Szunyogh János iskolaigazgató elmondja, hogy a túlóra a tartós tankönyvek leltározásával, kölcsönzésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából került be a tantervbe. 250 tanuló részére rendelkezésre bocsátott nagy mennyiségű tankönyvről van szó, ezért az adminisztráció ellátása céljából szükséges a túlóra. Előfordul, hogy oktatási intézményt váltanak tanulók, amely szintén jelentős adminisztratív feladat elvégzését teszi szükségessé. KÖRJEGYZŐSÉG KÖLTSÉGVETÉSE Szántó Lászlóné körjegyző elmondja, hogy a Körjegyzőségen a feladatok maradéktalan ellátása érdekében, 1 fő létszám alkalmazása volt szükséges, mert eddig több közhasznú is dolgozott a hivatalban és besegítettek kisebb munkákba, most nincs ilyen. A koncepciókor fogalmazta meg a két testület, hogy az üres állásokat be lehet tölteni. Szeretnének közmunkás létszámra is pályázni, már a pályázatukat benyújtották. A saját erő nem került betervezésre, mert a két fő fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozó álláshelyén megmaradó pénz fedezetet nyújt a bérre. A dologi kiadások az előírásnak megfelelően kerültek tervezésre. Egy dolgozó az éven nyugdíjba vonul, írásban kérelmét még nem nyújtotta be. Nyugdíjazásától függetlenül, ebben az évben 40 éves munkaviszonnyal fog rendelkezni, ezért jubileumi jutalom illeti meg. Palásti László képviselő érdeklődik, hogy a Körjegyzőség esetében a személyi juttatásoknál a 7,8 fős állomány azért nem kerek szám, mert az említett dolgozó év közben nyugdíjba fog vonulni? Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos válaszában elmondja, hogy a Körjegyzőségen belül igazgatási és adóügyi szakfeladat van. A Jegyző Asszony tevékenysége a két szakfeladat között megosztásra került, 0,8 arányban az igazgatási szakfeladaton 0,2 arányban az adóügyi szakfeladaton került megtervezésre a bére.

14 14 Tájékoztatásként elmondja, hogy a Körjegyzőség kiadása összesen táblázatban, a személyi juttatásoknál hibásan szerepel a létszámadat, az helyesen 9 fő. Dr. Szunyogh János iskolaigazgató hozzáteszi: a 2. számú mellékletből kiderül, hogy az oktatási intézmény működtetése 146 millió Ft-ba kerül a két önkormányzatnak, ebből állami finanszírozás 105 millió Ft. A működéshez 41 millió Ft-al kell hozzájárulni a két önkormányzatnak. A Körjegyzőség esetében a működés 31 millió Ft-ba kerül, az állami támogatás összege 5 millió Ft. Ehhez a két önkormányzatnak 26 millió Ft-al kell hozzájárulnia. Ezt a hatékonyságot nem érti, az az érzése, hogy nem egyformán vannak mérve az intézmények. Tóth József polgármester válaszában elmondja, hogy az állam az önkormányzatok részére nem feladat-, hanem forrás finanszírozás keretében biztosít támogatást. A Körjegyzőség működtetése esetén csak a körjegyző bérét finanszírozza. Az Igazgató úr okfejtése alapján - amennyiben a feladatot kizárólag az állami támogatásból kellene ellátni - csak a Körjegyző alkalmazására lenne lehetőség, neki kellene ellátni a hatósági feladatokat, amely teljes mértékben lehetetlen feladat lenne, hiszen ez a pénz a bérre és járulékára is alig elég, nem beszélve arról, hogy a működéshez egyéb rezsiköltség is szükséges. Többféle normatív állami hozzájárulás van még, ilyen pl.: a települési igazgatási támogatás, SZJA mint átengedett bevétel, ami jelentősebb összeg. Az 1-es számú melléklet tartalmazza a évi normatív állami hozzájárulás és SZJA alakulását jogcímenként. A táblázatban Halmaj községet megillető bevételek kerültek összesítésre, az kiskinizsi adatokat nem tartalmaz. Példaként említi, hogy települési igazgatási és kommunális feladatokra Ft. súlyos foglalkoztatási gondok enyhítésére Ft. támogatásban részesül az Önkormányzat az államtól a mutatószámok alapján. A Körjegyzőség támogatása Ft. Közművelődési normatíva nincs. Kérdése, hogy miután ezen jogcímen nem részesül az Önkormányzat állami támogatásban, ne működtessen az Önkormányzat közművelődési intézményt? Az önkormányzat a helyi lakossági igények és feladatok függvényében az állami normatívákhoz saját bevételeit hozzáadva dönti el, hogy melyik intézményt, melyik feladatot hogyan finanszírozza. Rossz az az okfejtés, hogy amelyik feladat ellátására kap normatívát az Önkormányzat, azt ellátja, amelyikre nem részesül állami támogatásban azt a feladatot nem látja el, illetve olyan intézményt nem működtet. Az egy másik kérdés lehet, hogy a Körjegyzőségen 8+1 fő létszám Halmaj és Kiskinizs települések igazgatási hatósági feladatainak ellátásához szükséges-e? Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető hozzáteszi, hogy sokszor elhangzott már az üléseken, hogy nincs közművelődési normatíva. Véleménye szerint nem kegyet gyakorol az Önkormányzat, hogy finanszírozza az intézmények feladatellátását. Valóban a közművelődésre nincs állami finanszírozás, önként vállalt feladat, de meg kell nézni, hogy a dolgozók a munkájuk által mennyi pénzt tesznek a közösbe. Igazgató úr arra gondolt, hogy meg kellene nézni, hogy az állami normatíván kívül melyik intézmény működtetéséhez mennyivel kell hozzájárulni. Véleménye szerint egyformán kellene mérni az intézményeket, úgy lenne korrekt. Dr. Szunyogh János iskolaigazgató elmondja, hogy akkor amikor az iskola normatívái ki vannak mutatva, elvárható lenne, hogy a Körjegyzőség részére biztosított állami normatíva amennyiben csak egy van, akkor is szerepeljen a kimutatásban, mert kizárólag abban az esetben lehetne egységes képet alkotni, az lenne korrekt. Tóth József polgármester az elhangzottak alapján elmondja, hogy a Képviselő-testület nem kegyet gyakorol, hanem felelősségteljes döntéseket hoz. Nem a képviselők jóindulatán múlik, hogy melyik intézmény milyen összegű támogatást kap és milyen mértékű központi finanszírozásban részesül. Többször került már szóba, hogy melyik feladatra milyen finanszírozást kap az önkormányzat, és ahhoz képest az a feladatellátás mennyibe kerül, de még egyszer hangsúlyozza, hogy nem feladatfinanszírozás, hanem forrásfinanszírozás keretében kapják a támogatásokat az önkormányzatok. Nem sértő szándékkal említette, hogy a közművelődési feladatok ellátására nincs normatív támogatás, ez a valós helyzet, ezzel érzékeltetni akarta az állami finanszírozás rendszerét. Korábban nem volt ilyen magas a működési forráshiány, több bevétele volt az önkormányzatnak. Minden intézmény megfelelően tudott gazdálkodni, biztosítva volt a működéséhez szükséges fedezet. Jelenleg, ahogy az már el is hangzott, sokkal nehezebb a helyzet. Amikor kevés a pénz, a viták is felerősödnek. Ennyire éles vitára azonban eddig nem volt példa. A évi normatív támogatáshoz képest összességével 20 millió Ft-al kevesebb támogatást kap az Önkormányzat. Amiből arányosan következik, hogy a évi mértékben nem finanszírozhatók az intézmények. Nagyon sokszor kerül a kritika kereszttűzébe a Körjegyzőség. Több önkormányzat hivatalában is jártak az utóbbi időben, tapasztalatot szereztek arról is, melyik hivatalban hány alkalmazott látja el a hatósági, igazgatási feladatokat, a képviselő-testületi ülések előkészítését, a döntések végrehajtását. Véleménye szerint a jelenlegi létszámra szükség van. Egyre inkább növekednek a feladatok. A számítógép bevezetésével, a szoftverek használatával könnyebbé váltak bizonyos munkafázisok, azonban a megnövekedett feladatok miatt a létszámcsökkentésre nem lát lehetőséget. A munkanélküliség igen magas ebből eredően is jelentős mértékben

15 15 emelkedtek a szociális és egyéb hatósági ügyek. Évekkel ezelőtt végeztettek külsős szakértőkkel átvilágítást, melynek eredményeként az a megállapítás született, hogy kevés a létszám. A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy hatékonysági szakértői vizsgálatot kér, de ismét hangsúlyozza, hogy meggyőződése szerint a jelenlegi létszám a két település feladatellátásához szükséges. Béres Sándor képviselőnek olyan érzése van, mint 20 évvel ezelőtt, a rendszerváltást követő első testületi ülésen. Véleménye szerint jelenleg ott tart a Képviselő-testület. Akkor került bevezetésre a normatív támogatások rendszere. Az önkormányzatok részére biztosított állami finanszírozásból nem lehet ellátni a feladatokat megfelelő színvonalon. Szomorú, hogy 20 év után még el kell magyarázni, hogy működik egy önkormányzat költségvetése. Véleménye szerint ezt minden intézményvezetőnek, minden képviselőnek tudnia kellene. Dr. Szunyogh János iskolaigazgató elmondja, hogy a Képviselő-testület a községért, az intézményvezető az intézmény hatékony működéséért felelős. Béres Sándor képviselő úr 20 éve tagja a Képviselő-testületnek, az önkormányzat működéséről mindent tud. Vannak azonban akik nincsenek teljes mértékben tisztában a kérdéssel, ezért az lenne a jó megoldás, ha szerepelne az állami támogatás mértéke a Körjegyzőség költségvetésénél. Tóth József polgármester megjegyzi, hogy a stílussal és a hangnemmel baj van, nem megfelelő a közhangulat. Kibékíthetetlennek tűnő ellentétek is kialakultak. A vitát berekeszti azzal, hogy amennyiben a képviselőtestületek úgy ítélik meg, hogy a Körjegyzőség finanszírozása aránytalanul nagy terhet jelent és meg kell azt vizsgálni, hogy szükség van-e a jelenlegi létszámra a Körjegyzőségen, akkor ebben a témában a következő ülésre terjesszenek be képviselői indítványt. Azt kéri, hogy a személyes sérelmeken lépjenek túl, azok inkább rossz irányba viszik a testület munkáját, nem érti az intézményvezető úr viselkedését. Szántó Lászlóné körjegyző mielőtt polgármester úr lezárná a vitát elmondja, hogy igazgató úr és a könyvtár vezető kb. három éve forszírozza, hogy kerüljön kimutatásra mennyi finanszírozást kap a körjegyzőség. Ez minden évben meg van hiszen most is szerepel azon a táblázaton a 5 millió Ft, amely a felosztandó költségeket és a hozzájárulás mértékét tartalmazza. Ezt a táblázatot mindenki megkapta a költségvetéssel együtt, volt ideje tanulmányozni mindenkinek. Azt a táblázatot is megkapták, hogy milyen címen, mennyi normatívát kap az önkormányzat. Látható belőle, hogy nagyon kevés jogcímen adnak normatívát, de a normatívák felhasználása nem kötött. Az állami hozzájáruláson túl az önkormányzat átengedett bevételként összességében 56 millió Ft. SZJA és SZJA kiegészítésben részesül. Amennyiben minden intézmény finanszírozható lenne az állami normatívából, megmaradna az említett 56 millió Ft., mely összeggel szabadon gazdálkodhatna a Képviselőtestület. Abból tovább fejlődhetne, szépülhetne a település. Sajnos ez nem így van az SZJA és az SZJA kiegészítés szintén felosztásra kerül az intézmények működéséhez. Objektív mérőszámok kerültek meghatározásra például arra, hogy egy óvodai csoportba 25 a férőhelyek száma, ahhoz két óvónőre és egy dajkára van szükség, a pedagógus kötelező óraszáma 22, mennyi lehet a maximális osztálylétszám, melyik évfolyamon mennyi a kötelező óraszám. Örülne, ha az előzőeknek megfelelően kidolgoztak volna arra is egy mutatószámot, hogy bizonyos lakosságszámhoz a hatósági, igazgatási feladatok ellátásához milyen létszám szükséges. A legutolsó, 2004-es BM ajánlás szerint hasonló lélekszámú település esetén, ahol kapcsolt település van, valamint hasonló intézménnyel rendelkezik, a feladatellátáshoz fő szükségességét jelölték meg. Jelenleg 9 fő végzi a hatósági munkát. A jelenleginél kisebb létszámmal nem tudják a feladatokat ellátni, az ügyintézési határidőket betartani. Megjegyzi, hogy az új szabályok szerint határidő túllépés esetén pénzbüntetés jár a köztisztviselőknek. Szabad felhasználású normatívákkal gazdálkodnak az önkormányzatok. Amelyik feladat ellátására nincs központi normatíva, vagy a normatíva nem fedezi a működést azt az SZJA-ból és SZJA kiegészítésből kell finanszírozni, és egyéb másból pl.: a településüzemeltetési normatívából. Azért sem jó a megközelítés, mert amennyiben a normatíva fedezné a működést, nem lenne hiány. Ezekről a kérdésekről határozatot nem kell hozni, mert a költségvetés végleges jóváhagyására a következő ülésen kerül sor, és az elhangzott módosítások figyelembevételével történik majd. A testületek az elhangzottakat egyhangúlag tudomásul veszik. Jancsurák Sándor közbeszerzési szakértő az ülésre megérkezett.

16 16 III. NAPIREND A halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda rekonstrukciójának kivitelezésére benyújtott ajánlatok elbírálása Előadó: Tóth József polgármester, Dr. Jancsurák Sándor közbeszerzési szakértő (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester köszönti Dr. Jancsurák Sándor közbeszerzési szakértőt, aki a közbeszerzési eljárás szakértőjeként részt vett a közbeszerzési ajánlati felhívásra vonatkozó szakmai munkában, továbbá tagja a Bíráló Bizottságnak. A november 25-i ülésen került megválasztásra a Bíráló Bizottság, melynek vezetője a polgármester. Tagjai Horváth Tamás műszaki ellenőr, Dr. Jancsurák Sándor közbeszerzési szakértő, Dr. Szunyogh János iskolaigazgató, Orosz Miklósné polgármester asszony, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos, Palásti László képviselő. Az előzményeket összegezve elmondja, hogy elfogadásra, majd az előírásoknak megfelelően elektronikusan közzétételre került az ajánlati felhívás. Az ajánlati dokumentációt bruttó 200 eft-ért 4 ajánlattevő váltotta ki, konkrétan Jánosik és Társai Kft., Szivárvány-Ép Építőipari és Szolgáltató Kft., ADEPTUS-H Mély és Magasépítő Zrt., KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A négy pályázó határidőben nyújtotta be az ajánlatát. A négy ajánlatból három hiánypótlásra szorult. Egy ajánlat formailag teljes egészében megfelelt a kiírásnak. A hiánypótlási felhívásnak eleget tett mindhárom ajánlattevő. Ezt követően további kiegészítő tájékoztatást kellett kérni két ajánlattevőtől. Ugyanis a műszaki megfelelőséggel, illetve alkalmassági kritériumokkal kapcsolatban két ajánlattevő ugyanazt a beruházást nevezte meg referencia munkaként, konkrétan a Jánosik és Társai Kft., valamint a Szivárvány-Ép Építőipari és Szolgáltató Kft. a prügyi Általános Iskola felújítását és teljes körű, komplex akadálymentesítését jelölte meg referenciaként. Fizikai képtelenség, hogy ugyanabban az intézményben két kivitelező ugyanazt a munkát végezze el, ezért kiegészítő tájékoztatást kértek a két társaságtól, illetve helyszíni referenciaszemlét is végeztek, melybe a műszaki ellenőrt is bevonták. A Szivárvány-Ép Építőipari és Szolgáltató Kft. nem végzett teljes körű komplex akadálymentesítést az intézményben, csak teljes körű felújítást, ezért a műszaki alkalmassági feltételeknek nem felelt meg, az értékelésből ki kellett zárni, ezt a Bíráló Bizottság 6:1 arányban fogadta el. Ezt követően került sor a megmaradt három pályázat érdemi bírálatára. Az előzmények ismertetése után felkéri Dr. Jancsurák Sándor közbeszerzési szakértőt, hogy ismertesse az érvényes ajánlatokat. Dr Jancsurák Sándor közbeszerzési szakértő hozzáteszi, hogy polgármester úr teljes körűen összefoglalta az előzményeket. A közbeszerzési törvény alapján első körben az ajánlatok érvényességét vizsgálták. Ezek alapján születtek eljárási típusú döntési javaslatok. A képviselő-testületeknek külön-külön kell szavazni arról, hogy a négy ajánlattevő tekintetében, érvényesnek vagy érvénytelennek minősíti-e a Képviselő-testület az általuk tett ajánlatot. Az objektív mérőszámok alapján a Bíráló Bizottság három ajánlattevő alkalmasságát megfelelőnek tartotta, erről a két önkormányzatnak szintén döntést kell hoznia. Az írásos előterjesztés alapján, ismerteti az ajánlatok bírálati szempontjait, tartalmi elemeit. A számszerűsíthető eredmények alapján az az érdemi döntés született, hogy az ajánlatkérő számára, összességében a legkedvezőbb ajánlatot a KV. Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tette. Erre tekintettel a Bíráló bizottság azt javasolja a tisztelt képviselő-testületeknek, hogy az eljárás nyerteseként a KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kerüljön kihirdetésre, javasolja továbbá, hogy a legkedvezőbb ajánlatot követő érvényes ajánlattevőként a Jánosik és Társai Kft. kerüljön kihirdetésre. Tóth József polgármester hozzáfűzi, hogy egyszerű nyílt, hazai közbeszerzési ajánlatkérés keretében zajlott le az eljárás. Sarkalatos pontként szigorú műszaki és pénzügyi alkalmassági követelmények lettek megfogalmazva a rövid kivitelezési határidő és a magas beruházási költséghez képest. A kivitelezőnek előre meg kell finanszírozni kiadásokat, mert utófinanszírozás keretében történik az elszámolás. A műszaki alkalmasság keretében megfogalmazásra került, hogy az az ajánlattevő alkalmas, aki az elmúlt három évben legalább három oktatási intézményben végzett felújítási és komplex akadálymentesítési munkát. Ennek nem mindenki felelt meg. A három ajánlattevő referenciáit helyszínen is megnézték. A Bíráló Bizottság tagjai tapasztalatot szereztek a munka minőségéről, a kivitelezők megbízhatóságáról és alkalmasságáról. Jogorvoslati eljárás keretében 15 napon belül megtámadható a döntés a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. Bízik benne, hogy az az ajánlattevő, aki nem felelt meg és ki lett zárva a pályázatból, nem él jogorvoslati jogával. Amennyiben a két önkormányzat elfogadja a Bíráló Bizottság javaslatát, akkor erről 5 napon belül értesíteni kell az ajánlattevőket, mely időponttól számítva 15 nap áll rendelkezésre a jogorvoslatra. Amennyiben az ajánlattevők nem élnek jogorvoslati jogukkal, február 20-a körül megköthető a kivitelezői szerződés, március 1- jén pedig sor kerülhet a munkaterület átadására.

17 17 Béres Sándor képviselő kérdése az, hogy amennyiben megtámadják a döntést, akkor mennyi időt csúszhat a beruházás? Dr. Jancsurák Sándor közbeszerzési szakértő válaszában elmondja, hogy a közbeszerzési törvény alapján az eljárást lezáró döntés után jogorvoslati kérelem nyújtható be. Ezek alapján a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordulhat. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárás során a jogorvoslatot benyújtó kérheti tárgyalás tartását, ebben az esetben 30 nap áll a Döntőbizottság rendelkezésére. Ha tárgyalás nélkül kívánják a jogvitát rendezni, akkor 15 nap. Ezeknek a határidőknek a letelte után hoz a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatot az ügyben, mely a beruházás során nagyságrendileg 1-1,5 hónapos csúszást jelenthet. Palásti László képviselő hozzáteszi, hogy a referencia munkákat a helyszínen is megtekintette a Bíráló Bizottság. Teljesen véletlenül a legjobb ajánlatot az az ajánlattevő tette, akinek a munkája a legjobban tetszett a Bizottságnak. Tóth József polgármester a képviselő-testületeknek külön-külön kell szavazni arról, hogy a négy ajánlattevő tekintetében érvényesnek vagy érvénytelennek minősíti-e a Képviselő-testület az általuk tett ajánlatot, ezért azt külön-külön teszi fel szavazásra. Halmaj község Képviselő-testülete a Jánosik és Társai Kft. ajánlatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül érvényesnek minősíti. Kiskinizs község Képviselő-testülete a Jánosik és Társai Kft. ajánlatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül érvényesnek minősíti. Halmaj község Képviselő-testülete a KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül érvényesnek minősíti. Kiskinizs község Képviselő-testülete a KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül érvényesnek minősíti. Kft. ajánlatát 7 igen Kft. ajánlatát 5 igen Halmaj község Képviselő-testülete az ADEPTUS-H Mély- és Magasépítő Zrt. ajánlatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül érvényesnek minősíti. Kiskinizs község Képviselő-testülete az ADEPTUS-H Mély- és Magasépítő Zrt. ajánlatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül érvényesnek minősíti. Halmaj község Képviselő-testülete a Szivárvány-Ép Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlatát igen szavazat és tartózkodás nélkül, 7 ellenszavazattal érvénytelennek minősíti. Kiskinizs község Képviselő-testülete a Szivárvány-Ép Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlatát igen szavazat és tartózkodás nélkül, 5 ellenszavazattal érvénytelennek minősíti. Halmaj község Képviselő-testülete az érvényesnek és érvénytelennek minősített ajánlatokat megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az érvényesnek és érvénytelennek minősített ajánlatokat megtárgyalta és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Szám: 5./2011. (I.27.) Kt. Határozat Tárgy: Halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciójának, energiaracionalizálásának megvalósítása kapcsán a kivitelezési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója, energiaracionalizálása (ÉMOP-4.3.1/B.) projekt kivitelezésének elvégzésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos előterjesztést. Megállapítja, hogy négy ajánlat érkezett, melyből az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, valamint az ajánlati ár a következő:

18 18 1.) Az ajánlattevő neve: KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3704 Berente, Ipari út 2. Ajánlati ár: bruttó Ft. 2.) Az ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Kft. Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3523 Miskolc, Kerpely A. út 35. Ajánlati ár: bruttó Ft. 3.) Az ajánlattevő neve: ADEPTUS-H Mély- és Magasépítő Zrt. Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3525 Miskolc, Szepessy Pál út 3. Ajánlati ár: bruttó Ft. Az érvénytelen ajánlatot tevő neve, címe és az érvénytelenség indoka: Ajánlattevő neve: Szivárvány-Ép Építőipari és Szolgáltató Kft Az ajánlattevő székhelye: 3900 Szerencs, Huszárvár u. 26. A Szivárvány-Ép Kft ajánlata a Kbt. 88. (1) bejkezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági minimumkövetelményeknek. Az ajánlattevő által benyújtott a prügyi Általános Iskola régi épület felújítása akadálymentesítéssel tárgyú referencia nem tartalmazott teljes körű komplex akadálymentesítést, így nem felel meg az Ajánlattételi felhívás III pontjában meghatározott alkalmassági minimum követelménynek. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Halmaj Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója energia-racionalizálása projekt megvalósításának teljes körű elvégzésére KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Berente, Ipari út 2. szám alatti székhelyű vállalkozást bízza meg bruttó Ft. költséggel. Amennyiben a KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel nem lehet szerződést kötni, illetve amennyiben a szerződéskötéstől eláll, akkor a második helyen szereplő Jánosik és Társai Kft-vel kell szerződést kötni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket 5 napon belül értesítse, valamint a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést kösse meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Dr. Jancsurák Sándor közbeszerzési szakértő az ülésről eltávozott. IV. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések HULLADÉKKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÉPVISELETÉNEK ELLÁTÁSA Tóth József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás körzeti képviseletére két főt kell delegálni. Kistérségi megbeszélésen kialakult konszenzus értelmében a halmaji térség képviseletére Bukovenszki István Csobád község polgármesterét és Luterán András Felsődobsza polgármesterét javasolták. A Felügyelő Bizottság elnöke Abaújszántó polgármestere Madár György. A jelölést a képviselő-testületeknek meg kell erősíteni. Kéri, hogy a javaslatot fogadják el. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

19 19 Szám: 6/2011.(I.27.) Kt. határozat Tárgy: HernádVölgye és Térsége Szilárd hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottságának és a település képviseletét ellátó Társulási Tanácsi tag megválasztása megválasztása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottságának tagjaira és a település körzetét képviselő Társulási Tanácsi tagokra tett javaslatot és az alábbi döntést hozza: A Pénzügyi Bizottság elnöke: Orosz Zoltán Boldogkőújfalu polgármestere, tagjai: Mitró János Krasznokvajda- körjegyzője, Szántó Lászlóné Halmaj- Kiskinizs körjegyzője, Dr. Halász Ferenc Encs város jegyzője, Madár György Abaújszántó polgármestere. A képviselő-testület a település körzeti képviseletének a Társulási Tanácsban történő ellátására Bukovenszki István urat Csobád község polgármesterét és Lutherán András urat Felsődobsza község polgármesterét hatalmazzák fel. A képviselő-testület megtárgyalta Gibárt község csatlakozási kérelmét és azzal egyetért, azt támogatja. Felelős: polgármester Határidő: január HÁZIORVOSI SZOLGÁLATTAL KÖTÖTT MŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS FELÜLVIZSGÁLATA Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy megváltozott az orvosi ügyelet által ellátott időtartam. Dr. Lipusz Lóránt háziorvos eddig hétfőtől péntekig minden nap 19 óráig látta el a készenléti feladatokat január 1-től azonban délután 16 órától orvosi ügyeleti szolgálat működik, melyhez - a REP finanszírozáson felül - hozzá kell járulnia az önkormányzatoknak. Közismert, hogy a három önkormányzat ban Dr. Lipusz Lóránt háziorvossal működési szerződést kötött. Javasolja, hogy kezdeményezzék ennek felülvizsgálatát, és hatalmazza fel a polgármestereket a két önkormányzat a szükséges egyeztetések lefolytatására. Ebben tekintsék át, hogy az orvosi rendelő rezsi költségének teljes átvállalása továbbra is indokolt-e, ahhoz a vállalkozó háziorvos milyen mértékben járuljon hozzá? A működési szerződés módosítására vonatkozó javaslatot készítsék el a következő testületi ülésre. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Szám: 7/2011.(I.27.) Kt. határozat Tárgy: Házi Orvosi Szolgálat ellátására kötött működési szerződés felülvizsgálata. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Házi Orvosi Szolgálat ellátására kötött működési szerződés felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot, annak szükségességével egyetért. Felhatalmazza Halmaj és Kiskinizs községek polgármestereit, hogy a működési szerződés módosítására vonatkozó javaslatot készítsék elő a soron következő képviselő-testületi ülésre. Határidő: soron következő testületi ülés Felelős: polgármester Tóth József polgármester megállapítja, hogy az együttes ülésen több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszöni Kiskinizs község Képviselő-testületének munkáját és az együttes ülést bezárja. Kiskinizs község önkormányzatának képviselői, Dr. Szunyogh János, Frankó Zoltánné az üléstermet elhagyják.

20 20 Halmaj község önkormányzatának képviselői az elfogadott napirend szerint folytatják az ülést. I. NAPIREND Az Önkormányzat évi költségvetési javaslatának megtárgyalása Előadó: Tóth József polgármester, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester javasolja, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően intézményenként és szakfeladatonként tárgyalják meg a évi költségvetési javaslatot. PETŐFI SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ Tóth József polgármester elmondja, hogy a Közösségi Házban, a takarítói álláshely kivételével, jelenleg három álláshely van. A könyvtárosi álláshelyet határozott időre szóló kinevezéssel lehet betölteni. Kérdése, hogy a Közösségi Ház vezető a létszám indokoltságát alá tudja-e támasztani? Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető véleménye szerint nem azon múlik az álláshelyek megtartása, hogy annak indokoltságáról mit mond el. Aki nem ismeri az intézmény munkáját, annak nagyon szívesen elmondja részletesen, de úgy gondolja, hogy erre nincs szükség. A Közösségi Házban nemcsak könyvtári munka folyik, ezen túl rendezvények szervezése, lebonyolítása, kiállítások szervezése, bonyolítása is történik. A kérdés az, hogy a jelenlegi létszámmal megfelelő színvonalon el tudják-e látni a feladatokat. Úgy gondolja, hogy abban az esetben tudnak minden feladatot maradéktalanul ellátni, ha biztosít az Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében még egy létszámot az intézmény részére. Kérdése, hogy az új helyzetben a weblap karbantartása, frissítése, az anyagok összegyűjtése milyen módon lesz megoldva? Tóth József polgármester elmondja, hogy a mozgókönyvtári feladatok ellátása nyilvános könyvtár működtetését igényli, ahhoz két könyvtáros alkalmazására van szükség. Az Információs Irodában sokféle szolgáltatást végeznek a lakosság számára. Ilyen például a telekommunikációs szolgáltatás, emagyarország Pont működtetése, kábel tv. üzemeltetése, HotZones kártyák forgalmazása, települési honlap frissítése, karbantartása. Hozzáteszi, hogy a Közösségi Ház bővítése TÁMOP projekt keretében, 57 millió Ft. pályázati támogatásból az elkövetkezendő másfél évben fog megvalósulni. A támogatás keretében lehetőség lesz 1 millió Ft. összeg erejéig irodaszer beszerzésére, ezáltal a évi költségvetésben nem tarja indokoltnak nagy összeg betervezését erre a feladatra. Az intézmény bővítését követően a betöltött funkciók is bővülni fognak, a többlet feladatok ellátásához minimum három fő foglalkoztatására lesz szükség. A feladatellátáshoz évben 3 millió Ft. támogatást kap az Önkormányzat az UMVP támogatási rendszeréből. Egy személytől nem lehet elvárni, hogy munkaidőn túl készítsen felvételeket, vágja azt össze, valamint lássa el munkaidőben az Információs Irodában jelentkező valamennyi feladatot. Első hallásra talán soknak tűnhet a három fő alkalmazása, de egyetért azzal, hogy nem egyszerű a feladatok ellátása. A kábel tv. üzemeltetés kapcsán elmondja, hogy a település önálló csatornával rendelkezik. A Megyaszó tv. adásait a településen már nem sugározzák. 24 település tartozik a kábel tv. rendszer hatókörébe. Halmaj és Ináncs által sugárzott műsorok láthatók a rendszerben. A közelmúltban működési kérdésekről egyeztetést kezdeményezett az érintett települések polgármestereivel és Oláh Gábor cégvezetővel. Azt szerette volna elérni, hogy az érintett települések járuljanak hozzá az üzemeltetési költségekhez. Az önkormányzatok azonban ettől elzárkóztak. A képújság szerkesztője jelenleg Veres Dénes, aki a településekről érkező műsorokat struktúrába rendezi, bedolgozza a műsorrendbe, ami többlet munkát igényel. Az egyeztetés alkalmával, minimális tárhely bérleti díj ellenében felajánlotta, a helyi webszervert a települési honlapok elhelyezése céljából. Ez sem keltette fel az érdeklődést. Többletbevétellel egyelőre nem lehet számolni. A feladatok maradéktalan ellátása érdekében a jelenlegi létszámhoz még egy fő 8 órás közfoglalkoztatottat biztosít az Önkormányzat. Felvetődik ugyanakkor a probléma, hogy amennyiben Veres Dénes szabadságon vagy táppénzen van, ki látja el a feladatokat. Erre két megoldás létezik, az egyik az, hogy az Információs Iroda ebben az időszakban nem nyújt szolgáltatást, a másik, hogy a könyvtárosok látják el azt a feladatot is. Megjegyzi, hogy az Információs Irodában történő alkalmazás bizalmi állásnak is tekinthető, hiszen nagy értékű gépek, berendezések vannak ott elhelyezve, melyek őrzése, kezelése felelősséggel jár, ezért mindenképpen megbízható ember alkalmazására van szükség. Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető elmondja, hogy a fénymásolás szolgáltatást el tudják látni a könyvtárban is. Három fős létszámmal, nem tudnak mindennap az ügyfelek rendelkezésére állni teljes körű nyitva tartással.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. február 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. március 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat Ügyiratszám: 23-11/2010. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 8-án, 15,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja: 51 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. március 30-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. október 11. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Napirend: JEGYZŐKÖNYV

Napirend: JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 24-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők:

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-5/2015. iktatószám 5.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-11 / 2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 20-án tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2009. április 27-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2009. április 27-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2009. április 27-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Török Péter alpolgármester

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről Készült: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a községházán tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7943/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 6-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 6-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 6-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011.OKTÓBER 26.-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 11/2011.(X. 28.) sz. ÖKT rendelet

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2011. február 15-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2011. február 15-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 2011. február 15-én megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE Tartalom: 2/2011.(II. 16.) számú képviselő-testületi RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 17.00 órakor megtartott - nyilvános

Részletesebben

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 12. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. március 19-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 71-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011.07.14.-én 09.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben