J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Bényei Péterné, Benkő Zoltán, Cserés Sándorné, Dr. Erdélyi Béla, Király Bertalan, Dr. Krámor Katalin, Pappné Kórik Judit, Fercsákné Tomán Ildikó, Tölgyesi Attiláné, Tomán Ferenc, Fedor László képviselők (A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Intézményvezetők, Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, a 14 fő képviselőből 14 fő jelen van. Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalására. A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, további napirendi pont javaslat? Kérdés, javaslat nem hangzott el. Aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata évi költségvetéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Most jutottunk el oda, hogy érdemben tárgyalhatunk a évi költségvetésről. A kért kiigazítások megtörténtek. Perpillanat a működési forráshiány 92 millió Ft a hiteltörlesztés nélkül. Ez azt jelenti, hogy a kiadás és bevétel között meglévő működési forráshiány a hitelállományunkkal együtt 143 millió Ft. És van még 22 millió Ft felhalmozási forráshiány is. Csak óvatosan és az intézmények működését biztosítva nyúlhatunk bele a költségvetésbe, de a mostani jelentős első lépés lehet a pénzügyi helyzet megoldására. A bizottságok részéről van-e szóbeli kiegészítés? Bede-Tóth Attila: Kevés idő volt a módosítások átnézésére, a bizottságok nem tudták megtárgyalni a módosítást részleteiben. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a hitelállományt és a szállítói tartozásokat sem. Mindent összevetve, jelen pillanatban 203 millió Ft-ról beszélünk. 1

2 Kértük az előző testületi ülésen, hogy készüljön egy gazdaságossági tervezet, hogy lássuk hol, és hogyan lehet megtakarítani, milyen irányba javasolnátok elindulni, de ez nem szerepel a mostani anyagban. Az intézmények normatív támogatása ki van bontva, de nem teljes az, hogy az 1. számú mellékletben 344 millió Ft szerepel a normatív állami támogatások sorban. Ez miből tevődik össze? Beszéljünk a 165 millió Ft-ról. Meddig akarjuk még magunk előtt görgetni ezt a millió Ft-os szállítói tartozást? Nem történt ezen a téren javulás, most is legalább annyi a szállítói tartozás, mint tavaly. A bizottságok javasoltak módosításokat, de az anyagban az sem szerepel. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak bevétele miből tevődik össze? A 2. számú mellékletben 12 millió Ft-tal szerepel, de nem tudjuk hogy miből áll össze. Ezt is kérjük, hogy részletezve kapjuk meg. Én készítettem egy hozzávetőleges számítást, hogy ha ezzel az összeggel elfogadjuk a költségvetést, akkor hol leszünk az év végén. Itt szerepel nekünk 165 millió Ft-os forráshiány + 38 millió Ft szállítói tartozás = 203 millió Ft hiánnyal kezdjük a 2008-as évet. Tegyük fel, hogy felveszünk 100 millió Ft hosszúlejáratú hitelt, akkor 103 vagy 83 millió Ft lesz a tartozásunk, ha ebből levonjuk az ÖNHIKI összegét, ami 51 millió Ft-ra van tervezve ennyi volt tavaly -, de lehet hogy most csak 40 millió Ft-ot kapunk, és akkor még örülhetünk véleményem szerint. Tehát, akkor még mindig fenn áll 40 millió Ft, és ha ebből nem tudunk lefaragni évvégéig, a hosszúlejáratú hitel törlesztésével együtt jövőre 61 millió Ft hiánnyal fogjuk indítani az évet. Kérdezem, hogy a hitelfelvétel az ÖNHIKI támogatás mértékét befolyásolja-e? El kell kezdeni takarékoskodni! Ne csak szóban, beszéljünk róla, tegyük is meg! Nem végleges megoldás a hitelfelvétel, mert azt is vissza kell fizetni. Arra újabb hiteleket veszünk majd fel? Takarékoskodni kell az anyagi jellegű kiadásokon, mivel a személyi juttatásokhoz nem szívesen nyúlunk hozzá. A számlákat át kell nézni, mielőtt aláírjuk őket. Javaslatok: Az Általános Iskolánál ha kell, csoportösszevonásokat kell alkalmazni. Részletezést kell készíteni, hogy mennyi a számlatartozása az intézményeknek egyenként, és az intézmények kezdjék el kigazdálkodni a szállítói tartozásokat. Mindenképpen lépéseket kell tenni. Ezek csak javaslatok, a képviselő-testület dönt, de el kell indulni valamerre. Az a kérdésem, az iskolában a létszám 71 főre módosult. A számítás ez alapján készült? Cserés Sándorné: Igen, a 78 fő hibás adat volt, a számításunkban 71 főt vettünk figyelembe. Bede-Tóth Attila: Az 1. számú mellékletben a helyi adóbevételeknél: 36 millió Ft különbség van, mivel 96 millió Ft-ra módosítottuk, 11 millió Ft előre fizetés már kiesett. Intézményi bevételnél az IGO bevétele esett ki, ami elég jelentős összeg, 21 millió Ft. Mező József: Igen, most már ez a bevétel kiesett, mivel átkerült a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz. 2

3 Bede-Tóth Attila: El kell kezdeni az iskolának és az óvodának is kidolgozni a megoldást arra, hogy az önkormányzatnak kevesebbet kelljen pótolnia a működéshez. Azt senki nem akarja, hogy csökkenjen a színvonal, de ha pár évig - a színvonal csökkenésének az árán -, de kilábalhatunk ebből az anyagi helyzetből, akkor elkezdhetünk újra felfelé építkezni, újra megteremteni a feltételeket a színvonal emelkedéséhez. Meg kell teremteni a lehetőségét az önerőnek a befektetésekhez, fejlesztésekhez. A hitel törlesztéseket ki kell gazdálkodunk. Ha nem sikerül előrelépnünk, akkor jövőre már -61 millió Ft-tal kezdünk, és azt még nehezebb lesz kigazdálkodni. El kell ismernünk, hogy a város nem 95 millió, nem 165 millió, hanem 203 millió Ft hiánnyal indul neki a 2008-as évnek. Megnézettem a költségvetést egy pénzügyes szakemberrel. Felolvasom a véleményét. Összességében elmondható, hogy a évi költségvetési tervezet zavaros, kivonatos, nélkülözi a szöveges indoklásokat, magyarázatokat, számszakilag hibás, ellenőrizhetetlen. Nem biztosítja a képviselők pontos információhoz jutását, így veszélybe kerül a város érdekeit szolgáló döntések meghozatala. Ez egy teljesen kívülálló véleménye. Gömze Sándor: Egyetértek minden szavaddal. Hogy mennyi teher marad az év végére? Én egy kicsit optimistább lennék, mondjuk 20 millió Ft-tal. Ha odáig el tudnánk jutni ebben az évben, hogy 40 millió Ft maradna előttünk, akkor az már azt jelentené, hogy megállítottuk ezt a folyamatot. Augusztusra el kell jutni odáig, hogy a jövőben gazdaságosabban tudjuk működtetni az intézményeinket. Holnap a társulási ülésen fel fogom vetni, hogy készítsenek egy felmérést, hogy különböző formában működtetve az intézményeket, mire juthatunk. Az önkormányzat kiegészítéssel kapcsolatban: Megfelelő létszámmal működnek az intézményeink, és mégis nagyon sokkal kell hozzájárulni a működésükhöz, ez az állam legfőbb hibája, hiszen a kötelező feladatok ellátására nem biztosítja a kellő keretet. Csoportösszevonásokkal kapcsolatban: Az oktatásban meg kell birkózni az integrációval. Legalább egy pedagógiai asszisztensnek kellene órán jelen lenni az integráció után, hogy segítse a pedagógus munkáját. Megpróbáljuk a hiteleket és a ki nem fizetett számlákat kiváltani, megszüntetni, és ha ez megtörténik, akkor a 2008-as költségvetési évre 9,5 millió Ft törlesztés marad ránk a későbbiekben, ami felmehet 16 millió Ft-ra a tőke és a kamat összege, de ebben az évben a hitelből ennyi maradna ránk, a 9,5 millió Ft. A nagy lépéseket évközben kell megtenni, azért, hogy 2009-re jussunk el odáig, hogy az év utolsó negyedévére kiadáscsökkenést érjünk el. Bede-Tóth Attila: Nem azt mondtam, hogy egy év alatt kell megoldani a problémát, de ha csak beszélünk róla, attól nem oldódik meg. Tettekkel is kezdjük el a megoldást. Ha az iskola tanulói létszáma csökken, akkor lássuk már, hogy az iskola hogy próbálja ezt ellensúlyozni. Az ötleteinket osszuk meg egymással, és lépjünk a megoldás érdekében. Konyhaüzemeltetés: 51 millió Ft kiadás, 25 millió Ft bevétel. Hol van 26 millió Ft? Megpályáztathatjuk az étkeztetést. Tőlünk nagyobb városok is megtették és megérte nekik. Ez is csak egy javaslat. Dr. Krámor Katalin: Volt már szó a konyhaüzemeltetés kiadásáról, de a munkanélküliséget növelnénk vele, ezért elvetettük. A költségvetésen szépíteni már nem igazán lehet. Le kell dolgozni az adósságállományt, erre kell kidolgozni a legszigorúbb gazdálkodást, a 10. -t betartatni minden áron. Az intézmények színvonalát csökkenteni nem szabad. Az a baj, hogy a normatív támogatás nem fedezi a kötelező feladatok kiadásait, ez sodort ebbe a helyzetbe minket is. Saját bevételünk nincs, és nem számíthatunk rá, hogy lesz. 3

4 Most el kell fogadni a költségvetést, és megoldási tervet kell készíteni. Fedor László: A részletekbe nem mennék bele, de néhány dolgot megkívánok jegyezni: Az előző tervhez képest, sikerült 282 ezer Ft-ra növelni a bevételeinket, eft-tal csökkenteni a kiadásainkat. Összességében eft javulást értünk el. A költségvetési létszám 24,5 fővel csökkent az előző tervhez képest, a közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszám 20,5 fővel csökkent. Ha leveszem az általános iskola 8,5-es elírását, akkor még mindig 13 fős csökkenés. Személyi jellegű juttatások csökkenésében megjelenik 844 eft-t, ami 1 fő éves bére. Akkor a másik 13 milyen csökkenés volt? A munkaadót terhelő járulékok közt ennek az egy 844 eft-nak a kihatásai sem jelennek meg. A közhasznú foglalkoztatás nő 4 fővel, bár ott sem jelenik meg pluszban a bérvonzata. 1. sz. melléklet: Szinte megdöbbentő volt, hogy majdnem minden bevételi jogcímünk csökkent. Intézményi tevékenység: -23 Helyi adó: -26 Jövedelem pótló támogatás: -13 (kerekítve) Működési pénzátvétel: -6 Egészségbiztosítási: -1,5 Átengedett bevétel: -16,6 Állami támogatás: -53 Összességében 149 millió Ft-tal csökken a támogatásunk a tavalyihoz képest. Ez mind megmagyarázható? A helyi adóbevételeknél lenne megjegyzésem. A börtönépítés tavaly fejeződött be, az idén lesz a bevallása. Ha ez így van, akkor jövőre még rosszabbul fogunk állni. A költségeknél, ugyanúgy,mint a bevételeknél a felhalmozási bevételeket, illetve kiadásokat leveszem, akkor ott Ft növekedésünk van a tavalyi évben. Ha az intézményeket nézem, akkor a jó számot hoz, hiszen az intézményi kiadásaink csökkennek a tavalyihoz képest. A 3. számú táblázatban felhalmozási kiadások: eft-tal szerepelnek, a 4. számú mellékletben pedig megmaradt a eft. Az egyik táblázatban csökkent 550 ezerrel, míg a másikban változatlan maradt. Nekem még mindig soknak tűnik az önkormányzatnál az irodaszer, nyomtatványbeszerzés eft, hajtó és üzemanyag eft, postai díjak eft, járművek karbantartása eft. Ránézésre soknak tűnik. A részletekről ennyit, a nagy összesennel kapcsolatban pedig, osztom az Attila félelmeit. A jövőre nézve, mindenképpen az intézmények terveit havi vagy negyedéves bontásban kísérjük figyelemmel. Felülről tervezést is lehet alkalmazni, hátha célravezető lenne. Bede-Tóth Attila: Nekem is ezek a sorok vannak bejelölve, amit Laci felsorolt. Ha ma elfogadásra kerül ez a költségvetés, és a keretösszegeket meghagyjuk az intézményeknél, akkor javasolnám, hogy az évközi előirányzat módosítás csak akkor legyen lehetséges, ha jogszabályi alapon nyugszik, vagy ha bevételi oldala is jelentkezik a kiadási oldalnak. Mező József: Hitelfelvétellel kapcsolatban most még csak arról döntött a testület, hogy megvizsgáljuk a lehetőségét, hogy ez a 100 millió Ft-os hitel hogyan történhet, de nincs róla döntés, hogy fel is veszzük. 4

5 Az ÖNHIKI szabályai szigorodnak, 2008-ban a működési hitelállomány 70%-a lemegy az ÖNHIKI-ből. A 14 milliós Raiffeisen hitel automatikusan csökkenteni fogja az ÖNHIKI-s támogatásunkat re úgy néz ki, hogy 100%-ban csökkenti. Most van 56 millió Ft hitelállományunk, ami folyószámla és rövidlejáratú hitel. A folyószámlahitelnél meg lehet oldani, hogy nem 30 millió, hanem legyen 50 millió Ft. Év végén a folyószámlára visszatesszük a pénzt, ami lehet a maximum, vagy kevesebb és akkor kisebb mínusz lesz, mondjuk 20 millió, mivel 30-at kapunk az államtól előleg címén, és megpróbáljuk megoldani, hogy az idén kifizessük a 26 millió Ft rövid lejáratú hitelt. Ebben az esetben egy kellemesebb kép lesz előttünk, ami bíztatást adhat a jövőre. Kategorikusan nem lett még eldöntve, hogy felvesszük a 100 millió Ft hitelt. Több lehetőség közül lehet választanunk, meg kell vizsgálni a lehetőségeket. Mindenki segítségére számítunk a megoldás kidolgozásánál. A hitelfelvételt több oldalról megvilágítva vissza fogjuk hozni a testület elé, mert május 30-ig van lehetőségünk dönteni, akkor van mindkét hitel lejáratának a határideje. Ha meghívásos eljárással megy a közbeszerzés, akkor egy hónap alatt le lehet bonyolítani, tehát március végére, április közepére győztes van, akivel meg lehet kötni a szerződést. Van még időnk végiggondolni és kiszámolni. Hogy zavaros, kusza, áttekinthetetlen a költségvetés? Nos, az ÁSZ még egyszer sem jelzett vissza, hogy problémák lennének a költségvetéssel, vagy a rendeletünkkel kapcsolatban. A bevételek csökkenéséről. Kiesett az IGO és a Szoc.Szolg. ami átkerült a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz. Helyi adóbevételekről: A gépjármű adót ugyanannyival terveztük, mint tavaly volt, 24 millió Ft, A magánszemélyek kommunális adóját 11 millió Ft körüli összeggel, A helyi iparűzési adót millió Ft-tal, mivel a cégek tavaly decemberig feltöltötték az adójukat, de az idén, ha kevesebbet dolgoztak, visszakérhetik a különbözetet. A jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás: a közcélú foglalkoztatásnál nem tudtuk kimeríteni a keretünket, ami 13 millió Ft volt, a jövedelempótlónál pedig az van, hogy a betervezett kiadás 90 %-át visszaadja az állam, arra, amire visszajár. Az OEP finanszírozás adva van, működési célú pénzeszköz átvételnél megvannak a tételek, alapítványtól kaptunk pénzt, de az idén már nem számíthatunk ilyesmire, és csak azt lehet betervezni, amit biztosan kapunk. Normatív állami támogatásnál a szigorítások miatt, az előminősítés miatt tizenvalahány millió Ft-tal kevesebb lett az általános iskolánál a művészeti oktatás normatív támogatása, mert akinek nincs minősítése, nem kaphatja. Kiesett az IGO, a Szoc. Szolgáltató, ez 30 millió Ft-os tétel, ami a kistérségnél jelentkezik. Ha ezeket összeadjuk, hellyel-közzel megkapjuk a válaszokat. Támogatom, hogy keressük meg a lehetőségeket, várom a segítségeteket, ötleteket, javaslatokat. Úgy gondolom, hogy május körül a testület elé kell hoznunk egy olyan megoldást, ami kiutat mutat, beleértve a hitelek átszámolását, a variációs lehetőségeit. A pályázatokhoz saját erőt kell biztosítani, és az csak hitelfelvétellel lehetséges. Dr. Krámor Katalin: Az OEP finanszírozás nem fix összeg, változó, és nem lehet tervezni, 3 hónapra visszamenőleg számolják. Cserés Sándorné: Az IGO és a Szoc.Szolg. után mennyi kiegészítést kell fizetni, mennyi kiegészítést kell tenni a Polgármesteri Hivatalhoz. Ebben a táblázatban ez nem szerepel. Mező József: 14 millió az IGO + 9 millió a Szoc.Szolg, összesen 23 millió Ft-ot kell hozzátenni. 5

6 A hivatalnál el kell dönteni, hogy az önkormányzat bevétele kinek a javára menjen. Ha át kell gondolni a létszámokat, át kell gondolni a feladat mennyiséget is, mert az elvégzéséhez munkaerőre van szükség. Fedor László: Jól vagy rosszul jártunk azzal, hogy átadtuk a Kistérségnek ezt a két intézményt? Mező József: Igen, mert így pár millióval kevesebbet kell hozzátenni a működésükhöz. Bede-Tóth Attila: Nekem egy kérdésem lenne. A tavalyi év végén a gimnázium esetében a meg nem igényelt normatívát ki kellett egészítenünk. Meg lett utólag igényelve, és úgy tudom, hogy április környékén fog megérkezni. Ez a normatíva a Polgármesteri Hivatalnak jön, vagy a gimnáziumnak? Mező József: A gimnáziumnak nem mehet, a hivatal kapja és a beszámolóban fog szerepelni. Bede-Tóth Attila: Én akkor látnám a lehetőségét annak, hogy az intézmények is takarékoskodni fognak, ha le lenne írva feketén-fehéren, hogy melyik intézménytől mennyi megtakarítást várunk el. Rá kell kényszeríteni az intézményeket a takarékosságra. Cserés Sándorné: Rá vannak az intézmények kényszerítve a takarékosságra írva, vagy íratlanul. Az általános iskola 13 millióval kevesebbet kapott meg, mint önállóan gazdálkodó, mint amennyi a 2007-es költségvetés végösszege. De minden intézmény a lehetőségeihez képest takarékoskodni próbál. A napról napra való fennmaradást kell megszüntetni, és a tartozások magunk előtt tolását. Mező József: Ha már itt van egy számla, az azt jelenti, hogy vagy teljesített szolgáltatás, vagy már idekerült az áru, és felhasználásra került. Ha elfogadásra kerül a költségvetési rendeletünk, azt követően előre kell gondolkodnunk, mert a megérkezett számlákat már ki kell fizetni. Be kell vezetni a kiskincstári rendszert, amihez pontosabb és részletesebb tervezésre van szükség. Bede-Tóth Attila: Az intézmények beszámoltatása negyedévente kivitelezhető? Mező József: Eddig is így működött. Nem lesz semmi akadálya. Zrinszki István: Én is megnézettem ezt a költségvetést egy ismerősömmel. Az állami finanszírozással vannak a legnagyobb gondok, de probléma az is, hogy nem következetes az adóbehajtás, a bérletei díjak és közüzemi tartozások behajtása. Minden intézmény úgy tartsa be a költségvetést, olyan szigorítással, mintha a sajátja volna. Most pedig fogadjuk el és hajtsuk végre ezt a költségvetést felelősségteljes gazdálkodással. Gömze Sándor: A tiszteletdíjas rendelet módosításáról is dönteni kell, Pappné Kórik Judit javasolta ezt a módosítást. A többségnek az volt a véleménye, hogy áldozni kell nekünk is, de nem olyan drasztikusan, ahogy elhangzott a javaslat. Kidolgoztunk egy variációt a tiszteletdíjak csökkentésére, ami 2,2 millió Ft-os megtakarítást eredményez. Pappné Kórik Judit: Keveslem ezt az összeget, ami az előterjesztésben szerepel. A teljes összeg 10 millió fölötti, és ez a 2 millió nagyon kevés. Minden intézmény költségvetésébe 6

7 drasztikusan belenyúltunk. Az egészet felezzük meg. Az alap képviselői tiszteletdíj 50%-át is vegyük el. Fedor László: A számításban 12 fő szerepel. És a 13 fő? A csökkentés egyforma legyen a bizottsági elnök és a tag esetében egyaránt. Mező József: A 13. fő az alpolgármester, de ő nem tagja egy bizottságnak sem. Az ő tiszteletdíja határozatban van megállapítva, nincs benne a rendeletben. Bényei Péterné: Egyetértek vele, hogy csökkentsük a tiszteletdíjat, én már az év végén is javasoltam. Egy másik dologgal kapcsolatban: A költségvetési anyag mellet volt egy beadvány, amit az óvodavezető által előterjesztve, amiben a bölcsődei oktatáshoz +1 fő létszámot kért. Történt döntés ebben az ügyben? Bede-Tóth Attila: Nekünk is hozzá kell járulnunk a javuláshoz, a megszorítás mindenkit érintsen. Páger Jánosné intézményvezető: Bényeiné kérdésére reagálnék. A főösszegben nincs benne az 1 fő, de a normatívából ki tudjuk gazdálkodni. 17 fő gyerekünk van a 15 férőhelyre, és várólistán van 5 fő, akiket már holnap tudnák hozni, ha lenne hely. Ezen kell elgondolkodni, hogy fogadjuk be a +5 főt, mert akkor kell még egy dolgozó a bölcsődei feladathoz. Gömze Sándor: Így meglenne a kiadás bevételi oldala is a bölcsődei normatíva többletéből. A tiszteletdíjjal kapcsolatban: elviekben mindenki egyetért a csökkentéssel, csak a mértékét kellene meghatározni. Elhangzott egy olyan javaslat, mely szerint a bizottsági tagság után járó tiszteletdíjat teljes mértékben vonjuk vissza december 31-ig. Fedor László: Az alpolgármester tiszteletdíját is vegyük bele ugyanezzel az összeggel. Zrinszki István: Alsó hangon nettó Ft-tal csökkent a cégnél a fizetésem, mivel nem tudok túlórát vállalni. Dr. Krámor Katalin: Én sem a polgármesterre sem az alpolgármesterre nem gondoltam ebben a vonatkozásban, csak a képviselőkre. Pappné Kórik Judit: A teljes alap 50%-át és a plusszok felajánlását javaslom a képviselők részéről. Király Bertalan: Ajánljuk fel a teljes összeget december 31-ig, a külső bizottsági tagokkal egyetemben. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Három javaslat hangzott el: 1. Az alap tiszteletdíj marad csak december 31-ig, a bizottsági tagsági és elnöki díjakat megvonnánk. Ebben benne van a külső bizottsági tagok tiszteletdíja is. 2. Lemondani a bizottsági juttatásokról, és az alap tiszteletdíj 50%-ról is december 31-ig. 3. Lemondani a tiszteletdíj teljes összegéről december 31-ig. 7

8 Pappné Kórik Judit: visszavonom a javaslatomat, egyetértek Király Bertalannal, mondjunk le a teljes összegről. Gömze Sándor: Két javaslat: december 31-ig csak az alap tiszteletdíj marad, és minden mást megvonunk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 6 nem szavazattal nem ért egyet ezzel a megoldással december 31-ig lemond a tiszteletdíj teljes összegéről. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008.(III.03.) számú rendelete A helyi képviselők és önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 18/2006. (X.12.) számú rendelet módosításáról 1. A helyi képviselők és önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 18/2006.(X.12.) számú rendeletét március 1-i időponttal hatályon kívül helyezi. 2. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit március 1-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gömze Sándor: Javaslom, hogy hozzunk a további költségvetéssel kapcsolatos feladatokról egy határozatot, melynek a tartalma a következő legyen: A képviselő-testület úgy határozott, hogy a polgármesternek, a jegyzőnek, a pénzügyi irodavezetőnek és a bizottsági elnököknek folyamatosan legyen feladata, hogy a jövőt tekintve fontos lépéseket dolgozza ki, a város gazdálkodását előre lendítve, a költségvetési egyensúly helyreállító intézkedéseket tervezze meg, és a májusi képviselő-testületi ülésre ezzel álljon elő. Ez a határozat a költségvetési rendelet mellékletét képezze. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki az elhangzott határozattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8

9 A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2008.(II.20.) számú határozata A költségvetés javításának érdekében szükséges feladatokról úgy határozott, hogy a polgármesternek, a jegyzőnek, a pénzügyi irodavezetőnek és a bizottsági elnököknek folyamatosan feladata, hogy a jövőt tekintve fontos lépéseket dolgozzanak ki, a város gazdálkodását illetően. A költségvetési egyensúly javítása érdekében az intézkedéseket tervezze meg, és a májusi képviselő-testületi ülésre azt terjessze elő. Ez a határozat a költségvetési rendelet mellékletét képezi. Gömze Sándor: A költségvetési rendeletet úgy javaslom elfogadni, hogy felelős minden intézményvezető az intézmény gazdálkodásáért, és havonta számoljanak be a működésről a képviselő-testületnek. Minden nemű plusz kiadás csak akkor eszközölhető, ha a bevételi oldala is biztosítva van. A forráshiány mértéke 92 millió Ft. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A költségvetés elfogadásához névszerinti szavazást kell tartani. Aki az önkormányzat évi költségvetését az elhangzottak alapján elfogadja, kérem, jelezze. Mező József jegyző lebonyolította a névszerinti szavazást, melynek íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megállapítom, hogy a képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a most beépített módosításokkal együtt 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (III.03.) számú rendelete Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján a 2008 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki

10 a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének állapítja meg. Bevételi előirányzatát Kiadási előirányzatát A költségvetési hiányt e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiányt: állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft - Dologi kiadások e Ft - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft - Kamatkiadások e Ft - Működési célú hiteltörlesztés e Ft A költségvetési létszámkeretet 190,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 213,5 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket e Ft-ban A felhalmozási célú kiadásokat e Ft-ban A felhalmozási forráshiányt e Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási egyensúly megteremtése érdekében a felhalmozási forráshiánnyal megegyező összegű felhalmozási hitelfelvétellel állítja be a bevételek közé. 10

11 A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 2-es, a 2/a, a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat valamint a felhalmozási forráshiányt a 4-es számú melléklet tartalmazza. 6.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 71 főben határozza meg. 2./ Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 33,5 főben határozza meg. 3./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzatát: eftban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 8 főben határozza meg. 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 31 főben határozza meg. 11

12 5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 47 főben határozza meg. 6./ A Közhasznú és közcélú foglalkoztatás évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 23 főben határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését az 5-ös számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 6-os számú melléklet tartalmazza. 7.. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8.. A költségvetés végrehajtásának szabályai a./ A költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester; a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő támogatására benyújtandó igénybejelentést. c./ A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 15 %-a, végső visszafizetési határideje: december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel 12

13 terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 13

14 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételei Megnevezés Összeg Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Bérpolitika Villamos energia támogatás Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási hitelfelvétel Működési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

15 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési kiadásai Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: Felhalmozási hiteltörlesztés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételeinek részletezése 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSSZESEN: Helyi adóbevételek Megnevezés Összeg Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság ÖSSZESEN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Összeg Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Nyári gyermek étkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSSZESEN:

17 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez Közhasznú foglalkoztatás támogatása Alapítványoktól átvett ÖSZESEN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZESEN: Átengedett bevételek Megnevezés Összeg Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZESEN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Bérpolitika Villamos energia támogatás Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része ÖSSZESEN:

18 2/b.sz. melléklet Me: Forint Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi Normatív támogatások Mutató Fajlagos összeg Összeg Ft Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok Ft/fő Tömegközlekedési feladatok Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás Gyámügyi igazgatási feladatok Helyi közművelődési,közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsődei ellátás 20 fő Bölcsődei ellátás +5 fő évközben 5 fő Ingyenes bölcsődei étkezés 4 fő Óvodai nevelés az 1.nevelési évben / 8 hóra / a nevelési évben / 8 hóra / Óvodai nevelés az nevelési évben / 4 hóra / a 3. nevelési évben / 4 hóra / Iskolai oktatás az 1.évfolyamon / 8 hóra / az 2.-3.évfolyamon / 8 hóra / a 4. évfolyamon / 8 hóra / az 5.évf.-on / 8 hó / a 6.évf.-on / 8 hó / a 7.-8.évf.-on / 8 hó / Iskolai oktatás az 1.-2.évf.-on / 4 hó / a 3.évf.-on / 4 hó / a 4.évf.-on / 4 hó / az 5.-6.évf.-on / 4 hó / a 7.-8.évf.-on / 4 hó / Középiskola a 9.évf.-on / 8 hóra / a 10.évf-on / 8 hó / a évf.-on / 8 hó / a évf.-on / 4 hó / a évf.-on / 4 hó / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / Kollégiumi ellátás / 8 hó / 25 fő / 4 hó / 27 fő Napközis vagy tanulószobai foglalkozás / 8 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola évf.-án / 8 hó / Napközis foglalkozás évf. / 4 hó / Napközis foglalkozás évf. / 4 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola évf.-án / 4 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 3. évf.-án / 4 hó / Szakképzés évf.-on / 8 hó / / 4 hó /

19 Szakmai gyakorlati képzés az első évf.-os képzéshez Ált. iskolai gyógypedagógiai okt. / 8 hó / / 4 hó / Ált. iskolai fejlesztő felkészítés / 8 hó / / 4 hó / Középiskolában nyelvi felkészítés Középiskolába bejáró tanulók / 8 hó / Középiskolába bejáró tanulók / 4 hó / Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es / 8 hó / Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es / 4 hó / Tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás Ingyenes tankönyvellátáshoz hozzájárulás Kieg. hozzájár. az ált isk. 5. évf. kedvezményes étkezéséhez Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ÖSSZESEN

20 3.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Megnevezés Összes kiadás KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK létsz. Szem. jutt. M.a.terh.jár. Dologi kiad. Pe. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat Hiteltörl. fő Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde ,5 Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,5 20

21 5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Összeg Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj Működési hj Önkormányzati kieg. IGO Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg CKÖ működési támogatása 560 Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett kamatkiadások Megnevezés Összeg Fejlesztési célú hitelek kamata / LÉP hitel / Rövid lejáratú hitel kamata /Raiffeisen 21 mft / 500 Munkabér hitelek 2008.évi számított kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak MINDÖSSZESEN:

22 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó Ft/hó / Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x Ft/hó / Normatív lakásfenntartási támogatás Nem normatív lakásfenntartási támogatás 533 Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x Ft/hó / Nem normatív ápolási díj / / 10 fő x 12 hó x Ft/hó / ÖSSZESEN: Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek 200 Temetési segély 250 Cukorbetegek támogatása 150 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés 400 Közgyógyellátás 850 Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag / 1100 fő fő x 600 Ft/fő / ÖSSZESEN: Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Ingyenes tankönyv támogatás kiegészítése Nyári gyermekétkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Polgármesteri különkeret 500 ÖSSZESEN: ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN:

23 7.sz. melléklet Tiszalök Város Önkormányzat 2008 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek Me.:ezer Ft Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel TESZI Alapítvány támogatása Opel Combo lízingdíja Raiffeisen működési hitel Összesen Megnevezés Összesen MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Összesen

24 8. számú melléklet TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008 évi költségvetési címrendje Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési Ház Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 24

25 Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai tervezett kiadásai évben 25

26 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Ezer Ft Szakmai anyagok beszerzése 150 Üzemanyag beszerzése (fűnyíróhoz) 350 Áfa 100 Összesen Lapkiadás Ezer Ft Tiszalöki hírlap nyomdai költségei 750 Tiszalöki hírlap szerkesztői díjak 255 Tiszalöki hírlap postai díjak 120 Áfa 225 Összesen Városi rendezvények Ezer Ft Készletek beszerzése 100 Reprezentáció 250 Reklám és propaganda kiadások 150 Igénybe vett szolgáltatások (műsorok) 340 Áfa 160 Összesen Vízkárelhárítás Ezer Ft Villamosenergia (belvíz szivattyúk) 700 Javítás, karbantartás 120 Szivattyú üzemanyag költsége 400 igénybe vett szolgáltatás (bérszivattyúzás) 450 Áfa 330 Összesen Település vízellátása Ezer Ft Közkifolyók vízdíja Áfa 336 Összesen Közvilágítási feladatok Ezer Ft Villamos energia ( 641e ft/hó * 12) Karbantartási díjak ( 219e ft/hó * 12) Áfa Összesen

27 Fizikoterápia, labor működtetése Ezer Ft Megbízási dijak 480 Egészségügyi hozzájárulás 60 Telefondíj 90 Berendezések kisjavítása 180 Áfa 54 Összesen Iskola-egészségügyi ellátás Ezer Ft Védőnők megbízási díja 340 Egészségügyi hozzájárulás 41 Leszámlázott szolgáltatás (iskolaorvosi díj) 324 Összesen Járóbetegek szakorvosi ellátása Ezer Ft Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Szakmai anyagok beszerzése 30 Leszámlázott szakorvosi díjak(ortopéd, bőrgyógy.,nőgyógy.,érsebész) Áfa 10 Összesen Védőnői szolgálat Ezer Ft Közalkalmazottak alapilletményei Védőnők területi pótléka Étkezési hozzájárulás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék 247 Egészségügyi hozzájárulás Gyógyszerbeszerzés 40 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 40 Szakmai anyagok beszerzése 80 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 100 Munkaruha beszerzése 100 Telefondíjak 100 Postai díjak 10 Belföldi kiküldetés 60 Reprezentáció 20 Adók, díjak befizetése 20 Felosztott rezsiköltésgek ( Eü. Központ működéséből) 840 Áfa Mindösszesen

28 Állategészségügyi tevékenység Ezer Ft Igénybe vett ATEV szolgáltatás 340 Áfa 70 Összesen Orvosi ügyeleti szolgálat Ezer Ft Hétközbeni orvosi ügyeleti díjak ( 252 napx14óx ft(ó) Hétvégi és ü.napi orvosi ügyeleti díjak (113 napx24óx ft(ó) Leszámlázott hétvégi ápolói díjak (113 napx24óx750.-ft (ó) Leszámlázott hétközbeni ápolói díjak (72 nap x14óx850.-ft (ó) 857 Hétközbeni ügyeleti ápolói megb.d.( 181 nap x14óx850.-ft(ó) Megbízási díjak TB.járuléka ( 2154*0,9*0,29 ) 562 DADA Bt. gépkocsivezetői díjak MONA-TRADE BT. szervezői díja Ügyeleti gépkocsi üa. ktg. 420 Egyéb javítás 80 Telefon költség T-COM 168 Internet előfizetés 186 Ügyelet Mosás-Takarítás 480 DIGI TV előfizetési díj 32 Orvosi műszerek pótlása 300 Nyomtatványok 50 Gyógyszer vásárlás 960 ÁFA Kiadások összesen OEP finanszírozás /14741=915, Tiszadob 3257 fő Tiszadada 2536 fő Tiszaeszlár 2870 fő Önkormányzatok által fizetendő összeg Önkormányzat igazgatási tevékenysége Ezer Ft Polgármester illetménye (13*500 e Ft) Köztisztviselők illetménye Köztisztviselők illetmény kiegészítés (középfokú) 11 fő Köztisztviselők illetmény kiegészítés (felsőfokú) Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők 13. havi illetménye Mtvk. Alapill. 4 fő Mtvk. Alapill. 4 fő 13. havi 316 Ktv. ruhapénz (27 fő * ) Mtv. ruhapénz (4 fő * ) fő jubileumi jutalom Munkatv.-es túlmunka 850 Ktv. Étkezési 27*3* Mktv. Étkezési 4*3* Összesen

29 Állományba nem tartozó megbízási díja Önkormányazti képviselők juttatásai Összesen Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Eü.-i hozzájárulás 774 Járulékok összesen Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv folyóirat beszerzés 350 Hajtó és üzemanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Telefondíjak Internet díjak 450 Gáz energia szolgáltatás E-On villamosenergia Víz és csatornadíjak 550 Postai díjak Karbantartás kisjavítás 400 Járművek karbantartása Vásárolt közszolgáltatások: ügyvédi díj (12 hó * Ft) számítógép karb.-i díj (12 hó * Ft) 495 irodagép karbantartási díja (12 hó * Ft) Vásárolt termék és szolg. Áfa Áfa befizetések Belföldi kiküldetés Reprezentáció 400 Különféle díjak, adók /Bizt./ Dologi összesen Mindösszesen Egészségügyi központ működési költségei Ezer Ft Megbízási díj 240 Egészségügyi hozzájárulás 60 Gázenergia Villamos energia 600 Víz és csatorna díjak 350 Karbantartás 300 Áfa 690 Összesen

30 Szemétszállítás Ezer Ft Szolgáltatási díj Áfa Összesen Verseny és élsport feladatok Ezer Ft Szakmai anyagok beszerzése 100 Készletbeszerzések 50 Gázenergia szolgáltatás 300 Villamos energia szolgáltatás 100 Víz- és csatorna díj 30 Egyéb dologi kiadás 80 Áfa 140 Összesen Mezőőri szolgálat Ezer Ft Munkabér Pótlék (éjszakai) 187 Összesen TB járulék Munkaadói járulék 116 Egészségügyi hozzájárulás 70 Étkezési hozzájárulás 108 Összesen Továbbképzés 80 Egyenruha beszerzés 120 Telefondíj 180 Kiküldetési költség 50 Áfa 80 Összesen 510 Mindösszesen Intézményi karbantartás Ezer Ft 3 fő közalakalmazott bére fő mmktv.-es bére fő munkavezető bére Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben 224 Műszakpótlék eü. Központ 150 Helyettesítés 169 Személyi juttatás összesen: fő közalakalmazott bérének járuléka fő mmktv.-es járuléka fő munkavezető járuléka 458 Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben járulékok 72 Műszakpótlék járuléka eü. Központ 48 Helyettesítési megbízási díj járuléka 54 étkezési hozzájárulás (9 fő * 3 e Ft*12 hó) 324 Járulékok összesen:

31 Járművek üzemanyag költsége 361 Járművek műszaki vizsgára felkészítés, alkatrészek 602 Bocskai telep rezsi költsége 900 Szerszámok, kéziszerszámok 650 Kisgépek javítási költsége 350 Fűnyírók üzemanyag költsége 600 Munkaruha, biztosítás 800 Karbantartási anyagok Dologi összesen: Mindösszesen: Polgármesteri különkeret Mindösszesen

32 Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2008.évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Megnevezés Összes kiadás Személyi Munkaadót terh. jár. Dologi Kisegítő mg. Szolgáltatás Lapkiadás Igazgatási tevékenység Városi rendezvények Vízkárelhárítás Település vízellátása Közvilágítás Fizikóterápia,labor Központi orvosi ügyelet Iskola eü.szolgálat Járóbetegek szakorv.ell Védőnői szolgálat Eü.központ működ Állateü.tev Szemétszállítás Mezőri szolgálat Polgármesteri különkeret Verseny- és élsport feld Intézményi karbantartás Összesen:

33 9:40-kor Király Bertalan és Fercsákné Tomán Ildikó elhagyta az üléstermet, a képviselők száma 12 fő. Gömze Sándor: Még egy rendelet-módosítás tartozik ehhez a napirendhez, mégpedig a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló rendelet módosítása. A rendelet-tervezetet mindenki megkapta. Ez számszerűsítve 844 eft megtakarítást jelent a módosítások elfogadása esetén. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a rendelet módosításával a rendelet-tervezet alapján egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(III.03.) számú rendelete A Tiszalök Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló15/2001.(x.27.) számú rendelet (továbbiakban: R )módosítása. 1. A R 2. (2) bekezdés (Szociális támogatások) köréből kikerül a 3. francia bekezdés: - beiskolázási támogatás A R 2. (3) bekezdéséből kikerül a b) pont: b) könyvvásárlási támogatás A R 2. (4) bekezdéséből kikerül a b) pont: b) szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához történő vissza nem térítendő támogatás 2. A R ezen módosításait át kell vezetni az Egységes Közszolgálati Szabályzat ide vonatkozó előírásain. Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2008. március 17-én tartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2002. április 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 99-108 Rendelete: 6-7 Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2009.(VI.19.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 14 igen szavazattal elfogadta. Napirend:

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 14 igen szavazattal elfogadta. Napirend: 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. december 17-én 16 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Bán

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 11-én megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 11-én megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 11-én megtartott testületi üléséről Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2009. február 11- én megtartott

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről 1 Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2009. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 648-19/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 13-án, 13 00 órakor kezdődő közmeghallgatásáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság Előterjesztés A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kovács Tibor Orbán Mrázik Sándor Pleizer Lajos Pribék Ferenc Takács Istvánné

Jegyzőkönyv. Kovács Tibor Orbán Mrázik Sándor Pleizer Lajos Pribék Ferenc Takács Istvánné Jegyzőkönyv Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 26-i együttes üléséről Az ülés helye: Községháza Jelen

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 89 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának 2008. október 16-i ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. június 25. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-8/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Bede-Tóth Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 18-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 18-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 18-án megtartott ülésén. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2010. (II. 10.) Költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők:

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-5/2015. iktatószám 5.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 5/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság rendes, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság rendes, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság rendes, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2016. április 20-án

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-22/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30 Iktatószám: 364-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 22. napján 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 22/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. október 27-én 14.00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben