Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak: Bizottság részéről: Polgármesteri Hivatal részéről: Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző részéről: Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. részéről: mellékelt jelenléti ív szerint Dr. Veres Margit jegyző, Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Végh Attila igazgató, Pipó Sándor. Csonka-Kis Pál elnök helyettes köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes. Csonka-Kis Pál elnök helyettes: Javaslom a bizottságnak, hogy a 9. számú napirendi pontot tárgyaljuk elsőként, aztán pedig a meghívóban szereplő sorrend szerint mennénk tovább. Felvennénk még két előterjesztést: Előterjesztés a Városkártya létrehozása tárgyában; Előterjesztés a 31/2012. (II. 17.) számú határozat módosítása tárgyában. Kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, ki ért egyet a kiegészített, módosított napirendi pontok tárgyalásával? Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 4 igen szavazattal elfogadta a kiegészített, módosított napirendi pontok tárgyalását. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Végh Attila: Van egy többlet bevételünk, amit nem terveztünk, és annak terhére a nyílászárókat megcsinálnánk. Biztosan tudjátok a Batthyány u. 12. szám tankonyhán nekünk van egy raktárépületünk, amihez már évek óta nem nyúltunk hozzá és most hozzányúlnánk és a fennmaradó ,- forintot szakképzési pénzből szerezzük be, csak azt már nem tudtuk beépíteni, mert 9,3 mft van az iskola számláján, ennyi gyűlt össze és még meg kell csinálni a tanműhelyben a tetőszerkezetet. bocsátom a határozati javaslat a. alternatíváját. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. Bizottsága 4 igen szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot: 51/2012. (IV. 23.) PMKB határozat 1

2 A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Bizottsága a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában szóló előterjesztés határozati javaslat a. alternatíváját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Végh Attila a bizottsági ülésről távozott! 2. napirend: Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában. Leiter Katalin osztályvezető: Ez a évi költségvetési rendelet módosítása, ezt visszamenőleges hatállyal december 31-én kell hatályba helyezni és a következő előterjesztés az a zárszámadási rendelettel már hatályon kívül is lesz helyezve. Az előirányzatok módosítását tartalmazza a rendelet tervezet, ami a zárszámadási rendeletben lévő módosított előirányzatokkal azonos összegeket tartalmazza. Ezért nem is készült ehhez külön indoklás, hiszen ami a zárszámadási rendeletben le van írva, hogy hogyan változtak az előirányzatok azokat az előirányzat változásokat tartalmazza ez a költségvetési rendelet módosítás. Dr. Orcsik István bizottsági tag az ülésre megérkezett! bocsátom a rendelet-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 52/2012. (IV. 23.) PMKB határozat Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában. Bizottsága az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában szóló előterjesztés rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 3. napirend: Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, és az Önkormányzat évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegéről, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról. Leiter Katalin osztályvezető: Részletesen leírtuk a teljesítési adatokat. Ezek a 2011-ben teljesített bevételeket és kiadásokat tartalmazzák. A könyvvizsgáló felülvizsgálta az egyszerűsített mérleget, pénzforgalmi jelentést, amit jóváhagyó záradékkal látott el. 2

3 bocsátom a rendelet-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 53/2012. (IV. 23.) PMKB határozat Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, és az Önkormányzat évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegéről, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról. Bizottsága az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, és az Önkormányzat évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegéről, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról szóló beszámoló rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Leiter Katalin osztályvezető: A határozati javaslatban, ami döntést igényel, két intézmény esetében nem teljesültek a Képviselő-testület által elfogadott zárolások és az intézményvezetőktől kértünk be indoklást, hogy ennek mi az oka. A könyvtár esetében, ami minden évben ismétlődő probléma, hogy nem tudják teljesíteni a személyi juttatás előirányzat megtakarítást, mivel hogyha a 7 dolgozójából mindenki dolgozik az év minden napján, akkor nem tudja az alapilletmény 2 %-át megtakarítani. Tehát ezért nem tudja ezt teljesíteni, illetve így a hozzátartozó járulék előirányzat csökkenést sem tudja teljesíteni. Dologi előirányzatnál pedig a Művelődési Ház igazgatója leírta, hogy a gázár emelések miatt a közüzemi számlákban nem tudta az előírt megtakarítást realizálni, ezért lépte túl az előirányzatot. bocsátom a határozati javaslat 1, 2, 3/a. a. alternatívát, illetve a 3/b. a. alternatívát. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 54/2012. (IV. 23.) PMKB határozat Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, és az Önkormányzat évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegéről, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról. Bizottsága az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, és az Önkormányzat évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegéről, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról szóló beszámoló határozati javaslat 1, 2, 3/a. a. alternatívát, illetve a 3/b. a. alternatívát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 3

4 4. napirend: Előterjesztés a város hulladékgazdálkodási programja (Szeméttelep rekultivációja, szelektív hulladékgyűjtés, zöld hulladék kezelése, HHG Kft. működése, beszámolója) tárgyában. Pipó Sándor: Azt gondolom, hogy bizonyára tapasztalta mindenki Balmazújvároson, hogy egy új próbálkozást nyitottunk, ez a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Az első tapasztalatok nem igazán jók, viszonylag kevesen rakják ki ezeket a szelektív hulladékokat. Mi próbálunk ebben intézkedni és itt kérném meg jegyző asszonyt is majd, mi megjelentetjük most a helyi lapban, ismét felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy használják ki ezt a lehetőséget. Ott van a zsák, pontos időpont van, amikor elvisszük. Én reménykedem, hogy a kertes ingatlanokban ezt a szolgáltatást jobban ki fogják használni. Egy későbbi elképzelésünk szerint majd a zöld hulladék házhoz menő gyűjtését is meg fogjuk oldani. Van egy sarkalatos pontja itt a közös együttműködésünknek, ez az üdülőtelki ingatlanok hulladékszállítása. Volt egy előzetes megállapodásunk, hogyha a Városgazdálkodási Kft. összegyűjti, akkor mi azt elszállítjuk egy előre egyeztetett időpontban és ez így is van, így is lesz. Én konzultáltam ügyvezető úrral, illetve Kalmár Zoltán úrral is ebben az ügyben. Annyi késedelem van, hogy állásfoglalást kértek Kalmár Zoltánék a TIKÖVIZIG-től. Úgy tudom a beszámolót az igazgató úr elküldte, ezzel kapcsolatban nekem hozzáfűzni valóm nincs. Csonka-Kis Pál elnök helyettes: Két évvel ezelőtt itt a lakótelepen felgyújtottak egy szelektív hulladékgyűjtőt és jelen pillanatban sincs pótolva. Én akkor telefonáltam és azt a választ kaptam, hogy ,- forint. Én úgy gondolom, hogy nem igazán korrekt az egyik oldalról, mert nem a lakók hibájából gyulladt ki. Erre lehetne megoldást találni, hogy pótolva legyen a hulladékgyűjtő? A másik kérdésem, most volt a héten a lomtalanítás, a Bethlen utca és a Bocskai utca sarkára egy pár házból kivitték a lomokat, amik még most is ott vannak. Mi az oka annak, hogy nem került elvitelre? Pipó Sándor: A szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez a konténerek ilyen áron vannak, ,- forint egy konténer. Azt tudni kell, hogy a szelektív gyűjtő szigetek, és a rajta lévő konténerek az önkormányzat tulajdona, nem a miénk, mi ürítjük, de nem a miénk. Volt közös megegyezés abban, hogy a szelektív szigetek létrejöjjenek, de a működtetése az önkormányzat feladata. Sajnos máshol is így van, összetörik, felgyújtják és sok helyen nincs még pótolva. De azt nem tudja a szolgáltató sem bevállalni, hogy ha felgyújtják, akkor mindet pótolja. Csonka-Kis Pál elnök helyettes: Nincs olyan lehetőség, hogy ilyen esetekre valamilyen biztosítással rendelkeznétek? Pipó Sándor: Ha nem a miénk, akkor milyen biztosítás legyen? Blaskó Sándor bizottsági tag: A Bajcsy Zsilinszky utcán is található heverő, amit nem szállítottak el. Dr. Veres Margit jegyző: Úgy gondolom, hogy a lakosság körében befog indulni ez a fajta szemétgyűjtés, még most elég kezdetleges, ha egy kicsit jobban meghirdetjük, pl. feltesszük a honlapra, újságban, akkor jobban felfigyel majd rá a lakosság. Pipó Sándor: Megköszönöm, mi is beletetettük az újságba, a helyi tv-be. A másik problémával kapcsolatban sajnálom, hogy így van, azt tudom mondani, hogy a holnapi napon ezt pótoltatom. A lomtalanításba a nagyobb méretű bútordarabok nem tartoznak bele és folyamatosan visszatérő kérdés, hogy a nagyobb gallyakat is miért nem visszük el. 4

5 Blaskó Sándor bizottsági tag: Szerintem sok ember nem is tudja, hogy a zsákokat miért kapta meg. Az újságban, ha meg lesz jelentetve biztosan sokan elolvassák. Pipó Sándor: Szerintem is folyamatosan fog ez majd menni, bízom benne, hogy a lakók minél nagyobb számban fogják ezt igénybe venni. Ha valakinek plusz zsákra van igénye, akkor azt a Városgazdálkodási Kft.-nél lévő kolléganőnknél lehet igényelni. Dr. Orcsik István bizottsági tag: Ez a szelektív hulladékgyűjtés nagyon jó dolog és a kezdeti nehézségek miatt nem szabad feladni a törekvést. Az informatikai eszközöknek a szelektív gyűjtésére van-e valami elképzelés? Ennek a tevékenységnek az eredményessége, ez a 148 mft azért nem kevés eredmény. Emlékszem, hogy itt eléggé élénk vita előzte meg, azt hogy a díjemeléssel kapcsolatosan volt előterjesztése a Kft.-nek. Nem tudom, hogy ez az eredmény milyen formában oszlik meg? Tény, hogy maga a tulajdonosoknak is érdeke, hogy valamilyen formában lássanak, de ugyanilyen fontos az állampolgári megelégedettség. Az a 13 %-os plusz azt mutatja, hogy dicséretes az eredményes munka, másrészt meg, akkor nem kellett volna bombázni az önkormányzatot a díj emeléssel kapcsolatban, ha nincs az a törvényi döntés, akkor nekünk le kellett vonni, ha mást nem akkor az inflációt követő díjemelést. Pipó Sándor: Nem akarok a pénzügyi részébe belemenni, volt egy tulajdonosi közgyűlés azt gondolom 100 %-ban képviseltette magát a tulajdonosi közösség, ők ezt így elfogadták, ellenszavazat nélkül, kiemelték a gazdálkodást. Nekem egy saját véleményem van, azt gondolom, hogy meg kell nézni mindenhol a Hulladékgazdálkodási kft.-t, hogy mennyiért szállítanak. Nincs ezzel hatalmas nagy gond, természetesen így is lehet, azt viszont látni kell, hogy üzemeltetni kell a lerakó és aztán majd rekultiválni kell. A kérdés vonatkozott az e hulladékra, ha igény van rá, akkor természetesen meg tudjuk oldani Balmazújvároson. bocsátom a határozati javaslat 1/a. alternatívájáét. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 55/2012. (IV. 23.) PMKB határozat A város hulladékgazdálkodási programja (Szeméttelep rekultivációja, szelektív hulladékgyűjtés, zöld hulladék kezelése, HHG Kft. működése, beszámolója) tárgyában. Bizottsága a város hulladékgazdálkodási programja (Szeméttelep rekultivációja, szelektív hulladékgyűjtés, zöld hulladék kezelése, HHG Kft. működése, beszámolója) tárgyában szóló előterjesztés határozati javaslat 1/a. alternatíváját elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. bocsátom a határozati javaslat 2/a. alternatívájáét. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 5

6 56/2012. (IV. 23.) PMKB határozat A város hulladékgazdálkodási programja (Szeméttelep rekultivációja, szelektív hulladékgyűjtés, zöld hulladék kezelése, HHG Kft. működése, beszámolója) tárgyában. Bizottsága a város hulladékgazdálkodási programja (Szeméttelep rekultivációja, szelektív hulladékgyűjtés, zöld hulladék kezelése, HHG Kft. működése, beszámolója) tárgyában szóló előterjesztés határozati javaslat 2/a. alternatíváját elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Pipó Sándor: Elnézést kérünk, de testületi ülésen nem tudunk itt lenni, de ha bármi kérdés van, akkor természetes utána levélben vagy egy fórumon keresztül nagyon szívesen válaszolunk. Pipó Sándor a bizottsági ülésről távozott! 5. napirend: Előterjesztés a Balmazújváros, Debreceni u. - Sporttér u. - Bajcsy Zsilinszky u. - Kastélykert u. tömbbelső övezetet érintő és meglévő lapostetős épületek tetőtér ráépítés rendezési terv módosítása tárgyában. Emődi Sándor osztályvezető: Két önkormányzati beruházással függ össze. A testület tavaly döntött a rendezvénycsarnok építési engedélyezési tervéről, ez elkészült, most vannak az egyeztetések és Hajdúböszörmény Város folytatja az engedélyezését, párhuzamosan elindult ez a rendezési terv módosítás, mert az építmény magassága a csarnoknak elég nagy. A másik, hogy régen lapos tetős épületek épültek, különösen önkormányzati iskolákra jellemző ez, a Bánlakra, Központi Iskolára és a régi rendezési tervben nem volt lehetőség arra, hogy megfelelő jogi úton kiadják az építéshatóságnak az engedélyt, így ezzel most már lehetőség van, illetve arról is döntött a testület, hogy a Bánlaki Iskolának egy tetőtér beépítésre előzetes pályázati terve készüljön, amit bármikor lehetőség szerint be lehet építeni, akadálymentesíteni. bocsátom a rendelet-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 57/2012. (IV. 23.) PMKB határozat A Balmazújváros, Debreceni u. - Sporttér u. - Bajcsy Zsilinszky u. - Kastélykert u. tömbbelső övezetet érintő és meglévő lapostetős épületek tetőtér ráépítés rendezési terv módosítása tárgyában. Bizottsága a Balmazújváros, Debreceni u. - Sporttér u. - Bajcsy Zsilinszky u. - Kastélykert u. tömbbelső övezetet érintő és meglévő lapostetős épületek tetőtér ráépítés rendezési terv módosítása tárgyában szóló előterjesztés rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 6

7 6. napirend: Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a Balmazújváros Sport Kft. közbeszerzési szabályzatának módosítása tárgyában. Dr. Veres Margit jegyző: Azért kellett módosítani a közbeszerzési szabályzatot, mert a kbt.-nek változtak olyan rendelkezései, hogy most már egyeztetést kell lefolytatni a pályázókkal a végleges döntés meghozatala előtt is, pl. ilyen volt a sportpálya beruházás is. Először a Képviselő-testület kihirdette, hogy ki az akivel majd szerződést tud kötni, kinek érvényes a pályázata, tárgyalni kellett azzal, akinek a pályázata érvényes és akivel szerződést kívánunk kötni, és utána kell a Képviselőtestületnek a végleges döntést meghozni. Ezeknek az átvezetése történt meg az összes közbeszerzési szabályzaton. Nem kardinális jellegű kérdések, de olyanok, amelyek néhány helyen érintik az eljárási rendet. Demeter Pál bizottsági tag: A lényeg akkor az, hogy nem csorbul a Képviselő-testület döntési joga? Dr. Veres Margit jegyző: Nem csorbul. bocsátom a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 58/2012. (IV. 23.) PMKB határozat Balmazújváros Város Önkormányzata, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a Balmazújváros Sport Kft. közbeszerzési szabályzatának módosítása tárgyában. Bizottsága Balmazújváros Város Önkormányzata, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a Balmazújváros Sport Kft. közbeszerzési szabályzatának módosítása tárgyában szóló előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 7. napirend: Előterjesztés a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló (közhasznú) tevékenység feltételeiről szóló megállapodás tárgyában. Dr. Veres Margit jegyző: Minden évben az önkormányzat Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-vel szerződést köt a közhasznú feladatoknak az ellátására, amelyet az önkormányzat saját szervezetén, tehát a Polgármesteri Hivatalon keresztül nem tud ellátni. Teljes egészében csak olyan szervezet láthatja el a közhasznú feladat elvégzését, amely 100 %-ban az önkormányzat tulajdonában áll vagy pedig saját intézményünk. Jelen esetben a Városgazdálkodási Kft., az aki ezt a közhasznú tevékenységet ellátja és fel kell, hogy soroljuk a tevékenységi köreit és azt, hogy milyen támogatásban részesíti az önkormányzat a Városgazdálkodási Kft.-t. Ezt kötelesek vagyunk a törvény erejénél megtenni, hogy kössünk szerződést vele a feladatok elvégzésére. 7

8 Dr. Orcsik István bizottsági tag: A Városgazdálkodási Kft-nek a közhasznúsági jelentést minden évben kell tenni, hiszen igazolni kell nekik. Dr. Veres Margit jegyző: A konkrét számok változnak. bocsátom a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 59/2012. (IV. 23.) PMKB határozat A társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló (közhasznú) tevékenység feltételeiről szóló megállapodás tárgyában. Bizottsága a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló (közhasznú) tevékenység feltételeiről szóló megállapodás tárgyában szóló előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 8. napirend: Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. Leiter Katalin osztályvezető: Az elfogadott költségvetési rendeletünkben több mint 1 milliárd forint volt a hiány, a működési hiányra lehet pályázni. A kitöltési útmutató még nem jelent meg. Egyeztettünk az államkincstárral. Az ÖNHIKI pályázat szerkezete hasonló, mint a tavalyi, a költségvetési rendelet az egy egész más szerkezetben és szellemben kellett megalkotni. Jelenleg az ÖNHIKI táblázatait próbáltuk kitölteni, a működési hiányként csak az eft-ot tudjuk beírni. Felhívtam az államkincstárt, hogy úgy gondolom, mivel a stabilitási törvény alapján a működési likvid hitelünket december 31-ig vissza kellene fizetni, ez is működési célú fizetési kötelezettség lenne. Abban állapodtunk meg, hogy pályáznánk a ezer forintos likvid hitel törlesztésre is és így összességében ezer forint működési hiányra szeretnénk beadni pályázatot. bocsátom a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 60/2012. (IV. 23.) PMKB határozat Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. 8

9 Bizottsága az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 9. napirend: Előterjesztés az Ovi-foci sportpálya létesítése tárgyában. Csonka-Kis Pál elnök helyettes: Jó dolog, hogy az óvodákban ezt létre akarják hozni és olyan anyagból, ami teljes mértékben az egészségre nem ártalmas. 2,5 mft-ra lenne szükség, de milyen forrásból? Dr. Veres Margit jegyző: Ez az Ovi-foci sportpálya pályázat egy alapítványon keresztül történne. Az Ovi-foci Közhasznú Alapítvány, ami az MLSZ mellett működik és gyerekeknek a fejlesztésére vonatkozik. Az alapítvány fog pályázni és az alapítvány a pályázat során megvalósítja ezeket a gyerekpályákat, 5 nap alatt tud egy ilyen pályát megcsinálni. Óvodavezető asszony tárgyalt polgármester úrral. Ami az én utolsó információm, hogy 1 mft-ot talán meg tud takarítani az óvoda ebben az évben, és e mellé 1,5 mft egyéb forrásra lenne még szükség. Csonka-Kis Pál bizottsági tag: Most akkor tudunk arról dönteni, hogy kell, de forrást egyelőre nem tud javasolni a bizottság. Dr. Veres Margit jegyző: Igen és lehet, hogy csak 2013-ban valósul meg, mert mondhatja azt az önkormányzatunk is, mert ez ugyanúgy TAO-s pályázatból kerül lehívásra, mint a mi pályánk. Az alapítvány azt mondja, hogy ő július 01-től június 30-ig kell, hogy ezeket a pályázatokat megvalósítsa. És mi mondhatjuk azt, hogy Balmazújváros majd 2013-ba az óvoda költségvetésébe teszi bele a forrást. 5 nap alatt meg tudják ezt valósítani. Demeter Pál bizottsági tag: Mindenképpen támogatandó, én is azt javaslom. Csonka-Kis Pál elnök helyettes: Azt javaslom, hogy az elvi támogatást adjuk meg, azzal, hogy a forrásra a bizottság javaslatot nem tud tenni. Kérdés, hozzászólás van-e, amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, az előbb elhangzott kiegészítéssel. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 61/2012. (IV. 23.) PMKB határozat Az Ovi-foci sportpálya létesítése tárgyában. Bizottsága az Ovi-foci sportpálya létesítése tárgyában szóló előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, ez előbb elhangzott kiegészítéssel. 9

10 10. napirend: Előterjesztés a Városkártya létrehozása tárgyában. Dr. Veres Margit jegyző: Polgármester úr már régóta tárgyalt a városkártya bevezetésével kapcsolatban, de nagyon sok forrást igényelt a városkártya bevezetése. Majdnem 20 mft kellene ahhoz, hogy összes szerződést meg tudjuk kötni és be tudjuk bevezetni. Ez a 7 mft + ÁFA összeg az a szerver, tehát maga az elektronikai rendszer kialakítása, amely a városkártya 10 éves működtetésének az összege, a melléklet vállalkozási szerződés szerint. A következő lépés, hogyha ezt a Képviselő-testület támogatja, akkor a városkártyáknak a megrendelése lenne, amit egy gazdasági társaságon keresztül lehet igényelni. Polgármester úr tárgyalt már helyi vállalkozókkal. Ez egyelőre, hogy a városkártyában el tudjunk indulni, illetve egy árat meghatározni a városkártya megvásárlására. A testületi ülésre jönni fog egy úr, aki ezt az egészet megvalósítaná. Demeter Pál bizottsági tag: Az előterjesztésben olvasható, csak pontgyűjtésre van lehetőség? Dr. Veres Margit jegyző: Nem, amit már testületi ülésen is mondott polgármester úr, hogy engedményeket, kedvezményeket biztosítana ez a városkártya a balmazújvárosi lakosoknak, már ez is benne lenne. Blaskó Sándor bizottsági tag: Ez a pontos dolog csak a vállalkozóknál működik, pl. a gyógyszertárnál, ha ott vásárolok, akkor ott kapok pontot és ha összegyűjtöttem, akkor kapok az összegyűjtött pontokért valamit. Valamilyen igény felmérést kellett volna csinálni ebben a kérdésben, hogy mennyien vennék ezt igénybe. Dr. Veres Margit jegyző: Igen egy felmérést lehetett volna készíteni. Dr. Orcsik István bizottsági tag: Most az a kérdés az önkormányzat milyen kedvezményeket tud mellé adni. Blaskó Sándor bizottsági tag: A vállalkozót segíti, mert arra ösztönzi a lakost, hogy oda menjen vásárolni. Dr. Orcsik István bizottsági tag: Mindenképpen jó dolog és mindenképpen hasznos és egy helyi összefogás. Csak ezt jól ki kell dolgozni. Ez a városkártya lehet egy olyan rendszer, hogy azok, akik segélyt kapnak, csak egy vásárlói közösség, vagy egyéb szolgáltatáshoz is tud a városkártyával jutni. Ha a helyi forgalmat növeli, akkor az jó. Ha valóban az a cél, akkor keresni kell a megoldásokat. Dr. Veres Margit jegyző: Nem az van le írva, hogy a vállalkozások adjanak kedvezményt, az van le írva, hogy a kártyához és az általa igénybe vehető kedvezményekhez kizárólag a balmazújvárosi lakosok juthatnak hozzá, és a városunk számos vállalkozásánál gyűjthetnek törzsvásárlói pontokat. Nem kell kedvezményt adni az üzleteknek. Az üzletekben vásárolhatja le azokat esetleges segélyeket, amelyeket már önök is említettek, hogy a Balmazújváros kártyára rá lehetne tenni majd. Ezzel a kártyával a balmazújvárosi lakosok kapnának kedvezményt, pl. parkolás, fürdő belépő, stb.. Demeter Pál bizottsági tag: Itt akkor most áttértünk a szociális kártyának a mezsgyéjére. Dr. Veres Margit jegyző: Ez nem szociális kártya, ez városkártya. 10

11 bocsátom a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 62/2012. (IV. 23.) PMKB határozat A Városkártya létrehozása tárgyában. Bizottsága a Városkártya létrehozása tárgyában szóló előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 11. napirend: Előterjesztés a 31/2012. (II. 17.) számú határozat módosítása tárgyában. Csonka-Kis Pál elnök helyettes: Az önkormányzat a évi költségvetési rendeletében a tűzoltóság számára eft összeget tervezett be. Ebből az összegből április 30-ig időarányosan eft-ot biztosít és a fennmaradó eft összegről kell most dönteni. Mennyi az éves költségvetésük? Leiter Katalin osztályvezető: Ennyit kértek az egész évi működéshez, ez szerepel a évi költségvetési rendeletben. Csonka-Kis Pál elnök helyettes: Én bízok benne, hogy ez elég lesz, mert most már többféle dolgot csinálnak. Leiter Katalin osztályvezető: Ez be van tervezve a költségvetésbe, csak a testületnek volt egy döntése, hogy januártól áprilisig időarányosan ki kell fizetni és a további összegről később dönt. bocsátom a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 63/2012. (IV. 23.) PMKB határozat A 31/2012. (II. 17.) számú határozat módosítása tárgyában. Bizottsága a 31/2012. (II. 17.) számú határozat módosítása tárgyában szóló előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 11

12 Különfélék: Csonka-Kis Pál: Mindenki tudja azt a megdöbbentő hírt, hogy képviselő asszony tegnap 13 órakor hosszú szenvedés után elhunyt. Én azt szeretném, hogyha a bizottság 1 percre néma felállással emlékezne rá. A temetés csütörtökön 14 órától lesz. Mivel több napirend nem volt és kérdés, hozzászólás nem merült fel, így a Csonka-Kis Pál elnök helyettes a nyílt ülést bezárta. K. m. f. Csonka-Kis Pál elnök helyettes Blaskó Sándor bizottsági tag Posta Erika jegyzőkönyvvezető 12

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről:

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről: Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. május 21-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. VESZ Nonprofit Kft. részéről: Dr. Kiss Tamás ügyvezető igazgató

Jegyzőkönyv. VESZ Nonprofit Kft. részéről: Dr. Kiss Tamás ügyvezető igazgató Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságának 2009. február 11-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságának 2008. június 23-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. november 11-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség?

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség? Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. december 6-i-i nyílt üléséről Időpontja: 2o1o. december 6. 18 óra Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Pénzes Andrásné pénzügyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 9-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Hegedűs János bizottsági elnök köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes.

Jegyzőkönyv. Hegedűs János bizottsági elnök köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságának 2008. augusztus 18-ai nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Város Képviselő-testülete

Város Képviselő-testülete Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. VESZ Nonprofit Kft. részéről: Dr. Kiss Tamás ügyvezető igazgató Városgazdálkodási Kht. részéről: Kalmár Zoltán ügyvezető

Jegyzőkönyv. VESZ Nonprofit Kft. részéről: Dr. Kiss Tamás ügyvezető igazgató Városgazdálkodási Kht. részéről: Kalmár Zoltán ügyvezető Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságának 2009. január 20-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy ezt nem napirendi pont keretében tárgyalják, hanem az Egyebek-ben.

Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy ezt nem napirendi pont keretében tárgyalják, hanem az Egyebek-ben. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. április 8. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Hiányzik: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető 1 Iktatószám: 11019-7/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2011. április 21-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 12. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-14/2012. 14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2009. március 31-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2010. (II. 10.) Költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. január20-án (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. január20-án (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. január20-án (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről. Az ülés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs Kálmán terem A bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 05-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 203/2008. (XI. 5.) Kt.határozat Az Eötvös Iskola Tiszaugi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-5/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 154, 155, 156, 157/2012. (IV. 18.) 2 Jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés 1 J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 22. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Készült: Gazdasági, Településfejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én 17.00 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 03-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 7. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. november 25-i üléséről Jelen vannak: 11 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.022-14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. március 11. napján 08:30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1.napirend. Jurácsik Zoltán

1.napirend. Jurácsik Zoltán Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén 2009. február 19-én a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. április 2-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

1.napirend. Kürthy Ferencné

1.napirend. Kürthy Ferencné Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén 2009. március 19-én a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-6/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 16. napján tartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben