EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA."

Átírás

1 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint A Dr. Miluczky Attila polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 8 fő jelen van. Javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Szalai Erika és Vigh József képviselőt, a jegyzőkönyv vezetésével Sűveges Sándorné jegyzőkönyvvezetőt bízzák meg és a meghívón szereplő napirendeket tárgyalja a testület. N A P I R E N D E K: 2./ Polgármesteri jelentés (B9-255/2011.(VI.30.) határozat) 3./ Tájékoztató Egyek Nagyközség Sport Egyesülete működéséről, támogatásának felhasználásáról Előadó: Kiss István egyesület elnöke (C8-256/2011.(VI.30.) határozat) 4./ Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Előadó: Bóta Barbara önkormányzati irodavezető Csepreginé Kocsis Nóra jegyző (C8-257/2011.(VI.30.) határozat) 5./ Közlekedési Koncepció felülvizsgálata Előadó: Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens (K7-258/2011.(VI.30.) határozat) 6./ Civil szervezetek pályázatainak elbírálása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester (A15-259/2011.(VI.30.) határozat) (A15-260/2011.(VI.30.) határozat) 7./ Tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 9/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző (Z0-17/2011.(VI.30.) rendelet) 8./ Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítása 1/46

2 Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző (L1-18/2011.(VI.30.) rendelett) 9./ Rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző (Z0-17/2011.(VI.30.) rendelet) 10./ Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-nek a évben előírt megtakarítás realizálásáról, terven felüli bevételekről és kiadásokról, valamint a belső ellenőrzési jelentésben megfogalmazott feladatok tervezett ütemezéséről és a végrehajtásáról Előadó: Zelei József ügyvezető (C2-261/2011.(VI.30.) határozat) 11./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kérelme Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester (A7-262/2011.(VI.30.) határozat) (A7-263/2011.(VI.30.) határozat) 12./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása (Nyílt/Zárt ülés) Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester (A7-267/2011.(VI.30.) határozat) (A7-268/2011.(VI.30.) határozat) 13./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző (L1-269/2011.(VI.30.) határozat) 14./ Gazdasági Program kiegészítésének jóváhagyása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester (D2-264/2011.(VI.30.) határozat) (D2-265/2011.(VI.30.) határozat) 15./ Szerződéskötési Szabályzat hatályon kívül helyezéséről döntés Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző (A16-266/2011.(VI.30.) határozat) 16./ Támogatási szerződés kötése Lengyel és Kisperegi testvérvárosokkal Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester (Z1-270/2011.(VI.30.) határozat) 17./ Kérdések, interpellációk 18./ Egyebek 1./ Együttműködési Megállapodás az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-vel (Z1-271/2011.(VI.30.) határozat) 2/46

3 2./ Önkormányzat tulajdonában lévő zúzott kőről tájékoztató 3./ Kérelmek és árajánlatok útstabilizálásra és kátyúzásra (Z1-272/2011.(VI.30.) határozat) 4./ Magyar Közút Nonprofit Zrt. előírásai (K7-273/2011.(VI.30.) határozat) 5./ Árajánlatok közvilágítási szolgáltatás tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás bonyolítására (D5-274/2011.(VI.30.) határozat) 6./ Pályázatokkal kapcsolatos döntések (A15-275/2011.(VI.30.) határozat) (A15-276/2011.(VI.30.) határozat) (A15-277/2011.(VI.30.) határozat) (A15-293/2011.(VI.30.) határozat) 7./ 1 fő adminisztrátor foglalkoztatása az Egyeki Rendőrőrsön (Z1-278/2011.(VI.30.) határozat) 8./ Kun Béla u. 37. sz. alatti ingatlan ügye (Vagyonátruházás) (Z1-279/2011.(VI.30.) határozat) 9./ Döntés a környezetvédelmi alap felhasználásáról (I1-280/2011.(VI.30.) határozat) 10./ Ülésterv módosítása (A19-281/2011.(VI.30.) határozat) 11./ Lenin u. 65. sz. alatti ingatlan megvételre való felajánlása (Z1-282/2011.(VI.30.) határozat) 12./ Válykos bérleti szerződésének felülvizsgálata iránti kérelem (D7-283/2011.(VI.30.) határozat) 13./ Herbák Józsefné kérelme (Z1-284/2011.(VI.30.) határozat) 14./ Terembérlet jóváhagyása a rendőrség épületében (Z1-285/2011.(VI.30.) határozat) 15./ Testvérvárosi programról tájékoztató (C8-286/2011.(VI.30.) határozat) 16./ Résztelepüléseken falugyűlés időpontjáról döntés (szóbeli előterjesztés) (A19-287/2011.(VI.30.) határozat) 3/46

4 ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE: 1./ Nagy beruházásokkal kapcsolatosan feltárt hiányosságok 2./ Alex Fémbútor Kft. ügye Plusz napirendek 6./ Pályázatokkal kapcsolatos döntések keretében 1./ KEOP azonosító számú pályázatról döntés 2./ KEOP azonosító számú pályázatról döntés 17./ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Központi orvosi ügyeleti szolgálat közös szervezésére (Z1-288/2011.(VI.30.) határozat) 18./ Virágos Egyekért mozgalom újraindítása (Z1-289/2011.(VI.30.) határozat) 19./ Fonyódligeti üdülő kedvezményes igénybevételével kapcsolatos döntés (D7-290/2011.(VI.30.) határozat) 20./ Bio-Pellett Werk 2010 Kft. ajánlata hőközpont kialakítására (A15-291/2011.(VI.30.) határozat) 21./ Nyerlucz Györgyné ingatlan felajánlása (Z1-292/2011.(VI.30.) határozat) A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirendeket, a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét. Napirendek tárgyalása: 1./ Polgármesteri jelentés A polgármesteri jelentés keretében mellékeltem a taggyűlésen elhangzottakat, mellékeltem még a megye lakosságának egészségügyi állapotáról szóló beszámolót. A szakorvosi rendeléseket a tervezettől eltérően, a nyári szabadságolások miatt szeptember 1-től tudjuk elindítani. A Remondis Tisza Kft. tárgyalta az általunk is többször tárgyalt tagi hitelszerződést. Kunhegyes részéről aláírható, Füzesabony még nem szerezte be az összes érintett település hozzájárulását, de ő is kész az aláírásra. Mi majd akkor írjuk alá, amikor az általunk megfogalmazott feltételek teljesülnek. Összességében itt még újabb fordulatok várhatók ebben az ügyben. Egyelőre a tagi hitelszerződés nem került aláírásra. a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat képviselőjeként jelöltek az egyeki gazdák. Én elfogadtam a jelölést és ott a közgyűlésen megválasztottak az Intéző Bizottság elnökévé. Én ezt el is fogadtam. Tisztelet díjjal nem jár, igazából ez egy társadalmi munka. 4/46

5 Aki polgármesteri jelentést elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 255/2011. (VI.30.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri jelentést elfogadja. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Miluczky Attila 2./ Tájékoztató Egyek Nagyközség Sport Egyesülete működéséről, támogatásának felhasználásáról Előadó: Kiss István egyesület elnöke Az Egyesület elnöke Kiss István jelezte, hogy nem tudta elkészíteni egyéb elfoglaltsága miatt a beszámolót és kérte, hogy a napirend tárgyalását az augusztusi ülésre halasszuk. Aki egyetért azzal. hogy az augusztusi ülésen tárgyaljuk a napirendet, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 256/2011. (VI.30.) sz. határozata: határozott, hogy az Egyek Nagyközség Sport Egyesületének elnöke az egyesület működéséről, támogatásának felhasználásáról készített írásos tájékoztatóját az augusztusi testületi ülésre nyújtsa be. Határidő: augusztus 25. Felelős: Dr. Miluczky Attila 3./ Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Előadó: Bóta Barbara önkormányzati irodavezető Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Antal László képviselő: 5/46

6 Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság az önkormányzat által benyújtott pályázatokról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót 6 igen szavazattal tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testület felé. Aki egyetért a Fenntartható Településfejlesztési Bizottság javaslatával, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 257/2011. (VI.30.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről c. napirendhez nyújtott tájékoztatást tudomásul veszi. Határidő: folyamatos Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Bóta Barbara önkormányzati irodavezető Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens 4./ Közlekedési Koncepció felülvizsgálata Előadó: Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. Antal László képviselő: Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal Egyek Nagyközség Bel- és Külterületi Közlekedési Koncepciójának évi felülvizsgálatáról szóló beszámolót az alábbi javaslatokkal együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé: - A Víg út és a Fő utca keresztezésében a forgalmi rend tábla pótlása - A Nefelejcs utca egyirányosítása / a Bartók B. út felőli bejárással/ - A Vasútállomásnál a buszmegálló kérdése / csak az állomás előtt van, a másik oldalon nincs, ez balesetveszélyes/. - Prioritási sorrend felállítása meghatározott rendező elvek alapján, arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat, mely utcákat kívánja felújítani illetve szilárd burkolattal ellátni, és erre az augusztusi ülésen térjen vissza a testület. Szalai Erika képviselő: 6/46

7 Az Ady E. utca betáblázását javasolnám. Egyek egyik legjobb minőségű útjáról van szó, de az utóbbi időben egyre több nehézgépjármű veszi igénybe. Valamilyen forgalom csökkentésre lenne szükség. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: A Közlekedési koncepció 3. oldalán található egy táblázat, az utak kiépítettségéről. Az szilárd burkolatú utak kiépítettsége Egyeken siralmas állapotot mutat. A munkahelyteremtés mellett ez lenne a következő feladat, amit fejleszteni kellene. Ebben a kérdésben egyetértés van közöttünk. Sajnos nincsenek pályázatok az utak építésére. Egyeken egyedül a Béke utcára lehet majd szeptember 1-től pályázatot beadni, mivel az az egyetlen gyűjtő út. Jogos a felvetés, mert ez az 51% valóban siralmas. Arról is érdemes lenne beszélni, hogy a Nefelejcs utat akarjuk-e mi egyirányúsítani. Szerintem mielőtt egy utat egyirányúsítunk, meg kellene kérdezni az ott lakókat. Javaslom, hogy úgy fogadjuk el a koncepciót, ahogy a bizottság javasolta, képviselő asszony kiegészítésével az Ady Endre úttal, illetve a Nefelejcs úttal kapcsolatban kérdezzük meg az ott lakókat. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Biztosan van valamilyen kormányrendelet arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet utcát egyirányúsítani, ne döntsünk gyorsan ebben az ügyben. Holló János alpolgármester: Lakossági bejelentés érkezett ezzel kapcsolatban, ezért került ez egyáltalán szóba, de természetesen mérlegelni kell az ott lakó vállalkozók érdekeit is. Kovács Sándorné képviselő: Az összes nehézgépjármű ezen az utcán jár. A Tisza utcát tehermentesíteni kell a nehézgépjármű forgalomtól. Aki a Közlekedési Koncepció felülvizsgálatát a kiegészítésekkel elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 258/2011. (VI.30.) sz. határozata: határozott, a Közlekedési Koncepció felülvizsgálatát a kiegészítésekkel elfogadja. o A Víg út és a Fő utca keresztezésében a forgalmi rend tábla pótlása o A Nefelejcs utca egyirányúsítása / a Bartók B. út felőli bejárással/ döntés az augusztusi ülésen szülessen o A Vasútállomásnál a buszmegálló kérdése / csak az állomás előtt van, a másik oldalon nincs, ez balesetveszélyes/. 7/46

8 o Prioritási sorrend felállítása meghatározott rendező elvek alapján, arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat, mely utcákat kívánja felújítani illetve szilárd burkolattal ellátni, és erre az augusztusi ülésen térjen vissza a testület. o Ady Endre utcáról a nehézgépjárművek kitiltása. A tervezett forgalmi rend változás előtt a lakosság véleményét kérjék ki. Határidő: augusztus 25. Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens 5./ Civil szervezetek pályázatainak elbírálása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Ezt már több körben tárgyaltuk. Pénzügyi Bizottság javaslata. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a Civil szervezeteket összesen Ft. összegben az alábbiakban javasolja támogatni a Képviselő-testület felé: - Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete: Ft. - Községi Sport Egyesület: Ft. - Egyeki Polgárőrség: Ft. - Egyek Asztalitenisz Sportegyesület: Ft. - Egyeki Horgászegyesület: Ft. - Mozgáskorlátozottak HBM.-i Egyesülete Egyeki Csoportja: Ft. - Szent Ferenc Karitász : 0 Ft. Szalai Erika képviselő: A napokban megkeresett a Polgárőrség egyik tagja és nevetségesnek tartja a megállapított összeget. Számos rendezvényen részt vesznek. Az elmúlt években magasabb összeggel voltak támogatva és ezt kérnék újra, ha találnánk erre valamilyen megoldást. Van konkrét javaslat az összeggel kapcsolatban? Tavaly Ft volt a Polgárőrség támogatása. Szalai Erika képviselő: Legalább a tavalyi összeggel megegyező támogatást kérnek. Az előző években több százezer forinttal is többet kaptak, szerintük az volt a reális támogatás. Kovács Sándorné képviselő: Ugyanazt tolmácsolnám, mint a képviselő-asszony. Engem is megkeresett a Polgárőrség elnöke, kifogásolta az összeget, nem kérnek semmit a rendezvényekért, sok éjszakát feláldoznak a munkájukkal. 8/46

9 Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Engem is megkeresett Tardi Kálmán Ft-ot kérnek, a tavalyi támogatás mértékét. Ami nem teszik, az, hogy az Asztalitenisz Klub Ft-ját sérelmezik. a Klub nagyon jó eredményeket produkál. Az ő pályázatuk volt az egyetlen, amely formai hibáktól mentes volt. Én nem vennék el az ő támogatásaikból, de tolerálni kell a Polgárőrség kérését is. Két lehetőség van, ha irodavezető asszony talál 40 ezer Ft-ot azt odaadnám nekik, ha nem talál, akkor ezt az összeget vegyük el a Sportegyesület támogatásából. Konkrét javaslat, hogy 260 ezer legyen a polgárőrség támogatása. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Tavaly Ft-tal többet kaptak, de azt tudni kell, hogy tavaly is Ft volt a keret ben pedig Ft volt. Persze, hogy abból jóval nagyobb támogatás jutott. Ha lehetne is találni rá forrást, én azt mondom, hogy inkább valakinek a terhére, bele kell férni ebbe az 560 ezer Ft-os keretbe. A kistérségi visszatérítésből menyi van még? Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: 1 millió 778 ezer Ft van még. de azt azért el kell mondanom, hogy a bérpótló juttatás előirányzata közel 3 millió Ft-tal alul lett tervezve. Nem azért, mert nem jól számoltunk, hanem év elején nem tudtuk kikalkulálni, hogy hány fő fog részesülni ebben. A pénzosztás a leghálátlanabb feladat. Jövőre egy új pályázati adatlapot kell kidolgozni. Hozzánk fordult a Szent Ferenc Karitasz szervezet is és nekik nem tudtunk támogatást megállapítani, pedig ők is sokat segítenek a település lakóinak. Jogos a testület döntése, hogy nem akarjuk az ÖNHIKI.-t negatívan befolyásolni, de valamit mégis tenni kell. Ezért volt az a javaslatom, hogy a Sportegyesület és a Polgárőrség kapja meg a tavalyi támogatást, a maradékot pedig osszuk szét a többi szervezet között. Módosító javaslat: Polgárőrség részére 260 ezer Ft-ra a kistérségi visszatérítésből 38 ezer Fttal egészítsük ki a támogatást. A másik indítvány az volt, hogy a Sportegyesület támogatását csökkentsük Ft-tal. Aki egyetért, hogy a Sportegyesület támogatását csökkentsük Ft-tal, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 1 igen 4 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett nem határozott. Aki egyetért, hogy a kistérségi visszatérítésből 38 ezer Ft-tal egészítsük ki a támogatást, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9/46

10 259/2011. (VI.30.) sz. határozata: határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása pénzmaradvány terhére 38 ezer Ft-tal egészítsék ki a Polgárőrség támogatását. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető Aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen 2 nem 1 tart szavazattal az alábbi határozatot hozta: 260/2011. (VI.30.) sz. határozata: határozott, hogy a Civil szervezeteket összesen Ft összegben az alábbiakban kívánja támogatni: - Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete: Ft. - Községi Sport Egyesület: Ft. - Egyeki Polgárőrség: Ft. - Egyek Asztalitenisz Sportegyesület: Ft. - Egyeki Horgászegyesület: Ft. - Mozgáskorlátozottak HBM.-i Egyesülete Egyeki Csoportja: Ft. - Szent Ferenc Karitász : 0 Ft. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető 6./ Tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 9/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 9/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Azért került a módosításra sor, mert egy ellenőrzés közepén vagyunk és pótolni szükséges a rendelet egyes pontjait. A taxi szolgáltatás meghatározását kellett módosítani. Lenne egy módosító indítványom még a rendelettel kapcsolatban. Van egy testületi határozat, ahol le van szabályozva, hogy mely intézmények milyen céllal vehetik igénybe a tanyagondnoki busz szolgáltatásait. Ennek a határozatnak a tartalma kerülne át a rendeletbe. 10/46

11 Aki a rendeletet összességében elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. Hajduné Holló Katalin megérkezett az ülésre. A testület létszáma: 9 fő A Képviselő-testület8 igen 1 tart szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011.(VI.30.) Önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 9/2009.(II.12.) rendeletének módosításáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő- Testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv.(továbbiakban: Sztv.) 60..-ának (4) bekezdésében, valamint a 92..(1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a tanyagondnoki szolgálatról a következőket rendeli el: 1.. A Rendelet 4.. (4) és (5) bekezdése hatályon kívül helyezve és helyébe az alábbi 4. (4) és (5) bekezdése kerül: 4. (4)Az (1) bekezdésben meghatározott egyéb rendezvényekre szállítás és a (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása a tanyagondnoki szolgálat számára nem kötelező, az igény felmerülése esetén a szállításért térítési díjat kell fizetni. A térítés díj mértéke önköltségi áron kerül meghatározásra melynek részleteit külön szabályzat tartalmazza,ez a díj függetlenül az utazók számától fizetendő. (5)A 3.. (6) bekezdésben foglalt szolgáltatás a tanyagondnoki szolgálat számára igény felmerülése esetén kötelező, a szállításért térítési díjat kell fizetni, melynek mértéke önköltségi áron kerül meghatározásra melynek részleteit külön szabályzat tartalmazza, ezt a díjat gyermekenként kell megfizetni. (6) Az Önkormányzat és Intézményei az alábbi célra vehetik igénybe a tanyagondnoki buszt (Forgalmi rendszáma: LMA - 682: - polgármester, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok, köztisztviselők, közalkalmazottak, Mt. hatálya alá tartozó dolgozók munkakörükkel összefüggő utazása - gyermekek: vetélkedők, tanulmányi versenyek, szakértői bizottság által lefolytatott vizsgálatokra történő utazása illetve tanyagondnoki szolgálaton belül el nem számolható Önkormányzat és Intézményei által szervezett rendezvényre történő szállítás / pld: farsang, mikulás ünnepség stb. / Az Önkormányzat és Intézményei részére a Szöghatár Non-profit Kft.-nek évente általános jelleggel átadott működési célú pénzeszközből kerül finanszírozásra a járműhasználat költsége. Az egyéb igénybevevők / lakosság, klubok, civilszervezetek, egyesületek, sportszervezetek / önköltséges ár / üzemanyag költség / megfizetése ellenében használhatják, melyre nézve szabályzat kerül kidolgozásra. 11/46

12 E rendelet al lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. E g y e k, Dr. Miluczky Attila polgármester Csepreginé Kocsis Nóra jegyző A rendelet kihirdetve: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 7./ Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Kovács Sándorné képviselő: A Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselőtestület felé. Aki a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítását támogatja, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tart az alábbi rendeletet alkotta: Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(VI.30.) Önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009(II.12.) rendeletének módosításáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..-nak (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. /továbbiakban Sztv./ 25.. (3) bekezdésében, 26. -ban, valamint a 32.. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 12/46

13 1.. A Rendelet 23/A..-át hatályon kívül helyezi 2.. E rendelet al lép hatályba. E g y e k, Miluczky Attila polgármester Csepreginé Kocsis Nóra jegyző A rendelet kihirdetve: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 8./ Rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelnyújtással szavazzon. 13/46

14 A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 19/2011.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete a 15/2011. (V.26.) sz. az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Egyek Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területén történő anyakönyvi eseményekre, valamint Egyek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre, továbbá szolgáltatás igénybevevőkre terjed ki. 2. E rendelet alkalmazásában a) anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, névadó, házassági évforduló, b) hivatali munkaidő: Egyek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályairól szóló rendeletében meghatározott munkaidő, c) hivatali helyiség: Egyek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által biztosított helyiség, házasságkötő terem, d) munkaszüneti nap: a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap. A hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események engedélyezési szabályai 3. (1) Anyakönyvi eseményeknél a szolgáltatást igénybevevők (ügyfelek) kérésére az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn belül közreműködik. (2) Hivatali munkaidőn kívüli családi esemény az anyakönyvvezetővel egyeztetett hivatali munkaidőn kívüli időpontban is bonyolítható. 14/46

15 4. (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartását kérelemre a jegyző engedélyezi (2. sz. melléklet) (2) A kérelmet az anyakönyvi esemény megtartására irányuló szándék bejelentésével egyidejűleg kell írásban benyújtani. (3) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a kérelmezők által választott helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz. (4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvekről a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. (4) és (5) bekezdésében foglaltak biztosíthatóak. (5) Külső helyszínként kizárólag olyan helyszín jelölhető meg, ahol az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, illetve az anyakönyv védelme biztosított, kedvezőtlen időjárási körülmények esetén (csapadék, szél, por, stb.) is. (6) Nem engedélyezhető külső helyszínként: a) olyan terület, amely nem rendelkezik szilárd burkolattal (pl. füves, erdős, pusztai terület) b) olyan épület, ahol az esemény meghittsége, méltósága nem biztosítható (pl. presszó, bár közösségi terme, stb.) c) egyéb extrémnek minősíthető helyek. (7) A kérelmezőknek a családi esemény külső helyszínét biztosító intézménytől nyilatkozatot vagy igazolást kell beszerezniük, mely tartalmazza, hogy az intézmény a megjelölt időpontban a házasulandók részére biztosítja a házasságkötés ünnepélyes és zavartalan lebonyolítására szolgáló helyiséget, valamint biztosít egy olyan helyiséget, ahol az anyakönyvvezető az előkészületeket zavartalanul elvégezheti. (8) A hivatali helységen kívül történő anyakönyvi eseményekért kérelmezők az e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott szolgáltatási díjat kötelesek fizetni, kivéve jubileumi házasságkötés esetén, valamint ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor. (9) A (8) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha a házasulók valamelyikének egészségi állapota közeli halállal fenyeget (az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 07.) BM. rendelet 37. -a alapján), valamint ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt megoldhatatlan lenne számára a hivatali helységben való megjelenés. (10) A hivatali helyiségen kívüli esemény szolgáltatási díját az anyakönyvi esemény külső helyszínen történő engedélyezéséről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül a házipénztárba kell befizetni. (11) Az anyakönyvi eseményekben közreműködőket az e rendelet mellékletében megállapított megbízási díj illeti meg. (1. sz. melléklet) (12) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekről és az abban közreműködőkről az anyakönyvvezető nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás alapján - a jegyző ellenjegyzése mellett - a megbízás díj elszámolására és kifizetésére az anyakönyvvezető kérésére félévente kerül sor. (13) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események megtartását a szolgáltatást igénybevevők kérelmére a jegyző engedélyezi. (3. sz. melléklet) 15/46

16 5. Záró rendelkezések A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Egyidejűleg a 15/2011.(V.26.) sz. rendeletet hatályon kívül helyezi. Egyek, június 30. Dr. Miluczky Attila polgármester Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Záradék: Kihirdetve: június 30. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 9./ Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-nek a évben előírt megtakarítás realizálásáról, terven felüli bevételekről és kiadásokról, valamint a belső ellenőrzési jelentésben megfogalmazott feladatok tervezett ütemezéséről és a végrehajtásáról Előadó: Zelei József ügyvezető A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-nek a évben előírt megtakarítás realizálásáról, terven felüli bevételekről és kiadásokról, valamint a belső ellenőrzési jelentésben megfogalmazott feladatok tervezett ütemezéséről és a végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Aki az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-nek a évben előírt megtakarítás realizálásáról, terven felüli bevételekről és kiadásokról, valamint a belső ellenőrzési jelentésben megfogalmazott feladatok tervezett ütemezéséről és a végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 16/46

17 261/2011. (VI.30.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-nek a évben előírt megtakarítás realizálásáról, terven felüli bevételekről és kiadásokról, valamint a belső ellenőrzési jelentésben megfogalmazott feladatok tervezett ütemezéséről és a végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Zelei József ügyvezető 10./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kérelme Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Ügyvezető úr kérte, hogy szüntessük meg a megbízási szerződését. az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Zelei József Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására szóló megbízási jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését június 30. napjával. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselőtestületnek, hogy Zelei József az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője részére bruttó Ft kerüljön, egyéb jogcímen jutalomként kifizetésre. Aki egyetért azzal, hogy Zelei József Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására szóló megbízási jogviszonyát közös megegyezéssel június 30. napjával szűntessék meg, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tart az alábbi határozatot hozta: 262/2011. (VI.30.) sz. határozata: határozott, hogy Zelei József (Egyek, Csalogány u. 13.) Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására szóló megbízási jogviszonyát közös megegyezéssel június 30. napjával szűntessék meg. Határidő: június /46

18 Aki egyetért, hogy Zelei József az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője részére bruttó Ft. kerüljön egyéb jogcímen jutalomként kifizetésre, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 tart az alábbi határozatot hozta: 263/2011. (VI.30.) sz. határozata: határozott, hogy Zelei József (Egyek, csalogány u. 13.) az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője részére bruttó Ft kerüljön egyéb jogcímen jutalomként kifizetésre. Határidő: június 30. Zelei József ügyvezető: Tisztelet Képviselő-testület! Köszönöm, hogy 2003 és 2011 között az önkormányzatnál dolgozhattam. Sok sikert kívánok a munkájukhoz! A telefonom él, bármiben szívesen állok rendelkezésre. 11./ Gazdasági Program kiegészítésének jóváhagyása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A gazdasági programot több körben tárgyaltuk, beépítésre kerültek a javaslatok. A Szociális és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kovács Sándorné képviselő: A Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestület felé a Gazdasági Program kiegészítését az alábbi módosítással: Kerüljön bele a Gazdasági Programba, hogy az önkormányzat törekedjen arra, hogy a romos, összedőlt ingatlanok a település arculatát ne rombolják. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek a Gazdasági Program kiegészítésének jóváhagyását. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Mivel nem voltam ott, amikor ezt tárgyalta a bizottság, két módosító javaslatom lenne. Fel vannak sorolva azok a célok, amelyeket én írtam a megelőző javaslatomban. Az én javaslatom az lenne, hogy ne csak az induló, hanem a már működő vállalkozások is támogatva legyenek. Másik 3. oldal 9. pontjában található a biogáz fermentorok üzembe helyezése. Egyértelművé kellene tenni, hogy ez a terület jelenleg magán tulajdonban van. Az önkormányzatnak lépéseket kell tenni, hogy ez a terület olyan tulajdonba kerüljön, aki ezt a célt meg tudja valósítani. Aki egyetért Dr. Hegyesi Kálmán képviselő módosító javaslataival, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 18/46

19 264/2011. (VI.30.) sz. határozata: határozott a Gazdasági Programba kerüljön bele: Ne csak induló, hanem már működő vállalkozások is részesüljenek támogatásban. A biogáz fermentorok üzembe helyezése céljából az önkormányzat tegyen lépéseket, hogy ez a terület olyan tulajdonba kerüljön, aki ezt a célt meg tudja valósítani. Kerüljön bele a Gazdasági Programba, hogy az önkormányzat törekedjen arra, hogy a romos, összedőlt ingatlanok a település arculatát ne rombolják. Aki elfogadja a Gazdasági program kiegészítéseit, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 265/2011. (VI.30.) sz. határozata: határozott, hogy a Gazdasági Program kiegészítéseit elfogadja. Határidő: folyamatos 12./ Szerződéskötési Szabályzat hatályon kívül helyezéséről döntés Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző A Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testület felé a Szerződéskötési Szabályzat hatályon kívül helyezését. Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 266/2011. (VI.30.) sz. határozata: 19/46

20 határozott, hogy a Szerződéskötési Szabályzatát hatályon kívül helyezi. Egyek Nagyközség Önkormányzatának pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakmai teljesítés hatásköri rendjéről szóló szabályzata egészüljön ki a 7. sz. melléklettel mely tartalmazza a szerződéskötésre jogosult, a szerződéses összeghatár, illetve a bekérendő árajánlatok számát,ezen módosításokkal az adott jogügyletek teljes körűen ellenőrizhetőek. Határidő: július 7. Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető 13./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása (Nyílt/Zárt ülés) Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Korábban egyeztettem a testület tagjaival. Több név is felmerült. Először is megkérdezném az érintettet Széles Szilviát, hogy tárgyalhatjuk- e nyílt ülésen ezt a napirendi pontot? Széles Szilvia meghívott: Igen. Ügyvezető úr mostmár nem tud rendelkezésre állni, meghirdetjük a munkakört, de addig is kb. 3 hónapra kellene megbízni valakit az ügyvezetői feladatok ellátására. Azért esett a választás Széles Szilviára, mert olyan embert szerettünk volna, aki benne van ezekben a dolgokban, a működésben. Ő nyilatkozta is, hogy 3 hónapra elvállalja az ügyvezetést. Mivel az Alapító Okiratban határozatlan időre szóló megbízási szerződés szerepel, most is ezt tesszük meg. Ez indoklás nélkül bármikor visszavonható. Erre 3 hónap múlva sor is fog kerülni. A megbízási díj havonta Ft bruttót fog jelenteni. Az eddigi feladatát továbbra is ellátja. Pluszban vállalta el az ügyvezetői munkakört. Az eddigi fizetéséhez fog ez a bruttó 85 ezer Ft érkezni. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Három döntésre lesz szükség. Első körben, mivel személyi kérdésről van szó, titkos szavazással szokott dönteni a Képviselő-testület. A titkos szavazás elrendeléséről kell egy döntést hozni. Amennyiben a titkos szavazás mellett döntenek, akkor ezt az Ügyrendi Bizottság bonyolítja. Amennyiben nyílt szavazás marad, akkor a szavazás menete mindenki számára egyértelmű. Külön döntés szükséges a megbízási díj összegéről. Aki egyetért a Titkos szavazás elrendelésével, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 0 igen 9 nem szavazattal szavazott. 20/46

21 Aki elfogadja Széles Szilviát ügyvezetőként megbízási szerződéssel megbízni, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 267/2011. (VI.30.) sz. határozata: határozott, hogy Széles Szilviát (Egyek, Fő u. 164.) bízza meg az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával július 1-től határozatlan idejű megbízási jogviszony keretében. Határidő:2011. július 1. Aki egyetért a megbízási díj öszegével, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 268/2011. (VI.30.) sz. határozata: határozott, hogy Széles Szilvia (Egyek, Fő u. 164.) az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízási díját július 1-től Ft-ban állapítja meg. Határidő:2011. július / Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Amiket az előző napirendben megszavaztunk be kell beépíteni az Alapító Okiratba. Az Ügyrendi bizottság tárgyalta, de akkor még nem tudta, hogy milyen fejlemények lesznek. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő elhagyta az ülést. A Képviselő-testület létszáma: 8 fő. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Három ponton érintjük az Alapító Okiratot. Az elsőnél a Zelei József helyére kerül be az új Ügyvezető, ebben az esetben Széles Szilvia. Illetve a Szöghatár Nonprofit Kft.-nek a könyvvizsgálatra vonatkozó megállapodásának határideje lejárt, és a Kft. dolgozói rendelkezésünkre bocsátották az újabb megállapodást, amit a Big- Audit Kft. fog ismételten ellátni újabb 5 év időtartamra. 21/46

22 Aki az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 269/2011. (VI.30.) sz. határozata: határozott elfogadja az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. Határidő: / Támogatási szerződés kötése Lengyel és Kisperegi testvérvárosokkal Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Tárgyalta az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság is. Felmerült, hogy lehet, hogy nem is jó nekünk, ha támogatási szerződést kötünk. Lehet, hogy befolyásolja az ÖNHIKI-t. Mindig azt mondjuk, hogy a támogatásokat külön sorban kell feltüntetni. Nekünk nem jó az, ha a kevés pénzünkből sokat odaadunk támogatásra. Ebből a megfontolásból és a kisperegiek kérésére inkább az összegről döntsünk és fogadjuk el a buszos vállalkozó által kiállított számlát. Akkor ezekbe a buszokba tankolunk, ezáltal több százezer Ft-ot tudunk megspórolni. Azt javasolnám, hogy az összegről döntsünk és arról, hogy ezt erre a célra fordíthassuk. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Ez nem befolyásolja az ÖNHIKIT, mert ez nem saját forrás, hanem pályázati támogatás. Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Testvérvárosok az európai polgárokért pályázat keretén belül az alábbi testvérvárosok a következő támogatásban részesüljenek: - Radzin Podlaski (Lengyelország) forint összegben, - Peregu Mare (Románia) forint összegben. A támogatások fedezetéül javasolja a pályázattal kapcsolatos igénybe vehető támogatást, mint többletbevételt. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Lehet, hogy nem is lesz ennyi az összeg, mert ez euróban számolunk el. Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 22/46

23 16./ Kérdések, interpellációk 270/2011. (VI.30.) sz. határozata: határozott, hogy a Testvérvárosok az európai polgárokért pályázat keretén belül Ft-ot a lengyel és a kisperegi küldöttség szállítási költségeire biztosít. Felhatalmazza polgármestert szükséges intézkedések megtételére. Határidő: július 30. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető Dr. Hegyesi Kálmánkéviselő visszajött az ülésre. A Képviselő-testület létszáma: 9 fő. Szalai Erika képviselő: Az ohatiak továbbra is szeretnék, hogy a délelőtti időpontokban be tudjanak jönni a településre, mert a továbbiakban sincs ez a probléma megoldva. A járatos busz vagy túl korán érkezik, vagy túl késő délután. Erre kellene valamilyen megoldást találnunk. Ügyvezető jutalmára térnék vissza, én nem támogattam. Az önkormányzat nem áll olyan anyagi helyzetben, hogy ilyen magas összegű jutalmat kaphasson erre az időszakra. Ennek még lesz utóhangja. Én nagyon sokallom, és továbbra is azt mondom, hogy ezt az összeget nem kellene kifizetnünk. Az ohati problémára pillanatnyilag nem látok megoldást, de feljegyeztük a problémát. A tanyagondnoki busz is egy óriási előre lépés a korábban tapasztalt helyzethez képest. Az ügyvezető jutalma, ha kimondjuk az összeget, akkor valóban sok, de ha kimondjuk, hogy ügyvezetőként nettó 83 ezer Ft-ért minden felelősséget vállalt, akkor ez kevés. Nem egy katasztrófát hagy maga után. Az év első 5 hónap mérlege ezer Ft. Rossz gazdálkodással ezt a pénzt el is herdálhatta volna. Itt volt reggeltől késő estig, holott mi elmondtuk, hogy félállásban el lehet látni ezt a feladatot. Sok mindent figyelembe lehetett venni, amikor meghoztuk ez a döntést. Szalai Erika képviselő: Nagyon sok területen végeznek ugyanilyen hatékony munkát. Ahhoz, hogy ezt a pénzt oda adjuk, akkor vegyük figyelembe, hogy az emberek mit mondanak. Ha már sokan mondják, hogy nem érdemli meg, akkor erre is figyelni kell. Az évvégén 1,1 millió veszteséget mutatott a mérleg. A rendezvényekből is voltak nyereségek. Nem engedhetjük meg, hogy veszteséget, veszteségre halmozunk. úgy néz ki, hogy a félévi záráskor pozitív lesz a mérlege. Jó lett volna, ha a rendezvények bevételt termelnek. Úgy gondolom ez az összeg a Kft. költségvetésébe belefér. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Szerintem kicsit túl van ez a dolog erőltetve. Figyelembe kell venni, hogy Zelei József 23/46

24 köztisztviselő volt. Kiírtak egy pályázatot, amit ő megnyert. Kapott egy jó ajánlatot elfogadható fizetéssel. Aztán januárban megbízási szerződéssel folytathatta a munkáját és 15 milliót kellett megtakarítani. Eközben kapott Ft fizetést úgy, hogy a beosztottai többet kerestek, mint ő. Ehhez képest jól végezte a munkáját. Szalai Erika képviselő: Ha valaki elvállal egy munkát, akkor azt csinálja meg. Mások is sokat dolgoznak és mégsem kapnak semmilyen jutalmat. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Sokan azért vállalnak ilyen feladatokat, hogy szerepelhessenek, ez is valamilyen bevétel. Mindenki pénzért dolgozik. 17./ Egyebek 1./ Együttműködési Megállapodás az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-vel A Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az Önkormányzat és az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. közötti Együttműködési Megállapodás tervezetet. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal egy 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselőtestület felé az Egyek Nagyközség Önkormányzatnak az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-vel kötött Együttműködési Megállapodás elfogadását azzal, hogy a szociális földprogram beindításakor kerüljön átdolgozásra a megállapodás. Aki egyetért a bizottságok javaslataival, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tart az alábbi határozatot hozta: 271/2011. (VI.30.) sz. határozata: határozott, hogy a január 25-én kelt és aláírt az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-vel kötött Együttműködési Megállapodást jóváhagyja azzal, hogy a szociális földprogram beindításakor kerüljön átdolgozásra a megállapodás. Határidő: november / Önkormányzat tulajdonában lévő zúzott kőről tájékoztató 24/46

25 Bizottságok tárgyalták a napirendet? Hajduné Holló Katalin képviselő: Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2 igen és 3 tartózkodással szavazott a napirendben, nem hozott határozatot. A Pénzügyi Bizottság határozatot. 2 igen és 2 tartózkodással szavazott a napirendben, nem hozott Akkor javaslat a bizottságok részéről nincs. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Egy kérdésem lenne, hogy a Duba-Speed Kft. tájékoztatóját kellene elfogadni, ahol a különbség 260 tonna? Mi adtunk egy feladatot a vállalkozónak útstabilizálásra és kátyúsításra. Vannak plusz feladatok, amiket elvégzett. leírja, hogy az önkormányzat zúzott köve elfogyott. Bagi Zoltán azt mondta, hogy ezek reális számok. Ezek az utak valóban meg lettek csinálva, de nekünk nem kellene olyannal foglalkozni, hogy követ raktározzunk. Ennek szellemében kellene az elfogadásról vagy a vitáról dönteni. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A véleményem, hogy bár segítőkész a vállalkozó, de a szabályok mindenkire vonatkoznak. Kiszállítani, csak polgármesteri írásos engedéllyel lehetett volna. Ezek legtöbbször nem álltak rendelkezésre. A 025-ős kő terítése benne volt a megállapodásban. A hiányzó mennyiség 700 ezer Ft körüli összegnek felel meg. Én nem javaslom, hogy a testület tudomásul vegye ezt a tájékoztatót. Nem zárkózom el egy egyeztető tárgyalástól a vállalkozóval. Mutassa ki, hogy hova vitte a plusz mennyiségeket. Itt érdemes lenne egy független műszaki szakembert felkérni, hogy mérje fel a felhasznált kő mennyiséget. Egyetértek polgármester úrral, hogy ne tároljunk mi 10 millió Ft értékű követ egy vállalkozó telepén. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Én sem tudom elfogadni ezt a tájékoztatót, de nem azért mert esetleg azt gondolom, hogy itt csaltak, hanem mert összhangba kell hozni ezeket a számokat. Nem tartom szükségesnek szakértő felkérését. Ebben az ügyben javaslom, hogy halasszuk el a döntést. Szakértő megbízását én sem javaslom, mert ilyenkor már nem lehet felmérni a bedolgozott mennyiséget. Bagi Zoltán is elmondta, hogy véleménye szerint ezek az összegek reálisak. A 025-ős kő valóban benne volt a szerződésben, de ő a Z80-as követ cserélte erre a kisebb kőre, hogy a tetejét be tudja teríteni. Holló János alpolgármester: Amikor ez a szerződés alá lett írva, akkor nekem is elmondta a vállalkozó, hogy cserélve lesz a kő. 25/46

26 Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Ha van egy írásos szerződés, akkor azt kell betartani. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Írásbeli szerződést írásban lehet módosítani, de ha mindkét fél szóban hozzájárul, a módosításról akkor szóban is lehet dönteni. Ez pótolható és korrigálható. A Nefelejcs utcáért munkadíjat nem fizettünk Aki a vállalkozó által benyújtott tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 igen 1 nem szavazattal 5 tartózkodás mellet nem hozott döntést. 3./ Kérelmek és árajánlatok kátyúzásra és útépítésre A Pénzügy Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az önkormányzati utak kátyúzására a FÖLD- GÉP 2001 Kft. / Tiszafüred, Petőfi u. 20/a. / árajánlatát fogadja el nettó Ft. összegben, a felhalmozási célú hitel terhére. A felhalmozási célú hitel felvétele az iskola és óvoda infrastrukturális fejlesztésére megnyert pályázat során az ÁFA kompenzációból származó többletbevétel jóváírása után fog megtörténni, mindaddig a működési célú hitelből kerül finanszírozásra. Az útstabilizálás tekintetében azt követően dönt a Testület, hogy lesz információja a felvehető hitelről. Hajduné Holló Katalin képviselő: Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati utak kátyúzására a FÖLD- GÉP 2001 Kft. / Tiszafüred, Petőfi u. 20/a. / árajánlatát fogadja el nettó Ft. összegben, a felhalmozási célú hitel terhére. A felhalmozási célú hitel felvétele az iskola és óvoda infrastrukturális fejlesztésére megnyert pályázat során az ÁFA kompenzációból származó többletbevétel jóváírása után fog megtörténni, mindaddig a működési célú hitelből kerül finanszírozásra. Az útstabilizálás tekintetében azt követően dönt a Testület, hogy lesz információja a felvehető hitelről. A településen lévő aszfaltozott utakat szeretnénk kikátyúzni. Azért ezt választottuk ezt, mert a vállalkozó azt ígérte, hogy ő kockázza a kátyúzást. Aki elfogadja a bizottságok javaslatát, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 26/46

27 272/2011. (VI.30.) sz. határozata: határozott, hogy az önkormányzati utak kátyúzására a FÖLD- GÉP 2001 Kft. / Tiszafüred, Petőfi u. 20/a. / árajánlatát fogadja el nettó Ft. összegben, a felhalmozási célú hitel terhére. A felhalmozási célú hitel felvétele az iskola és óvoda infrastrukturális fejlesztésére megnyert pályázat során az ÁFA kompenzációból származó többletbevétel jóváírása után fog megtörténni, mindaddig a működési célú hitelből kerül finanszírozásra. Az útstabilizálás tekintetében azt követően dönt a Testület, hogy lesz információja a felvehető hitelről. Határidő: július 30. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető 4./ Magyar Közút Nonprofit Zrt. előírásai Egy csomó előírás van, amit meg kell valósítanunk. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testületnek, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. előírásait a Tiszafüred- Polgár összekötő út forgalmi rendjének felülvizsgálatával kapcsolatosan. A közvilágításra majd ennek tudatában írjuk ki a közbeszerzést. Aki tudomásul veszi a Magyar Közút Nonprofit Zrt. előírásait a Tiszafüred- Polgár összekötő út forgalmi rendjének felülvizsgálatával kapcsolatosan, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 273/2011. (VI.30.) sz. határozata: határozott tudomásul veszi a Magyar Közút Nonprofit Zrt. előírásait a Tiszafüred- Polgár összekötő út forgalmi rendjének felülvizsgálatával kapcsolatosan. 27/46

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL 7/2011. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. augusztus 23.-án a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 22/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. október 27-én 14.00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, 2010. december 13-án tartott üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, 2010. december 13-án tartott üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, 2010. december 13-án tartott üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Homoki-Szabó Róbert, Fenyvesi Zoltán, Kiss Anikó,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. MÁRCIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. MÁRCIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 3/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 03. 28-án 16:00 órai kezdettel az Ügyrendi bizottság nyílt ülésén. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-91085-7/2015. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Képviselő-testületének 2013. október 08 (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2621

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. június 25. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Tartalom: 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Rendelet : Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(X.02.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-32/2014. iktatószám 32. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

1150-2/2015. 2. sz. példány

1150-2/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-2/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JANUÁR

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV 1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 01. 24-én 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 21/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. január 21-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Jelen vannak: Tárgy:

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. JÚNIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. JÚNIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. június 27-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság. Jegyzőkönyv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság. Jegyzőkönyv Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság KO.420.175-15/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 10-én az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: Á-82-10/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Kovács József FESZ Kft. igazgatója, Szilágyi Zsolt képviselő.

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Kovács József FESZ Kft. igazgatója, Szilágyi Zsolt képviselő. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. január 28-án 17.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Bakné Répási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben