J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében június 25. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint N A P I R E N D : 1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet és közszolgáltatási szerződés elfogadása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 136/2014.(VI.25.) sz. határozat; 137/2014.(VI.25.) sz. határozat 2) Egyek várossá nyilvánítása pályázatának elkészítésére árajánlat 138/2014.(VI.25.) sz. határozat 3) Egyek Fejlesztéséért Közalapítványtól hozzájárulás kérése (Szóbeli előterjesztés) 139/2014.(VI.25.) sz. határozat 4) Üzemcsarnok építésének költségvetése 140/2014.(VI.25.) sz. határozat; 141/2014.(VI.25.) sz. határozat 5) White Salix Kft. támogatási szerződése 142/2014.(VI.25.) sz. határozat 6) Egyeki SBSE támogatási kérelme 143/2014.(VI.25.) sz. határozat; 144/2014.(VI.25.) sz. határozat 7) Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 145/2014.(VI.25.) sz. határozat 8) Döntés a temetőben elhelyezhető urnasírhelyek síremlékéről Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 146/2014.(VI.25.) sz. határozat 9) Egyebek 1) Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásánál keletkezett évi pénzmaradvány elfogadása 147/2014.(VI.25.) sz. határozat 1/22

2 2) Nagy beruházásokról ügyvédi tájékoztatás 148/2014.(VI.25.) sz. határozat 3) Földhaszonbérletre vonatkozó pályázat tervezet 149/2014.(VI.25.) sz. határozat 4) Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Vezetőjének támogatási kérelme az Egyek- házi segítségnyújtás fejlesztéséhez 150/2014.(VI.25.) sz. határozat 5) Bútorkészítés költségének utólagos jóváhagyása 151/2014.(VI.25.) sz. határozat 6) Döntés a közkifolyó működési költségének átvállalásáról 152/2014.(VI.25.) sz. határozat 7) Víziközmű-felhasználók díjfizetésének támogatása 153/2014.(VI.25.) sz. határozat 8) Javaslat a Kárpát-medencei Önkormányzatok Stratégiai Partnerségi Szövetségének létrehozására 154/2014.(VI.25.) sz. határozat 9) Hegyi Gábor kérelme 155/2014.(VI.25.) sz. határozat 10) Kardiológia szakrendelés OEP finanszírozottá válása 156/2014.(VI.25.) sz. határozat Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 3 fő jelen van. Dr. Antal László bizottsági elnök munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen ezért vezeti ő az ülést. Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag szintén nem tud részt venni az ülésen munkahelyi elfoglaltság miatt. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Murvai Ferenc bizottsági tagot, a jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendeket is tárgyalja meg a bizottság: 1. Üzemcsarnok építésének költségvetése 2. Bútorkészítés költségének utólagos jóváhagyása 3. Víziközmű-felhasználók díjfizetésének támogatása 4. Javaslat a Kárpát-medencei Önkormányzatok Stratégiai Partnerségi Szövetségének létrehozására 5. Döntés a közkifolyó működési költségének átvállalásáról 6. White Salix Kft. (4069 Egyek, Domb u. 27.) támogatási szerződése 7. Egyeki SBSE támogatási kérelme 8. Kardiológia szakrendelés OEP finanszírozottá válása 9. Hegyi Gábor kérelme 2/22

3 Kéri, hogy aki az elhangzott napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet. Megállapítja, hogy az előterjesztések az Egyebek 5.) napirendjét (Bútorkészítés költségének utólagos jóváhagyása) kivéve megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel, ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés. Napirendek tárgyalása: 1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet és közszolgáltatási szerződés elfogadása (4) Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletéhez csatolt előterjesztést. Beszélték, hogy amennyiben lehetséges helyi vállalkozót helyezzenek előtérbe. Ahogy Ale Gergellyel beszélték, átnézte az engedélyeket és egy fél évre tudnak vele szerződést kötni december 31-ig az általa kiküldött kalkulált összegekre. Megnézte a környező településeken, és valahol hasonló, valahol kevesebb a díj. Nagyon kellene már a döntés és a rendelet, egyre többször kér adatot a Kormányhivatal, a Környezetvédelem. Két döntés kell, egyik hogy a szerződést megkötik december 31-ig, és a rendelet elfogadják. Murvai Ferenc bizottsági tag: A 2.oldalon szerepel, hogy A Vgtv. 44/D. (1) bekezdése értelmében a közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy amennyi m3-t elszállít, annyit fizet. Ez kéttényezős, van egy alapdíj, ami mindig az általános működési költségeket tartalmazza. Ez nagyon eltérő, van, aki alkalomhoz szabja, van, aki ingatlanban szabja. Az egy egyszeri díj. Az arányos pedig az jelenti, hogy meg van szabva egy m3-nyi díj, és azt szorozzák fel annyival, amennyi m3-t termelt. Murvai Ferenc bizottsági tag: A szerződés 5. oldalán szerepel, hogy A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos által fizetendő díjról a szolgáltatás nyújtását követően az ingatlantulajdonos által a helyszínen igazolt munkalap alapján állítja ki a számlát, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. Itt lát egy ellenmondást, mivel a rendeletben az szerepel, hogy b) az ürítési díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a Közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján a helyszínen megfizetni. 3/22

4 Ezt ő írta el, ami a rendeletben van az a helyes. Köszöni az észrevételt. A rendelethez igazítják a szerződést. Ez is egy gyakorlat Egyeken, hogy amikor elviszik, kiállítja a számlát, ki is fizeti. Ezt majd a határozatba is beleírják. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a közszolgáltatási szerződést december 31-ig Ale Gergellyel megkössék, illetve a közszolgáltatási szerződés díj fizetésére vonatkozó rendelkezését a rendeletben szereplő díjfizetésre vonatkozó rendelkezéshez szükséges igazítani, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 136/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést Ale Gergely egyéni vállalkozóval (4069 Egyek-Félhalom, Szabadság u. 49., adószám: ) kösse meg július 1. napjától december 31. napjáig. DÍJAK: Lakossági: Alapdíj: 200 Ft/alkalom Ürítési díj: Ft/m3 Melyből a közszolgáltató befizetési kötelezettsége az elszállított 5 m3 után Ft ártalmatlanítási díj. Közületi: Alapdíj: 500 Ft/alkalom Ürítési díj: Ft/m3 Melynek ártalmatlanítási díj fizetési kötelezettsége a megrendelő közületet terheli. (A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.) A közszolgáltatási szerződés díj fizetésére vonatkozó rendelkezését a rendeletben szereplő díjfizetésre vonatkozó rendelkezéshez szükséges igazítani az alábbiak szerint: 19.) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos által fizetendő díjról a szolgáltatás nyújtását követően az ingatlantulajdonos által a helyszínen igazolt munkalap alapján állítja ki a számlát, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. szövegrész helyett az alábbi szövegrész kerül: 4/22

5 Az ingatlantulajdonos köteles a) az alapdíjat a Közszolgáltató által a begyűjtés helyén kiállított számla alapján a helyszínen, b) az ürítési díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a Közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján a helyszínen megfizetni. Határidő: július 1. Kéri, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendeletet, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 137/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendeletet az előkészített díjakkal. Határidő: Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottság elnökhelyettese 2) Egyek várossá nyilvánítása pályázatának elkészítésére árajánlat Azért indult el ezen az úton, mert ugyanazokkal az adottsággal rendelkező nagyközség és város esetében a város részére éves szinten körülbelül 20 millió Ft-tal több az állami normatíva. Javasolja, hogy induljanak el ezen az úton, de mivel az idén már nem tud az önkormányzat fizetni, amennyiben jövőre beadják a pályázatot, majd akkor fizetnek. Tehát a pályázatíró cég kezdje el az előkészítést, és az önkormányzat jövőre fizet. Az ajánlatukban is így van, hogy most kellene fizetni 50%-ot, januárban pedig a másik 50%- ot. Jó lenne ez így, ha mind 100%-ot januárban kellene fizetni. Jövő januárban fognak 100%-ot fizetni. Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, hogy jövő januárban fizessenek 100%-ot, kézfelemeléssel jelezze. 5/22

6 Pénzügyi Bizottság 138/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Egyek Nagyközség várossá nyilvánítási pályázat elkészítésére Dr. habil Trócsányi András tanszékvezető egyetemi docens árajánlatát fogadja el Ft + áfa összegben. A honorárium 100%-os kiegyenlítésére a pályázati dokumentáció benyújtását követően január 15-én kerüljön sor. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető 3) Egyek Fejlesztéséért Közalapítványtól hozzájárulás kérése (Szóbeli előterjesztés) (7) Az alapítványtól meg is érkezett az Ft. Az a baj, hogy a közleményben úgy írták, hogy a Dorogmai út felújítására. Erről dönteni kell, hogy elfogadja az önkormányzat, illetve, hogy mire lesz felhasználva. A Dorogmai utat már kifizették, felújították. Tavaly hitelből fedezték a 95%-át, 5 %-ot még az idén kell kifizetni, de szerinte nem is kell fizetni, mert a kötbér futni fogja. Javasolja, hogy Ft-ot csoportosítsanak át útkarbantartásra, mert ott van 7 millió Ft éves szinten és abból a 7 millió Ft-ból 1,3 millió Ft-ot csoportosítsanak át rendezvényekre. Azt a 7 millió Ft-ot az önkormányzat feladatalapú finanszírozásként kapja. Abba az útkarbantartást be lehet vonni, de a rendezvényeket nem. Egy rendezvény az nem egy feladatalapú támogatással finanszírozott tétel. Javasolja, hogy tegyék a rendezvényekre. Lehet olyan döntést hozni, hogy nem a Dorogmai útra, mert az már megvalósult, hanem a rendezvényekre fordítsák az összeget. Ez az a pénz, amit annak idején a születésnapján összegyűjtött a Dorogmai út kátyúzására, de mivel az már megtörtént, az önkormányzat ezt az összeget a rendezvényekre fordítsa. 6/22

7 Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy elfogadja az önkormányzat az alapítványtól érkezett Ft összeget, és a rendezvényekre fordítsa, mivel a Dorogmai út kátyúzása már megtörtént, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 139/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Fejlesztéséért Közalapítványtól érkezett Ft-ot fogadja el, és az önkormányzati rendezvényekre fordítsa, mivel a Dorogmai út kátyúzása már megtörtént. 4) Üzemcsarnok költségvetése Az üzemcsarnok többe fog kerülni, mint ahogy azt előzetesen a pályázathoz kikalkulálták. Az előzetes kalkuláció 15 millió Ft volt. Kérdezi, hogy most mennyi az összeg? 26 millió forint +áfa. Munkadíjjal annyi. Javasolja, hogy bontsák 2 ütemre. Ami a rendelkezésre álló pénzből megvalósítható azt valósítsák meg, ami nem azt majd utólag, látva, hogy mire jutnak ebből a pénzből. Bóta Barbara aljegyző: Az a baj, hogy ez egy engedélyköteles beruházás, a működési engedély elő fogja írni, hogy mit kell elvégezni. Azt nem tudja, hogy mennyire fogja engedni, hogy 2 részre bontsák. Amennyiben nem lesz működési engedélye az épületnek, akkor a pályázati pénzzel nem tudnak elszámolni. A működési engedély feltétele az, hogy egy jogerős használatbavételi engedélye legyen, amikor megépül. Át kellene vizsgálni a Kótai Csaba által adott költségvetést, megnézni, hogy lehet-e még valamin csökkenteni és azt a 15 millió Ft-hoz közelíteni, mert most nem tudnak kötelezettséget vállalni csak 15 millió Ft-ra, amíg nincs hitel felvéve hozzá. Bóta Barbara aljegyző: Sőt még annyit sem, mert a pályázat csak Ft körüli összeget támogat, a különbözetet önerőként kellett bevállalni. Az biztos, hogy meg kell építeni ezt a csarnokot. Most 15 millió Ft van betervezve. Nagyon valószínű, hogy több fog kelleni, de 26 millió biztos, hogy nem kell. Azért nem kell annyi 7/22

8 pénz, mert a közmunkaprogramból a földmunkát, a zúzott követ, az alapozást meg tudják oldani. Bóta Barbara aljegyző: A kiviteli terv elkészült. Kótai Csaba készített egy árazott költségvetést, de ő próbából kiküldené különböző kivitelezőknek azt a költségvetést, hogy árazzák be. Fogadni merne, hogy abból a áfa összegnek, amennyibe Kótai Csaba számításai szerint került volna, lehet, hogy a 80%-ába sem fog kerülni. Közbeszerzés köteles? Bóta Barbara aljegyző: Nem közbeszerzéses, de ha nettó Ft akkor igen. Abból induljanak ki, hogy olcsóbban senki sem tudja megcsinálni, mint a Szöghatár Kft. Abban a nagyon magas összeg, amit mondtak, már benne van a munkadíj is. Ezt a munkát a Kft. dolgozói és a közmunkások végzik el, tehát nekik plusz munkadíjat nem kell számolni, csak az anyagot kell kifizetni, de még az anyagot sem kell teljes mértékben kifizeti. A lényeg, olyan megoldást kell találni, hogy mindenképpen elinduljon az építkezés. Vagy ütemezni, vagy úgy, mint tavaly, akkor is rászámoltak 1,5 millió Ft-ot. Ki kell számolni, hogy a 15 millió Ft-ba mi fér bele és arra kell szerződést kötni. Bízzák meg a Szöghatár Kft-ét, a Kft. az általa beszerzett anyagokról az összes számlával elszámol az önkormányzat felé, és az önkormányzat arra vállal kötelezettséget, hogy befogadja a számlát. Az biztos, hogy nem lesz lényegesen több mint 15 millió Ft. Az önkormányzat nem számlákat fogad be, hanem szerződést köt. Két dologról beszélnek. Az, hogy hogyan számolnak el, hogy kiállítanak egy számlát, az rendben van, de ők azzal számoljanak el az önkormányzat felé, hogy a 15 millió Ft-ból miket vásárolnak. Minden egyes tétellel számoljanak el, hasonló módon, mint az intézmények karbantartásánál. Ott anyagköltséget számláznak tovább. Anyagköltség pedig csak működési kiadásnál van. Ezt elfogadják, és a tároló kialakításánál számlák alapján, csak anyagköltségről állítanak ki számlát. Van egy anyagköltségvetés 19 millió Ft-ról, eszerint 19 millió Ft összegű anyagot meg kell vásárolni ahhoz, hogy elkészüljön ez a csarnok, hogy el tudjanak számolni. Az önkormányzatnak pedig csak Ft-ja van. 8/22

9 Ez nem így van, nem kell 19 millió Ft-tal elszámolniuk. Ez csak egy belső anyag. Az önkormányzatnak a munkaügyi központ felé 15 millió Ft-tal kell elszámolni. Ez alapján most olyan, mint ha 19 millió Ft-nyi anyag kellene, hogy ez megépüljön, ez a csarnok. Amikor a szerződés elkészül, abba mit írjanak, milyen összegben vállal az önkormányzat kötelezettséget? Nem írhatnak bele, csak ezt a Ft-ot. Építsék meg Ft-ért és jöjjenek utána egy plusz igénnyel, mint az üzemcsarnoknál. Igen, de ne faragja le, mert 15 millió Ft körüli összeg van, addig vállalják, hogy elszámolnak, és egyébként pótlólagosan számolnak el, de csak az ő általuk is befogadott számlákat fogják elismerni az elszámolás alapjaként. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az üzemcsarnok építésére 15 millió Ft erejéig kössenek szerződést, a fennmaradó költségekről pedig utólag hozzanak döntést, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 140/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az üzemcsarnok építésére 15 millió Ft erejéig kössenek szerződést. Amennyiben az összeg nem fedezi az építési költségeket, a fennmaradó költségekről utólag hozzanak döntést. Arról is dönteni kellene, hogy ezzel megbízzák a Szöghatár Kft-ét. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az üzemcsarnok kivitelezésével a Szöghatár Kft-ét bízzák meg, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 141/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az üzemcsarnok építésével az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-ét bízzák meg. Határidő: azonnal 9/22

10 Javaslat a Kárpát-medencei Önkormányzatok Stratégiai Partnerségi Szövetségének létrehozására Eddig még egyetlen EGTC-be sem tudott az önkormányzat belépni. Most volt egy jogszabályi változás, ezt követően megkereste őt Mészáros István az Országos Hangyaszövetkezet programvezetője. Elég jó képet festett és javasolja, hogy lépjenek be. Itt a belépés 300 euróval jár. Azért gondolja, hogy jó lenne, mert ők azt tűzték ki célul, hogy az önkormányzatoktól az összes terméket felvásárolják és forogjon a hangyaszövetkezeten belül, amit felvásárolgatnak azt akár az önkormányzatok, vagy akárki meg tudja vásárolni. 5) White Salix Kft. (4069 Egyek, Domb u. 27.) támogatási szerződése 6) Egyesi SBSE támogatási kérelme Ecsedi János bizottsági tag: Május 31-én volt egy rendezvény. Itt két dolog lenne, Ft rendezése, a másik pedig, hogy a Kft. duplán akar kiszámlázni, ami szerinte teljesen szabálytalan. Az utóbbival nem tud mit kezdeni egyelőre. A Ft-ot oda ígérték a rendezvényre. A sportegyesületnek és a White Salix Kft-nek is. Szerinte adják oda ezt a pénzt, ennek keressék meg ennek a módját. Ecsedi János bizottsági tag: Legyen benne a határozatban, hogy a Ft-on kívül minden díjmentes. A Kft Ft-ot akar nekik kiszámlázni. Miért akar a Kft. ennyi kiszámlázni? Mivel egy olyan dolgozó után számolja el a túlmunkát, akinek a bére Ft, holott szóban azt mondták, hogy egy olyan minimálbéres ember túlmunkája lesz elszámolva, akinek a bérét, járulékát nem adja át az önkormányzat. Ecsedi János bizottsági tag: Ezt így nem fogja kifizetni, mert teljesen erkölcstelen. Azt javasolja, hogy megszüntessék ezt a feszültséget, a Képviselő-testület hozzon egy olyan döntést, hogy Ft-os átadott eszközzel kapcsolatban még egy sor szerepeljen a határozatban, hogy díjmentesen átadja az egyesületnek az éttermet. Az egyesület pedig megkapja a Ft támogatást, és utólag el tud számolni a számlákkal. A With Salix Kft. is jön egy ilyen kéréssel. 10/22

11 A szilveszteri rendezvénynél kiszámlázott a Kft Ft rendezvényszervezést. Megkapta a Ft-ot és ő úgy számolt el azzal, aki megrendezte a rendezvényt, ahogy akart. Már a sportegyesület esetében sem jó ez, és a Wiht Salix Kft. esetében sem, mert ott meg van egy Ft-os költség, amit egy 3 oldalú megállapodás alapján az önkormányzat fog kifizetni a Kft-nek, viszont készült egy támogatási szerződéstervezet, amiben a Wiht Salix Kft. megkapja a Ft illetve a költség közötti különbözetet. Murvai Ferenc bizottsági tag: Az rendben van, hogy a sportegyesületnek van egy rendezvénye, nagy létszám van, és az étteremben tartják, de úgy érzi, hogy a Wiht Salix Kft. majd sportot csinál ebből a diszkóból. Nem régen lett felújítva a Művelődési Ház, azt már nem lehet egy ingyen disco rendezvény megtartására igénybe venni? Ő efelé terelné őket, és akkor kisebb a kockázata is a káreseményeknek. Az most egyelőre át van adva a Védőnői és a Gyermekjóléti Szolgálatnak. A Gyermekjóléti Szolgálat véglegesen ott fog maradni. Itt azzal is volt a gond, hogy senki sem akarata megszerveznie ezt a zenés rendezvényt. Ecsedi János bizottsági tag: Megkérdezi, hogy az Egyeki SBSE esetükben hogy szólna a támogatási szerződés megfogalmazása? Az Egyeki SBSE felé is ugyanúgy szólna a támogatási szerződés, mint a Wiht Salix Kft. felé, csak a teljesítési határidőnek lenne más a dátuma. Lenne egy döntés a támogatási szerződésről. Ecsedi János bizottsági tag: Illetve egy pontban legyen benne az étterem díjmentes használata. Arról külön döntés kellene, hogy a Képviselő-testület azt mondja a Kft-nek, hogy az éttermet díjmentesen adja oda. Díjmentesen adta oda. Már úgy díjmentesen, hogy semmilyen közüzemi díj nincs. Szerinte arról külön döntés kellene. Egy javaslatot tehet a Kft felé a Képviselő-testület, mert ott önálló ügyvezetés van, ez az ő kompetenciája, mert át van adva, az éttermet a Kft. üzemelteti, az ügyvezető hatásköre. 11/22

12 Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy támogassák a White Salix Kft-vel kötendő támogatási szerződést Ft összeg erejéig, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 142/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a White Salix Kft-vel (4069 Egyek, Domb u. 27.) kötendő támogatási szerződést Ft összeg erejéig. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy támogassák az Egyeki SBSE-vel kötendő támogatási szerződést Ft összeg erejéig, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 143/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki SBSE-vel (4069 Egyek, Csalogány u. 12.) kötendő támogatási szerződést Ft összeg erejéig. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Szöghatár Kft. felé javasolják, hogy az étteremben az Egyeki SBSE által május 31. napján megtartott rendezvény tekintetében ne számlázzon költséget az SBSE részére, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 144/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy tegyen javaslatot a Szöghatár Kft. felé, hogy az Egyek Hunyadi u. 48/c. szám alatti étteremben az Egyeki SBSE által május 31. napján megtartott rendezvény tekintetében ne számlázzon költséget az SBSE részére. Magyar Éva ügyvezető 12/22

13 7) Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről (2) Előadó: Bóta Barbara aljegyző Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Tegnap elmondta bizottsági ülésen a Gondozási Központról, hogy kapott egy levelet, hogy az újraértékelés megtörtént, és döntési javaslatra felterjesztették. Ez pozitív reményt keltett benne, mert ha az értékelésnél olyan probléma lett volna, akkor ezt visszadobják vagy hiány pótolják, vagy nem javasolják tovább döntésre. Majd meglátják, egyelőre felterjesztették és most már a végleges döntésre kell várni. Kéri, hogy aki a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 145/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testületnek a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót. Határidő: azonnal 8) Döntés a temetőben elhelyezhető urnasírhelyek síremlékéről (6) Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző A településfejlesztési bizottság ülésén az a döntés született, hogy síremlék és fedlap elhelyezés lehetőségét is biztosítsák a temetőben. Az urnafalra merőlegesen a kerítés mellett lévő parcellába fedlapos urnasírhely, a díszsírhely végében lévő parcellába pedig síremlékes urnasírhely legyen, mivel mind a kettőre van igény, és így a temető képet már annyira nem borítja fel. Ezt egy vagy két hónappal ezelőtt tárgyalták a temető rendelet kapcsán, és nagyon vegyes álláspontok alakultak ki. Volt, aki az egyikhez ragaszkodott, volt, aki a másikhoz. Annyit meghatároztak, hogy az urna fedlap földfeletti magassága 20 cm magas lehet. Ezt egyeztette is a sírkő készítővel, aki azt mondta, hogy ez elfogadható. Náluk most van egy ügyfél, aki vár a döntésre, hogy milyen fedelet tehet rá, fedlapot vagy síremléket. Ő abszolút egyetért azzal, amit a Településfejlesztési Bizottsági ülésen is beszéltek, hogy legyen egy parcella, ahol fedlap van, és egységes képet fog mutatni, mert oda csak fedlapos meg, illetve legyen egy parcella, ahol csak síremlék lehet. Kéri, hogy az legyen már benne a döntésbe, hogy a síremlék 90 cm-nél magasabb nem lehet, mivel tegnap erről nem döntöttek. 13/22

14 Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 146/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az urnasírhelyek tekintetében síremlék és fedlap elhelyezés lehetőségét is biztosítsa a köztemetőben az alábbiak szerint: - az urnafalra merőlegesen a kerítés mellett lévő parcellába fedlapos urnasírhely - a díszsírhely végében lévő parcellába síremlékes urnasírhely A síremlék magassága maximum 90 cm legyen. Hegyi Elemérné temető üzemeltető 9) Egyebek 1) Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásánál keletkezett évi pénzmaradvány elfogadása Javasolja, hogy fogadják el a Ft kistérségi pénzmaradványt. Biztosan mindenki emlékszik rá, hogy maradt egy 22 millió Ft-os lyuk a zárolt tételek illetve a működésképtelen támogatás között, és arról volt szó, a kistérségi pénzmaradvány nem lesz másra felhasználva, hanem itt a támogatási összeg lesz csökkentve és akkor ez a 22 millió Ft-os lyuk már csak 19 millió Ft. Kéri, hogy aki a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásánál keletkezett 2013.évi pénzmaradványt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 147/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és az általa fenntartott intézményekben évben keletkezett Ft pénzmaradványt fogadja el, és kérje a teljes összeg egy összegben történő visszautalását az önkormányzat számlájára. Határidő: július 31. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető 14/22

15 2) Nagy beruházásokról ügyvédi tájékoztatás Az óvoda és az iskola esetében úgy vette ki a feljegyzésből, hogy korrekt és együttműködő volt a 2 cég. Egyedül gond a Rózsaép Kft-vel volt. Ügyvéd úr azt javasolja, hogy a jólteljesítési biztosíték, Ft terhére végezzék el a javítási munkákat. Egyértelműen benne van, hogy ebből a tervezési hibából adódó, és az elmaradt munka nem fedezhető. Ebből az összegből nem lehet, mivel van egy bírósági végzés. A kötbérnél volt egy egyezség az önkormányzat és a Rózsaép Kft. között, hogy mennyi lesz a kötbér. Az a pénz, a kötbér miatt itt fog maradni az önkormányzatnál. Tehát ez egy Ft összegű kötbér bevétel lesz. Bóta Barbara aljegyző: A biztosítékkal nem fedezett árleszállítás peres úton érvényesíthető a vállalkozóval szemben. Ha jól érti, el kell végeztetni mással a javítást, és amit nem fedez az itt maradt pénz, azt peres úton kell érvényesíteni a Rózsép Kft-vel szemben. Ezt ő nem így érti. Ügyvéd úr azt mondta, hogy ebből a 2,3 millió Ft-ból fizessék ki. Azért csodálkozik, hogy ezt most Jegyző Asszony így mondja, mert az a 2,3 millió Ft kötbér bevétele lesz az önkormányzatnak. Az most ott van egy elkülönített számlán, és ha letelne a jólteljesítési garancia, akkor kellene visszaadni nekik, de nem adják vissza, átjön az önkormányzat számlájára és onnantól fogva egy kötbér bevétel lesz. Ha a kötbér bevételből csinálják meg ezt, akkor az önkormányzatnak nincs kötbérbevétele. Bóta Barbara aljegyző: Ügyvéd úr azt írja, hogy a vállalkozó a jogerős bírósági egyezség alapján végrehajtással kötelezhető a felhasznált biztosíték kiegészítésére. Így van ezt akarta mondani, hogy neki ezt vissza kell pótolni. Tehát, ha ebből a 2,3 millió Ftból elköltenek 1 millió Ft-ot, akkor azt a Rózsép Kft-nek vissza kell pótolni, ha nem pótolja vissza, akkor bírósági úton behajtható. Ez kvázi arra jó, hogy most parázs pénzébe nem kerül az önkormányzatnak, hanem ebből csinálják meg és utána nem tudni hány eljáráson, bírósági tárgyaláson keresztül tudnak a pénzükhöz jutni. Három ajánlatot azért kérjenek hozzá, mert elképzelhető, hogy a cég azzal fogja az önkormányzatot támadni, hogy túl drágán csinálták és ő ezt jóval olcsóbban megcsinálta volna, és azért kell több ajánlatot kérni, hogy tudják igazolni, hogy 3 céget is megkerestek. Kéri, hogy aki a tájékoztatást tudomásul veszi, kézfelnyújtással jelezze. 15/22

16 Pénzügyi Bizottság 148/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testületnek a nagy beruházásokról szóló ügyvédi tájékoztatást. Határidő: azonnal 3) Földhaszonbérletre vonatkozó pályázat tervezet Szerinte erről most nem is érdemes beszélni, ezt körbe kell járni alaposabban. Meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán ki adják, vagy ne adják. Legyen egy olyan döntés, hogy abba foglaljon állást a Képviselő-testület, hogy egyáltalán bérbe adják vagy ne. Ha bérbe adják, akkor majd még tárgyalják, de ha az az álláspont alakul ki, hogy inkább ne adják bérbe, akkor fölösleges tovább tárgyalni. Kicsit pesszimista volt ezzel kapcsolatban, de Bóta Barbara aljegyző azt mondta, ahogy most a közfoglalkoztatásban benne vannak és Polgármester úr elmondása szerint a szociális szövetkezet révén elbírnak ezzel a 30 hektárral. Ő egy kicsit szkeptikus ezzel kapcsolatban. Polgármester úr azt mondja, hogy ültethetnek abba búzát is, az pedig nem munkaigényes. Murvai Ferenc bizottsági tag: Azt is, egyértelmű. Ez a két traktor alkalmas arra, hogy ezt a 30 hektárt elművelje, de le kell szorítani a bérmunkát, hogy minél kisebb bérmunka képződjön, mert az a vállalkozónak egy nagyon jó haszon. Fele költségből ki lehet hozni, de ehhez még szükséges néhány gépet vásárolni. Kéri, hogy aki továbbtárgyalásra javasolja a földhaszonbérletre vonatkozó pályázat tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 149/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság tudomásulvételre a Képviselő-testületnek a Földhaszonbérletre vonatkozó pályázat tervezetről szóló tájékoztatót. A pályázat tervezetet továbbtárgyalásra javasolja. 16/22

17 4) Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Vezetőjének támogatási kérelme az Egyek- házi segítségnyújtás fejlesztéséhez (6) Ez a kérelem be van építve az ÖNHIKI utódpályázatába. Talán úgy tudná elfogadni a Képviselő-testület, hogy amennyiben nyer a pályázat újratárgyalja. A pályázatot 37 millió Ftra adták be, de biztos, hogy nem kapnak ennyi összeget. Szerinte, ha kapnak pl. 20 millió Ft-ot, akkor újra kell tárgyalni. Ha kapnak 20 millió Ft-ot, akkor ott van az előbb említett 19 millió Ft-os lyuk, tehát már el is van költve. Szerinte nem lesz majd kérdés, hogy mire fordítsák az összeget. Szerinte ezt ki is húzzák belőle, mert konkrét feladatokra, konkrét problémákra adják ezt a támogatást. Ez most nem konkrét feladat, hanem még ezután lenne. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy elviekben támogatják a kérelmet és amennyiben nyer az önkormányzatok rendkívüli támogatása, akkor újratárgyalják, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 150/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ vezetőjének Egyekházi segítségnyújtás fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelmét amennyiben az önkormányzat pluszforráshoz jut a működésképtelen önkormányzatok támogatására benyújtott pályázaton tárgyalják újra. 5) Bútorkészítésre árajánlat elfogadása Legutóbb a Pénzügyi Bizottság ülésén volt arról szó, hogy fedezetet biztosítanak a bútorkészítésre. Arról feledkeztek meg, hogy az árajánlatról is a bizottságnak kell döntenie, mert Ft és Ft közé esik. A bútorokat a Fitt-Fa Forma Bt. készítette és a végösszeg Ft. Kéri, hogy aki egyetért az árajánlat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot hozta: 17/22

18 Pénzügyi Bizottság 151/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal bútorzatának készítésére elfogadja, és utólag jóváhagyja a Fitt-Fa Forma Bt. (4069 Egyek, Fő tér 13.) árajánlatát, a bútorok megrendelését összesen Ft összegben. Határidő: azonnal Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 6) Döntés a közkifolyó működési költségének átvállalásáról A Vízmű Zrt. egy hozzájárulást kérne az önkormányzattól, hogy azoknál, akiknél szűkítő elem került beépítésre, mert nem fizették a vízdíjat, az önkormányzat vállalja, hogy kifizeti ezt a költséget. Ez havi Ft lenne jelenleg, de ez a lista majd bővülni fog. Szerinte ehhez nem szabadna a hozzájárulását adnia az önkormányzatnak, mert azt sem tudják, hogy például ezeknél a fogyasztóknál a Vízmű Zrt elindította-e a letiltást, ráterhelheti az ingatlanra. A közkifolyók vízdíját 20 liter/fő/nap fogyasztással emelnék meg. Van egy lista, melyen 217 fő szerepel. Ez egy hónapban Ft plusz vízdíj lenne, amire nincs a költségvetésben összeg tervezve. Ráadásul szerinte ez nem is maradna 217 fő, hanem biztos, hogy több lenne ezután. Bóta Barbara aljegyző: Most van felszerelve a csepegtető, de azt mondják, hogy mivel ezeken az ingatlanokon továbbra sem fizetik a díjat, fel fogják függeszteni a szolgáltatást, és a közegészségügyi szabályok betartása miatt fontos az, hogy legalább a közkifolyókból hozzájussanak az ivóvízhez. Az a legegyszerűbb, hogy rögtön az önkormányzatra hárítják. Murvai Ferenc bizottsági tag: Szerinte sem önkormányzati költség az Ft/hó. A másik pedig az, ami neki korábban sem tetszett, hogy a közkifolyók több mint 50%-át megszűntette a Vízmű Zrt. Nem számláznak már 100 közkifolyót, pár darabot számláznak. Körülbelül 600 Ft-os díjat számláznak, egy alapdíjat és körülbelül 2 köbmétert, de emiatt most meg fog ugrani a számla. Murvai Ferenc bizottsági tag: Sok helyen különböző mondva csinált okok miatt leszerelték a közkifolyót, és ott, akinek nincs bevezetve az ivóvíz, még nem tud, ha akar sem 200 méteren belül ivóvízhez jutni. Kéri, hogy aki nem támogatja, hogy az önkormányzat átvállalja a közkifolyók működési költéségét, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 2 igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 18/22

19 Pénzügyi Bizottság 152/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne vállalja át a közkifolyók működési költségét a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrttől. 7) Víziközmű-felhasználók díjfizetésének támogatása Polgármester úr ezt is támogatná. Bóta Barbara aljegyző: Igen, mert Polgármester úr kitalálta azt a variációt, hogy beírják ebbe a pályázatba, és ha lesz rá fedezet, akkor lesz rá támogatás, ha nem lesz rá fedezet, akkor nem. Küldött a Vízmű Zrt. egy megállapodás tervezetet, amelyben az önkormányzat megállapodhatna velük, hogy ezt az adósságkezelési támogatást nem közvetlenül az ügyfeleknek fizetnék, hanem a vízműves tartozásból vonnák le természetbeli juttatásként. Jól járna a Vízmű is és jól járna az ügyfél is, csakhogy itt nincs ilyen támogatás, mert nem kötelező. Szerinte csak a 10%-os önerő biztosítása is milliós kiadás lenne, mert akkor az E.ON tartozást, a lakbértartozást, a lakáshitel tartozást, minden ilyen tartozást, ami a lakáshoz kapcsolódó kiadás, ezt ő kérhetné. Ecsedi János bizottsági tag: Tehát, mindegyiknek benne kell lennie? Minden, ami ebbe az adósságkezelésbe beletartozik, és amit Bóta Barbara aljegyző mondott, közüzemi díjak, lakbértartozás és még talán a lakás hitel is. Nem beszélve arról, hogy ha ez elindulva, hányan apellálnának erre. Biztos, hogy megállíthatatlan folyamatot indítana el. Bóta Barbara aljegyző: Utána járhatnának, hogy egy Egyekhez hasonló településen, ahol van adósságkezelési támogatás, kb. mennyi ennek az önereje, mennyi kiadással jár, és akkor talán tudnának egy határozati javaslatot összehozni. Ráadásul a 90%-ot is utólag tudják hozzá igényelni, amit ki kell fizetni 5-ig és 10-én visszaigényelnék és csak hónap végén jönne meg, tehát 1 hónapot meg is kellene előlegezni. Bóta Barbara aljegyző: Ez nem kötelező juttatás. Eddig az volt az álláspont a Képviselő-testület és a bizottság részéről, hogy csak a kötelezőket adják, mert minél több juttatást vezetnek be, ezt a réteget annál inkább arra inspirálják, hogy ne fizesse a díjakat. 19/22

20 Kéri, hogy aki nem támogatja az adósságkezelési szolgáltatást, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottság 153/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne kössenek megállapodást a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel adósságkezelési szolgáltatásra. 8) Javaslat a Kárpát-medencei Önkormányzatok Stratégiai Partnerségi Szövetségének létrehozására Az EGTC-hez történő csatlakozásról döntött a bizottság? Nem. Itt van egy szándéknyilatkozat, azt kellene jóváhagyni, amennyiben csatlakozni kívánnak. Ecsedi János bizottsági tag: Mikor kell a 300 eurót befizetni és mikortól van a csatlakozás? Kéri, hogy arról is döntsenek, miből biztosítsák a 300 eurót. Ez feltétele a csatlakozásnak? A szándéknyilatkozatban ez nincs benne. Javasolja, hogy a fedezetről majd később a csatlakozás után döntsenek. Kéri, hogy aki a csatlakozással egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 154/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzanak a Kárpát-medencei Önkormányzatok Stratégiai Partnerségi Szövetségéhez. A 300 euró tagdíj fedezetéről a csatlakozást követően döntsenek. 20/22

21 9) Hegyi Gábor kérelme Murvai Ferenc bizottsági tag: Maga részéről ezt a kérelmet nem javasolja támogatni. Zavaros a dolog, hogy Csokonai út és a Dózsa György út közötti útszakaszt parkolás céljából szeretné betemetni. Nem írja le, hogy konkrétan mit akar betemetni. Az egyik szomszéd aláírta a hozzájárulást, viszont a másik szomszéd nem írta alá. Ez egy forgalomképtelen közterület. Egyszer már el lett adva, és a köztársasági megbízott visszacsináltatta a dolgot, vissza kellett fizetnie az önkormányzatnak a vételárat. Ő ezt a kérelmet nem támogatja. Ecsedi János bizottsági tag: Ha az út, akkor a KRESZ szabályait nem tudja betartani, mert úgy lehet megállni, hogy legalább egy járdaszélességnek maradnia kell. Kéri, hogy aki nem támogatja Hegyi Gábor kérelmét, kézfelnyújtással jelezze. Pénzügyi Bizottság 155/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne támogassa Hegyi Gábor Dózsa György és Csokonai utat összekötő szakasz betemetésére vonatkozó kérelmét. Határidő: azonnal 10) Kardiológiai szakrendelés OEP finanszírozottá válása. Korábban volt döntés arról, hogy a fül-orr-gégészetet próbálják pszichiáterrel kiváltani és óraszámot cserélni. Az OEP úgy kéri be az anyagot, hogy az önkormányzat már valakivel egyezzen meg, hogy kitől veszik el ezt az óraszámot. A pályázat készítésekor ezt Balmazújváros megadta és támogatta. Dr. Tiba István Polgármester úrral egyeztetettek, ő azt mondta, hogy jelen esetben sem a füll-orr-gégészetre nem tud óraszámot cserélni a pszichiátriára, sem a kardiológiára nem tud OEP finanszírozott óraszámot átadni. Ez a fajta variáció, hogy mástól kérjenek vagy cseréljenek most nem járható út. Azonban van egy olyan lehetőség, hogy évente kétszer, áprilisban és szeptemberben plusz kapacitást lehet igényelni az OEP-től, kérelmet kell benyújtani formanyomtatványon és különböző szakmai mellékleteket és majd elbírálja az OEP, hogy ad plusz óraszámot, vagy nem. Doktor úr a jelenlegi heti 3 óra helyett, heti 2 óra OEP finanszírozást szeretne, 1 órát pedig megtartana magánrendelésben. Azt gondolja, hogy ha Doktor úrnak így elfogadható, akkor a lakosságnak még jobb lesz, mert aki az OEP finanszírozás keretében eljut, annak nem kell fizetnie. 21/22

22 Abba még nem mentek bele, hogy közreműködőként kapcsolódna ebbe vagy feladat ellátási szerződéssel. Ezt még tisztázni kell, egyelőre ezt tájékoztatásnak szánta, hogy egy egyetértő javaslat legyen a részükről. A pszichiátriánál is el lehet úgy indulni, hogy többlet kapacitást kérnek az OEP-től. Arra kevés esélyt lát, hogy mindkettőre fognak adni. Az ÁNTSZ legutóbb arról adott tájékoztatást, hogy ha nem találnak fül-orr-gégészt, akkor hivatalból ő fog kirendelni. Ezáltal nagyon jól járnának. Konkrét döntés még nem született, a kijelölés még nem történt meg. Az ÁNTSZ konkrétumot még nem tudott mondani, annyit javasoltak, hogy továbbra is hirdessék, és keressék a fül-orr-gégészt, ezért ezt most kb. 10 helyen meg fogják hirdetni. Arról kellene dönteni, hogy a kardiológia szakrendelés OEP finanszírozottá válását támogatja a bizottság, akár közreműködői akár feladat ellátási szerződéssel is. Kéri, hogy aki támogatja a kardiológiai szakrendelés OEP finanszírozottá válását közreműködői vagy feladat ellátási szerződés keretében, kézfelnyújtással jelezze. Pénzügyi Bizottság 156/2014.(VI.25.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a kardiológiai szakrendelés OEP finanszírozottá válását (heti 2 órában) közreműködői vagy feladat ellátási szerződés keretében. A bizottság elnökhelyettese megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 15:50 órakor bezárta. K.m.f. Hajduné Holló Katalin bizottság elnökhelyettese Murvai Ferenc jegyzőkönyv hitelesítő Fekete Lászlóné jegyzőkönyvvezető 22/22

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. JÚNIUS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. JÚNIUS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. június 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 221 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. május 24-én 8,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának 2012. július 3l-i rendkívüli üléséről a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében. Jelen voltak:

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 155/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 22-én, 9 00 órakor a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 1 7. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. december 21-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. december 21. Határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 24/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. november 17. napján 14:30 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

3/2014. sz. jegyzőkönyv

3/2014. sz. jegyzőkönyv 3/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. február 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 218/2013. (XI. 14.) BVKt határozat a közmeghallgatási tájékoztató elfogadásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Balassa Balázs

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról.

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2013. március 29-én 8.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Mezey Attila,

Részletesebben

Varga Ernő jegyző Béres Rita aljegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Varga Ernő jegyző Béres Rita aljegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. június 25-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Lejárt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17. napján 17 órától megtartott rendkívüli üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17. napján 17 órától megtartott rendkívüli üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17. napján 17 órától megtartott rendkívüli üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.09.28.-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak:burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi Jánosné bizottsági tag, Tatár László polgármester,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 09-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-91085-7/2015. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének Házasságkötő

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. november 19-én megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 99/2013. (IX.11.) Az 1750 hrsz. temetőhöz vezető út lezárása 100/2013.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 125-10/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án /kedden/ 18.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

F a z e k a s Jst.ván; Magát a dobozt adja, az elvégzett munkát számlázza ki.

F a z e k a s Jst.ván; Magát a dobozt adja, az elvégzett munkát számlázza ki. ;r- ' ' 40 L e s z k o v s z k i Tibor; A KÖGÁZ megveszi a nagykanizsai Kőolajipari Gépgyártól ezt az állványt a műanyag dobozzal együtt. Megveszi, kifizeti, idehozza, a megrendelő udvarán beállítja, bebetonozza.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2010. december 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Bárkai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: Határozatai: 101--102 T á r

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben