EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA."

Átírás

1 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a képviselőkből 5 képviselő jelen van. Dr. Miluczky Attila polgármester javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Hajduné Holló Katalin és Kovács Sándorné képviselőket bízzák meg. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. Dr. Miluczky Attila polgármester javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Sűveges Sándornét bízza meg a Képviselő-testület. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét. Napirendek 1./ Polgármesteri jelentés B9/51/2012.(II.13.) sz. határozat/ 2./ évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester B1/4/2012.(II.13.) sz. rendelet/ 3./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A16/52/2012.(II.13.) sz. határozat/ A16/53/2012.(II.13.) sz. határozat/ A16/54/2012.(II.13.) sz. határozat/ A16/55/2012.(II.13.) sz. határozat/ B1/5/2012.(II.13.) sz. rendelet/ 4./ Különféle díjtételek módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző D7/56/2012.(II.13.) sz. határozat/ D7/57/2012.(II.13.) sz. határozat/ D7/58/2012.(II.13.) sz. határozat/ 1/35

2 B9/6/2012.(II.13.) sz. rendelet/ 5./ Tájékoztató a temető üzemeltetéséről Előadó: Hegyi Elemérné vállalkozó C8/59/2012.(II.13.) sz. határozat/ 6./ Rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009.(II.12.) sz. rendelet módosításáról Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző L0/7/2012.(II.13.) sz. rendelet/ 7./ Szociális Szolgáltatásszervezési koncepció felülvizsgálata Előadó: Bóta Barbara aljegyző 8./ A évi Közbeszerzési Terv jóváhagyása D5/60/2012.(II.13.) sz. határozat/ 9./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása L1/61/2012.(II.13.) sz. határozat/ 10./ Kérdések, interpellációk 11./ Egyebek 1./ Óvodatej támogatásáról döntés Z1/62/2012.(II.13.) sz. határozat/ 2./ Tűzoltóság kérelméről döntés Z1/63/2012.(II.13.) sz. határozat/ 3./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. kérelme nyersanyagnorma emelésre Z1/64/2012.(II.13.) sz. határozat/ 4./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. kérelme (pénzeszköz átadás) Z1/65/2012.(II.13.) sz. határozat/ 5./ KEOP pályázathoz projektmenedzsment szervezet kiválasztása 6./ KEOP pályázathoz Pr. kommunikációs feladatokat ellátó szervezet kiválasztása 7./ ÉAOP pályázat benyújtásához szükséges döntés A15/66/2012.(II.13.) sz. határozat/ 8./ Köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározása A17/67/2012.(II.13.) sz. határozat/ 9./ Ferencz Mihály kérelme D7/68/2012.(II.13.) sz. határozat/ 10./ Tűzifa iránti kérelmekről döntés L0/7/2012.(II.13.) sz. rendelet/ Dr. Miluczky Attila polgármester javasolja, hogy az alábbi napirendek felvételét: - Fonyódligeti üdülő ügye D7/69/2012.(II.13.) sz. határozat/ - Tervezési ajánlat közvilágítás bővítésére 2/35

3 K7/70/2012.(II.13.) sz. határozat/ - Novákné Töviskes Annamária kérelme D7/71/2012.(II.13.) sz. határozat/ - Pausz Sándor ingatlan felajánlása Z1/72/2012.(II.13.) sz. határozat/ - Györfi István kérelme - Kérelem a 112 elnevezésű rendezvények megtartásához a tornaterem díjmentes használatára D7/73/2012.(II.13.) sz. határozat/ Dr. Miluczky Attila polgármester javasolja, hogy az alábbi napirendek vegyék le napirendről: 7./ Szociális Szolgáltatásszervezési koncepció felülvizsgálata Előadó: Bóta Barbara aljegyző Egyebek 11./ KEOP pályázathoz projektmenedzsment szervezet kiválasztása 12./ KEOP pályázathoz Pr. kommunikációs feladatokat ellátó szervezet kiválasztása Holló János alpolgármester megérkezett A Képviselő-testület létszáma: 6 fő A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a napirendeket. N A P I R E N D E K: 1./ Polgármesteri jelentés A Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulásnál pályázatot nyújtottunk be közfoglalkoztatásra. Kb. 90 egyeki főt tudunk majd foglakoztatni. Egy-két héten belül indul a program és dec. 31-ig tart. A Hajdú-Bihari Naplóban olvashattuk, hogy Polgár szeretne járás központ lenni és a régi járást visszaállítani Tiszacsegével és Egyekkel. Tóth József kérte, hogy ezt velem és Szilágyi polgármester úrral egyeztethesse. Mi mondtuk, hogy nem gondoljuk, hogy ezen a balmazújvárosi járás központon nekünk változtatni kellene. Vigh József képviselő megérkezett az ülésre. Képviselő-testület létszáma: 7 fő Úgy gondolom, hogy nekünk megfelel ez a mostani járás határ. Ügyfélfogadási időben megkeresett egy Telekházi asszony, hogy Egyeken miért nem osztanak kisállatot és vetőmagot, ugyan úgy, mint Tiszacsegén. A Minden Gyermek Lakjon Jól programnál a település lélekszámát 5000 főben állapították meg. Korábbi testületi ülésen tárgyaltunk már a Caminus ügyről, de az időjárási viszonyok miatt Szádeczki úr nem tudott eljönni, ezen a héten szerdán jön egyeztetni. 3/35

4 A Vízmű Zrt. kérte, hogy a vízközmű vagyonról soron kívül döntsön a testület, de én úgy gondolom, hogy az ilyen elkapkodott döntéseknek nincs értelme, majd rendkívüli ülésen tárgyalunk róla. A kialakult hó helyzetről szólnék még néhány szót. A hideget érezhették a lakosok, a hó nagyságát láthattuk. Pozitív visszajelzések érkeztek a hó eltakarítással kapcsolatban. Vigh József képviselő: A járási székhelyekkel kapcsolatban néhány gondolat. Ez most egy képlékeny dolog még, semmi nem biztos ebben. Igaz, hogy Polgár az autópálya mellett van, de ennyi összesen, ami mellette szól. Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 51/2012. (II.13.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri jelentést elfogadta. Határidő: azonnal 2./ évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a évi költségvetési rendelet módosítását 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Hajduné Holló Katalin képviselő: Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítását. Aki a bizottságok javaslatával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2012.(II.13.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 26/2011. (XI.24.)sz. rendeletének módosításának és végrehajtásának rendjéről A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 4/35

5 3./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Kovács Sándorné képviselő: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetését az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé: - Temetési kölcsönhöz Ft. tervezése - Balmazújvárosi Kistérség részére Ft. plusz normatíva tervezése - Tűzoltóság részére Ft. plusz költség tervezése Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény és a Polgármesteri hivatal dolgozói részére betervezett Ft./fő/hó összeg elsősorban a létszámhiány feltöltésére fordítódjon, a fennmaradó összegre vonatkozóan pedig az intézményvezetők saját hatáskörben vizsgálják meg az egyéb juttatás lehetőségét. Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetését az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé: - Temetési kölcsönhöz Ft tervezése - Balmazújvárosi Kistérség részére Ft plusz normatíva tervezése - Tűzoltóság részére Ft plusz költség tervezése Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény és a Polgármesteri hivatal dolgozói részére betervezett Ft/fő összeg elsősorban a létszámhiány feltöltésére fordítódjon, a fennmaradó összegre vonatkozóan pedig az intézményvezetők saját hatáskörben vizsgálják meg az egyéb juttatás lehetőségét. Hajduné Holló Katalin képviselő: Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a fonyódligeti üdülő működéséhez, üzemeltetéséhez Ft tervezését. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a fonyódligeti üdülő felújítására Ft tervezését. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé önkormányzati rendezvények szervezésére Ft tervezését. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a krízis segélykeret emelésére plusz Ft tervezését. Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testület felé a Polgármesteri hivatal reprezentációs költségének emelésére plusz Ft tervezését. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Balmazújvárosi Kistérség részére plusz Ft átadott pénzeszköz tervezését. 5/35

6 Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Tűzoltóság részére plusz Ft átadott pénzeszköz tervezését. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé az óvodatej program támogatásához Ft tervezését. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Szöghatár Kft. részére Ft.plusz átadott pénzeszköz tervezését /egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazott dolgozók február hónapra eső munkabér és járulék költsége/. Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testület felé a Szöghatár Kft. részére Ft plusz átadott pénzeszköz tervezését / 1 fő biztonsági őr foglalkoztatása az ETKIKI intézményében /. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Szöghatár Kft. részére Ft plusz átadott pénzeszköz tervezését / a koncepcióban betervezett és a kért pénzeszköz átadás közötti különbözet /. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé temetési kölcsönhöz Ft tervezését. Pénzügyi Bizottság az ETKIKI és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére egyéb juttatásra betervezett Ft. összeg zárolására tett javaslatra 1 igen szavazat, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem kapta meg a kellő támogatottságot! Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testület felé gépkocsi vásárlására plusz Ft tervezését. Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testület felé a közvilágítás tervezésére Ft + ÁFA. tervezését. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak emelésére plusz Ft tervezését, zárolását. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé az ETKIKI Többcélú Intézmény dologi kiadásainak emelésére plusz Ft tervezését, zárolását. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé az Önkormányzat dologi kiadásainak emelésére plusz Ft. tervezését, zárolását. A Szöghatár Kft. részére Ft működési célú pénzeszköz átadása tervezése, zárolása. A Pénzügyi Bizottság 1 igen szavazattal és 2 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a kellő támogatottságot! Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a Civil szervezetek részére, önkormányzati támogatás elnyerésére kiírt pályázat benyújtási határidejét április 13. (péntek, 12,00 óra) ban javasolja meghatározni a Képviselő-testület felé. Bizottság javasolja továbbá a Képviselő-testület felé, hogy a szervezetek szövegesen mutassák be a célokat, amire a támogatást felhasználják, és azt, hogy annak milyen közösségépítő 6/35

7 szerepe van a település életében. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Virágos Egyekért mozgalomra Ft plusz költség tervezését. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a törvényesen szükséges létszámot márciusban szándékozzon biztosítani az ETKIKI Többcélú Intézmény részére. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Polgármesteri hivatalnál márciusban vizsgálják meg a létszám szükségletet. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé az Egyeki Szöghatár Kft. részére átadandó pénzeszköz megemelését 1 fő rehabilitált foglalkoztatású munkavállaló tekintetében. Valamint javasolja ennek megfelelően az ETKIKI-nél tervezett rehabilitációs hozzájárulás csökkentését. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a fejlesztési célok rangsorának felállítása nélkül egyik fejlesztési kiadás sem valósuljon meg. A rangsort a Képviselő-testület a későbbiekben fogja felállítani figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásait. Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének elfogadását az elhangzott módosító javaslatokkal együtt. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Fonyódligeti üdülő működéséhez, üzemeltetéséhez Ft. tervezését. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Fonyódligeti üdülő felújítására Ft. tervezését. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé önkormányzati rendezvények szervezésére Ft. tervezését. Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellet javasolja a Képviselő-testület felé a krízis segélykeret emelésére plusz Ft. tervezését. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Polgármesteri hivatal reprezentációs költségének emelésére plusz Ft. tervezését. Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testület felé a Balmazújvárosi Kistérség részére plusz Ft. átadott pénzeszköz tervezését. 7/35

8 Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Tűzoltóság részére plusz Ft. átadott pénzeszköz tervezését. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé az óvodatej program támogatásához Ft. tervezését. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Szöghatár Kft. részére Ft. plusz átadott pénzeszköz tervezését /egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazott dolgozók február hónapra eső munkabér és járulék költsége/. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Szöghatár Kft. részére Ft. plusz átadott pénzeszköz tervezését / 1 fő biztonsági őr foglalkoztatása az ETKIKI intézményében /. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Szöghatár Kft. részére Ft. plusz átadott pénzeszköz tervezését / a koncepcióban betervezett és a kért pénzeszköz átadás közötti különbözet /. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé temetési kölcsönhöz Ft. tervezését. Bizottság az ETKIKI és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére egyéb juttatásra betervezett Ft. összeg zárolására tett javaslatra 1 igen szavazat, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem kapta meg a kellő támogatottságot! Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé gépkocsi vásárlására plusz Ft. tervezését. Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testület felé a közvilágítás tervezésére Ft. + ÁFA. tervezését. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak emelésére plusz Ft. tervezését, zárolását. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé az ETKIKI Többcélú Intézmény dologi kiadásainak emelésére plusz Ft. tervezését, zárolását. 8/35

9 Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé az Önkormányzat dologi kiadásainak emelésére plusz Ft. tervezését, zárolását. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Szöghatár Kft. részére Ft. működési célú pénzeszköz átadás tervezését, zárolását. Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a Civil szervezetek részére, önkormányzati támogatás elnyerésére kiírt pályázat benyújtási határidejét április 13. (péntek, 12,00 óra ) ban javasolja meghatározni a Képviselő-testület felé. Bizottság javasolja továbbá a Képviselő-testület felé, hogy a szervezetek szövegesen mutassák be a célokat, amire a támogatást felhasználják, és azt, hogy annak milyen közösségépítő szerepe van a település életében. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Virágos Egyekért mozgalomra Ft. plusz költség tervezését. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a törvényesen szükséges létszámot márciusban szándékozzon biztosítani az ETKIKI Többcélú Intézmény részére. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Polgármesteri hivatalnál márciusban vizsgálják meg a létszám szükségletet. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé az Egyeki Szöghatár Kft. részére átadandó pénzeszköz megemelését 1 fő rehabilitált foglalkoztatású munkavállaló tekintetében. Valamint javasolja ennek megfelelően az ETKIKI.-nél tervezett rehabilitációs hozzájárulás csökkentését. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a fejlesztési célok rangsorának felállítása nélkül egyik fejlesztési kiadás sem valósuljon meg. A rangsort a Képviselő-testület a későbbiekben fogja felállítani figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásait. Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének elfogadását az elhangzott módosító javaslatokkal együtt. Vigh József képviselő: A temetési kölcsönnel kapcsolatosan, ha lehetne néhány szót, hogy ne legyen félre értés. Sokan fordultak hozzánk az utóbbi időben, hogy nem tudják eltemetni a hozzátartozójukat. Ekkor az önkormányzat két módon segíthet, vagy egyszeri segélyt ad, vagy a köztemetést 9/35

10 biztosítja. Sokan vannak, akik nem szeretnék igénybe venni a köztemetést, de ezer Ft-ra mégis szükségük lenne. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A mindennapi tapasztalat vitt rá minket egy ilyen fajta kölcsön bevezetésére. Sajnos ma már olyan családok is ide szorulnak, akik eddig meg tudtak élni, de sajnos ma már ők is hozzánk fordulnak, ha nehéz helyzetbe kerülnek. Most betervezésre kerül az összeg, és majd a szociális rendeletben le lesz szabályozva. Kovács Sándorné képviselő: Beszéltem erről jegyző asszonnyal, ez egy visszatérítendő támogatás lenne majd. Hajduné Holló Katalin képviselő: Az utóbbi években sok segítséget jelentett a közmunka program, ami az idén még nem működik és várhatóan jóval kevesebb létszámmal fog működni. Ezért kell ennek a helyzetnek a megoldására összeget betervezni. Rangsorolni kellene, hogy mik azok,amik fontosak, és mik azok, amik esetleg elhagyhatók a költségvetés tervezésekor. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Pénteken mindenkinek kiküldésre került a könyvvizsgáló úr által kért módosításokkal módosított költségvetési rendelet tervezet. / Irodavezető Asszony ismertette az Előterjesztésben leírtakat/ ezer Ft kölcsönt kellene felvenni. Ami zárolva van, azok csak a tervszámok szintjén vannak feltüntetve ra nem lehet működési hiányt tervezni. Nem azt mondom, hogy kilátástalan a helyzet, de ezzel a törvényi szabállyal nehéz helyzetbe hozzák az önkormányzatokat. Egy dolog, hogy mit irányoznak elő törvények és mi a valóság. A városok által kibocsátott kötvények lejárati határideje 2012-ben jár le, ez több száz millió Ft költséget jelent az érintett önkormányzatoknak. Ha még szorítunk most is, akkor az már károkat okoz az önkormányzat működésének. Tavaly nagyon meg lett szorítva a Szöghatár Kft, az idén már engedni kell. Én nem látom a költségvetésben a luxus kiadásokat, de ha van benne, akkor vegyük ki. Nekünk a működésre kell költeni. az hogy a tervezett összegek zöme zárolva van, azt jelenti, hogy ezekhez az összegekhez, csak akkor lehessen hozzányúlni, ha már nagyon muszáj. Abban maradtunk a bizottságokkal, hogy a 13 millió 100 ezer Ft-ot a március 31-i testületi ülésen újra tárgyalja, és az intézményvezetők készítsenek tervet erre. Az utak karbantartására, feltétlenül szükség van, ehhez helyes, hogy ez az összeg be van tervezve és zárolva. Ha ezt nem szavazzuk, meg akkor az utak karbantartására, stabilizálására javasoljanak összeget. Hajduné Holló Katalin képviselő: A reprezentációs költsége, a gépkocsi vásárlás költsége a luxus kiadás, ilyen a 300 ezer Ft-os kávégép. Számomra a személyi jellegű kiadások az elsődlegesek. Most úgy csinálsz, mintha a létszám hiányt nem akarnánk megoldani. De nem erről van szó. Az hogy nincs kávéfőzőgép, na az a luxus. Sajnos előfordult olyan, hogy megérkezett egy vendég és én kiszóltam a titkárnőmnek, aki közmunkás, hogy készítsen kávét vagy capuccinót. És ő mondta, hogy nem tud, mert elfogyott a keret. Na, ezt nem engedhetjük meg 10/35

11 magunkat. Az autóvásárlásnál, pedig a Peugeot-ban 450 ezer km van. De használt autót nem vehetünk, mert ki vállalja a felelősséget egy használt autó állapotáért. A módosításokkal együtt a költségvetést elfogadásra javaslom a képviselő-testületnek. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Bizottsági üléseken már hangoztattam, hogy 82 jogszabály változott, de sikerült elkészíteni a költségvetést. Amennyiben törvényességi észrevétel érkezik kérem, hogy azt próbáljuk meg a helyén kezelni és javítani, hiszen, azt messze nem merem mondani, hogy hibátlan az elvégzett munka. Az intézmények létszám problémájára majd márciusban visszatérünk és akkor lehetne visszatérni a helyettesítésre is. Polgármester úrnak arra kell reagálni, hogy kívánja-e zárolni az említett tételeket. Holló János alpolgármester: Ez egy határidős rendelet. Ne húzzunk ki belőle tételeket, majd utána lehet rajta alakítani. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A törvényi kötelezettség szerint február 11-ig kell beterjeszteni a költségvetést, de elfogadni március 11-ig kell. Amennyiben az összrendelet nem kapja meg a kellő számú javaslatot, akkor kell visszahozni március 11-ig. akkor kezdjük el a módosító javaslatok szavazását. Mivel rendeletről és annak módosításáról van szó, minden javaslat elfogadásához 5 igen szavazat kell. Aki javasolja a fonyódligeti üdülő működéséhez, üzemeltetéséhez Ft tervezését, kézfelnyújtással szavazzon. Aki javasolja a fonyódligeti üdülő felújítására Ft tervezését, kézfelnyújtással szavazzon. Aki javasolja az önkormányzati rendezvények szervezésére Ft tervezését, kézfelnyújtással szavazzon. Aki javasolja a krízis segélykeret emelésére plusz Ft tervezését, kézfelnyújtással szavazzon. Aki javasolja a Polgármesteri hivatal reprezentációs költségének emelésére plusz Ft tervezését, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. Aki javasolja a Balmazújvárosi Kistérség részére plusz Ft átadott pénzeszköz tervezését, kézfelnyújtással szavazzon. Aki javasolja a Tűzoltóság részére plusz Ft átadott pénzeszköz tervezését, kézfelnyújtással szavazzon. 11/35

12 Aki javasolja az óvodatej program támogatásához Ft tervezését, kézfelnyújtással szavazzon. Aki javasolja a Szöghatár Nonprofit Kft. részére Ft plusz átadott pénzeszköz tervezését /egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazott dolgozók február hónapra eső munkabér és járulék költsége/, kézfelnyújtással szavazzon. Aki javasolja a Szöghatár Nonprofit Kft. részére Ft plusz átadott pénzeszköz tervezését / 1 fő biztonsági őr foglalkoztatása az ETKIKI intézményében /, kézfelnyújtással szavazzon. Aki javasolja a Szöghatár Nonprofit Kft. részére Ft plusz átadott pénzeszköz tervezését / a koncepcióban betervezett és a kért pénzeszköz átadás közötti különbözet /, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. Aki javasolja temetési kölcsönhöz Ft tervezését, kézfelnyújtással szavazzon. Aki javasolja az ETKIKI és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére egyéb juttatásra betervezett Ft összeg zárolását, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő testület 4 igen, 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett nem kapta meg a kellő számú támogatottságot. Aki javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény és a Polgármesteri hivatal dolgozói részére betervezett Ft/fő összeg elsősorban a létszámhiány feltöltésére fordítódjon, a fennmaradó összegre vonatkozóan pedig az intézményvezetők saját hatáskörben vizsgálják meg az egyéb juttatás lehetőségét, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. Aki javasolja gépkocsi vásárlására plusz Ft tervezését, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. Aki javasolja a közvilágítás tervezésére Ft + ÁFA tervezését, kézfelnyújtással szavazzon. Aki javasolja a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak emelésére plusz Ft tervezését, zárolását, kézfelnyújtással szavazzon. Aki javasolja az ETKIKI Többcélú Intézmény dologi kiadásainak emelésére plusz Ft tervezését, zárolását, kézfelnyújtással szavazzon. 12/35

13 Aki javasolja az Önkormányzat dologi kiadásainak emelésére plusz Ft tervezését, zárolását, kézfelnyújtással szavazzon. Aki javasolja a Szöghatár Kft. részére Ft működési célú pénzeszköz átadás tervezését, zárolását, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. Aki javasolja a Civil szervezetek részére, önkormányzati támogatás elnyerésére kiírt pályázat benyújtási határidejét április 13. (péntek, 12,00 óra) ban meghatározni, valamint, hogy a szervezetek szövegesen mutassák be a célokat, amire a támogatást felhasználják, és azt, hogy annak milyen közösségépítő szerepe van a település életében, kézfelnyújtással szavazzon. Aki javasolja a Virágos Egyekért mozgalomra Ft plusz költség tervezését, kézfelnyújtással szavazzon. Aki javasolja az Egyeki Szöghatár Kft. részére átadandó pénzeszköz megemelését 1 fő rehabilitált foglalkoztatású munkavállaló tekintetében. Valamint javasolja ennek megfelelően az ETKIKI-nél tervezett rehabilitációs hozzájárulás csökkentését, kézfelnyújtással szavazzon. Aki javasolja, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény és a Polgármesteri hivatal dolgozói részére betervezett Ft/fő összeg elsősorban a létszámhiány feltöltésére fordítódjon, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 52/2012. (II.13.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény és a Polgármesteri hivatal dolgozói részére betervezett Ft/fő összeg elsősorban a létszámhiány feltöltésére fordítódjon, a fennmaradó összegre vonatkozóan pedig az intézményvezetők saját hatáskörben vizsgálják meg az egyéb juttatás lehetőségét. Határidő: március 31. Aki javasolja, hogy az ETKIKI Többcélú Intézménynél és a Polgármesteri hivatalnál márciusban vizsgálják meg a létszám szükségletet, kézfelnyújtással szavazzon. 13/35

14 53/2012. (II.13.) sz. határozata: A.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szükséges létszámot márciusban szándékozza biztosítani az ETKIKI Többcélú Intézmény részére B.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri hivatalnál márciusban vizsgálják meg a létszám szükségletet. Határidő: március 31. Aki javasolja, a fejlesztési célok rangsorának felállítása nélkül egyik fejlesztési kiadás sem valósuljon meg. A rangsort a Képviselő-testület a későbbiekben állítsa fel figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásait, kézfelnyújtással szavazzon. 54/2012. (II.13.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fejlesztési célok rangsorának felállítása nélkül egyik fejlesztési kiadás sem valósuljon meg. A rangsort a Képviselő-testület a későbbiekben állítsa fel figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásait. Határidő: március 31. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 55/2012. (II.13.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a évi költségvetési rendelet 15. számú melléklete szerint az Egyek Nagyközség Önkormányzat saját bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: évi saját bevételek előirányzata: ezer forint, évi saját bevételek előirányzata: ezer forint, évi saját bevételek előirányzata: ezer forint, évi saját bevételek előirányzata: ezer forint. 14/35

15 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi költségvetési rendelet 14. számú melléklete szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összege nem haladhatja meg a fentiekben megállapított saját bevételek előirányzatának 50 %-át. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester Aki rendeletet a felsorolt módosításokkal elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Egyek Nagyközség Önkormányzatának 5/2012.(II.13.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 4./ Különféle díjtételek módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díjáról szóló határozati javaslatot 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Az Ügyrendi Bizottság az a piaci és vásári helypénz díjszabásáról és a mérlegelési díjakról szóló határozati javaslatot 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Az Ügyrendi Bizottság a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007. (X. 11.) rendelet módosítását 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Hajduné Holló Katalin képviselő: - Önkormányzati tulajdonú bérlakások A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díjáról szóló határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel: Közintézmények bérleti díjai: - Könyvtár Irodahelyiség Ft./hó - Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem Ft./megkezdett óra Kistárgyaló Ft./megkezdett óra 15/35

16 A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Nőklub keresse annak a lehetőségét, hogy hétfő és vasárnap kivételével a könyvtár nyitva tartása napján tartsa meg rendezvényeit a Könyvtár előterében. - Piaci vásári helypénz A Pénzügyi Bizottság az a piaci és vásári helypénz díjszabásáról és a mérlegelési díjakról szóló határozati javaslatot 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. - Rendelet közterület használati díjak A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(XI.11.) rendeletének módosítását. Közterület használati díjak /1.sz. melléklet/ - Állandó és idény jellegű árusítás, tárolás: Ft/0,5 m2-ig/hó Bizottság 4 igen szavazattal az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díjáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi kiegészítésekkel együtt: Közintézmények bérleti díjai: - Könyvtár Irodahelyiség Ft./hó - Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem Ft./megkezdett óra Kistárgyaló Ft./megkezdett óra Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Nőklub keresse annak a lehetőségét, hogy hétfő és vasárnap kivételével a könyvtár nyitva tartása napján tartsa meg rendezvényeit a Könyvtár előterében. Bizottság 4 igen szavazattal a piaci és vásári helypénz díjszabásáról és a mérlegelési díjakról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(XI.11.) rendeletének módosítását az alábbi kiegészítéssel. Közterület használati díjak /1.sz. melléklet/ - Állandó és idény jellegű árusítás, tárolás: Ft/0,5 m2-ig/hó 16/35

17 Nagyon jónak tartom a bizottság javaslatát a helypénzekkel kapcsolatban. Vigh József képviselő: Konkrétan arról van szó, hogy egy hétfői nap miatt be kell fűteni. Aki javasolja, hogy a Nőklub keresse annak a lehetőségét, hogy hétfő és vasárnap kivételével a könyvtár nyitva tartása napján tartsa meg rendezvényeit a Könyvtár előterében, kézfelnyújtással szavazzon. 56/2012. (II.13.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri Nőklubot keresse annak a lehetőségét, hogy hétfő és vasárnap kivételével a könyvtár nyitva tartása napján tartsa meg rendezvényeit a Könyvtár előterében. Határidő: folyamatos Aki javasolja a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségekre vonatkozó határozati javaslat elfogadását, kézfelnyújtással szavazzon. 57/2012. (II.13.) sz. határozata: 1.) Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: Ft/m 2 /év Munkahelyteremtő tevékenység beindításakor a Képviselőtestület kérelemre kedvezményt adhat. 2.) Az étterem nagytermének alkalmi rendezvényekre megállapított használati díja: minden megkezdett napra: Ft, amelyet az üzemeltető az Egyeki Szöghatár Szociális és Településüzemeltetési Nonprofit Kft-nek átenged. 3.) Közérdekű rendezvények tartása az étterem nagytermében ingyenes. Ebben a döntést az Egyeki Szöghatár Szociális és Településüzemeltetési Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezetője hozza meg és erről az éves beszámoló beterjesztésekor köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. 17/35

18 4.) Közintézmények bérleti díjai: Művelődési Ház Nagyterem: Ft./megkezdett óra Kiállító terem Ft./megkezdett óra Kisterem Ft./megkezdett óra Teljes épület bérbe vétele esetén Ft/megkezdett nap Könyvtár Előtere Irodahelyiség Általános Iskola Tornaterem Tanterem Újtelepi iskola tornaszoba Ft/megkezdett óra Ft/hó Ft./megkezdett óra Ft./megkezdett óra Ft./megkezdett óra Egyek-Telekháza, Gagarin u. 1. sz. alatti épület (volt Művelődési Ház) Ft.-/alkalom. (maximum 24 óra) Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem Kistárgyaló Ft/megkezdett óra Ft/megkezdett óra A határozat március 1-től lép hatályba, egyidejűleg az 59/2011.(II.15.) számú határozat hatályát veszti. Felelős: Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági iroda vezetője Intézményvezetők Egyeki Szöghatár Szociális és Településüzemeltetési Nonprofit Kft. Csepreginé Kocsis Nóra: A vásári és piaci helypénz érinti a módosítás, nem a közterület rendeletet. Aki egyetért a piaci és vásári helypénzekkel kapcsolatos határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon. 58/2012. (II.13.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a piaci és vásári helypénz díjszabását és a mérlegelési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: Piaci, vásári helypénz (bruttó érték): I. Állatok: 18/35

19 1./ Ló, szarvasmarha - felnőtt Ft - növendék Ft 2./ Juh, kecske, sertés - felnőtt Ft - növendék Ft 3./ Baromfi - felnőtt 75.- Ft - növendék 44.- Ft 4./ Egyéb állat Ft II. Földön, autóban, állványon történő árusítás (autón, autóból), árukra tekintet nélkül minden megkezdett m 2 -ként: Ft/m Ft/0,5 m2-ig III. Mérlegelési díjak (bruttó érték): 1./ Állatok - szarvasmarha Ft/db - sertés Ft/db - egyéb Ft/db 2./ Járművek: Ft/tonna 3./ Minimális mérlegelési díj: Ft/db 4./ Mázsaházi állatfelhajtó igénybevétele mérlegelés nélkül a mindenkori mérlegelési díj 50%-a. A határozat március 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 60/2011. (II.15.) számú határozat hatályát veszti. Felelős: helypénzbeszedő Ellenőrzésért felelős: Egyeki Szöghatár Szociális és Településüzemeltetési Nonprofit Kft. Aki a közterület használati díjakról szóló rendelettel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.13.) rendelete a 23/2007. (X.11) rendeletének módosításáról A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 5./ Tájékoztató a temető üzemeltetéséről Előadó: Hegyi Elemérné vállalkozó Hajduné Holló Katalin képviselő: Bizottság 4 igen szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testület felé a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót, az alábbi kiegészítő javaslatokkal együtt: - megkezdett vízvezeték hálózat fejlesztésének befejezése - a ravatalozó épület villámvédelemre, előtető készítésére árajánlat kérése 19/35

20 - az üzemeltető részéről a szertartásokon a dolgozók részére fekete formaruha biztosítása - keresse az önkormányzat a lehetőségét az udvari WC. áthelyezésének - a testület keresse a lehetőséget az 1965 és év között eltemetett elhunytak meg nem váltott sírhelyeinek a felszámolására. Hegyi Elemér meghívott: Temetési kölcsönre is szükség van a faluban. Van olyan lehetőség a feleségemnél biztosítást kötni. Ezzel megoldódna a temetés költsége. Ez a biztosítás 6 hónap után lép életbe. A ruhával kapcsolatban, általában fekete ruhában temetnek, Ilyenkor télen van a szürke téli ruha ami alá jobban alá tudnak öltözni. Aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 59/2012. (II.13.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az alábbi kiegészítő javaslatokkal együtt: - megkezdett vízvezeték hálózat fejlesztésének befejezése - a ravatalozó épület villámvédelemre, előtető készítésére árajánlat kérése - az üzemeltető részéről a szertartásokon a dolgozók részére fekete formaruha biztosítása - keresse az önkormányzat a lehetőségét az udvari WC. áthelyezésének - a testület keresse a lehetőséget az 1965 és év között eltemetett elhunytak meg nem váltott sírhelyeinek felszámolására. Határidő: folyamatos 6./ Rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009.(II.12.) sz. rendelet módosításáról Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Kovács Sándorné képviselő: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítását. Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 20/35

21 Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Az Egyebek 10. pontnál szintén tárgyaljuk a szociális rendelet módosítását, de a rendelet száma ugyanaz lesz a két napirendnél. Aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(II.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009(II.12.) számú rendeletének módosításáról A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 7./ A évi Közbeszerzési Terv jóváhagyása Hajduné Holló Katalin képviselő: Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az önkormányzat és intézményei évi Közbeszerzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal. Aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 60/2012. (II.13.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei évi Közbeszerzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: március / Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Aki egyetért a bizottság javaslatával, kézfelnyújtással szavazzon. 21/35

22 61/2012. (II.13.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 66. (1), valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 2. -a alapján a Polgármesteri hivatal alapító okiratát jóvá hagyja, egyidejűleg a 141/2011. (III.31.) sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve Polgármesteri Hivatala Rövid neve: Polgármesteri Hivatal 2. Az intézmény székhelye: 4069 Egyek, Fő út Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése alapján az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 4. Költségvetési szerv alaptevékenysége: TEÁOR 8411 Általános közigazgatás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 5/a) Alapító szerv: Neve: Egyek Nagyközség Önkormányzata Székhelye: 4069 Egyek, Fő út 3. 5/b) Irányító szerv: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: 4069 Egyek, Fő út Jogállása: Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv. 7. Típus szerinti besorolása: 7/a A tevékenységek jellege alapján: Közhatalmi költségvetési szerv 7/b Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Saját gazdasági szervezete látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon 22/35

23 használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatait. Gazdálkodását az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja. 7/c Előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából: Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 8. Tevékenységei: - Ellátja az önkormányzati testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők segítését, a vezetést segítő funkciókat, valamint a belső munkaszervezési-igazgatási teendőket. - Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett. - Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések végrehajtásának megszervezéséről. 9/a Alaptevékenysége: Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás (Képviselő-testület, bizottságok) Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabás, beszedése, adóellenőrzés (hatósági ig. útján ell. feladat) 8/b. Kiegészítő tevékenysége: nincs 8/c. Kisegítő tevékenysége: nincs 8/d Vállalkozási tevékenysége: nincs 9. Illetékességi területe, működési köre: Egyek nagyközség közigazgatási területe 10. Vezető kinevezésének, megbízásának rendje: A költségvetési szerv élén a jegyző áll. A jegyzőt Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, nyilvános pályáztatás alapján, határozatlan időre nevezi ki. 11. Képviselet: A Polgármesteri Hivatal képviseletét a jegyző látja el, aki e jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve, a Hivatal dolgozójára ruházhatja át. 12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: - közszolgálati jogviszony: köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők jogállásáról 23/35

24 szóló évi XXIII. törvény az irányadó. a. közalkalmazotti jogviszony, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó, - munkajogviszony, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. 13. A feladatellátást szolgáló vagyon: A fenntartó Egyek Nagyközség Önkormányzata által a használatába adott, az önkormányzat törzsvagyonába sorolt és a költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingó- és ingatlan vagyon. 14. A vagyon feletti rendelkezési jog: Egyek Nagyközség Önkormányzata vagyonáról és a gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet, az önkormányzat éves költségvetési rendelete, valamint más hatályos jogszabályi előírások határozzák meg. A feladatok ellátásához a költségvetési szervnek rendelkezésére áll a székhelyén lévő ingatlan a rajta található épülettel, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a feladatainak ellátásához szabadon használhatja. A költségvetési szerv használatában lévő, az alapító tulajdonát képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki. Határidő: azonnal 9./ Kérdések, interpellációk Kovács Sándorné képviselő: Az állomási buszmegállóval kapcsolatban érdeklődnék, hogy mi történt az ügyben? Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A márciusi Testületi ülésre tudjuk előkészíteni a javaslatokat a megoldásra. Vigh József képviselő: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy minden érintett időben leadta vagyonnyilatkozatát. Azt hallottam a barátaimtól, hogy állítólag az áramlopások ellentételezését az E-ON ráterheli a közvilágításra. 10./ Óvodatej támogatásáról döntés Aki a kérelmet támogatja, kézfelnyújtással szavazzon. 24/35

25 62/2012. (II.13.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, az óvodatej program indítását támogatja és Ft-ot biztosít a költségvetésben. Határidő: azonnal 11./ Tűzoltóság kérelméről döntés Fazekas Sándor tűzoltó parancsnok: Még nincs letisztulva a testület szabályzata, de jelenleg biztosítva van a tűzoltóság működése. Aki a kérelmet támogatja, kézfelnyújtással szavazzon. 63/2012. (II.13.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, a Tűzoltó parancsnok kérelmét támogatja, a Tűzoltóság részére Ft átadott pénzeszközt biztosít a költségvetésben. Határidő: folyamatos 12./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. kérelme nyersanyagnorma emelésre Hajduné Holló Katalin képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek a Szöghatár Nonprofit Kft. által üzemeltetett konyhán a gyermek élelmezés nyersanyag normájának 10%- al történő emelését március 1-től, szeptember 1-től pedig a 15%-al történő emelését. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Pénzügyi Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy ez hátrányosan fogja érinteni a költségvetést. Aki bizottság javaslata, kézfelnyújtással szavazzon. 25/35

26 64/2012. (II.13.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Szöghatár Nonprofit Kft. által üzemeltetett konyhán március 1-től a gyermek élelmezés nyersanyag normájának 10%-al történő emelését, szeptember 1- től pedig további 5 %-al történő emelését. Határidő: március 1. és folyamatos 13./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. kérelme (pénzeszköz átadás) Hajduné Holló Katalin képviselő: Amíg nem látjuk, hogy mire fordítjuk ezt a pénzt, addig nem tudom a szavazatom adni. Pénzügyi tervet kellene készíteni. Aki a kérelemben foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 65/2012. (II.13.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szöghatár Nonprofit Kft. kérelmét támogatja, részére Ft átadott pénzeszközt biztosít a költségvetésben. Határidő: folyamatos 14./ ÉAOP pályázat benyújtásához szükséges döntés Hajduné Holló Katalin képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy pályázatot nyújtson be az ÉAOP-3.1.2/A-11. jelű, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című pályázati konstrukció keretében. A pályázat tárgya: A Béke utca felújítása Egyeken (járda és parkoló építéssel, csapadékvíz elvezetéssel és zöldterület fejlesztéssel kiegészítve). A pályázat összköltsége: Ft Az igényelt támogatás: ( 90 % ). A pályázathoz szükséges önerő: Ft (10%). 26/35

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 22/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. október 27-én 14.00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 24/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. november 17. napján 14:30 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2015. január 29- én 15 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászlói

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője Jegyzőkönyv Készült: Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 16-án a Városháza nagytárgyalójában megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 9/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 10. 24-én 15:00 órai kezdettel az Ügyrendi bizottság Nyilvános ülésén. Jelen vannak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. június 25. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV

Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. MÁRCIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. MÁRCIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 3/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 03. 28-án 16:00 órai kezdettel az Ügyrendi bizottság nyílt ülésén. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16 -ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-91085-7/2015. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2014. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

23/2011. sz. jegyzőkönyv

23/2011. sz. jegyzőkönyv 23/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. december 8-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben