Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek."

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. Távol: Cseszlai Sándor alpolgármester, Naszvadi Sándorné képviselő. Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra, határozatképes, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 5 fő. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőket 5 igen egyhangú szavazattal elfogadja. A napirendi pontokkal kapcsolatban elnézést kér, mivel a 6. és 7. napirendi ponthoz az írásos anyag sajnos nem került kiküldésre. Manulek József képviselő javasolja, hogy napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra az általa írásban és időben benyújtott 4 pontot tartalmazó beadvány és ne az egyebek napirendi ponton belül. A polgármester a 4. pontot felvette a napirendi pontok közé, de az 1-3 pontot nem. A feltett kérdésekre írásban is kéri a választ. Mocsáry Balázs polgármester: Véleménye szerint az egyebek napirendi pont is olyan, mint a többi. Ezek csak kérdések, aminek a tárgyalása, ha a testület úgy dönt, akkor napirenden történik, ha nem akkor az eredeti 8. napirenden belül ugyanúgy meg fog történni a válaszadás. Manulek József képviselő a szóbeli válaszadást nem tartja helyén valónak, írásban kéri. Tóthné Rakusz Julianna képviselő kérdése a képviselő úrhoz, hogy ha napirendi pontként tárgyalják a beadványát, akkor sem fogadja el a szóbeli választ? Manulek József képviselő: Nem, mivel időben beadta a napirendi javaslatát. Mocsáry Balázs polgármester: Módosító indítványt szavazásra teszi fel, tehát a Manulek József képviselő által benyújtott indítvány 1-3 pontja legyen a napirendi pont az eredeti 8. napirend így a 11. helyre kerül. A képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal a módosító indítványt elfogadta. Napirend: 1. Beszámoló az első félévi gazdálkodásról

2 2. Tájékoztató az adóbehajtási munkáról Előadó: Bárányné Billinger Erzsébet jegyző 2 3. A évi költségvetés módosítása 4. A kistérségi társulási megállapodás módosítása 5. Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése 6.Közalapítvány kuratóriumi elnökének megválasztása 7.Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 8.Sorházak, ingatlanok helyzete, önkormányzat felé tartozásai? Előadó: 9.Intézmények állapota, felkészültsége a 2011/2010 tanév előtt, tisztasági, karbantartási javítások, tárgyi és személyi feltételek tekintetében? Előadó: 10. Az iskola udvarán lévő füves pálya illetve tornaterem használatának rendje, megbízott személy elérhetőségének megnevezése. Sportolás lehetőségének biztosítása kinek a feladata jelenleg? Előadó: 11. Egyebek A képviselők a kiküldött napirendi pontokat 5 igen egyhangú szavazattal elfogadták. Fodor Imre képviselő napirendi pontok tárgyalása előtt megkérdezi, hogy az alpolgármester hol van? Hónapok óta nem vesz részt a testületi üléseken. Ha nem tudja vállalni, akkor másik alpolgármestert kell választani. A polgármester helyettesítése nincs megoldva és nem egyeztetett a polgármester a képviselő-testülettel a szabadságát illetően. Mocsáry Balázs polgármester: Egyeztetni a 2 hetet meghaladó szabadság esetén kell a képviselő-testülettel. Jelen esetben nem haladta meg a két hetet. Az alpolgármester külföldön vállalt munkát és ezért nem tudott részt venni az üléseken, de a következő alkalmakkor már jelen tud lenni.

3 3 Fodor Imre képviselő: Javasolja, hogy most szülessen arról döntés, hogy ki legyen helyette az alpolgármester, ha továbbra sem tud járni. Mocsáry Balázs polgármester: Az alpolgármester úrral a közeljövőben beszélni fog arról, hogy tudja-e a továbbiakban vállalni a tisztségét. Blahó Sándor képviselő elmondja, hogy a május 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen volt egy rendelet módosító javaslata, miszerint a locsolási díj kedvezményt 10%-ról 20%-ra való emeljék. Jegyző asszony akkor azt a választ adta, hogy júniusban lesz egy rendkívüli képviselő-testületi ülés, ahol majd ezt tárgyalhatják. Most sem látja a napirendi pontok között. Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: A módosítás más rendeletet is érintene, ezért évközben nem lehet módosítani a rendeleten visszamenőleges hatállyal. Ez a módosítás két rendeletet is érint, a talajterhelési és az árak-díjak rendeletet. Ezt a két rendeletet évvégén hozza a testület és egy évre szól, csak novemberben vagy decemberben lehet módosítani, amikor a testület tárgyalja az árak, díjak rendeletét. 1.napirendi pont tárgyalása: Beszámoló az első félévi gazdálkodásról Mocsáry Balázs polgármester: Tekintettel arra, hogy a pénzügyi bizottságon 3 képviselő is jelen volt a beszámoló tárgyalásakor, ezért most csak röviden tájékoztatja a képviselőket. Elmondja, hogy a gazdálkodás az korábbi évekhez hasonlóan jó. A bevételek időarányosnál magasabban teljesültek. A kiadás az időarányosnál kevesebb, az első félévben a gazdálkodást az óvatosság jellemezte. Tóthné Rakusz Julianna képviselő: A pénzügyi bizottság helyettes elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadta az első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót. A képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. A pénzügyi bizottság javasolja, hogy a polgármester befektetés esetén számoljon be a következő ülésen a képviselőtestületnek a befektetett pénzről. Manulek József képviselő: A civil szervezetek támogatásánál a képviselő testület a Foci-suli 250 e Ft-os támogatásáról döntött. Ezt az összeget milyen formában kontrolálja a hivatal és hány csévharaszti gyerek jár a foci-suliba? Mocsáry Balázs polgármester: Igen az összeget megkapták, a gyerekek száma a pályázat benyújtásakor fő volt. A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatát: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011.(VIII.11.) számú határozata Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót a mellékletek szerint és a Pénzügyi Bizottság véleményével együtt elfogadja.

4 4 Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület polgármester 2.napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató az adóbehajtási munkáról Előadó: Bárányné Billinger Erzsébet jegyző Tóthné Rakusz Julianna képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadta az adóbehajtási munkáról szóló tájékoztatót. Manulek József képviselő véleménye, hogy a hivatalnak és a pénzügyi bizottságnak sokkal szorosabban kellene együttműködni. Az adóbehajtást sokkal szigorúbban kellene venni illetve nem szabad ilyen hosszú ideig húzni a behajtást. Meg kell találni a módot, hogy kiadni szakembereknek ezeket az adótartozásokat behajtásra. Mocsáry Balázs polgármester: a képviselő úr felvetésével egybe cseng a tájékoztató utolsó bekezdésében a vecsési Juristas Követeléskezelő és Szolgáltató Kft-vel való kapcsolat felvétel. Fodor Imre képviselő: Kintlévőségekkel kapcsolatban elmondja, hogy az adós ügyintéző látja, hogy ki nem fizet folyamatosan, miért hagyja, hogy ekkora adósság összegyűljön? Az önkormányzat nem kezdeményezhet felszámolást? Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: Felszólítások folyamatosan mennek, végrehajtás előtti felszólítások. Az egy éven túli tartozások esetében lehet elkezdeni a végrehajtást. Indítva vannak a letiltások, ingatlanokra jelzálogjog kerül bejegyzésre. Most nincs olyan cég, amelynél felszámolást kellene kezdeményezni. Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Az ellenőrzés azt állapította meg, hogy az adók behajtásánál minden jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 3.napirendi pont tárgyalása: A évi költségvetés módosítása Mocsáry Balázs polgármester: 255 e Ft-ról 272,5 e Ft-ra javasolja módosítani a kiadási főösszeget. Vannak módosítások, melyek pótelőirányzatokra épül. A másik a saját hatáskörben történő módosítás, ilyen a szociális étkeztetés és az anyakönyvvezető és a kisegítő részére fizetendő díj. Több szakfeladaton megjelenik előirányzat-módosításként a évi pénzmaradvány igénybevétele azokra a számlákra, melyek évre vonatkoznak, de a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2011-re, ezek a tételek csökkentik a évi pénzmaradványt. Kiadásoknál a Haranglábnál egy árok szerepel illetve a járdák építésére, felújítására 200 e Ft került betervezésre, ebből a sóder és cement kerülne megvásárlásra. A többcélú kistérségi társulási igazgatási tevékenységnél azért szükséges növelni a szociális kölcsön előirányzatát 400 e Ft-tal, mert több személynek került megállapításra magasabb összegű kölcsön illetve az anyakönyvvezető és a kisegítő részére fizetendő összegre.

5 5 Nyáregyházi úti szolgálati lakás mellett az iskola udvar pergola felújítása is szerepel. Ezt lehet csökkenteni a Nyáregyházi úti lakásra szánt költséggel, mert nem fog megvalósulni a felújítás. A civil szervezetek támogatása is átvezetésre került. Tóthné Rakusz Julianna képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a évi költségvetés módosítását, de döntés nem született. Blahó Sándor képviselő: Az útpadkák hol készültek? Mocsáry Balázs polgármester: Az előző évben a Petőfi utca végén megvalósult útépítésnél padka is készült, csak a számlázásra decemberben került sor. Manulek József képviselő: A téli sózásra mennyi só ment el? Mocsáry Balázs polgármester: Nagyon sok, majd pontosan összeszámolják. Majd megkérdezi a képviselőket, hogy, melyek azok a módosító tételek amivel nem értenek egyet? Az nem lenne jó, ha az egész módosítást nem fogadná el a testület, mivel vannak központi utasításra történő módosítások. Fodor Imre képviselő: Amikor megállapodás történt az útépítésre, abban volt egy összeg, akkor most miért kell módosítani? Mocsáry Balázs polgármester: Az útépítésre lett kiírva a pályázat, amiben padka készítése nem szerepelt, pótmunkára vonatkozó szerződést kötöttünk. A munka elkészült, de csak decemberben számlázták ki. Manulek József képviselő: Amiről már döntés született (óvodai játékok, civil szervezetek támogatása), ezek maradjanak benne. Nem tartja támogatandónak, hogy az önkormányzat vegye a cementet és sódert, a lakos pedig megcsinálja a járdát. Az soha nem volt jól megcsinálva. Mocsáry Balázs polgármester: Tehát -250 e Ft a közutaknál a járda építésére, +150+áfa a Haranglábnál árok készítésére. Manulek József képviselő: Vízelvezetésre olyan árkot kell készíteni amin gépkocsival lehet közlekedni. A járdát és az árkot sem támogatja. Vízelvezetést kell megoldani nem a vízgyűjtést. Mocsáry Balázs polgármester: Az Izabella sarkától a buszmegállóig lenne egy nyílt árok kb: 7 m hosszúságban. A víznek nagy része nem az Izabellába folyna be, hanem ebbe a vízgyűjtőbe. A parkolást nem akadályozná. Fodor Imre képviselő: A közútkezelővel közösen nem lehetne egyszer a Kossuth L. utcát rendbe tenni? Manulek József képviselő: Kitől lett árajánlat kérve a pergolára? Van helyi vállalkozó azokat kellene támogatni.

6 6 Mocsáry Balázs polgármester: A nyáregyházi Kovácstól lett árajánlat kérve, a ravatalozó és az egészségház tetejét is ő készítette és igen jó minőségben. Mocsáry Balázs polgármester: Szociális kölcsönről már döntés született. A házasságkötésről is született döntés. A szolgálati lakásnál lehet elvonni összeget, mert nem valósul meg a felújítás. Ebből az összegből az iskolánál a pergolát meg lehet oldani. Sózásra marad 100 e Ft + áfa a karbantartás, kisjavításnál, tehát az 550 e Ft helyett. 4 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadva a módosítás. Önkormányzatnál: karbantartás, kisjavítás: 840 e Ft 500 e Ft kerülne (pergola), vásárolt termékek áfája: 100 e Ft. 3 igen 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a módosítás elfogadva. Záró szavazás: e Ft bevételi és kiadási főösszeggel a évi költségvetés módosítását 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással a képviselő-testület nem alkotta meg rendeletét. A következő ülésen újra tárgyalja. 4. napirendi pont tárgyalása: Kistérségi társulási megállapodás módosítása Előadó. Mocsáry Balázs polgármester Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy törvényességi észrevétel miatt kerül sor a módosításra. Manulek József képviselő: Milyen módosítások történtek és a községet ki képviseli? Mocsáry Balázs polgármester: A községet a polgármester képviseli és minden ülésen jelen van, a helyettesítéséről a képviselő-testület döntött, miszerint akadályoztatása esetén a mindenkori pénzügyi bizottság elnöke képviseli. A módosításokat pontonként felolvasta. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének 39/2011.(VIII.11.) számú határozata: Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásban foglaltakkal egyetért és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, a jegyző ellenjegyzésével. Határidő: 60 nap Felelős: képviselő-testület polgármester 5.napirendi pont tárgyalása: Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése

7 7 Mocsáry Balázs polgármester: Az óvoda vezetőjének jelzése alapján a kiscsoport létszáma meg fogja haladni a tanév során a jogszabályban engedélyezett 25 fős maximális létszámot, mivel 27 főt írattak be. Hogy minden 3. életévét betöltött gyermeket fel tudjanak venni, szükséges a fenntartói hozzájárulás. A szülői szervezet egyhangúan támogatta az óvodavezető kérését. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2011.(VIII.11.) számú határozata: Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közoktatási törvény 102..(2) c. pontja alapján a Kt.3.sz. mellékletében meghatározott óvodai maximális létszám 20%-al történő túllépést engedélyezi a 2011/12-es nevelési évben, a Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda kiscsoport vonatkozásában. Határidő: 30 nap Felelős: polgármester 6.napirendi pont tárgyalása: Közalapítvány kuratóriumi elnökének megválasztása Mocsáry Balázs polgármester: Tóthné Rakusz Juliannát javasolja a kuratórium elnökének. A jelölt pedagógus és már eddig is bele látott a közalapítvány munkájába, segítette az eddigi elnök munkáját. Tóthné Rakusz Julinna képviselő: Megtiszteltetésnek veszi a jelölést. Megválasztása esetén a közalapítvány munkáját a korábbi gyakorlatnak megfelelően kívánja folytatni. Minden pályázati lehetőséget ki szeretne használni, amit az alapító okirat megenged. Manulek József képviselő: Mivel az ülés előtt kapták meg az írásos előterjesztést javasolja, hogy a napirend tárgyalását tegyék át a következő ülésre. Lehet, hogy lesz más javaslat is a kuratórium elnöki tisztére. Mocsáry Balázs polgármester: Ez nem féltetlenül ok arra, hogy ezen az ülésen ne szülessen döntés. A képviselő-testület 1 igen szavazattal 3 tartózkodással és 1 nem szavazattal a következő ülésen újra tárgyalásra kerül. 7.napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

8 8 Fodor Imre képviselő: A volt laktanyánál 4 területről van szó, amit az önkormányzat kért az államtól. Úgy tudja, hogy ez a terület 2007-ben 50 millió forintra volt kiírva. Az önkormányzat ingyen kapja meg? Mocsáry Balázs polgármester: Ingyenesen kértük a területeket, ha konkrét összeget jelölnek meg, akkor az a testület elé kerül megtárgyalásra. 8.napirendi pont tárgyalása:sorházak, ingatlanok helyzete, önkormányzat felé tartozásai? Előadó: - Mocsáry Balázs polgármester: 6 ingatlan került eladásra 3 cégnek. A telkek vételárát befizették. A tervek elkészülte után kiderült, hogy a terület kisebb volt, mint amit a beépíthetőség igényelt, ezért még 17 méter hozzá kellett vásárolniuk. Ennek a területnek az összegét csak 1 cég fizette ki. Eggyel van szerződés, aki társasházzá van nyilvánítva. Ez az egy cég a Deákterv kft, már használatbavételit kért és társasházzá nyilvánította, az ingatlan nyilvántartáson át van vezetve. Az önkormányzati határozat meg van a pluszt területről, de szerződés kötés még nem történt, befizetésre nem került az összeg. Manulek József képviselő: Önkormányzat felé van tartozásuk? A 17 méter terület árával mi van? Terület rendezetlensége, gyomtalanítása? Az önkormányzatnak meg vannak a jogi lehetőségei, eszközei, hogy a kényszerkaszálás költségeit az ingatlanra terhelje, így előbb utóbb az önkormányzat tulajdonába is kerülhet az ingatlan. Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: Nincsen tartozásuk. Aki használatbavételi engedélyt kért az kifizette a plusz terület árát is. A múlt évben is el lett rendelve a kényszerkaszálás. Az idén a felszólítások már kimentek. A kényszerkaszálás költségét ki kell fizetni, a bírság behajtását a NAV végzi. Az önkormányzat közvetlenül nem terhelheti az ingatlanra a költségeit. Manulek József képviselő: Nem fogadja el a választ, ennél jóval bővebben kéri a választ. Kéri a képviselőket szavazzák meg. Blahó Sándor képviselő: A vízbekötések díját nem fizették be. Az nem tartozás? 24 db óra került felszerelésre és nem fizettek ki 24x40e+áfa-t. Mocsáry Balázs polgármester: Telkekkel kapcsolatos tartozásuk nincsen, de vízbekötéssel igen. Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: Szerződéskötés nem történt, nincs jóváhagyott megosztási vázrajz sem. Használatbavételi engedély megadásához lett kötve a plusz terület megvásárlása. A kérdésre adott választ a kérdést benyújtó képviselő nem fogadta el. A képviselő-testület tagjai 1 igen 2 nem és 1 tartózkodással szintén nem fogadták el. 9.napirendi pont tárgyalása: Intézmények állapota, felkészültsége a 2011/2010 tanév előtt, tisztasági, karbantartási javítások, tárgyi és személyi feltételek tekintetében? Előadó: -

9 9 Malik Károly isk. igazgató: Az ablakok szigetelése az év első félévében megtörtént, kötelező meszelés, fertőtlenítés megtörtént. A wc belső terének csempézése folyamatban van. A kerékpár tárolót kell még áttenni a hátsó udvarban, hogy a helyén egy kicsi játék kerüljön elhelyezésre. természetesen csak EU szabványnak megfelelő. Tárgyi szempontból jól ellátott az iskola, számítógépek most kerültek átvizsgálásra. Manulek József képviselő: Tanítás feltételei szaktanári szempontból, melyikből van hiány? Malik Károly isk. igazgató: Fizika és ének szakos nincs. A létszám kötött, lehet, hogy óraadót fognak alkalmazni. Mocsáry Balázs polgármester: Az óvodába új játék került megvásárlásra, most készül alá a homok réteg. A szükséges festés, karbantartások megtörténtek. Személycsere, változás nem történt. Könyvtárban sem történt személyi változás, tárgyi eszközökben változás nem volt. Számítástechnikai eszközök bővítésre kerül majd sor, ha az adók befizetése megtörténik, a céltartalék felhasználásra kerülhet. Az iskolánál céltartalékba lett biztosítva az udvari játékra a pénzeszköz, ami most felszabadítható, mivel jól alakul az önkormányzat költségvetése. Vízműnél a vezérléstechnika cseréje megtörtént, nagy leállás nélkül tud üzemelni a vízmű. Manulek József képviselő: A polgármester úr azt mondta, hogy a vízműnél személyi változás nem történt. Nyeste Andrással akkor mi történt? Mocsáry Balázs polgármester: Arra nem gondolt, mivel az februárban történt és eddig az intézményeknél a jelenlegi időszakról volt szó. Manulek József képviselő: Írásban kéri a választ, hogy milyen változás történt Nyeste András ügyében a vízműnél. Mi volt az oka, hogy lemondott, esetleg szakmai alkalmatlansága vagy iskolai végzettség hiány miatt? Mocsáry Balázs polgármester: A márciusi képviselő-testületi ülésen elmondta, hogy Nyeste András beadta a felmondását. Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: Megbízott intézmény vezetésére meg volt a képesítése. A képviselő-testület döntött a megbízásáról. Fodor Imre képviselő: A jegyző nyilatkozott arról, hogy OKJ-s végzettséggel rendelkezik Nyeste András, de hogy az milyen, azt nem tudják. Manulek József képviselő: Erről a végzettségről egyik képviselő sem látott írásos bizonyítékot. A polgármester nem készült fel. A beadott napirendi pontokra nem adott kielégítő választ. A képviselő a hiányosságokkal elfogadta a választ.

10 napirendi pont tárgyalása: Az iskola udvarán lévő füves pálya illetve tornaterem használatának rendje, megbízott személy elérhetőségének megnevezése. Sportolás lehetőségének biztosítása kinek a feladata jelenleg? Előadó: - Malik Károly isk. igazgató: A füves pályáról és a tornaterem használatáról a testület is döntött. Ha a résztvevők több mint fele helyi lakos, akkor ingyen használhatják a tornatermet, természetesen nem zavarhatja a tanórákat. Az iskolások, napközisek használhatják a füves pályáját, stoplis cipővel nem lehet rámenni. Nem javasolja, hogy az egész falu előtt nyitva legyen a pálya, mivel teljesen tönkre lenne téve. A tornaterem használatát beosztották órára, takarítónővel egyeztetnek időpontot, hogy a takarítás is megoldott legyen. Nyári időszakban a termet nem lehet bérelni, de idén a birkózókkal kivétel tettek. Manulek József képviselő: A füves pálya és a tornaterem az adófizetők pénzéből épült. A pálya hetente három alkalommal elbírna egy-egy órát úgy, hogy nem tennék tönkre. Természetesen csak akkor, ha nem zavarják az órát. Halgas József felügyelné a pálya használatát. erről születhetne egy képviselő-testületi határozat. Fodor Imre képviselő véleménye, hogy van kint a régi focipálya, van kapu rajta, csak hálót kellene rá venni. 11. napirendi pont tárgyalása: Egyebek A.) Továbbtanulás támogatása Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy dr. Pétervári Mónika háziorvos azzal kereste meg, hogy szeretne szakvizsgát tenni csecsemő és gyerekgyógyászatból. Az iskola öt évig tart és az a kérése, hogy az önkormányzat biztosítsa részére a tandíjat, ami havonta Ft, valamint a tankönyvek, utazás, vizsgadíj és a helyettesítése is költséggel jár. A tandíj összegét az egészségügyi finanszírozás fedezné. Természetesen tanulmányi szerződést kötnének vele. 4-5 év múlva lenne egy gyermekorvos a községben, tehát 10 évig biztosított lenne a háziorvosi ellátás. A helyettesítést minden féleképpen a munkáltatónak kell finanszíroznia. A könyveket nem köteles az önkormányzat támogatni. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének 41/2011.(VIII.11.) számú határozata: Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja dr. Pétervári Mónika csecsemő és gyerekgyógyászat szakvizsgájának megszerzését. A Képviselő-testület vállalja azzal kapcsolatos költségeket az évek költségvetésében biztosítja. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a tanulmányi szerződés megkötésével. A tanulmányi szerződés tervezetet a pénzügyi bizottság elé terjesztik.

11 11 Határidő: 60 nap Felelős: polgármester jegyző B) Melegítőkonyhák minősítése Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: Változott a jogszabály és most már kötelezővé teszi a HCCP minősítést a melegítőkonyhák esetében is. Konyhánként 40 e Ft-ért készítené el egy cég. B.) Egyebek Manulek József képviselő: A réten, ahol repülőkkel gyakorolnak nagy mennyiségű szemetet találtak. Nem az első alkalom, hogy személyes adatokat tartalmazó hulladékot raknak le. Kaszaláné Bán Anikó polgárőr lefényképezte és megtette a szükséges intézkedéseket. Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: A rendőrségi feljelentés megtörtént. A személyes iratokat tartalmazó hulladék elégetésre került a használó által. Blahó Sándor képviselő: Mi az akadálya annak, hogy a hivatali dolgozó (kézbesítő) ne a saját kerékpárját használja, hanem kapna egy hivatalit, sőt ha nagyobb kézbesítés van egy telefon is jó lenne. Anka Béláné Cséfe elnöke: A falunapi színpad bérlése mennyibe került és hol van a régi önkormányzati? A hangosítás nem volt jó, viszont a játszóház nagyon színvonalas volt, de büdös és piszkos volt a sátorponyvája. Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: A színpad bruttó:150 e Ft-ba került. Az önkormányzati meg van, le van takarva, de nem minden eleme jó már. Anka Béláné Cséfe elnöke: Véleménye, hogy a rendezőknek nem lehetne tombolát venni. Kicsit szembetűnő volt, hogy mindkét fődíjat a polgárőrség nyerte. A parlagfű gyűjtésről nem minden gyerek tudott. Hol volt a foci suli a falunapról, amikor támogatást ők is kaptak az önkormányzattól? Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: A parlagfű gyűjtés meg volt hirdetve, plakátok voltak kihelyezve, az internetre is fel lett téve illetve a Dabas rádió is bemondta. A focit jól levezényelték a fiúk. Ami a sátort illeti, jelezni fogja a sport központ felé. Fodor Imre képviselő: Az interneten pályázat került kiírásra a kényszerkaszálásra. Aki eddig ezt a feladatot ellátta már nem volt jó? Akácfa utca végén hatalmas gaz van. A 073/5 hrsz-ú területen épülendő filmstúdió ügye hol tart? Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: Minden évben meg van hirdetve a parlagfű nyírás. Az Akácfa utcai területnek meg nézik ki a tulajdonosa és intézkednek. Mocsáry Balázs polgármester: A filmstúdióról sajnos nem tudnak semmit. Már kezdeményezett tárgyalásokat a tulajdonosokkal, de nem jött létre eddig. Az önkormányzat és

12 12 a két magánszemély adta el a területet, akkor lehetne visszavásárolni, ha lenne egy újabb vevő. Szeptember-október hónapban jár le az építési engedélyük. Fodor Imre képviselő: A 079/5 hrsz milyen ingatlant takar, ingyen kapta meg az önkormányzat és szociális bérlakásokat akar kialakítani rajta ben lehetett pályázni szociális bérlakások építésére, 30% lett volna az önrész. Mocsáry Balázs polgármester: Ez már egy belterületi ingatlan, a Nyáregyházi úti lakást takarja. Hasznosítási terv készült annak idején, lakások céljára, pedagógus, orvosi szociális bérlakásokra. Fodor Imre képviselő: Miért nincs egy közösségi ház, amikor ilyen jó az iparűzési adó a községben, minden évben 10 millió Ft-ot félre lehetet volna tenni erre a célra. Anka Béláné Cséfe elnöke: Nem kapott választ a polgármesternek benyújtott levelére, melyben leírta, hogy túllépték a gyerektábor szervezésekor a megadott keretet, amit a saját pénzéből finanszírozott meg. Mocsáry Balázs polgármester: Tudomásul veszi a bejelentést, de a megállapított pályázati összeget elköltötték, nem tud mit csinálni. Gerstenmayer Dániel: Lehetne megoldás, el kell venni a foci sulitól a kapott támogatást, hiszen nincsenek csévi gyerekek benne. Manulek József képviselő: A testület hozzon egy határozatot, hogy a számlák leadásakor kerüljenek kifizetésre. Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: A rendeletet megnézik, hogy mit lehet tenni, pótigény benyújtását nem zárta ki a rendelet. Manulek József képviselő minősíthetetlen hangnemben beszélt és viselkedett. Mocsáry Balázs polgármester: dicséretes a tábor szervezése és levezetése, de a következő évben, ha 20 gyerekre számolnak, akkor 30 gyereket nem szabad felvállalni. A képviselőknek több közérdekű kérdése, bejelentése nem volt, az ülés a továbbiakban zárt ülésként folytatódott. k.m.f. Mocsáry Balázs polgármester Bárányné Billinger Erzsébet jegyző Hitelesítők: Tóthné Rakusz Julianna képviselők Fodor Imre

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A kiküldött napirendi pontokat a módosítással a képviselők egyhangúan elfogadták.

Jegyzőkönyv. A kiküldött napirendi pontokat a módosítással a képviselők egyhangúan elfogadták. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2013. november 14-én megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. május 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. május 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. május 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Bárányné Billinger

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről Készült: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. június 22-én 17 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. június 22-én 17 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. június 22-én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. október 25.-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos Tasi Péter al Erdélyi Zsolt,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületének 2013. július 10-én 17 00 órakor megtartott

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. január 31-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottságának 2007. június 14-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 13-án megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 20/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 22-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. március 19-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2015. január 29- én 15 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászlói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. június 01-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről 115/2007.(VIII.30.) 116/2007.(VIII.30.)

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 20-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 13,00 óra. Jelen

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben