J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó"

Átírás

1 KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Garai Gábor alpolgármester Banyóné Hajdu Krisztina képviselő Gulyás Zsanett képviselő Szántó Lászlóné képviselő (5 fő) Meghívottak közül jelen van: Dr. Balás Endre jegyző Bodorkós Imre plébános Cserági István evangélikus lelkész Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 5 fő képviselőből mindenki jelen van. Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendek közül vegyék előre a kissomlyói temető gaz- kötő- és aljnövényzet-mentesítése napirendet, tekintettel a jelenlévő plébános úrra, lelkész úrra. Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 2. Kissomlyói temető gaz- kötő- és aljnövényzet-mentesítése Előadó: Banyóné Hajdu Krisztina képviselő 3. Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata évi gazdasági program elfogadása

2 évi költségvetési rendelet módosítása évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 7. A szociális igazgatásról szóló rendelet módosítása Előadó: Jegyző 8. HPV oltás 9. Egyebek: - Kissomlyói vízelvezető árkok rendbetétele - Kutyaügyek A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat, azok sorrendjét 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja. I. NAPIRENDI PONT: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről Beszámolóban csak annyit szeretne mondani, a testület hozott egy határozatot telkek elbirtoklásával kapcsolatban. Egyeztetések folyamatban vannak, a rendszer beindult. Március 15-én a koszorúzás megtörtént, alpolgármester közreműködésével. Pályázatok a közmunka programban sikeresek voltak. A Munkaügyi Központ az összeset nem tudta biztosítani, április 1-től július 31-ig 1 fő, július 1-től október 31-ig még 1 fő, 6,5 órában 3,3 hónapot július 25-től október 31-ig. Kultúrház udvarán a fásítás részben megtörtént, tuják és egy darab lombos fa került elültetésre, ez 184 ezer forintba került, még az öntözés miatt szükséges 50 folyóméternyi slag vásárlás. Kutyák ellen pedig 50 cm magas hálóval védekeznek. Kocsonya-fesztivál megtörtént, köszönet az alpolgármesternek, maximális hazai gasztro-ízeket varázsolt az asztalra. Elmondja a bobai általános iskola fenyeget bennünket térítési díjakkal, akik odajáratják a gyermekeiket, mert az állami normatíva nem elég, ki kellene egészíteni. Majd a jegyző úr elmondja, mennyit kérnek tőlünk gyermekenként, visszamenőleg is. A beszámolóban ennyit szeretett volna mondani. Kiegészítést szeretne tenni, a kultúrház udvarán lévő fák, tuják ültetéséhez kellettek még kiegészítő eszközök, csatlakozók, elosztók. A bejelentések között szeretné majd elmondani, hogy felvette a kapcsolatot különböző pályázatíró cégekkel.

3 3 Szavazásra teszi fel, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. II. NAPIRENDI PONT: Kissomlyói temető gaz- kötő- és aljnövényzet-mentesítése Előadó: Banyóné Hajdu Krisztina képviselő Ismerteti az erről készült előterjesztést (mellékelve). A bejárás során elmondta, az önkormányzati törvény úgy rendelkezik, hogy az önkormányzatnak kötelező a temetőhöz vezető út és a sírok közötti út rendben tartása, kaszálása, gyom-mentesítése. Ez eddig is, ezentúl is meg fog történni. A képviselői indítvány lakossági bejelentések alapján jött. A temetőt körbejárva látták, hogy eléggé aljnövényzet, egy-két vágásra érett fa jellemzi a vélhető telekhatárokat. A pontos határait meg fogják nézni a Földhivatalban, vagy kiméretik a polgármesteri hivatal munkatársaival. Érdemben ezekről dönteni nem tudnak, kompromisszumra törekszenek. A két felekezet képben van a kérdésről, milyen javaslattal fognak élni, kiderül. Szóba jött egy esetleges parkolónak a kialakítása. Ez az önkormányzatnak is érdeke. A fákkal kapcsolatban elmondta, hogy közmunkás hiányában megkeresik a rászoruló családokat, akik vállalják tüzifa ellenében a kivágást, a bozót kiírtását. Átadja a szót a jelenlévő vendégeknek. Bodorkós Imre jánosházi plébános: Fenntartással kezdené, idén, január 24-én ideiglenesen megbízta a Püspök úr azzal, hogy ideiglenesen Kissomlyót, Dukát, Vashosszúfalut lelkipásztori ellátásban részesítsék. Ez az állapot ideiglenes, ezért mindenképpen szeretné eszközölni, hogy a Plébánia hivatalos kormányzója jóváhagyásával mond bármit is. (Röviden bemutatkozik, elmondja 10 éve plébános, 4 éve jött Jánosházára, munkájáról, megbízatásairól beszél.) Köszöni a meghívást, hogy együttműködhetnek, ami rajtuk múlik, igyekeznek megtenni. Rátérve a temető ügyére, hasonló véleményen van mint a polgármester úr, támogatják, hogy amennyiben lenne rászoruló család a tüzelőt megkapná annak fejében, hogy kitisztítja. A kornak a követelménye is, egy tereprendezéssel a ravatalozó előtti tér kibővítése, illetve a parkoló kialakítása is. Az anyagi oldalról elmondja, hogy az egyháznak külön bevételei nincsenek, a hívek adományaiból próbálják megoldani a feladatokat, nagyon szerény költségvetéssel rendelkeznek, fenntartásra elegendő. Cserági István evangélikus lelkész: Köszöni ő is a meghívást. Megköszöni a tavalyi rendezvényük támogatását. Megpróbált jó kapcsolatot kialakítani a képviselő-testülettel. Amennyiben tudnak segíteni ők is hajlandók ebben tenni. A temetőt bejárva ők is látják, hogy tenni kell valamit.

4 4 Szorgalmazzák azt a megoldást, aki elvállalja a tisztítást a fának az elvitele fejében. A másik lépés, több irányú felvetés, igény, kérés van arra, hogy kerítsék körbe a temetőt, de ez akkora összeg lenne, hogy az egyház ezt felvállalni nem tudja, hozzájárulni sem tudnak. Az igény jogos, de a feltételek megteremtése kérdéses. Már elhangzott, de a bejárás során is felvetődött a katolikus templom körüli fák nyírása, nagyobb parkoló kialakítása. Ha a képviselő-testület fel tudná vállalni, nagy örömmel fogadnák. A bejárás során felmerült még a régi ravatalozó lebontása, hozzájárulnának a lebontásához, akár olyan megoldással, hogy anyag fejében valaki lebontja. Bodorkós Imre jánosházi plébános: Nemeskeresztúron is hasonló helyzet van, mint Kissomlyón, egyházi tulajdonban van ott is a temető. A temető üzemeltetés, fenntartás, utak rendbetétele az önkormányzat feladata, általában külön finanszírozás nélkül. A nemeskeresztúri példát említi, felterjesztették a Püspök úr elé, átadják a tulajdonjogot az önkormányzatnak. A kerítést adományokból, helyi segítséggel sikerült Nemeskeresztúron megépíteni a temető köré. A temető fenntartással kapcsolatban vannak adminisztrációs előírások, nyilvántartásokat kell vezetni. (Jánosházi temető példáját említi, felparcellázták, térképet készítettek, sírhelynyilvántartásokat vezetnek, ezt is átadták az önkormányzatnak.) Köszöni a hozzászólásokat. Összefoglalva az elhangzottakat, négy dolgot írt fel: A régi ravatalozó lebontását, talán közmunkások közreműködésével át tudja vállalni az önkormányzat, tudják hasznosítani a lebontott anyagot. A kerítéssel kapcsolatban először a fakivágásoknak, gallyazásoknak kell megtörténnie és ha ez megvalósul, akkor lehet lakossági gyűjtést is szervezni. Parkoló: neki is fájó pontja, hogy nagyon kevés autó tud elférni. A képviselő-testület felé mondja, hogy költségvetés-módosítással, műszaki felméréssel, szakemberek bevonásával megoldható. A fák metszése, kivágása komoly szakértelmet igényel, tavaly már volt rá példa a községben, van megfelelő szakember, akivel fel tudják venni a kapcsolatot. Ha több észrevétel, hozzászólás nincs, a két tulajdonos hozzájárult, akkor szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a régi ravatalozó elbontását az önkormányzat elvégezteti, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT: 17/2011.(IV.06.) számú Képviselő-testületi határozat: Kissomlyó község önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőben lévő régi ravatalozót elbontatja, megbízza a polgármestert a bontás előkészítésével.

5 5 Szavazásra teszi fel, amiről a napirend szólt, amennyiben megbíznak bennünket a tulajdonosok, akkor Németh Ferenc műszaki referenset megbízzák a temető határainak pontos felmérésével. Kérdezi, a fák kivágására nem határoznak meg valamilyen határidőt? Tavasz folyamán sor kerül erre? Akkor tudnak időpontot mondani, ha a temető pontos határainak kijelölése megtörténik. Heteken belül megoldható. Amennyiben megtörténik a kimérés, akkor az egyházközösségek tudnak-e abban segíteni, hogy kihirdetik esetleg, nemcsak az önkormányzat informálja a falut, hogy lehetőség van a haszonfa fejében kivágni a bozótot, kitisztítani a temetőt. Cserági István evangélikus lelkész: Az a kérése, hogy a legszélső fáknál figyeljenek oda, ne vágják ki teljesen, mert ott homokos terület van, a széljárás miatt mondja. Nem tarvágásra gondolt, természetesen meghagyják. Az önkormányzat részéről elmondja, hogy arra tettek ígéretet, hogy megkeresik a lakosságot. Ha nem lesz egyetlenegy jelentkező sem, akkor újra egyeztetni kell a témát. Megpróbálják lebonyolítani természetesen. Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a temető pontos határait kiméressék illetve a lakosság körében meghirdessék a haszonfa fejében történő tisztítást, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT: 18/2011.(IV.06.) számú Képviselő-testületi határozat: Kissomlyó község önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatal műszaki referensét, hogy a temető pontos határait mérje ki. Azt követően a lakosság körében meghirdetik a temetőben lévő aljnövényzet, bokrok haszonfa fejében történő tisztítását III. NAPIRENDI PONT:

6 6 Szervezeti és Működési szabályzat felülvizsgálata Az írásos anyagot mindenki megkapta (mellékelve). Javasolja így elfogadásra. Voltak olyan képviselői kezdeményezések, hogy tegyük bele a 6 kötelező testületi ülés helyett 10-et. De már most a 10.-nél tartanak, tehát okafogyott a dolog. A 6.. (4) bekezdésében le van írva, hogy a meghívót a testületi ülés időpontja előtt legalább 3 nappal kézhez kellene kapni, jelzi, hogy tegnap kapta meg a mai ülésre a meghívót. A 16 (4) bekezdését kérdezi, hogy a lakossági fórumot a képviselő-testületből valaki tarthat-e? Le van írva, hogy a község életét jelentősen befolyásoló kérdések eldöntésekor, például a csatornázáskor tartottak falugyűlést. A képviselő is összehívhat lakossági fórumot, előtte kérni kell a terem biztosítását, a meghívót neki kell kiküldeni, stb. Ebben a hivatalos fórumok vannak szabályozva, amit a polgármester hív össze, jegyzőkönyv készül róla. A 16. (5) bekezdésében a lakosságot legalább három nappal a gyűlés időpontja előtt értesíteni kell. Kéri, hogy legalább egy héttel, 10 nappal előbb legyen kihirdetve a falugyűlés időpontja. A másik javaslata, hogy vegyék bele a szervezeti és működési szabályzatba, ha egy képviselő fel akar vetetni más napirendi pontot a testületi ülésre, akkor azt a polgármester köteles legyen megszavaztatni. Ezt nem javasolja, mert vannak olyan felvetések, amire fel kell készülni, itt egy perc alatt nem lehet felkészülni. Küldjék meg írásban, ahogyan most is az összes kérelmük bent van. Még javaslata lenne a 13. (3) bekezdésében a nyilvános ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtekintéséről szól. Kérdése az, hogy ezek felkerülhetnek-e Kissomlyó község honlapjára.

7 7 Akkor kiegészítik az SZMSZ 13.. (3) bekezdését kibővítik a honlapra való felkerülésről. A 16.. (5) bekezdését pedig módosítják a falugyűlés előtt 8 nappal kihirdetik az időpontját. Szavazásra teszi fel, aki a jegyző által elmondott módosításokkal a szervezeti és működési szabályzatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. alkotja: A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet RENDELET: 4/2011.(IV.07.) képviselő-testületi rendelet: Kissomlyó község önkormányzatának képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatot a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. IV. NAPIRENDI PONT: évi gazdasági program elfogadása Előadó: Polgármester A gazdasági program tervezetét mindenki megkapta (mellékelve). Elmondja, hogy a képviselők javaslatait figyelembe véve készítették a jegyző úrral a tervezetet. Azt tudni kell, hogy ezek az elképzelések szorosan hozzátartoznak az éves pénzügyi, gazdasági helyzethez. Ezért határozták meg, hogy önerőből, pályázati pénzből mit tudnak megvalósítani. A költségvetéshez szorosan kapcsolódó programok lehetnek ezek. Próbálták magasabb színvonalon a szociális ellátások biztosítását. Kistérségi társuláson belül családsegítés, gyermekjóléti feladatok, iskolai oktatás, óvodai nevelés, községi könyvtár fejlesztés. A szennyvízhálózat megépítésénél belevették, hogy kizárólag a lakosság együttműködése esetén valósítható meg. Sportéletet fejleszteni kell, közös programok szervezése is szerepel. Hivatalos honlap megkezdte működését. Közmunkaprogram, vízelvezető árkok kiásása, csapadékvíz zavartalan lefolyása, gyommentesítés, aljnövényzet, bokorirtás bent van. A fejlesztések közé bevették a településfejlesztést, település rendezést, kultúra, közművelődés keretében színházi előadásokat. Elmondja, hogy már gyermeknapra fog jönni egy előadás. Adópolitikában figyelembe vették a helyi sajátosságokat, illetve a lakosság teherviselő képességét. Javasolja a gazdasági program elfogadását. Szavazásra teszi fel, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

8 8 HATÁROZAT: 19/2011.(IV.06.) számú Képviselő-testületi határozat: Kissomlyó község önkormányzatának Képviselő-testülete a évi gazdasági programját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. V. NAPIRENDI PONT: évi költségvetési rendelet módosítása Az írásos anyagot mindenki megkapta (mellékelve). Ha valakinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. adódik? Kérdezi, hogy 104 ezer forint közcélú foglalkoztatás saját erő emelés miből Többet kell hozzátenni, mint amit ad az állam. Kevesebb volt betervezve, mint amennyiben ténylegesen került. A TV vásárlást kérdezi, hova vették? A klubba vettek TV-t. A vadászterület használati díj? Kapjuk a vadásztársaságtól.

9 9 Az önkormányzati tulajdonban lévő erdő, utak használatáért fizeti a vadásztársaság. Azért kérdezi, mert van egy lehetőség arra, hogy azok az emberek, akik nem veszik fel a vadásztársaságtól a területhasználati díjat, ezeknek az összege összeadódik, ezt az önkormányzat eligényelheti a vadásztársaságtól 5 évre visszamenőleg. Ez kb ezer forintot tesz ki. Ehhez írni kell levelet, természetbeni juttatást is szoktak adni, amit az önkormányzat írásban kér, akár falunapon vaddisznót, vagy őzet, ilyenre lehet gondolni. Ezt körbekérdezte és így működik. kellene járni. Próbálják meg, nem tudja hány vadásztársaságnak van itt területe. Utána Próbált utánajárni, de másfél hónapra nem kapta meg a jegyzőkönyvet a földtulajdonosok közösségének képviselőjétől. Szavazásra teszi fel, aki a évi költségvetési rendelet módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: RENDELET: 5/2011.(IV.07.) képviselő-testületi rendelet: Kissomlyó község önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését megállapító 1/2010.(II.10.) rendelet módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. VI. NAPIRENDI PONT: évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása Előadó: Polgármester Az írásos anyagot mindenki megkapta (mellékelve). Elmondja, hogy a tavalyi évi pénzmaradvány összege e Ft. Javasolja elfogadásra.

10 10 A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: RENDELET: 6/2011.(IV.07.) képviselő-testületi rendelet: Kissomlyó község önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat évi zárszámadását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. VII. NAPIRENDI PONT: A szociális igazgatásról szóló rendelet módosítása Előadó: Jegyző Írásos rendelet tervezetet mindenki megkapta (mellékelve) Leírta, miért kell módosítani a szociális rendeletet. Egyrészt a Vas megyei Kormányhivatal felülvizsgálta a települések szociális rendeleteit és talált kisebb hiányosságokat, leírta, hogy mik ezek. A másik a térítési díjak és szociális ellátások díjaival kapcsolatos módosítás. Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra teszi fel, aki a szociális igazgatásról szóló rendelet módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: RENDELET: 7/2011.(IV.07.) képviselő-testületi rendelet: Kissomlyó község önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és az egyees szociális ellátási formák szabályairól, valamint a gyermekek védelméről szóló 7/1998. (VIII.26.) rendelet módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. VIII. NAPIRENDI PONT: HPV oltás

11 11 Az írásos előterjesztést mindenki megkapta (mellékelve). Már tavaly is volt ilyen döntés. Ismerteti a határozati javaslatot. Hirdető-táblára kifüggesztik idén is ezt a lehetőséget. Szavazásra teszi fel, aki egyetért az oltás költségeihez történő hozzájárulással, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT: 20/2011.(IV.06.) számú Képviselő-testületi határozat: Kissomlyó község önkormányzatának Képviselő-testülete a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásával együttműködve támogatja a éves korú lányok és fiúk méhnyak- illetve hererák elleni védőoltását. Igény esetén a költségekhez személyenként Ft-tal hozzájárul. IX. NAPIRENDI PONT: Egyebek - Vízelvezető árkok rendbetétele Banyóné Hajdu Krisztina képviselő által készített előterjesztést mindenki megkapta (mellékelve), melynek határozati javaslatát ismerteti. Annyit elmond, hogy a vízelvezető árkok tulajdonjoga a Sárvári Közútkezelő KHT-é. A Kossuth utcában lévő árkokkal így nem tudnak foglalkozni. A Jókai utcában lévő árkok rendbetétele, karbantartása, a hegytől a kocsmáig, a Petőfi utca mindkét oldala, tartozik ide. Közmunkásunk sajnos nincs. Az a véleménye, teljesen mindegy kinek a dolga, meg kell csinálni. Nemcsak Kissomlyón van így. Ugyanúgy mint a temető, hiába nem a mienk, akkor is meg kell csinálni. Nem egyszerre kellene, de van olyan terület, ahol balesetveszélyes vízátfolyásokat okoz, ez pontosan a hegyről levezető út. A Deák utcát kellene első körben megcsinálni.

12 12 Már próbálkoztak laikus módon, vízbevezetőkkel szakaszonként, lehet, hogy azokat kellene újra kitisztítani. Elmondja, hogy beszélt pályázatírókkal, az egyik pont a csapadékvíz elvezetés volt. Azt mondták, hogy vannak pályázati kiírások erre vonatkozóan, de ehhez kellene egy csomó adat, helyszínre ki kellene jönni. Jegyző úrral egyeztetni fog, hogy kiadhatók-e az adatok. ben el fogja küldeni. Ez hosszútávú megoldás lehetne. Az önkormányzatnak ez költségekkel jár, kellenek szakhatósági nyilatkozatok, stb. A Deák utcában a lakókat is meg lehetne keresni, hogy az árkok kitisztításában részt vegyenek. A Deák utcában éppen az a probléma, hogy a túloldalon van az árok, a rendelet úgy szól, hogy a előtte lévő útvonal közepéig köteles rendben tartani. Nekünk az önkormányzatnak kell ezt megoldani. Elfogadja, hogy jelöljenek ki egy-két dolgot, a pályázatírónak az adatokat le tudják adni, akár önrészt is vállalni tudnak természetesen, ha nekünk kedvezőek lesznek a kiírások. Ha összességében nézzük, azért az önkormányzat részéről ami terhet ró egy ilyen jellegű, mértékű pályázat, beruházás, az 1-2 millió forintba belekerül az önkormányzatnak. Ennek a hozadéka hosszútávon meglesz, fejlesztjük az infrastruktúrát, élhetőbbé tesszük a falut, ez a célunk. Próbálják meg a Deák utcával elkezdeni. Elmondja, hogy tavaly is kézzel kitisztították az árkot. Az első nagy esőig tartott, mert olyan nagy zúduló hordalék jön le a hegyről, hogy eltömíti. Valóban olyan komoly pályázat kellene, amit a Zsanett mondott, hogy kibetonozva folyóárkokba, ami elviszi az erős vízfolyást. (Megbeszélik az árkok hol vannak, hogyan lehetne megoldani pályázat nélkül a vízelvezetést. Tudják-e a lakosok, hogy kinek a feladata az árkok hidak takarítása?) kezdeni. Javasolja a Deák utcával próbálkozzanak meg, hogy a pályázatírók tudjanak A pályázatírók komplex megoldásban gondolkodnak. Egy beszélgetés szintjén nem tudott konkrétumokat mondani. Mind a ketten azt mondták, hogy nagyon szívesen eljönnek elmondják milyen lehetőségek vannak, nyilván kellenek adatok. Mennyibe fog ez kerülni.

13 13 Nem akar vitatkozni erről a komplett dologról, de ki meri jelenteni, hogy a 16 millióból az 5 milliós szabad tartalékunk nem fogja fedezni az önrészt. 85 %-os támogatottságú pályázatok ezek. Mind a két pályázatíró azt mondta, ilyen kis településen olyan ütemtervben szoktak dolgozni, hogy egyik évben megcsinálják az egyik szakhatósági nyilatkozatot, a következő évben a másikat. Nem tudja, hogy ez így működik-e, mert egy eljárásban kell a vízjogi engedélyezést elvégezni. Ő nem szakember, csak laikusként mondja, hogy amennyiben úgy látjuk, hogy érdemben egy beszélgetésre meghívjuk a pályázatírókat. Nem tudja meghívják-e a pályázatírókat. Először tudni kellene nagyjából mennyibe kerülne a beruházás. 10 milliós beruházásra gondol. Jánosházi példát tud mondani, maga a terveztetés 15 évvel ezelőtt 15 millió forintba került, a beruházás 400 milliós nagyságrendű. Nem mondtak összeget, de Hosszúperesztegen és Iváncon is ők csinálják. Javasolja, a jegyző úron keresztül az adatokat adják meg a pályázatírónak. Azt fogalmazzuk meg, mit akarunk velük megcsináltatni. Addig amíg nem nézik meg a település földrajzi adottságait, addig nem tudnak vele mit kezdeni. Kijönnek, elmondják milyen engedélyek stb. kellenek, hogy el tudjanak indulni. Nem ez lesz az első ilyen pályázatuk. Első körben meg kellene őket hívni.

14 14 Javasolja a következő ülésre hívják meg a pályázatíró cégek képviselőit. - Kutyaügyek A napirendet Gulyás Zsanett képviselő terjesztette a képviselők elé (mellékelve). Javaslata az állatvédelmi törvény 5. (1) bekezdéséhez társítsák a helyi rendeletet. Kapják meg a felszólítást a kutyatulajdonosok, kapjanak két hetet az ebek közterületen való kóborlását, csavargását szüntessék meg (kerítés, boksz), utána felszólítás nélkül kapják meg a gazdák az önkormányzati rendeletben leírt Ft-ig terjedő pénzbírságot. Második körben, kéri belevenni a helyi rendeletbe, hogy a képviselő-testület minden további nélkül kihívja a gyepmestert és összeszedi a szabadon kóborló összes kutyát. Ismerteti a rendeletnek azt a részét, ami a kutyák tartására vonatkozik. (Közterületre szájkosárral lehet kivinni.) Javasolja, hogy a szájkosár kötelező használatát vegyék ki a rendeletből, mert nem minden kutyára lehet feltenni. Szavazásra teszi fel, aki elfogadja, hogy a 28.. végéről vegyék ki, hogy A kutyát szájkosárral is el kell látni. Valamint a 31..-t egészítsék ki: A jegyző szükség esetén kirendeli a területileg illetékes gyepmestert és a közterületen csavargó kutyákat összeszedeti. A kutyatulajdonosok részére felszólítást küldenek ki a kutyatartás szabályairól. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT: 21/2011.(IV.06.) számú Képviselő-testületi határozat: Kissomlyó község önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kissomlyói kutyatulajdonosat szólítsa fel a kutyák szabályos tartására. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: RENDELET: 8/2011.(IV.07.) képviselő-testületi rendelet:

15 15 Kissomlyó község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és az állatok tartásáról szóló 6/2001. (IV.26.) rendelet módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. - Belső ellenőrzési feladatokról beszámoló A belső ellenőrzési feladatokról szóló beszámolót minden évben április 30-ig el kell fogadni a képviselő-testületnek. Felolvassa az írásos beszámolót (mellékelve). Szavazásra teszi fel, aki elfogadja a belső ellenőrzésről szóló beszámolót kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT: 22/2011.(IV.06.) számú Képviselő-testületi határozat: Kissomlyó község önkormányzatának Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési feladatokról szóló beszámolót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. - Celldömölki Kistérség önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2. sz. módosítása elfogadásra. A Társulási megállapodás módosítását ismerteti (mellékelve). Javasolja Szavazásra teszi fel, aki a módosítást elfogadja, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT:

16 16 23/2011.(IV.06.) számú Képviselő-testületi határozat: Kissomlyó község önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása egységes szerkezetbe foglalta Társulási Megállapodás 2. számú módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. - Boba kérelme Megkéri jegyző urat, röviden mondja el a Bobai önkormányzat kérését. A bobai önkormányzat 2 felszólítást küldött Kissomlyó polgármestere részére. Bobára járnak iskolába gyerekek Kissomlyóról, visszamenőleg 5 évre kimutatták hány gyermek járt oda, kérik a normatíván felüli hozzájárulás megfizetését, összesen Ft-ot kérnek, plusz a 2010/2011-es tanévre Ft-ot kérnek megfizetni. Véleménye szerint kérjenek részletes kimutatást, hogyan jött ki ez az összeg. Javasolja írjanak levelet Boba önkormányzatának, részletezze, mi alapján számolta ki a költségeket. Szavazásra teszi fel, aki ezt elfogadja, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT: 24/2011.(IV.06.) számú Képviselő-testületi határozat: Kissomlyó község önkormányzatának Képviselő-testülete levélben megkeresi Boba önkormányzatát, hogy Bobára járó kissomlyói iskolás gyermekek után fizetendő hozzájárulás költségeit részletezze, mi alapján számolta ki. Mivel több napirend, hozzászólás nincs Tóth Ferenc polgármester a testületi ülést órakor bezárja. K. m. f. Tóth Ferenc dr. Balás Endre polgármester jegyző

17 17

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2012. április 24-én megtartott testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2012. április 24-én megtartott testületi ülésén KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2012. április 24-én megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak:, Dr.

Részletesebben

A Pécs-Postavölgy-Árpádváros Településrészi Önkormányzat

A Pécs-Postavölgy-Árpádváros Településrészi Önkormányzat 03-3/424-6/2012. J e g y z ő k ö n y v A Pécs-Postavölgy-Árpádváros Településrészi Önkormányzat 2012. szeptember 12-én, a Pécs, Nagypostavölgy-alsó u. 33. szám alatt működő Cuháré Közösségi Ház helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. június 30-án megtartott üléséről. Kmecz Andrásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. június 30-án megtartott üléséről. Kmecz Andrásné képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Képviselőtestületének 2009. június 30-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Rácz Lajos polgármester Nagy Jánosné alpolgármester Kmecz Andrásné képviselő Szomor Gábor képviselő Pálcza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés 66-15./2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. június 25. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 7/2014.(VII.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Lejárt

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

6/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

6/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 6/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. április 21-én 17.00 órakor, a Körjegyzőség szalmatercsi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 30-án 13,00 órakor a művelődési ház középső termében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Bizottságok

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 6 Jegyzőkönyv Készült: Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 8-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án megtartott soron következő,

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 24-14/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, Elkészült: 2009. október 20.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Külsős bizottsági tag visszavonása (Baloghné Dobó Hajnalka)

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Külsős bizottsági tag visszavonása (Baloghné Dobó Hajnalka) Monorierdő Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 18-án 14:05 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 7-8 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8542 Vaszar, Fő u. 29. Szám: 22-../2012. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/12/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-12/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 17,00

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben