Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú."

Átírás

1 Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Informatikai és Településfejlesztési Bizottságának szeptember 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pintérné Bernyó Piroska Szücs Norbert Becsei Andrásné dr. Herczeg József Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia Pruch Lászlóné Szeleczkyné Szabó Katalin Dr. Mayer András Elnök Bizottsági tag alpolgármester képviselő képviselő pénzügyi főelőadó jegyző Bizottsági tag távolmaradását jelezte Indruck Zoltánné jegyzőkönyvvezető Pintérné Bernyó Piroska: Köszönti a tisztelt megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy Dr. Mayer András bizottsági tag még nem érkezett meg az ülésre. Felsorolja a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. napirendi pontról zárt ülésen tárgyalnak. Szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő PIT Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 184/2012. (IX.11.) PIT bizottság határozata Napirendi pontok elfogadásáról Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága az ülés napirendi pontját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. A Faluház vezetői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítése (zárt ülésen) 2. Baracska Község Önkormányzat évi költségvetés módosításának véleményezése 3. Baracska Község Önkormányzat I. félévi beszámolójának véleményezése 4. Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás évi költségvetés módosításának véleményezése 5. A Református Egyház parkoló kialakítására érkezett kérelmének véleményezése 6. A évi Falunap megrendezéséről szóló beszámoló véleményezése 7. A Szent László Völgye Önkormányzati Társulás társulási megállapodása felülvizsgálatának véleményezése 8. Baracska faluközpontjának komplex megújításáról a III. ütem megvalósításáról szóló tájékoztató véleményezése 9. A köznevelési törvény módosításából eredő önkormányzati feladatok előkészítése 1

2 10. Egyebek: A évi Idősek Napja megrendezésének előkészítése A Széchenyi utcában vízelvezető árok visszaállítására érkezett kérelem véleményezése A baracskai 126.hrsz-ú ingatlan adásvétele ügyében érkezett kérelem véleményezése Alpolgármesteri kérelem véleményezése Innovatív iskolák fejlesztése TÁMOP /2 pályázat benyújtásának véleményezése Zárt ülés (méltányossági kérelem véleményezése) energia beszerzés csatlakozás lehetősége Baracskai Gyermekekért Alapítvány kérelme PLC program véleményezése A határozat végrehajtásának határideje: azonnali Pintérné Bernyó Piroska: Szünetet rendel el. A szünet után megállapítja, hogy a Bizottság továbbra is 2 fővel határozatképes. 2. napirendi pont: Baracska Község Önkormányzat évi költségvetés módosításának véleményezése Pintérné Bernyó Piroska: Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele vane? Szeleczkyné Szabó Katalin: Megköszöni a pénzügyes kolleganőknek a munkáját. Pintérné Bernyó Piroska: Elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. Megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 187/2012. (IX.11.) PIT bizottság határozata Baracska Község Önkormányzata évi költségvetésének módosításának véleményezéséről Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltak alapján hagyja jóvá. 3. napirendi pont: Baracska Község Önkormányzat I. félévi beszámolójának véleményezése Pintérné Bernyó Piroska: Megkérdezi az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy az előterjesztés júniusi 30-i állapotot tükröz, most hogy állnak pénzügyileg. Pruch Lászlóné: Válaszol, hogy most mínusz forint a számlán lévő összeg, az iparűzési adóból van egy nagyobb összeg, amit vissza kell fizetni. dr. Herczeg József: Megjegyzi, hogy most lesz adófizetés. 2

3 Pruch Lászlóné: Folytatja, hogy arról még nem kaptak a Kincstártól értesítést, de július 31- ével kellett jelenteni az iparűzési adatokat. A Kincstár által folyósított SZJA közel 10 MFt-tal kevesebb lesz, mint a tervezett összeg. Pintérné Bernyó Piroska: Azért kérdezte mindezeket, mert voltak év közben olyan döntések, amikre a féléves zárás után térnek vissza. dr. Herczeg József: Igen, a következő testületi ülésre kérték ezeket a határozatokat. Pintérné Bernyó Piroska: Javasolja a I. félévi beszámolónak az elfogadását, azzal, hogy a minden nemű nem működési kiadást állítsanak le. Tehát kizárólag a bérek, és a közüzemi számlák kerüljenek kifizetésre a közeljövőben. Szeleczkyné Szabó Katalin: Szeretné, ha pontosítaná a testület, hogy konkrétan mire gondol, pl. szerződések teljesítése, stb. Pintérné Bernyó Piroska: Válaszol, hogy bérek, közüzemi számlák. A szerződésekkel kapcsolatban elmondja, hogy volt a kistérségi ülésen, és egész évben Baracska volt az egyetlen, aki napra pontosan fizetett, pontosan a tagdíjakra gondol. Még folytatni kell az elkezdett pályázat III. ütemét. Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő PIT Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 188/2012. (IX.11.) PIT bizottság határozata Baracska Község Önkormányzata költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló véleményezése Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat I. félévi beszámolójának határozat szerinti elfogadását azzal, hogy az elkövetkezendő időszakban csak a legszükségesebb működéssel kapcsolatos kiadások (bérek, közüzemi számlák, folyamatban lévő vállalkozási szerződések) kerüljenek kifizetésre a jelenlegi pénzügyi helyzet rendezéséig. 4. napirendi pont: Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás évi költségvetés módosításának véleményezése Pintérné Bernyó Piroska: Megkérdezi, hogy rendeződött-e a B-K-V-nál a helyzet. Volt-e ülés az előző ülés óta, és mi történt. Becsei Andrásné: Válaszol, hogy 7-ére hívta össze a polgármester az ülést, de nem volt határozatképes, ezért 10-én volt az ülés. Tudomása szerint dr. Herczeg József képviselő urat megválasztották elnökhelyettesnek. dr. Herczeg József: Kiegészíti, hogy december 31-ig. A két község nem kapta meg a beruházásra vonatkozó tervezeteket, javaslatokat a Fejérvíz Zrt-től, amit a baracskai képviselő-testület megszavazott. Majd ennek függvényében fognak dönteni a felújításokról. Anyagi függvényben úgy döntött a testület, hogy a számlán lévő pénzt használják fel 3

4 javításokra, a lekötött összeget nem bontják fel. Lakosságszám arányában fogják ezt a pénzt felhasználni. Mindenki olyan nyomvonal felújításra használja fel, amire akarja. Megkérdezi, hogy a jegyzőkönyv elkészült? Szeleczkyné Szabó Katalin: Válaszol, hogy folyamatban van. Becsei Andrásné: Elmondja azzal kapcsolatban, hogy a Fejérvíz Zrt. küldje meg Válnak és Kajászónak is a javaslatokat, érdekes dolog,,mert sehol sincs lefektetve, hogy a testületeknek jóvá kell hagyni. dr. Herczeg József: Válaszol, hogy így döntöttek, hogy ne csak a baracskai testület hagyja jóvá. Becsei Andrásné: Válaszol, hogy a testületi tagok azért delegáltak, hogy döntsenek az ülésen. Amennyiben a társulási megállapodás felülvizsgálata megtörténik, akkor bele kell tenni, hogy hozzájárul minden testület, vagy megbízik a delegáltakban, illetve a polgármesterében, hogy ők döntsenek a B-K-V ügyében. dr. Herczeg József: Válaszol, hogy annyi volt, hogy azt javasolták, hogy a Bekes Ügyvédi Irodával nézessék át a társulási megállapodást. Viszont január 1. napjától nem tudni mi lesz a társulással. Becsei Andrásné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy beszélt Rácskai úrral, nagyon szívesen eljönnek tárgyalni a témában. Javasolja, hogy nagyon figyeljenek majd oda. Ez tulajdonképpen három település érdeke, mivel itt már pénzről is szó van. dr. Herzceg József: Reményei szerint benne lesz a jegyzőkönyvben, hogy amennyiben probléma lesz, akkor közös költségből fog megoldódni. Ezt rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. Szeleczkyné Szabó Katalin: Megkérdezi, hogy a lakosság arány az hogy fog működni ebben az esetben? dr. Herczeg József: Válaszol, hogy mindenki gondolkodik, és utána eldöntik, hogy milyen összeg lesz erre a célra, és az lesz lakosságarányosan felosztva. Pintérné Bernyó Piroska: Szavazásra bocsátja a B-K-V Intézményi Társulás évi költségvetés módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő PIT Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 189/2012. (IX.11.) PIT bizottság határozata A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás évi költségvetés módosításának véleményezése Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás évi költségvetés módosítását az előterjesztésben szereplő határozati javaslat alapján hagyja jóvá. 4

5 Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemletető Intézményi Társulás 2012.I. félévi beszámoló véleményezéséről Pintérné Bernyó Piroska: Elfogadásra javasolja a B-K-V Intézményi Társulás I. félévi beszámolóját. Szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő PIT Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 190/2012. (IX.11.) PIT bizottság határozata A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás I. félévi beszámolójának véleményezése Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás félévi beszámolóját EFt, azaz Tízmillió- száznegyvenegyezer forint bevétellel és EFt, azaz Nyolcmillió-százhúszezer forint kiadással fogadja el. 5. napirendi pont: A Református Egyház parkoló kialakítására érkezett kérelmének véleményezése Pintérné Bernyó Piroska: Elmondja, hogy a református lelkész a bizottsági ülésre nem került meghívásra, de a testületi ülésre javasolja meghívni, mert nagyon sok felmerült kérdés van, amire szeretnének választ kapni. Becsei Andrásné: Válaszában elmondja, hogy a testületi ülésre meghívták a lelkész urat. Pintérné Bernyó Piroska: Elmondja, hogy érdekes az 166/2012. iktatószámú kérelem. Idézi, hogy Közös megbeszélésünk eredménye az lett, hogy az Egyházközség vállalta, hogy az utca és a Pap-köz találkozásánál felszíni vízátvezetést készíttet cserébe Ön megígérte, hogy az Önkormányzat elkészíttet egy átfolyót a szemközti árokba a telekhatárnál (Templom u ) az iskola felől érkező csapadékvíz átvezetésére Becsei Andrásné: Úgy gondolja, hogy ez a terv az egyház terve, kötelezettséget az Önkormányzatra nem ró. Pintérné Bernyó Piroska: Javasolja, hogy a évi koncepcióba tervezzék be ezt az összeget. dr. Herczeg József: Véleménye pedig az, hogy ne tervezzék be az összeget, hanem az egyház oldja meg. Pintérné Bernyó Piroska: Javasolja, hogy a temetőnél lévő parkoló kialakítását oldják meg úgy, hogy a vízelvezetés megfelelő legyen. Azt, hogy az árok be legyen temetve, azt a műszakis sem fogja megengedni. Becsei Andrásné: Elmondja, hogy a feljáró alatt nincs áteresz. Kötelezni kell őket arra, hogy a feljáró alá tegyenek egy átereszt. 5

6 Pintérné Bernyó Piroska: Elmondja, hogy érkezett egy másik kérelem is, amire szóbeli ígéretet kapott a lelkész úr. Becsei Andrásné: Úgy gondolja, hogy az iskola előtt jön le a nagyobb mennyiségű csapadék, ott lenne ott megoldani a vízelvezetést. Pintérné Bernyó Piroska: Nem javasolja a munkálatok elvégzését. Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatokat, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő PIT Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 191/2012. (IX.11.) PIT bizottság határozata A református egyház kérelmeinek véleményezéséről 1. Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy csak abban az esetben járuljon hozzá a Református Egyházközség kérelmében szereplő közterületi árok megszüntetéséhez, amennyiben az nem befolyásolja a vízelvezetést. 2. Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága nem javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Református Egyházközség által a Baracska, Templom u. 27. számú épület előtti közterületen, önkormányzatai beruházásban 10 fm rácsos folyóka épüljön. 6. napirendi pont: A évi Falunap megrendezéséről szóló beszámoló véleményezése Pintérné Bernyó Piroska: Örömmel olvasta, hogy a kevesebbe kerültek a kiadások, mint amennyit adtak rá. Illetve köszönhető annak, hogy jó volt a bevétel is. A helypénzzel, és a büfével kapcsolatban lenne kérdése. Megkérdezi, hogy a büfés fizetett-e helypénzt? Pintérné Bernyó Piroska tájékoztatja a jelenlevőket, hogy Dr. Mayer András bizottsági tag telefonon jelezte távolmaradását, és valószínűleg a testületi ülésen sem tud megjelenni. Pruch Lászlóné: Válaszol, hogy ő konkrétan nem tudja, hogy fizetett-e. Becsei Andrásné: Válaszol, hogy megkérdezte a másik pénzügyes kolleganőt, akitől azt az információt kapta, hogy nem, de az önkormányzat sem fizetett az ételkészítésért. Pintérné Bernyó Piroska: Válaszol, hogy rendben van. Egyértelműen látszik rajta, hogy adnak pénzt, akkor van rendes program, ha nem adnak, akkor pedig nem lesz. Szavazásra bocsátja a Falunap megrendezéséről szóló beszámoló elfogadását, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő PIT Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 192/2012. (IX.11.) PIT bizottság határozata A évi Falunapi beszámoló véleményezéséről 6

7 Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a évi Falunapról szóló beszámoló elfogadását. 7. napirendi pont: A Szent László Völgye Önkormányzati Társulás társulási megállapodása felülvizsgálatának véleményezése Pintérné Bernyó Piroska: Megkérdezi, hogy valakinek van-e hozzászólása a napirendi ponthoz. Becsei Andrásné: Elmondja, hogy jegyző asszony nagyon sokat foglalkozott a megállapodással, jogszabályokat is megnézte. A tordasi polgármester úrral is egyeztetett, és úgy tudja, hogy a javaslataik be is kerültek a megállapodásba. Szeleczkyné Szabó Katalin: Felhívja figyelmet ezzel kapcsolatban, hogy attól, hogy a magasabb szintű jogszabály hatályát veszti december 31. napjával automatikusan ezeket a társulásokat még nem szüntetik meg.. Az új jogszabály szerint június 30-ig kell felülvizsgálni ezeket a megállapodásokat. Ez még változhat. Hiszen az iskola is vagylagosan van benne, és még ott van az óvoda is. Előzetes szándék szerint úgy hallották, hogy esetleg maradnának közös önkormányzati társulásban továbbra is, de ez sem biztos. Tehát az Önkormányzatok is cáfolnak amennyire látják a számokat. Pintérné Bernyó Piroska: Válaszol, hogy ez csak egy előzetes jellegű dolog, és november végén, december elején akarnak erre a dologra visszatérni, mert az ülésen elhangzott. Javasolja, hogy vegyék tudomásul a tájékoztatást, és lépjenek túl. dr. Herczeg József: Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye tudomásul, és amennyiben a jogszabályi feltétel hozzáigazodik a dologhoz, akkor tárgyalnak róla. Pintérné Bernyó Piroska: Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 193/2012. (IX.11.) PIT bizottság határozata A Szent László Völgye Önkormányzati Társulás társulási megállapodása felülvizsgálatának véleményezéséről Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul a Szent László Völgye Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodástervezetét, azzal, hogy amennyiben a magasabb szintű jogszabály módosulása azt indokolttá teszi, akkor tárgyaljanak róla. 7

8 8. napirendi pont: Baracska faluközpontjának komplex megújításáról a III. ütem megvalósításáról szóló tájékoztató véleményezése Pintérné Bernyó Piroska: Átadja a szót a jegyző asszonynak. Szeleczkyné Szabó Katalin: A testület felkérte őt arra, hogy a pályázat III. ütemének megvalósítása közbeszerzés köteles-e vagy sem. Ennek érdekében keresték meg a közbeszerzési szakértőt, aki tájékoztatást adott arról, hogy a gyakorlat, a évi jogszabály alapján ez összevonható építési tevékenységnek minősül, ezért azt javasolta, hogy keressék meg a támogatót is. Egyetlen dolog van, ami összeköti ezt a két fázist, az pedig a támogatói szerződés, hiszen a három területre vonatkozóan egyben kapták meg a pénzt. Felkeresték ott is a közbeszerzési szakértőt, aki ugyanúgy vélekedett róla, mint a másik szakértő, hogy nem vonható össze. Azzal is szembesültek, hogy amennyiben beindítják a parkoló építését, akkor az engedély köteles, és az engedély kötelesség azt jelenti, hogy terveket kell készíttetni, a Közútkezelő az együttműködő hatóság, ami ugye legalább 2X 15 napra közzétételre teszi a döntését. Megkerestek két műszakist egymástól függetlenül. Tóth Zoltánnak volt egy olyan ötlete, mely alapján vannak olyan munkálatok, amelyek nem engedély kötelesek, javasolta, hogy próbálják meg ezeket megvalósítani. Erre vonatkozóan kértek be árajánlatokat. Gyakorlatilag az első ajánlatot tevő tudja vállalni a határidőket is. Pintérné Bernyó Piroska: Javasolja, hogy a leírtak alapján szerződjenek meg a Pálinkás Zsolt vállalkozóval. Becsei Andrásné: Elmondja, hogy teherfuvarozóként szerepel, de megnéztek mindent arra vonatkozóan, hogy a tevékenységi köre mire terjed ki. Javasolja, hogy kérjék meg a vállalkozótól az ÉNGY szerinti árajánlatot a testületi ülésig. Pintérné Bernyó Piroska: Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatok elfogadását, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő PIT Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 194/2012. (IX.11.) PIT bizottság határozata Baracska faluközpontjának komplex megújításáról a III. ütem megvalósításáról szóló tájékoztató véleményezése I. Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, az előterjesztésben szereplő építési engedélyhez nem kötött munkák elvégzését. II. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatal előtti csapadék vízelvezető rendszer kialakítása és térkő burkolat készítési munkálatainak elvégzésével Pálinkás Zsolt (2462 Martonvásár, Hunyadi u. 15.) vállalkozót bízza meg, azzal, hogy testületi ülésig kérjék meg a vállalkozótól az ÉNGY szerinti árajánlatot. 8

9 9. napirendi pont: A köznevelési törvény módosításából eredő önkormányzati feladatok előkészítése Pintérné Bernyó Piroska: Megköszöni a jegyzőnő tájékoztatóját. Megkérdezi, hogy amennyiben az iskolát elviszi az állam, akkor az igazgatónő által leírt fenntartás az továbbra is az önkormányzaté marad, vagy elviszi az épületet is? Szeleczkyné Szabó Katalin: Elmondja, hogy a jogszabály elkülöníti a fenntartót és a működtetőt. A jogszabály nyilatkozati része egyértelműen a működtetésre irányul. A 3000 fő alatti település csak a működtetésről dönthet. A 3000 fő felettiek pedig nem dönthet semmiről. Pontosítja az elhangzottakat. A jogszabály azt mondja, hogy a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást. A működtetői feladatok vállalásáról a fenntartó települési önkormányzat döntéshozatalra jogosult szervének az Nkt. Vhr. szerinti módon és formában kell nyilatkoznia. Jelenleg nincs olyan önkormányzat, hivatal, aki átlátná a költségvetési törvény szerkezetét. Szeptember 30-ig kell nyilatkozni, gyakorlatilag október 30-ig véglegesen, viszont ez átszervezésnek minősül, ezért egy csomó mindent el kellene végezni. Ő nem tett döntési javaslatot, csak sugallta, hogy a évi költségvetés szerkezet ismeretében már lesz egy - fajta viszonyítási alapjuk. Amennyiben május 31-ig a testület másképp dönt, akkor szeptember 1-től lehet lehetősége, hogy a tényleges valós működtetést már megkezdje. Azt is át kell gondolni, hogy tudják-e működtetni. vagy sem. Az is felháborodásra adhat okot, hogy van egy passzus a jogszabályban, hogy az állam a működtetéshez kérhet pénzt a székhelyre járó tanulók után. Pintérné Bernyó Piroska: Megkérdezi, hogy akkor most az lenne a célszerű, hogy azt javasolják, hogy adják oda működtetésre az államnak, nézzék meg azt az 5 hónapot, aztán utána még tudnak dönteni a működtetésről. dr. Herczeg József: Ő úgy látja, hogy az állam mindenképp rá akarja tenni az önkormányzatokra a működtetési költséget. Amennyiben bevállalják, akkor nem fognak normatívát adni, ha meg nem vállalják be, akkor meg nekik kell finanszírozni. Javasolja az elhangzott javaslatot. Pintérné Bernyó Piroska: Szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 195/2012. (IX.11.) PIT bizottság határozata A köznevelési törvény módosításából eredő önkormányzati feladatok előkészítéséről I. Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kozma Ferenc Általános Iskola működtetését a jogszabályoknak megfelelően biztosítsa. (fenntartás és működtetés az állami intézményfenntartó központ által történik) II. A képviselő-testület a működtetés esetleges önkormányzati átvállalására a évi költségvetés ismeretében térjen vissza. 9

10 10. Egyebek: A évi Idősek Napja megrendezésének előkészítése Pintérné Bernyó Piroska: Úgy gondolja, hogy forintot ne adjanak, mert az már nagyon megalázó. Nem támogatja az előterjesztés szerinti döntési javaslatot. Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia: Megkérdezi, hogy mi lenne, ha valami kis ajándékot vennének? Pintérné Bernyó Piroska: Válaszol, hogy akkor azt fogják mondani, hogy miért nem pénzt kaptak. dr. Herczeg József: Javasolja, hogy hagyja változatlanul az összeget, maradjon a forint. Pintérné Bernyó Piroska: Szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 196/2012. (IX.11.) PIT bizottság határozata A évi Idősek Napja megrendezésének véleményezéséről Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a évi Idősek Napja megrendezéséhez, a 70 éven felüli állandó lakóhellyel rendelkező baracskai lakosok részére személyenként forint összeget biztosítson a évi költségvetésből. A Széchenyi utcában vízelvezető árok visszaállítására érkezett kérelem véleményezése Pintérné Bernyó Piroska: Egyetért az előterjesztésben szereplő döntési javaslattal. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 197/2012. (IX.11.) PIT bizottság határozata A Széchenyi utcában vízelvezető árok visszaállítására érkezett kérelem véleményezéséről Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását. 10

11 A baracskai 126.hrsz-ú ingatlan adásvétele ügyében érkezett kérelem véleményezése Pintérné Bernyó Piroska: Elmondja, hogy ezt az összeget vissza kell fizetni a kérelmezőnek, érdekes dátumokkal találkozott december 17-én köttetett az előszerződés. Becsei Andrásné: Elmondja, hogy azért került elő a téma, mert az illető el akarja adni a területet, amiről kiderült, hogy árok. dr. Herczeg József: Felteszi a kérdést a hivatalvezetőnek ezekről a szerződésekről, mert ez ugye nem ez az első ilyen szerződés. Megkérdezi, hogy ezeket a szerződéseket ki kötötte meg? Szeleczkyné Szabó Katalin: Válaszol, hogy nem tudja, akkor még nem volt itt. dr. Herczeg József: Kéri, hogy testületi ülésre, amennyiben lehetséges, ezeket az adásvételi szerződéseket szeretné látni. Becsei Andrásné: Válaszol, hogy akkor még nem kellett ügyvédi ellenjegyzés a szerződésekre. dr. Herczeg József: Válaszol, hogy nem az ellenjegyzésekkel van a gond, hanem azzal, hogy köttettek olyan szerződések ilyen-olyan területekre. Jó lenne, ha az ingatlan nyilvántartással kapcsolatban valamilyen egyeztetések lennének. Nem tudni, hogy mi kinek a tulajdona, miért szednek bérleti díjat a Közútkezelő tulajdonában lévő ingatlanra, stb. Már a többedik olyan dolog, vélhetően lehet tudni, hogy ki írta alá, de kinek a felhatalmazásával. Megnézték-e a tulajdonviszonyokat, vagy csak mindent aláírásra kerül. Becsei Andrásné: Válaszol, hogy ehhez volt is testületi felhatalmazás, a másik ügyről nem tud. Az akkor testület egy cégnek adta el, de valójában ott sem valósult meg az adásvétel. Közben a cég felszámolásra került, és kérte az előleg visszafizetését. Az akkori testület azért döntött így, mivel jelentkezett az illető, hogy megvenné, befizette az előleget, a cégnek vissza lett fizetve, hogy a cég felszámolása megtörténhessen. Közben kiderült, hogy ez egy árok, önkormányzati törzsvagyon, és nem értékesíthető. Pintérné Bernyó Piroska: Elmondja, hogy ő itt ült abban a testületben, és azok a döntések úgy készültek, a mostani utolsó időszakig, hogy egy térképet sem kaptak. Ezért van mostanában, hogy minden dolog miatt kutatgat. dr. Herczeg József: Amikor azonnal kell dönteni, és nincs információ az nem igazán jó. Pintérné Bernyó Piroska: Volt itt egy magánszemély, aki megvett egy területet a kanális partján, és benzinkutat szeretett volna építeni. Ez az adásvétel úgy történt, hogy az egyik volt képviselővel volt jelen, amikor az illető a pénzt kifizette. Az adásvételi szerződésben az szerepelt, hogy három éven belül beépítési kötelezettsége van az illetőnek. Ennek már sokadik éve. Fizet-e a területre adót a tulajdonos, vagy jelenleg mi a helyzet? Akár a testületi ülésig meg lehetne nézni. Véleménye, hogy ne befektetésnek használja a Baracska legjobb részén elhelyezkedő ingatlant. 11

12 Becsei Andrásné: Válaszol, hogy még az előző adós kollega idején úgy tudja, hogy a tulajdonos meg fellebbezte a telekadót. dr. Herczeg József: Meg kell nézni, hogy befolyik-e a területre az adó. Pintérné Bernyó Piroska: Javasolja a döntési javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő bizottság 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 198/2012. (IX.11.) PIT bizottság határozata A baracskai 126.hrsz-ú ingatlan adásvétele ügyében érkezett kérelem véleményezése Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a baracskai 126-os helyrajzi számú ingatlan adásvételére vonatkozó kérelmet az előterjesztésben szereplő határozati javaslatnak megfelelően hagyja jóvá. Alpolgármesteri kérelem véleményezése Pintérné Bernyó Piroska: Szeretne elnézést kérni, de a meghívóban úgy szerepel, hogy alpolgármesteri tájékoztató, de ez nem tájékoztató, hanem kérelem. Kéri javítani. Egy kérdése lenne, hogy a polgármester úr béréből mennyi marad meg. Pruch Lászlóné: Válaszol, hogy forint marad meg. Augusztus 1. napjától van a polgármester úr táppénzen. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban javaslat, kérdés van-e. Megkérdezi az alpolgármester asszonytól, hogy milyen összegre gondolt a tiszteletdíj módosításánál? Becsei Andrásné: Úgy gondolta, hogy amennyit a testület a maradványból gondol, mert ez már egy hosszú idejű helyettesítés, és tényleg ezer éves dolgok jöttek elő, ami rendszeres napi munkát igényel. dr. Herczeg József: Javasolja, hogy amikor befejeződik ez az állapot, akkor határozzanak meg egy összeget. Pintérné Bernyó Piroska: Elmondja, hogy van egy szakmai állásfoglalás is. Amikor ezt elkezdték feszegetni, akkor nem véletlenül kezdték el. Valamit ha úgy hívnak hogy költségtérítés, akkor az azt jelenti, hogy a költségek fedezetére szolgáló összeg. Amikor nincs költség, akkor nincs költségtérítés sem. Ezt ő így értelmezte. Szeleczkyné Szabó Katalin: A polgármester átalányt választott, amire a jogszabály azt mondja, hogy 20-30% között lehet megállapítani. dr. Herczeg József: Válaszol, hogy ő ezt erőltette akkor is, ami le van írva, hogy fel lehet függeszteni, nem visszavonni. Arra az időre, amikor tartósan távol van a munkából, fel lehet függeszteni. Javasolja a polgármester költségtérítésének felfüggesztését. 12

13 Pintérné Bernyó Piroska: Úgy gondolja, mivel a feladatot más látja el, a költségek másnak keletkeznek, függesszék fel a polgármester költségátalányát, és az alpolgármester kapja meg, mert neki vannak költségei. dr. Herczeg József: Az egy dolog, hogy az alpolgármester asszony hogy járt, az egy dolog, megnyerte. Valamiféle formában nem költségtérítés formában, hanem jutalom formában, amikor befejeződik az ügy, és akkor már tudják, hogy mennyi lett a megtakarítás. Bármi javadalmazást megállapítanak, akkor az behatárolt, csak ennyi gond van vele. Becsei Andrásné: Úgy gondolja, hogy a polgármester úr megkapja a Cafeteria juttatást, a telefont, a hivatal fizeti a telefonszámláját, az ő költségei pedig megnőttek. Pintérné Bernyó Piroska: Javasolja, hogy mivel költségátalányról van szó, a polgármester betegállománya ideje alatt vonják meg, az alpolgármester tiszteletdíját pedig a maximumra emelni. Pintérné Bernyó Piroska szünetet rendel el. A szünet után megállapítja, hogy a bizottság továbbra is 2 fővel van jelen. Szeleczkyné Szabó Katalin: Elmondja, hogy az alpolgármester tiszteletdíja nem érheti el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A bizottság számításokat végez a költségátalány megállapítására vonatkozóan. Pintérné Bernyó Piroska: Nem szeretne többletköltséget az önkormányzatnak, és úgy gondolja, hogy az kapja a költségtérítést, akinek a költsége keletkezik. Pruch Lászlóné: Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a számítások alapján bruttó forintra jönne ki, az alpolgármester tiszteletdíja forint lenne, a költségtérítése pedig ennek megfelelően forint. Pintérné Bernyó Piroska: Kiegészíti azzal, hogy a polgármester költségátalánya pedig ezzel egyidejűleg felfüggesztésre kerülne. Becsei Andrásné: Kiegészíti, hogy szeptember 1. napjától legyen megállapítva. Pintérné Bernyó Piroska: Javasolja az elhangzott javaslatok elfogadását, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 199/2012. (VIII.09.) PIT bizottság határozata Alpolgármesteri kérelem véleményezéséről Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester úr tartós távolléte miatt a polgármester költségátalányát szeptember 01. napjától tartós távolléte idejére függessze fel, és ezzel egyidejűleg az alpolgármesternek a tiszteletdíját bruttó forintban, költségátalányát pedig ennek megfelelően havi forintban állapítsa meg szeptember 1. napjától. 13

14 Innovatív iskolák fejlesztése TÁMOP /2 pályázat benyújtásának véleményezése Pintérné Bernyó Piroska: A kistérségi fenntartó ezt támogatta. Rövid időn belül kell erről dönteni, javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. Szeleczkyné Szabó Katalin: Kiegészíti az elhangzottat azzal, hogy tudomásul kell venni. Pintérné Bernyó Piroska: Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 200/2012. (VIII.09.) PIT bizottság határozata Innovatív iskolák fejlesztése TÁMOP /2 pályázat benyújtásának véleményezéséről Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul az Innovatív iskolák fejlesztése, TÁMOP /2 számú a pályázat benyújtásához a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás részére szükséges támogató nyilatkozat megadását. energia beszerzés csatlakozás lehetősége Pintérné Bernyó Piroska: Elmondja, hogy az en érkezett az anyag. Jónak néz ki, de ő nem ért hozzá. dr. Herczeg József: Nem javasolja a csatlakozást. Becsei Andrásné: Úgy gondolja, hogy lehet hogy 1-2 %-ot nyernének de ez nagyon sok munkát igényelne. Pintérné Bernyó Piroska: Javasolja, hogy mivel bizonytalannak tartják a csatlakozás nyereséges oldalát, ezért nem javasolják a csatlakozás lehetőségét. Szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 201/2012. (VIII.09.) PIT bizottság határozata Energia beszerzés csatlakozás lehetősége Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyar Energia Közösség által ben megküldött tájékoztató anyagban foglaltakról ne tárgyaljon. 14

15 Baracskai Gyermekekért Alapítvány kérelme Pintérné Bernyó Piroska: Érkezett egy kérelem a Baracskai Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi titkárától. Sajnos ezek a pályázatok utófinanszírozásúak. Úgy gondolja, hogy amennyiben van rá lehetőség, akkor előlegezzék meg. Becsei Andrásné: Megjegyzi, hogy a Faluház vezető a forint összeget nem vette igénybe a pályázatra. dr. Herczeg József: Annyit azért hozzá kell tenni, habár egyetért a javaslattal, hogy amennyiben a polgármester úr megígéri, akkor azért ezt a testület elé be kellett volna hozni. Kötelezettséget vállalt forintra, még ha csak előlegként. Azért álljon már meg a menet. Pintérné Bernyó Piroska: Szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 202/2012. (VIII.09.) PIT bizottság határozata A Baracskai Gyermekekért Alapítvány kérelmének véleményezéséről Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Baracskai Gyermekekért Együtt Alapítvány által utófinanszírozással nyert forintot előlegezze meg az Alapítvány részére a pályázati végelszámolásig. PLC program véleményezése Becsei Andrásné: Megkérdezi, hogy a Fejérvíz Zrt. által megküldött PLC program beruházási javaslatra vonatkozóan van-e valami féle javaslat? dr. Herczeg József: Javasolja, hogy ezzel várják meg a másik két település döntését. Becsei Andrásné: Válaszol, hogy az önkormányzatnak nincs döntési joga a B-K-V-ban, de a delegált tagnak igen. Pintérné Bernyó Piroska: Javasolja, hogy amennyiben a B-K-V Intézményi Társulás másik két tagja bevállalja a beruházást, akkor dr. Herczeg József képviselő úr is támogassa a döntést. Természetesen a B-K-V költségvetése terhére. Szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 203//2012. (VIII.09.) PIT bizottság határozata A PLC program véleményezése Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy abban az esetben támogassa a Baracska szennyvíz átemelő rendszer PLC programjának elkészítését, amennyiben a Víziközmű Társulás másik két tagja is támogatja a beruházás megvalósulását a B-K-V Intézményi Társulás költségvetése terhére. 15

16 Mivel több hozzászólás, kérdés nem érkezett, az elnök az ülést berekesztette. Jelen jegyzőkönyv Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete 49..(2). bekezdése alapján hangfelvételről készült. k.m.f. Pintérné Bernyó Piroska Elnök 16

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. számú jegyzőkönyve Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Boriszov Zoltán

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről Jelen vannak: Boriszov

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 9/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 9/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 9/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Informatikai

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 1/2011. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 1/2011. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 1/2011. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Informatikai

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve Készült: 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Becsei Andrásné dr. Herczeg József Dr. Mayer András Pintérné

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. számú jegyzőkönyve Készült: 2013. május 30-án megtartott üléséről Jelen vannak: Boriszov Zoltán Becsei Andrásné dr. Herczeg József Dr. Mayer András

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-16/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Készült: Gazdasági, Településfejlesztési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én 10.00

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2016. január 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 4/2011. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 4/2011. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 4/2011. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Informatikai

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 5.- án 17.00 órai kezdettel megtartott kihelyezett üléséről. Közmeghallgatás Berhida Kultúrház Jelen vannak: Pergõ

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

1 SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

1 SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. 1 SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2012. március 19-én, a Szeremle Községi Önkormányzat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Elekes Péter,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 7/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előzetes

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20. napján 16.30 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013.

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-14/2013. JEGYZŐKÖNYV a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. november

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 10-én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben