J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat október 8-i üléséről 27-29/2009. ( ) sz. határozat 1

2 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat október 8-i üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Berényi József elnök köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. Külön köszöntötte a német tanárokat, valamint az óvoda pedagógusokat, akiknek meghívása szóbeli megbeszélés alapján történt. A kiküldött meghívóban a képviselők tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melyek tárgyalásában a következő változtatást javasolta: 1. napirendi pont: A helyi közoktatásra vonatkozó feltáró tanulmány megtárgyalása 2. napirendi pont: Egyebek 3. naprendi pont: I. félévi pénzügyi beszámoló Kérem a képviselőket, ha egyetértenek a javasolt módosítással, szavazzanak. A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontok tárgyalását és a javasolt módosítást elfogadta. 1. napirendi pont A helyi közoktatásra vonatkozó feltáró tanulmány megtárgyalása Előterjesztő: Berényi József elnök Berényi József: Sok mindent hallani a faluban, ezért szeretnék beszámolni az óvónőknek és a német tanároknak, hogy végül is mi történt a Kulturális, valamint a Pénzügyi Bizottság együttes ülésen. Rimai Éva ismertette a tanulmányt, aki elmondta, hogy hajósi, sváb és nincs identitása hozzá. Nagyon sajnálom, hogy ilyen kezekre bízták ezt a tanulmányt az önkormányzat képviselői, de hát ez az Ő szíve joguk. Akinek szüksége van az anyagra E- mailen eltudom küldeni, nem titkos anyag, innentől kezdve bárki hozzáférhet. Megküldtem az anyagot az Oktatási Miniszternek, az Országos Kisebbségi Önkormányzatnak, valamint szakértőnek is. Várjuk az észrevételeket és az állásfoglalásokat, melyről tájékoztatom az érdekelteket is. Elsőként Dr. Nagy Gáborné szólalt fel, és elmondta, hogy az iskolában és az óvodában a tanulmányt megvitatták. Voltak félreértések, de végül is konszenzussal végződött a megbeszélés. Óvodával kapcsolatban Rimai Éva elmondta, hogy elég sok a probléma. Logopédust alkalmaznak, és ez egy óriási előny az óvodának, hogy ilyen lehetőségük van, mert az országban sehol nincs. Német oktatással kapcsolatban többször hangoztatta, hogy nem volt feladata a tanulmánynak a vizsgálat, - akkor nem tudom, hogy minek írták bele - de mérni kell a gyerekeket az óvodában is. Gondolom ez az értekezlet során is elhangzott. Ugyanez vonatkozik az iskolára is, hogy az EU B1-es szintet (alapfokú nyelvvizsga) ír elő németből. Szándékában áll az önkormányzatnak, hogy mérni fogják az első osztályokba beiratkozó gyerekeket. Mérési eredményeket szóban szeretnék elvégezni. Ugyanez a mérés kerülne a 8. osztályosok elé is. Felvetettem, hogy a vizsgálat részét képezte a jegyző által íratott dolgozat az iskolában, amire megjött az Oktatási Minisztériumból is az állásfoglalás, hogy ez furcsa dolog és szabálytalan. Rimai Éva tájékoztatott arról, hogy ezek a dolgozatok nagyon rosszul sikerültek. Volt, aki magyarul írt, volt, aki nem adott választ rá. Ezt elhiszem, de egészében kellene látni ezt az anyagot, nem ismerem a kérdéseket. Tájékoztatott arról, hogy küld egy anyagot, de azóta két hét eltelt, de nem kaptam semmit sem. A kompetenciamérést nem tartja jó dolognak, de viszont jó eredmények születtek. Én nem tudom, de Én ezt másképp ítélem meg. A tanulói és a szülői vélemény nagyon jó lett, látni lehet, hogy a gyerekek szeretik az iskolát és a pedagógusokat. Az óvoda és az iskola túl finanszírozott. Javasolta, hogy az 5. osztályokat vonják össze, mert kevés a gyereklétszám. Iskola könyvtárt meg kellene szüntetni, mert az ÁMK keretében a művelődési házból lehetne az iskola könyvtárt ellátni. Ezt követően hozzászólások következtek, melyben Hidasi István 2

3 képviselő úr kérte Rimai Évát, hogy jöjjön el egy Képviselő-testületi ülésre és a televízió nyilvánossága előtt is mondja el, hogy mi történt az iskolában. Rimai Éva feltételezte azt, hogy azért van szükség logopédusra az óvodában, mert németet tanulnak a gyerekek és a magyart sem tudják igazából megtanulni. Ceglédbercelen sok az SNI-s gyerek és ez azért van, mert korai a nyelvoktatás. Felvetettem, hogy a kompetencia mérés alsó tagozatban jó eredményt hozott, felső tagozatban, pedig nem. Ebben az esetben hogyan zavarja a korai nyelvtanulás a ceglédberceli oktatást? Ez nem új nekünk, hiszen két évvel ezelőtt egy szülői értekezleten Megyeri István képviselő úr elmondta, hogy elemezte a kompetencia eredményt. Megállapításra jutott, hogy a szülők megfelelően képzettek, gyerekeket szeretik, ápolják és istápolják. Nem a szülői magatartás az, ami a rossz kompetencia eredményt okozza. A másik vizsgálati eredmény is jó lett, hiszen a gyerekek megfelelő képzettséggel rendelkeznek. Pedagógusok túl képzettek, kitűnő tantervünk van. Mindezek után arra a következtetésre jutottak, hogy a korai nyelvoktatás befolyásolja az eredményeket. Hidasi István képviselő úr szerette volna ezt a nagy nyilvánosság elé tárni. Megyeri István képviselő úr elmondta, hogy tisztelet övezi a pedagógusokat, és nem kellene ezt a nyilvánosság elé tárni. A kisebbségi önkormányzat részéről kérdéseket tettem fel. Rimai Éva nem tudta elmondani, hogy milyen szakértők vettek részt a tanulmány készítésében. Kisebbségi szakértőjük nincsen, de elmondta, hogy voltak olyan szakértők, akik németül tudnak beszélni. Ezt elhiszem, csak az nem nemzetiségi szakértő. Törvényi előírás alapján nemzetiségi intézményt, csak nemzetiségi szakértő vizsgálhat. Javaslom a kisebbségi önkormányzatnak, hogy a tanulmányt vizsgáltassuk meg nemzetiségi szakértővel. Polónyi Péter képviselő úr javasolta, hogy a kisebbségi önkormányzat és a községi önkormányzat együtt vizsgáltassa ezt a tanulmányt. Erre még választ nem tudtam adni, hiszen a kisebbségi önkormányzat mai ülésén tárgyalja az anyagot. Önkormányzat részéről elhangzott, hogy a németoktatást be akarják tenni a kompetencia tárgyak közé, illetve további felméréseket fognak még végezni. Rimai Éva elmondta, hogy a B1-es szintre kell eljutni a 8. osztály végére, és aki nem teljesíti, azt meg kell buktatni. A tanulmányban rengeteg csúsztatás és törvényi probléma van. Kigyűjtöttem ennek a cégnek a cégjegyzékét. Utolsó cégbejegyzése szerint könyvkiadás a főtevékenysége. Egyéb nem bolti kiskereskedelem, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, egyéb kiadói tevékenység, hangfelvétel készítése, és kiadása, saját tulajdonú bérelt ingatlanban bérbeadás üzemeltetése, társadalomtudományi-humán kutatás, fejlesztés, adatfeldolgozás, üzletviteli tanácsadás, hirdetés, máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás, máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás. Általános iskolai oktatásra nincs a cégnek tevékenységi köre. Kérem a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket. Polónyi Péter: A Kulturális, Nemzetiségi és Sport, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság együttes ülésén tárgyalta a tanulmányt. Mintha nem is egy ülésen lettünk volna az elnök úrral, legalábbis ami a tájékoztató bizonyos hangsúlyait illeti. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy-két megjegyzést tenni. Az, hogy a cégnek mire van engedélye az a cég dolga, nyilván ezt ők majd meghatározzák. Megjegyezném, hogy a máshová nem sorolt egyéb oktatásba sok minden beletartozik, konkrétan általános iskolai oktatásra engedély számot ne láttam, de biztos van. A fenntartó vizsgálatot kért és erre megbízott egy céget. Elnök úr azt mondta, hogy törvény írja elő, hogy kisebbségi intézményt csak kisebbségi szakértő vizsgálhat. Ez nem igaz, közoktatási törvény pontja alapján kisebbségi intézményben szakértői vizsgálatot az adott nyelvet beszélő szakértő végezhet. A cég képviselője azt mondta, hogy van nemzetiségi szakértőjük, ígéretet tett arra, hogy az önkormányzat megbízásából tovább folytatják a vizsgálatot, akkor kisebbségi szakértővel is fognak dolgozni. Berényi József: Akkor lesz nemzetiségi szakértő. 3

4 Polónyi Péter: Cég szakértője nem jelentette ki, hogy az SNI-s magas százalékos arányának... Berényi József: Nem is ezt mondtam, hanem azt, hogy feltételezik, hogy a magas SNI-s szám, azért alakult ki, mert a gyerekek korai nyelvoktatásban részesülnek. Polónyi Péter: Biztosan Én értettem félre. Szakértő valóban azt mondta, hogy csak kérdéseket és feltételezéseket fogalmaz meg. Ez lehet az egyik ok, de nem tud konkrét dolgot mondani, ezt meg kell vizsgálni. Berényi József: Én is ezt mondtam, nem mondtam mást. Polónyi Péter: Nekem egy kicsit másképp hangzott, de biztosan Én hallottam rosszul, mint minden mást. Javaslatot tettem arra, hogy a községi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közösen lépjen fel és kérjen szakértői vizsgálatot a probléma és a kérdéskör tisztázására. A javaslatomat most is fenntartom, függetlenül attól, hogy erről a cégről, vagy egy másikról beszélgetünk. Nem elsődleges feladat, cél, vagy elvárás lenne az, hogy a kisebbségi oktatással szemben, vagy mellette foglaljunk állást. Az lenne a lényeg, hogy közösen próbáljunk kialakítani egy álláspontot, hogy lássuk mi volt idáig, és merre kell elmozdulnunk, merre menjünk tovább. Ezzel kapcsolatban, valakikben ellenérzések születtek vagy fogalmazódtak meg és németoktatás elleni támadásnak, német kisebbség elleni támadásnak veszik, nem erről van szó. Hangsúlyoznám, hogy fel sem merült ilyen jellegű dolog. Schmidt Géza. Polónyi Péter képviselő úr utolsó mondatára szeretnék reagálni. Fel sem merült, azt nem tudom elfogadni sem tőled, sem mástól, Megyeri István képviselő úrtól meg pláne nem. A dokumentum tartalmazza azokat a dolgokat, amiről a képviselő úr beszélt. A községi önkormányzatnak és a kisebbségi önkormányzatnak együtt kellett volna megtárgyalni a kérdést. Nem ültünk le, hanem elkezdték hátulról támadni a német nyelvoktatást. A német pedagógusoknak is el kellene küldeni a tanulmányt, Ők is nagyon sajátos szempont szerint fogják elolvasni. Egy mondatot szeretnék idézni a tanulmányból: Az iskola nem a kisebbségi önkormányzat tulajdona, hanem egy magyarországi önkormányzaté, akinek nincs másik iskolája, ebből következik, hogy nem áll módjában magyarokat külön oktatni. Nem volt feladata a megbízott cégnek a nemzetiségi oktatás vizsgálata, mégis megtették, és muszáj volt írni róla, és döbbenetes dolgokat állapítottak meg. Ezt is javaslom majd elolvasni. Alkotmányellenes az óvoda és az iskola működése. Beiratkozás körüli problémákat mindannyian ismerjük, ami már óta folyamatosan arra irányul, hogy a gyerekek ne kérjék a német nyelvoktatást. Polónyi Péter: Konkrétan hány gyerek, ami ezt alátámasztja? Schmidt Géza: Nem mind ebben a tanulmányban van, csak egy részét tudtam elolvasni, mert körülbelül 20 oldalon keresztül a nemzetiségi nyelvoktatást vizsgálja, holott nem volt a feladata. Polónyi Péter: Konkrétan a tanulmányban nem tud a képviselő úr olyat mutatni, ami arra irányul, hogy a gyerekek ne kérjék a nemzetiségi nyelvoktatást. Schmidt Géza: Türelmet kérek, meg fogom keresni a tanulmányban. 4

5 Birinszki Tiborné: Ennek a tanulmánynak az első mondata úgy szól, hogy a vizsgálat elsősorban a kompetencia mérések eredményeinek okát kereső és ilyen értelemben vett hatékonysági vizsgálat. Én kerestem a kompetencia mérésekkel kapcsolatban megállapításokat, de nem találtam benne, arra viszont utaltak, hogy a gyerekek azért nem teljesítenek a kompetencia mérésekben, mert korai idegen nyelvi nevelésben, illetve oktatásban részesülnek. Óvodában és az iskolában a szakemberek áttanulmányozták, megbeszélték ezt a tanulmányt. Az értekezleten nem vettem részt, de a kollégáim szerint konszenzus nem született. Javaslom, hogy az elkészült jegyzőkönyvekkel együtt küldjük el ezt a tanulmányt több helyre. Nem értem, hogy a községi önkormányzat miért bíz meg különböző cégeket, hiszen van egy Oktatási Hivatal ezen belül független, hozzáértő szakértők, akik tudnak vizsgálódni. Úgy gondolom, ha elkészül egy tanulmány, azt illik aláírni, ezen a tanulmányon nincs aláírás. Első körben szakmai ellenőrzésről beszéltünk és felhívtam a figyelmet, hogy nemzetiségi szakértőt is vonjon be az önkormányzat. Polgármester úr jelezte, hogy a TEAM tagjai között van németes szakértő is. Úgy gondolom, hogy nemzetiségi nevelés és oktatás speciális dolog, ahhoz, hogy egy nem hozzáértő mindenféle megállapításokat és következtetéseket vonjon le. Én szeretném, hogy a tanulmányról szakemberek mondjanak véleményt és javaslom, hogy küldjük el azokat a dokumentumokat is, amit a cég rendelkezésére bocsátottak az intézmények. Az óvodát személyesen nem keresték meg a cég munkatársai, pedagógia programból és statisztikai adatokból készítették el ezt a tanulmányt. Berényi József: Az Internetről, illetve a dokumentációkból készült a tanulmány. Birinszki Tiborné: Továbbiakban javaslom, hogy a kisebbségi önkormányzat elnöke írásban keresse meg Ceglédbercel Község Jegyzőjét, hogy kérdéseinkre válaszoljon, mert szóbeli kérdéseinket hiába tesszük fel. Szeretném tudni, hogy ki készítette a tanulmányt. A kisebbségi önkormányzat az Oktatási Hivataltól kérjen javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen szakértővel vizsgáltassuk meg a tanulmányt, hiszen fontos, hogy az óvodai nevelésben és az általános iskolai oktatásban is jártas szakember legyen, mert a két terület teljesen más. Berényi József: Kértem a jegyző úrtól a bizottsági jegyzőkönyvet, valamint a tantestületi értekezletek jegyzőkönyveit is. Ígéretet kaptam arra, hogy el fogja küldeni, de még nem kaptam meg. Molnár Lászlóné: Polónyi Péter képviselő úrtól szeretném kérdezni, hogy a községi önkormányzat az üggyel kapcsolatban milyen döntést hozott, mi a dolog végeredménye és hogyan tovább? Polónyi Péter: A cég első körben elkészítette ezt a jelentést. Várható még, hogy ez a vizsgálat az elkövetkezendő időszakban folytatódik. Pontosan milyen beosztással, és milyen területeken, ezt a meghatározott módon és az előírásoknak megfelelően a cég közölni fogja. Konkrétan még nem tudom megmondani. Molnár Lászlóné: Kérésem, hogy konkrét dolgokat mi is időben szeretnénk tudni. Polónyi Péter: A közoktatási törvény előírja, hogy a vizsgálatokat az előre meghatározott módon be kell jelenteni. Mivel kisebbségi intézményről van szó az Országos Kisebbségi Önkormányzatnak is el kell küldeni, aki delegálhat meghatározott szakértőt. 5

6 Molnár Lászlóné: Kérjük is, mert a 8. osztályosok felmérése nem így történt, ennek az eredményét ezért nem tudjuk elfogadni. Berényi József: A német tanárok látták ezeket a papírokat? Molnár Lászlóné: A papírokat láttuk, az eredményeket nem rég. Berényi József: Készítettek a német tanárok valamilyen értékelést? Simonné Szeleczki Ildikó: Arra nem volt időnk. Berényi József: Június végén 8. osztályosokkal nem szerencsés ilyen felmérést íratni. Birinszki Tiborné: Polónyi Pétertől szeretném megkérdezni, hogy tudna- e válaszolna arra, hogy a községi önkormányzat mért ezt a céget bízta meg, miért nem az Oktatási Hivatalhoz fordultak? Polónyi Péter: Miért pont ezt a céget, azt nem tudom. Az önkormányzat az általa szükségesnek tartott vizsgálat elvégzésére felkérhet szakértőt. Az Oktatási Hivatalnak nem feladata az, hogy egy adott önkormányzat felkérésére vizsgálódjon. A hivatal vizsgálatot indít az egy másik történet. Birinszki Tiborné: Nekem szakértő javasolta, hogy az Oktatási Hivatalhoz kell fordulni és tudnak független szakértőt javasolni. Polónyi Péter: Javasolnak egy szakértőt, nem az Oktatási Hivatal folytatja a vizsgálatot. Berényi József: Hány pályázat érkezett erre a munkára? Birinszki Tiborné: Volt pályázat? Polónyi Péter: Nem tudom megmondani, hogy a községi önkormányzat hány céget keresett meg. Felkértek e többet, vagy csak egyet és miért pont ezt a céget. Erről nem tudok nyilatkozni. Berényi József: A cég elismerte, hogy nem volt jelen az intézményekben, kizárólag dokumentációkból dolgoztak. Dokumentációkból végezni a munkát és olyan feltételezéseket tenni, amit az anyag tartalmaz, az egy dolog. Birinszki Tiborné: Tanulmányt vizsgáltassuk meg szakértővel, és a cég által bekért dokumentumokat és a tantestületi értekezlet jegyzőkönyveit is küldjük meg. Berényi József: Kérem a képviselőket, ha egyetértenek a javaslattal, szavazzanak. 6

7 A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 27/2009. ( ) sz. határozat A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat úgy döntött, hogy a helyi közoktatásra vonatkozó tanulmányt szakértővel megvizsgáltatja. A szakértő rendelkezésére bocsátja a cég által bekért dokumentumokat, illetve az intézményekben a tanulmány megvitatása kapcsán készült jegyzőkönyveket is. Felelős: Berényi József elnök Birinszki Tiborné: A tanulmánynak a kompetencia mérések eredményeit kellett volna vizsgálnia. Javaslom a kisebbségi önkormányzatnak, mivel kisebbségi intézményekről van szó, az Oktatási Hivataltól matematika és magyar tantárgyból a kulcskompetenciákat illetően szakértői vizsgálatot kérjen. Természetesen először vizsgáljuk meg ennek a pénzügyi oldalát is. Berényi József: Kérem a kisebbségi önkormányzat tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, szavazzanak. A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 28/2009. ( ) sz. határozat A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat megbízza Berényi József elnököt, vizsgálja meg, hogy milyen összegű pénzügyi finanszírozás szükséges ahhoz, hogy a kisebbségi önkormányzat az Oktatási Hivatalnál matematika és magyar tantárgy esetében kulcskompetenciákat illetően szakértői vizsgálatot kérjen. Felelős: Berényi József elnök Birinszki Tiborné: A Kultúregyesületnek alapszabályzata van, melyben szerepel a kisebbségek jogainak védelme. Gondolom az egyesület is megkapta a tanulmányt, és szeretném kérdezni, hogy mi a véleményük róla? Kaposi József: Nem kaptuk meg, most hallottunk róla először. Birinszki Tiborné: Megkérem Berényi József elnök urat, hogy küldje meg a Német Nemzetiségi Kultúregyesület részére is a közoktatásra vonatkozó tanulmányt. Birinszki Tiborné: A tanulmányban szerepel de nem tudom szó szerint idézni -, hogy elsősorban a jól kommunikáló gyerekeknek ajánlják, hogy vegyenek részt a nemzetiségi oktatásban. Én úgy gondolom, hogy a szülőnek a kisebbségi jogaihoz való jogát erősen korlátozza ez a megállapítás. Három éves korában mérjük fel a gyereket, hogy jól kommunikál-e és részt vegyen a nemzetiségi oktatásban. Nem részletezem a szakmai ellenvetéseimet. 7

8 Polónyi Péter: Jól kommunikáló vagy nem jól kommunikáló gyerek az emlékeim szerint a jövőbeni javaslatok közül a kétnyelvű oktatásra vonatkozik. Ennek bevezetésekor meg kell gondolni, hogy ki alkalmas arra. Birinszki Tiborné: Óvodában már most kétnyelvű a nevelés. Polónyi Péter: De itt az iskoláról beszélt. Birinszki Tiborné: Én az óvodáról, a három évesekről beszéltem. Több hozzászólás nem lévén Berényi József elnök javasolta a 2. napirendi pont tárgyalását. 2. napirendi pont Egyebek Berényi József: A napokban el kell döntenünk, hogy október 23-án a kisebbségi önkormányzat koszorúz- e, mert Én nem tartózkodom itthon. A november 4-i Falunapi ünnepség programját megkapom, akkor mindenkinek en megküldöm. November 4-én a kisebbségi önkormányzat koszorúz. Birinszki Tiborné: Kérjünk írásban állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy az Általános Művelődési Központ keretén belül az intézmények szakmai önállósága mit jelent és mire vonatkozik. Berényi József: Megkérjük az állásfoglalásokat. Birinszki Tiborné: Jegyző úrtól írásban kérjünk tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a kisebbségi oktatás, nevelés iránti igény, illetve a belépés és a kilépés Ceglédbercelen hogyan zajlik? Az óvodában volt olyan gyerek, aki kérte a nemzetiségi nevelést, de most meggondolta magát a szülő és a továbbiakban nem kérte. Az Általános Művelődési Központ megbízott igazgatója ehhez hozzájárult. Volt olyan szülő, aki szeptemberben megkereste a jegyző és a polgármester urat, hogy elfelejtette a nyilatkozatot visszavinni, de szeretné a nemzetiségi nevelést kérni a gyermekének, ehhez viszont nem járultak hozzá. Törvény szerint szeptember 1-től nincs kilépés, májusban kell bejelenteni, hogy szeptembertől nem kívánja a nemzetiségi nevelést, illetve oktatást igénybe venni. Belépni pedig bármikor lehet. Ceglédbercelen ez fordítva történik, mi erről Ceglédbercel jegyzőjének a véleménye? Berényi József: Nem hozunk határozatot, a kisebbségi önkormányzat tette fel ezt a kérdést. Kérjük, hogy a jegyző úr, írásban válaszoljon ennek törvényi hátteréről. Molnár Lászlóné: Az iskola részéről is szeretnénk tudni, ezen túl hogyan fog zajlani a nyilatkoztatás? Berényi József: Oktatási Minisztérium és a Kisebbségi Ombudsman is megküldte ilyen irányú állásfoglalását. Ez évente egyszer történhet, mindig a rendszerbe lépéskor és a rendszerbe belépőktől. Az Oktatási Minisztériumnak állásfoglalása alapján az oktatás egyik része a szabadon választott órák terhére történik, ezért ezek kötelezővé válnak. A rendszerbe belépéskor a gyerek ezt vállalja, onnantól kezdve egész végig tanulja. Ceglédbercelen ezt sajátos módon értelmezik. 8

9 3. napirendi pont I. félévi pénzügyi beszámoló Előterjesztő: Berényi József elnök Berényi József: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést helyben osztott anyagként a képviselők megkapták. A Farsangszoba sikeres volt, a néptánc találkozó elmaradt. A csoportok kevés pénzt használtak fel a rendelkezésre álló keretből. Schmidt Géza: Levélben tájékoztassuk az egyesületek és a csoportok vezetőit, hogy milyen összegű pénzügyi forrás áll rendelkezésükre és abból mit használtak fel. Berényi József: A költségvetés elfogadásakor a csoportok értesítése megtörtént, mindenki ismeri a támogatás mértékét. Birinszki Tiborné: Állami támogatást még fogunk kapni? Berényi József: Az időarányos részt kaptuk meg, illetve azt az összeget, amire pályáztunk. A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 29/2009. ( ) sz. határozat A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat I. félévi pénzügyi beszámolóját Felelős: Berényi József elnök ,-Ft bevétellel ,-Ft kiadással ,-Ft tartalékkal elfogadta. Kaposi József: A költségvetés kiadási oldalán szerepel a Nyugdíjas klub CD-jének elkészítése 150 e Ft. Andó László tájékoztatott arról, hogy elkészítik a csoportok CD-jét, elvileg ezt az összeget meg lehetne spórolni. Javaslom, hogy az egyesületek és csoportok a jövőben pályázati rendszeren keresztül kapjanak támogatást. Berényi József: Olyan csoportok is működnek, akik nincsenek cégbíróság által bejegyezve, ebben az esetben ezek támogatása nem lehetséges. Birinszki Tiborné: Nekem nagyon fontos, hogy a nemzetiségi kultúrát ápoló idős embereket támogassa a kisebbségi önkormányzat. Kaposi József: Csak kiírás kérdése, hogy kik indulhatnak a pályázaton. Berényi József: A kisebbségi önkormányzat mérlegeli a javaslatot. 9

10 Birinszki Tiborné: Ragaszkodok ahhoz, hogy a jelenlegi rendszer szerint minden csoportot támogassunk. A jövőre nézve gondolkodjunk el azon, hogy a helyben megtartott rendezvényekre biztosítsunk külön pályázati lehetőséget és támogatást. Kaposi József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kisebbségi, valamint a községi önkormányzat támogatásával sikerült új kottatartókat vásárolni a Ceglédberceli Fúvószenekar részére. A továbbiakban elmondta, hogy a fúvószenekar által tartott Vivát Bercel rendezvények sikeresek, az érdeklődők száma növekszik. Berényi József: Szabó József megkeresett, hogy a november 4-i ünnepség alkalmával a templomban a német mise hogyan alakuljon. Birinszki Tiborné: A miséhez tartozó német egyházi dalokat ismeri az egyház. Több hozzászólás és napirendi pont nem lévén Berényi József elnök a kisebbségi önkormányzat ülését berekesztette. Ceglédbercel, október 30. Berényi József Elnök Birinszki Tiborné Elnök-helyettes 10

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat. 2009. április 28-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat. 2009. április 28-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. április 28-i üléséről 6-7/2009. (04. 28.) sz. határozat 1 Készült: Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. április 28-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Elekes Péter,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46.

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. január 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 26/2012. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. augusztus 10. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 3-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/12/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. május 07-én megtartott üléséről 1 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. december 10 12 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. december 10 12 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. december 10 12 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője Jegyzőkönyv Készült: Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 16-án a Városháza nagytárgyalójában megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. november 11-én, hétfőn, 11 óra 30 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20. napján 16.30 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 10-A/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én a bezi Községházban

Részletesebben

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő.

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-4/2011. iktatószám 4. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/19/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának -testülete 2014. november 19.-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 16,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. október 10-én /pénteken/ 18.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4 Ikt. sz.: MB/121-1/2012. MB-34/2012. sz. ülés (MB-82/2010-2014. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2012. október 31-én, szerdán 9 óra 3 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. május 2-i ülésérıl 11-21/2011. (05. 02.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. május 2-i

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-13/2011/JT. 252-267/2011. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-5/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 154, 155, 156, 157/2012. (IV. 18.) 2 Jegyzőkönyv

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

15. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

15. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 15. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 10-én Rétság Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: Rétság Város Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: Nbb/243-1/2013. Nbb-28/2013. sz. ülés (Nbb-105/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: Nbb/243-1/2013. Nbb-28/2013. sz. ülés (Nbb-105/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: Nbb/243-1/2013. Nbb-28/2013. sz. ülés (Nbb-105/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2013. december 16-án, hétfőn, 11 óra 07 perckor a Képviselői

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

Balatonkenesei Horgászegyesület 8174 Balatonkenese, Csónakos u. 6. Tel. / Fax: (88) 482 758 JEGYZŐKÖNYV

Balatonkenesei Horgászegyesület 8174 Balatonkenese, Csónakos u. 6. Tel. / Fax: (88) 482 758 JEGYZŐKÖNYV Balatonkenesei Horgászegyesület 8174 Balatonkenese, Csónakos u. 6. Tel. / Fax: (88) 482 758 E mail: horgasz.e@invitel.hu web: http://www.keneseinfo.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: A Balatonkenesei Horgászegyesület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta Jegyzőkönyv Készült: 2008. november 11-én 16.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Magyar János, Neuwirth László, Pallagi Ákos, Sági

Részletesebben

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester Képviselő-testületének 2011. január 10-én megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 5-14/2010. (I. 10.) számú határozatok d. rendeletek: - Ügyiratszám: Határozatok: - 5/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. december 1-ei rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. december 1-ei rendkívüli üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 16/2015. VFKB ülés JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen volt: Távol volt: Meghívottak: a Városfejlesztési

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben