Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.) 59/2015.(VI.03.) 60/2015.(VI.03.) 61/2015.(VI.03.) 62/2015.(VI.03.) Tárgy Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 2014/2015-as tanévének nevelési tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár évéről szóló tájékoztató elfogadása Döntés a 03. hrsz. kivett meddőhányó, horgásztó elbirtoklásának ellenzéséről Döntés a HEP felülvizsgálatáról Társasházak szelektív hulladékgyűjtő konténerének közterületen való elhelyezésének engedélyezése Petőfibánya, június 22. Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Dr. Gyirán Viktor Jegyző 134

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 22-én megtartott soros nyílt üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba Jelenlévő képviselők: Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Dr. Csillag Imre Tomecz László Tanácskozási joggal résztvevők: Javasolt napirendek: Dr. Gyirán Viktor, jegyző Martinkovics Sándorné, óvodavezető Ludvigné Dévai Ilona, óvodavezetőhelyettes Reichardt Angelika, Petőfi Sándor Általános Iskolásaiért Alapítvány elnöke 1. Oktatási, nevelési intézmények tájékoztatója, beszámolója Petőfi Sándor Általános Iskolásaiért Alapítvány tájékoztatója Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola tájékoztatója Előadó: Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Vezetője Iskolaigazgató, Alapítvány Elnöke 2. Indítványok, bejelentések, egyebek Megnyitja a nyílt ülést. Köszönti a jelenlévőket az iskola, illetve az óvoda részéről. Megállapítja, hogy a testület szavazatképes, mivel a testület 7 tagjából 4 fő jelen van. Nagy Katalin, Ruzsom Lajos, Juhász Péter jelezte távolmaradását. Javasolja a napirendet a meghívó szerint. Kéri, hogy aki egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. I. NAPIREND 135

3 OKTATÁSI, NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK TÁJÉKOZTATÓJA, BESZÁMOLÓJA A meghívót mindenki megkapta. Első napirendi pontunk az oktatási intézmények beszámolója, illetve tájékoztatója. A Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 2014/2015-as tanévének nevelési tevékenységéről szóló beszámolóját a 2. oldalon találjátok. Köszönjük szépen, Ildikó. Tartalmas tájékoztatást kaptunk ismét. Ildikó kívánsz-e szóbeli hozzászólást tenni? Martinkovics Sándorné, óvodavezető Három dologgal szeretném kiegészíteni a tájékoztatót. Először arról szeretnék tájékoztatást adni, hogy az óvodai tanév időtartama úgy változott, hogy szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart a tanév. Az éves beszámolót ezért augusztus 31-ig kell elkészíteni, ezután kell a nevelőtestület elé vinni és elfogadtatni. Ezért kérem, hogy a jövő évben csak ezek után legyen tárgyalva a beszámolónk. A másik dolog, amit el kell mondanom, hogy a létszám augusztus 16-tól még egy fővel csökken, mert az apci kolleganőnk elmegy. A rengeteg nyugdíjba vonulót is nehéz lesz pótolni, de így plusz egy személlyel többet kell keresnünk. A harmadik dolog, amit feltétlenül most kell megbeszélni, az az óvoda meghosszabbított nyitva tartása. Nagy az igény arra, hogy az óvoda délután négy óra után is nyitva legyen, már jelenleg is van öt gyermek, akiért a szülők nem tudnak négy óra előtt jönni. Úgy gondoltam, hogy a nyitva tartást 16:30-ig kellene meghosszabbítanunk a következő tanévtől. Dr. Gyirán Viktor, jegyző Ez túlórával, átcsoportosítással járna? Martinkovics Sándorné, óvodavezető Nem, az átfedési idő húzódna szét két és fél órára. Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Hogy alakul a jövőben a gyereklétszám? Martinkovics Sándorné, óvodavezető A gyereklétszám ezen a szinten marad, mint a mostani. Idén voltunk a mélyponton, a jövő év még ilyen lesz a létszám szempontjából, és ebből következik, hogy finanszírozás szempontjából is. De ezután már jobb lesz a helyzet, több volt a gyerekszületés. Ez az év a nyugdíjba vonulások miatt egyébként is fekete év a jubileumi jutalmak, a felmentések eléggé megnyirbálták a költségvetésünket. A szerencse az, hogy a tartalékból tudjuk a hiányt finanszírozni. De a következő év már jobb lesz. A nyitvatartási idő módosításához SZMSZ-t nem kell módosítani? Martinkovics Sándorné, óvodavezető De igen, csak előtte kell a tantestületi jóváhagyás. Mikorra várható az új SZMSZ? Jó lenne, ha az új tanévet már az új SZMSZ-szel kezdenétek! Szerintem erre térjünk vissza később. Van-e még kérdés, vélemény a beszámolóhoz? 136

4 Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 2014/2015-ös tanévének nevelési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja az kézfelnyújtással szavazzon. Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő határozatot hozta: 58/2015.(VI.22.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 2014/2015-ös tanévének nevelési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde vezetőjét értesítse. Felelős: Jegyző Határidő: 15 nap Egy kicsit most gondban vagyok, ugyanis most következne a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola tájékoztatója, illetve az iskolai alapítvány tájékoztatója. A felkérést a tájékoztatók elkészítésére már egy hónapja kiküldtük az iskolának is. A tájékoztatókat viszont csak a mai napon reggel kilenc órakor kaptuk meg. Én személy szerint nem tudtam elolvasni. Kérdezem a többi képviselőt, hogy ők el tudták-e olvasni? Ruzsom Lajos, képviselő Én nem tudtam rendesen átolvasni. Dr. Csillag Imre, képviselő Én sem tudtam elolvasni. Délután láttam, hogy megérkezett ma megérkezett a tájékoztató, de én sem tudtam elolvasni. Az a helyzet, hogy így nem tudunk szavazni. Az a javaslatom, hogy a következő testületi ülésen tárgyaljuk meg ezt az éves tájékoztatót. Annyit szeretnék mondani, hogy csütörtökön találtam meg az t, amit Jegyző úr küldött ki. Amit ismételten küldött ki. Egy hónappal ezelőtt írásban kiküldte a Jegyző úr, én írtam alá a felkéréseket. A tértivevény visszaérkezett. Kérem, hogy nézzünk utána, ki vette át a levelet! 137

5 Attól függetlenül, hogy most nem hozunk határozatot, van-e szóbeli kiegészítés? Tesszük a dolgunkat, nálunk is elkezdődnek a nyugdíjazások. Idén Gáborné megy, jövőre Novákné és Pintérné szeretne nyugdíjba menni, ha januárban nem változik a jogszabály. Sok gondot okoz a szakos tanárok hiánya az iskola életében, főleg a reálszakos tanárok hiányoznak. Nincs a környéken matematika, informatika, kémia, sem fizika szakos tanár. Nekünk leginkább az informatikaszakos és a fizikaszakos pedagógus hiányzik. Most ki tanítja a fizikát? Az igazgatóhelyettes úr, neki műszaki ismeretek és gyakorlatok végzettsége van, ezzel tud fizikát tanítani. De jó lenne egy szakos tanár, mert neki így rengeteg túlórája van. Meg gondolom, hogy a színvonal is magasabb lenne, ha egy szakos tanár tanítana. Gondolom, egy szakos tanár másképp tanítja a gyerekeket. Dr. Csillag Imre, képviselő Hány fizika óra van egy héten az iskolában? Összesen három. Ezért képtelenség erre státuszt adni. De a KLIK-es iskolák és más iskolák között nehéz ezt megoldani, mert amíg mi adunk tanárt a KLIK-es iskoláknak, a KLIK-es iskolák nem akarnak adni visszafelé. Hány elsős lesz jövőre? 14 elsős lesz. Reméljük, hogy nőni fog ez a szám, ha majd nem lesz ennyi visszatartás. Nagyon sok gyermekről derül ki, hogy nem iskolaérettek még, pedig már koruk szerint iskolakötelesek. Itt derül ki, hogy a szülők nem foglalkoznak a gyerekükkel eleget. Sok gyermek küzd tanulási nehézségekkel, mert a szülő nem mond mesét neki, nem rajzoltatja. Sok gyermek csak a televíziót nézi. Számos gyermek nem tudja rendesen megfogni még a ceruzát sem. Ez ellen az óvó nénik és mi is tehetetlenek vagyunk. Nincs elég fejlesztőóra, például heti egy órában van csak logopédus. Szomorú, hogy itt tartunk. Javaslom a testületnek, hogy az augusztusi testületi ülésre halasszuk el a tájékoztató megtárgyalását és a határozathozatalt. Következik a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár évéről szóló tájékoztatója. Az anyagot mindenki megapta. Van-e még kérdés, vélemény a tájékoztatóval kapcsolatban? Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Egy észrevételem van a tájékoztatóhoz. Mi közösségi színtér vagyunk, és nekünk nem kell egy héten egyszer egy hétvégi napon nyitva tartani, nekünk elég egy hónapban egyszer. 138

6 A tájékoztatóban benne van, hogy a könyvtárban beiratkozási díjat kell fizetni. Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Igen, eddig minden szolgáltatást ingyen lehetett igénybe venni. De a jogszabályok szerint az áfa akkor igényelhető vissza, ha bevétele képződik egy szervezetnek. Jelképes összeget kell kifizetni. 14 éves kor alatt és 70 éves kor felett ingyenes, 14 év feletti diákoknak és 70 év alatti nyugdíjasoknak 50%-os, azaz 100 Ft az éves díj. Az aktív dolgozóknak 200 Ft az éves díj. Remélem ez a díjfizetés nem okoz problémát. A tájékoztatóban még az is benne van, hogy 2018-tól szakképzett könyvtárost kell alkalmazni. Ez abból a szempontból jó, hogy egy szakképzett ember sokkal többet tud kihozni a könyvtárból, mint esetleg mi. De ez még végül is messze van. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a Bródy Sándor Könyvtár tájékoztatóját elfogadja az kézfelnyújtással szavazzon. Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő határozatot hozta: 59/2015.(VI.22.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár évéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja. Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatóját értesítse. Felelős: Jegyző Határidő: 15 nap Következő napirendi pont a beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Van-e kérdés ezekhez? /A testület a számozás nélküli határozatot 4 igen szavazattal elfogadta./ Következik a tájékoztató a jogszabály módosításokról. Van-e kérdés ezekhez? /A testület a jogszabályváltozásokról való tájékoztatást tudomásul vette./ II. NAPIREND INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSE, EGYEBEK. A következő téma, egy megkeresés Dr. Györgyfi Judit ügyvédtől. Ez a kiküldött anyag 27. oldalán található. 139

7 Jelzi, hogy neki nem töltötte be a notebookja a levelet. /A megnyitott előterjesztés 27. oldalán később megtalálta./ Akkor először elmondom a lényegét. Eddig az önkormányzat és az Egyesület között egy hallgatólagos egyezség volt a horgásztó használatát illetően. Ők rendben tartották a tavat és környékét, és az önkormányzat nem kért bérleti díjat, sőt két évvel ezelőttig még támogattuk is az egyesületet. Most vezetőségváltás volt a Horgász Egyesületnél és az új vezetőség úgy gondolta, hogy elbirtokolja az önkormányzattól a horgásztó területét. Akkor felolvasom, hogy mindenki tudja pontosan, miről van szó. /Felolvassa Dr. Györfi Judit ügyvéd, a horgásztó elbirtoklásával kapcsolatosan írt levelét, amire Detkó Tibor a Petőfibányai Bányász Horgász Egyesület elnöke adott neki megbízást./ Tehát a levélben jól ki lettünk oktatva és még küldött egy megállapodást, amit írjak alá és adjam oda ajándékba a horgásztavat az Egyesületnek A horgásztó a vagyonrendeletben és a kataszteri nyilvántartásban a korlátozottan forgalomképes besorolásban van. Ráadásul mivel ez önkormányzati, és ezáltal állami vagyon, ezt elbirtokolni nem lehet. Ami még fura ebben a történetben, az az időrendiség. Először amikor megkeresett az új vezetőség, mindenki nagyon örült. Elmondták nekem, hogy majd ők mindent rendbe raknak, mert az előző vezetőség ilyen, meg olyan csúnya dolgokat csinált. Ők szeretnék, ha tisztázott körülmények között használhatnák a tó területét. Nagyon örültem, hogy van egy felelős gondolkodású vezető. Kérésükre hozott is a testület egy határozatot, amelyben egy névleges éves bérleti díjat állapítottunk meg. Ez úgy szól, hogy tagonként Ft, de legalább Ft a tó éves bérleti díja. Az egyesület is szed tagdíjat, nem is keveset. Az új belépőknek Ft, a régi tagoknak Ft az éves tagdíj. A lényeg az, hogy kiküldtük a határozatot, illetve vártuk, hogy a megállapodást megkössük, de ezekre egy sor válasz sem érkezett a mai napig. Helyette kaptuk ezt az ügyvédi megkeresést. Jegyző úr utánanézett, beszéltünk ügyvéddel is. 30 napon belül válaszolni kell erre a levélre, ezért most a testületnek állást kell foglalni az ügyben. Mi a vélemény? Dr. Csillag Imre, képviselő A levélben benne van egy olyan hivatkozás, hogy megszakító tényező. Ő keresett meg minket, hogy állapítsunk meg bérleti díjat. Szerintem ez már megszakító tényező. Dr. Gyirán Viktor, jegyző Önkormányzati területet nem lehet elbirtokolni. Ez a levél fedi a valóságot? Én úgy tudom, hogy a tónak egy része egy magánszemélyé. Ez szerintem így nem kerek. Egyébként ez az ügyvéd egy nagyon híres ügyvéd ingatlanügyekben. Egyébként tárgyalni nem lehet az Egyesülettel? Bejöttek, megbeszéltük. Tényleg egy jelképes összeget állapítottunk meg. Tagonként Ft/év. 140

8 Hát azért sokan felháborodtak a tagok közül! De ezt nem a tagoknak kell kifizetni, hanem az Egyesületnek. A Ft-os tagdíjon nem háborodnak fel? Igen, én is beléptem és nem olcsó Ft az első belépőknek. Viszont sokan azt mondják, hogy ez is egy egyesület és inkább támogatni kellene. Megvizsgálhatnánk, hogy kit támogatunk. Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Ők kérték, hogy állapítsunk meg a bérleti díjat. Dr. Csillag Imre, képviselő Megvizsgálhatnák, de nem jöttek ide azzal, hogy nem értenek egyet a bérleti díj összegével. Nem adtak nekünk lehetőséget a tárgyalásra. Igen, ez egyébként egy nagy hiba, azt vártam volna, hogy ide jön a Detkó Tibor, és elmondja a véleményét. De amit én látok, hogy ők nagyon sok munkát beletettek a horgásztóba. Követ hozattak, padot csináltattak, utat javítottak. Igen, de most nem erről van szó. Egyébként önkormányzati területen a testület engedélye nélkül nem lehet nagyobb horderejű változtatást csinálni. Amennyiben nincs több vélemény, felolvasom a határozati javaslatot. /Felolvassa a Petőfibánya Községi Önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes 403 helyrajzi számú kivett meddőhányó, horgásztó elbirtoklásának elutasításáról szóló határozati javaslatot./ Aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. Ezt követően a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 60/2015.(VI.03.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület megismerte a dr. Györgyfi Judit ügyvéd által képviselt Petőfibányai Bányász Horgász Egyesületnek a Petőfibánya Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 403 hrsz.-ú Horgásztó elbirtoklására vonatkozó megkeresését. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Petőfibánya Községi Önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes 403 hrsz.-ú Horgásztó tulajdonjogával soha nem hagyott fel, illetve azt sem elidegeníteni, sem annak tulajdonjogát átruházni nem kívánja különösen elbirtoklás címén, ugyanis a korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlant a Ptk., az Alaptörvény, a nemzeti vagyonról szóló tv. alapján jogszerűen elbirtokolni nem lehet. 141

9 Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 15 nap Helyi esélyegyenlőségi program. Az anyagot mindenki megkapta, elolvasta. Átadom a szót Jegyző úrnak. Dr. Gyirán Viktor, jegyző 2013-ban elkészül a Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ennek elkészítését jogszabály írja elő. Ahhoz, hogy Uniós pályázatokon részt vehessünk, rendelkezni kell a településnek vele. Most jött el az idő, hogy megvizsgáljuk, ezalatt a két év alatt milyen változások történtek és aktualizáljuk a programot. Felvettem a kapcsolatot a mentorommal és ő javasolta, az legyen az első lépés, hogy a testület hozzon határozatot a program felülvizsgálatára. Hamarosan össze kell hívnunk a HEP fórumot is. Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával, kézfelnyújtással jelezze. Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő határozatot hozta: 61/2015.(VI.22.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról" szóló évi CXXV. törvény kritériumai szerint a Türr István Képző és Kutató Intézet mentorálásával és a képzésben részt vevő köztisztviselő által készített és 2013-ban 5 évre elfogadott, illetve jóváhagyott Petőfibánya Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja című dokumentumot áttekintette és a következő döntést hozta: Az áttekintést követően a Képviselő-testület arra a következtetésre jutott, hogy a felülvizsgálat szükséges, ugyanis az eltelt két év alatt a hatályos HEP-ben szükségessé vált a év óta ismertté vált statisztikai adatok feltöltése, illetve a HEP helyzetelemzésében leírt helyzetek némelyikében történtek némi változások, továbbá szükséges az intézkedési tervben szereplő intézkedéseket is áttekinteni, illetve új intézkedések is felmerülhetnek. Ugyanakkor a HEP némely pontjának megvalósíthatóságában is történtek változások vagy a tervezett intézkedések ütemezéséhez képest eltérés mutatkozik, amelyek módosítása szükséges. Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát végezze el, illetve tegye meg a Türr István Képző és Kutató Intézet felé szükséges intézkedéseket. Felelős: Jegyző Határidő: felülvizsgálatra Következő napirendi pont a 38. oldalon van, Juhász Zoltánné közös képviselő levele. A szelektív hulladékgyűjtő konténerek elhelyezésével van gondja. Ugyanis most nincs még kialakítva a helyük és ezért közterületen vannak. Minden kuka közterületen van, mert a 142

10 település szerkezete miatt máshová nem igazán lehet elhelyezni őket. Úgy gondolom, hogy nem lenne szerencsés, ha a testület szabná meg, hogy hová kerüljenek a konténerek. De ahogy láttam, mióta ez a levél kelt, már megoldódott ez a probléma sok helyen. Azt javaslom, hogy engedélyezzük a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezését arra a helyre, amely a társasház szempontjából a legmegfelelőbb, amennyiben az más jogos érdekét nem korlátozza. Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő határozatot hozta: 62/2015.(VI.22.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Juhász Zoltánné társasházi közös képviselő kérelmét és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a társasházak a szükséges mértékben a közterületre helyezhessék el a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló konténerüket, mely területet térítésmentesen biztosít a társasházak részére. A Képviselő-testület engedélyezi a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezését arra a helyre, amely a társasház szempontjából a legmegfelelőbb, amennyiben az más jogos érdekét nem korlátozza. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt tájékoztassa. Felelős: Jegyző Határidő: 15 nap A következő téma a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat. Ugyanilyen pályázat volt a konyhafelújítás is, illetve már egyszer nyertünk is ezzel Ft-ot a Művelődési Háznak. Ezt a pályázatot ig kell beadni, eléggé sürget az idő. Nincs felső határ, és az a lényeg, hogy 1:9 arányban támogatott a pályázat. Tehát ha mi egymillió önerőt biztosítunk, akkor ők adnak mellé kilencmilliót. Megkértem Székelyné Szécsy Juditot, hogy írja össze, mire lenne szükség a Művelődési Házban. Összesen tízmillió forint értékben írt össze dolgokat, amik nem luxusdolgok, csak a legszükségesebbek. Tehát nekünk egymillió forintot kell hozzátenni. Készítettünk egy táblázatot, ezt most felolvasom. /Felolvassa a táblázatot, amely azt tartalmazza, hogy melyek a legfontosabb dolgok, amelyek hiányoznak, vagy felújításra szorulnak a Művelődési Házban, és azt hogy azok mennyibe kerülnek./ Ha ezt megnyernénk, nagyban növelnénk a színvonalat főleg a kinti rendezvények tekintetében. Erről már döntött a testület az előző rendkívüli ülésen, ezt csak tájékoztatásképpen mondtam el. 143

11 Én is támogatom a pályázást. Zártláncú kamerarendszerre kaptunk árajánlatot, lehet pályázni rá. Két ajánlatot kaptunk, de a helyi vállalkozótól kapott ajánlat jóval kedvezőbb a másiknál. Itt nem sürget az idő, azt beszéltük meg a rendkívüli testületi ülésen, hogy megbeszélem a helyi vállalkozóval, hogy egyáltalán hány kamera kellene az óvodák körbekamerázásához. Ezt is tájékoztatásképpen mondtam el. Az lenne a kérésem, hogy az iskolát is kamerázzuk körbe! Kérek egy írásbeli kérelmet a következő testületi ülésre erről. Dr. Gyirán Viktor, jegyző Én felveszem a kapcsolatot a helyi vállalkozóval és úgy kérek ajánlatot, hogy a két óvoda és az iskola is benne legyen. A másik dolog, hogy mi nem tudunk a szelektív hulladékgyűjtésről. Igen, ez az én hibám, amiért elnézést kérek. Ugyanis akkora felfordulás volt a szelektív hulladékgyűjtők osztásakor, illetve a társasházakkal, hogy az összes intézményt kifelejtettem, amikor igényeltük a konténereket. De már folyamatban van ezek pótlása, hamarosan megérkezik az iskolába is a szelektív hulladékgyűjtő, és helyette elvisznek egy kommunális hulladékgyűjtőt. Ami még gond, hogy folyamatosan dugulás van, nem jó a csatorna. Az alsós diákok nem tudnak elmenni a mosdóba lent, mert használhatatlanok a mosdók. Fel kell nekik menni a felső szintre a nagyobbak mosdójába. Kérek árajánlatot Tímártól, és az ajánlatát tájékoztatásképpen el fogom küldeni. A másik gondom, hogy megint kilyukadt az egyik kazán. A Buderus szerelője azt mondta, hogy a vízlágyító folyamatosan túllágyította a vizet és ettől van a meghibásodás. Jöjjön ki a Buderus és együtt beszéljük meg, hogy mi van a kazánokkal. Én ezt így nem fogadom el, ez folyamatosan visszatérő probléma. Én azt is hallottam, hogy nem megfelelően van használva a fűtési rendszer és ez okozza a meghibásodásokat. Beszéltem azokkal is akik eddig karbantartották a kazánokat, és azt mondták, hogy az ő javaslatukkal ellentétben költségtakarékosság miatt ti nem olyan gyakran nézettétek meg a vízminőséget, mint amit ők mondtak. Jó lenne, ha pontot tennénk ennek az ügynek a végére, mert ez nem két filléres költség. Együtt beszéljük meg, odahívom a kivitelezőt is. Van még valakinek felvetése? Nekem csak annyi, hogy az L épületnél van egy megállni tilos tábla egy kivéve áruszállítás tábla. Ezt célszerű lenne levetetni. 144

12 Ezt a rendőrség javasolta, nem a testület vagy én találtam ki. Nyilván a rendőrség jobban tudja, hogy milyen táblát kell kirakni. Ezzel az a gondom, hogy az áruszállítók miatt rákényszerülnek az emberek a szabályszegésre. Én személy szerint 15 percet vártam és sorra álltak meg másodiknak az autók. Ezt a forgalmi rendet már az új testület szavazta meg, akkor megtárgyaltuk. A rendőrségnek három javaslata volt ezt fogadtuk el. Akkor az áruszállítóknak legyen kijelölt helye, úgy mint a doktornőnek. Ha tolat valaki, mert nem tud kimenni az áruszállítóról és balesetet okoz, akkor ki lesz a hibás? Dr. Csillag Imre, képviselő Amikor ezt az új forgalmi rendet elfogadtuk, már akkor elmondtuk, hogy ez sem jelent teljes megoldást a parkolás problémájára. Sajnos a helyi adottságok miatt nem tudunk jelenleg jobb megoldást. Az nem rossz ötlet, hogy jelöljünk ki a szállítóknak parkolóhelyet, hogy a többiek elférjenek az úton. De erre majd később térjünk vissza. Van még valakinek kérdése, felvetése? Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és zárt ülést rendel el. K.m.f. Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Dr. Gyirán Viktor Jegyző A jegyzőkönyv hiteléül: Kadlót Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 145

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyílt üléséről a Művelődési Ház házasságkötő helyiségében. Jelen vannak: Bobál István

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila képviselő

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-5/2012/JT. 36-48/2012. sz. határozat 4-7/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jegyzőkönyv Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Hidegkút Faluház Jelen vannak: Pénzes Erzsébet

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske, Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. november 26. 14 00 óra Az ülésen megjelent

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Szalai Gábor, Balogh Gábor, Hornyák Balázs, bizottsági tag (3 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Szalai Gábor, Balogh Gábor, Hornyák Balázs, bizottsági tag (3 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 15-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 38, 39, Elkészült: 2010. március 29. Tartalomjegyzék Az ülés megnyitása.

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 15/2013. számú Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés időpontja: 2013. június 12. Hozott határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-én 10 00 órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 4/2011. (I. 14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Budakeszi Város Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottsága 2012. április 10-én megtartott nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Budakeszi Város Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottsága 2012. április 10-én megtartott nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV 7/2012. Készült: Budakeszi Város Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottsága 2012. április 10-én megtartott nyílt ülésén. Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2015.(XI.24.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. március hó 30. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. - rendkívüli - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. október 10-én /pénteken/ 18.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. X. 30-án 16 órai kezdettel megtartott Boconád Község Önkormányzat Képviselő - testületének nyilvános üléséről a boconádi polgármesteri hivatal Tanácskozótermében. Jelen

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben