Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi pontok: 1. A évi térítési díjak megállapítása 2. Tájékoztató a B és K Bt orvosi ügyeleti ellátás feladatainak teljesítéséről 3. Tájékoztató a Közbeszerzési Bizottság évi munkájáról évi közbeszerzési terv elfogadása 5. Elvi döntés pályázatok benyújtásáról 6. Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről 7. Egyebek Rományik Ferenc: Köszöntök mindenkit! Tájékoztatom a Tanácsot, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Megállapítom, hogy 13 tagból 9-en jelen vagyunk, a Tanács határozatképes. Jegyzőkönyv vezetésére felkérem Sztruhár Anikót. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Sinkó Vilmosnét. Aki elfogadja Sinkó Vilmosné jelölését, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúan elfogadva 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Rományik Ferenc: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kovács Istvánt. Aki elfogadja Kovács István jelölését, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 14/2012.(III.27.) sz. határozat A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa elfogadja Sinkó Vilmosnét, Zebegény Község Polgármesterét és Kovács Istvánt, Letkés Község Polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőknek. Felelős: munkaszervezet vezető Határidő: azonnal Rományik Ferenc: Van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatban bejelenteni valója? Amennyiben nincs, javaslom, szavazzunk. Aki egyetért a napirendek ez irányú megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

2 15/2012.(III.27.) sz. határozat A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa a napirendi pontokat a módosításokkal együtt egyhangúan elfogadja. Felelős: elnök, munkaszervezet vezető Határidő: azonnal Rományik Ferenc: Napirendek előtt megkérem meghívott vendégeinket, tartsák meg tájékoztatójukat. Átadom a szót Dr. Nagy László Kapitány úrnak. Dr. Nagy László: Az írásbeli beszámolót mindenki megkapta. Néhány kiegészítésem lenne még az anyaggal kapcsolatosan évben statisztikai paradigmaváltás történt a rendőrségen belül a járműnélküli bűncselekmények tekintetében évben egy lopás egy rendbeli lopásnak minősült évben amennyiben okiratok is voltak abban a tegyük fel ellopott táskában az értéken kívül, akkor annyi rendbeli okirattal visszaélést statisztikáznak be mellé, ahány okirat volt benne. Tehát a bűncselekmények nem emelkedtek. Jórészt csökkennek a bűncselekmények, illetve stagnálnak. Idén áprilisban is lesz létszámfejlesztés a Váci rendőrkapitányságon. Ezt a 14 főt nem fogom szétosztani a térségben azért, mert egyben szeretnénk egy egységet tartani, hogy az arra indokolt településen együtt forduljanak elő. Véleményem szerint ezáltal a nem tisztességes szándékú emberek el fognak szokni a településről. Rományik Ferenc: Köszönjük a kiegészítést. A kistérség nevében köszönöm az egész éves munkájukat, és hogy amikor teheti, megtisztel minket a Tanácsüléseken. Úgy gondolom, akik a térségben a rendvédelmi feladatokat ellátják, nagyon sokat tettek le az asztalra. Dr. Nagy László: szeptember 15-től hatályba lép a szabálysértési törvény módosítása, melyben az elzárással sújtható szabálysértések a rendőrségre kerülnek át. Ezzel kapcsolatosan munkaerő-átcsoportosítás történik. Bár a Kormányhivatalhoz fognak tartozni, a Rendőrkapitányságnak kell az elhelyezésükről gondoskodni. Információim szerint Szobon 3 fő dolgozna, viszont a Szobi őrs nem alkalmas az elhelyezésükre. Ezzel kapcsolatosan szeretnék tárgyalni az Önkormányzattal, illetve a Kormányhivatallal. Az infrastrukturális feladatokat is meg kell oldanunk valahogy. Ehhez kérném majd a segítségüket. Kovács István: Megerősítem Elnök úr hozzászólását. A bűnelkövetés megelőzése érdekében végzett munka kiváló. Örülök, hogy az iskolában is beindították a drogprevenciós programot. Csökkent a szabálysértések száma. Köszönöm az együttműködést. Úgy érzem, a szobi Őrsparancsnok nagyon jól irányítja a munkatársait, kiváló munkát végez. Együd Bertalan megérkezett. Rományik Ferenc: Következő tájékoztató a Startmunka mintaprojektről szól. Megkérem Suszter Zsolt alezredes urat, a Belügyminisztérium koordinátorát, tartsa meg tájékoztatóját. Suszter Zsolt: Korábban 2 évig irányítottam a heves megyei Rendőrkaptányságot, tavaly augusztus 15-e óta vezényeltek be a Belügyminisztériumba és kért fel Helyettes-államtitkár úr először egy kistérség, majd egy megye, aztán még egy megye és most már ez a harmadik megye, hogy koordináljam a közfoglalkoztatás rendszerét. Elmúlt évben kezdtük Heves és Nógrád megyében. Szeretném áttárgyalni a sarkalatos kérdéseket, megbeszélni a felmerülő problémákat. Vannak már tapasztalatok a Start munka céljaival kapcsolatosan. Idén március

3 elején a 3 mezőgazdasági projekt el tudott indulni, így már vannak tapasztalatok. A Szobi kistérség évben lett Mintatérség. 13 település 243 főre 215 millió forint támogatást, plusz 100 millió forint mezőgazdasági projekt támogatást kapott. Ennél jobb finanszírozás jelenleg nincs a rendszerben. Ezen jelentős pénzösszeg ellenőrzése jelentős ellenőrzéssel is fog járni. Múlt héten küldtem egy körlevelet, melyben felhívom a figyelmet, hogy a kérelemben megjelölt vállalásokat teljesítsék. Ha ezt objektív tény, külső körülmény megakadályozza, legyen ledokumentálva. Minden változtatás a keretösszegen belül a Munkaügyi kirendeltséghez tartozik. Az eszközök nyilvántartása, megléte, amortizációja, kiadása, munkavédelmi szabályok betartása, pénzügyi elszámolások, bizonylatok megléte. A vonatkozó pénzügyi eljárásrend múlt héten jelent meg. A közfoglalkoztatásra vonatkozó eljárásrend pedig a tegnapi nap folyamán. A cél az értékteremtés volt, ami nem feltétlenül bevételt eredményezett, hanem azokat a több éve elmaradt munkákat tudja elvégezni az önkormányzat, amikre eddig nem volt pénz évben viszont arra kell koncentrálni, amik ténylegesen munkahelyet teremthetnek az elsődleges munkaerő piacon, vagy önfenntartóvá tudnak válni. Vannak már felmerült problémák. A képzés Szobot, Kóspallagot és Nagybörzsönyt érinti. Ezzel kapcsolatosan csúszás van. Tür István Szakképző és Kutatási Intézet kapta meg a képzési feladatot. A Belügyminisztérium ebben a feladatban megrendelő, így minden ezzel kapcsolatos dolgot a Tür bonyolít, így nekik kell minden ezzel kapcsolatos problémára megoldást találni. Ilyen például a munkavállalók utaztatása. Ez a TÁMOP finanszírozásból nem fedezhető. Jeleztem, hogy nem lehet diszkriminálni azokat az önkormányzatokat, akiknél nem indul képzés. A szombati kifizetéssel kapcsolatosan is vannak problémák. Az iskolát ki kell nyitni, vagyonvédelmet kell biztosítani. Ez szintén a Tür gondja, viszont a heti bér fizetése mindenhol probléma. Jelenleg nincs olyan törvényhozói akarat, miszerint ez változna. Jeleztük, hogy ez rengeteg plusz terhet jelent és mennyire nem megvalósítható. Együd Bertalan: Szob és Nagybörzsöny településekkel kapcsolatosan szólnék. Problémát okoz a szombati kifizetés, ugyanis így már pénteken ki kellene hozni az összeget a pénzintézetből. A számviteli törvény előírja, hogy Forint lehet a pénztárban. Szob Város esetében ez az összeg 1,5-2 millió forint. Tehát ütközik a számviteli törvénnyel. További probléma, hogy a kifizetés csak a pénztárossal történhet meg szombati napon. Ezt a napot pedig vagy ki kell adnunk neki, vagy kifizetni. Ez nem csak plusz költséget jelent, hanem dupla bért is kell fizetni. Jó lenne, ha a kifizetés hétköznapon történne. Suszter Zsolt: Ez országos probléma. Miniszter úr képviseli már. Ezen felül probléma, hogy a Türnek utaztatnia kell a tanárt, aki esetleg szintén közfoglalkoztatott lesz. Ha esetleg elhelyezkedik az elsődleges munkaerőpiacon, akkor őt pótolni kell. A munkavállalónak is utaznia kell. Képviseltük a problémát. A közfoglalkoztatottat is pótolni kell, ugyanis 80 százaléknak be kell fejezni a 2 éves tanfolyamot. Ha ő elhelyezkedik az elsődleges munkaerőpiacon, és nem fogja befejezni a tanfolyamot. 1 év után értelmetlen új embert bevinni a helyére, mert nem tudja bepótolni az előző év anyagát. A következő ismert probléma a közbeszerzés. Jelenleg véleményezés alatt van a rendelet, amely a közfoglalkoztatásnál engedményt tesz. Fontos még, hogy a beadott kérelem alapján kell elszámolni. A projektlábak között nincs átjárás. Ha módosítani szükséges a projektlábon belül, mert olyan előre nem látott költség merült fel, amelyet muszáj kifizetni, akkor a szükségszerű dolgokat végre lehet hajtani projektlábon és keretösszegen belül, de minden ilyen dologban a Munkaügyi kirendeltség engedélyét kell kérni. Amennyiben ilyen kérelem van, csatolni kell a módosított 8. mellékletet. Magánszemélytől történő vásárlás esetén adásvételi szerződés is elfogadható számla helyett. Nagyon fontos, hogy kimutatható és nyomon követhető legyen a munka. Ha akadályozó tényező áll be, akkor megfelelő dokumentáció és indoklás mellett lehet más feladatot is adni.

4 Rományik Ferenc: Előfordulhat, hogy rendkívüli felmondással el kell bocsátani egy közfoglalkoztatottat, és csak egy héttel később sikerül pótolni a létszámot. Ilyen esetben keletkezik az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége? Suszter Zsolt: Keletkezik, de ez az önkormányzatnál nem látszik, mert a Kincstár nem utalja le. Arányos dologi csökkenés nincs. Együd Bertalan: Ez azt jelenti, hogy 15 fővel kezdtük a programot, de a felétől csak 10 fővel tudjuk vinni, mert nincs több munkanélküli, hiába kérünk, akkor ez így áll? Dr. Sabacz Róbert: Az önkormányzatok a tervezéskor leadtak egy létszámot, leegyeztettük. Volt ahol felhívtuk a figyelmet, hogy ne feszítsük túl a létszámot a ma regisztrált álláskeresők számáig, hagyjunk mozgásteret. Nagy a kockázat, ha az adott településen nincs több munkanélküli, csak több faluval odébb, mi akkor is kiközvetítjük, a munkavállalónak pedig el kell fogadnia. Az útiköltség összege a munkáltatót terheli. Ezt pedig senki nem tervezte be. Átcsoportosítani pedig ebben az esetben nem lehet. Igazából nem az önkormányzatok mentek túl a létszámon, hanem a vízügy, a közútkezelő és az erdészetek nagyon sok embert vittek el. Suszter Zsolt: Országos szinten meg tudnánk oldani, hogy ezeket az embereket kicseréljük? Hiszen a vízügy mindenképp tervezett útiköltséget. Dr. Sabacz Róbert: A vízügy nem annyira rugalmas. Együd Bertalan: A fő probléma az, hogy akikre mi beterveztük a programot, őket elvitték előlünk. Suszter Zsolt: Véleményem szerint meg lehetne oldani. Ezen kívül utólag nem lehet hivatkozni arra, hogy nem kérték. Együd Bertalan: A heti bérfizetéssel is probléma van. Az első hónapban az előleggel megoldható volt a bérfizetés. A Kincstárban havonta van számfejtés. Van közfoglalkoztatottunk, aki adott hó 22-ig táppénzen volt. A következő héten elkezdjük módosítani az adatokat. A Munkaügyi központ felé is havonta kell jelenteni, minden hó 12-ig. Suszter Zsolt: Két nappal a kincstári számfejtés előtt kell beérni az adatszolgáltatásnak. Ezt a Kincstár Bérszámfejtési osztályának Főosztályvezetői mondták. Galanits Béláné: A gyakorlatban ez nem így működik. Az, hogy az ember mit beszél meg az osztályvezetőkkel, nem biztos, hogy úgy is lesz. Itt helyben hetente kell feladni a rendszerben, de a Kincstárban havonta történik a számfejtés, és a korrigálás. Ahol fő van, ott külön ember lenne szükséges, hogy az ellenőrzésnek megfelelően tudja végezni. Én hiányoltam is a programból, hogy nincs lehetőség olyan emberre pályázni, aki irányítani, adminisztrálni tud. Ez a évi programban tökéletesen működött. Suszter Zsolt: 30 fő fölött lehetett beállítani adminisztrátort. Galanits Béláné: Az előző koordinátorunk azt mondta, hogy egyedül Szobon lehet beállítani adminisztratív munkatársat. Suszter Zsolt: Megérdeklődöm a logisztikai főosztályon, hogy átcsoportosítással meg tudjuke oldani.

5 Kiss László: Márianosztra-Ipolydamásd-Kóspallag körjegyzőséget lát el. Így már itt is közel 50 fő lesz a közfoglalkoztatottak száma. Állíthatunk be mi is közfoglalkoztatottat? Suszter Zsolt: Nem ígérek megoldást, de utána érdeklődök, és jelzek a Munkaügyi központnak. Ha további probléma merül fel, kérem, keressenek a megadott telefonszámon. Dr. Sabacz Róbert: Új elszámoló lapok vannak, illetve a tájékoztatóban szerepelnek a formai dolgok. Ezek szerint kell történnie az elszámolásnak. Kérném, hogy mindenki a projektje indulása előtt 15 nappal nyújtsa be a munkaerőigényt. Van-e lehetőség, hogy ha az adott településről, vagy környékéről nincs megfelelő munkaerő, akkor azt mondja, hogy nem tudja megvalósítani a projektet a hatósági szerződés ellenére sem? Suszter Zsolt: Igen, visszafizetési kötelezettsége van. Dr. Sabacz Róbert: Mivel a többi projektje elindult, eszközöket is vásárolt. Ezeket is vissza kell fizetnie? Suszter Zsolt: Ha a projektlábon belül nem tudja megvalósítani, akkor az egész támogatás ugrik. Dr. Sabacz Róbert: Dologi előlegre 70 % lett kifizetve. A további 30 % kifizetésére akkor kelül sor, ha az előleggel elszámoltak. Rományik Ferenc: Amennyiben nincs további kérdés, köszönöm, hogy eljöttek és tájékoztattak minket. 1. Napirend Rományik Ferenc: Első napirendi pontunk a évi térítési díjak megállapítása. A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Sinkó Vilmosné: A Pénzügyi Bizottság a napirendet elfogadásra javasolta. Galanits Béláné: Az érintett Intézményvezetőknek elküldtem az előterjesztést az önköltségszámítással együtt. Menyhárt Ottóné javasolta, hogy a bentlakásos intézményeknél egységesítve legyen a térítési díj. Az átlag Forintra jön ki. A határozatban még külön szerepel a három intézmény díja. Felhívom a figyelmet, hogy a Kormányhivatal a tavalyi évben ellenőrizte a szociális ágazat tevékenységét, és kifogásolta, hogy egységes térítési díjakat alkalmazunk. Ezzel nem értek egyet, mert a jogszabály azt mondja, hogy feladatonként kell meghatározni, egy feladat pedig egy bentlakásos ellátás. Ha idén is a hölgy jön, valószínűleg idén is kifogást fog emelni, de ez a Forintos emelkedés a gondozottaknál talán annyira nem okoz nagy problémát. A szociális étkezésnél két javítás van, Kemencénél a kiszállítást nem adtuk hozzá, Szobnál pedig elírás történt. Elmúlt évben meghatároztuk, hogy Bernecebaráti község Képviselő-testülete alkot rendeletet. Idén április 30-ig minden önkormányzat jelezzen vissza. Ha nem él ezen lehetőségével, mi elfogadottnak tekintjük, és elküldjük Bernecebarátinak, mert az elmúlt évben annyira elhúzódott, hogy év végére sikerült rendeletet alkotni. Menyhárt Ottóné: Meg szeretném erősíteni Munkaszervezet vezető asszonyt. A 3 bentlakásos intézmény közt Forintos különbség lenne, elindulna a vándorlás. Az egységesített térítési díj nagyon jónak számít. A környékünkön Forint körül vannak

6 ezek az összegek. A házi gondozás díja tavaly egységes volt. Szeretném, ha lehetne idén is. Nagyon nagy szükség lenne a gondozásra minden településen. Galanits Béláné: A határozati javaslat alapján egységesen van megállapítva Forintban. A két intézményben megszűnt az átjárhatóság. Ott nem lehet átlag. Rományik Ferenc: Amennyiben nincs további hozzászólás, javaslom, szavazzunk. Megkérem Munkaszervezet vezető asszonyt, olvassa fel a határozati javaslatot. Galanits Béláné: A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa a szociális alap, szakosított ellátások térítési díjait az alábbiak szerint állapítja meg. A megállapított térítési díjak azoknál a jogcímeknek, amelyek ÁFA kötelesek tartalmazzák az általános forgalmi adót is. Bentlakásos intézményi térítési díj: Ft /fő/hó Nappali ellátás Intézmény Teljes ellátás Csak ebédet igénybe vevő Napi 3 x étkezés Reggeli Vacsora Étkezés nélkül Bernecebaráti Kemence Vámosmikola Nagybörzsöny Szob Szociális étkeztetés Intézmény Kiszállítás díja Kiszállítással együtt Bernecebaráti Kemence Vámosmikola Nagybörzsöny Szob Perőcsény Kóspallag Ipolytölgyes Ipolydamásd Letkés Márianosztra

7 Házi segítségnyújtás Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Ft/óra. Gondoskodás"összefogással" SZEBK: Ft/óra. A személyi térítési díjakat az intézményvezető jövedelemvizsgálat után állapítja meg a jogszabályoknak megfelelően. Felelős: munkaszervezet, intézményvezetők Határidő: Bernecebaráti Község Önkormányzata rendelet kihirdetési időpontja Rományik Ferenc: Aki felolvasott határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 16/2012. (III.27.) sz. határozata A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa a szociális alap, szakosított ellátások térítési díjait az alábbiak szerint állapítja meg. A megállapított térítési díjak azoknál a jogcímeknek, amelyek ÁFA kötelesek tartalmazzák az általános forgalmi adót is. Bentlakásos intézményi térítési díj: Ft /fő/hó Nappali ellátás Intézmény Teljes ellátás Csak ebédet igénybe vevő Napi 3 x étkezés Reggeli Vacsora Étkezés nélkül Bernecebaráti Kemence Vámosmikola Nagybörzsöny Szob Szociális étkeztetés Intézmény Kiszállítás díja Kiszállítással együtt Bernecebaráti Kemence Vámosmikola Nagybörzsöny Szob

8 Perőcsény Kóspallag Ipolytölgyes Ipolydamásd Letkés Márianosztra Házi segítségnyújtás Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Ft/óra. Gondoskodás"összefogással" SZEBK: Ft/óra. A személyi térítési díjakat az intézményvezető jövedelemvizsgálat után állapítja meg a jogszabályoknak megfelelően. Felelős: munkaszervezet, intézményvezetők Határidő: Bernecebaráti Község Önkormányzata rendelet kihirdetési időpontja 2. Napirend Rományik Ferenc: Következő napirendi pontunk a tájékoztató a B és K Bt orvosi ügyeleti ellátás feladatainak teljesítéséről. Az ügyvezető sajnos nem tudott eljönni, de az anyag kiosztásra került. Van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? Bárdi Alex: A mai nap folyamán Vámosmikola Község Önkormányzata az elmaradását átutalta. Antal Gyuláné: Nagybörzsöny Község Önkormányzata is. Galanits Béláné: Az anyagot kiküldtük amikor a B és K megbízásából ügyvédi iroda fizetési felszólítást küldött. Volt önkormányzat, aki azonnal intézkedett. Nagy gondot jelent a finanszírozás. Tésa Község még évről is tartozik. Nem jelentős a havi összeg, de évek alatt összegyűlt. A többi önkormányzat közül Szob Város tartozik a legnagyobb összeggel. Az ügyeleti autó összetört. Szerencsére az ügyeletes orvos nem sérült meg. A biztosítóval felvették a kapcsolatot. A kártérítés összege Ft. Ebből biztos nem lesz új autó. Nem tudom, hogy hogyan lesz így ellátva a feladat. Ahogy a B és K leírta, nagy gondot jelent a bérleti díj fizetése a Szakorvosi Rendelőintézetben. Nem tudom, hogy meg lehetne-e oldani, hogy más helyen legyen a központi ügyelet. Már szó volt arról is, hogy megszünteti Szobon az ügyeletet, és csak Vámosmikolán lesz. Már beszéltünk arról is, hogy a Családsegítő Szolgálatnál lehetne az ügyeleti ellátás úgy, hogy a rezsihez hozzájárul. Menyhárt Ottóné: A Családsegítő Szolgálathoz nem biztos, hogy hozzájárul az ÁNTSZ, de mondjuk egy orvosi rendelőben a kötelező felszerelés meg van. Szobon is vannak háziorvosok. Náluk lehetne. Galanits Béláné: Az összes eszközt évben a Társulás vásárolta meg 11 millió forint értékben, amit a szobi Szakorvosi Rendelőintézet használ.

9 Bárdi Alex: Vámosmikolán a diszpécserszolgálat ki van alakítva a helyiség rendelőnek, meg vannak az eszközök, teljesen függetlenül a háziorvostól. Az esetek többségében telefonos bejelentésre mennek az orvosok. Galanits Béláné: Most nagyon fontos, hogy az önkormányzatok teljesítsenek. Sinkó Vilmosné: Egy évvel ezelőtt beszéltünk már erről. Akkor Lőrincz doktor úr elmondta a problémáit, és akkor egy nagyon erélyes határozat született, amit mindenki elfogadott. Kérem, mindenki tartsa magát ehhez. Nem jó egy önkormányzatnak sem, ha veszélyezteti a saját és a Társulás létét. Stefkó Imre: Saját autóval végzik az ellátást? Nem lehetne lízingelni egy autót? Galanits Béláné: Saját autóval végzi mindenki az ellátást. A Szolgáltató feladata, hogy biztosítsa az autót. Kiss László: Lehet tudni, hogy mennyi az összes tartozás? Galanits Béláné: Már pontos adatot nem tudok mondani, mert többen fizettek. Körülbelül 2,5 millió forint lehet. A fizetési felszólítás Forint. Ezzel már eleve nem értettünk egyet, mert időközben történtek kifizetések. Kiss László: Ennek jelentős részével a székhelytelepülés tartozik? Galanits Béláné: Igen. Közel a felével. Tavaly szeptember óta nem fizettek. Kiss László: A levélben leírja, hogy felelőtlenség az ügyelet további működtetése ilyen paraméterek mellett. Nem tudom, mennyire veszik ezt komolyan. Galanits Béláné: Még nem érkezett megkeresés, hogy felbontják a szerződét, de ha ez sorra kerül, akkor az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk a feladat ellátásáról. Kanizsay Zoltán Nem értem, hogy ha ennyire nagy gondot okoz a magas bérleti díj, akkor miért nem léptek eddig? Nem a mi dolgunk, hogy ebben döntsünk. Rományik Ferenc: Igazat adok ebben, hiszen ha nem tudja működtetni a bérleti díj miatt, akkor felmondhatja a bérleti jogviszonyt, és olcsóbbat kereshet. Sajnálom, hogy az Ügyvezető nem tudott eljönni. Jelezni fogjuk ezeket neki. Gyenes Zoltán: Az üdülőterületek után a finanszírozás problémáját fölfelé jelezni kellene. A másik gond, hogy az eszközök után ő nem fizet nekünk. Mi lesz azokkal az eszközökkel, ha felbontják a szerződést? Galanits Béláné: Az összes eszközt az ösztönző pályázatból vettük. Nem hiszem, hogy a 6 év alatt teljesen leamortizálódott volna minden. Rományik Ferenc: Amennyiben nincs további hozzászólás, javaslom, szavazzunk. A határozati javaslat az alábbi. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa a B és K 96 Bt orvosi ügyeleti ellátás feladatainak teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

10 17/2012. (III.27.) sz. határozat A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa a B és K 96 Bt orvosi ügyeleti ellátás feladatainak teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: elnök, munkaszervezet vezető Határidő: azonnal 3. Napirend Rományik Ferenc: Következő napirendi pontunk a tájékoztató a Közbeszerzési Bizottság évi munkájáról. Gyenes Zoltán: A Közbeszerzési Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja. Rományik Ferenc: A határozati javaslat az alábbi. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa a Közbeszerzési Bizottság évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 18/2012. (III.27.) sz. határozat A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa a Közbeszerzési Bizottság évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: elnök Határidő: azonnal 4. Napirend Rományik Ferenc: Következő napirendi pontunk a évi közbeszerzési terv elfogadása Gyenes Zoltán: A Közbeszerzési Bizottság a évi közbeszerzési tervet elfogadásra javasolja. Rományik Ferenc: A határozati javaslat az alábbi. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa a Közbeszerzési a évi Közbeszerzési tervet elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 19/2012. (III.27.) sz. határozat A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa a évi Közbeszerzési tervet elfogadja. Felelős: elnök Határidő: azonnal

11 5. Napirend Rományik Ferenc: Következő napirendi pontunk elvi döntés pályázatok benyújtásáról. Az előterjesztés megküldésre került. Pályázni szeretnénk Bernecebaráti, Kemence, Nagybörzsöny, Márianosztra Tagóvodák nyílászáró cseréjére. A holnapi nap folyamán a gyártó jön felmérni az állapotot. A tavalyi év folyamán is benyújtottunk pályázatot, de még nem került elbírálásra. Galanits Bélán: A támogatási okirat megkötése után előleget utalnak át, és ahogy a vállalkozói szerződést aláírják, a teljes összeg átutalásra kerül. Majd nyilatkozni kell novemberben, hogy a feladatot január 1-től ki fogja ellátni. Bárdi Alex: A vámosmikolai óvoda utólagos külső hőszigetelést be lehetne venni? Rományik Ferenc: Próbáljuk meg. Készíttessen egy árajánlatot, és amennyiben belefér, akkor beletesszük. A másik pályázat a bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése felhívás. A pályázat benyújtásához szükséges elvi döntés szükséges. Az önkormányzatok a saját forrást megfizetik. A határozati javaslat az alábbi. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa pályázatok benyújtásáról dönt. A Belügyminiszter 4/2012. (III. 1.) BM rendelete szerint a Bernecebaráti, Kemence, Nagybörzsöny, Márianosztra Tagóvodák nyílászáró cseréjére, illetve Vámosmikola Tagóvoda külső hőszigetelés címen pályázatot nyújt be. A pályázathoz szükséges Forint saját forrást az érintett önkormányzatok biztosítják. A TÁMOP B-12/1 kódszámú pályázati kiírás alapján pályázat benyújtásáról dönt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 20/2012.(III.27.) sz. határozat A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa pályázatok benyújtásáról dönt. A Belügyminiszter 4/2012. (III. 1.) BM rendelete szerint a Bernecebaráti, Kemence, Nagybörzsöny, Márianosztra Tagóvodák nyílászáró cseréjére, illetve Vámosmikola Tagóvoda külső hőszigetelés címen pályázatot nyújt be. A pályázathoz szükséges Forint saját forrást az érintett önkormányzatok biztosítják. A TÁMOP B-12/1 kódszámú pályázati kiírás alapján pályázat benyújtásáról dönt. Felelős: elnök Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően 6. Napirend Rományik Ferenc: Következő napirendi pontunk a tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről. Galanits Béláné: A B és K Bt-nek való tartozásról már beszéltünk. Elkészült a évi beszámoló, most fogunk az önkormányzatokkal elszámolni. Bérkifizetés közeledik. A nettó bér megfizetését kérjük az intézmény számlájára. A felzárkóztatási program gesztor településének Ipolytölgyesnek kellene lennie. Erről majd beszélünk még.

12 7. Napirend Rományik Ferenc: Következő napirendi pontunk az egyebek. Galanits Béláné: Tanfolyam szervezésére kerül sor a kistérségben. Mindenkinek ajánlom. Április végén Pénzügyi és Számviteli ügyintéző, illetve Valutapénztáros tanfolyam indul, ősszel pedig mérlegképes könyvelő tanfolyam indul. Fontos az önkormányzatoknál is a pénzügyi végzettség. 20 fő kell, hogy elindulhasson a tanfolyam itt Szobon. A Gondoskodás Összefogással SZEBK Szobi telephelyén két kolléganő súlyos szabálysértést követett el. Demens betegeknek erős hashajtót adott be azért, hogy másik kollégájuknak gondot okozzon. Munkaértekezleten a két hölgy bevallotta, melyről jegyzőkönyv készült. Ezután azonnal elküldésre kerültek. Menyhárt Ottóné: Aki egy rábízott idős embernek szándékosan kárt okoz, ez felfoghatatlan. Többen megjegyzik, hogy az Intézményvezetőt is el kellett volna küldeni. Írásbeli figyelmeztetést kapott. Úgy gondolom, még egy esélyt kell adnom neki. Nem bocsáthattam el, mert március 1-től új nyilvántartás van, ami szerint minden nap jelenteni kell a létszámot mind a hat intézményből és eszerint kapjuk a normatívát. A tagintézmények vezetői nélkül ezt nem tudnám megtenni. Az szobi Intézmény vezetője az adminisztrációt nagyon jól végzi. Gyenes Zoltán: Korábban is voltak a holnapon beírások. Úgy gondolom, most el kellene helyezni ott is egy hivatalos tájékoztatást a félreértések elkerülése végett. Ezekre a beírásokra reagálni kell. Ennek személyeskedés az alapja. Helyre kell tenni a dolgokat Menyhárt Ottóné: Véleményem szerint nem helyes, hogy úgy válaszoljunk, ahogy ők csinálják. Én nem szeretnék ebben részt venni. Úgy gondolom, aki oda ír, tudja, hogy kihez kellene fordulni probléma esetén. Gyenes Zoltán: Egyértelműen ki kell írni, hogy mit hol lehet intézni. Menyhárt Ottóné: Úgy gondolom, a Tanácsnak tartozok beszámolóval. Nem mindenkinek. Stefkó Imre: Más ügyben szeretnék szólni. Április 7-én íjászbemutató és verseny lesz Kóspallagon, mindenkit szeretettel várunk. Rományik Ferenc: A rendőr kollégák azt kérték, hogy az önkormányzatok képviselő-testületi ülésére hívják meg őket. További hozzászólás nem volt, ezért az Elnök megköszönte az aktív részvételt és bezárta a Tanácsülést. K.m.f Elnök Hitelesítő Jegyzőkönyvvezető Hitelesítő

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16 -ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Dr. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről., Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Zsirai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bede-Tóth Attila Cserés Csaba Dr. Krámor Katalin

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának 2012. július 3l-i rendkívüli üléséről a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében. Jelen voltak:

Részletesebben

341-2/2013. Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. január 30-i soros ülésének jegyzőkönyve

341-2/2013. Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. január 30-i soros ülésének jegyzőkönyve 341-2/2013. Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 30-i soros ülésének jegyzőkönyve 8/2013. (I. 30.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Társasági szerződés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV 1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 01. 24-én 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 10-A/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én a bezi Községházban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Napirend. Döntések. 12 /2014. (III.25.) KT. sz. rendelet Sáránd Község Díszpolgára cím

Napirend. Döntések. 12 /2014. (III.25.) KT. sz. rendelet Sáránd Község Díszpolgára cím Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-14 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 5/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 10-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről.

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 457 PH-17097/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja: 51 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. március 30-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2014. szeptember 22-én 16.10 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében.

Jegyzőkönyv. Készült: 2014. szeptember 22-én 16.10 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében. Kölked Község Képviselő-testülete 13/2014. Jegyzőkönyv Készült: 2014. szeptember 22-én 16.10 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 18-án (pénteken) 17,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske, Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. november 26. 14 00 óra Az ülésen megjelent

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

11/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve

11/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve 11/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2012. augusztus 16-án 18.00

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 03. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 03. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 03. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 70/2012.(VIII.03.) Tárgya Pályázat a Társadalmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját.

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula város Polgármesteri Hivatal ovális termében (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) 2009. május 29- én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g a 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 24/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. november 17. napján 14:30 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Iszkaszentgyörgy,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. április 29-i nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. április 29-i nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. április 29-i nyílt üléséről Időpontja: 2013. április 29. 17:03 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. szeptember 25. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendes ülése. Az ülést vezeti:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-5/2012/JT. 36-48/2012. sz. határozat 4-7/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben