Jegyzőkönyv A Képviselő-testület április 29-i nyílt üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. április 29-i nyílt üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv A Képviselő-testület április 29-i nyílt üléséről Időpontja: április :03 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Dr. Sződi Károly osztályvezető Kovács Jánosné intézményvezető Horákné Kaczur Tímea intézményvezető Dr. Kun Lászlóné igazgató Orosné Dávid Ildikó óvodavezető Gyovai Margit főszerkesztő Demeter Petra gyakornok Bukri Sándor ügyvezető dr. Kereszturi Zita, a Ráckevei Járási Hivatal vezetője dr. Öveges Kristóf, a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetője dr. Tóth Károly, a Kiskunlacházi Rendőrőrs vezetője Urbán Csaba lakos Mindenkit szeretettel köszöntök a mai rendes képviselő-testületi ülés alkalmával. Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen, dr. Galambos Eszter képviselő kisasszony jelezte egyedül nekem, hogy a mai testületi ülésen nem tud részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítők személyére teszek javaslatot, dr. Fábián Miklós alpolgármester és dr. Vancsura Tamás képviselő urakat javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki elfogadja dr. Fábián Miklós alpolgármester úr személyét, kérem, jelezze. 6 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 92/2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja dr. Fábián Miklós képviselő személyét. Aki dr. Vancsura Tamás képviselő úr személyét elfogadja, kérem, jelezze. 6 fő igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 93/2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét. 1

2 Tisztelt képviselő társaim. Mindenkit szeretettel köszöntök, külön köszöntöm meghívott vendégeinket dr. Öveges Kristóf alezredes urat, a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetőjét, és dr. Tóth Károly százados urat, a kiskunlacházi rendőrőrs parancsnokát, akik az első napirendi pontunk meghívott vendégei. Áporka Község Képviselő-testülete jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, tehát az együttes ülés Áporkával elmarad, ők külön fogják tárgyalni ezt a napirendi pontot. Térjünk rá a napirendi pontokra: az 1. napirendi pont lesz a 2., és a 2. napirendi pont az 1., mert dr. Kereszturi Zita hivatalvezető asszony kérte, hogy őt másodikként vegyük fel a napirendi pontok közé, tekintettel arra, hogy később fog csak érkezni. A 8. napirendi pontot leveszem napirendről, mivel törvénymódosítás következtében nem április 30-ig, hanem október 31-ig kell elfogadni a költségvetési koncepciót, így nincs miről beszélni. Amúgy sem tudtunk volna egy megalapozott koncepciót összeállítani, elkészíteni. Továbbá a 13. napirendi pontnál a partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadása is egyfajta c) pontként belekerül ebbe a napirendi pontba. Valakinek van kérdése, észrevétele a napirendi pontokkal kapcsolatban? Ha nincs, akkor aki az általam megfogalmazott egységes szerkezetben a napirendi pontokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék. 6 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 94/2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint: I. 1. Társulásban működtetett intézmények évi beszámolójának elfogadása Előadó: dr. Répás József polgármester dr. Kovács Tibor polgármester PÜF elnöke II. 1. dr. Öveges Kristóf, a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Előadó: dr. Öveges Kristóf kapitányságvezető 2. dr. Kereszturi Zita, a Ráckevei Járási Hivatal vezetőjének beszámolója Előadó: dr. Kereszturi Zita hivatalvezető 3. Előző képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló Előadó: dr. Répás József polgármester 4. Beszámolók Előadó: dr. Répás József polgármester Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető Soós Zsoltné jegyző évi pénzmaradvány elfogadása Előadó: dr. Répás József polgármester PÜF elnöke 6. Beszámoló a évi gazdálkodásról Előadó: dr. Répás József polgármester PÜF elnöke 7. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: dr. Répás József polgármester 2

3 dr. Galambos Eszter JÜB elnöke PÜF elnöke Soós Zsoltné jegyző 8. DPMV Zrt évi beszámolója Előadó: dr. Répás József polgármester PÜF elnöke évi közbeszerzési terv elfogadása Előadó: dr. Répás József polgármester PÜF elnöke dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető 10. Vagyongazdálkodási terv elfogadása Előadó: dr. Répás József polgármester PÜF elnöke 11. Önkormányzati intézmények érintés-, villám- és tűzvédelmi felújításokra vonatkozó közbeszerzési eljárás a) ajánlattételi felhívásának elfogadása b) bírálóbizottság tagjainak megválasztása Előadó: dr. Répás József polgármester PÜF elnöke 12. Rendezési terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálatára kiírandó közbeszerzési eljárás a) ajánlattételi felhívásának elfogadása b) bírálóbizottság tagjainak megválasztása c) a partnerségi együttműködés szabályainak elfogadása Előadó: dr. Répás József polgármester PÜF elnöke 13. Vízkár elhárítási terv elfogadása Előadó: dr. Répás József polgármester PÜF elnöke 14. A évi szúnyoggyérítési feladatokkal kapcsolatos döntéshozatal Előadó: dr. Répás József polgármester PÜF elnöke dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 15. Bizottsági beszámolók Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 16. Egyebek I/1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) Rátérünk az első napirendi pontra, illetve előtte azt a határozati javaslatot, melyet Áporkával közösen kellett volna meghoznunk, azt a határozati javaslatot vitára kell bocsájtanom, ez két határozati javaslat, a társulásban működtetett intézményekről lenne szó. Megkérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincsen, akkor, aki az első határozati javaslatot, mely az általános iskola és az óvodai társulás költségvetési beszámolóját foglalja magában, elfogadja, az kérem kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék. 3

4 6 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 95/2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés alapján a társulásban működtetett oktatási intézmények évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a.) Kiskunlacháza-Áporka Társulás Általános Iskolája és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás évi beszámolóját e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből Áporka Község tagintézményének bevételi és kiadási főösszege e Ft b.) Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Tárulás évi költségvetéséről szóló beszámolót e Ft bevételi és e Ft kiadási főösszeggel és 166 e Ft decemberi záró pénzkészlettel, melyből Áporka Község tagintézményének bevételi és kiadási főösszege e Ft. Határidő: folyamatos Akinek a mások határozati javaslattal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, az tegye meg. Nincs, aki a GYEJÓ költségvetésével kapcsolatos beszámolót elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék. 6 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 96/2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés alapján a tárulásban működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti intézmény beszámolóját e Ft bevételi, e Ft kiadási összegben, és 3 e Ft december 31-i záró pénzkészlettel elfogadja, melyből Áporka társult intézmény bevételi és kiadási főösszege 880 e Ft Határidő: folyamatos II/1 napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) Rátérnénk a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetőjének a beszámolójára. Megkérdezem dr. Öveges Kristóf ezredes urat, hogy ki kívánja-e egészíteni az írásos beszámolóját? 17:08 perckor megérkezett dr. Kereszturi Zita hivatalvezető asszony. dr. Öveges Kristóf Igen, egy pár mondattal. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Ráckevei Rendőrkapitányság teljes személyzete nevében. Elkészítettük a évi tevékenységünkről szóló beszámolót, amit próbáltunk Kiskunlacházára adaptálni, és az itt lévő bűnügyi viszonyokat felvázolni. Bízom benne, hogy ezt az anyagot sikerült mindenkinek áttanulmányozni. A lényege: tavalyi évben a kapitányság törekedett arra, hogy szilárd közbiztonsági viszonyokat teremtsen itt a területen. Mindannyian láttuk, hogy ez elég jól 4

5 sikerült az év végéig. November közepétől tapasztaltunk egy bűnözési hullámot, különösen a peregi részen volt ez jellemző, aminek a lényege az volt, hogy a vagyon elleni bűncselekmények, lopások, betöréses lopások száma a megszokottnál több volt ebben az időszakban. Ez igaz volt decemberre, és januárra is. Elég nagy erőket koncentráltunk - és itt már át is térek a évre -, hogy ezt valamilyen módon megszakítsuk, és megfékezzük. Ezt meg is tudtuk oldani, úgy néz ki. Ezt jó pár helybéli, és a környékre előszeretettel látogató bűnözőnek a kivonásával tudtuk megvalósítani, itt több gyanúsított is látókörünkbe került, akiket elszámoltattunk, jelentős részük mai napig előzetes letartóztatását tölti, tehát nincsenek is a területen. Ők voltak azok a személyek, akik ezeket a bűncselekményeket elkövették. Itt a kisebb súlyú kerítéslopástól egészen a súlyos bűncselekményekig, minden volt. Úgy gondolom, ha ezen az úton haladunk tovább, akkor meg tudjuk szilárdítani a közbiztonságot. Nagy tervekkel vágtunk ennek az évnek, és már tavalyi év folyamán elkezdődött a kapitányság területén a két új rendőrőrsnek a kialakítása, és az erre vonatkozó felkészülés. Mind Dunavarsányban, mind Kiskunlacházán elvileg február 1-jétől állománytáblában is elkülönülve két őrs kezdte meg a működését. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk az őrs működésével kapcsolatosan. Az őrs működik, a létszám rendelkezésre áll, új őrsparancsnokot is kaptunk dr. Tóth Károly személyében. Sikerült őt már elég széles körben bemutatni, az állampolgárok is kezdik az ő személyét megismerni. Még egy feladat áll előttünk: június 6-ra tervezzük a kiskunlacházi rendőrőrs végleges átadását. Jelen pillanatban még zajlanak a munkálatok, átalakítások, de ha ezzel végzünk, akkor 100%-osan meg tud indulni a rendőri tevékenység, és bízunk benne, hogy ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy hosszú távon egy olyan közbiztonság legyen ezen a településen és vonzáskörzetében az őrs illetékességi területe Apaj, Áporka, Dömsöd és Kiskunlacháza -, mely mindenkit megelégedéssel tölt el. Még egy gondolat a végére. Kiskunlacháza azon kivételezett települések közé tartozik, ahol rendőrség által működtetett térfigyelő kamerarendszer működik. Ez a 14 településből csak Ráckevén és Kiskunlacházán van, hogy a rendőrség működteti a térfigyelő rendszert, mely által sokkal magasabb szakmai színvonalon tudja megvalósítani a térfigyelő tevékenységet, mint ha egyéb módon próbálná ezt az önkormányzat és a rendőrség közösen megoldani. Az önkormányzat továbbra is segít minket abban, hogy szabadidős rendőrkollégák tudják teljesíteni ezt a szolgálatot, így meg tudunk felelni azon jogszabálynak, hogy élőerős szolgálattal figyeljük a térfigyelő rendszert. Ha ezt nem a rendőrség végzi, akkor a rendőrség épületén belül nem helyezhető el ez a rendszer. Kérném az önkormányzatot, hogy erre a 4 órás megfigyelésre az összeget mindig sikerüljön kiszorítani, mert ellenkező esetben nem tudjuk rendőrség keretein belül végezni a térfigyelést, és így a késedelem nagy veszéllyel járna, ha csak mondjuk egy hétvégét követően hétfőn, vagy szerdán lesz lehetőség a felvételek utólagos megtekintésére. Így azt a lehetőséget is elveszítjük, hogy ha egy jogellenes cselekedetet rögzít a kamera, akkor kollégáim azonnal intézkedni tudjanak. Ezt mindenképp szerettem volna elmondani, és kérem a testületet, hogy továbbra is támogassa a település térfigyelő rendszerét. 17:14 perckor Foki Vilmos és Dr. Szabó Attila képviselő urak megérkeztek. Végezetül köszönöm szépen a évi együttműködést, úgy gondolom, hogy a testület és a Polgármesteri Hivatal a rendőrség mögött volt, a gondok közös megoldásában, a közös gondolkodásban probléma nem volt, ezt a jó kapcsolatot szeretnénk ebben az évben is továbbvinni, továbbfejleszteni. Köszönöm szépen, és ha kérdés van, akkor állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen Kapitány úrnak a kiegészítő tájékoztatót. Mielőtt képviselő társaimnak átadom a szót, hogy a kérdéseiket feltegyék, én azt tudom mondani, ha az elmúlt 2-3 hónap 5

6 tapasztalatait összegezzük, akkor valóban látható előrelépés van Kiskunlacháza közbiztonságát illetően. Nagyban segítette a rendőrség munkáját a lakosság, hiszen az észrevételeik, bejelentéseik megalapozottak voltak. Több olyan személy kiemelésre került a bűnözői körből, akik most már büntetésüket töltik állami intézményeinkben. Az állampolgároktól jövő visszajelzések is azt igazolják, hogy Kiskunlacháza tekintetében a közbiztonság javulóban van. Én azt gondolom, hogy fontosak a kamerák is, bár sokan azt gondolják, hogy miért fizetünk érte, miért van, de elég, hogy ha egy évben csak egy komoly esetnél segít, akkor már megérte. A rendőrőrs Kiskunlacháza esetében egy nagyon komoly előrelépés, hiszen már 2009-ben kezdeményeztük az akkori Kapitány úrnál a létrejöttét, és így négy év elteltével kérésünk valóssággá vált. Ezen rendőrőrs ünnepélyes átadására június 6-án fog sor kerülni, melyre a megfelelő személyek meghívásra kerülnek. Kérdés Kapitány úrhoz? Dr. Vancsura Tamás Tisztelettel köszöntöm önöket, és örülök, hogy személyesen is megtisztelték ülésünket. Ha falugyűlésen már vettek részt, akkor tudhatják, hogy a lakosság nagy részének kérdése a közbiztonságra irányul. Elődeik minden igyekezete ellenére sajnos sokszor a másik oldal nyer ideiglenesen. Nagyon örülünk, hogy önök itt vannak, és a rendőrőrs is itt van. Kérdésem kettő rövid. Egyik: a fiatal rendőr munkatársak elhelyezésével kapcsolatos probléma alakul-e már, rendben vannak-e már, vagy pedig folyamatban van -, a másik: a helyben dolgozó szolgálatokkal, többek között a mezőőri szolgálattal való kapcsolatra kérdeznék rá. Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy feltesszük a kérdéseket, és majd a végén válaszolja meg mindet. Petőné Horváth Éva Én nem kérdezni szeretnék, csak el szeretném mondani, hogy tanítok az általános iskolában, és azt szeretném mondani, hogy szerintem ilyen jól még az iskola-rendőri csapat még nem működött, mint ahogy ez az idén megtörtént. Gyakorlatilag minden gyerekünk részt vett valamiféle osztályfőnöki órán, beszélgetésen, és szerintem ez a legjobb módja annak, hogy a gyerekek tisztában legyenek azzal, hogy mi a büntethetőség. Nem is gondoltuk azt, hogy nagyon kicsi dolgokból is már a büntetés bekövetkezhet. Nagyon szeretném, ha ez továbbra is így működhetne az iskola és a rendőrség között. Ugyanígy a vízirendészettel, valamint a katasztrófavédelemmel is egész jól kiépített kapcsolat van, és azt gondolom, ez nagyon célravezető. A gyors reagálásra csak annyit szeretnék mondani, hogy az elmúlt héten történt egy verekedés két gyerek között a Művelődési Központ előtt, mi próbáltuk őket szétválasztani sikertelenül, és a kollégáik kb. 1 percen belül ott voltak, és megoldották a problémát. Azt gondolom, hogy tényleg lehet érezni, hogy azonnal reagálnak, és én az iskola nevében szeretném megköszönni, hogy ilyen szoros a kapcsolat KRESZ-versenyek, tesztlapok kitöltése -, itt említeném meg, hogy gyerekeink rendkívül rossz közlekedési morállal rendelkeznek, és ennek ez lenne a módja, hogy lássák azt, hogy mit hogy kell csinálni, és mi az ami kötelező. Köszönjük szépen, hogy lehetőségük van arra, hogy mindezt a gyerekeknek elmondják, elmagyarázzák. Dr. Fábián Miklós Én is szeretettel köszöntöm Önöket, a két parancsnok urat. Arra szeretnék kitérni, hogy munkám során egyre gyakrabban találkozom rendőrautókkal nemcsak a frekventált helyeken, hanem mellékutcákban is félreállva. Úgy vélem, hogy egy minőségi változás indult meg Kiskunlacházán. Köszönöm szépen a munkájukat, én pozitívnak találom. Úgy gondolom, 6

7 sokat tesz Kiskunlacháza az őrs kialakításáért, úgy gondolom, hogy ez a település nagyságát és lélekszámát tekintve megérdemli, hogy itt egy rendőrőrs legyen. Köszönjük szépen az ebben való közreműködést. Tisztelettel köszöntöm én is a megjelenteket. Pár egyszerű kérdésem lenne. A beszámoló 3. oldalának alján olvasom, hogy 6 fő körzeti megbízott, 8 fő járőr, 1 fő parancsnok teljesít szolgálatot. Ha jól emlékszem, akkor az eredeti tervek szerint ez 19 fő volt. Humán erőforrás hiányát jelzi, vagy a későbbiek során nőhet még az állomány létszáma? A másik, amivel csatlakoznék dr. Vancsura Tamás doktor úrhoz, hogy polgárőrséggel milyen a kapcsolat? Van-e együttműködés a polgárőrség és a rendőrség között? Abban egyetértek Polgármester úrral, hogy a kamerarendszer, mint preventív eszköz nagyon jó, és kell. Reméljük, hogy a második félévben megtaláljuk azt a forrást, melyből ehhez hozzá tudunk járulni. Köszönöm szépen. Másnak van-e kérdése? Ha nincs, akkor Kapitány úr, parancsolj. dr. Öveges Kristóf A legelső kérdés a fiatal rendőrök elhelyezése volt. Gondolom, itt arról van szó, hogy hol tudunk nekik lakhatást biztosítani. Jelen pillanatban szerencsés helyzetben vagyunk, mert Ráckevén van egy családi ház, amit rendőrszállónak használunk. Itt 8 férőhelyet tudunk kialakítani a kollégák számára, akik ott laknak viszonylag kedvező áron, ugyanis a főkapitányság albérleti hozzájárulást ad nekik, ezért a rezsivel együtt egy olyan 10 eft összegért egy hónapig kulturált körülmények között tudnak ott tartózkodni, ezzel tehát nincs problémánk. Mezőőrökkel való kapcsolat: Őrsparancsnok úr egyik feladata volt, hogy az együttműködőkkel soron kívül vegye fel a kapcsolatot, és úgy tudom, hogy ez meg is történt. Pfeifer Rikárd mezőőrrel sikerült is felvenni a kapcsolatot, és a gyümölcsöző együttműködést megkezdték; a közös szolgálatokat, illetve a híráramlást, hogy azokról az információkról, amik adott esetben bűncselekmények, azokról általuk is értesüljünk. Úgy látom, hogy ezzel nem lesz probléma. Hogy eredetileg 19 fős lett volna az őrs, én erről már lemaradtam, mert tavalyi évben már végig ezekkel a számokkal (16 fővel) dolgoztunk. Lehet, hogy annak idején volt egy ilyen jellegű ígéret, de az biztos, hogy a tavalyi évben, amikor eldöntötték, akkor ez a létszám szerepelt már. Ettől függetlenül a későbbiek során van lehetőség bővítésre, az őrs is elég nagy alapterületű. Hogy további rendőri állományt fog igényelni ennek a területnek a közbiztonsága, akkor annak az elhelyezése is ott rendelkezésre fog állni. Én abban bízom, hogy nem kell ide több rendőr, mert ennyivel is meg tudjuk oldani azt a bűnözést, ami a korábbi évekhez viszonyítva majd kisebb lesz. Célunk az, hogy ne rendőrök tömegét kelljen idevezényelni, mert olyan állapotok vannak a településen, hanem pontosan az ellenkezője, hogy olyan szilárd viszonyokat teremtsünk, hogy ezzel a létszámmal itt ezt elsődlegesen kordában tudjuk tartani a bűnözést. A ráckevei kapitányság teljes személyi állománya mindig ott van a háttérben, tehát itt nem csak ez a mennyiségű kolléga dolgozik, hiszen a bűnügyi nyomozók nincsenek benne a lacházi létszámban, de bármikor tudunk Ráckevéről erőt átcsoportosítani. Polgárőrséggel van-e együttműködés? Ez egy nagyon nehéz kérdés, nem egy olyan polgárőrséggel találkoztunk, ami a mi elvárásainknak megfelelne. Ehhez tudni kell, hogy a polgárőrséget nem a rendőrség igazgatja, tehát nem a rendőrség egy kihelyezett tagozata, hanem egy állampolgári önszerveződésen alapuló, és általában az önkormányzat támogatását 7

8 élvező testület, akik a rendőrséggel együttműködve végeznek különböző feladatokat. A polgárőrség lényege pont az, hogy a lakosság nagy részét szólítassa meg, önkéntes legyen, szervezett legyen, és fegyelmezett legyen. Igazából mindig azokat a polgárőrségeket támogatjuk, ami nem 3 főből áll, de nem is 500-ból. Én mindig azt szoktam mondani, és itt is azt mondom, hogy hívjuk fel a 20 és 60 év közötti, alapvetően férfi lakosságnak a figyelmét, hogy a saját érdekükben nem feltétlenül probléma az, ha a polgárőrségbe belépnek, és egy hónapban egy szolgálatot, egy éjszakát vállalnak, és hozzátesznek ezáltal ahhoz, hogy a saját lakókörnyezetükben a közbiztonság még magasabb színvonalú legyen. Rengeteg lehetőség van ebben. Ha például a peregi részen is van egy aktív polgárőrség, ahonnan kapjuk a jelzést, hogy bizonyos személyek bizonyos időpontokban hol mozognak, rendszámokat írnak fel, stb. akkor, ezen cselekményeket sokkal előbb fel tudtuk volna göngyölíteni, vagy bizonyos cselekményeket el sem követtek volna. A cél tehát mindenképpen az lenne, hogy egy jól szervezett, fegyelmezett aktív polgárőr tagsággal feltöltött polgárőrséget kellene átalakítani a jelenlegiből, vagy felépíteni egy másikat, akit támogat az önkormányzat, aki a lakossággal, az önkormányzattal és a rendőrséggel szoros kapcsolatban áll, és így hozzájárul ahhoz, hogy még magasabb színvonalú közbiztonság legyen. Én bízom benne, hogy a segítségünkkel ezt az idei évre meg fogjuk tudni oldani. Köszönöm szépen. Kérdés van-e még Kapitány úr felé? Ha nincs, akkor csak egy kis megjegyzés a polgárőrséghez. Valóban Kiskunlacházán sajnos az elmúlt 1-2 év alatt azt tapasztaltuk, hogy bizonyos belső személyi konfliktusok miatt a polgárőrség szétesett, emiatt nem működik olyan hatékonyan, mint 2-3 évvel ezelőtt. Tettünk bizonyos lépéseket. Van két kör, aki mindenképpen szeretné újjáéleszteni ezt a polgárőrséget, hogy hatékonyan, eredményesen működjön. Kapitány úr is jelezte, hogy szakmailag szívesen közreműködnek ennek az újjászervezésnek a munkáiban. Ha a tárgyalások eredményesek lesznek, akkor reményeink szerint május végére sikerül egy olyan állománygyűlést összehívni, ahol már egy komoly harminc egynéhány fős új polgárőr szervezet tudna felállni megerősödve. Ebben tehát tettünk lépéseket, reméljük eredményes is lesz. Zárásként annyit mondanék, hogy köszönöm a rendőrség eddig végzett munkáját, ami tőlünk telik, azt a rendőrség részére fogjuk biztosítani. A rendőrőrs berendezése tárgyában én azt kérem Kapitány úrtól, Százados úrtól, hogy vegye fel a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálat vezetőjével, ugyanis érkeztek Németországból irodabútorok, és ami szükséges lehet a rendőrség részére, esetleg ezek között akadhat olyan is. További eredményes együttműködést kívánok Önöknek. Aki a Rendőrkapitány úr beszámolóját elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék. 97/2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Öveges Kristóf r. alezredes, ráckevei kapitányságvezető írásos és szóbeli beszámolóját. 2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 8

9 Sok szeretettel köszöntöm dr. Kereszturi Zita asszonyt, a Ráckevei Járási Hivatal vezetőjét. Megkérdezem Hivatalvezető asszonyt, hogy ki kívánja-e egészíteni írásos beszámolóját. dr. Kereszturi Zita Igen, természetesen szeretném kiegészíteni, hiszen az előterjesztésemben abszolút csak a lényegi elemekre koncentráltam, tehát a járási hivatal felépítésére, szakigazgatási szerveire, úgyhogy ezt nem is nagyon ragoznám, mert biztos vagyok benne, hogy mindannyian elolvasták az előterjesztést. dr. Öveges Kristóf alezredes úr és dr. Tóth Károly százados úr távoztak az ülésről. Annyit szeretnék kiemelni, hogy az állományunk összességében a szakigazgatási szervekkel együtt jelenleg 113 fő. A tavalyi elképzelések sokkal nagyobb létszámra irányultak. A törzshivatal létszámát határozták meg tavalyi évben 41 főben, ebből ténylegesen 28 fő van most állományban. Gondolom, hogy önöket elsősorban a kiskunlacházi kirendeltség érdekli, hogy jelenleg hogy áll. Példaként mondanám, hogy a gyámhivatalt 12 főre tervezték, és 5 fő a megengedett létszám jelenleg. Hivatalvezetőként azt a feladatot kaptuk, hogy létszámemelés nincsen, ennek nagyon egyszerű oka van, ugyanis az állam garantálta, hogy az önkormányzattól átvett embereknek 2013-ban megtartja a évi bérét. Nagyon sok eltérített bér volt, erre van egy fix bérköltség keret, amin viszont a kormányhivatal nem tud túlterjeszkedni. Az volt a koncepció, hogy üres álláshelyeket kell tartani azért, hogy a bérgazdálkodás megfelelő legyen, tehát ennek a létszámstoppnak ennyire egyszerű anyagi oldala volt. Hivatalvezetőként azt a feladatot kaptuk, hogy a jelenlegi állománnyal kell szakszerűen megoldani a feladatainkat. Kiskunlacházán van kirendeltség, méghozzá úgy, hogy korábban nem volt okmányiroda. Úgy tudom, hogy Pest megyében mi vagyunk az egyetlen olyan kirendeltség, ami nem okmányirodára települt, hiszen a járás egyik legnagyobb feladata az okmányirodai feladatellátás, ami külön szakirányú képesítést, hálózatot, informatikát igényel. Itt Kiskunlacházán 8 főből tény és való, hogy jelenleg 3 fő látja el a feladatait, főleg szociális jellegű feladatellátás van. El kell, hogy mondjam, hogy a kiadmányozási jogot nem tudtam átadni, mert a szakképesítési követelményeknek a kollégák nem felelnek meg, tehát úgy dolgozunk, hogy a tényleges határozattervezetet elkészítik, és minden egyes Kiskunlacházáról jövő iratot én írok alá. Nagyon kiváló kollégákat kaptam. Hivatalvezetőként az volt a fő célom, hogy minden embernek megtaláljam a képességének, végzettségének, habitusának megfelelő feladatot, és úgy érzem, hogy ez nagyjából sikerült is. Akik Kiskunlacházáról jöttek kollégák, ők mind önként jöttek. Egy kolléganő iktatóba jött, egy kolléganő gyámhivatali adminisztratív munkát lát el, egy kolléga pénzügyes, humános háttérmunkát, ugyanis a járás nem önálló költségvetési szerv, hanem a megyének vagyunk egy sora. Ez azt jelenti, hogy pénzzel nem gazdálkodhatunk, önállóan humán döntéseket nem hozhatunk. Még egy kolléganő a gyámhivatalba jött, neki szakirányú végzettsége volt, felsőfokú, de hát ő ráckevei lakos, tehát evidens volt, hogy a gyámhivatal munkáját segíti. Én folyamatosan érdeklődöm a kollégáktól, hogy elégedettek-e, hogy érzik magukat, hiszen ez fontos számomra, és negatív visszajelzést nem tapasztaltam. A megye részéről folyamatos a kirendeltségek létjogosultságának a felülvizsgálata. Ügyiratforgalmat, ügyirat statisztikát kell leadni a megye felé. A másik, amiért Ráckevére a törzshivatalba lettek emberek átcsoportosítva az, hogy egy IRMA internetes programban dolgozunk, ami a megye által hozzáférhető, tehát meg tudják nézni, hogy kinek hány ügyirata van. Tehát felülvizsgálat során kérdőre vonhatnak, hogy pl. miért van az egyik ügyintézőnek 238, míg a másiknak csak 38 ügyirata, akkor hivatalvezető, nem kell neked ennyi ember, küldjünk el 5-öt. Munkáltatóként fontos, hogy a munkavállalók érdekeit képviseljem, 9

10 éreztetni velük, hogy fontosak, hiszen sokakat sérelemként ért, hogy kikerültek az önkormányzattól. Tudom, hogy a kiskunlacházi önkormányzattól egy nagy épületrészt kaptunk és tény és való, hogy annak most kb. 1/5 részét használjuk, de az én szempontom az az volt, hogy munka van, el kell látni, az emberek munkahelyét pedig meg kell tartani. Folyamatosan egy személyben hoztam a döntéseket. A januári, februári hónap tele volt bizonytalansággal, egy új közigazgatási egység alakult abszolút a nullából. Gyorsan kellett döntéseket hozni, akkor én úgy ítéltem meg, hogy ha minden szempontot figyelembe veszek, így volt a leghelyesebb, ahogy döntöttem. Tudom, hogy önöket a kiskunlacházi kirendeltség érdekli, ezért úgy gondoltam, hogy ezt szóban részletesebben el tudom mondani. A jövőt még nem tudom, hogy lesz. Most azt látom, hogy az ilyen kis kirendeltségeket, mivel költség van vele, nem tudom, hogy fenn akarják-e tartani. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ha a kormányablakok év végén beindulnak, akkor csak ügysegédek lesznek az önkormányzatoknál. Ez pár hónapon belül el fog dőlni. Nekem az az elsődleges célom, hogy azokat a dolgozókat, akiket megkaptam, azokat megtartsam, megtartani pedig úgy tudom, ha munkát adok nekik. Ha kérdéseik vannak, állok elébe. Köszönöm szépen Hivatalvezető Asszony tájékoztatóját. Annyit kiegészítésként, hogy a kirendeltségnek és a járási rendszer egészének vannak még nyitott pontjai. Igyekszünk megtenni mindent annak érdekében, hogy a kiskunlacházi kirendeltség megmaradjon. Van egy közös kezdeményezésünk, melyet Pánczél Károly országgyűlési képviselő is felkarolt, hogy Kiskunlacházán egy kormányablak szintű átalakulás valósuljon meg. Ezt alátámasztottuk azzal, hogy a Duna innenső oldalán a közlekedési viszonyok, a lakosság lélekszáma indokolná, hogy ne kelljen Ráckevére átjárni, és itt meg tudjuk ezt oldani. Remélem, ebben lesz valamilyen pozitív döntés. Petőné Horváth Éva Az lenne a kérdésem, hogy ha a kirendeltség mégsem marad meg, akkor a munkaerő átkerül Ráckevére? dr. Kereszturi Zita Mindenképpen. Ami lényeges momentum, hogy most egy kormányablakos képzés van folyamatban, és az itteni 3 kollégából kettő jár. Az egyik kolléga Limbek Ágostonné koránál fogva nem kötelezett, de a másik két kolléganő jár, tehát abban a képzésben részt vesznek, ami előfeltétele annak, hogy kormányablakban dolgozhassanak. Továbbá az okmányirodai háttérmunkába is betekintést nyernek éppen azért, hogy legyen róla fogalmuk, hogy tudjam azt mondani, hogy igen is, ők már láttak ilyet, és hasznos munkaerők. dr. Szabó Attila Szeretném megkérdezni, hogy Kovács Zoltántól az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkárától hallottuk azt, hogy indul egy ÁROP program, 1,6 milliárd forintos program, amire a járási központok pályázhatnak. A célja az, hogy vizsgázott mentorok segítségével esélyteremtési program induljon a régióban. Nem tudom, a járási központban történtek-e ezzel kapcsolatban valamilyen lépések? dr. Kereszturi Zita Igen, sejtem, hogy mire gondol, de ahogy elmondtam, mi nem vagyunk önálló költségvetési szerv, ezért a járásokat a megye igen erőteljesen irányítja. Azok a mentorok, akikre most ön gondol, azok a roma származású képzési referensek, mentorok, akik már kiközvetítésre is kerültek a járásokhoz. Erről van szó? Erről tudok, hogy ez most egy új dolog. 18 járásból 13 10

11 kapott, a ráckevei járás nem kapott. Rákérdeztem, hogy miért, ezt különösebben nem tudták megindokolni. Én erről a futó projektről tudok, nem tudom, hogy a kettő egy és ugyanaz-e? dr. Szabó Attila Nem tudom. Annyit még, hogy az országos roma önkormányzat szervezett, indított egy-egy érettségizetteknek szóló lehetőség. Akkor lehet, hogy erről beszélt Kovács államtitkár úr, az esélyegyenlőség megteremtéséről ezen emberek számára is. dr. Szabó Attila dr. Sződi Károly beszámolójában is olvastam ezzel kapcsolatban. dr. Sződi Károly Az egy másik képzés lesz, ahova járunk ebben a témában. dr. Szabó Attila Akkor az tejesen független ettől? dr. Sződi Károly Igen. Az a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára képesítést adó képzés. dr. Vancsura Tamás Egy rövid mondat, félig már meg tetszett válaszolni. Az átvett kiskunlacházi munkaerő mivel nem felel meg a jelenlegi feltételeknek, továbbképzésen kell részt venniük. Tetszett említeni, hogy már egy részük bekerült a programba. dr. Kereszturi Zita Mindenki bekerült, az nem került be, aki nyugdíj előtt van. Én ugyanúgy szívemen viselem a Lacházáról átvett munkaerőt, a Dömsödről, Ráckevéről átvettet, tehát semmiféle megkülönböztetés nincsen, és el tudom mondani, hogy egy nagyon jó közösség alakult ki. Mindenki csinálja a dolgát, és mindenki érzi azt, hogy az adott pozícióban fontos az, amit csinál. dr. Fábián Miklós Szeretettel köszöntöm én is körünkben. Szeretném megkérdezni, hogy ráckevei és szigetszentmiklósi járási főállatorvos ki lenne? Vagy már lett, nem tudom. Megkérdezném, hogy amennyiben még nem került kinevezésre, ennek személyi, anyagi, vagy technikai okai vannak? dr. Kereszturi Zita dr. Siket Péter doktor úr már jelezte januárban, hogy ő nem szeretné a főállatorvosi feladatokat ellátni, mert szeretne praxisba kimenni, és ugye ez összeférhetetlen. A közigazgatási rendszer átalakulásánál nem ez a kérdés volt a prioritás, tehát április 1-jétől megoldódott, dr. Péterffy Nóra lett a főállatorvos, és Siket doktor úr maradt, mint hatósági állatorvos. Állományban van, segíti a kolléganőt. Egyébként az állategészségügynek az engedélyezett létszáma 16 fő, ami eddig 11 fővel lett betöltve, és most kaptunk lehetőséget, ezt a szakig szervet feltölteni. Április 1-től már van egy új állatorvosunk, van 15-től egy új adminisztrátorunk, illetve most május 2-ától falugazdász kezd. Folyamatos a feltöltés. 11

12 dr. Fábián Miklós Köszönöm szépen. Egyéb kérdés van-e Hivatalvezető Asszony felé? Ha nincs, aki elfogadja Hivatalvezető Asszony beszámolóját, az kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék. 98/2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Kereszturi Zita, a Ráckevei Járási Hivatal vezetőjének írásos és szóbeli beszámolóját. Megköszönöm Hivatalvezető Asszonynak, hogy átjött, és köszönöm az együttműködést is. dr. Kereszturi Zita Köszönöm szépen, viszont látásra. 3. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) Rátérnénk a 3. napirendi pontra, ez pedig az előző testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló. Van-e kérdés, észrevétel valakinek ezzel kapcsolatban? Soós Zsoltné A 70-es határozatot szeretném kiegészíteni, illetve annak a végrehajtását. Lejárt az óvodavezetői pályázati kiírás. Egyetlen egy pályázat érkezett, a jelenlegi intézményvezetőé, és a nevelőtestületi véleményezésre ezt át is adtuk. 30 napot kell biztosítani a nevelőtestületnek erre, és amint ez a véleményezés megtörténik, visszajönnek a dokumentumok, akkor a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság, illetve a Jogi és Ügyrendi Bizottság, mint szakbizottság megkapja az anyagot, és utána kerül a képviselő-testület elé. Kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, az kérem, jelezze. 99/2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 4. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 12

13 Áttérünk a vezetői beszámolókra. Első a polgármesteri beszámoló. Ehhez kérdés, észrevétel van-e? Petőné Horváth Éva Annyit szeretnék kérni, hogy ha megtennéd azt, hogy amikor ilyen egyeztetések vannak, akkor pár mondatban leírnád, hogy körülbelül miről szólt, mi volt. És még annyit szeretnék kérni, hogy amikor a Kapitány úrral lementetek arra a lakossági fórumra, nem lehetne egy kör sms-t küldeni, mert annyi program volt nekünk is az iskolában, és pont a bizottság tagjaként én nem vettem részt rajta, és ezért szégyellem magam. Testületi ülésen lett tájékozatva mindenki, de legközelebb küldünk sms-t, vagy t. Ősszel lesz még egy. Petőné Horváth Éva Köszönöm, és elnézést, hogy nem voltam ott. Dr. Vancsura Tamás Április 22-én Föld napja volt, és tudatom, hogy az egészségügyben dolgozók a központi rendelő környékét rendbehozták. Mi is kivettük a részünket a szemétszedésből. Az intézmények, a Lacházi Nyugdíjasklub tagjai, és még nagyon sokan a felhívásnak eleget tettek. Ennyi szemetet még nem szedtünk össze, mint most az idén, a Strandi úton. Azt gondolom, hogy eredményes volt a felhívás, sokan megmozdultak a településen. Más kérdés? dr. Szabó Attila Éva említette, hogy egyeztettetek a bányavállalkozók képviselőivel. Egy pár szóban elmondanád, hogy miről szólt? Tudjátok, hogy van nekünk egy Környezetvédelmi Alapunk, amelybe történő befizetés alapvetően önkéntes elven nyugvó együttműködést feltételez ben hoztuk létre. Annak idején igen komoly összegeket tettek be a vállalkozók. Akkor egy jól működő építőipari hullám volt jelen az országban. A sóderkiszállítás elég intenzív volt, és aki nyomon követte az akkori testületi üléseket, szó volt egy elkerülő út megépítéséről is, mely a települést keleti irányban elkerülné, hogy a sóderszállító autók számától a települést tehermentesítsük. Ez az együttműködés azóta is minden évben felülvizsgálatra kerül, minden évben kérjük a vállalkozásokat, hogy valamilyen összeggel támogassák településünk célkitűzéseit. A Pfadt, a DBK- Földgép, az Immogár, a Lasselsberger Kft., meg még egy osztrák vállalkozó vett részt ezen a megbeszélésen. Itt próbáltuk megfogalmazni, hogy hogyan, mi alapján kerüljön megállapításra az az összeg, melyet befizetnének. Az tény, hogy ma bányavállalkozások esetében azt tapasztaljuk, hogy jelentős mértékben visszaesett a kitermelés, sőt van, ahol egyáltalán nincs kitermelés, ott áll a sóder, és nincs, ami elvigye. Ezek az egyeztetések folyamatban vannak, és a következő testületi ülésen majd megmondjuk, hogy ki mekkora összeget vállalt ettől függetlenül. Igazából nincs forgalom jelenleg az ásványi anyag tekintetében, ennek ellenére pozitívan álltak hozzá, és vállaltak bizonyos mértékű összeget, melyet befizetnének a Környezetvédelmi Alapba. A Kormányhivatalban, amikor voltam, ott beszélgettünk az esetlegesen Lacházán létrejövő kormányablak lehetőségéről. Amellett, hogy 13

14 szakmai kérdés, azért van ebben politikai kérdés is, hogy lesz-e kormányablak Kiskunlacházán, avagy sem. Azt gondolom, hogy a kirendeltség tekintetében speciális helyzetben vagyunk. Minden adott ahhoz, és minden indokolja, hogy ez a kirendeltség egy kormányablak szintjére fel tudjon nőni. A másik a DPMV Zrt. képviselőivel történő egyeztetés. Mint tudjátok, az ivóvíz és szennyvíz tekintetében ez a szolgáltatás a DPMV Zrt. keretében történik. Tavaly év második felében még a Kiskunvíz, mint alvállalkozó végezte ezt a munkát, most már az a tevékenység megszűnt, és a DPMV végzi ezt a tevékenységet Kiskunlacházán azokkal a kollégákkal, akik átkerültek hozzájuk év bérleti díj kérdéséről beszélgettünk, hogy az általunk átadott, bérbeadott vagyon kérdésében hogyan, és milyen módon történjen, illetve a évi bérleti díjról, visszamenőlegesen. Ezzel is egy kis pénzt kerestünk a településnek. Az RSD ülésről annyit kell tudni, hogy igazából arra várunk, hogy közreműködő szervezetek részéről a végső jóváhagyás megtörténjen, tehát startra készen áll. Az kellene, hogy végre jóváhagyja a KFF azt a minőségbiztosítási tanúsítványt, amely révén a kivitelezői tender kiírásra kerülhet. Már kiválasztottuk a projektmenedzsert, de a jóváhagyást még mindig nem kaptuk meg. Napokon belül bármikor megjöhet. Így még ha nagyon gyorsak is vagyunk, az RSD ősznél előbb nem fog tudni elindulni. A HVB a Helyi Védelmi Bizottságot foglalja magába. Ezt meghatározott időközönként hívják össze, melynek vezetője a járási Hivatalvezető asszony. Itt a polgármesterek tanácskozási joggal vesznek részt. Belvíz jellegű kérdésekkel foglalkoztunk, és hála nem volt olyan kritikus a helyzet, mint az elmúlt esztendőben. Erről volt szó, illetve a honvédelmi jellegű feladatellátás erősödni fog ezen a területen, hiszen a Honvédelmi Miniszter által is kijelölt szakmai koordinátor van a Hivatalvezető Asszony mellett, aki ezt a feladatot összefogja. Ezek voltak. Dr. Szabó Attila Múltkor azt ígérted, hogy a bányajáradék felosztás témában törvényjavaslatot készíttetsz dr. Sződi Károly úrral. Azt mondtad, hogy áprilisra behozod. Igen, még nem hoztuk be, de a következő JÜB-re menni fog. Tulajdonképpen 95%-ban már készen van. JÜB meg fogja kapni, PÜF is meg fogja kapni, és akkor utána a májusi testületi ülésre be tudjuk hozni. Ha májusi testületin a jóváhagyás meg lesz, akkor elindítjuk a maga útján, mehet a minisztériumba. dr. Szabó Attila Milyen arányokat terveztek? Azt gondolom, hogy egy 50-50%-os megosztás mindenféleképpen kellene, a terület kihasználás tekintetében meg max 20% lehet bányászati tevékenység, azon túl csak akkor, ha a 20%-on belül meghatározott százalékot már rekultivált. Ez a Hivatal által megfogalmazott javaslat, de majd a két szakbizottság is tehet még javaslatokat akár százalék, akár összeg tekintetében. Azt gondolom, a bányajáradék az, ami itt komoly bevételt jelent. Azt, hogy egy ilyen recessziós környezetben forintálisan ez mit jelent, azt én sem tudom, de a gazdaság egyszer csak el fog indulni, és a kitermelés fel fog pörögni, akkor viszont nagy pénzek vannak benne. dr. Szabó Attila Most hány százaléka a külterületnek a bányaterület? 14

15 Nem tudom neked most megmondani. dr. Szabó Attila Csak azért, mert 20 %-ot terveztek. A 20 %-ot azért beszéltük, mert az a szürke foltot nagyjából lefedi, amit láttatok a rendezési terv térképén. Én gyanítom, annyi lesz, de pontosan meg fogjuk mondani, hogy Kiskunlacházán mennyi, ami ténylegesen bányászható, és mennyi a bányászott. Foki Vilmos Kicsit összetettebben szeretnék kérdezni. Egyrészt a mezőőrség, másrészt a környezetvédelem összekapcsolásával kapcsolatban. Ha kimegyünk a külterületeinkre, azt tapasztaljuk, hogy óriási mennyiségű sitt, és szemét halmozódott fel a vasúti töltés, a Nyárfás dűlő, akár az Úrhegy környékén, de sorolhatnám. Tudjuk azt, hogy ha nem találjuk meg azt, aki ezt a szemetet odatette, akkor a tulajdonosnak lenne a kötelezettsége azt eltakarítani. Nyilván ez igen nagy terhet róhat egy egyszerű tulajdonosra, akinek van 1-2 ha földje, és odatesznek egy 20 m3-es sittet. Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy ezeket a szemétlerakó helyeket felderítik-e a mezőőrök, erről készül-e feljegyzés? Erre készül-e valamilyen stratégia, hogy eltűntessük, mert ezek hosszú idő óta ott vannak, és egyre jobban szaporodnak, tehát előbb-utóbb nekünk ezzel szembe kell néznünk. Ezzel kapcsolatban nekem az lenne a felvetésem, hogy ha ez a Környezetvédelmi Alap működőképessé válik, tehát lesz benne pénz, nem lenne-e célszerű ezt egy kötött felhasználású pénzeszközzé tenni, amelyből kifejezetten környezetvédelmi célokra tudnánk pénzeket mobilizálni. Ilyenre gondolok, például faültetés, intézményeknek a megújuló energiával történő melegvíz ellátása, esetleg napelemek beszerzése, és ehhez kapcsolódóan, ami a legegyszerűbb lenne, ha ennek a pénznek egy részéből megtámogatnánk a Kunépszolgnak a szemét üzletágát, mert például a dunai út mellett, vagy az árkok esetében, amikor a szemetet arra szállítják egyébként is, gondolom, plusz díjazásért hajlandóak lennének arra, hogy például a dunai út mentén az árokból is kiszedjék a szemetet, mert senki sem fogja kiszedni. Petőné Horváth Éva Ez nem az ő pénzük, nem a Kunépszolgot támogatod vele. Foki Vilmos Nem a Kunépszolgot, csak azt látom, hogy ha egy szemétszedési akció alkalmával nem fognak kimenni a lakosok, vagy iskolások, akkor az ott fog maradni. Még egy kérdésem lenne, hogy milyen értékhatártól büntethet az új törvény szerint a mezőőr? A másik, hallottam, hogy az egyik mezőőr megbetegedett, és megoldható-e a helyettesítése? A mezőőrök folyamatosan jelzik, hogy hol, milyen hulladékot raktak le, tehát ténylegesen ezek feltárása megtörténik fotókkal ellátva, sőt azt is próbálják kideríteni a lerakott szemétből, hogy kitől származik, és ha lehet tudni, hogy ki a lerakó, akkor az eljárás meg is indul. Tavalyi évben is többször sikerült elkapni a sittet éppen lerakni készülő állampolgárt. Fontos, hogy tettenéréskor a rendőrség bevonása is megtörténik. A másik lényeges dolog, hogy minden feljelentést, minden szabálysértést elindítunk, de már nem mi vagyunk a szabálysértési hatóság, hanem a járási hivatal, tehát azonnal adjuk át, és attól kezdődően már a 15

16 járás jogosult eljárni. Mi helyszíni bírságot tudunk, ha tetten érjük a cselekvést. Ennek az összegét Jegyző asszony pontosan el fogja tudni mondani. Azzal egyetértek, hogy kell arra nekünk is pénzt fordítani, de abban az esetben, ha valakinek a külterületén találunk szemetet, és nem lehet beazonosítani, akkor nem tudunk mást tenni, mint a tulajdonost felszólítani, hogy a szemetet szállítsa el. Jól tudom azt is, hogy igen sokan vannak Kiskunlacházán, akik néhány ezer forintot adnak embereknek, akik felpakolják, kint meg leborítják a szemetet, tehát ez egyfajta megélhetés. A standi útról tudjátok, hogy az állami tulajdon, tehát a Pest Megyei Közútkezelő fenntartása alatt működik. Folyamatosan jelezzük nekik, hogy sok a szemét. Tavalyi évben két alkalommal is volt ott szemétgyűjtés. Egyszer a hivatal dolgozói, egyszer pedig magánszemélyek végezték. Nagyon sok szemetet összeszedtek. Most is szépen ki lett takarítva. A másik, Bajnok Ferenc mezőőr agyvérzést kapott, és valószínűsíthető, hogy már nem fogja tudni a szolgálatot ellátni. Most azt várjuk, hogy a zárójelentése megjöjjön, mely igazolja, hogy neki hogyan tovább. Természetesen vannak olyan potenciális szóba jöhető kollégák, akik megfelelő felkészültséggel, szükséges felszereléssel is rendelkeznek, és be tudnak ugorni helyettesítőnek, mert az tény, hogy 3 fő nem fogja tudni megoldani sem a reptér őrzését, sem ennek a hatalmas külterületnek az őrzését ellátni. Amíg Bajonok Ferenc úr helyzete nem tisztázódik, megbízási szerződéssel tudunk valakit felvenni. Ki lesz írva egy pályázat, és lehet jelentkezni bárkinek, és a testület fogja kiválasztani azt a személyt, aki negyedikként fog tudni szolgálatot teljesíteni. Soós Zsoltné A helyszíni bírsággal kapcsolatosan: biztos emlékszik a képviselő-testület, hogy volt egy jogszabályi kötelezettség, hogy a kirívóan közösségellenes magatartásokat rendeletben kellett szabályozni, és ebben született döntés arról, hogy helyszíni bírságként Ft-ig járhat el a közterület-felügyelő, illetve a mezőőr Ft lehet a törvény szerint, de ezt a rendeletet hatályon kívül kellett helyezni egy Alkotmánybírósági határozat miatt, és így ez most helyi rendeletben nem került szabályozásra. Nem kaptunk még arra vonatkozóan semmiféle utasítást, hogy ha ezt a rendeletet hatályon kívül helyeztük, akkor helyette mit kell hozni. Ez a folyamat egy kicsit megállt. Ahogy Polgármester úr is elmondta, szabálysértési hatóságként már április 15-e óta nem mi működünk, hanem a járási hivatal, tehát a mezőőrök jelentései oda kerülnek. A beteg kollégával kapcsolatosan annyit, hogy megbízási szerződéssel tudunk majd egyelőre foglalkoztatni a helyére valakit, mert ő még állományban van nálunk, helyette nem tudunk felvenni mást, csak akkor, ha esetlegesen nyugdíjazásra kerül sor. A megbízási szerződés, ha lesz erre alkalmas személy, természetesen a képviselőtestület elé fog kerülni, hiszen a mezőőrök munkáltatója a képviselő-testület. 17 óra 57 perckor dr. Szabó Attila képviselő úr kiment a teremből. Tóth Imre Szemét kérdésben nem fogunk tudni 20 év múlva sem annyi pénzt biztosítani akárkinek, hogy összeszedjenek annyi szemetet, amennyit az állampolgárok elszórnak. Más fejlettebb országokban ezt úgy hívják 1000 dollár. Eldobsz egy csikket, és fizetsz. Nálunk ez még nincs, de az jó dolog, hogy a gyerekeket próbáljuk úgy nevelni, hogy megszokják azt, hogy van egy rend. Nem lehet, hogy mindig a jogkövetők fizessék meg azt az árat, melyet a jogot nem követő elkövet. Én is a cégemmel együtt részt vettem a Föld napja alkalmából a szemétszedésben. Négy zsák szemetet szedtünk, de másnap már szemetes volt a környezetünk. Ennyit erről. Ha nem lesz hatékonyabb fellépés, akkor a szemetelést nem fogjuk tudni megállítani. 16

17 Kérdés, észrevétel van-e még? Ha nincs, aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék. 7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 100/2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás József polgármester beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak önkormányzatot érintő fontosabb eseményeiről. Rátérünk a pénzügyi osztályvezető beszámolójára. Gizike, ki kívánod-e egészíteni? Pénzes Andrásné Nem, köszönöm. Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnökét kérem, hogy ismertesse állásfoglalását. Tárgyaltuk, Gizikét meghallgattuk, elfogadásra ajánljuk. Kérdés? Ha nincsen, akkor, aki a januári beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 101/2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető január havi beszámolóját. Soós Zsoltné jegyző Aki a februári beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 102/2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető február havi beszámolóját. Soós Zsoltné jegyző 17

18 Aki a márciusi beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 103/2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető március havi beszámolóját. Soós Zsoltné jegyző Rátérünk dr. Sződi Károly osztályvezető úr beszámolójára. Károly ki kívánod-e egészíteni? dr. Sződi Károly Nem. Kérdés Osztályvezető úr felé van-e? Bujdosó-Baranyi Csaba helyett egy Kft. lett megbízva. Megtudhatunk valamit a hátteréről? Lacházi a cég, milyen cég? dr. Sződi Károly Lacházi, aki korábban Csaba helyettesítésével foglalkozott, Sinte Tamás a cég ügyvezetője. Ugyanolyan feltételek mellett lett alkalmazva, és közel van. Kérdés, észrevétel van-e még? Ha nincsen, akkor, aki osztályvezető úr beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 104/2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi Károly jogi- és igazgatási osztályvezető beszámolóját. Soós Zsoltné jegyző Jegyző Asszony ki kívánod egészíteni a beszámolódat? Soós Zsoltné Nem. 18

19 Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincsen, akkor, aki a jegyzői beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 105/2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné beszámolóját. Soós Zsoltné jegyző 5. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete) Rátérünk az 5. napirendi pontra, a évi pénzmaradvány elfogadása. Kérem, Elnök urat, ismertesse a bizottság állásfoglalását. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra ajánlja a évi pénzmaradvány elszámolását, Gizikétől szóban megkaptunk minden kiegészítést. Kérdés, észrevétel van-e? Petőné Horváth Éva Azt szeretném megkérdezni, hogy a szakközépiskolának a szakképzési alap rendezésre került? Itt csak az adminisztráció van, vagy ez még ezután kerül rendezésre? Pénzes Andrásné A rendezés az pénzügyi rendezést jelent, még be kell tennünk a költségvetésünkbe pénzmaradvánnyal előirányzatként, bevételként, és a kiadásokkal jelzi Igazgató úr, hogy milyen eszközbeszerzésekre van szüksége, azt akkor tudjuk kiadás oldalon venni, és át tudjuk adni használatra ezeket az eszközöket. Most már nem az iskola nevére, hanem az önkormányzat nevére kerül megvásárlásra, és akkor átadjuk. Igazgató úrral ez így van megbeszélve. Petőné Horváth Éva A szakképzési alap nem került be a megyéhez? Pénzes Andrásné Nem, de ezt nem szeretnénk hangoztatni. Így jártak jobban. Kérdés, észrevétel van-e még? Ha nincsen, akkor, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 19

20 106/2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 1. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a évi költségvetési pénzmaradvány összegét e Ft-ban fogadja el. 2. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a módosított pénzmaradvány összegéből biztosítja a évi szállítói tarozások kiegyenlítését és a szakképzési alap rendezését a Kiskunlacházi Szakközép és Szakképző Iskolával szemben. 3. A Képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a évi költségvetésről szóló rendeletmódosítást nyújtsa be a Képviselő-testületnek elfogadásra, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. Határidő: június 30. Soós Zsoltné jegyző 6. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete) Rátérünk a 6. napirendre. Beszámoló a évi gazdálkodásról, Elnök úr. A bizottság elfogadásra ajánlja, szintén megkaptuk bizottsági ülésen a kiegészítéseket. Pénzes Andrásné Csak annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy kiküldésre egy előzetes könyvvizsgálói jelentés került az anyagban. Megérkezett ennek a végleges formája is, és természetesen az lesz mellékelve a továbbküldött anyaghoz a Kormányhivatalhoz, ami megegyezik az előzetessel, tehát a pénzügyi bizottsági ülés után sem merült fel olyan probléma, ami miatt a könyvvizsgálói jelentésnek a megváltoztatása lett volna a következménye. Kérdés, észrevétel van-e még? Ha nincs, akkor aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról ( a rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete) 7. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete) Rátérünk a 7-esre, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. Kérem Doktor urat, hogy ismertesse a JÜB álláspontját. dr. Vancsura Tamás JÜB megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatát, a JÜB tagjai egyhangúlag jóváhagyták és a testület felé elfogadásra javasolják. 20

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. február 14-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. február 14-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. február 14-i rendkívüli nyílt üléséről Időpontja: 2013. február 14. 19:15 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. március 14-i nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. március 14-i nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. március 14-i nyílt üléséről Időpontja: 2013. március 14. 18:04 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. Időpontja: 2013. november 11. 19:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr. Fábián

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2015.(XI.24.) számú határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. június 19-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. június 19-i rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. június 19-i rendkívüli üléséről Helyszín: Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Tanácsterme Időpont: 19. h. Jenen vannak: a jelenléti ív szerint valamint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Garamszegi Géza polgármester

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Garamszegi Géza polgármester Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án, szerdán 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 53/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. 11/2013.(IV.26.) rendelet A Fegyverneki Rendőrőrs 2012. évi

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 1. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2009. március 31-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

JEGYZŐKÖNYV. A javaslat 8 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került. JEGYZŐKÖNYV Készült: Közmeghallgatás a Képviselő-testület 2015. november 27-i üléséről a kiskunlacházi Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár Színháztermében. Jelen vannak: polgármester Tóth Imre alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2016. január 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J e g y zőkönyv EMBCB-22/2011. (EMBCB-55/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EMBCB-22/2011. (EMBCB-55/2010-2014.) EMBCB-22/2011. (EMBCB-55/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2011. október 18-án, kedden, 11 órakor a Képviselői Irodaház V. emelet 528.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. március 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve.

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. 6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 24-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Nagykáta,

Részletesebben

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 18 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo9. november 18-i nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo9. november 18-i nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo9. november 18-i nyílt üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Az ülés kezdete: 17.1o. h. Jelen vannak a jelenlét ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 38, 39, Elkészült: 2010. március 29. Tartalomjegyzék Az ülés megnyitása.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága népesedéspolitikai albizottságának 2010. november 8-án, hétfőn, 8 óra 37 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve Készült: 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Becsei Andrásné dr. Herczeg József Dr. Mayer András Pintérné

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 22-i közmeghallgatásának j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 22-i közmeghallgatásának j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 22-i közmeghallgatásának j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozata c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság rendes, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság rendes, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság rendes, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2016. április 20-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

J e g y zőkönyv KSB-18/2011. (KSB-40/2010-2014.)

J e g y zőkönyv KSB-18/2011. (KSB-40/2010-2014.) KSB-18/2011. (KSB-40/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2011. október 18-án, kedden, 10 óra 09 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester Képviselő-testületének 2011. január 10-én megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 5-14/2010. (I. 10.) számú határozatok d. rendeletek: - Ügyiratszám: Határozatok: - 5/2011.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi Bizottságának 2015. szeptember 24-én, csütörtökön 14:00 órakor megtartott rendes ülésének

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi Bizottságának 2015. szeptember 24-én, csütörtökön 14:00 órakor megtartott rendes ülésének Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi Bizottságának 2015. szeptember 24-én, csütörtökön 14:00 órakor megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 117/2015. (IX. 24.) számú határozata a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. május 07-én megtartott üléséről 1 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 10-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. szeptember 25. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendes ülése. Az ülést vezeti:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Dr. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről., Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Zsirai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013.

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-14/2013. JEGYZŐKÖNYV a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. november

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/23/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. október 3-án

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28.-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc közbiztonsági helyzetének javítási lehetőségeiről, figyelembe véve a megvalósított

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 20/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 28-án (hétfőn) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 28-án (hétfőn) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 28-án (hétfőn) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (Öreg

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas Attila

Részletesebben

2013. február 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. február 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 5/2013. (II. 15.) önkormányzati

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 05-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 203/2008. (XI. 5.) Kt.határozat Az Eötvös Iskola Tiszaugi

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben