JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő"

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének január 26-án (szerdán) órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Dr. Rédecsi Árpád, Kiss Katalin, Varga István képviselő Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő Meghívottak: Toldiné Diószegi Éva igazgató, Szabó Károlyné intézményegység vezető, Nagy Zoltánné Idősek Otthona vezetője, Kaloné Csiki Mónika gazd.vez., Huszár András építésügyi előadó, Szabó Lászlóné körjegyző, Szabó Ferencné jegyzőkönyvvezető, Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent vendégeket, a Képviselő-testület tagjait, Intézményvezetőket. Megállapítja, hogy Poroszló Község Önkormányzata részéről a törvényesen megválasztott 7 fős képviselő-testületből hat fő jelen van, Újlőrincfalva Önkormányzata részéről az 5 fős képviselő-testületből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Újlőrincfalva Önkormányzata részéről az együttes ülés anyagát Zsebe Zsolt polgármester úr írja alá, jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Újlőrincfalva Önkormányzata részéről Paulik Kálmán képviselőt, Poroszló Község Önkormányzata részéről jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Varga István és Görbe Károly képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítők személyét Újlőrincfalva Önkormányzata részéről 3 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Poroszló Község Önkormányzata részéről 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a képviselő-testület tagjai. (Dr. Rédecsi Árpád a határozatképesség és a jegyzőkönyv hitelesítők személyének elfogadása után érkezett az ülésre). A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:

2 2 - Tanyagondnoki Szolgáltatás tevékenységéhez vezetendő nyilvántartás ügyének megtárgyalása - Az AQUA-KOM Társulás Társulási Megállapodásának módosítása A költségvetés tárgyalásához kapcsolódik 3 szervezet támogatási kérelme, amelyről tárgyalnia kellene a képviselő-testületnek. A Tiszafüredi Tűzoltó Parancsnokság, a Rendőrség kérte az önkormányzat támogatását, illetve a Polgárvédelem kérése, hogy a 10 Ftos hozzájárulásunkat emeljük fel 20 Ft-ra. Minden szervezet tőlünk vár támogatást, holott az önkormányzat is nehéz helyzetben van. El kell gondolkodni a támogatási kérelmeken, hogy egyáltalán bír e vele az önkormányzat. A napirendi pontokat és a módosításokat Újlőrincfalva képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Poroszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének első fordulós tárgyalása 2. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve 3. Köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célok elfogadása évre 4. Orvosi Ügyeletben való részvétel 5. Vis maior támogatás igénylése 6. Temetői urnafalak kialakítása 7. Üzlethelyiség bérbeadása 8. Tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységéhez vezetendő nyilvántartás ügye 9. Az AQUA-KOM Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 10. Önkormányzati ügyek (zárt ülés) Napirendi pontok tárgyalása előtti bejelentések: Botos Sándor képviselő: Az elmúlt hetekben történt egy sajnálatos tragédia szórakozóhelyen, és ehhez kapcsolódóan kérdezi, hogy a Tiszavirág vendéglátó helyiség papírjai rendben vannak-e, hiszen ott is rendeznek hétvégén zenés összejöveteleket, diszkót. Egyáltalán rendelkeznek-e ilyen rendezvények megtartásához szükséges engedéllyel? Szabó Lászlóné körjegyző: Nincs semmiféle engedélyük a Tiszavirág vendéglátó egységnek diszkó megtartására. A héten küldtek ki részükre levelet, hogy ilyen jellegű rendezvény megtartásához milyen engedélyek beszerzése szükséges (Építési hatóság engedélye, zaj, rezgés védelmi mérések elvégzése, Tűzoltóság engedélye).

3 3 Varga István képviselő: Magyaradon lévő üdülő soron a szennyvíz elvezetéséből adódó problémákkal kapcsolatban történt-e már valamilyen intézkedés, a Hatóságok tudnak-e róla? Zsebe Zsolt Újlőrincfalva polgármestere: A Környezetvédelmi, az ÉKÖVIZIG, a KÖTIKÖVIZIG, tud a Magyarad területén lévő szennyvíz elvezetésével kapcsolatos problémáról. Annyit tudni kell a rendszer működéséhez, hogy amikor az megépült, nem arra épült, amire most szolgál. Ugyanis nagyon sok a rendszerben a csapadékvíz, és ezt már nem ez rendszer nem tudja elvezetni A Pátyi Közmű üzemeltette a szennyvíz rendszert, lejárt a szerződésük, decembertől már nem üzemeltető, Tervek megvannak, próbálnak megoldást találni, meghirdetésre kerül az üzemeltetés. A TRV úgy nyilatkozott, hogy amennyiben megnyerik a pályázatot, akkor elvégzik a rendszer felújítását. Annak idején még Soltész András polgármester úr indította el az ügyet, de két településen történt polgármester váltás, és nem folytatódott tovább az ügy. Bornemisza János polgármester: A Magyaradon lévő terület a mi rendszerünk, a rendbetételéhez 20 millió forintos nagyságrendre lenne szükség. A Külső rendszerben is vannak hibák, ennek az üzemeltetése meghirdetésre kerül. A Magyaradi területtel együtt olyan 50 millió nagyságrendről lehet beszélni. A rendszer rendbetételéhez a megoldás, hogy bérbe adjuk üzemeltetésre a külső rendszert és ennek fejében a bérlő vállalja az egész rendszernek a rendbetételét, és beépíti 10 évre a költségvetésébe a fenti összeget. A megoldáshoz feltétlen szükséges, hogy a külső rendszer üzemeltetésére vonatkozó hirdetmény minél előbb megjelenjen, mert az elfogadástól számított 60. napon lehet legkorábban eredményt hirdetni. A Képviselő-testület részére kiküldtünk január 24-én egy Körözvényt, melyben leírtuk, hogy az Önkormányzatunk évben nyújtott be pályázatot turisztikai irodák eszközfejlesztésére. Elnyertünk eszközbeszerzésre Ft-ot azzal a feltétellel, hogy a 10 % önrészt és az ÁFA összegét az önkormányzat finanszírozza. Amennyiben január 31-ig el tudunk számolni a számlával, akkor abban az esetben március 31-ig megkapja az önkormányzat a támogatási összeget. Ha most nem költjük el ezt a pénzt a következő elszámolási időszak május 31, és attól számítva 60 nap a támogatási összeg kifizetése. Ezért volt szükség arra, hogy Körözvényben leírt határozati javaslat alapján az önkormányzat megbízza árajánlat alapján az eszközbeszerzéssel Koren Futár céget. Javasolja Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Körözvényben lévő határozati javaslatot elfogadásra. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I.26.) sz. határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtott támogatás pályázati felhívásra turisztikai irodák eszközfejlesztésével a Koren Futár Kft-t bízza meg a mellékelt árajánlatban szereplő feltételekkel áfa, azaz bruttó Ft összeggel. Az eszközök szállítási határideje január 28.

4 4 Határidő: január 28. Felelős: polgármester, körjegyző Napirendi pontok tárgyalása: 1. Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének első fordulós tárgyalása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A költségvetés tárgyalása előtt szeretné bejelenteni a jelenlévők részére, hogy a délelőtt folyamán az Ökocentrum kivitelezőjével aláírásra került a vállalkozói szerződés. Négy képviselő jelen volt az aláíráson. A munkaterület átadása megtörtént, melyen jelen volt Huszár András és a kivitelező képviselője. A munkálatokról WEB kamera segítségével készítenek filmeket, két órás eltérésekkel, így nyomon követhető lesz az építkezés folyamata, és ez felkerül Poroszló honlapjára is, így a lakosság folyamatosan tájékozódhat az elvégzett munkákról. A Pénzügyi Bizottság hétfő délután tárgyalta az önkormányzat költségvetést. Rekord összegű hiánnyal tervezetük a költségvetésünket, hiszen ilyen még soha nem fordult elő, hogy a következő év január elején kapjuk meg azokat az első számadatokat, amely a költségvetésünket érintik. Az önkormányzat költségvetését a koncepció szintjén raktuk össze, egy tárgyalással most kevesebb lesz, hiszen a koncepciót már láttuk novemberben. A január elején kapott számok alapján viszont az már látszik, hogy szinte minden normatíva csökkent. A három intézménynél a normatíva csökkenés az alábbi nagyságrendű számokat jelenti: Iskolánál 10 millió forint, Óvodánál 7-8 millió forint, Idősek Otthonánál a tavalyi összeggel szemben 3-4 millió forint, de a közhasznú személyeket nem tudják továbbfoglalkoztatni, helyettük szakképzett embereket kell felvenni, az ő bérük további 5 millió forintjába kerül az önkormányzatnak. A költségvetési oszlopban a 10,7 millió forint az már 15,7 millió forintra fog növekedni a fentiek miatt. Nem csak a kiadási oldalon vannak eltérések, hanem a bevételi oldalon is fedeztünk föl hiányosságokat. Pl. a nagy beruházás kapcsán nem raktuk bele az adónövekményt. Az volt a kérése a pénzügyi csoport felé, hogy minden adónövekményt tervezzenek be a költségvetésbe, és azokat a költségeket pedig, amelyeket az állam nem enged előre nem tervezni, azokat ki kell venni ki kell venni a költségvetésből. Ezeket az összegeket később meg fogja kapni az önkormányzat, de az állami költségvetés nem lehet hiányos, az önkormányzaté igen, amelynek fedezetét működési hitelből oldják meg. A fent elhangzott számokat át kell vezetni a költségvetésben, és a végleges anyagot ennek megfelelően kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Lehetne még tovább elemezni a számokat az idegenforgalmi adó bevétel tavaly Eft volt és ehhez kaptunk még az Állam részéről minden forint után + 1 Ft-ot, ez azt jelenti, hogy a bevétel 8 millió forint a 12 millió forinttal szemben, és ez azt jelenti, hogy az ellenőrzések során hatékonyabban kell föllépni. Ha a költségvetésből levonjuk a fenti számokat a hiány összege olyan millió forintos nagyságrendre csökken a millió forinttal szemben. A pénzügyi vezetéstől kérte, hogy a közüzemi költségeknél is vegyék vissza a költségeket, mert ott áremelkedéssel számoltak. Hiszen a valóságos, realizálható eredményt csak év végén látják a közüzemi számlákra vonatkozóan.

5 5 Minden intézmény figyelmét felhívja a szigorú takarékoskodásra, igenis oda kell figyelni az olyan dolgokra, hogy a világítást csak addig használják minden helyiségben, amíg ott tartózkodnak. Az iskola esetében átvilágítást kértek az oktatási szakértő részéről hogy a mai számok ismeretében hogyan látja a költségvetés alakulását az intézményeknél, ez a szakértői vélemény február 10-re fog elkészülni. Tudjuk, hogy sokat jelent az Intézményi Társulásban átadott pénz, és évek óta nem kértünk semmiféle hozzájárulást az intézmények működéséhez Újlőrincfalva részéről. Viszont Újlőrincfalva polgármesterétől 3-3,5 millió forint intézményi hozzájárulást szeretnénk kérni, lakosság arányosan, vagy gyermeklétszám arányosan, ugyanis már Poroszló is nagyon nehéz helyzetbe került. Zsebe Zsolt polgármester úr tárgyalja már meg a kért összeget a Képviselőtestülettel és utána a döntésükről tájékoztassa Poroszló Képviselő-testületét is a februári ülésig. Fontos az intézményeknél, hogy növelnünk kell a bevételeinket a fent elhangzottak alapján, a másik megoldás, hogy a gyermeklétszámot növeljük. Ehhez vannak alternatívák, amelyeket át kell gondolni. Sarud település polgármesterével már történtek egyeztetések az intézményi társulás létrehozása ügyében. A gyermeklétszám növekedése nem csak a költségvetés alakulása szempontjából fontos, hanem az iskola esetében a felújítással kapcsolatban a gyermeklétszám növekedést vállaltunk indikátorként. Ha a gyermeklétszám csökken, akkor vissza kellene fizetni a 200 millió forint támogatást. Ez még nem a jelen helyzet, ez jövőre válik élessé. Gondolni sem szeretne arra, hogy vissza kelljen fizetni a 200 millió forintot, mindent meg kell tenni azért, hogy növekedjen az iskolában és az óvodában is a gyermeklétszám. Az intézményi társulás létrehozásánál történt megbeszélés alkalmával elhangzott, hogy minden gyermek után Ft/év támogatást kaphatna az önkormányzat, ha a gyermekek szállítását saját busszal oldaná meg a környező településekről, erre lehetne pályázni és már 8-9 millió forintért lehetne venni olyan panorámás, 2 éves buszokat, amelyek már nem mehetnek külföldre. Az intézménynél bármilyen szerkezeti átalakításról legyen szó arra van időnk június 30-ig. Veszélyes a helyzet az intézményeknél, ezért fontos az alternatívák keresése, mert a önkormányzat már nem tudja finanszírozni a költségvetésből a fenti elhangzott összeget, ha az a jövő évben újabb 8 9 millió forinttal növekedne. Az önkormányzat a millió forintot tesz hozzá az intézmények működéséhez, a saját bevételeit is erre áldozza fel a hitel mellett. Az óvodában is nagyon nehéz a helyzet. A létszámból a 20 hiányzó gyermek utáni 46 millió forintos összeggel kaphatna több normatívát az önkormányzat. Itt is meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a létszám növekedjen. Akkor teljesen másképp alakulna ki a költségvetés. Ilyen lehetősége nem lesz az embereknek, ingyenes étkezés, óvodáztatási támogatás lehetősége. A következő ülésre azt is meg kell vizsgálni a gazdasági vezetőnek, hogy mi történne akkor, ha a kapott normatívából 1000 illetve 2000 Ft-os összeggel támogatnák azokat a szülőket, akik rendszeresen járatják az óvodába a gyermekeiket. Ezt annak érdekében tennénk, hogy növeljük a normatívát. Ezen el kell gondolkodni, hogy milyen lehetőségeink vannak. Az óvodában lejárt a pályázat után követési időszak, legfeljebb szeptembertől 4 csoporttal fog működni az óvoda és ha megszűnik az egységes óvoda-bölcsődei csoport finanszírozása, akkor nem lesz ilyen csoport az óvodában.. El kell elérni, hogy maximális gyermeklétszámmal, teljes kihasználtsággal működjön az óvoda. Meg kell keresni a szülőket, hogy adják be a gyermekeiket az óvodába.

6 6 Az Idősek Otthona költségvetésével kapcsolatban is nehéz helyzetbe kerültünk, az új intézmény építésével kapcsolatban az előkészítés munkálatai folynak. A vállalkozó részére nem lehet átadni a konyha üzemeltetését.. A konyha építését nem tudjuk átadni a vállalkozónak, arra közbeszerzést kell kiírni. Kötelezettséggel hirdetnénk meg a konyha építését, és az építené meg a konyhát, aki az Idősek Otthona építését is vállalná. Ezzel minden poroszlói munkahelyet meg tudnánk tartani. A költségvetésünkben szerepel, hogy milyen szervezeteket támogat az önkormányzat és ezt még tovább szeretnék növelni az alábbiakkal: Különböző szervezetek kérték az önkormányzat támogatását, de nagyon meg kell gondolni, hogy milyen szervezeteket támogasson az önkormányzat, amikor az önkormányzat is nehéz helyzetben van. A Tűzoltóság pályázatot nyújtott be eszközbeszerzésre és lakosonként 100 Ft-ot kértek a pályázat önerejének biztosításához, amely 3018 lakos esetében Ft-ot jelent. A polgárvédelem is kért Ft támogatást az önkormányzattól, valamint a rendőrségnek nem fut helyben a Robotzsaru Program és ők is az önkormányzat támogatását kérték ennek a megoldásához. Elviekben támogatná ezeket a szervezeteket, de a saját intézményeik működésének az ellátása is nehéz, akkor mit lehet válaszolni ezekre a kérelmekre. Kéri a képviselő-testület tagjainak a véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban. A szociális kiadásoknál 95 %-os támogatással közmunkásokat lehet foglalkoztatni, de csak 4 órában lehet alkalmazni az embereket, maximum 3 hónapig. Ez egy újabb elvonást jelent a költségvetésből. A költségvetésbe beépítésre került a lakásfenntartási támogatás, ehhez viszont a feltételeket meg kell határozni, felkéri a Jegyző asszonyt, hogy dolgozza ki a lakásfenntartási támogatás nyújtásának a feltételeit. Az 50 millió forint likvid hitelkeret az önkormányzatnál a működésre vonatkozik. A felhalmozási kiadások összege nőtt meg jelentős mértékben, melynek oka a 2009-ben induló a két nagy beruházás. A költségvetés tárgyalásához a következő ülésre már tiszta és használható költségvetést fogunk behozni testületi ülésre. Zsebe Zsolt Újlőrincfalva polgármestere: Az intézményi hozzájárulás mértékéről, a 3-3,5 millió forintos plusz támogatási összegről jelen pillanatban nem tud nyilatkozni, mert ez felborítja a költségvetésüket. Erről testületi ülés keretén belül kell döntést hozniuk. A kiadott anyagban tervezett Ft-os összeggel egyetértettek. A februári ülésig jelezni fogja, hogy a 3-3,5 millió forintos intézményi hozzájárulás összegéről hogyan döntött Újlőrincfalva képviselő-testülete. Bornemisza János polgármester: Az önkormányzat költségvetési rendeletében EFt hiány szerepel, amelynek fedezete működési hitel. Mindent meg kell tenni ennek a nagyságrendű hiány mértékének a csökkentése érdekében, szerkezeti átalakítások is szükségesek, amelyet június 30-ig meg lehet tenni. A következő februári képviselő-testületi ülésre egy teljesen tiszta, lecsupaszított költségvetést készítünk el. A februári költségvetés tárgyalásához az ÖNHIKI tervezetet is el kell készíteni. Kaloné Csiki Mónika gazd.vez.: Az igénybevétel részletes szabályait február 28-ig dolgozzák ki. Józsa Gábor alpolgármester: A Kormány részéről elhangzott, hogy nem a megszorítások költségvetése lesz ebben az évben, hanem az újjászervezés éve lesz.

7 7 Bornemisza János polgármester: A likvid hitelkeret az 50 millió forint az a működésre vonatkozik és nem fejlesztésekre. A felhalmozási táblázat tartalmazza a fejlesztésekre vonatkozó kiadásokat, melyek azok a nagyságrendek, amelyet követnie kell az önkormányzatnak. Ekkora összegű költségvetésünk még nem volt, ez a két nagy beruházásnak köszönhető, itt szerepel a Ökocentrum beruházáshoz Kötvény kibocsátásból származó összeg, és az előleg, ez emelte fel ilyen mértékűre a költségvetésünket. Az Ökocentrum kivitelezője, az alvállalkozója által szeretne helyi vállalkozókat foglalkoztatni egyes munkálatoknál, és ehhez kérte az önkormányzat segítségét. Főállásban és papíron foglalkoztatnak minden olyan személyt, aki dolgozni szeretne és erre alkalmas is. Nagyon szigorú munkabiztonsági feltételeik vannak, és csak kódkártyával lehet a munkaterületen dolgozni. Viszont aki nem felel meg az elvárásaiknak, azon munkavállalókat nem fogják alkalmazni, hiszen dolgozó emberekre van szükségük. Bejelenti a Képviselő-testület részére, hogy február 7-én, órai kezdettel közmeghallgatással egybekötött falugyűlés lesz, amelyen szükséges a határozatképesség érdekében, hogy a képviselő-testület tagjai közül legalább 4 fő jelen legyen. Felhívja a képviselő-testület tagjainak a figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozatukat le kell adniuk január 31-ig. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Az óvoda esetében a finanszírozási szükséglet Eft, ebből állami támogatás EFt, a évben EFt hiány van. A fenti összegek közül az állami támogatás EFt összeget gyermek létszám után állapítják meg? Ha minden óvodás korú gyermek járna óvodába, akkor potenciálisan mennyi fő lenne az óvodába, létszámadatokat honnan gyűjtik össze? Kaloné Csiki Mónika gazd.vez: Az állami támogatás összegét nem gyermeklétszám után kapják, hanem teljesítménymutató alapján számolják, és csoportra kapják, gyerekek után járó normatíva Ft. Természetesen ha egy csoportba több gyermek jár, akkor magasabb a teljesítmény mutató százaléka, és így több állami támogatást járna. Rédecsi Árpád képviselő: Az lenne a jó, ha 120 fős gyermeklétszám lenne az óvodában. Szabó Károlyné intézményegység vezető: Az óvodába járó gyermekek létszám adatait minden alkalommal a védőnőtől kérik. Sajnos az a probléma, hogy nem csak az óvodába járó gyermekek létszáma csökken, hanem település szinten a gyermek létszám is. Több szülő van aki, máshol talál munkahelyet, és elköltöznek, ezzel nem tudnak mit tenni. Toldiné Diószegi Éva igazgató: Jó ötletnek tartja, hogy az önkormányzat egy saját busszal oldaná meg a környező településekről a gyermekek iskolába történő szállítását. Ebben az ügyben Borsodivánka felől is lehetne tájékozódni, hiszen ott sincs óvoda, és alsó tagozat sem. Egy gyermek három helyre jár óvodába és iskolába, mire eléri a nyolcadik osztályt. Varga István képviselő: Az intézményeknél a gyermeklétszám növelése érdekében kemény felderítő munkát kell végezni. A polgárvédelem, a tűzoltóság, a rendőrség támogatására fel lehetne hívni a Falugyűlés keretén belül a mezőgazdasági vállalkozók figyelmét, hiszen e szervezetek működése érinti az ő tevékenységüket is. A Tűzoltóság ellátja rendesen a feladatát és még a lakosságot is meg lehetne keresni a támogatás összegyűjtésével kapcsolatban.

8 8 Bornemisza János polgármester: ezekről a dolgokról beszélni. A Falugyűlésen a közmeghallgatás keretén belül lehet Kiss Katalin képviselő: A gyermeklétszám fogy a településen, de szervezéssel azt kellene elérni, hogy felnőtt lakosság gyarapodjon a településen, esetleg nagycsaládosok részére, akik dolgozni szeretnének munkahelyet teremteni és esetleg szoc. lakást biztosítani részükre, így növekedhetne a falu lakossága és ezáltal a gyermeklétszám is. Tervet kellene rá kidolgozni és ez egy hosszabb távú megoldás lenne. Hozhatunk más településről gyermeket, de az országos szinten is csökken a gyermek létszám. Nem azért költöznek el a településről a szülők mert az iskolában lévő oktatással nincsenek megelégedve, hanem nincs munkahely a környéken. Ezzel kapcsolatban kellene valamilyen tervet készíteni. Józsa Gábor képviselő: Több önkormányzatnál ezt úgy tették meg, hogy pályázatot írtak ki. A jelentkezők közül pedig akkor válogathatna az önkormányzat, csak a pályázatban lévő feltételek jól meg legyenek fogalmazva. Varga Józsefné CKÖ elnöke: Kap-e az önkormányzattól támogatást a CKÖ? Hiszen elhangzott, hogy az állami normatívák csökkentek. Feladat ellátási alapú támogatást a évi április jegyzőkönyvek alapján fogják odaítélni. Reméli, hogy ezt megkapja a CKÖ, pályázatot nyújtottak be Ft támogatási összegre. Ezt az intézkedést jó dolognak tartja az állam részéről, hogy csak azok a kisebbségi önkormányzatok kapjanak támogatást, akik tesznek is érte valamit. Bornemisza János polgármester: A CKÖ részére 300 EFt támogatást terveztek az önkormányzat részéről. Az intézményeknél is a kért 65 millió forintos támogatás helyett 54 millió forint támogatást adunk. A CKÖ fenntartása az önkormányzat számára nem kötelező feladat, az iroda helyiséget kell csak a működéséhez biztosítani. Nem biztos az sem, hogy tudjuk továbbiakban foglalkoztatni Lőrincz Ritát, hiszen csak 4 órában adnak ki embereket a Munkaügyi Központ részéről. Varga Józsefné CKÖ elnöke: Ez az év még talán végig döcög így, de a második félévben meg fog szűnni a CKÖ, ha nem kapnak támogatást, úgy jeleztek a CKÖ képviselői. Úgy gondolja, hogy itt azért a CKÖ végezte a munkáját, és ahová őket hívták és kérték a segítségüket oda mentek is. Bornemisza János polgármester: A CKÖ támogatásával kapcsolatban többet nem tud mondani, és ígérni sem. A CKÖ részére Ft önkormányzati támogatás van betervezve. Varga István képviselő: A CKÖ finanszírozásának megoldásához keresni kell a forrásokat, próbáljanak meg kulturális rendezvények szervezésével erre megoldást találni, hiszen nekik van egy külön kultúrájuk. Színvonalas előadások során EFt-ot össze lehetne szedni. Ezt a lehetőséget ki kellene használni és lépni kellene ez ügyben a fiatalok felé. A befolyt összegből pedig tudnák finanszírozni a CKÖ működéséhez szükséges összeget. Bornemisza János polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az ülésen elhangzottak figyelembe vételével fogadja el a költségvetés első fordulós tárgyalás eredményét. A második fordulós tárgyalására a helyi adókat rendbe kell, a kiadási oldalnál amit a Kormány nem enged betervezni, azt ne tervezzük a tavalyi szinten sem, vegyük le a

9 9 költségvetésből. A költségvetés féléves, három negyedéves teljesítésénél majd módosítjuk a költségvetésünket azokkal a számokkal, amelyek akkor már teljesülnek. - Normatíva alapú lakásfenntartási támogatás beépítésre került a költségvetésbe, a 10 millió forintos kiadást terveztünk, melyhez az önkormányzat részéről 1 millió forint önerő szükséges. A szociális rendeletet el kell készíteni, és át kell adni a Szociális Bizottság részére, hogy meg tudják tárgyalni a lakásfenntartási támogatás feltételeit, és ez kerüljön előterjesztésre a Pénzügyi Bizottság ülésére is. A Falugyűlésen szeretné bejelenteni, hogy az önkormányzat ígéretéhez híven beépítette a költségvetésébe a normatív alapon lehívható lakásfenntartási támogatást. Az olyan személyek eseetében, akik éveken át nem fizették a közüzemi díjakat ez egy szigorúan kizáró ok lenne. A lakásfenntartási támogatással az önkormányzat olyan személyeken szeretne segíteni, akik ténylegesen rászorultak. Sajnálattal jelenti be a Képviselő-testület részére, hogy elhunyt Nagy István könyvvizsgáló úr, aki az önkormányzatnál látta a könyvvizsgálói feladatokat. A Képviselő-testület egy perces, néma felállással emlékezett meg Nagy István könyvvizsgáló úrról. Az önkormányzat könyvvizsgáló nélkül maradt, ezért a képviselő-testület hatalmazza fel Szabó Lászlóné körjegyző asszonyt, hogy meghívásos eljárás során, árajánlatok alapján kérjen ajánlatot könyvvizsgálói feladatok ellátására. A EFT hiányt tervezetünk, a csökkentésének az érdekében mindent meg kell tenni, és a költségvetés következő tárgyalására már úgy kell az anyagot elkészíteni. Zsebe Zsolt Újlőricnfalva polgármestere: Azokkal a pénzeszközökkel amit terveztek, azzal nincs probléma, ami a kiadott anyagban szerepel azt el tudják fogadni, viszont a 3-3,5 millió forintos összeg, amely most elhangzott az ülésen arra vonatkozóan most nem tud mit mondani. Újlőrincfalva képviselő-testületének kell ez ügyben döntenie. Botos Sándor képviselő: Az Idősek Otthona esetében még nincs beépítve a költségvetésbe a 4 fő bére, azaz az 5 millió forint? Bornemisza János polgármester: A 4 fő bére még nincs beépítve a költségvetésbe az Idősek Otthona intézménynél. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a költségvetés első fordulós tárgyalásáról szóló előterjesztést fogadja el mind a két képviselő-testület, és a februári ülésre készítsék el a költségvetés második fordulós tárgyalására szóló anyagot, a mai ülésen elhangzottak figyelembe vételével. Poroszló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Újlőrincfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

10 10 Poroszló-Újlörincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2/2011.(I.26.) sz. együttes határozata: Poroszló - Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat és intézményei első fordulós tárgyalására készült előterjesztést. A februári képviselő-testület ülésére el kell készíteni önkormányzat költségvetésének második fordulós tárgyalására szóló anyagot az ülésen elhangzottak figyelembe vételével. - A normatív alapú lakásfenntartási támogatás kerüljön beépítésre a költségvetésbe, és a támogatás nyújtásához a szabályzás módját meg kell határozni a bizottságoknak. - Az Idősek Otthona részéről a 4 fő szakképzett dolgozó bérét be kell építeni a költségvetésbe. - A helyi adókból származó bevételeknél a hiányosságokat rendezni kell, - A költségvetést a kiadási oldalon csökkenteni kell az előre nem tervezhető költségekkel, - Az intézmények szigorú takarékoskodásra történő felhívását meg kell tenni. (Világítás lekapcsolása, fűtés hétvégén történő levétele.) Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a EFt-os hiány összege csökkenjen. Határidő: februári képviselő-testületi ülés. Felelős: polgármester, körjegyző, Bornemisza János polgármester: Javasolja a képviselő-testületeknek elfogadásra, hogy az önkormányzatnál a könyvvizsgálói feladatok ellátása meghívásos eljárásban, árajánlatok kérésével meghirdetésre kerüljön. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Újlőrincfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló-Újlörincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 3/2011.(I.26.) sz. együttes határozata: Poroszló Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testülete meghirdeti meghívásos eljárásban, árajánlat kéréssel a könyvvizsgáló feladatok ellátását. A Képviselő-testület megbízza a Körjegyzőt, hogy kérjen legalább 3 db árajánlatot az önkormányzati könyvvizsgálói feladatok ellátására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, körjegyző

11 11 Bornemisza János polgármester: Megköszöni az ülésen a megjelenést az intézmények vezetőinek, Újlőrincfalva Önkormányzat Képviselő-testületének a közreműködését, az együttes képviselő-testületi ülést 15 óra 30 perckor bezárja. K.m.f. Bornemisza János Poroszló Polgármestere Zsebe Zsolt Újlőrincfalva polgármestere Szabó Lászlóné Körjegyző Görbe Károly poroszlói képviselő Varga István poroszlói képviselő Paulik Kálmán Újlőrincfalva képviselője

12 12 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt ülésének folytatása: 2. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Az önkormányzat évi Munkaterve a kötelezően tárgyalandó napirendi pontokat tartalmazza. Természetesen ha a Képviselő-testület részéről merülnek föl olyan témák, amelyeket tárgyalni kellene testületi ülésen, arról az ülés előtt egy héttel, fontos témában ülés előtt két-három nappal előtte jelezni kell, és a tárgyalandó ügyeket fölveszik napirendre. Az Önkormányzat Bizottságainak is el kell készíteni a Munkaterveket, melyek legyenek összhangban a testületi ülések napirendi pontjaival. Készítsenek üléstervet a Bizottságok, hogy mikor, melyik Bizottság ülésezik, mert csak így lehet egyeztetni az ülések időpontját más programokkal. A Pénzügyi Bizottságnak a költségvetés tárgyalásához kapcsolódóan kell üléseket tartani, illetve olyan rendkívüli alkalommal, amely pénzügyi kérdéseket érint. Az ülések időpontját egyeztetjük Dr. Rédecsi Árpáddal, mivel más településen dolgozik. Javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek előterjesztés alapján Poroszló Község Önkormányzat évi Munkatervét. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(I.26.)sz. határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés alapján megtárgyalta és elfogadja Poroszló Község Önkormányzatának évi Munkatervét. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, körjegyző 3. Köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célok elfogadása évre A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Szabó Lászlóné körjegyző asszony elkészítette a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célok megfogalmazásáról szóló előterjesztést. Az önkormányzat minden évben elfogadja az

13 13 előterjesztésben foglaltakat, ez egy formai dolog, hiszen nem tud az önkormányzat hozzá pénzt tenni a költségvetéséből. Nincs egyetlen kolléga sem az önkormányzatnál akinek a bére eltérő lenne a bértáblától az önkormányzatnál, kivétel ez alól Kaloné Csiki Mónika, akinek a bére 20 %-ban tér el a bértáblától. Az önkormányzatnál a dolgozó kollégák 99,9 %-ban jól dolgoznak, nincsenek velük problémák, a hivatali munkát ellátják. Egyetlen egy probléma van, hogy a segély kérelmekkel már nem bír a hivatal. Szociális kölcsönöknél van kintlévőségünk Ft. A maximális határ Ft lenne, de olyan Ft-os összeget adnak, ennél akkor ad többet a hivatal, ha rendkívüli házárverezésről vagy elhalálozásról van szó. Itt az a baj, hogy nem fizetik vissza, a legtöbb esetben vissza kell vonni, vagy letiltásra kerülnek a kiadott összegek. Viszont akik nem fizetik vissza, azok a személyek többet nem kaphatnak szociális kölcsönt. Botos Sándor: A szociális támogatások nyújtásánál hívjuk már fel a CKÖ figyelmét arra, hogy akik szociális támogatásban részesülnek, legalább a környezetüket tegyék rendbe. Szabó Lászlóné körjegyző: Négy évente minősíteni kell a köztisztviselőket és ez a személyi anyagukba bekerül, ehhez szükséges a teljesítménykövetelmények értékeléséről szóló előterjesztés elfogadása, hiszen ez alapján kell az értékelést elvégezni. Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célok elfogadásáról szóló előterjesztésben lévő határozatot évre vonatkozóan. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/ (I.26.) sz. határozata: A Képviselő-testület A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított évi XXIII. törvény 34. (3) és (5) bekezdése alapján a melléklet szerint dönt a évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokról. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy: - a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzővel szembeni évi teljesítménykövetelmények kidolgozásáról, és a jegyző részére írásos dokumentum formájában történő átadásáról; - a jegyző teljesítményértékelését január 25-ig végezze el, s arról a testületet legkésőbb január 31-ig tájékoztassa; - folyamatosan kísérje figyelemmel a jegyző köztisztviselők teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatellátását. Határidő: a határozatban megjelölt határidők Felelős: polgármester Melléklet: 1 db 4. Orvosi Ügyeletben való részvétel

14 14 A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Füzesabonyi Kistérség munkaszervezete levélben megkereste az önkormányzatot, hogy a településen az Agria Ügyelet Kft. által üzemeltetett központi orvosi ügyelet feladatellátására kötött szerződés szeptember 30-án lejár. Az ügyelet folyamatosságának érdekében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A közbeszerzési eljáráshoz viszont szükséges, hogy az ügyelet ellátásban résztvevő települések nyilatkozzanak arról, hogy az orvosi ügyeleti szolgáltatást 2011 október 1-től is igénybe kívánják e venni a jelenlegi szerződésben meghatározott módon vagy más feltételekkel. Az orvosi ügyelet ellátásával nem volt probléma a településen, rendesen ellátták a munkájukat. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az előterjesztésben lévő határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy az orvosi ügyelet üzemeltetésének központja továbbra is Poroszló településen maradjon. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 6 igen szavazattal, 0 nemleges, Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(I.26.)sz. határozata: Poroszló Község Önkormányzata megtárgyalta A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása és az Agria- Ügyelet Kft. között szeptember 30-ig fennálló háziorvosi központi ügyeleti ellátás szerződősének teljesítését. A Munkaszervezet által meghirdetendő közbeszerzési eljárás érdekében az önkormányzat kinyilatkozza, hogy a háziorvosi központi ügyeleti ellátásban október 1-től továbbra is részt kíván venni a jelenlegi szerződésben meghatározott feltételekkel, és az orvosi ügyelet központja továbbra is Poroszló település legyen. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester 5. Vis maior támogatás igénylése A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A településen a csapadékos időjárás és a hó hirtelen olvadásának következményeként a belvízhelyzet kialakulása miatt, a vizek kártételeiről szóló 232/2996.(XII.26.) Korm. rendelet 13.. (1) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva január 12.-én 8.00 órától II. fokú belvízvédelmi készültséget rendeltem el, amely a mai napig nem került visszavonásra. A Gyepszél út, a Malom-Kétútközi utak, Bem és a Dankó út veszélybe került a belvíz miatt, bejelentettük vis maior igényünket. A veszélyeztetett lakóingatlanok tulajdonosainak bevonásával elkezdődtek január 13-án a védekezési munkák, a házakat homokzsákokkal rakták körül és az ott lakók közül egy család kivételével, mindenki részt vett a homokzsákok megtöltésében és elhelyezésében.

15 15 Huszár András építésügyi előadó: A belvíz okozta károk rendezésére 90 %-os támogatást lehet igényelni, az önkormányzat részéről a jóváhagyott támogatási összeg 10 %-os önerejének biztosításával. A Malom út és a Kétútközi útra a belvíz okozta károk rendezésére Ft támogatási igényt jelentettünk be, az út árok és átereszek rendbetételére. Gyepszél útra Ft a bejelentett támogatási igény, a Bem út rendbetételéhez Ft támogatási igényt jelentettünk be, itt még az út közepén lévő szenyvíz elvezető akna állapota kérdéses, hogy megsüllyedt-e vagy sem, át kell-e helyezni vagy nem és a fenti összeg még ebből kifolyólag változhat. Kiss Katalin képviselő: A Weörösmarty útra nem nyújtottak be kárigényt, ott is belvizes területről van szó? Bornemisza János polgármester: Azon a részen is vannak belvizes foltok, de ott az udvarokon és a kertekben van víz, azzal nem tudnak mit kezdeni. Huszár András építésügyi előadó: A most benyújtható vis maior támogatás kérelem a Kormányrendelet alapján önkormányzati tulajdonban lévő utakra és építményekre vonatkozik. Külön Kormányrendelet fogja majd szabályozni az egyéb építményeket és magánterületek belvíz által okozott károk rendezését. A Képviselő-testületnek a mai ülésen arról kell döntést hoznia, hogy a káreseménnyel kapcsolatban nem rendelkezünk biztosítással, és saját erőből a vis maior helyzetet nem tudjuk megoldani. Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a vis maior helyzetről szóló előterjesztésben lévő határozati javaslatot. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István már nem volt jelen a szavazásnál) az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (I.26.) sz. határozata: Poroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gyepszél útra, a Malom, Kétútközi utakra, Bem útra, Dankó útra és ezek mellett lévő veszélyeztetett lakóingatlanokra nem rendelkezik belvíz okozta káreseményekre vonatkozó biztosítással. A vis maior helyzetet saját erőből nem tudjuk megoldani. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző 6. Temetői urnafalak kialakítása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.

16 16 Bornemisza János polgármester: A képviselő-testület már korábbi ülésén tárgyalt a temetőkben kialakítandó urnafalakról. Kértek három vállalkozótól árajánlatot, viszont csak egy vállalkozó adott árajánlatot a két temetőkben az urnafalak kialakításra vonatkozóan. Az előterjesztésben lévő alternatívákon kívül még vannak más lehetőségek is. El kell gondolkodni azon, hogy érdemes-e az önkormányzatnak az urnafalak kialakításába pénzt beletenni, vagy pedig teljes mértékben bízza az urnafalak kialakítását a vállalkozóra, és értékesítse szabad áron az önkormányzattal egyeztetett áron és ebből fizessen vissza az önkormányzat részére darabonként illetve 3000 Ft-ot. Az urnahelyek ára nem fog emelkedni, csak abban az esetben, ha újat kellene építeni, akkor viszont újra tárgyalni kell róla. Javasolja, hogy határozza meg az önkormányzat, hogy azt a vállalkozó mennyiért értékesítheti az urnahelyeket az infláció figyelembe vételével. A második alternatíva tartalmazza, hogy a vállalkozó szabadon értékesítheti az urnahelyet az önkormányzattal egyeztetett áron és ezen felül 25 éves a megváltásért Ft-ot kell fizetni az önkormányzatunknak. Huszár András építésügyi előadó: A felvégesi temetőben az urnafalat a ravatalozó épület falán, míg a más adottságokkal rendelkező alvégesi temetőben az urnafalat szabadon állóan tudnánk kialakítani. A felvégesi temetőben a normál méretű és egy urna elhelyezésére szolgáló világosszürke gránit anyagú fakk bekerülési költsége, fekete gránit íráslappal a benyújtott ajánlat szerint Ft. Az alvégesi temetőben a normál méretű és egy urna elhelyezésére szolgáló világosszürke gránit anyagú fakk bekerülési költsége, fekete gránit íráslappal a benyújtott ajánlat szerint Ft. Itt a szabadonálló telepítés miatt lehetőség nyílik mélységében dupla méretű fakk kialakítására is, amelynek bekerülési költsége Ft. Szabó Lászlóné körjegyző: A temetőkben a Temetőről szóló rendelet szerint az urnahelyeket 10 évre lehet megváltani, 6000 Ft-os áron. Botos Sándor képviselő: Kell-e mind a két temetőben urnahelyet kialakítani? Az alvégesi temetőben javasolná csak kialakítani az urnahelyeket, és akkor az önkormányzat azt megvásárolná, ha van rá lehetősége és értékesítené az urnahelyeket. Ilyen lélekszámú településnek két ekkora méretű temető fenntartása hatalmas költség. Józsa Gábor képviselő: A vállalkozót esetleg nem lehetne-e bevonni a temető rendbetételéhez? Vannak önkormányzati urnás temetések is, esetleg a vállalkozó biztosíthatná ehhez a temetőben az urnahelyet, ezt is át lehet gondolni. Kiss Katalin képviselő: Azt javasolja, hogy mind a két temetőben kerüljön urnahely kialakításra. Bornemisza János polgármester: Temetkezési vállalkozókat próbálták már bevonni a temetők rendbetételébe, de a vállalkozók nem bírtak ezzel a feladattal. Temető rendbetételénél a vállalkozók részére a két ember kifizetendő bére is hatalmas teher. Tavaly volt olyan hónap, hogy négy ember dolgozott folyamatosan egész nap a temetőben. Ezt a feladatot nem tudják a temetkezési vállalkozók ellátni. Az önkormányzat teljes mértékben rábízhatja a vállalkozóra az urnahelyek kialakítását és nem kér vissza semmilyen összeget az értékesített urnahelyek után, hanem azt mondja, hogy

17 17 ennek fejében biztosítson a vállalkozó önkormányzati temetésekhez mind a két temetőben 2-2 db urnahelyet. Huszár András építésügyi előadó: A polgármester úr által elmondott alternatívát is el lehet fogadni, de arról se feledkezzünk meg, hogy az urnahelyek fekete gránit előlappal lesznek ellátva, melyre a betűvésést is ki kell fizetni temetés után. Bornemisza János polgármester: Az következő határozat meghozatalát javasolja a képviselőtestületnek: A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a településen mind a két temetőben a vállalkozó építse meg a urnahelyeket a vázolt rajzok alapján. Az 1 db, 1 személyes urnahely árát Ft-ban állapítsa meg 10 évre a vállalkozónak, ezen az áron a vállalkozó nem emelhet, mindaddig, amíg nem kell új urnahelyeket kialakítani a temetőkben. Ha új urnahelyeket kell kialakítani, akkor pedig erről újra tárgyal a képviselő-testület, hogy annak a kialakítása mennyibe kerülne. Az önkormányzat nem kér vissza semmilyen összeget a kialakított urnahelyek értékesítése után, hanem kéri a vállalkozót, hogy az önkormányzat temetésekre mind a két temetőben 2-2 db urnahelyet biztosítson. Az önkormányzat temetésekhez biztosított 2-2 db urnahelyen a fekete gránit előlapra biztosítsa a betűvésést is a vállalkozó az önkormányzat részére. Javasolja a képviselő-testületnek a fent elhangzottak elfogadását a temetőkben az urnahelyek kialakítására vonatkozóan: Poroszló Község Önkormányzata 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István nem volt jelen az ülésen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(I.26.) sz. határozata: a) Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a településen mind a két temetőben Füge István vállalkozó építse meg a urnahelyeket a vázolt rajzok alapján. Az önkormányzat 1 db, 1 személyes urnahely árát Ft-ban állapítsa meg 10 évre a vállalkozónak. A vállalkozó ezen az áron nem emelhet, mindaddig, amíg nem kell új urnahelyeket kialakítani a temetőkben. Ha új urnahelyeket kell kialakítani, akkor pedig erről újra tárgyal a képviselő-testület, hogy annak a kialakítása mennyibe kerülne. Az önkormányzat nem kér vissza semmilyen összeget a kialakított urnahelyek értékesítése utáni összegből, hanem kéri a vállalkozót, hogy az önkormányzati köztemetésekre mind a két temetőben 2-2 db urnahelyet biztosítson díjtalanul, a fekete gránit előlapra történő betűvéséssel együtt. b) Kiegészítés: A határozat a) pontjában foglaltak végrehajtása addig felfüggesztésre kerül, amíg Molnár Sándor úrtól nem kapunk választ az urnahelyek kialakítására vonatkozóan. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző,

18 18 Botos Sándor képviselő: Javaslata, hogy Molnár Sándor urat is meg lehet volna kérdezni, hogy részt kíván-e venni a temetőkben az urnahelyek kialakításában, és ha igen ezt milyen összegért vállalja. Bornemisza János polgármester: Itt nem csak az urnahelyek kialakításáról van szó, hiszen ennek a 10 év alatt azért vannak fenntartási költségei is. A döntést már meg hozta a képviselő-testület, viszont annyi kiegészítést hozzá lehet tenni, hogy a fenti határozatban foglaltak csak akkor lépnek hatályba Füge István vállalkozó részére, ha Molnár Sándor úr levele megérkezik az önkormányzat részére és abban az áll, hogy nem kíván részt venni az urnahelyek kialakításában. Felkéri Huszár András építésügyi előadót, hogy haladéktalanul keresse meg levélben az önkormányzat nevében Molnár Sándor urat és kérjen tőle ajánlatot az urnahelyek kialakítására vonatkozóan. Amennyiben nemleges, vagy olyan válasz érkezik Molnár Sándor úr részéről, hogy most ő nem tudja vállalni valamilyen oknál fogva az urnahelyek kialakítását, akkor ad megbízást az önkormányzat Füge István részére. 7. Üzlethelyiség bérbeadása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik Bornemisza János polgármester: Egy úr megkereste az önkormányzatot azzal, hogy a volt fagyizó helyén lévő üzlethelyiséget bérbe szeretné venni, kínai ruházati termékek értékesítésére. Az lenne a kérése, hogy a három érvre szóló bérleti jog, amely megfizetendő: től ig, kerüljön beépítésre a havi bérleti díjba, és ne egy összegbe kelljen kifizetnie a Ft-os összeget, és az önkormányzat még azt javasolta, hogy előre fizetendő egy havi bérleti díj mellett a leendő bérlő két hónapra szóló kauciót is tegyen le a bérlet időtartamára. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Ha egy összegben kifizetné a bérlő a bérleti jogot, és félév múlva felbontja a szerződést, akkor azt vissza kell részére fizetni? Ha most kauciót kér az önkormányzat és a bérleti díjba beépítésre kerül a bérleti jog, és így is felbontja a szerződést, akkor a kaució összegét is vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. Bornemisza János polgármester: Ha a bérlő felbontja a szerződést fél év után a bérleti jogból a hátralévő időarányos részt vissza kell fizetnie az önkormányzatnak a bérlő részére. A kauciót azért kérik a bérlőtől, hogy ha felbontja a szerződést és esetleg kifizetetlen tartozása van, (közüzemi számla) akkor azt abból tudja az önkormányzat rendezni és csak a kaucióból megmaradt összeget kell visszafizetni a bérlő részére a bérleti szerződés megszűnése után. A bérleti jog külön van kezelve a kauciótól. A bérleti díj Ft körüli összeg lenne, és a bérleti jog összege a Ft-os összeg van szétosztva 36 hónapra és ez került beépítésre a bérleti díjba. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a 3388 Poroszló, Fő út 5. sz. alatti fagyizó üzlethelység bérbeadásáról szóló előterjesztést. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

19 19 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (I. 26.) sz. határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 3388 Poroszló Fő út 5. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadásáról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület hozzájárul a fagyizó üzlethelyiség bérbeadásához az alábbiakkal: A től ig megfizetendő bérleti jog összege a Ft.- beépítésre kerül a bérlő által havonta fizetendő bérleti díjba. A bérlő a bérlet időtartamára Ft bérleti díjat fizet meg havonta az önkormányzat részére, azzal a feltétellel, hogy a bérlő a bérlet időtartamára 2 havi kaució letételére köteles, amelyet a bérleti szerződés megszűnése után visszakap. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző 8. Tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységéhez vezetendő nyilvántartás ügye A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységére vonatkozóan volt egy ellenőrzés az elmúlt napokban. Azt kifogásolták az ellenőrzés során, hogy van egy vezetendő nyilvántartásunk, melyben az eddigiek során nem kért aláírást az önkormányzat. Viszont ha a képviselő-testület nem hoz egy olyan döntést, hogy eltekint a szállítás során a szállítandó személyek aláírásától, akkor elviekben nem lehet elszámolni a költségeket a központi költségvetésből. Szabó Lászlóné körjegyző: Az ellenőrzés során elhangzott, hogy a tanyagondnoki szolgáltatáshoz az 1/2000. SzCsM rendelet 8. sz. mellékletét képező tevékenységi naplót minden szolgáltatást igénybe vevővel alá kellene íratni, de ettől el lehet térni, amennyiben a képviselő-testület hoz erre vonatkozóan egy határozatot. Bornemisza János polgármester: Javasolja elfogadásra a képviselő-testület részére a tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységéhez kapcsolódó tevékenységi napló vezetéséről szóló előterjesztésben lévő határozati javaslatot. Poroszló Község Önkormányzata 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István nem volt jelen az ülésen a szavazásnál) az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (I. 26.) sz. határozata: A képviselő-testület a tanyagondnoki szolgáltatási tevékenység végzése során a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000(I.7.) SzCsM rendelet 8. számú mellékletében kötelezően előírt

20 20 tevékenységi napló nyilvántartás vezetése során mellőzi a szolgáltatást igénybevevők aláírási kötelezettségét. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, körjegyző 9. Az AQUA-KOM Társulás Társulási Megállapodásának módosítása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Az AQUA-KOM Ivóvízminőség- Önkormányzati Társulás elnöke Dr. Tóth József, aki azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy fogadja el a képviselő-testület Hevesvezekény, Tiszanána, Sarud, Újlőrincfalva és Poroszló települések között az ivóvízminőség javítására létrejött Társulási Megállapodás módosítását. A módosításra azért van szükség, mert két településen megváltozott a polgármester személye, Újlőrincfalván Zsebe Zsolt, Sarudon pedig Dr. Petrovics János úr lett a polgármester. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az AQUA-KOM Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadását. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(I.26.) sz. határozata: Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az AQUA-KOM Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosulását, melyre azért volt szükség, mert Újlőrincfalva és Sarud községek polgármestereinek személyében a október 3-i önkormányzati választások során változás állt be. Sarud község polgármesterének neve: Dr. Petrovics János, Újlőrincfalva község polgármesterének neve: Zsebe Zsolt. A képviselő-testület megbízza a Társulás elnökét a Társulási Megállapodás Magyar Államkincstárnál történő módosításával. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, körjegyző,

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője 58 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 27-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő Kiss Katalin képviselő, Varga István képviselő Szabó Lászlóné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja: 51 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. március 30-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről. 150 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor képviselő, Kiss Katalin képviselő, Dr. Rédecsi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem 182 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

Részletesebben

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 12. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-12/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat és Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületei. 3/2011. szám

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat és Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületei. 3/2011. szám Önkormányzat Képviselő-testületei 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 28-án (csütörtökön) 15 óra 30 perckor tartott együttes ülésén a Vépi Művelődési Ház

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 197/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. november 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. november 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 11/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség?

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség? Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. december 6-i-i nyílt üléséről Időpontja: 2o1o. december 6. 18 óra Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Pénzes Andrásné pénzügyi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: 2014. június 03-án 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány Jelen vannak: Tari András Bugyiné Kökény Gizella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-i rendes ülésén, a Polgármesteri Hivatal régi épületének tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. augusztus 17-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 48/2011. (VIII. 17.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A fürdőfejlesztési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 1/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 22. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 11:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben