JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről"

Átírás

1 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Dr. Rédecsi Árpád, Kiss Katalin, Varga István képviselő Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Albertné Forgó Katalin alpolgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Tóth Sándorné képviselő, Paulik Kálmán képviselő Meghívottak: Berencsi Zoltánné - Remondis Tisza Kft. ügyvezetője Dr. Bánhidy Péter - Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatója Malik István Heves Megyei Vízmű Zrt.-főmérnök Szabó Lászlóné körjegyző, Szabó Ferencné jegyzőkönyvvezető, Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent képviselőket és vendégeket. Megállapítja, hogy az együttes ülésen Úlőrincfalva Önkormányzata részéről 5 fő jelen van, Poroszló Község Önkormányzata részéről a törvényesen megválasztott 7 fős képviselőtestületből 7 fő jelen van, az ülés határozat képes, azt megnyitja. Újlőrincfalva Önkormányzata részéről az együttes ülés anyagát Zsebe Zsolt polgármester úr írja alá, jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Újlőrincfalva Önkormányzata részéről Lovász László Györgyné képviselőt. Poroszló Község Önkormányzata részéről jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Botos Sándor és Varga István képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítők személyét Újlőrincfalva Önkormányzata részéről 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Poroszló Község Önkormányzata részéről 7 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a képviselő-testület tagjai. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja: - Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési tervének elfogadása, - Önkormányzati hatósági ügyek

2 194 Napirendi pontok: 1.) REMONDIS TISZA Kft. Díjjavaslata a évi hulladék elszállítási díjak mértékének megállapításához. (rendelet) 2.) Az önkormányzat évi költségvetésének három negyedéves teljesítése. 3.) Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója 4. ) A Heves Megyei Vízmű Zrt. Díjjavaslata a évi ivóvíz- és csatornadíjak mértékének megállapításához. (rendelet) 5. ) Az önkormányzat és intézményei térítési díjainak felülvizsgálata (rendelet) 6. Egyebek: a.) Informatikai pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása b.) Arany János Tehetséggondozó Programra jelentkező tanulók támogatása c.)folyószámla hitelkeret emelése d.) A Füzesabonyi Rendőrkapitányság új vezetőjének Mór Csaba r. alezredes úr kinevezésének- elfogadása. e.) Poroszló Község Önkormányzatának Siófok településen lévő ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása. f.)poroszló-újlőirncfalva-sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézményének évi szakmai munkájáról szóló beszámolója g.)füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás évi Belső ellenőrzési tervének elfogadása e e.) Önkormányzati Hatósági Ügyek (zárt ülés) e Bornemisza János polgármester: Az első együttes ülés a választást követően ezért felkéri az Újlőrincfalva Önkormányzatának képviselőit, hogy mutatkozzanak be. Újlőrincfavla Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai az alábbi személyek: Zsebe Zsolt polgármester: 16 éve tagja a képviselő-testületnek, és próbálja azt az utat folytatni, amelyet Soltész András volt polgármester úr kezdett el az előző ciklusokban. Albertné Forgó Katalin alpolgármester: már az előző ciklusban is képviselőként tevékenykedett, és Poroszló településen tanít a Vass Lajos Általános Iskolában.

3 195 Lovász László Györgyné képviselő: Az előző ciklusban nem volt képviselő, az október 3-án megtartott választás alkalmával választották meg képviselőnek. Próbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a kis faluja ne kerüljön a tanya szintjére és reméli ez nem fog bekövetkezni, ha Poroszló polgármestere is segítséget nyújt a munkájukhoz és együtt dolgoznak a továbbiakban is a két képviselő-testülettel. Tóth Sándorné képviselő: Újlőrincfalván lakik, az előző ciklusban is részt vett a képviselőtestület munkájában, és ebben az évben újra megválasztották képviselőnek. Paulik Kálmán képviselő: Újlőirncfalva településen lakik már 18 éve, korábban nem volt tagja a képviselő-testületnek, október 3-án választották képviselőnek. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete is néhány szóval bemutatkozik Újlőrinfalva település képviselőinek. Bornemisza János polgármester: A helyi önkormányzati választás után az ötödik ciklusban kezdte meg munkáját. Programjában megfogalmazott célok végrehajtásara törekszik, a település javát próbálta szolgálni az előző évek során és a jelenlegi ciklusban is. Nagy felhatalmazást kapott a falu lakossága részéről a megválasztása alkalmából. Ez egy felelősségteljes kihívás, nem egyszerű a feladat. Munkájához, és a vállalt feladatok teljesítéséhez kéri a képviselő-testület segítségét is. Józsa Gábor alpolgármester: Az előző ciklusban is képviselőként, illetve az Idegenforgalmi Vidékfejlesztési és Kulturális Bizottság elnökeként tevékenykedett. A képviselő-testület ebben a ciklusban alpolgármesternek választotta, a polgármester távollétében ő látja el a helyettesítését, illetve segíti a munkáját a polgármester úrnak. Fontosnak tartja Poroszló fejlődését, és ezért fog tevékenyen dolgozni. Kiss Katalin képviselő: Az elmúlt négy évben is képviselő volt, és most is megválasztotta a falu lakossága képviselőnek. Képviselőként szeretne a faluért dogozni, az iskola érdekeit is képviseli a testületi üléseken. Botos Sándor képviselő: Több ciklusban is képviselőként dolgozott a településen. Ebben a ciklusban is Poroszló település fejlődését tartja szem előtt és ezért tevékenykedik. Varga István képviselő: Már korábbi ciklusban is képviselő volt. Poroszló fejlődése mellett nagyon fontosnak tartja a Sport kérdését, és a képviselő-testületi üléséken gyakran tesz föl a fiatal labdarugó csapathoz kapcsolódó kérdéséket, kéréseket. Az előző négy évben Mezőgazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága elnöke volt és a jelenlegi ciklusban is ellátja e feladatot. Görbe Károly képviselő: Poroszlói lakos, 20 éve vállalkozó. Az előző ciklusban is képviselő volt. Képviselőként munkája során fontosnak tartja a település fejlődését, az Idegenforgalmi, Vidékfejlesztési és Kulturális Bizottság elnökének választották ebben a ciklusban. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Mezőkövesdi körzetben hatósági állatorvosként dolgozik. Korábban már volt az önkormányzatnál képviselő, de akkor le kellett mondani összeférhetetlenség miatt. Ebben a ciklusban képviselő, és a Pénzügyi, Vagyonnyilatkozatot

4 196 Nyilvánatartó, Ellenőrző és Összeférhetetlenséggel Foglalkozó Bizottság elnöki teendőit is ellátja. Jelenlévő vendégek bemutatkoznak: Varga Józsefné: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, és ott már 12 éve képviselő. Az előző ciklusban és jelenleg is az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja. Surányi Ferenc: Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője, és az Idegenforgalmi, Vidékfejlesztési és Kulturális Bizottság külsős tagja. Intézményvezetők: Toldiné Diószsegi Éva: Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvoda közös fenntartású intézmény igazgatója. Szabó Károlyné: Már harminc éve óvónőként dolgozik, Napsugár Óvoda vezetője. Nagy Zoltánné: Szociális területen 21 éve dolgozik, évben került kinevezésre az Idősek Otthona vezetőjeként. Bornemisza János polgármester: A képviselő-testületi ülések résztvevője Szabó Lászlóné körjegyző és Kaloné Csiki Mónika gazdasági vezető, aki sajnos a mai ülésen nem tudott megjelenni betegsége miatt. Tisztelettel köszönti Berencsi Zoltánnét a Remondis Tisza Kft. ügyvezetőjét. A napirendi pontok közül javasolja elsőként megtárgyalásra a Remondis Tisza Kft. díjjavaslatát és Szabó Lászlóné által készített hulladékelszállításra vonatkozó rendelet tervezetet. A javaslatot a képviselő-testület tagjai egyhangúlag elfogadják. 1.A REMONDIS Tisza Kft. Díjjavaslatának megtárgyalása a évi hulladék elszállítási díjak mértékének megállapításához. A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Az árhatósági jogkörünkből adódóan el kell fogadnia az önkormányzatnak a Remondis Tisza Kft. által javasolt díjakat évre, a hulladék elszállítására vonatkozóan. Ha az önkormányzat nem fogadja el a cég által javasolt díjtételeket, akkor az el nem fogadott díj és az önkormányzat által elfogadott díjak közötti különbséget a cég peres úton érvényesítheti. A költségvetésből kiderül, hogy ilyenre már volt példa, bár ez nem a képviselő-testület hibájából történt. Egyezség során egy 50 %-os díjkompenzációt fizettünk ki a Remondis cég részére, a bíróság döntése alapján. Nem kellett a teljes díjat kifizetnie az önkormányzatnak, hiszen ott a cég is úgy érezte, hogy voltak hiányosságok, amelyeket nem teljesítettek, többek között nem adtak választ az önkormányzat által feltett kérdésekre. A jelenleg megküldött díjjavaslathoz mellékelték a mérleget, számítások mellékelve vannak, most már látjuk, hogy mit hogyan számolnak. A díjjavaslathoz készült egy előterjesztés, és egy rendelet tervezet, amely a Remodis Tisza Kft. által javasolt díjtételeket tartalmazza.

5 197 A Pénzügyi Bizottság tárgyalta csütörtöki ülésén és elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek a hulladékszállításra vonatkozó díjtételeket. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A Bizottság ülésén elhangzott a Remondis Tisza Kft-vel kapcsolatos pénzügyi háttér. Úgy látja, hogy a cég nem adott beszámolót az előző években, így nem igazán volt rálátása az önkormányzatnak a díjak kiszámítására. Az lenne a javaslata, hogy következő évben a díjak elfogadása előtt készüljön a képviselő-testület felé egy beszámoló a Remondis részéről. Bornemisza János polgármester: Kéri a Remondis Tisza Kft. ügyvezetőjét, hogy az április vagy május hónapban tartandó ülésre készítsen a cég egy beszámolót a működéséről a képviselő-testületnek. A jelenlegi díjjavaslatban a hulladékszállítási díj az önkormányzatok által 2015-ig elfogadott díjtételek alatt van, ezért ezt elfogadhatónak tartja az önkormányzat részéről. Néhány kérdés elhangzott már képviselők részéről előző ülésék alkalmával ilyen a számlázás, illetve annak elmaradásával kapcsolatban felmerült problémák. - Poroszlón a hulladékszállítási díjat illetően milyen a fizetési morál százalékos arányban? Józsa Gábor alpolgármester: A hulladékszállítási díjról szóló elmaradt számlák, be nem fizetett számlák után egy újabb számla már jóval magasabb összeget tartalmaz, mint amelyet az eredeti számla tartalmazott. Ezen a számlán már van postaköltség, amely érthető, viszont van rajta egy ügykezelési költség is, ez a húzósabb összeg. Mivel az önkormányzat is tulajdonos, ezért szeretnénk tudni, hogy ezt az ügykezelési költséget mire is fordítják a cégnél, hiszen itt nem egy- két településről van szó, és viszonylag elég sok személyt is érint. Műkédésre fordítják Önök a számlában lévő plusz összeget? Kiss Katalin képviselő: A 80 literes gyűjtőedény kiadására van-e lehetőség Poroszló településen? Berencsi Zoltánné Remondis Tisza Kft. ügyvezető: A számlázás a kezdeti években talán tényleg nem volt megfelelő. Viszont az utóbbi két évben már úgy gondolja, hogy a számlázás rendesen történik, negyedévente készülnek számlák, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó törvény szabályainak megfelelően készítik el a számlákat. A fizetési határidő lejárta után egy újabb felszólító levelet küldenek el, tértivevényesen, ajánlva, itt már jelentkezik a többletköltség, ha nem történik meg a befizetés ekkor sem, akkor adja át a cég a helyi önkormányzat adóhatóságához, ahol közadók módjára behajtható az összeg. Jelentős költségek adódnak az ajánlott, tértivevényes levelekhez, nyomtatvány költség és azon személyek költségei, akik ezen munkával foglalkoznak (posta). A számla kiküldése és a fizetési határidő között eltelik egy hónap és úgy gondolja, hogy ezen idő alatt be kell fizetni a számlát és akkor nincs kezelési költség. A cégnek nem csak postaköltsége merül fel, bár egyedi szerződése van a cégnek a postával és olcsóbban szállítják a leveleiket, de sok hátralék, és az ehhez kapcsolódó felszólító levél, ebből kifolyólag sok munkájuk van, több költségük merül fel. Működésre fordítják a számlán lévő plusz összegeket. Mióta rendszeressé vált a számlázás és elindult az adók módjára történő behajtás, azóta a lakosság is jobban odafigyel a számlák befizetésére. A poroszlói fizetési morál mértékére vonatkozóan pontos adatokat nem tud mondani. A céghez 42 település tartozik, amely elég sok, általában a számla határidejének letelte után olyan 25 százalék a lakosság részéről, aki nem fizeti be a számlát. Ez a 25 százalékos arány

6 198 valamelyest csökken, amikor kimennek a felszólító levelek, és a behajtások. Sajnos ez nagyon sok, olyan 50 millió forint a kintlévőségük. Azt kell mondani, hogy közel 20 százalék az aránya azoknak, akik nem fizetik meg a díjat, és sajnos ezeket az elmaradásokat pedig azok a személyek fizetik meg, akik egyébként is fizetik a szemétszállítási díjat. Csak Kunhegyesen van 80 literes gyűjtőedény, ott rendeltek meg annak idején ilyen méretű gyűjtőedényt, azért kellett a díjat külön arra is kiírnia a cégnek. Ezt az edényt már most nem gyártják. Botos Sándor képviselő: Tervezi-e a Remondis a veszélyes hulladék gyűjtését? A zsákokban összegyűjtött, kuka mellé elhelyezett faleveleket elszállítják-e? A szemétszállításnál az autók el tudnák vinni a kuka mellé helyezett zsákokat is. Nem minden ingatlan előtt vannak kitéve a hulladékgyűjtő edények, tehát nem kell minden ingatlan elől szemetet szállítani minden alkalommal és elférne az autóban a kuka mellé zsákban összegyűjtött falevél is. Az előzőekben elhangzott, hogy a 42 település száma az elég sok, szerinte ez a szám nem sok, hiszen ingatlan ellátásához készült ez a hulladéklerakó, és ezzel szemben olyan az ingatlanok száma, ahonnan a szemetet szállítják. Véleménye szerint ezért kell ilyen magas szemétszállítási díjat fizetnie a lakosságnak. Berencsi Zoltánné Remondis Tisza Kft. : Veszélyes hulladékok elszállítására olyan szigorú előírások vannak, amelyeknek nem felel meg a Remondis, ilyen hulladék elszállítására nincs kapacitása a cégnek, hiszen e fajta hulladék elhelyezésére teljesen más jogszabályok vonatkoznak. A Remondisnál lévő targoncák, autókból származó olaj, akkumlátorok és a cégnél az egyéb keletkező veszélyes hulladékok elszállítására kötöttek egy szerződést egy veszélyes hulladékot szállító céggel. Esetleg ilyen cégek elérhetőségéhez tud segítséget nyújtani az önkormányzat részére, akik veszélyes hulladék elszállításával foglalkozik. - Minden ingatlan elől a kifizetett díjért a megfelelő edényzetet szállítják el, nem viszik el a nem Remondis felirattal ellátott kuka mellé helyezett zsákot. Ha a kukák mellé elhelyeznének nem felirattal rendelkező zsákokat, ez visszaélésre adhatna okot, mert azt esetleg más olyan személy is oda helyezhetné, aki nem fizet szemétszállítási díjat. Lomtalanításkor elviszik a falevelet tartalmazó zsákokat is. Szabó Lászlóné körjegyző: Üdülő tulajdonosok vásároltak meg június 1-én zsákot és az e napon kiállított számla miatt merültek fel problémák, ugyanis kiszámlázott a cég részükre egy féléves díjat az üdülő ingatlan után. Berencsi Zoltánné Remondis Tisza Kft. ügyvezetője: A 13 db zsák megvásárlására május 31- ig van lehetőség és ez az önkormányzati rendeletben szerepel. Tehát ha így szól a helyi rendelet, akkor ezt be is kell tartani. Minden év május 31-ei időpontig meg kell vásárolnia az üdülőtulajdonosoknak a szemétszállításhoz szükséges zsákokat, ha ez nem történik meg, akkor abban az esetben kiszámlázásra került a féléves díj. Bornemisza János polgármester: A június 1-én történő vásárlás esetén a helyi rendeletre történik a hivatkozás, ezért kéri, hogy készítsük elő módosításra a szemétszállítási díjra vonatkozó rendelet és módosítsuk benne a május 31-i időpontot, június 30-ra és addig talán minden üdülő tulajdonos meg tudja vásárolni a zsákot. A rendeletben foglalt határidők mindenkire vonatkoznak és ebben nem a település a hibás, hogy az üdülő tulajdonosok nem vásárolták meg a zsákokat.

7 199 Szabó Lászlóné körjegyző: Helyi rendeletről van szó, de a május 31-ei időpontot a Remondis Tisza javasolta a zsákok beszerzésére. Valószínűleg azért, hogy a zsákok rendelkezésre álljanak a szemétszállításhoz az egész évre, ha már az üdülők jönnek a településre. Berencsi Zoltánné ügyvezető. Azért lett május 31-e a zsákok megvásárlásának az időpontja, mert akkora már június 1-ére vonatkozó II. negyedéves számla elkészül. Akkor viszont nem tudják az üdülősöknek a számlát elkészíteni, ha a vásárlás időpontja június 30. De úgy gondolja, hogy ha ez a dátum megfelelőbb az üdülő tulajdonosok részére a zsák megvásárlására, akkor az megoldható a Remondis részéről, hogy a zsák vásárlás időpontja június 30. legyen. Van olyan település, ahol a zsák vásárlás időpontja április 30. Ha viszont Poroszló településnek a június 30. a megfelelő időpont a zsák vásárlás határidejének, e kérdés megoldását vállalják a Remondis részéről. Bornemisza János polgármester: Javasolja elfogadásra a Képviselő-testület részére a hulladék szállításra vonatkozó előterjesztést, és rendelet tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy a Remondis Tisza Kft. áprilisban, vagy májusban tartandó képviselő-testületi ülésre készít egy általános beszámolót a működéséről az önkormányzat részére. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: Poroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 25.) ör. Rendelete, a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 20/2006. (VI. 30) ör. Rendelet 3. sz. mellékletének módosítására. Poroszló Község Önkormányzata a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 20/2006. (VI.30) ör. rendeletének 3. sz. mellékletét, amely a évi lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díjak megállapítására vonatkozik, az alábbiak szerint módosítja: 1.. A rendelet 3. sz. melléklete: LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI NETTÓ DÍJAK: (Díjfizetési időszak január 1- től december 31-ig) I. Települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjak évre Edényzet megnevezése: Ürítési díj Ft/alkalom 60 literes gyűjtőedényzet 300,- Ft + ÁFA 80 literes gyűjtőedényzet 320,-Ft +ÁFA

8 és 120 literes gyűjtőedény 365,- Ft + ÁFA 120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag 400,- Ft + ÁFA zsák (Ft/db.) 120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag 400,- Ft + ÁFA zsák üdülőtulajdonosok részére 13 db. Egyidejű megvásárlása esetén 240 literes gyűjtőedény 730,- Ft + ÁFA 1100 literes gyűjtőedény (gurulós konténer) 3.552,-Ft + ÁFA 60 literes gyűjtőedények szállítása csak egyedülálló személy, vagy komposztáló használata esetén. A fizetendő közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és a díjfizetési időszakban ürített hulladékmennyiség szorzata. A megállapított díjakat a mindenkor érvényes ÁFA kulcsok terhelik. 2.. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A díjakat január 1-től kell alkalmazni. (2) A települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 20/2006. (VI.30) ör. rendelet 3. sz. mellékletét módosító 17/2009. (XI.26) ör. rendelet december 31-én hatályát veszti. Poroszló, november 24. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné sk. körjegyző 2. Az önkormányzat 2010 évi költségvetésének három negyedévi teljesítése A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A évi költségvetés három negyedévi teljesítése az előző képviselő-testület és polgármester jogköre felelősség szempontjából, de a jelenlegi képviselő-testületnek kell a teljesítést tudomásul vennie és döntést hoznia, illetve a felmerült kérdésekre válaszolni kell. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta november 18-án e napirendi pontot, felkéri a bizottság elnökét, hogy mondja el az ülésen elhangzottakat.

9 201 Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Az önkormányzat évi három negyedéves teljesítése időarányos volt az előirányzatokhoz képest, szinten minden sorban. Több kérdés hangzott Botos Sándor képviselő úr részéről egyik ezek közül a TESCO tábla elhelyezésével kapcsolatos, hogy fizetnek e érte az önkormányzat részére közterület használati díjat. -Háziorvosi alapellátásnál forint volt a tervezet, és 6,3 millió forint a teljesítés, erre kaptunk választ az ülésen, hogy miért alakult így ez az összeg, ugyanis ez az összeg nem más mint a bíróság által meghatározott összeg és kamatai ez 5,5 millió forint és a Ft-os összegből tevődött össze. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat három negyedévi teljesítését. - A költségvetési koncepcióhoz még a konkrét számokat nem ismerjük, de a szöveges koncepciót a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta. - Lakásfenntartási támogatásról is volt szó, hogy vizsgálja meg az önkormányzat a támogatás nyújtásának a feltételeit. - Remondis Tisza Kft. által javasolt díjakat a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta, viszont volt egy olyan álláspont, hogy kérjenek egy részletes beszámolót a Remondis Kft-től, mert csak így lehet érdemben hozzászólni a díjjavaslatban szereplő árakhoz. - Heves Megyei Vízmű díjjavaslatot is 4 igen szavazattal elfogadta a bizottság, hiszen árhatósági jogkörénél fogva ezt az önkormányzatnak el kell fogadnia, de a díjszabás az önkormányzattól teljesen független, mint a hulladék elszállítási díjak elfogadásánál. - Folyószámla hitelkeret elfogadása: Az iskola felújításának finanszírozásával kapcsolatban merülhetnek fel problémák, ezért szükséges a folyószámla hitelkeret felemelése. A hitelkeret felemelését is elfogadta a pénzügyi bizottság 4 igen szavazattal. - Az iskola nyert pályázati pénzt informatikai eszközök beszerzésére, és e pályázatra beérkezett ajánlatok bontása megtörtént az ülésen. Az volt a javaslat, hogy az árajánlatokat Onofer Győző tanár úr értékelje ki, ez alapján döntsön a képviselő-testület az eszközök beszerzéséről. Botos Sándor képviselő: - Villanyoszlopon elhelyezett TESCO tábla elhelyezéséért, amely közterületre is belóg, azért fizet e a cég közterület használati díjat az önkormányzat részére? -Szennyvíz üzemeltetés, tisztítás, elhelyezés sorban több a teljesítés az előirányzatnál, forint helyett Ft, a teljesítés százalékban 1810,5 %. Ez miből adódik? -Víztermelés, kezelés ellátás táblázatban dologi kiadások 11 millió forint volt a tervezet, forint a teljesítés, százalékban 269,95 %. Itt is jelentős az eltérés, mivel magyarázható? - Háziorvosi alapellátásnál forint volt a tervezet, és 6,3 millió forint a teljesítés, miért alakult így ez az összeg? -Közvilágítással kapcsolatos kérdést tett még föl (az Alkotmány útra vonatkozott) a bizottsági ülésen, de erre kapott választ, hogy az nem befolyásolja a költségvetést, mert általányt fizet az önkormányzat.

10 202 Bornemisza János polgármester: Kérdésként feltették részére, hogy tényleg problémák vannak-e az általános iskola felújításával kapcsolatban? Nincsen semmiféle probléma a felújítással kapcsolatban, az egy teljesen szokványos dolog, hogy ha valamiben nem ért egyet a kivitelezővel, akkor azt meg kell beszélniük egymással. Nem hagyja rá a kivitelezőre, hogy úgy dönt, ahogyan akar a vitás kérdésekben. Mi nem rendeltünk meg a felújítás során semmit sem, kivéve az egy bejárati ajtót két ablakkal a szolgálati lakásra, amely nem volt és nem is lehetett a pályázat része, még ha egy épületen belül volt, akkor sem. Ez az összeg nem fogja átlépni a Ft-os keretet, amellyel saját hatáskörén belül rendelkezhet. A pénzügyi helyzetről néhány gondolat: A tavalyi költségvetést az év elején az önkormányzat 75 millió forintos hitelkerettel fogadta el. Ezzel szemben 50 millió forintos hitelkeret lett megnyitva. Mi igyekeztünk ezen belül gazdálkodni. A pénzügyi tájékoztatóból egyértelműen kitűnik, hogy a fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak forint, ebben van az általános iskola számlája 42 millió forint, ez azt jelenti, hogy ezt le kell vonni a 86 millió forintból és a 42 millió forintból a támogatás összeget az önerőn kívül a Magyar Állam fogja megfizetni. Ha az előbb említett összeg levonásra kerül a fennálló kötelezettség összegéből, akkor 44 millió forint nagyságrendű összeg marad. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a mai napig még nem vettük vissza azt az összeget, amit a két nagy projektbe önerőként belerakott az önkormányzat, ez kb. 16 millió forintos nagyságrend. Ha ez is levonásra kerül a 44 millió forintból, akkor kiderül, hogy most is olyan millió forintos hitelkerettel rendelkezünk. Kifizetetlen számláink között van a Heves Megyei Vízmű forintos számlája is, de ez az összeg lenullázódik, hiszen a Vízmű visszautalja bérleti díjként az önkormányzat részére. Lehetne nullás is a költségvetésünk, de azt tudni kell, hogy évek óta hitelkeretből gazdálkodunk, és egyáltalán nem rosszabb ez az év költségvetés szempontjából, mint amilyen a tavalyi év volt. Az iskola felújításánál a finanszírozási probléma az alábbiakból adódik: első számla benyújtása már októberben megtörtént, a következő számla benyújtása december 7-én lesz esedékes. E számláknak az ÁFA és az önerő részét finanszíroznia kell az önkormányzatnak. A támogatást pedig csak később tudja visszaigényelni az önkormányzat, ezért szükséges a hitelkeret felemelése, hogy a számlák kifizetése után ne legyenek januárban pénzügyi problémái az önkormányzatnak, ha esetleg addig egy harmadik számla is beérkezne az iskola felújítással kapcsolatban. Azt már biztosan tudjuk, hogy a Magyar Állam nem fogja kiutalni a 42 millió forintból a támogatás összegét még januárban, ugyanis a VÁTI 60 nap múlva fizeti ki a leigényelt összeget. A számláknak a gyors beérkezése annak is köszönhető, hogy nagyon jól halad a vállalkozó az iskola felújítással, és már márciusban szeretné átadni az épületet. Tehát mi csak biztosíték gyanánt szeretnénk a hitelkeret felemelését 70 millió forintra, hiszen az iskola felújításnál a sajáterőt és az ÁFA részt elő kell finanszíroznia az önkormányzatnak. Szabó Lászlóné körjegyző: A kiadásoknál a 30. táblázatban a Szennyvíz üzemeltetésénél, tisztításánál, elhelyezésénél az előirányzat forint, a teljesítés Ft százalékban 1810,5 %. Ez egy könyveléstechnikai dolog, a Vízmű részére átutaljuk a számlát és a Vízmű pedig visszautalja bérleti díjként, ennek van kiadási és bevételi oldala is. Lakásfenntartási támogatás biztosításának a feltételeit is meg kellett vizsgálni a testületi ülésre. Ha betervezésre kerül a jövő évi költségvetésbe, akkor is csak a normatív alapú lakásfenntartási támogatás nyújtásáról lehet szó. Ha bevezetésre kerül a normatív alapú lakásfenntartási támogatás, akkor az önkormányzatnak 10 % önerőt kell hozzá biztosítani, 90 %-át a Magyar Állam adja.

11 203 Varga István képviselő úr javaslatával ellentétben a lakásfenntartási támogatás nyújtása során semmilyen bevételt nem tud beszedni az önkormányzat, ugyanis ez szociális alapú támogatás és ebből nem vonhat le az önkormányzat semmiféle adótartozást. Aki lakásfenntartási támogatásban részesülni fog, azt a pénzt csak közművek kifizetésére és egyéb olyan dologra tudja felhasználni, amelyet a rendelet engedélyez III-as törvény szól a szociális ellátásokról, ez benne van a rendeletünkben is, és ha a lakásfenntartási támogatást visszaállítja az önkormányzat, akkor módosítani kell valószínűleg a rendeletet, mert január 1-től módosulni fog a törvény és lehetősége lesz az önkormányzatnak arra, hogy a szolgáltatónak utalja ki a számlákra a lakásfenntartási támogatást és ne az ügyfélnek kerüljön kifizetésre. Viszont az adótartozásokat továbbra sem tudjuk beszedni a végrehajtás során, igaz a közmunkások foglalkoztatása után a kintlévőségből jelentős adótartozást tudott az önkormányzat behajtani. Az adótartozásokat csak munkabérből tudjuk továbbra is levonni az önkormányzat részére. Tábla elhelyezésével kapcsolatban kért információt az építésügyi előadótól. Ha egy önálló oszlopra lenne elhelyezve közterületen a TESCO tábla, akkor kellene közterület használati díjat fizetnie a táblát kihelyezőnek a tábla méretének megfelelően, de ez a villanyoszlopon van elhelyezve. Varga István képviselő: Ez jó megoldás, hiszen a kifizetetlen számlák után csökken a személyeknek a tartozása, ha az önkormányzat tudja utalni a szolgáltatónak a számlákra a pénzt, és a másik oldalról ez is a Magyar Állam részére jelent bevételt. Előbb vagy utóbb ha a lakosok nem rendezik a számlájukat, az is adóvá válik és úgy kerül behajtásra köztartozásként. Bornemisza János polgármester: Következő rendes ülésre kezdeményezzék a közterület használati díjakról szóló rendelet módosítását, abból adódóan, hogy ha a poroszlói ember saját területén kihelyez egy közterület fölé érő táblát az után fizetnie kellett közterület használati díjat. Ha most az ÉMÁSZ villanyoszlopjára helyezték ki a TESCO táblát, és azért fizet egy bizonyos összeget a cég, akkor fizethet az önkormányzat felé is egy kisebb mértékű összeget, vagy pedig van arra lehetőség, hogy kérje meg a képviselő-testülettől a hozzájárulását egy nívós tábla kihelyezéséhez, és az után fizessen közterület használati díjat.. Az ÉMÁSZ oszlop elhelyezéséhez a 30 cm 2 helyet megfizeti, de ez nem a közterület fölé érő tábla nagysága után fizetett közterület használati díj. Botos Sándor képviselő: Az önkormányzati rendeletünk úgy szól, hogy a közterületek fölé érő felületekért kell fizetni közterület használati díjat. Zsebe Zsolt Újlőrincfalva polgármestere: Átnézte a évi költségvetés három negyedévi teljesítéséről szóló előterjesztést, nincs hozzászólása, elfogadásra javasolják Poroszló Község Önkormányzata részére. Rédecsi Árpád képviselő: Háziorvosi alapellátásnál forint volt a tervezet, és 6,3 millió forint lett a teljesítés, miért alakult így ez az összeg? Erre kapott válasz a PB ülésén, hogy a 6,3 millió forint tartalmazza a bíróság által meghatározott kifizetendő összeget és kamatait ez 5,5 millió forintot + a tervezetben lévő Ft. A Pénzügyi Bizottság ülésén még felmerült, hogy az Ökocentrum projekt önerő biztosításához az önkormányzat 300 millió forint összegben kötvényt bocsáott ki és ez is megjelenik a költségeknél, mert ennek a kamatait fizetni kell.

12 204 Bornemisza János polgármester: A háziorvosi per tárgya 19 millió forint volt és kamatai, összességében egy 30 millió forint nagyságrend lett volna, ezzel szemben a bíróság 3,2 millió forint költséget és kamatait ítélte meg az önkormányzat számára, így lett a háziorvosok részére kifizetendő összeg 5,5 millió forint összegre változott a 19 millió forint és kamataival szemben. Az Ökocentrum saját erejének biztosítására a kötvényünk kibocsátásra került 300 millió forintnak megfelelő euró összeggel, ezért szerepel a teljesítésben. Még nem váltottuk át a pénzt forintra az árfolyam ingadozás miatt és a Bank is azt javasolta, hogy még várjunk az átváltással. Minden egyes forint árfolyam nyereséget produkál, ez az árfolyam nyereség jelentős összeg, itt 1100 euró összegről van szó és ennek az átváltásánál jelentős árfolyam nyereség keletkezhet. A kötvény kamataiból csak a kamatfizetésre fordítandó összeg került felhasználásra, a tőketörlesztés 2013 első félévében kezdődik meg. A gazdasági vezetőtől kérni fogja, hogy a pénzügyi tájékoztatóban szerepeltesse, hogyan állunk az árfolyam változással, az euró kamatokkal, hiszen a képviselő-testület is bármikor mondhatja azt, hogy most már váltsák át az eurót forintra. Javasolja Újlőrincfalva és Poroszló Község Önkormányzatok képviselő-testületének elfogadásra mellékelt dokumentumok alapján az önkormányzat évi három negyedéves teljesítéséről szóló előterjesztését. Újlőrincfalva Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Újlőirncfalva és Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2010.(XI.24.) sz. együttes határozata: Újlőrincfalva és Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a mellékelt dokumentumokkal az önkormányzat évi háromnegyedévi teljesítéséről készült előterjesztést. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Költségvetési koncepció készítésekor még nem álltak rendelkezésünkre konkrét számadatok. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott költségvetési koncepcióban Ft-os támogatás szerepel. Konkrét számadatok még nem ismertek a költségvetésből, de előreláthatóan minden egyes normatíva rész jelentős összeggel csökkeni fog, vagy pedig szinten tartják a normatívát és egyik területen sem fog növekedni. A Kormány a költségvetést illetően a december 20-ai ülésen fog döntést hozni. Nem sok esélyt lát arra, hogy a tavalyi évben elfogadott Ft támogatással szemben most Ft. támogatást adjon az önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatnak. Tavaly épp a költségvetés állása miatt kellett csökkenteni a kért Ft-os támogatási összeget.

13 205 Jelenleg nem tud a Ft önkormányzati támogatás mértékére vonatkozóan nyilatkozni, mert még nem ismertek a számok a költségvetési koncepcióhoz, ezért is van az önkormányzat részéről szöveges koncepció elkészítve. Koncepcióhoz kapcsolódó témakörök: - Lakásfenntartási támogatás feltételeinek vizsgálata. A lakásfenntartási támogatásra vonatkozóan meg kell vizsgálni, hogy milyen módon lehet ezt bevezetni, úgy hogy a korrekt, egységes elosztás elvét kövessék. A Magyar Állam 90 %-os támogatást nyújt a normatív alapú lakásfenntartási támogatáshoz. Az önkormányzat a lakásfenntartási támogatást azért nem vezette be a évben, mert nem tud minden személynek egységesen segíteni, nem tudja érvényesíteni a korrekt elosztás elvét. Normatív alapú lakásfenntartási támogatás tervezését javasolja a koncepcióba, ha már ismertek hozzá a számadatok. Elvileg vannak olyan települések, ahol adnak lakásfenntartási támogatást azon személyek részére, akiknek a település felé nincs tartozásuk. - Kiss Katalin beadványának megtárgyalása a kisbusz használatára vonatkozóan is érinti a költségvetését az önkormányzatnak. Tiszafüreden lévő laboratórium vezetőjével egyeztetett és fogadják a Poroszlói lakosokat továbbra is. Egyetlen dolog lehet, hogy nem fogadják a poroszlói betegeket, ha az OEP korlátozza a napi beteg ellátottak számát. De akkor ez minden laboratóriumra érvényes lesz és nem csak Poroszló települést fogja érinteni. Az alapelvvel egyetért, amit Kiss Katalin leírt a beadványában, hogy a buszt használhatják e célra, de ezt a verziót csak térítés díj fizetése mellett tudja támogatni. A rendeletünk a busz használatára vonatkozóan a tanyán élő személyeket érinti. A település lakói közül az olyan személyekre vonatkozik, akik nem tudnak átmenni más járművel, de a betegszállítás térítésmentesen látja el ezt a feladatot. Miután a buszt a település lakói ilyen célra igénybe kívánják venni térítés ellenében, akkor tervezze az önkormányzat a költségvetésébe e tételt is, mert ez éves szinten akár lehet több százezer forint is, ha nem Tiszafüredre viszik át a betegeket vérvételre. Kiss Katalin képviselő: Azért írta meg a beadványát, hogy nagyon sok idős ember jár vérvételre, és sokszor már a korai busszal elmennek és a visszafelé induló következő járatot nem érik el, vagy éppen csak nagyon sietve. Ezért kérte, hogy szervezzék meg az átvitelüket a busszal. A májusban kiadott kétoldalas anyag úgy szólt, hogy a falu lakosságára nézve is díjtalan ez az alapellátási forma. Bornemisza János polgármester: Abban az esetben díjtalan a falu lakosságának, amennyiben nincs más mód a betegszállításra, viszont van más lehetőség, hiszen a betegszállító járművek e célt szolgálják térítésmentesen. Szabó Lászlóné körjegyző: A rendeletünk és a szakmai program a tanyán élő személyekre vonatkoznak. Kiss Katalin képviselő: Akkor viszont módosítani kell a rendeletünket, mert a májusban kiadott anyagban nincs benne az a kitétel, hogy csak a tanyán élő személyekre vonatkozik. Itt csak akkor lenne szó betegszállításról, ha a családtagja nem tudja elvinni, vagy éppen gyorsan lenne rá szükség. Ha még térítéses formában is, de jó lenne valamilyen módon megoldani, az igénylők számára legalább heti két alkalommal a vérvételre történő szállítást, de a betegek részéről egy előre történő bejelentés alapján.

14 206 A betegszállítókról inkább ne is beszéljünk, mert azt az idős emberek nem tudják kivárni, hogy hazahozza őket a betegszállító. Bornemisza János polgármester: Támogatja a Kiss Katalin által elmondottakat, hogy térítéses formában hetente két alkalommal biztosítsák a kisbuszt a falu lakosságának vérvételre történő szállításhoz. A szociális bizottság elnökével Józsa Gábor beszélje meg e témakört, a rendeletet és a szakmai programot összhangba kell hozni, és a következő ülésen hozzon döntést az indítványról a képviselő-testület. Zsebe Zsolt Újlőrincfalva polgármestere: A költségvetési koncepcióval kapcsolatban az a megjegyzése, hogy van egy intézményfenntartói társulás, mely alapján a támogatás (óvodaiskola) a évben Ft összeg volt, éves szinten Ft.. Ezt a támogatás formát már nem tudja Újlőrincfalva Önkormányzata vállalni a tanévre vonatkozóan. Bornemisza János polgármester: Újlőrincfalva településsel intézményi társulásról van szó, és most Sarud településsel is történnek egyeztetések e téren és ez közös téma lesz Úlőrincfalva településsel is. Vannak alternatívák az intézményi társulás létrehozására Sarud településsel. A koncepcióval kapcsolatban mindenképpen az intézményeink működésének megtartása a cél, de több támogatást már nem tud hozzátenni az önkormányzat, mint amit ebben az évben hozzátett a működéshez. Közel 100 millió forinttal támogatta az önkormányzat a saját bevételeiből az intézmények működését. Varga István képviselő: Koncepcióról van szó és kéri Zsebe Zsolt polgármester urat, hogy Újlőrincfalva település támogassa a továbbiakban is a fiatal korosztályú gyermekek sportolási lehetőségét, a sport rendezvényekre történő szállításukat a gyerekeknek. Az iskolával kapcsolatban annyit jegyez meg, hogy támogatja az intézményi társulás létrehozását. Az iskolában viszont ha bővül a létszám, akkor esetleg az agresszió még növekszik, hiszen már most az összevonások alkalmával is előfordult egy-egy probléma, és olyan pedagógusokra lesz szükség, akik tudják fegyelmezni a szünetekben a gyerekeket. Zsebe Zsolt polgármester: Itt nem csak arról van szó, hogy a kisbuszt biztosítsa a sportoló gyerekek szállításához az önkormányzat, hanem valamilyen formában a sofőr bérét is finanszírozni kell, erre készítenének a költségvetés elfogadásához egy előterjesztést, amit megtárgyalna a képviselő-testülettel Újlőrincfalván. Ezt követően tud érdemben erről a témáról nyilatkozni. Ha intézményi társulást hoznak létre Sarud településsel lesz-e még hozzá esetleg plusz normatíva? Ezt nem lehet tudni, mert már eleve van egy intézményi társulás Újlőrincfalva és Poroszló település között, erre már van normatíva és a harmadik település belépése után jár-e még plusz normatíva, ez tisztázandó kérdés a társulás létrehozása előtt. A mennyiség ne menjen a minőség rovására, ha túl sok a gyerek, akkor nem látják át annyira a pedagógusok sem a gyerekek viselkedéséből eredő problémákat. Ez a tény is átgondolandó. Józsa Gábor képviselő: A kisbusz használatával kapcsolatban az önkormányzat nem teheti meg, hogy térítésmentesen biztosít szállítást a falu lakosságának. Ugyanis, ha most a költségvetésből az egyik helyről elveszünk pénzt e cél fedezésére, akkor az elvett összeget honnan fogjuk pótolni. A betegek vérvételre történő szállítását térítéses formában támogatja.

15 207 Lakásfenntartási támogatás kérdésével kapcsolatban hangsúlyozza, hogy nincs ellene a bevezetésének. Viszont merülnek fel kérdések benne e témakörrel kapcsolatosan. Megint egy új segélyezési formát vezetünk be állami szinten, amit nem lesz egyszerű kezelni az önkormányzat részéről. Azzal teljesen egyetért, hogy vannak olyan rászoruló emberek, akiknek szükségük van-e támogatásra. Viszont a rendszer rossz, annak az elvével nem ért egyet. Bornemisza János polgármester: Támogatja a lakásfenntartási támogatás bevezetését, szigorúan szabályozott formában. A képviselő-testület elveket fogalmazzon meg a lakásfenntartási támogatás bevezetésére. Számít Varga Józsefné segítségére, hiszen a roma lakosság részéről nagy létszámot érintene támogatás bevezetése, de a korrekt tájékoztatás nagyon fontos ez ügyben. Természetesen nagyon sok embert érint a roma lakosságon kívül is a lakásfenntartási támogatás kérdése, de olyan embereket támogassanak, akik megélni akarnak a településen és nincsen tartozásuk az önkormányzat felé. Szabó Lászlóné körjegyző: A lakásfenntartási támogatást nem egyformán kapja minden személy, ez függ a lakás alapterületétől, jövedelemtől, az egy lakásban élő személyek számától. Az önkormányzat tehet kitételeket a saját rendeletében. Bornemisza János polgármester: A szabályozás módját kell megtalálni a lakásfenntartási támogatás nyújtásához. A települések önkormányzatait meg lehet keresni, hogy küldjék már el a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendeletüket. Kiss Katalin képviselő: A Szociális Bizottság már tárgyalta az ülésén a lakásfenntartási támogatás kérdését, ott is az volt az álláspont, hogy az olyan embereket támogasson az önkormányzat, akik valamilyen formában úgymond tesznek az asztalra, és nincs adótartozásuk, illetve ha van tartozásuk, azok kerüljenek levonásra. Bornemisza János polgármester: Utána kell járni a dolgoknak, hogyan lehet esetleg a köztartozásokat kiegyenlíteni a lakásfenntartási támogatás nyújtása esetén, ugyanis ez a dolog valahonnan elindult. Kéri Varga István képviselő urat, hogy nyilatkozzon az elhangzottakkal kapcsolatban. Varga István képviselő: Addig nem hajlandó nyilatkozni erről a témáról, amíg a Jegyző asszony utána nem néz a dolgoknak. Szabó Lászlóné körjegyző: Semmiféle szociális támogatásból adóvégrehajtást nem lehet eszközölni. Bornemisza János polgármester: A januári testületi ülésre készüljön előterjesztés a lakásfenntartási támogatásról, a korrekt, egységes elosztás elvét kövesse az önkormányzat. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A javaslata, hogy a lakásfenntartási támogatás kérdésében mindenképpen tájékozódjon a Szociális Bizottság a költségvetés elkészítése előtt, és ha van önrésze, az kerüljön betervezésre a jövő évi költségvetésbe, és vizsgálják meg milyen feltételekkel tudjuk finanszírozni e támogatást. Urnafal építésének kérdését Botos Sándor képviselő úr vetette föl a Pénzügyi Bizottság ülésén, ez is költségvetést befolyásoló tétel.

16 208 A tájékoztatóban volt egy olyan tétel, hogy az önkormányzatnál megüresedő álláshelyre az önkormányzat nem vesz fel dolgozót. Erről szavazni kellene, úgy van leírva az előterjesztésben? Bornemisza János polgármester: A megüresedett álláshelyre nem is tud felvenni dolgozót az önkormányzat, tekintettel az anyagi helyzetére, mert nincs rá pénze. Erről nem kell szavazni. - Urnafal építésével kapcsolatban kerestünk meg temetőben dolgozó vállalkozókat. Egy vállalkozó már alternatívákat is dolgoz ki urnafal építésére vonatkozóan. Lehetőségek: 1. a vállalkozó építi meg urnafalat. 2. Az önkormányzat építteti meg az urnafalat. 3. A vállalkozó és az önkormányzat együtt építi meg a temetőben az urnafalat, és a három alternatívához kapcsolódó kérdéseket kell tisztázni. A januári képviselő-testületi ülésre a beérkezett ajánlatok alapján készül az urnafal építéséről előterjesztés, Huszár András pedig kérjen árajánlatokat a vállalkozóktól az elhangzott alternatívákra. A polgármester úr összegzésként elmondja: A költségvetési koncepció készítésénél az intézmények alapvető működésének fenntartására a cél, a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó kérdések vizsgálata, és a kisbusz használatával kapcsolatos költségek tervezése. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készült előterjesztését az ülésen elhangzott kiegészítésekkel. Kiegészítések: - Az önkormányzat tulajdonában lévő busz költségeinek tervezése a betegek vérvételre történő szállítás esetén és a betegek részéről térítési díj fizetése mellett.. A Szociális Bizottság elnöke gyűjtse össze az információkat, hogy hány személy lenne, aki igénybe szeretné venni a buszt hetente és a Jegyző asszonnyal egyeztetve kerüljön a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítása beterjesztésre a következő ülésre. - Temetőben az urnafal készítéséhez árajánlatok kérése vállalkozóktól, a januári képviselőtestületi ülésre e témakört illetően előterjesztést kell készíteni. Újlőrincfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Újlőrincfalva és Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2010. (XI. 24.) sz. együttes határozata: Újlőrincfalva és Poroszló Község Önkormányzata megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az ülésen elhangzott kiegészítésekkel. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző

17 209 A napirendi pontokhoz több észrevétel, hozzászólás nem lévén Bornemisza János polgármester úr megköszöni Újlőrincfalva Önkormányzat Képviselő-testületének ülésen történő közreműködését, az együttes ülést 15 óra 45 perckor bezárja. K.m.f. Bornemisza János Poroszló Polgármestere Zsebe Zsolt Újlőrincfalva Polgármestere Szabó Lászlóné körjegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Botos Sándor poroszlói képviselő Varga István poroszlói képviselő Lovász László Györgyné újlőrincfalvai képviselő

18 ) A Heves Megyei Vízmű Zrt. Díjjavaslata a évi ivóvíz- és csatornadíjak mértékének megállapításához. (rendelet) A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Heves Megyei Vízmű Zrt. megküldte a mai ülésre beszámolóját és díjjavaslatát az önkormányzat képviselő-testületének. Az árhatósági jogkörünknél fogva a Vízmű által javasolt díjakat el kell fogadnia az önkormányzatnak, és ezzel kapcsolatban nincs kérdésünk. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az ülésén a Vízmű által javasolt díjakat és elfogadásra javasolta a képviselő-testület részére. Az Európai Vízalkotmány hogyan befolyásolja a fizetendő víz és csatorna díjak mértékét, ha a csatorna díjak utáni támogatás mértékét állítólag meg fogják szüntetni? A Heves Megyei Vízmű részéről a vízfogyasztással kapcsolatos megszorítások mennyire befolyásolják a Vízműnél dolgozók létszámát és ezek az árakat mennyiben érintik? Dr. Bánhidy Péter Heves Megye Vízmű Zrt. vezérigazgatója: Az Európa Vízalkotmányban és Irányelvben szerepel az a kitétel, hogy 2010-ig biztosítani kell a teljes költségmegtérítés elvét, és ennek van egy olyan része is, amely szerint beleértendők a fejlesztéseket. Úgy néz ki, hogy erre haladékot kapott Magyarország. Az, hogy a díjtámogatás meddig marad meg, azt nem tudjuk megmondani. Az viszont tény, hogy a díjtámogatás igénybevételének feltételei és a keretösszege az évről évre csökken. Viszont lényeges dolog az, hogy jelenleg 400 Víziközmű Szolgáltató van az országban. Nem soká meg fog jelenni egy törvény, amely szerint olyan szigorú szempontrendszer kerül bevezetésre, hogy 400 Víziközmű Szolgáltató szám a tizedére fog csökkenni. Ilyen szempontból a Heves Megyei Vízmű Zrt. és a tulajdonosi önkormányzatok helyzete is jó, mert a mi nagyságrendünk erre biztonságot jelent. Mi hajtottunk végre először az országban olyan integrációt, amely cégegyesítést jelent, október elsejével a Dél-borsodi Vízmű Kft. 22 településsel beolvadt a Heves Megyei Vízmű Zrt-be, ez közvetlenül érinti ezt a területet. A 22 település egy különálló üzemegység keretében működik a Heves Megyei Vízmű Zrt. része, de teljesen önálló díjképzéssel. Ott lényegesen magasabb a díj, a korábbi 22 településen alkalmazott díjtól viszont alacsonyabb, de a Heves Megyei Vízmű által e területre alkalmazott díjtól szintén magasabb. Tehát ennek a területnek nem érinti a díjképzését a Dél-borsodi településekre kiszabott díj nagysága. Az elmúlt két-három év legnagyobb eredménye, hogy a gazdasági és a világ válság ellenére, illetve az időjárás ellenére sikerült megőriznie a Heves Megyei Vízmű Zrt-nek a gazdasági stabilitást. Tavaly olyan 200 millió forint árbevételt kellett kigazdálkodni, tavaly előtt szintén hasonló nagyságrendet, annak ellenére, hogy van egy olyan közgyűlési döntés két évvel azelőttről, hogy az árbevétel kiesést érvényesíteni lehetne a díjban. Ezt itt nem jelentette meg a díjképzésnél a Vízmű. Sikerült megőrizni tehát a gazdasági stabilitást, de ez nagyon komoly megszorításokat jelent, de elvileg a tulajdonosokra ez nincs kihatással. Bornemisza János polgármester: A település fejlődésének érdekében vannak dolgok, amelyen érdemes elgondolkodni. Település alatt termálvízkincs található és van-e arra lehetőség, hogy a geotermikus energia felhozatalát a felszínre partnerként a Vízművel közösen oldják meg?

19 211 Arab nációk kisebb településeken érdeklődnek a termálvizes beruházások után, erről van.-e tudomása a Heves Megyei Vízmű Zrt-nek? Mit jelent ez a Közép-Európa vízkincse utáni arab érdeklődés? Másik kérdés a Kiskörei szennyvíztisztító telep és a külső vezeték működtetésével kapcsolatban mit tud a Heves Megyei Vízmű Zrt., illetve az ajánlatkérésről? Véleménye, a szennyvízrendszer üzemeltetésre vonatkozóan nyilvános közbeszerzési eljárást kell kiírni, azt nem lehet ajánlatkéréssel megoldani. Szennyvízrendszer üzemeltetésére, három település Sarud, Újlőrincfalva és Tiszanána település kötött szerződést a Pátyi Közművel. Poroszló Község Önkormányzata nem kötött a Páty Közművel semmiféle szerződést, mint gesztor csak tudomásul vette, hogy a három település e céggel üzemelteti a rendszerét. A Környezetvédelmi Hatóság vizsgálat során olyan hibákat tárt fel a szennyvíztisztító telep és a külső vezetékkel kapcsolatosan, amelyről Poroszló település nem tehet. Poroszló gesztora volt ugyan a beruházásnak, de mi addig gesztorként nem írt alá semmit, amíg az érintett települések polgármestere és az ő műszaki ellenőrük alá nem írta a teljesítésre vonatkozó igazolásokat. Poroszló település szennyvízrendszerét a három településétől külön kell kezelni. Hiszen nekünk volt műszaki ellenőrünk és mi üzemeltetésre átadtuk a Heves Megyei Vízmű részére a rendszerünket. A Környezetvédelmi Hatóság által végzett vizsgálat hatására volt egy garanciális bejárás Poroszló településen 2008-ban. A SWIETELSKY cég kijavította az akkor fennálló hibákat a Poroszló belterületén található nyomvonalas rendszerén. A három településen rendszerét érintően nem történt semmi, és azóta megint eltelt egy év. Dr. Bánhidy Péter Heves Megye Vízmű Zrt. vezérigazgatója: Arabok kérdése egyszerű. Víziközmű vagyonnak csak két tulajdonosa lehet a Magyar Állam, vagy pedig az Önkormányzatok, ez a törvényben is így van. Ő is találkozott olyan üzletemberrel, akinek arab kapcsolatai vannak, az arabok tényleg érdeklődnek, de nekik víz kell, nem pedig víziközmű vagyon, és nem Vízmű vállalat. Annak a térségnek a vízkészletei nem hasonlíthatók össze a magyar vízkészlettel. Az arabokkal kapcsolatban még konkrét dolgokról nincs szó, csak tájékozódó jellegű kérdésekről, hogyan juthatnának vízhez. Annak, hogy az arabok vizet vásároljanak elméletileg nincsen akadálya. Kiskörei szennyvíztelep és külső vezetékkel kapcsolatban elmondja, hogy annak idején ajánlatkérés Újlőirncfalva-Sarud, Sarud-Tiszanána és Tiszanána-Kisköre vezeték szakaszra történt. Azt tudni kell, hogy ez a külső vezeték elég rossz állapotban van. Most már csak két szereplője van a dolognak a Heves Megyei Vízmű Zrt. és a TRV Zrt. Ugyanis az üzemeltetést a szennyvízrendszerre vonatkozóan Poroszló és Tiszanána esetében a Heves Megyei Vízmű végzi, és Újlőrincfalva és Sarud települést illetően pedig a TVR Zrt. az üzemeltető. A TRV Zrt-vel lesz egy egyeztetésük, amelynek kimondottan az üzemeltetésre vonatkozóan kell, hogy szóljon. Próbálnak olyan megoldást keresni, hogy az TRV Zrt. által történő átadás tekintetében a fogyasztó lakosságra nézve a legkisebb terhet jelentse a csatornadíj fizetésére nézve. Bornemisza János polgármester: Poroszló település részéről az a véleménye, hogy annak örülne az önkormányzat, ha végre egy kézbe kerülne a szennyvízrendszer üzemeltetése, és ezt a feladatot a Heves Megyei Vízmű Zrt. látná el. A lényeg Poroszló település részére, hogy továbbra is lefolyjon a szennyvíz egészen Kisköréig.

20 212 Javasolja Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra a Heves Megyei Vízmű Zrt. beszámolóját együtt a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló rendelettel. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István képviselő nem volt jelen a szavazáskor) az alábbi rendeletet alkotja meg: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010. (XI.24.) ör. rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapítására. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló, az évi CIV. törvénnyel módosított évi LXXXVII. törvényben foglalt árhatósági hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -a alapján az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, szennyvízelvezetés, tisztítás és kezelés díját évre vonatkozóan az alábbiak szerint állapítja meg. 1.. Ezen díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű Zrt. által Poroszló község területén végzett közszolgáltatásra érvényes. 1. Ivóvízdíj nettó: 308,-Ft/ m3 + ÁFA 2. Csatornadíj nettó hatósági ára: 575,-Ft/m3 + ÁFA melyből a fogyasztók által fizetendő csatorna díj: 225,-Ft/m3 + ÁFA. A csatorna díj hatósági árkülönbözetét (350,00 Ft./m3 + ÁFA) összegét az önkormányzat a fajlagos bérleti díjból egyenlíti ki. 2.. (1) E rendelet kihirdetése napján lép életbe. A rendeletben meghatározott díjat január 1-től kell alkalmazni. (2) Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testületének a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 20/2009.(XI.26) ör. rendelete december 31-vel hatályát veszti. (3) A rendeletben meghatározott árakat a mindenkor érvényben lévő ÁFA kulcsok terhelik. Poroszló, november 24. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné sk. körjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 14/2014.(III.27.) önkormányzati határozat 15/2014.(III.27.)

Részletesebben

2013. m á r c i u s 18.

2013. m á r c i u s 18. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. m á r c i u s 18. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.03.18-án

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről. 150 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor képviselő, Kiss Katalin képviselő, Dr. Rédecsi

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem 182 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén.

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. I-1/9-5/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10. napján délután 17.30 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én 17.00 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja: 51 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. március 30-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

T á rg ysoroza t : 4/a.) Költségvetési rendelet megalkotását megalapozó rendelet megalkotása tárgyában - oktatással kapcsolatos döntések

T á rg ysoroza t : 4/a.) Költségvetési rendelet megalkotását megalapozó rendelet megalkotása tárgyában - oktatással kapcsolatos döntések A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03. JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 3-i rendkívüli üléséről Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.) KT-2014-18 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lakitelek Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2010. november 24-én a Művelődési Házban megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

XVIII. JEGYZŐKÖNYV. Farkas József: Mivel komoly beruházás fog indulni, jó lenne, ha minden ülés előtt tájékoztatás lenne róla.

XVIII. JEGYZŐKÖNYV. Farkas József: Mivel komoly beruházás fog indulni, jó lenne, ha minden ülés előtt tájékoztatás lenne róla. XVIII. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 14-én 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom Jelen vannak: Bóta József Sándor polgármester Boda

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben