Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés december 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14."

Átírás

1 Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számra - rögzítésre kerül, az a felvételről visszahallgatható. A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga a honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban és a honlapon is közzétételre kerülnek. Készült: Helyszín: Jelen vannak: december 14-én Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár (2335 Taksony, Fő út 89.) Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester Széll Attila jegyző Települési képviselő: 3. Áncsán Mihály 4. Érces Ferenc 5. Györke Erzsébet 6. Halász János (18 óra 26 perckor érkezik meg) 7. Tóth József 8. Török István szeretettel köszönt minden megjelentet a Képviselő-testületi ülésen és azt 18 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 tagjából összesen 7 fő van jelen, így a Képviselőtestület a mai ülésén határozatképes. 1. JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐK MEGVÁLASZTÁSA A Polgármester javaslatot tesz arra, hogy a Képviselő-testület jegyzőkönyvének hitelesítésével a települési képviselők közül Áncsán Mihály és Török István települési képviselőt bízzák meg. Ismerteti határozati javaslatát és várja a jelenlévők szavazását. 1

2 Szavazás eredménye #: 1 Száma: /1/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 18:12 határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: 1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 1. javaslat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása 254/2010. (XII.14.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület december 14-i üléséről készülő jegyzőkönyv hitelesítésével Áncsán Mihály és Török István települési képviselőt bízza meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol AZ ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSA Érces Ferenc PTK Bizottság elnöke A Bizottság a Szervezeti- és Működési Szabályzat módosításával kapcsolatos napirendi pontot ügyrendi javaslat alapján levette az ülésének napirendi pontjai közül. Szeretnék tartalommal megtölteni a feladatot és konkrét ismeretek rögzítésével tárgyalni, ezért ezt a napirendi pontot javasolja most levenni. Széll Attila jegyző Javasolja az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet anyagát felvenni a napirendi pontok közé. Ismerteti határozati javaslatát és várja a települési képviselők szavazását a napirendi pontok alábbiak szerinti elfogadására. 2

3 Szavazás eredménye #: 2 Száma: /2/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 18:14 határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: 2. napirend: Az ülés napirendjének elfogadása 1. javaslat: napirend elfogadása 255/2010. (XII.14.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a december 14-i ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 2. Napirendi pontok elfogadása 3. Előterjesztés a évi költségvetési koncepcióval kapcsolatos intézkedésekről 4. Előterjesztés az iskola nemzetiségi támogatásának felhasználásáról 5. Előterjesztés villamos energia szolgáltató kiválasztására 6. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (IV.26.) önkormányzati rendeletének módosítására 7. Előterjesztés a belső ellenőrzési ütemtervről és kockázatellenőrzésről 8. Előterjesztés a 284/2008. (XII.16.) számú határozat (támogatási szabályzat) hatályon kívül helyezésére 9. Előterjesztés a támogatási- és sport alap 2011.évi felosztásáról 10. Előterjesztés az ivóvíz- és szennyvízelvezetés szolgáltatási díjaira 11. Előterjesztés a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 21/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására 12. Előterjesztés a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról szóló rendelet megalkotására 13. Előterjesztés balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására pályázat benyújtásának támogatására 14. Előterjesztés az átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Határidő: azonnal Felelős: polgármester Igen Nem Tartózkodik Szavazott

4 Nem szavazott Távol Tájékoztat, hogy januártól menedzsment váltásra kerül sor a DTV Zrt.-nél. Bemutatja dr. Ács Sándort, aki a vezérigazgatói posztot be fogja tölteni és egyben megkéri őt, hogy néhány szóval mutatkozzon be a testületnek. DTV Zrt. képviseletében, dr. Ács Sándor Bemutatkozik a jelenlévők számára, hogy ha vízzel, szennyvízzel problémát látnak, akkor tudják, hogy kihez forduljanak és megismerjék egymást. Egy szolgáltatói tevékenységet folytatnak, ezt próbálják itt is megvalósítani. Jelenleg a feladatok megismerése folyik, a DTV Zrt. működését és történelmét úgy érzi, kötelessége megismerni. A rendelkezésre álló eszközök használatáról kell javaslat csomagot összeállítania 2 hónapon belül, hogy a most felmerülő problémák megoldhatók legyenek. Az a dolga, hogy a lehetőségeket bemutassa a tulajdonosoknak, akik ezek közül választhatnak, hogy valamelyik irányba elinduljanak. A beruházás technológia változtatását nem tudja most vállalni, de azt tudják vállalni, hogy hatékonyan és lakosságbarátként fognak dolgozni és megmutatják az utakat, hogy merre menjenek. Be rögzött szokásokat kell megváltoztatni, emberek gondolkodását kell megváltoztatni és végrehajtani a fegyelmezett lépéseket. Ebben ő szakember, ehhez ért. A végzettségét tekintve vegyipari gépész, ért a közgazdasághoz, mely a mindennapi gazdálkodásban segítséget fog jelenteni. Kéri a segítségüket és felajánlja az állandó rendelkezésre állását és megköszöni, hogy meghallgatták és bemutatkozhatott. 3. ELŐTERJESZTÉS A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL Érces Ferenc a PTK Bizottság elnöke Megköszöni az előterjesztést a Hivatal készítőinek, mely részletes és alaposan kidolgozott, és ebben egy többlépcsős folyamatról van szó. Módosítást nem kezdeményeztek az előterjesztéssel kapcsolatban és elfogadásra javasolják a Képviselő-testület felé a határozati javaslatokat. Széll Attila jegyző Elmondja, hogy 147 közalkalmazottat érint valamilyen formában az intézkedés, azokról van szó, akik az élelmezést biztosítják a gyermekeknek, valamint a tisztaságot. Nem kiszervezésről van szó és nem arról, hogy bárkinek is féltenie kell az állását, hanem egy technikai átszervezésre kerül sor, mely után bérmegtakarítást érhetnek el min. 4 millió forint értékben, már abban az esetben is, ha már a nyugdíjas munkaköröket nem töltik be. A kötelező érdekegyeztetések lefolytatása szükséges, mely egy folyamat első lépése, ezt a polgármester, a jegyző és az intézményvezetők lefolytatják, és ezt dokumentálják. Mindenképpen egy korrekt intézkedés sorozatra kerül sor, melynek során a vonatkozó munkajogi szabályok szerint járnak el. 4

5 Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat és az elhangzás sorrendjében várja a települési képviselők szavazását azok elfogadására. #: 3 Száma: /4/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 18:28 határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Szavazás eredménye Tárgya: 4. napirend: Előterjesztés a évi költségvetési koncepcióval kapcsolatos intézkedésekről 1. javaslat: Költségvetési koncepcióval kapcsolatos intézkedések 256/2010. (XII.14.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő intézményként a karbantartási, takarítási, élelmezési és készletbeszerzési feladatok ellátására egy új, önállóan működő költségvetési szervet hoz létre. Ennek végrehajtásához felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az új intézmény Alapító Okiratának elkészítésére valamint a Kjt. alapján az átszervezéshez szükséges érdekegyeztető tárgyalások lefolytatására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol #: 4 Száma: /4/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 18:29 határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Szavazás eredménye 5

6 Tárgya: 4. napirend: Előterjesztés a évi költségvetési koncepcióval kapcsolatos intézkedésekről 2. javaslat: nyugdíjas közalkalmazotti foglalkoztatás megszüntetése 257/2010. (XII.14.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete január 01.-től az Intézményekben megszűnteti a nyugdíjas közalkalmazotti foglalkoztatást tekintet nélkül arra, hogy milyen feladatot lát el, és helyettük kizárólag aktív korú munkavállaló foglalkoztatható. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol #: 5 Száma: /4/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 18:30 határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Szavazás eredménye Tárgya: 4. napirend: Előterjesztés a évi költségvetési koncepcióval kapcsolatos intézkedésekről 3. javaslat: státuszelvonás 258/2010. (XII.14.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete január 01.-től - amennyiben a feladatellátás átszervezéssel megoldható - a nyugdíjazás miatt megüresedő státuszokat, és ezen státuszokhoz kapcsolódó személyi juttatásokat az érintett Intézménytől elvonja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző Igen Nem Tartózkodik

7 Szavazott Nem szavazott Távol ELŐTERJESZTÉS AZ ISKOLA NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSÁNAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Széll Attila jegyző Elmondja, hogy a pedagógusok táboroztatása finanszírozható az iskola bérmaradványának terhére, ezért javasolja, hogy a 762 eft pluszként felhasználható legyen az igazgató asszony által meghatározott karbantartási feladatokra. Ez az összeg kizárólag az iskolában keletkező kötelezettségvállalásra fordítható. Érces Ferenc a PTK Bizottság elnöke Tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottság álláspontjáról, és megköszöni a Jegyző tájékoztatását, az előterjesztést a kiegészítéssel elfogadásra javasolják a Képviselő-testület számára. #: 6 Száma: /5/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 18:33 határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Szavazás eredménye Tárgya: 5. napirend: Előterjesztés az iskola nemzetiségi támogatásának felhasználásáról 1. javaslat: Előterjesztés az iskola nemzetiségi támogatásának felhasználásáról 259/2010. (XII.14.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartásához elnyert nemzetiségi támogatásának felhasználását az alábbiak szerint határozza meg: karbantartási kiadások ,- Ft homlokzat vakolat javítása ,- Ft tanterem lambériázása ,- Ft lapos tető szigetelése ,- Ft egyéb már kötelezettségvállalással terhelt fenntartási költségek ,- Ft Összesen: ,- Ft A támogatási összegre további kötelezettség nem vállalható. Határidő: azonnal 7

8 Felelős: polgármester, jegyző Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol ELŐTERJESZTÉS VILLAMOSENERGIA SZOLGÁLTATÓ KIVÁLASZTÁSÁRA Érces Ferenc a PTK Bizottság elnöke Ismerteti a Bizottság álláspontját és megköszöni a Hivatal által elkészített új anyagot, melyet a Bizottság javaslata alapján készítettek el és ezzel Képviselő-testület döntési helyzetbe került. Azt látják az anyagból, hogy az ELMŰ ajánlata a legkedvezőbb. Ismerteti az előterjesztésben szereplő táblázat számszaki adatait. Tóth József képviselő - Nem ért egyet a karbantartási díjakkal, csak azt a lámpatestet kell karbantartani, amelyik nem működik. Soknak tartja a két hetes szolgáltatói megjelenést a lámpatestek hibáinak kijavítására. - Átalánydíjat fizetnek, de éves viszonylatban nagyon sok lámpatest nem ég. A karbantartási díjra mindent rá lehet tenni, mert ellenőrizhetetlen, a díjat felülvizsgálatra javasolja, mert ez csak a cégnek jól jövedelmező. Török István képviselő Az ELMŰ ajánlatát tudja elfogadni, ez a legkedvezőbb. Nem írta az ajánlatában, hogy a lámpatesteket hány napon belül javítja ki, ezt javasolja a szerződésben rögzíteni. Széll Attila jegyző - Karbantartást választani kell, az eseti kiszállás az önkormányzat számára igen előnytelen lenne. Kéri, hogy ezt az árat fogadják el méltányosnak és arányosnak. Ha a teljes rendszerrel probléma van, az mindenképpen az önkormányzat számára kedvező. - A korábbi ülésen döntés született a túlszámlázás kiderítésére, és ezeket megkísérlik visszakövetelni. Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester - A legolcsóbbat javasolja választani, mely az ELMŰ ajánlata, amennyiben a 48 órát 8

9 tudják vállalni a hibák kijavítására, akkor támogatja az ELMŰ ajánlatát. Áncsán Mihály képviselő - Javasolja esetleg a szerződésbe beépíteni, hogy amennyiben a hibák kijavítása nem történik meg az adott határidőben, akkor a kivetített fogyasztást vonják le. - Jövő évre javasolta, hogy vizsgálják felül a villamos energia szolgáltatást. Most látszik, hogy mindenképpen megtakarítást tudnak elérni. - Karbantartani mindenképpen kell, az átalánydíj a jó megoldás, az egyedi eseti kiszállást nem tartja jó megoldásnak - A 48 órás hibajavítást nem biztos, hogy vállalni tudják, ez igen rövid idő. Az a véleménye, hogy a most beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb az ELMŰ ajánlata, ezért ezt javasolja elfogadásra. Ismerteti határozati javaslatát és a legkedvezőbb ajánlatot adó ELMŰ ajánlatának elfogadására várja a települési képviselők szavazását. #: 7 Száma: /6/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 18:53 határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Szavazás eredménye Tárgya: 6. napirend: Előterjesztés villamos energia szolgáltató kiválasztására 1. javaslat: Előterjesztés közvilágítási villamos energiaszolgáltató kiválasztására 260/2010. (XII.14.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Taksony Nagyközség közvilágításának teljes körű üzemeltetésével (energiaszolgáltatás és karbantartás) évre a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-t (1132 Budapest, Váci út ) ajánlatát fogadja el az alábbiak szerint: Energiaszolgáltatás egységára: 16,40 Ft/kWh +Áfa Karbantartás: Ft/lámpatest/év +Áfa Bérleti díj: 230.-Ft/lámpatest/év+Áfa A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző Igen

10 Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 10/2007. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA Széll Attila jegyző Ismerteti javaslatát, mely szerint a rendeletből kerüljön ki és saját hatáskörben kerüljön meghatározásra azoknak a szervezeteknek a köre, akik mentesülnek a bérleti díj fizetése alól. Áncsán Mihály képviselő Javasolja a Támogatási Szabályzat körébe vonni ezeket a szervezeteket, mint támogatás. Széll Attila jegyző Javasolja, hogy ne keverjék a támogatotti körrel, mert ez az elszámolásoknál okozhat problémát, hanem javasolja kijelenteni és meghatározni, hogy mely szervezetek nem tartoznak abba a körbe, akiknek támogatást, vagy bérleti díjat kellene megállapítani a Képviselő-testületnek. Érces Ferenc a PTK Bizottság elnöke A bizottság kérte az anyag átdolgozását, a mentesültek körének a meghatározását, így elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet. A Jegyzői kiegészítésre várja a települési képviselők szavazását, mely szerint a bérleti díj megfizetése alól mentesültek körét az alábbiak szerint határozzák meg. Ismerteti határozati javaslatát. Szavazás eredménye #: 8 Száma: /7/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 19:00 határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás 261/2010. (XII.14.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Taksony Nagyközség Önkormányzata, az Önkormányzat Bizottságai, Taksony Kisebbségi Önkormányzatok, az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, valamint az ezen intézmények tevékenységét támogató alapítványok (Taksony Bölcsőde Alapítvány, Taksonyi Óvoda Alapítvány, Tanulókért, oktatásért a holnapért Alapítvány) részére Taksony Nagyközség intézményeiben a terembérleti 10

11 díj fizetése alól mentességet biztosít. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Széll Attila jegyző Olyan szövegezést javasol beépíteni a rendeletbe, mely szerint a Képviselő-testületnek legyen meg a lehetősége a terembérleti díjak alóli mentesítésre. #: 9 Száma: /7/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 19:02 rendelet; Elfogadva Minősített szavazás Szavazás eredménye Tárgya: 7. napirend: Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására 1. javaslat: Vagyongazdálkodási rendelet módosítása Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (IV. 26.) önkormányzati rendeletének módosítására Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 79. (2) bekezdés a) és b) pontjában, a 80. (1) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) ának 11

12 végrehajtására az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (IV.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. számú melléklete helyébe a következő 5. számú melléklet lép: 5. számú melléklet: Az e mellékletben meghatározott térítési díjak minimum értéket képviselnek, az intézmények vezetői ettől magasabb bérleti díjat saját hatáskörben megállapíthatnak. (1) Nevelési-oktatási intézményekben lévő helyiségek nem önkormányzati fenntartásban működő intézmény, szervezet részére történő bérbeadása: Tanterem Számítógépes szaktanterem Tornaszoba Tornaterem Aula óvoda Óvoda konyha Óvoda személyzet bére konyhalány Óvoda személyzet bére szakács Iskola büfé (13 m 2 ) Tornaterem nem sportolási célra Tornaterem nem sportolási célra elő és utómunkálatok idejére (2) A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeinek bérbeadása a) Nem bevételes rendezvény bérleti díja: 3 000,-Ft/óra 2 000,-Ft /óra 1 500,-Ft /óra 4 000,-Ft /óra 1 000,-Ft /óra 2 500,-Ft /óra Ft / óra Ft/ óra 1 500,-Ft /m 2 /hó + almérő állása alapján kiszámlázott közüzemi díj 6 000,- Ft/óra + rezsióradíj Ft/ óra Színházterem Nagyterem Kisterem Pincehelyiség 5 000,-Ft/óra 3 000,-Ft/óra 2 000,-Ft/óra 2 000,-Ft/óra b) Bevételes rendezvények bérleti díja: Színházterem Nagyterem Kisterem Pincehelyiség ,-Ft/óra 5 000,-Ft/óra 3 000,-Ft/óra 3 000,-Ft/óra c) Lakodalmak esetében a nem bevételes rendezvények díjtételeit kell alkalmazni. d) Legfeljebb 25 %-os kedvezmény adható a fenntartó hozzájárulásával megkötött tartós igénybevétel esetén, valamint a Taksonyban székhellyel rendelkezők számára. A bérleti szerződések érvényesítéséhez az intézményvezetőn kívül a fenntartó hozzájárulása szükséges. e) A Képviselő-testület külön kérelemre a terembérleti díjak megfizetése alól felmentést adhat, illetve természetbeni juttatásként térítésmentes használattal támogatást biztosíthat a társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek számára. (3) A Polgármesteri Hivatal egész területén tilos bármilyen árusítás. 12

13 2. (1) E rendelet január 1-én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről Taksony Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője gondoskodik. Taksony, december 14. /:Kreisz László:/ polgármester /:Széll Attila:/ jegyző A rendelet kihirdetése december 15-én megtörtént. /:Széll Attila:/ jegyző 7. ELŐTERJESZTÉS ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVRE Érces Ferenc a PTK Bizottság elnöke A Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület tagjai számára. Ismerteti a határozati javaslatát és várja a települési képviselők szavazását. #: 10 Száma: /8/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 19:06 határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Szavazás eredménye Tárgya: 8. napirend: Előterjesztés a évi belső ellenőrzési ütemtervre 1. javaslat: Előterjesztés a évi belső ellenőrzési ütemtervről 262/2010. (XII. 14.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési ütemtervet és a belső ellenőrzés évi tervezését megalapozó kockázatelemzést a melléklet szerint elfogadja. Az önkormányzat megnevezése: Taksony Nagyközség Önkormányzat Sorsz. Az ellenőrzési területek Értékelési szempontok 13

14 Ellenőrzési környezet Az ellenőrzés gyakorisága Kötelező ellenőrzések Pénzügyi hatás Dokumentált folyamatok Kockázati érték Pontozás Súlyozási érték A PH átfogó ellenőrzése A évi költségvetési beszámoló összeállítása, jogszabálynak való megfelelése Intézményi utóellenőrzés Kisebbségi önkormányzatok ellenőrzése Kiadások ellenőrzése a közbeszerzési előírások betartása tekintetében (EU források) Civil szervezetek évi támogatási elszámolásának ellenőrzése Helyi adók szabályozása 2010-ben Kötelezettségvállalás évi ellenőrzése Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol ELŐTERJESZTÉS A 284/2008. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT TAL ELFOGADOTT TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL Érces Ferenc a PTK Bizottság elnöke Nem hatályon kívül szeretnék helyezni, hanem átalakítani szeretnék a szabályzatot. Javaslatuk, hogy két részből álljon, egyik a rendezvények támogatásáról, a másik a pénzbeli és nem pénzbeli 14

15 támogatások kimutatását tartalmazza. A civil szervezetek részére egy tájékoztató levél megküldését javasolják. Elfogadásra javasolják egyebekben az előterjesztést. Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester A civil szervezetek felé a tájékoztató levelet nagyon fontosnak tartja, hogy egy változás fog beállni a támogatások rendszerébe és ezt tudatosítani kell a szervezetekkel, hogy ezt más alapokra helyezik. Ismerteti határozati javaslatát és várja a települési képviselők szavazását. Szavazás eredménye #: 11 Száma: /9/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 19:14 határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás 263/2010. (XII.14.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 284/2008. (XII.16.) KT számú határozattal elfogadott Támogatási Szabályzat felülvizsgálatáról dönt az alábbi szempontok figyelembevételével: - természetbeni - pénzbeni támogatások biztosítása Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol ELŐTERJESZTÉS A TÁMOGATÁSI ÉS SPORT ALAP ÉVI FELOSZTÁSÁRÓL Érces Ferenc a PTK Bizottság elnöke Ismerteti a Bizottság álláspontját a napirendi ponttal kapcsolatban. Változtatást javasoltak, mely szerint nem csak a Taksony SE, hanem a Taksonyi Sportegyesületek részére javasolták az előterjesztésben szereplő támogatási összeget. Összeg szerint nem javasoltak módosítást, 15

16 egyebekben elfogadásra javasolják a Képviselő-testület felé. Tóth József képviselő A 2 milliós összeg felosztása hogyan történik? Kevés az összeg és sok az igénylő, milyen elv alapján fogják ezt felosztani? Rendezvényeket támogatnak és nem működést, de milyen a megoszlása ennek? A rendezvényeket szeretnék támogatni, a testület egy keretet határoz meg és az Oktatási Bizottság fogja a mértéket meghatározni. Halász János képviselő Javasolja, hogy a Taksony SE támogatása maradjon meg az előző évek szerinti mértékben, mert a működésre el fog menni ez az összeg. Áncsán Mihály képviselő Pontosításra javasolja a határozati javaslatban, hogy ez a támogatás pénzbeli támogatást jelent. A sport egyesület két intézményt is fenntart, ezért van Ft a határozatban, melyben az intézmény fenntartása is benne van. Javasolja, hogy a Sport Alapról döntsenek. Áncsán Mihály képviselő Ügyrendi javaslatként javasolja, hogy külön szavazzanak a határozati javaslatban szereplő tételekről. Ismerteti határozati javaslatát és várja a települési képviselők szavazását. #: 12 Száma: /10/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 19:21 határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Szavazás eredménye 264/2010. (XII.14.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Áncsán Mihály települési képviselő ügyrendi javaslatát elfogadja és a évi Támogatási és Sport Alap felosztásáról szóló előterjesztés határozati javaslatáról külön-külön szavazással dönt. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző 16

17 Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Ismerteti határozati javaslatát, mely szerint a 8 millió forintos támogatási összeg pénzbeli támogatást jelent. Szavazás eredménye #: 13 Száma: /10/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 19:22 határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás 265/2010. (XII.14.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Nagyközség Önkormányzata Támogatási és Sport Alap évre előirányzott összegét 8 millió forint pénzbeli támogatásként határozza meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Áncsán Mihály képviselő Javasolja, hogy a PTK Bizottság álláspontjáról szavazzanak, mely a Taksonyi Sportegyesületekre vonatkozik. Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester Úgy gondolja, hogy kizárólag a Taksony SE támogatása legyen ez az összeg. Ennek az egyesületnek nagy feladata és költsége van, ezért őket javasolja támogatni, a többi egyesület pedig az egyesületi támogatott körben folyamodjon támogatásért. 17

18 Györke Erzsébet képviselő A Taksony SE intézmény fenntartási költsége 3 millió forint, az összeg ne csak a Taksony SE támogatása legyen, hanem a Bizottság javaslatát javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni. Várja a települési képviselők szavazását arra, hogy sport alapként határozzák meg a 6 millió forintos támogatást. Szavazás eredménye #: 14 Száma: /10/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 19:25 határozat; Elutasítva Egyszerű szavazás 266/2010. (XII.14.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Támogatási és Sport Alap felosztása kapcsán a Ft Sport Alapként történő meghatározását nem támogatja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző Igen 4 50,00 44,45 Nem 4 50,00 44,44 Tartózkodik 0 0,00 0,00 Szavazott ,89 Nem szavazott 0 0,00 Távol 1 11,11 Ismerteti határozati javaslatát és várja a települési képviselők szavazását az eredeti határozati javaslatban foglaltakra. Szavazás eredménye #: 15 Száma: /10/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 19:25 határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás 267/2010. (XII.14.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Támogatási és Sport Alap évre előirányzott pénzbeli támogatási összegét Ft-ban határozza meg és az összeg felosztásáról az alábbiak szerint dönt: 18

19 Szervezet megnevezése Taksony SE támogatása Civil szervezetek rendezvényeinek támogatása Támogatási összeg Ft Ft A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a támogatási összegeket Taksony Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző Igen 5 62,50 55,56 Nem 2 25,00 22,22 Tartózkodik 1 12,50 11,11 Szavazott ,89 Nem szavazott 0 0,00 Távol 1 11, ELŐTERJESZTÉS AZ IVÓVÍZ- ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGHATÁROZÁSÁRA Érces Ferenc a PTK Bizottság elnöke Számszakilag nem voltak jók a táblázat adatai, melyek megtévesztőek. A Koncessziós Szerződés szerinti értéket viszik régóta és a 2007-es módosítással szembesültek megint tegnap, mely ig él. Reméli, hogy nem így íródik alá a következő és bízik az új vezérigazgatóban. Az előterjesztést elfogadásra javasolják a Képviselő-testület felé. Áncsán Mihály képviselő A díjemelést a szolgáltatás minősége nem indokolja, de van egy szerződés, melyet tudomásul kell venni és nem tehetnek mást. Kérdése, hogy az új vezetés milyen problémákkal szembesült, mi az, amiről tudomásuk van. Szabó Ilona vezérigazgató Az átadás folyamata most kezdődött el, az új vezérigazgató január 3-án veszi át teljesen a telepet, jelenleg az átadás-átvétel van folyamatban. Ebben a pillanatban az ismerkedés és a probléma megismerése folyik, kéri, hogy ezt vegyék figyelembe és egy pici türelmet kér. Tóth József képviselő Számszakilag nincs megfelelően előkészítve az anyag ben volt kompenzálás, 2011-ben nincs, ezt hiányolja. Széll Attila jegyző A Képviselő-testület az elmúlt ülésen a kedvezményezetti kör felülvizsgálatát irányozta elő, az 19

20 alapdíjra vonatkozó kompenzáció megszűntetésre került. Halász János képviselő Nem javasolja az alapdíj emelést sem vízben, sem szennyvízben. A Dtv. nem tartja be azt, amit vállalt a szerződésben. A pincékben megjelenik a víz, nagyon nagy a szaghatás, a mezőgazdasági termelés a területen szinte lehetetlen. Nem kapnak állami támogatást, a DTV Zrt. nem tartja be az alapvető dolgokat és szerződésekre hivatkozik. Véleménye, hogy ne emeljenek semmit sem. Nevetségesnek tartja, amit a szennyvíztársulás produkál. Erkölcsileg nem javasolja, hogy a díjakat felemeljék, és nem tudja elfogadni. Amennyiben nem emelnek, a koncessziós szerződésben foglaltakat akkor is vállalni kell, és a különbözetet ki kell fizetni az önkormányzatnak. A második év az, amikor állami támogatást nem kapnak, de a másik öt településen is elég drasztikus csökkenés mutatkozik. A Koncessziós Szerződés nem tartható még 20 évig, ezt újra kell tárgyalni. Visszahívásra került az igazgatói megbízás és új igazgató került kijelölésre. Ennek a szerződésnek az tárgyalása nagy valószínűséggel a jövő év tavaszán újra kezdődik, a tulajdonos is belátja, hogy ez így tovább nem tartható ig előre meghatározták a díjpolitikát. Taksonynak a Koncessziós Szerződésben aláírt kötelezettségnek kell eleget tennie. Változás előtt állnak, az utóbbi 4 év munkája nagyon sok volt, hogy ma itt tarthatnak. Látják a problémát és elindultak a változás útján, mely jövő év március végére körvonalazódhat. Tóth József képviselő Szintén nem ért egyet az emeléssel, nem látja, hogy a DTV Zrt. Taksony felé valamit is visszaforgatna, megoldáson kell törekedni és nem árakat emelni. Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester Szintén nem szeretné az árakat emelni, de amennyiben nem emelik meg, úgy azt a községnek kell fizetni. Az infláció szerinti áremelést el tudja fogadni, a maga részéről 4 %-ot tud elfogadni azért, hogy ne az önkormányzatnak kelljen ezt finanszírozni a saját költségvetéséből. Szabó Ilona vezérigazgató évre ilyenkor még tárgyévi adatok nem állnak a rendelkezésre, és ezért év végével becsült inflációs rátával tudnak csak számolni, mely 5 % volt és ebből vonták vissza a 8 tized százalékot, miután 4,2 % volt az infláció. Várja a települési képviselők szavazását a szennyvízelvezetés szolgáltatás díjainak meghatározásáról szóló rendelet-tervezet elfogadására. Szavazás eredménye #: 16 Száma: /10/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 19:44 rendelet; Elfogadva 20

21 Minősített szavazás Tárgya: 11. napirend: Előterjesztés az ivóvíz- és szennyvízelvezetés szolgáltatási díjaira 1. javaslat: év szennyvízelvezetés szolgáltatási díjai Igen 6 75,00 66,67 Nem 2 25,00 22,22 Tartózkodik 0 0,00 0,00 Szavazott ,89 Nem szavazott 0 0,00 Távol 1 11,11 TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2010. (XII. 15.) rendelete a szennyvízelvezetésről szóló 17/2002. (XII. 31.) rendelet módosításáról Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szennyvízelvezetésről szóló 17/2002. (XII. 31.) rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A szennyvízelvezetésről szóló 17/2002. (XII.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 14. (4) bekezdését hatályon kívül helyezi. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 2. A szennyvízelvezetés szolgáltatási díja évre: A táblázat összegei nettó értékek Díjak Szennyvízelvezetés szolgáltatási alapdíja: /Ft/hó/fogyasztó/ A szennyvízelvezetés szolgáltatási díj /Ft/ m 3 /: A szennyvízelvezetési szolgáltatási díjból a díjkompenzáció után a lakossági fogyasztó által fizetendő összeg /Ft/ m /: A tengelyen szállított szennyvíz díjak lakossági fogyasztó esetén /Ft/ m 3 /: - szennyvízcsatornával el nem látott területen szennyvízcsatornával ellátott területen (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. 3. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009. (XII. 15.) rendelete hatályát veszti. 21

22 Taksony, december 14. /:Kreisz László:/ polgármester /:Széll Attila:/ jegyző A rendelet kihirdetése december 15. napján megtörtént. 22 Széll Attila jegyző Várja a települési képviselők szavazását az ivóvíz szolgáltatás díjainak meghatározásáról szóló rendelet-tervezet elfogadására. Szavazás eredménye #: 17 Száma: /10/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 19:44 rendelet; Elutasítva Minősített szavazás Tárgya: 11. napirend: Előterjesztés az ivóvíz- és szennyvízelvezetés szolgáltatási díjaira 2. javaslat: év ivóvíz szolgáltatás díjai Igen 4 50,00 44,45 Nem 3 37,50 33,33 Tartózkodik 1 12,50 11,11 Szavazott ,89 Nem szavazott 0 0,00 Távol 1 11,11 Az ivóvíz szolgáltatás díjaira vonatkozó rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elutasította. Elmondja, hogy a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elutasította, januárban újra összeülnek ilyen formán. 11. ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 21/2006. (XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA Széll Attila jegyző Elmondja, hogy 131 egyedül élő lakost tartanak nyilván, aki 70 éven felüli. A rendelet-tervezet módosítása után a szociális keretből finanszírozható ezeknek a személyeknek a köre, akiknél a

23 rászorultság megállapítható. A 70 éven felüli egyedül álló személyekre vonatkozó kör 131 főt jelent és ez a mentesség összesen Ft kiadást jelentene az önkormányzat számára. Török István képviselő Javasolja, hogy a 70 éven felüli egyedül élők számára adják meg a mentességet. és az ASA-val javasolja egyeztetni, hogy vállaljanak át belőle bizonyos összeget, hiszen ezek a személyek nem töltenek meg minden héten egy kukát. Úgy gondolja, hogy egy gesztus értékű lenne ennek a lehetőségnek a felajánlása. Érces Ferenc képviselő Amennyiben megvonják ezt a támogatást, úgy az nagy megterhelést jelent az idősek számára. A 70 év feletti egyedül élő tulajdonosok esetében alanyi jogon adná a támogatást. Úgy gondolja, ha nem tudják kifizetni a szemétdíjat, akkor esetleg kiviszik az erdő szélére és már is környezetvédelmi problémáról is beszélünk egyben. Tóth József képviselő Javasolja, hogy a 62 év helyett 65 év legyen a korhatár és a 70 éven felüliek 50 % kedvezményt kapjanak. Egy szerzett jogosultság volt ez, a lépcsőzetesség elvét tartsák be. Áncsán Mihály képviselő Úgy gondolja, hogy a szociális rendelet megfelelően szabályozza, hogy kinek és milyen esetben adjanak kedvezményt, ennek ott van a helye. A 70 év feletti kor nem minden esetben jelenthet automatikusan egy kedvezményt. A szociális rendelet alkalmas arra, hogy a Népjóléti- és Szociális Bizottság megmondja, hogy rászorultság alapján ki kapjon kedvezményt. Halász János képviselő Úgy gondolja és javasolja, hogy az új szolgáltató kiválasztásánál ezt a kedvezményt vegyék figyelembe és ezt náluk is érvényesítsék, hogy ne csak az önkormányzat költségét jelentse. A koncepcióban azt is meghatározták, hogy a segítség az segítség legyen, ne alanyi jogon járjon, hanem tényleg annak jelentsen segítséget, aki erre rászorult. Az új szolgáltató kiválasztásánál külön megállapodás lehet ez. Az alapvető irányokban kell megállapodni és kéri, hogy ezt fogadják el. Györke Erzsébet képviselő Nem azt az időszakot élik Taksonyban sem, hogy gesztusokat gyakorolhatnak. Egyetért azzal, hogy mindenféle juttatást, kedvezményt rászorultság alapján adjanak. A szociális rendelet a környezettanulmányokra nagyobb hangsúlyt fektet és javasolja, hogy ezt a kedvezményt is a rászorultság alapján a szociális rendeletben szabályozzák. Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester Javasolja, hogy a 70 éven felüli egyedülállók kapják meg a kedvezményt, a többiek pedig kapják meg a lehetőséget a szociális oldalról. Györke Erzsébet képviselő A törvényben elég alacsonyra van megállapítva a minimum nyugdíj, sokaknak nem éri el a 23

24 nyugdíj minimál 200 %-át. A napirendi ponttal kapcsolatos vitát lezárja. Érces Ferenc és Török István javaslatát teszi fel szavazásra, mely szerint a 70 éven felüli egyedül állók részére automatikusan járjon a szemétszállításra a díjkedvezmény. 268/2010. (XII.14.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Érces Ferenc és Török István települési képviselők javaslatát, mely a 70 éven felüli egyedül álló taksonyi lakosok részére teljes körű szemétszállítási díjkedvezmény biztosít, elutasítja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző Szavazás eredménye #: 18 Száma: /11/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 20:11 határozat; Elutasítva Egyszerű szavazás Igen 4 50,00 44,45 Nem 4 50,00 44,44 Tartózkodik 0 0,00 0,00 Szavazott ,89 Nem szavazott 0 0,00 Távol 1 11,11 Várja a jelenlévő települési képviselők szavazását az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadására. Szavazás eredménye #: 19 Száma: /11/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 20:12 rendelet; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: 13. napirend: Előterjesztés a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 21/2006. (XII.14.) 24

25 önkormányzati rendelet módosítására 1. javaslat: Előterjesztés a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 21/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet megalkotására Igen 5 62,50 55,56 Nem 3 37,50 33,33 Tartózkodik 0 0,00 0,00 Szavazott ,89 Nem szavazott 0 0,00 Távol 1 11,11 TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 21/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékgazdálkodásról szóló az évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az évi LXV. törvény 8. (1)-(3) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladatkörre tekintettel a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 21/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A 21/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. -át hatályon kívül helyezi. 2. Ezen rendelet január 1-én lép hatályba. Taksony, december 14. /:Kreisz László:/ polgármester /:Széll Attila:/ jegyző A rendelet kihirdetése december 15. napján megtörtént. 25 /:Széll Attila:/ jegyző 12. ELŐTERJESZTÉS A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA Áncsán Mihály képviselő A Szociális Bizottság általi módosítások átvezetésre kerültek a rendelet-tervezetbe és ennek alapján elfogadásra javasolják a Képviselő-testület felé. Széll Attila jegyző Tájékoztat, hogy a személyi térítési díjat nem tudják alkalmazni ebben a rendeletben, ennek

26 egyeztetése megtörtént, így gyakorlatilag változatlan formában teszik meg javaslatukat a rendelet-tervezet elfogadására. Tóth József képviselő Javasolja a 14-es paragrafusba felvételre a 65 éven felülieknek szóló kedvezmény megadását 50 %-os mértékben. Ismerteti határozati javaslatát, mely szerint 70 év felett 100 % lehet a kedvezmény, 65 felett legfeljebb 50 % kedvezményt adhat a Népjóléti- és Szociális Bizottság. Széll Attila jegyző Ezek együttes feltételek, ezeket a kategóriákat a bizottság meg kell, hogy állapítsa. Amennyiben a kérelmező megfelel a feltételeknek, akkor azt a bizottság megállapítja. Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos alábbi rendelet-tervezetet és várja a települési képviselők szavazását a rendelet-tervezet elfogadására. #: 20 Száma: /12/0/A/KT Ideje: 2010 december 14 20:19 rendelet; Elfogadva Minősített szavazás Szavazás eredménye Tárgya: 13. napirend: Előterjesztés a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról szóló rendelet megalkotására 1. javaslat: Előterjesztés a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról szóló rendelet megalkotására Igen 8 100,00 88,89 Nem 0 0,00 0,00 Tartózkodik 0 0,00 0,00 Szavazott ,89 Nem szavazott 0 0,00 Távol 1 11,11 TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2010. (XII. 15.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról 26

27 Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, a 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 37/D (3) bekezdésében, 38. (1) bek. c) pontjában és (9) bekezdésében, 45. -ában, 50. (3) bekezdésében, 92. (1)-(2) bekezdésében, és a 62. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET CÉLJA, ELVEI (1) E rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget téve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) által előírt szabályozási kötelezettségének, Taksony felnőtt korú lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított szociális ellátások formáit, szervezetét, a jogosultság feltételeit, az eljárás és ellenőrzés rendjét, valamint érvényesítésének garanciáit. (2) E rendelet meghatározza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások formáit, az igénybevételhez szükséges jogosultsági feltételeket, valamint az ellátottakat megillető jogokat, és terhelő kötelezettségeket. (3) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az általa biztosított szociális gondoskodás célja, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, szociális és vagyoni helyzetük alapján szociális problémájuk megoldására önerőből képtelenek. A RENDELET HATÁLYA (1) E rendelet hatálya az Sztv. 3. -a alapján kiterjed a Taksonyban élő személyekre. HATÁSKÖRI ÉS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK E rendeletet az Sztv.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelettel, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) Korm. rendelettel, valamint a gondozási szükséglet, az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelettel együtt kell alkalmazni. 4. (1) Ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg, az eljárások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani, a Hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon. (2) Amennyiben a szociális ellátást igénylő a kérelméről eltérő ellátásra lenne jogosult, ezt a tényt vele közölni kell, illetve amennyiben a benyújtott iratok alapján az ellátási jogosultság megállapítható, úgy részére a támogatást hivatalból meg kell állapítani. (1) E rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület a rendeletben szabályozott feltételekkel a Szociális és Népjóléti Bizottságra (továbbiakban: Bizottság) vagy az önkormányzat polgármesterére ruházza át. (2) A Bizottságra átruházott hatáskör: a) az Sztv. 38. (1) bekezdésében foglalt normatív és a (9) bekezdésében foglalt helyi lakásfenntartási támogatás, b) szemétszállítási díjkedvezmény megállapítása, c) személyes gondoskodással kapcsolatos feladatok ellátása, d) átmeneti segély megállapítása, (3) A polgármesterre átruházott hatáskör: a) felnőtt személyek szociális otthonba történő elhelyezése

28 (1) A döntésre jogosult szerv a döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei, valamint a környezettanulmány alapján köteles meghozni. (2) Mellőzni lehet a környezettanulmány készítését, amennyiben a kérelmezőnél a kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül készült már környezettanulmány, és vélelmezhető, hogy szociális helyzetében nem történt változás. (3) Amennyiben a környezettanulmány alapján vélelmezhető, hogy a jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt, úgy a Hivatal az Sztv. 10. (6) bekezdése alapján felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve a saját és a családja tulajdonában lévő vagyontárgyak fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják az igazolt jövedelem 50 %-át, a jövedelmet a fenntartási költségek figyelembe vételével kell vélelmezni. (4) Ha a jövedelem egésze vagy egy része nem forintban keletkezik, akkor a jövedelmi- és vagyonnyilatkozatban külön is fel kell tüntetni a külföldi pénznemben szerzett jövedelmet. Ha a vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. (5) A jövedelem- és vagyonnyilatkozat tartalmában bekövetkezett változást az ellátásban részesülő a változást követő 15 napon belül köteles jelenteni és igazolni az ellátást megállapító hatóságnál. A bejelentés alapján az ellátást megállapító vizsgálja a jogosultság fennállását, s ennek eredményeként dönt az ellátás tovább folyósításáról, mértékéről, megszüntetéséről. (6) Jövedelem- és vagyonnyilatkozat nélkül ellátás nem állapítható meg JOGOSULATLANUL IGÉNYBE VETT ELLÁTÁS MEGTÉRÍTÉSE (1) Az Sztv ában foglaltak szerint a jogosulatlanul igénybe vett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, mely a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy hatására ismét szociális gondoskodásra szorulna. (2) A visszafizetésre kérelemre részletfizetés engedélyezhető, melynek időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátást jogtalan igénybevételének időtartama. (3) A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetésének elengedését, vagy részletekben történő visszafizetését a polgármester engedélyezi. 7. II. FEJEZET A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS RENDSZERE 8. Az önkormányzat a szociális gondoskodás keretében a) pénzbeli és természetbeni szociális ellátás biztosításával, b) személyes gondoskodást biztosító alapellátás megszervezésével tesz eleget ellátási kötelezettségének. PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS (1) A Bizottság az Sztv. 38. (1) bek. a) pontján túl helyi lakásfenntartási támogatást állapíthat meg annak, akinek a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %- át, és a lakásfenntartás költségei nem haladják meg a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át. (2) A lakásfenntartási támogatás összege minimum Ft, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-a. A támogatás összegét 1000 forintra kerekítve kell meghatározni. (3) A lakásfenntartási költségek körében figyelembe kell venni a lakbért vagy albérleti díjat, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, közös költséget, a szemétszállítás költségeit, valamint a gázfogyasztás havi díját, egyedi fűtés esetén az egy havi tüzelőanyag költségét, továbbá a villanyáram költségeit, a csatorna használati díjat és a vízfogyasztás egyhavi költséget. (4) A lakásfenntartás havi költségének meghatározásánál a kérelem benyújtását megelőző 6 havi a kérelmező vagy házastársa/élettársa nevére kiállított közüzemi számlával igazolt költség átlagát kell figyelembe venni. (5) A figyelembe vehető lakásfenntartási költségeket a havi számlákkal, a lakbért, illetve az albérleti díjat lakásbérleti, illetve albérleti szerződéssel, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét a kölcsönszerződéssel, valamint a lakás nagyságát használatbavételi engedéllyel, építési engedéllyel vagy adásvételi szerződéssel kell igazolni. 9.

29 (1) A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. A lakásfenntartási támogatás időtartamát a Bizottság a kérelmező szociális rászorultsága alapján határozza meg, maximum 1 éves időtartamra. (2) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (3) Lakásfenntartási támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként egyaránt megállapítható. (4) Természetbeni ellátásként kell megállapítani, ha a) a kérelem erre irányul, b) a kérelmező életvitele alapján feltételezhető, hogy a pénzbeli ellátás felhasználása nem a lakhatás megőrzése érdekében történik. (5) Természetbeni ellátás formái: a) közüzemi díj szolgáltató részére történő utalása, b) lakáscélú kölcsön törlesztő részletének pénzintézet részére történő fizetése. (6) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket év közben folyamatosan lehet benyújtani. (1) Egyszeri fűtési támogatás állapítható meg a 9. (1) bekezdésében foglalt jogosultsági feltételek fennállása esetén fűtési szezonra a szilárd tüzelőanyaggal bíró háztartás esetén. (2) Az egyszeri fűtési támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-ával, ezer forintra kerekítve. (3) A támogatás összegét a tüzelőanyagot árusító részére kell kifizetni. (4) Nem részesülhet egyszeri fűtési támogatásban, aki a 9. -ban foglalt támogatást igénybe vette ÁTMENETI SEGÉLY (1) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére az önkormányzat átmeneti segélyt nyújt. (2) Egyszeri átmeneti segély állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét egyedül élők, nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas házaspárok, valamint ápolási díjban részesülők, ha az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (3) Az átmeneti segély összege alkalmanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének maximum 25 %-a lehet. A segély összegét 1000 forintra kerekítve kell megállapítani. (1) Az átmeneti segély kérelemre vagy hivatalból indult eljárás alapján állapítható meg. (2) Átmeneti segély pénzbeli és természetbeni ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni ellátásként kell megállapítani, ha a kérelem erre irányul, az ellátásban részesülő életvitele alapján ez indokolt és célravezetőbb. (3) A természetben nyújtott támogatás formája lehet élelmiszervásárlási utalvány, élelmiszercsomag, a segély meghatározott célra, intézményhez történő utalása (pl. térítési díj) SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJKEDVEZMÉNY (1) A szemétszállítási díj fizetését az önkormányzat átvállalja annak a 70. életévét betöltött, a lakásban életvitelszerűen lakó tulajdonos vagy haszonélvező kérelmezőnek, aki a) kizárólag egyedül vagy házastársával, élettársával él és

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 14-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2013. június 18. 17..00 Az ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 26. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 85/2012./X.26./ számú testületi határozat Az Alapszolgáltatási Központ munkájáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 40/2012.(V.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. január 17-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Szipli Béla, Vörös László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Békássy Szabolcs képviselő Bakos András. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Száger Gyula

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Békássy Szabolcs képviselő Bakos András. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Száger Gyula JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyílt üléséről 2012. november 20-án 17 00 órakor, a i Hivatal Nagytermében. Jelen vannak: Bóna Zoltán polgármester Gergőné

Részletesebben

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl.

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben