J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről"

Átírás

1 Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V a április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nagyterme Jelen vannak: Fáki László polgármester, Ferenczi Edit alpolgármester, Bán Norbert, Deák Gábor, Fazekas László, Fazekasné Moldván Valéria, Kerepesi Nándor, Kovács Attila, Porkoláb Zoltán, Tóth József, dr. Schuller Gáborné képviselők Dubniczky Ildikó aljegyző, Torzsás Szilvia mb. pénzügyi irodavezető, Tézsláné Farkas Klarissza oktatási referens, Jambrik Anna titkársági irodavezető, Kerepesi Balázs Városfejlesztő Kft., Egyed Jolán Gróf Széchenyi István Általános Iskola igazgatója Simsik Zsuzsanna Szent István Általános Iskola igazgatója Rácz Erzsébet Szent István Általános Iskola ig. helyettese Tasnádi Tünde Négyszínvirág Óvoda vezetője Miklós Istvánné Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője Fabula Jánosné Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vez. helyettese Kulcsár Sándorné - Egyesített Szociális Intézet vezetője Luttenberger Katalin Hegedüs Géza Városi Könyvtár vez. helyettese Lang Mónika Városi Szabadidőközpont vezetője dr. Szilvay Balázs Szigethalmi Híradó felelős-szerkesztője Szegedi Elvira Gyertyaláng Kft. ügyvezetője Zoltán Miklós ELOHIM Kft. ügyvezetője Balla Dániel SZIKŐ Kft. ügyvezetője Danajlovitsné Kelemen Anikó SZIKŐ Kft. gazd. vez. Szilágyi Albertné SZIKŐ Kft. könyvelője Csiba István (ifj.), Csiba Istvánné 1

2 Fáki László: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai ülésen. A képviselő-testület 11 tagja van jelen. Végh Balázs jelezte, hogy nem tud a mai ülésen részt venni. Az ülés határozatképes! Előzetesen kiküldtük a napirend-tervezetet. Ferenczi Edit: Javaslom, hogy 5. napirendként, zárt ülés keretében a tervezetben 32. napirendet - Közalkalmazotti jogviszony megszűntetése tárgyaljuk. A 10. napirendként a tervezetben 25. napirendet - Teljes körű közbeszerzési tanácsadás ellátására vonatkozó ajánlatkérői pályázat kiírása - tárgyaljuk A 11. napirendként a tervezetben 28. napirendet - Ügyvédi megbízási szerződés felmondása, ügyvédi feladatok ellátására meghívásos ajánlatkérés kiírása tárgyaljuk. A 12. napirendként a tervezetben 29. napirendet - Lakihegy Rádió együttműködési konstrukció ajánlása Szigethalom város Képviselő Testületének a település híreinek rádiós megjelenítésére tárgyaljuk. Fáki László: Aki ezzel egyetért kérem szavazzon. 160/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a április 28-i ülésén a napirend-tervezetben szereplő napirendeket az alábbi sorrendben tárgyalja: 5.) Közalkalmazotti jogviszony megszűntetése (zárt ülés keretében) 10.) Teljes körű közbeszerzési tanácsadás ellátására vonatkozó ajánlatkérői pályázat kiírása 11.) Ügyvédi megbízási szerződés felmondása, ügyvédi feladatok ellátására meghívásos ajánlatkérés kiírása 12.) Lakihegy Rádió együttműködési konstrukció ajánlása Szigethalom város Képviselő Testületének a település híreinek rádiós megjelenítésére. Felelős: Fáki László polgármester Határidő: április tartózkodás egyhangú elfogadva 2

3 Fáki László: Aki így egyetért a napirenddel, kérem szavazzon. 161/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a április 28-i rendkívüli ülésén az alábbi témákat tárgyalja. Napirend: 1. A Gyertyaláng Kegyeleti Kft. beszámolója a szigethalmi temetőben 2010-ben végzett tevékenységéről, valamint a köztemetői díjak éves felülvizsgálata Előadó: Fáki László polgármester 2. Szigethalom Város Önkormányzat a városi temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 25/2009. (X.26.) rendeletének módosítása Előadó: Fáki László polgármester 3. SZIKŐ Nonprofit Közhasznú Kft 2011 évi üzleti terve, valamint Szigethalom város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete a víz-és csatornadíjak megállapításáról szóló 13/1997. (VII.8.) Kt. rendelet módosításáról Előadó: Fáki László polgármester 4. Ép-Welt Kft. kérelme (Premier Travel Utazási Zrt.) Előadó: Fáki László polgármester 5. Közalkalmazotti jogviszony megszűntetése (Zárt ülés keretében) Előadó: Ferenczi Edit alpolgármester 6. Trianoni Emlékbizottság kérelme Előadó: Fáki László polgármester 7. Szigethalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint önállóan működő intézményeinek évi pénzügyi beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és zárszámadási rendelet-tervezete Előadó: Fáki László polgármester 8. A Szigethalom Városfejlesztő Kft évről szóló egyszerűsített beszámolója Előadó: Fáki László - polgármester 9. A Szigethalom Városfejlesztő Kft. vezetésére megbízott ügyvezető választása, a cég évi üzleti tervének, valamint megbízásainak elfogadása. Előadó: Fáki László polgármester 10. Teljes körű közbeszerzési tanácsadás ellátására vonatkozó ajánlatkérői pályázat kiírása Előadó: Kerepesi Nándor képviselő 3

4 11. Ügyvédi megbízási szerződés felmondása, ügyvédi feladatok ellátására meghívásos ajánlatkérés kiírása Előadó: Kerepesi Nándor képviselő 12. Lakihegy Rádió együttműködési konstrukció ajánlása Szigethalom város Képviselő Testületének a település híreinek rádiós megjelenítésére Előadó: Ferenczi Edit alpolgármester 13. A Szabadkai utca fejújításának megtervezésére vonatkozóan ajánlatkérői pályáztatás lefolytatása Előadó: Fáki László polgármester 14. A Szigethalmi Sportközpont megtervezésére vonatkozóan ajánlatkérői pályáztatás lefolytatása Előadó: Fáki László polgármester 15. A Szent István Általános Iskola (2315 Szigethalom, Szabadkai u. 64.), valamint a Gróf Széchenyi István Általános Iskola (2315 Szigethalom, Thököly u. 37.) közegészségügyi hiányosságai megszüntetésének ütemezése Előadó: Fáki László polgármester 16. Előirányzat módosítási kérelem céltartalékba helyezett összegből 2 havi irodaszerre, festékpatronra és tisztítószer vásárlásokra Előadó: Fáki László polgármester 17. Előirányzat módosítási kérelem intézményi létszámcsökkentés különbözetre céltartalékba helyezett összegből Előadó: Fáki László polgármester 18. Előirányzat módosítási kérelem a Polgármesteri Hivatal belföldi kiküldetésére céltartalékba helyezett összegből Előadó: Fáki László polgármester 19. Előirányzat módosítási kérelem a Hegedüs Géza Város Könyvtár rendszergazdai szolgáltatásaira céltartalékba helyezett összegből Előadó: Fáki László polgármester 20. Előirányzat módosítás kérése a rendezvények bérleti díjára és a hozzá kapcsolódó áfa kiadásokra Előadó: Fáki László polgármester 21. Előirányzat módosítás foglalkozás egészségügyi kiadására Előadó: Fáki László polgármester 22. Előterjesztés a 139/2011. (III.24.) Kt határozat módosítására előirányzat átcsoportosítás miatt Előadó: Fáki László polgármester 4

5 23. Héra Alapítvány támogatása Előadó: Fáki László polgármester, Miklós Istvánné és Fabula Jánosné a Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője és helyettes vezetője 24. Egyházak évi támogatása Előadó: Fáki László polgármester 25. Támogatási Szabályzat elfogadása Előadó: Fáki László polgármester 26. Kistérségi Kulturális Stratégia ( ) Előadó: Fáki László polgármester 27. Szigethalom Önkormányzat Ráckevei-Soroksári Duna ágban lévő vízi állásainak meghosszabbításáról Előadó: Fáki László polgármester 28. Tárgyi eszköz értékesítése Előadó: Fáki László polgármester 29. Az Összefogás Szigethalom gyermekeiért c. projekt megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzés többletköltségének biztosításáról Előadó: Fáki László polgármester 30. Szigethalom Dobó Katica utca, Táncsics M. utcától kezdődő szakaszának útburkolat javítása Előadó: Fáki László polgármester 31. Megbízás a jegyző helyettesítésére Előadó: Fáki László polgármester 32. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Előadó: Fáki László polgármester Felelős: Fáki László polgármester Határidő: április tartózkodás egyhangú elfogadva 5

6 Fáki László: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kerepesi Nándor és Kovács Attila képviselőket javaslom. 162/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a április 28-i rendkívüli ülésén Kerepesi Nándor és Kovács Attila képviselőket választja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Felelős: Fáki László polgármester Határidő: április tartózkodás egyhangú elfogadva 1.) A Gyertyaláng Kegyeleti Kft. beszámolója a szigethalmi temetőben ben végzett tevékenységéről, valamint a köztemetői díjak éves felülvizsgálata Kerepesi Nándor: A Településgazdálkodási és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 5 tartózkodással utasította el a határozati javaslatot. Fazekasné Moldván Valéria: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság is elutasította. Az Ügyrendi és Koordinációs Bizottság is elutasította. Fáki László: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Határozati javaslat Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt, hogy a Gyertyaláng Kegyeleti Kft-nek a szigethalmi temető évi üzemeltetéséről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Fáki László polgármester Határidő: azonnal 2 igen 2 nem 7 tartózkodás elutasítva 6

7 163/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt, hogy a Gyertyaláng Kegyeleti Kft-nek a szigethalmi temető évi üzemeltetéséről szóló beszámolóját nem fogadja el. Fáki László: Készítsen másik beszámolót? Van ehhez javaslat? Ferenczi Edit: Nem szükséges újat készíteni. 2.) Szigethalom Város Önkormányzat a városi temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 25/2009. (X.26.) rendeletének módosítása Fazekasné Moldván Valéria: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság nem kívánja emelni a díjakat, így az 1. számú határozati javaslat a) változatát fogadta el 5 igennel, egyhangúlag. Az Ügyrendi és Koordinációs Bizottság is tárgyalta, és 3 igen szavazattal ugyanezt a határozati javaslatot fogadta el. Fáki László: A bizottságok javaslatára az 1. számú határozati javaslat a) változatát teszem fel szavazásra. 164/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetetéséről szóló 25/2009.(X.26.) Kt. rendelet 1. számú mellékletében szereplő díjak összegét felülvizsgálta és azok mértékét változatlanul fenntartja. Felelős: Fáki László polgármester Dubniczky Ildikó aljegyző Határidő: május 1. 0 tartózkodás egyhangú elfogadva 7

8 Fáki László: A 2. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 165/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 25/2009. (X.26.) Kt. rendelet 10. (5) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: A temető gyalogosan korlátlan időben látogatható. Az üzemeltetői jelenlét naponta 8-16 óráig biztosított. Felelős: Fáki László polgármester Dubniczky Ildikó aljegyző Határidő: azonnal 0 tartózkodás egyhangú elfogadva Fáki László: A 3. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 166/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 25/2009. (X.26.) Kt. rendelet 22. (2) bek. b) pontját az alábbiak szerint módosítja: b) az elhunyt köztemetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása abban az esetben az üzemeltető kötelezettsége, amennyiben a kegyeleti szolgáltató nem rendelkezik ilyen szállító eszközzel. Amennyiben a kegyeleti szolgáltató rendelkezik ilyen eszközzel akkor jogosult saját eszközt használni. Felelős: Fáki László polgármester Dubniczky Ildikó aljegyző Határidő: azonnal 8

9 0 tartózkodás egyhangú elfogadva A rendelet szövege: 10/2011. (IV.29.) R E N D E L E T A városi köztemető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 25/2009.(X.26.) Kt. rendelet módosításáról Szigethalom város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvényben (továbbiakban: Ttv.), valamint az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rend.) foglaltakra alkotott 25/2009.(X.26.) Kt. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 10. (5) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: A temető gyalogosan korlátlan időben látogatható. Az üzemeltetői jelenlét naponta 8-16 óráig biztosított. 2. A R. 22. (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint változik: b) az elhunyt köztemetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása abban az esetben az üzemeltető kötelezettsége, amennyiben a kegyeleti szolgáltató nem rendelkezik ilyen szállító eszközzel. Amennyiben a kegyeleti szolgáltató rendelkezik ilyen eszközzel akkor jogosult saját eszközt használni. 3. A R. 22. (2) bekezdés c) pontját az alábbiak szerint módosítja: c) sírhelynyitás (ideértve az első temetést megelőző sírásást, az urnasírhely nyitását, az urnafülke (kolumbárium) zárólapjának eltávolítását, illetve visszahelyezését és zárását). 4. A R. 22. (3) bekezdése az alábbiak szerint alakul: (3) Az Üzemeltető köteles: a) biztosítani más temetkezési szolgáltatást végző részére a ravatalozó igénybevételét az Üzemeltető szakszemélyzetének és ravatalozási szolgáltatásának igénybevétele nélkül. A 9

10 ravatalozó létesítményének használata nem köthető az Üzemeltető által biztosított ravatalozási szolgáltatás igénybevételéhez. b) a visszahantolás (ide értve az első temetést követő visszahantolást és az urnasírhely visszahantolását) tevékenységét más temetkezési szolgáltatást végzőnek átengedni, amennyiben ezt a temetkezési szolgáltatást végző igényli. A temetkezési szolgáltatást végző ezen tevékenység során köteles jelen rendeletben előírtakat betartani. Záró rendelkezések 5. E rendelet május 1. napján lép hatályba. 3.) SZIKŐ Nonprofit Közhasznú Kft 2011 évi üzleti terve, valamint Szigethalom város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete a víz-és csatornadíjak megállapításáról szóló 13/1997. (VII.8.) Kt. rendelet módosításáról Kerepesi Nándor: A Településgazdálkodási és Vállalkozásfejlesztési Bizottság a évi üzleti tervvel azonos tartalmú évi üzleti tervet fogadott el. Ez már be lett építve a testületi ülésre kiküldött előterjesztésbe. Viszont a b) pontban 2013-ig szerepel. Dubniczky Ildikó: Elírás, helyesen 2012-ig. Fáki László: Ha nem változik a díj, akkor nem kell a rendeletet módosítani. Fazekasné Moldván Valéria: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igennel, egyhangúlag a évi üzleti tervvel azonos tartalmú évi üzleti tervet fogadott el. Az Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett szintén így fogadta el az üzleti tervet. Fáki László: Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot. 167/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SZIKŐ Nonprofit Közhasznú Kft évi üzleti tervét a évi üzleti tervvel azonos számadatokkal elfogadja. 10

11 Határidő: április 28. Felelős: Fáki László polgármester 9 igen 1 nem 1 tartózkodás elfogadva Dubniczky Ildikó: Az előterjesztésben több táblázat került feltüntetésre, amelyek az emeléssel kapcsolatosak. A testület közületi vízdíjat is megállapíthat, vagy elutasíthatja azt. Amennyiben módosítani kívánják a rendeletet, akkor meg kell nevezni, hogy a négy táblázat közül melyik római számmal megjelölt táblázat kerül be a módosításba. Ebben az esetben ez beépítésre kerül. Ha változatlanul kívánja hagyni, akkor elutasításra kerül a rendelet-módosítás. Kerepesi Nándor: Változatlanul hagyjuk, a évi díjakkal. Fáki László: Nem a 2. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra, hanem, aki egyetért azzal, hogy a rendelet-tervezetben lévő most hatályos díjak maradjanak, kérem szavazzon. 168/2011. (IV.28.) Szigethalom város Önkormányzat Képviselő-testülete a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 13/1997. (VII.8.) Kt. rendeletében január 1-től hatályos díjakat változatlanul hagyja, a díjakat a jelenlegi mértéken tartja. Felelős: Fáki László polgármester Dubniczky Ildikó aljegyző Határidő: április igen 1 nem 1 tartózkodás elfogadva Fáki László: Mind a két esetben azért szavaztam nemmel, mert ez nem felel meg a szennyvíz pályázatban benyújtottakkal. Ez veszélyezteti a pályázatot. 11

12 4.) Ép-Welt Kft. kérelme (Premier Travel Utazási Zrt.) Kerepesi Nándor: A Településgazdálkodási és Vállalkozásfejlesztési Bizottság az eredeti határozati javaslatot 5 tartózkodással elutasította. Egy új határozatot fogadott el, amely arra vonatkozott, hogy ügyvédi állásfoglalást kér az önkormányzat, és ennek függvényében tud majd dönteni a Képviselő-testület a mai ülésen. Fazekasné Moldván Valéria: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ugyanezt a határozati javaslatot fogadta el, 5 igen szavazattal, egyhangúlag. Az Ügyrendi és Koordinációs Bizottság is ezt fogadta el 3 igen szavazattal. Fáki László: Felolvasom a határozati javaslatot: Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 1) az Ép-Welt Kft. (2315 Szigethalom, XVIII. u. 9.) Dunasziget 4466, 4467, 4468 és 4469 hrsz. alatti terület építményfejlesztése értékének elszámolására és megtérítésére vonatkozó igényét érdemben nem tudja tárgyalni, mivel az önkormányzat nem áll az Ép-Welt Kft.-vel jogviszonyban, az Ép-welt Kft. és a Premier Travel Zrt. közötti bérleti jog átruházására vonatkozó Adásvételi szerződés a tulajdonosi hozzájárulás hiányában joghatályosan nem jött létre. 2) a felszámolás alatt álló Premier Travel Utazási, Ingatlanforgalmazó és Beruházási ZRt., a közötte és Szigethalom Város Önkormányzat között én létrejött Bérleti szerződés rendelkezéseit megszegve, nem kérte az általa megvalósított ingatlan-beruházásokhoz a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulását, amely hozzájárulás rendelkezett volna a beruházás értékének megtérítéséről, a felek közötti elszámolás módjáról. A Premier Travel Zrt. fa képviseletében Csiba István a július 2-án kelt meghatalmazással nem igazolta jelen ügyben fennálló hatályos képviseleti jogát. Ez az önkormányzat jogászának a javaslata. Deák Gábor: Hallgassuk meg Csiba István véleményét is erről az ügyről. Csiba István: Tegnap minden képviselőnek átküldtem egy anyagot. A meghívót tegnap kaptam meg. Az anyagban egy hivatalos értesítést kap az önkormányzat, hogy miként kerül az Ép-Welt Kft-vel jogviszonyba. Ebből nem derül ki egyértelműen, hogy az Ép-Welt Kft-vel jogviszonyban van az önkormányzat? 12

13 Fáki László: Csiba úr által küldött engedményezési szerződés eddig nem volt ismert az ügyben. Csiba István: Nem véletlenül, mert én teljesen jogszerűen és jóhiszeműen be akartam lépni a Premier Travel Zrt. mögé, mint jogutód. Kaptam egy olyan választ, amely alapján minden jogról le kellett volna mondanom. Ez a szerződés nem került aláírásra, de abban a szerződésben is szerepel engedményezés, de van egy külön engedményezési szerződés. Fáki László: Minden képviselő megkapta és kialakítja a véleményét. Csiba István: Polgármester Úrnak az alapján is, hogy elolvasta az engedményezési szerződést, ez a határozati javaslata? Fáki László: Ez a jogász által írt határozati javaslat. Csiba István: Paragrafusokra hivatkozva küldtük meg az ügyvédi állásfoglalást. Ha ennek ellenére, ezt figyelmen kívül hagyva ezt a döntést hozza, akkor jogi úton pereljük. Porkoláb Zoltán: Az engedményezési szerződést megkaptam, de nem volt módom elolvasni, most látom, hogy mit tartalmaz. Valójában így nem tudom, hogy mit jelent pontosan ez a szerződés. Csiba István: Az Ép-Welt Kft. mint engedményes, polgári jogviszonyban áll az önkormányzattal. Porkoláb Zoltán: Az önkormányzatnak van egy jogi véleménye. Az ügyvédi vélemény megalkotásakor még nem volt ez az engedményezési szerződés az ügyvéd birtokában. Ennek hiánya miatt, ennek ismerete nélkül hozta meg a véleményét. Egy újabb jogi véleményre van szükség, hogy ez az engedményezési szerződés összhangban van-e az eredeti szerződéssel? Az újabb vélemény után látja majd tisztán a képviselő-testület az ügyet. Fáki László: Vegyük le napirendről. Deák Gábor: Javaslatom, hogy az önkormányzat jogásza és az Ép-Welt Kft. jogásza próbáljon megegyezni. Lehetőleg peren kívüli megegyezésre törekedjünk. 13

14 Kerepesi Nándor: Igazat adok képviselő úrnak, de ameddig nem ismerjük a jogászunk álláspontját, addig nem kellene bele menni egy közös alkuba. Porkoláb Zoltán javaslatát támogatom. Vegyük le napirendről, és az új ismeretek birtokában kérjük fel az önkormányzatot képviselő ügyvédet, hogy nézze meg a jogi hátterét, és lássa el tanácsokkal a testületet. Dr. Schuller Gáborné: Ezzel egyetértek, de a Premier Travel Zrt. felszámolójával is fel kell venni a kapcsolatot, hogy neki mi a véleménye, és hogy milyen papírok kerültek hozzá az átadásról, milyen vagyontárgyak kerültek oda. Csiba István: Személyes beszélgetésünk során polgármester úr jelezte, hogy már fel vette a kapcsolatot a felszámolóval. Fáki László: Telefonon kerestem, de az ügy részletes dolgairól nem beszéltünk. Arról volt szó, hogy van egy ügy, egy szerződés a Premiert Travel Zrt-vel. Azt mondta, hogy nyugodtan vegyük vissza a területet. Csiba István: Itt nem a területről van szó, hanem az ott történt fejlesztésekről. Fái László: Pontosítani fogjuk vele, hogy neki van-e követelése felénk. Aki egyetért Porkoláb Zoltán képviselő úr javaslatával, hogy vegyük le napirendről, kérem szavazzon. 169/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ép-Welt Kft. kérelme (Premier Travel Utazási Zrt.) című témát a április 28-i rendkívüli ülés napirendjéről leveszi. Az Ép-Welt Kft. új beadványának jogi vizsgálatát követően, a jogászi álláspont ismeretében tárgyalja újra. Felelős: Fáki László polgármester Határidő: azonnal 10 igen 1 tartózkodás elfogadva A következő napirend tárgyalását zárt ülés keretében kell tartani, kérem vendégeinket, hogy fáradjanak ki a teremből. 14

15 ZÁRT ÜLÉS (A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) Fáki László: Az ülés nyíltként folytatódik. 6.) Trianoni Emlékbizottság kérelme Porkoláb Zoltán: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság olyan javaslatot fogadott el, melyben az Emlékbizottságtól kérte a látványtervet és a szükséges terület meghatározását. Ez megérkezett, az anyaggal együtt kiküldésre került. Fazekasné Moldván Valéria: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság is tárgyalta. Szintén a pénzügyi és műszaki adatokat kérte az Emlékbizottságtól, mert annak megismerése után lehet dönteni. Ezt a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a bizottság. Dubniczky Ildikó: Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy az Emlékbizottság elnökével egyeztetve került a határozati javaslat megfogalmazásra, mely szerint a Római-katolikus Egyházközségért Alapítvánnyal köt az önkormányzat támogatási szerződést. A megállapodást úgy mint az előző évben - a KDNP Szigethalom Városi Szervezete és a Rómaikatolikus Egyházközségért Alapítvánnyal fogjuk megkötni. Fáki László: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. 171/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete: a) az önkormányzat évi költségvetéséből az általános tartalék terhére a Trianon Emlékbizottság megemlékezés programját - a Szigethalmi Római-katolikus Egyházközségért Alapítványon keresztül térkő kialakításhoz forinttal támogatja. b) felhatalmazza a Polgármestert a Szigethalmi Római-katolikus Egyházközségért Alapítvánnyal történő Támogatási Szerződés megkötésére és aláírására. c) a trianoni emlékművek (4 db kopjafa) elhelyezésére a Dísztéren a évben állított emlékmű mögötti területet jóváhagyja. 15

16 d) felhatalmazza a Polgármestert a Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalom Városi Szervezete és a Szigethalmi Római-katolikus Egyházközségért Alapítvány, valamint Szigethalom Város Önkormányzata közötti megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Fáki László polgármester 9 igen 2 tartózkodás elfogadva 7.) Szigethalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint önállóan működő intézményeinek évi pénzügyi beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és zárszámadási rendelet-tervezete Porkoláb Zoltán: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Kerepesi Nándor: A Településgazdálkodási és Vállalkozásfejlesztési Bizottság is 5 igennel, egyhangúlag fogadta el. Tóth József: Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság is 5 igennel fogadta el. Fazekasné Moldván Valéria: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igennel, egyhangúlag elfogadta. Az Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 3 igennel egyhangúlag elfogadta. Fáki László: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatokat. 172/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szigethalom Város Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, továbbá önállóan működő intézményei évi pénzügyi beszámolóját elfogadja és a évi zárszámadási rendeletét megalkotja. Határidő: április 29. Felelős: Fáki László polgármester Dubniczky Ildikó aljegyző 16

17 0 tartózkodás egyhangú elfogadva 11/2011. (IV.29.) RENDELET Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szigethalom Város a évi zárszámadási rendeletét megalkotja. Határidő: április 29. Felelős: Fáki László polgármester Dubniczky Ildikó aljegyző 0 tartózkodás egyhangú megalkotva A rendelet szövege: a évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Szigethalom Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról szóló 2/2011. (II.01.) önkormányzati rendelete alapján a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő testülete a évi költségvetés bevételeinek teljesítéséről szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően e Ft főösszeggel hagyja jóvá, amelyből a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele 680 e Ft, a Bolgár elnevezésű mellékletben foglaltak szerint. 17

18 2. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő testülete a 2010 évi költségvetés kiadásának teljesítését e Ft főösszeggel hagyja jóvá, melyből a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kiadása 672 e Ft a Bolgár elnevezésű mellékletben foglaltak szerint. 3. Szigethalom Városi Önkormányzat Képviselő testülete a évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltaknak megfelelően a bevételek és kiadások különbözetét e Ft összeggel hagyja jóvá. 4. Az Önkormányzat önállóan működő intézményei kiemelt kiadásainak teljesítését, valamint az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 5. Szigethalom Városi Önkormányzat Képviselő testülete a működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el. 6. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő testülete a felhalmozási kiadások teljesítését e Ft főösszegben, a célok szerinti részletezését a 7. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 7. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő testülete az általa jóváhagyott támogatások évi teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő testülete a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység és szakfeladatainak kiadási teljesítését e Ft összegben hagyja jóvá a PH és PH2 elnevezésű melléklet szerint. 9. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő testülete az igazgatási tevékenység és szakfeladatai, valamint az önállóan működő intézmények létszámadatait 8. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. 18

19 10. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő testülete a év december 31.-i állapot szerinti immateriális javak és tárgyi eszközök állományi értékét e Ft összegben hagyja jóvá a vagyonkimutatás alapján. 11. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő testülete a év december 31.-i állapot szerinti üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állományi értéket e Ft összegben határozza meg a vagyonkimutatás alapján. 12. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő testülete a több éves kihatással járó kötelezettségek ütemezését a 11. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. 13. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő testülete a évi CÍMRENDET a Címrend elnevezésű melléklet mutatja meg. 14. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő testülete az igazgatási tevékenység és szakfeladatai évi pénzmaradványát a 16. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően e Ft összeggel jóváhagyja. 15. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő testülete a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját Bolgár elnevezésű melléklet alapján fogadja el. 16. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő testülete a könyvvizsgáló által tett záradékkal együtt egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, egyszerűsített könyvviteli mérleget, a pénzmaradvány kimutatását azok mellékleteivel együtt elfogadja. 17. E rendelet április 26. napján lép hatályba. 173/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szigethalom Város Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, továbbá önállóan 19

20 működő intézményei évi pénzmaradványát e Ft összegben elfogadja, mely teljes értékben kötelezettséggel terhelt. Határidő: április 29. Felelős: Fáki László polgármester Dubniczky Ildikó aljegyző 0 tartózkodás egyhangú elfogadva 8.) A Szigethalom Városfejlesztő Kft évről szóló egyszerűsített beszámolója Fazekasné Moldván Valéria: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, mivel még nem volt Felügyelő Bizottsági döntés, 5 tartózkodással elutasította a határozati javaslatot. Kerepesi Nándor: A Településgazdálkodási és Vállalkozásfejlesztési Bizottság nem volt ilyen körültekintő és elfogadta 5 igennel, egyhangúlag. Kerepesi Balázs: A Felügyelő Bizottság közben összeült, és 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót. Fáki László: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. 174/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szigethalom Városfejlesztő Kft üzleti évre elkészített egyszerűsített beszámolóját elfogadja. Továbbá a évi célkitűzései között a Társaság tevékenységének fejlesztését és hatékonyabb gazdálkodását tűzi ki. Határidő: április 28. Felelős: Fáki László, polgármester Csiszérné Halász Ildikó, ügyvezető 20

21 0 tartózkodás egyhangú elfogadva 9.) A Szigethalom Városfejlesztő Kft. vezetésére megbízott ügyvezető választása, a cég évi üzleti tervének, valamint megbízásainak elfogadása Fazekasné Moldván Valéria: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság nem hozott döntést. Kerepesi Nándor: A Településgazdálkodási és Vállalkozásfejlesztési Bizottság sem hozott döntést. Ferenczi Edit: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben az ügyvezetői munkakörre javasolt Szabó úr jelezte felém, hogy súlyos betegség állt elő nála, ezért nem tudja elvállalni a megbízást. A Kft-nek sem lenne jó, ha rögtön táppénzzel kezdené a munkáját, ezért abban maradtunk, hogy eltekintünk tőle. A megbízott ügyvezetői munkakörre Kerepesi Balázs urat javaslom a képviselő-testület felé elfogadásra. Fáki László: Kerepesi Balázstól kérdezem, hogy elfogadja-e a megbízást? Kerepesi Balázs: Köszönöm a megtisztelő bizalmat, amennyiben megszavazzák, elfogadom a megbízást. Porkoláb Zoltán: A napirend több határozati javaslatból áll, és benne van az üzleti terv is, amely módosításra került. Ha ez alapján megszavazásra kerül az újonnan javasolt vezető, akkor megint csak rossz lesz az üzleti terv. A módosított üzleti tervben nem azzal lett számolva, hogy Kerepesi Balázs lesz az ügyvezető. Ebben az esetben nem lesz akkora költségoldal a személyi jellegű kiadásoknál. Fáki László: Ez egy pár hónapig így igaz, de javaslom, hogy ne vegyük ki egy főre, mert nem biztos, hogy egyedül bírja majd a munkát, mert eddig is ketten dolgoztak vele. Ha az a javaslat, hogy dolgozzuk át úgy, hogy három hónapos ideiglenesre, vagy tegyük céltartalékba azt a pár hónapot, akkor azzal egyetértek, de hosszútávon ne maradjon egyedül Kerepesi Balázs. 21

22 Porkoláb Zoltán: Én ragaszkodom ahhoz, hogy az ismert tények alapján készüljön el az üzleti terv, mert utána ezt módosítani tudjuk. Egy sort kellene kivenni az üzleti tervből, és annak a fedezetét továbbra is az önkormányzatnál meg tudjuk tartani. Abban az esetben, ha megtörténik a véglegesítés, akkor újra tárgyalja a képviselő-testület. Fáki László: Ebben az esetben az 1. számú határozati javaslatról kell szavazni, és a 2. számú és a 3. számú határozati javaslatról most nem kell. A májusi ülésre visszahozzuk a módosított üzleti tervet. Így rendben lesz? Porkoláb Zoltán: Igen. Fáki László: Az 1. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 175/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szigethalom Városfejlesztő Kft. élére Csiszérné Halász Ildikó ügyvezető mellett, szülési szabadságának idejére második ügyvezetőt nevez ki. Az ügyvezetési feladatok ellátására Kerepesi Balázst bízza meg, az alábbiak szerint. Ügyvezető neve: Kerepesi Balázs Ellátandó feladatok: ügyvezetés, projektmenedzsment Megbízás típusa: határozott idejű munkaviszony Munkaviszony ideje: május december 31. Munkabére: bruttó 200 eft/hó munkabér, továbbá 500 eft/év caffetéria keret A második ügyvezető Munkaszerződését elfogadja és felhatalmazza Fáki László polgármestert, mint az Alapító hivatalos képviselőjét a szerződés megkötésére. Továbbá július 1-i hatállyal a településgazdálkodási feladatok ellátását kiszervezi a Szigethalom Városfejlesztő Kft. alá, melyből adódóan módosítja a cég nevét és tevékenységi körét. A Szigethalom Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosítását jelen határozat mellékletét képező Alapítói Döntés és Alapító okirat Mintája alapján az alábbiakban ismertetett adatok szerint elfogadja. Az Alapító Okirat módosítás alapján a Városfejlesztő Kft. módosuló adatai az alábbiak: 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Szigethalom Városfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Szigethalom Városfejlesztő és Üzemeltető Kft. 3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével 3.1. Főtevékenység: Épületépítési projekt szervezése 22

23 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): Egyéb bútor gyártása Nem veszélyes hulladék gyűjtése Út, autópálya építése Egyéb máshova nem sorolt építés Bontás Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Ingatlankezelés Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Saját tulajdonú ingatlan adásvétele, üzemeltetése PR. Kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Bútor, lakberendezési tárgy javítása Sportlétesítmény működtetése Egyéb takarítás 11. Az ügyvezető A társaság ügyvezetője: Név: Csiszérné Halász Ildikó Anyja neve: Dézsi Ilona Lakcím: Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 64. A megbízatás a) határozott időre b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: június 19. napja A megbízatás lejárta:... Név: Kerepesi Balázs Anyja neve: Sági Zsuzsanna Lakcím: 2316 Tököl, Mátyás király utca 4/c. III/11. A megbízatás a) határozott időre b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: május 1. napja A megbízatás lejárta: december 31. napja 23

24 Felhatalmazza Fáki László polgármestert és a Szigethalom Városfejlesztő Kft. ügyvezetőit az alapító okiratának módosításával kapcsolatos eljárás megindítására és lefolytatására, továbbá a városgazdálkodási részleg átvételéhez a feladatellátási szerződés előkészítésére és a Képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: munkaszerződés megkötése május 1. alapító okirat módosítás bejegyzése május 1. Felelős: Fáki László polgármester Csiszérné Halász Ildikó ügyvezető Kerepesi Balázs - ügyvezető 10 igen 0 tartózkodás egyhangú elfogadva Kerepesi Nándor érintettsége miatt nem szavazott. 10.) Teljes körű közbeszerzési tanácsadás ellátására vonatkozó ajánlatkérői pályázat kiírása Kerepesi Nándor: Az ajánlatkérő levélnél a döntési dátum nem lett kijavítva az előző testületi ülésre kiküldött maradt az előterjesztésben. Ferenczi Edit: Ki lett javítva, meg lett hosszabbítva egy héttel, május 12- re. Fáki László: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. 176/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ajánlatkérő pályázatot folytat le az önkormányzati közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közbeszerzési tanácsadás ellátása, valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának folyamatos aktualizálása tárgyban, mint szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan: A fenti szolgáltatások nyújtására az alábbi cégektől árajánlatot kér be: Kozeschnik Ügyvédi Iroda (1137 Budapest, Radnóti M. u. 9. Fsz. 2.) 24

25 Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.) Ceu-Tender Kft. (1016 Budapest, Avar utca 8/b.) A pályáztatásban résztvevő társaságok részére elkészített Ajánlatkérő levél tartalmát és kiküldését jóváhagyja. Az ajánlatok elbírálása az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján történik az Képviselő Testület által. A szolgáltatások költségeit Szigethalom Város Önkormányzata a évi költségvetéséből, az általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri az előterjesztés készítőjét pályáztatás lebonyolítására és az ajánlatok értékelésének Képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: május 12. Felelős: Fáki László polgármester Dubniczky Ildikó aljegyző 8 igen 1 nem 2 tartózkodás elfogadva 11.) Ügyvédi megbízási szerződés felmondása, ügyvédi feladatok ellátására meghívásos ajánlatkérés kiírása Bán Norbert: Az előterjesztésben nem volt megindokolva, hogy mi volt a probléma az önkormányzat eddigi ügyvédével. Kerepesi Nándor: Az ügyvéd nő 2003 óta látja el az általános jogi tanácsadást, képviseletet. Az elmúlt félévben néhány olyan dolog történt például a SZIKŐ Kft. Felügyelő Bizottság módosításánál, amikor az ügyvéd nő nem találta az alapító okiratot magánál, csak a Kft. ügyvédjénél volt megtalálható. Tehát néhány olyan probléma merült fel, hogy úgy gondoljuk, hogy nekünk ez nem megfelelő, nem elég precíz. A másik dolog, hogy ennél bővebb teljesítésre kívánunk ügyvédet alkalmazni, a képviselő-testület tagjai is kérhessenek tanácsot az ügyvédi irodától, ne csak a hivatalos polgármesteri megkeresésre történjen reagálás. Amióta az önkormányzat a jelenlegi formában megkezdte a működését, komoly problémákat okozott a testület több tagjának, hogy jogi képviselet nélkül próbálja többségi akaratát érvényesíteni. Ehhez kívánunk segítséget igénybe venni. 25

26 Porkoláb Zoltán: Ezzel egyetértek, az azzal egészíteném ki, hogy az elmúlt félévben volt olyan kérdésünk, amikor az ügyvédi segítséget nem tudtuk azonnal igénybe venni, mert az ügyvéd nő nem volt azonnal telefonon elérhető. Ha jogi segítségnyújtásról van szó, akkor az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva nem ezen kell múlnia esetleg egy per elindításának, vagy elvesztésének. Fáki László: A SZIKŐ Kft. alapító okiratával kapcsolatban: nem az ügyvéd hibája volt, mert az utolsó módosítást a Kft. ügyvédje intézte. Nem az ő hibája, hogy ezt nem juttattuk el hozzá. A képviselő-testület igénybe veheti, de eddig ez nem volt szokás. A telefonhívással kapcsolatban: a követező ügyvédnél is biztosan lesz olyan, hogy nem lesz elérhető azonnal. Ez bárkinél előfordulhat. Mindig mindent megcsinált, de az utolsó változatot nem ő csinálta a SZIKŐ Kftnél. Kerepesi Nándor: Itt kezdődik a probléma, hogy az utolsó változatot nem ő csinálta meg. Fáki László: A mi hibánk volt, hogy nem arról, hogy megcsinálta a Kft. Porkoláb Zoltán: Az egyik tény, mert megvalósult, a másik pedig feltételezés azzal kapcsolatban, hogy az új ügyvéd sem lesz mindig elérhető. Fáki László: Feltételes módban mondtam én is. Fazekasné Moldván Valéria: A szerződés szerint mind a két félnek joga van 30 napos felmondási határidő figyelembe vételével a szerződést felbontani. Úgy gondolom, hogy nem kell különösképpen indokolni. Javaslom, hogy szavazzunk. Fáki László: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatokat. 177/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat és a Simon Ügyvédi Iroda (1149 Bp., Kövér Lajos tér 30/B. I/3., képviselője: Dr. Simon Edit ügyvéd) között szeptember 8-án létrejött és január 29-én módosított Tartós ügyvédi megbízási szerződés -t a szerződés 8. pontjában foglalt 30 napos felmondási határidő figyelembevételével, május 15-ével felmondja. 26

27 Felkéri Fáki László polgármestert, hogy a felmondással kapcsolatos szükséges lépéseket tegye meg. Határidő: május 15. Felelős: Fáki László polgármester 8 igen 2 nem 1 tartózkodás elfogadva 178/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ajánlatkérő pályázatot folytat le az önkormányzat és a polgármesteri hivatal működése során felmerülő ügyvédi/jogi tevékenységek ellátására, mint szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan: Az ajánlatkérő levelek az alábbi ügyvédek részére kerülnek kiküldésre: dr. Kozeschnik Bálint ügyvéd (1137 Budapest, Radnóti M. u. 9. Fsz. 2.) dr Virágh Ferenc egyéni ügyvéd (1037 Budapest, Remetehegyi út 37.) dr. Dévényi Gergely ügyvéd (1036 Budapest, Szépvölgyi út 1/C.) A pályáztatásban résztvevő társaságok részére elkészített Ajánlatkérő levél tartalmát és kiküldését jóváhagyja. Az ajánlatok elbírálása az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján történik az Képviselő Testület által. A szolgáltatások költségeit Szigethalom Város Önkormányzata a évi költségvetéséből, az ügyvédi díjak költséghelyre tervezett összeg terhére biztosítja. Felkéri az előterjesztés készítőjét a pályáztatás lebonyolítására és az ajánlatok értékelésének Képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: május 12. Felelős: Fáki László polgármester Dubniczky Ildikó aljegyző 27

28 9 igen 1 nem 1 tartózkodás elfogadva 12.) Lakihegy Rádió együttműködési konstrukció ajánlása Szigethalom város Képviselő- testületének a település híreinek rádiós megjelenítésére Ferenczi Edit: A Lakihegy Rádió ügyvezetőjétől, Dr. Szilvay Balázs úrtól érkezett ez a megkeresés. Le van írva elég részletesen a két variáció. Én a 2. számú variációt javaslom, mely az 1. számú határozati javaslatban szerepel. Ha valakinek kérdése van, jelen van Dr. Szilvay Balázs úr. Fáki László: A Lakihegy Rádió a szívem csücske, de lehet, hogy nem lett volna baj, ha más rádiókat is megkérdezünk. Nem biztos, hogy az egyszemélyes verseny a legjobb. A környéken van még egy rádió. Az újságnál is három céget kerestünk meg az ajánlatkérővel. Fazekasné Moldván Valéria: Valóban van a másik rádió is, de mivel mindenben arra törekszünk, és már az előző ciklusban is arra törekedtünk, hogy a térségben valósuljon meg. A másik rádió a térségen kívül van. Fáki László: De, ide sugároz. Fazekasné Moldván Valéria: De a térségen kívül van. Ezen van a hangsúly. Fáki László: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatokat. 179/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. ajánlatát az alábbiak szerint fogadja el: Napi hír- és sporthírszolgáltatás többszöri megjelenéssel, riportok a településről (heti 2 alkalommal), helyszíni tudósítások, bejelentkezések (igény szerint, de maximum havi 2 alkalommal), magazinműsor készítése (havi 1 alkalommal 50 percben), programajánló a település civil és kulturális kínálatából. Ára: Ft+ÁFA / hónap 28

29 A szolgáltatás költségeit a évi költségvetés média és kommunikációs céltartalékából biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: Fáki László polgármester 8 igen 2 nem 1 tartózkodás elfogadva 180/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fáki László Polgármestert a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.(székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Csepeli u. ügyvezető: Dr. Szilvay Balázs)-vel május 1- jétől határozatlan időre a melléklet szerződés megkötésére, rádió műsorszolgáltatásra. Határidő: A megbízási szerződés megkötésére: április 29. Felelős: Fáki László polgármester 8 igen 2 nem 1 tartózkodás elfogadva 13.) A Szabadkai utca fejújításának megtervezésére vonatkozóan ajánlatkérői pályáztatás lefolytatása Kerepesi Balázs: A Településgazdálkodási és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tartózkodott a szavazásnál, azzal a feltétellel, hogy a Képviselő-testületi ülésig megnevezésre kerülnek a cégek. Kerepesi Nándor: Ez valóban így történt. Annyit szeretnék módosítani, hogy az előterjesztésben szereplő CBR-Terv Kft-ét vegyük ki a határozati javaslatból, csak a másik három cég maradjon. 29

30 Kerepesi Balázs: Az ajánlatok elbírálásának idejét meg kell határozni. Kerepesi Nándor: A közbeszerzések miatt mindenképpen rendkívüli ülést kell összehívni, de lehet a soros ülésen is. Fáki László: A május 19-i ülésen lehet az elbírálás, mivel ez nem sürgős. Aki egyetért ezekkel a módosításokkal, az kérem szavazzon. 181/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabadkai utca felújításához kapcsolódó állapot- és területfelmérés, és kivitelezéshez szükséges tervek elkészítésére vonatkozóan ajánlatkérő pályáztatást folytat le. A fenti szolgáltatás nyújtására az alábbi cégektől árajánlatot kér be: TANDEM Mérnökiroda Kft., Pej Kálmán ügyvezető (1300 Budapest, Pf. 4.; 1033 Budapest, Polgár u. 12.) BENTAX Plusz Kft, Czégel Sándor ügyvezető (2300 Érd, Tárnok u. 85.) KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft., Várady Tamás ügyvezető, (1052 Budapest, Bécsi u. 5.; 1364 Budapest, Pf.: 262.) A pályáztatásban résztvevő társaságok részére elkészített, a mellékletben szereplő Ajánlatkérő levél tartalmát és kiküldését jóváhagyja. Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ajánlati ár alapján történik Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által. Felhatalmazza a Szigethalom Városfejlesztő Kft-t az ajánlatkérői pályáztatás lebonyolítására és az ajánlatok értékelésének Képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: Ajánlatkérő levél kiküldése április 29. Pályázatok elbírálása május 19. Felelős: Fáki László polgármester Szigethalom Városfejlesztő Kft. 10 igen 1 tartózkodás elfogadva 30

31 14.) A Szigethalmi Sportközpont megtervezésére vonatkozóan ajánlatkérői pályáztatás lefolytatása Fáki László: Itt is javítani kell majd az elbírálás időpontját május 12-ét, május 19-re. Ezzel a módosítással teszem fel szavazásra a határozati javaslatot. 182/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szigethalmi Sportközpont megvalósításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan ajánlatkérő pályáztatást folytat le. A fenti szolgáltatás nyújtására az alábbi cégektől árajánlatot kér be: Archipartners Kft. Andrejkó László (1108. Budapest, Kővágó u. 8.) Judik Zoltán építészmérnök és sporttechnológus (2030. Érd, Szent István út 37.) IPARTERV Rt. Szelei Gábor építész vezető tervező (1134. Budapest, Lehel u. 12.) Sportpálya és Parképítő Kft. Fogasi József cégvezető (7300. Komló, Lehár u. 6.) Németh és Társa Kft. Németh Miklós cégvezető (2092. Budakeszi, Pátyi út 57.) A pályáztatásban résztvevő cégek részére elkészített Ajánlatkérő levél tartalmát és kiküldését jóváhagyja. Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ajánlati ár alapján történik Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által. Felhatalmazza a Szigethalom Városfejlesztő Kft-t az ajánlatkérői pályáztatás lebonyolítására és az ajánlatok értékelésének Képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: Ajánlatkérő levél kiküldése április 29. Pályázatok elbírálása május 19. Felelős: Fáki László polgármester Szigethalom Városfejlesztő Kft. 9 igen 2 tartózkodás elfogadva 31

32 15.) A Szent István Általános Iskola (2315 Szigethalom, Szabadkai u. 64.), valamint a Gróf Széchenyi István Általános Iskola (2315 Szigethalom, Thököly u. 37.) közegészségügyi hiányosságai megszüntetésének ütemezése Fáki László: Ennél a napirendnél is az egyeztetések eredménye alapján lett kidolgozva a három határozati javaslat. Bán Norbert: A 3. számú határozati javaslatban a Gróf Széchenyi iskolában a kopolit üvegek cseréje 2013-ra van ütemezve. Nagyon veszélyesek, nem kellene tovább kockáztatni, hogy valakit baleset ér, ezért én 2011-re javaslom a cserét. Kerepesi Nándor: Ellent kell, hogy mondjak. Pályázni szeretnénk az intézmények fűtéskorszerűsítésére, illetve az energiatakarékossági és racionalizálási programra. Ebben benne van az is, hogy a kopolit üveg a legrosszabb hőszigetelő. Ennek a cseréje így megvalósulna. Azért tettük hátrébb, hogy ha semmilyen pályázaton nem nyerünk ez alatt a két év alatt, akkor is mindenképpen meg kell csinálni. Ha nyerünk, akkor ennek a cseréje meg fog valósulni. Fazekasné Moldván Valéria: Bán képviselő Úrtól kérdezem, hogy milyen forrásból kívánja ezt 2011-ben megvalósítani, mert a költségvetésben nincs ebben forrás megjelölve. Tájékoztatom, mint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke, hogy javaslatot úgy kell tenni, hogy meg kell jelölni a forrást hozzá, vagy felkérjük a Polgármesteri Hivatalt, hogy keressen rá forrást. Fáki László: Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot. 183/2011. (IV.28.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala Ráckevei Kistérségi Népegészségügyi Intézet képviselője által február 9-én, a Szent István Általános Iskola, Szabadkai u. 64. szám alatti épületben feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetését az alábbi ütemezésben valósítja meg: Év 2011 Hiányosságok/Megnevezés 1, Konyhai csempék hiányosságainak pótlása, falhiányosságok megszüntetése, Falak festése, Konyhai ajtók cseréje, festése , Sportpályán talaj egyenetlenségének megszüntetése újraaszfaltozással ( 802 m2 ) 32

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. szeptember 14-i Képviselő-testület rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. szeptember 14-i Képviselő-testület rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. szeptember 14-i Képviselő-testület rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. február 7-i rendkívüli Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. február 7-i rendkívüli Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. február 7-i rendkívüli Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. október 22-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. október 22-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-14/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. október 22-i ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 18-i üléséről Határozat: 15 32/2010.(II.18) számú Rendelet: 2/2010.(II.19.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 222/2012.(XII.20.) kt. h 223/2012.(XII.20.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. március 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 6-11, d./ határozata: 30-61, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 15/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. május 22-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki Judit igazoltan

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2013. június 18. 17..00 Az ülésen

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26.

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26. napján (csütörtök) 14.00 órai kezdettel

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 21-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2. rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben