J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Tiba István polgármester Blaskó Sándor, Csonka-Kis Pál, Demeter Pál, Erdeiné Győri Csilla, Iszák László, Koroknai Imre, Szabóné Sándor Judit, Szarvas Endre, Varga László képviselők. Polgármesteri Hivatal részéről : Dr. Veres Margit jegyző, Emődi Sándor, Dr. Áncsán Mariann, Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezetők, Takács Erika közművelődési ügyintéző, Kaszás Tiborné közoktatási ügyintéző. Továbbá Szanyi Katalin független könyvvizsgáló Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről: Kalmár Zoltán ügyvezető Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részéről: Tóth János igazgató Balmazújvárosi Általános Iskola részéről: Zsuposné Juhász Margit igazgató Humán Szolgáltató Központ részéről: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető Lengyel Menyhért Városi Könyvtár részéről: Molnárné Nemes Margit intézményvezető Nyitnikék Óvoda részéről: Tarné Juhász Julianna intézményvezető Dr. Tiba István polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i munkaterv szerinti ülésén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Elsőként a napirendről szavazunk. Vane kiegészítés? Iszák László: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a mai ülésre egy előterjesztést engedett be sürgősséggel: Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. Dr. Tiba István polgármester: Ki az, aki egyetért a kiegészített napirenddel? Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta a kiegészített napirendet. 1. napirend: Polgármesteri jelentés Előadó: Dr. Tiba István polgármester Dr. Tiba István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki elfogadja a jelentést?

2 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 316/2012. (XI. 21.) számú határozat A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. 2. napirend: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Előadó: Dr. Veres Margit jegyző Dr. Tiba István polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Iszák László: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta a tájékoztatót és egyhangúan elfogadásra javasolja. Dr. Tiba István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki elfogadja a tájékoztatót? Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 317/2012. (XI. 21.) számú határozat Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról szóló tájékoztatót elfogadja. 3. napirend: Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének évi I-III. negyedéves helyzetéről Előadó: Dr. Tiba István polgármester Dr. Tiba István polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Varga László: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság hét egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót. Iszák László: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság is egyhangúan elfogadásra javasolja a beszámolót, illetve a következő előterjesztés rendelet-tervezetét is elfogadásra javasolja. 2

3 Szarvas Endre: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a beszámolót, illetve a évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet is. Dr. Tiba István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki egyetért a beszámolóval? Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 318/2012. (XI. 21.) számú határozat Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének évi I-III. negyedévi helyzetéről Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Tiba István polgármester 4. napirend: Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester Dr. Tiba István polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Varga László: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Dr. Tiba István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki egyetért a rendelet-tervezettel? Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és megalkotta az alábbi 25/2012. (XI. 21.) számú rendeletet. BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 25/2012. (XI. 21.) önkormányzati r e n d e l e t e Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról 3

4 Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdése b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének (adatok e Ft-ban) kiadási főösszegét ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi jellegű kiadásokat támogatás értékű működési kiadásokat előző évi pénzmaradvány átadás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások tervezett tartalékok ellátottak pénzbeni juttatásait b./ a felhalmozási célú kiadást ebből: - felújítások összegét intézményi beruházások összegét támogatás értékű felhalmozási kiadás előző évi felhalmozási pénzmaradvány felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

5 c./ a támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre 500 összegben hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi finanszírozási kiadását e Ft-ban állapítja meg ezen belül: (e Ft-ban) - hosszú lejáratú hitel visszafizetése likviditási célú befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének sajátos bevételek és átengedett pénzeszközök összegét eft Ezen belül: (e Ft-ban) - a működési célú bevételt a felhalmozási célú bevételt támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 100 összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét e Ft-ban hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének finanszírozási bevételét 0 e Ft összegben hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében az engedélyezett létszámát 412 főben hagyja jóvá. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének hiányát eft összegben hagyja jóvá. Záró rendelkezések 2. 5

6 E rendelet november 21-én lép hatályba. Balmazújváros, november 16. Dr. Tiba István Dr. Veres Margit polgármester jegyző 5. napirend: Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester Dr. Tiba István polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Varga László: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság öt igen szavazattal és két tartózkodással javasolja elfogadásra a koncepciót. Iszák László: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a koncepciót. Szarvas Endre: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság szintén egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslat pontjait. Dr. Tiba István polgármester: Kérdése van-e valakinek a koncepcióval kapcsolatban? Demeter Pál: Egy kérésem lenne ezzel kapcsolatban. Jelezném, hogy a bizottsági vitában elég sok bizonytalanság felmerült a jövő évi dolgokkal kapcsolatban, többek között az adósság átvállalással kapcsolatban is. Ennek folytán a pénzügyi osztályvezető asszony egy igen részletes tájékoztatást adott a dolgok mostani állásáról és a város jelenlegi adósság állományáról. Nem tudom, kérhetem-e őt, hogy ezt itt is megtegye, hiszen azt gondolom, hogy elég sok embert érdekel ez a településünkön. Dr. Tiba István polgármester: Ha megengedik, akkor válaszolnék én, ha kihagynék valamit, akkor az osztályvezető asszony kiegészít. Az önkormányzatunknak van egy szennyvízberuházáshoz kapcsolódó hitele, amely februárjában jár le. Ez egy közel 1,6 milliárdos hitel. Ez a hitel egyrészt összetevődik a lakosság által a viziközmű szerződés alapján vállalt törlesztésből, és egy másik részből, amit az önkormányzatunknak kell mellé tennie óvadékképzés formájában. Tekintettel arra, hogy amikor ez a lakástakarékpénztári szerződés megkötésre került, akkor nem kellő körültekintéssel jártak el az elődeink. Emiatt az önkormányzatnak minden évben egy plusz terhet jelent, óvadékot kell képeznie. Mivel a lakosság számára megkötött lakástakarékpénztári szerződés alapján az a pénzeszköz, amit az önkormányzatunk átadott törvénytelenül még ezelőtt hat évvel, az egyrészt járulékköteles, másrészt pedig adóköteles a lakosság részéről. Miután erről értesültünk ezelőtt hat évvel ban, ezt a törvénytelen állapotot megszüntettük, azonban a pénzintézet, jelesül az OTP, akivel a szerződésünk van, jelezte, hogy ő ezt elfogadja, de szüksége van arra a pénzre, amit hitel gyanánt 6

7 folyósított ehhez a beruházáshoz. Éppen ezért ezt a kieső pénzösszeget az önkormányzatunknak kell finanszíroznia minden évben egy óvadékképzési számlára elhelyezve. Ezzel nem csak azt veszítjük el, amit a lakosságnak átadtunk volna, hanem az erre eső állami támogatást is. Egyébként ebből a hitelből a következő év februárjáig az önkormányzatunkra eső rész mintegy 178 millió forint. Pozitívumként kell azonban értékelnem, hogy a lakossági törlesztések igen hatékonyan történnek, tehát az előzetes viszonylagosan pesszimista elképzeléseinkhez képest jobb helyzetben vagyunk a lakossági törlesztés terén, ezért köszönet a lakosságnak. Hozzáteszem, hogy természetesen mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ezek a források realizálódjanak. Ezen kívül van az önkormányzatunknak egy kötvény kibocsátásból származó hitele, amely egy 1,5 milliárd forintos kötvény kibocsátás volt, amiről döntött a Képviselő-testület. Ezt a kötvényt fejlesztési célokra bocsátottuk ki. Két év türelmi idővel került kibocsátásra. Az országban szinte egyedülálló módon, hiszen az önkormányzatok zöme öt év türelmi időt kért. Kettő évig a kamatot fizette az önkormányzatunk, azóta eleget tesz minden fizetési kötelezettségének, mind a tőke, mind a kamat esetében. Ezen kívül volt egy 600 millió forintos fejlesztési hitel kibocsátásunk, amelynek egy része az egészségügyi alapellátó központ építését szolgálta, másik része pedig a fürdő fejlesztés kapcsán felmerülő többlet igényekhez kapcsolódott. Ezek azok a hiteleink, amelyek hosszabb lejáratú hitelek, tehát több évre átnyúlódó hitelek. Ezen kívül van egy folyószámla hitele az önkormányzatnak, amely egy 480 millió forintos hitelkeret, ez azt a célt szolgálja, hogy azokat a pénzügyi hullámvölgyeket és hullámhegyeket áthidaljuk, ami az adó bevételek kapcsán keletkezik minden önkormányzat költségvetésénél. Hiszen az adó befizetések általában márciusban és szeptemberben mutatnak egy olyan képet, amikor az önkormányzatoknak a legkisebb mértékben kell igénybe venniük a folyószámla hitelt, mert ilyenkor az adófeltöltés van. A többi hónapban egyébként ezek a folyószámla hitelkeretek szinte minden önkormányzatnál - tőlünk jóval gazdagabb önkormányzatoknál is - felhasználásra kerülnek majdnem teljes egészében. A kormány a költségvetés kapcsán, illetve már előzetesen az önkormányzati törvény kapcsán döntött arról, hogy az önkormányzatoknak a 2013-as évben folyószámla hitele nem lehet, illetve bizonyos kereteket, feltételeket szab annak, hogy milyen feltételekkel lehet hitelt felvennie és kibocsátania esetlegesen kötvényt egy önkormányzatnak, azt csak kormányzati hozzájárulással. Hitel felvételnél pedig meg van határozva, hogy mikor kell miniszteri aláírás, mikor kell megyei kormány megbízotti aláírás egy-egy hitel felvételéhez. Szeretne egy "nulla" állapotot teremteni 2013-as évtől a kormány és egy kormánydöntéssel kinyilvánította, hogy az 5000 fő lélekszám alatti településeknek minden tartozását kifizeti, ebbe beletartozik a folyószámla hitel, a különféle fejlesztési hitelek, kötvény kibocsátás. Illetve az 5000 fő fölötti települések esetében változó mértékben, 40%-tól 70%-ig fizeti ki ugyanezen hiteleket. Mégpedig annak arányában, hogy egy-egy településnek milyen az adóerő képessége. Balmazújváros esetében ez olyan 36% a legoptimálisabb évben, ez azt jelenti, ha 30%-os lenne, akkor 70%-ra lenne jogosult a városunk, hogy ilyen százalékos arányban vállalja át a kormány a hiteleinknek a törlesztését, illetve amiatt, hogy 36%, éppen ebből adódóan a 60%-os kategóriába esik a városunk. A folyószámla hiteleket teljes egészében kifizeti a kormány, tekintettel arra, hogy törvényben szabályozta azt, hogy nem lehet a következő évtől folyószámla hitele az önkormányzatoknak. Egyszer és mindenkorra gátat akar szabni annak, hogy a folyószámla hitelt éveken át görgessék az önkormányzatok maguk előtt. Az 5000 fő alatti települések esetében ez az intézkedés ebben az évben megtörténik, tehát minden 5000 fő alatti településnek az adósságát kifizeti az állam. Ez egyébként országosan 100 milliárd forintot jelent, az egész intézkedés mintegy 2000 települést érint. Ebben benne van az 5000 fő feletti és alatti települések. Az 5000 fő feletti településeknél mindenhol egyedi tárgyalásokat fog folytatni a kormány, aminek az a célja, hogy megvizsgálja minden esetben azokat a kötvényeket, illetve azokat a hiteleket, 7

8 amelyeket az önkormányzatok felvettek. Azt vizsgálja, hogy milyen feltételekkel bocsájtották ki, hiszen nem mindegy, hogy egy egyébként a mai pénzügyi viszonyokhoz képest kedvezőbben felvett hitelt érdemes-e kifizetnie az államnak rosszabb kondíciók alapján, vagy pedig adóstársként beszáll az önkormányzathoz és minden esetben mindaddig, amíg ezek a kedvező feltételek fennállnak, addig ő a ráeső %-ot kifizeti. Abban a pillanatban, amikor azt látja, hogy ez már gazdaságtalanabb, akkor törleszti a hátralévő résznek a megfelelő százalékát. Ahol ez a járható út, ezt fogja választani. Ahol pedig most jobb feltételekkel lehet pénzhez jutni és ez által egy rosszabb kondícióból megkötött hitel szerződést felmondani, ott ezt az utat fogja járni. Ezért van az, hogy a következő év júniusáig fogja az 5000 fő lélekszám fölötti települések esetében ezt az adósság konszolidációt megoldani. Hozzáteszem, hogy mindenhova miniszteri, államtitkári tárgyaló delegáció megy, természetesen szakemberekből álló és mindenhol, amikor ez a folyamat lezárul, akkor megfelelő keretek között a Képviselő-testületet is, illetve azokat, akik kíváncsiak rá, tájékoztatni fogják, hogy mi az a tartozás, amit átvállalt az állam. Egy nagyon fontos dolog, hogy a magyar történelem kapcsán ilyen jellegű konszolidáció az elmúlt időszakban nem nagyon volt, és ez mindenképpen lehetőséget teremt arra, hogy az egyébként nagyon megváltozott törvényi szabályozások között, hiszen a koncepciónk is ezt tükrözi, egyfajta kiszámítható, előre tervezhető és leginkább betartható és ellenőrizhető módon történjen az önkormányzatok esetében a gazdálkodás. Ezzel egyébként hozzáteszem, hogy a kormány az önkormányzatok révén a lakosságnak segít, hiszen ezeket a tartozásokat természetesen egy-egy város a költségvetéséből fizeti, mely költségvetés az elmondottak alapján két tényezőből tevődik össze, egyrészt a központi támogatásból, másrészt pedig a helyi adókból. Miután a helyi adót a helyiek fizetik, amennyiben egy fajta könnyítés jelenik meg az önkormányzatnál, ez a lakosság számára is olyan szinten könnyítés, hogy a településén - bár a helyi adót fizetnie kell - de egyrészt azt nem kell növelni nagy valószínűséggel, másrészt pedig az így felszabaduló források fordíthatók fejlesztésekre. Hozzá kívánom tenni, hogy ez az önkormányzatunk esetében azért nagyon jelentős, mert a működésünk stabil, mint ahogy az elmúlt időszakban is minden egyes szállítói tartozásunkat kiegyenlítettük, nem tartozunk senkinek, a kötvényeinket törlesztettük, azonban a következő években, ha ez a helyzet így maradt volna, akkor a városban az a fajta fejlesztési lendület és ütem, ami tapasztalható volt, megtört volna, mivel nincs tovább saját forrásunk fejlesztésekre. Ez által viszont, hogy így az adósságunk igen jelentősen csökken, illetőleg az a kötelezettség, amit nekünk ilyen címen ki kell fizetni, ebből adódóan a felszabaduló pénzforrások esetében a Képviselő-testület majdan eldöntheti, hogy mit kíván ezzel kezdeni. Több lehetőség van, hiszen, ahogy a koncepcióban is szerepel, meghatározott feladatokat finanszíroz az állam az önkormányzatnak. Ha az önkormányzat ezen felül el kíván látni más feladatokat, ezt megteheti természetesen a szabad pénzeszközei terhére. Mi pl. annak a terhére, amely az adósság törlesztés révén felszabadul. Illetve ezt a pénzt felhasználhatja fejlesztésre is. Természetesen ez megint csak egy Képviselő-testületi szándéknak a kérdése, hogy mi az, amit ebből a felszabaduló pénzeszközből meg kíván oldani az önkormányzatunk. Én egyébként, tekintettel arra, hogy február hónapban kerül kiegyenlítésre az OTP felé a viziközmű társulási hitel, levélben fogom kérni az államtitkár urat, hogy Balmazújváros az elsők között legyen, ahová tárgyaló delegáció érkezik. Tekintettel arra, hogy egy ilyen kötelezettségünk van februárban, és ha mi pl. márciusban fogunk erről tárgyalni, akkor ki kell fizetnie az önkormányzatunknak, és ha lehetőség van rá, akkor én ezt nem szeretném természetesen, hogy ki kelljen fizetnünk. A koncepció kapcsán szeretném jelezni, hogy megnéztem a bizottsági jegyzőkönyvet, láttam, hogy néhányan sérelmezték a koncepció elkészítését. A hivatal dolgozóinak az a feladata, hogy a törvényi kötelezettségeknek eleget tegyenek. Ahogy az előterjesztés első oldalán szerepel, törvényi kötelezettség a koncepció elkészítése és a polgármesternek pedig benyújtása. 8

9 Függetlenül attól, hogy milyen tényszerű adatok birtokában vagyunk. Pillanatnyilag Magyarországnak nincs költségvetése, egy állandó pénzpiaci nyomás alatt kell az országnak költségvetést alkotni. Az a pénzpiaci nyomás, ami kívülről nem feltétlenül pozitív irányban nehezedik Magyarországra, meghatározza a kormánynak a mozgásterét, hiszen olyan fajta gazdaságpolitikát folytat a jelenlegi kormány, hogy a lehetőségekhez mérten szeretné minimalizálni, illetve kizárni azt, hogy külföldtől függjön Magyarországnak a gazdasága. Ennek megfelelően gyakorlatilag a mostani átalakítások kapcsán nagyon sok tényező van, ami mindennemű jó szándék ellenére is napról napra változik. Ezért van az, hogy a költségvetésnél pillanatnyilag a koncepcióban nagyon sok olyan dolog van, amiről konkrét információja nem hogy az iroda vezetőjének, de nekem sincs, annak ellenére, hogy a törvényhozásban ott ülök és nap, mint nap részt veszek a munkában. A hivatal dolgozóinak, amióta ezt a várost vezetjük, az a feladata, hogy minden esetben reális képet tegyenek le az önkormányzat Képviselő-testülete elé, egyetlen egyszer se kíséreljék meg azt a gyakorlatot, ami annak előtte divat volt néhányszor, hogy megpróbáljuk rózsásabban feltüntetni a helyzetet a költségvetés kapcsán, mint amilyen valójában. Konkrét példát mondok, mielőtt bárki a fejéhez kapna, hogy miről beszélek. Mondjuk, betervezünk valamilyen ingatlanunk eladását a költségvetésben, megtehetnénk, hogy a koncepcióba beírta volna az iroda vezetője, hogy el fogjuk adni a gyermekorvosi rendelőnket, ami jelenleg üresen áll 150 millió forintért. A papír elbírja, mindenki tudja, hogy ennyiért nem adjuk el, de a koncepcióban ez szerepelne. Innentől, ha szerepeltetünk 150 millió forint bevételt, és ennek a másik oldalán kiadást is tervezünk erre, akkor azzal szembesülünk, hogy a kiadás teljesülni fog, a bevételünk pedig nem. A költségvetés hat éve ilyet nem tartalmaz, most is azt a variációt tartalmazza, amilyen információk birtokában voltak a pénzügyi osztály dolgozói. Ennek alapján készült el gondolat ébresztőnek a koncepció. Az természetesen látszik belőle, hogy nagyon sok mindenen kell gondolkodnia a hivatal vezetésének és a Képviselő-testületnek is ahhoz, hogy amikor az ország költségvetését elfogadja a parlament, reményeim szerint december folyamán, akkor már legyen egy kész elképzelése arra, hogy ezt a verziót, ahol nagyon sok bizonytalansági tényező van - de ettől rosszabb nem lehet, azért ezt hozzáteszem - hogyan tudjuk úgy elfogadhatóvá tenni, hogy az a város működőképességét a továbbiakban is biztosítsa. Egyébként, amit elmondtam, igazolja a koncepcióban az, hogy látják a képviselők, nem szerepel benne az adósságrendezés, tehát a kiadások között az az adósság rendezési összeg szerepel, ami az adósság konszolidáció bejelentése előtt a városra a következő években teherként nehezedett volna. Ha ezen szépíteni akartunk volna, akkor gyorsan beteszünk egy mellékletet, hogy ennyivel csökken ez az adósság reményeink szerint, de természetesen ezt sem tettük meg, mert ez akkor lesz hiteles, amikor megtörtént a tárgyalás a kormány képviselőivel és be tudjuk jelenteni azt, hogy mennyivel csökken az adósságszolgálata a városnak. Én kérek mindenkit arra, hogy soha ne a hivatal dolgozóin kérjenek olyan dolgot számon, ami nem az ő hibájuk. Ők a feladatuknak maximálisan eleget tettek, éppen ezért ezt természetesen köszönöm nekik és ebből viszont láthatják, hogy nem mindig hálás feladat reális képet festeni valamiről. Nagyon sok minden így van az életben, ez nem népszerű dolog, ha nem olyan elvárásokat tárunk valaki elé, amelyeknél csak tapsolni kell és örülni annak, hogy milyen jól állunk. Ezek után kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése a koncepcióval kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor én javaslom, hogy a koncepciót és a határozati javaslatban szereplő pontokat fogadjuk el és a költségvetés tárgyalására ezeket a pontokat természetesen a hivatal és a felelősök elő fogják készíteni. Ki az, aki ezzel egyetért? Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 9

10 meghozta az alábbi határozatot: 319/2012. (XI. 21.) számú határozat Balmazújváros Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójára Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján beterjesztett évi költségvetési koncepciót elfogadja. Felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során az alábbi döntéseket vegye figyelembe: a./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor vizsgálja meg az önkormányzat működésének általános támogatásához nyújtott forrásból az önkormányzati, hivatali működtetését biztosító támogatás és a tényleges önkormányzati, hivatali kiadás közötti különbség csökkentésének lehetőségét. b./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor vizsgálja meg, hogy az óvodai ellátás működtetését biztosító állami forrás nyújtson fedezetet a feladatellátást szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, illetve a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez. c./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor vizsgálja meg a kulturális szolgáltatások ellátását végző intézmények (könyvtár, művház) kiadásainak csökkentési és bevételeinek növelési lehetőségeit. Vizsgálja felül az előadó művészeti szervezetekkel kötött közművelődési megállapodást. d./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor vizsgálja meg az elfogadott költségvetési törvény alapján a szociális juttatásokra fordítható összeg ismeretében az ágazat keretében nyújtott támogatási formák körét és mértékét. e./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor vizsgálja meg a megkötött bérleti szerződéseket, különös tekintettel a fizetési morálra. Tegyen lépéseket az önkormányzati bevételek ilyen formában történő növelésére. f./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor vizsgálja meg, hogy az óvodai ellátás működtetését biztosító állami forrás nyújtson fedezetet a feladatellátást szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, illetve a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez. 10

11 g./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt és Dr. Tiba István polgármestert, hogy az adójogszabályok változására tekintettel az önkormányzat helyi adórendeletét a módosításra vonatkozó lehetőségeket tartalmazva terjessze be a Képviselő-testület elé. h./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor vizsgálja meg valamennyi sport tevékenységet ellátó szervezeteknek nyújtott támogatás mértékét, esetleg más szervezeti formában történő támogatásának lehetőségét. i./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy minimalizálható az Nkt. 76. (4) bekezdése alapján vállalt az önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézmények zavartalan működtetésének költsége. j./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor vizsgálja meg a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása december 31-ei jogszabályon alapuló megszűnése miatt az általa ellátott feladatokat milyen formában kívánja elvégezni. A feladatellátást végző osztály jövőbeni tevékenységét határozza meg. k./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor vizsgálja meg, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által végzett kötelező és önként vállalt feladatok irányítását milyen formában volna gazdaságos ellátni. l./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor keresse annak lehetőségét, hogy a településen megvalósult profitorientáltan működtethető ingatlanok hasznosítása üzemeltető, működtető által valósuljon meg. m./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor vizsgálja felül az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások mértékét, körét. n./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor vizsgálja majd azt követően is folyamatosan keresse a fejlesztésre fordítható pályázati források lehetőségét, különös tekintettel az önerő biztosításához nyerhető pályázatokra. o./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor vizsgálja meg azon önkormányzati ingatlanokat, amelyek értékesítése nem jelent vagyonvesztést, mert a realizált bevétel egy nagyobb értékű, az önkormányzat számára hasznos, vagyongyarapodást eredményező beruházás forrása lehet. 11

12 p./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor vizsgálja meg, hogy milyen pénzintézeti forrás átmeneti igénybevétele mellett biztosítható a pályázati támogatások ideiglenes megelőlegezése. Határidő: február 15. és folyamatos Felelős: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyző 6. napirend: Előterjesztés a települési mezei őrszolgálatról és mezőőri járulékról szóló rendelet módosítása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester Dr. Tiba István polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Varga László: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Mivel egy egyeztetés történt a településen élő, mezőgazdasággal foglalkozó emberekkel és ők maguk is ezt a javaslatot támogatták, illetve a jelenlévők egyhangúlag elfogadásra javasolják, mi is ugyanezt tesszük, tehát hét egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasoljuk a rendelet-tervezetet. Iszák László: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Visszatérve a koncepcióra, tudni kell, hogy a jövő évi költségvetés egyensúlyát úgy tudjuk tartani, hogy határozati javaslat alapján meg kell vizsgálni a kiadási és bevételi oldalakat is. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az egyensúlyt biztosítani tudjuk. Ha ezt a rendeletet módosítjuk, egy 2,6 millió forintos tehertől szabadul meg a város, tehát az új típusú mezőőri járulék fedezi a mezőőr szolgálat működését. A gazdákkal történő egyeztetés során kiderült, hogy erre a továbbiakban is szükség van, tehát bizottságunk is a rendelet módosítását egyhangúan elfogadásra javasolja. Dr. Tiba István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Levélben kerestük meg a földtulajdonosokat illetve használókat azzal kapcsolatban, hogy a mezőőri szolgálat további működését hogyan kívánja az önkormányzatunk ellátni. Tekintettel arra, hogy valóban, minden esetben, ahol lehetőség van rá, törekedni kell arra, hogy a költségvetés egyensúlya miatt az önkormányzatunknak ne kelljen forrást hozzátenni egy-egy szolgáltatáshoz. Ebben a levélben azzal kerestük meg a földhasználókat, hogy miután az elmúlt évek tapasztalata az volt, hogy mintegy 2,6 millió forintot hozzá kellett tennünk a működtetéshez, ezért ezt a forrást vagy behozzuk a használóktól, vagy pedig dönthetnek arról, hogy nem kívánnak hozzájárulni ilyen mértékben és akkor megszüntetjük a mezőőri szolgálatot. Ez azonban azt jelenti, hogy akkor öt évig mezőőri szolgálatra nem lehet számítani, mert öt éven belül nem lehet újra indítani. Számomra furcsa volt az, hogy a környező települések polgármestereivel egyeztetve azt tapasztaltam, hogy náluk a mezőőri járulékból befolyó pénz és az állami normatíva fedezi a mezőőri szolgálat működtetését, míg nálunk nem. Kiderült, hogy ennek az oka az volt, hogy Balmazújvároson az volt, hogy a termőfölddel illetve a zártkert tulajdonnal rendelkezők fizettek mezőőri járulékot, a legelőt, rétet, nádast használók pedig nem fizettek járulékot. Nyilván ők nem ugyanazt a járulékot fogják fizetni, amit fizetnek a termőfölddel rendelkezők, de őket is bevonjuk 12

13 a mezőőri szolgáltatás finanszírozásába, ez által ez a 2,6 millió forint kompenzálható. Mintegy ember volt itt, akik részt vettek ezen az egyeztetésen, egyetlen kivétel volt, aki ezt nem támogatta, mint jelezte nekem, ő nem azért nem támogatta, mert nem ért ezzel egyet, hanem, mert magával a mezőőri szolgálattal nem volt elégedett. Én kértem őt is és minden jelenlévőt, ha bármilyen problémája van a mezőőri szolgálattal, akkor azt egyféleképpen tudjuk orvosolni, ha jelzi számunkra. Attól, hogy az utcán mondja el valaki a panaszát, attól ez még nem fog megoldódni, a legjárhatóbb útja, ha jelzi a hivatalnál, hogy kivel, milyen problémája van, akkor lehetőségünk van arra, hogy ezt a problémát orvosoljuk. Szegedi Lajos, a Pénzügyi bizottság tagja vetette fel, hogy 50%-ban finanszírozza az állam a mezőőri szolgáltatást. Én jeleztem neki, hogy tudtommal nem, de utána fogok nézni, mert ott nem tudtam választ adni. Megkérdeztem a szakembereket és megnéztük a törvényt, 50%-ban új mezőőri szolgálat esetén finanszírozza, akkor is meghatározza, hogy milyen összegig. Egyébként a továbbiakban maximum ,- Ft értékben. Minden évben a maximumra pályáztunk és meg is kaptuk, innentől kezdve a mezőőri szolgáltatás gyakorlatilag plusz forrásába nem fog kerülni. Ne gondolja senki, hogy ezt a pénzt nem fogjuk behajtani, ez adók módjára behajtható. Nem tudjuk elfogadni, hogy a költségvetésünkben, amikor egy bevétellel tervezünk, ez ne realizálódjon. Egyébként ezt elégedettséggel fogadták a jelenlévők mindannyian. A mezőőri problémánk így megoldódott a következő évre, és remélem hosszabb időre is. Ki az, aki egyetért a rendelet módosításával? Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta a települési mezei őrszolgálatról, a mezőőri járulékról szóló 10/1999. (IV. 12.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és megalkotta az alábbi 26/2012. (XI. 21.) számú rendeletet. BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2012. (XI. 21.) számú rendelete a települési mezei őrszolgálatról, a mezőőri járulékról szóló 10/1999. (IV. 12.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ának (1). bekezdésében, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 1. Hatályát veszti a Rendelet 2. (1) bekezdésében a védett természeti területet és értéket szövegrész. 2.. A Rendelet 5. -a az alábbiak szerint módosul: A mezőőri járulék mértéke: zártkerti földtulajdon esetén: 1.000Ft/év/parcella, szántó művelési ágú ingatlan esetén: 850Ft/év/ha, gyep (rét, legelő), nádas művelési ágú ingatlan esetén: 500Ft/év/ha. 3.. A Rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: 13

14 A mezőőri járulék számítása során a zártkert kivételével minden megkezdett ha-t egészként kell figyelembe venni és földhasználónként összevontan kell megállapítani. Záró rendelkezések 3.. Ez az önkormányzati rendelet január 01. napján lép hatályba. Balmazújváros, november 21. Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyző 7. napirend: Előterjesztés balmazújvárosi belterületi gyűjtőutak átminősítésével kapcsolatos rendezési terv módosítása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester Dr. Tiba István polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Iszák László: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a rendezési terv módosítását egyhangúan elfogadásra javasolja. Varga László: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a módosítást. Dr. Tiba István polgármester: Ki az, aki egyetért a rendelet-tervezettel? Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta a Helyi Építési Szabályzatról szóló 46/2000. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és megalkotta az alábbi 27/2012. (XI. 21.) számú rendeletet. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2012. (XI. 21.) számú önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 46/2000. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében és 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9. (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztálya, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítész, Miskolci Bányakapitányság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Hajdú-Bihar Megyei 14

15 Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, TIGÁZ Zrt., Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedés Felügyelősége, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Közlekedési Hatóság, E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., Balmazújvárosi Rendőrkapitányság, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hortobágy Nagyközség Önkormányzata, Nagyhegyes Nagyközség Önkormányzata, Tiszacsege Város Önkormányzata, Újszentmargita Község Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 46/2000. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. (4) bekezdése szerinti, a Szabályzat szerves részét képező, s az igazgatási területre készített szabályozási tervlapok közül a 4. számú melléklet kiegészül: -SZ-1/M* tervlappal. Ezzel együtt a módosítással érintett Hámán Kató utca Galamb utca gyűjtőutak által érintett tömbök egybe szerkesztve átvezetésre kerülnek az SZ-2 belterületi szabályozási tervlapon. Egybe szerkesztve átvezetésre kerül az SZ-2 tervlapon a belterületen és annak külterületi határán lévő, a régészeti nyilvántartásban lehatárolt területek. A (4) bekezdés kiegészül továbbá a 2. számú függelékkel, a város közigazgatási területén lévő régészeti és műemlékek nyilvántartási térképeivel. 2. A R. 31. (2) bekezdése kiegészül az alábbi helyi gyűjtő utakkal: - Gábor Áron utca - Arany János utca - Vasút sor - Nap utca - Hámán Kató utca Galamb utca (Gábor Áron utca és Újkert sor közötti szakaszok) - Ságvári utca 3. Az R a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: (6) Régészeti lelőhelyek és műemlékek védelme: A régészeti örökségek védelme és a beruházások tervezhetősége érdekében a település közigazgatási területén (bel- és külterület) a rendelet 1. (4) bekezdés szerinti, a belterületi szabályozási tervlapon jelölt és a 2. számú függelékben jelölt, s nyilvántartott régészeti 15

16 lelőhelyeket és műemlékeket érintően szükséges a hatósági eljárásoknál a kulturális és örökségvédelmi hatóságot bevonni. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Balmazújváros, november Dr. Tiba István Polgármester Dr. Veres Margit jegyző 8. napirend: Előterjesztés a Balmazújváros, Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési terv módosítása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester Dr. Tiba István polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Varga László: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság hét egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Dr. Tiba István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 320/2012. (XI. 21.) számú határozat A Balmazújváros, Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési terv módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többszörösen módosított évi LXXVIII. törvény alapján (továbbiakban: Étv.) a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület kérelmére figyelemmel - kinyilvánítja szándékát a Balmazújváros, Debreceni út végén lévő 188/24 hrsz-ú belterületi tömbben lévő KG-2 építési övezetet érintő rendezési terv módosítására. Az Étv. 9. (2) bekezdése alapján a vonatkozó településrendezési eszközök kidolgozása előtt az előterjesztés mellékletét képező, a tömb módosítását érintő tanulmánytervet, mint település fejlesztési koncepció módosítás általános célját és várható hatását ezen határozattal elfogadja és jóváhagyja. Ennek során biztosítja a településrendezési eszköz kidolgozásának nyilvánosságát a helyben szokásos kifüggesztéssel. Az Étv. 30/A. -a alapján az érintett ingatlan tulajdonos, illetve a beruházni szándékozó egyesület vállalta a településtervezéssel kapcsolatos tervezési költségeket, ezért a rendezési terv módosítás 16

17 folyamatát az önkormányzat és az egyesület közötti településrendezési szerződésben kell rögzíteni. Felkéri a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét az Étv. 9. (2) bekezdés b) pontja szerinti intézkedésre, az előzetes véleményezési javaslatok megkérésével. Az eljárás és a módosítás során a korábban megbízott főépítész feladatkörébe ezen módosítással összefüggő feladatokat is be kell vonni. Felhatalmazza a Képviselő-testület Dr. Tiba István polgármestert a rendezési terv módosításával kapcsolatosan, az Étv. 9. -ban szabályozott intézkedések megtételére, a településrendezési szerződés illetve a tervezési szerződés megkötésére. Határidő: Felelős: december 1. és folyamatos Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyző 9. napirend: Előterjesztés likviditási terv elfogadása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester Dr. Tiba István polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Varga László: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Dr. Tiba István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki elfogadja a likviditási tervet? Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 321/2012. (XI. 21.) számú határozat Likviditási terv elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 78. (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122. alapján a helyi önkormányzatnak valamint az általa irányított költségvetési szerveknek a likviditási tervét elfogadja. Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyző 10. napirend: Előterjesztés a Hajdú Volán Közlekedési Zrt.-vel kötendő megállapodás és támogatási szerződés tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester 17

18 Dr. Tiba István polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Iszák László: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság mind a megállapodási, mind a támogatási szerződést elfogadásra javasolja. Dr. Tiba István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 322/2012. (XI. 21.) számú határozat A Hajdú Volán Közlekedési Zrt.-vel kötendő megállapodás és támogatási szerződés tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva elfogadja a Balmazújváros Város Önkormányzata és a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. a helyi közforgalmú közlekedés biztosításához kapcsolódó támogatási szerződést. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva elfogadja a Balmazújváros Város Önkormányzata és a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. a helyi közforgalmú közlekedés biztosításához kapcsolódó megállapodást. Határidő: december 15. Felelős: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyző 11. napirend: Előterjesztés a Semsey Andor Múzeum vonatkozásában megkötött együttműködési megállapodás felmondása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester Dr. Tiba István polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Iszák László: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja. Dr. Tiba István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Demeter Pál: Ennek az előterjesztésnek van-e köze ahhoz, hogy a jövőben, ha jól tudom, ez a múzeum át fog költözni a Semsey kastélyba? 18

19 Dr. Tiba István polgármester: Természetesen igen. Azért fog átkerülni, mert a Semsey kastély felújítása kapcsán a pályázatunkat úgy nyújtottuk be, hogy a Semsey kastély egy Balmazújvárosi lakosság számára megnyíló létesítmény legyen. Miután egy felújított kastély lesz, innentől kezdve a napnál világosabb, ha valaki logikusan gondolkodik, hogy a múzeumnak oda át kell kerülnie méltó körülmények közé. Ezzel egy folyamatnak csak az első lépését tette meg az önkormányzatunk, hiszen a továbbiakban, miután ott felszabadul egy ingatlan, ami jelenleg nem a mi tulajdonunk, tekintettel arra, hogy elődeink átadták ingyenesen a megye tulajdonába. Innentől kezdve a tulajdonunkat elveszítettük, viszont van egy pályázatunk, ami éppen most kerül a napokban benyújtásra második körben, ez a városközpont rehabilitációs pályázat, ahol ezt az épületet szeretnénk hasznosítani. Már pedig akkor tudjuk hasznosítani, ha ezt visszakapjuk. Ezért, miután jeleztük a múzeum fenntartójának, hogy mi fogjuk átvenni és fenntartani ezt az intézményt, ezért kérjük, ha már átvesszük a múzeumot és biztosítunk egy sokkal méltóbb elhelyezési területet, akkor azt az ingatlant, ami egyébként is a miénk volt, legyen szíves visszaadni, annál is inkább, mert mi ezt hasznosítani kívánjuk a városközpont rehabilitációs pályázatban. Ha valaki kérdezné, hogy mire kívánjuk hasznosítani, akkor a helyi kézműves termékeknek szeretnénk ott egy bemutató és árusító helyet létrehozni. Ez által egy picit visszaidézni Balmazújvárosnak azt a régi hangulatát, amikor itt a Polgármesteri Hivatal előtt piac volt a másik oldalon. Másrészt pedig lehetőséget biztosítani az olyan jellegű árusításnak, amit a helyi termelők tudnak biztosítani. A határozati javaslatot annyiban módosítanám, hogy az utolsó sorban szerepel: "...közös megegyezéssel történő felmondásához hozzájárul" kiegészülne azzal, hogy a jelenlegi intézményfenntartóval történt előzetes megbeszélés alapján. Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 323/2012. (XI. 21.) számú határozat A Semsey Andor Múzeum vonatkozásában megkötött együttműködés megállapodás felmondása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva a Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat, másrészről Balmazújváros Város Önkormányzata között április 25- én kelt együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő felmondásához hozzájárul a jelenlegi intézményfenntartóval történt előzetes megbeszélés alapján. Felelős: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyző 12. napirend: Előterjesztés az 1. számú házi gyermekorvosi körzet és az ehhez tartozó iskolaorvosi szolgálatok további működtetése tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester Dr. Tiba István polgármester: Sajnos, hogy ilyen előterjesztést kell tárgyalnunk, hiszen egy tragikus eset történt, Dr. Veres Klára elhunyt. Az élet azonban nem áll meg, az 19

20 önkormányzatunknak gondoskodnia kell a gyermekorvosi szolgáltatás biztosításáról arra az átmeneti időre is, amíg a család eldönti, hogy kivel kívánja a továbbiakban ezt végeztetni, tehát értékesíti a praxist. Viszont, amíg ez nem történik meg, addig biztosítani kell a városban az önkormányzatunknak, illetve az önkormányzatunk intézményének a VESZ Kft-nek a gyermekorvosi körzet működtetését. Bizottsági véleményt kérek. Szarvas Endre: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Egyik bizottsági tagunk vetette fel, hogy valamilyen tájékoztatást kapjanak az ebbe a körzetbe tartozó betegek szülei, hogyan lesz megoldva a helyettesítés. Dr. Tiba István polgármester: Ilyen esetben a jelenleg ellátást nyújtó orvosoknak kell tájékoztatni a lakosságot arról, hogyan helyettesítik a kollégájukat, pláne ilyen okok miatt. Nem hiszem, hogy az önkormányzat lenne az, akinek erővel innen meg kellene határoznia, hogy milyen formában, ki és mikor helyettesít. Én tartom annyira intelligenseknek az orvosokat, hogy meg tudják ezt arra az átmeneti időszakra oldani, amíg erre szükség van. Amikortól az önkormányzatunknak kell ebbe belépni, akkor természetesen be fog lépni, hiszen az előterjesztés arról készült. További kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 324/2012. (XI. 21.) számú határozat Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet és az ehhez tartozó iskolaorvosi szolgálatok további működtetése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) és (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva felkéri Dr. Kiss Tamást, a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1. számú gyermekorvosi körzet, valamint az ehhez tartozó iskolaegészségügyi ellátás feladataira vonatkozóan a Kft. működési engedélyének módosítását kezdeményezze a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Népegészségügyi Intézeténél. A működési engedély birtokában kössön finanszírozási szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatalával. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Tiba István polgármester 13. napirend: Előterjesztés a Nyitnikék Óvoda további fenntartása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-i

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl:

Jegyzıkönyv. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl: Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2011. február 7-ei együttes ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről Rendelet: Határozatok: 21/2015. (VII.10.) 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158/2015. (VII.09.) 2 J E

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2011. április 19-i nyílt üléséről.

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 109-26 /2010. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Képviselő-testülete 2010. november 25. napján megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 június 27-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben