J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i munkaterv szerinti nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Veres Margit polgármester Blaskó Sándor, Csonka-Kis Pál, Demeter Pál, Iszák László, Koroknai Imre, Oláh Ferenc, Szabóné Sándor Judit, Szarvas Endre, Tóth Attila, Varga László képviselők. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző, Dr. Bencsik Judit aljegyző, Vágnerné Szilágyi Ilona, Emődi Sándor, Csiha Gábor osztályvezetők. Továbbá: Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről: Will Csaba ügyvezető Magyar Vöröskereszt Balmazújváros Területi Szervezet részéről: Dr. Orcsik István elnök, Szatmári Margit területi vezető Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részéről: Molnár László tű. alezredes Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről: Gencsi Zoltán ügyvezető Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. részéről: Dr. Kiss Tamás ügyvezető BalmazInterCOM Kft. részéről: Hegedüs Tibor ügyvezető Balmazújváros Sport Kft. részéről: Murák László ügyvezető Önkormányzati Tűzoltóság részéről: Báthory Péter parancsnok Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény részéről: Vezendi Andrásné intézményvezető Lengyel Menyhért Városi Könyvtár részéről: Molnárné Nemes Margit könyvtárvezető Balmazújvárosi Általános Iskola részéről: Molnárné Kiss Mária igazgató Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola részéről: Nagy Sándor igazgató dr. Veres Margit polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit Balmazújváros Város Önkormányzat május 27. napjára összehívott munkaterv szerint képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. A napirenddel kapcsolatban annyi módosításom lenne, hogy Dr. Orcsik István a Vöröskereszt területi elnöke kérte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt a Vöröskereszt beszámolóját tárgyaljuk a polgármesteri jelentés után. Ki az, aki a módosítással fogadja el a napirendi pontokat?, és elfogadta az alábbi napirendet: N y i l v á n o s ü l é s: 1. Polgármesteri jelentés Előadó: dr. Veres Margit polgármester 2. Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Balmazújváros Területi Szervezetének munkájáról Előadó: Dr. Orcsik István területi vezetőség elnöke, Szatmári Margit területi vezető 1

2 3. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Előadó: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző 4. Az Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok mérlegbeszámolójának elfogadása tárgyában Előadók: a társaságok ügyvezető igazgatói 5. Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működéséről szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában 6. Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft évi működéséről Előadó: HHG Kft. ügyvezetője 7. Előterjesztés a Balmazújvárosi Kutya- és Ideiglenes Állatotthon Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában 8. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában 9. Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft május 29-i taggyűlésére álláspont kialakítása tárgyában 10. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában 11. Előterjesztés a 4. számú gyermek háziorvosi körzet működtetőjével feladat-ellátási szerződés megkötése tárgyában 12. Előterjesztés a Balmazújváros, Sporttér u. 8. szám alatti edzőcsarnok pályázatához beruházás előkészítéséhez kiviteli tervekre és egyéb járulékos költségekre forrás biztosítása tárgyában 13. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények működtetése tárgyában 14. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt évi gazdálkodásáról, valamint beszámolóiról szóló jelentések és beszámoló elfogadása tárgyában Z á r t ü l é s: 1. Előterjesztés a szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérletének meghosszabbítása tárgyában 1. napirend: Polgármesteri jelentés Előadó: dr. Veres Margit polgármester dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést, Aki elfogadja a polgármesteri jelentést, kérem, hogy jelezze. 2

3 123/2015. (V. 27.) számú határozat A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. 2. napirend: Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Balmazújváros Területi Szervezetének munkájáról Előadó: Dr. Orcsik István területi vezetőség elnöke, Szatmári Margit területi vezető dr. Veres Margit polgármester: Köszöntöm Dr. Orcsik István területi vezetőségi elnököt és Szatmári Margit területi vezető asszonyt. Van-e kiegészítenivaló a tájékoztatóval kapcsolatban? Dr. Orcsik István elnök, Magyar Vöröskereszt Balmazújvárosi Területi Szervezet: Megtiszteltetés számomra, hogy városunk vezető testülete érdeklődésével megtisztel bennünket, hiszen bizottsági ülésen is elmondtam, hogy még a rendszerváltás előtt volt a korábbi tájékoztatási lehetőségünk. Ez évben volt lehetőségünk, hogy először rendeztünk megyei vöröskeresztes rendezvényt városunkban, illetve térségi jelleggel is. Nagyon sok segítséget kaptunk a városban. Meg szeretném köszönni, hogy folyamatosan és megfelelő színvonalon kapunk helyiséget, tehát irodát tudunk működtetni a városban. Az oktatási intézmények támogatását, mint önkormányzati érdekeltségű szerveknek is köszönjük a segítségüket, kiemelve a Veres Péter Gimnázium és Szakközépiskolát, ahol nagyon aktívak véradás tekintetében is és egyéb elsősegélynyújtásban is. Nagyon komoly segítséget jelent számunkra a közmunkásoknak a biztosítása, hiszen abban a helyzetben vagyunk, hogy a balmazújvárosi munkatársak megyei szinten is nagyon komolyan bekapcsolódnak a megye munkájába, tehát azt kell, hogy mondjam, szinte bérelt helyünk van a megyei apparátusban. A megyei elsősegélynyújtó koordinátorunk Zákány Katalin, a megyei véradó szervezőnk Szatmári Margit. A balmazújvárosiak az országos és a megyei szervezetben is kiemelten szerepelnek, az országos küldött részt vesz a Magyar Vöröskereszt országos etikai bizottságának és így minden országos rendezvényének etikai felügyelője a balmazújvárosi vöröskereszttől kerül ki. Mi, akik régóta részt veszünk a vöröskeresztben, emlékszünk rá, hogy a Tiszta udvar-rendes ház mozgalom tulajdonképpen vöröskeresztes kezdeményezésre indult annak idején. Hálásak vagyunk és örülünk nekik, hogy az önkormányzatunk felkarolta ezt a kezdeményezést, csak ez a vöröskeresztes jelleg egy picit háttérbe szorult, tehát mi a mozgalmi segítségünket felajánljuk. Régen volt együttműködési megállapodás a vöröskereszt és az önkormányzat között, ezen is el lehet gondolkodni. dr. Veres Margit polgármester: Ezúton is szeretnénk az önkormányzat nevében megköszönni a vöröskereszt munkáját, amelyet Balmazújvároson végeznek. További sok sikert kívánunk a munkájukhoz, és természetesen a felvetéseket fogjuk tárgyalni. Bizottsági véleményt kérek. 3

4 Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és öt igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. dr. Veres Margit polgármester: Ki az, aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, hogy jelezze. 124/2015. (V. 27.) számú határozat A Magyar Vöröskereszt Balmazújváros Területi Szervezet munkájáról szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Balmazújváros Területi Szervezet munkájáról szóló tájékoztatóját elfogadja. 3. napirend: Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Előadó: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Csonka-Kis Pál képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta a tájékoztatót és négy igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki egyetért a tájékoztatóval kérem, hogy jelezze. 125/2015. (V. 27.) számú határozat Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról szóló tájékoztatót elfogadja. 4. napirend: Az Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok mérlegbeszámolójának elfogadása tárgyában Előadók: a társaságok ügyvezető igazgatói dr. Veres Margit polgármester: Ismét eltelt egy év és az önkormányzat tulajdonában levő gazdasági társaságoknak a beszámolóit tárgyalni kell a Képviselő-testületnek, illetve döntést kell hozni annak elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról ahhoz, hogy hivatalosan is ezek a 4

5 dokumentumok feltölthetőek legyenek a különböző honlapokra és el tudjuk juttatni azokhoz a szervezetekhez, akik ezt nyilvántartják. Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivaló a Képviselő-testület számára a gazdasági társaságok vezetői részéről? Hegedüs Tibor ügyvezető, BalmazInterCOM Kft.: A Pénzügyi Bizottságon is jeleztem, hogy pontatlanságokat észleltünk a mérlegben, de ezt saját erőnkből nem tudtuk kijavítani. A felmerült kérdésre sem tudok pillanatnyilag válaszolni, egy belső, illetve egy külső vizsgálatot kezdeményeztünk ebben az ügyben könyvvizsgáló részvételével. Nem tudjuk, hogy ez fogja-e a mérleg eredményét változtatni. Egyelőre ezzel kérném elfogadni a mérlegbeszámolónkat. dr. Veres Margit polgármester: A BalmazInterCOM Kft. mérlegbeszámolóját levesszük a Képviselő-testület napirendi pontjai közül, hiszen, ha pontatlanság van benne, akkor nem fogadja el a Képviselő-testület. Úgy gondolom, hogy a mai nap folyamán szükséges ehhez a kiegészítéseket beszerezni és legkésőbb június 1-én szavazhat erről a Képviselő-testület, hiszen május 31-ig el kell fogadni, akár a hétvégén is képviselő-testületi ülést tartunk, hogy ezt meg tudjuk tárgyalni. Kérem az ügyvezető urat, hogy egyeztessen a könyvelővel ezekről a kérdésekről és ezt most levetetem napirendi pontok közül azzal, hogy megszavaztatom a Képviselőtestülettel, hogy a BalmazInterCOM Kft. beszámolóját a Képviselő-testület most nem tárgyalja, hanem egy következő képviselő-testületi ülésre kérjük, hogy szíveskedjen előterjeszteni. Hegedüs Tibor ügyvezető, BalmazInterCOM Kft.: Úgy gondolom, hogy könyvvizsgáló bevonásával hosszasabb lesz a vizsgálat, ezért kérném, hogy ebben a formában fogadjuk el azzal, hogy nem tudjuk, hogy milyen hiba van benne. dr. Veres Margit polgármester: Törvénysértő beszámolót a Képviselő-testület nem tud elfogadni, tehát nem fogjuk elfogadni, ezért levesszük a napirendi pontok közül. Hegedüs Tibor ügyvezető, BalmazInterCOM Kft.: Nem érem el a könyvvizsgálót. dr. Veres Margit polgármester: Úgy gondolom, hogy minden gazdasági társaság vezetőjének a felelőssége, hogy rendesen kerüljön előterjesztésre a beszámoló. Ki az, aki támogatja, hogy a BalmazInterCOM Kft. mérlegbeszámolóját a Képviselő-testület vegye le napirendi pontjai közül? 126/2015. (V. 27.) számú határozat Az Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok mérlegbeszámolójának elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában lévő BalmazInterCOM Kft évi mérlegbeszámolóját leveszi napirendi pontjai közül. 5

6 dr. Veres Margit polgármester: A BalmazInterCOM Kft. beszámolójának a tárgyalását levette a Képviselő-testület a napirendi pontok közül és egy következő képviselő-testületi ülésre kérjük, szíveskedjenek előterjeszteni. Bizottsági véleményt kérek. Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta a mérlegbeszámolókat és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Én egyesével teszem fel szavazásra, hiszen minden egyes gazdasági társaság önállóan kell, hogy benyújtsa a mérlegbeszámolóját. Ki az, aki egyetért a Városgazdálkodási Kft. mérlegbeszámolójával? 127/2015. (V. 27.) számú határozat Az Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok mérlegbeszámolójának elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában lévő Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft évi mérlegbeszámolóját elfogadja. dr. Veres Margit polgármester: Ki az, aki egyetért a VESZ Kft. beszámolójával? 128/2015. (V. 27.) számú határozat Az Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok mérlegbeszámolójának elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában lévő Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolóját elfogadja. dr. Veres Margit polgármester: Ki az, aki egyetért a Balmazújváros Sport Kft. beszámolójával? 129/2015. (V. 27.) számú határozat 6

7 Az Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok mérlegbeszámolójának elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában lévő Balmazújváros Sport Kft évi mérlegbeszámolóját elfogadja. 5. napirend: Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működéséről szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában dr. Veres Margit polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valamilyen kiegészítenivalója intézményvezető asszonynak? Vezendi Andrásné intézményvezető, Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény: Tisztelt képviselő-testület! Kollegáimmal igyekeztünk az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény beszámolóját teljeskörűen összeállítani az Önök részére. Azt gondolom, hogy egy olyan beszámolót sikerült elkészítenünk, amely valóban megmutatja az elmúlt év és az azt megelőző évek következetes szakmai munkáját és annak az eredményét. Mégis szeretnék egy kiegészítést tenni, illetve a figyelmet ráirányítani egy olyan jelentős pontra az óvodapedagógusok életében, ami a pedagógus életpálya és a minősítési eljárásokhoz kapcsolódik. A pedagógus 1., pedagógus 2. és a mesterpedagógus fokozat érhető el jelenleg a pedagógusok minősítési eljárás folyamatában. Az Egyesített Óvodában két kolleganő mesterpedagógusi fokozatot ért el az elmúlt néhány hónapban. Ők országos szakértőként és országos szaktanácsadóként dolgozhatnak tovább és segíthetik minden Magyarországon lévő óvodának és óvodapedagógusnak a munkáját. Továbbá három óvodapedagógusunk pedagógus 2. minősítési eljárás folyamatában vettek részt és a pedagógus kollegák közül ketten 100%-ban megfeleltek ennek a minősítési eljárási folyamatnak. Nagyon büszke vagyok a kollegáimra és azt gondolom, hogy az elmúlt évek küzdelmes, nagyon sok módszertani újítás bevezetésével, szakmai minőségi munkánk fejlődésével volt elérhető ez az eredmény. Köszönjük szépen ehhez a támogató hozzájárulásukat. dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta a beszámolót és öt igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Ki az, aki elfogadja a beszámolót? Kérem, hogy jelezze. 130/2015. (V. 27.) számú határozat Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működéséről szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában 7

8 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működéséről szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintett intézmény vezetőjét tájékoztassa. Határidő: május 30. Felelős: dr. Veres Margit polgármester dr. Veres Margit polgármester: Ezúton is szeretnék gratulálni a minősített pedagógusoknak. Nagyon jó munkát, és sok sikert kívánok az intézmény minden dolgozójának. A Képviselőtestület természetesen támogatja intézményeit minden téren és látva azt, hogy az intézmény plusz feladatokat vállal a város életében, szervezi azokat a programokat, amelyek az egész várost érintik, ezért természetesen köszönjük a pedagógusok munkáját, akár a május 1-jei rendezvényekre gondolunk, akár a következő gyermeknapra. Büszkék vagyunk azokra a pedagógusainkra, akik országos szakértőként dolgoznak, hiszen Balmazújváros hírét így el tudják vinni az egész országban. 6. napirend: Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft évi működéséről Előadó: HHG Kft. ügyvezetője dr. Veres Margit polgármester: Köszöntöm testületi ülésünkön Will Csaba ügyvezető urat. Van-e kiegészítenivalója az ügyvezető úrnak? Will Csaba ügyvezető, Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.: Tisztelt Képviselőtestület! Az Önök előtt rejlő beszámoló egy éves üzleti jelentésből, egy éves beszámolóból és annak kiegészítő mellékleteiből áll. Tegnap a Pénzügyi Bizottsági ülésen végig tárgyaltuk az egész anyagot, két kérdésre kértem haladékot a mai napra, amire nem tudtam válaszolni. Az egyiket a polgármester asszony és az elnök úr tette fel, miszerint vannak olyan ingatlanok, amelyek nem kapták meg időben a márciusi és áprilisi számlákat. Egy teljesen új számlázási rendszerre állt át a cég. Korábban négyhavi számlát küldtünk két fele osztva fizetési határidővel, ez azonban az új Ptk. szerint már nem lehetséges, ezért kéthavonta kapnak a lakosok teljesítéshez képest számlát. A mi rendszerünk azt igazolja vissza, hogy május 10-én az utolsó számlát is kézbesítettük. Amennyiben ez mégsem áll fenn, akkor kérem polgármester asszonyt, hogy ezt jelezze és akkor ennek az adatbázisát össze tudjuk vezetni. A második kérdés lakossági fórumokon vetődött fel, hogy tudnánk-e a téli időszakban sűríteni, illetve fenntartani a zöldhulladék szállítását. Én azóta a logisztikát megnéztem, erre kapacitás van, jelenleg hatásköröm erre nincs. Kérem polgármester asszonyt, hogy a pénteki közgyűlésen ezt vesse fel. Én azt gondolom, hogy a közgyűlés ezt el fogja fogadni. dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és hat igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Ki az, aki elfogadja a tájékoztatót? Kérem, hogy jelezze. 8

9 131/2015. (V. 27.) számú határozat A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft évi működéséről szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft évi működéséről szóló tájékoztatóját elfogadja. 7. napirend: Előterjesztés a Balmazújvárosi Kutya- és Ideiglenes Állatotthon Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Bizottságunk tárgyalta az előterjesztést, sajnos nem volt jelen az egyesület vezetője, pedig nagyon sok kérdést tettünk volna fel, de a bizottság ennek ellenére elfogadásra javasolja a beszámolót a Képviselő-testületnek. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Demeter Pál képviselő: Szeretném megjegyezni, hogy egy ilyen helyzetben illő lenne megjelenni az egyesület képviselőjének mind a bizottsági ülésen, mind pedig a képviselő-testületi ülésen. Ha valamilyen ok miatt a bizottsági ülés tekintetében hiányzott, minimum lenne azt, hogy képviselő-testületi ülésen megjelenjen. Még ha egyet is tudok érteni a beszámolóval a tartózkodásommal szeretném azt kifejezni, hogy illő lenne az egyesület képviselőjének megjelenni a testületi ülésen. dr. Veres Margit polgármester: A tegnapi bizottsági ülés előtt jelezte elnök asszony, hogy nem tud részt venni, most nem jelzett semmit felénk. Nem önkormányzati fenntartású az egyesület, ráhatással sajnos nem lehetünk, a meghívót elküldte a Hivatal pénteki napon számára, kötelezni nem tudtuk, hogy vegyen részt. Természetesen tudom, hogy sok kérdés merült fel. Ezeket a kérdéseket, amelyek folyamatosan érkeznek a hivatalhoz, képviselőkhöz, folyamatosan továbbítjuk nekik. Írásban fogjuk tájékoztatni őket azokról a problémákról, amik felvetődtek és újra tárgyalható az együttműködése az önkormányzatnak az egyesülettel, amennyiben úgy látja jónak bármely képviselő és kezdeményezi ennek a tárgyalását. Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. El fogjuk juttatni azokat a problémákat, amelyeket a lakosság jelzett a hivatal, és önkormányzati képviselő felé és felhívjuk a figyelmüket, hogy fokozottabban lássák el azt a feladatukat, amely az együttműködési megállapodásban szerepel. Aki elfogadja a BUKSI Egyesület beszámolóját, kérem, hogy jelezze. 11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 1 képviselő nemmel szavazott, 3 képviselő tartózkodott 9

10 132/2015. (V. 27.) számú határozat A Balmazújvárosi Kutya- és Ideiglenes Állatotthon Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Kutya- és Ideiglenes Állatotthon Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesület vezetőjét tájékoztassa. Határidő: május 30. Felelős: dr. Veres Margit polgármester 8. napirend: Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményeket kérek. Csonka-Kis Pál képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslat minden pontját négy igennel, illetve a rendelet-tervezetet szintén négy igennel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a beszámolót és a hozzátartozó határozati javaslatot, illetve a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet öt igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a beszámolót és a hozzátartozó határozati javaslatot és a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet hét igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Először az 1. pontban foglaltakat teszem fel szavazásra. Ki az, aki elfogadja? Kérem, hogy jelezze. 133/2015. (V. 27.) számú határozat A évi költségvetés teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -a alapján beterjesztett évi költségvetés teljesítéséről szóló 10

11 beszámolót elfogadja. Határidő: Felelős: folyamatos dr. Veres Margit polgármester dr. Veres Margit polgármester: A 2. pontban foglaltakat teszem fel szavazásra. Ki az, aki elfogadja? Kérem, hogy jelezze. 134/2015. (V. 27.) számú határozat A évi költségvetés teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 86. (5) bekezdése alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát jóváhagyja úgy, hogy a évi pénzmaradványból kizárólag a kötött pénzmaradvány feletti felhasználás jogát hagyja az intézménynél, a szabad pénzmaradványt elvonja, annak felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Határidő: Felelős: folyamatos dr. Veres Margit polgármester dr. Veres Margit polgármester: A 3. pontban foglaltakat teszem fel szavazásra. Ki az, aki elfogadja? Kérem, hogy jelezze. 135/2015. (V. 27.) számú határozat A évi költségvetés teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 49. (3a) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja. Határidő: május 27. Felelős: dr. Veres Margit polgármester dr. Veres Margit polgármester: Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet?, így a Képviselő-testület elfogadta a évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetet és megalkotta az alábbi 13/2015. (V. 27.) számú rendeletet. 11

12 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 21. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerinti részletezésben e Ft-tal, a finanszírozási bevételeket e Fttal fogadja el. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetési kiadásait a 3. mellékletben részletezettek szerint e Ft-tal, a finanszírozási kiadásokat e Fttal fogadja el. A kiadáson belül a beruházási kiadásait e Ft-tal, felújítási kiadásait e Ft-tal hagyja jóvá az 5. melléklet szerint. 2. Az önkormányzatnak általános tartaléka év végén e Ft. A céltartalék összege e Ft, melyet a 7. melléklet részletez. 3. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 11. melléklet tartalmazza. 4. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 10. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. (2) Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulását, elhasználódásának mértékét a 13. sz. melléklet részletezi. 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványát a 16. melléklet szerint e Ft-tal hagyja jóvá. A költségvetési szervek a e Ft kötött 12

13 maradványaikat felhasználhatják. Az intézmények e Ft szabad maradványát az önkormányzat elvonja. (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatásával való elszámolás során az önkormányzatot e Ft többlettámogatás illeti meg. (3) Az önkormányzat pénzeszköz változásának alakulását a 15. sz. melléklet tartalmazza. 7. (1) A Képviselő-testület az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekről szóló tájékoztató adatokat a 8/1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az európai uniós forrásokkal támogatott működési kiadásokról szóló tájékoztató adatokat a 8/2. melléklet szerint fogadja el. 8. (1) Az önkormányzat adósságállományát lejárat és a Stabilitási törvény 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 14. melléklet tartalmazza. 9. (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselőtestület dönt. (2) A létrejött hiányt elsősorban bevételi többletből kell fedezni, másodsorban hitelből, kötvénykibocsátásból. (3) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel. 10. (1) Ez a rendelet május 28-án lép hatályba. (2) Hatályát veszti a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 13.) rendelet és az ezt módosító 15/2014. (IX. 10.), 23/2014. (XII. 17.), 7/2015. (III. 09.) számú rendeletek. Balmazújváros, május 27. dr. Veres Margit polgármester Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző 13

14 9. napirend: Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft május 29-i taggyűlésére álláspont kialakítása tárgyában dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A beszámoló tekintetében hét igen szavazattal az a./ alternatívát támogatja a bizottság, az üzleti terv tekintetében szintén hét igen szavazattal az a./ alternatívát támogatja a bizottság. Az állásfoglalás ügyében, tehát az ügyvezető ügyében öt igen, egy nem és egy tartózkodás mellett a b./ alternatívát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a bizottság. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. A bizottság véleményét fogom feltenni szavazásra. Ki az, aki elfogadja az a./ alternatívát? Kérem, hogy jelezze. 136/2015. (V. 27.) számú határozat A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, valamint a május 29-i taggyűlésére álláspont kialakítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft május 29. napjára összehívott taggyűlésének napirendjével összefüggésben az alábbi döntést hozza: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja a évi gazdasági beszámoló elfogadása megnevezésű napirendi pontot. dr. Veres Margit polgármester: Ki az, aki egyetért a II. pont a./ alternatívájával? 137/2015. (V. 27.) számú határozat A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, valamint a május 29-i taggyűlésére álláspont kialakítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft május 29. napjára összehívott taggyűlésének napirendjével összefüggésben az alábbi döntést hozza: 14

15 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja A évi üzleti terv megnevezésű napirendi pontot. dr. Veres Margit polgármester: Ki az, aki egyetért a III. pont b./ alternatívájával? 11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 9 képviselő igennel szavazott, 2 képviselő tartózkodott 138/2015. (V. 27.) számú határozat A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, valamint a május 29-i taggyűlésére álláspont kialakítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft május 29. napjára összehívott taggyűlésének napirendjével összefüggésben az alábbi döntést hozza: A Képviselő-testület nem támogatja az előterjesztésben leírtakat, azaz a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének indítványát, melyet a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft május 29-ei taggyűlésére nyújtott be a társaság ügyvezetőjének Will Csaba (anyja neve: Albert Mária) 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 39/B. sz. alatti lakos visszahívására, a társaság másik ügyvezetőjének Kathy Zsigmond (anyja neve: Varga Mária) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy u sz. alatti lakos önálló cégjegyzési jogosultsággal történő felruházására vonatkozóan. A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert az előbbiekben megfogalmazott taggyűlési határozati javaslat elfogadására. Határidő: május 29 Felelős: dr. Veres Margit polgármester 10. napirend: Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában dr. Veres Margit polgármester: Köszöntöm a testületi ülésen Molnár László tü. alezeredes urat. Megadom a szót a beszámoló kiegészítésére. Molnár László tű. alezredes: Tisztelt Képviselő-testület! Írásbeli beszámolómat a következőkkel szeretném kiegészíteni. A beszámoló a vonatkozó belügyminisztériumi rendelet, illetve az OKF szabályzat alapján készült el, ez a terület általános képét festi. A helyi sajátosságokra nem tér ki és erre szeretnék kitérni. Balmazújvárosban a balmazújvárosi Önkormányzati Tűzoltóság látja el a terület mentő tűzvédelmét. Beszámolómból is kiderül, hogy gyakorlatilag a területen 80%-ban önálló beavatkozást hajtanak végre, nagyobb tűzesetekhez, káresetekhez érkezik segítség hivatásos egységektől. Szeretném megköszönni az Önkormányzati 15

16 Tűzoltóság munkáját, illetve a Képviselő-testület támogatását, hogy az Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság megfelelően tudjon működni. dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést alezredes úr jelenlétében és öt igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. dr. Veres Margit polgármester: Meg szeretném köszönni balmazújvárosi Önkormányzati Tűzoltóság minden tűzoltójának a munkáját. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat maximálisan együtt tud működni a helyi tűzoltósággal, illetve a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség minden dolgozójával. Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki egyetért a beszámolóval, kérem, hogy jelezze. 139/2015. (V. 27.) számú határozat A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 30. (5) pontjára figyelemmel a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 11. napirend: Előterjesztés a 4. számú gyermek háziorvosi körzet működtetőjével feladat-ellátási szerződés megkötése tárgyában dr. Veres Margit polgármester: Egy korábbi képviselő-testületi ülésen már döntött előzetesen az önkormányzat Képviselő-testülete a 4. számú háziorvosi körzet működtetőjének támogatásával kapcsolatban, amelyet az indokol, hogy Dr. Fehér András, aki korábban a balmazújvárosi 4. számú gyermek háziorvosi körzetet működtette, a szerződését megszüntetni kívánta Balmazújváros Város Önkormányzatával. Nem az önkormányzat működésével kapcsolatban, nem a balmazújvárosi tevékenységgel kapcsolatban, hanem teljesen magán okból kérte a szerződés megszüntetését, tekintettel arra, hogy Fehér doktor a családjával más megyébe költözik és onnan nem tudta volna ellátni ezt a tevékenységét. Természetesen mivel ez a praxis Fehér doktor úrnak a tulajdona, ezért az értékesítéséről, illetve az utódjának a megtalálásáról ő dönthetett. Szerencsére egy olyan gyermekorvost talált, aki gyermek allergológus és Hajdú-Bihar megyében egyedül álló módon ő az egyetlen, így a Városi Egészségügyi Szolgálatnál a szakrendelést is tudja működtetni. Az előterjesztés is tartalmazza a leendő működtetővel 16

17 megkötendő feladat-ellátási szerződést, illetve tartalmazza azt, hogy Dr. Fehér András doktor úrnak elfogadjuk a felmondását és megszünteti vele a Képviselő-testület a szerződést. Bizottsági véleményt kérek. Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslat mindkét pontját öt igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Először az 1. pontban foglaltakról kezdeményezek szavazást, amelyben a 4. számú gyermek háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésével megbízott ARS HUMANA Bt.-vel, - amelyet Dr. Fehér András képvisel - kötött megbízási szerződést június 30. napi hatállyal megszünteti. Ki az, aki ezt elfogadja? Kérem, hogy jelezze. 140/2015. (V. 27.) számú határozat A 4. számú gyermek háziorvosi körzet működtetőjével feladat-ellátási szerződés megkötése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában biztosított jogkörében eljárva Balmazújváros város 4. számú gyermek háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésével megbízott ARS HUMANA Bt.-vel (képviseli: Dr. Fehér András) kötött megbízási szerződést június 30. napi hatállyal megszünteti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés felmondásának aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Veres Margit polgármester dr. Veres Margit polgármester: Az önkormányzat Képviselő-testülete ezúton is szeretné megköszönni Dr. Fehér Andrásnak a gyermekek körében végzett munkáját. Sok sikert kívánunk a következő háziorvosi körzetében. A 2. pontban a Képviselő-testület Dr. Spicze Tímea Anikó személyes közreműködésével a KINDER-PRAXIS Kft.-t bízza meg július 1. napjától határozatlan időre a 4. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésével. Ki az, aki ezt elfogadja? Kérem, hogy jelezze. 17

18 141/2015. (V. 27.) számú határozat A 4. számú gyermek háziorvosi körzet működtetőjével feladat-ellátási szerződés megkötése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva Balmazújváros város 4. számú gyermek háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésével Dr. Spicze Tímea Anikó személyes közreműködésével a KINDER-PRAXIS Kft.-t bízza meg július 1. napjától határozatlan időre. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a feladatellátásra vonatkozó szerződést a melléklet szerinti formában és tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Veres Margit polgármester 12. napirend: Előterjesztés a Balmazújváros, Sporttér u. 8. szám alatti edzőcsarnok pályázatához beruházás előkészítéséhez kiviteli tervekre és egyéb járulékos költségekre forrás biztosítása tárgyában dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot hét igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? Kérem, hogy jelezze. 142/2015. (V. 27.) számú határozat A Balmazújváros, Sporttér u. 8. szám alatti edzőcsarnok pályázatához beruházás előkészítéséhez kiviteli tervekre és egyéb járulékos költségekre forrás biztosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú Balmazújváros, Sporttér u. 8. szám alatti ingatlanon tervezett labdajátékok edzőcsarnok beruházás előkészítéséről az alábbiakban határoz: 18

19 Az edzőcsarnok kiviteli terveinek készítéséhez, a támogatási források megteremtéséhez, közbeszerzési eljárás előkészítéséhez a Képviselő-testület a évi költségvetésében eft + ÁFA forrást biztosít, a beruházás előkészítésével kapcsolatos járulékos költségekre (hatósági díjak, közmű csatlakozás és közmű költség díjai) további 600 eft + ÁFA összeget. A szükséges forrást a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési tartalék terhére biztosítja. Felhatalmazza a Képviselő-testület dr. Veres Margit polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. Felkéri továbbá a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős: május 27. és folyamatos dr. Veres Margit polgármester Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző 13. napirend: Előterjesztés az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények működtetése tárgyában dr. Veres Margit polgármester: Mint ahogy tudja a Képviselő-testület is, állami fenntartású az általános iskola, illetve a művészeti iskola Balmazújvároson, viszont a működtetést az önkormányzat Képviselő-testülete vállalta egy korábbi döntésével. Ezt meg kell erősítenie a Képviselő-testületnek, hogy szeptember 1-től továbbra is el kívánja látni a működtetői feladatokat Balmazújváros Önkormányzata területén. A szándékot 2012-ben kifejezte a Képviselő-testület, a működtetés során úgy gondolom, hogy együtt tud működni az önkormányzat és önkormányzat intézményei, illetve az állami fenntartási általános iskola és művészeti iskola. A problémákat közösen orvosolni tudjuk és a működtetés zökkenőmentesen zajlott az elmúlt időszakban. Reméljük, hogy a jövőben is így lesz. Bizottsági véleményt kérek. Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és öt igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Ki az, aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja? Kérem, hogy jelezze. 143/2015. (V. 27.) számú határozat Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények működtetése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 76. (4) bekezdésében foglaltak alapján kinyilvánítja azon szándékát, hogy a működtetői feladatokat a helyi 19

20 önkormányzati képviselők választását követő év szeptember 1-jétől el kívánja látni a Balmazújvárosi Általános Iskola és a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében. A Képviselő-testület felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a határozatot küldje meg további intézkedés céljából a fenntartó részére. Határidő: június 15. Felelős: dr. Veres Margit polgármester 14. napirend: Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt évi gazdálkodásáról, valamint beszámolóiról szóló jelentések és beszámoló elfogadása tárgyában dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek. Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot hét igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Ki az, aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja? Kérem, hogy jelezze. 144/2015. (V. 27.) számú határozat A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt évi gazdálkodásáról, valamint beszámolóiról szóló jelentések és beszámoló elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva elfogadja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Igazgatósága évi gazdálkodásról szóló, Felügyelőbizottsága valamint Könyvvizsgálója évi éves beszámolóról szóló jelentéseit, valamint a számviteli törvény szerinti évi beszámolót. Határidő: Felelős: azonnal dr. Veres Margit polgármester I n t e r p e l l á c i ó Demeter Pál képviselő: A városközpontban található közlekedési lámpákkal kapcsolatosan szeretnék kérdezni, illetve ezzel kapcsolatosan lenne egy javaslatom. Nagyon sok lakossági megkeresés érkezett hozzám, illetve saját tapasztalatokat is gyűjtöttem ezzel kapcsolatosan. Mint tudjuk a közlekedési lámparendszer este nyolc órakor kerül kikapcsolásra a városközpontban, azonban a forgalmat figyelve észrevehető, hogy délután hat órától kezdve jelentősen megcsappan a belvárosban lévő gépjárműforgalom. Nagyon sokszor megfigyelhető az, hogy a lámpáknak 20

21 köszönhetően úgy torlódnak fel bizonyos irányokból érkező gépjárművek, hogy úgy állnak a piros lámpánál, hogy nincs is forgalom, nincs kire várniuk. Én azt gondolom, ha korábbi időpontban kerülnének kikapcsolásra ezek a lámpák, akkor jóval élhetőbb lenne a városnak a közlekedése, gépjárműforgalma ebben az időintervallumban. Én egy olyan javaslatot szeretnék tenni, hogy már este hat órakor kerüljenek ezek a lámpák kikapcsolásra, illetve azt is szeretném megjegyezni, - ezt most pünkösd hétfőn tapasztaltam - hogy célszerű lenne ünnepnapokon is kikapcsolni ezeket a lámpákat. Meg szeretném kérdezni polgármester asszonytól, hogy van-e lehetőség arra, hogy a közlekedési lámpákat korábban kapcsolják ki? dr. Veres Margit polgármester: A kérdésére válaszolva, a lámpák fenntartójával folyamatosan egyeztet a Hivatal. Mérték a forgalmat, illetve a forgalomszámlálást elvégezték. Valóban látszik az, hogy változik a beállítása a lámpáknak, próbálnak rajta igazítani. Jelezni fogjuk ezt is. Az önkormányzat nem nyúlhat a lámpákhoz, központilag lehet a lámpákat irányítani és a Magyar Közút az, aki a fenntartási feladatokat végzi. Természetesen fogjuk ezeket jelezni, hiszen nagyon sok jelzés érkezik valóban a lámpákkal kapcsolatban. Bár úgy gondolom, hogy biztonságot is nyújt. Amennyiben nincs további interpellációra igény, én szeretném elmondani, hogy a tegnapi napon nyílt meg a Semsey Andor Múzeumban a Picasso kiállítás. Nagyon színvonalas tárlatot láthat Balmazújváros lakossága és a Balmazújvárosra látogatók. Úgy gondolom, hogy egyedülálló az a kiállítási anyag, ami Balmazújvárosra érkezett és az országban kizárólag Balmazújvároson és Budapesten lesz majd megtekinthető. Tegnapi napon aláírásra került Shagal és Dix képeire vonatkozóan egy együttműködési megállapodás a gyűjtő társasággal. Karácsonykor lesz egy bibliai témájú kiállítás a kastélyban, illetve jövő évben tavasszal egy újabb nagyszabású kiállítás nyílik Balmazújvároson. Aki teheti, nézze meg a kastélyban a kiállítást, hiszen este nyolc óráig van nyitva a kastély és megtekinthető a tárlat. Szeretnék tájékoztatni mindenkit arról is, hogy lesz városi gyermeknap, vasárnap a gyerekeket különböző gyermekprogramok várják, koncertek és egy jó családi napot tudnak együtt eltölteni, hiszen kiváló szórakozási lehetőség lesz ez mindenki számára. A testületi ülésünk nyilvános részét bezárom, zárt ülésen folytatjuk tevékenységünket. K.m.f. dr. Veres Margit polgármester Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző Szarvas Zsuzsa jegyzőkönyvvezető 21

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-18/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2014. január 29-én 17 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2014. január 29-én 17 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 29-én 17 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:389-11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.226-21/2013/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.226-21/2013/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.226-21/2013/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 271/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. június 27-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282.

O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282. Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottság 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 "1 ~fjfj053911297" ikt. szám: FPH043 /26-3 /2013 JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 28. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 1/2014. (I.29.) Az étkezési térítési díjról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-6/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 16. napján tartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Szécsényi Tamás termében tartott, 2015. február 11-i üléséről Jelen vannak: 8 települési képviselő:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 14. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása 2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása Keller László el terjeszt ként tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a rendeletet második olvasatban tárgyalják, miután a bizottsági ülésekre kézhez

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 30. rendes nyílt ülés Rendeletek: 1/2013.(II.11.) 2/2013.(II.11.) 3/2013.(II.11.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. szeptember 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. szeptember 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-19/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. szeptember 19. napján 14 óra 5 perckor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben