O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282."

Átírás

1 Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottság "1 ~fjfj " ikt. szám: FPH043 /26-3 /2013 JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság i rendkívüli üléséről Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282. Időpont: :00 óra A bizottság részéről jelen vannak: Hutiray Gyula Balogh László Nagy István Tamás László dr. Trippon Norbert Bizottsági elnök Bizottsági tag Bizottsági tag Bizottsági tag Bizottsági tag Meghívottként jelen vannak: amellékelt jelenléti ív szerint Az ülést vezeti: Hutiray Gyula, a bizottság elnöke A bizottság határozatképes. Jegyzőkönyvvezetők: Várszegi Krisztina (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálata) O. napirendi pont Napirend Hutiray Gyula: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy a gazdasági bizottsági rendkívüli ülése 5 fővel határozatképes. A napirend elfogadásával fogjuk kezdeni. Először a következőt kérem a tisztelt bizottságtól: a Budapest Film ellenőrzési tájékoztatójával kapcsolatban küldtem egy levelet meg az anyagot mindenkinek, amelyben azt javasoltam ebben,

2 hogy az augusztusi rendes ülés napirendjére vegyük fel ezt a tájékoztatót. Javaslom, hogy ezzel kapcsolatban hozzunk egy határozatot. Gondolom, megkapták ezt a levelemet, de azért felolvasom, mert ez nem egy előterjesztés. A gazdasági bizottság úgy dönt, hogy az augusztusi rendes ülésén napirendre tűzi a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. utóellenőrzéséről szóló jelentést, és az ülésre meghívja a belső ellenőrzési osztály vezetőjét, dr. Janza Pétert, illetve a Budapest Film Zrt. cégvezetőjét, Kőrösvölgyi Zoltánt. Ez valamikor augusztus 20-a után lesz. Ha ezt elfogadja a bizottság, akkor én nyilvánvalóan majd egyeztetek velük, hogy ide tudjanak jönni. Tudunk erről szavazni? Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssei jelezze! (Szavazás.) 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen. 1620/2013.(07.25.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy: az augusztusi rendes ülésén napirendre tűzi a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. utóellenőrzéséről szóló jelentést és az ülésre meghívja a Belső Ellenőrzési Osztály vezetőjét dr. Janza Pétert, illetve a Budapest Film Zrt. cégvezetőjét Körösvölgyi Zoltán. Szavazás: 5 igen, O nem, O tartózkodás Felelős: Hutiray Gyula Határidő: azonnal Határozathozatal módja: minősített többségű szavazás Hutiray Gyula: A következő az, hogy úgy tudom, Sényi úrnak van egy sürgősségi indítványa, ha azt méltóztatna elővezetni; mármint nem az előterjesztést, csak hogy napirendre tudjuk venni. Nagyunyomi-Sényi Gábor: Köszönöm szépen. Szeretném kérni, hogy a bizottság vegye fel a napirendi pontok közé a Fővám tér CET, Bálna ingatlanbérleti díjmeghatározásának elveiről szóló összeállítást is az anyaghoz, ami gyakorlatilag a hirdetmények feladásának szükségességéből merült fel. Hutiray Gyula: Köszönöm szépen. A fővárosi SZMSZ gazdasági bizottságra vonatkozó 5. mellékletének pontja azt mondja, hogy a gazdasági bizottság dönt a közraktárak épületegyüttesben található helyiségek kedvezményes hasznosításáról, valamint a helyiségek hasznosítása során bérletidíj-kedvezmény nyújtásáról Erről van szó, hogy a tulajdonképpen a bérletidíj-kedvezmények elveiről kellene döntenünk Javaslom, hogy ezt vegyük fel napirendre, a napirendünk utolsó pontjaként A felvételhez minősített többség fog kelleni. Tudunk erről szavazni? (Nincs ellenvetés.) 2 l 45

3 Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 5 igen, egyhangú. Megállapítom, hogy napirendre vettük. 1621/2013.(07.25.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy: napirendjét, a meghívóban szerepi ő előterjesztéseket kiegészíti az "l 093 Budapest IX. kerület Fővám tér sz. alatti, 37061/7 hrsz-ú ingatlan bérleti díjmeghatározásának elvei" tárgyú előterjesztéssel Szavazás: 5 igen, O nem, O tartózkodás Felelős: Hutiray Gyula Határidő: azonnal Határozathozatal módja: minősített többségű szavazás Hutiray Gyula: Most a napirend egészéről döntenénk, illetve napirend-változtatást kíván kezdeményezni Szarvas úr, ha jól tudom, úgyhogy megadnám a szót. Szarvas Ferenc: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt szeretném kérni itt az elhúzódó szignálási folyamatok miatt, hogy a Rác Nosztalgiát érintő napirendi pontokat lehetőség szerint a bizottsági ülés végén tárgyalja a bizottság. Köszönöm szépen. H utiray Gyula: Köszönöm szépen. Akkor ezzel a kéréssel összhangban... (Dr. Trippon Norbert jelentkezik.) Parancsoljon, képviselő úr! Dr. Trippon Norbert: Nekem az az ügyrendi kérdésem vezérigazgató úrhoz, hogy mi az oka a kérésének. Szarvas Ferenc: Az indok az, hogy a szignálási folyamat végeredményeként- nem tudom pontosan, hogy hol tart a folyamat, mert jelen pillanatban nincs a kezemben a napirendi javaslatban jelzett l. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés-, György úr szabadsága, a helyettesítés miatt, az egyeztetések okán húzódik az előterjesztői aláírás. Ezért gondolnám, hogy egyben érdemes tárgyalni adott esetben az összes kapcsolódó napirendi pontot. Bízunk benne, hogy néhány percen belül ez a kezünkben lesz. Hutiray Gyula: Köszönöm szépen. Jelzem, hogy informájisan jeleztem a bizottság tagjainak, hogy a 2. napirendi pont biztos nem kerül megtárgyalásra, legfeljebb egy szóbeli tájékoztatót kaphatunk ebben a kérdéskörben. Úgy tudom, hogy az l. napirendi ponttal kapcsolatban nincsen gond, ezzel szemben a 3-5. napirendi pontokkal összefüggésben kaptam egy főjegyzői levelet, amelyet kérem, legyenek kedvesek a bizottság tagjainak kiosztani. Főjegyző asszony bizonyos óvatosságra hívja fel a figyelmemet, figyelmünket Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan akkor fogunk erről tárgyalni, ha Szarvas úr produkálja a tárgyalandó anyagokat. Nem szeretném a főjegyző asszony levelét most megvitatni, tehát amikor napirendre kerül a kérdéskör, akkor beszéljünk majd erről, mindenesetre azt gondolom, hogy tárgyalnunk kell ezekről

4 az anyagokról. Azt szeretném kérni, Mező úr, hogy a zárt ülések anyagait a zárt ülésnek megfelelő óvatossággal tessék kezelni. Köszönöm szépen. Képviselő úr, van még a napirend összeállításával kapcsolatosan megjegyzése, vagy tudunk továbbmenni? Dr. Trippon Norbert: Vezérigazgató úr kérését a magunk részéről meg fogom szavazni, ez természetes egy ilyen helyzetben, szerintem a mai napon ez akceptálható. Csak azért tartottam fontosnak megjegyezni, pusztán csak a jegyzőkönyv kedvéért jegyezném meg, hogy azért az mégis több mint figyelemreméltó, hogy egy ilyen súlyú ügyben nemhogy előzetes előterjesztést nem kapnak a bizottság tagjai, hanem egy tájékoztatást kapnak arról, hogy itt egy szóbeli előterjesztés lesz. Valójában a bizottsági ülés kezdetén nincsen mindenfajta tartalmi és formai kellékkel ellátott előterjesztés. Ennek nyilvánvalóan lehetnek adott esetben objektív és szubjektív, belső és külső okai, én ebbe most nem mennék bele, tehát véletlenül se szeretném azt mondani, hogy ez bármelyik, a Fővárosi Önkormányzattal szoros összefüggésben lévő személy felelőssége, csak azt szeretném mondani, hogy több mint figyelemreméltó azért, hogy így kell erről tárgyalnunk és döntenünk, de vezérigazgató úr kérését meg fogom szavazni. Hutiray Gyula: Köszönöm szépen. Rögtön elrendelern a szavazást a napirendről, csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy igen, speciális körülmények állnak fenn. Én sem szeretném most senkinek a személyes felelősségét firtatni ebben az ügyben, mert azt gondolom, nem ránk tartozik, legalábbis ebben a pillanatban. Tudunk akkor dönteni a napirendről Ú gy tenném fel a végleges napirendi javaslatot, hogy a kiküldött napirendi javaslat 6. pontjával kezdenénk, végigmennék a kiküldött anyagon, utána megtárgyalnánk a helyszínen felvettet, és utána az ülés legvégén térnénk rá az 1., 2., 3., 4. és 5. sorszámmal jelzett napirendi pontokra, melyek a Rác fürdővel kapcsolatosak, amelyből az első nyílt, a többi már zárt ülésen tárgyalandó. Tudunk erről így szavazni? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki ezzel a napirenddel így egyetért? (Dr. Trippon Norbert: Melyik a zárt ülés? Bocsánat.) A Rác fürdőnek azok az előterjesztései, amelyek nem az ingatlanra vonatkoznak, hanem pénzekről szólnak, amelyek banktitkokat meg üzleti titkokat tartalmaznak. Az az anyag, amit előzetesen kiküldtem a képviselő úrnak is informálisan, hogy azért lehessen tudni, hogy mégis miről szólnak ezek az anyagok, tartalmazta ezt a kitételt, hogy itt mások üzleti titkairól van szó. (Dr. Trippon Norbert: Egy kérdést szerelnék csakfeltenni.) Természetesen majd akkor fogunk szavazni a zártságról Dr. Trippon Norbert: Csak előzetesen feltennék majd egy kérdést, és akkor lehet, hogy a későbbiekben már nem kell feltennem. Azért teszem fel a kérdést, mert a legutóbbi ülésünkön főpolgármester úr személyes kérésére lett a nyílt ülésből zárt ülés. (Hutiray Gyula: Igen. ReagálokJ Csak azt szeretném kérdezni, hogy ebben az esetben főpolgármester úr tud-e arról, hogy a bizottság ebben az ügyben zárt ülés megtartására készül. Hutiray Gyula: Nem tudom, hogy főpolgármester úr miről tud és miről nem tud ebben az ügyben, de mint az akkori ülésen is elmondtam, az érdemi kérdéseknél magam is a zárt ülésre fogok szavazni, függetlenül attól, hogy kinek mi a véleménye. 4/45

5 Ebben a konkrét ügyben, most egy kicsit félretéve a formális válasz kereteit, tartalmilag reagálva a képviselő úr felvetésére mondanám, hogy az az anyag, ami a 2. napirendi pont keretében lenne tárgyalva- ha létezne ilyen anyag-, olyan kérdéseket érint, ahol szerintem racionálisan kinyitható ez a vita, amiremost itt utalt a képviselő úr. A 3., 4., 5. pont esetében, ahol az én megítélésem szerint ilyen kérdések nincsenek, hanem világosan üzleti és banktitkokról beszélünk, és semmilyen különös politikai tartalomról nem beszélünk, azt gondolom- már elnézést, hogy minősítem valakinek a pontosan el se hangzott véleményét-, az én véleményem szerint racionálisan ez a vita értelmezhetetlen. A 2. pontnál értelmezhető lenne, ha egyáltalán olyan előterjesztés lenne. Egyébként a kérdésére a válasz konkrétan az, hogy szerintem főpolgármester úr erről nem tud, hogy ezt zárt ülésen kívánjuk tárgyalni, ha egyáltalán tárgyaljuk. Az ezzel kapcsolatos véleményemet azonban, amit világosan elmondtam akkor, amikor ez a vita volt, fenntartom, és a magam részéről a Fővárosi Önkormányzatot és ezért a képviselőket is óvnám attól, hogy mások banktitkainak, illetve üzleti titkainak a megsértésében szerepet játsszunk. Lezárhatjuk akkor ezt az előzetes jegyzőkönyvi diskurzust, ha jól értem, és akkor a napirendről abban a formában tudunk szavazni, ahogy azt az előbb ismertettem. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 4 igen szavazattal és l tartózkodással elfogadtuk a napirendet Köszönöm szépen. j622/2013.(07.25.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy: napirendjét, a meghívóban szereplő előterjesztéseket kiegészítve, azok igazított sorrendjében elfogadja: 1./ Javaslat piaci lakáspályázat elnyerésének jogcímén megkötésre kerülő lakásbérleti szerződések mintájának elfogadására Előterjesztő: Hutiray Gyula 2.1 Előterjesztés a Nordian Mo. Ingatlanfejlesztő Kft. által önerős beruházásban, Budapest, III. ker. Labore u sz. között megépített csatornavagyon ajándékozási megállapodással történő átadás-átvételéről Előterjesztő: dr. György István Előkészítő: Városüzemeltetési Főosztály 3.1 Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. által megkötni kívánt üzemeltetési, hasznosítási és albérleti szerződéshez Előterjesztő: Csomós Miklós Előkészítő: Kulturális, Turisztikai és Spmi Főosztály 4.1 Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Vígszínház Nonprofit Kft. által megkötni kívánt üzemeltetési, hasznosítási és albérleti szerződéshez Előterjesztő: Csomós Miklós Előkészítő: Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály

6 5.1 Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a József Attila Színház Nonprofit Kft. által megkötni kívánt üzemeltetési, hasznosítási és albérleti szerződéshez Előterjesztő: Csomós Miklós Előkészítő: Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály 6.1 Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Madách Színház Nonprofit Kft. által megkötni kívánt üzemeltetési, hasznosítási és albérleti szerződéshez Előterjesztő: Csomós Miklós Előkészítő: Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály 7./_TOMRO Kft. befogadás iránti kérelme Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor Előkészítő: V agyongazdálkodási Fő osztály 8./ TOMRO Kft. befogadás iránti kérelme Nemzeti Dohánybolt üzemeltetése céljából. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor Előkészítő: V agyongazdálkodási Fő osztály 9.1 Szerződések megszüntetése közös megegyezéssel (Bp. IX., Fővám tér ) Előterjesztő: Nagyunyomi-Sényi Gábor Előkészítő: BFVK 10./ 1093 Budapest IX. kerület Fővám tér sz. alatti, 37061/7 hrsz-ú ingatlan bérleti díjmeghatározásának elvei Előterjesztő: Nagyunyomi-Sényi Gábor Előkészítő: BFVK ll./ Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Z1i. és Rác Nosztalgia Kft. "cs.a." között kötendő ingatlan-rendezésre irányuló, módosított egyezségi megállapodás jóváhagyása (előterjesztést később küldjük) Előterjesztő: dr. György István Előkészítő: BVK Holding Zrt. 12./ Tájékoztatás a Rác Nosztalgia Kft. "cs.a." ügyvezető által benyújtott csődegyezségi indítványról és annak mellékleteiről Előterjesztő: dr. György István Előkészítő: BVK Holding Zrt. 13./ Rác Nosztalgia Kft. "cs.a."-nak fővárosi közmű cégekkel szemben fennálló követelések megvásárlására irányuló felhívások jóváhagyása Előterjesztő: dr. György István Előkészítő: BVK Holding Zrt. 6/45

7 14./ Rác Nosztalgia Kft. "cs.a."-nak a Fővárosi Önkormányzat felé fennálló kamatkövetelésének zártkörű versenyeztetési eljárás útján történő értékesítési eljárás megindításának, és ajánlattételi dokumentációjának a jóváhagyása Előterjesztő: dr. György István Előkészítő: BVK Holding Zrt. 15./ Rác Nosztalgia Kft. "cs.a." alternatív csődegyezségi koncepciója Előterjesztő: dr. György István Előkészítő: BVK Holding Zrt. Szavazás: 4 igen, O nem, l tartózkodás Felelős: Hutiray Gyula Határidő: azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás J. napirendi pont Javaslat piaci lakáspályázat elnyerésének jogcímén megkötésre kerülő lakásbérleti szerződések mintájának elfogadására Előterjesztő: Hutiray Gyula Előterjesztés előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály Hutiray Gyula: Azt szeretném kémi mindenkitől, hogy rögtön mondja be a nevét, amikor megszólal. A 6-ossal jelzett napirendi ponttal kezdünk, amely a piaci lakáspályázat elnyerésének szerződésmintája, ha szabad egyszerűsítve fogalmaznom. Az előterjesztőt ki képviseli? Kérem a mikrofonhoz! Kiegészítés, észrevétel? Dr. Szabó Tímea: Nincs kiegészítésünk. A korábban a bizottság által elfogadott szerződésmintához képest a határidők és a határnapok kerültek ki a szerződésből, de egyebekben mindenben megegyezik. Hutiray Gyula: Köszönöm szépen. Ez az én előterjesztésem, és valóban csak azt tartalmazza érdemben, hogy a korábbi szerződésmintában szerepelt az augusztus l-jei induló hatámap, ami bizonyos szerződések esetén nem tartható, azonban a most elfogadandó biankó szerződés szabadon hagyja a szerződés kezdő és végső időpontját. Kérdezem, hogy van-e észrevétel, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor jelzem, hogy a határozatok a 2. oldalon találhatóak. Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés t) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam 7 (Nincs jelzés.) Aki ezekkel a határozatokkal egyetért, az kézfelemeléssei most szavazzon! (Szavazás.) 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen.

8 1623/2013.(07.25.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy: visszavonja a 605/2013. (7.15.) számú G.B. határozatát. Szavazás: 5 igen, O nem, O tartózkodás Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke Határidő: azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 1624/2013.(07.25.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HAT ÁRO ZAT A A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy: a 29/2006. (VI.12.) Főv. Kgy. rendelet 2. (l) bekezdésében a Fővárosi Közgyűlés által a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörben eljárva jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. számú mellékletét képező szerződésminta alapján- a 414/2013. (05.28.) sz. határozattal elfogadott piaci lakáspályázat eredményeként - a pályázat nyerteseivel a lakásbérleti szerződéseket, egyben felkéri a Bizottság elnökét a lakásbérleti szerződések aláírás ára. Szavazás: 5 igen, O nem, O tartózkodás Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke Határidő: a döntést követő 30 napon belül Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 2. napirendi pont Előterjesztés a Nordian Mo. Ingatlanfejlesztő Kft. által önerős beruházásban, Budapest, III. ker. Labore u sz. között megépített csatornavagyon ajándékozási megállapodással történő átadás-átvételéről Előterjesztő: György István dr. Előterjesztés előkészítő: V árasüzemeltetési Főosztály Hutiray Gyula: Következik a Labore utcai csatornavagyon átvételére vonatkozó előte1jesztés. Kérdezem, hogy ki képviseli az előterjesztőt. Nevet kérek először! Sebők Krisztina: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Sebők Krisztina vagyok a városüzemeltetési főosztályról, és nincs kiegészítésünk Hutiray Gyula: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. 8/45

9 A határozati javaslatok az előterjesztés 3. oldalán találhatók. Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 3. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? (Nincs jelentkező.) Nem kívánják. Ki az, aki a határozati javaslatokkal egyetért? (Szavazás.) 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen. 1625/2013.(07.25.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy: a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. b) pontja alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglalt, a Fővárosi Önkormányzat és a Nordian Mo. Ingatlanfejlesztő Kft. között a Bp. III. ker. Labore utca sz. között a 3478 hrsz.-ú ingatlanon megépült szennyvízcsatorna átadására vonatkozó Ajándékozási Megállapodást és felkéri a Bizottság elnökét annak aláírására. Szavazás: 5 igen, O nem, O tartózkodás Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke Határidő: a döntést követő 15 napon belül Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 1626/2013.(07.25.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy: felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezetlen beruházást aktiválja, és mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat évi vagyonrnérlegében szerepeltesse. Szavazás: 5 igen, O nem, O tartózkodás Felelős: a főpolgármester Határidő: Határozathozatal módja: egyszerü többségű szavazás 3. napirendi pont Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. által megkötni kívánt üzemeltetési, hasznosítási és albérleti szerződéshez Előterjesztő: Csomós Miklós Előterjesztés előkészítő: Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály

10 Hutiray Gyula: Következik a négy színház- Trafó, Vígszínház, József Attila, Madách Színház- büfépályázatainak jóváhagyása. Kérdezem, hogy a Trafó esetében az előterjesztőt ki képviseli. Parancsoljon! Váradi-Bor Judit: Váradi-Bor Judit, kulturális főosztály. Nincs kiegészítés. Hutiray Gyula: Megjegyzem, hogy ezek az anyagok lényegében múltkor már voltak előttünk, de nem fogadtuk el őket, mert nem voltak meg a pályázatok. Most lebonyolították a színházak a pályázatokat; a Trafó is. Kérdezem, hogy ezek után van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Az előterjesztés 2. oldala tartalmazza a határozati javaslatot. Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam 7 (Nincs jelzés.) Nem kívánják. Aki a határozati javaslattal egyetért? (Szavazás.) 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen. l 627 /2013.(07.25.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HA T ÁRO ZAT A A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy: bérbeadói hozzájárulását adja ahhoz, hogy az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti üzemeltetési, hasznosítási és albérleti szerződésben foglalt feltételekkel a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. az Élesztő Kft. részére albérletbe adja a Budapest helyrajzi szám ú, természetben a l 094 Budapest, Liliom utca 41. szám alatti ingatlannak a szerződés II. fejezetének 2. pontjában megjelölt ingatlanrészeit büfé üzemeltetése céljából. Szavazás: 5 igen, O nem, O tartózkodás Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 4. napirendi pont Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Vígszínház Nonprofit Kft. által megkötni kívánt üzemeltetési, hasznosítási és albérleti szerződéshez Előterjesztő: Hutiray Gyula Előterjesztés előkészítő: Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Hutiray Gyula: Következik a Vígszínház, a legalsó ebben a stócban. A következő három színház tekintetében az a sajnálatos helyzet, hogy a koordináción nem sikerült végigvim1i, ezért főpolgármester-helyettes úr, aljegyző úr nem tudta aláírni, a szakmai főosztály, illetve a pénzügyi főosztály szignójával vannak ellátva ezek az előterjesztések, ezért ebben az állapotban én magamra vállaltam képviselőként, hogy ezt az előterjesztést ide beterjesztem. 10/45

11 Amennyiben ezeket jóváhagyja a bizottság, a szokásos ügymenet az, hogy elkészül a jegyzőkönyv, elkészülnek a határozatok, és utána lehet vele valamit csinálni. Amennyiben ez a koordináción nem megy végig, tehát a ház valamilyen ok miatt úgy véleményezné, hogy nem tudja ezeket támogatni, akkor vissza fogom hozni a bizottság elé, de azt vélelmezem, hogy ilyen probléma nem lesz. Ahhoz, hogy a színházak sikeresen le tudják zámi e pályázatokat, meg tudják kötni a szerződéseket, és a színházak megnyitásakor a büfék már üzemelhessenek, azt gondolom, hogy helyénvaló most határozatot hozni. Amit most elmondtam, az a következő három napirendi pontra egyaránt vonatkozik, amelyeknek én vagyok most az előterjesztője, szemben azzal, ami a meghívóban szerepelt. Az előterjesztőnek ezenkívül nincs hozzáfűznivalója. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Azt kérem Csomós úr kabinetvezetőjétől, hogy akkor szóljon, ha ezzel nem ért egyet, ha nagy problémája nincs vele, akkor ne. (Nincs jelzés.) Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a Vígszínházzal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. A határozati javaslat a 2. oldalon található. Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés í) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? (Nincs jelentkező.) Ilyen kérést nem látok. Ki az, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért? (Szavazás.) 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen. 1628/2013.(07.25.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy: bérbeadói hozzájárulását adja ahhoz, hogy az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti üzemeltetési, hasznosítási és albérleti szerződésben foglalt feltételekkel a Vígszínház Nonprofit Kft. a P.L.K. Thália Bt. részére albérletbe adja a Budapest belterület helyrajzi számú, természetben a Budapest, XIII. kerület, Szent István körút 14. szám alatti, valamint a Budapest belterület, 24386/0/ A/12 helyrajzi számú, természetben a Budapest, V. kerület, Váci út 9. szám alatti ingatlannak a szerződés l. pontjában megjelölt ingatlanrészeit büfé üzemeltetése céljából. Szavazás: 5 igen, O nem, O tartózkodás Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 5. napirendi pont Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a József Attila Színház Nonprofit Kft. által megkötni kívánt üzemeltetési, hasznosítási és albérleti szerződéshez Előterjesztő: Hutiray Gyula Előterjesztés előkészítő: Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály

12 Hutiray Gyula: Következik a napirend szerint a József Attila Színház. Előterjesztőként nem szeretném megismételni azt a kiegészítést, amit az előbb tettem, de szó szerint ugyanez vonatkozik erre is. Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e. Parancsoljon, képviselő úr! Dr. Trippon Norbert: Az egyik kérdésem az lenne, hogy korábban ez a cég vagy másik cég látta-e el ugyanezt a szolgáltatást, és hogy a korábbi szerződés alapján a jelenlegi ellenérték- úgy emlékszem, hogy 461 ezer+áfa/hó- a korábbi esetben mekkora összeget tett ki. (Szabó Istvánné: 455 ezer.) Hutiray Gyula: Egy pillanat! A mikrofonba, és a nevet is elárulva kérem szépen a választ, ha képviselő úr befejezte a kérdést. Dr. Trippon Norbert: A másik kérdésem az lenne, ehhez szorosan nem kapcsolódóan, de járulékosan megkérdezném, hogy a színházban az elmúlt időszakban milyen felújítási, illetve beruházási munkák zajlottak. Egyelőre ennyi, és a többi kérdést majd utána teszem fel. Hutiray Gyula: Hangsúlyozva azt, hogy ennek az előterjesztésnek a beruházás nem tárgya, ha tud információt adni, akkor kérem, hogy adja meg. Szabó Istvánné: Szabó Istvánné vagyok, a színház gazdasági igazgatója. Az előző időszakban 455 ezer forint volt a bérleti díj, és ezenkívül, amikor ezelőtt másfél évvel elkezdték csinálni, akkor megcsinálták mind a nézőtéri, mind pedig a színészbüfé pultját, az asztalokat, székeket rendbe hozták, mert olyan állapotban voltak, és ezért nem kértek semmilyen ellenértéket. Hutiray Gyula: Parancsoljon, képviselő úr! Dr. Trippon Norbert: Köszönöm szépen a választ. A kérdést úgy pontosítanám, hogy csak a pultot és csak a székeket hozták-e rendbe, vagy egyéb természetű beruházásokat is eszközöltek, és ha igen, akkor milyen értékben. A másik kérdésem pedig az, hogy ön szerint mi annak az oka vagy magyarázata - lehet, hogy ennek nagyon egyszerű oka vagy magyarázata van-, hogy egy ilyen pályázatra tulajdonképpen egy jelentkező volt a bírálati jegyzőkönyv alapján. Szabó Istvánné: Nem tudom, hogy mi az oka. Hárman nézték meg a büfét, múlt hét szerdán volt a bejárás, többen érdeklődtek telefonon; végül is előfordulhat, hogy az egymillió forintos biztosíték az, ami többeket visszariasztott Hutiray Gyula: Köszönöm szépen. Több kérdés nincs. (Dr. Trippon Norbert: Lehet még kérdezni?) Hogyne lehetne! Dr. Trippon Norbert: Ha már így összejövünk nyáron is, akkor használjuk ki az időt hasznosan. Ez egy szokásos gyakorlat, tehát ez a többi színház esetében is így működött, hogy egymillió forintos biztosítékot kérnek a pályázatkiírók? Ezt csak a privát kíváncsiságomat kielégítendő kérdezem. Arra a kérdésre nem kaptam választ, hogy csak a pultra, illetve a székekre meg az asztalokra ruházott-e be ez a cég, vagy másra is. 12 l 45

13 Szabó Istvánné: Nem csak a pultra. Most nem tudom önnek tételesen felsorolni, még nem is dolgoztam akkor a színházban, de gyakorlatilag ahhoz, hogy megnyissák a büfét, és normális körülmények legyenek, a drapériától kezdve mindenfélét kicseréltek. Összeget most nem tudok önnek mondani, de természetesen bekérjük tőlük a tételes elszámolást, ha szükség van rá. díjat? Hutiray Gyula: Köszönöm szépen. Hadd kérdezzek én is valamit. Hol találjuk az új bérleti Szabó Istvánné: A pályázatban. Hutiray Gyula: Értem, de csak az előterjesztésben szerepel ez a 461 ezer forint. Szabó Istvánné: És a határozatban, tehát a bontási jegyzőkönyv után. Hutiray Gyula: Jó, de a határozatban nem szerepel. A 2. melléklet a szerződés, amit aláírnánk, vagy aláírna az igazgató úr meg a gazdasági vezető, vagy az, akinek ez a dolga. Itt két dolog van kipontozva vagy kiikszelve: egyrészt a bérleti díj, másrészt meg az, hogy mikor lép hatályba ez a szerződés. A bérleti díj akkor a 8. pont első bekezdésében 461 ezer+áfa. Mikor lép hatályba a szerződés? részéről. Szabó Istvánné: Július 31-e a szerződéskötés, amennyiben a döntés megvan az önök Hutiray Gyula: Jó, köszönöm. Van még kérdés? Dr. Trippon Norbert: Az egyik az egy észrevételle1me, hogy köszönöm azt a válaszát, ami arra irányult, hogy amennyiben erre érdeklődés van, akkor szívesen készítenek erről egy kimutatást. Akkor én megragadnám az alkalmat, és a bizottság színe előtt, valamint a bizottsági elnök úr segítségét és közbenjárását is kérve szeretnék kapni egy kimutatást arról, hogy ez a cég milyen összegben és milyen tárgykörben hajtott végre beruházásokat Egy nem önnek, hanem általánosságban szóló kérdés, csak... Hutiray Gyula: Hadd reagáljak erre! Akkor kérem szépen ezt a kimutatást a bizottság elnökének címezve, és én ki fogom küldeni valamennyi tagnak. Dr. Trippon Norbert: Világos. Az általános kérdés az volt, ami nem önnek szólt, hanem más előterjesztőket, más színházakat képviselő, jelenlévő személyeknek, hogy egyébként a többi színház esetén az ajánlati biztosíték összege milcéppen alakul, tehát hogyan viszonyul ehhez az egymillió forinthoz. A harmadik pedig inkább csak egy megjegyzés, amit azt gondolom, hogy mindenki oda tesz, ahova akar. A referenciák és a parinerek között ez az Omega Catering Kft. négyet emel ki: a Magyar Turizmus Zrt.-t, amahir Kft.-t, amavir Zrt.-t, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetséget. Ezt csak azért mondtam, hogy mindenki teszi oda, ahova gondolja, és levonhatja a megfelelő következtetést, de ez nyilvánvaló, hogy nem a konkrét előterjesztésre és a napirendre vonatkozik.

14 Hutiray Gyula: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy esetleg kívánja-e ezt a megjegyzést valaki kiegészíteni. Az én ismereteim szerint az ajánlati biztosítékok változóak, de ez az összeg, ami itt szerepel, a nagyok közé tartozik. Dr. Trippon Norbert: De bocsásson meg, bizottsági elnök úr, és elnézést kérek mindenkitől, hogy visszaélek a türelmével és a munkaidejével, de ha már itt vagyunk, és itt van a Trafó, Vígszínház, Madách Színház, akkor soroljuk már fel, hogy az egyes esetekben mekkorák voltak az ajánlati biztosítékok. Itt vagyunk, itt vannak az előterjesztők, nincs ennek semmi akadálya. Hutiray Gyula: Trafó. Tud erre a kérdésre a hivatal válaszolni? Váradi-Bor Judit: Négy előterjesztés szerepel most a gazdasági bizottság előtt színházi büfék tárgyában, ebből kettőben van biztosíték előírva- a Vígszínházéban és a József Attila Színházéban -, egy-egymillió forint, a másik kettőben nincsen. Ami alapján... Hutiray Gyula: Snitt; ez volt a kérdés. (Dr. Trippon Norbert: De azért hadd folytassa a kolléga, mert nagyon meggyőző volt.) Szerintem ez ténykérdés. Azt kérdezte képviselő úr, hogy mennyi a biztosíték, én azt mondtam, hogy az egymillió a magasak közé tartozik, a válasz pedig elhangzott, hogy a Vígszínházban meg a József Attilában egyformán egy-egymillió volt, a másik kettőben meg nulla-nulla, úgyhogy én azt kérem, hogy ezt a tényt vegyük tudomásul, és valami más kérdésre válaszoljunk. Dr. Trippon Norbert: Ön elkezdett egy mondatot, ami úgy szólt, hogy "ami alapján" Akkor most teszem fel azt a kérdést, hogy mi alapján. V áradi-bor Judit: Nincsen jogszabályi előírás arra, hogy a pályázati felhívásoknak mit kell tartalmazniuk. Ezt szerettem volna elmondani. (Dr. Trippon Norbert: Köszönöm szépen.) Hutiray Gyula: Akkor ezek után azt gondolom, hogy szavazhatunk, és amikor valamennyin végigmentünk, akkor fogok valami általános megjegyzést tenni. Parancsolj! Balogh László: Bocsánat, nekem csak egy kérdésem lenne. Annyira személyesen kiborult a kérdéssorozattal a képviselő úr, hogy megkérdezhetem-e, hogy van-e valami személyes kapcsolata, ismerete, információja, hogy ezt a kérdést így körbejárta. Ha van, akkor nyilván van alapja, ha nincs, akkor pedig a többinél miért nem tette fel ezeket a kérdéseket? Általános jellegű érdeklődésének nem tudom minősíteni. Mintha a József Attila Színház ön szerint valamit- amiről információja van- elkövetett volna, valami hibát, vagy hiányos előterjesztést vagy választ adott volna, mert másnak nem tudom minősíteni ezt az elmélyült érdeklődést, ami nem szorosan tartozik a témához. Köszönöm szépen. Hutiray Gyula: Köszönöm szépen. Ha nagyon szeretne, akkor válaszoljon, képviselő úr, ha nem, akkor majd kettesben megbeszélik. (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen. Akkor tényleg tudunk szavazni ebben a kérdésben. A határozati javaslat a 2. oldalon található. Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? (Nincs jelentkező.) Nem kívánják. Ki az, aki a határozattal egyetért? (Szavazás.) 4 igen és l tartózkodással a bizottság jóváhagyta. 14 l 45

15 1629/2013.(07.25.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy: bérbeadói hozzájárulását adja ahhoz, hogy az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti üzemeltetési, hasznosítási és albérleti szerződésben foglalt feltételekkel a József Attila Színház Nonprofit Kft. az Omega Catering Budapest Vendéglátóipari Szolgáltató Kft. részére albérletbe adja a Budapest belterület /ll Nl helyrajzi szám ú, természetben a Budapest, XIII. kerület, Váci út szám alatti ingatlannak a szerződés II. fejezetében megjelölt ingatlanrészeit büfé üzemeltetése céljából. Szavazás: 4 igen, O nem, l tartózkodás Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 6. napirendi pont Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Madách Színház Nonprofit Kft. által megkötni kívánt üzemeltetési, hasznosítási és albérleti szerződéshez Előterjesztő: Hutiray Gyula Előterjesztés előkészítő: Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Hutiray Gyula: Akkor következik a mai napon az utolsó színház; bocsánat, a sorban, így sikerült Nyilvánvalóan nem szeretnék itt most semmiféle értékítéletet mondani, bár ha már felmerült, akkor abban a tekintetben is a sor végére került, hogy mekkora volt az ajánlati biztosítéka, de ez igazán a színpadról kiszólva hangzott el. Az előterjesztőnek egyéb kiegészítése nincs. Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. A 2. oldalon lévő határozati javaslatról fogunk dönteni. Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? (Nincs jelzés.) Nem kívánják. Aki a határozattal egyetért, most kérem, hogy kézfelemeléssei szavazzon! (Szavazás.) 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen. 1630/2013.(07.25.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy: bérbeadói hozzájárulását adja ahhoz, hogy az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti üzemeltetési, hasznosítási és albérleti szerződésben foglalt feltételekkel a Madách Színház Nonprofit Kft. a P.L.K. Teátrum Kft. és a NOFÁR Kft részére üzemeltetésbe adja a Budapest VII. kerület, Erzsébet krt. 29. fszt. 2. szám alatti, 33907/0/A/41. helyrajzi számú, az Erzsébet krt. 31. szám alatti, helyrajzi számú, valamint a Hársfa utca 36. szám alatti, helyrajzi számú ingatlanokban található helyiség-részeket büfé üzemeltetése céljából.

16 Szavazás: 5 igen, O nem, O tartózkodás Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás Hutiray Gyula: A jegyzőkönyv meg a hallgatóság számára, de leginkább a főosztály és a főpolgármester-helyettes úr képviselői számára szeretném azt a javaslatot tenni, hogy valamikor ebben az évben dolgozzuk ki azokat a szempontokat, leginkább szakmai megközelítésből, amit elvárunk a színházaktól, hogy hogyan írják majd ki a jövőben ezeket a pályázatokat, mikor nyújtsák be a felügyeleti szervnek, hogy kerüljön a bizottság elé és a többi. Szerintem ez úgy a bizottság, mint a hivatal, a főpolgármester-helyettes, valamint a színházak érdekeit szolgálná a legjobban, és nem szeretném én a gazdasági bizottság elnökeként vagy bizottságként bárkire ráoktrojálni, hogy ez hogyan legyen. Természetesen ezt szeretnénk véleményezni, és ha lehetséges, akkor valamikor jóváhagyni, hogy akkor ez a kötelező minta. Gondolom, ha ez valakinek nem tetszene a jelenlévők közül, képviselők közül, akkor most szót kérne, de ilyet nem látok, úgyhogy akkor a színházak büféinek bérletére vonatkozó napirendi pontokat lezárom. 7. napirendi pont TOMRO Kft. befogadás iránti kérelme Előterjesztő: Bagdy Gábor dr. Előterjesztés előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály Hutiray Gyula: Áttérünk a TOMRO Kft. befogadás iránti kérelmére. Az előterjesztőt képviseli? ki Dr. Lőrinc z Valéria: Lőrinc z V al éri a vagyok, a vagyongazdálkodási főosztály osztályvezetője. Hutiray Gyula: Nincs kiegészítés? Dr. Lőrinc z Valéria: Van kiegészítésem. Hutiray Gyula: Köszönöm szépen. Dr. Lőrincz Valéria: Tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy lehet, hogy nem ennél, hanem a következő napirendi pontnál fontosabb, de esetleg kihatással lehet e napirendi pont tárgyalására is, mivelhogy ugyanazon kft. befogadási kérelmére vonatkozik, egymás mellett lévő helyiségek vonatkozásában. Néhány körülmény, tény jutott a tudomásunkra az előterjesztés elkészítését követően, a helyszíni szemlék folyamán, tekintettel arra, hogy az összes aluljáróban helyszíni szemlét folytatunk Eddig hét aluljárót jártunk be; a bizottság kettővel ezelőtti döntése figyelembevételével, egyrészt az albérletbe adások kiszűrésére vonatkozóan ellenőrizzük azokat, illetve a dohányboltokat 16 l 45

17 A TOMRO Kft.-nek a Nyugati téren van két helyisége. A dohányboltnál-a következő napirendi pontnál kellene ezt elmondanom, de azért mondtam, hogy kihatással van erre is - megállapítást nyert, hogy a dohánybolt már megnyílt a tulajdonosi döntés ellenére, és az egész helyiségben a dohánybolt üzemel. A befogadás jogintézménye tehát annyira nem értelmezhető e tekintetben, inkább a kvázi albérletbe adás, mert a befogadás intézménye azt jelenti, hogy a bérlő befogad valakit, és együtt folytatnak tevékenységet, tehát ez a bérlő meglétét is feltételezi a helyiségben. Ez esetben ez nem volt tapasztalható. Jelen megtárgyalt befogadási kérelemnél-ott ugyan ezt még nem tapasztaltuk, hogy a jelen előterjesztés szerinti, tehát a kérelmezett, befogadott tevékenységet folytatná, illetve még a bérlő, a TOMRO Kft. van a helyiségben, és még ez a parfüméria üzemel, ami a jelenlegi szerződésében is van-, itt is vélelmezhető az, hogy esetleg az egész helyiséget fogja átadni a befogadottnak, és ő nem lesz jelen a helyiségben, mivelhogy a dohányboltnál ez a helyszíni tapasztalat, egy pénztárgép van, már a befogadott nevére vonatkozó blokkal, illetve az egész helyiségben a dohánybolt üzemel. Lehet, hogy emiatt a jelen előterjesztésben is további vizsgálódást tartanék szükségesnek, hogy itt a befogadás helyett inkább a bérletijog-átruházást vagy a bérlőtárs jogviszonyt javasolnánk a kérelmezőnek, vagy jobban fejtse ki azt, pontosan megmutatva, hogy mely részében kíván a befogadott tevékenységet folytatni, és hogyan kívánják együtt ebben a helyiségben a tevékenységet folytatni. Köszönöm. Hutiray Gyula: Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót képviselőtársamnak, annyit mondanék, hogy két, lényegében összetartozó dologról van szó, úgyhogy javaslom, hogy a kettőt együtt tárgyaljuk Természetesen a határozatokat külön-külön vagy globálisan egyben- majd meglátjuk, hogy hogyan- fogjuk meghozni, de akkor a TOMRO Kft. kétféle befogadási kérelmével kapcsolatban folyik az előterjesztések megbeszélése, vitája. Parancsoljon, képviselő úr! Nagy István: Nekem is az volt a dilemmám, ami Itt az előterjesztés kiegészítéseként elhangzott, hogy itt tulajdonképpen a bérleti szerződés, illetve az üzemeltetésre, hasznosításra vagy befogadásra vonatkozó szerződés tulajdonképpen azt mutatja, hogy a teljes egészét akarják bérbe vagy- az én megítélésem szerint- albérletbe adni, és nem befogadásról szólnak ezek a szerződések. Azontúl persze, hogy vannak ilyen számszaki problémák is, hogy például 16 négyzetméteres helyiségben 17 négyzetméterre akarják befogadni a dohánybolt esetében a hasznosításra jelentkezőt, nekem alapvetően az a problémám ezzel, hogy az ilyen albérletbe adásoknál szerintem a fővárosnak alkalmaznia kellene azokat a szabályokat, amelyek a helyiségek bérbeadására vonatkozó rendeletében benne vannak, ez pedig azt jelenti, hogy a főváros ezt a fajta tevékenységet tiltja. A másik problémám, hogy most tulajdonképpen ki ennek a helyiségnek a tulajdonosa: a Fővárosi Önkormányzat vagy a Fővárosi Közterület-fenntartó. Hutiray Gyula: Ez most külön kérdés? Nagy István: Ez egy kérdés, igen. Hutiray Gyula: Majd akkor az egészre együtt kérem a választ. Van még kérdés? Nagy István: Jó. Van még kérdésem, igen. A bérleti szerződésből az derül ki egyébként, hogy 90 napra felmondható a szerződés. Azt javasolnám egyébként a bizottságnak, hogy hozzon

18 egy határozatot. Miután itt a bérleti szerződésben az szerepel, hogy a bérbeadó 90 napra felmondhatja a bérleti szerződést, legalábbis amit a dohánybolt esetében látok, és miután itt egyébként olyan megszegése történt a bérleti szerződésnek, ami erre egyébként még indokot is ad- bár indoklás nélkül felmondható a bérleti szerződés -, azt javaslom, hogy a bizottság döntsön úgy, hogy a bérleti szerződést felmondja. A másik esetben pedig azért kérdezem, mert mind a két esetben azt tapasztaltam, hogy az eredeti bérleti szerződések szerint a helyiség bérlete a Fővárosi Önkormányzat vagy a Fővárosi Közterület-felügyelet részéről gyakorlatilag nem mondható fel. Ilyen szerződés pedig szerintem nincs, ahol nem rendelkeznek a felmondás lehetőségéről, de nem tudom, hogy ezek még élő szerződések-e, mert a dohányboltos helyiség esetében itt csak szerződésmódosításokat látok, de konkrét, élő szerződést nem. Köszönöm szépen. Hutiray Gyula: Köszönöm szépen. Parancsoljon, képviselő úr! Tudjajegyezni a kérdéseket, Vali? (Dr. Lőrincz Valéria: Igen.) Dr. Trippon Norbert: Igyekeztem figyelni. Jól értettem-e, hogy tulajdonképpen a befogadó nyilatkozat még itt van, és ehhez képest a dohánybolt meg már beköltözött, a tulajdonos meg a Fővárosi Önkormányzat. Egyébként meg fogalmilag kizárt- ahogy ön elmondta-, hogy befogadja, mert akkor ott a parfümériától kezdve a dohányboltnak meg mindennek ott működnie kellene, de közben a teljes alapterületre akmja befogadni, és egyébként egy dohányboltban meg nem lehet a jelen hatályos jogszabályok szerint bármit árulni. Akárhogy is nézzük tehát, ez így csúnyácska ügy, és az érintettek gömbérzékének a teljes hiányára vall. Mondhatnám, hogy felháborító, de azt gondolom, hogy ez egy szakbizottság, tehát itt meg kell válogatni a szavakat, ezért inkább szakmai oldalról kívánom ezt a kérdést tovább feszegetni, hogy milyen következménye van annak, ha a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyiség bérlője megszegi e szabályokat, amelyek erre vonatkoznak. Ez összhangban van a Nagy István képviselő úr által elmondottakkal Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a következménye annak, ha valamely harmadik személy részt vesz abban, hogy egyébként a bérleti szerződésre vonatkozó szabályokat megszegjék. Jelen esetben, ha jól értem, ez a dohánybolt a tulajdonos hozzájárulása nélkül, illetéktelenül tartózkodik a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségben, és lát el tevékenységet; ha jól értem. Ezt azért kellő súllyal kell kezelni, mert ha ezt most a gazdasági bizottság elnézi, és úgy tesz, mintha ilyen nem történne - vélelmezem, hogy ilyet nem fog tenni a gazdasági bizottság-, akkor jövő héten az összes bérlőnk és annak az összes partnere azt tehet a Fővárosi Önkormányzat tulajdonával, amit csak akar. Ez az egyesszámú állításom. A második állításom inkább egy picit szakpolitikai vagy politikai természetű. ügy a maga konkrétságában rávilágít ennek az egész trafikmutyinak az abszurditására. Azért ez az Hutiray Gyula: Az egész minek? Dr. Trippon Norbert: Az egész trafikmutyinak az abszurditására. Nevezetesen, hogy vállalkozások- az ismert és egyébként valóban felháborító körűlmények közepette - úgy nyernek koncessziókat húsz évre, hogy amikor ezt megnyerik, és amikor benyújtják a pályázatot, még helyiséggel se rendelkeznek, hanem utólag, sundám-bundám próbálnak adott esetben helyiséghez 18 l 45

19 jutni. Persze azt nem állítom, hogy itt valamiféle sundám-bundám történt volna, még véletlenül sem állítanék ilyet, legfeljebb csak feltételes módban vagy kérdőjellel tenném fel ezt a gondolatot, én inkább csak annyit mondok, hogy ez itt biztosan nincs rendben, és örülök annak, hogy a Főpolgármesteri Hivatal előadója is hasonló állásponton vanjogi értelemben. H utiray Gyula: Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót a válaszra,. a képviselő úr hozzászólásának harmadik harmadára reagálnélc Sokat hallottunk már a trafikügyről, trafikmutyiról -ki hogyan fogalmazott-, de most egy olyan napirendi pontot tárgyalunk, ami két félből áll, és az egyik félben nincsen trafik, hanem édességbolt van, úgyhogy ezért legalábbis korlátozott annak az érvénye, amit ebben a harmadik harmadban mondani tetszett. Amit az elején mondott a képviselő úr, vagy ehhez képest előbb - a sorrendre már nem pontosan emlékszem-, az a kérdés, hogy az egy dolog, hogy a szerződött partnerünkkel, a TOMRO Kft.-vel kapcsolatban milyen dolgokat tárgyalunk itt most, de vajon a harmadik félnek ezzel kapcsolatban milyen szerepe van. Az én legjobb tudomásom szerint velük semmilyen polgári jogi jogviszonyban nem vagyunk, és az, hogy beköltöztek, vagy nem költöztek be, a ráutaló magatartással biztos, hogy nem hozott létre semmilyen jogviszonyt az én jogérzékem szerint, azt pedig, hogy büntetőjogi kérdések felmerülnének ebben a tekintetben, azt gondolom, hogy ki lehet zárni. Itt most ebben a tekintetben tehát nem látom ezt a kérdést alappal felvethetőnek, hacsak nem lesz pontosítva később, hogy képviselő úr mire gondolt ebben a tekintetben. A többi kérdés az teljesen- a dicséretetnyugtázva-a Főpolgármesteri Hivatal hatásköre. Dr. Lőrincz Valéria: Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! A tulajdonos a Fővárosi Önkormányzat e helyiségek esetében. Egy külön téma a pavilonole mindig kérdésként merül fel, hogy hogyan különböztetjük meg az aluljáróban a helyiséget és a pavilont. A pavilonok közterület-használattal mennek, egy későbbi beépítéssel. Mivel most már részt veszek e helyszíni szemléken-nem véletlenül -, abszolút szemmel látható egyébként, hogy mi a különbség: míg a helyiség a falsíkon belül, műtárgyban lévő helyiség, addig a pavilonok hozzáépített üvegkalitkák vagy üveggel hozzáépített pavilonok. Ez az egyik. Ott a pavilon tulajdonosa maga, aki a közterület-használati engedélyt kapja, de a helyiségeknél a tulajdonos a Fővárosi Önkormányzat. Az FKF járt el bérbeadóként, megbízás alapján. Azt, hogy ezek a szerződések nagyon kedvezőtlenek, sajnos, mi is tudjuk, az FKF nagyon kedvezőtlen szerződéseket kötött, pont a felmondhatóság szempontjából úgymond szinte bebetonozott szerződéseket kötött, mert ezek a szerződések... Hutiray Gyula: Mikor? Bocsánat. Dr. Lőrincz Valéria: A '90-es évek elején, meg egészen addig, amíg hozzánic vissza nem került, mert a helyiségrendelet alapján a bérbeadói jogokat a bizottság gyakorolta. Az új bérbeadások esetében már a határozatlan idejű bérleti jogviszonyokra 90 napos, indoklás nélküli felmondás van- talán öt ilyen szerződés van-, az azelőtti szerződések ilyen bebetonozottak, azért is tudják adni-venni ezeket az üzleteket, sajnos úgy, hogy azért a tulajdonos ebből sokat ott nem lát, mivel a cégeket adják-veszik. Most is a helyszíni tapasztalatok azok, hogy a működési engedély igenis sajnos a bérlő nevére szól, és a blokk is, mármint a pénztárgép blokkja, egy-két eset van, ott is ilyen befogadásos történet, amelyekre mindjárt kitérek, tehát lesz talán egy-két fülön csípés az albérletbe adás kapcsán.

20 Itt jön az, hogy ha régen is kötődtek a szerződések, de a jelenlegi helyiségrendelet is tiltja az albérletbe adást. Egyébként e régen kötött szerződések is tiltják az albérletbe adást, tehát ez felmondhatósági ok. A lakástörvény szerint, ha a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi a bérlő, akkor fel kell szólítani, hogy e magatartástól álljon el, és ha nem teszi, akkor 8 napon belül felmondhatóvá válik. Sajnos, a két szerződés közül egyik sem [elmondható, tehát csak- ilyen idézőjelbe tettrendkívüli felmondással felmondható. Most a dohányboltnál tudnánk csak ezt megtenni, tekintettel arra, hogy más van a helyiségben tulajdonosi hozzájárulás nélkül, attól függetlenül, hogy ő beadott egy kérelmet. Egy felszólítást követően, ha továbbra sem állítja helyre azt az állapotot, hogy ő mint bérlő legyen a helyiségben, hanem a dohánybolt továbbra is üzemel, akkor tudunk [elmondani. A másik esetben ez még nem történt meg, ahol a parfüméria van, ott nem [elmondható, mert sajnos ezt a 90 napos felmondást a bérlőnek teszi lehetővé e régi szerződésekben. A bérbeadónál - és ezért mondtam, hogy ezek ilyen szinte bebetonozott szerződések- csak akkor teszi lehetővé a felmondást, ha az aluljárót át kell alakítani, és a forgalom biztosítása, biztonsága szempontjából át kell alakítani, vagy le kell bontani. Ezek tehát azért nagyon érdekes felmondási feltételek, szinte lehetetlen [elmondani, ha csak tényleg az aluljáró oly annyira át nem alakul, hogy a helyiség megszűnik, mint például a Ferenci ek terén most így az átépítés kapcsán. Ez az egyile A másik az, hogy ugyanazon bérlőről és két külön helyiségről, és a dohánybolt, előtte ez a TOMRO Kft. szintén trafikot üzemeltetett, tehát a működési engedélyben dohánykereskedelem volt, tehát nem a parfümmel együtt. A parfüm az a másik, ami a 17 négyzetméter, és a 16 négyzetméter, ahol dohányboltja vagy trafikja volt, ahol dohányterméket árult, és ene volt a működési engedélyben lehetősége akkor. Ott lenne a dohánybolt, tehát nem együttes tevékenység, hanem ő mint bérlő nem nye1i, és befogadott valakit, de akkor nem befogadja, me1i ő mint bérlő a továbbiakban nem marad ott a dohánykereskedelmével, hanem már csak a befogadott, aki a koncessziót nyerte. Ezért mondom, hogy ez a befogadási intézmény ezen esetben nem húzható rá erre a történetre. A parfümériánál, hogy most oda édességet és a többit befogadna a parfüméria mellé, lehet, hogy ezt csinálná-ezt csak én feltételezem ebből a másik esetből kiindulva-, hogy nem biztos, tehát ott is vélelmezhető, hogy átadná az egészet a befogadottnak Már egy-két befogadás volt régebben is, és most a helyszíni szemlén tapasztalt volt, hogy csak a befogadott van a helyiségben, tehát a bérlő nincs, tehát hogy ez a kvázi albérletbe adás így valósul meg. A szankciót, a felmondhatóság ügyét és ezzel a szerződésszegést is mondtam, és ezáltal a felmondhatóságot. (Dr. Trippon Norbert: És a befogadottal szemben?) A befogadottalegyetértek elnök únal - semmilyen jogviszonyunk nincsen, tehát mi a bérlővel vagyunk jogviszonyban, mi neki tudunk felmondani. Az, hogy utána nem megy ki egy harmadik személy a helyiségből, ha a bérlőnek [elmondtunk, és nem tudta átadni a felhívásunk ellenére, merthogy más van benne, akkor azt per útján tudjuk ki perelni, mint jogcím nélküli használót Hutiray Gyula: Képviselő urak? Dr. Trippon Norbert: Csak azt szeretném megerősíteni, am1 1tt szakmai részről is elhangzott, hogy a jelen ismereteink szerint nagyon nagy valószínűséggel úgy tűnik- nem 20/45

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője /,#fil-.".,_, ~~,,,.,,,..",,,..,_,.,,,"..... ---\, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYA Ö~ŐRMA'NYZÁT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉN j' GAZDASÁGI BIZOTTSÁG _-==J,\, ;; JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági Bizottság 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: KOZP/4-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

372-22/2013. 1. sz. példány

372-22/2013. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-22/2013. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Készült: Tompa város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Készült: Tompa város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Készült: Tompa város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak:tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 7/2010. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2010. május 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40298-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának és Sopron Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2010. november 22-ei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-7/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. február 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Bán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. aljegyző, szervezési osztályvezető. Biai Református Általános Iskola részéről

JEGYZŐKÖNYV. aljegyző, szervezési osztályvezető. Biai Református Általános Iskola részéről Város Képviselő-testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/242 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Sz-31-10/2015. Ügyintéző: Pénzesné

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme.

J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme. J E GY Z İ K Ö NY V Közgyőlésének Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága 2013. január 24-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án megtartott nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. december 16-án megtartott nyilvános üléséről Rendelet: 25/2014. (XII.17.) az Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 9/2013. (VII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság a soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:

Jegyzőkönyv. A Bizottság a soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozta meg: Jegyzőkönyv 2013. május 22-én megtartott, 7. soros, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Gyimesi László, a bizottság képviselő

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-18/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FFB/120-1/2012. FFB-39/2012. (FFB-103/2010-2014.)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FFB/120-1/2012. FFB-39/2012. (FFB-103/2010-2014.) Ikt. sz.: FFB/120-1/2012. FFB-39/2012. (FFB-103/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2012. november 12-én, hétfőn, 9 óra 5 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v a Közoktatás-politikai Tanács 2008. február 5-én, kedden, 10 órakor az Oktatási és Kulturális Minisztérium (Budapest V., Szalay u. 10-14.) 101. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2014. február 3-án, hétfőn 10 óra 37 perckor az Országház

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSE VIII-4234-14/2013. JEGYZİKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. szeptember 26. napján 09.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Közgyőlési

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben