J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 30- án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatala Dísztermében tartott ülésén. Jelen vannak: Aros János polgármester Egyed Attila Hutkainé Novák Márta Oláh József Csaba Ormos Tas Zsolt Saláta László Mihály Szabó András Szvitankó Tamás Zérczi László képviselők dr. Vitányi Eszter dr. Szebényi Tibor jegyző aljegyző Meghívottak: Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője, Csatlósné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója, Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője, Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője, Gulybán László a Patakhő Nonprofit Kft. és a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője, Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Kft. ügyvezetője, Béli Zoltán a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője, Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője, Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője. Megjegyzés: Sikora Attila alpolgármester és Hajdu Imre képviselő nincs jelen. A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési refrens, Papp Imréné a Sárospataki

2 2 Gondozási Központ vezetője, Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely Város Polgármestere, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, dr. Komáromi Éva a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalának vezetője, Kozsnyánszky János a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Stumpf Bálint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Sárospatak elnöke, Budai Gyula Károly a Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Az ülésről felvételt készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. Napirend előtt: Aros János polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a Polgármesteri Hivatal munkatársait és a Zemplén Televízió nézőit. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés 9 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Sikora Attila alpolgármester a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén képviseli a várost, Hajdu Imre pedig a Birkózó Szövetség Közgyűlésén vesz részt, hiányzásuk igazolt. A meghívóban szereplő napirendi pontok közül javasolja levételre a zárt ülés 3. napirendi pontját,,javaslat a Kiemelt turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című, ÉMOP /F azonosítószámú projekt kapcsán a közbeszerzési eljárások megindításával és lebonyolításával kapcsolatos döntések meghozataláról, mivel nem készült el az anyag, bizottságok tárgyalni nem tudták. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. A Képviselő-testület a Javaslat a Kiemelt turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című, ÉMOP-2.1.1/F azonosítószámú projekt kapcsán a közbeszerzési eljárások megindításával és lebonyolításával kapcsolatos döntések meghozataláról című előterjesztés zárt ülésről történő levételével 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal egyetértett. Aros János polgármester: Javaslata, hogy a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről szóló tájékoztatót követően tartsanak zárt ülést, mert az ottani döntések határidősek. Javaslata továbbá, hogy az 1. és 2. napirendet követően 3. napirendként a meghívóban szereplő 15. napirendi pontot tárgyalják. Kéri a képviselők javaslatát a napirendek tárgyalására vonatkozóan. Ormos Tas Zsolt képviselő: Javaslata, hogy a költségvetés előkészítésével kapcsolatos tárgyalásra kapjanak meghívást a képviselők is erről szeretne szólni egyebek között. Aros János polgármester: Felvetésre elmondja, ezeken a tárgyalásokon a Gazdálkodási

3 3 Iroda vezetője, jegyző asszony, ő vagy alpolgármester úr minden intézményvezetővel végigtárgyalják az adott intézmény költségvetését e tárgyalások nyitottak. Ígéretet tesz arra, hogy a tárgyalások időpontjáról küldenek tájékoztatót a Képviselő-testület tagjai számára. Ormos Tas Zsolt képviselő: Kéri a tájékoztató küldését, így már nem kíván szólni egyebek között. Hutkainé Novák Márta képviselő asszony: A meghívó 8. napirendi pontját Javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi üzleti tervéről két bizottság is levételre javasolja, nem tudja kell-e tárgyalni. Aros János polgármester: Egyeztetve elnök urakkal javaslata, hogy tárgyaljanak jelen ülésen is a napirendről, de a végső javaslatot ne a mai, hanem a február 27-ei ülésen hozzák meg. Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: Elmondja, azért javasolták, hogy tárgyalják jelen ülésen is az anyagot, mert nem minden képviselő van benne a két bizottságban, mely tárgyalta a napirendet és lehet, hogy nekik is lenne véleményük a témáról. Hutkainé Novák Márta képviselő asszony: Nem így érzi, de döntés kérdése. Saláta László Mihály képviselő: Nem javasolja a napirend tárgyalását, hisz úgysem hoznak ma döntést. A televízió megjelent képviselőjének elmondták bizottsági ülésen, hogy milyen adatokat kell beszereznie, milyen tárgyalásokat kell lefolytatnia, ha ez megtörténik, azután tárgyalja meg a testület. Semmi értelme a vitának, ha azután leveszik napirendről. Aros János polgármester: Tehát Hutkainé Novák Márta és Saláta László Mihály képviselők módosító javaslata, hogy vegyék le napirendről a,,javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi üzleti tervéről című előterjesztést szavazni fognak róla. Kérdezi, hogy a napirendek tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb javaslat. Amennyiben nincs, kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért Hutkainé Novák Márta és Saláta László Mihály képviselő módosító javaslatával, igennel szavazzon. Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. A Képviselő-testület Hutkainé Novák Márta és Saláta László Mihály képviselő javaslatát, miszerint vegyék le napirendről a,,javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi üzleti tervéről című előterjesztést 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadta. Aros János polgármester: Zárt ülésen javasolja tárgyalni a,,javaslat a Végardó Fürdő Camping új vizesblokkjának építésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására című előterjesztést. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. Jelenlévő képviselők száma: 8 fő Szvitankó Tamás képviselő a szavazásban nem vett részt. A Képviselő-testület a,,javaslat a Végardó Fürdő Camping új vizesblokkjának építésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásával 8 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett.

4 4 Aros János polgármester: Szintén zárt ülésen javasolja tárgyalni a,,javaslat a Telenor Magyarország Zrt. és Sárospatak Város Önkormányzata között fennálló bérleti szerződés módosítására vonatkozó határozat módosításáról című előterjesztést. Kéri a Képviselőtestület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. Jelenlévő képviselők száma: 8 fő Szvitankó Tamás képviselő a szavazásban nem vett részt. A Képviselő-testület a,,javaslat a a Telenor Magyarország Zrt. és Sárospatak Város Önkormányzata között fennálló bérleti szerződés módosítására vonatkozó határozat módosításáról című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásával 8 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett. Aros János polgármester: Egyéb ügyek között tájékoztatót ad hétvégi rendezvényekről. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. Jelenlévő képviselők száma: 8 fő Szvitankó Tamás képviselő a szavazásban nem vett részt. A Képviselő-testület Aros János polgármester szóbeli tájékoztatója a hétvégi programokról című napirend nyílt ülés egyéb ügyek között történő megtárgyalásával 8 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett. Oláh József Csaba képviselő: A költségvetés megtárgyalását követően kéri a Képviselőtestületet, hogy az aszfaltbeszerzésre a közbeszerzési eljárást minél hamarabb indítsák meg. dr. Vitányi Eszter jegyző: Nem készült erre vonatkozóan előterjesztés, így most nem tudják tárgyalni. Aros János polgármester: Rendkívüli ülésen tárgyalhatnak róla. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a napirendi pontokat a javasolt módosításokkal, illetve kiegészítésekkel elfogadja, igennel szavazzon. Jelenlévő képviselők száma: 8 fő Szvitankó Tamás képviselő a szavazásban nem vett részt. A Képviselő-testület fenti szavazásokra is figyelemmel 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta: Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről Napirend: 1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata évi költségvetéséről

5 5 Véleményezi: valamennyi bizottság 3. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Véleményezi: valamennyi bizottság 5. Javaslat a helyi önkormányzati képviselők és bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 19/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6. Javaslat az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez fűződő többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8. Beszámoló a Sárospataki Kommunális Szervezet évi tevékenységéről Előterjesztő: Béli Zoltán igazgató Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 9. Javaslat a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. és Sárospatak Város Önkormányzata között fennálló távhő- és hőszolgáltatási szerződés módosításáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 10. Javaslat a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. és Sárospatak Város Önkormányzata közötti Karbantartás Szolgáltatási Szerződésről Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 11. Javaslat ingatlan elidegenítéséről szóló 330/2014. (XII. 12.) KT. határozat módosításáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 12. Javaslat a Sárospatak belterület 470. helyrajzi számú ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról

6 6 Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 13. Javaslat Balogh Péter Sárospatak, Kossuth u. 65. fsz. 3. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 14. Javaslat az EMVA pályázaton beszerzett mikrobusz üzemben tartásra történő átadására Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 15. Tájékoztató a Kiemelt turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című, ÉMOP-2.1.1/F azonosítószámú projekt jelenlegi állásáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 16. Tájékoztató a évi startmunka programokról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17. Egyéb ügyek Hutkainé Novák Márta képviselő asszony felvetése Aros János polgármester szóbeli tájékoztatója a hétvégi programokról Zárt ülésen: 1. Javaslat a Telenor Magyarország Zrt. és Sárospatak Város Önkormányzata között fennálló bérleti szerződés módosítására vonatkozó határozat módosításáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2. Javaslat a Végardó Fürdő Camping új vizesblokkjának építésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről Aros János polgármester: Tájékoztatójában elmondja, hogy december 12-én a Mozgáskorlátozottak Egyesülete ünnepi közgyűlésére került sor, valamint közmeghallgatásra az Újbástya Rendezvénycentrumban egyre többen vesznek részt e rendezvényen és mondják

7 7 el észrevételeiket. Szintén e napon volt a Farkas Ferenc Művészeti Iskola karácsonyi műsora, továbbá a hagyományoknak megfelelően sport díjak átadása. December 13-án került sor a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi gálaműsorára, e napon volt az év utolsó bolhapiaca is. December 14-én adventi kórustalálkozó volt A Művelődés Háza és Könyvtárában, majd a harmadik adventi gyertyagyújtás a középiskolások részvételével. Megköszöni az óvodások, általános iskolások és középiskolások, valamint a civil szervezetek adventi gyertyagyújtások alkalmával nyújtott ünnepi műsorát. December 15-én volt a Farkas Ferenc Művészeti Iskola előadása, majd egy színházi előadást láthattak A Művelődés Háza és Könyvtárában,,Esőember címmel. December 16-án a Zemplén Televízió fogadóóráján vett részt és Huzelmann Annamáriával, a Pataki Kerámia Manufaktúra tulajdonosával folytatott tárgyalásokat az üzem további sorsáról a város értékes gyöngyszeme a manufaktúra, melyet szeretnének az Értéktár Bizottságban az értékek között szerepeltetni. Szintén e napon a Görögkatolikus Óvoda karácsonyi ünnepségén vett részt jegyző asszonnyal. 16 órától a Végardói Nyugdíjas Klub karácsonyi műsorára, valamint a Városi Nyugdíjas Klub karácsonyi ünnepségére került sor, melyen Sikora Attila, jegyző asszony és Szvitankó Tamás elnök úr vett részt ő ekkor Miskolcon volt bizottsági ülésen. Köszönetet mond Hegyi Tibor úrnak, aki a két nyugdíjas klub valamennyi tagjának szaloncukorral kedveskedett. December 17-én a Zemplén Televízió tulajdonosi taggyűlésére került sor, sajnos a taggyűlés határozatképtelen volt, így döntést nem tudtak hozni. Ugyanezen a napon a Kisrefi hálaadó ünnepségére került sor A Művelődés Háza és Könyvtárában, és ekkor kezdődött el azon élelmiszercsomagok kiosztása a Sárospataki Gondozási Központ közreműködésével, melyről korábban döntött a Képviselő-testület. December 18-án került sor az Idősek és Fogyatékosok Otthona karácsonyi ünnepségére, melyen alpolgármester úr és jegyző asszony vett részt. Ugyanezen a napon megkötötték az újabb térfigyelő kamera beszerzésére vonatkozó támogatási szerződést. E napon volt továbbá az ÁVG karácsonyi ünnepsége is. December 19-én a Carolina Óvoda és Bölcsőde, valamint a PATAQUA Kft. karácsonyi műsorára került sor. December 20-án volt a SUSI karácsonyi ünnepsége. December 21-én volt az utolsó adventi gyertyagyújtás a civil szervezetek, helyi cégek közreműködésével a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének elnökét kérte fel a műsor összeállítására köszönet érte. December 22-én két vadásztársaság már hagyományosan ebéd osztást rendezett a piac területén, nagy érdeklődés mellett. A hivatalban igazgatási szünet volt e naptól. December 31- én újévi köszöntővel fogadta a lakosságot, majd tűzijáték volt megjegyzi, negyedik éve sárospataki vállalkozótól rendeli meg a város a tűzijátékot mind szilveszterkor, mind pedig augusztus 20-án. Január 5-én került sor az év első honosítására, délután újévi köszöntőt tartottak jegyző asszonnyal a Polgármesteri Hivatal munkatársainak. Január 6-án Z.H.K. taggyűlésen vett részt, e napon Szabó Barna szépkorút köszöntötte alpolgármester úr és Oláh József Csaba képviselő. 13 órától IVS egyeztetés volt a Polgármesteri Hivatalban. Január 7-én az óvoda vezetőjével és Harsányi Gábor úrral folytatott megbeszélést a további energetikai korszerűsítés lehetőségeiről, a várható pályázatokról. A Magyar Fórum kért tőle telefonos interjút Sárospatakkal kapcsolatosan, mely hamarosan megjelenik a heti lapban. Rendezvénynaptár összeállításával kapcsolatos önkormányzati egyeztetés volt a Polgármesteri Hivatalban. Január 8-án 17 órától a Wass Albert Kör szervezésében megemlékezés volt a Wass Albert kőnél. Január 9-én a Lőrincz Sándorral, a Patakiána Kft. ügyvezetőjével folytattak tárgyalásokat egyre kevesebb reményt lát a projekt megvalósítására. Január 10-én

8 8 a SAKK-PONG verseny került lebonyolításra az ÁVG-ben köszönet a szervezésért. Január 12-én irodavezetői értekezletet tartottak és költségvetési egyeztetés is történt, majd ismét Lőrincz Sándor ügyvezető úrral egyeztetett órától összehívták a Civil Kerekasztalt a rendezvénynaptár összeállításával kapcsolatban - valamennyi civil szervezet, intézmény és egyház jelen volt az egyeztetésen. ZTV-vel kapcsolatos egyeztetés volt Sátoraljaújhelyben, majd az Iparkamara újévi fogadása zajlott Miskolcon. Megjegyzi, az iparkamarai bálon Sárospatak lesz a díszvendég a Bodrog Néptáncegyüttes fellépésével. E napon volt a Székely Nemzeti Tanács elnökének, Makkfalva polgármesterének a temetése, aki tragikus körülmények között hunyt el. Január 13-án Horváth Jenő polgármester úrral és Komporday Levente igazgató úrral az oktató kamionok sorsáról egyeztettek. A TISZK-es szerződések lezárásával az önkormányzat leltárába került 3 oktató kamion, ezek további sorsáról még egyeztetni szükséges. 11 órától Zemplén Televízió fogadó óra műsorában vett részt, majd a ZTV taggyűlésen. Délután honlap üzemeltetéssel kapcsolatos egyeztetést tartott jegyző asszony, alpolgármester úr és aljegyző úr, ahol jelen volt Hadobás Ingrid a honlap szerkesztője, Uray Márton a Computer Pont Kft. képviseletében, valamint Bordás István. Január 14-én tervek, beruházások egyeztetése zajlott főépítész úrral, Rudolf Mihály építész úrral és a Műszaki és Kommunális Iroda vezetőjével. Zempléni Városok Szövetségének sajtótájékoztatója újkori történelmi esemény részesei lehettek, amikor a négy nagy település: Sátoraljaújhely, Tokaj, Szerencs és Sárospatak polgármesterei közösen fogalmazták meg elképzeléseiket, melyet írásba is foglaltak. A szövetség az alapszabálynak megfelelően megkezdi működését Zemplén térség további fejlődése érdekében. Véleményezni kívánják a Kezelési Tervet, mely nem feltétlenül itt helyben készül, de kihat a térségre. Szeretnének továbbá véleményt nyilvánítani a Tokaj- Hegyaljára érkező pályázati források felhasználásáról. Január 15-én Közigazgatási reform jövőbeli helyzete konferencián vettek részt, 16-án szintén energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos egyeztetésre került sor. E napon búcsúztatták Farkas Lajos nyugdíjas pedagógust a Református templomban. Január 17-én püspök úr újévi fogadásán vett részt Miskolcon, majd a Lokálpatrióták Egyesületének jótékonysági vacsoráján köszönte meg az egyesület, a legaktívabb civil szervezet egész évi munkáját, hisz a testületi döntések előkészítésében műhelyeiken keresztül aktívan részt vesznek. Január 19-én az EKF Comenius Kar dékán asszonyával, a főiskola rektorával, rektori megbízottjával és kancellárjával folytattak egyeztetést a Comenius Kar további lehetőségeiről borászattal kapcsolatos képzések indulnak már szeptemberben, további cél egy magasabb szintű borászképzés szeptemberétől erre megvan a fogadókészség. Január 20-án ZTV taggyűlésen vett részt. Megkezdődtek a mentőállomás munkálatai a projekttáblán található 11 milliárd forintból 22 mentőállomás megépítése és 16 felújítása valósulhat meg. Január 21-én diákolimpia úszóverseny volt a Végardó Fürdőben, továbbá,,találkozz tudóssal címmel az ÁVG rendezvényén alpolgármester úr vett részt. 17 órától a Magyar Kultúra Napja rendezvény volt A Művelődés Háza és Könyvtárában, az ünnepi szónok Turjányi Miklós úr volt. Ködöböcz József díjat kapott Csatlósné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója. Igazgató asszony másnap a Minisztériumban minőségirányítással kapcsolatosan újabb díjat vehetett át dolgozóival, alpolgármester úrral és Szvitankó Tamással, a Humán Bizottság elnökével. A Magyar Kultúra Napján szokták átadni a Pécsi Sándor díjakat is, idén közönségszavazat alapján Vári Éva színművésznő és Kern András színművész kapta meg, sajnos színházi elfoglaltság miatt nem tudtak jelen lenni az ünnepségen, így a későbbiek folyamán történik meg a díjak átadása. A Ködöböcz család viszont megtisztelte jelenlétével az eseményt,

9 9 köszönet a közreműködésükért. Január 22-én Turjányi Miklóssal és Dr. Tamás Edittel folytatott megbeszélést a Zempléni Művészeti Fesztivál előkészítése ügyében. Január 23-án Miskolcon Druga István és főépítész úr IVS egyeztetésen vett részt, e napon volt a Zempléni Szólótánc Fesztivál is, melyet alpolgármester úr nyitott meg. Január 24-én Mezőkövesden Tállai államtitkár úrral egyeztetett, 26-án a Belügyminisztériumban vett részt megbeszélésen, valamint a NORDA-ban a folyamatban lévő pályázatok egyeztetése ügyében. Január 27-én Miskolcon aláírta az NRSZH finanszírozási szerződését, 9 mft-ot sikerült a Gondozási Központnak megszerezni e lehetőség kapcsán. Ugyanezen a napon írta alá a sportpálya felújítására vonatkozó támogatási szerződést 191 mft értékben a tervek készítése folyamatban. 11 órától Sárospatak vendége volt a Nemzeti Kulturális Alap Kuratóriumának a tagsága részükre tartott A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója és alpolgármester úr egy város bemutatót, majd az este Hercegkúton folytatódott köszönet Rák József polgármester úrnak és Derczó István úrnak a szíves fogadtatásért. Január 28-án Szegiben került megrendezésre a Borklub következő eseménye, január 29-én,,Legyen álmod kerek erdő projektzáró rendezvényen vett részt alpolgármester úr és jegyző asszony A Művelődés Háza és Könyvtárában. Ma reggel az M-VILL Kft. szerződés módosítására került sor. Alpolgármester úr Z.H.K. taggyűlésen vesz részt, melynek eredményéről a következő ülésen beszámol. Délután Egyed Attila képviselő úrral szépkorú köszöntésén vesznek részt. Ma este sváb bál, holnap pedig Hubertus és Görög katolikus bál lesz. Végezetül elmondja, hogy Stumpf Gábor Megye Kultúrájáért díjat vehetett át, melyhez gratulál. A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. Polgármester úr zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül. Nyílt ülés folytatása: 1. NAPIRENDI PONT Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. Aros János polgármester: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetőjének szóbeli kiegészítését, majd a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét. Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Hozzászólásában elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a költségvetés elfogadását megelőzően határozatban dönteni kell az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó

10 10 fizetési kötelezettségeiről évenkénti hiteltörlesztésről. Örömmel számol be arról, hogy a városnak hitelből eredő fizetési kötelezettsége nincs. A saját bevételeknek - helyi adók és ingatlan értékesítésből származó bevételek - az 50 %-áig 175 mft-ig vállalhatna az önkormányzat hitelfizetési kötelezettséget, de ehhez is a kormány engedélye szükséges. Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Aros János polgármester: Várja a képviselők esetleges hozzászólásait. Hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozati-javaslatot elfogadja, igennel szavazzon. Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (I. 30.) KT. h a t á r o z a t a Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és úgy határozott, hogy saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 1. melléklet a 3/2015. (I. 30.) KT. határozathoz Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban! MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN F=(C+D+E)

11 11 Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok A B C D E F Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

12 12 2. NAPIRENDI PONT Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata évi költségvetéséről Véleményezi: valamennyi bizottság Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. Aros János polgármester: Megköszöni az anyag készítését jegyző asszonynak, a Gazdálkodási Iroda vezetőjének és munkatársainak és az intézményvezetőknek, akik az egyeztetéseken felelősségteljesen, konstruktívan álltak a költségvetés elkészítéséhez. Az elkészült költségvetési-tervezetből látható, betartották, hogy nullás költségvetést kell terveznie az önkormányzatnak. Szerepel ugyanakkor benne egy 160 mft-os összeg remélt állami támogatás címen. Ahhoz, hogy a költségvetést tartani tudják, szükség lenne év végén állami támogatásra, melyet tavaly év végén is megkaptak. Az összeg 50 mft fejlesztési hiányt és 110 mft működési hiányt tartalmaz. Márciusban változások várhatóak a Polgármesteri Hivatal életében az építéshatóság és a szociális ügyek vonatkozásában, továbbá valamennyi intézményt érintő változások is lehetnek, hisz április 1-től a gazdasági munkatársak által végzett munkát más formában kell ellátni. Az intézmények finanszírozásával kapcsolatosan elmondja, látható az anyagban szereplő táblázatból, hogy a Polgármesteri Hivatal önkormányzati kiegészítése a normatíván felül 2014-ben 29 mft volt, idén ez csak eft. A Carolina Óvoda és Bölcsőde esetében az önkormányzati kiegészítés 2014-ben 27 mft volt, idén eft ez lehetne még kevesebb, de az intézményben idén 6 fő nyugdíjba vonul, melynek lesznek költségkihatásai, és lehet, hogy további kiegészítésre is szüksége lesz még az év folyamán. A Művelődés Háza és Könyvtára tavalyi évben 70 mft önkormányzati kiegészítést kapott, idén szinte ugyanennyit. A Gondozási Központ tavaly 38 mft önkormányzati kiegészítést kapott, idén 1 mft szerepel az anyagban, mely részben egy álláshely megszüntetése, részben pedig jogszabályi és normatíva változások miatt következett be. A Kommunális Szervezet tavalyi évben 113 mft önkormányzati kiegészítést kapott, idén ez az összeg 116 mft. A Rendelőintézet működését eddig nem egészítette ki az önkormányzat, idén eft kiegészítést terveznek. Itt elmondja, az intézmény igazgatója mindent megtesz annak érdekében, hogy a tavaly még 45 mft-os adósságot csökkentse, mely jelenleg 35 mft, vannak olyan 90 napon túli számlái, melyek kifizetését szükséges kiegyenlíteni. A többivel kapcsolatosan igazgató asszony megkötötte a hosszú távú megállapodásokat, melyek teljesítésére garanciát látnak. Meglátása szerint a 35 mft köszönhetően a évi támogatásnak két éven belül megszüntethető. Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Elmondja, hogy a költségvetési rendelettervezet fő szabálya, hogy a bevételeknek és kiadásoknak egyenlőnek kell lenniük. Két évvel ezelőtti jogszabály változás miatt csak kormány engedéllyel lehet hitelfelvételt tervezni az önkormányzatoknak. Ugyanakkor a rendelet-tervezet első oldalán látható költségvetési bevétel, kiadás és költségvetési hiány. A költségvetési bevétel a tárgyévben keletkező bevétel, a költségvetési kiadás a tárgyévben keletkezett kiadás, ennek különbözete a költségvetési hiány, ez a tárgyévi bevétel és kiadás különbözete, 376 mft szerencsére ugyanennyi pénzmaradványa van az önkormányzatnak, erre a fedezet bankszámlán rendelkezésre áll. Az anyagban szerepel az önkormányzat tételes kiadása és bevétele. Bizottsági üléseken felmerült a fürdő telek értékesítése, mely 160 mft értékben került betervezésre a bevételek között. Ha az összeg befolyik az önkormányzat rendelkezhet a felhasználásáról, ezért céltartalékként tervezték a kiadási részt. Ha nem folyik be az összeg, kiveszik a bevételek közül és a kiadások közül is a céltartalékot, így a pénzügyi egyensúlyra nem jelent veszélyt.

13 13 Külön táblázatban szerepel az anyagban az intézmények kiegészítése amiről már polgármester úr is beszélt -. A Polgármesteri Hivatal esetében a tavalyi évben a 29 mft tartalmazta a képviselői tiszteletdíjakat is, a takarékos gazdálkodás mellett idén csak 2 mft önkormányzati kiegészítés szükséges. Megjegyzi, ezen kiegészítés sem teljesen a hivatal kiadása, hisz 8,6 mft értékben beruházás szerepel a hivatal költségvetésében - szavazógép, tárgyaló terem hangosítása, bútorzatának átalakítása -, leginkább olyan feladatra, mely az önkormányzathoz kapcsolódik. Jelentős a Gondozási Központ kiegészítésének,,eltűnése és a Carolina Óvoda és Bölcsőde kiegészítésének megfeleződése. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy az önkormányzat szociális ellátások fedezetére pénzbeli kiegészítést kap, 72 mft értékben. Ezen összeg tavaly az önkormányzatnál volt, idei évben csak 25 mft-ot költ segélyek önrészére. A fennmaradó közel 50 mft a Gondozási Központhoz és az óvodához lett csoportosítva. Az óvoda tartja fenn a bölcsődét, mely szociális intézmény, emiatt részesül a normatívából. A többi intézmény kiegészítéséről polgármester úr részletesen szólt. Elmondja továbbá, hogy a táblázatok a megszokott sorrendben szerepelnek a rendelet-tervezet mögött, melyeket ismertet. A 11. mellékletből a céljelleggel adott támogatások közül kiemeli a SIDINFO Kft eft támogatását, ez azonban nem azt jelenti, hogy ennyivel járul hozzá az önkormányzat a Kft. működéséhez, hanem a Képtár fenntartására megkapott normatívát adja át a Kft. számára. Polgármester úr már szólt a rendkívüli önkormányzati támogatásról, mely a miatt is szerepel a költségvetésben, mert a városnak az elmúlt években mindig volt év végén elnyert pályázata. Volt amikor mft, volt mikor mft volt ez az összeg. Az elmúlt évben ez az összeg közel 200 mft volt. Nehéz megbecsülni a pontos összeget, nyilván az ország helyzetétől is függ, hogy milyen mértékben részesülnek az önkormányzatok. E bevételek december körül jelentkeznek. A korábbi évek szoros gazdálkodásával ugyanakkor nagyobb megnyugvással, hisz adósságteherrel nem kell számolniuk a költségvetés fenntartható. Aros János polgármester: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. dr. Vitányi Eszter jegyző: Hozzászólásában elmondja, hogy március 1-től a segélyezési rendszerben változás történik. A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a Járási Hivatal hatáskörébe kerül. Változás lesz a lakásfenntartási támogatásban, ill. március 1-et követően az önkormányzat által biztosított ellátások elnevezése egységesen települési támogatás lesz. Az önkormányzatok a Képviselő-testület által hozott önkormányzati rendeletben szabályozhatják azon élethelyzeteket, körülményeket, amelyekre támogatást és segélyt biztosítanak. A februári rendes képviselő-testületi ülésre e rendelet tervezetét elkészítik. Nem csupán lehetőségek lesznek, mert a törvény egy kötelezettséget szab a testületre, miszerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gondokkal átmenetileg küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást kell nyújtani. A helyi önkormányzatok számára a központi költségvetés támogatást biztosít, ha az adott önkormányzatnál az egy főre jutó adóerő képesség a 32 eft-ot nem haladja meg. Sárospatak e tekintetben az erős középmezőnyben szerepel, így abban a főösszegben, melyet költségvetési támogatásként kapnak, már benne szerepel a támogatásra vonatkozó összeg is. A jelenlegi rendelet még önkormányzati segélynek nevezi, de már a települési támogatás is beleértendő. Aros János polgármester: Kéri a bizottsági véleményeket. Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:

14 14 - rendelet-tervezet 6. mellékletében szereplő Bodroghalászi vízelvezetési program tanulmányterv előirányzat elnevezése Sárospataki vízelvezetési program tanulmányterv elnevezésre módosuljon, és az előirányzat 6000 eft-ról 4000 eft-ra kerüljön csökkentésre, - a melléklet dologi kiadások sora kerüljön megemelésre 2000 eft-tal - a karbantartási szerződés előirányzatának megemelése céljából. Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság módosítás nélkül egyhangúlag javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet a Képviselő-testületnek. Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet áttekinthetőnek és alaposnak tartja, köszönet a készítőknek. Ez a vélemény fogalmazódott meg a bizottság ülésén jelenlévő intézményvezető és a SIDINFO Nonprofit Kft. vezetője részéről is, ha e számok maradnak az év zökkenőmentes lesz Sárospatak város életében. A bizottság a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Aros János polgármester: Várja a képviselők kérdéseit, majd következő körben az észrevételeket és javaslatokat. Zérczi László képviselő: A költségvetési rendelet-tervezetet a Humán Bizottság ülésén elfogadásra javasolta, de a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító javaslatával nem ért egyet a bodroghalászi vízelvezetési programmal kapcsolatosan. Ugyanez a lépés megtörtént tavaly is, akkor az hangzott el, hogy ezzel semmilyen hátrányt nem érez majd Bodroghalász városrész. Sajnos tavalyi évben semmilyen tevékenység nem történt ezen a területen. Az árvíz óta ugyan történtek jelentős árvízvédelmi lépések, de a Németh László utca és a Radvány utca közötti jelentős lakóterület csapadékvíz elvezetése nem megoldott. Sem felszíni, sem felszín alatti vízelvezetés nem történik. Ha a Radvány patak vagy a csapadék mennyisége eléri a határszintet, a terület teljes egészében víz alá kerül ben történtek előzetes egyeztetések vízügyi szakemberekkel és a Műszaki és Kommunális Iroda képviselőivel, mérnökökkel, de pénzügyi okok miatt nem történt előrelépés. Ha ez a nevesítés újra kikerül a költségvetésből, fennáll a kockázata annak, hogy idén sem történik előrelépés ez ügyben. Kérése, hogy az eredeti formában kerüljön elfogadásra a költségvetési rendelet-tervezet. Egyed Attila képviselő: Javasolja megkérdezni a jelenlévő intézményvezetőket, el tudják-e látni feladatukat az előterjesztésben szereplő költségvetési keretből. Köszönetet mond az anyag készítőinek, és az államnak örömmel hallotta, hogy nincs Sárospataknak adóssága, ez régen nem így volt. Örömmel olvasta az anyagban azt is, hogy növekedett a gyermekétkeztetés normatívája is. Zérczi képviselő úr felvetésére elmondja, bizottsági ülésen ő is elfogadta a rendelet-tervezetet. Ő Végardó képviselője és árvízkor ott is vannak problémák vízelvezetés tekintetében. Ő elfogadhatónak tartja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító javaslatát a vízelvezetési program elnevezése tekintetben. Meg kell oldani először Bodroghalász, majd Végardó és Kispatak városrész vízelvezetési problémáit, de még további városrészeken is lehetnek ilyen irányú problémák. Véleménye szerint tehát nem kell a költségvetésben nevesíteni Bodroghalász városrészt, Sárospatakot kell szerepeltetni. A feladatot el kell végezni, egyik éven az egyik, majd a másik városrész vízelvezetési problémáit oldják meg. Szvitankó Tamás képviselő: Hozzászólásában elmondja, hogy a Humán Bizottság ülésén a bizottság egyik tagja keveselte a Szent Erzsébet Napokra tervezett 500 eft-os támogatást.

15 15 Felhívja a figyelmet arra, hogy ezen kívül az önkormányzat egyéb módon is támogatja a rendezvényt: nem kell bérleti díjat fizetni, A Művelődés Háza és Könyvtára személyi és technikai állományával, rendezvény biztosítása a Polgárőrség által, média támogatás, mely minden városi rendezvényt propagál. Amikor lehetősége volt a városnak pályázati úton, maximális segítséget nyújtott nemcsak az említett rendezvényre, hanem más rendezvényre is, mely turistákat vonz. Megjegyzi, lát a költségvetésben 13 mft céltartalékot, mely esetlegesen még felhasználható. Hangsúlyozza, a költségvetés arról szól, hogy a város minden intézménye működhessen. Saláta László Mihály képviselő: Elmondja, hogy Humán Bizottság ülésén részletesen tárgyalták a napirendet, ahol a Gazdálkodási Iroda vezetője, jegyző asszony és alpolgármester úr a feltett kérdéseikre válaszolt, így megnyugtatóan tudja támogatni az előterjesztést. Felveti, korábban szó volt arról, hogy eft érték erejéig átvállalta az önkormányzat a szemétszállítás kintlévőségeit, mely a bevételi oldalon 1 mft összegben van tervezve nem terveztek alá? A Szent Erzsébet Napok rendezvény támogatásával kapcsolatosan elmondja, hogy két éve észrevételezték, hogy azért voltak kevesen a rendezvényen, mert belépődíjat szedtek. Akkor ígéretet tettek arra, ha költségvetési támogatás árán is, de megpróbálják kiváltani ezt az összeget, tekintettel arra, hogy a rendezvény 1 mft-os veszteséggel zárult. Tavaly az önkormányzat pályázati segítséggel tudott több támogatást nyújtani. Idén valóban rendelkezésre áll 13 mft városi alapítványi és kulturális rendezvényekre, melyek nem lettek konkrétan,,címkézve, de remélhetőleg pályázatokból idén is tudnak a rendezvényre még további támogatást nyújtani. Hangsúlyozza tehát, hogy a Szent Erzsébet Napok rendezvény ingyenessé tételét mindenképp biztosítani kellene. Hutkainé Novák Márta képviselő asszony: Támogatja a Rendelőintézet 21 mft adósságának rendezését, kérdése, hogy az állam ezt nem konszolidálja? Esetlegesen fenntarthatnák döntésüket e tekintetben, vagy pályázhatnak, hogy megkapják az összeget más forrásból. Szerepel a költségvetésben utak javítására több forrás. Kérdése, van-e az útépítésre, utak korszerűsítésére rangsor? Erre mindenképp szükség lenne. Aros János polgármester: A kérdéseket lezárva Zérczi képviselő felé elmondja, tavaly ugyanerről volt szó, hogy ne nevesítsenek egy körzetet sem. Függetlenül attól, hogy Bodroghalász vagy Sárospatak néven benne marad a költségvetésben még nem jelenti azt, hogy fel is használható az összeg. A biztonság kedvéért félévig vagy háromnegyed évig várni kell azokkal a fejlesztésekkel de akár a működési kiadásokkal is -, amíg nem látják, hogy lesz-e rendkívüli állami támogatás, és hogy tudják zárni a félévet, háromnegyed évet. Hiába van nullás költségvetés, szerepel benne 160 mft-os remélt állami támogatás. Félévig nem igazán tud engedni kiadásokat, pedig vannak egyéb igények is: 10 mft értékben digitális térkép, mely szintén évek óta kellene, Görbe utcai és Borsi utcai szennyvízátemelő, külterületi utak kérdése. Véleménye szerint általánosan a,,sárospatak elnevezés elfogadható a vízelvezetési programot illetően. Egyed képviselő úr javasolta, hogy hallgassák meg az intézményvezetőket ezzel kapcsolatosan elmondja, hogy az intézményvezetőkkel történt egyeztetésekről jegyzőkönyvek készültek, melyeket az intézményvezetők elfogadtak, de természetesen megadja majd nekik a szót. A Szent Erzsébet Napok rendezvény támogatásával kapcsolatosan elmondja, az ingyenes közterület-használat mellett tavaly pályázati forrásból még tudtak a rendezvény mellé biztosítani koncerteket is. Idén is terveznek a pünkösdi hétvégén koncertet és egyéb kiegészítő

16 16 rendezvényeket, tehát eléri a milliós tételt az az összeg, amivel támogatják a Szent Erzsébet Napok rendezvényt. Itt mondja el, hogy sok rendezvényt terveznek a évre is városi szinten. Ha Saláta képviselő úr javaslata az lett volna, hogy azzal a feltétellel nyújtsák az 500 eft-os támogatást, hogy ne legyen belépő a rendezvényen, nem biztos, hogy jó megoldás, bízzák inkább rájuk. Megjegyzi tavaly be is bizonyosodott, ha valami ingyenes akkor nem igazán értékes és nem lehet kordában tartani, hogy kik vesznek rajta részt Ft-os belépő véleménye szerint kérhető. Szóba került a 13 mft-os tétel, mely a nyári rendezvényekre lett biztosítva és azért nincs még nevesítve, mert folynak a tárgyalások a nagyobb zenekarokkal. Hutkainé Novák Márta képviselő asszony felvetésére elmondja, a térség legszínvonalasabb intézménye a Rendelőintézet az egy napos betegellátó központtal és a régi épület felújítását követően az alapellátással. Az intézmény minőségbiztosítás keretén belül rendszeresen tartja a kapcsolatot a betegekkel és kérik a visszajelzéseket információi alapján legutóbb 80 %-os volt a megelégedettség. Visszatérve a kérdésre elmondja, ha reményét látták volna, hogy kap rendkívüli kiegészítést a Rendelőintézet, akkor nem terjesztették volna elő. A 21 mft a 90 napon túli tartozások kiegyenlítésére szolgál. Dönthetnek úgy, hogy kockáztatnak és várnak, de nem szeretné veszélyeztetni az intézmény működtetését. Javasolja, hogy adják meg részére a támogatást, és ha kap állami támogatást, majd eldöntik, hogy az állami támogatás hogyan kompenzálja az önkormányzat egyszeri kiadását. Az utakkal kapcsolatosan elmondja, valóban több helyen található a költségvetésben utak kátyúzására forrás (Kommunális Szervezet, pályázat, Műszaki és Kommunális Iroda költségvetése) - az aszfaltbeszerzéshez viszont közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges - 30 mft van tervezve. Információi alapján nem valószínű, hogy lesznek hazai forrásból belterületi utak felújítására vonatkozó pályázatok. A Magyar Közút Zrt. által fenntartott utak rendbetételével kapcsolatosan a napokban fogalmaztak meg levelet igazgató úr felé, melyben kérik a felújítását a városon átmenő hozzájuk tartozó utaknak. Vállalták ugyanakkor 8 út tervének elkészítését, melyet a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője ismertetni fog. Teljes útfelújítást saját erőből nem tud az önkormányzat végezni, hisz egy-egy útszakasz tervezéssel, felújítással mft-os tétel. dr. Vitányi Eszter jegyző: Saláta képviselő úr Z.H.K. kintlévőséggel kapcsolatos kérdésére válaszolva elmondja, a bevételi oldalon azért látható alacsony szám, mert az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy amit a NAV nem tud behajtani, azt a jegyző sem tudta megtenni korábban és ezután sem fogja tudni megtenni. Remélhetőleg következő rendes képviselőtestületi ülésre mai döntés alapján Z.H.K. taggyűlés - olyan előterjesztést tud készíteni, mely a decemberi határozat visszavonásáról szól. A korábbi időben december 31-ig volt olyan közszolgáltatási szerződés, melyben szintén engedményezés volt a lakosság által meg nem fizetett díjakra vonatkozóan. Ennek kapcsán 7 mft-ot még nem tudtak behajtani. A Kommunális Szervezet költségvetésében nem terveztek aszfaltbeszerzést. Oláh képviselő úr ülés elején említette az aszfaltbeszerzést az elmúlt két évben lehet, hogy későn kezdték az ezzel kapcsolatos feladatok megindítását, mert viszonylag hosszú eljárásról van szó, így már a közbeszerzési referenssel egyeztetett a hét folyamán és a következő rendes testületi ülésre elkészül az ezzel kapcsolatos javaslat. Aros János polgármester: Második körben kéri a képviselők észrevételeit. Zérczi László képviselő: Észrevételek között még elmondja, hogy az a nem kis terület, melynek nincs megoldva a csapadékvíz-elvezetése az Illyés Gyula, Szántó Kovács János, Németh László és Radvány út által bezárt lakóterület. E területen a felszíni csapadékvízelvezetés nincs megoldva. Ha esik az eső, az ott marad, nincs elfolyása, megáll az udvaron és

17 17 a kertekben, belvíz alakul ki. Ha jelentősebb mennyiségű a csapadék és a város magasabban fekvő területén pl. Szent József utca megtelnek a felszín alatti csatornák, az úttesten folyik tovább a csapadék és azok egy része is e területeken áll meg. Véleménye szerint a költségvetés előkészítésében részt vevők nem véletlenül nevesítették már előző évben is a bodroghalászi csapadékvíz-elvezetés problémáját, hisz érzik ennek fontosságát. Évek óta elmaradó, ugyanakkor fontos megoldásra váró feladat lenne legalább a terv elkészítése. El tudja fogadni, hogy Sárospatak néven szerepel a költségvetésben ez a tétel, de akkor legyen egy kiegészítése a költségvetésnek, legyen leírva a várható sorrend és első helyen ez a térség szerepeljen, ami jelenleg is szerepel. Attól fél, ha kiesik ez a tétel, mint az elmúlt éven, idén sem fog történni semmilyen lépés ez ügyben. Aros János polgármester: Kérése, hogy lépjenek túl e tételen, hisz egy több milliárd forintos költségvetést tárgyalnak, bár tudja, hogy e tétel nagyon fontos. Ormos Tas Zsolt képviselő: Elmondja, ő is kevésnek tartja a Szent Erzsébet Napok támogatásának tervezetben szereplő összegét. Az idegenforgalmi koncepció meghatároz olyan prioritásokat, melyben remélhetőleg e rendezvény majd elsőbbséget élvez. Saláta László Mihály képviselő: Két évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy inkább anyagilag is támogatják a Szent Erzsébet Napok rendezvénysorozatot, de ne kelljen fizetni a belépésért. Adott esetben az említett 13 mft-ból is lehet még támogatni a rendezvényt, de hátha lesz pályázati forrás is e célra. Megjegyzi, a jubileum évében 1 mft-tal támogatták a rendezvényt, és azóta az inflációval is lehet számolni. A hulladékszállítással kapcsolatosan még szól arról, hogy a testületi anyagok megismerhetőek a honlap által a lakosság számára, így a fizetési morál lehet, hogy másként fog alakulni. Hutkainé Novák Márta képviselő asszony: Kérése, hogy az utcaterveket tegyék nyilvánossá, ismerje meg a lakosság. Felveti az utcanév táblák állapotának ellenőrzését, pótlását vagy a Kommunális Szervezet, vagy a város költségvetésében szerepeltetni kellene, a turisták szempontjából nagyon lényegesnek tartja. Felveti a zöld hulladék kezelését, mely szintén problémát jelent és kezelni kell mind a belvárosban, mind pedig a külterületeken forrást kell találni rá, adott esetben a remélt 100 mft-ból. Elmondja végül, bizottsági ülésen nem szavazta meg a költségvetést a szociális ellátás területén beállt változások több szolgáltatás megszűnik, átcsoportosítások lesznek, források sem látszanak biztosítottnak minden szempontból, időskorúak ellátásának szigorítása, közgyógyellátás, adósságkezelés miatt. A források egy részét az önkormányzatnak kell biztosítania, továbbá pályázhat is az önkormányzat, de a pályázható összeg a korábbi összegeknek csak bizonyos százaléka. Nagy bizonytalanságot lát e tekintetben, nehéz lesz eleget tenni az igényeknek, ami a városban felmerül, hisz Sárospatak nem a leggazdagabb városok közé tartozik. Szvitankó Tamás képviselő: Hangsúlyozza, hogy városi költségvetésről tárgyalnak, közben leragadnak a Szent Erzsébet Napok rendezvénynél, mely csupán egy rendezvénye Sárospataknak. A napirendről levett Zemplén Televízió is kevesli a számára megítélt támogatási összeget, pedig korábban ők is több támogatást kaptak. Tudomásul kell venni, hogy jelenleg ennyi jut a költségvetésből a rendezvények támogatására. Aros János polgármester: Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat ad támogatást, melyet költségvetésébe is betervez, ne azt bántsák, aki ad, hanem azt, aki nem ad. Van aki adhatna,

18 18 részben pénzzel, részben más támogatással, mégsem teszi meg. Az önkormányzat részben pénzzel, részben más módon nyújt támogatást, szeretne többet adni mindenkinek, de ennyire van kerete. Saláta képviselő úr felvetésére elmondja, a mai Z.H.K. taggyűlésen alpolgármester úr jelen van, ahol születhet olyan döntés, mely a Képviselő-testület korábban hozott döntésének visszavonását eredményezheti. Úgy tűnik, hogy a Zempléni Z.H.K. Kft. jelentős állami támogatást kap, így a szerződésben foglalt kötelezettségeket remélhetőleg következő testületi ülésen visszavonhatják. Teljes mértékben egyetért Saláta képviselő úrral, hisz az az üzenete a lakosság felé, hogy nem kell kifizetni a szemétszállítási díjat, majd az önkormányzat kifizeti. Méghozzá azoknak a pénzéből, akik eddig is tisztességesen fizettek ez velük szemben tisztességtelen eljárás lenne. Ha mégis az önkormányzatnak kell beszedni a kintlévőségeket, minden megtesznek annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Vannak sajnos, akik tudatosan nem fizetnek és több százezer forint tartozást felhalmoznak. Kéri a Műszaki és Kommunális Iroda vezetőjének kiegészítését az utcatervekkel kapcsolatosan. Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Kiegészítésként elmondja, hogy már tavalyi éven elkezdték az útfelújítási, útépítési tervek előkészítését. Ennek eredményeképpen a Vak Bottyán út, Simándi út, Szeles út, kiskatona néven ismert útszakasz, Vörössipkások útja, Zrínyi utca melletti garázssor út víz- és csapadékvíz elvezetéséről szóló terve, a József Attila utcai parkoló kialakításának terve rendelkezésre áll. Ezek közül a Vak Bottyán utca, a garázssor, és a József Attila utcai parkoló építési engedélye már az önkormányzatnál van bár még nem jogerős -. Megrendelték továbbá a Bocskai út teljes felújítását, ill. az Erdélyi-Vörössipkások útja találkozásának felújítási tervét. Amikor ezek az engedélyek meg vannak, azután készülnek el a kiviteli tervek és akkor látják pontosan, hogy mennyibe kerülnek. Aros János polgármester: Csak a tervek 3-5 mft-ba kerülnek, ezek megvalósítása pedig 100 mft-os nagyságrend itt kell majd rangsort összeállítani. Az utcanév táblák felülvizsgálatát támogatja, kiegészítené még az információs táblák, közlekedési táblák felülvizsgálatával. Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Kiegészítésként elmondja, hogy jelen költségvetés-tervezetben is szerepel a közlekedési táblák felülvizsgálata, melyet folyamatosan végeznek. A közterület-felügyelők szinte naponta jeleznek ez ügyben és prioritások vannak e tekintetben, közlekedésbiztonsági szempontból a Kommunális Szervezet bevonásával cserélik. Az utcanév táblákkal kapcsolatosan a év feladata a Polgármesteri Hivatal számára a központi címnyilvántartás elkészítése, melynek következő lépcsője, hogy a nyilvántartás alapján az utcanév táblák is pótlásra, ill. kiegészítésre kerülnek. Aros János polgármester: Felvetésre elmondja, egyre nagyobb probléma a zöldhulladék elszállítása. A közterületről összegyűjtött - nemcsak az ott keletkezett - szemét elszállítása éves szinten 3,5 mft-ba kerül. Szabó képviselő úr és a volt Csepel területén lévő vállalkozások is örültek, amikor sikerült megszüntetni a vásártér területén lévő zöldhulladék lerakót. Másik zöld hulladék lerakó nyílt a régi vágóhídnál, de ott is nagy a probléma törmelék lerakás, stb. -, volt aki 100 eft-os bírságot kapott. Nagyon nehéz a probléma megoldása főleg most, amikor felszámolták az illegális hulladéklerakókat. Ugyanakkor foglalkozni kell vele, éppen ezért továbbra is ingyenesen fogják a közterületről magántulajdonosok által levágott zöld hulladékot elszállítani, de nem tudják ingyen elszállítani az oda helyezett szemetet és a magántulajdonú porták kertjéből kiszállított zöldhulladékot. A Kommunális Szervezet igazgatója felhatalmazást kapott arra, hogy

19 19 dolgozzon ki egy jelképes rendszert, mely alapján telefonhívás alapján lehet kérni a szervezetet, hogy vigye el a hulladékot, mellyel csökkentenek a 3,5 mft kiadáson. Az, hogy Hutkainé Novák Márta képviselő asszony nem szavazza meg a költségvetést az minden képviselőnek a saját dolga, bár amit elmondott képviselő asszony részben nem igaz, hisz a Gondozási Központ költségvetése sem csökkent, és a normatív állami támogatás sem csökkent. Amennyiben mégis igaza lenne képviselő asszonynak, állami és nem Sárospatak város költségvetésével kapcsolatos problémáról lenne szó, amely költségvetés elfogadása azért szükséges, hogy tudják működtetni intézményeiket, fejlesztéseket hajthassanak végrecsak januárban több, mint 500 mft állami támogatást sikerült realizálni Sárospatakon. Kéri az intézményvezetők esetleges hozzászólásait. Csatlósné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója: Ahogy elhangzott az intézmény is részt vett az előzetes költségvetési tárgyaláson és egyeztetésen, ahol irodavezető úrnál alpolgármester úr és jegyző asszony jelenlétében megvitatták az intézmény működését befolyásoló tényezőket és a tavalyi összeggel megegyező támogatás nagyságáról született döntés. Úgy gondolják, hogy ebből takarékos gazdálkodás mellett ahogy az elmúlt éven is az intézmény működése biztosított az Eötvös u. 6. szám alatt és az Újbástya Rendezvénycentrum épületében. Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője: Az óvodával kapcsolatosan elhangzott, hogy az állami finanszírozás jobb lett, mint az elmúlt évben. Idén viszont 6 kolléganő készül nyugdíjba, jövőre szintén 6 fő, azután 5 fő generációváltás van az intézményben, mely költségkihatással jár - 40 éves jubileumi jutalom 3,6 mft, felmentési idő 4,5 mft -. Ezen kívül a soros lépések is jelentős összeggel jártak 2,5 mft. Terveztek még karbantartást 3,5 mft értékben, így összesen 16 mft plusz igénnyel éltek az önkormányzat felé, melyből 10 mft-ot tartalmaz költségvetésük. Lehet, hogy az összeg kevés lesz, de mindent elkövetnek, hogy racionálisan gazdálkodjanak a személyi állománnyal, a karbantartásba tervezett kerítésjavítást is elnapolhatják. Megköszöni a Képviselő-testület eddigi támogatását, lehet, hogy idén még kéréssel fog élni az önkormányzat felé. Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Elmondja, hogy a Rendelőintézet gazdasági helyzetét nem kell bemutatni, hisz az intézmény folyamatosan beszámol aktuális gazdasági helyzetéről a szakbizottságoknak. Az intézmény számára megnyugtató az önkormányzati támogatás köszönet érte -, amely biztosítaná a 90 napon túli tartozásaik rendezését. Felmerült, nem lehetséges-e, hogy az egészségügyi ágazati reformok keretén belül bármilyen konszolidációs lépések történjenek a járóbeteg szakellátásban. Jelenleg a korábban konszolidált fekvőbeteg ellátások tartozásállományának kiegyenlítésére kerül sor, mivel ezek a kórházi fekvőbeteg intézmények, ill. szorosan hozzájuk kapcsolódó járóbeteg intézmények állami fenntartásba kerültek. Ennek az adósságállományát konszolidálja jelenleg az egészségügyi kormányzat. Ebben csak ezek az egészségügyi intézmények vesznek részt. Megfigyelve a jelenlegi célkitűzéseket márciustól az alapellátásnak lesz olyan egészségügyi ágazati reformja, ami az alappillérét jelenti az egészségügyi ellátórendszernek, jelenleg ebben sem szerepel a járóbeteg szakellátásnak bármilyen konszolidációja. Ezt erősíti meg az, hogy a évben alapellátás fejlesztésére, támogatására került sor elsősorban a háziorvosi rendszer, védőnői rendszer vonatkozásában, továbbá a fel nem használt TB keret is csak a fekvőbeteg intézmények között került szétosztásra. Jelenleg nincs olyan célkitűzés, ill. előterjesztés, ami a járóbetegeket érintené. Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Hozzászólásában elmondja, hogy a Kft. számára tavalyi év során 9,3 mft támogatást nyújtott a város költségvetése, idén ez 6,7

20 20 mft. Úgy gondolja ezzel és a tavalyi évi pénzmaradvánnyal, mely a takarékos gazdálkodásnak és a Kft. kereskedelmi tevékenységéből származó bevételnek köszönhető a Kft. megfelelően el tudja látni vállalt feladatait. Béli Zoltán a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője: Elmondja, hogy a évi költségvetés-tervezetben a Kommunális Szervezet kiegészítése a legnagyobb összegű. Felhívja a figyelmet arra, hogy ez jogszabályból adódik. A helyi adó 25 %-át a városgazdálkodásra kell fordítani. A zöldhulladékra vonatkozóan nincs az intézménynek előirányzata, a végleges költségvetési-tervezetben már szerepel a dologi költségek előirányzatában annak árán, hogy a saját bevételeket ilyen összeggel meg kell emelni. Kivételes év volt a év, amikor több szolgáltatási munkát sikerült megvalósítaniuk, ami 4,2 mft bevételt hozott korábban ilyen szolgáltatási bevétele nem volt az intézménynek. Kidolgozás alatt áll a lakossági saját zöldhulladék rendszer, mely szintén jelent saját bevételt. Nagyon kiélezett a költségvetés, de az előző években is mindig úgy tudta zárni az intézmény a költségvetését, hogy nem volt kifizetetlen számlája. Zérczi László képviselő: Javaslata, hogy a körzetek képviselőin keresztül a Műszaki és Kommunális Iroda gyűjtse össze a csapadékvízzel kapcsolatos problémákat és egy ütemtervet dolgozzon ki. Aros János polgármester: Más hozzászólás nem lévén szükséges dönteni elsőként a módosító javaslatokról. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító javaslata, hogy a rendelet-tervezet 6. mellékletében szereplő Bodroghalászi vízelvezetési program tanulmányterv előirányzat elnevezése Sárospataki vízelvezetési program tanulmányterv elnevezésre módosuljon. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. A Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító javaslatát, miszerint a rendelet-tervezet 6. mellékletében szereplő Bodroghalászi vízelvezetési program tanulmányterv előirányzat elnevezése Sárospataki vízelvezetési program tanulmányterv elnevezésre módosuljon 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadta. Aros János polgármester: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság másik módosító javaslata, hogy a tanulmányterv előirányzata 6000 eft-ról 4000 eft-ra kerüljön csökkentésre. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. A Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító javaslatát, miszerint a,,sárospataki vízelvezetési program tanulmányterv előirányzata 6000 eft-ról 4000 eftra kerüljön csökkentésre 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Aros János polgármester: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság harmadik módosító javaslata, hogy a melléklet dologi kiadások sora kerüljön megemelésre 2000 eft-tal - a karbantartási szerződés előirányzatának megemelése céljából. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.850-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: Egyed

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. március 24-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. március 24-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. március 24-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Krai Csaba Stumpf

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4986-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. szeptember 24-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. szeptember 24-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. szeptember 24-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14000-3/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Kiss Csaba Krai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV 2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Kossuth Lajos u. 28.) tárgyaló termében 2013. szeptember 18-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság NYÍLT ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-4/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl:

Jegyzıkönyv. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl: Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2011. február 7-ei együttes ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Kiss Csaba Krai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-18/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. október 21-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. október 21-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. október 21-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Krai Csaba Stumpf

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2014. január 29-én 17 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2014. január 29-én 17 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 29-én 17 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282.

O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282. Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottság 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 "1 ~fjfj053911297" ikt. szám: FPH043 /26-3 /2013 JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7943/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.szeptember

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-6/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 16. napján tartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról Iktatószám: 31-23/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 22-ei soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben