J e g y z ő k ö n y v szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó Tamás Papp Imréné Rusznák István a bizottság tagjai A Polgármesteri Hivatal részéről: Aros János polgármester dr. Vitányi Eszter jegyző Sikora Attila alpolgármester dr. Szebényi Tibor aljegyző Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője Dobránszky Tímea a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referenc Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője Meghívott: Megjegyzés: Bereiné dr. Jakab Beáta a Rendelőintézet vezetője Dr. Ilyés Gabriella Adél háziorvos Dr. Cserkúti Sándor nem volt jelen. Aros János az 1. napirendi pont tárgyalása közben, Bereiné dr. Jakab Beáta a 3. napirendi pont tárgyalását követően távozott. A következő meghívottak az ülésen nem jelentek meg: Stumpf Bálint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Sárospatak elnöke, Budai Gyula Károly a Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kozsnyánszky János a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. N a p i r e n d e l ő t t : Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 6 fővel határozatképes, az ülést

2 2 megnyitja. A jegyzőkönyv aláírójának Egyed Attila bizottsági tagot javasolja. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetért, igennel szavazzon. Az a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal 6 igen szavazattal - egyhangúlag - egyetértett. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjai között a Javaslat a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. I/1. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett pályázatokról című napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. Kéri a bizottság tagjainak szavazását az elhangzott javaslatról. Az a Javaslat a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. I/1. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett pályázatokról című előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalásával 6 igen szavazattal - egyhangúlag - egyetértett. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjai között a Javaslat Pusztai Károly Sárospatak, Dobó Ferenc út 40. fsz. 1. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről című napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. Kéri a bizottság tagjainak szavazását az elhangzott javaslatról. Az a Javaslat Pusztai Károly Sárospatak, Dobó Ferenc út 40. fsz. 1. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről című előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalásával 6 igen szavazattal - egyhangúlag - egyetértett. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjai között a Javaslat Galyas Gyuláné Sárospatak, Szent József u. 24. szám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről című napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. Kéri a bizottság tagjainak szavazását az elhangzott javaslatról. Az a Javaslat Galyas Gyuláné Sárospatak, Szent József u. 24. szám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről című előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalásával 6 igen szavazattal - egyhangúlag - egyetértett. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjai között a Javaslat Bányász Józsefné és Bányász József Sárospatak, Dobó Ferenc út 21. fsz. 1. ajtószám alatti lakosok szerződéshosszabbítási kérelméről című napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. Kéri a bizottság tagjainak szavazását az elhangzott javaslatról.

3 3 Az a Javaslat Bányász Józsefné és Bányász József Sárospatak, Dobó Ferenc út 21. fsz. 1. ajtószám alatti lakosok szerződéshosszabbítási kérelméről című előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalásával 6 igen szavazattal - egyhangúlag - egyetértett. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjai között a Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása című napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. Kéri a bizottság tagjainak szavazását az elhangzott javaslatról. Az a Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása című előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalásával 6 igen szavazattal - egyhangúlag - egyetértett. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait - a fenti szavazásokra is tekintettel-, aki a napirendek tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon. Az fenti szavazásokra is figyelemmel 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta: Nyílt ülésen: 1. Sárospatak a Sárospatak, Comenius u. 20. szám alatti telephelyen területi ellátási kötelezettséggel működő Sárospatak VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról 2. Javaslat a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról 3. Javaslat a Sárospatak, Comenius u. 20. szám alatti telephelyen területi ellátási kötelezettséggel működő Sárospatak VI. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéséről 4. Tájékoztató Sárospatak Város Rendelőintézete elismert tartozásállományáról 5. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról 6. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról 7. Javaslat a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. II/1. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról

4 4 8. Javaslat a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. II/2. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról Zárt ülésen: 1. Javaslat a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. I/1. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett pályázatokról 2. Javaslat Pusztai Károly Sárospatak, Dobó Ferenc út 40. fsz. 1. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről 3. Javaslat Galyas Gyuláné Sárospatak, Szent József u. 24. szám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről 4. Javaslat Bányász Józsefné és Bányász József Sárospatak, Dobó Ferenc út 21. fsz. 1. ajtószám alatti lakosok szerződéshosszabbítási kérelméről 5. Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása Napirend tárgyalása: 1. NAPIRENDI PONT Tárgy: Sárospatak a Sárospatak, Comenius u. 20. szám alatti telephelyen területi ellátási kötelezettséggel működő Sárospatak VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról Az előterjesztés a szeptember 25-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri Bereiné dr. Jakab Beátát, a Rendelőintézet vezetőjét, ha a javaslattal kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg. Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Dr. Ilyés Gabriella Adél jelenleg is helyettesítő háziorvosi feladatokat lát el Sárospatak VI. számú felnőtt háziorvosi körzetében. Dr. Nagy Béla árpilis 26-án hunyt el. A hozzátartozónak joga van arra, hogy a praxisjogot értékesítse, azonban a család jelezte, hogy a szeptember 30-ig tartó határidőig elidegeníteni nem tudja. Előzetes leltárt készítettek, mivel a tárgyi eszközök a család tulajdonában vannak. Október 1-ével az önkormányzat feladata, hogy gondoskodjon az alapellátásról. Jogszabályi kötelezettség nincs arra vonatkozóan, hogy pályázatot kellene kiírni a körzet ellátására. Dr. Illyés Gabriella Adél beterjesztette kérelmét, mely szerint szeretne továbbra is Sárospatakon dolgozni, mint a VI. sz. felnőtt háziorvosi körzet praxisjogának a tulajdonosa. Nagyon jó vélemények érkeznek vissza a körzet betegei részéről. Dr. Ilyés Gabriella Adél háziorvos: Elmondja, hogy 30 éve végezett a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, azóta folyamatosan orvosként dolgozik. Házorvostan szakorvosi vizsgát 1998-ban szerzett. Magyarországi áttelepülése után dolgozott Ároktő település alapellátásában, majd Miskolcon a Semmelweis Kórház Krónikus Belgyógyászati

5 5 osztályán, majd áprilisától háziorvosi feladatokat lát el Karcsán. Családjával Sárospatakra települtek, gyermekei a Református Kollégium Gimnáziumába jártak iskolába. Szabó András a bizottság tagja: Sajnálatos, hogy Sárospatak két háziorvosi körzetében is elhalálozás miatt kell háziorvost keresni. Bízik abban, hogy az egyéb körzetekben hamarosan bekövetkező nyugdíjba vonulások miatt megüresedett praxisokat is sikeresen betöltik. Megkérdezi, hogy van-e szükség újabb eszközök beszerzésére. Dr. Ilyés Gabriella Adél háziorvos: Már tárgyaltak arról a rendelőintézet vezetőjével, hogyan lehetne megoldani azt, hogy ne kelljen újabb eszközökbe befektetni. Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Az előzetes leltár készítésekor jelezte Dr. Nagy Béla családja, hogy a praxisjogot betöltő háziorvossal szeretnének tárgyalni az eszközök vételáráról. Amennyiben ez nem sikeres, akkor lehetőség van arra is, hogy egy már felszerelt, ellentétes rendelési idővel rendelkező rendelőbe költöztetik az ellátást, vagy esetleg felköltöztetik egy már tárgyi eszközökkel felszerelt önkormányzati tulajdonban lévő rendelőbe. Egyed Attila bizottsági tag: Megköszöni Bereiné dr. Jakab Beáta intézményvezetőnek, hogy rövid időn belül megtalálta a körzetet ellátó orvost, és Dr. Ilyés Gabriella Adél házorvosnak, hogy vállalja a körzet ellátását. Oláh József Csaba bizottság elnöke: Megkérdezi, hogy mivel Karcsán egy praxist vissza kell adni van-e valamilyen kötelezettsége doktornőnek ezzel kapcsolatban, illetve mikortól tudja ellátni a sárospataki körzetet. Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: A jelenlegi jogszabály engedélyezi egyidejűleg két körzet ellátását, illetve megszerezheti a sárospataki praxisjogot azzal a feltétellel, hogy 6 hónap alatt értékesíti Karcsa praxisjogát. Amennyiben 6 hónap alatt elidegeníteni nem tudja, úgy elveszíti Karcsa település praxisjogát. Az engedélyek beszerzésétől függ, hogy mikortól tudja megkezdeni a VI. számú körzet ellátását, de addig is ellátják a helyettesítési feladatokat. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról. Az 6 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 194/2015. (IX. 22.) a Sárospatak, Comenius u. 20. szám alatti telephelyen területi ellátási kötelezettséggel működő Sárospatak VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról Az tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozattervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

6 6 2. NAPIRENDI PONT Tárgy: Javaslat a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról Az előterjesztés a szeptember 25-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri Bereiné dr. Jakab Beátát a Rendelőintézet vezetőjét, ha a javaslattal kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg. Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Jogszabály írja elő, hogy ingyen kell biztosítani rendelőt. A bérleti jog, mint ingatlanhasználati jog törlésre kerül a feladat-ellátási szerződésben. A háziorvosokat terhelő tételek víz, villany, telefon, veszélyes hulladék, infekciókontroll külön a Rendelőintézettel kötött üzemeltetési szerződésben kerül szabályozásra. Szabó András a bizottság tagja: Megkérdezi, az előterjesztésben hivatkozott jogszabály b) pontjára vonatkozóan van-e felújításra váró épület, illetve annak mennyi a várható költsége, továbbá melyik ingatlan az, melyre többször hivatkoznak a határozat-tervezet mellékletét képező feladat-ellátási szerződés módosításában. Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a hivatkozott jogszabály b) pontjának rendelkezései korábban is benne voltak a feladat-ellátási szerződésben, csak pontosítva lettek, tehát plusz költség nem terheli az önkormányzatot. Az épület állagmegóvása továbbra is a tulajdonos kötelezettsége. Az említett szakasz az ingatlan használatának a jogcímében jelent változást a korábbi szerződéshez képest, illetve konkretizálja, hogy mely feladatok terhelik az önkormányzatot. A határozat-tervezet mellékletét képező feladat-ellátási szerződésben szereplő ingatlan a Rendelőintézet épülete. Szabó András a bizottság tagja: Az előterjesztés elfogadásával az önkormányzat plusz feladatot nem vállal, csak a jogszabályi változások feltételeinek felel meg. Egyed Attila a bizottság tagja: Kérdezi, hogy a Rendelőintézet részére fizettek-e bérleti díjat. Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az előző feladat-ellátási szerződésekben bérleti díj jogcímén került elszámolásra az összes felmerült költség. Most egy új, üzemeltetési szerződésben rögzítik az adott költségeket, így a kiadások nem bérleti díjként lesznek elszámolva. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról. Az 6 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő

7 7 195/2015. (IX. 22.) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról Az tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozattervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 3. NAPIRENDI PONT Tárgy: Javaslat a Sárospatak, Comenius u. 20. szám alatti telephelyen területi ellátási kötelezettséggel működő Sárospatak VI. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéséről Az előterjesztés a szeptember 25-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri Bereiné dr. Jakab Beátát a Rendelőintézet vezetőjét, ha a javaslattal kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg. Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Elmondja, amennyiben a szeptember 25-ei Képviselő-testületi ülésen döntés születik a praxisjog betöltéséről, akkor Dr. Illyés Gabriella Adél doktornő még nem tud kezdeni, mivel jogerős finanszírozási szerződésre van szükség. Gyakorlatilag a döntést követően 5 munkanap áll rendelkezésre ahhoz, hogy a praxisengedélyt, működési engedélyt és hatályos finanszírozási szerződést beszerezzék, ezt követően is csak október 1-én tudja doktornő kezdeni a rendelést. Ha valamilyen oknál fogva az engedélyek beszerzése elhúzódik, akkor a kezdés december 1- ére fog tolódni. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról. Az 6 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 196/2015. (IX. 22.) Sárospatak, Comenius u. 20. szám alatti telephelyen területi ellátási kötelezettséggel működő Sárospatak VI. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítése Az tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozattervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

8 8 4. NAPIRENDI PONT Tárgy: Tájékoztató Sárospatak Város Rendelőintézete elismert tartozásállományáról Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri Bereiné dr. Jakab Beátát a Rendelőintézet vezetőjét, ha a tájékoztatóval kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg. Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Elmondja, augusztus 31-ei állapot szerint a Rendelőintézetnek nincs lejárt tartozásállománya, azonban nagyobb beruházás keretén belül megoldandó feladatként szerepel az ultrahang kérdése. Tárgyalt a bizottság korábban az ultrahang fejek cseréjéről, melyre árajánlatot kértek a gyártótól. A forgalmazó ajánlata fejenként 3 millió forint plusz Áfa. Újjáépíteni is lehet a fejeket Bécsben, melynek költsége darabonként 1,2-1,3 millió forint plusz Áfa. Mostanra azonban elromlott az alaplap a 15 éves gépben, ennek cseréjét is meg kellene oldani. Amikor a gép meghibásodott bérleti szerződés keretében azonnal szereztek egy teljesen új ultrahangot, amely már kardiológiai fejjel is rendelkezik. A gépet meg lehet vásárolni. Jelenleg tesztelés alatt van, a szakorvosok egy hónap múlva elmondják tapasztalatukat, véleményüket. Keresik a pályázati forrásokat az új gép beszerezésére. Szabó András a bizottság tagja: Megkérdezi, hogy mikor jár le az ultrahang bérleti szerződése, illetve pályázat várható-e a beszerzéssel kapcsolatban. Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a gép bérleti szerződése határozatlan ideig szól, melynek havi költsége 150 eft plusz Áfa, egy hete tart a tesztelése. Ha nincs a Rendelőintézetnek ultrahangja, akkor kijelölnek erre az ellátásra egy másik intézményt ahol van, de így havi 1 millió forintos finanszírozástól esnének el. Beindítják az angiológiai szakrendelést, a vizsgálat ultrahangra épül. Az új gépet így már négy, a belgyógyászati, szülés- és nőgyógyászati, kardiológiai és az angiológiai szakrendelés fogja használni folyamatosan. Lehetőség van arra, hogy a gép megvásárlása után külön-külön szerzik be hozzá a fejeket, annak érdekében, hogy ne egyszerre terhelje a költségvetést. Nagy valószínűséggel kiírnak olyan pályázatot, mely segít a gép megvásárlásában. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Megkérdezi, hogy van-e előrelépés a sebészeti ággyal kapcsolatban. Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Elmondja, hogy a két éve beszerzésre került ágy nem bővíthető, pedig minden oldalról szükség lenne a kéz, illetve lábemelő funkcióval történő bővítésre. Egyeztettek már egy forgalmazóval, aki helyszíni szemle keretében megvizsgálná, hogy esetleg mivel és hogyan lehetne az ágyat fejleszteni. Ennek kifizetése még mindig kevesebb költséget jelent, mint egy új ágy beszerzése. Egyed Attila a bizottság tagja: Megkérdezi, mikor beszerzésre került az említett ágy, akkor nem volt tudomása arról a Rendelőintézetnek, hogy nem bővíthető az ágy. Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Alapműtéti ágy lett megvásárolva, a bővíthető ágynak dupla a beszerzési költsége. A 2013-as finanszírozási előszerződések, illetve maga a pályázati szakmai terv is tartalmazta azt, hogy a Rendelőintézet tovább bővíti az ellátásokat, melyekhez ez az ágy önmagában nem alkalmas.

9 9 Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról. Az 6 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 197/2015. (IX. 22.) Sárospatak Város Rendelőintézete elismert tartozásállományáról Az tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette. Felelős: a bizottság elnöke Határidő: azonnal 5. NAPIRENDI PONT Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról Az előterjesztés a szeptember 25-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri az előterjesztés készítőjét, ha van szóbeli kiegészítése, tegye meg. Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Az államháztartásról szóló törvény szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási előterjesztés az előző rendeletmódosítás óta bekövetkezett változások átvezetését tartalmazza állami pótelőirányzatokban bekövetkezett változások, Képviselő-testületi határozatok átvezetése. Hiányt növelő tétel az évben az STC Labdarúgó Szakosztályának támogatása, mely 700 eft, azonban a következő évben az összeg megtakarításként fog szerepelni. Összesen a módosítások a tervezett 161 millió Ft hiányt 155 millióra Ft-ra csökkentik. A régi nevén ÖNHIKI pályázatot benyújtották 41 millió Ft értékben a hiány egy részének fedezetére, ennek elbírálása novemberben várható. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.

10 10 Az 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő 198/2015. (IX. 22.) Sárospatak Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról Az tárgybani javaslatot megtárgyalta, a rendelettervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 6. NAPIRENDI PONT Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról Az előterjesztés a szeptember 25-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri az előterjesztés készítőjét, ha van szóbeli kiegészítése, tegye meg. Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens: Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kiegészítése nincs. Szabó András a bizottság tagja: Megkérdezi, hogy a korábbi program elfogadása óta semmilyen változás nem történt. Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens: Az intézkedési terveket felülvizsgálták, és a legtöbb célcsoport esetében megállapításra került, hogy az intézkedési tervekben tervezettek teljesültek, módosítást nem igényelnek. A fogyatékkal élők célcsoportja esetében néhány esetben a betervezett határidőket nem tartották forráshiány miatt, így ezekben határidő módosítás történt. dr. Vitányi Eszter jegyző: Köszönetet mond a Sárospataki Gondozási Központ Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálata munkatársainak, akik részt vettek a HEP Fórumon és részt vettek a munkában. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról. Az 6 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 199/2015. (IX. 22.)

11 11 Sárospatak Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról Az tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozattervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 7. NAPIRENDI PONT Tárgy: Javaslat a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. II/1. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kiegészítés nincs, kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról. Az 6 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 200/2015. (IX. 22.) megüresedett önkormányzati lakásra vonatkozó pályázat kiírásáról A az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII.1.) rendelet 3. (3) bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben eljárva az önkormányzat tulajdonában lévő Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. II/1. ajtószám alatti 2 szobás, 55 m 2 alapterületű, összkomfortos bérlakás szociális alapon történő hasznosítására vonatkozóan pályázatot ír ki a határozat mellékletét képező hirdetményben foglalt feltételekkel, valamint megbízza a Sárospataki Polgármesteri Hivatalt a pályázat lebonyolításával. Felelős: polgármester Határidő: október melléklet a 200/2015. (IX. 22.) határozathoz P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Sárospatak Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti a

12 12 SÁROSPATAK, Bartók B. u. 7/A. II/1. ajtószám alatti 2 szobás, 55 m 2 alapterületű, összkomfortos lakását. A lakás bérleti díja: 487,-Ft/m2/hó A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. A lakás megtekinthető: év szeptember 29. napján, óra között. Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás bérlője az a sárospataki lakóhellyel rendelkező pályázó lehet, akinek vagy házastársának (élettársának), vagy együtt költöző közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás és családjában az együtt költöző közeli hozzátartozókat is figyelembe véve az egy főre jutó, a pályázat benyújtását megelőző három havi - nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, (57.000,-Ft) egyedül élő esetében 250 %-át, (71.250,-Ft) és családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80-szorosát (jelenleg ,- Ft) meghaladja, és a bérbeadást megelőzően - nem mondott le önkormányzati lakás bérleti jogáról térítés ellenében, vagy - beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el. Pályázati adatlapokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. A pályázatokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál év október 7. napján óráig beérkezően lehet benyújtani. A pályázatok elbírálására az soron következő ülésén kerül sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. Pályázók tudomásul veszik, hogy az a pályázatok elbírálását nyílt ülésen tárgyalja. Bővebb felvilágosítás a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető. (Rákóczi út 32., Telefon: 47/ ) 8. NAPIRENDI PONT Tárgy: Javaslat a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. II/2. ajtószám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.

13 13 Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kiegészítés nincs, kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról. Az 6 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 201/2015. (IX. 22.) megüresedett önkormányzati lakásra vonatkozó pályázat kiírásáról A az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII.1.) rendelet 3. (3) bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben eljárva az önkormányzat tulajdonában lévő Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. II/2. ajtószám alatti 2 szobás, 55 m2 alapterületű, összkomfortos bérlakás szociális rászorultság alapján történő bérbeadására vonatkozóan pályázatot ír ki a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglalt feltételekkel. Felelős: polgármester Határidő: október melléklet a 201/2015. (IX. 22.) határozathoz P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Sárospatak Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti a SÁROSPATAK, Bartók B. u. 7/A. II/2. ajtószám alatti 2 szobás, 55 m 2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakását. A lakás bérleti díja 487,-Ft/m 2 /hó A lakás 1 éves időtartamra kerül bérbeadásra. A lakás megtekinthető: év szeptember 29. napján, óra között. Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás bérlője az a sárospataki lakóhellyel rendelkező pályázó lehet, akinek vagy házastársának (élettársának), vagy együtt költöző közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás és

14 14 családjában az együtt költöző közeli hozzátartozókat is figyelembe véve az egy főre jutó, a pályázat benyújtását megelőző három havi - nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, (57.000,-Ft) egyedül élő esetében 250 %-át, (71.250,-Ft) és családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80-szorosát (jelenleg ,- Ft) meghaladja, és a bérbeadást megelőzően - nem mondott le önkormányzati lakás bérleti jogáról térítés ellenében, vagy - beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el. Pályázati adatlapokat a Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. A pályázatokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál év október 7. napján óráig beérkezően lehet benyújtani. A pályázatok elbírálására az soron következő ülésén kerül sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. Pályázók tudomásul veszik, hogy az a pályázatok elbírálását nyílt ülésen tárgyalja. Pályázó kiírója jogosult a pályázati felhívást a pályázat lejáratának határidejéig visszavonni. Bővebb felvilágosítás a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető. (Rákóczi út 32., Telefon: 47/ ) Az elnök a nyílt ülést bezárta, az további munkáját zárt ülésen folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült. K.m.f. Egyed Attila a bizottság tagja Oláh József Csaba a bizottság elnöke

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: Egyed

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. március 24-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. március 24-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. március 24-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Krai Csaba Stumpf

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8825 Miháld, Fő u. 2. 11-13/2013.Ny. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 17-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 06. 8 00 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2009. április 27-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Ballér József Lajosné, Bíró Ferenc,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 87-11/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Pénzügyi Bizottságának 2013. június 11-én (kedden)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emeleti tárgyaló. Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás bizottsági tag.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emeleti tárgyaló. Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás bizottsági tag. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 38-41 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2015. február 19-én megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők: Anka László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről Az előterjesztés száma: 33/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. február 24. napján, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2011. április 19-i nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről i Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 17. 22./2011.(V.26.) Törtel,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Ikt.szám: III. 1930-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Kiss Csaba Krai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/28-2/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Juhászné dr. Müllner Marianna a bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 27. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 14-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

2013. m á r c i u s 18.

2013. m á r c i u s 18. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. m á r c i u s 18. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.03.18-án

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben