JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében."

Átírás

1 I-1/17-18/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester Novák Imre alpolgármester dr. Ágoston Sándor képviselő Horváth László képviselő Földi Imre képviselő Dékány József képviselő Kondacs György képviselő Csatári Lajos képviselő Nyuzó Marietta képviselő Kiss Gábor képviselő Kiss Károly képviselő Pihurik Katalin képviselő Kanó József képviselő Földesi Zoltán képviselő Balogh Csilla jegyző Valánszki Róbert aljegyző Jegyzőkönyvvezető: Fülemenné Nagy Katalin Meghívottak: Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, Csatári Terézia igazgatási irodavezető, Gyuricza Máté műszaki ügyintéző, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Tóth Erika a Farkas Gyula Gimnázium és Szakiskola részéről, Takácsné Papp Éva a Családsegítő- Szolgálat vezetője, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Kállai Anikó a Strandfürdő részéről, Kajla Annamária a Pedagógiai Szakszolgálat vezetője, Erdeiné Mucsi Márta a József Attila Művelődési Ház vezetője, Dr. Kulcsár László ügyvéd, Parola Csaba az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság külső tagja, Oltyán Sándor rendőr alezredes a Szarvasi Rendőrkapitányság vezetője, Szlovák Zsolt rendőr hadnagy megbízott őrsparancsnok, Séllei Zsigmond a Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről.

2 2 Civilszervezetek részéről megjelentek: Szarka István a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének az elnöke, Borsós Zoltánné a Nyugdíjas Klub elnöke, Tímár Imréné a Nyugdíjas Klub részéről, Kozma Bálintné a TÉDE elnöke, Saly Erika a DÉKE elnöke. A polgármester üdvözli képviselő-testületi ülésen megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, külön köszönti Oltyán Sándor rendőr alezredest a Szarvasi Rendőrkapitányság vezetőjét, Szlovák Zsolt rendőr hadnagyot, a dévaványai rendőrőrs megbízott parancsnokát, az első napirend kapcsán jelenlévő Dorogi Jánost a Pietas Kft. ügyvezetőjét, valamint a civilszervezetek részéről megjelenteket. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 14 fő. A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. Napirendi javaslat: 1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak hatályosulása. Előadó: Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője 2. Tájékoztató az önkormányzat által használatba adott Civilek Házában működő civilszervezetek tevékenységéről és az önkormányzat által támogatott civilszerveztek munkájáról (Dévaványai Sportegyesület, Polgárőrség, Nyugdíjas Klub, Vöröskereszt, Nagycsaládosok Egyesülete, Mozgáskorlátozottak Egyesülete Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, Városszépítők Egyesülete, Múzeumbarátok Köre stb.). Előadók: civilszervezetek vezetői 3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának pénzügyi szakmai munkájáról, az iroda feladatairól. Előadók: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető Balogh Csilla jegyző 4. Az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási nemenként, illetve növényfajtánként). Előadó: Földi Imre programirányító és szervező 5. Bejelentések A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló napirendi pont megtárgyalását? Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

3 3 356/2008.(X.30.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a október 30-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak hatályosulása. Előadó: Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője 2. Tájékoztató az önkormányzat által használatba adott Civilek Házában működő civilszervezetek tevékenységéről és az önkormányzat által támogatott civilszerveztek munkájáról (Dévaványai Sportegyesület, Polgárőrség, Nyugdíjas Klub, Vöröskereszt, Nagycsaládosok Egyesülete, Mozgáskorlátozottak Egyesülete Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, Városszépítők Egyesülete, Múzeumbarátok Köre stb.). Előadók: civilszervezetek vezetői 3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának pénzügyi szakmai munkájáról, az iroda feladatairól. Előadók: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető Balogh Csilla jegyző 4. Az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási nemenként, illetve növényfajtánként). Előadó: Földi Imre programirányító és szervező 5. Bejelentések Pap Tibor polgármester a fő napirend tárgyalását megelőzően a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb események megvitatására tér át. A 300/2008.(IX.11.) Kt. határozat végrehajtásához elmondja, hogy a jelentés készítése óta a pályázat elbírálásra került, mindössze 4 millió forintot ítéltek meg a bölcsőde felújításához. A bejelentések között erről fognak tárgyalni. A polgármester a két testületi ülés között történtekről szól röviden. - A hivatalos kiértesítést is megérkezett a Közösségi közlekedés fejlesztése DAOP /2008-as pályázatról. A központi autóbuszváró megépítésére és a meglévő autóbusz-megállók fejlesztésére benyújtott támogatási igényüket kedvezően bírálták el. Az elnyert támogatás összege ,- Ft. A bejelentések során ezzel a fejlesztési feladattal is foglalkoznak, a kapcsolódó döntést is ott kell meghozniuk. - Kellemetlen fejleményről tájékoztatja a képviselő-testületet a polgármester március első napjaiban a települést ért vihar által a magánszemélyek lakóingatlanaiban bekövetkezett károk helyreállításához kapott 20 millió forintos keret szigorú szabályok miatt fel nem használt részét visszautalták, a felhasznált ezer forintot pedig kérték átminősíteni a támogatás megállapításakor meghatározott részletes szabályok szerint vissza nem térítendő támogatássá. Mindez az Államkincstár területileg illetékes szervén keresztül az előírt időben és mellékletekkel együtt július 30-ig terjesztették fel a minisztériumhoz. Október 13-án érkezett a válasz,

4 4 mely szerint kérelmük a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen nem támogatható, hiszen nincs működési hitelük, és igen jelentős mértékű növekedést terveztek a fejlesztési kiadásaik terén. Megítélésük szerint biztosított az önkormányzati kötelező feladatok ellátása a támogatás visszafizetése esetén is. A polgármester levelet írt ez ügyben Dr. Bujdosó Sándor szakállamtitkár úrnak a döntésük felülvizsgálatára, és kérte az országgyűlési választókerület képviselőjét Veres József urat is járjon el érdekükben. Az október 14-én faxon és postán elküldött levélre eddig válasz nem érkezett. - Szeptember 26-án került sor a Békés Megyei Vízművek Zrt. közgyűlésére, ahol a közgyűlésnek sikerült végre döntést hozni az elmúlt év ősze óta többször felvetett kérdésekre. A közgyűlés elfogadta a Békéscsabai Árpád fürdő városnak történő ingyenes visszaadását a hozzá kapcsolódó lejárt és később fizetendő hitelek törlesztése, a fizetendő ÁFA megtérítésének felvállalása mellett a többség megszavazta. A konzorciumi szerződés, az üzemeltetési szerződés és a hozzákapcsolódó szabályzatok közöttük a díjképzési szabályzat is elfogadásra kerültek. - Szeptember 30-án Szegeden a megyeházán a Dél-alföldi Ivóvízminőség Javító Konzorcium közgyűlése volt, ahol a legaktuálisabb felvetett és megtárgyalt téma a program egyes települési közösségeire kiterjedő önkormányzati társulások kialakítására vonatkozó javaslat volt. Dévaványa esetében a Közép-Békési Regionális rendszertől való függés miatt az együttműködő kör adottnak látszik. - Október 1-én a Békési Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat IB. ülése volt, ahol ismertetésre kerültek a külterületi csatornarendszerek uniós forrásból történő felújítását célzó pályázatok. Dévaványát és a térséget több pályázat is érinti. - Október 8-án Szeghalmon Védelmi Bizottsági ülésen elméleti felkészítés volt, ahol Lengyel Lászlóval a katasztrófavédelmi, polgárvédelmi, munkaügyi és tűzvédelmi feladatokat ellátó munkatárssal vettek részt. - Október 10-én a Dél-kelet Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnökségi ülésén vett részt a polgármester Orosházán, ahol meglepetéssel tapasztalta, hogy a meglévő és működő komposztálót a DAREH megbízásából készült a rendszer fejlesztését célzó koncepcionális javaslat nem tartalmazta és más ponton sem volt szinkronban a kistérség korábban készült programjával. Az észrevételét az ülésen szóban, majd másnap a szakértői cég felé írásban is megtette. - Október 10-én az Országos Környezeti Nevelési Egyesület Zöld szíves iskoláinak Dévaványán tartott 2 napos továbbképzésének nyitó megbeszélésén vett részt, ahol sok lelkes hazai szakember mellett a székelyföldi szervezet képviselője is jelen volt. - Október 13-án a Békés Megyei Vízművek Zrt. tulajdonos településeinek azon körével megbeszélésén vettek részt Feke László műszaki irodavezetővel, akik a víz- és csatornaművek rekonstrukciós együttműködésében megpróbálnak közösen lépni. - Október 14-én a Magyar Újságírók Országos Szövetségének Turisztikai és Gasztronómiai Tagozatának tanulmányi úton lévő szakújságírói közül tizenöten keresték fel Dévaványát, megtekintették idegenforgalmi nevezetességeit. A Vadászházban a település turisztikai értékei kiajánlásának lehetőségeiről beszélgettek, a polgármester kérte az újságírókat, hogy cikkeikkel irányítsák a figyelmet a turisztikai értékekre. - Október 15-én a Dél-kelet Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer ÖT. taggyűlése volt, ahol a közösen beadott rekultivációt célzó pályázat első fordulós sikeréről és a közös rendszer fejlesztésére beadandó pályázatot megalapozó koncepcióról volt szó.

5 5 - Október 17-én a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás keretében megbeszélés volt a tervezett Szociális Felzárkóztató Programról, ahol Nyuzó Marietta települési képviselő, egyúttal szociális szakember, Csatári Terézia igazgatási irodavezető, Tóth Julianna az Egyesített Szociális Intézmény vezetője, valamint Takácsné Papp Éva a Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálat vezetője vettek részt. - Ugyanezen a napon a Gyopárosi konferencia központban a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács tartott a Regionális Operatív program es akcióterve tervezetének egy indító vitáját, november végéig lehet véleményezni. Tapasztalata, a as akciótervvel kapcsolatos kritikák Dévaványára vonatkozóan elfogadásra kerültek. - Október 18-án Sárszentlőrincen a testület döntésének megfelelően a kisiskolák megmentése az oktatásfinanszírozás kérdéskörében rendezett konferencián vett részt a polgármester, ahol közös nyilatkozatot fogadtak el, melyet a parlament, a kormány, az ágazati szakmai irányítást végzők részére juttat el a Tolna Megyei Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatala. - Október 20-án Békéscsabán a dévaványai önkormányzatot képviselve aláírta a polgármester a Békés Megyei Vízművek Zrt. további működéséhez kapcsolódó dokumentumokat. - Október 22-én az 56-os Forradalom és Szabadságharc kitörésének és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára tartott megyei rendezvényen vett részt a polgármester. - Október 24-én a Dévaványai Dobfesztivál Egyesület taggyűlésén egyeztetett a polgármester a 2009-es fesztivál előkészítő munkacsoport tagjaival. - A tegnapi napon Békéscsabán a Megyeházán egyeztetett Domokos László elnök és Farkas Zoltán alelnök úrral rövid távú közös feladataikról. A polgármester röviden ennyiben kívánt szólni a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről. A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra kéri a testületi tagokat. Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az kézfelnyújtással jelezze. ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a következő határozattal: 357/2008.(X.30.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 250/2008.(VI.26.); 282/2008.(VII.24.); 294/2008.(IX.11.); 296/2008.(IX.11.); 297/2008.(IX.11.); 298/2008.(IX.11.); 299/2008.(IX.11.); 300/2008.(IX.11.); 301/2008.(IX.11.); 302/2008.(IX.11.); 303/2008.(IX.11.); 304/2008.(IX.11.); 305/2008.(IX.11.); 306/2008.(IX.11.); 307/2008.(IX.11.); 311/2008.(IX.17.); 312/2008.(IX.17.); 313/2008.(IX.17.); 324/2008.(IX.25.); 327/2008.(IX.25.); 328/2008.(IX.25.); 329/2008.(IX.25.); 331/2008.(IX.25.); 332/2008.(IX.25.); 335/2008.(IX.25.); 337/2008.(IX.25.); 340/2008.(IX.25.); 341/2008.(IX.25.); 345/2008.(IX.25.); 348/2008.(IX.25.); 349/2008.(IX.25.); 350/2008.(IX.25.); 351/2008.(IX.25.);

6 6 352/2008.(IX.25.); 353/2008.(IX.25.); 354/2008.(IX.25.); 355/2008.(IX.25.); Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről. Pap Tibor polgármester a főnapirendek megtárgyalása előtt megadja a szót Oltyán Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető részére. Oltyán Sándor rendőr alezredes, a Szarvasi Rendőrkapitányság vezetője köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy október 1-től Szlovák Zsolt rendőr hadnagyot bízták meg a dévaványai rendőrs vezetői teendőinek az ellátásával. A hadnagy úr évben kezdte a hivatásos pályáját járőrként, később járőrvezetőként, megelőzési segédelőadó, szolgálat parancsnok, majd tiszté való kinevezését követően megelőzési előadónak lett kinevezve. Megerősíti, hogy Szlovák hadnagy feladatát jelenleg megbízással látja el, kinevezése előtt vannak olyan személyügyi feladataik, amelyeket mindenképpen el kell végezniük, a kinevezés előtt kérniük kell a képviselő-testület jóváhagyását. A hadnagy úr Dévaványára a testület által biztosított szolgálati lakásba költözött. Az alezredes úr kéri a jelenlévőket, hogy a hadnagyurat segítsék a munkájában, problémájukkal keressék meg, adják meg számára az esélyt, annak érdekében, hogy be tudja bizonyítani, a feladatot el tudja látni. Az alezredes röviden szól a hónap elején történt rablássorozat elkövetőinek a felderítéséről. A sajtóból tájékozódhattak arról, hogy szeptember hónapban egyedülálló, időskorúak sérelmére követtek el rablássorozatot a településen. A második esemény után nyomozó csoportot hoztak létre. A polgárőrséget is bevonták a munkába. Október elején a 3 fő elkövetőket sikerült felderíteni, jelenleg letartóztatásuk mellett folytatják az eljárást. Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a képviselő-testületet. Ha a Szlovák úr megbízásával kapcsolatban van valakinek kérdése, arra szívesen válaszol. Pap Tibor polgármester megkérdezi Szlovák Zsolt rendőr hadnagyot, hogy kíván-e szólni? Szlovák Zsolt rendőr hadnagy, megbízott őrsparancsnok köszöni a lehetőséget, most nem kíván szólni, a kérdésekre szívesen ad választ. Pap Tibor polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. Kiss Károly képviselő Szlovák Zsolt rendőr hadnagyot meghívja a polgárőrség gyűlésére, amely november 31-én 19 órakor lesz. Szlovák Zsolt rendőr hadnagy, megbízott őrsparancsnok köszöni a meghívást. Pap Tibor polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. dr. Ágoston Sándor képviselő kérdése, hogy a megbízás meddig tart? Oltyán Sándor rendőr alezredes, a Szarvasi Rendőrkapitányság vezetője elmondja, hogy a kinevezésig két fázis van, az első az most van. A Polyák úr a felmentési idejét tölti, jelenleg is betölti az őrsparancsnoki helyet. A Szlovák úr megbízása úgy szól, hogy eredeti beosztásának ellátása mellett, ami azt jelenti, hogy Szarvason megelőzési előadó és Dévaványán az őrsparancsnoki feladatokat is ellátja december 31-ig január 1-től előadói feladatai mentesítésével egyidejűleg meg tudja bízni az őrsparancsnoki feladatokkal, ezt követően be kell iskolázni olyan tanfolyamra, amely a beosztás betöltéséhez szükséges. A következő megbízás szólhat egy évre, azon időszak alatt el kell dönteni az alezredesnek, hogy kinevezie, vagy sem a dévaványai őrs parancsnokának. Elmondja még, hogy az őrs 9 fős státusszal rendelkezik, a feladatot eddig 6 fő látta el, jelenleg Szlovák Zsolt megbízatásával 7 fő, november 1-től pedig a feladatot 8 fő látja el. Pap Tibor polgármester megköszöni Oltyán Sándor rendőr alezredesnek az elmondottakat. Szlovák úrnak jó munkát kíván a képviselő-testület nevében, együttműködésüket, segítségüket ajánlják fel annak érdekében, hogy a közrend, a közbiztonság minél szilárdabb legyen.

7 7 A polgármester elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen az Oktatási-, Közművelődési és Sport Bizottságba új tagot választottak Parola Csaba személyében, aki a Szügyi Dániel Református Általános Iskola pedagógusa. A polgármester megkéri Parola Csabát, hogy az előírásoknak megfelelően az önkormányzati törvényben rögzített esküt letenni szíveskedjen. A polgármester kéri, hogy az eskütétel idejére a jelenlévők szíveskednek felállni. A polgármester megkéri Parola Csabát, hogy mondja utána az eskü szövegét. Az eskütétel szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. - ESKÜTÉTEL A polgármester gratulál Parola Csabának az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság tagjának és jó munkát kíván számára. 1. Napirendi pont Pap Tibor polgármester rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglaltak hatályosulásáról szóló tájékoztató megvitatása. A napirendhez két előterjesztés készült, az egyiket Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője készítette, a másikat pedig Gyuricza Máté műszaki ügyintéző. A polgármester megadja a szót Dorogi János részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg. Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Véleménye szerint részletes beszámolót készített, amely az elmúlt egy évre vonatkozik. Örvendetes tény, hogy az elmúlt egy évben 31 fővel kevesebben haltak meg, mint az előző év hasonló időszakában (120 fő). Nyilvánvaló, hogy ez a tény a bevételi oldalt befolyásolta. A Kft. tevékenységét sikerült mínuszba átfordítani, amely összegszerűen ,- Ft. A pályázat elnyerésekor számoltak azzal, hogy néhány évig a tevékenységük veszteséges lesz. Elmondja, hogy az előző évben elkészítettek egy fásítási programot, sajnos az elültetett fák kb. 35 %-a nem maradt meg, ennek érdekében vizsgálatot tartottak. Megállapították, hogy a fák emberi mulasztás miatt nem maradtak meg. A Kft. a fák pótlását saját költségén el fogja végezni. Elmondja, hogy törvényi kötelezettségük van a temető üzemeltetésére, a lejárt sírok rendezésére. Sok olyan sír került elő a bozótos részből, amelyek ideje le van járva. A törvény értelmében egy országos napi lapban egy alkalommal, egy megyei lapban háromszor meg kell jelentetni a sírhellyel kapcsolatos tevékenységet (a hirdetések folyamatosan jelennek meg). A Kft. ügyvezetője tájékoztatja a jelenlévőket a hirdetési árakról. Elmondja, hogy jelentős összeggel járulnak hozzá a ravatalozó belső részének kialakításához, nagyon sok tennivaló van még a temetőben arra vonatkozóan, hogy az megfelelő kegyeleti hellyé váljon. Röviden szól a főbb feladataikról: - tovább végezni a temető kitisztítását, tereprendezését, - ravatalozó környékén lévő urna fal bővítése, - lejárt sírok rendezése, - temetői nyilvántartás befejezése, számítógépre való telepítése, - a temető bekerítésének tovább folytatása.

8 8 A Kft. ügyvezetője szól a városközpontban lévő hősök temetőjéről, annak méltó helyre történő áthelyezéséről (a temetőbe). Elmondja, hogy felvették a kapcsolatot az Orosz nagykövetség illetékes munkatárásával, akivel ez ügyben már tárgyaltak. A folyamat hosszadalmas lesz. A hétfői Pénzügyi Bizottság ülésén a temetővel kapcsolatos tevékenység megtárgyalásra került, ahol elhangzott, hogy a lakosság ismerete hiányos a temetkezési költségekről. Felmerült az a lehetőség, hogy a vonatkozó árakat a helyi újságban tegyék közzé. A Kft. ügyvezetője elmondja, hogy az országban egyetlen egy temetkezési vállalat sem teszi közzé a szolgáltatási árakat. A Kft. ügyvezetője tájékoztatja a jelenlévőket a temetkezési költségekről. Elmondja, hogy a Kft-nek át kellett adni azt az épületrészt, amelyben az iroda és a bemutatóterme volt, így új helyre kellett költözniük, ami anyagilag jelentős terhet jelentett számukra. Az irodai munkában a kézi számlázásról áttértek a gépi számlázásra. Olyan számítógépet vásároltak, amely alkalmas a temetői nyilvántartás programjának a futtatására is. Röviden ennyiben kívánta kiegészíteni az írásos anyagot, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. Pap Tibor polgármester megköszöni Dorogi János ügyvezetőnek az elmondottakat. A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére. Gyuricza Máté műszaki ügyintéző elmondja, hogy az előző évben az önkormányzat 11 millió forintot költött a temető fejlesztésére. A ravatalozó épületén a beázást okozó hibák kijavításához, a szociális blokk klímatizálásához (elfagyás) megvalósításához, továbbá útépítésre és útfelújításokra ,- Ft-ot nyert az önkormányzat a DARFT-LEKI pályázati forrásából. Mindehhez ,- Ft saját erőt hozzáadva decemberére a tervezett munkák elkészültek. Az útépítési munkák során elkészült 90 m út a régi temetőben, valamint 320 m az új kiosztási részeken. A tavalyi évben az önkormányzat 400e Ft-ot biztosított az újtemetői rész fásításához szükséges fák megvásárlásához. Az üzemeltető elképzelései szerint tavaly novemberben mintegy 80 db díszfa kiültetésére került sor, amelyet a temetkezési vállalkozás dolgozói ültettek ki. A kiültetett fák eredése sajnos a leggondosabb előkészítés ellenére is % közötti, ezek az üzemeltető által folyamatosan pótlásra kerülnek. A faültetés ez év őszén is folytatódik az ehhez szükséges faállományt, már tavaly lekötötték a faiskolában, az önkormányzat erre további 400e Ft-ot biztosít. Röviden ennyit kívánt elmondani. Pap Tibor polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy röviden foglalja össze a bizottsági véleményt. Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy a bizottság hétfői ülésén az előterjesztéseket megtárgyalta. A Kft. ügyvezetője, valamint a hivatal ügyintézője már elmondta a bizottsági ülésen elhangzottakat. A bizottság pozitívan értékeli a Kft. távlati céljait. Meglátása, hogy a testület jó döntést hozott, amikor a Pietas Kft-t bízta meg a temető üzemeltetésével. A bizottság a beszámolót a testület felé elfogadásra javasolja. Pap Tibor polgármester megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. dr. Ágoston Sándor képviselő a Pénzügyi Bizottsági ülésen a képviselő vetette fel, hogy a temetkezési költségek jelenjenek meg a Dévaványai Hírlapban. Szükségesnek látja a lakosság tájékoztatását. Pap Tibor polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.

9 9 Nyuzó Marietta képviselő kérdése, hogy a halottak napja után felgyülemlett szemét elszállítása hogyan fog történni? Kérdését azért tette fel, mert ilyenkor nagyobb a szeméthalmaz, mint máskor. Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője Nyuzó Marietta képviselő kérdésére elmondja, hogy ezen időszakban a konténereket ki fogják üríteni egy adott helyre, ahonnan a Tappe Kft. fogja elszállítani. Felmerült az a lehetőség is, hogy a temető területén több konténert helyeznek el. Megjegyzi, hogy a temetőn belüli szemétszállításhoz vásároltak egy kistraktort, ami segíti a dolgozók munkáját. Elmondja, hogy január 1-től változni fog a temetkezési törvény, amiről a testületet tájékoztatni fogja. Pap Tibor polgármester megadja a szót Csatári Lajos képviselő részére. Csatári Lajos képviselő elmondja, hogy felvetődött a lakosság részéről, hogy az olcsóbb kegytárgyak nem mindig kaphatók, ebben várható-e változás? Kérdése, hogy a hősök temetőjének az áthelyezése kb. mekkora összegbe fog kerülni, és ilyen célra lehet-e pályázni? Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője temető áthelyezésével kapcsolatban felmerülő költségekről tudatosan nem szólt. Elmondja, hogy az exumálás költsége nagyon magas lesz. Véleménye szerint ezt nem az anyagi oldaláról (üzleti oldalról) kellene megközelíteni. Elmondja, hogy fog készíteni egy hozzávetőleges költségvetést, ha majd az időszerű lesz. Felvetődött, hogy az olcsóbb kegytárgyak nem mindig kaphatóak az üzletben, az ügyvezető utána fog nézni és megfelelően intézkedni fog. Pályázati lehetőség ilyen célra nem szokott lenni. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a városközpont rekonstrukciója kapcsán elképzelhető, hogy lesz lehetőség pályázni a temető áthelyezésére. A polgármester megadja a szót Földesi Zoltán képviselő részére. Földesi Zoltán képviselő a szolgáltatási árak közzé tételét nem látja célszerűnek, mivel az hirdetésnek tűnne. A Hősök terén lévő temetővel kapcsolatban szól röviden. Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője a Hősök terén lévő temetővel kapcsolat elmondja, hogy ez egy hosszú egyeztetési folyamatot vesz igénybe az orosz nagykövetséggel. Elmondja, hogy a temetkezési vállalkozások nem hirdethetnek, a törvény tiltja, a címet és az elérhetőséget tehetik közzé. A helyi lapban egy tájékoztatót fog megjelentetni. Pap Tibor polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. Nyuzó Marietta képviselő meglátása, hogy Dévaványa közvéleményét ki kellene kérni a temető áthelyezésével kapcsolatban (pl. interneten keresztül). Pap Tibor polgármester a felvetésnek akadályát nem látja. A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére. Dékány József képviselő a hétvégi temetkezés költsége magasabb, mint a hétközbeni, amit természetesnek tart. Sok család a magasabb költségeket nem tudja megfizetni, holott célszerűbb lenne a vidéken élő hozzátartozók miatt. Kérdése, hogy egy szombati temetés mennyivel került többe, mint egy hétköznapi? Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a Kft-ben van egy munkarend, amit be kell tartani, a munkarendet, mint vezető felülbírálhatja, elrendelheti a szombati temetést is. Pontos összeget nem tud arra vonatkozóan mondani, hogy mennyivel került többe egy szombati temetés, ezen felvetésnek utána fog nézni, megfelelően intézkedni fog, ha szükséges. Pap Tibor polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. Aki elfogadja a Pietas Kft. tájékoztatóját kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

10 10 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 358/2008.(X.30.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pietas Kft. tájékoztatóját - a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglaltak hatályosulásáról - jóváhagyólag elfogadja. Felelős: - Határidő: - A polgármester megköszöni Dorogi János ügyvezetőnek és Gyuricza Máté műszaki ügyintézőnek, hogy az ülésen megjelentek, valamint a kérdésekre adott válaszokat. 2. Napirendi pont Pap Tibor polgármester rátér az második napirendi pont megtárgyalására, amely az önkormányzat által használatba adott Civilek Házában működő civilszervezetek tevékenységéről és az önkormányzat által támogatott civilszerveztek munkájáról szóló tájékoztatók megvitatása. Elmondja, hogy pályázati úton 1,3 millió sikerült a civilszervezeteknek szerezniük, a Sport Egyesületnek még van pályázata benyújtva, ami még nincs elbírálva. Korábban csak kevés szervezet vállalta fel a pályázatkészítést és az ezzel járó kötelezettségeket. Bízik benne, hogy a forrásszerzés folyamatos lesz, az önkormányzati támogatás mellett központi támogatást is kaphatnak a szervezetek. A polgármester megkérdezi a jelenlévő civilszervezetek képviselőit, hogy az írásos anyagot kívánják-e szóban kiegészíteni? Megállapítja, hogy a jelenlévő civilszervezetek képviselői az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kívánnak fűzni. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság, valamint az Oktatási-, Közművelődési és Sport Bizottság is foglalkozott e témával ülésén. A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a szervezetek a részükre nyújtott támogatással elszámoltak az önkormányzat felé. A polgármester megjegyzi, hogy ezzel kapcsolatban volt egy belső ellenőri vizsgálat is, amely megállapította, hogy a szervezetek elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek. Az Oktatási-, Közművelődési és Sport Bizottság ülésén a közművelődés, a kultúra irányába vetődtek fel gondolatok. A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő megállapították, hogy minden civilszervezet hasznos munkát végzett az elmúlt évben is. A szervezetek munkájához gratulál. Bízik benne, hogy az önkormányzat a következő évben is tudja támogatni a szervezeteket.

11 11 A lebonyolításra kerülő rendezvények számából látható, hogy a civilszervezetek mozgalmasan működnek. A bizottsági ülésen felmerült az a lehetőség is, hogy nyári időszakban a Csocsó Egyesület részére a Kossuth úton lévő Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény épületében biztosítsanak helyiséget. Pap Tibor polgármester elhangzott az is az ülésen, hogy a Nagycsaládosok Egyesületének a koordináló tevékenységét a civilház üzemeltetésében megnyugtatónak tartják és remélik, hogy az ottani közösség meg fogja tölteni a házat, az időpont egyeztetések nem akadályozzák a különböző szervezetek munkáját. A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. Kiss Károly képviselő örömmel veszi, hogy a civilház megtelik. Javasolja, hogy a szabadteraszt mobil rendszerrel tegyék zárttá, így több szervezet tudna egyszerre jelen lenni az épületben. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy az épület felújítására vonatkozóan pályáznak, az engedélyes tervek készen vannak, ami annak a terasznak a hasonló módon történő kialakítását célozza meg, akadálymentesítést, valamint a meglévő iskolarész ehhez hasonló felújítását. Bízik benne, hogy a pályázat sikeres lesz. A polgármester megadja a szót Horváth László képviselő részére. Horváth László képviselő javasolja, ha a sportpálya felújítása, valamint a sport öltöző elkészül hívjanak meg egy neves csapatot a pályaavatásra. Továbbá javasolja, hogy az átadás napján egész napos sportrendezvény legyen, aminek a koordinálását szívesen felvállalja. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy az Egyesület ülésén erről már volt szó, akadályát nem látja. A képviselő-testület novemberi ülésén tárgyalja az ünnepség- és rendezvénytervet, amelybe már ezt lehet szerepeltetni. A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. Kiss Károly képviselő véleménye szerint a sporttelepet el kellene nevezni egy olyan személyről, aki aktívan részt vett a dévaványai sportéletben, gondol itt Seres Istvánra, Kéki Elekre, Juhász Bélára és még sorolhatná a neveket. Csatári Lajos képviselő javasolja, hogy ebben a témában kérjék ki a lakosság véleményét. Pap Tibor polgármester ennek a javaslatnak sem látja akadályát. A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. Nyuzó Marietta képviselő véleménye szerint el kellene azon gondolkodni a Nyugdíjas Klubnak, hogy ne klubként működjenek annak érdekében, hogy ők is ki tudják használni az adódó pályázati lehetőségeket. Pap Tibor polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még ezzel a témával kapcsolatban valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselőket. Aki elfogadja az önkormányzat által használatba adott Civilek Házában működő civilszervezetek tevékenységéről és az önkormányzat által támogatott civilszerveztek munkájáról szóló tájékoztatókat kéri, az kézfelnyújtással jelezze. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 359/2008.(X.30.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által használatba adott Civilek Házában működő civilszervezetek tevékenységéről és

12 12 az önkormányzat által támogatott civilszerveztek munkájáról szóló tájékoztatókat jóváhagyólag elfogadja. Felelős: - Határidő: - 3. Napirendi pont Pap Tibor polgármester rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának pénzügyi szakmai munkájáról, az iroda feladatairól szóló beszámoló megvitatása. A polgármester megkérdezi a jegyzőasszonyt, a gazdálkodási irodavezetőt, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kívánnak-e tenni? Balogh Csilla jegyző az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván fűzni. Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést ő sem kíván fűzni. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a beszámolót a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság is véleményezte. Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy a bizottság ülésén a beszámolót megtárgyalta, amelyben részletesen megfogalmazásra került az irodában végzett tevékenység, a beszámoló színvonalas, amit a bizottság elfogadásra javasol a képviselőtestület felé. Pap Tibor polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére. Nyuzó Marietta a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő a bizottság a beszámolót szintén színvonalasnak, mindenre kiterjedőnek tartja, amelyet elfogadásra javasolnak a képviselő-testület felé. Pap Tibor polgármester megköszöni a bizottsági elnököknek az elmondottakat. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselőket. Aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának pénzügyi szakmai munkájáról, az iroda feladatairól szóló beszámolót, valamint köszönjék meg az iroda dolgozóinak a munkáját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 360/2008.(X.30.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának pénzügyi szakmai munkájáról, az iroda feladatairól szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. A képviselő-testület megköszöni az iroda dolgozóinak a végzett munkát. Felelős: - Határidő: -

13 13 4. Napirendi pont Pap Tibor polgármester rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatásáról szóló előterjesztés megvitatása (bevételi és kiadási nemenként, illetve növényfajtánként). Az előterjesztést Földi Imre készítette. A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg. Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő, programirányító elmondja, hogy az előterjesztés mellékletében, amelyben a mezőgazdasági gépek kerültek felsorolásra helytelenül szerepel az 1 db CLAAS M. kombájn, amely az elmúlt évben értékesítésre került, nem szerepel rajta 1 db eke, amit a DT 75-ös traktorral vásároltak, valamint 1 db tárcsa van feltüntetve, amely 2 db. Úgy gondolja, hogy a mezőgazdasági tevékenységet részletesen bemutatta az írásos anyagban. A képviselő röviden szól a támogatásokról a termésátlagokról, az ellenőrzésekről. A jövőre vonatkozóan elmondja, hogy a következő évben is AKG-s célprogramok kerülnek kiírásra, amire véleménye szerint célszerű lesz pályázatot benyújtani. A 2009-es költségvetésben eszközölni kell a gépellátottság, illetve technikai eszköz fejlődése terén esetleges beszerzéseket. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a közel 27 millió forintos kiadás 70 % feletti része szolgáltatási kiadás pl. növényvédelmi kezelés, amelyet csak szakember végezhet. Felvetődött a bizottsági ülésen az is, ha pályázati lehetőség lesz gépbeszerzésre, akkor azt használják ki, a költségvetés tervezésekor ezt vegyék figyelembe. Arra törekedtek, hogy a bejövő támogatásokat bevételként tudják produkálni. Szükségesnek látnák egy GPS beszerzését, amely a műszaki iroda munkájában is nagy segítség lenne. A GPS-t nemcsak a földterületek mérésére használnák, hanem bizonyos utak, járdák építésénél pontosan fel tudnák mérni a területet. Ez mind a jövőre vonatkozó elképzelés. Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. Pap Tibor polgármester a polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Megadja a szót Kondacs György képviselő részére. Kondacs György képviselő kérdése, hogy az őszi munkálatoknál a 4,6 millió forint kiadás mit takar? Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő, programirányító elmondja, hogy az ugaroltatásnak is meg van a technológiája, az MVH vetett ugarként fogadja el, ami azt jelenti, hogy egy pillangós és két fajta fűmag keveréknek kell benne lenni. Minden évben eltérő talajművelet kell alkalmazni (tárcsázás, mélylazítás stb.). Pap Tibor polgármester a polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. Kiss Károly képviselő kérdése, mekkora esély van arra, hogy az idei évben megkapják az AKG támogatást, amelynek összege kb. 23 millió forint? Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő, programirányító elmondja, az elmúlt évek gyakorlata, hogy az AKG támogatást mindig az elsők között kapta meg az önkormányzat, a tárgy év szeptember, vagy október hónapjában. Bízik benne, hogy a támogatás az idei évben kifizetésre fog kerül. Pap Tibor polgármester megadja a szót Csatári Lajos képviselő részére.

14 14 Csatári Lajos képviselő elmondja, hogy a beszámolóban olvasható és az ülésen is elhangzott, hogy szükséges lenne egy GPS beszerzése. Kérdése, hogy egy ilyen műszer beszerzési értéke kb. mekkora összegre tehető ki? Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő, programirányító elmondja, hogy egy GPS műszer beszerzési értéke kb. 1 millió forint. Megjegyzi, hogy az MVH az ellenőrzés során, csak a saját mérését fogadja el. Elmondja, hogy pl. egy tábla megbontásakor a GPS nagy segítséget jelentene. Csatári Lajos képviselő a GPS beszerzését szorgalmazza. Pap Tibor polgármester elmondja, meg kell nézni, hogy milyen kiadások merültek fel, amit a GPS használata elkerülhetővé tesz. A testület a 2009-es költségvetése tervezése során dönt majd az eszközök beszerzéséről. A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. dr. Ágoston Sándor képviselő röviden szól az úgynevezett külsős munkavégzések megpályáztatásáról. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a munkálatokat megpályáztatják és a testület dönti el, hogy kit bíznak meg a feladat elvégzésével. Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselőket. Aki elfogadja az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatásáról szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 361/2008.(X.30.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: - Határidő: - 5. Napirendi pont Pap Tibor polgármester rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a bejelentéseket tartalmazza. Elmondja, hogy az első bejelentést Gyányi Irén szociális ügyintéző terjesztette a testület elé, amely a Szociális Földprogram működéséről szóló rendelettervezet. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium szociális földprogramok működésének és komplex fejlesztésének támogatását célzó pályázata évben is kiírásra került, melyre a pályázat benyújtásra került.

15 15 A helyi rendelet módosítására szükség van, annak érdekében, hogy a program a pályázatban leírtak szerint működhessen. A rendelet módosítása nem érinti a növénytermesztésre vonatkozó rendelkezéseket, az állattartásra vonatkozó részt érinti a változás. A jelenleg érvényben lévő rendelet malac kihelyezésére ad lehetőséget. A módosítás elfogadásával malac helyet napos csibe kerül kihelyezésre. Ez a változás a bevont családok önellátó képességét célozza javítani, amellett hogy napi folyamatos tevékenységükre is szükség van. A polgármester megadja a szót Kondacs György bizottsági elnök részére. Kondacs György a Szociális Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő személy szerint aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy naposcsibét célszerű-e kihelyezi a rászorulók részére, mivel az állatokra fűteni, világítani kell, szerencsésebbnek tartaná az előnevelt csirke kihelyezését. Elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását javasolja a képviselő-testület felé. Pap Tibor polgármester kérdése, hogyan befolyásolja a beadott pályázatot az, ha naposcsibe helyett előnevelt baromfit helyeznek ki? Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy módosításra biztos lesz lehetőség a pályázat tekintetében. A bizottság a rendelet megalkotását javasolja. Pap Tibor polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére. Nyuzó Marietta a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a rendelet megalkotását. Pap Tibor polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért a Szociális Földprogram működéséről szóló rendelet megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül megalkotja Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008.(X.31.) ör. rendeletét A Szociális Földprogram működéséről (Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a második bejelentés szintén rendeletalkotással kapcsolatos, amelyet Gyányi Irén szociális ügyintéző terjesztett a testület elé. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló helyi rendelet módosítása szükségessé vált. A módosítás az eddig nem szabályozott illetve eddigi tágabb szabályozás helyet, - a kialakult gyakorlatot figyelembe véve, - a jogosultsági feltételek, az adható támogatás mértéke pontosításra kerültek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál a bölcsődei ellátás került beépítésre.

16 16 A 7. és 8. és 11. új szabályozásként került beépítésre, a régi 7. számozása 9. -ra változik, a 8. számozása 10. -ra változik. A záró rendelkezés paragrafus száma 12. -ra változik. - A rendelet 3. (3) bekezdésének b) pontjában a családok átmenti gondozása, mint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás meghatározásra került. - A 6. (1) bekezdésében a jövedelmi viszony szerinti jogosultsági feltétel, a (2) bekezdésében a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, a (3) bekezdésében az elismert létfenntartási gond, a (7) bekezdésben a támogatás felvételére jogosultak köre került meghatározásra. - A 7. -ban az étkezési térítési díjkedvezmény, valamint utazási költségtérítés igénybevételének jogosultsági feltételei és mértéke került meghatározásra. - A 8. -ban a beiskolázási támogatás igénybevételének feltételei és mértéke került meghatározásra. - A 9. (1) bekezdésében a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait ellátó intézmény neve megváltozott, ez javításra került ban a bölcsődei ellátás szerepel. A polgármester megadja a szót Kondacs György bizottsági elnök részére. Kondacs György a Szociális Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását javasolja a képviselő-testület felé. Pap Tibor polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2008.(X.31.) ör. rendeletét A gyermekvédelem helyi rendszeréről (Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a következő bejelentést Csatári Terézia igazgatási irodavezető terjesztette a testület elé, amelynek tárgya az Általános Művelődési Központ alapító okiratának és a Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Általános Művelődési Központ közös intézményként történő fenntartására vonatkozó Társulási Megállapodásának módosítása. Az irodavezető előterjesztésében részletesen leírta, hogy miért van szükség a módosításra. A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse az Oktatás- Közművelődési és Sport Bizottság véleményét. dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a társulási megállapodás, valamint az alapító okirat elfogadását. Pap Tibor polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére.

17 17 Nyuzó Marietta a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a társulási megállapodás, valamint az alapító okirat elfogadását. Pap Tibor polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri képviselő-testület tagjait. Aki elfogadja Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását az Általános Művelődési Központ közös intézményként történő fenntartásáról kéri, az kézfelnyújtással jelezze. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 362/2008.(X.30.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületével társulási megállapodást köt határozatlan időre az Általános Művelődési Központ közös intézményként történő fenntartására vonatkozóan. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a társulási megállapodást, aláírást követően a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltsége részére küldje meg. Felelős: Pap Tibor polgármester Balogh Csilla jegyző Határidő: 15 napon belül Melléklet: 1 db Társulási Megállapodás Pap Tibor polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. Aki elfogadja az Általános Művelődési Központ alapító okiratát kéri, az kézfelnyújtással jelezze. ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az ÁMK alapító okiratát a következő határozattal. 363/2008.(X.30.) Kt.hat. ALAPÍTÓ OKIRAT A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4), az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 87. (1), 88. (3) és 96. (1-2), a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5), 90. (1), 102. (2) a./, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.r. 10., 14., 15., 17. alapján Dévaványa Városi

18 18 Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre alapított intézményének alapító okiratát az alábbiakban 1. Az intézmény neve: Általános Művelődési Központ Rövidített neve: ÁMK 2. Költségvetési törzsszáma: Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty u fogadja el: 4. Az intézmény intézményegységei, tagintézménye, telephelyei: Intézményegységei: - Ványai Ambrus Általános Iskola címe: 5510 Dévaványa, Vörösmarty u Telephelyei: 5510 Dévaványa, Szeghalmi u Dévaványa, Kossuth u Dévaványa, Körösladányi u. 1. Tagintézménye: Ecsegfalvi Általános Iskola címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u Óvoda és Bölcsőde címe:5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. Telephelyei: 5510 Dévaványa, Hajós u Dévaványa, Könyves K. u Dévaványa, Kossuth u. 5. Tagintézménye: Ecsegfalvi Óvoda címe:5515 Ecsegfalva, Árpád u József Attila Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címe: 5510 Dévaványa, Gyöngy u Ladányi Mihály Könyvtár címe:5510 Dévaványa, Árpád u Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó címe: 5510 Dévaványa, Bem u Az intézmény szervezete: Szervezetileg egyetlen önálló intézmény, szervezetileg önálló intézményegységekkel, rendelkezik. 6. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 7. Az intézmény típusa, szakmai besorolása: Általános művelődési központ, melynek intézményegységei: általános iskola, óvoda, bölcsőde, nevelési tanácsadó, egységes pedagógiai szakszolgálat, alapfokú művészetoktatási intézmény, könyvtár, művelődési ház.

19 19 8. Évfolyamok száma: Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegység évfolyamainak száma: 1-8. évfolyam, Ecsegfalvi Általános Iskola tagintézmény évfolyamainak száma: 1-4. évfolyam, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység évfolyamainak száma: évfolyam. 9. Az intézmény tagozata:- 10. Az alapító szerv neve, címe: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5515 Ecsegfalva Fő u Az intézmény fenntartója neve, címe: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5515 Ecsegfalva Fő u Az intézmény felügyeleti szerve neve, címe: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5510 Dévaványa, Hősök tere Az intézményvezető megbízásának (közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén kinevezésének) rendje: Pályázat alapján, határozott időre szóló megbízás. Az intézmény igazgatóját Dévaványa Város Képviselő-testülete bízza meg Ecsegfalva Község Képviselő-testülete egyetértésével- nyilvános pályázati eljárás útján a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet előírásai alapján. A megbízás előkészítése a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási - Közművelődési és Sport Bizottságának feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat Dévaványa város Jegyzője látja el. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa város Polgármestere gyakorolja. 14. Az intézmény TEÁOR és államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása; állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok): Szervezetileg egyetlen önálló intézmény. TEÁOR: 8510 Iskolai előkészítő oktatás 8520 Alapfokú oktatás 8891 Gyermekek napközbeni ellátása 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 5629 Egyéb vendéglátás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység Államháztartási szakágazati rend szerinti besorolás: Óvodai nevelés Alapfokú oktatás Alapfokú művészetoktatás Bölcsődei ellátás

20 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Könyvtári, levéltári tevékenység Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Egyéb vendéglátás Oktatást kiegészítő tevékenység Szakfeladatok: Óvodai nevelés Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Menetrendszerű közúti személyszállítás megszervezése a tanulók számára Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Alapfokú művészet-oktatás Bölcsődei ellátás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Közművelődési könyvtári tevékenység Művelődési központok, házak tevékenysége Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Pedagógiai szakszolgálat Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 15. Az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége: Az intézmény alaptevékenysége: - Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a pályaválasztásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. Az intézmény feladata továbbá a sajátos nevelési igényű (a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos; valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott) gyermekek iskolai nevelését is ellátja (szegregált és integrált formában). A hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglalkozások, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtését szolgáló integrációs felkészítés szervezése. Ellátja a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelését, oktatását is. Az oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység a napközi-otthoni és tanulószobai ellátás, valamint az ecsegfalvi felső tagozatos tanulók számára a dévaványai oktatási intézménybe történő naponkénti bejárás megszervezése menetrend szerinti autóbuszjárattal. - Az intézmény óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek közül a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált formában, és a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését. Feladata továbbá az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek szakszerű felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az óvodában alkalmazottak munkahelyi étkeztetését.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz. I-1/9-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő.

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő. I-1/4-25/2013. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyílt ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. október 11.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén.

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. I-1/9-5/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető I-1/9-4/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. június 23-án megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap Tibor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Várospolitikai Fórumról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melynek vezetését Fülemenné Nagy Katalin hivatali dolgozó végzi.

JEGYZŐKÖNYV. A Várospolitikai Fórumról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melynek vezetését Fülemenné Nagy Katalin hivatali dolgozó végzi. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 8-án az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház Intézményegység nagytermében megtartott Várospolitikai Fórumon. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket.

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. I-1/7-10/2014. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottságának 2014. június 23-án megtartott nyílt ülésén

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I-1/6-16/2010.ikt.sz.

Jegyzőkönyv. I-1/6-16/2010.ikt.sz. I-1/6-16/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2010. szeptember 27- én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 11/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve A polgármester beszámolója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február 11-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február 11-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február 11-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282.

O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282. Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottság 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 "1 ~fjfj053911297" ikt. szám: FPH043 /26-3 /2013 JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı I-1/6-19/2012. ikt.sz. JEGYZİKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 25-én megtartott ülésén a Városháza 8-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. április 29-i ülésérıl a Városháza Nagytermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. április 29-i ülésérıl a Városháza Nagytermében. Gyomaendrıd 9/2004. JEGYZİKÖNYV Készült 2004. április 29-i ülésérıl a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester, Béres János, Czibulka György, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester, Albert Sándor, Baukó József,

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/5-6/2013. ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. március 14-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

a 2012. április 26. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN

a 2012. április 26. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 1. Száma: 8945-2/2012. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, dr. Molnár Anett önkormányzati és szervezési ügyintézı, Borók Tamásné titkárnı-szervezési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/5-14/2009. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/5-14/2009. ikt.sz. I-1/5-14/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 3-án megtartott rendkívüli testületi ülésén, a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény könyvtárában.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-4/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma Határozat

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. január 17-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14000-3/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

14/2013. sz. jegyzőkönyv

14/2013. sz. jegyzőkönyv 14/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. július 10-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV

II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-6/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 16. napján tartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 41-41/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-i nyílt üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Kis Miklós polgármester, Kis

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 130/2015. (III. 30.) határozatával elrendelt, és 2015. március 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2.) megtartott z á r t

Részletesebben