II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága szeptember 20.-án megtartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Távol maradt: Kiss Károly Dékány József Nyuzó Marietta Séllei Zsigmond Takácsné Papp Éva Dr. Demeter Erzsébet bizottság elnöke bizottság tagja bizottság tagja bizottság tagja bizottság kültagja bizottság kültagja Tanácskozási joggal részt vesz: Pap Tibor polgármester Balogh Csilla jegyző Gyányi Irén szociális ügyintéző Meghívottak: Szarka Andrea igazgatási irodavezető Várfi András Gyomaendrőd város Polgármestere Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd város Jegyzője Kovács Mária Ecsegfalva község Polgármestere Dr. Csellár Zsuzsanna Mezőtúr Városi Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója Dr. Torma Éva Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetője Dr. Diószegi Mária felnőtt háziorvos Dr. Patka Lenke felnőtt háziorvos Jegyzőkönyvvezető: Hermeczi Erika ügykezelő Kiss Károly Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Köszönti a bizottsági ülésen Várfi Andrást Gyomaendrőd város Polgármesterét, Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd város Jegyzőjét, Kovács Mária Ecsegfalva község Polgármesterét, Dr. Csellár Zsuzsannát Mezőtúr Városi Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, Dr. Torma Éva Főorvos Asszonyt a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetőjét, Dr. Diószegi Mária és Dr. Patka Lenke felnőtt háziovosokat, Pap Tibor polgármestert, Balogh Csilla jegyzőnőt, Szarka Andrea igazgatási irodavezetőt, Gyányi Irén szociális ügyintézőt, köszönti továbbá a bizottság jelenlévő tagjait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a bizottság tagjainak több mint a fele megjelent az ülésen. A bizottság jelenlévő tagjainak száma 5 fő. Dr. Demeter Erzsébet bizottsági kültag jelezte, hogy később érkezik az ülésre. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontok előadói Pap Tibor polgármester, Szarka Andrea igazgatási irodavezető és Gyányi Irén szociális ügyintéző. 1

2 Ismerteti az ülés napirendi pontjait: 1. Dévaványára kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés ügyében a területi ellátási kötelezettség módosításával kapcsolatban érkezett megkeresés véleményezése. Előadó: Pap Tibor polgármester 2. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításának véleményezése. Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető 3. Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása. 4. Tartós átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 6. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelmek elbírálása. 7. Utazási térítési díj támogatás iránti kérelmek elbírálása. 8. Szociális kölcsön iránti kérelmek elbírálása. 9. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása. 10. Méltányossági ápolási díjra jogosultak ellátásának megszüntetése. 11. Bejelentések. Kiss Károly Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy egyéb önálló napirendi pont megtárgyalására van-e javaslat? Megállapítja, hogy egyéb önálló napirendi pont megtárgyalására javaslat nem hangzott el. Kéri a bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjét határozattal fogadják el. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Határozat 1978/2011. (IX. 20.) Sz.Eü.B.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a szeptember 20.-án tartandó ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 2

3 1. Dévaványára kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés ügyében a területi ellátási kötelezettség módosításával kapcsolatban érkezett megkeresés véleményezése. Előadó: Pap Tibor polgármester 2. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításának véleményezése. Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető 3. Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása. 4. Tartós átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 6. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelmek elbírálása. 7. Utazási térítési díj támogatás iránti kérelmek elbírálása. 8. Szociális kölcsön iránti kérelmek elbírálása. 9. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása. 10. Méltányossági ápolási díjra jogosultak ellátásának megszüntetése. 11. Bejelentések. 1. napirend: Dévaványára kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés ügyében a területi ellátási kötelezettség módosításával kapcsolatban érkezett megkeresés véleményezése Kiss Károly - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványára kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés ügyében a területi ellátási kötelezettség módosításával kapcsolatban érkezett megkeresés véleményezése. Megkéri Pap Tibor polgármestert az ismertetésre. Pap Tibor polgármester: Köszönti Kovács Mária Polgármester Asszonyt, Várfi Andrást Polgármester Urat, Dr. Csorba Csaba Jegyző Urat, Dr. Csellár Zsuzsannát a Mezőtúr Városi Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, Dr. Torma Éva Főorvos Asszonyt a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetőjét, köszönti továbbá Dr. Diószegi Mária és Dr. Patka Lenke háziorvosokat, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjait. 3

4 Elmondja a Polgármester, hogy a mai ülésre azért került sor, mert nőgyógyászati szakrendelés tekintetében kialakult Dévaványán egy helyzet, amely mindenképp megoldást igényel, olyan megoldást, amely mind a szakmai szabályoknak, mind a finanszírozási rendeletnek, mind a dévaványai hölgyeknek jó. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az utóbbi szempontot tartja elsődlegesen szem előtt. A Polgármester elmondja, hogy a dévaványai nőgyógyászati kihelyezett szakrendelés régmúltra tekint vissza. Már az 1970-es években amikor a szülőotthon Dévaványán megszűnt, a településen maradt Dr. Gaál József szülész-nőgyógyász, aki ezt a munkát továbbvitte. Amikor Dr. Gaál József kora, egészségi állapota miatt nem tudta tovább folytatni a tevékenységet, a szeghalmi szülőotthon és szakrendelő orvosai (Kalmár Doktor Úr, Horváth Doktor Úr) végezték ezeket a feladatokat. Ezt követően, amikor a gyomaendrődi városkerülethez került a település január 1-től, Dr. Csaba Kálmán és a Békéscsabai Réthy Pál Kórházból Dr. Boros Zoltán nőgyógyász szakorvos, aki most főorvosigazgató-helyettese a kórháznak, majd utódja Dr. Maczó Norbert végezte ezt a tevékenységet Dévaványán. A Gyomaendrődi szakorvosi rendelőintézettől mozgó szakorvosi szolgálat keretében egyik héten Dr. Csaba Kálmán, másik héten a Békéscsabai Réthy Pál Kórház orvosa járt ki. Az utóbbi ellátáshoz az önkormányzat hozzájárult annyival, hogy a kijáró orvos gépjárműhasználat költségét fizette. Ez mindaddig működött, amíg az egészségügyi intézmény a régi felállásban működött. Azt követően, amikor Dr. Torma Éva lett a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetője, megszakadt ez az ellátás, mivel Dr. Csaba Kálmán szülésznőgyógyász nyugdíjba ment. Megkereste az intézményvezető Főorvos Asszonyt, és megállapodtak abban, hogy újra indul január 1-től a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés Dévaványán. Ennek a feltételeit is megteremtették, az informatikai hátteret a dévaványai önkormányzat, a szakmai hátteret a gyomaendrődi egészségügyi intézmény biztosította, így Dr. Tóth Attila és asszisztense látta el Dévaványán a szakrendelést. Ez a megoldás addig működött, amíg működési engedély módosítás be nem következett a gyomaendrődi intézménynél, és a megyei szülész-nőgyógyász szakfőorvos szakmai véleményére alapozottan a szakrendelő területén kívüli szakorvosi rendeléseket leállították. Amikor a Főorvos Asszony erről tájékoztatta, felhívta a szakfőorvost, aki elmondta, hogy nem tud annyi orvost biztosítani, mint amennyi kellene, és nem tudnak kijárni Békéscsabáról. A Polgármester elmondta, hogy Dévaványa önkormányzata nem is azt kéri, hogy a kórházból járjon ki szakorvos, mert megoldott volt, Dr. Tóth Attila Gyomaendrődről már ki tud járni. Erre a szakfőorvos nem reagált pozitívan, így írt egy levelet, amelyre mind a mai napig nem reagáltak. Mindeközben tárgyalt Gyomaendrőd város Polgármesterével és Jegyzővel, hogy megoldást próbáljanak találni. Ez a megoldás nem jött létre mind a mai napig, annak ellenére, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozott olyan döntést, hogy újra kell indítani a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelést. Nem tudja ez az ügy most hogyan áll, legutóbbi találkozásukkor még a működési engedély módosítási kérelem nem volt benyújtva. Időközben a mezőtúri kórházat is üzemeltető Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. megkereste Dévaványát, hogy szabad kapacitása terhére fel tudják vállalni bizonyos feltételekkel a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelést. Ezt a megkeresést pontosan azért, mert a gyomaendrődi egészségügyi intézmény válaszát várták nem fogadták el azonnal, kivártak még egy hónapot, de mivel nem történt érdemi elmozdulás az ügyben, ezért a dévaványai Képviselőtestület úgy döntött, hogy fogadják el a mezőtúri kórházat üzemeltető Kft. ajánlatát. A kihelyezett szakrendelés feltételeit közösen megteremtették és néhány hónapja működik a rendelés, és egyre nagyobb látogatottsággal, egyre inkább elfogadják a dévaványai hölgyek, mert helyben van a rendelés, és nem kell eljárniuk más településre. 4

5 A működési engedélyt a kihelyezett szakrendelésre először a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve adta ki, de hatáskörét túllépte, mivel a kórháznak fekvőbeteg részlege is van, ezért az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak kellett volna kiadnia. A kérelmet az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak is megküldték, és az eljáró hatóságnál felfedezték, hogy nem történt minden szabályosan, mivel Mezőtúrnak Dévaványa felé nincs terület-ellátási kötelezettsége, és kérik, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény alapján a fenntartókat, Dévaványát is, hogy nyilatkozzanak, kérik-e a területi ellátási kötelezettség módosítását Dévaványa lakossága érdekében. A évi CXXXIII törvény 5/B. (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat is kezdeményezheti ellátási érdekből az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartói/tulajdonosánál a meghatározott ellátási terület módosítását. Ezt megírták Gyomaendrődnek is, melyre Gyomaendrőd város egyértelműen leírta elképzeléseit, és el is jöttek a mai bizottsági ülésre, melyet tisztelettel megköszön a Polgármester. A mai ülésre a meghívást elfogadta a mezőtúri városi kórházat és szakrendelőt működtető Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Csellár Zsuzsanna is. A Polgármester elmondja, hogy a helyzet kezelésére megoldást kellene találni. Dévaványa azt szeretné, és ezt le is írták Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé, akár mind a két szolgáltató legyen jelen a településen, akkor a szakrendelés jobban megoldott. Tény, hogy egyfajta konkurencia harc is megjelenik, és kérdés, hogy a finanszírozásnak a feltételei milyen módon oldhatók meg. A területi ellátási kötelezettség tekintetében elmondja, ha úgy nyilatkoznak, hogy Mezőtúr legyen a későbbiekben az ellátás felelőse, ezzel olyan gondok vetődtek fel az előzetes egyeztetések alapján, hogy abban az esetben, amikor Mezőtúr nem tart kihelyezett szakrendelést, akkor Mezőtúrra kellene eljárniuk a dévaványaiaknak. Bár ezt is vitatják többen, mondván, hogy ez egy nyitott szakrendelés, a dévaványai lakos is mehet Gyomaendrődre és bármely szakrendelőbe, függetlenül a területi ellátási kötelezettségtől, ahová megy, ott kell ellátni. Gyomaendrődi lakost sem lehet Mezőtúrról elküldeni, amennyiben oda megy. A Polgármester elmondja, hogy egyeztetések történetek, Gyomaendrőd Jegyzőjével is, és nem hagyott kétséget a felől, amennyiben úgy döntenek, hogy Mezőtúrt kérik az ellátásra, akkor a gyomaendrődi egészségügyi intézmény, szakrendelő nem fogja tudni fogadni a dévaványai lakosokat, mert a finanszírozáshoz nem tud hozzájutni, illetve ennek lehet az a következménye, hogy a szakorvosi óraszámot csökkenteni fogják, hiszen az MSZSZ-ben (Mozgó Szakorvosi Szolgálat) összességében az engedélyben 8 óra van. A Polgármester elmondja, hogy a jelenlegi kialakult helyzetben jó volna egy mindenki számára elfogadható megoldást találni, reméli ez sikerül, ebben kéri a jelenlévőknek, különösen a szakmailag kompetens személyeknek a véleményét, segítségét, hogy megoldást találjanak a dévaványai lakosok részére helyben történő ellátás biztosítására. Elmondja, hogy az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál is kért információt, ahol elmondták, a legjobb az volna, ha el tudnák érni, hetente ne egy nap, hanem lehetőleg három nap legyen szakrendelés a településen. Amennyiben a mezőtúri kórház a három nap kihelyezett rendelést biztosítja, már nyugodtabban dönthetnek Mezőtúr mellette is, de döntsenek saját belátásuk szerint. Tény, ha nem lesz egyezség az üzemeltető fenntartók között, akkor a döntést az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak kell meghoznia. A Polgármester kéri, hogy a jelenlévő szakemberek mondják el véleményüket, hozzászólásaikat a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés helyzetével kapcsolatban. Polgármester Úr ennyit kívánt bevezetésként elmondani. 5

6 Kiss Károly - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Megköszöni Polgármester Úrnak az elmondottakat. Kihangsúlyozza, hogy a dévaványai és az ecsegfalvai lakosok érdekében kell döntést hozni. Megjegyzi, hogy más környező településekről is járnak a dévaványai kihelyezett nőgyógyászati szakrendelésre. Elmondja, hogy meg kell egyezni a felmerült probléma megoldásában. A bizottság elnöke megkéri a jelenlévő meghívottakat, ismertessék állásfoglalásukat. Megadja a szót Várfi András Gyomaendrőd város Polgármestere részére. Várfi András Gyomaendrőd város Polgármestere: Köszönti a bizottsági ülésen jelenlévőket. Úgy gondolja, hogy Pap Tibor polgármester részletesen bemutatta a kialakult helyzetet a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés tekintetében. Elmondja, hogy valóban a dévaványai hölgy lakosok érdekeit kell nézni a döntés meghozatalánál, de fontos, hogy törvényesen és biztonságosan legyen megoldva ez a kérdés. Kihangsúlyozza, hogy törvényesen kell megoldani a helyzetet, mert igaz hogy vannak aláírás-gyűjtések, de vannak törvények, amelyeket nem tudnak kikerülni, annak mentén kell biztonságosan rendezni ezt a helyzetet. Úgy gondolja lényeges, hogy Gyomaendrőd és Dévaványa jó szomszédi, jó testvéri viszonyban legyenek, fontos, hogy meg tudjanak egyezni. Szakmailag nem kíván hozzászólni, mert Dr. Torma Éva Főorvos Asszony készült tájékoztatással, amennyiben kérdéseket tesznek fel a jelenlévők, arra válaszolnak a Jegyző Úrral. Ennyit kívánt Polgármester Úr előzetesen elmondani Kiss Károly - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Megköszöni Várfi András Polgármester Úrnak az elmondottakat. Megadja a szót Dr. Torma Éva a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetője részére. Dr. Torma Éva Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetője: Átadja a szót Dr. Csellár Zsuzsanna részére, kéri, hogy előzetesen a Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ismertesse álláspontját a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés ügyében, mivel ők vannak pozíció előnyben. Dr. Csellár Zsuzsanna Mezőtúr Városi Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Szeretettel köszönt mindenkit. Nem kíván hosszabb tájékoztatásba bocsátkozni, hiszen Pap Tibor polgármester Úr is ismertette a bevezetésében és a számok is bizonyítják, hogy a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelésen megjelentek száma Dévaványán egyre emelkedik. A minőségi ellátást mutatja, hogy ultrahang készüléket is helyeztek ki, amely nagyban segíti a munkát. Kihangsúlyozza, hogy a kihelyezett szakrendelés következtében olyan hölgyek is megjelentek már a rendelésen, akik több éve nem mentek el rákszűrésre. Egyelőre nem kíván mást elmondani, amennyiben kérdés merül fel, arra válaszol. Kiss Károly - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Kiegészítésként elmondja, hogy a mozgó szakorvosi szolgálat nem egyenlő a szakrendeléssel. Elhangzott, hogy milyen vizsgálatok folynak a kihelyezett szakrendelésen, de a mozgó szakorvosi szolgálat ezt nem tudja biztosítani. Nemcsak vizsgálat és receptfelírás történik, hanem van ultrahangos vizsgálat is, az online összeköttetés biztosított. Teljes bizonyossággal indították el a szakrendelést Dévaványán. Nem szeretne előre belemenni a számadatokba, mely rendelésen mennyi beteg jelent meg, mert a legfontosabb az, hogy megoldás legyen a problémára, konszenzusra jussanak. 6

7 Kihangsúlyozza, hogy a dévaványai és az ecsegfalvai hölgyeknek nagy szükségük van a kihelyezett szakrendelésre. Megadja a szót Dr. Torma Éva a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetője részére. Dr. Torma Éva Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetője: Elmondja, kitűnik az eddig elhangzottakból, hogy érdekellentét áll fenn. Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 27-ei testületi ülésén úgy határozott, hogy szerdai napokon Dr. Mike Géza szülész-nőgyógyász szakorvos látja el a rendelést a Damjanich utcában, és hétfői napokon a gyomaendrődi szakrendelőből átjáró Dr. Tóth Attila (onkológus, nőgyógyász főorvos) látja el a rendelést az Eötvös utcában. Nem azonos munkarendben teljesen. Amikor Gyomaendrődre került, azon igyekezett, hogy az ellátást tudják biztosítani Dévaványán. Akkor mozgó szakorvosi szolgálat működött. Keveredett a kétféle tevékenység, a bizottsági Elnök Úr jól mondta, hogy a nőgyógyászati szakellátás és a mozgó szakorvosi szolgálat teljesen más. Azért szerették volna a mozgó szakorvosi szolgálatot visszakapni, mert amikor a képviselőtestület már januárban megállapodott Mezőtúrral, azt lehetett tudni, hogy kettős finanszírozás nincs. Jelenleg most ide jutott a helyzet. Ezért próbáltak olyan megoldást keresni, amivel a két tevékenység egymás mellett működik. Néhány adatot tényként közölni kíván a Főorvos Asszony. A területi ellátási beosztás ben készült. Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Egészségügyi Igazgatási Osztálya március 31-én kiadott 852-4/2010. határozata alapján, amely jelenleg érvényben van, szakmákra lebontva hatályos, nőgyógyászat és nőgyógyászati ultrahang ellátás szempontjából Dévaványa és Ecsegfalva is a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézményhez tartozik. Elmondja, hogy szükségük van a dévaványai betegekre a nőgyógyászat terén. A számadatok mutatják, hogy valóban sok pácienst látnak el. A feltételek milyenségéről nem kíván szólni, mert a hatóság által megszabott a tárgyi és személyi minimum feltétel. Ugyanaz a hatósági szabály érvényes rájuk is, más kérdés, hogy hatóságilag nem egy helyre tartoznak, ebben lehet különbség kistérség szempontjából. Ismerteti a nőgyógyászati szakrendelés és nőgyógyászati ultrahang rendelésen megjelentek adatait: Nőgyógyászati szakrendelés adatai: hó 458 fő hó 518 fő Nőgyógyászati ultrahang rendelésen megjelentek: hó 141 fő hó 176 fő A márciusban vizsgált adatok még azt mutatták, hogy a dévaványai hölgyek növekvő létszámban jelentek meg. Április hónapban észlelték a változást, valamint a májusi és következő hónapokban csökkent le a forgalmuk. Ezt Dr. Csellár Zsuzsanna Ügyvezető Igazgató Asszony álláspontját támasztja alá, ebben nincs ellentét köztük, valóban igaz, hogy igen sok hölgyet látnak el a dévaványai szakrendelésen heti egy alkalommal. A többi napokon a dévaványaiak bejárnak Gyomaendrődre a szakrendelőbe. Az intézményvezető Asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy miért csak nőgyógyászati rendelés esetén merült fel a kihelyezett szakrendelés. Elmondja, hogy a dévaványai szociális otthonokból pszichiátriai, sztrokos betegeket hoznak át Gyomaendrődre úgy, hogy reggel otthagyja a betegszállító, figyelniük kell arra, hogy esznek-e isznak-e ezek a betegek, mert a betegszállító csak délután megy vissza. Ennek ellenére a többi szakmát elfelejtik és a nőgyógyászat prioritást élvez. 7

8 Neurológusként jogoson kérdezi, amennyiben a területi kötelezettség megszűnne, a nőgyógyászati szakrendelés duplán biztosított, akkor a neurológiai betegekkel mi lesz, hiszen Mezőtúrnak és Szeghalomnak sincs neurológusa. Visszatérve a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézményben megjelentek számára, a számadatokat nézve látható, hogy augusztusban a szakrendelésen 20 %-kal, a nőgyógyászati ultrahang rendelésen 32 %-kal csökkent a forgalom. A évi CXXXII. törvény (az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről) 5/B. -ra hivatkozik a hatóság, hogyan lehet területi ellátási területet módosítani. Felhívja a figyelmet a évi CXXXII. tv. 4/A. (3) bekezdés o) pontjára, amely szerint A 4. szerinti és a 7. szerinti eljárások során a kapacitásmódosítás az alábbi szempontok szerinti értékelés alapján kerül meghatározásra: o) az elérhetőség szempontjából a helyi tömegközlekedési viszonyok. Elmondja az Intézményvezető Asszony, hogy Dévaványa és Mezőtúr között 35 km a távolság, Dévaványa és Gyomaendrőd között 15 km. Ezek olyan tények és adatok, melyen nem tudnak vitatkozni, csak a mérlegelésnél ezeket célszerű figyelembe venni, pontosan azért, mert a lakosság felé kell elszámolni. A évi CXXXII. tv. 4/A. (5) bekezdése kimondja, hogy az intézmény elvi elérhetősége 30 percnél kevesebb legyen. ( A járóbeteg-szakellátási kapacitásokat érintő döntéshozatal során biztosítani kell, hogy az érintett lakosság legalább 90%-a számára, legalább az alapszakmákban ellátást nyújtó járóbeteg-szakellátó intézmény elvi elérhetősége 30 percnél kevesebb legyen. ) A évi CXXXII. tv. 4/A. (6) bekezdésében van egy kitétel, mely szerint átlagos közlekedési viszonyok mellett kell számolni a 4. számú melléklet sebességhatáraival. ( A (4) bekezdés a) pontjának és az (5) bekezdés alkalmazásában elvi elérhetőség alatt azt az időtartamot kell érteni, ami az átlagos közlekedési viszonyok mellett a 4. számú melléklet sebességhatáraival számítva az egészségügyi szolgáltató közúti megközelítéséhez szükséges. ) Ezeket az előírásokat is figyelembe kell venni. Ezeket a tényeket azért mondta el, mert olyan döntés előtt állnak, melyben mindenki igyekszik a saját érdekét képviselni és érvényesíteni. Azt tartja jó helyzetnek, amikor megfelelő a kommunikáció és az érdekek egyenlően próbálnak érvényesülni. Úgy gondolja a Főorvos Asszony, célszerű figyelembe venni, amit Államtitkár Úr minden fórumon hangoztat, hogy ezeket a területeket átvizsgálják az önkormányzati törvény elfogadása után. Az feltétlen törekvés, hogy a valós ellátási igények érvényesüljenek, a jelenlegi kapacitásokat figyelembe fogják venni, és mindenképpen átlátható, kiszámítható változás előtt állnak, ami a fenntarthatóságot is magában foglalja. Fenntarthatóság szempontjából látni kell, hogy kettős finanszírozás nem létezik. Sok önkormányzat megpróbálta ezt, ők is kerültek hasonló helyzetbe, de a végén dönteni kellett kit választanak. Most is ilyen helyzetben vannak. Mindenki megértheti, hogy személy szerint igyekszik a saját intézményéért lobbyzni. Nekik is fontos nemcsak a nőgyógyászat, hanem a többi szakma is. Úgy gondolja, hogy a lehetőséghez mérten próbáltak a város, a kollegák, a páciensek igényeihez alkalmazkodni. Kéri, hogy komplexen szíveskedjenek ezt a kérdést szemlélni, olyan szempontból, hogy itt már messze nemcsak a nőgyógyászati szakrendelésről van szó. Ennyit kívánt elmondani a Főorvos Asszony. Dr. Csellár Zsuzsanna Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Helyesbíteni szeretné a Dr. Torma Éva, a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézményvezető által elmondottakat, Mezőtúron is van neurológiai szakrendelés. 8

9 Dr. Torma Éva Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetője: Úgy értette, hogy a mezőtúri kórháznak nincs saját neurológus orvosa. Dr. Csellár Zsuzsanna Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Szeretné kihangsúlyozni, hogy a mezőtúri kórházhoz egy megkeresés érkezett a dévaványai önkormányzat részéről Dévaványára kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés beindítására, ezért döntöttek úgy, hogy felvállalják a kihelyezett rendelést, mert minőségi ellátást tudnak biztosítani, a dévaványaiaknak nem kell elutazniuk. Ebből indult ki az ügy. A saját kapacitásuk terhére elindult ez a rendelés. Még semmiféle finanszírozásról nem beszélhetnek, ez a mezőtúri kórház teljes kapacitásának terhére megy. A másik felvetése, hogy nem kell összemosni a szakorvosi ellátást a nőgyógyászati szakellátással, jelen esetben a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelésről van szó, nem arról, hogy Gyomaendrődre járjanak a betegek vagy Mezőtúrra. Az is szóba került, amennyiben születik egy olyanfajta döntés, hogy a nőgyógyászati szakellátást területileg Mezőtúrhoz csatolják, nyilván akkor ezt heti egy rendeléssel nem tudják megoldani, erre biztosítaniuk kell több rendelési órát. Nyilván ha elvállalnak valamit, azt úgy csinálják, hogy jogilag, szakmailag védhető legyen és a betegeknek a legjobb ellátást tudják nyújtani. Véleménye szerint most nem kell összemosni az összes többi szakellátást a nőgyógyászati ellátással, jelen esetben arról van szó, hogy a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelést hogyan lehet megoldani. Azt gondolja most ez a legfontosabb téma, nem pedig hogy egyéb más szakellátást hol láthatnak el, mert nem ez a témája a jelenlegi bizottsági ülés napirendi pontjának. Dr. Torma Éva Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetője: Nem szeretne a napirendtől eltérni, de véleménye szerint nekik, akik az egészségügyben jártasak, kötelességük tájékoztatni azon bizottsági tagokat, akik nehezebben igazodnak el a rendszerben, mert még nekik is nehéz átlátni a változó rendszert. Több ellátásról is érdemes beszélni, annak ellenére, hogy szigorúan a napirendhez tartsák magukat. Véleménye szerint joguk van azoknak tájékozódni, akik az egészségügyben nem jártasak, de döntési helyzetben vannak. Kiss Károly - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Megköszöni az elmondottakat. Megadja a szót Kovács Mária, Ecsegfalva község Polgármestere részére. Kovács Mária Ecsegfalva község Polgármestere: Köszönti az ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete, amikor döntött arról, hogy csatlakozik Dévaványa elképzeléséhez, mely szerint Dévaványán kihelyezett nőgyógyászati kihelyezett szakrendelés legyen, azért támogatták, mert Ecsegfalván túlnyomórészt olyan lakosok élnek, akiknek még az is megfizethetetlen, hogy Gyomaendrődig eljussanak busszal vagy bármilyen tömegközlekedési eszközzel. Már tankolni is nehezen bírnak a lakosok. Többször beszélték már Várfi András Gyomaendrőd város Polgármesterével, a legnagyobb problémát az jelenti, hogy Ecsegfalváról nem 30 perc eljutni Gyomaendrődre, perc legjobb esetben is gépjárművel a rossz minőségű közút miatt, valamint a családok anyagi helyzetén sem tudnak javítani. Ezért csatlakoztak a dévaványai kezdeményezéshez. Az volt a Képviselő-testület véleménye, hogy azokat a problémákat kell megoldani, hogy ha egy hölgy csak gyógyszert íratna fel, minél hamarabb elintézhesse, ne kelljen neki Gyomaendrődre utaznia és egész napot eltölteni. 9

10 A képviselőknek továbbra is az a meglátásuk, hogy Dévaványa közelebb van, és hamarabb igénybe vehetik a szakrendelést. Gyomaendrődre történő átjárással, közlekedéssel van a gondjuk, más jellegű problémájuk nincs, kifogásuk egyik ellátóval sincs. A gondot a település elhelyezkedése, infrastruktúrája és a közlekedési hálózat minősége, valamint a drága közlekedés jelenti. Pap Tibor polgármester: Kiegészítésként hozzáteszi, hogy Kovács Mária Polgármester Asszony nem említette, hogy Ecsegfalváról Gyomaendrődre átszállás nélkül nem is lehet eljutni, akár busszal, akár vonattal utaznak a lakosok. Ehhez képest még Szeghalomra is sokkal könnyebben jutnak el az ecsegfalvai lakosok, mert átmenő autóbuszjárat van Kisújszállás Szeghalom között naponta több alkalommal. Karcagra is könnyebb eljutni, amely jóval messzebb van. Elmondja a Polgármester, hogy felvetődött a képviselő társaival történt beszélgetés során a járási szerveződés is, amely szintén előtérbe kerül a jövőben. Ezért is próbálták Erdős Norbert Urat (Békés Megyei Kormányhivatal vezetője) invitálni, mert erről is beszélni kell. Amennyiben olyan döntést hoznak, hogy gyomaendrődi járás lesz, akkor például kihelyezett okmányiroda legyen, hogy ne kelljen a dévaványaiaknak utazni, nem beszélve az ecsegfalvaiakról, akiknek még rosszabb a helyzetük, mert akkor ezt mindenki kifejezetten negatív döntésként éli meg. Tudják, hogy van e-közigazgatás, de azt is látják ez hogyan működik. A jövőt nem tudják, de valószínűsíthető, hogy 1-2 éven belül ezen a téren nagymértékű fellendülés nem várható. Mindez egy kitérő volt, de nem mehetnek el emellett a téma mellett, mert most a nőgyógyászati szakrendelés területén kialakult konfliktus helyzet tekintetében néhány képviselőt, aki Gyomaendrőd párti volt, visszabillentett az ellenkező oldalra, mert Dévaványának jobb lenne ha a Szarvasi Rendőrkapitányság helyett a Szeghalmi Rendőrkapitánysághoz, Szarvasi Ügyészség és Bíróság helyett a Szeghalmi Ügyészség és Bírósághoz tartoznának. Szeghalmon van utókezelő kórház, a dévaványaiak rehabilitációja, utókezelése zömmel ott történik. Felújított nagyon modern szakrendelőjük van, amely a megyei kórházhoz tartozik, stb. Ezek a gondolatok is felvetődtek, és van olyan képviselő, aki elmondta, hogy akár politikai befolyását is latba veti, hogy ez a változás ne következzen be, mert ez a település lakóinak érdeke ellen van, és emlékeznek még arra az időszakra, amikor közösen fenntartott ellátások jóval többe kerültek, mint most, miközben több mint 10 év eltelt. Azért kell ezt tovább gondolni, mert úgy kellene megoldást találni, hogy ne alakuljon ki konfliktus helyzet, hanem tudjanak együttműködni, bármilyen lesz is a döntés. Polgármester Úr úgy véli, hogy a döntésnél a települést nem fogják megkérdezni, hasonlóan, mint 1985-ben történt, amikor gyomaendrődi járáshoz csatolták a települést. A politikusok ezt a kérdést el tudták intézni. Kéri, hogy térjenek vissza a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés helyzetére. Elmondja a Polgármester, hogy korábban fül-orr-gégészeti szakrendeléssel is próbálkoztak, és már évek óta reumatológiai szakrendelés is működik Dévaványán, de felmerültek egyéb szakrendelésre is elképzelések. Akkoriban az ÁNTSZ és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár azt mondta, hogy vagy csoport praxist vagy egészségügyi központot kellene létrehozni. Ezt nem sikerült elérni. Akkor volna lehetőség, ha más szakrendelés is működne, melyekről Dr. Torma Éva is szólt. Ez nem volna hátrányára a település lakóinak egészségi állapotának, mert nemcsak nőgyógyászati rendelésnél merül fel, hanem más szakmáknál is, amely rendelések nincsenek helyben, nehezebben mennek el a betegek, és a betegek több esetben nem időben vagy már túl későn jutnak el az orvoshoz, vagy jóval nagyobb költséggel gyógyítható módon fedezik fel a betegséget. 10

11 Kiss Károly - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Elmondja a bizottság elnöke, hogy tudomása van arról, a Széchenyi úti és Jéggyár úti szociális otthonok lakói között vannak olyan személyek, akik eddig még nem voltak nőgyógyászati szakrendelésen. Ez nyilván nem a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény hibája, hanem ezeket a lakosokat nem tudják elvinni, most viszont a településen működik a rendelés, és el tudja kísérni a gondozó is. Megkérdezi Dr. Diószegi Mária felnőtt háziorvosnak is a véleményét a nőgyógyászati szakrendelés fontosságáról. Dr. Diószegi Mária felnőtt háziorvos: Megköszöni a hozzászólás lehetőségét. Szeretné előzetesen kihangsúlyozni, milyen nehéz alapellátásban dolgoznak Dévaványán a házi orvosok, mert nincs sem mentőállomás, sem szakorvosi rendelő, sem kórház a településen. Több évtizede végzik ezen nehézségekkel a tevékenységüket. A munkájuk legnagyobb részét a betegeik szakrendelésre, kórházba juttatása és hazahozatala, az ellátás megszervezése köti le. Mindezek miatt is örömmel vették a lehetőséget, hogy helyben megoldott legalább egy szakrendelés. Az ellátás minőségét tekintve elmondja, mind a gyomaendrődi szakrendelőben történő nőgyógyászati szakellátás, mind pedig a helyben történő nőgyógyászati szakellátás szakszerűen ellátja a betegeket. Dr. Mike Géza Főorvos Úr Dévaványára járt több évtizede, az ő rendelőjében történt a magánrendelés, de ez nem befolyásolja a szakmai munkát, a véleményét. Helyesbíteni szeretne, mert arról nem volt szó, hogy a Damjanich utcai rendelőjében legyen rendelés, ott Dr. Mike Géza csak magánrendelést végzett. Több évtizeden keresztül magánrendelésre engedélye volt Dr. Mike Géza szülésznőgyógyásznak, aki Mezőtúrról járt ki. A Dévaványára kihelyezett nőgyógyászati szakrendelésnek nagy előnye, hogy a dévaványaiaknak nem kell egy nap szabadságot kivenniük azért, hogy a szakrendelésre eljussanak, mert nem mindegy, hogy egész napra szabadságot kell kivenniük vagy igazolást kell kérniük arra a napra. Ezért előny, hogy helyben legyen szakrendelés. A nőgyógyászati és urológiai vizsgálatok azok, amelyek intimek, szerencsére beutaló nélkül igénybe vehetők és az lenne a legjobb, hogy minél többen menjenek szűrésekre, mert sok betegséget ha időben felfedeznek, könnyen és jól gyógyítható. Úgy gondolja, jó lenne tovább folytatni a helyben történő szakrendeléseket. Reméli jól értette, amennyiben az önkormányzat a területi ellátási kötelezettség módosítása mellett döntés és Mezőtúrhoz történő csatolást kéri, az csak a nőgyógyászati szakrendelésre vonatkozik, mert nem szeretnék, hogy a többi szakrendelés esetén távolabbi helyre kelljen átjárniuk a dévaványaiaknak. A doktornő elmondja, hogy nincs kifogása a gyomaendrődi szakrendelő működésével, ezt a dévaványai háziorvosok nevében kijelenti, az ellátást jónak tartják. Nehézséget jelent az időpont egyeztetés, de ezt írja elő a rendelet. Részben van ennek előnye, a hátránya, hogy sokkal több idő telik el a végleges diagnózisig, mert nem kapják meg az eredményt már másnap. Biztos sokkal több beteg van a rendszerben, ez azért van. A helyi ellátás mellett szól az, hogy a lakosoknak nagy problémát jelent a munkahelyről történő távolmaradás, és a betegek nehezen tudják rászánni magukat, hogy elmenjenek vizsgálatokra. Kiss Károly - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a dévaványai nőgyógyászati szakrendelésen a beindítása óta több mint 400 fő jelent meg. Fontos, hogy nem kell várakozni, időpont egyeztetés történik. A Mezőtúrról kijáró orvos szakasszisztenst is hoz, előny továbbá, hogy a beteg helyben megkapja a vizsgálat eredményét, mert következő héten hozza magával az orvos. Elmondja a bizottság elnöke, hogy területi ellátáson túli esetre is van példa, Kunszentmártonból is Szentesre járnak. 11

12 Felmerült az elérhetőség kérdése. Elmondja, hogy évi CXXXII. tv. 4/A. (3) bekezdés n) pontja szerint, a kapacitásmódosítás az alábbi szempontok szerinti értékelés alapján kerül meghatározásra: a területen kívülről ellátott betegek aránya. A bizottság elnöke elmondja, hogy évi CXXXII. tv. 5/B. (4) bekezdés a) pontja kimondja azt is, hogy a módosítás az érintett településen élők szakellátáshoz való hozzájutását javítja. Úgy gondolja a bizottság elnöke, hogy a probléma megoldására kell törekedniük. Gyomaendrőd a szakellátásért, Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság pedig a dévaványai lakosok egészségügyi ellátásáért van. Dr. Diószegi Mária háziorvos elmondta, hogy legtöbb betegség a nőgyógyászat és az urológiai szakrendelésen fordul elő. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a lakosok egészségét, ezért döntött arról is, hogy a fiatal lányok megkaphassák a méhnyakrák elleni védőoltást, melyhez anyagi támogatással is hozzájárult. A Képviselő-testület odafigyel a dévaványai lakosok egészséges életmódra nevelésére is. Pap Tibor polgármester: Elmondja, hogy a január 27-ei testületi határozat szerint a Mezőtúri Kórház részére szakrendelésre a Dévaványa, Széchenyi u. 9. sz. alatti rendelőt jelölték ki. Az épületben 3 üres rendelő is van. Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény részére is felajánlottak egy rendelőt, de akár ugyanazt a rendelőt is tudnák használni. Korábban is járt ki Dévaványára egy sebész orvos, aki a Margaréta Idősek Otthonában Dr. Patka Lenke háziorvos rendelőjében rendelt. A bizottságnak kell javaslatot megfogalmazni a Képviselő-testület felé a nőgyógyászati szakrendelés tekintetében, és a testület a bizottsági ülésen elhangzottak figyelembe vételével meghozza a döntést. Mivel ez a téma már felmerült korábban is, a lakosok is jelezték, nyomást gyakorolnak a bizottságra, a testületre azért, hogy kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés működjön. Kérdés, hogy kivel működjenek együtt, jó volna mind a két szolgáltatóval, mert akkor nem lenne ütközés. Dr. Demeter Erzsébet Szociális és Egészségügyi Bizottság kültagja megérkezik az ülésre, így a bizottság jelenlévő tagjainak száma 6 főre változik. Nyuzó Marietta - Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja: Tájékozódás érdekében kérdése, hogy a nőgyógyászati szakrendelés Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézményben a héten hányszor van? A területi ellátás módosítása csak a nőgyógyászati szakrendelést érintené, vagy a többi szakrendelésen történő ellátást is? Dr. Torma Éva Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetője: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a gyomaendrődi szakrendelőben nőgyógyászati szakrendelés minden hétköznap van. Elmondja, hogy hosszú távon, ha döntést hoz a dévaványai Képviselő-testület, azt pro-kontra indokolni kell. A magánvéleményét próbálta tükrözni az általa elmondottakkal, régóta dolgozik az egészségügyben. Az ülésen felmerültek politikai érdekek is, ezektől függetlenül próbálta felvezetni a helyzetet. Elmondja, hogy egy döntés mindig más döntési helyzetet is teremthet és magával vonhat. Ez most egy konfliktus helyzet, erről tárgyalni kell, mert mindig tovább tudnak lépni. Akármilyen döntést hoznak, azt elfogadják, és ahhoz alkalmazkodnak, de olyan illúziója ne legyen egyik döntéshozónak sem, hogy ha ebben döntenek, annak nem lesz más irányú következménye is. 12

13 Nyuzó Marietta - Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja: Félelme, hogy ha a nőgyógyászati szakrendelés ellátása elkerül Mezőtúrra, nem azt vonja-e magával, hogy több szakellátás is átkerül, mert nem lenne szerencsés, ha Mezőtúrra kellene menniük a dévaványaiaknak. Mezőtúr kórház tekintetében Szolnokhoz tartozik, és ezt követően a békéscsabai kórházat hogyan tudják igénybe venni a dévaványaiak? Valószínűsíthető, hogy a dévaványai lakosok területi integrációban és ellátásilag is Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez fognak tartozni, és a békéscsabai és gyulai kórházat esetleg magánúton vehetik igénybe a későbbiekben. Az látható, hogy nagyon jó a kihelyezett szakrendelés, a helyben történő ellátás. Ecsegfalvát nézve, amennyiben el kell menniük más szakellátás miatt is Mezőtúrra, az a meglátása, hogy nagyon sok ellátatlan beteg lesz. Felveti a bizottsági tag, hogy ha az önkormányzati rendszer átalakítását nézik, amennyiben elkerül az okmányiroda Dévaványáról, meggyőződése, hogy az ecsegfalvai lakosok egy részének nem lesz érvényes személyi igazolványa. Visszatérve a szakrendelés ellátásának kérdésére, Gyomaendrődön minden munkanapon van ellátás, a dévaványai lakosok bármelyik nap átmehetnek. Gyomaendrődön egy héten 5 munkanapon, Dévaványán a kihelyezett szakrendelés csak egy napon van. Ezen az egy napon viszont egyre többen veszik igénybe a rendelést. Biztos, hogy kell megoldás, azt szeretnék, hogy helyben legyen szakrendelés, de azt is mérlegelnie kell a bizottságnak, az ellátási terület módosítása mennyi hátrányt hoz a többi területre. Ezt nem tudjuk. Kiss Károly - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Megérthető Nyúzó Marietta aggodalma, de nőgyógyászati ellátásról volt szó, nem a többi szakrendelésről. Szabad orvosválasztás van. Megkérdezi, hogy Gyomaendrőd egy napot Dévaványán rendelne-e, mert ezzel a megoldással Ecsegfalva és Dévaványa is meg lenne elégedve. Várfi András Gyomaendrőd város polgármestere: Úgy látja, hogy a mezőtúri kórház szolgáltatásával meg vannak elégedve Dévaványán. Nem mondhatják, hogy a mezőtúri kórház szakorvosa menjen, és a továbbiakban Gyomaendrőd biztosítja a szakrendelést. Ez már egy kialakult helyzet. Nem kívánnak Dévaványa életébe beleszólni. Változatlanul fenntartják a törekvésüket, hogy Gyomaendrőd legyen járási székhely, és igyekeznek minden megtenni ezért. A televíziónak is nyilatkozta, hogy jó szomszédi és jó baráti kapcsolatot kívánnak kialakítani. Az ecsegfalvai Polgármester Asszonynak is elmondta, hogy igyekeznek odahatni, hogy jó legyen a közlekedés Ecsegfalváról Gyomaendrődre. A kérést megfogalmazták, amelyről közben a Jegyző Úrral kommunikált, elfogadható-e a megoldás. Amennyiben ez megtehető, elfogadhatónak tartja és elképzelhető, hogy még más területen is lépni kellene, mert Dévaványa nagy település. Azt a lehetőséget kell megvizsgálniuk, hogy a mezőtúri szolgáltatás mellett a gyomaendrődi nőgyógyász főorvos is kijönne hetente egy alkalommal. A Polgármester véleménye, hogy ezt meg kell oldaniuk. Dr. Csellár Zsuzsanna Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Szeretne megnyugtatni mindenkit, hogy a területi ellátás módosításra vonatkozóan az Országos Tisztifőorvos levelében csak a nőgyógyászati szakrendelésről van szó, más szakrendelésről nincs szó. Fontosnak tartja azt is elmondani, hogy nem Mezőúr találta ki, hogy ki akarnak jönni Dévaványára. Dévaványa város kért segítséget, amit elfogadtak és elmondták mire van lehetőségük. Szóba sem került, hogy területet akarnak elvenni, saját kapacitásuk terhére próbálták kialakítani a rendelést, amely a mai szakmai színvonalnak megfelelő ellátást tudja biztosítani a településnek. 13

14 Ennek megfelelően próbálták az informatikai rendszertől kezdve a minimum feltételt teljesíteni, és ami a szakmai ellátás minőségét tudja fejleszteni, ennek megfelelően történt a szakrendelés kialakítása. Fontosnak tartja elmondani, hogy nem Mezőtúr fogja elkérni a többi bármilyen szakrendelést, mert jogszabály van rá, a évi CXXXII. törvény 5. -a meghatározza, hogy a települési önkormányzat kérheti esetleg a szakellátásnak a másik területhez való adaptálását. Hiába kérné Mezőtúr vagy Gyomaendrőd mit szeretne, mert a dévaványai önkormányzatnak kell eldöntenie - jelen esetben a nőgyógyászati szakrendelés tekintetében - mit szeretne. Mezőtúrnak annyi köze van, ha Dévaványa önkormányzata úgy dönt, hogy szeretne ellátási területet módosítani, akkor egy héten két kihelyezett rendelési napot fel tudnak vállalni, amely úgy gondolja egészében lefedi a lakosság igényét. Ehhez a szolgáltatást nyújtó intézmény tulajdonosa, illetve fenntartó önkormányzatnak a hozzájárulása kell, amelyhez Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hiszen a Kft. telephely bejegyzést a Képviselőtestület jóváhagyta. Kiss Károly - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Megköszöni Dr. Csellár Zsuzsanna Ügyvezető Igazgató Asszonynak az elmondottakat. Megadja a szót Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd város Jegyzőjének. Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd város Jegyzője: Elmondja, hogy nagyjából körvonalazódik a megállapodás lehetősége, nem kell a jogi útvesztőben eltűnni. Arról viszont tudni kell, ahhoz, hogy egy területi ellátási kötelezettség módosuljon, több érintett fél hozzájárulása szükséges, ami alapján az arra illetékes egészségügyi hatóság dönteni jogosult. Ebben az engedélyeztetési eljárásban Gyomaendrőd Város Önkormányzatát kihagyták, ezért nem véletlenül kerültek visszavonásra az engedélyek. A dévaványai Polgármester volt egyedül, aki folyamatosan tájékoztatta Gyomaendrőd Város Önkormányzatát erről az ügyről. Lehetőség szerint olyan megoldást próbáltak keresni, akár Dévaványa Város Önkormányzatával közösen, akár Gyomaendrőd önmagában, ami lehetőség szerint azt biztosítja, hogy az önkormányzatoknak többletforrást ne kelljen biztosítani. Nem véletlenül keresték folyamatosan a szakfelügyelő főorvost, sajnos az ő álláspontját nem sikerült ebben az ügyben kimozdítani. Természetesen az is látszik, hogy egy terület-ellátási kötelezettség áttörésének megvannak a feltételei és az önkormányzat által megfogalmazott álláspontnak, amit eljuttattak, az látszik, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata korrekt módon kíván ebben az eljárásban részt venni. Kifejtették, hogy sem a szakorvos sem az ÁNTSZ nem jelzett problémát ebben az ellátásban. Az természetesen probléma, hogy az ellátás megszűnése miatt Dévaványa hivatalos engedélyezett nőgyógyászati szakellátás nélkül maradt, és minden önkormányzatnak az a feladata, hogy a saját egészségügyi ellátását biztosítsa. Az a megoldás, melyet Gyomaendrőd város Polgármestere elmondott, megnyugtató lehet Dévaványa számára. Azt kell tudni, hogy engedélyezési szinten egyformán állnak. Gyomaendrőd abban jobban áll, hogy a területi ellátásra működési engedélye Gyomaendrődnek van, telepengedélye nincs. Egyeztetett Dr. Tóth Erzsébet Főorvos Asszonnyal és Dr. Csiszár József Úrral a Békés megyei ÁNTSZ-nél, a Kormányhivatal megyei szintű szervezeténél, akik azt javasolták, hogy a telepengedélyeztetési eljárás gyorsabb és jobban lefuttatható, mint a területi ellátási kötelezettség módosítása. Mind a két egészségügyi szakigazgatási szerv vezetője érezte, hogy párhuzamos ellátás folyik a társadalombiztosítás terhére, amelyet úgy gondolja, a feleknek rövid időn belül rendezni kell. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szükséges lépéseket megteszi akár technikai eszközök, akár személyi feltételek tekintetében. Leírták, hogy az épület fenntartásáról, biztosításáról Dévaványa Város Önkormányzatnak kell gondoskodnia, a közös teherviselés tekintetében ezt kívánták megfogalmazni. Természetesen Gyomaendrőd is hozzájárul, az egészségügyi kapacitása terhére biztosítja ezt az ellátást. 14

15 Valóban most a nőgyógyászati szakrendelésről van szó, de tudják, hogy az egészségügyi kapacitásért folyik harc, amely a fenntartók között zajlik. Ebben a helyzetben azt lehet látni, hogy Dévaványa szerencsésen közelítette meg ezt a helyzetet, hiszen bővülhet a szakellátás, akár Mezőtúr, akár Gyomaendrőd ellátása tekintetében, és előbb-utóbb valamelyik ellátásnak biztos lesz működési engedélye. Kiss Károly - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Az eddig elhangzottak alapján a megoldás kirajzolódni látszik. Polgármester Úr javasolta, hogy megoldás lehet a hét másik napján Gyomaendrődről nőgyógyászati rendelés beindítása. Gyomaendrőd is vállal hetente egy napot és Mezőtúr is vállal heti egy vagy két nap kihelyezett nőgyógyászati szakrendelést. Dr. Torma Éva Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetője: Elmondja, hogy fontos kérdés az is, hogy a finanszírozást ki kapja meg. Polgármester Úr is megerősítheti, hogy a gyomaendrődi Egészségügyi Intézményből a nőgyógyász szakorvos eljött Dévaványára, hogy egyeztessen, nem zárkóztak el attól, hogy Dévaványára kijárjon. Mindannyian látják, hogy mindkét helyre történő finanszírozás nem fog tartósan működni. Ezért hangsúlyozta, hogy amint az önkormányzati törvényt elfogadják, a területeket felülvizsgálják, bármilyen döntést hozhatnak, nem biztos úgy marad. Ez a megoldás nem fog működni az egészségügy jelenlegi finanszírozásával. Várfi András Gyomaendrőd város Polgármestere: Elmondja, hogy Gyomaendrőd a rendelő biztosítását kéri Dévaványától heti egyszeri alkalommal 5 óra szakrendelés vonatkozásában. Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd város Jegyzője: Várfi András Polgármester által elmondottakhoz hozzáteszi, hogy többletszolgáltatásra Gyomaendrőd nem tart igényt, Gyomaendrőd Városi Egészségügyi Intézménye saját finanszírozása terhére biztosítja a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelést. Dr. Torma Éva Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetője: Elmondja, hogy a mozgó szakorvosi szolgálat tekintetében nem kapták vissza az engedélyt, mert azt a szakmai kollégium nem tartja korszerűnek. Ezzel a lehetőséggel a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény is szeretne élni. Eddig is szerették volna biztosítani az ellátást és ezeket a feltételeket meg is tudják teremteni, ez nemcsak Mezőtúr privilégiuma. Tény, hogy hátrányból indultak, mert Dévaványán személyes kötődése volt a mezőtúri szülésznőgyógyász szakorvosnak. Dr. Csellár Zsuzsanna Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Reflektálni kíván Dr. Torma Éva intézményvezető azon kijelentésére, hogy Gyomaendrőd hátrányból indult, hiszen évek óta a területi ellátási kötelezettség Gyomaendrődnél van Dévaványa lakosai tekintetében. Másik problémája, hogy Dr. Paller Judit mb. országos Tisztifőorvos Asszony levelére ez a konszenzus nem fog választ adni. Ezért mondta, hogy Dévaványának kell eldöntenie, hogy a évi CXXXIII törvény 5/B. (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően, mit szeretne. Ebben az országos államigazgatási szerv fog dönteni, de Dévaványának kell megtenni a lépést. Ha azt szeretné, hogy itt legyen Dévaványán az ellátás, meg vannak elégedve a Mezőtúri Kórház- Rendelőintézet szolgáltatásával, akkor egy héten még egy nap szakorvosi kihelyezett rendelést fel tudnak vállalni. Párhuzamos ellátásról, finanszírozásról nincs szó, hiszen egy betegért egy finanszírozást kapnak. 15

16 Pap Tibor polgármester: Elmondja, hogy Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos nevében Dr. Ladányi Márta Főosztályvezető Asszony által írt levelet minden bizottsági tag megkapta. Arról kell állást foglalni, hogy Dévaványa Város Önkormányzata hozzon-e döntést arról, kezdeményezi-e ellátási érdekből az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartói/ tulajdonosánál a meghatározott terület módosítását. Ebben kell állást foglalni. Gyomaendrőd Város Önkormányzat javaslata, hogy ezt ne kezdeményezze, felvállalja, hogy a kihelyezett nőgyógyászati szakellátást megindítja, heti egy napon 5 órás rendeléssel. Ebben az esetben nem biztos, hogy Mezőtúr fenn tudja tartani a jelenlegi kihelyezett szakrendelést. A Képviselő-testület március 31-i testületi ülésén úgy döntött, hogy továbbra is kéri Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, mint a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény fenntartóját, hogy az elmúlt év elején nőgyógyászati szakrendelésnek a nőgyógyászati szakfőorvos intézkedésére leállított kihelyezett szakrendelését indítsa újra, annak érdekében, hogy a nőgyógyászati szakellátás Dévaványán mielőbb és minél nagyobb biztonsággal megvalósuljon. Akkor elfogadta a Mezőtúr Városi Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ajánlatát a mezőtúri rendelőintézethez integrált kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés beindítására is. A két szakrendelés más-más napokon történne, egymást nem zavarná, ugyanakkor lehetővé válna, hogy a dévaványai nők helyzete javuljon, a helybeni orvosi ellátásuk megtörténne, hosszabb távon az ellátás minősége függvényében az is ki fog derülni, hogy melyik forma fenntartható. Ez a jelenlegi érvényes döntés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről. Most az a kérdés, hogy ebben a helyzetben újabb döntést hoznak-e, hogyan akarnak dönteni. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által írt levélben van egy kérés, akarja-e, kéri-e Dévaványa a területi ellátás módosítását. Jelenleg Gyomaendrődnél van ezt az ellátás. Ebben kell döntenie a Képviselő-testületnek, és ebben kell a bizottságnak állást foglalnia és javaslatot tennie a testületi ülésre. Egy kérdés tisztázatlan, abban az esetben, ha Dévaványa nem kéri a területi ellátás módosítását, Mezőtúr részéről a heti egy napos rendelés megmaradhat-e. Amennyiben Dévaványa kéri a területi ellátás módosítását, akkor Dr. Csellár Zsuzsanna Ügyvezető Igazgató Asszony elmondta, hogy heti két napon történhet szakrendelés. Amennyiben Dévaványa nem kéri meg a területi ellátás módosítását, kérdése az Ügyvezető Asszonyhoz, hogy a jelenlegi megállapodás maradhat-e érvényben, működhet-e tovább, és heti egy napon, szerdán a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés biztosítható-e? Dr. Csellár Zsuzsanna Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Pap Tibor Polgármester által feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem ők fogjuk eldönteni, azt az Országos Tisztifőorvosi Hivatal fogja eldönteni, két ellátásra, két szolgáltatóval ugyanazon szakellátásra ad-e kétféle működési engedélyt. Dévaványának abban kell döntenie, hogy Gyomaendrőd vagy Mezőtúr lássa el Dévaványán a szakrendelést. Döntenie kell abban, melyik szolgáltatót választja a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelésre. Pap Tibor polgármester: A Képviselő-testület döntött a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelésről, a testület mind a két szolgáltatót választaná. Dr. Csellár Zsuzsanna Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Véleménye szerint hosszú távon nem fog menni, mert egy szolgáltatásra két engedélyt nem fognak megadni. Ezért kell Dévaványának döntenie. 16

17 Dr. Diószegi Mária felnőtt háziorvos: Elmondja, hogy az ülésen felmerült a párhuzamos ellátás kérdése, személy szerint több ilyen esetről is tud. Ameddig nem probléma az, hogy Mezőtúr nem Békés megyéhez tartozik, mert erről nem volt szó eddig. Példaként említi, hogy Dévaványa nem Szeghalomhoz tartozik, de bőrgyógyászati szakrendelésre sokan járnak Dévaványáról, mert a várakozási idő Gyomaendrődön nagyon hosszú. Ebből nincs gond, soha nem merült fel még, hogy ez párhuzamos finanszírozás. Dr. Torma Éva Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetője: Jelenleg Dévaványáról fül-orr-gégészeti rendelésre járnak Mezőberénybe, pszichiátria rendelésre, bőrgyógyászati rendelésre járnak Szeghalomra. Nincs ezzel baj, ilyen szempontból igaz, hogy szabad az orvosválasztás. De vegyék komolyan azokat, melyeket az Államtitkár Úr hirdet, hogy eddig nem vizsgálták, és a beteg mehetett ahhoz az orvoshoz, amelyet szimpatikusnak talált, a gyomaendrődi egészségügyi intézménybe is járnak olyanok, akik nem Gyomaendrődhöz tartoznak. Véleménye szerint ez meg fog szűnni. Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd város Jegyzője: Hozzáteszi Dr. Torma Éva intézményvezető által elmondottakhoz, hogy engedélye Gyomaendrődnek van jelenleg. Kiss Károly - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Amíg törvény nincs róla, hogy megszűnik a szabad orvosválasztás, addig nem beszélhetnek róla. Séllei Zsigmond - Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja: Elhangzott egy javaslat, mely szerint telephely-engedélyeztetési eljárás lenne a leggyorsabb a Széchenyi utcai rendelőre, illetve két ajánlatot kaptak Gyomaendrődről és Mezőtúrról. Véleménye szerint nem kellene tovább vitázni, azt le kellene zárni. Kaptak két ajánlatot, melyekről dönteni kell. Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd város Jegyzője: Az látható, hogy a dévaványai kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés tekintetében konfliktus van közöttük, melyet az ÁNTSZ is megerősített. A területi ellátási kötelezettség települési ellátási érdekből történő módosításához az szükséges, hogy az érdeksérelmet megszüntessék. Mindaddig, amíg a szakellátást Gyomaendrőd nem biztosította Dévaványán, addig ez az érdeksérelem fent állt. Mihelyst ez megszűnik, tovább nem áll fenn az érdeksérelem. Lényeges az is, hogy megyei területeken nyúlik át az egészségügyi ellátás, és lehet hogy változik az egészségügy szervezeti felépítése, de egyelőre a megyei ellátási területeken nem valószínű hogy változtatni fognak. Takácsné Papp Éva - Szociális és Egészségügyi Bizottság kültagja: Kérdése jól értelmezie, hogy Gyomaendrőd egy napot bevállalna a kihelyezett szakrendelés biztosítására, illetve Mezőtúr két napot is tudna vállalni egy héten, ha kérelmeznék az ellátási terület módosítását. Dr. Csellár Zsuzsanna Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Érkezett jelzés Dr. Mike Géza Főorvos Úr részéről, hogy a kihelyezett rendelés már meghaladja a heti 4 órát. A rendelési idő növelését indokolja a megemelkedett betegforgalom is. Dr. Demeter Erzsébet - Szociális és Egészségügyi Bizottság kültagja: Meglátása, a nőgyógyászat esetén fontos, hogy olyan orvoshoz menjenek a nők, akiben megbíznak. Az kellene lennie a fő szempontnak, hogy mit akarnak a dévaványai nők, mely orvoshoz mennek többen. Ezt is figyelembe kell venni a döntésnél. 17

18 Nyuzó Marietta - Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy szakmai területet akarnak, de ha megnézik Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos levelét, a meghatározott ellátási terület módosítását kérhetik. Amennyiben az ellátási terület módosul, akkor véleménye szerint más terület is. Úgy gondolja, hogy mindkét szolgáltató beadja az engedélyezést, kérelmet Dévaványára az ellátás finanszírozására, ami nem itt fog eldőlni. Amíg ez nem dől el, addig lehet párhuzamos az ellátás. Javasolja, hogy Gyomaendrőd is indítsa be a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelést, és a lakosok választási joga érvényesül. Kiss Károly - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Nyuzó Marietta bizottsági tag felvetésére reagálva kihangsúlyozza, hogy Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos nevében írt levélben a szülészet-nőgyógyászat szakmára vonatkozóan foglaltak állást. Séllei Zsigmond - Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja: Két javaslat hangzott el, Mezőtúr a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelést egy héten 2 alkalommal vállalna 2 x 8 órában. Gyomaendrőd heti egy alkalommal 5 óra rendelést vállalna Dévaványán, a többi napokon Gyomaendrődön látja el a rendelést. Dr. Torma Éva Gyomaendrőd Városi Egészségügyi Intézmény vezetője: A rendelési idő tekintetében ha alku pozícióban vannak, akkor szükség esetén maximum 8 óra rendelési időt felvállalhatnak. Pap Tibor polgármester: Fontosnak tartja elmondani, hogy a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetője által ismertetett alternatíva viszont nem jelenti a területi ellátás módosítását. Dr. Csellár Zsuzsanna Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Helyesbíteni szeretne, a heti 2 alkalommal történő kijárásról volt szó, és hetente két alkalommal járna ki a szülész-nőgyógyász szakorvos, 2 x 4 órás rendelésre. Dr. Torma Éva Gyomaendrőd Városi Egészségügyi Intézmény vezetője: Felhívja a figyelmet, amennyiben az ellátási terület módosítását kéri Dévaványa, akkor a gyomaendrődi nőgyógyászati szakrendelésen nem tudják fogadni a dévaványai nőket. Dr. Csellár Zsuzsanna Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: A területi ellátási kötelezettség azt jelenti, hogy Mezőtúr fogja biztosítani heti 2 alkalommal a szülészetnőgyógyászati szakellátást Dévaványa és vonzáskörzete tekintetében. Ettől kezdve Gyomaendrőd, mint területi ellátási kötelezettséget szolgáltató nem lép be, viszont akkut sürgősségi ellátásra ugyanúgy jogosult. Azt a lehetőséget, hogy heti egy napon Gyomaendrőd tartson kihelyezett rendelést és egy napon Mezőtúr, ebben nem tudja, hogy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal milyen döntést hoz. Ezt a lehetőséget is meg lehet próbálni. Dr. Torma Éva Gyomaendrőd Városi Egészségügyi Intézmény vezetője: Meg lehet próbálni, hogy mindkét szolgáltató tartson kihelyezett szakrendelést, de véleménye szerint esélytelen. 18

19 Várfi András Gyomaendrőd város Polgármestere: Elmondja, amennyiben megmarad Gyomaendrődnek a területi ellátás, akkor sem lenne gond ha Mezőtúrról is kijárna a szülésznőgyógyász szakorvos és tartana szakrendelést, ameddig ezt engedik, addig működhet. Pap Tibor polgármester: Hozzáteszi, hogy ez a döntése Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének érvényben van, csak eddig Gyomaendrőd nem lépett. Várfi András Gyomaendrőd város Polgármestere: Elmondja, hogy a dévaványai hölgyek azért ragaszkodnak Dr. Mike Géza mezőtúri szülész-nőgyógyász szakorvoshoz, mert volt egy időszak, amikor Gyomaendrődön nem a legmegfelelőbb volt az ellátás, és abban az időben átjártak, átszoktak a mezőtúri szakorvoshoz a dévaványaiak és az endrődi hölgyek is. Dr. Csellár Zsuzsanna Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Az intimitást nézve ennek a szakterületnek, a Mezőtúri kórháznak van fekvőbeteg ellátó részlege, amennyiben szükséges a betegnek fekvő ellátás, ugyanazzal az orvossal találkozhat, aki éppen felfedezte a kórt, és nyomon tudja követni a beteg állapotát. Dr. Demeter Erzsébet - Szociális és Egészségügyi Bizottság kültagja: Mint gyermekorvos elmondja, hogy sok dévaványai anyuka azért szült Mezőtúron, mert nagyon jó a szervezés, a hozzáállás és családias a kórház. Pap Tibor polgármester: Kéri a bizottságot hozzon állásfoglalást. Ismerteti az alternatívákat: 1. Mezőtúr irányába történő területi ellátási kötelezettség módosítását kérjék meg, és heti 2 alkalommal napi 4 óra Dévaványán kihelyezett nőgyógyászati szakrendelést biztosít a Mezőtúri Kórház- Rendelőintézet szülész-nőgyógyász szakorvosa. 2. Maradjon a területi ellátási kötelezettség Gyomaendrődnél, és vállalja heti egy nap, igény szerint, maximum 8 óra kihelyezett nőgyógyászati szakrendelést. A hét több napján gyomaendrődi szakrendelőben látják el a dévaványai és ecsegfalvai lakosokat. Azt, hogy mindkét szolgáltató kihelyezett szakrendelést tartson, valószínűleg nem fogja engedélyezni az Országos Tisztifőorvosi Hivatal. Kiss Károly - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait szavazásra. Javasolják-e a Képviselő-testületnek, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezze ellátási érdekből a nőgyógyászati szakellátás tekintetében az ellátási terület módosítását Mezőtúr irányába. Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Határozat 1979/2011. (IX. 20.) Sz.Eü.B.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze ellátási érdekből a nőgyógyászati szakellátás tekintetében az ellátási terület módosítását Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény helyett a Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet irányába. 19

20 Az ellátási terület módosítása esetén a Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a Dévaványa, Széchenyi u. 9. szám alatti rendelőben legalább heti 2 alkalommal, alkalmanként 4 óra kihelyezett nőgyógyászati szakrendelést biztosítson a település lakosságának szülésznőgyógyász szakorvosi ellátására. A Képviselő-testület bízza meg a Polgármestert, hogy a nőgyógyászati szakellátás vonatkozásában az ellátási terület módosítását kérje meg az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivataltól. Dr. Csellár Zsuzsanna Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Kérdése, hogy mennyi Dévaványa lakossága és mennyi a női lakos? Pap Tibor polgármester: fő Dévaványa lakossága, kb %-a a nő. Dr. Csellár Zsuzsanna Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Elmondja, hogy Mezőtúrnak fős ellátási területe van, ebben nőgyógyászati szakorvosi óraszámuk 30 óra, amelyből most 5 órát átcsoportosítottak. Arányait nézve úgy gondolja, hogy a lakosságszám alapján (Dévaványa és Ecsegfalva hölgy lakói tekintetében) heti két alkalommal történő kihelyezett szakrendelés elegendő. Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd város Jegyzője: Hangsúlyozza, jogilag az a tiszta helyzet, hogy senkinek nincs engedélye a dévaványai szakellátás biztosítására. Területi ellátási kötelezettség módosítását amennyiben megkérik, az ellátási területet akkor vehetik el Gyomaendrődtől, ha érdeksérelem áll fenn. Ezt az érdeksérelmet Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy kívánja orvosolni, hogy heti egy alkalommal 8 óra kihelyezett nőgyógyászati szakrendelést biztosítanak. A hét többi napján Gyomaendrődön biztosítják a szakrendelést a nőgyógyászat és más szakellátás tekintetében. Dévaványa adja be a kérelmet, de természetesen az egészségügyi hatóságok fognak ebben a kérdésben dönteni. Ebbe az eljárásba először került Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevonásra, csak Polgármester Úr tájékoztatását kapták meg. Eddig nem léptek, mert abban lobbyztak, hogy a mozgó szakorvosi ellátást biztosítsák, de a szakfőorvosi vélemény szerint ez nem járható megoldás. Elmondja a Jegyző Úr, hogy holnapi nap megküldik az átiratot, amelyben az ismertetett feltételeket írásban vállalják. Pap Tibor polgármester: Javasolja, hogy zárják le a napirendi pontot, a Képviselő-testület szeptember 29.-én tartandó ülésen hoznak döntést. Megköszöni a meghívottaknak, hogy elfogadták a meghívást és részt vettek a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén. Várfi András Gyomaendrőd város Polgármestere, Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd város Jegyzője, Dr. Torma Éva a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetője és Dr. Csellár Zsuzsanna Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Kovács Mária Ecsegfalva község Polgármestere, Dr. Diószegi Mária és Dr. Patka Lenke felnőtt háziorvosok távoznak az ülésről. 20

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. október 11.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság rendkívüli

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz. I-1/9-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén.

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. I-1/9-5/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető I-1/9-4/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. június 23-án megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap Tibor

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-19/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. szeptember 19. napján 14 óra 5 perckor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/5-14/2009. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/5-14/2009. ikt.sz. I-1/5-14/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 3-án megtartott rendkívüli testületi ülésén, a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény könyvtárában.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 624-1/2012. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 18-án

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február hó 11. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 3. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-18/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 938 939 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 6-án (hétfőn) 15 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság Jegyzőkönyv a bizottság 2008. április 8-i a mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthonában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Gebula Béla Ákos a

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-11 / 2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 20-án tartott

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket.

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. I-1/7-10/2014. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottságának 2014. június 23-án megtartott nyílt ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő.

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő. I-1/4-25/2013. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyílt ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I-1/6-16/2010.ikt.sz.

Jegyzőkönyv. I-1/6-16/2010.ikt.sz. I-1/6-16/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2010. szeptember 27- én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. május 30.-án megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási- Közmővelıdési-

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 19-én 17 órakor, - közmeghallgatással egybekötött ülésén Bánhalmán. - Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. július 23-án megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. augusztus 21-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 47/2013. (VIII. 21.) sz. Városfejlesztési,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án megtartott nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. december 16-án megtartott nyilvános üléséről Rendelet: 25/2014. (XII.17.) az Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 9/2013. (VII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 19-én megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok/rendeletek

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 19-én megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok/rendeletek Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 19-én megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok/rendeletek Rendelet száma Rendelet tárgya Kód 7/2009. (III. 25.) A személyes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. április 19-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 6/2011. (IV. 19.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a balatongyöröki tábor üzemeltetéséről szóló tájékoztatót

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/19/2013. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl.

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl. 10 /1995. JEGYZİKÖNYV Készült 1995. augusztus 24-i ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György alpolgármester, Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/14 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-202/7/2003 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. április

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Azonosító szám: TÁMOP-2.4.5.-12/3-2012-0036 Nyitvatartási és ügyintézési idők racionalizálása Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Gyomaendrıd 16/1999. JEGYZİKÖNYV Készült 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek; Babos László, Bátori

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.226-21/2013/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.226-21/2013/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.226-21/2013/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II.

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

/2012. (VI.22.) kt. határozata

/2012. (VI.22.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:dr.bugarszki Miklós igazgató

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-én 10 00 órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 4/2011. (I. 14.)

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály alelnök

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály alelnök Iktatószám: 02/270-6/2015. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. október 7-én 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Egry termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben