J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek július 23-án megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács 76/2015. számú határozat háziorvosi ellátás biztosításáról szóló megállapodás jóváhagyásáról 62/2015. számú határozat háziorvosi ellátás biztosításáról szóló megállapodás jóváhagyásáról 25/2015. számú határozat háziorvosi ellátás biztosításáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Község Képviselő-testületeinek július 23-án, órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza Vasszécseny Jelen vannak: Vasszécseny község képviselő-testülete részéről: Zsolnai Zoltán polgármester, Szilvás István alpolgármester, Ferencz Zsolt, Horváth József, Pintér József és Pődör György képviselők összesen: 6 (hat) fő Tanakajd község képviselő-testülete részéről Simon Miklós polgármester, Csapody Gábor alpolgármester, Bokor Péter, Járási Józsefné és Kondor Gábor képviselők összesen: 5 (öt) fő Csempeszkopács község képviselő-testülete részéről Krenner Róbert polgármester, Szakács Dénes alpolgármester és Németh Szabolcs képviselő összesen: 3 (három) fő Távol maradt: Vasszécseny község képviselő-testülete részéről: Bertók Tiborné képviselő összesen: 1 (egy) fő Csempeszkopács község képviselő-testülete részéről: Gecseg Imréné és Krennerné Katalin Ildikó képviselők összesen: 2 (kettő) fő Jelen vannak még: Gáspár Tivadar jegyző Balázs Alíz igazgatási előadó Az együttes ülést a képviselők egyetértésével Zsolnai Zoltán polgármester vezeti. Zsolnai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert azon a képviselők több mint fele megjelent. A polgármester a kiküldött Napirendi pontok elfogadása előtt kérdést intéz a képviselőtestületekhez, kíván-e valaki Napirend előtt kérdezni? Krenner Róbert polgármester javaslatot tesz egy Egyebek elnevezésű napirendi pont felvételére. Szeretne tájékoztatást kapni a kistérség elnökétől a központi orvosi ügyelet ellátása tárgyában folytatott tárgyalásainak eredményéről. 1

3 Zsolnai Zoltán támogathatónak ítéli a kérést. Javaslatot tesz az előzetesen kiküldött Napirend módosítására. Kéri a képviselő-testületek jóváhagyó döntéseit. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, Tanakajd Község Képviselő-testülete 5 (öt) egyetértő szavazattal, Csempeszkopács Község Képviselő-testülete 3 (három) egyetértő szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadja el: N a p i r e n d : 1. Háziorvosi szolgálat működésével kapcsolatos tájékoztatás, a háziorvosi szolgálat működtetésének egyes kérdései, feladat-ellátási szerződés tárgyalása 2. Egyebek Tájékoztatás a központi orvosi ügyeleti ellátás aktuális helyzetéről 1. Napirendi pont tárgyalása: Háziorvosi szolgálat működésével kapcsolatos tájékoztatás, a háziorvosi szolgálat működtetésének egyes kérdései, feladat-ellátási szerződés tárgyalása /A napirendhez tartozó írásbeli előterjesztést a képviselők előre kézhez kapták./ Zsolnai Zoltán tájékoztatja a jelenlévő képviselőket arról, hogy dr. Meggyessy Gabriella február végéig biztosan vállalja a helyettesítést, a hivatal az ő nevére kezdeményezi a háziorvosi szolgálat működési engedélyének kiadását. Reményét fejezi ki, hogy a három képviselő-testület meg fogja tudni hozni azokat a döntéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy a háziorvosi ellátás zavartalan legyen a három településen. Elmondja, a háziorvosi ellátás folyamatos biztosítása érdekében a hivatal ismételten elkészített egy forgatókönyvet, mely ismertetésére felkéri Balázs Alíz igazgatási előadót. Gecseg Imréné képviselő órakor megérkezik az ülésterembe. A csempeszkopácsi képviselő-testület létszáma: 4 (négy) fő. Balázs Alíz igazgatási előadó tájékoztatja a képviselő-testületeket arról, hogy a vasszécsenyi képviselő-testület által meghirdetett háziorvosi és asszisztensi munkakörökre kiírt pályázatok benyújtási határideje lejárt. Elmondja, hogy háziorvosi pályázatra csak egy fő, dr. Meggyessy Gabriella nyújtott be pályázatot, míg az asszisztens munkakör betöltésére hárman jelentkeztek. Ismerteti az asszisztensi állásra benyújtott három pályázatot. Hozzáteszi, a működési engedély megszerzése érdekében mindhárom pályázó esetében szükséges elvégezni a szakápolói tanfolyamot, mivel azzal a pályázók nem vagy csak régebbi végzettséggel rendelkeznek. Megjegyzi, az egyik jelölt nem vállalta e tanfolyam munka melletti elvégzését. Ezt követően ismertetésre kerülnek azok a díjak és költségek, melyek a működési engedély megszerzéséhez szükségesek. A jelenlévők tájékoztatást hallhatnak a továbbiakban arról is, hogy a távozó háziorvos mely eszközöket viszi magával, s melyek pótlását kell megoldani. Balázs Alíz elmondja, hogy a hellyettes háziorvos helyettesítését dr. Kis Zsolt rumi háziorvos vállalta el. 2

4 Gáspár Tivadar jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mind a háziorvos, illetve mind az asszisztens kinevezésére Vasszécseny Község Önkormányzata jogosult, a kinevezéshez Tanakajd és Csempeszkopács Községek Önkormányzatainak véleményezési joguk van. Ezt követően az előzetesen kiküldött feladat-ellátási szerződés egyes, módosításra szoruló pontjait ismerteti szóbeli kiegészítésében, majd részletes magyarázatot ad az előterjesztés mellékletét képező további döntésekhez. Zsolnai Zoltán megköszöni a hivatal munkatársainak részletes tájékoztatóját és kiegészítését, majd kéri a jelenlévő képviselőket, tegyék fel kérdéseiket. Szakács Dénes alpolgármester arra szeretne választ kapni, hogy mi a különbség az asszisztensek végzettsége között? Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy a jelöltek abban az időben végezték el a szaktanfolyamot, amikor még nem volt OKJ besorolása ezeknek a tanfolyamoknak. Jelenleg a törvény szövege csak OKJ-s végzettségű asszisztensek alkalmazását engedi meg, ezért kell az asszisztenst beiskolázni. Megjegyzi, nem tudásbeli különbségről van szó. Balázs Alíz kiegészíti az elhangzottakat. Elmondja, hogy az OKJ-s szám hiányában is alkalmasak a jelöltek ahhoz, hogy a vasszsécsenyi háziorvos mellett ellássák az asszisztensi feladatokat. Gáspár Tivadar hozzáteszi, a beiskolázásnak költségei vannak, melyet az önkormányzatoknak kell vállalniuk. Simon Miklós polgármester egyetért a tanfolyam költségeinek viselésével, azonban felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy az asszisztens esetleges későbbi távozásakor ez a kiadás elvész. Kérdést intéz Balázs Alíz igazgatási előadóhoz, hogy a három asszisztens közül milyen indokok alapján esett ki a debreceni és az egyik vasszécsenyi jelölt? Balázs Alíz részletes tájékoztatást nyújt a pályázatok hiányosságairól. Simon Miklós elmondja, hogy az egyetlen asszisztens jelölt bérigénye szíven ütötte. Véleménye szerint a kért bér összege sokkal magasabb, mint a közalkalmazotti bértábla szerinti besorolás alapján járó illetmény összege. Hozzáteszi, a tanfolyam költségeinek finanszírozása mellett sokallja az illetmény összegét, úgy érzi, hogy ezzel a bérigénnyel diktál az asszisztens. Megkéri a jelenlevőket, gondolkodjanak el azon, mennyire éri ez meg az önkormányzatoknak. A megállapodás tervezete kapcsán megjegyzi, a vasszécsenyi rendelő rezsi költségeit nem szeretné Tanakajd Község Önkormányzata fizetni, ezért annak módosításra tesz javaslatot. Indokolásként elmondja, Tanakajd és Csempeszkopács községek eddig saját maguk fizették a rendelőik rezsi költségeit, ezután is így szeretnék, kivételek ez alól azok a költségek, amelyek a közös feladatellátást szolgálják. Példaként a szoftver üzemeltetés költségeit említi meg. Horváth József képviselő arra szeretne választ kapni, hogy a pályázati felhívásban az asszisztens számára a B kategóriás jogosítvány meglétét ki írta elő? Véleménye szerint az nem lett volna kötelező feltétel a munkakör betöltéséhez. Szerinte a munkahelyen időben kell megjelennie mindenkinek. Gáspár Tivadar válaszában elmondja, hogy a pályázati felhívás szövegét a három képviselőtestület megtárgyalta és ezzel a feltétellel fogadta el. Úgy gondolja, hogy mind a háziorvos és mind az asszisztens esetében elengedhetetlen, hogy rendelkezzenek jogosítvánnyal. Példaként a társtelepülésekre történő sürgősségi hívást említi meg. 3

5 Pintér József képviselő arra szeretne választ kapni, mi történik abban az esetben, ha a helyettes orvossal megkötik a szerződést és azt követően mégis akad jelentkező a praxisra? Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy az új orvost mindhárom képviselő-testületnek be kell mutatni, akik véleményezhetik az új háziorvos személyét. A praxis átvételéről egyezség születik. Szilvás István alpolgármester kérdést intéz a polgármesterhez, hogy az asszsisztens többlet bérigényét is lehet-e érvényesíteni az állami támogatás összegéből? Zsolnai Zoltán igennel válaszol. Elmondja, az önkormányzatok nincsenek most abban a helyzetben, hogy válogathatnak az asszisztensek között. Úgy gondolja, hogy a beiskolázás költségeit is azzal kell vállalnia az önkormányzatoknak, hogy az talán jó befektetés lesz. Véleménye szerint az asszisztens bérigénye nem elrugaszkodott, még akkor sem, ha az önkormányzatok a helyettesítés időszakára 30 %-al kevesebb állami támogatást kapnak. Felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy az állami támogatás összegét biztosan ki kell majd egészíteni az önkormányzatoknak. Bokor Péter képviselő úgy gondolja, hogy az asszisztens bérigénye nem túlzó. Indokolásként elmondja, hogy a pályázó gyedről tér vissza, így az ő foglalkoztatása minimális adó- és járulék fizetési kötelezettségel fog járni az őt foglalkoztató önkormányzat számára. Simon Miklós polgármester úr megállapodást érintő javaslatával egyetért, a megállapodás újabb pontjának, a 7. pont módosítására tesz javaslatot. Zsolnai Zoltán elmondja, nincs információja a működés költségeinek korábbi megosztásáról, így nem tudja megmondani azt sem, hogy a közösen beszerzendő orvosi eszközöket, műszereket hol fogja majd használni a háziorvos. Úgy gondolja, hogy csak az állami támogatáson felüli rész esetében kell majd az önkormányzatoknak hozzájárulnia a működés költségeihez. Gáspár Tivadar elmondja, hogy az átadás-átvételre kerülő eszközökről pontos leltár fog készülni és valóban csak azt követően lehet megmondani azt, hogy milyen összegű kiadással kell még számolniuk az önkormányzatoknak. A Megállapodás 7. pontja kapcsán megjegyzi, a pont egyfajta garanciaként került bele a megállapodás tervezetébe, mely szabadon módosítható vagy akár ki is hagyható. Bokor Péter pontosítva módosító javaslatát, kéri a megállapodás tervezetének 7. pontjából az értékhatár törlését. Zsolnai Zoltán úgy gondolja, hogy ez esetben a nullára leírt eszközök esetleges elosztásánál jelenthet majd problémát Bokor képviselő úr módosító javaslata. A maga részéről támogathatónak tartja a módosító javaslatot. Krenner Róbert a havonta ismétlődő működési költségekre kíváncsi, az egyszeri beszerzések összege helyett. Zsolnai Zoltán sorolni kezdi a személyi és dologi kiadásokat. Krenner Róbert konkrét számadatokat szeretne hallani. Zsolnai Zoltán elmondja, hogy a havi működési kiadásokat fedezi az ellátásra kapott bevétel összege. Megjegyzi, a működés közben keletkező költségeket ma nem tudja megmondani, mivel az önkormányzata még nem látott el ilyen szolgáltatást. 4

6 Krenner Róbert azért kíváncsi a konkrét számokra, hogy az asszisztens emelt összegű illetményével is beleférnek-e még a költségvetésbe. Szerinte a társönkormányzatoknak csak az eszközök beszerzéséhez kellene hozzájárulniuk. Zsolnai Zoltán megjegyzi, a gyógyítás napi szintű költségeiről nincsenek információik. Krenner Róbert úgy gondolja, hogy ezt a leköszönő doktornőtől meg lehett volna kérdezni. Zsolnai Zoltán elmondja, hogy ezt a doktornő, mint válllakozó a saját költségvetése terhére biztosította. Hozzáteszi, a rendelő elindításához az ÁNTSZ-től megkapta a beszerzendő eszközök listáját, ezekre vonatkozóan tud csak konkrét számadatokkal szolgálni. Kisebb vita alakul ki arról, hogy a leköszönő háziorvos mit visz el a rendelőből, illetve milyen értékű eszközöket kell pótolni az önkormányzatoknak. Krenner Róbert polgármester bízva abban, hogy az új orvos több eszközt is hoz majd magával, javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy például a Ft-ba kerülő sürgősségi táskát se vegyék meg az önkormányzatok, hanem csak béreljék. Szilvás István megjegyzi, a Vasivíz Zrt. sem kapná meg az üzemeltetési engedélyt, ha nem rendelkezne bizonyos gépekkel. Szerinte ez ugyanaz a helyzet. Az ÁNTSZ által előírt felszerléseket a működés engedélyezése érdekében be kell szerezniük az önkormányzatoknak. Zsolnai Zoltán a vita lezárásaként felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy az eszközök beszerzésével nem szabad késlekedni. Balázs Alíz az elhangzottak után megjegyzi, a két orvos időpontot egyeztett egymással az eszközök mielőbbi leltározása érdekében. Gáspár Tivadar felhívja a figyelmet az eszközbeszerzés fontosságára. Úgy gondolja, hogy a sok bizonytalanság, illetve bizalmatlanság eloszlatható majd egy pontos leltár bemutatásával. Arra kéri a jelenlévőket, hogy bízzanak meg a hivatalban, Balázs Alíz kolléganőben, akinek személyes szakértelme is kellő garanciát adhat arra, hogy kizárólag azok az eszközök kerüljenek majd beszerzésre, amelyek a működési engedély megszerzéséhez feltétlenül szükségesek. Hozzáteszi, most minden önkormányzat számára új ez a helyzet, mert eddig ezeket a feladatokat a háziorvos látta el. Kondor Gábor képviselő megjegyzi, nem a két szép szemükért csinálta ezt a doktornő, volt neki erre az önkormányzattal szerződése. Horváth József szót kérve megjegyzi, itt mindenki csak a kiadásról beszélt eddig és a bevételekről nem. Arra szeretne választ kapni, hogy az orvosnál például a védőoltásért, jogosítvány hosszabbításért fizetendő díjak kit fognak illetni? Bokor Péter egyetért a kérdés felvetésével, azonban hozzáteszi, minimális nagyságúnak tartja az ebből befolyó bevételeket. Zsolnai Zoltán óva int mindenkit attól, hogy a mai együttes ülésen háziorvossá képezze ki magát. Felhívja a jelenlévő képviselők figyelmét arra, hogy a mai együttes ülésen a megállapodást kell elfogadnia a három képviselő-testületnek. Úgy gondolja, hogy a hivatal által előterjesztett megállapodás tervezete egy tisztes elszámolást garantál. Az együttes ülést követően a vasszécsenyi képviselő-testület pedig meghozza majd azokat a döntéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy szeptember elsejétől biztosítva legyen a háziorvosi ellátás a településen. Megjegyzi, ehhez a megfeszített munkához a hivatal dolgozóin kívül a két orvos és saját maga is rengeteget meg fog tenni. Szavai zárásaként megjegyzi, nem szeretné, ha a gesztorság 5

7 felvállalásával Vasszécseny Község Önkormányzata azon vitázna a társönkormányzatokkal, hogy adott eszközt ki vette és ki nem. Szeretné, ha február végén mindenki pozitív konzekvenciát tudna majd levonni az együttműködésről, márciustól ugyanis ismét új helyzet fog előállni. Pődör György képviselő véleménye szerint a döntés egyszerű, a megállapodás aláírható. Horváth József képviselőtől, mint az egyházközösség képviselőjétől arra a kérdésre szeretne választ kapni, hogy az esküvők és a temetések lebonyolítása után hogyan ad az egyház számlát? Vissza kapja-e azt a bevételt a falu, mert a falu templomában tartják az eseményt? Horváth József úgy gondolja, hogy Pődör képviselő úr összekever két dolgot. Csapody Gábor közbeveti, a templom nem a falué, hanem az egyházközösségé. Pődör György hozzáteszi, ezek a tevékenységek is számlaadási kötelezettséggel járó tevékenységek. Megjegyzi, hozzászólásában csak arra szerette volna felhívni Horváth képviselőtársa és a jelenlévők figyelmét, hogy ma kár azon vitatkozni, hogy a jogosítvány érvényességi idejének meghosszabbításáért járó bevétel kit illet. Zsolnai Zoltán a vitát lezárva bejelenti, hogy a kérdés szeptember elsejéig tisztázásra fog kerülni. Simon Miklós szót kérve elmondja, hogy a megállapodás általa vitatott 5. pontjára nem kapott egyértelmű választ. Kérdése, a vaszécsenyi rendelő költségeit is a két társtelepülésnek kell-e finanszírozni? Zsolnai Zoltán megjegyzi, nem ő szerkesztette a megállapodás tervezetét. Úgy gondolja, hogy a vasszécsenyi rendelőben felmerülő kiadási tételek nem olyan nagyságrendűek, hogy érdemes lenne azokon vitatkozni. Véleménye szerint azokat a költségeket, amelyek mindhárom önkormányzat érdekében keletkeznek, azokat el fogják osztani, értelemszerűen a vasszécsenyi kiadásokat nem. Hozzáteszi, a háziorvos valószínűleg nem fogja a vasszécsenyi rendelőből elutasítani azokat a tanakajdi és csempeszkopácsi betegeket, akik ellátásért a vasszécsenyi rendelőt fogják felkeresni. Úgy gondolja, hogy az így felmerülő kiadásokat is nagyon nehéz külön választani. Krenner Róbert egyetértve Simon Miklós polgármester úrral azt kéri Zsolnai Zoltán polgármester úrtól, hogy amennyiben a Vaszécsenyben felmerülő összes rezsiköltség el lesz számolva az állami támogatás terhére, akkor Tanakajd és Csempeszkopács rendelői esetében is legyenek elszámolva. Zsolnai Zoltán a háziorvosi rendelő telefon- és internet költségével példálózva elmondja, hogy azt a három önkormányzatnak kell finanszíroznia. Megjegyzi, mást nem is kérnek a társönkormányzatoktól. Felkéri a társönkormányzatok képviselőit, mondják meg, hogy mi kerüljön ki a megállapodás szövegéből. Krenner Róbert, Csapody Gábor és Simon Miklós a víz, fűtés és világítás kiadásait kéri törölni a szövegből. Simon Miklós megjegyzi, legegyszerűbb lenne az egész pontot kitörölni. Zsolnai Zoltán nem ért egyet az elhangzottakkal. Kérdése, akkor a telefont is Vasszécseny fogja egyedül fizetni? 6

8 Simon Miklós igennel válaszol. Indokolásában elmondja, hogy a tanakajdi rendelőben is van telefon, melynek a költségeit a tanakajdi önkormányzat viseli. Az internet és a szoftver üzemeltetés költségeinek vállalásával egyetért. Gáspár Tivadar szót kérve megjegyzi, nem lenne szerencsés az, ha a képviselő-testületek azon veszekednének, hogy a tanakajdi és a csempeszkopácsi betegeknek ne világítson és ne fűtsön a vasszécsenyi önkormányzat a vasszécsenyi háziorvosi rendelőben. Úgy gondolja, hogy ez ennél jóval komolyabb dolog. Felhívja a jelenlévő képviselők figyelmét a megállapodás szövegezésére, annak is a 9. pontjában foglaltakra, mely szerint az egyes rendelőkben felmerülő üzemeltetési és karbantartási költségeket az az önkormányzat viseli, amely illetékességi területén található a rendelő. Úgy gondolja, hogy a vita az 5. pont módosításával, a víz, áram, fűtés és takarítás költségeinek törlésével lezárható. Zsolnai Zoltán felhívja a társönkormányzatok figyelmét arra vonatkozóan, hogy amennyiben a későbbiek folyamán a háziorvosi szolgálat működtetéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok nagy mértékben meg fognak növekedni, akkor arról is gondolkodni kell, hogy annak a költségeit ki fogja majd állni. Csapody Gábor megjegyzi, hogy a közös önkormányzati hivatal fogja ellátni ezt a feladatot. Zsolnai Zoltán véleménye szerint nem a közös hivatal fogja ezt végezni, mivel a vasszécsenyi önkormányzat lesz a háziorvosi szolgálat működtetője. Csapody Gábor közbeveti, úgy sincs arra apparátusa az önkormányzatnak. Zsolnai Zoltán a vitát lezárva, javaslatot tesz a megállapodás 5. pontjának jegyző által ismertetett módosításának elfogadására. Csapody Gábor felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt évek alatt az önkormányzatok által befizett pénzeszközökből beszerzett orvosi eszközök ne kerüljenek a doktornő tulajdonába. Zsolnai Zoltán megjegyzi, nem fognak a doktornő tulajdonába kerülni. Csapody Gábor hozzáteszi, csak figyelemfelhívásnak szánta a megjegyzését. Krenner Róbert javaslatot tesz a megállapodás elfogadására, majd arra kéri Zsolnai Zoltán polgármester urat, hogy a beszerzett eszközök listáját szeptember elején bocsássa a társönkormányzatok rendelkezésére. Zsolnai Zoltán elmondja, hogy a megállapodás aláírását és a további szükséges döntések meghozatalát követően a működési engedélyt meg fogja kérni Vasszécseny Község Önkormányzata. Ígéretet tesz arra vonatkozólag, hogy a leltár felvételét követően csak a legszükségesebb eszközöket fogják beszerzeni a rendelőkbe, melyekről kimutatást fog eljuttatni a társönkormányzatokhoz. Szavai zárásaként bejelenti, az elmúlt időszak függőben lévő elszámolásait viszont Vasszécseny Község Önkormányzata mielőbb szeretné rendezni a társönkormányzatokkal. Krenner Róbert arra szeretne választ kapni, hogy a társtelepülések rendelőibe is Vasszécseny fogja beszerzeni az eszközöket vagy mindenkinek magának kell azt megtennie? Zsolnai Zoltán elmondja, hogy Vasszécseny Község Önkormányzata fogja a beszerzéseket végrehajtani, mivel a társrendelők is a vasszécsenyi háziorvosi szolgálathoz fognak tartozni. 7

9 Krenner Róbert a beszerzések előtti egyeztetést kéri Zsolnai Zoltán polgármester úrtól. Zsolnai Zoltán ígéretet tesz az egyeztetésre, majd javaslatot tesz a megállapodás elhangzott módosításokkal történő jóváhagyására. Kéri a képviselő-testületek döntéseit. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 76/2015. számú képviselő-testületi határozata: 1./ Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács települések között szeptember 1. napjával megállapodás jöjjön létre a háziorvosi ellátás biztosítása érdekében, az előterjesztésben foglalt tartalommal. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a háziorvosi ellátás biztosításáról szóló Megállapodást a határozat mellékletét képező tartalommal egyezően írja alá. 3./ A Képviselő-testület az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (2) bekezdésére figyelemmel egyetért azzal, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, illetve az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás körzete Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács települések teljes közigazgatási területére kiterjedjen azzal, hogy a körzet székhelye Vasszécseny településen van. Felelős: polgármester Határidő: szeptember 1. Tanakajd Község Képviselő-testülete 5 (öt) egyetértő szavazattal, egyhangúlag határozatot hozza: 62/2015. számú képviselő-testületi határozata: 1./ Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács települések között szeptember 1. napjával megállapodás jöjjön létre a háziorvosi ellátás biztosítása érdekében, az előterjesztésben foglalt tartalommal. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a háziorvosi ellátás biztosításáról szóló Megállapodást a határozat mellékletét képező tartalommal egyezően írja alá. 3./ A Képviselő-testület az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (2) bekezdésére figyelemmel egyetért azzal, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, illetve az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás körzete Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács települések teljes közigazgatási területére kiterjedjen azzal, hogy a körzet székhelye Vasszécseny településen van. Felelős: polgármester Határidő: szeptember 1. az alábbi 8

10 Csempeszkopács Község Képviselő-testülete 4 (négy) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 25/2015. számú képviselő-testületi határozata: 1./ Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács települések között szeptember 1. napjával megállapodás jöjjön létre a háziorvosi ellátás biztosítása érdekében, az előterjesztésben foglalt tartalommal. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a háziorvosi ellátás biztosításáról szóló Megállapodást a határozat mellékletét képező tartalommal egyezően írja alá. 3./ A Képviselő-testület az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (2) bekezdésére figyelemmel egyetért azzal, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, illetve az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás körzete Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács települések teljes közigazgatási területére kiterjedjen azzal, hogy a körzet székhelye Vasszécseny településen van. Felelős: polgármester Határidő: szeptember 1. A döntések meghozatala után Zsolnai Zoltán kérdést intéz a társtelepülésekez, hogy az együttes ülést követően a vasszécsenyi képviselő-testület a személyi jellegű döntéseket meghozhatja-e? Simon Miklós egyetért a megbízással és a kinevezéssel, véleménye szerint a döntést meghozhatja a vasszécsenyi képviselő-testület. Megjegyzi, az asszisztensnő bérével kapcsolatban azért emelt szót, mivel tart attól, hogy a körülmények későbbi változása miatt, az asszsisztenst most megillető családi kedvezmények kifutását követően a munkavállaló illetménye jóval többe fog kerülni a munkáltatónak. Zsolnai Zoltán megjegyzi, az asszisztensnőnek kicsi gyermekei vannak. Úgy gondolja, hogy már rég nem ezek a képviselő-testületek lesznek az önkormányzatok élén, amire felnőnek a gyerekek. Hozzáteszi, februárban úgyis újra kell tárgyalni a háziorvosi szolgálattal kapcsolatos minden körülményt. Simon Miklós kérdése, hogy az asszisztens kérdését is? Zsolnai Zoltán igennel válaszol. Elmondja, egyáltalán nem biztos az, hogy az asszisztenst az önkormányzat fogja tovább alkalmazni. Véleménye szerint a közalkalmazotti jogviszony bármikor megszüntethető. Kisebb vita alakul ki a közalkalmazott határozott, illetve határozatlan idejű kinevezése miatt. Gáspár Tivadar a vitát feloldva elmondja, hogy az assszisztens határozatlan időtartamra kerül kinevezésre. Tájékoztatja a képviselő-testületeket a határozott idejű kinevezés szabályairól. Reméli, hogy márciustól már egy vállalkozó háziorvos fogja alkalmazni a most felvételre kerülő asszsisztenst. Hozzáteszi, lehet, hogy még örülni is fog az új háziorvos, hogy a most megállapított összegű illetményt kell kifizetni a munkatársa számára. Simon Miklós polgármester úr 9

11 hozzászólására reagálva elmondja, szerinte az asszisztensi munkakörre pályázó hölgy nem élt vissza a helyzetével, csak korrekt módon bejelentette, hogy mennyiért hagyná otthon a gyermekeit, mennyiért jönne el dolgozni. Véleménye szerint mind a közalkalmazotti, illetve mind a köztisztviselői bérek olyan alacsonyan vannak, hogy amit a törvény szerint meg lehet adni, azt meg kell adni a munkáltatóknak. A törvény alapján, a besorolás szerint járó illetmények sajnos messze elmaradnak az elvárható bérektől. Zsolnai Zoltán megköszöni a jegyző kiegészítését és a társönkormányzatok támogatását, majd áttér az Egyebek című napirendi pont tárgyalására. 2. Napirendi pont tárgyalása: Egyebek Tájékoztatás a központi orvosi ügyeleti ellátás aktuális helyzetéről Zsolnai Zoltán a napirendi pont keretén belül rövid tájékoztatást nyújt a központi orvosi ügyelet aktuális helyzetéről. Elmondja, a központi orvosi ügyelet vonatkozásában folyamatos egyeztetések zajlanak jelenleg is. A Társulás térítésmentesen megkapta Szombathely MJV-tól a Szelestey u számon található ingatlant, mely az átalakításokat követően alkalmas lehet az orvosi ügyelet befogadására. Megjegyzi, az átalakítás pontos kiadásai még nem tudhatók. Mivel az orvosi rendelő engedélyezési eljárása augusztus 15-ig biztosan nem fog befejeződni, ezért az Országos Mentőszolgálattal kerül meghosszabbításra ideiglenesen a szerződés. Krenner Róbert arra szeretne választ kapni, hogy az OMSZ véglegesen elzárkózott-e attól, hogy továbbra is határozatlan ideig a Sugár úton működjön az ügyeleti ellátás? Zsolnai Zoltán igennel válaszol. Elmondja, hogy csak az ideiglenes elhelyezéshez járulnak hozzá. A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az óvoda konyha felújítására benyújtott pályázat a NGM tájékoztatása szerint forráskimerülés miatt tartaléklistára került. Megjegyzi, 7. éve pályázik Tanakajd és Vasszécseny a konyha felújítására, 7. éve nem kapnak rá támogatást. Krenner Róbert kérdése, hogy áll a Vasszécseny és Csempeszkopács közötti kerékpárút pályázat? Zsolnai Zoltán elmondja, hogy a külterületi szakasz geodéziai felmérése megtörtént, a pályázat megnyitása kapcsán a pályázat azonnal beadható. Információi szerint november hónapban lesz erre lehetőség, addig a vasúti töltés melletti bokrok ágainak gépi megnyesésére fog árajánlatokat beszerezni. Krenner Róbert további kérdése, hogy gyógyszertár ügyében hol tartanak a tárgyalások? Zsolnai Zoltán elmondja, a mai képviselő-testületi ülésen végleges döntés fog születni ez ügyben. 10

12 Több napirend nem lévén Zsolnai Zoltán polgármester az ülést órakor bezárja. Kelt mint első oldalon Zsolnai Zoltán Simon Miklós Krenner Róbert polgármester polgármester polgármester Gáspár Tivadar jegyző 11

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10. napján délután 17.30 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 18-i üléséről Határozat: 15 32/2010.(II.18) számú Rendelet: 2/2010.(II.19.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. számú jegyzőkönyve Készült: 2013. május 30-án megtartott üléséről Jelen vannak: Boriszov Zoltán Becsei Andrásné dr. Herczeg József Dr. Mayer András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Választási Szabályzata

Választási Szabályzata Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesület Tisztségviselıinek, Testületi szerveinek és Küldötteinek Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 23. Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2010. november 24-én a Művelődési Házban megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú

Részletesebben

29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS

29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-29/2015. iktatószám 29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Gebula Béla Ákos a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 9/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án megtartott nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. december 16-án megtartott nyilvános üléséről Rendelet: 25/2014. (XII.17.) az Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 9/2013. (VII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél.

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. május 19-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. május

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről Az előterjesztés száma: 33/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. február 24. napján, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 317/2014. (VIII. 18.) Napirendi pontok és jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében.

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Ügyiratszám: 1228/2007. Jegyzőkönyv Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Tárgy: Nyergesújfalu, Holcim Zrt. új cementgyárának környezetvédelmi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2003. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. szeptember 22-én 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 12-15/2012.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 12-15/2012. Ikt.sz.: 12-15/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. szeptember 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. július 26-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Buza Máté Gyanó Józsefné Haszon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Közgyőlésének, 2013. június 3-án 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme Jelen vannak a Tulajdonosi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. május 22-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/131-40/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. október

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

7/2013. sz. jegyzőkönyv

7/2013. sz. jegyzőkönyv 7/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. április 18-án 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én 17.00 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben