J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő"

Átírás

1 Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: február 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj Jelen vannak: Tóth József polgármester Halmaj Béres Sándor alpolgármester Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Botos András képviselő Palásti László képviselő Veres Dénes Ferenc képviselő Zsiga Istvánné képviselő Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Kovács Pál alpolgármester Riz István képviselő Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Tóth Ferencné Medvéné Bársony Katalin Zsírosné Becse Gizella Tóthné Pekár Ágnes Polgáriné Csordás Judit Frankó Zoltán Frankó Zoltánné Horváth Elemér Kiss Zoltánné mb. körjegyző mb. iskolaigazgató óvodavezető Közösségi Ház vezető főtanácsos irodavezető gazdasági ügyintéző CKÖ elnöke jegyzőkönyvvezető Távol van: Tarnócziné Tóth Melinda képviselő Tóth József polgármester tisztelettel köszönti az együttes testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a halmaji és kiskinizsi Képviselő-testület egyaránt határozatképes. Az ülést megnyitja, ismerteti az ülés tervezett napirendjét, javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Halmaj község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint ülésezik: Kiskinizs község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint ülésezik: NAPIREND: 1.) Közös intézmények évi költségvetési javaslatának megtárgyalása Előadó: intézményvezetők 2.) Egyéb indítványok, bejelentések Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését. 3.) Az Önkormányzat évi költségvetési javaslatának megtárgyalása Előadó: Tóth József polgármester, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos 4.) A évi Startmunka-program végrehajtása Előadó: Tóth József polgármester 5.) Egyéb indítványok, bejelentések

2 2 NAPIREND ELŐTT Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő napirend előtt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Halmaj község Képviselő-testülete január 31-i határidőre maradéktalanul eleget tett vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének. A képviselők saját vagyonnyilatkozatukhoz csatolták a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát is. Megköszöni a Polgármester úrnak és minden képviselőnek a nyilatkozatok elkészítését és határidőben történő benyújtását. További jó munkát kíván. Ríz István képviselő tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Kiskinizs község Képviselő-testülete január 31-i határidőre szintén eleget tett vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének, ezért minden képviselő gyakorolhatja képviselői megbízatásával összefüggő jogait. NAPIREND TÁRGYALÁSA I. NAPIREND Közös intézmények évi költségvetési javaslatának megtárgyalása Előadó: intézményvezetők (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja, hogy a már jól bevált gyakorlat szerint, első körben Halmaj és Kiskinizs község Képviselő-testülete együttes ülésen vitatja meg a közösen fenntartott intézmények vonatkozásában az éves költségvetési javaslatot. A évi költségvetési javaslatról, a jelenlegi ülést megelőzően, előzetes egyeztetésre került sor az intézményvezetőkkel. Megjegyzi, hogy Halmaj és Kiskinizs község esetében összességében nem romlottak a költségvetési kilátások, sőt az előző évekhez képest emelkedett a központi támogatások mértéke, szándék az önkormányzatok helyzetének stabilizálására való törekvés, ezért köszönet illeti a jelenlegi Kormányzatot. A személyi kiadásokat tekintve elmondja, hogy a jogszabály szerinti bérek vannak betervezve. A köztisztviselőket kötelezően megilleti éves szinten Ft bruttó béren kívüli - ún. cafeteria - juttatás. Javasolja, hogy a közalkalmazottak részére bruttó 131 eft. béren kívüli juttatás fedezetét biztosítsák a költségvetésben. Dologi kiadások tervezésénél a korábbi gyakorlat az volt, hogy a kiadásokat az előző évi szintnek megfelelően tervezték, csökkentve a kiadást az év közben érkezett pótelőirányzatokkal. Az előző évek gyakorlatától eltérően azt javasolja, hogy ahol indokolt, ott minimális mértékben emeljék meg az energiaköltséget, ezzel együtt a dologi kiadásokat. Javasolja, hogy elsőként a közös intézmények költségvetési tervezetét vitassák meg a testületek. KOMPLEX OKTATÁSI INTÉZMÉNY Medvéné Bársony Katalin mb. iskolaigazgató a következőket mondja el: A dologi kiadások növekedésének egyik oka az iskolabusz működtetésével összefüggő kiadás emelkedése. A gépjárművet 6 éve helyezték forgalomba. Ebben az évben szükséges téli gumikat vásárolni, két alkalommal kötelező szervizbe vinni, esedékes a műszaki vizsgáztatás is évben a nyári gumikat kell lecserélni. Az elmúlt évben irodaszer beszerzésére minimális összeget fordított az intézmény. A készlet kimerült, ezért ebben az évben, ezeknél a tételeknél szintén magasabb kiadási szintet kell betervezni, mint az előző évi felhasználás. A konyha esetében az előző gyakorlattól eltérően, étkezési normatíva alapján történt a kiadások tervezése. Ez a helyzet felel meg a valóságnak, ezért tud az intézmény felelősséget vállalni. A konyha költségvetése az %-ban támogatott, kötött felhasználású állami étkezési normatíva és az egyéb bevételek és kiadások tekintetében egyensúlyban van, nem keletkezik hiány. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott munkavállalók a jelenlegi szabályok szerint a legmagasabb áron vehetik igénybe az étkeztetést. Teljesen szabályos, ha február 1-től, minden munkavállaló a normál adagos felnőtt ebéd árával azonos áron veheti igénybe az étkezést. A bérjellegű kiadásokat tekintve elmondja, hogy csak a szükséges átsorolások, kötelező jutalom került betervezésre. Az új köznevelési törvény szeptember 1-jén lép hatályba, még nem kerültek elfogadásra az ehhez kapcsolódó végrehajtási jogszabályok. Nem ismert, hogy a munkaidőre vonatkozó szabályok hogyan érvényesülnek, ezért megfelelő tantárgyfelosztással, az előző évhez hasonló mennyiségű túlórával tervezték meg az évet.

3 3 Tóth József polgármester véleménye szerint reális az intézmény tervezett költségvetése, bízik benne, hogy tartható is lesz. Jelentős eredmény, hogy a évi költségvetési évet pozitív egyenleggel zárta az önkormányzat. Megemlíti, hogy évben 6 millió Ft. értékű számla kifizetése húzódott át a évre. Megjegyzi, hogy az intézményeknél továbbra is az energiatakarékosságra kell törekedni. Javasolja, hogy amennyiben a bevételi keret engedi, kerüljön betervezésre az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak részére, kétheti jutalomnak megfelelő összeg. A közösen fenntartott intézmények működési kiadásaihoz kérik Kiskinizs község Önkormányzatának támogatását, az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően. Összefoglalva elmondja, hogy a költségvetési tervezetben 13,7 millió Ft. működési forráshiány szerepel. A fejlesztési forrásoknak egyensúlyban kell lennie. A saját működési bevétel legfeljebb 50 %-a tervezhető működési hitelként, melynek kiváltására ÖNHIKI pályázat keretében továbbra is lesz lehetőség ÉVI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK Tóth József polgármester a közösen fenntartott intézményeknél tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban a következőket mondja el: Az iskola esetében szükséges a földszinti vizesblokk felújítása. A kivitelezés saját beruházásban történik, ezért ahhoz anyagköltség megtervezésére van szükség. A konyha mellett játszóudvart szeretnének kialakítani. Ezért szükséges az épület mellé, bejárati kapu készítése. Ezáltal az intézmény előtti terület teljes mértékben nyitottá válik. A játszóudvar homok ütéscsillapítással és az intézmény által kiválasztott udvari játékokkal kerülne kialakításra. Szükséges az intézmény előtti József Attila út menti területen 14 gépkocsi részére alkalmas parkoló térburkolattal történő kialakítása, szintén saját kivitelezésben. Amennyiben pályázati forrásból lehetőség lesz rá, az iskolaudvar felújítása, bővítése, rendezése is kiemelt fontosságú feladat. Az említett saját beruházásban megvalósítandó fejlesztésekre, anyagköltségre a költségvetésben 1,5 millió Ft. betervezését javasolja. A költségvetésbe a fejlesztési kiadások között került betervezésre az óvoda felé vezető, bekötő út aszfaltozása egészen az épületig. A betervezett kiadás becsült költség, a korábbi ajánlatok alapján került beépítésre. Az udvar füvesítésére, parkosítására és új játékok beszerzésére 2 millió Ft-ot, kerítések, kapuk létesítésére - részben saját beruházás keretében eft-ot javasol betervezni. Az óvodaépület kizárólag Halmaj községi Önkormányzat tulajdonát képezi, ezért annak fejlesztéséhez Kiskinizs község Önkormányzata nem járul hozzá. Palásti László képviselő egyetért az elhangzottakkal. A vizesblokk felújításával kapcsolatban megjegyzi, hogy az ahhoz kapcsolódó - udvaron megépített - szennyvíztároló megszüntetése is fontos. Mára már használaton kívül van a létesítmény, de nem lett teljes mértékben betömedékelve. Javasolja, hogy az intézmény előtti járda vízelvezetését is oldják meg. Medvéné Bársony Katalin mb. iskolaigazgató elmondja, hogy az őszi időszakban süllyedt meg a járda, ekkor már az időjárás miatt nem volt lehetőség a munka elvégzésére. Amint a külső hőmérséklet lehetővé teszi, a vízelvezetést meg fogják oldani. Az óvoda udvara, az elmúlt évi fejlesztést követően, jelentős mértékben megnőtt. Ezt a területet az intézmény a tervek szerint szinte teljes mértékben füvesíteni szeretné. Takarékossági okokból javasolja, hogy a locsolás érdekében létesítsenek egy olyan kutat, ami nincs a vízhálózatra rákötve. Tóth József polgármester egyetért a javaslattal, erre megoldást kell találni. Frankó Zoltán irodavezető elmondja, hogy az Alapítvány rendelkezik 3 db. 1 m 3 -es tartállyal, amiből benzinmotoros szivattyú segítségével megoldható a locsolás. Botos András képviselő elmondja, hogy megoldást jelenthet új kút fúrása is. Információi szerint 3-4 eft/m a fúrásnak a költsége. Tudomása szerint ehhez engedély nem szükséges. Palásti László képviselő megjegyzi, hogy a bekötőút, a beruházással összefüggésben rongálódott meg jelentős mértékben. A bekötőút aszfaltozásának költségeit az Önkormányzat fedezi. Kérdése, hogy a pótmunkák elszámolásánál minden tételt számba vettek-e? Tóth József polgármester válaszában elmondja, hogy a kivitelező ígéretet tett az akadálymentes bejárat felőli kapu és kerítés megépítésére. A bekötőúttal kapcsolatban az jelenti a problémát, hogy annak nem volt megfelelő az alapozása, ezért a nagy teherbírású gépjárművek tönkretették. Véleménye szerint a beruházást az út teljes szélességében nem lehetne a kivitelezőre terhelni. A cég kőzúzalékot terített le a megrongálódott részekre.

4 4 KÖRJEGYZŐSÉG Tóth József polgármester elmondja, hogy a napokban került beszerzésre - az intézményvezetőkkel egyetértésben eft+áfa összegért a Körjegyzőségre egy új multifunkcionális fénymásoló, mert a korábbi berendezés, számlálója szerint, elérte a 200 e fénymásolatot. Utólag kéri a testületek egyetértését. A régi gépet, felújítás után, kiszállították a Körjegyzőség Kiskinizsi hivatalába, mert az ottani fénymásoló nem volt megfelelő minőségű, valamint az csak A4-es nyomtató-másoló. A Körjegyzőségen minden évben sor kerül egy irodahelyiség bútorzatának cseréjére. Ebben az évben erre a feladatra bruttó 300 eft. van betervezve. Idén a legutolsó irodahelyiségben történne meg a bútorzat cseréje. Szükség van egy biztonságos és korszerű bútorszéf beszerzésére is, ugyanis jelenleg egy nagyobb, zárható lemezszekrényben tárolják a készpénzt és egyéb pénzügyi okmányokat, ami nem biztonságos, valamint a szekrény nagy helyet foglal el. A költségvetésben 200 eft. költség került beépítésre a feladat megvalósítására. A megfelelő színvonalú munkavégzéshez szükség van még egy új számítógép vásárlására is. Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos megjegyzi, hogy Szántó Lászlóné körjegyző asszony korengedményes nyugdíjazásával összefüggésben a nyugdíjmegváltás eft. összegben beépítésre került a költségvetésbe. Részére a jubileumi jutalom a tavalyi év végén kifizetésre került. A jutalom járulékos költségei az idei évet terhelik. Betervezésre került egy üres álláshely, tekintve, hogy dr. Nagy Anita Magdolna fizetés nélküli szabadsága év közben lejár, ezért amennyiben még ebben az évben munkába áll, szükséges a fedezetet biztosítani. Két főiskolát végzett dolgozónak már csak a nyelvvizsga megszerzése hiányzik a diplomához. Amennyiben azt ebben az évben megszerzik, magasabb fizetési fokozatba kell őket sorolni, melynek megtervezése szintén szükséges a költségvetésben. A körjegyzőség évre tervezett kiadási szintje a felsoroltak miatt magasabb az előző évi teljesítéshez képest. Orosz Miklósné polgármester elmondja, hogy a Kiskinizsi hivatalban is szükség van széfre, mert az értékek elhelyezése ugyanúgy történik, mint Halmajon. Javasolja, hogy Kiskinizsre is vásároljanak széfet. Tóth József polgármester egyetért a javaslattal. Tekintve, hogy a költségvetésbe jelenleg nem konkrét árajánlat alapján került betervezésre a bútorszéf költsége, arról információt interneten szereztek be, kéri, hogy a következő ülésre pontosan tájékozódjanak az árakról, amelynek ismeretében 2 db. széf költségét javasolja betervezni a költségvetésbe. Javasolja, hogy a közösen fenntartott intézmények évi költségvetési tervezetét a következő ülésre az elhangzott módosításokkal dolgozzák át. A soron következő testületi ülést javasolja együttes ülés keretében tartani, tekintve, hogy a körjegyzői álláshelyre beérkezett pályázatokat együttes ülésen kell elbírálni. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. A napirendi témában határozatot hozni nem kell, mert a költségvetés végleges jóváhagyására a következő ülésen kerül sor, és az elhangzott módosítások figyelembevételével történik majd a határozathozatal. II. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések KÖRJEGYZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZAT KIÍRÁSA (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester a témával kapcsolatban a következőket mondja el: Korábbi ülésen döntöttek a testületek arról, hogy a körjegyzői feladatok ellátásával Tóth Ferencné nyugalmazott körjegyzőt bízzák meg, a megüresedett álláshelyre kiírt pályázatok elbírálásáig. Tóth Ferencné megbízott körjegyző eddigi munkájával maximálisan elégedett. Az idevonatkozó szabályok szerint megbízással csak addig lehet betölteni az álláshelyet, amíg egy nyilvános pályázat keretében kiválasztja a két fenntartó önkormányzat azt a pályázót, aki határozatlan időre szóló kinevezéssel betöltheti az álláshelyet. A pályázatot az álláshely megüresedését követő 30 napon belül kell kiírni. Szántó Lászlóné körjegyző munkaviszonya december 28-án szűnt meg. A testületek soron következő ülésére azonban csak február 9-én került sor, ezért jelezte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya részére, hogy a munkaterv szerinti ülés február 9-én lesz.

5 5 Az előterjesztés keretében határozati javaslat készült, valamint annak melléklete a körjegyzői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat tartalmának tervezete. Az elfogadott pályázati kiírást meg kell jelentetni a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) által működtetett elektronikus rendszerben is. Költségtakarékossági okokból is javasolja, hogy az előnyöknél kerüljön még megfogalmazásra a helyben lakás vállalása, hiszen ebben az esetben nem kell bejárási költséget fizetni. Megjegyzi, hogy az Önkormányzatnak jelenleg van üresen álló lakása, amelyet ilyen célra fel tud ajánlani. Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolták, hogy nem szerencsés, ha vezető beosztásban lévő személy más településről jár a munkahelyére. Úgy gondolja, hogy ebben az esetben nem érzi magáénak a települést, nem érhető el olyan könnyen. Megjelölésre került a tervezetben, hogy további információt Tóth József polgármester nyújt. Ehhez hozzáfűzi, hogy nem szerencsés két telefonszámot megadni, ezért nem került megjelölésre Orosz Miklósné polgármester asszony neve. A pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatni fogja a Polgármester Asszonyt. Megjegyzi, hogy a hivatalban jelenleg feszített a munkatempó. Több olyan vállalt feladat van az év elején, ami jelentős adminisztrációt von maga után. Ilyen pl.: a tűzifa támogatás, a Startmunka-program. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Startmunka-program keretében három érettségizett személy került alkalmazásra, akik segítséget nyújtanak az ügyfélszolgálaton, a startmunka-program adminisztrációs lebonyolításában, valamint ott, ahol éppen szükséges. Ilyen megerősítéssel úgy érzi, hogy a körjegyzői apparátus képes lesz ellátni úgy is a feladatokat, hogy az irányítást részmunkaidős foglalkoztatással biztosítják. Rövid időn belül minden bizonnyal közismert lesz, hogy a járási hivatalok létrejöttével hogyan strukturálódik a közigazgatás, amelynek ismeretében a testületek eldönthetik, hogy a jegyzői állást továbbra is részmunkaidőben vagy teljes munkaidőben kívánják-e betölteni. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 477/2012. (II.9.) Kt. határozata Körjegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról Halmaj és Kiskinizs községek képviselő-testületei a körjegyzői álláshelyre vonatkozó pályázati hirdetményt megtárgyalták, és azt az elhangzott módosítással elfogadják. Utasítják a megbízott körjegyzőt, hogy a hirdetmény soron kívüli megjelenéséről gondoskodjon, és a beérkezett pályázatokat - azok formai elbírálását követően - adja át a fenntartó önkormányzatok polgármestereinek. A formai értékeléseket követően, a polgármesterek terjesszék a soron következő testületi ülés elé javaslatukat. Határidő: folyamatos, illetve március 8. Felelős: mb. körjegyző és polgármesterek TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL Tóth József polgármester a következőkről tájékoztatja a jelenlévőket: Az Általános Iskola és az iskolai konyha, valamint az Óvoda és a Közösségi Ház energetikai fejlesztése napelem rendszer telepítésével elnevezésű pályázatra egy ajánlat érkezett, melynek értékelése megtörtént. Az ajánlatról Halmaj község önálló ülésén, az Egyéb indítványok, bejelentések napirend keretében hoz majd döntést. Amennyiben a testület elfogadja az ajánlatot és a nyertes ajánlattevővel szerződést köt. A szerződés hatályát veszti, ha a pályázatot kiíró szervezet a pályázatot írásban elutasítja. Megérkezett a támogatói döntés az Ivóvízminőség-javítás Halmaj és térségében elnevezésű pályázattal kapcsolatban. Halmaj gesztorálása mellett, Kiskinizs, Csobád, Kázsmárk, Léh, Rásonysápberencs települések vesznek részt a programban. A pályázat 85 %-os támogatottságú, összköltsége 29,8 millió Ft., amelyet meg kell tervezni a költségvetésben. Emellett az EU önerő alapra is javasolja pályázat benyújtását, melyre vonatkozó döntést már korábban meghozták a Képviselő-testületek.

6 6 Megjelent az Európai Bizottság Európai Testvérvárosok találkozója címmel meghirdetett pályázati kiírása, melynek keretében testvértelepülések találkozójának megrendezésére támogatást lehet igényelni. Orosz Miklósné Polgármester Asszony javasolta, hogy Halmaj és két testvértelepülése: Nagyida és Nyárádköszvényes, valamint Kiskinizs és két testvértelepülése Márkod és Migléc közösen szervezzenek testvértelepülési találkozót, melyhez igénybe vehető a pályázati támogatás, max euró értékben. Feltétel, hogy a pályázó legalább két EU-s tagállambeli településsel ápoljon kapcsolatot, valamint a testvértelepülésekről legalább 200 fő vegyen részt a rendezvényeken, melyre a legalkalmasabb időpont augusztus A támogatásból az utazás, szállás, valamint a rendezvények költsége finanszírozható. Augusztus 20-án Halmaj község lehetne a helyszíne egy kiemelt, megyei rendezvénynek, hasonlóan a tavalyi évi abaújszántói ünnepséghez. A pályázat benyújtásának határideje február 15. Javasolja, hogy Kiskinizs község Képviselő-testülete önálló ülésen hozzon döntést a kérdésről. Ha sikeres lesz a rendezvény, az a települések hírnevét is öregbíti egyben. Amennyiben a testületek egyetértenek a kiemelt megyei rendezvény Halmaj községben történő megrendezésével, azt írásban fogja kezdeményezni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjénél. Halmaj község Képviselő-testülete szeretettel meghívja és várja Kiskinizs község Képviselő-testületét a február én tartandó ünnepi rendezvénysorozatra, melynek keretében átadásra kerül az IKSZT és a piactér, valamint a nyárádköszvényesi testvértelepülésről 28 fő tesz - ünnepélyes keretek között - állampolgársági esküt. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. Tóth József polgármester megállapítja, hogy az együttes ülésen több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszöni Kiskinizs község Képviselő-testületének munkáját és az együttes ülést bezárja. Kiskinizs község önkormányzatának képviselői az üléstermet elhagyják. Halmaj község önkormányzatának képviselői az elfogadott napirend szerint folytatják az ülést. III. NAPIREND Az Önkormányzat évi költségvetési javaslatának megtárgyalása Előadó: Tóth József polgármester, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester javasolja, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően intézményenként és szakfeladatonként tárgyalják meg a évi költségvetési javaslatot. Javasolja a személyi kiadások bázisát minden szakfeladatnál és önállóan fenntartott intézménynél kétheti jutalomnak megfelelő összeggel megemelni. KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Tóth József polgármester elmondja, hogy az írásbeli előterjesztésben szerepel a Közösségi Ház és Könyvtár szakfeladaton az energiaköltségek minimum 20 %-ban történő megemelése, tekintettel arra, hogy jelentős mértékben bővült az épület alapterülete. Betervezésre került 800 eft. berendezések, kiegészítők vásárlására, mert az IKSZT projektben bútorzat beszerzése már nem volt tervezhető. Szükséges még 50 db. szék vásárlása, valamint egyéb berendezések, kiegészítők, ami megfelelő használhatóságot biztosít a létesítménynek. A lift karbantartásának éves költsége 250 eft., amely magában foglal évenként két alkalommal történő műszaki felülvizsgálatot. A lift elvileg lezárható, ebben az esetben nem terheli az Önkormányzatot az említett költség. A lift működtetését támogatja, tekintettel arra, hogy az idősek, a mozgásukban korlátozottak számára sokkal könnyebb ezáltal a közlekedés. Javasolja, hogy kérjenek több helyről ajánlatot a karbantartásra, és a legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel kössenek szerződést. Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető hozzáteszi, hogy a tetőtérben került kialakításra az Őszi napsugár Szépkorúak Egyesületének az irodája. Az Egyesület tagjai idős emberek, akik örültek annak, hogy lift is lesz az épületben. Egyetért a Polgármester úr által elmondottakkal. Véleménye szerint adassék meg azoknak a lehetőség, akik nehezen tudnak felmenni. Az Önkormányzat az IKSZT működtetéséhez az első három évben pénzügyi támogatásban részesül, amely fedezetül szolgálhat a lift karbantartási költségeihez. Megjegyzi azt is, hogy az Információs Iroda dolgozói törekednek az intézményi bevétel növelésére, ami szintén fedezetül szolgálhat a lift karbantartására. Tót József polgármester elmondja, hogy a Közösségi Háznál kiépült a füst- és tűzjelző berendezés.

7 7 Ezek folyamatos figyelése érdekében 24 órás ügyeletet kell biztosítani az épületben, vagy az épületet be kell csatornázni egy monitoring céghez, ahonnan jelzés esetén, azonnal küldik a Tűzoltóság részére a tűzriasztást. Ennek költsége havi 4-5 eft. Nem jelentős tételről van szó, a többletbevételekből finanszírozható. Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető javasolja, hogy a riasztóberendezést a rendőrséghez kössék be, mert az intézményben jelentős értékek vannak elhelyezve. Tóth József polgármester elmondja, hogy a részletkérdések nem teljes mértékben ismertek, ezért a következő ülésig tisztázni kell, és a pénzügyileg kedvezőbb lehetőséget kell választani. INGATLANOK KARBANTARTÁSA Tóth József polgármester elmondja, hogy a tűzifa szétosztását követően, közmunkában elkezdődik a Fő út 15. szám alatti, közelmúltban önkormányzati tulajdonba került ingatlan felújítása. A Startmunka-program keretében a pályázatba 762 eft. anyagköltséget építettek be. Ez az összeg volt a maximálisan beépíthető anyagköltség, de nem fedezi teljes mértékben a tényleges költséget. Javasolja, hogy a pályázati támogatáson túl, 1 millió Ft. anyagköltséget tervezzenek be a szakfeladatra, annak érdekében, hogy az épület kerüljön felújításra, ami helyszíne lehet a tésztakészítésnek, vagy szolgálhat más közösségi célokat. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK Horváth Elemér CKÖ elnökének véleménye szerint a szociális támogatásokra betervezett összeg rendkívül kevés, nem emelkedett az előző évhez képest, ugyanakkor a Képviselő-testület a dolgozók részére kétheti jutalom betervezéséről hoz döntést, elkölti a pénzt, szociális támogatásokra ezáltal már nem marad fedezet. Tóth József polgármester véleménye szerint a CKÖ elnöke nem fogalmaz helyesen, amikor azt állítja, hogy a Képviselő-testület elkölti a pénzt, mert az Önkormányzat a legnagyobb felelősséggel, a legnagyobb körültekintéssel igyekszik a költségvetést elfogadni. Horváth Elemér CKÖ elnöke nem a dolgozóktól sajnálja a jutalmat, hanem az irritálja, hogy akkor oszt jutalmat az Önkormányzat, amikor ilyen vészes a helyzet. Véleménye szerint, ha a szociális támogatás sem emelkedik, akkor jutalom se legyen tervezve. A családok egy része nagyon nehéz helyzetben van. Nem jó irányban halad az ország, ezt lehet érezni, a cigány kisebbséghez tartozók a bőrükön tapasztalják. Javasolja a szociális támogatásra szánt fedezet kiegészítését legalább 500 eft-al. Tóth József polgármester nem ért egyet az elhangzottakkal. Véleménye szerint nem fedi a valóságot az, hogy a szociális támogatások mértéke nem emelkedett az előző évekhez képest. Az önkormányzat az állam segítségével, saját forrást is biztosítva, évben több mint 3 millió Ft. értékű, természetbeni támogatást osztott szét a rászorultak között. Emellett az idei költségvetésben átmeneti segélyezésre be van tervezve 1,5 millió Ft. támogatás. Ez összességében 4,5 millió Ft. Ehhez képest az elmúlt évi teljesítés ezen a szakfeladaton eft. volt. Kérdése, hogy ezek ismeretében valóban nem változott a támogatás mértéke az előző évekhez képest? Nem kötelező alapfeladat, de az önkormányzat 130 ember foglalkoztatásának megszervezését vállalta a Startmunka-programban. Ebben a programban a foglalkoztatottak bruttó 92 eft., vagy Ft. bért kapnak. A program bér- és járulékköltsége 44 millió Ft. Ezzel szemben az a személy, aki nem áll munkaviszonyban január 1-től Ft. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül. Úgy gondolja, hogy ez is jelentős segítség azok számára, akik valóban szeretnének helyzetükön javítani, és élnek a közfoglalkoztatás lehetőségével. Emellett több olyan támogatási forma koordinálásában vesz részt az Önkormányzat, amelyre a fedezetet nem az Önkormányzat, hanem karitatív szervezetek biztosítják, de a településen élők helyzetének javítását szolgálják. Példaként említi a Gyermekszáj programot, melynek keretében, az Amerikai Ház Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt jóvoltából, 1 éven keresztül 23 család részesült napi 1 kg. kenyér és 2 l. tej adományban. A Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány kerti vetőmagcsomagot, valamint kisállatokat biztosított a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok részére. Az Ökumenikus Segélyszervezet az elmúlt évben két alkalommal biztosított nagyobb értékű élelmiszeradományt a rászorultak számára. A problémát az jelenti, hogy nagyon sokan mástól várják a segítséget, saját maguk nem tesznek semmit helyzetük javítása, családjuk megélhetésének biztosítása érdekében. Véleménye szerint Halmaj község önkormányzata szociálisan érzékeny, igen sokat tett a településen élő munkanélküliek, ezen belül is a roma munkanélküliek helyzetének javításáért a közfoglalkoztatással, ami nem tartozik az önkormányzati alapfeladatok közé. Amennyiben év közben nyilvánvalóvá válik, hogy a segélyezésre betervezett 1,5 millió Ft. kevés, a betervezett összeg megemelésére év közben is lehetőség van. Fontos hangsúlyozni az egyén felelősségét saját maga és családja boldogulásáért.

8 8 Medvéné Bársony Katalin mb. iskolaigazgató megjegyzi: soha nem kerül szóba, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek teljesen ingyenes étkezésben részesülnek az óvodában, valamint az iskola 1-8 osztályában, emellett ingyenesen biztosítják számukra a tankönyveket. Ez rendjén is volna, hiszen szükség van a felzárkóztatásra, de az a része nincs rendben, hogy a szülők elfelejtik, hogy ezt támogatásként kapták az államtól. Palásti László képviselő egyetért Polgármester úr véleményével. Fontos hangsúlyozni a szemléletváltás szükségességét és fontosságát. Horváth Elemér CKÖ elnöke abban látja a nehéz helyzetben élő családok megsegítését, hogy az Önkormányzat nyújtson számukra pénzbeli támogatást, ezáltal megoldódik a lecsúszott családok helyzete. Véleménye szerint ez nem elegendő és nem megfelelő segítségnyújtási forma. Már korábban is említette, de megismétli, hogy a képviselők egy-egy nehéz helyzetben élő család számára nyújtsanak segítséget - egyfajta keresztszülőséget - vállalva helyzetük javítása érdekében. Botos András képviselő egyetért azzal, hogy szemléletváltozásra van szükség, hiszen van egy réteg, akinek akkor jut eszébe, hogy nincs mivel fűteni, amikor már beköszöntött a hideg. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő véleménye szerint az Önkormányzat szociálisan érzékeny. Példaként említi, hogy a természetbeni támogatás keretében nemcsak az idős emberek, gyermekét egyedül nevelő vagy nagycsaládos szülőket támogatta, hanem az alacsony jövedelemmel rendelkező munkaképes korú személyeket is. KÖZUTAK KARBANTARTÁSA Tóth József polgármester elmondja, hogy közutak karbantartására pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a Startmunka-program keretében. Ebből a támogatásból minimális mennyiségű aszfalt és kőzúzalék beszerzésére van lehetőség. A költségvetésbe további 700 eft-ot javasol betervezni. Szükséges 30 tonna aszfalt beszerzése a kátyúzások megoldása érdekében. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő javasolja az Ady Endre köz útburkolatának felújítását, mert az úttest rendkívüli mértékben megsüllyedt, balesetveszélyessé vált. CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA Tóth József polgármester elmondja, hogy a feladatra 1 millió Ft. van betervezve. A tervezett összeg az előző évi támogatással azonos mértékű. Javasolja a betervezett összeg eft-al történő megemelését. A településen működő civil szervezetek egy része rendkívül tartalmas munkát végez, ezért támogatásukat javasolja. Az aktív szervezetek nemcsak a közösségi életet színesítik, hanem nagy segítséget nyújtanak az önkormányzat számára is ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOK Tóth József polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az írásos előterjesztés 4. számú mellékletében folyamatban lévő projektek elszámolása szerepel. Az IKSZT és a Piactér megépítésével összefüggésben a műszaki ellenőr által kimunkált pótmunka költsége hozzávetőlegesen 5 millió Ft. Energetikai fejlesztés, napelemes rendszer telepítésével elnevezésű pályázatra betervezésre került 62 millió Ft. kiadás, valamint az ahhoz szükséges önrész 9 millió Ft. összegben. Amennyiben a pályázatot elutasítják, a betervezett saját erőből finanszírozható az óvodai fejlesztés. Ravatalozó építésére 3 millió Ft-ot terveztek be, később majd láthatóvá válik, hogy adománygyűjtés keretében ahhoz mennyi pénzt sikerül összegyűjteni. A Piactér területének rendezésére benyújtották a pályázatot. Fontosnak feladatnak tartja köztéri játszótér megépítését. Azonban erre jelenleg forrás nem áll rendelkezésre. A pályázatok függvényében, esetleg év közben térhetnek vissza a kérdés megtárgyalására. TÁMOP keretében több %-os támogatású - pályázati lehetőség van. A programok célja a szemléletformálás, az egészséges életmódra nevelés. Napirenden van az Egészségház megújítása. Az épület külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje, energetikai korszerűsítésével kapcsolatos pályázat előkészítése. A közeljövőben ismételten megjelenik a geotermikus energia hasznosításával kapcsolatos pályázati kiírás. A pályázati támogatás igénybevételével megoldható lenne az Egészségház, valamint a Fogorvosi Rendelő talajhő felhasználásával történő fűtése. Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a évre tervezett beruházásokat azzal, hogy próbáljanak meg élni év közben megjelenő pályázati lehetőségekkel.

9 9 A napirendi témában határozatot hozni nem kell, mert a költségvetés végleges jóváhagyására a következő ülésen kerül sor, és az elhangzott módosítások figyelembevételével történik majd a határozathozatal. IV. NAPIREND A évi Startmunka-program végrehajtása Előadó: Tóth József polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Tóth József polgármester a Startmunka-programmal kapcsolatban a következőket mondja el: Az írásbeli előterjesztésben helyzetértékelést készített a korábbi programok tapasztalatairól, melyek voltak az alapvető hibák, amin változtatni kellene és hogyan. Az előző napirend kapcsán már említette, hogy a közfoglalkoztatás szervezése nem önkormányzati alapfeladat. Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el a képviselők a véleményüket. Az anyag 2. számú mellékletében szerepel az egyes projektelemekre betervezett bér- és járulék támogatás, valamint a dologi kiadások. A dologi kiadások biztosítják a fedezetet a védőfelszerelések, a kis és nagy értékű tárgyi eszközök, szerszámok, szükséges kellékek, anyagok beszerzéséhez. A program megvalósítása embert próbáló feladat, ahhoz jó csapatmunkára van szükség. Egy munkahely közel l millió Ft-ba kerül. A projekt összköltsége 114 millió Ft. A könyvelést - ezen belül az egyes projektelemeket is - elkülönítetten kell kezelni. Hat projektelemet jóváhagyott a Belügyminisztérium, a növénytermesztési projektelemet - tekintve, hogy kapcsolódik a szociális földprogramhoz, és egyéb növénytermesztési programhoz - visszaadták átdolgozásra. Botos András képviselő egyetért azzal, hogy a foglalkoztatás megszervezése, az adminisztráció, a könyvelés lebonyolítása nem lesz egyszerű feladat. Fontos az arra alkalmas munkavezetők kiválasztása. A mai napon vitája volt az ülésen is jelenlévő Frankó Zoltánnal tekintve, hogy véleménye szerint a tűzifa támogatás szétosztása nem volt megfelelően megszervezve, az abban részt vevő személyektől nem követelte meg a hatékony munkavégzést. Az a két személy, aki a fűrészeléssel volt megbízva, munkaidőben nem mindig volt jelen a munkaterületen, ezáltal a beosztott 10 fő segédmunkás az alatt az idő alatt, amíg a favágás szünetelt, nem csinált semmit. A munkavezetők kiválasztására nagy figyelmet kell fordítani, mert a hozzáértő, jó vezetők megválasztása kardinális kérdés, egy-egy projektelem megvalósítása múlhat rajta. Szántó Lászlóné volt körjegyző asszonyt, valamint Juhász Miklóst javasolja munkavezetőknek. Tóth József polgármester egyetért azzal, hogy morálisan súlyosan leépült emberekkel nehéz jó, hatékony munkát végeztetni. Kizárólag bértámogatással tudnak munkavállalókat alkalmazni a programba, ezen személyek nagy része pedig nem úgy áll a munkához, ahogy az minimális szinten elvárható lenne. Nem lesz könnyű megfelelő munkairányítókat találni. A Botos András képviselő által munkavezetőknek javasolt személyek foglalkoztatásához bértámogatást nem tud az Önkormányzat igényelni. A vagyonbiztonság érdekében szükséges a megfelelő adminisztráció megszervezése. Hangsúlyozza, hogy a közpénzzel még nagyobb felelősséggel kell gazdálkodni, mint a saját tulajdonnal. Frankó Zoltán irodavezetőt jó vezetőnek tartja, az általa kért feladatokat a közmunkások végrehajtják, azonban minden feladatnál nem tud jelen lenni, segítségre van szüksége. Nevezett fizetést kizárólag irodavezetői minőségben kap, ezért meg kell találni a módját annak, hogy anyagilag is ösztönözzék a jó munkavégzésre. A szociális földprogram és a növénytermesztési projektelem szorosan kapcsolódik egymáshoz. Frankó Zoltánt alkalmasnak tartja a munkavezetői feladatok ellátására. Mellette azonban más munkairányítókra is szükség van. Az anyagban próbálta felvázolni, hogy az egyes projektelemeken belül 5-10 főre egy személyt kell kijelölni csoportvezetőként. A legfontosabb az emberi erőforrás, a munkálatok megszervezése, elosztása, koordinálása és ellenőrzése. Ez a legnehezebb feladat, a program megvalósítását leginkább befolyásoló körülmény. A munkafegyelmet megsértő és a munkamorált rontó személyekkel szemben következetesen kell fellépni. Nem megfelelő hozzáállás esetén kerüljön sor a munkaszerződés megszüntetésére, szükség esetén a munkavállaló fegyelmi felelősségre vonására, ezzel együtt a szociális ellátás megvonására is, mely a többi munkavállaló számára és példaértékű lehet. Javasolja, hogy a témát a közeljövőben ismételten tárgyalják meg, a konkrét időpontról az érintettek írásbeli értesítést is kapnak addig mindenki gondolkodjon el azon, kiket lát alkalmasnak a Képviselő-testület irányítói feladatok ellátására. Amennyiben bértámogatással nem alkalmazható az irányítói feladatok ellátására alkalmas személy, arra is lát lehetőséget, hogy a költségvetési tartalékból csoportosítsanak át erre a feladatra fedezetet.

10 10 Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő egyetért azzal, hogy hatalmas feladat a program végrehajtása. A hét programelem ellátása egyenként is komoly feladat. A program előkészítésében részt vevő dolgozóknak köszönetét fejezi ki. Egyetért azzal is, hogy Frankó Zoltánt anyagilag is ösztönözni kell. Véleménye szerint a közelmúltban csoportvezetőként dolgozó munkavállalók szereztek már tapasztalatot a területen, esetleg a képviselők is felajánlhatják segítségüket a feladatellátáshoz. Horváth Elemér CKÖ elnöke hozzáfűzi: csoportvezetőként már korábban is javasolta, hogy küldjék el a munkára nem alkalmas személyeket. Horváth Elemér CKÖ elnöke az ülésről eltávozott. Frankó Zoltán irodavezető elmondja, hogy a tudásának legjavát adva próbál meg tevékenykedni. Pontosan be kell határolni, kinek milyen feladatai vannak. Figyelembe kell venni azt is, hogy ezeket a programokat úgy kell megszervezni, hogy azok 2-3 év múlva önfenntartóvá váljanak. El tudja vállalni a földprogram irányítását és megbeszélés tárgya, hogy mellé még mely feladatokba tud bekapcsolódni. Palásti László képviselő úgy érzi, hogy az írásbeli anyagban felsorolt személyek mellé, a programok sikeres megvalósítása érdekében szükség van még csoportvezetőkre, valamint a teljes program irányítására is kell egy személy. Bárki is látja el ezt a tevékenységet, azt meg kell fizetni, amelynek a fedezetét elő kell teremteni. Béres Sándor alpolgármester hozzáteszi, hogy társadalmi munkában végezte eddig is és ezután a vezetői feladatokat. 16 éve közmunkásokkal dolgozik, sok minden, talán még az egészsége is ráment, mert a közmunkások nagy részének nem felelő a hozzáállása. A tűzifa fűrészelésében és szállításában részt vevő közfoglalkoztatottak véleménye szerint ebben a nagy hidegben megfelelően helytálltak. A Startmunka-program sikeres megvalósításához mindenekelőtt megfelelő munkafegyelemre lesz szükség, amelynek megteremtése, embert próbáló feladat lesz. A napirenddel kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. V. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések KÉPVISELŐI MAGATARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ TÁJÉKOZTATÁS Tóth József polgármester a következőkről tájékoztatja a jelenlévőket: Az önkormányzati ciklus kezdetén igyekeztek tisztázni azokat a feltételeket, amelyek mentén a Képviselőtestület tagjai folytatni kívánják a négy éves munkát. Véleménye szerint jó csapatmunka kezdődött. Az utóbbi időben egy-két nem kívánatos jelenséget tapasztalt. Érkeztek hozzá olyan információk, hogy képviselők egymás munkáját, személyiségét negatívan minősítik. Szeretné, ha ezt közösen megbeszélnék, valamint előre tekintve, lenyesegetnék azokat a vadhajtásokat, amelyek az elmúlt időszakban tapasztalhatóak voltak. A képviselői jogok és kötelességek rögzítve vannak az önkormányzati törvényben, valamint az SZMSZ-ben. Ezeket mindenki ismeri, azonban vannak szubjektív emberi tényezők is. Minden képviselőt arra kér, hogy nyilvánosan, tágabb körben egymás munkáját ne minősítse. Az emberek, az egymástól hallott történetekhez hozzátesznek, elvesznek belőle, így alakul ki a szóbeszéd, a pletyka, ami megmérgezi a közéletet, a testület munkáját. Mindenkinek nyomatékosan felhívja a figyelmét, ettől tartózkodjon. Azt kéri, ami történt az elmúlt időszakban, azt felejtsék el, induljanak tiszta lappal, ezt követően egymás iránt viseltessenek kellő tisztelettel, ha probléma van, akkor képviselő-testületi ülésen vitassák meg egymással, szemtől szemben. Egy képviselő életében a megválasztásakor - ha hosszabb ideje is élvezi a választók bizalmát - mindig új ciklus kezdődik, ezáltal újból bizonyítani kell, annak érdekében, hogy a választók bizalmát ne veszítse el, a köz javát szolgálja. Minden képviselő tegye meg a köz érdekében azt, amit tud és amire képes, hatáskörét senki ne lépje túl. Botos András képviselő nem érti pontosan, hogy Polgármester úr mire célzott az előzőekkel kapcsolatban. Kéri, hogy mondja el, konkrétan mire gondolt. A képviselők megválasztásukat követően esküt tettek, véleménye szerint a képviselői munkát az eskü szellemében kell ellátni. Kéri, hogy a Polgármester úr az elkövetkezőkben egy-egy feladat elvégzésére bízzon meg képviselőket.

11 11 Tóth József polgármester azt próbálta érzékeltetni, hogy milyen nem kívánatos jelenségek voltak az elmúlt időszakban. Konkrétumot nem kíván mondani, mert az sehová sem vezet. Nem személyes tapasztalatokról beszélt, hanem szóbeszédről, aminek a továbbiakban ne engedjenek teret. Azért beszélt általánosságban, mert aki érzi, hogy az általa elmondottak rá vonatkoznak, az okulhat az elhangzottakból. Senkit nem akart megsérteni. A további jó együttműködés és csapatmunka érdekében nyissanak új fejezetet. Botos András képviselő véleménye szerint, ha valaki indult a választáson képviselőként, azért tette, hogy szabadidejéből tegyen a közért. Az alakuló ülésen javaslatot tett arra, hogy a képviselők a tiszteletdíjukat a köz javára fordítsák, ezzel azonban senki sem értett egyet. A többség véleményét elfogadta, hiszen más pénzével nem gazdálkodhat. Megjegyzi, hogy az általa javasolt forma nagyon sok településen működik. Véleménye szerint a képviselőknek egymással barátként kell viselkednie, jó csapatban kell együtt dolgozni, melynek keretében, politikai állásfoglalástól teljesen függetlenül, a feladatokat meg kell oldani. Tóth József polgármester kéri, hogy a jövőben a közösségért végzett munkának a felelősségét mindenki értékelje át, és az előzőekben elhangzottak szellemében tevékenykedjenek tovább. Bízik benne, hogy a képviselői eskü szellemében, kevesebb konfliktussal, több előremutató, konstruktív vitával viszik intézik a közösség ügyeit. További jó együttműködést kér mindenkitől. MEGÚJULÓ CSEREHÁT ELNEVEZÉSŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Megújuló Cserehát elnevezéssel egy selyebi székhelyű nonprofit szervezet pályázatot nyújt be, melyhez több település csatlakozik konzorciumi tagként. A pályázatban informatikai képzések, programok szerepelnek. Javasolja, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a programhoz, amely 100 %-os támogatású, ahhoz önerő nem szükséges. A pályázat kiírója pénzügyi támogatást nyújt a térségben megvalósuló, partnerségre épülő, nagyobb léptékű modellprojektek megvalósulásához. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 478/2012. (II.09.) Kt. határozata Megújuló Cserehát elnevezésű programhoz konzorciumi tagként történő csatlakozás Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Megújuló Cserehát elnevezésű program pályázatként történő beadását a TÁMOP /B-11. számú pályázati kiírásra. Halmaj község Képviselőtestülete konzorciumi partnerként csatlakozik a programhoz. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Selyebi Cigány Kisebbségi Önkormányzatot tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: polgármester KISLÉPTÉKŰ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSÉRE ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉS KIEGÉSZÍTÉSE Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy január 15-ig benyújtásra került a Piactér és a Közösségi Ház melletti tér megújításával kapcsolatos pályázat. A pályázat kiírója hiánypótlásként előírta a 426/2011.(XII.20.) Kt. határozat kiegészítését azzal, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a betervezett önrész összegét a költségvetésében - a támogatás elnyerése esetén - elkülöníti. Az összeg elkülönítése a fejlesztési kiadásoknál már megtörtént. Kéri, hogy a Képviselő-testület határozatban is rögzítse az önrész elkülönítéséről szóló kötelezettségvállalást. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza:

12 12 Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 479/2012. (II.9.) Kt. határozata Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére elnevezésű pályázattal kapcsolatos döntés kiegészítéséről A Képviselő-testület az ÉMOP kódszámú Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére elnevezésű pályázattal kapcsolatban a 426/2011(XII.20.) számú Kt. határozatát az alábbiakkal egészíti ki. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti. A 426/2011.(XII.20.) Kt. határozat további részei változatlanul érvényesek. Határidő: azonnal Felelős: polgármester INTÉZMÉNYEK NAPELEMES ENERGIAELLÁTÁSÁRA BEÉRKEZETT AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Általános Iskola és az iskolai konyha, valamint az Óvoda és a Közösségi Ház energetikai fejlesztése napelem rendszer telepítésével elnevezésű pályázattal kapcsolatos előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került. Egy ajánlat érkezett, mely érvényes volt, az ajánlati ár: nettó Ft. Az érvényes ajánlatot tevő: SUN-Tech Magyarország Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. Javasolja, hogy a határozati javaslatnak megfelelően a feltételes közbeszerzési eljárást tekintsék eredményesnek azzal, hogy amennyiben a pályázat elutasításra kerül, a szerződés érvényét veszti. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 480/2012. (II.09.) Kt. határozata intézmények napelemes energiaellátására beérkezett ajánlat elbírálása Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 71/2010.(X.28.) Kt. határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 9. pontja alapján A halmaji Általános Iskola és az iskolai konyha, valamint az Óvoda és a Közösségi Ház energetikai fejlesztése napelem rendszer telepítésével című közbeszerzési eljárásban a SUN-Tech Magyarország Kereskedelmi és Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaságot (3508 Miskolc, Csemetekert u. 3.) nyilvánítja az eljárás nyertesének. Az ajánlat bírálati szempont szerinti tartalmi elemei: Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összege: Ft + ÁFA A Képviselő-testület felkéri a SZINVA-KÖZ Kft-t, hogy az eredményhirdetést megtartani, és az eljárást lezáró szerződést előkészíteni szíveskedjen. Határidő: február 10. Felelős: polgármester A nyílt ülésen több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester a személyi kérdések megtárgyalására zárt ülés megtartását rendeli el. K. m. f. Tóth József polgármester Tóth Ferencné mb. körjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. március 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 1/2011. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 1/2011. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 1/2011. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Informatikai

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26.

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

T ÁR G Y S O R O Z A T

T ÁR G Y S O R O Z A T 7-6/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 20/2012.(III.28.) számtól 21/2012.(III.28.)

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 15 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl:

Jegyzıkönyv. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl: Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2011. február 7-ei együttes ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő. Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő. Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. május 30-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Markó József elmondja, hogy két a testület által kinevezett személy kérte, hogy más munkakörbe alkalmazzák, ezért kell dönteni róla.

JEGYZŐKÖNYV. Markó József elmondja, hogy két a testület által kinevezett személy kérte, hogy más munkakörbe alkalmazzák, ezért kell dönteni róla. 204 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a képviselő-testület munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2003. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. szeptember 22-én 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László Zoltán polgármester köszöni a felszólalást. Legutóbbi testületi ülésen a gazdasági bizottság lett megbízva javaslattétellel.

Jegyzőkönyv. László Zoltán polgármester köszöni a felszólalást. Legutóbbi testületi ülésen a gazdasági bizottság lett megbízva javaslattétellel. Jegyzőkönyv Készült 2011. november 23-án (szerdán) 18 órakor a kosdi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (2612 Kosd, Szent I. u. 2.) Kosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. október 11. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 31. napján megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. évi költségvetési terv kialakításához

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. évi költségvetési terv kialakításához Tisztelt Képviselőtestület! E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 68-69. -ai alapján készítette el a jegyző a 2009. évi költségvetési

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10. napján délután 17.30 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a napirend-tervezetet.

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a napirend-tervezetet. 1017 1018 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án (hétfőn) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 129-3/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 1/2012.(II.10.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben