JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének május 17. napján tartott üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének május 17. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti Molnár Sándor HB elnök, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna, Pappné Molnár Veronika képviselők, Veres Zsolt PGB elnök, dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző, Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető, Gombai Gyula Évf. osztályvezető, Roesner Ágnes gyámhivatal vezető, Karsai Anikó pénzügyi vezető tanácsos, Jencsky Ernő műszaki vezető, Bolygóné Polgár Klára turisztikai egyesület elnöke, Nagyné Horváth Klára Tourinform irodavezető, Kántor Ildikó BÜE tagja. Holovits Huba polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: 1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 2.) Beszámoló az önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről 3.) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási tervének és környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 4.) Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása 5.) Hulladékgazdálkodási társulásról hozott döntés bírósági felfüggesztése 6.) Az önkormányzat vagyonbiztosítása 7.) Széchenyi emlékszobor környezetrendezésére benyújtott árajánlatok bírálata 8.) Fizető parkolók kialakítása és üzemeltetése 9.) Park pályázat költségvetésének jóváhagyása 10.) Turisztikai pályázat kiállítás tervezés árajánlatainak bírálata 1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: Ismerteti a április május 17. közötti időszakban történt fontosabb eseményeket. Kitér arra, hogy a turisztikai egyesület közgyűlésén lemondott tiszteletbeli elnöki pozíciójáról. Ismerteti, hogy Balatonföldvár és környéke iránt kínai befektetők érdeklődnek. Befektetési alapot hoznának létre, melyet egy balatonföldvári székhelyű magyar cég kezelne. Elsősorban megújuló energiaforrásokkal foglalkoznának. Az Újpest utánpótlás vízilabla csapatát arra kérte, hogy idén a Nyugati strand legyen az edzőtáboruk helyszíne. Kaposváron a nemzeti vagyonkezelő megyei irodavezetőjével a Kulipintyó átadás-átvételéről tárgyalt. Szóba került a Korányi villa is, mely állami tulajdonban marad. A hasznosításába lehetséges, hogy bevonják az önkormányzatot. Kínai befektető csoport is érdeklődik az ingatlan iránt. Keleti gyógyászattal kapcsolatos centrumot hoznának létre éven át történő nyitva tartással. Részletes tájékoztatást ad a BHZRT részvények ügyében. Az állam a fennmaradó 49 %-os részvénycsomagot azzal a kikötéssel adta át térítésmentesen a 23 Balaton-parti önkormányzat részére, hogy október 27-ig 1,4 milliárdos tőkejuttatást kell végrehajtani. Balatonföldvárra jutó részre ennek ezer forint. Többféle forgatókönyv van. Reményei szerint 3-5 évvel meghosszabbításra kerül a

2 határidő, és részletekben lehet teljesíteni, vagy nem módosul a szerződés. Teljesíteni nem csak pénzben lehet, hanem ingatlanban is. Késedelem esetén 300 millió forint büntetőkamat terheli az önkormányzatokat. A 23 önkormányzat egyetemleges felelősséget visel, fennáll az inkasszó lehetősége is az 1,7 millió forint vonatkozásában. Akik már eladták, vagy eladják a részvényeiket, azokat ugyanúgy terheli az egyetemleges felelősség a Magyar Állam felé. A barna információs tábla ügyében elmondja, hogy a Magyar Turizmus Zrt-nél hosszabb ideig tartott az eljárás. Sikerült elérni, hogy a terv szerinti épület szerepeljen a táblán. Megkezdődött az eljárás az autópálya kezelőnél. Lezajlott a lomtalanítás. 545 m 3, 67 tonna súlyú lim-lomot gyűjtöttek össze. Költsége Ft volt. A költségvetésben 5 millió forint szerepel, így megtakarítás fog jelentkezni. Elkészült a kikötő és a Keleti strand közötti 688 m-es útszakasz. Költsége ezer forint volt. A Nyugati strandon befejeződött az épületbontás, helyén elkészült az 1000 m 2 -es parkoló. Költsége ezer forint volt. Mindhárom LEADER pályázatot pozitívan bírálták el. Az első nyertes pályázat keretében 30 garnitúra sörpad és asztal, valamint hangosító berendezések beszerzése törtéhet. A második pályázat keretében 9 millió forintot meghaladó értékben a volt sportöltöző bontását, helyette új épület létesítését és megújuló energiaforrással a melegvíz ellátását lehet biztosítani. Közel 5 millió forintért a Camping utcában a régi játszótér rendbetételét lehet elvégezni. Átadás előtt áll az urnakápolna, Pünkösd hétfőn 15 órakor kerül sor az átadására. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Képviselői észrevételt ismertet, mi szerint csökkent a boltok száma a városban, ezzel megnőtt a Tesco Express forgalma, e miatt lelassult a pénztár, és az árakban is jelentkezik a hatás. A lakosság érdekében észrevétellel kellene élni, melyet hivatalosan, és nem hivatalos fórumon is képviselni fognak. A képviselőtestület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 2./ Beszámoló az önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Roesner Ágnes gyámhivatal vezető Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a beszámoló jóváhagyását. 106/2012.(V.17.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja. 2

3 3./ Az önkormányzat hulladékgazdálkodási tervének és környezetvédelmi programjának felülvizsgálata Előadó: Gombai Gyula Évf. osztályvezető Gombai Gyula Évf. osztályvezető: Április 7-én hatályba lépett a hulladékgazdálkodási törvény módosítása. A terv hat évre készül, melyről három évente beszámolót kell készíteni, és el kell végezni a felülvizsgálatát, szükség esetén a módosítását. Három árajánlatot kért be, az ajánlatok között nagy az eltérés. Ezeket aktualizálni kellene, azt javasolja, hogy ne csak a felülvizsgálatra, hanem a beszámoló elkészítésére is vonatkozzon az árajánlat. Veres Zsolt PGB elnök: A PGB elfogadásra javasolja. Holovits Huba polgármester: A javaslatot felteszi szavazásra. 107/2012.(V.17.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselő-testülete a módosított Hgt. alapján Balatonföldvár Város Hulladékgazdálkodási Terve és Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatára beérkezett árajánlatok aktualizálását kezdeményezi, kiegészítve a végrehajtásról szóló beszámoló elkészítésével. Határidő: június 5. 4./ Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: A szabálysértésekről szóló új törvény alapján kerül sor helyi rendeletekben szereplő szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésére, melyet május 31-ig kell elvégezni. A törvény lehetőséget ad arra, hogy a települési önkormányzat rendeletében kirívóan közösségellenes magatartást határozzon meg, és 50 ezer forintig terjedő igazgatási bírságot helyezzen kilátásba. A javaslat csak a hatályon kívül helyezésre vonatkozik. Az új szabályozást, amennyiben a gyakorlati tapasztalatok alapján igény merül fel, átfogó elemzés alapján lehet majd kialakítani. Veres Zsolt BGB elnök: A PGB a javaslatot támogatta. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: A törvényi előírás azt jelenti, hogy az ügyeket a kormányhivatal kihelyezett ügyintézői Siófokon fogják intézni, jövőre pedig a járások. A jövő kérdése, hogy lesz-e Balatonföldváron ilyen ügyintéző. A lakosság figyelmét kívánja felhívni, hogy kevesebb helyi ismerettel, a törvény szövege alapján fognak eljárni, ne kövessenek el szabálysértést. 3

4 Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet megalkotását. Balatonföldvár Város Képviselőtestülete 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül, megalkotja az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 8/2012.(V.30.) önkormányzati rendeletet. A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva. 5./ Hulladékgazdálkodási társulásról hozott döntés bírósági felfüggesztése Előadó: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Ismerteti, hogy a képviselőtestület decemberben jóváhagyta a társulási szerződést, jogfenntartással élt, ami megalapozottnak bizonyult. A kormányhivatal észrevételezte megállapodást, e tekintetben a testület Siófok számára továbbította. A kormányhivatal a megyei törvényszékhez fordult. A bíróság a felfüggesztő döntését nyilatkozattételre megküldte az önkormányzat számára. A pályázat sikere, a jogfolytonosság biztosítása érdekében az önkormányzatok ügyvédet alkalmaznak, az ügyvédi megbízást kéri jóváhagyni a költségeket a társulás rendezi. A társulási szerződésnek ma is érkezett egy frissebb változata, a személyi változás átvezetése történt meg. A határozati javaslat rendelkezésre áll, kéri ebben a polgármester felhatalmazását is az aláírásra. Holovits Huba polgármester: Kérdésként merülhetett fel, hogy a kormányhivatal sok észrevételt tett. Ennek az az oka, hogy a szerződést gyorsan kellett elkészítetnie a gesztor önkormányzatnak, mert december 31-ig be kellett nyújtani. Az ISPA pályázatban kiépült a somi hulladéklerakó telep, a pályázat kilenc éves volt, Balatonföldvár is tagja volt a konzorciumnak. A KEOP pályázat az ISPA pályázat kiterjesztése, vagyonilag nem kapcsolódnak. A társulás az új pályázatra jött létre. Az új hulladékgazdálkodási törvény a Parlament előtt van, január 1-jén lép hatályba. Uniós mintára szabályoz: hulladékkezelést 51 %-ban állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő cég végezhet, a lerakott hulladékért díjat kell fizetni. A díjat várhatóan fokozatosan, között, három lépésben fogják bevezetni. A díj 3000 Ft / tonna összegről Ft / tonna összegre emelkedik. Ezt nem lehet elkerülni. Az unió irányelve, hogy minél kevesebb szemét képződjön, és minél nagyobb mértékű legyen az újrahasznosítás; csak az kerüljön lerakásra, amit nem lehet újrahasznosítani ezzel csökkeni fog a lerakott szemét mennyisége. Azok az önkormányzatok, melyek tulajdonosai lesznek a vagyonnak, kisebb díjat fognak fizetni. A többi önkormányzat a pályázat támogatási szerződésének megkötéséig csatlakozhat, utána belépési díjat kell fizetniük a pályázat költségének rájuk részét. Az az egyetlen és járható út Balatonföldvár számára, ha részt vesz a társulásban. Ez meg fog jelenni a szemétszállítási díjban: akik nem vesznek részt %-os díjemelkedésre számíthatnak, akik részt vesznek, ott az infláció plusz 0,2 % mértékűre. A projekt 3,5 milliárdos. Ha a támogatási arány 70-ről %-ra emelkedne, a rendelkezésre álló 300 milliós eszközhasználati díjból fedezhető lenne az önrész. Ha marad a 70 %, akkor a továbbiakban az év közben befolyó ezer forint lesz a fedezet. Ezt az összeget vissza kell majd fizetni. Kántor Ildikó BÜE: Az üdülőtulajdonosok mikor fognak ebből érezni valamit? 4

5 Holovits Huba polgármester: 2013-at követően 1-2 év biztosan kell hozzá. Idén viszont nem emelkedett a szemétszállítás díja. Kántor Ildikó BÜE: Lehetséges-e, hogy a társasház önálló egységként fizessen? Holovits Huba polgármester: A díjszámítás háztartásonként történik, ez vonatkozik a társasházakra is. A pályázat az egyetlen mód, hogy kordában lehessen tartani a költségeket. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Többször felmerült, hogy igazságtalan vagy nem igazságtalan. A mennyiség alapú számítás lesz a végleges megoldás. Idén érezhető volt, hogy sikerült eredményt elérni. December óta ennek érdekében folyik az eljárás. A folyamatosság fenntartása az önkormányzatok érdeke volt a pályázat miatt. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a megyei törvényszék döntésének tudomásulvételét. 108/2012.(V.17.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Dél-balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ügyében a Kaposvári Törvényszék által hozott végzést megismerte és a benne foglaltakat tudomásul veszi. Határidő: május 21. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra az ügyvédi megbízás jóváhagyását. 109/2012.(V.17.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Dél-balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ügyében a Kaposvári Törvényszék előtt folyó perben az önkormányzat képviseletének ellátására a Gál és Társa Ügyvédi Iroda megbízását jóváhagyja. Határidő: május 21. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot és a polgármester felhatalmazását az aláírásra. 5

6 110/2012.(V.17.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a december 28-án a Magyar Államkincstár által nyilvántartásba vett Dél-balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának május 15. napján a Társulás Tagok Gyűlése által tárgyalt módosítását jóváhagyja. A képviselőtestület - a Társulás jelen határozat meghozataláig hozott döntéseit megerősíti, eddigi működésével egyetért; - a december 21. napi tisztségviselő választásokkal, a megválasztott személyekkel egyetért; - a társulási megállapodásban foglalt célok megvalósítását változatlanul támogatja, december 21. napján tagként való belépését ezennel megerősíti; - a Társulás képviseletében a jelen határozat meghozataláig tett nyilatkozatokat érvényesnek ismeri el; - a Társulás május 15. napi ülésén megválasztott új FB tag választásával egyetért, - a Társulásban továbbra is tag kíván lenni; - a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú projektben továbbra is részt kíván venni; - felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Határidő: május / Az önkormányzat vagyonbiztosítása Előadó: Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető Holovits Huba polgármester: Nyolc biztosítótól kértek ajánlatot, melyre húsz ajánlat érkezett. Június 1-jével lejár az önkormányzat vagyonbiztosítása, ezt felmondták, így lehetőség van új szerződés kötésére, melyet egy évre javasolnak. Összefoglaló táblázat áll rendelkezésre, mely tartalmazza a plusz szolgáltatásokat, kiemelten kezelve a rendezvények során és a közigazgatási keretek között okozott kárért a felelősségbiztosítást. Veres Zsolt PGB elnök: A CIG Pannonia és az AEGON Biztosító közül az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő AEGON biztosítót javasolja a bizottság. Holovits Huba polgármester: Szempont volt, hogy kiterjedt irodahálózattal rendelkezik, mert fontos az elérhetőség. Az említett biztosítótól két ajánlat érkezett. A BAG Kaposvár alkusz ajánlata alapján javasolja a szerződéskötést, melynek balatonföldvári vonatkozása is van. Javasolja elfogadni az AEGON Biztosító Ft összegű ajánlatát. 6

7 111/2012.(V.17.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az önkormányzat vagyonbiztosítására az AEGON Biztosító Ft / év összegű ajánlatát fogadja el. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a BAG Kaposvár céggel való szerződéskötésre a polgármester felhatalmazását. 112/2012.(V.17.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat vagyonbiztosítására vonatkozó szerződést, az AEGON Biztosító Ft / év összegű ajánlata vonatkozásában a BAG Kaposvár biztosítási alkusszal megkösse. 7./ Széchenyi emlékszobor környezetrendezésre benyújtott árajánlatok bírálata Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: A szobor újjáépítése jól halad. Fel van állítva a kijelölt helyén. Rendezendő a környezet is, erre érkeztek be az árajánlatok. Az önkormányzat által nyitott számlán megközelítőleg 500 ezer forint áll rendelkezésre. Veres Zsolt PGB elnök: Négy érvényes ajánlat érkezett. A bizottság első helyen a Térkő és Kert balatonföldvári székhelyű kft Ft összegű ajánlatát javasolja elfogadni. Második helyen pedig a siófoki Fecske Kft Ft összegű ajánlatát. Bár az utóbbi 54 ezer forinttal kevesebb, de a különbség nem olyan mértékű, hogy az önkormányzat ne a balatonföldvári székhelyűt részesítse előnyben. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a Térkő és Kert Kft ajánlatának elfogadását, és a cég megbízását a kivitelezéssel. 7

8 113/2012.(V.17.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselő-testülete a Széchenyi emlékszobor környezetrendezésének kivitelezésére a Térkő és Kert Kft. Balatonföldvár Hegyalja u.13. szám, Ft összegű ajánlatát fogadja el. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a rendelkezésre álló összegen felül Ft biztosítását a költségvetés terhére. 114/2012.(V.17.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselő-testülete a Széchenyi emlékszobor környezetrendezésére a támogatói számlára érkezett és a bekerülési költség összege közötti különbséget Ft összegben a költségvetés terhére biztosítja. 8./ Fizető parkoló kialakítása és üzemeltetése Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: Azért merült fel az előző ülésen a kikötő környezetében a parkolás fizetőssé tétele, hogy a zsúfoltságot és a kaotikus állapotokat a testület megváltoztassa. Kidolgozták a megoldási javaslatokat. Az üzemeltetést bérbe nem lehet adni. 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő cég létrehozása az egyik alternatíva. A másik az önkormányzati alkalmazottakkal élő munkaerővel, vagy parkoló automaták telepítésével való megoldás. Az automaták esetében jelentősek a költségek, költséges a fenntartás is. Élő munkaerővel 3 millió forint nyereség lehetne, de ilyen apparátus nem áll rendelkezésre, és nem is hozható létre, mert nagyon bonyolult a működtetése. A PGB ülésén az volt a javaslat, hogy egyelőre vegyük le a napirendről. A kaotikus forgalmi állapotokat ez nem oldja meg. A városüzemeltetés és a rendőrség bevonásával, a Somogyi Béla és a Rákóczi utcák északi oldalán megállni tilos táblák kerülnének elhelyezésre. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Kéri a képviselőket, hogy a Bajcsy és a Vak Bottyán utca sarkán a fenyves alatti területnél tábla lenne, mely jelezné, hogy ott nem tilos a parkolás. Szívesen választanák az autósok ezt a területet, nem hivatalos tábla lehetne. 8

9 Holovits Huba polgármester: Ezt az önkormányzat nem teheti. A Bajcsy utcában, tavalyi döntés alapján a beton virágágyásokat eltávolították, a parkolók kiépítésére később kerülhet sor. A sarki ligetes rész zöldterület, hivatalosan ott parkoló nem lehet. Szükségparkolóként igénybe lehet venni, ennek érdekében vágták ki a sövényt és egyes fákat. Keresik a megoldást arra, hogyan lehet felhívni a figyelmet a szükségparkolóként való igénybevételre. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Egyik körjegyzőségi település esetében, közlekedési táblák ügyében járt a bíróságon. Ezért is jelzi, hogy csak a szakhatóságok előzetes eljárása után lehet kihelyezni. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra, hogy a terület a 2012-es nyári szezonban ne váljon fizetőssé. 115/2012.(V.17.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a évi nyári szezonban a Somogyi Béla és a Rákóczi Ferenc utcák kikötő környezetében lévő szakaszán ne legyen díjköteles a parkolás. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra, hogy a szakhatóságok bevonásával, hétfői kezdéssel, kezdődjön meg az előkészítése, hogy az északi oldalon ne lehessen parkolni. 116/2012.(V.17.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Somogyi Béla és a Rákóczi Ferenc utcák kikötő környezetében lévő szakaszán, az északi oldalon, a szakhatóságok bevonásával elkezdődjön a megállni tilos parkolási rend kialakítása. Határidő: május / Park pályázat végleges költségvetése Előadó: Karsai Anikó pénzügyi vezető tanácsos Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: A legkisebb önerő kialakítására törekedtek a végleges költségvetés összeállításánál. Ezt nagyban nehezítette a stabilizeres burkolatról hozott döntés. A határozati javaslat elfogadását kéri. Veres Zsolt PGB elnök: A PGB elfogadásra javasolja. 9

10 Fekete Tamás képviselő: Idézi a javaslat második mondatát, mi szerint a 2013-as költségvetésben biztosítja a testület a nem támogatható költségeket. Mekkora ez az összeg? Eddig is elhangzott, hogy nem ismert a 2013-as költségvetés, erre tervezni bizonytalan. Látja, hogy a százalékos határok a pályázatnak megfelelőek. Kéri rögzíteni, hogy a program megvalósítása során nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a beruházás költségei a keretek között maradjanak. Holovits Huba polgármester: A költségek a 2013-as költségvetésben a kötvénykibocsátásból biztosítottak. Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: Az összeg az utolsó sorban szerepel: Ft. Ebben szerepel például a posta mögötti parkoló is, mely a postával folytatandó tárgyalás függvénye, de csak a pályázat elnyerése után aktuális. Az útburkolás millió forinttal több, ezt vállalni kell a pályázatban. Pirossal jelölte a nem támogatható költségeket. Van közöttük később is megvalósítható. Nem szerepel benne a közvilágítás. Holovits Huba polgármester: A többlet tehát Ft, a nem támogatott feladatokat jelenti, mely csökkenhet a külső partnerek bevonásával, és nem tartalmazza a közvilágítás lecserélését. Karsai Anikó pénzügyi vezető tanácsos: A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges, hogy benne legyen a év. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 117/2012.(V.17.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselő- testülete támogatja a Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása című pályázati kiírás (kódszáma: KEOP-3.1.3/09-11) keretében, BALATONFÖLDVÁR VÁROS TÖRTÉNETI KÖZPONTI PARKJÁNAK ÉS SZIVATTYÚ PARKJÁNAK TELJESKÖRŰ REKONSTRUKCIÓJA címmel pályázat benyújtását. A költségvetés alapján kimutatott nem támogatható költségeket, valamint azon többletköltségeket, melyek a támogatható költségek arányosítását meghaladóan felmerülnek, a tervezett beruházás teljes körű biztosítása érdekében évi költségvetésében biztosítja. Határidő: június

11 10./ Turisztikai pályázat kiállítás tervezésre árajánlatok Előadó: Karsai Anikó pénzügyi vezető tanácsos Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: A kiállítás belső kialakítására kértek árajánlatot, egyelőre csak a tervezésre. A megvalósításra majd a pályázat sikere esetén. A megvalósítás 30 milliós lehet, ez közbeszerzés köteles lesz. Három ajánlat érkezett. A MAHIR ezer forintos ajánlatának elfogadására tett javaslatot Ft a tervek elkészültekor kerül kifizetésre, Ft pedig sikeres pályázat esetén. Veres Zsolt PGB elnök: A PGB a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Fekete Tamás képviselő: Nagy beruházás lesz, szép épület valósul meg. A működtetés során 4-5 fős személyzetnek folyamatosan jelen kell lenni. A fenntarthatóság miatt kérdezi, hogy készült-e megvalósíthatósági tanulmány? Ki döntött a kiállítás tartalmáról? Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: A megvalósíthatósági tanulmány a pályázat része. Magas foglalkoztatást kell vállalni a tanulmány el fog készülni. Módosítani kell a helyi építési szabályzatot. Utána készülhet a terv, és lehet döntést hozni a fenntarthatóságról. Éven át való nyitva tartást kell biztosítani. Törekedtek az energetikai költségek csökkentésére. A részletes kimunkálást két héten belül kezdik meg. A koncepció esetében az volt a törekvés, hogy interaktív kiállítás legyen. Több koncepció fog készülni, látványterveket kértek. Válogatni lehet majd az elemekből és a lehetőségekből. Fekete Tamás képviselő: A koncepciónál úgy látja, hogy már tartalmazza a témákat. Fordítva kellene: először, hogy mit szeretnénk és az megvalósítható-e, és utána a terveztetés. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslat szerint. A képviselőtestület 5 szavazattal, 2 tartózkodás mellett, a következő határozatot hozza: 118/2012.(V.17.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Önkormányzata az előkészítés alatt álló turisztikai pályázathoz kapcsolódó kiállítás tervezésére benyújtott árajánlatokat elfogadja. Az árajánlatok közül az összességében legelőnyösebb, a MAHIR Kiállítás és Rendezvényszervező Kft. által benyújtott, Ft összegű ajánlatot elfogadja, és a szükséges összeget a évi tartalék terhére biztosítja. Határidő: június 10. Holovits Huba polgármester az ülést berekeszti. K.m.f. Holovits Huba polgármester Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző 11

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. október 28. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti-Molnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2011. december 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. október 8. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. október 8. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. október 8. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 13. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2014.(I.10.) Kt. határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2014.(I.10.) Kt. határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. január 10. napján tartott üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Szipli Béla, Vörös László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 15 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. július 26-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Buza Máté Gyanó Józsefné Haszon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának 2008. november 04-i ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2003. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. szeptember 22-én 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József alpolgármester, Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott üléséről Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 13/2011. Határozatok száma: 72-79/2011. Rendeletek száma: - /2011. JEGYZŐKÖNYV 2011. október 12-én megtartott üléséről Tervezett napirendi

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, 2016. február 18-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme.

J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme. J E GY Z İ K Ö NY V Közgyőlésének Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága 2013. január 24-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület 2016. január 28-án tartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: 2016. január 28-án a Kossuth út 86/A.

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 6-án 15,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. február 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos,

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: KOZP/4-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én 17.00 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. számú

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. számú BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. számú JEGYZŐKÖNYVE 2016. január 19-ei nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült a Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben