JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg:"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének október 28. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti-Molnár Sándor HB elnöke, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna, Pappné Molnár Veronika képviselők, Veres Zsolt PGB elnöke, dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző, Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető, Holovits István építési és városfejlesztési osztályvezető, Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető, Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos, Berkesné Hegedűs Márta, Töttösiné Iván Erzsébet intézményvezetők, Jencsky Ernő műszaki vezető, Nagyné Horváth Klára Tourinform iroda vezető, Bóza Attila, Kovács Zoltánné bizottsági tagok. Két fő érdeklődő. Holovits Huba polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: 1.) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele 2.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 3.) Beszámoló az üdülési idény tapasztalatairól 4.) évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 5.) évi közbeszerzési terv módosítása 6.) Helyi adókról szóló rendelet áttekintése 7.) Munka és Tűzvédelmi Társulás megállapodásának módosítása 8.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása 9.) Zrínyi utca forgalmi rendjének megváltoztatása 10.) Ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezése 11.) Kereslet és Kínálat Kft. ingatlan vásárlás iránti kérelme 12.) Kemping utcai ingatlanra vételi ajánlat 13.) Széchenyi szobor áthelyezése 14.) Somogy Megye Sportmúzeumáért Alapítvány alapító okiratának jóváhagyása 15.) A város köz- és magánterületeinek állapotfelmérése 16.) Térzene Fesztivál szervezése 2011-ben 17.) Polgármesteri gépkocsi értékesítése 18.) Polgármesteri mobil telefon használat szabályozása 19.) Óév Búcsúztató Fesztivál szervezése 20.) Településrendezési terv módosítása 21.) Balatoni Hajózási Zrt-vel megállapodás jóváhagyása 22.) Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása

2 1./ Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele Előadó: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Esküokmányok írásban csatolva. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Felolvassa az eskü szövegét. Bóza Attila és Kovács Zoltánné leteszik az esküt, majd aláírják az esküokmányt. Holovits Huba polgármester: Kéri, hogy a képviselőtestület határozattal állapítsa meg az eskü letételét. 197/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete megállapítja, hogy Bóza Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem képviselő tagja, valamint Kovács Zoltánné a Humán Bizottság nem képviselő tagja az évi LXIV. törvényben meghatározott esküt letették. Határidő: Azonnal. 2./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: Ismerteti a két ülés közötti fontosabb eseményeket. Kéri a tájékoztató elfogadását. A képviselőtestület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 3./ Beszámoló az üdülési idény tapasztalatairól Előadó: Berkesné Hegedűs Márta közösségi ház igazgató Nagyné Horváth Klára Tourinform iroda vezető Jencsky Ernő műszaki vezető Berkesné Hegedűs Márta közösségi ház igazgató: Írásos előterjesztését nem kívánja kiegészíteni, kérdés esetén szívesen válaszol. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 2

3 198/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár üdülési idény tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: november 15. Nagyné Horváth Klára Tourinform iroda vezető: Az október 26-án tartott egyesületi megbeszélés megerősítette annak szükségességét, hogy a képviselőtestület minél előbb döntsön a jövő évi rendezvényekről. Füsti-Molnár Sándor HB elnök: A nyár tapasztalatai alapján kéri, hogy az üdülőtulajdonosok kapjanak szórólapot a rendezvényekről. Jelezték ennek hiányát. Holovits Huba polgármester: Valóban bővíteni kell a kommunikációs csatornákat. Nagyné Horváth Klára Tourinform iroda vezető: Nagyon sok szórólap van. A közgyűlésre szóló meghívóval együtt megkapták a teljes programot. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 199/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület üdülési idény tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: november 15. Jencsky Ernő műszaki vezető: A bizottsági ülésen elhangzottak alapján kiemeli, hogy a dolgozók nem csak a feltüntetett feladatot látják el, hanem minden más feladatot is végeznek. Kevesebb árvácska kiültetésére kerül sor, helyette tulipánhagymákat ültetnek, melynek költségét dr. Szakács László alpolgármester gyűjtötte össze a vállalkozóktól. A Virágos Magyarországért versenyen Balatonföldvár Arany Rózsa Díjat kapott, mely a második legnagyobb szakmai elismerés. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 3

4 200/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Gazdasági- Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet üdülési idény tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: november 15. Veres Zsolt a PGB elnöke: A bizottság a beszámolókat szintén elfogadta 4./ évi költségvetésről szóló rendelet módosítása Előadó: Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: A határidő betartása érdekében a kerékpárút pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez a gördülő tervezésben szerepeltetni kell a beruházást. 280 millióval emelkedik a bevételi oldal és 350 millióval a kiadási oldal. Veres Zsolt PGB elnöke: A bizottság a módosítás elfogadását javasolja. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet jóváhagyását. Balatonföldvár Város Képviselőtestülete 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül, megalkotja Balatonföldvár Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2010.(III.9.), 8/2010.(IV.19.) és 13/2010.(VI.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2010.(X.29.) önkormányzati rendeletet. A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva. 5./ évi közbeszerzési terv módosítása Előadó: Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: A közbeszerzési tervet a kerékpárút pályázat tekintetében kell módosítani, változik az eljárás megkezdésének dátuma. E mellett projekt szintű közbeszerzési terv is szükséges. Veres Zsolt PGB elnök: A bizottság a módosítás jóváhagyását javasolja. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a közbeszerzési terv módosítását, és a projekt szintű közbeszerzési terv jóváhagyását. 4

5 201/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az önkormányzat évi közbeszerzési tervének II. számú módosítását jóváhagyja. Határidő: október /2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a DDOP-2.1.1/D azonosítószámú, a Balatoni bringakörút balatonföldvári szakaszának kiépítése című projekthez kapcsolódó projekt szintű közbeszerzési tervet jóváhagyja. Határidő: október / Helyi adókról szóló rendelet áttekintése Előadó: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: A helyi adók ügye közérdeklődésre számot tartó téma. Jelenleg egy részterülettel foglalkozott, a Kőröshegyi út rét felőli oldalát érintően a telekadóval. Aránytalanság van a telekadónál, és az sem arányos, hogy aki megosztatta a telkét, az adózik, aki nem osztatta meg, az nem adózik. Át kell tekinteni a Rét utca folytatásával kapcsolatos terveket is. Előterjesztését figyelemfelhívásnak szánta, novemberben várhatóan tárgyalni fogja a testület az adók kérdését. Holovits Huba polgármester: Szükség lesz a tárgyalásra, hiszen készül a jövő évi koncepció. Veres Zsolt PGB elnöke: A bizottság továbbtárgyalásra javasolja. Holovits Huba polgármester: Az előterjesztést továbbtárgyalásra javasolja. 203/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a helyi adókról szóló előterjesztést továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. Határidő: november 25. 5

6 7./ Munka- és Tűzvédelmi Társulás megállapodásának módosítása Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: A munkavédelem speciális szakértelmet igényel, ezért a megyei önkormányzat keretében működő társulás tagjaként látja el a feladatot a város. A társulás jövő évtől nem alkalmazott útján végzi a feladatot, hanem vállalkozással kötnek szerződést. Ismerteti a javasolt intézményi kört és a várható díj mértékét. Amennyiben a társulás elfogadja, a közösségi ház és a GAMESZ nagytelephelyként fog szerepelni. Füsti Molnár Sándor HB elnök: Ki lesz a kapcsolattartó? Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: Erre külön nem tértek ki, ahogy eddig is, Holovits István Évf. osztályvezető a kapcsolattartó. Veres Zsolt PGB elnök: A bizottság elfogadásra javasolja. Holovits Huba polgármester: Az írásos határozati javaslat szerint felteszi szavazásra a megállapodás jóváhagyását. 204/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Somogy Megyei Önkormányzatok Munka- és Tűzvédelmi Társulása évtől hatályba lépő megállapodását, legfeljebb az infláció mértékével emelkedő díjjal, Balatonföldvár Város Polgármesteri Hivatala, mint székhely, a Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a GAMESZ, mint nagytelephelyek, továbbá a régi temető és ravatalozója, az új temető és ravatalozója, a családsegítő iroda, a sporttelep, a vízi sporttelep, az orvosi rendelő, a szabadtéri színpad, a nyilvános wc, a Keleti strand és a Nyugati strand, mint kistelephelyek megjelölésével előzetesen jóváhagyja. 8./ Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása Előadó: Holovits István Évf. osztályvezető Holovits István Évf. osztályvezető: Annyi kiegészítést tesz, hogy Balatonföldváron 2100 lakó- és üdülőegység van, egységenként 1,2 kéménnyel lehet számolni. Az éves tisztítási díj ennek megfelelően 7,7 millió forint körül alakul, így nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. 6

7 Veres Zsolt PGB elnök: A bizottság a pályázatok bontása időpontjaként november 9-ét javasolja meghatározni. Holovits Huba polgármester: Az írásbeli határozati javaslat szerint felteszi szavazásra a javaslatot, megjelölve, hogy a pályázatok bontására november 9-én 10 órakor kerüljön sor. 205/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az évi XLII. törvény és a 27/1996. (X.30.) BM rendelet szerinti kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére. A szerződés időtartama: január december 31. közötti időszak. Az ajánlatokat a cég bemutatásával, a jogosultság igazolásával és a szolgáltatásra vonatkozó részletes leírással, valamint a tételes díjakkal november 8-ig beérkezőleg, zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani. A borítékon kívül KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS BALATONFÖLDVÁR feliratot kell elhelyezni. A pályázatok nyilvános felbontásának időpontja: november óra. Határidő: október / Zrínyi utca forgalmi rendjének megváltoztatása Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: A Zrínyi utcában régóta forgalomtechnikai probléma nehezíti a közlekedést. A korábbi testület várakozási tilalmat rendelt el. Másfél év tapasztalatai alapján új javaslatot tesz a forgalmi rendre. A Zrínyi utcában, a Deák Ferenc utca és a Csokonai utca közötti szakaszon, észak-dél irányban, egyirányú forgalmi rend bevezetése indokolt méteres szakaszt érint a változás, a környező utcák forgalmi rendje nem változna. Hét közlekedési tábla elhelyezése szükséges, ennek költsége 140 ezer forint. Jencsky Ernő műszaki vezető: Kéri a képviselőtestület támogatását arra az esetre, amikor télen a fordalommal szemben kell a hóekének dolgoznia. Holovits Huba polgármester: Ezt már a bizottsági ülésen felvállalták. Veres Zsolt PGB elnök: A bizottság támogatja a javasolt forgalmi rendet. Holovits Huba polgármester: Az előterjesztés szerint felteszi szavazásra a forgalmi rend megváltoztatását a költségvetési forrás biztosításával. 7

8 206/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete, november 15. napjától, a Zrínyi Miklós utcában, a Deák Ferenc és Csokonai utca közötti szakaszon, észak-déli irányban, egyirányú forgalmi rendelt vezet be. A forgalmi rend megváltoztatásához szükséges közlekedési jelzőtáblák elhelyezésének költségét Ft összegben biztosítja. Határidő: november / Ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezése Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Három ingatlant érint a kezdeményezés. Az 1103 hrsz-ú ingatlan az M7 autópálya nyomvonala volt. Ez az ügy folyamatban van, az autópálya elkészültével ismét kezdeményezni kell, és meg kell jelölni az önkormányzati hasznosítás módját. A második esetben szintén meg kell jelölni az önkormányzati feladatot, és konkrét pályázatot kell benyújtani. A Berzsenyi utcában lévő elhanyagolt ingatlan esetében meg lehetne kezdeni a karbantartást, és ennek költségét vagy ráterhelni az ingatlanra, vagy a feltételek teljesülése esetén elbirtoklás is szóba jöhet. A javaslat szerint a polgármester kapna felhatalmazást az intézkedések megtételére. Holovits Huba polgármester: A város ingatlanállományát igyekszik a képviselőtestület feltölteni az elhanyagolt, államilag nem hasznosított ingatlanok hasznosítása révén. Az autópálya nyomvonalával érintett ingatlan esetében az eljárást fel kell gyorsítani. A két villa esetében komoly projektre van szükség. Meg kell nézni, hogy melyik vehető jobban igénybe önkormányzati feladat ellátására. A következő ülésig megvizsgálják a csigalépcső és a Balatonnal határos, jelenleg lezárt terület önkormányzati tulajdonba vagy használatba vételének lehetőségét is. Veres Zsolt PGB elnök: A bizottság egyetért a céllal, a javaslat elfogadását támogatja. Holovits Huba polgármester: A határozati javaslatot felteszi szavazásra. 207/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a közigazgatási területen lévő egyes ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéhez szükséges eljárások kezdeményezésével, és az ehhez szükséges helyi közszolgáltatási feladatkörök kidolgozásával megbízza a polgármestert. Határidő: november 15. 8

9 11./ Kereslet és Kínálat Kft. ingatlan vásárlás iránti kérelme Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: A Keringő ingatlancsoport bérlője kezdeményezte a terület megvásárlását. A bizottság úgy foglalt állást, hogy célszerűtlen az értékesítés. Ma helyszíni szemlére került sor. Holovits Huba polgármester: A képviselőtestület megtekintette a helyszínt. Az a javaslat alakult ki, hogy nem kívánja értékesíteni a területet, bérleti hasznosítást ajánl fel arra az időtartamra, amíg az üzletre vonatkozó bérleti jogviszony fennáll. A területen lévő két platánfát nem károsíthatják. A javaslatot felteszi szavazásra. 208/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Kereslet és Kínálat Kft. ingatlanvásárlás iránti kérelmét nem támogatja. A 397/11 hrsz-ú 168 m 2 alapterületű ingatlan vonatkozásában bérleti jogviszony létesítését ajánlja fel, azzal, hogy a területen lévő két platán a bérlettel összefüggésben nem károsodhat. 12./ Kemping utcai ingatlanra vételi ajánlat Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Az 1585 hrsz-ú ingatlanra a rendezési terv parkolót tartalmaz. ½-d részére árverés van kiírva, melyen célszerű lenne részt venni. Holovits Huba polgármester: Hasznos lenne a nyugati városrészben önkormányzati tulajdonú ingatlan birtoklása. Kérdés, hogy meddig menjen el a licit során. Fekete Tamás képviselő: Szóba került, hogy a terület átminősítése miatt kártérítési igény merülhet fel. Addig az összegig javasolja elmenni, amennyi az esetleges kártérítési összeg lenne. Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Ez az összeg nem ismert. A kikiáltási ár 2,5-szeresét kellene figyelembe venni. Holovits Huba polgármester: A 4,5 milliós összeget sokallja. Az ingatlanértékesítésből 3 millió forint folyt be, ehhez mérten 2,5 millió forintot javasol. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Ez azt jelenti, hogy amennyiben nem lesz más ajánlattevő, akkor 1,4 millió, ha lesz, akkor eddig lehet elmenni? 9

10 Holovits Huba polgármester: Igen. Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: A licitnél 288 ezer forint bánatpénzt kell letenni. Az induló ár 50 %-ig lemehet, ez az 1,4 millió forint. Veres Zsolt PGB elnök: Stratégiailag fontos területről van szó, melyért a 2,5 millió forintot elfogadhatónak tartja. Holovits Huba polgármester: Ennél nagyobb összeget nem javasol, ha nem sikerül, akkor a testület áll a következmények elé. Az írásos határozati javaslat szerint felteszi szavazásra, azzal, hogy licit esetén a polgármester 2,5 millió forintig kap felhatalmazást. 209/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a végrehajtási eljárásban árverésre meghirdetett balatonföldvári 1585 hrsz. alatt felvett ingatlan ½-d részének megvásárlására Ft összegben vételi ajánlatot tesz. Felhatalmazza a polgármestert, hogy licit esetén legfeljebb Ft-ig emelje az ajánlati összeget. Határidő: november / Széchenyi szobor áthelyezése Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: A szobor a Motel utca és a Széchenyi utca sarkán nem önkormányzati tulajdonú területen áll. A tulajdonos kérte az áthelyezését. A testület helyszíni szemlét tartott. Holovits Huba polgármester: A szobrot át kell helyezni, vannak elképzelések a helyszínt illetően, de konkrét javaslat még nincs. Veres Zsolt PGB elnök: A bizottság a helyszíni szemle szükségességét állapította meg. A helyszínről további tárgyalás szükséges. Holovits Huba polgármester: Ismerteti az írásos határozati javaslatot, és felteszi szavazásra a támogatását. 10

11 210/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Széchenyi szobor önkormányzati tulajdonú területre történő áthelyezéséről április 30. napjáig gondoskodik. 14./ Somogy Megye Sportmúzeumáért Alapítvány alapító okiratának jóváhagyása Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Balatonföldvár alapítója volt az alapítványnak. A kuratóriumi tagok egy része lemondott, az alapítvány közhasznúvá vált. Elkészült az egységes szerkezetű alapító okirat, a jóváhagyásának nincs anyagi vonzata. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra az alapító okirat jóváhagyását. 211/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Somogy Megye Sportmúzeumáért Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 15./ A város köz- és magánterületeinek állapotfelmérése Előadó: Fekete Tamás képviselő Fekete Tamás képviselő: A település elhanyagolt állapotot mutat, ezt nem engedheti meg magának egy turisztikában érintett város. Kéri elfogadni a határozati javaslatot, melyet ismertet. Holovits Huba polgármester: A problémás területek állapotfelméréséről lenne szó. Veres Zsolt PGB elnök: Valóban sürgős a feladat, de tartható-e a november 15-i határidő? Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: A felmérés kezdődne ekkor, és folytatódna tovább. Fekete Tamás képviselő: Szisztematikusan kéri elvégezni a felmérést, úgy, hogy tavaszra, nyárra a rendezést is el lehessen végezni. 11

12 Holovits Huba polgármester: November eleji kezdéssel hosszabb határidőt kellene megjelölni. A gócpontokat rövid idő alatt fel lehetne sorolni, ennél alaposabb felmérés kell. Az üdülési idényre legyenek felkészítve a területek, ehhez februárig szükséges a felmérés elvégzése. A kapcsolatfelvétel legyen folyamatos. Fekete Tamás képviselő: Kéri, hogy a felmérés aktuális állásáról a testület folyamatosan kapjon tájékoztatást. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: közötti problémás terület lehet, elektronikusan javasolja az anyag továbbítását. Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Egy közterület felügyelő és két településőr tudja végezni. Kéri a képviselők aktív közreműködését, jelzését az általuk ismert területekről. Elbirtoklás is felmerül, egy hosszabb folyamat indul el. Füsti-Molnár Sándor HB elnök: Felhívja a figyelmet a településőrökkel kapcsolatban megjelent közleményre. Holovits Huba polgármester: Az alkalmazottak mindig a jogszabályoknak megfelelően kell, hogy eljárjanak. Ismerteti a határozati javaslatot, azzal, hogy a problémás területek felmérésére kerüljön sor november 2 február 28. között a képviselőtestület folyamatos tájékoztatása mellett. 212/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy november február 28. között végezze el a település rendezetlen köz- és magánterületeinek állapotfelmérését, és készítsen jelentést a következő tartalommal: a problémás terület pontos címe, a tulajdonosok neve, a probléma részletes leírása és az azokról készült fényképek sorszámuk feltüntetésével. A felmérés állásáról a képviselőtestületet folyamatosan tájékoztatni kell. Felelős: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Határidő: november / Térzene Fesztivál szervezése 2011-ben Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: A Zenebarátok köre levelében öt kérdésben kéri a képviselőtestület nyilatkozatát: lesz-e 2011-ben térzene fesztivál; az egyesület szervezi-e; hogyan jut el a finanszírozás az egyesülethez; megfelelő-e az időpont; hogyan alakul a főszervező díjazása? A bizottság ülésén az az álláspont alakult ki, hogy összetett problémáról van szó, melyet körbe kell járni. Nem az a kérdés, hogy legyen-e fesztivál, vagy, hogy ki szervezze, hanem a 3,5 milliós közpénzből biztosított költség okoz gondot. Nem lehet előzetesen nyilatkozni, mert nem ismert a költségvetés. Szeretnék, hogy legyen fesztivál, 12

13 szeretnék, hogy azok a szakemberek bonyolítsák, akik eddig. Kitörési lehetőség jelent a finanszírozásba külső tőke, vállalkozói tőke bevonása a 100 %-ban önkormányzati finanszírozás helyett. Fekete Tamás képviselő: Javasolja, hogy a képviselőtestület hivatalos levélben kérje fel az egyesületet részletes program és költségvetés benyújtására december elejéig. Holovits Huba polgármester: A bizottság ülésén azonos volt az állásfoglalás. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: A bizottság ülésén jelen volt Kapus János. Elmondta, hogy időhiányban szenved, már most el kell küldenie a felkéréseket. Az idei adatokból kellene kiindulni. Szponzorok bevonásával egyetért, oly módon, hogy biztosítani kellene a finanszírozást, és támogatás esetén csökkenne az önkormányzati rész. Fekete Tamás képviselő: Egy segélykoncert kapcsán beszélt Kapus Jánossal, ő is elfogadta ezeket az érveket. Előzetes megállapodások megkötésére is van lehetőség. Veres Zsolt PGB elnök: A részletes program és költségvetés benyújtásának határideje ne december eleje, hanem a testületi ülés időpontja, november 25-e legyen. Holovits Huba polgármester: A felkérést elküldi, a régi program adja a tervezet vázát. Felteszi szavazásra, hogy a képviselőtestület levélben kéri részletes programterv és költségbecslés benyújtását november 25-ig. 213/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete felkéri a Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesületet, hogy november 25. napjáig nyújtsa be a évi Térzene Fesztivál részletes program- és költségtervezetét. 17./ Polgármesteri gépkocsi értékesítése Előadó: Holovits Huba polgármester Előterjesztés szóban. Holovits Huba polgármester: A választási kampányban jelezték, hogy polgármesteri gépkocsi biztosítására nem tart igényt. Ennek megfelelően javasolja az Opel Astra értékesítését, melynek vételi árát ezer forintban jelölték meg. A bizottság ülésén arra volt javaslat, hogy magánúton történő értékesítéssel próbálják meg feljebb vinni az árat 1,2 millió forint plusz áfa összegre. A javaslatot felteszi szavazásra. 13

14 214/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a tulajdonában lévő polgármesteri Opel Astra gépkocsit értékesíti, a vételárat Ft + áfa összegben határozza meg. 18./ Polgármesteri mobil telefon használat szabályozása Előadó: Holovits Huba polgármester Előterjesztés szóban. Holovits Huba polgármester: Bejelenti, hogy takarékossági okokból a polgármester nem tart igényt önkormányzati tulajdonú készülékre és előfizetésre. A telefonálást költségtérítése terhére oldja meg. Felteszi szavazásra a kezdeményezés elfogadását. 215/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete elfogadja, hogy a polgármester nem vesz igénybe önkormányzati tulajdonú mobiltelefont. Határidő: november / Óév Búcsúztató Fesztivál szervezése Előadó: Veres Zsolt PGB elnök Veres Zsolt PGB elnök: Úgy látja, hogy érdemes lenne megszervezni a fesztivált a helyi és a kistérségi lakosság igényére, továbbá az idegenforgalom fellendítése érdekében. Céljuk, hogy hagyományt teremtve megnöveljék a szilveszterhez kapcsolódó tartózkodási időt, együttműködve a város szervezeteivel. Külső cég bevonását is elképzelhetőnek tartják. Holovits Huba polgármester: November 19-ig készüljön el a program komplett terve, felteszi szavazásra az előterjesztés támogatását. 14

15 216/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete támogatja Óév Búcsúztató Fesztivál megszervezését. A szükséges intézkedések megtételével, a részletes programterv november 19. napjáig történő kidolgozásával megbízza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot. Felelős: Veres Zsolt PGB elnök Határidő: november / Településrendezési terv módosítása Előadó: Holovits István Évf. osztályvezető Holovits István Évf. osztályvezető: Április 22-én módosította a testület a településrendezési koncepciót. A rendezési terv módosítását ismertette az állami főépítésszel, megtörtént az egy hónapra való közszemlére tétel. Észrevétel nem érkezett. Az 5. számú módosítás elfogadását most, a 6. számú módosításét a későbbiekben javasolja. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a településszerkezeti terv elfogadását, majd a rendezési terv 5. számú módosítását. 217/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a 165/2008.(VIII.4.) és 179/2008.(IX.11.) Kt. határozattal módosított, 105/2005.(VI.23.) Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti terv Tsz-Tf tervlapjának az 5. számú módosítás MŰÉP törzsszámú tervlapoknak megfelelő módosítását jóváhagyja. Balatonföldvár Város Képviselőtestülete 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül, megalkotja Balatonföldvár város helyi építési szabályzatáról szóló 15/2008.(VIII.8.), 17/2008.(IX.15.) és 13/2009.(IX.30.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006.(VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2010.(X.29.) önkormányzati rendeletet. A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra, hogy a rendezési terv 6. számú módosítása egy későbbi időpontban kerüljön jóváhagyásra. 15

16 218/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete támogatja, hogy a településrendezési terv 6. számú módosításának elfogadására későbbi időpontban kerüljön sor. 21./ Balatoni Hajózási Zrt-vel megállapodás jóváhagyása Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: Az idegenforgalmi adó beszedésére vonatkozó megállapodások jóváhagyását javasolja. Az adó a bérlők hajóhely bérleti díjába van beépítve. 219/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Balatoni Hajózási Zrt-vel az idegenforgalmi adó beszedése, valamint a vitorláskikötő és a kikötőt szolgáló területek infrastruktúrájának kialakítása és fenntartása tárgyában kötendő megállapodásokat jóváhagyja. 22./ Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása Előadó: Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: A törvény módosulása miatt többször kell módosítani a szabályzatot. A tanácsadó céggel együttműködve egy rugalmasabb szabályzatot készítettek, mely utalásokat tartalmaz. A fontosabb döntéseket a képviselőtestület, a jogi felelősséget a jegyző hatáskörébe utalja. A szabályzat a novemberi ülésig még tanulmányozható, vagy most elfogadható. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a szabályzat elfogadását, egyidejűleg a korábbi szabályzat hatályát veszti. 16

17 220/2010.(X.28.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete Balatonföldvár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatát elfogadja, ezzel egy időben a 65/2010.(IV.22.) Kt. határozattal jóváhagyott közbeszerzési szabályzat hatályát veszti. Holovits Huba polgármester az ülést berekeszti, a képviselőtestület zárt ülésen folytatja munkáját. K.m.f. Holovits Huba polgármester Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző 17

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2014.(I.10.) Kt. határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2014.(I.10.) Kt. határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. január 10. napján tartott üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 13. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2011. december 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. október 8. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. október 8. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. október 8. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna VFB elnök: Kéri, hogy a személyét érintő ügy nyilvános ülésen kerüljön tárgyalásra.

JEGYZŐKÖNYV. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna VFB elnök: Kéri, hogy a személyét érintő ügy nyilvános ülésen kerüljön tárgyalásra. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. február 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Finanszírozási megállapodás megkötése a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Finanszírozási megállapodás megkötése a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. szeptember 3. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17-i nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld Község Faluház hivatali helyisége,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Szipli Béla, Vörös László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dolgos János polgármester, Kárpáti József, Kovács Zsolt, Kurdiné

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. december 18-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. októberi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. októberi ülésére S I Ó F O K V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E É S J E G Y Z Ő J E 8600 Siófok, Fő tér 1. Tel.:84/504-100 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. októberi ülésére Tárgy: Törvényességi felhívás

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 5. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 15. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-141/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-101/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én tartott nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal POLGÁRMESTERI HIVATAL nem ellentétes POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Dr. Tárnoki Richárd jegyző Szám:.../2005. Előkészítő: Lipták János

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 18. napján 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 18.-án a magyarsarlósi Polgármesteri Hivatal épületében megtartott 17. 30 órakor kezdődő képviselő-testület nyilvános ülésén. Jelen vannak: Dukai Zoltán polgármester

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből 715/2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 446-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalkszentmárton Jókai utca 2. szám

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv Mátraverebély Község Önkormányzata ének 2014. augusztus 7-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 07-én megtartott üléséről.

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 7601-9/2008. JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 9/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 21-én tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Napirend:

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről 1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. december 19-ei nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 15/2013. számú Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés időpontja: 2013. június 12. Hozott határozatok

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. szeptember 27-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. szeptember 27-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. szeptember 27-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 153/2012. (IX.27.) tól 155/2012.(IX.27.) ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-18/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 19-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 19-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 19-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-15/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 27-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 27-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-175/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 5 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben