JEGYZŐKÖNYV. 1./ Finanszírozási megállapodás megkötése a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. 1./ Finanszírozási megállapodás megkötése a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének szeptember 3. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila, Fehér László, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna, Kapus János képviselők, dr. Kelemen Zoltán PB elnök, Koseluk Mátyás HB elnök, dr. Szakács László VFB elnök, dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, Belovics Emilné, Holovits István, Mikóné Fejes Ibolya osztályvezetők, Ernyes Ervin munkaszervezet vezető. Bezeréti Katalin polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 10 tagjából 10 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: 1.) Finanszírozási megállapodás megkötése a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulással a TÁMOP jelű pályázat lebonyolítására 2.) Bankszámlavezetésre vonatkozó közbeszerzési pályázatok elbírálása 3.) Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása elnevezésű pályázat benyújtása 4.) TDM pályázat tartalmának megtárgyalása 5.) Többcélú kistérségi társulás megállapodásának módosítása 6.) Támogatás ügyek 1./ Finanszírozási megállapodás megkötése a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulással a TÁMOP jelű pályázat lebonyolítására Előadó: Ernyes Ervin munkaszervezet vezető Előterjesztés írásban csatolva. Bezeréti Katalin polgármester: Balatonföldvár pályázott és vállalta az előfinanszírozást, a pályázat egyébként nulla önrészes. Az intézmények fenntartója a kistérség lett, az előfinanszírozást továbbra is Balatonföldvár vállalja, erre jön létre a finanszírozási megállapodás. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: A társulás már jóváhagyta. Bezeréti Katalin polgármester: Felteszi szavazásra a megállapodás jóváhagyását. Jelzi, hogy az aláíró a társulás részéről Antal János alelnök lesz. A képviselőtestület egyhangú szavazással ( 10 igen ) a következő határozatot hozza: 150/2009.(IX.3.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az önkormányzat és a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás között kötendő, a TÁMOP / azonosító számú, Tökéletesülni és tökéletesíteni elnevezésű pályázat előfinanszírozására vonatkozó megállapodást jóváhagyja. Felelős: Bezeréti Katalin polgármester Határidő: szeptember 20.

2 2./ Bankszámlavezetésre vonatkozó közbeszerzési pályázatok elbírálása Előadó: Ernyes Ervin munkaszervezet vezető Előterjesztés írásban csatolva. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: Tényleges verseny alakult ki, négy ponton dőlt el a három bank között. A CIB Bank lett a második, a Volksbank pedig az első. Az ügyvédi iroda táblázatba foglalta az eredményt. Szerződéskötésre november 1-től kerülhet sor. A 150 milliós keret egy évre adható. Erre nem is lesz szüksége a városnak, nem meríti ki. Várható, hogy mérsékelni fogják a keretet. A költségvetés várható főösszege 500 millió forint, mindegyik bank sokallotta a 150 milliós keretet. A Volksbanknál ötezer forint a számlavezetés alszámlánkénti díja, ez magasabb, viszont a forint betétre a BUBOR felett 500 bázispontot határoztak meg. A folyószámla hitel kamata náluk a legkedvezőbb. A közbeszerzési eljárás alapján kötelező a szerződéskötés. Bóza Attila képviselő: Miért nem tett ajánlatot az OTP? Bezeréti Katalin polgármester: El sem vitte a csomagot. Bóza Attila képviselő: Mi lesz egy év múlva, ha a Volksbank is azt mondja, hogy 60 milliót ad? Elhangzott a májusi ülésen, hogy itt nincs probléma, de mégis van. Bezeréti Katalin polgármester: Nem erről volt szó. Arról volt szó, hogy éves szinten általában nincs szükség rá, de a felfutás időszakában, általában tavasszal igen. Bóza Attila képviselő: Azt vitatja, hogy mi lesz egy év múlva. Most is meghaladjuk a 60 millió forintot. Most jönnek az adók, de jön a tavasz és a nyár. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: Egyik bank sem tudná tartani a 150 milliót ilyen költségvetés mellett. A kistérséghez kerülő feladatok miatt is így alakul a költségvetés. Bóza Attila képviselő: Hány térségi önkormányzat van a Volksbanknál? Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: Egyik sem. Bóza Attila képviselő: Mi ennek a költsége? Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: 500 ezer forint plusz a megjelentetés. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: Durván egymillió forintba került. Meg kell nézni, mennyit takarítunk meg az új bankkal egy év alatt, a megtakarítás nagyobb lesz december 31. után nem tudjuk mi lesz, addig azonban tudjuk, hogy rendelkezésre áll. Bóza Attila képviselő: Minden bank megadta. Bezeréti Katalin polgármester: Az OTP el sem vitte, nem érdekli az önkormányzatok finanszírozása. A térség ennek a pályázatnak az eredményét várta, kezdeményezés volt a váltásra. Megszűnik annak a költsége is, hogy felvesszük a pénzt, délután pedig visszarakjuk. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: A pályázat megtörtént, felesleges vitatkozni. 2

3 Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: Fél év múlva lehetne mérleget vetni a testület előtt a megtakarításról. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Érti Bóza Attila aggodalmát. Ő sem volt híve a pályáztatásnak, de az OTP kellemetlen helyzetbe hozta az önkormányzatot a hirtelen csökkentéssel, és fiókot sem nyitott a városban. A Volksbank kondíciói pedig valóban nem rosszak. A utáni helyzetet időben tisztázni kell. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Határozatlan időre kötünk szerződést, a következő egymillióért újra válthatunk. Holovits Huba alpolgármester: A kocka el van vetve. Ha felelősséggel gondolunk a utánra, ismerve a város működtetését, szükséges a likviditáshoz ez az összeg. Bezeréti Katalin polgármester: A bírálat megtörtént, kössünk szerződést a Volksbankkal. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: A második helyezettet is ki kell hirdetni, a határozati javaslat szerint javasolja elfogadni. Bezeréti Katalin polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot, és feleszi szavazásra az elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazással ( 10 igen ) a következő határozatot hozza: 151/2009.(IX.3.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Bankszámlavezetés, egyéb banki szolgáltatások, továbbá folyószámlahitel nyújtása Balatonföldvár Város Önkormányzata részére tárgyú, KÉ-14779/2009. azonosító számú, nemzeti értékhatárt elérő értékű egyszerű közbeszerzési eljárást eredményessé minősíti és egyetért azzal, hogy nyertes ajánlatevőként a Magyarországi Volksbank Zrt. (1088. Budapest, Rákóczi út 7.) ajánlattevő, a nyertest követő második legkedvezőbb ajánlattevőként a CIB Bank Zrt. (1027. Budapest, Medve utca 4-14.) kerüljön kihirdetésre. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Volksbank Zrt-vel bankszámlavezetésre vonatkozó szerződés megkötésére. Felelős: Bezeréti Katalin polgármester Határidő: szeptember / Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása elnevezésű pályázat benyújtása Előadó: Ernyes Ervin munkaszervezet vezető Előterjesztés írásban csatolva. Bezeréti Katalin polgármester: Majdnem kész állapotban nem tudtuk beadni a pályázatot. Módosult a kiírás. November 15. a beadási határidő, első körben kellene benyújtani. 3

4 Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: Legfontosabb, hogy a költségvetést milyen szinten terheli. 80 %-os az intenzitás, 300 millió a maximális támogatás, 20 % az önerő, 75 millió forint. 35 % előleget lehet lehívni mérföldkövenként. November 15. és január 15 a benyújtás. Sarkalatos pontja, hogy 6 kereskedelmi szolgáltató, kereskedelmi résztvevő legyen. Kérdés, hogy a városközpontban vagy a résztvevők között. Eddig 10 %-os arány volt kikötve. Négy funkció van, két funkcióhoz kapcsolódóan négy tevékenységet kell megvalósítani. Ismerteti a korábban tervezett fejlesztéseket. Megalapozott költségvetés kell mindegyikre. 6,4 millió forintot már ráfordított az önkormányzat. Az áfa és az áremelkedések miatt a költségvetéseket módosítani kell. Az Akcióterületi Tervet és az IVS-t módosítani kell. Költség-haszon elemzést kell készíteni, konzorciumi megállapodást kell kötni, támogatók bevonása szükséges. Ismerteti a további elvégzendő feladatokat a pályázat benyújtásához. Bezeréti Katalin polgármester: Korábban elkészítettük a pályázatot, hatalmas fejlesztés valósulhatna meg. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: Honnan lesz önrész? Bezeréti Katalin polgármester: Részletekben kell biztosítani. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Eladjuk a részvényünket. Bezeréti Katalin polgármester: Hitelből, eladásból, BHZRT részvény eladásából. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: Ezek hosszadalmasak, közben elindul a pályázat, honnan lesz forrás? Bezeréti Katalin polgármester: Minden bank tudomásul vette a fejlesztési elképzeléseinket. Ez egy nagy léptékű fejlődés lehet, nem kellene elszalasztani. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: Ez a beruházás ingatlanfedezetül nem szolgálhat. Mit ajánlunk fel a folyószámlahitel fedezetéül. Bezeréti Katalin polgármester: Nem kell hozzá fedezet a költségvetésen felül. Dr. Szakács László VFB elnök: Húsz évvel ezelőtt is késő lett volna a fejlesztések megvalósítása. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: Milyen választ adunk a finanszírozásra, erre már most gondolni kell. Fehér László képviselő: Szép és jó a terv, de hiányzik belőle egy nagy durranás. Kérdéses, hogy mi lesz a 150 millióval. Az oktatási pályázat 20 millió, a fűtéspályázat 30 millió, meg kell beszélni, hogy minek van realitása. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: Összemosódnak a dolgok, hiszen a folyószámla hitel, az működési hitel. Rövid időn belül lehetetlenné teszik a felhalmozási célú felhasználását. Hitelfelvételre kell gondolni. A Volksbanknál van keret jellegű felhalmozási hitel lehetőség, volt ilyen tárgyalás korábban. Már idén nem lehetett a hiányt teljes egészében a folyószámla hitel terhére megtervezni. A működéshez a fele is elég lesz. 4

5 Holovits Huba alpolgármester: Amikor vissza kell fizetni a hitelt, akkor van szerepe. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: Koncepció kellene, gazdasági program, komplex fejlesztési program, ennek mentén kell haladni. Önerő kiegészítésre is lehet pályázni %-ra. Két fordulós a pályázat, az eredményt követően három év a megvalósítás. Ingatlanhasznosítási döntések is visszaköszönnek. Vége felé járunk az uniós finanszírozásnak. Bezeréti Katalin polgármester: Van fejlesztési elképzelés, arra kell pályázni, amire ezek közül lehet. A kiírások is meghatározzák az irányt. A felhasználás re tevődik. Bóza Attila képviselő: A vállalkozók lesznek a probléma, az önkormányzat készen állt a benyújtásra. Bezeréti Katalin polgármester: Ez nem szerepel a jelenlegi felhívásban. Egy kapcsolódó kérdésre választ várunk rá. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Az ingatlaneladásból származó bevételt fejlesztésre kellene fordítani, mely 50 millió a mozi esetében, egy része részvényben van. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Szeptember végén tárgyaljuk a költségvetés módosítását, már ott lesznek meglepetések a korábbi döntésekből adódóan. Meg kell ragadni a lehetőséget, és figyelni kell a gördülő tervezésre, és, hogy miből fogjuk visszafizetni a törlesztő részleteket? A 2011-es költségvetést érinti majd. Volt nehéz időszak a nyáron, de megoldottuk. Holovits Huba alpolgármester: Magyarországon a települések háromféle módon használják ki a pályázati lehetőségeket. A legkezdetlegesebb, hogy mindenre lövünk, itt tart Balatonföldvár. A második lépcső, hogy konkrét időszakról beszélünk, 2011-ig ismert az uniós pályázatok ütemezése. Legfejlettebb szint, ami városokra is igaz, hogy a működés egy részét is pályázatból finanszírozzák. Bezeréti Katalin polgármester: A működésben lévő lyukakat betömtük. Most a fejlesztésben csinálunk lyukakat, ez a kedvezőbb. A pályázati rendszer sem megfelelő, ezért sem lehet várni. Túl sok minden jön össze egyszerre. Ha kettőt megnyerünk már jó. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Balatonföldvár azok közé tartozik, aki mindenre lő. Ezzel kapcsolatban megkérdezi, hogy mire pályáztunk eddig olyan sok mindenre? Bezeréti Katalin polgármester: Most van egyszerre több, például a kerékpárút pályázat is. Fehér László képviselő: Ez egy tanulási folyamat, azt kellene megtanulnunk, hogyan tudjuk az önrészt előteremteni. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: Az ingatlaneladásra készült elemzés, de felesleges volt, mert érzelmi alapon dönt mindenki. Bezeréti Katalin polgármester: Akkor lehetett volna eladni, ha stabil lett volna a működés. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: A hasznosításban lehetett volna másképp gondolkodni. Látni kell, hogy az önkormányzat nem tud pályázni. 5

6 Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: Az önkormányzat felkészületlen a pályázatra, remények, ötletek vannak. Az eladást ő is támogatta. Több százmilliós veszteség éri a várost. Valóban tanulási folyamat tart. A jelenlegi helyzetért a testület a felelős. Bezeréti Katalin polgármester: Nem emlékszik, hogy önrész hiányában ne pályázott volna a város. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: Olyan pályázatok voltak, ami mellett elment a város. A lényeg, hogy van testületi döntés az értékesítésről. Ősszel újabb pályázat kellene. 200 millió önrésszel 600 milliót lehetne nyerni. Dr. Szakács László VFB elnök: Mire céloz dr. Kelemen Zoltán? Semmiféle pályázat nem volt. Három éve szemrehányást tett, hogy nem pályázunk semmire, de nem is volt mire pályázni, a pályázatírás sem volt megoldott. Az eladás tekintetében két tábor alakult ki, de e miatt nem hiúsult meg pályázat. A részvényeladás kézenfekvő. Visszautasítja ezeket a vádakat. Babina Éva képviselő: A Juventust is azért adtuk el, hogy fejlesztés legyen, most is azonosak a félelmei, hogy működésbe kerül. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: Jelenleg nullás a működés. Babina Éva képviselő: A mozi eladásból származó pénz hol van? Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: A testület elköltötte fejlesztésre. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Az a döntés született, hogy eladó a Balaton Klub. Miért nem lehet fent folyamatosan az Interneten? Bóza Attila képviselő: Fent lehet, de meg kell pályáztatni, ha jön érdeklődés. Erre van megoldás. Kétsoros hirdetést meg lehet jelentetni, és az Interneten lehet a részletes kiírás ezer forintért lehet hirdetni. Dr. Szakács László VFB elnök: Ki veszi meg a jelenlegi gazdasági helyzetben? Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Döntés van róla. Bezeréti Katalin polgármester: A pályázat készültsége 50 %-os. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: 13 pont van, az 50 %-tól ez nagyon messze van. Holovits Huba alpolgármester: Mennyi a fejlesztési hitel jelenleg? Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: 40 plusz 20 millió forint, a felvételkor volt ennyi. Holovits Huba alpolgármester: Ha minden pályázatra indulni akarunk, akkor 200 millió kell. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: De azt vissza is kell fizetni. Ha egy hasznot nem hozó ingatlant eladunk, ez megoldódik. 6

7 Dr. Szakács László VFB elnök: Ha nem pályázunk, hiteltelenek leszünk. Mindenképpen meg kell csinálni ben is el lehet adni, de nem millióért. Bezeréti Katalin polgármester: 120 millió volt az ajánlat. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: közötti eladó ingatlan van Földváron. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Ez egy nagy vízparti ingatlan, melyből nincs nagy kínálat. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: Rugalmasan kell kezelni az árat, és folyamatba kell tenni. Fehér László képviselő: Attrakció kell, hogy ne menjenek el a vendégek, ebben nincs ilyen. Dr. Szakács László VFB elnök: De van, rendbe lehet tenni a központot, attraktívvá kell tenni. Bezeréti Katalin polgármester: Komplex kertészeti terv van a sétányra. Holovits Huba alpolgármester: A terv mellett fontos a megvalósítás is, utal itt a Széchenyi utcára. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Füred példája többször felmerült. Nálunk 13 polgármester van, Füreden egy kézben van a terület, sikeresebben tud pályázni. Nehezebb a helyzetünk. Fehér László képviselő: Két dologról beszélünk. Honnan vegyük elő pénzt, és mire költsük el? Holovits Huba alpolgármester: Ha elindulunk és biztosítjuk a 75 milliót, akkor el kell dönteni, hogy mindenből egy kicsi valósul meg, vagy minőségi változás lesz? Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: Komplex lehetőséget ad a pályázat, van turisztikai kapcsolódása. A 20 % önerő kedvező. Ott van a 600 milliós közoktatási pályázat is, Földvár ragaszkodott a 300 millióhoz. Bezeréti Katalin polgármester: A közoktatási pályázat tekintetében ő pesszimista. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: 300 millió nyerhető, 20 % az önerő, vétek lenne kihagyni. Most érett össze az eddigi munka. Maximum 30 % önerő van a kiválasztott pályázatoknál. Fehér László képviselő: Ha elkötelezzük magunkat évre, meg kell gondolni, hogy mire fordítjuk. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: Ott van a TDM pályázat is. Fehér László képviselő: Balatonföldvár a területe miatt keretek közé van zárva. Dr. Szakács László VFB elnök: Fürdőhely, melyet fejleszteni kell. Fehér László képviselő: Hol vannak a vállalkozók? 7

8 Dr. Szakács László VFB elnök: Meg kell hívni őket. Holovits Huba alpolgármester: Folyamatosan próbálkozni kell, ők is felismerésre jutnak már, hogy össze kell fogni. Bezeréti Katalin polgármester: A TDM egyesület révén van velük kapcsolat, véleménye szerint ez még nincs így, nincs meg bennük a fogadókészség. Javasolja november 15-ig benyújtani a pályázatot. Meg kell határozni, hogy mi valósuljon meg, és vállaljuk az önrészt valamint a feltételeket. A képviselőtestület egyhangú szavazással ( 10 igen ) a következő határozatot hozza: 152/2009.(IX.3.) Kt. határozat: 1. Balatonföldvár Város Képviselőtestülete határoz a DDOP /A - Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása című pályázat első szakaszban, november 15-i beadási határidőre történő benyújtásáról. 2. A képviselőtestület a pályázat benyújtásához a 20%-os minimális önerő ismeretében az önerő mértékét maximum Ft-ban határozza meg. 4. A képviselőtestület a projekt előkészítéséhez szükséges költségek fedezetét (a projekt elszámolható költségeinek 8%-a mértékében, évi költségvetésének terhére biztosítja. 5. A képviselőtestület a pályázatírásra, költség-haszon elemzés elkészítésére árajánlatot kér. Felelős: Bezeréti Katalin polgármester Határidő: szeptember 24. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: Nincs rá kapacitás és ember, hogy november 15-ig vállalni lehessen. Bezeréti Katalin polgármester: Október 12-től lesz ember. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: Rövid a határidő. A pályázat megírása csak a 14. pont. Az pontban foglaltakat nekünk kell megcsinálni. Egyedül van több feladatra. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: Honnan lesz 75 millió forint? November 15-ig ezt is el kell dönteni. A leírtakhoz hozzáteszi, hogy 375 milliót hatékonyabban is el lehet költeni ennek a pályázatnak a keretében, csiszolni kellene két hónap alatt. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Ernyes Ervin felvetését most nem tudjuk megoldani, erről holnap lehet hármasban tárgyalni. Dr. Kelemen Zoltán felvetését pedig oldják meg a bizottságok. Bezeréti Katalin polgármester: Időt nem tud adni, két ember kellene a feladatra. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: November 15-ig nem tudja egyedül megcsinálni. Bezeréti Katalin polgármester: Neki kell látni, a bizottságok előkészítik. Részt vesz benne Holovits István, Ernyes Ervin összerakja a pályázatot, és aki tud, bedolgozik. Két forduló van, 8

9 először be kell kerülni es elbírálásra lehet számítani, második felében várható a második kör. Tehát arról döntöttünk, hogy nem hagyjuk ki a lehetőséget. 4./ TDM pályázat tartalmának megtárgyalása Előadó: Ernyes Ervin munkaszervezet vezető Előterjesztés írásban csatolva. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: Szeptember 21-e a benyújtási határidő. A pályázat 30 %-ban tartalmazhat építési beruházást. Elkészült a kis ház, Tourinform irodává alakítását szeretnénk e körben megvalósítani, ami azt jelenti, hogy öt évig kell fenntartani az egyesület működtetésében. Az összeg 17,7 millió forint, melyet felújításra lehet fordítani. A bruttó összeg 59 millió forint. A határozati javaslat mindent tartalmaz. Az egyesület a pályázó, az üzemeltetésre bérleti szerződést kell kötni. Tervezett költségvetés van, ha az iroda kialakítása nem kerül be, a 17,7 milliót másra kell fordítani. Ha marad, engedélyeztetni kell szeptember 21-ig. A turisztika széles vertikumát tudná felölelni. Négy fővel működhetne. Bezeréti Katalin polgármester: Sok idő és energia van már a pályázatban. 17,7 millió forintot építésre lehet fordítani, az összeget az oldalsó szárnyra szántuk. Az iroda hosszabb távon a Széchenyi utcában lenne. Új építést nem támogatnak, csak felújítást, bővítést. Öt évig ott működne a Tourinform iroda, de nem ez a cél. Ha nem kerül bele, akkor másra kell fordítani. Előírás a front office-back office, de nem jelzi, hogy ugyanott kell lenniük. Dr. Szakács László VFB elnök: Erről akkor kell gondolkodni, ha a másik épület megépül. Bezeréti Katalin polgármester: Hamarosan tárgyalunk a beruházóval. Két épület is lehetne, Tourinform iroda és vizesblokk a posta mellett. Ebben az esetben nem kell megvárni a mélyépítési munkákat. A 17,7 millió forintot csak a sárga házra lehetne fordítani, e mellett foglalna állást. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: A másik épület is lehetne a posta mellett, ott van minden szolgáltatás. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Ebben az esetben a területet váltsák meg. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Ez ösztönözheti is a beruházót. Kapus János képviselő: Feltétel, hogy öt éven keresztül fenntartjuk minimum 30 millió forintért. Miből lesz forrás? Bezeréti Katalin polgármester: Amit most is idegenforgalomra fordítunk. Dr. Szakács László VFB elnök: A közösségi ház is oda tartozhat. Kapus János képviselő: Nem kapott választ a kérdésére. Bezeréti Katalin polgármester: Neki is vannak kétségei ezzel kapcsolatban. Dr. Szakács László VFB elnök: Ahogy máshol is működik. 9

10 Kapus János képviselő: Ott lehet, hogy nem csak önkormányzati pénzből. Holovits Huba alpolgármester: Csak előre tudunk menni, a meglévő forrásokat kell igénybe venni, meg kell találni a technikákat. Bezeréti Katalin polgármester: Szántód partner benne. Kapus János képviselő: Egy egyesületet támogat a képviselőtestület, mikor számol be az egyesület? Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: A szokásos időpontban. Bezeréti Katalin polgármester: Szeptember 21-e a határidő, több körön már támogatta a testület. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: Egy kérdés maradt, beletegyük-e az épület felújítást? Bezeréti Katalin polgármester: Az új szárny megépítésében gondolkodtunk. Dr. Szakács László VFB elnök: Nyugodtan vegyük bele, használjuk ki a 17 milliót. Holovits Huba alpolgármester: Egyetért ezzel, az iroda nem veszik kárba, folyamatosan igény van rá. Bezeréti Katalin polgármester: Majd arra kötünk szerződést, ami megépül. Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: Bérleti szerződést kell kötni. Be kell nyújtani az engedélyezési terveket, melyet turisztikai szakemberek véleményeznek. Bezeréti Katalin polgármester: Két év alatt kell kialakítani, a back office a tetőtérben is lehet. Felteszi szavazásra a határozati javaslat szerint, vállalni lehet a feltételeket. A képviselőtestület 9 szavazattal, 1 ellenében, a következő határozatot hozza: 153/2009.(IX.3.) Kt. határozat: 1. Balatonföldvár Város Képviselőtestülete támogatja a Dél-dunántúli Operatív Program keretében kiírásra került DDOP C- Balatoni Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása elnevezésű pályázaton való részvételt, így a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (továbbiakban TDM Egyesület) általi pályázat benyújtását. 2. A képviselőtestület a TDM Egyesület pályázatának benyújtásához, a projekt megvalósításához szükséges 15% önerő összegét Ft összegben, költségvetésében, átadott pénzeszközként tervezi, a kiadás tényleges felmerülésének évében a TDM Egyesület részére biztosítja. 3. A képviselőtestület a pályázat előfinanszírozásához szükséges pénzeszközt a TDM Egyesület részére biztosítja (támogatás maximum 40%-ának megfelelő mértékű előleg igénybe vehető). 10

11 4. A képviselőtestület a pályázat benyújtásához, illetve nyertes pályázat esetén a projekt megvalósítás időtartamára, és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül, az alábbi pályázati kritériumokat teljesíti: o Biztosítja az önálló turisztikai információs irodát (front office-tól elkülönülő back office iroda) o Biztosítja az TDM Egyesület és TDM Munkaszervezete gazdaságipénzügyi fenntarthatóságának és a kiszámítható gazdasági működésének biztosítása érdekében, illetve a TDM Munkaszervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására a kötelezően előírt minimális éves szakmai és működési forrásainak legalább 65%-át, minimum évi 30 millió Ft-ot o Biztosítja a 3,5 fő folyamatos foglalkoztatásához szükséges bér és járulékok fedezetét a TDM Egyesületnek évente átadott támogatásból. 5. A képviselőtestület hozzájárul az épület bővítés pályázatban való szerepeltetéséhez a belső arányok megtartása mellett, maximum 17,7 millió Ft összegben a szükséges tervdokumentációt a pályázat benyújtására a TDM Egyesület rendelkezésére bocsátja. 6. A képviselőtestület a TDM Egyesülettel az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződést köt a Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. szám alatti épület Tourinform Irodának történő használatáról, valamint tulajdonosi hozzájárulását adja a projekt megvalósításához és a megvalósítást követő legalább 5 éves üzemeltetéséhez. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 7. A képviselőtestület nyilatkozik, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata TDM szervezetek tekintetében kizárólag a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület tagja. Felelős: Bezeréti Katalin polgármester Határidő: szeptember / Többcélú kistérségi társulás megállapodásának módosítása Előadó: Ernyes Ervin munkaszervezet vezető Előterjesztés írásban csatolva. Bezeréti Katalin polgármester: A pedagógiai szakszolgálat Kőröshegyről Balatonszemesre kerül, családi napközire megállapodást kötünk. Felteszi szavazásra a megállapodás módosításának jóváhagyását. A képviselőtestület egyhangú szavazással ( 10 igen ) a következő határozatot hozza: 154/2009.(IX.3.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás megállapodása II. Társulás feladatai, 1.a) pontjának a társulási tanács 99/2009.(VII.15.) BTKT határozata szerinti módosítását ( családi napközi ), valamint II.2.1. pontjának a társulási tanács 127/2009.(VIII.27.) BTKT határozata szerinti módosítását ( szakszolgálat székhelye ) jóváhagyja. A szakszolgálati feladatok kiegészítését ( nevelési tanácsadás ) a társulási tanács 104/2009.(VII.15.) BTKT határozata szerint tudomásul veszi. 11

12 Felelős: Bezeréti Katalin polgármester Határidő: szeptember / Támogatás ügyek Előadó: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Előterjesztés szóban. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Két, lényegében pénzügytechnikai dologban kéri a testület döntését. A Polgárőr Egyesület a tavaly fel nem használt támogatási összeget visszafizeti, kérték, hogy a testület idén biztosítsa többlet támogatásként. Holovits Huba a kitüntetéséhez járó összeget nem vette fel. Kéri, hogy a testület adja oda a kereszt állítása céljára támogatásként, így kifizethető a bruttó összeg. A képviselőtestület egyhangú szavazással ( 10 igen ) a következő határozatot hozza: 155/2009.(IX.3.) Kt. határozat: 1. Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Balatonföldvári Polgárőr Szervezet évi támogatási keretösszegét Ft-tal megemeli; 2. A képviselőtestület Holovits Huba kitüntetéséhez járó pénzjutalom összegét a kereszt állításának támogatására biztosítja. Felelős: Bezeréti Katalin polgármester Határidő: szeptember 24. Dr. Szakács László VFB elnök: A Bajcsy-Zsilinszky utcában 16 virágágyás van, tulipán hagymát lehet oda ültetni. Az első százat megvette, szeretné a többi 15-öt is kiosztani, Ft között van az ára. Kéri a képviselőket, támogassák a megvalósítást. Bezeréti Katalin polgármester az ülést berekeszti. K.m.f. Bezeréti Katalin polgármester Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző 12

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2014.(I.10.) Kt. határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2014.(I.10.) Kt. határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. január 10. napján tartott üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 13. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2011. december 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. október 28. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti-Molnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. október 8. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. október 8. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. október 8. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna VFB elnök: Kéri, hogy a személyét érintő ügy nyilvános ülésen kerüljön tárgyalásra.

JEGYZŐKÖNYV. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna VFB elnök: Kéri, hogy a személyét érintő ügy nyilvános ülésen kerüljön tárgyalásra. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. február 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dolgos János polgármester, Kárpáti József, Kovács Zsolt, Kurdiné

Részletesebben

Jegyzőkönyv 22350-6/2009. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Gálfi Antal Kelemen Csaba Weil Zoltán. Badacsonyiné Bohus Gabriella Vancsó Gyula

Jegyzőkönyv 22350-6/2009. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Gálfi Antal Kelemen Csaba Weil Zoltán. Badacsonyiné Bohus Gabriella Vancsó Gyula 22350-6/2009 Jegyzőkönyv Jelen vannak: Gálfi Antal Kelemen Csaba Weil Zoltán Badacsonyiné Bohus Gabriella Vancsó Gyula Hiányzik: Sneider Tamás Az Idegenforgalmi és Marketing Bizottság Elnöke köszöntötte

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 20-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30 Iktatószám: 364-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 22. napján 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 5/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-247/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről Balatonfüred,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. Február 12-i nyilvános ülésén, az Ábrahámhegyi Kultúrház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2010 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 11-én ( csütörtökön ) 16 órai kezdettel tartott rendes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán HATÁROZATOK:

Részletesebben

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat 53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat Tárgy: A Tardi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány tájékoztatója a 2010. évben végzett tevékenységéről A képviselő-testület a Tardi Általános Iskola Gyermekeiért

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2007. július 26-án

JEGYZ KÖNYV 2007. július 26-án Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2007. július 26-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés 66-15./2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. június 25. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 7/2014.(VII.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI.28.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságának 2008. június 23-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 18-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 18-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 18-án megtartott ülésén. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 15. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptembere 26- án (Szerdán) de 8:00

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Szám:..-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Szipli Béla, Vörös László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről Iktatószám: /2015. Jegyzőkönyv Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről Jelen vannak: Kalcsó Istvánné polgármester Rákócziné Tripon Emese alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 99/2013. (IX.11.) Az 1750 hrsz. temetőhöz vezető út lezárása 100/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 14-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

001/1-7/2009. 51-60/2008. sz. határozat

001/1-7/2009. 51-60/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-7/2009. 51-60/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 09-i rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-12/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jegyzőkönyv Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Hidegkút Faluház Jelen vannak: Pénzes Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 8-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 8-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 8-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 33/2010. (IV. 8.) önkormányzati testületi határozat a 148/2009. (XII. 10.) határozat módosításáról. 34/2010.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben