JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: a február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos László alpolgármester Nagy Lászlóné Vágner István képviselő az ülésről távolmaradt. Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Albrecht Sándor helyettesítő jegyző Bertók Sándor FKGP helyi képviselője Fabó György MDF helyi képviselője Farkas Imre országgyűlési képviselő Mező Sándorné MSZP helyi képviselője Soós Antal Jobbik párt képviselője Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi előadó Jelenléti ív szerint polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 8 fő képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv vezető: Bagi Gyöngyi Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők A polgármester az ülésen tárgyalandó napirendre tesz javaslatot a kiküldött testületi meghívóban feltüntetetteknek megfelelően. A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag ( 7 igen szavazattal ) elfogadta. polgármester köszönti a megjelenteket, a meghívott vendégeket és reméli, hogy a testületi ülés munkája eredményes lesz. képviselő javasolta, hogy az egyéb napirendek tárgyalásánál hozzon döntést a testület Falugyűlés megtartásáról. A napirendi pontokra tett javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

2 2 I.Napirend Rendelet alkotás Tiszasas Község Önkormányzat 2009.évi költségvetésének jóváhagyásáról. Előadó: polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. A napirendhez szóbeli megajánlással nem kívánok élni, mert a jelenlévők mindegyikével szót váltottam,arra kértem minden képviselő-társamat, hogy próbáljunk meg együtt gondolkodni,hogy az elkövetkezendő év nehéz gazdasági helyzetét hogyan tudjuk átvészelni, túlélni. Volt idő áttanulmányozni, kialakult mindenkiben vélemény, javaslat. Amik kérdésként felmerültek bennem: - mennyire helytálló az az adat, hogy az óvodánál 35 fő van számolva. Úgy tudom, 42 fő óvodás van. - Mik a kötelező juttatások a dolgozók részére,a gazdasági helyzetre való tekintettel a mik azok, amiket meg lehetne vonni - A Polgármesteri Hivatalnál a telefonszámlára tervezett 1 millió Ft-ot sokallom - Mit takar a lámpatestek bérleti díja - A műhelynél kire vannak betervezve személyi kiadások - A gépjárműre 2 millió a Ft-ot sokallom - A város-és községgazdálkodásnál ki a 3 fő - A szennyvíznél a karbantartásra miért kell 2 millió Ft-ot fizetni - A szemétszállítási díjban mit takar az 1 millió Ft-os költség - Az iskola egészségügy ránk tartozik-e - A könyvtárnál miért van betervezve bármi is, mikor nem működik - A focicsapatot támogatjuk 1,2 millió Ft-tal, a sakk és asztalitenisz szakkör nem kap támogatást? Fekete Istvánné Miután az óvoda napi finanszírozású, tehát átlagban kell számolni,igaz hogy 42 beíratott gyerek van, de 35-el számol átlagban. A 42 gyerekből nem mindegyik töltötte be a 3 évet,és arra nincs normatíva. Dr Albrecht Sándor A dolgozók kötelező juttatásainál két terület van, vannak a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka törvénykönyvesek. A köztisztviselőknél kötelező juttatás az étkezési vásárlási utalvány,a ruházati költségtérítés A közalkalmazottaknál az önkormányzat helyi döntésének megfelelően megállapításra került ruházati költségtérítés, illetve az étkezési utalvány. Ez nem kötelező, de mivel határozat van, be kellett tervezni. A lámpatestek bérleti díja a külső lámpatestekre vonatkozik. Az üzemanyag és a telefonköltség a tényadatok alapján került betervezésre. A könyvtárra külön költségvetési normatíva van. A sportegyesület támogatása külön önkormányzati döntés alapján történt. A normatíva 571.e Ft

3 3 Harmatos László Úgy tudom, hogy a sakk és asztalitenisz is támogatva lett, mert számla van róla. Éppen képviselő úr vásárolta meg a felszerelést. Egyébként épp ők nem fizetnek teremhasználati díjat. Mivel testületi döntés van a teremhasználatról, a 300 Ft lefizetése kötelező. Ha ez problémaként felvetődik, lehet módosítani a rendeletünket. Egyébként a 18 éven aluliak eddig is ingyenesen vehették igénybe a tornatermet is és a művelődési házat is. Dr Albrecht Sándor A művelődési ház vezetői állásra pályázatot írtunk ki, sajnos nem sikerült még idáig senkit alkalmazni. Finanszírozást kapunk a könyvtárra. Az iskola működtetése 62 millió Ft-ba kerül. Akkor sem került ennyibe, mikor önállóan működtettük. Nagy Lászlóné Cserkeszőlő kérése erre az évre 13 millió Ft, a többit a társulás finanszírozza. A költségvetésben minket az érdekel, amit a normatívából hozzá kell tennünk ahhoz, hogy ebben a társulásban a helyünk ott legyen. Ez a 13 millió Ft. Hadd kérdezzem meg, hogy a buszsofőr fizetése mennyi? A tavalyi költségvetésben benne volt a bére. Nagy Lászlóné Őt teljes egészében Cserkeszőlő finanszírozza. Dr Albrecht Sándor Az intézményrendszer finanszírozásával kapcsolatban ismert, hogy vannak állami normatívák, saját bevételek és az önkormányzatok hozzájárulásai. A korábbi években az iskola működtetése az állami normatíván felül még 38 millió Ft-ba került. A társulás azzal jár, hogy a normatíván felül egy bizonyos összeggel kell az önkormányzatoknak hozzájárulni a fenntartáshoz. Ez a tavalyi évben 10 millió Ft körüli összeg volt, most 13 millió Ft ez a költségvetésünk nem igazán bírja el, mivel költségvetési hiánnyal küzd az önkormányzat, tehát ez egy vita tárgya lett, hogy a költségvetésbe beállított 10 millió Ft-tal el tudjuk e működtetni az intézményrendszert, vagy pedig fel kell vállalni az intézmény által megjelölt többletköltséget a működőképesség érdekében. Cserkeszőlővel tavaly olyan konfliktusunk támadt és egyeztettünk is többször a finanszírozásról, hogy mivel be volt állítva megjelölt kiegészítő finanszírozás, de nehézségekkel küzdöttünk pénzügyileg a társulás vonatkozásában. A költségvetésben a hiány is be van tervezve, azt elkölteni nem lehet. Hitel felvételre még nem került sor. Az a téves felfogás, hogy a hiányt is el lehet költeni. Ezért állítottuk be a 10 milliót de ha mégis 13 millió lesz, akkor le kell ülni és újra kell tárgyalni. Karsai Béla A pénzügyi vezetőkkel találkoztunk és végig beszéltük a pénzügyi költségvetést.

4 4 Ezután Karsai Béla részleteiben beszámolt az iskola költségvetésének tervezésénél figyelembe vett pénzügyi mutatókról. Nagy Lászlóné 13 millió Ft-ot nem ér meg nekünk a falu 100 gyereke? Ezen kell nekünk vitatkoznunk? Ha a falu továbbéléséről még akarunk gondolkodni, akkor ez nem tétel. Azt gondolom, hogy arányaiban anyagilag sokkal előnyösebb helyzetben vagyunk a társulással. Az intézménynél a villanyszámla fizetése hogyan oszlik meg? Karsai Béla Kompenzálási megállapodásban ezt levonjuk. A tavalyi évben ezt Cserkeszőlő finanszírozta. Úgy gondolom, hogy nem a múltból kell kiindulni, hanem abból, hogy községi szenten mennyi pénz áll rendelkezésünkre. Az, hogy milyenek az igények, az egészen más dolog. Próbáljunk meg közös utat, hogy a költségek mérséklését hogyan tudjuk megszabni. Az iskolánál megpróbálunk egy nagyon pontos nyilvántartást vezetni, hogy mire mennyit költünk az iskola vonatkozásában. Így az idő előrehaladásával tudjuk követni, hogy valóban az oktatási intézményünk együttesen mibe kerül. Ebben az esetben érdekünk a takarékosság. A költségvetésben irányszámok vannak, a gyakorlatban kövessük nyomon a felhasznált pénzeszközt. Most csak az iskoláról beszéltünk, de ez vonatkozik a többi intézményünkre is. Karsai Béla gazdasági vezető Cserkeszőlő A 2008.évi költségvetés is tényszámokon alapszik, az egyenleg elkészítése után látjuk, hogy valójában mennyibe került a tavalyi év.a takarékosságról annyit szeretnék elmondani, hogy a tagintézmények a lehető legminimálisabbat költötték az elmúlt évben. Fekete Istvánné PS ÁMK igazgatója Szeretném kiegészíteni azzal az elhangzottakat, hogy a tagintézmények nem folytattak költekezést, semmiféle olyan számla kifizetésre nem került, amit a polgármester és a jegyző nem írt alá. Azt gondolom, hogy ezt csökkenteni már nem lehet. Az oktatás színvonalán Ebben a tagintézményben 6 évfolyam működik 50 gyerekkel, és nekik közel olyan színvonalú oktatást kívánok biztosítani, mint amilyet Cserkeszőlőben, vagy Szelevényen biztosítunk. Polgármester úrtól már elhangzott, hogy olyan színvonalon oktassunk, amennyi keretünk van. Alapvető igényeket elégítünk ki Elismerem a nehéz anyagi helyzetet,de azt gondolom, hogy a tagintézmény vezetővel kell egyetértenem, hogy azon kell elgondolkodni,hogy az itt tanuló gyerekeket és az óvodát el szeretnénk itt látni vagy nem. A következő évtől 6 pedagógust kell utaztatni,ami többletkiadással jár. Molnár Bálint Többcélú Társulás elnöke A társulás és az iskola kapcsán bizonyára tudják, hogy a társulási normatívákat csak akkor adja az állam, hogy ha megfelelnek az oktatási törvénynek megfelelő létszámadatoknak. A gazdálkodást törvények szabályozzák. Harmatos László Testületi ülésen biztosan nem hangzott el, hogy az iskola színvonalát csökkentsük.

5 5 Az álláspontom: oktatási szempontból elképzelek egy pedagógiai programot, ami nem biztos, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet biztosított. Ebben az esetben a megvalósítás során anyagi probléma lehetséges. De elképzelhető olyan megoldás is, hogy először megtudjuk, hogy mi az a pénzeszköz, ami rendelkezésre áll és az adott pénzeszközre építem a pedagógiai programot. Ezt a két megközelítési módot tartom járható útnak és az adott gazdasági helyzetben a kistelepülések esetében a második módszert tartom járható útnak. Ez azt jelenti, hogy a színvonal csökken. Nem azt vitatom, hogy mennyibe kerül az oktatás, hanem a gazdaságos felhasználást szeretném, ha nyomon követnénk. Az irányszám az nem azt jelenti, hogy azt mindet el kell költeni, ha odafigyelünk, még csökkenteni is lehet. Dr Albrecht Sándor Mérlegelni kell, hogy az önkormányzatnak vannak kötelezően ellátandó feladatai és vannak olyan feladatok, amik nem kötelezően ellátandók. Mindkét oldal finanszírozást igényel de a kötelező feladatoknál annak ellenére mellé kell rendelni a pénzeszközt, ha az állami finanszírozás ezt nem fedi le. Ezek a többletköltségek hiányként mutatkoznak. Látjuk, hogy az oktatás területén az állami finanszírozás mellet hiány van, amit az önkormányzatnak kell kiegészíteni. Az államnak is vannak ellátandó feladatai, míg az állami intézményrendszer finanszírozása problémamentes volt, ez az önkormányzati intézményrendszerről nem mondható el. A költségvetés oktatással kapcsolatos részét lezártnak tekintem, a többi rész megvitatását javaslom egy következő testületi ülésen II.fordulóban megtárgyalni. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzat 2/2009.(II.11.)Kt. határozata Tiszasas Önkormányzat 2009.évi költségvetésének I. fordulóban történő tárgyalása 1. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2009.évi költségvetésének rendelet-tervezetét mai napon napirendre vette és tárgyalta. 2. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről a beterjesztés napján rendeletet nem alkotott. 3. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszasas Község Önkormányzat 2009.évi költségvetését II.fordulóban tárgyalni fogja és e tárgyban rendeletet alkot. 4. A költségvetés II.fordulós tárgyalására képviselő-testületi ülésen kerül sor, amelynek időpontja február 18. napja 16 óra

6 6 a szokásos helyszínen. 5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi ülést ezen határozat 4. pontjában meghatározott helyszínre és időpontra hívja össze. Felelős: polgármester 6. A Képviselő- testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: polgármestert Harmatos László alpolgármestert Gyói Gábor alpolgármestert Dr. Albrecht Sándor jegyzőt Képviselő-testület tagjait helyben- Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Kirendeltsége Szolnok- Irattárat. Értesítésért felelős: polgármester Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontoktól eltérően a 3. napirendi pont tárgyalására kerüljön most sor. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. III.Napirend Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás létrehozása és társulási megállapodás jóváhagyása Előadó: polgármester Meghívott: Molnár Bálint Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulás Elnöke Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletében található. Molnár Bálint Akkor, amikor beléptünk az unióba, sok jogszabály átvállalást és a harmonizációját fel kellett vállalni az országnak. Ilyen volt az egészséges ivóvízzel való ellátása a lakosságnak és erre hozott a Kormány egy rendeletet 2001-ben, amelyben meghatározta ennek a feltételeit. Egy másik rendeletben előírták, hogy mely települések tartoznak azok közé az országban, ahol az ivóvíz minőség jelenleg nem felel meg az eu által előírt minőségnek. Ezt a minőséget 2012-re el kell érni az országnak. Az ivóvízminőség javításba az alföld majdnem minden települése beletartozik, erre az eu ad is pénzt az országnak. A munka elkezdődött már 2004-ben, ez már a második program, amit kezdett az eu támogatással az észak-alföldi régió, ennek a részesei vagyunk. Elkezdték ezt az előkészítő munkát azzal, hogy felmérték, hogy milyen dolgok vannak a vízben, amit nem enged meg a szabvány és ezeket a dolgokat hogyan milyen technikai módszerrel tudják kiválasztani. Készült előzetes terv, vízjogi létesítési engedély minden településre, konzultáltak minden településsel. Az észak-alföldi régiónak olyan

7 7 elképzelése volt, amit az eu felé le is jelentett, hogy a régió ezt az ivóvízminőség-javító programot vagy egy programban egy pályázattal, vagy megyénként egy-egy programmal kívánja megoldani, illetve utána a víznek a szolgáltatásra vonatkozóan egy szolgáltató legyen, vagy megyénként egy-egy. Ezzel mi nem értettünk egyet, és úgy gondoltuk, hogy a kistérségen belül létrehozunk egy kistérségi társulást, amely mint önálló jogi személy majd pályázik a kistérség ivóvízminőség-javító programjára. Odáig jutottunk, hogy a tervezet elkészült és ezt a tervezetet minden érintett településnek meg kell tárgyalni el kell fogadni, ha esetleg úgy látják módosítani kell rajta és azt követően majd megalakul a társulás. A munkát el kell indítani az első félévben, a pályázatot be kell adni ahhoz, hogy kapjunk hozzá állami támogatást. Szükséges azt mérlegelni, hogy van-e más lehetőség, vagy ezt a kényszert meg kell tenni, sajnos más pályázati lehetőség most nincs arra, hogy ezt az ivóvízminőség-javítást megtegyük, csak ez az eu-s, ehhez viszont társulásokat kell alakítani. Be kell látnunk, hogy az önkormányzatok ezt saját erőből megoldani nem tudják. Felmerül a kérdés, ha mégse akar benne lenni valamelyik település, mi a megoldás számára.2012-ben az ÁNTSz megvizsgálja, és ha nem felel meg az előírásoknak az ivóvíz minősége, akkor beszüntetik a lakosságnak az ivóvízzel helyben való ellátását, és az önkormányzatnak meg kell oldani, hogy a lakosságot egészséges ivóvízzel lássa el, mert ez is kötelező feladat. Tiszasasnak milyen terhei lesznek, valamint milyen feladatai: új ivóvízbázis létrehozása, valamint azoknak a technikai eszközöknek a beépítése amely az itt jelenlévő bórt és ammóniumot kiválasztja a vízből.ehhez saját erőt ,-Ft-ot kell biztosítani. Ez úgy oszlik meg, hogy ebből ,- ft-ot az észak-alföldi régió ügynökségének kell fizetni menedzsment költség címén. Ha viszont mégis lesz a vízben az ammóniumból és a bórból, akkor viszont olyan szűrőberendezéseket beszerelnek,amik ezeket kiválasztják. Ennek további költsége is lesz. Ami még lényeges,és ami további terhet fog jelenteni a lakosságnak is és az önkormányzatnak is, hogy ha ezt megcsináljuk, akkor bizonyos vízdíj emelkedést is vállalnunk kell amiatt, hogy utána az amortizációt megtudjuk belőle képezni. Ez egy uniós előírás,hogy ezeket a berendezéseket működtetni tudjuk és annak a költségét tudjuk állni. A terv szerint 271,-Ft a vízdíj növekménye. Soós Antal A szennyvíz is emelkedni fog ezáltal? Molnár Bálint Arról az önkormányzat dönt, hogy mennyi a szennyvíznek a költsége, külön dönt arról, hogy mennyi az ivóvíznek. Czink Imréné lakos Most úgy van, hogy amennyi vizet fogyasztunk, annyi csatornadíjat fizetünk. Molnár Bálint Az emelési kényszer csak az ivóvízdíjra vonatkozik. Czink Imréné lakos Én úgy gondolom, hogy ebben a lakosság véleményét ki kell kérni,és nekik kellene eldönteni ezt. Molnár Bálint Ebben az önkormányzatnak kell dönteni, a lakosságnak viszont meg kell azt érteni, hogy kelle egészséges ivóvíz, vagy nem. Az összes költség, amit erre terveznek,annak csak a 20 %-a csatornahálózat cseréjére használható fel.

8 8 A társulási megállapodást ajánljuk elfogadásra Önöknek.5 évig, amit pályázunk és amit beépítenek ebből a pályázati pénzből, az a társulás tulajdona lesz, utána lesz átadva a települések tulajdonába az, amit a pályázati pénzen megvalósítottunk. A felújítás befejezése után az üzemeltetőről az önkormányzatok fognak dönteni. Czink Imréné lakos Én csak azt mondom, hogy a lakosság döntsön ebben. Molnár Bálint Ez az önkormányzat kötelező feladata, hogy a lakosságot ellássa egészséges ivóvízzel. Ezt tudomásul kell venni a lakosságnak, nekünk meg az a felelősségünk, hogy ezt a költséget hogy tudjuk csökkenteni. Van elképzelésünk arra, hogy esetleg valami kompenzációt kérünk, ha megvalósul a Kormánytól, vagy pedig azt kérjük, hogy ne legyen ez a kötelező emelés olyan mértékű, mint amit kiszámoltak a tervezők. Ki állapította meg, hogy Tiszasason rossz a víz? Molnár Bálint Az ÁNTSZ vizsgálja havonta. Megállapították, hogy a vízben ezekből az adalékokból mennyi lehet, hogy az emberek életminőségét ne veszélyeztesse. Ha nem kapunk erre pénzt, akkor marad minden így? Az unió ezt a pénzt biztosítja az országnak. Dr Albrecht Sándor A vízdíjjal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy az unió csak úgy ad pénzt, hogyha ez visszatérül, nyilván valamilyen módon ez megjelenik a víznek az árában. Hogy mennyi a vízdíj és a csatornadíj, azt mindig a testület dönti el. Ez közüzemi szolgáltatás és az önkormányzatnak van a díj megállapításra hatásköre. Ha nem fizeti ki az árat a díjban a fogyasztó, akkor az önkormányzatnak kell kifizetni. Ha egy ivóvíz javító programba az önkormányzat nem lép be és nem tisztítja meg a vizet, akkor is el kell látni a lakosságot egészséges ivóvízzel. Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzata 3/2009. (II.11.) számú Kt. határozata a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás létrehozásáról illetve társulási alapító okirat jóváhagyásáról 1. A képviselő-testület elhatározza, hogy a település ivóvízminőség javítására irányuló beruházást a Társulást alkotó településekkel együtt, közös beruházási program keretében valósítja meg.

9 9 2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott közös beruházás megvalósítása céljából megalapítja a jogi személyiséggel rendelkező Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. A képviselő-testület a társulási megállapodást és mellékleteit, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez szükséges alapító okiratot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, hogy a társulási megállapodás VI. fejezetének ( a társulás vagyona, gazdálkodása ) 7./C. pontjában 3. egyéb bevételek ) szövegezését mégpedig úgy, hogy pénzügyi kötelezettségvállalásra csak teljeskörű konszenzus mellett és képviselő-testületi felhatalmazás alapján kerülhet sor. 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot és a társulási megállapodást ezen határozatban rögzített átdolgozást és módosítást követően Tiszasas Község Önkormányzata képviseletében aláírja. 5. A képviselő-testület Tiszasas Önkormányzatának képviselőjeként a Társulási Tanácsba polgármestert delegálja. 6. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Társulás székhelye Kunszentmárton Város legyen. 7. A képviselő-testület elfogadja, hogy a társulás mint beruházó projektgazda pályázatot nyújtson be az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében. 8. A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatáshoz szükséges saját erőt biztosítja. 7..A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban és a társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Társulás működése és beruházás megvalósítása érdekében szükséges további megállapodásokat megkösse azzal, hogy az önkormányzatot érintő pénzügyi kötelezettségvállalást jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. 8. Ezen képviselő-testületi határozat az elfogadott Társulási megállapodás 3. sz. mellékleteként csatolásra kerül. 9. A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: polgármestert Harmatos László alpolgármestert Gyói Gábor alpolgármestert Dr. Albrecht Sándor helyettesítő - jegyzőt Képviselő-testület tagjait Helyben Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnok megyei Kirendeltsége - Szolnok Pénzügy Helyben -

10 10 Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása 5440 Kunszentmárton Irattárat Értesítésért felelős: II.Napirend Rendelet alkotás Tiszasas Község Önkormányzatának közművelődési feladatairól Előadó: polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Kérdés, hozzászólás nem volt. Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009.(II.11.) ÖK. r e n d e l e t e Tiszasas Község Önkormányzatának közművelődési feladatairól A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található. IV.Napirend Orvosi ügyelet 2009.évi finanszírozása tárgyában képviselő-testületi döntéshozatal Előadó: polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Kérdés, hozzászólás nem volt. Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzat 4/2009.(II.11.) Kt határozata Orvosi ügyelet kiegészítő finanszírozásához képviselő-testületi döntéshozatal

11 11 1. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezen határozatában rögzíti, hogy Tiszasas Község közigazgatási területén orvosi ügyeletet ellátó Emergency Service ( 1138 Budapest, Árva utca 22.) szolgáltatásának kiegészítő finanszírozását január 1. napjától havi 5748,-Ft-tal megemeli december 31. napjáig terjedő időszakra. 2. A kiegészítő finanszírozás összege havonta és 2009.január 1. napjától ,- Ft. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 3. A képviselő-testület ezen határozatról értesíti: polgármestert Harmatos László alpolgármestert Gyói Gábor alpolgármestert Dr. Albrecht Sándor jegyzőt Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi ügyintéző Képviselő-testület tagjait helyben- Emergency Service 1138 Budapest, Árva utca 22. Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnok Megyei Kirendeltsége Szolnok- Irattárat. Értesítésért felelős: polgármester V.Napirend Dr Surányi Lajosné ügyvéd tiszteletdíjának rendezése Előadó: polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Az előterjesztést megkapták a képviselők, itt el szeretném mondani, hogy Dr Surányi Lajosné segítő munkát végez, nem csak a lakossági szolgáltatást biztosította, hanem az önkormányzat föld ügyben, a tulajdonmegszerzéssel kapcsolatban is eredményes munkát végzett. Harmatos László Én nem javaslom az emelést, mindenki ahhoz az ügyvédhez fordul, akihez akar. 50 % díj emelést javaslok. A képviselő-testület megtárgyalta a kérelmet és 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

12 12 Tiszasas Község Önkormányzat 5/2009.(II.11.) Kt határozata Dr Surányi Lajosné egyéni ügyvéd egyben a Nép ügyvédje ügyvédi szolgáltatási díjának rendezése 1. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr Surányi Lajosné egyéni ügyvéd egyben a Nép ügyvédje Tiszasas Községben nyújtott ügyvédi szolgáltatási díját január 1. napjától állapítja meg ,- Ft/hó bruttó összegben 2. Ezen határozat 1. pontjában megállapított összeg számla ellenében Tiszasas Község Polgármesteri Hivatal pénztáránál készpénzben kerül kifizetésre szolgáltatást nyújtó ügyvéd igényének megfelelő ütemezésben havonta vagy félévente. 3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen önkormányzati döntésről Dr Surányi Lajosné egyéni ügyvédet értesítse. Felelős: polgármester 4. A képviselő-testület ezen határozatról értesíti: polgármestert Harmatos László alpolgármestert Gyói Gábor alpolgármestert Dr. Albrecht Sándor jegyzőt Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi ügyintéző Képviselő-testület tagjait helyben- Dr Surányi Lajosné ügyvéd 5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 5. Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnok Megyei Kirendeltsége Szolnok- Irattárat. Értesítésért felelős: polgármester VI.Napirend 2009.évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz csatlakozás Előadó: polgármester Szóbeli előterjesztés A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009-ben is tervezi létrehozni a Parlagfűmentesítési alap létrehozását és pályázat meghirdetését. Felkérték az önkormányzatokat, hogy

13 13 csatlakozzanak ehhez az alaphoz lakosságszám arányában 10,-Ft/lakos mértékben.2009-ben az elnyerhető támogatás összege a teljes bekerülési költség 60 %-ig terjedhet, maximum 300 ezer Ft lehet. Csatlakozzunk-e az Alaphoz? A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal és 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák: Tiszasas Község Önkormányzat 6/2009.(II.11.) Kt határozata 2009.évi Megyei parlagfű-mentesítési Alaphoz csatlakozásról 1. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2009.évben csatlakozik a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz, lakosságszám arányában 10,-Ft/ lakos mértékben. 2. Az önkormányzat vállalja, hogy a ,-Ft összegű hozzájárulást 2009.április 30-ig átutalja a Megyei Parlagfű-mentesítési Alap számú számlájára. Felelős: polgármester Határidő: április A képviselő-testület ezen határozatról értesíti: polgármestert Harmatos László alpolgármestert Gyói Gábor alpolgármestert Dr. Albrecht Sándor jegyzőt Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi ügyintéző Képviselő-testület tagjait helyben- Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közgyűlés Elnöke Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnok Megyei Kirendeltsége Szolnok- Irattárat. Értesítésért felelős: polgármester VII.Napirend Egyéb kérdések 1. A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kunszentmártoni Polgári Védelmi Kirendeltsége az előző évekhez hasonlóan a polgári védelmi feladatok végrehajtásához kér az önkormányzatoktól anyagi támogatást, lakosságarányosan 35,-Ft/fő

14 14 összegben. Eddig minden évben támogattuk a Kirendeltséget. Javaslom, hogy ez évben is hasonlóképp döntsünk a támogatásról. A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal és 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzatának 7/2009.(II.11.)Kt. határozata Polgári védelmi feladatok végrehajtásához 2009.évi hozzájárulás 1. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1996.évi XXXVII.tv ban, illetve az 1999.évi LXXIV.tv ában megjelölt polgárvédelmi feladatok költségeinek közös viselésére vonatkozó lakosságarányos 35,-Ft/fő támogatáshoz hozzájárul. 2. A támogatás összegét az önkormányzat költségvetéséből biztosítja és a Kunszentmárton Önkormányzat Városgondnoksága OTP: számú számlájára polgári védelmi szakfeladat megjelöléssel átutalja. 3. A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: polgármestert Gyói Gábor alpolgármestert Harmatos László alpolgármestert Dr. Albrecht Sándor helyettesítő jegyzőt helyben Képviselő-testület tagjait helyben J-N-Sz Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kunszentmártoni Polgári Védelmi Kirendeltség Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnok Megyei Kirendeltség 5000 Szolnok, Kossuth L.u.2. Irattár Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 2. A Közoktatási Közalapítvány szintén anyagi támogatást kér az önkormányzatokról, az alapítványhoz lehet pályázni közoktatási témakörben. Nagy Lászlóné Szó volt arról, hogy hátrányos helyzetben lévő kisiskolákat támogatnak, a tapasztalat szerint viszont az elosztásnál előnyt élveztek nagyobb, városi iskolák. Nem támogatom. Dr Albrecht Sándor Az alapítvány azt a pénzt osztja szét, amit beszed. A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat és 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

15 15 Tiszasas Község Önkormányzatának 8/2009.(II.11.)Kt.határozata Közoktatási Közalapítvány anyagi támogatásával kapcsolatos döntésről 1. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2009.évben nem áll módjában támogatni a Közoktatási Közalapítvány működését. 2. A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: polgármestert Gyói Gábor alpolgármestert Harmatos László alpolgármestert Dr. Albrecht Sándor helyettesítő jegyzőt helyben Képviselő-testület tagjait helyben Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnok Megyei Kirendeltség 5000 Szolnok, Kossuth L.u.2. Irattár 3. A hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban már hoztunk döntéseket, csatlakoztunk a rekultivációs program megvalósításához. Az önerő csökkenése miatt ami jelenleg ,-Ft kell újabb testületi döntés. A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat és 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzata 9/2009 (II.11.) KT határozata Pályázat benyújtásáról A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című KEOP pályázati támogatás elnyerésére tárgyú 72/2008(X.15) KT határozat módosítása 1. Tiszasas Község Önkormányzata 72/2008 (X.15.) KT határozata 2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: Tiszasas Község Önkormányzata a KEOP pályázathoz Ft saját önerőt biztosít 2. A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: polgármestert Helyben Gyói Gábor alpolgármestert Helyben Harmatos László alpolgármestert Helyben Képviselő-testület tagjait Helyben Dr. Albrecht Sándor helyettesítő-jegyzőt Helyben Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása-Kunszentmárton Köztársaság tér 8. Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalt Szolnok Kossuth L. u. 2. Irattár Értesítésért felelős: polgármester

16 16 4. Az alábbiakról szeretném tájékoztatni a képviselőket: Az akadálymentesítési munkálatok befejeződtek a hivatalban, megfelelő munkavégzés folyt a kivitelező részéről ami a minőséget jelenti,. A műszaki átadás-átvétel lefolytatása van még hátra. Az irattárunk évtizedek óta nem került felújításra, most volt rá alkalom az akadálymentesítési munkák során, hogy ezt a helyiséget is egy kicsit rendbe tegyük. Polcrendszert készítettünk, így az iratok most már átláthatóbbá váltak. Az ÁNTSZ ellenőrzést tartott a Védőnői Szolgálatnál, erről jegyzőkönyv is készült, melyben kifogásolták az épület állagát belül Az épület belső állaga nem volt az elvárásoknak megfelelő, az ott lévő munkálatokat elvégeztük, melynek határidejét az ÁNTSZ június 30-ban jelölte meg egyébként. Az iskolával kapcsolatban szeretném elmondani, amiről a költségvetés tárgyalásánál nem volt szó, elsősorban Cserkeszőlő fogalmazta meg azt, hogy gazdaságossági szempontból előnyös lenne az a megoldás, ha a két településről az 5-6.osztályt is utaztatnánk Cserkeszőlőbe. Ezzel kapcsolatban a szelevényi polgármesterrel is egyeztettük a gondolatunkat. Kényszerhelyzetben a két kis település egymás közt oldaná meg ezt a problémát. Ha a gazdasági oldalt nézzük, akkor van pozitív hatása, ha az oktatási szempontból nézzük, akkor nem igazán jó megoldás lenne. Harmatos László Ezt így nem lehetne megoldani, hiszen benne vagyunk egy iskola társulásban, mert akkor már a 7-8. osztálynál is gondolkodhattunk volna így. Én nem támogatnám, hogy az 5-6. osztály is utazzon, ha erre sor kerülne, mert csak több gyerek van, látszik az óvodánál is. Két-három év múlva másképp csapódik le ez, ha a mostani összevont osztály olyan korú lesz. 5. Az un. Földanya Alapítvány ,-Ft-os babakelengye csomagot ajánlott fel a 2009-ben elsőként született gyermek részére, melyet postai úton juttatnak el a nevezetteknek. Kedves felajánlásnak tartottam. 6. A régi gépkocsi eladása folyamatban van, sajnos az ára egyre csökken. Jelenleg 2 millió Ft-ért kérték a kocsit, úgyhogy függőben tartjuk. Mi az a minimális összeg, amiért oda adhatjuk? Harmatos László

17 17 Ahol az új kocsit megrendeltük, ott 2,6 millió Ft-ért számították volna be a kocsi árába. 7. Dr Albrecht Sándor Megkapták a képviselők a kisbusz beszerzésével kapcsolatos előterjesztést, melyben leírtuk, hogy a kisbusz utófinanszírozású, ezért a vételárat hitelfelvételből tudjuk megoldani. Ez úgy lenne megoldva, hogy három hónapra kapjuk Kamatmentesen a kölcsönt a Porche Bank Zrttől,ez idő alatt lebonyolítható. Harmatos László Javaslom, hogy a régi autó árát számíttassuk bele a vételárba, ajánljuk fel a Brill kft-nek, és a különbözetet hitelben felvesszük. Javaslom az előterjesztésben szereplő hitel felvételét. Dr Albrecht Sándor Akkor hozzon a testület egy másik határozatot is, amelyben rögzítésre kerül, hogy a hitelfelvételről szóló döntés alkalmazásának feltétele, hogy a Brill Kft vegye át felértékelt áron a régi gépjárművet. Szorult helyzetben vagyunk, ehhez kell alkalmazkodni. Ha van bármilyen eladási lehetőség, tájékoztatom az alpolgármestereket erről. Dr Albrecht Sándor Hitelfelvételi kényszerben vagyunk, erről döntsön a testület. Erről a határozat-minta rendelkezésre áll, a másik határozatban pedig rögzítsük, hogy meg kell kísérelni értékesíteni a régi gépjárművet a forgalmazó cégnél. Az is kerüljön rögzítésre, hogy a hitelt 3 hónapon belül visszafizetjük. Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozza: Tiszasas Község Önkormányzat 10/2009. (II.11.) számú KT. határozata VW T5 Kombi 1.9 PDTDI HT /FG1/ (7HJ172F4) típusú kisbusz vásárlásához hitelfelvétel engedélyezése 1. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezen határozatában rögzíti, hogy tárgyban megjelölt kisbusz vásárlásához hitelt vesz fel, illetve a vásárlást hitelfelvétellel bonyolítja le. 2. Az 1. megjelölt vásárlás lebonyolításához szükséges hitelfelvétel összegét az önkormányzat Ft-ban, azaz Tízmillió-kilencvenhét ezer forintban

18 18 engedélyezi. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatos szerződést a PORCHE BANK Zrt.-vel kösse meg és Tiszasas Község Önkormányzat nevében és megbízásából kösse meg és írja alá. Felelős: polgármester Határidó: azonnal, illetve értelemszerűen 4. A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: polgármestert Helyben Gyói Gábor alpolgármestert Helyben Harmatos László alpolgármestert Helyben Képviselő-testület tagjait Helyben Dr. Albrecht Sándor helyettesítő-jegyzőt Helyben Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi főmunkatársat Helyben PORCHE BANK Zrt. Budapest Fáy u. 27. Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalt Szolnok Kossuth L. u. 2. Felelős: polgármester Tiszasas Község Önkormányzatának 11/2009.(II.11.) Kt határozata Tiszasas Önkormányzat tulajdonát képező kisbusz értékesítése 1. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati úton elnyert Wolgsvagen típusú kisbusz pályázati önrészének biztosítása érdekében a jelenleg üzemben tartott Ford gyártmányú forgalmi rendszámú kisbuszt a legrövidebb időn belül értékesíteni kívánja, mivel a pályázati úton elnyert jármű átvétele a közeljövőben várható. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt kisbusz értékesítését az új járművet szállító Kecskeméti Brill Kft-nél kísérelje meg és lehetőség szerint árbeszámítással hozza létre az adásvételi ügyletet. 3. A képviselő-testület felkéri a polgármester arra is, hogy a jármű értékesítésével kapcsolatos áralku lezárását megelőzően egyeztessen az alpolgármesterekkel. 4. Az új és pályázati úton beszerzett kisbusz pályázati előfinanszírozása miatt az önkormányzat tulajdonát képező kisbusz értékesítését a legrövidebb időn belül meg kell oldani, és az önkormányzat 10/2009.(II.11.) Kt.számú határozatában vállalt Porsche Bank hitelfelvétel miatt a bankhitelt 3 hónapon belül ( beleértve az önerőt is ) vissza kell fizetni.

19 19 Felelős: polgármester 5. A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: polgármestert Helyben Gyói Gábor alpolgármestert Helyben Harmatos László alpolgármestert Helyben Képviselő-testület tagjait Helyben Dr. Albrecht Sándor helyettesítő-jegyzőt Helyben Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt Szolnok Kossuth L. u. 2. Irattárat Felelős: polgármester 8. A Tiszaföldvári Coop Zrt a helyi bolt átalakítását tervezi, ami 30 millió Ft-os beruházást jelent. Az átalakítás során az épület bővítése, árukészlet növelése, valamint az épület előtt parkoló kialakítása van tervezve. Itt szerkezetileg is problémák mutatkoznak a területet illetően. Az ő területükből kerülne az iskola területébe, valamint fordítva.a területrendezés során 66 m2 lenne érintve. A beépíthetőségi %-ot úgy lehetne megoldani a telek sajátos elhelyezkedése, formája miatt, hogy telekhatár módosítás lenne szükséges. A parkoló kialakítását is az alapterület és az áruforgalom határozza meg, azt hogy mennyi parkolót kell kialakítani. Jelen esetben 12 parkolóhely kialakítása az előírás. Az erre vonatkozó rajzot megkapták a képviselők. Az iskola udvarából kérnének tőlünk területet, ahol az iskola dolgozói is parkolhatnának. Felvetődött az is, hogy az önkormányzat dolgozói besegítenének. A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat és az alábbiakat fogalmazta meg: elvileg egyetért a beruházással, a területrendezésről szó lehet, viszont az önkormányzat a parkoló kialakításában segítséget nyújtani nem tud.ha az iskola udvarát érinti a területrendezés, oda új kerítés építése, valamint átjárhatóságot a Tiszaföldvári Coop Zrt kell, hogy vállalja, valamint olyan rajz bemutatása szükséges, ami pontosan ábrázolja a területeket és az elképzelést. Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzatának 12/2009.( II.11.) Kt. határozata Tiszaföldvári COOP Zrt tiszasasi vegyes élelmiszer üzletének bővítésével kapcsolatos Képviselő-testületi döntéshozatal 1. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete üdvözli és egyetért azzal, hogy a Zrt a tulajdonában lévő Tiszasasi vegyes élelmiszer üzletet bővíteni és korszerűsíteni kívánja.

20 20 2. A képviselő-testület ezen határozatában rögzíti, hogy a beruházási elképzelést támogatja telekhatár rendezés útján mintegy 66 m2 terület átadásával. A terület átadása 150,-Ft/m2 névleges áron történhet mégpedig úgy, hogy a Tiszaföldvári Coop Zrt vállal minden területrendezéssel kapcsolatos költséget, beleértve a geodéziai munkarészek elkészítését és a változások telekkönyvi átvezetését is. 3. A képviselő-testület a 2. pontban meghatározott területrendezést megelőzően újabb egyeztetést kér a polgármesterrel, illetve az érintett oktatási intézmény vezetőjével, mivel a képviselő-testülethez eljuttatott helyszínrajz alapján nem ítélhető meg egyértelműen a természetben kialakuló új helyzet, beleértve az oktatási intézmény dísznövény állományának telekrendezés utáni helyzetét is. 4. A területrendezést követően a Coop Zrt saját költségén kerítést kell, hogy elhelyezzen az újonnan kialakított telekhatáron és kapu elhelyezéssel lehetővé kell tennie az oktatási intézménybe történő átjárást. 5. A képviselő-testület az országosan is ismert pénzügyi finanszírozási helyzet mellett anyagi terhet nem tud felvállalni a beruházás megvalósításához. 6. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozatban foglalt döntésről a Tiszaföldvári Coop Zrt-t értesítse. Felelős: polgármester 7. A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: polgármestert Helyben Gyói Gábor alpolgármestert Helyben Harmatos László alpolgármestert Helyben Képviselő-testület tagjait Helyben Dr. Albrecht Sándor helyettesítő-jegyzőt Helyben Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnok Kossuth L. u. 2. Irattárat Felelős: polgármester 9. képviselő javasolta a falugyűlés összehívását. Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzatának

21 21 13/2009.( II.11.) Kt. határozata Falugyűlés időpontjának meghatározása 1. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezen határozatában rögzíti, hogy Falugyűlést tart az alábbiak szerint: - Falugyűlés időpontja: április óra - Helyszíne: Művelődési Ház Tiszasas - Napirendje: aktuális településpolitikai kérdésekről tájékoztatás - Napirend előadója: polgármester 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a falugyűlés időpontjáról, napirendjéről és helyszínéről a lakosságot,valamint az érdekelt hatóságokat, intézményeket, politikai szereplőket kellő időben és a helyben szokásos módon értesítse. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 3. A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: polgármestert Helyben Gyói Gábor alpolgármestert Helyben Harmatos László alpolgármestert Helyben Képviselő-testület tagjait Helyben Dr. Albrecht Sándor helyettesítő-jegyzőt Helyben Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt Szolnok Kossuth L. u. 2. Irattárat Felelős: polgármester Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a helyiség bérleti díjak megállapításáról alkotott rendeletet vizsgáljuk felül, mert a művelődési házban, akik járnak sakk szakkörre, asztaliteniszezni, nem tartom jogosnak, hogy fizessék a 300,-ft-ot. Örüljünk, hogy egyáltalán van ilyen lehetőség is, ne fizettessük meg azokat, akik eljönnek. Dr Albrecht Sándor A 18 éven aluliaknak eddig sem kellett fizetni. Nem csak 18 éven aluliak járnak. Akkor a nagyterem használatát kötnénk díjfizetési kötelezettséghez. Ki ért ezzel egyet?

22 22 Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Tiszasas Község Önkormányzat 2/2009.(II.12.)számú ÖK. rendelete Helyiség bérleti díjak megállapításáról Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint tulajdonos és fenntartó az üzemeltetési feltételek biztosításának költségigénye miatt, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16. -ában biztosított jogkörében eljárva egyes közösségi terek illetve helyiségek bérleti díjának megállapításáról rendeletet alkot az alábbiak szerint: Tiszasas Község Önkormányzat tulajdonát képező és természetben Tiszasas Kossuth u.7/a alatt elhelyezkedő Tornaterem helyiség bérleti díja Ft/ fő/alkalom de legalább Ft/alkalom Tiszasas Község Önkormányzat tulajdonát képező és természetben Tiszasas, Rákóczi u.20. alatt elhelyezkedő Művelődési ház nagytermének helyiség bérleti díja Ft/ fő/alkalom de legalább Ft/alkalom 3. Ezen rendelet 1. és 2. -ában meghatározott díjak közösségi ( önkormányzati ) rendezvények során nem alkalmazhatók, illetve 18 életév alatti gyermekek részére a használat ingyenes, illetve a Művelődési Ház nagytermen túli helyiségei nyitvatartási idő alatt ingyenesen használhatók. A díjak beszedéséről Tiszasas Község Önkormányzata gondoskodik, illetve a díjat személyesen Tiszasas Község Önkormányzat pénzügyi irodáján készpénzben kell rendezni bevételi pénztárbizonylat ellenében. Ezen önkormányzati rendelet 2009.március 1. napján lép hatályba, és hatálybalépésével egyidejűleg ugyanezen tárgyú (XI.27.) ÖK. rendelet hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

23 23 Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester az ülést bezárta. Kmf.. polgármester Dr Albrecht Sándor jegyző Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné képviselő Göblyös Gáborné képviselő

24 24

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Gyói Gábor és Nagy Madari Pál képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Gyói Gábor és Nagy Madari Pál képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008. október 15-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Göblyös Gáborné Gyói Gábor Madari Pál Nagy Lászlóné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor, Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor, Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. március 27-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2010. december 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Bárkai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. június 18-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Laskai István polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 284-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-én megtartott közmeghallgatásos üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366 Kakucs, Fo utca 20. sz. Tel.: (29) 576-041 / fax: (29) 376-051 E-mail: polgarmester@kakucs.hu J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 27-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2002. április 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 99-108 Rendelete: 6-7 Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27- én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 77 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. február 12-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i üléséről 3/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. február 25-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 2-1/ 2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 24-14/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. május 18-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Haszon Zsolt Kalmár Lajos Somogyi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. február 28-án megtartott, Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestületével közösen tartott ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Tiszasas Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben