JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: a december 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Bárkai Jánosné Braxa Józsefné Kakulya Károly Szitó Lajos Zoltánné Tényi Imre képviselők Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Albrecht Sándor helyettesítő jegyző Balogh Pál csongrádi Közmű Szolgáltató kft képviseletében Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi munkatárs Jegyzőkönyv vezető: Bagi Gyöngyi Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A napirendi pontokra tett javaslatot a képviselő-testület egyhangú ( 7 igen ) szavazattal elfogadta. Napirendi pontok: - Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért 2011.évben fizetendő díj és szennyvízcsatorna díj megállapítása - A helyi iparűzési adóról szóló (XII.17.) Ök. Rendelet visszavonása és ugyanezen tárgyban rendelet alkotás - A helyi építményadóról szóló 15/2008.(XII.16.) Ök. Rendelet módosítása - A közterület-használat engedélyezéséről szóló 7/1999.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítása - Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos előterjesztés - Takarékbank Zrt számlavezetési ajánlatának megtárgyalása - Munkabér hitel felvétele - Petőfi Sándor ÁMK pedagógiai program módosítása

2 2 I.napirend Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért 2011.évben fizetendő díj és szennyvízcsatorna díj megállapítása Előadó: Gyói Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Gyói Gábor: Köszöntöm Önöket. Köszönöm szépen a teljes számú megjelenést. Mint ahogy ismeretes, és mint ahogy emlékezünk rá, a december 14-i testületi ülésünk 10 napirendi ponttal lett meghirdetve, amelyből 4 napirendi pontnak a tárgyalását, illetve 1 egyéb ügyek tárgyalását, a mai délelőtti időpontra halasztottuk. Ennek az volt az oka, hogy elsősorban itt a közüzemi és szennyvíz díjak elfogadása kapcsán nem tudtuk helyesen értelmezni a Csongrádi Vízmű Kft-nek az ajánlatát. Ezért Balogh Pál Úr meghívását kezdeményeztük, akit szintén szeretettel köszöntünk a mai testületi ülésünkön. Megkérem Balogh Pál Urat, hogy az általuk küldött vízdíj és szennyvíz javaslatot segítsen számunkra értelmezni a jövőre vonatkozóan is. Arra kérem még Balogh Urat, hogy egy kicsit a múltról is néhány gondolatot, különösen az elmúlt évi elmaradt emelésre, ezt is ismertesse számunkra. Balogh Pál: Köszöntöm a képviselőtestületet. Annyit előzményként, hogy mi ezeket a településeket mindig partnerként kezeltük, nem bombáztuk rendszeresen évente díjemelésekkel, csak abban az esetben, amikor úgy láttuk, hogy ideje ezeket a díjakat rendezni. Tiszasason 2005-ben volt utoljára megállapítva díjemelés. A tavalyi évben, illetve 2010-re javasoltunk egy díjemelést az önkormányzat részére. Két településen, Tiszasason és Szelevényen nem foglalkozott ezzel a képviselőtestület. Ez, hogy Önökhöz eljutott-e vagy nem jutott el, ezt én nem tudom. Több alkalommal egyezkedtünk a volt polgármester Úrral és mindig az volt a válasza, hogy majd legközelebb visszatérnek rá, a képviselőtestület most nem foglalkozik vele és egyebek. A probléma valóban az, hogy itt megvan még az a víz és szennyvíz díj, amit még Önök 2005-ben állapítottak meg. Ehhez viszonyítva a jelenlegi díj valótlan. A meglévő díjakhoz tettük a javaslatot, természetesen a településen ezt megállapították. A ivóvízre 16%-os díjemelést javasoltunk, a szennyvízre pedig egy 19%-os díjemelést javasoltunk, azokhoz a díjakhoz viszonyítva, ahol elfogadták a 2010-es díjemelést. Kiemelnék egy költségelemet, az pedig a bérleti díj re egy elsődleges egyeztetés alapján megtettük. Az, hogy milyen tulajdonosi feladatok vannak, azt az elsősorban a víztermelési oldalon jelentkezik és mindig abba a problémába ütköztünk bele korábban, hogy mi megkeressük a polgármestereket. Általában az jött ki belőle, hogy a Csépai Polgármesteri Hivatalban, a Fialka Úr felvállalta ezeket a szivattyú csere, fertőtlenítő berendezés felújítás és egyebeknek a költségeit. Olyannyira, hogy mi szolgáltatók nem mertük megtenni azt egy pár kedvezetlen tapasztalat alapján, hogy közvetlenül úgy rendeljük meg a szállítótól vagy a gyártótól, általában ennek a költsége úgy a nyakunkon marad, hogy hiába jövünk egy-egy településre Úgy gondoljuk, hogy mi ezeket a költségeket nem vállalhatjuk fel. Általában az volt a kezdeményezésünk, hogy valamelyik önkormányzat rendelje meg tőlünk függetlenül, közvetlenül a partnertől és akkor nem velünk

3 3 vitatkoznak ezek a partnerek, hanem mennek az önkormányzathoz. Egy alkalommal jött felénk olyan kifogás, hogy már megint nem szállt bele ebbe a költségbe ez a település meg az a település, mert nincs pénz. Neki sincs pénze. Ezért volt az a javaslat, hogy emeljük meg úgy ezt a bérleti díjat a jelenlegi 14 Ft összegről, hogy 62 Ft köbméterre tervezünk 2011-re. Ez egy jelentős különbség, hisz háromszorosa az eredeti költségelemnek. Igazából így jött ki az a jelenlegi díjnövekedési arány, hogy a fogyasztási díjat 16%-kal Az alapdíj arra lenne jó, hogy az ivóvíz szolgáltatás költségei kb. 80%-ban fix költségek. Vannak olyan szolgáltatások, amelyeket csinálni kell attól függetlenül, hogy azt a csapot megnyitják vagy nem nyitják meg. Minél magasabb az alapdíj, annál alacsonyabb a fogyasztási díj. Azt is el kell mondanom, hogy kevésbé kedvező ez a kis fogyasztók számára, hisz nekik is ugyan úgy kell fizetni, hogyha 1 liter vizet nem vételeznek. Igazából a kis települések miatt van az, hogy nincs kihasználva a rendszer, egy csomó általános költség adódik, amit valamilyen módon érvényesíteni kell. Ennek javasoltuk a megemelését és a fogyasztási díjnak a 16%-kal való megnövelését. Kihangsúlyozom még egyszer, hogy ez a közel háromszoros bérleti díj mértékéből adódik. Ha a bérleti díj visszakerül az önkormányzatokhoz, azt ne kérdezzék meg, hogy milyen arányba, mert ezzel a Tiszaugi polgármesterrel is volt nem egyszer egyeztetésünk, hogy ebből mi automatikusan adunk-e Csépának?! Ott is megígértem, hogy nem adunk mind addig, amíg a 3 település vezetői meg nem egyeznek ennek a bérleti díjnak a megosztásáról. Az az elképzelése a Fialka Úrnak, hogy ebből a bérleti díjból mi adjunk át egy lényeges összeget, hogy nála képződjön meg egy elkülönített számlán az az összeg. Köszönöm szépen. Gyói Gábor: Több kérdésünk is merült fel az elmúlt testületi ülésen. Megpróbálom ezeket megfogalmazni Ön felé. Az első kérdésem, ami a múlttal kapcsolatos, hogy amikor Önök ezt a 14 Ft-ot egységesen visszaszámlázták a településeknek, akkor tudomásom szerint volt arra gyakorlat, hogy mi például ezt a pénzt időnként a települési vízdíjaknak, amit a közkifolyókból és a települési intézmények vízdíjszámláját jelenti, ezt lekompenzáltuk. Helyes ez az információ? Balogh Pál: Igen. A bérleti díj az önkormányzat bevétele, viszont a közkifolyókra számlázott víz a Kft. bevétele. Nem egyszer volt olyan együttműködés, hogy amikor nem folyt be pénzügyileg a díjköltség, hozzánk nem jött be az árbevétel, ezt szépen fénymásolva a pénzügyesek lerendezték és ezek alapján mozgott a pénz. Valóban nem volt mindig konkrét pénzmozgás a számlánkon. Gyói Gábor: Ez valóban elfogadható ez a 14 Ft, de ismerve az önkormányzat anyagi helyzetét az önkormányzatunknak ezt valóban tartalékolni kellett volna, legalábbis arra fordítani, amire való, vízdíjat fizetni belőle. A másik kérdésünk az az volt és ez már a javaslatokat érinti, hogy az Önök által előterjesztett javaslatban, ugye 233 Ft + ÁFA szerepel 2011-re. Ha 62 Ft-os bérleti díjat tetszenek úgymond visszaszámlázni, az önkormányzatok felé, akkor ez a 233 Ft-ból ha lebontunk 62 Ft-ot, akkor gyakorlatilag majdnem kevesebb vízdíj jön ki, mint az előző években. Szinte vízdíjemelkedést, ez nem tartalmaz. A kérdésem ehhez kapcsolatosan az lenne, hogy az Önök által benyújtott beterjesztések alapján a 48 Ft-ot a Tiszasason és Tiszaugon elfogyasztott víz

4 4 után is visszaszámlázná a javaslat alapján Csépa község a Kft felé? Ezt így értelmezzük? Balogh Pál: Igen, de ez alapvetően úgy működne, hogy amíg nincs megegyezés. Ez mindig úgy működött, hogy mi értesítettük az önkormányzatokat a településen befolyt 7000 m 3 víz negyedévente, kérjük ennek a bérleti számláját elkészíteni, az önkormányzat a 7000 X 14 Ft, ezt a bérleti díj számlát hozzánk elküldeni. Most ezt 62 Ft-tal javasoljuk, tehát az emelkedés a 14 Ft-on felüli rész. A Csépai polgármester Úrnak olyan elképzelése lenne, hogy mivel ennek a rendszernek a lelke is és általában ezek a problémák a víztisztító telepen adódnak, nekem elmondta, hogy nem akarja ő ezt a saját költségéből újíttatni, finanszíroztatni. Kérem a képviselőtestületet, hogy fogadják el, hogy itt olyan vezetékeket találtunk, acélvezetéket, a múltkor például elöntötte a gépház pincéjét a víz. Teljesen a gépház alatt felbontottuk az acél vezetéket. A szivattyúkat már mi vittük be kölcsönből, hogy ne az legyen, hogy nincs vízellátás. Olyan régi típusúak, hogy egyszerűen nem találunk olyat, aki ezt meg tudja javítani. Előbb utóbb ezt rendezni kell, mert azt a szivattyút nekünk vissza kell vinnünk, a mi készletünkből hoztuk el Csongrádról. Itt egy nagyon nagy kérdés az, hogy meddig halasszuk ezeket a munkákat. Ez mindig húzódik és húzódik, viszont addig is biztosítani kell a megfelelő vízellátást. Fialka polgármester Úrnak az lenne az elképzelése, hogy ha 62 Ft-ból a képviselőtestületek, a települések leszámlázzák felénk a 14 Ft-ot, a 48 Ft-ot pedig ő számlázná le felénk. Nála képződne meg egy tartalék számlán ez a pénz, ehhez csak akkor lehetne hozzányúlni, ha valami gond van vagy probléma. Ezt a Tiszaugi polgármesternek is mondtam, hogy ez ügyben mindenféleképpen Önöknek meg kell egyezni. Harmatos László: Nekem csak annyi hozzátenni valóm lenne a víz és a szennyvíz témával kapcsolatban, hogy volt egy olyan vis maior téma, amiben a 3 közösség a 16 millió forintot közösen állta és akkor nem ajánlotta fel, hogy 2/3-át ő fizeti. Ez a 16 millió ott lóg a levegőben én úgy gondolom és ebben mi arányosan osztoztunk. Gyói Gábor: Én annyit tennék még ehhez hozzá, hogy amikor én legelőször találkoztam Fialka polgármester Úrral hivatalos beszélgetésen, akkor ő tett arra vonatkozó említést számomra, hogy ő valamiféle bérleti díjat szeretne kérni arra a csővezetékre, ami tulajdonjogilag az ő állítása szerint, számára van bejegyezve. Sem konkrét javaslatról, sem konkrét számról nem történt egyeztetés, sem vele, sem a Tiszaugi polgármesterrel. Azt is megmondjuk Önnek őszintén, hogy az elmúlt alkalommal, amikor az ívó vízdíj javaslatot 2011-re tárgyalni kezdtük, akkor mi itt a testületi ülésen kezdtük el boncolgatni ennek a bérleti díjnak a különböző arányú elosztását. Ekkor szembesültünk ezzel az aránytalansággal. Amit ki szeretnék emelni, hogy erre vonatkozó megegyezésünk sem szóban sem írásban nincs. Balogh Pál: Én ezt elfogadom. Én ezt nem vitatom. Mindenféleképpen írásos megegyezésnek kellene lenni. Fialka Úr ezt úgy képzelte el, hogy mivel ez a vízműtelep ott van az ő területén, állítólag az ő vagyona. Mi ezt mindig is közös vagyonként tudtuk.

5 5 Gyói Gábor: Még annyit tennék hozzá többek között, hogy ugye Ön is említette, hogy ez egy elavult rendszer. Bizonyára tudja, hogy elsősorban olyan oknál fogva, hogy az ivóvíz minőségjavító programban egy komoly önrészt kell a településeknek vállalni és ezt az önrészt Tiszasas község úgy tűnik, hogy nem tudja teljesen saját erőből vállalni. Az előző testületi ülésen döntöttünk arról, hogy fel kívánjuk bontani a Csongrádi Vízművel kötött szolgáltatói szerződést. Ha valóban ez egy elavult rendszer és valóban ennek az ivóvíz minőségjavító programnak ez nem lesz része, akkor vajon mi indokolja azt, hogy mi erre 48 Ft-ot átengedjünk Csépának, hogy állítólag, az ő elmondása szerint, ami egyébként nem így van, az ő tulajdonában lévő elavult rendszert mi felújítsuk. Úgy gondolom, hogy mi nem tudjuk és nem is akarjuk ennek a költségeit felvállalni a hátralévő időre. Balogh Pál: Információm szerint az lesz a jövő megoldása, hogy azon túl, hogy fúrnak új kutakat, ez a Csépai víztermelő telep is felújításra kerül és része lesz ennek a nagy rendszernek. Az indokát szakmailag látom. Nem igazán lehet már ezeket a rendszereket úgy üzemeltetni, hogy mindig valamit meg kell rajta csinálni. Szakmailag én nem látom indokolatlannak, ennek a bérleti díjnak a megemelését. Eddig mindig úgy tudtuk, hogy ez egy közös vagyon, ezért alkalmaztunk közös díjakat, probléma megoldási lehetőségeket, de odáig nem jutottunk, hogy a 3 önkormányzat egyszer leüljenek, és egymással megállapodást hozzanak létre. Gyói Gábor: Jegyző Úr felvetette és Ön is utalt rá az előbb, mi itt most számolgattunk. Van egy általunk még en nem fogadott 2010-es javaslat, ami 201 Ft + ÁFA-t irányzott elő. Ha ebből levonjuk a 14 Ft bérleti díjat, akkor a víznek a köbméterenkénti díja 187 Ft + ÁFA-ra jön ki. A mostani javaslatból 176 Ft jön ki. Ez azt jelenti, hogy Önök olcsóbban szolgáltatnák 2011-től a vizet? Olcsóbb lesz a víz ezek szerint 10 Ft-tal? 186 Ft- volt, de ez már a 2009-re vonatkozó javaslat. Mi ezt vettük volna figyelembe. Időközben lett ez 233 Ft. Balogh Pál: A 233 Ft-nak az alakulását jelentősen befolyásolja az alapdíjemelés is, hisz eddig az alapdíj 200 Ft volt, most pedig 260 Ft minden egyes ingatlanra rávetítve. Tervezünk egy szükséges árbevételt és abból mindig levonjuk az alapdíjból tervezett árbevételt és ezt adjuk meg a fogyasztási díjra. Gyói Gábor: Nem tudom, hogy nekünk a jelenleg elfogadott alapdíj az mennyi, azt tudom, hogy amit az előző évre előirányoztak az 200 Ft lenne. Most az alapdíj a es javaslatban 260 Ft és ami még általunk nincs elfogadva, az pedig 200 Ft. Balogh Pál: Ez a 200 Ft-hoz viszonyítva is 60 Ft-os emelkedés. Mindenféleképpen szükséges Önöknek megegyezni írásban, papíron. A Tiszaugi polgármester is úgy látja, hogy legyen pénz a közös kasszába, de megígértette írásba, hogy mind addig, amíg a 65 Ft-ból egy fillért oda nem adunk a Csépai önkormányzatnak addig, amíg Önök közösen erről meg nem egyeznek.

6 6 Harmatos László: Ezt esetleg úgy lehet elképzelni, hogy egy közös bankszámlára. A pénzmozgás csak három polgármester aláírásával történhet. Gyói Gábor: Tisztelt képviselőtestület, most már új információkkal gazdagodtunk, de úgy látom, hogy jelentős mértékben nem könnyült meg a döntésünk. Én azt javasolnám, hogy próbáljunk meg egy egyfajta javaslatot mi is elfogadni. Az Önök számításai szerint az elmúlt évről van valamiféle elmaradásunk amiatt, hogy ezt a vízdíjat nem fogadtuk el 2010 évre. Balogh Pál: Jelentős árbevétel kiesésünk van ebből adódóan. Gyói Gábor: Tisztelt képviselő testület, a felelősség az továbbra is nyomja a vállunkat. Látva az önkormányzat gazdálkodásának számait, ezt az önkormányzat nem tudja a továbbiakban a lakosságtól átvállalni, az elmaradt árbevételnek a kipótlását. Azt szeretném Önöktől kérni, hogy vitassuk meg. Valamiféle emelést végre kell hajtanunk, ez szinte elkerülhetetlen. Javaslom továbbá, hogy ennek a bérleti díjnak a mértékéről és az elosztásáról addig, amíg a 3 polgármester meg nem egyezik valamilyen formában, tehát célszerű lenne valamilyen egységes bérleti díjat egy közös rendszerben kialakítani és úgy gondolom, hogy Tiszaug esetében, egy Tiszauggal való megegyezés azt gondolom, hogy nem ütközik semmilyen akadályba, viszont rendkívül kétségesnek látom a Csépával való megegyezésnek a mértékét. Lehetséges-e az, hogy egy egységes rendszeren belül különböző bérleti díjak és különböző vízszolgáltatási díjak legyenek megállapítva törvényesen? Gyakorlatilag ez a múlt évben már így ment. Egységes alapdíj és vízdíj került meghatározásra és ebből Tiszasas volt kivétel. Ez a szolgáltató és a fogyasztó közötti kapcsolaton múlik, hogy hogyan állapodnak meg. Egyéb iránt más vízszolgáltatóknál, mondjuk a Bács Zrt-nél egységesek a vízdíjak. Ha a szolgáltatási díj tényleg arányos lenne a költségekkel, akkor mondjuk 1 köbméter víznek a díja az 2000 forint körül lenne, mert annyi az önköltségi ára. Annak, hogy különböző legyen a díj, hogyha ez a szolgáltató szakmailag is ezzel a javaslattal egyetért vagy kezelni tudja, ennek én nem látom akadályát. Az Államháztartási törvény szerint minden önkormányzatnak egyetlen egy számlakezelő pénzintézet lehet és egy bevételi számlája lehet, alszámlákat nyithat. Én nem tartom kizártnak, hogy egy ilyen bérleti díj külön alszámlán kerüljön bármelyik önkormányzatnál kezelésre, de azt gondolom, hogy a dolog lényege nem is ez, hanem, hogy hogy rendelkeznek az alszámlán lévő pénzzel. Ki rendelkezik felette?! Ez itt a kulcskérdés. Úgy lenne ez korrekt és elfogadható az én véleményem szerint, hogy ha a 3 önkormányzat polgármesterei kapnának arra felhatalmazást, hogy rendelkezzenek az alszámla felett. Más lenne a kötelezettség vállaló, más lenne az utalványozó, más lenne az ellenjegyző és a címpéldányon így lennének lejelentve. A 3 polgármester nélkül valójában erről a számláról kifizetés nem történhet, illetve erről a számláról nem lehetne máshova elutalni. A határozatba úgy kell megfogalmazni ezt az ügyet, hogy a bérleti díj felhasználásának módjáról az érintett önkormányzatok külön döntést hoznak. Egy külön megállapodást kell ebben az ügyben kötni.

7 7 Gyói Gábor: Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy ha valóban az elképzeléseink szerint hónaptól a Bácsvíz Zrt. átveszi az üzemeltetést, akkor mire ezt az egész rendszert létrehozzuk az március, mire megegyezünk Fialka polgármester Úrral. Gyakorlatilag 3 hónapot üzemelne. Balogh Pál: Én mindenféleképpen javasolnám a bérleti díj, ha megosztásra kerül, hogy a 14 Ft bérleti díjjal az önkormányzatok gazdálkodjanak. Ennek a fennmaradó hányadát, a 48 Ft-ot én úgy érzem, hogy nekünk, mint szolgáltatóknak nem lenne szerencsés kezelni. Ebben mindig vannak szakmai egyeztetések, mindig elmondjuk a polgármester Úrnak, hogy mi mindig keresünk 2-3 szállítót is és ő válassza ki. A bérleti díjjal, véleményem szerint minden önkormányzat úgy gazdálkodhat, ahogy akar. Ezt nem szeretnénk mi kezelni. Harmatos László: Tiszasas önkormányzata abban tud állást foglalni, amiért ezt a rendszert átadja Csongrádnak bérleti díjba. Nekem az az elképzelésem még, hogy legyen 62 helyett 42 és a 233-at pedig vegyük vissza 20-al és akkor az ivóvíz mennyiségének forintális összege nem változik és akkor valahogy lépcsőzetesen fel tudunk zárkózni arra a szintre, amire kellene. Gyói Gábor: A problémánk az elmaradás. Én tudom, hogy ez nehezen érthető, nehezen kezelhető. Mi elkötelezettek vagyunk abban, hogy ezt az elmaradást utolérjük. Viszont azt meg értse meg, hogy most nekünk 100 Ft-ot kellene emelni bruttóban a vízdíjon, köbméterenként, amit viszont most nem tudunk megtenni. Harmatos László: Ha én most azt mondom, hogy 42-őt kérek csak, ezzel a vízmű társulatot nem terhelem. Magunkat hozom egy bizonyos szinten bajba azzal, hogy nem 62 kérek érte, hanem csak 42-őt. Viszont valami nagyobb beruházásnál lehet, hogy tennünk kell hozzá Ft-ot. Gyói Gábor: Mind a hárman, akik korábban itt ültünk, állíthatjuk, hogy nem találkoztunk ezzel a javaslattal, nem érkezett meg ide. Nem tudtunk róla beszélgetni. Jegyző úr is meg tudja ezt erősíteni, hogy polgármester úr nem hozta ezt be a testület elé. Én úgy gondolom, hogy és a hármunk nevében tudok elsősorban beszélni, hogy annak a felelősségét tudatják velünk, hogy később ezt a településnek kell a következő költségvetésébe ezt az elmaradást kispórolni, akkor legalább egy vitát megért volna, de nem biztos, hogy bele mentünk volna ebbe a játékba. Nagyon kellemetlen helyzetben vagyunk ezzel az üggyel. Egyrészt le vagyunk maradva Önök felé, másrészt a jövőre vonatkozó kilátások azok mindenképpen egy magasabb vízdíjról szólnak. Nagyon lesz ezt a felzárkóztatást évről-évre elfogadtatni a településsel és hogyha ezt nagyon mélyről indítjuk, akkor ez még fájdalmasabb lesz. Ezt nem tudjuk egyszerre bevállalni, mert lehetetlen. Harmatos László: 20 Ft-tal csökkentenénk a vízdíjat és 20 Ft-tal a bérleti díjat. Gyói Gábor: Ez a matematika akkor áll, hogyha a 260 Ft-os alapdíjat elfogadjuk.

8 8 Korábban valóban nem lett a testület elé hozva a vízdíjemelés. Az volt Laskai polgármester úrnak a véleménye, hogy a szolgáltató szedje be a kintlévőségeit. Ő valójában azzal magyarázta, hogy a díjba a kintlévőségek is belekerülnek. Ettől függetlenül van egy olyan helyzet a vízdíjemelés elmaradása miatt, hogy az önkormányzat bizonyos összeggel tartozik a szolgáltató felé. Ez egy X összeg. A szolgáltatásnak is van egy bizonyos díja és ára. Az ára az amivel a szolgáltatást biztosítani lehet, tehát a szolgáltatás fenntartható. Matematikailag az kiszámolható, hogy mi az az önkormányzat által meghatározott díj a szolgáltatás költsége mellett, ami egy bizonyos időn belül kompenzálja az adósságot és mennyi idő ez a fogyasztás alapján. Matematikailag ez kimutatható. Én nem tudom, hogy ez most 233 vagy ÁFA, de valójában ez egy számolható összeg. Balogh Pál: A kintlévőség valóban nagy probléma minden szolgáltatónál, de ezt mi nem terheljük át azokra a fogyasztókra, akik egyébként fizetnek. A sok kintlévőség és előbb utóbb a kicsi is, nagy pénzügyi problémákat okoz. Ráadásul úgy, hogy még az ÁFA-t utána kell fizetnünk, mert ugye, mi elkészítjük a számlát, az ÁFA-t pedig be kell fizetnünk függetlenül attól, hogy az hozzánk befolyt vagy nem folyt. Ezt nem hárítottuk még eddig át a szolgáltatókra. Ezt valamilyen úton-módon az önkormányzatnak máshogyan kellene megoldania, úgy hogy a tisztességes fizetők érdekében. Itt a fogyasztók és az önkormányzatok között is fennáll a konfliktus helyzet, mert az önkormányzat, azt mondja, hogy ne fizessek a fogyasztók miatt, hanem a szolgáltató szedje be a díjat. Az önkormányzati hatósági szerepkörben történő díjmegállapítás az részben településpolitikai motiváció. Gyói Gábor: Tisztelt Képviselő Testület. Tekintve, hogy most, ahogy jegyző úr fogalmazott, kvázi hasra ütés számot tudunk csak mondani, viszont van egy jó kiindulási alapunk, mégpedig a 2011-es Csongrádi javaslat és van egy felvetésünk 213 Ft / m 3 -es vízdíj, amely nem 63, hanem 42 Ft bérleti díjat tartalmaz és az alapdíj pedig a 2011-es javaslatnak megfelelve 260 Ft + ÁFA. Én azt gondolom, hogy ez egy elég jó kompromisszumos javaslat. Eleget teszünk annak a kényszernek, hogy csökkentsünk a szakadékon a többi település és köztünk a vízdíj kapcsán. Gyakorlatilag az alapdíjat megállapítjuk mi is úgy, mint a másik 2 település és a 42 Ft-tal a 14 helyett egy olyan kellő alapot biztosítunk a település számára, amiből azt gondolom, hogy az esetleg felmerülő javítási problémákat fogjuk tudni a következő félévben fedezni. A 42 Ft-ot csak Tiszasas kezeli. Tisztelt képviselők, akkor véleményeket kérek. Elhangzott itt egy javaslat. Tényi Imre: A javaslattal egyetértek, a polgármesterek megegyezésénél a vagyont tisztázni kell. Ez a legelső. Akkor lesz gond, ha a csépai polgármester azt mondja, hogy ha itt történik ebben a rendszerben felénk, akkor ők nem szállnak bele.

9 9 A javaslat az, hogy az alapdíj az 260 Ft + 25 % ÁFA. A fogyasztás alapján fizetendő díj az 213 Ft + ÁFA, a bérleti díj pedig 42 Ft + ÁFA és mind ez január 1 napjától érvényes. Balogh Pál: Szabad kérnem azt, hogy az ÁFA százalékot konkrétan ne határozzák meg, csak úgy, hogy mindenkori ÁFA és a bérleti díjhoz, ha kérhetek annyi megjegyzést, hogy a beszedett köbméter mennyisége. Igen és még beleírjuk zárójelben, hogy a 213 Ft + ÁFA fogyasztás alapján számlázott díj, tartalmazza a bérleti díjat is. Gyói Gábor: Tisztelt Képviselő testület. Szavazásra bocsájtom ezt a kérdést. Aki az elhangzott javaslattal egyetért, az kérem, kézfelnyújtással jelezze. Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2010.(XII.23.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő évi díj megállapítása Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló- többször módosított évi LXXXVII. tv. 7.. /1/bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1.. Tiszasas Község közigazgatási területén a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja: Alapdíj: 260,-Ft/hó/bekötés + 25 % ÁFA= 325,-Ft Fogyasztás alapján: 213,- Ft/m % ÁFA = 266,- Ft/m 3 bérleti díj minden beszedett m3 után: 42,-Ft/m3 + ÁFA = 52,50,-Ft/m3 2.. A fogyasztás alapján fizetendő díj tartalmazza a bérleti díj összegét. 3. /1/ A rendelet január 1. napján lép hatályba.

10 10 /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az ártörvény 15. -ban foglaltak figyelembevételével. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében is megtalálható. Még egy határozatról kell dönteni. Abban dönt a képviselő testület, hogy a szolgáltató által beszedett bérleti díjat a beszedést követően 4 havonta át kell, hogy utalja a szolgáltató a Tiszasasi Önkormányzat ilyen meg ilyen bankszámlájára. Az önkormányzat számláz. Tehát erről szólna ez a határozat. Aki ezzel a megoldással egyetért, az kérem szavazzon. Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 81/2010.(XII.22.) számú határozata Közüzemi ivóvíz szolgáltató által 2011.évben fizetendő bérleti díj megfizetéséről rendelkezés 1./ Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezen határozatában rögzíti, hogy Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2010.(XII.23.) rendeletében megállapított bérleti díj teljes összegét számlázást követően és teljes mértékben szolgáltató köteles átutalni Tiszasas Község Önkormányzat számú számlájára a számlázást követő 15 napon belül. 2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozatban foglalt rendelkezés végrehajtását kísérje figyelemmel. Felelős: Gyói Gábor polgármester Határidő: értelemszerűen 3./ A Képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: Gyói Gábor polgármestert Harmatos László alpolgármestert Dr. Albrecht Sándor jegyzőt Képviselő-testület tagjai helyben Csongrádi Közmű Szolgáltató kft 6640 Csongrád, Erzsébet u.25. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth L.u.2. Irattár.

11 11 Gyói Gábor: Ennek a témának még vége nincs, mert folytatjuk a szennyvízzel. Folytatnánk akkor a 3-as napirendi pont szennyvíz-csatorna díj megállapítására vonatkozó pontnak a megtárgyalását. Tájékoztatásul annyit mondanék a tisztelt testületnek, hogy a szennyvíz-díj kérdésében ugyan az az anomália, mint a víz kérdésében. Itt a jelenleg elfogadott 2005-ös javaslat az 198 Ft / m 3 + ÁFA. Amit a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft-től kaptunk az elmúlt évre és nem tárgyaltuk meg az 243 Ft / m 3 + ÁFA. Ha jól gondolom, akkor a jelenleg érvényben lévő díj az 198 Ft és nem volt bérleti díj megállapítva. A tavalyi javaslat a 243 Ft, ami már tartalmaz 10 Ft / m 3 bérleti díjat. A mostani javaslat az 319 Ft / m 3 + ÁFA, amely 25 Ft bérleti díjat tartalmaz. Tehát a 198-ról, hogy ha elfogadnánk a csongrádi javaslatot 2011-re, akkor 319 Ft-ra kellene emelnünk a díjat, ami szintén azt gondolom, hogy egy kicsit soknak tűnik. A mostani javaslat az 319 Ft / m 3 és 25 Ft bérleti díjat tartalmaz, az elmúlt évre vonatkozó az 243, ami 10 Ft Ft / m 3 bérleti díjat tartalmaz és a jelenleg érvényben lévő az pedig 198 Ft / m 3. Ebben is kérem a tisztelt képviselők véleményeit és javaslatait. Balogh Pál: Én még annyival pontosítanám, hogy régebben úgy működött a díj, hogy van egy m 3 díj az elvezetett m 3 után és a 2010-es évben ezt terhelte még a 14 Ft egy un. környezet terhelési díj külön soron a számlázott m 3 alapján. Ezt az aktuális üzemeltetési tapasztalat alapján ezt nem javasoljuk tovább terhelni a lakosok által csak 11 Ft / m 3 -rel, mert azért itt az elmúlt évben felvállaltak Önök olyan szennyvíztelep fejlesztéseket, meg technológiai fejlesztéseket, aminek lett egy ilyen hatása. Javasoljuk ezeket beépíteni a díjba. A 19 %-os díjemelés ennek a mértékét is tartalmazza, hogy fizessenek a lakosok fogyasztási díjba és ne külön soron, nekünk meg külön elszámolás alapján utaljuk tovább ezeket a kiszámolt forintokat. A környezet terhelési díj, a bérleti díj is benne van a 319 Ft-ba. Gyói Gábor: Az én javaslatom az, hogy próbáljuk meg a rendelkezésünkre álló számok alapján kialakítani a jelenleg elfogadott díjunkat, ami 2011-től lesz aktuális. Én úgy gondolom, hogy bérleti díjtól nem tudunk eltekinteni. Mindenképpen meg kellene valamennyit állapítani. A 243 Ft-os tavalyi javaslatban benne volt az a környezetterhelési díj? Balogh Pál: Nem. Azt pluszként fizették. Gyói Gábor: Gyakorlatilag, ha most összeadjuk a számokat, 212 a jelenlegi, a tavalyi javaslat az 267 Ft. Balogh Pál: A szennyvízen volt 243 Ft alapdíj és 24 Ft környezetterhelési díj. Gyói Gábor: 267 Ft volt, amit a fogyasztónak kellett fizetni, ami tartalmazott 10 Ft-os bérleti díjat. A 2011-es javaslat 319 nettó, amely mindent tartalmaz, viszont itt már csak 11 Ft-os környezetterhelési díj van 2011-re kalkulálva.

12 12 Tényi Imre: A tavalyi 267 Ft az mennyi volt bruttóban? Mennyi lesz az idén a 319 Ft? Gyói Gábor: Az bruttóban 267 esetén, 334 Ft és a jelenleg érvényben lévő az 265 bruttóban. A 2011-es pedig 399 Ft bruttóban megadva. Ez azt jelenti, hogy ha a következő félévben nem fogadjuk el ezt a 399-et, akkor gyakorlatilag 65 Ft m 3 -enkénti szennyvízdíj elmaradása lesz a településnek. Balogh Pál: Ha szabad a díjat érintő dologról beszélnem egy pár mondatot hagy kérjek lehetőséget. Az a tapasztalatunk, hogy Tiszasas irányából igen nagy szennyvíz terheli a telepet. Sok ingatlannak megvan az a lehetősége, hogy éjszaka nyomja bele a szennyvízhálózatba és ez jelentősen túlterheli a tisztító telepet. Gyói Gábor: Ezt meg lehetne becsülni, hogy ez mennyi m 3? A kiengedett vízhez képest mennyi a szennyvíznek a m 3? Balogh Pál: Akkor mernék pontos mennyiséget mondani, ha tudnám mennyi víz fogyott el. Tényi Imre: Valamilyen megoldást keresni kell erre. Egy ellenőrzést vagy bármit. Én úgy látom megoldhatónak ezt a kérdést, ha már szóba került, hogy ha hozna egy rendeletet arról az önkormányzat, hogy hozzájárulást kell fizetni a szennyvízcsatorna építés után és ha ez bele kerülne a rendeletbe, hogy mentesülnek a hozzájárulási díj fizetése alól, akik eddig a szolgáltatást rákötéssel igénybe veszik, akkor szerintem felgyorsulna ez a téma és rákötnének. Egyébként be lehet szedni ezeket a pénzeket és ez egyébként több 10 ezer forint lenne, ha kiszámláznák. Gyói Gábor: Ez egy nagyon jó ötlet. A szennyvíz díjat viszont meg kellene határozni. Én teszek egy javaslatot. Nem kellene ezt a 319 Ft-ot egyelőre egy lépésben elfogadni. Tekintve, hogy 13 Ft-tal csökkent a környezetterhelési hozzájárulás, ezért én azt a javaslatot teszem, hogy mondjuk, egy 270 Ft-os nettó árat határozzunk meg, ami tartalmazza a 10 Ft-os bérleti díjat és egy 11 Ft-os környezetterhelési díjat. Akkor 3 javaslat van. Imre jött azzal a javaslattal, hogy akkor napoljuk el a kérdést. Én határozathozatalt javaslok, nem szívesen napolnám el. Györgyinek volt egy 280 Ft-os javaslata, ami tartalmazza a 10 Ft-os bérleti díjat és egy 11 Ft-os környezetterhelési díjat. Nekem volt egy 270 Ft + ÁFA-s javaslatom. Van-e más javaslat? Próbáljuk meg ezt a 280-at. Aki a 280 Ft-os javaslattal egyetért, olyan feltételekkel, hogy ez tartalmazza a 10 Ft-os és a 11 Ft-os környezetterhelési díjat, akkor az kézfelnyújtással jelezze.

13 13 Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2010.(XII.23.) rendelete a közüzemi szennyvízcsatorna szolgáltatás évi díjának megállapítása Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. Tv. 7.. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1.. Tiszasas Község Önkormányzata közigazgatási területén üzemelő szennyvízcsatorna szolgáltatás és szennyvíztisztítás igénybevételének díja: Környezetterhelési díj összege: Bérleti díj: 280,- Ft/m % ÁFA = 350,- Ft/m 3 11,-Ft + 25 % ÁFA = 14,-Ft/m3 10,-Ft + ÁFA = 12,50 Ft 2.. A szennyvízcsatorna szolgáltatás és szennyvíztisztítás igénybevételének díja tartalmazza a környezetterhelési díj és bérleti díj összegét. 3. /1/ Ez a rendelet január l. napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az ártörvény 15. -ban foglaltak figyelembevételével. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében is megtalálható. Aki azzal egyetért, hogy ez ide kerüljön átutalásra, számlázás ellenében, abban pedig hozunk egy határozatot. Ez a 10 Ft-os bérleti díj. Gyói Gábor: Az önkormányzat elkötelezett abban a tekintetben, hogy a szennyvízfogyasztásban résztvevő fogyasztók számát növelje, ezért lépéseket

14 14 kíván annak érdekében tenni, hogy ezt a kívánt eredményt elérje. A következő testületi ülésen fogunk hozni egy ilyen jellegű határozatot, döntést. Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 82/2010.(XII.22.) számú határozata Közüzemi szennyvíz szolgáltató által 2011.évben fizetendő bérleti díj megfizetéséről rendelkezés 1./ Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezen határozatában rögzíti, hogy Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2010.(XII.23.) rendeletében megállapított bérleti díj teljes összegét számlázást követően és teljes mértékben szolgáltató köteles átutalni Tiszasas Község Önkormányzat számú számlájára a számlázást követő 15 napon belül. 2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozatban foglalt rendelkezés végrehajtását kísérje figyelemmel. Felelős: Gyói Gábor polgármester Határidő: értelemszerűen 3./ A Képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: Gyói Gábor polgármestert Harmatos László alpolgármestert Dr. Albrecht Sándor jegyzőt Képviselő-testület tagjai helyben Csongrádi Közmű Szolgáltató kft 6640 Csongrád, Erzsébet u.25. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth L.u.2. Irattár. II.Napirend A helyi iparűzési adóról szóló 14/2009.(XII.17.) Ök. Rendelet visszavonása és ugyanezen tárgyban rendelet alkotás Előadó: Gyói Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Ugyan az a rendelet, mint a régi és azért kerül a testület elé, mert a korábbi év úgy indult, hogy ebben a tárgyban az adóhatóság, az APEH lesz, nem pedig az önkormányzat és így is szólt a rendelet. Idő közben aztán ez változott ez az álláspont és maradt a helyi önkormányzat adóhatóságként, úgyhogy ebben a rendeletben a helyi önkormányzat van megjelölve adóhatóságként.

15 15 Gyói Gábor: Az iparűzési adó mértékével kapcsolatban én ugye meghirdettem a programomban, hogy ugye ezt csökkenteni szeretném és erre azért nem tettem az előterjesztésben javaslatot, mert tudomásom szerint jelentős mértékben át fog alakulni az iparűzési adóval kapcsolatos szabályozás. Addig nem akarom összekavarni a fejeket, amíg ki nem alakul ennek a pontos, a következő években remélhetőleg állandósuló rendszere. Tehát ezért változatlan formában, az eddigi iparűzési adót terjesztettük Önök elé, ami 1,5 %. Azért javasolnám, hogy fogadjuk el, mert a tudomásom szerint ez módosulni fog, ezzel mindenféleképpen fogunk foglalkozni az iparűzési adóval. Kistérségi ülésen gyakran téma, hogy a Remondis ide nem fizet iparűzési adót, csak tudomásom szerint Szelevényre. Valószínűleg ebben a kérdésben is változások fognak következni, hiszen itt is végez tevékenységet. Itt az iparűzési adó vonatkozásában, legalább kistérségi szinten meg kellene állapodni, mert ugye az van, hogy a gazdálkodó szervezetnek arra a székhelyre vagy telephelyre fizetnek iparűzési adót. Nekik se székhelyük, se telephelyük itt nincs. Ez egyezség kérdése. Gyói Gábor: Ha szavazásra tehetem fel a kérdést, akkor aki az előterjesztésben szereplő javaslattal egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2010.(XII. 23.) rendelete a helyi iparűzési adóról Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló évi C. törvény 1.. (1) bekezdése alapján a helyi iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya Tiszasas Község közigazgatási területére terjed ki. Adókötelezettség, az adó alanya 2.. (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység). (2) Az adó alanya a vállalkozó. (3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

16 16 (4) Az adózó a helyi iparűzési adókötelezettsége keletkezését, illetve megszűnését a települési önkormányzat megjelölésével az adókötelezettség bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) illetve megszűnésétől számított 15 napon belül bejelenti az Önkormányzathoz. (5) Az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdése napján köteles ezt az Önkormányzathoz bejelenteni. Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 3.. (1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. (2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül c) bármely az a) és b) pontba nem sorolható tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. Az adó alapja 4.. (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, az alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik. (2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően a vállalkozónak kell a Htv. mellékletében meghatározott módon megosztania. (3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít. Az adó mértéke 5.. (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a fizetendő adó mértéke az adóalap 1,5 %-a.

17 17 (2) Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén a fizetendő adó mértéke: a) piaci és vásározó kiskereskedelem folytatása esetén: Ft b) minden egyéb esetben: Ft/nap Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 6.. (1) A vállalkozó (továbbiakban: adózó) az adókötelezettségét, adójának évi összegét önadózással állapítja meg. Az adó bevallása 7.. (1) Az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie az Önkormányzati adóhatósághoz. (2) A helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni. (3) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról a megfizetés határidejével egyezően a tevékenység befejezésének napján kell bevallást tenni az önkormányzati adóhatósághoz. Fizetéshalasztás, részletfizetés 8.. (1) A vállalkozó átmeneti, neki fel nem róható fizetési nehézsége esetén fizetési halasztást vagy részletfizetést (továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) kérhet. (2) A fizetési könnyítés iránti kérelmet az önkormányzati adóhatósághoz kell előterjeszteni. (3) A fizetési könnyítés engedélyezése vagy annak elutasítása az önkormányzati adóhatóság feladata. Értelmező rendelkezések 9.. (1) A mindenkor hatályos helyi adókról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően. Záró rendelkezések 10.. (1) Ezen önkormányzati rendelet január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 14/2009.(XII.17.) ÖK. rendelet hatályát veszti. (2) Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) Ezen rendeletet a képviselő-testület évente felülvizsgálja, szükség szerint módosíthatja, illetőleg visszavonhatja.

18 18 (4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében is megtalálható. III.Napirend A helyi építményadóról szóló 15/2008.(XII.16.) Ök. Rendelet módosítása Előadó: Gyói Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Gyói Gábor: Itt tulajdonképpen egy 300 Ft-os m 2 emelés szerepel. Az biztos, hogy azok az ingatlantulajdonosok, akik Tiszasason nem lakóingatlant tartanak fent vagy nem állandó lakosok, ők azt gondolom, hogy bizonyos szempontból szükségünk van rájuk. Braxa Józsefné: Én csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy ha megveszi azt a 1,5 2 milliós házat, akkor még esetleg 2 milliót rá fog költeni és megmenti a házat az összedőléstől. Én 600 Ft-ot javaslok. Gyói Gábor: Én azt mondom, hogy legyünk demokratikusak, legyen 150 Ft-os emelés. A javaslat akkor 500 Ft helyett 650 Ft, 150 Ft-os emelés. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelete A helyi építményadóról szóló 15/2008.(XII.16.) Ök. Rendelet módosításáról Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, továbbá a helyi adókról szóló évi C. törvény 1.. (1) bekezdése alapján a helyi építményadóról rendeletet alkot, illetve Tiszasas Község Önkormányzata a helyi építményadóról szóló 15/2008.(XII.16.) ÖK. Rendeletét ( továbbiakban: Rendelet ) módosítja az alábbiak szerint: 1. A R 7. ( Az adó mértéke )helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. Az adókötelezettség alá eső építmény minden megkezdett egész négyzetmétere után 650,-Ft/m2/év 2.

19 19 Ezen önkormányzati rendelet 2011.január 1. napjával lép hatályba és kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében is megtalálható. IV.Napirend A közterület használat engedélyezéséről szóló 7/1999.( XII.01.) Önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Gyói Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Mozgóbolt 900 Ft / alkalom. A mozgóbolti árusítás a megkezdett minden egyes nap 1 alkalomnak minősül. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységet részben vagy egészben székhelyén kívül folytatja. A törvény tehát azt mondja, hogy a székhely, telephely határozza meg. Emiatt vannak ezek a viták. Gyói Gábor: Ami itt igazán szóba jön az a 7-es pont, az alkalmi árusításnak a kérdése meg a mozgóboltnak az ügye. A mozgó boltot, azt most határoztuk meg, most tettünk rá 900 Ft-os javaslatot, az alkalmi árusításnál pedig a múlt alkalommal, azt mondtam, hogy tegyünk már mellé valamilyen négyzetméter / nap dolgot, mert az nem járja, hogy valaki elfoglal egy fél utcát és ugyan annyit fizet, mint aki egy kisebb részen pakol ki. A javaslat akkor tehát 600 Ft / nap 3 m 2 -ig + minden további megkezdett m 2 után? Gyói Gábor: Aki a 3 vagy 5 m 2 -nél nagyobbat foglal el, az automatikusan 900 Ft-ot fizet. A javaslat tehát úgy hangzik, hogy a mozgóbolt az maradjon 900 Ft. Az alkalmi árusítás az pedig 600 Ft / nap 8 m 2 -ig és 8-20 m 2 -ig pedig 900 Ft. Aki az ilyen módon megfogalmazott javaslattal egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm az egybehangzó véleményt. Harmatos László: A 8. és 9. pontot ki kellene húzni belőle úgy, ahogy van. Esetleg még egy olyat lehetne, hogy a helyi őstermelőket például támogassuk ingyen hellyel, de csak ha nem kereskedelmi tevékenységet folytat, hanem őstermelőit. Tehát ez ezekkel a kiegészítésekkel lesz elfogadva és még azzal, hogy a helyi őstermelő, saját termékek közterületen történő árusítása díjmentes.

20 20 Gyói Gábor: Az helyi őstermelőket, akik a saját terményüket árulják, azokat tehát mentesítsük az adófizetési kötelezettségük alól. Aki ezekkel a módosításokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelete A közterület használat engedélyezéséről szóló, 16/2005.(VIII.12.) önkormányzati rendelettel módosított 7/1999.(XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV tv (1) bekezdésében foglalt jogkörében az alábbi rendeletet alkotja: 1. 1./ A közterület-használat engedélyezéséről szóló 7/1999. ( XII. 1. ) számú önkormányzati rendelet ( továbbiakban: R.) 1. sz. melléklete helyébe ezen önkormányzati rendelethez csatolt 1.számú melléklet lép. 2./ A R egyéb rendelkezései nem változnak. 2. Ezen önkormányzati rendelet 2011.január 1. napján lép hatályba, és kihirdetéséről a jegyző gondoskodik,továbbá a hatálybalépéssel egyidejűleg a 16/2005.(VIII.12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 1.sz. melléklet a 16/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 1./ Közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszelvény, hirdető berendezés (fényreklám), cégér, cég- és címtábla 120 Ft/m 2 /hó 2./ Ideiglenes jellegű árusító pavilon, építmény 300 Ft/m 2 /hó 3./ Állandó jellegű építmények, létesítmények 600 Ft/m 2 /hó 4./ Önálló hirdető berendezés 240 Ft/m 2 /hó 5./ TOTÓ-LOTTÓ láda

21 Ft/m 2 /hó 6./ Építési munkával kapcsolatos állvány, Építőanyag, törmelék, felvonulási terület - magán- és jogi személy részére 50 Ft/m 2 /hó - munkásszállás céljára építmény, vagy közterület 1800 Ft/m 2 /hó - irodai helyiség céljára építmény, vagy közterület 30 Ft/m 2 /hó - közterület igénybevétele építési terület céljára 600 Ft/m 2 /nap 7./ Alkalmi árusítás: 8 m2 elfoglalt területig 600 Ft/nap 8-20 m2 között elfoglalt terület esetén 900 Ft/nap ( Helyi állandó lakos őstermelő saját termékének közterületi árusítása díjmentes. ) 8./ Mozgóbolt 900 Ft/alkalom ( mozgóbolti árusítással megkezdett minden egyes nap Egy alkalomnak minősül ) Megjegyzés: a díjak általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmaznak. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében is megtalálható. V.Napirend Egyéb ügyek 1. Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos előterjesztés Gyói Gábor: Az ivóvízminőség-javító programnak a léte még kérdéses volt. Most úgy tűnik, hogy sikerült beadni a pályázatot és az ehhez szükséges önerőt meg kell, hogy szavazzuk, hogy ehhez az önerőt az önkormányzat biztosítani kívánja. Ez egy formalitás, hiszen már amikor az előző ciklus döntött arról, hogy részt veszünk benne, akkor tulajdonképpen lehetett volna dönteni erről is, de ez a döntés elmaradt, illetve nem tudtuk összegszerűen. Ez még 60 %-os önerővel van kalkulálva, ami úgy tűnik, hogy 75 % lesz és van még egy nagyszerű dolog, mégpedig, hogy ha sikerül megállapodni a kistérségi tanácsnak egy un. gördülő költségvetésnek az elfogadásáról, akkor ez 2 év alatt lesz megosztva ez az önerő. Arról kell most döntenünk, hogy az önkormányzat ehhez a szükséges önerőt biztosítja. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelnyújtással jelezze. Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

22 22 Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2010.(XII.22.) számú Kt. határozata A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása. 1. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőségjavítás, KEOP kódszámú pályázati konstrukció második fordulójára nettó Ft beruházási összeggel. (Támogatási hányad: 83,11%) 2. Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés meghozatalára. 3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a társulási megállapodásban rögzített mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges Ft önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap támogatást is, a rá eső összeget biztosítja az alábbi táblázat szerint. (Önrész: 16,89 %) Település Beruházás Önrész Támogatás Önerő tám.60% Önerő 40% Ft Ft Ft Ft Ft Tiszasas Csépa Tiszaug Szelevény Tiszainoka Tiszakürt Nagyrév Kunszentmárton Cserkeszőlő Tiszaföldvár Martfű Öcsöd Mindösszesen Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból vagy a forrás nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani. Felelős: Gyói Gábor polgármester Határidő: értelemszerűen 5. A Képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: Gyói Gábor polgármestert Harmatos László alpolgármestert Dr. Albrecht Sándor jegyzőt Képviselő-testület tagjai helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth L.u.2. Irattár.

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Gyói Gábor és Nagy Madari Pál képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Gyói Gábor és Nagy Madari Pál képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008. október 15-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Göblyös Gáborné Gyói Gábor Madari Pál Nagy Lászlóné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor, Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor, Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. március 27-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366 Kakucs, Fo utca 20. sz. Tel.: (29) 576-041 / fax: (29) 376-051 E-mail: polgarmester@kakucs.hu J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak:, Dr.

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 155/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. január 21-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Jelen vannak: Tárgy:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről:

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről: Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. május 21-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. február 28-án megtartott, Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestületével közösen tartott ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Tiszasas Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. október 19-én 14.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének Szám: 230-14/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. december 18-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 25/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

F a z e k a s Jst.ván; Magát a dobozt adja, az elvégzett munkát számlázza ki.

F a z e k a s Jst.ván; Magát a dobozt adja, az elvégzett munkát számlázza ki. ;r- ' ' 40 L e s z k o v s z k i Tibor; A KÖGÁZ megveszi a nagykanizsai Kőolajipari Gépgyártól ezt az állványt a műanyag dobozzal együtt. Megveszi, kifizeti, idehozza, a megrendelő udvarán beállítja, bebetonozza.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 77 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. február 12-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Készült: Gazdasági, Településfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának 2012. július 3l-i rendkívüli üléséről a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 18-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 18-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 18-án megtartott ülésén. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/12/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bede-Tóth Attila Cserés Csaba Dr. Krámor Katalin

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

Farsangi buli az óvodában

Farsangi buli az óvodában PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 2. szám 2005. február A TARTALOMBÓL: Önkormányzati hírek Az adóiroda tájékoztatója Járõrszolgálat indulhat Pátyon Keksz helyett Boróka játszóház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bajót Község Képviselő-testületének 2012. február 28-án 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Bajót Község Képviselő-testületének 2012. február 28-án 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2012. február 28-án 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bajót, Kossuth Lajos utca

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 284-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-én megtartott közmeghallgatásos üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben