J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága október 24-én tartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága október 24-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság alelnöke Ménesi Imre a bizottság tagja Görög Tibor külső bizottsági tag Málovics György külső bizottsági tag Lődyné Dobai Mónika dr. Szabó Pálné dr. Solymos László dr. Martonosi Éva Dús Andrea dr. Hegyes-Gila Orsolya Szeghalmi Szonja dr. Szentgyörgyi Pál Frankné Vőneki Edit Károlyfalvi Zsolt Sódar István Zelena András Mihálffy Lajos Nemes László Veprik Róbert Erdei Péter Nagy Ferenc Agócsné Keresztényi Ágnes ügyviteli titkár Jegyzői Iroda Alpolgármester Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Iroda önkormányzati képviselő Szegedi Városkép Kft. Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. VTV Szeged RITEK Zrt. Szegedi Közlekedési Kft. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Szegedi Vásár és Piac Kft. IKV Zrt. Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. dr. Farkas László: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, Alpolgármester Urat, az irodák képviselőit, valamint a cégvezetőket. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A napirendi pontra teszek javaslatot. A mai ülésünkön egyetlen egy téma van, mégpedig a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása. Aki ezzel a napirenddel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi pontra tett javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2012. (10.24.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta mai ülésének napirendjét és az alábbi határozatot hozta: 1. A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása 1

2 Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 1.napirendi pont: A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása dr. Farkas László: A vitát megnyitom. Ez az előterjesztés a cégek felügyelőbizottságainak javaslatát veszi figyelembe. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Ahogyan az elmúlt bizottsági ülésen is elhangzott én a felügyelőbizottságok javaslatait vettem alapul. Ugyanazt az Alpolgármester Úr által beterjesztett objektív és egyedi célkitűzések meghatározását alkalmaztam. Arra felhívnám a bizottság figyelmét, hogy beépítésre került a prémium-jutalom előleg meghatározása is, viszont ez kérdéses, mert a tervezetben az volt gyakorlatilag, hogy amikor az I-III. negyedéves beszámolót beterjesztik a cégek, akkor kell a prémiumelőleget is beterjeszteni, mivel ez a beszámoló még nincs előterjesztve, így kérdéses, hogy érdemes-e egyáltalán a prémiumelőleg kérdésével foglalkoznunk. A bizottságnak arról kellene állást foglalnia, hogy kíván-e prémiumelőleget adni, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az objektív és az egyedi célkitűzés. Arra szeretném felhívni még a figyelmet, hogy a jogalkotó az objektív célkitűzéseket már hatályon kívül helyezte. Nem feltétlenül kell ezt meghatározni, illetve még arra is felhívnám a figyelmet, hogy vannak olyan célkitűzések, amik már úgy néz ki, hogy teljesültek. Két cégnek lenne módosító javaslata, a Szegedi Szabadtéri Játékoknak, illetve a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nek. Görög Tibor: Számszaki hibát mondanék. A VTV-nél 70 % objektív, 30 % egyedi célkitűzés, de amikor leírja, hogy miről van szó akkor zárójelben 15 % szerepel. Szerintem ez csak egy elírás. dr. Farkas László: Más észrevétel? Erdei Péter: Annyi észrevételem lenne az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy az objektív célkitűzésnél az árbevétel növelésnél 8 % van, a felügyelőbizottság 2 %-os emelést tartott reálisnak, így is lett elküldve anno az egész. Feltételezem, hogy véletlen elírás történt. Kérem, hogy ezt a bizottság módosítsa ennek megfelelően. Az egyedi célkitűzésnél pedig a szelektív hulladék begyűjtés bevezetése és problémamentes fenntartása pedig 20 % a 15 % helyett. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Az elírásért elnézést kérek. dr. Solymos László: Valami oka csak van, hogy Elnök Úr az előterjesztésében a 20 %-ot 15 %-ra csökkentette? Vagy nincs ok? dr. Keresztúri Farkas Csaba: Az előterjesztés a felügyelőbizottsági javaslatok alapján lett elkészítve és abban semmi változtatás nem volt. dr. Solymos László: De ez már a második cég, ahol nem egyezik a felügyelőbizottsági javaslat és ez az előterjesztés! Feltételeztem, hogy van valami szakmai indoka az előterjesztő részéről. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Elírás. Ménesi Imre: Akkor elképzelhető, hogy máshol is van elírás? 2

3 dr. Farkas László: A cégvezetők itt vannak, nézzék meg legyenek szívesek! Ménesi Imre: A Szegedi Környezetgazdálkodástól van itt valaki? Nincs? Itt is van egy 8 %-os emelés. Esetleg ők is sokallják azt a 8 %-ot? Málovics György: Biztos jó lesz, ha erről így szavazunk? dr. Keresztúri Farkas Csaba: Hogy szeretnéd? Málovics György: Nem tudom, hogy jól van-e előkészítve az előterjesztés. Az is furcsa, amit Ménesi képviselő mondott. Nekem mindegy. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Annyit hagy tegyek hozzá, hogy a felügyelőbizottságok beküldtek egy jegyzőkönyvet, ez alapján készült ezt az előterjesztés, amiben történt ez a két elírás. Amire felhívták a figyelmet és ezért elnézést kérek. Úgy gondolom, hogy a városháza anyagában is lehetnek elírások, szerintem ezt a dologot lehet korrigálni, esetleg a cégvezetők megnézhetik az előterjesztést, de a felügyelőbizottsági jegyzőkönyvekkel kell összehasonlítani az előterjesztést. Menjünk végig egyesével és kiderül, hogy van-e máshol eltérés. Ménesi Imre: Nekem észrevételem volna, még mielőtt egyenként belemennénk és nem akarom mindegyiknél külön-külön elmondani. A legutóbbi közgyűlésen én interpelláltam a közfoglalkoztatással kapcsolatban. Az tudvalevő, hogy az önkormányzati cégek voltak a legnagyobb foglalkoztatóink annak idején ezen a területen és egyetlen egy cégnél sem látok közfoglalkoztatással kapcsolatban semmit, ami arra utalna, hogy a cégvezetőket rábírnánk arra, hogy vegyenek részt aktívabban. Mint köztudott négy cégünk vesz részt jelen pillanatban a közfoglalkoztatásban, attól függetlenül ők is főleg a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. nagyobb létszámmal vehetnének részt. De ők legalább részt vesznek továbbra is. A Városüzemeltetési Bizottság már fel is hívta a cégvezetők figyelmét arra, hogy akinek nincs együttműködési megállapodása a várossal az kössön és minél hamarabb pályázzon ezen a területen. Én nagyon szeretném látni a prémiumfeladatok között, hogy a cégvezetőknek ez is feladata legyen, hogy vegyenek részt a közfoglalkoztatásban. Köztudott, hogy Szegeden jelen pillanatban 1500 fő még nem teljesítette ezért a 30 napot, nagyon könnyen kieshetnek az ellátásból a továbbiakban, ha nem tudják igazolni a 30 napos munkavégzést. Én felhívnám a bizottság figyelmét, hogy gondolkodjon milyen formában lehetne a közfoglalkoztatást ezen irányban elősegíteni. Köszönöm. dr. Farkas László: Javaslat? Ménesi Imre: A dolgozói létszámhoz viszonyítva pl. 5 %-ot foglalkoztassanak, de lehetne az is, hogy 10 főt. Ezen lehet gondolkodni, hogy kinél mennyit. Málovics György: A sajtó is foglalkozott azzal, hogy elkezdték kicserélni a főállású dolgozókat közfoglalkoztatásúakra, szerintem nem biztos, hogy jó ha ebbe beleimprovizálunk, de egyébként egyetértek Ménesi képviselővel. Ez egy olyan lavinát is elindíthat, hogy arra ösztönözze a cégvezetőket, hogy a főállású dolgozókat elbocsájtják és közfoglalkoztatottakkal töltik fel. Egyébként ez egy nagyon jó felvetés és mindenképpen át kell gondolni, csak nem biztos, hogy ezt ilyen ad hoc módon. Ezt jobban át kellene gondolni. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Teljes mértékben egyetértek ezzel, csak október végén, november elején átstrukturálni a rendszert, ezt egy nagyon hirtelen döntésnek tartom. Pont az a probléma, hogy emiatt embereket fognak elbocsátani. Egyébként a cégeknek olcsóbb is lenne a 3

4 közfoglalkoztatás. Ménesi Imre: Most ingyen volna. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Nem is értem, hogy miért nem csinálják. Folyamatos megszorítások alatt vannak, nekik is az a lényeg, hogy minél olcsóbb legyen a munkaerő. Ménesi Imre: Az, hogy ez most jött elő, most jutottam ezekhez az adatokhoz, ami alapján ezt javasoltam és ha most fogjuk a prémiumfeladatokat is megszabni, akkor nyugodtan bele lehet tenni. dr. Farkas László: Ezt visszamenőlegesen erre az évre már igen nehéz lenne tőlük megkérni. dr. Solymos László: De a tervszámoknak a 8 %-os túlteljesítését meg lehet kérni október végén a közfoglalkoztatást meg nem lehet? Ménesi Imre: A Vásár és Piacnál van olyan feladat, amit június 30-ig kellett teljesíteni, most meg október 30-ig, akkor ugyanilyen alapon a közfoglalkoztatást is bele lehet venni. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Akkor esetleg arról lenne szó, hogy megállapodást kössön a várossal? Ménesi Imre: Egyébként Alelnök Úr felhívtuk a cégvezetők figyelmét, hogy azonnal próbáljanak pályázatot benyújtani a munkaügyi központhoz, mert még mindig lehet 30 napos foglalkoztatást, november előtt vagyunk és meg lehet csinálni és pontosan 1500 fő problémáján segítenénk. Málovics György: Ezzel én egyetértek, csak úgy kellene átfogalmazni, hogy ezt a hatást érje el. dr. Solymos László: Ennek egyszerű a megoldása, volt már közfoglalkoztatás ezeknél a cégeknél, az elmúlt 4-5 évben működött közfoglalkoztatási program, tehát nem most kell nekik kitalálni, hogy milyen formában és milyen munkaterületeken tudja alkalmazni, hanem már megvan a jól bevált gyakorlat. Csak a cégvezetőknek kellene venniük a fáradtságot és nem főállásúak elbocsátásával. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Ezek szerint drasztikusan csökkent a korábbi évekhez képest a közfoglalkoztatásúak száma? Ménesi Imre: Drasztikusan. Ez volt az utóbbi közgyűlésen az interpellációmnak a lényege. 20 %- kal esett vissza. dr. Szentgyörgyi Pál: Az a félelem, hogy a közfoglalkoztatottak kiszorítják a stabil létszámot azért egy hátrány. A legnagyobb közfoglalkoztatott cégeink indultak a bérkompenzációs pályázaton és pénzt is nyertek, ezeknél viszont előírás, hogy nem csökkenthetik a létszámot. A legnagyobb közfoglalkoztatást végző cégek pályázaton is részt vettek. dr. Farkas László: Köszönjük szépen képviselő úr, hogy erről is tájékoztatta a bizottságot. Menjünk végig egyesével. dr. Keresztúri Farkas Csaba: SZINT Kft szeptember 18-i felügyelőbizottsági határozat szerint objektív célkitűzés 70 %-ban az üzleti tervben szereplő értékesítés nettó árbevételének 2 %- os növekedése 30 %-os súlyozással, valamint az üzleti tervben szereplő anyagjellegű ráfordítás 1,5 %-os csökkentése 40 %-os súlyozással. Egyedi célkitűzés 30 %-ban az intézményekben, azaz a 4

5 takarítási helyszínen történő meghatározott szakmai és kommunikációs oktatási programmal a saját dolgozók oktatásának megszervezése 30 %-os súlyozással. Ménesi Imre: Az oktatással kapcsolatban kérdeznék. Az én információm szerint ezt a munkaügyi központban pályázat alapján lehet. Mit kell az igazgatónak csinálni ezzel kapcsolatban? Rengeteg program van manapság és szinte önerő nélkül lehet ezeken az oktatásokon részt venni. dr. Solymos László: Nekem az anyagjellegű ráfordításokkal kapcsolatban lenne észrevételem. Emlékeim szerint az üzleti terv elfogadásakor elég komoly vitát folytattunk arról, hogy több millió forintos nagyságrendben tervezte az anyagjellegű ráfordításokat a cég a tavalyi évhez képest, ehhez képest most akkor visszavesz 1,5 %-ot a megnövekedett anyagjellegű ráfordításokból. Hogyan értelmezhető ez? Eleve túltervezte, vagy úgy gondolja, hogy ez így teljesen rendben van, hogy a tavalyi kiadási előirányzatot megnöveljük, majd prémiumfeladatként előírjuk, hogy legyen szíves csökkenteni. Ez így valahogy nem korrekt. dr. Farkas László: Jó lett volna, ha van itt valaki a SZINT Kft.-től. Mi erre most nem tudunk választ adni, a cég részéről pedig nincs itt senki. Ezzel a felügyelőbizottsági véleménnyel egyetért-e a bizottság? dr. Solymos László: Ha jól értem sem Elnök Úr, sem Alelnök Úr nem tudja megválaszolni a felvetett aggályokat, mint előterjesztő, ennek ellenére közgyűlés elé viszik az előterjesztést. dr. Farkas László: A felügyelőbizottság előtt nem biztos, hogy ez a téma akkor ilyen szinten felvetődött. dr. Solymos László: Ez már a júniusi közgyűlésen is felvetődött. dr. Farkas László: Nyilvánvalóan ehhez olyan szinten ismerni kellett volna az egész tervezését a cégnek, hogy az anyagjellegű ráfordításokkal kapcsolatos problémákat meg lehessen válaszolni. Felteszem szavazásra a SZINT Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó javaslatot. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság a SZINT Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozati javaslatot 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2012. (10.24.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Farkas László pénzügyi bizottsági elnök A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladatai meghatározását a határozat mellékletét képező közgyűlési határozati javaslat szerint javasolja. 5

6 Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet valamint a Városüzemeltetési Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 6

7 dr. Keresztúri Farkas Csaba: IKV Zrt. Szeptember 17-i felügyelőbizottsági határozat, objektív célkitűzés 70 %-ban az üzleti tervben szereplő üzemi (üzleti) eredmény túlteljesítése legalább 50 %- kal. Egyedi célkitűzések 30 %-ban legalább 2 darab 100 %-ban önkormányzati tulajdonú ingatlan energetikai korszerűsítési tervének kidolgozása. dr. Farkas László: Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Ménesi Imre: Melyik két ingatlan tervéről van szó? Nagy Ferenc: 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokról, bármelyik lehet. Ménesi Imre: Akkor még nem tudjuk, hogy melyik? Nagy Ferenc: Folyamatosan mérjük fel, hogy melyik az, amelyik a legrosszabb állapotban van. dr. Solymos László: Az üzemi eredmény, ami az üzleti tervben szerepel mekkora összeg volt, hogyan lehetett ezt előre tervezni, ha 50 %-os növekedés még belefér a prémiumkitűzésbe, hiszen feltételezem az a cél, hogy az igazgató meg is kapja prémiumot és nyilvánvalóan nem irreális 50 %- os emelést gondolnak? A másik pedig, ha jól emlékszem tavaly is készült energetikai korszerűsítési terv, akkor is prémiumkitűzés volt, azokkal mi történt? Megvalósították-e? Nagy Ferenc: Természetesen megvalósult. Az objektív célkitűzésnél az 50 %-os emelés nem azt jelenti, hogy rosszul terveztünk, hanem azt jelenti, hogy olyan feladatot próbáltunk összerakni a menedzsmenttel, amit valóban tudunk is teljesíteni. A két darab ingatlan tekintetében pedig a kivitelezhetőség miatt választottuk ezt a megoldást, mert a társasházaknál eleve lakógyűlést kell összehívni, vagy megszavazzák, vagy nem. Természetesen saját erőből kívánjuk megvalósítani. dr. Farkas László: Amennyiben további kérdés az IKV Zrt.-hez nincs, felteszem szavazásra a évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozati javaslatot. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság az IKV Zrt. vezérigazgatójának évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozati javaslatot 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2012. (10.24.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Farkas László pénzügyi bizottsági elnök A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. ügyvezetőjének évi prémiumfeladatai meghatározását a határozat mellékletét képező közgyűlési határozati javaslat szerint javasolja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, valamint a Városüzemeltetési Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 7

8 dr. Keresztúri Farkas Csaba: Szegedi Közlekedési Kft. A felügyelőbizottsági javaslat objektív célkitűzés: lejárt követelések 5 %-os csökkentése 35 %. Ennél van frissebb is, valami 4 db trolibusz felújítását és üzembehelyezését javasolják. Ménesi Imre: Nálunk 3 troli szerepel. Ki módosította? dr. Keresztúri Farkas Csaba: Van itt valaki az SZKT-tól? Nemes László: Igen. Igazgató Úr vidéken van, ezért én vagyok jelen. Gyakorlatilag az objektív feltételek között szerepel a lejárt határidejű követelések behajtásának növelése, a másik pedig a készletek csökkentése 2 millió forinttal. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Itt van az a felügyelőbizottsági határozat? Nemes László: Igen. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Elkérhetném? Az SZKT Kft. felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta, hogy az objektív 70 %-os feladata a lejárt követelések 5 %-os csökkenése 35 %, a készletek 2 millió forintos csökkenése szintén 35 %-os súlyozással. Az egyedi célkitűzés 3 db troli felújítása 30 %-kal. dr. Farkas László: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? dr. Solymos László: Nekem Nemes Úrhoz lenne egy észrevételem. Az reálisnak tűnik, hogy most november elsejétől december 31-ig 3 db trolit fel fog újítani az SZKT? Nemes László: Igen, mert folyamatosan újítunk fel és novemberre van kiírva a hatósági vizsga. dr. Solymos László: Bocsánat én azt hittem ez alapján, hogy három trolinak most kezdtek neki. Nemes László: Nem, folyamatosan dolgozunk rajta, csak nyilván még nem teljesült. dr. Solymos László: Köszönöm. Ménesi Imre: A negyedik troli kilátástalan? Nemes László: Én nem látom kilátástalannak. A felügyelőbizottság így döntött. dr. Szentgyörgyi Pál: Mert így könnyebb. dr. Solymos László: A negyedik nem teljesült volna. Ménesi Imre: A lejárt követelések csökkentése egyébként is nem volna az ügyvezető kötelessége? Nemes László: Ha így közelítjük meg, akkor minden feladat kötelessége az ügyvezetőnek, ezek közül kiragadtuk a legfajsúlyosabbat. dr. Solymos László: A készletek 2 millió forintos csökkenése miért érdeke a cégnek, mert a raktáron lévő készletet csökkenti, ha jól értem. 8

9 Nemes László: Igen. dr. Solymos László: Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy olcsóbban tud alkatrészt beszerezni, ha később szüksége lesz rá. Nem tudom milyen formában történik a készletcsökkentés. Selejtezéssel, vagy értékesítéssel? Mekkora a mostani készletállomány? Mihez képest kell csökkenteni 2 millió forinttal? Nemes László: Most nem tudom megmondani a tervszámot, de semmi szín alatt nem selejtezéssel. A hosszú ideje nem mozgó készletek csökkentése az elsődleges cél, ezek közül pedig igazából a beépítés, felhasználás az elsődleges és természetesen el tudom képzelni, hogy olyan készletelemeket tudunk eladni, amely az elmúlt években beszerzésre kerültek. dr. Solymos László: Ezek alapján elméletileg az is elképzelhető, hogy ebből a 2 millió forintos készletállomány csökkentésből olyan típusú beépítések lesznek ami pl. a három darab felújítandó trolinak a része? Nemes László: Nem, azok nyilvánvalóan nem tartoznak ebbe a kategóriába. Megterveztük amelyek odakerülnek felhasználásra. dr. Solymos László: Köszönöm. dr. Farkas László: Felteszem szavazásra a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezetőjének prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozati javaslatot. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezetőjének prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozati javaslatot 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2012. (10.24.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Farkas László pénzügyi bizottsági elnök A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladatai meghatározását a határozat mellékletét képező közgyűlési határozati javaslat szerint javasolja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, valamint a Városüzemeltetési Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 9

10 dr. Keresztúri Farkas Csaba: Szegedi Városkép Kft. Objektív célkitűzés 70 %-ban az üzleti tervben szereplő belföldi értékesítés nettó árbevételének növelése 5 %-kal, egyedi célkitűzések 30 %-ban a 2011.évhez képest a BOR tér programjainak és kínálatának növelése (2011. évi bázisszám: 20) legalább 5 %-kal 15 %-os súlyozással, karácsonyi vásár helyszínének bővítése a Klauzál térrel szintén 15 %-os súlyozással. dr. Solymos László: Mikori a felügyelőbizottság javaslata? dr. Keresztúri Farkas Csaba: szeptember 17-ei ez a felügyelőbizottsági határozat. Nekem lenne egy módosítási javaslatom, hogy az egyedi célkitűzéseket súlyozzuk a karácsonyi vásár helyszínének bővítése a Klauzál térrel 30 %-kal. Mikor volt ez a BOR tér? Szeptember végén? Málovics György: Ne haragudj Csaba, de ez így nem eljárás, akkor az előbb miért nem módosítottunk? Eddig azt mondtátok, hogy szentírás, amit a felügyelőbizottság javasol, most pedig elkezdünk ad hoc módon módosítani? dr. Farkas László: Málovics Györgynek igaza van, én is azt mondom, hogy felelőtlenség lenne beleírni egy felügyelőbizottsági javaslatba. Málovics György: Értem én, hogy lement már a BOR tér, de akkor is! dr. Keresztúri Farkas Csaba: Rendben. dr. Solymos László: Itt egyébként ugyanaz látható, ami az imént a SZINT Kft-nél, csak fordított előjellel. Az értékesítés nettó árbevételét jócskán alátervezte a tavalyi és a tavalyelőttihez képest a cég, majd most prémiumfeladatnak kitűzzük, hogy mégiscsak valamit húzzon belőle vissza és így 5 %-os árbevétel növekedést érjen el, ami feltételezhetően még mindig alatta marad majd a tavalyi, tavalyelőtti árbevételhez. dr. Farkas László: Felteszem szavazásra a Szegedi Városkép Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó javaslatot. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság a Szegedi Városkép Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozati javaslatot 3 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2012. (10.24.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Farkas László pénzügyi bizottsági elnök A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság a Szegedi Városkép Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladatai meghatározását a határozat mellékletét képező közgyűlési határozati javaslat szerint javasolja. 10

11 Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, valamint a Városüzemeltetési Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 11

12 dr. Keresztúri Farkas Csaba: Szegedi Szabadtéri Játékok. Objektív célkitűzés 70 %-ban, az üzleti tervben szereplő Szegedi Szabadtéri Játékok előadásai nettó árbevételének növelése 0,5 %-kal 35 %-os súlyozással, az üzleti tervben szereplő REÖK-kiállítások tervezett árbevételének növelése 5 %-kal 35 %-os súlyozással. Egyedi célkitűzés 30 %-ban, az üzleti tervben szereplő újszegedi Erzsébet-liget Kisszínpadán szervezett előadások számának növelése 2 előadásszámmal 30 %-os súlyozással. dr. Solymos László: Erre is ugyanaz vonatkozik, mint az összes többire. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Már megtörténtek. Málovics György: Az én helyzetem nagyon skrizofén, mert nem akarok kitolni a cégekkel egyrészt, másrészt meg ez valakinek csak az inkompetenciáját mutatja elnézés a kifejezéséért ha ezek most jönnek be és mindenki ilyen helyzetbe kerül. Ez elvi síkon marha problematikus, számomra legalábbis megszavazni prémiumfeltételeket, még akkor is ha már teljesített feladatról van szó. Lehetetlen helyzetben van a Pénzügyi Bizottság, nem tudom, hogy ti hogy élitek meg, de nekem borzasztó kellemetlen őszintén szólva. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Mindannyiunknak borzasztó kellemetlen. Málovics György: Valamiért ez így alakult! dr. Farkas László: A felügyelőbizottság feltehetően saját felelősségének tudatában terjesztette ezt elő, ismeri a cég működését. Ménesi Imre: Ha ismeri, akkor még rosszabb a helyzet, mert akkor tudja, hogy ezek már megtörténtek. dr. Farkas László: Felteszem szavazásra a Szegedi Szabadtéri Játékok ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó javaslatot. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság a Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozati javaslatot 3 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2012. (10.24.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Farkas László pénzügyi bizottsági elnök A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladatai meghatározását a határozat mellékletét képező közgyűlési határozati javaslat szerint javasolja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, valamint a Városüzemeltetési Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 12

13 dr. Keresztúri Farkas Csaba: Városi Televízió Szeged Kft. Objektív célkitűzés 70 %-ban, az üzleti tervben szereplő személyi jellegű ráfordítások 1 %-os csökkentése, egyedi célkitűzés 30 %- ban, egy nyertes pályázat a társaságnak szeptember 28. és december 31. között. Ennél elírás történt, és a 15 %-ot 30 %-ra javaslok javítani. Málovics György: A nyertes pályázatot most kell beadni, vagy most kell nyernie? Ez nem evidens. Zelena András: Nem. Solymos alpolgármester úr javaslata még év elején az volt, hogy két nyertes pályázatot adjon be a társaság. Ezt egy 10 millió forintos pályázat megnyerésével, illetve egy 200 ezer forintos vissza nem térítendő pályázat megnyerésével a társaság már teljesítette, de mivel a felügyelőbizottság úgy gondolta, hogy ez már teljesült, ezért egy szeptember 17-i jegyzőkönyv szerint egyet előírt. Két pályázatot már megnyertünk, de van még pár elbírálás előtti pályázatunk, de még nincs eredménye. dr. Farkas László: Felteszem szavazásra a Városi Televízió ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó javaslatot. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság a VTV Szeged Nonprofit Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2012. (10.24.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Farkas László pénzügyi bizottsági elnök A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság a VTV Szeged Nonprofit Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladatai meghatározását a határozat mellékletét képező közgyűlési határozati javaslat szerint javasolja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, valamint a Városüzemeltetési Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 13

14 dr. Keresztúri Farkas Csaba: Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft szeptember 17-i felügyelőbizottsági ülés határozata szerint objektív célkitűzés 20 %-ban évi üzemi (üzleti) tevékenység eredménye legalább 3 millió forintban való teljesítése, egyedi célkitűzés 80 %-ban, évhez képest az Önkormányzat legalább 2 új beruházási programjában való részvétel, együttműködés, szakértői támogatás 40 %-os súlyozással, a társaság 2011 évhez képest legalább 1 új pályázaton indul vagy közbeszerzési eljáráson ajánlatot tesz 40 %-os súlyozással. dr. Farkas László: Kérdés? Málovics György: 1 pályázaton való indulás? dr. Keresztúri Farkas Csaba: 1 új pályázaton való indulás, vagy közbeszerzési eljáráson ajánlatot tesz. dr. Solymos László: Számomra az is kérdéses vagy érdekes, hogy ki fogja igazolni, bizonyítani, - vagy mi számít majd teljesítésnek abban a vonatkozásban -, hogy az önkormányzat legalább 2 új beruházási programjában való részvételét, vagy szakértői támogatást. Szakértői támogatáson azt értjük, hogy valaki az önkormányzattól felhívja az egyik Pólusos kollégát, hogy neked volt már ilyen típusú pályázatod, ehhez mit szólsz? Ez már egy szakértői támogatásnak minősül? Elnök Úr, mint előterjesztő esetleg tud erre válaszolni? dr. Farkas László: Egyetértek a felügyelőbizottsággal. A felelősség az övéké! dr. Solymos László: Nem, Elnök Úr az előterjesztő! dr. Farkas László: Na jó, de lévén, hogy ennyi önkormányzati cégnek a működését olyan szinten, olyan mélységig, hogy abban a prémiumfeltételeket is meg lehessen határozni, nem tudjuk. Nyilvánvalóan van a városvezetésnek egy előzetes előterjesztése. Akkor, amikor a közgyűlés tárgyalni fogja, feltehetően a városvezetés utal arra az előterjesztésére, ami szerintem ezzel kapcsolatban is van. dr. Solymos László: De Elnök Úr már két éve a Pénzügyi Bizottság Elnöke, nyilván ismerhetné a cégek működését. Ha már a nevére vesz egy ilyen előterjesztést, hogy több millió forintos prémiumkifizetéseket javasol a cégvezetőknek. dr. Farkas László: Alpolgármester Úr mellett ül a volt gazdasági alpolgármester, aki most képviselő. Szerintem olyan szinten ismeri évtizedek óta a város cégeinek működését, hogy ha most megkérdezzük szerintem azonnal tud rá válaszolni. dr. Solymos László: Mármint mire? Hogy a szakértői támogatás mi jelent? Ménesi Imre: Arra nemigen tud. dr. Farkas László: Hogy régen hogyan súlyozták. Ménesi Imre: Régen ilyen nem volt benne. dr. Szentgyörgyi Pál: A felügyelőbizottságok mérlegelték, megmondták, hogy miért irreálisak a javaslatok, összehasonlították az előző évekkel, és javaslatot tettek a városvezetés felé, hogy hogyan kellene a prémiumfeladatokat meghatározni. Elnök Úr is azt mondta, hogy nincs meg a 14

15 tapasztalat a bizottságban, mint ami a városvezetésnek van, ennek ellenére nem a városvezetés előterjesztését tárgyalja a bizottság, hanem a felügyelőbizottságét. dr. Farkas László: Én a városvezetését nem láttam. Ménesi Imre: Itt volt az előterjesztés Elnök Úr, csak nem lett elfogadva. Szentgyörgyi Úr azt mondja. dr. Farkas László: Képviselő Úr én tisztelettel csak arra hivatkozom, hogy van a városvezetés mögött egy több száz fős hivatal, akinek az a feladata, hogy ezeket a problémákat figyelje a cégeknél és észrevételeket, előterjesztéseket készítsen a város vezetésének. Ez egy abszolút nonszensz helyzet, hogy visszadobták úgy a labdát a Pénzügyi Bizottságnak, hogy a felügyelőbizottságokra kell alakítani. dr. Solymos László: A közgyűlés dobta vissza. Ménesi Imre: A Jogi, Ügyrendi Bizottság javaslatára. dr. Farkas László: Igen, csak se muníció nincs, se ember nincs, aki a Pénzügyi Bizottság mögött álljon és ezeket az elemzéseket megcsinálja, amire most nagyon elegánsan lehet hivatkozni, mert tudják, mert több évtizede ezzel a témával foglalkoznak mind a ketten, Alpolgármester Úr is és Szentgyörgyi képviselő Úr is. dr. Solymos László: A szakértői támogatást ki fogja igazolni, hogy mi minősül szakértői támogatásnak? Az az éves fizetésének 40 %-áért elég vicces feltétel, hogy 1 pályázaton induljon. Málovics György: Az éves fizetésének 32 %-át kapja meg, ha indul 1 pályázaton. Én nem akarok beleszólni, mert nem látom át a cégek gazdálkodását, ezt őszintén mondom, de ez nagyon szemet szúró. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Ezzel talán még teljes mértékben is egyet tudok érteni, viszont nem mi döntjük el a prémiumfeladatokat, hanem a közgyűlés, nagyon remélem, hogy a város is megteszi erre a maga előterjesztését és a közgyűlésen akár lehet ezeket módosítani. De ha nem terjesztjük be ezeket a prémiumfeladatokat, mert a város egyszer beterjesztett egy több szempontból vállalhatatlan előterjesztést, ami le lett söpörve gyakorlatilag, azóta nincs és itt állunk abban a kényszerhelyzetben október végén és nem határozunk meg prémiumfeladatot ráadásul úgy, hogy 4 milliárd forint bevételű cég ügyvezetője ezer forintot keres, mikor egy pénzügyi igazgató 600 ezer és 1 millió forint között keres. Vagy egy olyan helyzet is előállhat, mint a Környezetgazdálkodási Kftnél, hogy az igazgatók többet keresnek, mint az ügyvezető. Ez egy vicc kategória az előző évek gyakorlatából szerintem. Az már vita tárgya lehet, hogy ezeken lehet-e nehezíteni, vagy könnyíteni. Itt a Pénzügyi Bizottságon jelenleg ezt nem tudjuk megtenni. dr. Solymos László: Az elmúlt hónapokban kísérletet sem tettek rá, hogy komoly előterjesztést hozzanak be június végétől november elejéig. Viccesek ezek az előterjesztések, vagy javaslatot, amit behoztak. Kísérlet nem volt arra, hogy komoly előterjesztés készüljön. dr. Farkas László: Ennél a cégnél például az előző években milyen feltételek voltak, ami nem ilyen? Ami kézzel fogható és mérhető? dr. Solymos László: Ilyen, hogy 1 pályázaton induljon és teljesen mindegy, hogy annak mi lesz az 15

16 eredménye, ilyen szinte biztos, hogy nem volt. Ménesi Imre: Alelnök Úr felvetette itt a fizetéseket. Szeretném megjegyezni, hogy annak idején, amikor kinevezték az igazgatókat, Önök odaírták a fizetéseket is. Most azt mondja, hogy alacsonyak a fizetések, gondolom, hogy a közgyűlési többség bölcsessége ezen tud változtatni. Ez nem azt jelenti, hogy ezeket a vicces prémiumfeladatokat el kell fogadni. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Ménesi Úr itt nem közgyűlési többségről van szó, hanem arról, hogy 29 fő képviselő felel a városért, nem a közgyűlési többség. Ha Ön is egyetért, akkor Ön is javasolhatja. Ménesi Imre: De az igazgatókat Önök javasolták, a fizetésüket szintén Önök javasolták azt, hogy milyen fizetésért nevezik ki az igazgatókat, ne tessék most arra hivatkozni, hogy az ügyvezetőnek kevesebb a fizetése, mint egy igazgatónak. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Én csak megszavaztam régiek leváltását és az új megválasztását, nem tettem javaslatot. Ménesi Imre: Ha nyíltan nem is, de az Önök közös közreműködése alapján történt. Valamilyen javaslattételi lehetősége volt Alelnök Úrnak is. Továbbra is azt mondom Elnök Úr, hogy a fizetések akkor meg lettek határozva, hogy melyik cégvezető milyen fizetést kap. dr. Solymos László: Alelnök Úrnak egy dologban igaza van, hogy mind a 29 képviselőnek kötelessége és feladata, hogy olyan feladatokat szabjon meg az önkormányzat és a szegediek által felhatalmazott cégek vezetőinek, amelyek reálisak és nem nevetségesek. Ha Önök, mint Pénzügyi Bizottság elnöke és alelnöke csak ilyen nevetséges javaslatot tudnak tenni akkor... dr. Keresztúri Farkas Csaba: A felügyelőbizottságok javaslata. Ne tegyük át, mi a felügyelőbizottságok javaslatát tettük magunkévá. Ménesi Imre: Keressem elő a közgyűlési határozatot még egyszer? Az elmúlt bizottsági ülésen felolvastam. A Pénzügyi Bizottság a tervezetet elküldi a felügyelőbizottságoknak. dr. Farkas László: A vitát lezárom. Térjünk vissza a határozathozatalhoz. Felteszem szavazásra a Szeged Pólus Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó javaslatot. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozatot 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2012. (10.24.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Farkas László pénzügyi bizottsági elnök A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 16

17 A Pénzügyi Bizottság a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladatai meghatározását a határozat mellékletét képező közgyűlési határozati javaslat szerint javasolja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, valamint a Városüzemeltetési Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 17

18 dr. Keresztúri Farkas Csaba: Szegedi Sport és Fürdők Kft szeptember 17-i felügyelőbizottsági határozat alapján objektív célkitűzés 70 %-ban a évi üzleti tervben szereplő Anna Fürdő nettó árbevétel növelése 2 %-kal 35 %-os súlyozással, a évi üzleti tervben szereplő bérbeadás nettó árbevétel növekedése 2 %-kal 35 %-os súlyozással, egyedi célkitűzés 30 %-ban SZÉP kártya, bankkártya terminálok létesítése a Társaság létesítményeiben (Anna Fürdő, Városi műjégpálya, Városi Sportuszoda, Sziksósfürdő Strand és Kemping 25 %-os súlyozással, valamint az üzleti tervben szereplő kulturális rendezvényeken felül további 5 rendezvényben való szerepvállalás 5 %-os súlyozással. dr. Farkas László: Ha nincs észrevétel felteszem szavazása a Sport és Fürdők Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozatot. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozati javaslatot 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2012. (10.24.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Farkas László pénzügyi bizottsági elnök A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladatai meghatározását a határozat mellékletét képező közgyűlési határozati javaslat szerint javasolja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, valamint a Városüzemeltetési Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 18

19 dr. Farkas László: Majdnem minden cégnél találunk olyan dolgot, amire azt mondhatjuk, hogy amit ő tervezett, de ebbe nem akarok belemenni, ez Alpolgármester Úr asztala. dr. Solymos László: De Elnök Úr az előterjesztő, nem hinném, hogy ez az én asztalom. Ménesi Imre: Én nemmel szavaztam. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Annyit hozzátennék, hogy a Pénzügyi Bizottság Póda Tanácsnok Úr felvetésére a felügyelőbizottságok javaslatát veszi alapul, mert a felügyelőbizottság ismeri legjobban a céget, ellenőrzési kötelezettsége van. Ezt vesszük alapul. dr. Solymos László: Az lehet, de Elnök Úr nevében megy a közgyűlés elé ez az anyag, a felvetésre pedig nem tud válaszolni. dr. Farkas László: Azért nem tudok válaszolni, mert olyan, az anyagjellegű ráfordításokkal kapcsolatos akkori felvetést én nem ismerhetem, hiszen én nem vagyok a város gazdasági alpolgármesteri feladatok felelőse. dr. Keresztúri Farkas Csaba: RITEK Zrt. Szeptember 18-i felügyelőbizottsági határozatban az objektív célkitűzések 70 %-ban az üzleti tervben szereplő összes bevétel növelése 2 %-kal 35 %-os súlyozással, az üzleti tervben szereplő mérleg szerinti eredmény legalább 4 millió forint legyen 35 %-os súlyozással. Egyedi célkitűzések 30 %-ban a társaság által korábban kifejlesztett programok további 5 új funkcióval történő bővítése. dr. Farkas László: Felteszem szavazásra a RITEK Zrt. vezérigazgatójának évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozati javaslatot. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság a RITEK Zrt. vezérigazgatójának évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozati javaslatot 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2012. (10.24.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Farkas László pénzügyi bizottsági elnök A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság a RITEK Zrt. ügyvezetőjének évi prémiumfeladatai meghatározását a határozat mellékletét képező közgyűlési határozati javaslat szerint javasolja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, valamint a Városüzemeltetési Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 19

20 dr. Keresztúri Farkas Csaba: Szegedi Testamentum Kft szeptember 17-i felügyelőbizottsági határozat szerint objektív célkitűzés 70 %-ban az üzleti tervben elfogadott adózás előtti eredmény növelése legalább 5 %-kal, egyedi célkitűzés 30 %-ban a Belvárosi temető I., II. ravatalozójának felújítása június 30.napjáig 15 %-os súlyozással, információs központ kialakítása a Fonógyári úti kapunál október 01. napjáig 15 %-os súlyozással. dr. Farkas László: Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban van-e? dr. Solymos László: Az mégiscsak furcsa, hogy október 30-án olyan prémiumkitűzést fogadjunk el, ami június 30-ig kell, hogy teljesüljön. Ménesi Imre: Azt legalább tudjuk, hogy sikerült-e teljesíteni? Alelnök Úr! Sikerült? dr. Keresztúri Farkas Csaba: Ennek sajnos nem néztem utána. Jegyzői Irodának van-e esetleg valami megjegyzése? dr. Farkas László: Feltehetően elkészült. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Jó, csak valami választ halljunk már. Ménesi Imre: Ha véletlenül nem készült el, akkor nagyon kellemetlen volna. dr. Szabó Pálné: A kapunál az információs központ biztos elkészült, azt én már láttam. A ravatalozónál úgy láttam, hogy ott még valamit csinálnak. Ménesi Imre: Nem tán nem készült el? dr. Keresztúri Farkas Csaba: De kellemetlen. dr. Farkas László: Felteszem szavazásra a Testamentum Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozati javaslatot. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság a Szegedi Testamentum Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozati javaslatot 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2012. (10.24.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Farkas László pénzügyi bizottsági elnök A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság a Szegedi Testamentum Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladatai meghatározását a határozat mellékletét képező közgyűlési határozati javaslat szerint javasolja. 20

21 Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, valamint a Városüzemeltetési Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 21

22 dr. Keresztúri Farkas Csaba: Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. A felügyelőbizottsági ülés időpontja szeptember 17. Objektív célkitűzés 70%-ban a 2012.évi üzleti tervben szereplő belföldi értékesítés nettó árbevételének növelése 2%-kal 35%-os súlyozással, a 2012.évi üzleti tervben kalkulált adózás előtti eredmény növelése 20%-kal 35%-os súlyozással. Egyedi célkitűzés 30%-ban, évre tervezett 165 ezer fő látogatottság növelése 2%-kal 15%-os súlyozással, legalább egy pályázat benyújtása vagy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának EU- támogatásra benyújtandó egy darab pályázatán való szakmai koordináció és felügyelet biztosítása 15%-os súlyozással. dr. Farkas László: Kérdés? dr. Solymos László: Az egyedi célkitűzésben a legalább egy pályázat benyújtása mondat azért nem jó, mert prémiumfeladatként olyat tűz ki, ami nem a cégen múlik, hanem az önkormányzaton. dr. Farkas László: Felteszem szavazásra a Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozati javaslatot. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság a Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozati javaslatot 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2012. (10.24.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Farkas László pénzügyi bizottsági elnök A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság a Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladatai meghatározását a határozat mellékletét képező közgyűlési határozati javaslat szerint javasolja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, valamint a Városüzemeltetési Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 22

23 dr. Keresztúri Farkas Csaba: Szegedi Vásár és Piacüzemeltető Kft szeptember 21-i felügyelőbizottsági ülés. Objektív célkitűzés 70%-ban, az üzleti tervben szereplő árbevétel növelés 2%-al itt volt egy elírás 35 %-os súlyozással, valamint a kis-piacokon értékesített asztalbérletek értékesítésének növelése éves összesítésben legalább 5%-kal - a bázis 81 db - szintén 35%-os súlyozással. Egyedi célkitűzés 30%-ban, szelektív hulladék begyűjtés bevezetése június 30-ig és annak problémamentes fenntartása 20 %-os súlyozással, őstermelők asztalsorának kialakítása október 30-ig 10%-os súlyozással. Itt az egyedinél is pontosítás szükséges, mert nem 15 %, hanem 20 %. dr. Solymos László: Hol kell bevezetni a szelektív hulladékgyűjtést és hol kell az őstermelők asztalsorát kialakítani? Erdei Péter: Mindkettőt a Mars téri piacon. Málovics György: De van egy őstermelői rész, nem? Erdei Péter: Keveredtek egy időben sajnos az őstermelők és a vállalkozók és ennek a megfelelő elhelyezésére van szükség. dr. Solymos László: Akkor átalakítása a rendszernek, magyarul. Erdei Péter: Bizonyos szinten. dr. Solymos László: Ne össze-vissza legyenek az őstermelők, hanem egy asztalsort foglaljanak el. Erdei Péter: Megpróbáljuk. Ménesi Imre: A kis-piacokon az asztalbérlet mennyibe kerül? Erdei Péter: Most forint egy hónapra. Ménesi Imre: Ezt egész évre értékesítik? Erdei Péter: Havonta. Ménesi Imre: Az 5 %-kal való növelés akkor mit jelent? Egész évre akkor 85 db lesz értékesítve? Erdei Péter: Én 100 fölé várom. Ménesi Imre: De havonta? Erdei Péter: Összességében, egy év alatt. Ménesi Imre: Mert ha arra megy ki a dolog, hogy most 1 hónapban lesz 85 darab asztal értékesítve akkor vicc, ha összességében, akkor az valami. Málovics György: Ez azt jelenti, hogy 81 darab asztal a bázis, olyan értelemben, hogy az egész évben ki van adva. Érted? Ménesi Imre: Értem, akkor ez a 16 ezer forinttal növelt érték havonta egész évben ennyi plusz. 23

24 dr. Farkas László: Szavazzunk. dr. Solymos László: Nekem lenne még egy vicces, de komoly javaslatom. Az egyedi célkitűzések közé tegyük már be az ügyvezető igazgatónak a tulajdonosi döntések betartását, mert úgy látom, hogy neki kifejezetten probléma a tulajdonosi döntések betartása. Tagi kölcsön szerződés a mai napig nincs aláírva, amit márciusban elfogadott a tulajdonos és kötelezte a visszafizetésre és a tagi kölcsön visszafizetése sem történt meg. Erdei Péter: Azt tudom Önnek elmondani és természetesen a Tisztelt Bizottságnak, hogy sajnos ameddig az Erste Banktól nem kapjuk meg a hozzájárulást, addig nem tehetem meg. dr. Solymos László: A bank 7 hónapig nem válaszolt semmit? dr. Farkas László: Én egyetértek Alpolgármester Úr felvetésével. dr. Solymos László: Mihez kell a bank hozzájárulása? Értelmezhetetlen, egyébként 300 millió forintos visszafizetési kötelezettsége van, amit a bank jóváhagyott - az sem biztos, hogy kellett a jóváhagyása egyáltalán 100 millió forintot egy összegben vissza kellett volna fizetni, ehhez képest most havi 2 millió forintos visszafizetésre azt mondja igazgató úr, hogy nem hagyja jóvá a bank? Ez vicc. dr. Szentgyörgyi Pál: A banki hitelezésre vonatkozóan írnak elő előzetes jóváhagyást, nem a tulajdonosi döntés végrehajtásához. Erdei Péter: Nem így volt megfogalmazva. dr. Keresztúri Farkas Csaba: Elhangzott a kérdés, igazgató úr kíván-e erre reagálni? Erdei Péter: Igen. Nem úgy volt megfogalmazva, hogy banki hitelekről van szó, hanem pénzügyi kötelezettség-vállalásokról, melyet a 90 napon belüli szállítói tartozások nem érintenek. Ez így volt megfogalmazva a 2006-os Erste Bank által is aláírt, illetve Pusztai Lajos által is aláírt szerződésben. Ennek függvényében kellett kérnem a Bank jóváhagyását. dr. Szentgyörgyi Pál: Egyeztetni kellett volna a bankkal. Erdei Péter: Valószínűleg. Nem tudom, hogy ez hogy történt, Pusztai Lajostól kellene megkérdezni. Illetve a tagi-hitelkölcsön felvételt is egyeztetni kellett volna a bankkal. Én nem vállalom fel annak az opiumát, hogy ezek után a bank bármikor becsődöltesse a céget. dr. Szentgyörgyi Pál: Ezzel kapcsolatban írni kellett volna a városnak egy levelet. Erdei Péter: Megtettük. dr. Farkas László: Alpolgármester Úr! Én úgy gondolom, hogy ez a téma fontos és... Ménesi Imre: Fontos, igen, mert tulajdonosi döntést nem hajt végre. dr. Farkas László: Felteszem szavazásra az ügyvezető évi prémiumfeladatának meghatározására vonatkozó határozati javaslatot. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. 24

25 Megállapítom, hogy a bizottság a Szegedi Vásár és Piacüzemeltető Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladat meghatározására vonatkozó határozati javaslatot 3 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2012. (10.24.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Farkas László pénzügyi bizottsági elnök A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság a Szegedi Vásár és Piac Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladatai meghatározását a határozat mellékletét képező közgyűlési határozati javaslat szerint javasolja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, valamint a Városüzemeltetési Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 25

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke Ménesi Imre a bizottság tagja dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság alelnöke Póda Jenő a bizottság tagja

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2010. december 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Bárkai

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat Jegyzőkönyv 2012. február 16-án megtartott, 3. soros, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Kenyeres Lajos, a bizottság képviselő

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.) FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. június 6-án, hétfőn, 8 óra 36 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szécsényi Városháza tanácskozótermében tartott 2011. július 11-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. november 25-i üléséről Jelen vannak: 11 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas Attila

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-365/2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat 483-366/2012. (XII.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2009. március 31-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. VESZ Nonprofit Kft. részéről: Dr. Kiss Tamás ügyvezető igazgató

Jegyzőkönyv. VESZ Nonprofit Kft. részéről: Dr. Kiss Tamás ügyvezető igazgató Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságának 2009. február 11-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli ülésén 2008. július 9-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Hertlik Mihály, Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mészáros János, Nagy Péter,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

1.napirend. Jurácsik Zoltán

1.napirend. Jurácsik Zoltán Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén 2009. február 19-én a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. szeptember 29-én tartott soros ülésének határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. szeptember 29-én tartott soros ülésének határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. szeptember 29-én tartott soros ülésének airól Határozatok száma 876-263/2011. (IX.29.) VFB.sz. 876-264/2011. (IX.29.) VFB.sz. 876-265/2011.

Részletesebben

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása 1 Ügyszám:3470-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. június 6-án,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 09-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről AJ K A V ÁROS ÖNKO R M ÁN YZ AT A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 0 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-135 fax:(88) 212-794 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 01/00010-012/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4 Ikt. sz.: MB/121-1/2012. MB-34/2012. sz. ülés (MB-82/2010-2014. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2012. október 31-én, szerdán 9 óra 3 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-16/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453,

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 21- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 21- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 21- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (I.21.) számú határozatot Leier-pályázatról 2/2014. (I.21.) számú határozatot

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Franka Tibor polgármester, Kiss Károly alpolgármester, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület P é n z ü g y i, Ü g y r e n d i é s S t r a t é g i a i a B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/242, 244, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. február 18-án megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. február 18-án megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám:. /2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. február 18-án megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-3/2011. (FFB-22/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-3/2011. (FFB-22/2010-2014.) FFB-3/2011. (FFB-22/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. február 14-én, hétfőn, 9 óra 8 perckor a Képviselői Irodaház V/515. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. november 21-én (hétfő) 16 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Művelődési Házban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet jegyző Báránkó

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. december 17-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Benkőné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 1 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1/2012.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal részéről: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

A Polgármesteri Hivatal részéről: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 1 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-5/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Meghívottként jelen van: Szaka Zsolt divízióigazgató AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Meghívottként jelen van: Szaka Zsolt divízióigazgató AVE Zöldfok Zrt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 22-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Gyanó Józsefné Haszon Zsolt Kalmár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 12-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 12-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 12-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Napirenddel kapcsolatos döntés 5/2014.(II.12.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 09-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-2/2013. ikt.sz. 2/2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-2/2013. ikt.sz. 2/2013. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben