Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének"

Átírás

1 Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban Kapják: példányt Regionális Államigazgatási Hivatal Kirendeltsége, Nyíregyháza 5. példányt Községi Könyvtár, Jármi Rendelet: Jármi ---- Papos ---- Határozat: Jármi 1-2/2012 (I.30.) Papos 1-2/2012 (I.30.) Tárgysorozat 1. tsp.: Döntéshozatal a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel közbeszerzési eljárásról Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester Jármi, január 30. Győrfiné Papp Judit polgármester Illés Béla polgármester

2 - 1 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 30.-án megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali helyisége. /Jármi, Kölcsey u. 14. szám/ Jelen vannak: Jármi Község Képviselő-testülete Győrfiné Papp Judit polgármester Koós Csaba Levente alpolgármester Horváth László képviselő Maklári Zsolt képviselő Sarka Béla képviselő Varga Lajos képviselő Összesen: 6 fő Papos Község Képviselő-testülete Illés Béla polgármester Kósa Csaba alpolgármester Derzsényi Józsefné képviselő Összesen: 3 fő Tanácskozási joggal jelen van: Mindák Katalin körjegyző Győrfiné Papp Judit polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület határozatképes. Javasolja, hogy az ülésről együttes jegyzőkönyv készüljön. Győrfiné Papp Judit polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Koós Csaba Levente és Kósa Csaba alpolgármestereket javasolja. Jármi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és Papos Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőket, egyhangúlag elfogadta. Jármi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, Papos Község Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendet fogadta el. Napirend 1. tsp.: Döntéshozatal a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel közbeszerzési eljárásról Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester

3 tsp.: Döntéshozatal a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel közbeszerzési eljárásról Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester Győrfiné Papp Judit polgármester: Mai testületi ülésünk egyetlen napirendi pontja a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel közbeszerzési eljárásról való döntéshozatal. Jármi Község Önkormányzata az intézményfenntartó társulásban működő Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Jármi- Papos iskolaépület lapostető felújítása magastető ráépítéssel projektre Ft összegű támogatásban részesült. Az első közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. Az eredménytelenség oka, hogy a benyújtott ajánlatok ajánlati ára meghaladta a rendelkezésre álló forrást, az önrész jelentősen megnőtt ezáltal. Az ismételt közbeszerzési eljárásra beérkezett árajánlatokat tartalmazza az előterjesztés. Varga Lajos képviselő: A tető felújítására szükség van. Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti árajánlatok közül a legelőnyösebb ajánlatot adó kerüljön nyertesként kihirdetésre. Illés Béla polgármester: Hogyan került csökkentésre a műszaki tartalom? Győrfiné Papp Judit polgármester: Tornaterem belső plafonjának cseréjére nem kerül sor, a meglévő tetőszerkezetet a tornatermen megerősítik, nem történik meg a cseréje. A támogatási összeg nem tartalmazza a közbeszerzés és a műszaki ellenőri költségeit. Illés Béla polgármester: A beruházás a két településnek közel 6 millió Ft-ot jelent. Győrfiné Papp Judit polgármester: Mindenki előtt ismert az iskola lapos tető állapota, valamint a tornaterem tetőszerkezetének állapota. Mindák Katalin körjegyző ismerteti a csökkentett műszaki tartalmat és felolvassa a lefolytatott közbeszerzési eljárás értékelését. Mindák Katalin körjegyző: A tornaterem meglévő acél tetőszerkezete a tervezett új tetőfedést nem bírja el, ezért az eredeti tervben új keményfa csapos tetőszerkezetet tervezett a tervező, a meglévő acél rácsos tartó bontása mellett. Így a meglévő hullámlemez mennyezetburkolat, hőszigetelés is elbontásra került volna. A módosított tervben a meglévő acél tartószerkezet megmarad az álmennyezet miatt, de a rácsos tartók mellé új, keményfa csapos tartó készül a tetőfedés miatt. Így az acél tetőszerkezetet és az álmennyezetet nem kell elbontani és új mennyezetet sem kell építeni, sem pedig hőszigetelni nem kell azt. A másik módosítás a földszintes, lapostetős részre tervezett ún. mansard tetőt érintette. Itt annyi változtatás történt, hogy az eddigi 3,62 m hasznos belmagasságot, 3,20 m-re csökkentettük. Ez a későbbiekben tervezett tetőtér beépítéséhez (osztálytermek kialakítása) még elegendő. A magasság csökkentéssel viszont a földszintes részre tervezett mansard tető, és az emeleti részre tervezett kontyolt nyeregtető gerincvonala nem fog egybe esni. A csökkentés néhány m3 faanyag megtakarítást eredményezett. A korábbiakhoz képest nem BRAMAC, hanem CREATON kerámia cserépfedés tervezett.

4 - 3 - Győrfiné Papp Judit polgármester: A közbeszerzési eljárás két ajánlatot nyilvánított eredményessé. Amennyiben a számunkra kedvezőbb ajánlatot adó cég visszalép, akkor a másik ajánlatot adó vállalkozás lesz a kivitelező és az önkormányzatok önerő része is magasabb lesz. Illés Béla polgármester: Korábbi testületi ülésen már beszéltünk arról, hogy Papos Község Önkormányzata nehéz anyagi helyzetben van. Nem látom előre, hogy az önerő biztosítására mikor lesz forrásunk. Probléma még számunkra az orvosi rendelő önerő fennálló része is. Stabilabb a helyzetünk, mint korábban, de felelőtlenségnek tartom egy olyan beruházás bevállalását, amelyre nincs pénzünk. Jelenlegi gazdasági helyzetünk szerint ehhez a beruházáshoz önerőt nem tudunk biztosítani. Győrfiné Papp Judit polgármester: Megértem a paposi önkormányzat helyzetét, de az az út nem járható, hogy közös fenntartású intézményekben szükséges bármilyen fejlesztés, ahhoz Papos község mindig kinyilvánítja, hogy nem tud forrást biztosítani hozzá. A polgármesternek feladata a szükséges önerő előteremtése. Jármi Község Önkormányzatának is van rendelkezésre álló folyószámla hitele és folyamatosan keresi a lehetőségeket. Jármi fizessen Papos helyett is, és Papos majd akkor fizet, amikor tud, ez így nem megy. Illés Béla polgármester: A projektre úgy pályáztunk, hogy engem nem kérdezett meg senki. A pályázat benyújtása előtt elmondtam, hogy az önkormányzatunk nem tudja vállalni az önrészt, mert nincs pénze a beruházásra, ezért ne is pályázzunk. Felelősségteljesen gazdálkodunk. Nehogy már Polgármester Asszony mondja meg, hogy az önkormányzatunk pénzét mire költsem, és oda adjam minden pénzünket, mert a Jármi önkormányzat úgy döntött, hogy új tető kell az iskolára. Az iskola nem sokáig lesz önkormányzati fenntartású. Gondolkozzunk el ezen! Az orvosi rendelő felújítását sem én akartam, az iskola tető építéséről sem én döntöttem. És azt halljuk, hogy ezek az intézmények közösek. Valóban közösek, de a paposiak ezt nem értik meg. Paposon nincs semmilyen beruházás, nincs rá pénzünk. Hitelt nem akarunk felvenni. Nehéz megbirkózni a közösségi ház felújítása miatti hitellel. Győrfiné Papp Judit polgármester: Az én testületem is örökölt az előző vezetéstől. Tudomásul kell venni a jogfolytonosságot. A polgármesternek csak egyetlen szavazata van a képviselő-testületben. A paposi képviselő-testület többsége úgy döntött, hogy a beruházást meg kell csinálni. Ha Papos Község Képviselő-testületének többsége nem támogatta volna a fejlesztést, akkor nem pályáztunk volna. Illés Béla polgármester: A közös intézmények támogatási összegének elutalása és a számlák kifizetése után alig marad pénzünk. Győrfiné Papp Judit polgármester: Az iskola épülete, ha állami fenntartás alá kerül is itt marad nekünk, de nem mindegy, hogy milyen állapotban. Hogy milyen pénzt adunk a fejlesztésbe? Az adó fizető lakosok pénzét (kommunális adó, gépjármű adó) forgatjuk vissza fejlesztésekre. Ezekből a visszaosztott pénzekből működünk és egészítjük ki azokat a járandóságokat is a lakosok felé, amit az állam kötelező feladatként ránk szabott. Sarka Béla képviselő: Korábbi testületi ülések egyikén felvetődött az, hogy a tulajdoni arány legyen 50-50%-os, amit én elleneztem. Mi lenne akkor, ha fele-fele lenne a tulajdoni arány? Még több lenne a paposi önrész. Egy település azért választja meg a polgármesterét, a képviselőit, hogy fejlesszék a települést, az érdekeiket szolgálják. Nem

5 - 4 - tudom elfogadni, hogy a paposi lakosok miért nem értik meg a beruházásokat. Ha nem lenne közös orvosi rendelő és iskola, akkor Mátészalkára kellene bejárni, és az lenne a baj. A képviselő-testület feladata a lakosság tájékoztatása. A beruházások mindkét település lakosságát szolgálják. Nem tudjuk, a jövő mit hoz számunkra. Az iskola mindig annak a legfontosabb, akinek a gyereke oda jár iskolába. Egy településnek fejlesztésekre van szüksége, és meg kell találnia a forrásokat, jótékonysági bálokat szervezni, civil szervezeteket, vállalkozásokat megkeresni stb. Javaslom a paposi testületnek, hogy a közös beruházásokat megfelelően publikálja és értesse meg a falu lakosaival, hogy mennyi pénzt költöttek erre. Az érték az itt marad, nem viszi el senki. A fejlesztésekkel növekszik az épületek értéke is. A tető nélkül az elmúlt időszak beruházásai feleslegessé válnak, mert tönkremegy az épület. A hitelnek akkor van értelme, ha fejlesztésre fordítjuk és a falu előre tud lépni. Ha Papos nem fizet, akkor például a pedagógusok bérének a felét utaljuk el? Nem támogatom, hogy Jármi fizet Papos helyett, hitelt vesz fel és Papos majd akkor fizet, amikor tud. A hitelnek kamatai is vannak. A két település önálló. Polgármester Úr bejelenti, hogy Papos valószínűleg később sem fog tudni fizetni. Nem lehet a jármi emberekkel elfogadtatni azt, hogy azért veszünk fel hitelt, mert Papos nem tud fizetni. Mindezt ingyen adjuk, mert kamatokat nem kapunk. Mindkét félnek vannak igazságai. Arra kérem a paposi képviselőtestületet, hogy értsenek meg minket. Pályázatokból tudunk fejlesztéseket megvalósítani. Meg kell keresni a segítségeket. Illés Béla polgármester: Az iskolához mindig is hozzá tettük a részünket. Ha megnézzük, hogy a két önkormányzatnak milyen a gazdasági helyzete, akkor azt mondhatom, hogy meg lehet a kalapot emelni Papos előtt. A mi helyzetünk sokkal nehezebb. Én annak idején azt mondtam, hogy mielőtt Jármi település beadja a pályázatot, mérlegelje Papos anyagi helyzetét. A fejlesztés szükséges, de ha nincs miből?! A paposi óvoda épülete is életveszélyes. Minden intézményt figyelemmel kell kísérnem. Kósa Csaba alpolgármester: Az előző gyűléseken elhangzott véleményeket és állásfoglalásokat felidéztük. Az állásfoglalásokat kell egymáshoz közelíteni. Elkerülhetetlen a beruházás megvalósítása. Az a célunk, hogy az iskola tetőszerkezete állagmegóvás miatt megvalósuljon. Már fizetési kötelezettségünk keletkezett. A köznevelési törvényben szerepel, hogy minden iskola állami fenntartású lesz, a települési önkormányzatok egyedi megállapodás alapján átvehetik a fenntartást. Hogy ez mit fog jelenteni az a jövő kérdése. Az is elhangzott, hogy az az épület a tulajdonunk lesz. Legalább egy közös iskolánk legyen. Fenntartótól függetlenül ehhez ragaszkodnunk kell. Az önerő terhet ró mind a két önkormányzatra. Nem egyszer elhangzott, hogy Jármi megérti Papos fizetési nehézségeit. Miután megtaláljuk a kivitelezőt, akkor Jármi partner lesz abban, hogy a Paposra eső önrészt fizetési ütemezésben teljesítse. Megállapodásra kell jutnunk. Úgy gondolom, hogy a pályázatot meg kell valósítani. Kérjük a Jármi Képviselő-testülettől a fizetési ütemezést. Illés Béla polgármester: A Jármi testület előtt ismert volt a helyzetünk, amit a testület tudomásul vett, de ennek ellenére a pályázati lehetőséget nem akarta kihagyni. Sarka Béla képviselő: Kérném Jegyző Asszonytól azt a jegyzőkönyvet, amely az elhangzott utalásokat tartalmazza, amire Polgármester Úr hivatkozik. Olyan határozat nem született, hogy a Jármi Képviselő-testület átvállalja a Paposra eső részt, ha mégis akkor tartanunk kell magunkat a vállaltakhoz. Kósa Csaba alpolgármester: Készült ilyen határozat. Varga Lajos képviselő: Mind a két képviselő-testület fontosnak tartotta a pályázatot. Nem azt mondták, hogy nem fognak fizetni, csak azt, hogy nem tudják mikor. Azzal nem

6 - 5 - számoltunk, hogy 5 millió Ft-al kevesebbek fogunk kapni. Ezt a beruházást meg kell valósítani, ma döntést kell hoznunk. Győrfiné Papp Judit polgármester felolvassa a i és a i jegyzőkönyvek hozzászólásait és az önrész biztosítására vonatkozó elfogadott határozatot. részlet a i jegyzőkönyvből Illés Béla polgármester: Papos Község Önkormányzatának erre nincs pénze. Számláink halmozódnak. Nem tudjuk vállalni az önerőt. Sarka Béla képviselő: Megértem a község problémáját, de ezt a lehetőséget nem kellene elszalasztanunk. Előlegezzük meg ezt az összeget. Varga Lajos képviselő: Átérzem a helyzetet. Elnyertünk egy összeget. A tetőt meg kell csinálni. Sarka Attila képviselő: Az iskola tetőszerkezetét fel kell újítani. Kósa Csaba alpolgármester: Határozat született arról, hogy Jármi Község Önkormányzata megelőlegezi a Papos Községre eső önrész összegét. Illés Béla polgármester: Hitelt nem tudunk felvenni. Jelzáloggal terhelhető ingatlanunk nincs, forgalomképes vagyona nincs az önkormányzatnak. Csak azzal a feltétellel tudjuk bevállalni a fizetést, ha lehetőségeinkhez mérten tudunk fizetni. Sarka Béla képviselő: Kérném a Paposi Képviselő-testületet, hogy a költségvetésükben készítsenek egy fizetési ütemtervet. Kósa Csaba alpolgármester: A jegyzőkönyv is arról szól, hogy nem tudunk fizetési ütemezést készíteni, amit később számon lehet rajtunk kérni. Ha kedvező lehetőség adódik számunkra, akkor első lesz a közös pályázathoz kapcsolódó fizetési kötelezettségünk teljesítése. Ütemezést nem tudunk vállalni. Horváth László képviselő: Amikor döntöttünk a pályázat benyújtásáról, nem voltunk tudatában, hogy az iskolákat állami kézbe adják. Magánemberként ezt a döntést nem támogatnám. Illés Béla polgármester: Az ÖNHIKI már többször kisegített minket a bajból. A stabil gazdasági helyzet teremtése érdekében sok mindent a lakosságra kellett kiterhelnie az önkormányzatunknak. A beruházás megvalósításáról készült egy határozat, amihez tartani kell magunkat. Ha szükséges kamatokat fizetünk Járminak. Sarka Béla képviselő: A Pénzügyi Bizottság miért nem tárgyalhatja az ütemezést. Forrásokat kell találni. Papos vegye komolyan a feladatot és ne az év végére tegye a fizetés teljesítését. Arra kérek mindenkit, hogy foglaljon állást és alkosson véleményt.

7 - 6 - Illés Béla polgármester: Jármi bevállalta, hogy az önerőt Papos helyett megelőlegezi. Akkor most, amikor a kivitelezőről kell dönteni, ne változtasson a már meghozott döntésén. Sarka Béla képviselő: A testületi döntést meghoztuk és tudomásul vesszük. Az önrész összegét a költségvetésben be kell tervezni és ebben az évben át kell utalni. Nem vagyunk hajlandóak folyamatosan finanszírozni Papos helyett. Azt tanácsolom a képviselőtestületnek, ha a jövőben közös projektünk lesz, akkor részletesebben, komolyabban kell döntéseket hoznunk. Illés Béla polgármester: Paposnak is ugyanolyan szavazati joga van, mint Járminak és ne a gesztor Jármi döntsön helyettünk. A jövőbeli közös projektek előtt megbeszéléseket kell folytatni. Ezt az összeget a 2012-es költségvetésünkben be fogjuk tervezni. Mindenki a saját települését védi. Igyekszünk a vállaltakat teljesíteni. Horváth László képviselő: Én felelőtlen döntésnek tartottam a meghozott határozatot. Kósa Csaba alpolgármester: Ha nem december 31.-én fizetünk, hanem június 30.-án, akkor nincs mit megelőlegezni. Nem tudjuk, hogy mikor tudunk fizetni. Győrfiné Papp Judit polgármester: A együttes ülésen meghozott 160/2011.(VII.18.) határozatot módosítsuk, hogy a fizetés december 31.-ig történjen meg. Várom az egyéb észrevételeket. Horváth László képviselő: A pályázat megvalósulását nem támogatom, adjuk vissza a támogatást. Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi, a pályázati céltól történő elállást, és a támogatási összeg visszautalását. Jármi Község Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a javaslatot nem fogadta el. Illés Béla polgármester szavazásra teszi, a pályázati céltól történő elállást, és a támogatási összeg visszautalását. Papos Község Képviselő-testülete igen szavazat nélkül, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a javaslatot elutasította. Győrfiné Papp Judit polgármester: A közbeszerzési eljárás szerint két érvényes árajánlat érkezett. Amennyiben az egyik cég visszalép, akkor a másik cég ajánlatát kell elfogadnunk. Ez azt jelenti, hogy az önerő növekedni fog. Horváth László képviselő távozik. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelenlévő települési képviselőinek száma: 5 fő. Mindák Katalin körjegyző: Lehetséges, hogy a képviselő-testületek egy nyertes ajánlatot hirdetnek ki. A szerződéskötés napja: február 13. Ha szerződéskötés a nyertes

8 - 7 - ajánlatot tevő céggel nem jön létre, akkor a testületek határozhatnak új közbeszerzési eljárás kiírásáról, ami újabb határozati döntést igényel. Varga Lajos képviselő: Csak egy érvényes ajánlatot hirdessünk ki. Győrfiné Papp Judit polgármester: Ha visszalép, akkor új közbeszerzés kiírására nincs időnk és a támogatást vissza kell utalnunk. Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Jármi-Papos tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel közbeszerzési eljárás eredményének megállapítását. Jármi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.30.) h a t á r o z a t a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról A Képviselő-testület 1. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel építési beruházás tárgyában közvetlenül ajánlattételre felhívott ajánlattevők által benyújtott ajánlatokról a következő döntést hozza: elfogadja a bíráló bizottság előterjesztését az ajánlatokról megállapítja az alábbiakat: a) az IMBREX 95 Kft. (4551 Nyíregyháza, Virágfürt u. 2.) benyújtott ajánlata érvényes, b) a SZILVAI ÉS TÁRSA Kft. (4338 Papos, József A. u. 6.) benyújtott ajánlata érvényes. 2. A lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja az alábbiak szerint: NYERTES AJÁNLATTEVŐ: Szilvai és Társa Kft. (4338 Papos, József A. u. 6.) Megajánlás és értékelés: - ajánlati ár (nettó HUF): ,- o Súlyszám: 10 o Pont: 100 o Eredmény: 1000

9 Fizetési határidő a Kbt (3) bek. g) pontjában meghatározott 15 napot meghaladóan (nap): 60 o Súlyszám: 5 o Pont: 60 o Eredmény: 300 Összesen eredmény: 1300 NYERTES AJÁNLATOT KÖVETŐ LEGKEDVEZŐBB AJÁNLATOT TEVŐ: IMBREX 95 Kft. (4551 Nyíregyháza, Virágfürt u. 2.) Megajánlás és értékelés: - ajánlati ár (nettó HUF): ,- o Súlyszám: 10 o Pont: 98 o Eredmény: Fizetési határidő a Kbt (3) bek. g) pontjában meghatározott 15 napot meghaladóan (nap): 30 o Súlyszám: 10 o Pont: 30 o Eredmény: 150 Összesen eredmény: A Képviselő-testület rögzíti, hogy az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők megajánlásai az ajánlati ár vonatkozásában meghaladják a Támogató szervezet (Belügyminisztérium 1051 Budapest, József A. utca 2-4.) és az Ajánlatkérő által a beruházásra a Támogatási szerződésben rögzített összeget (összesen bruttó HUF). Fentiek alapján a Képviselő-testület megszavazza, hogy a hiányzó összeget (mind a nyertes ajánlattevő, mind pedig adott esetben a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő vonatkozásában) saját erőből rendelkezésre bocsátja a tárgyi beruházás megvalósítása (finanszírozása) érdekében. Illés Béla polgármester szavazásra teszi, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Jármi- Papos tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel közbeszerzési eljárás eredményének megállapítását. Papos Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

10 - 9 - Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.30.) h a t á r o z a t a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról A Képviselő-testület Egyetért, hogy Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel építési beruházás tárgyában közvetlenül ajánlattételre felhívott ajánlattevők által benyújtott ajánlatokról a következő döntést hozza: elfogadja a bíráló bizottság előterjesztését az ajánlatokról megállapítja az alábbiakat: c) az IMBREX 95 Kft. (4551 Nyíregyháza, Virágfürt u. 2.) benyújtott ajánlata érvényes, d) a SZILVAI ÉS TÁRSA Kft. (4338 Papos, József A. u. 6.) benyújtott ajánlata érvényes. 4. A lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja az alábbiak szerint: NYERTES AJÁNLATTEVŐ: Szilvai és Társa Kft. (4338 Papos, József A. u. 6.) Megajánlás és értékelés: - ajánlati ár (nettó HUF): ,- o Súlyszám: 10 o Pont: 100 o Eredmény: Fizetési határidő a Kbt (3) bek. g) pontjában meghatározott 15 napot meghaladóan (nap): 60 o Súlyszám: 5 o Pont: 60 o Eredmény: 300 Összesen eredmény: 1300 NYERTES AJÁNLATOT KÖVETŐ LEGKEDVEZŐBB AJÁNLATOT TEVŐ: IMBREX 95 Kft. (4551 Nyíregyháza, Virágfürt u. 2.) Megajánlás és értékelés: - ajánlati ár (nettó HUF): ,- o Súlyszám: 10 o Pont: 98

11 o Eredmény: Fizetési határidő a Kbt (3) bek. g) pontjában meghatározott 15 napot meghaladóan (nap): 30 o Súlyszám: 10 o Pont: 30 o Eredmény: 150 Összesen eredmény: A Képviselő-testület rögzíti, hogy az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők megajánlásai az ajánlati ár vonatkozásában meghaladják a Támogató szervezet (Belügyminisztérium 1051 Budapest, József A. utca 2-4.) és az Ajánlatkérő által a beruházásra a Támogatási szerződésben rögzített összeget (összesen bruttó HUF). Fentiek alapján a Képviselő-testület megszavazza, hogy a hiányzó összeget (mind a nyertes ajánlattevő, mind pedig adott esetben a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő vonatkozásában) saját erőből rendelkezésre bocsátja a tárgyi beruházás megvalósítása (finanszírozása) érdekében. Győrfiné Papp Judit polgármester: Milyen szövegezés kerüljön a június 18. határozat módosításába. Milyen fizetési határidőben állapodjunk meg? Illés Béla polgármester: Ez már nevetséges. Nem arról van szó, hogy nem akarunk fizetni. Lehet, hogy a közös intézményekhez való működési hozzájárulást nem fogjuk tudni fizetni. Győrfiné Papp Judit polgármester: Egy konkrét időpontot jelöljünk meg a fizetésre. Sarka Béla képviselő: szeptember 1. és december 1. legyen a fizetési határidő. Varga Lajos képviselő: Egyetértek a javaslattal. Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi, a 160/2011.(VII.18.) határozat módosítását; a Papos Község Önkormányzatát terhelő önerő átutalására szeptember 1. (50 %) és december 1. (50 %) fizetési határidő megállapítását. Jármi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

12 Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I.30.) h a t á r o z a t a a 160/2011.(VII.18) határozat módosításáról A Képviselő-testület A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Jármi-Papos lapostető felújítása önrészéről szóló 160/2011(VII.18.) határozatát a következők szerint módosítja: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Jármi-Papos lapostető felújítása magastető ráépítéssel projekt fenntartó önkormányzatokat terhelő önrészéből a Papos Község Önkormányzatát terhelő önrészt Jármi Község Önkormányzata megelőlegezi és a projekt megvalósításához biztosítja. Papos Község Önkormányzata a megelőlegezett önerő 50 %-át szeptember 1. napjáig, fennmaradó 50 %-át december 1. napjáig köteles kamatmentesen megfizetni Jármi Község Önkormányzatának. Győrfiné Papp Judit polgármester: A beruházás műszaki ellenőrének Kovács Istvánt javaslom, aki a műszaki ellenőri feladatokat bruttó százezer forintért látja el. Illés Béla polgármester szavazásra teszi, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Jármi- Papos tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel projekt műszaki ellenőri feladataival Kovács István megbízását 100 ezer Ft díjazásért. Papos Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I.30.) h a t á r o z a t a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel műszaki ellenőréről A Képviselő-testület Egyetért, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőfelújítása, beázások megszüntetése magastető ráépítéssel építési beruházás műszaki ellenőri feladatait Ft (Százezer forint) díjazás ellenében Kovács István vállalkozó (4700 Mátészalka, Váci M út 15.) lássa el.

13 Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester megköszönte a képviselők megjelenését, az ülést bezárta. K. m. f. Győrfiné Papp Judit polgármester Illés Béla polgármester Mindák Katalin körjegyző Koós Csaba Levente jegyzőkönyv hitelesítő Kósa Csaba jegyzőkönyv hitelesítő

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30 Iktatószám: 364-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 22. napján 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 113-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 15-én /pénteken/ 7,30 órai kezdettel

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 1 7. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 29-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére.

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére. Tornyospálca Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 2012. október 11-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 23-25/2012. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 27-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről Határozatok száma: 64-65, 67-68, 71-73. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről.

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. 1. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Jobbágyi Művelődési Ház

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 21/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének Szám: 230-14/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. december 18-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 25/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. október 1-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-12/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - - Plószné Dr. Sallai Margit ügyvédnő - - Takács Edina, megbízott aljegyző

- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - - Plószné Dr. Sallai Margit ügyvédnő - - Takács Edina, megbízott aljegyző Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2014. november 5-én megtartott rendkívüli ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 236-243 /2014. d./rendeletei:./2014 TÁRGYSOROZAT 1. Előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/19/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. március 3-án (kedd), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott r e n d k í v ü l i üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet Bárány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: 2014. június 03-án 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány Jelen vannak: Tari András Bugyiné Kökény Gizella

Részletesebben