J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint N A P I R E N D : 1./ évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A16 148/2013.(VIII.28.) sz. határozat 2./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek I. félévi gazdálkodásáról Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester C3 159/2013.(VIII.28.) sz. határozat 3./ Beszámoló a Szöghatár Kft I. félévi gazdálkodásáról Előadó: Széles Szilvia ügyvezető C3 149/2013.(VIII.28.) sz. határozat 4./ Egyebek 1./ Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat évi fordulójához A15 151/2013.(VIII.28.) sz. határozat 2./ 4/2012. BM rendelet szerinti támogatásról történő lemondás Z1 161/2013.(VIII.28.) sz. határozat 3./ Határozati javaslat a 22/2013.(VI.11.) BM rendelet szerinti szerkezetátalakítási tartalék felhasználására Z1 152/2013.(VIII.28.) sz. határozat 4./ Tanyafejlesztési pályázatokra vonatkozó döntések módosítása A15 153/2013.(VIII.28.) sz. határozat A15 154/2013.(VIII.28.) sz. határozat 5./ Árajánlat Egyek gyepmesteri telep építési engedélyes terveinek elkészítésére Z1 162/2013.(VIII.28.) sz. határozat 6./ Önkormányzati Tűzoltóság kérelme Z1 145/2013.(VIII.28.) sz. határozat 7./ Balmazújvárosi Kistérség Humánszolgáltató központ kérelme létszámbővítésére E7 146/2013.(VIII.28.) sz. határozat 1/29

2 8./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. tároló építésére vonatkozó árajánlatának elbírálása Z1 150/2013.(VIII.28.) sz. határozat 9./ Közúti jelzőtáblák pótlása Z1 155/2013.(VIII.28.) sz. határozat 10./ Dózsa Gy. u. 62. és a Dózsa Gy. u. 64. szám alatti ingatlanok megvételre való felajánlása Z1 156/2013.(VIII.28.) sz. határozat 11./ Fő tér 22. szám alatti ingatlan megvételre való felajánlása Z1 157/2013.(VIII.28.) sz. határozat 12./ Dankó P. u. 5. szám alatti ingatlan megvételre való felajánlása Z1 158/2013.(VIII.28.) sz. határozat 13./ Horusz 2000 Bt kérelme orvosi eszközök fenntartási költségeinek hozzájárulásához K1 147/2013.(VIII.28.) sz. határozat 14./ Eötvös u. 27. sz. alatti ingatlan felajánlása Z1 168/2013.(VIII.28.) sz. határozat 15./ Orosz Béla vételi ajánlata a Lenin u. 36. sz. alatti mérlegházra és mérlegre 16./ Egyeki Sportbarátok Sportegyesületének támogatási kérelme K5 169/2013.(VIII.28.) sz. határozat 17./ Belépési nyilatkozat a Révhajósok Országos Szövetségébe Z1 163/2013.(VIII.28.) sz. határozat 18./ Komlóska Község Önkormányzatának kérelme a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatására Z1 164/2013.(VIII.28.) sz. határozattól-166/2013.(viii.28.) sz. határozatig 19./ ALFÖLDVÍZ Zrt. tájékoztatása opciós szerződéssel kapcsolatban K9 167/2013.(VIII.28.) sz. határozat 20./ A számlavezető pénzintézet kezdeményezéséhez való hozzájárulás Z1 160/2013.(VIII.28.) sz. határozat Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 3 fő jelen van. Ecsedi János bizottsági tag késni fog az ülésről. Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen. Ecsedi János bizottsági tag pedig később fog megérkezni az ülésre. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Murvai Ferenc bizottsági tagot a jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendeket is tárgyalja meg a bizottság: 1./ Horusz 2000 Bt kérelme orvosi eszközök fenntartási költségeinek hozzájárulásához 2./ Eötvös u. 27. sz. alatti ingatlan felajánlása 2/29

3 3./ Orosz Béla vételi ajánlata a Lenin u. 36. sz. alatti mérlegházra és mérlegre 4./ Egyeki Sportbarátok Sportegyesületének támogatási kérelme Kéri, hogy az alábbi napirendeket is tárgyalja meg a bizottság: 1./ Belépési nyilatkozat a Révhajósok Országos Szövetségébe 2./ Komlóska Község Önkormányzatának kérelme a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatására 3./ ALFÖLDVÍZ Zrt. tájékoztatása opciós szerződéssel kapcsolatban Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért a módosított napirenddel, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet. Az Orosz Béla vételi ajánlata a Lenin u. 36. sz. alatti mérlegházra és mérlegre c. napirend kapcsán meghatalmazottként jelen van Dr. Pető István ügyvéd. Ügyvéd úrra való tekintettel elsőként Orosz Béla vételi ajánlatát tárgyalja meg a bizottság. Napirendek tárgyalása: 1./ Orosz Béla vételi ajánlata a Lenin u. 36. sz. alatti mérlegházra és mérlegre Kérdezi Dr. Pető István ügyvédet kíván-e kiegészítést hozzáfűzni a napirendi ponthoz? Dr. Pető István ügyvéd: Orosz Béla meg kívánja vásárolni az önkormányzat tulajdonában lévő Lenin út 36. szám alatt található mérleget, illetve az ott található 4x3 méteres épületet. Az épületet bontásra kívánja megvásárolni és vállalja, hogy maga után teljesen tiszta terepet hagy. A mázsát a saját telephelyén szeretné beépíteni és működtetni. Dr. Pető István ügyvéd: Orosz Béla hívott ki szakembereket és ők állapították meg a mázsa állapotát. A szakember szerint 50%-os állapotban van a mázsa és ezer forint lenne a javítása. Murvai Ferenc bizottsági tag: Szerinte a mérleg és az épület megvásárlása tulajdonképpen rendben van. Kérdezi, hogy az épület telekkönyvileg hogy szerepel és az alapterületet nem kívánja megvásárolni? Dr. Pető István ügyvéd: Térképen nincs rajta az épület. A telket, az alapterületet nem kívánja megvásárolni, csak az épületet. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Kérdezi, hogy valamikor lehet-e szüksége az önkormányzatnak arra a mázsára? 3/29

4 Az önkormányzatnak van egy mázsája, ami jó helyen is van. Fiatal László Településfejlesztési bizottság tagja: A Telekházán található mázsa 20 tonnás, az Egyeken található pedig csak 10 tonnás. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Szerinte kevés összeget ajánlott fel érte Orosz Béla. Elvileg értsenek egyet az értékesítéssel, de kérjenek fel egy szakembert, hogy mérje fel a mázsa értékét. Az, hogy a vevő felmérette az csak egy dolog, az eladónak is fel kell mérnie az értékét. Amennyit mond a szakértő, annyiért adják el. Kérdezi, hogy lehet-e a szerződésbe olyan pontot tenni, hogy az önkormányzat javára kedvezményesen vagy térítésmentesen ajánlja fel használatra a mérleget, amennyiben szükség van rá. Dr. Pető István ügyvéd: Ezt már felvetette ő is Orosz Bélának és ő ettől nem zárkózott el. Nyilván ha a faluban van egy működő mázsa, akkor ott célszerű mérni. Vigh József képviselő: Sok kérdés vetődik fel. Javasolja, hogy Orosz Béla jöjjön el a Képviselő-testületi ülésre. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Javasolja elnapolni, míg fel nem méretik a mázsa értékét. Milyen költségből akarják felméretni az értékét? Nem tudja, de nagyon kevésnek tartja a felajánlott összeget. Ingatlant Ft-ért szokott felértékelni egy szakértő. Antal Attila Településfejlesztési bizottsági tagja: Azt gondolja, hogy amit a szakértőnek kifizetnének pénzt, azzal az összeggel emeljék meg a vételárat. Ezzel ő is egyetért. Megnézte a kataszteri nyilvántartásba 2001-es adat szerint, mérleggel együtt Ft-os adattal van beírva. Kérdezi, hogy értékbecslés nélkül eladhatja-e az önkormányzat a mérleget? 4/29

5 Egy millió forint alatt nem kötelező az értékbecslés ingatlan esetében. Ingóság esetében szerinte nincs ilyen megkötés. A holnapi testületi ülésre megnézni, hogy értékbecslés nélkül eladhatják-e. Mennyire sürgős ez Orosz Béla számára? Dr. Pető István ügyvéd: Már az ősz folyamán be szeretné építeni a mérleget magának. Orosz Béla azt mondta, hogy az ár tekintetében Ft-ig nyugodtan elmehet. A Csepreginé Kocsis Nóra jegyző által elmondott feltétellel, hogy értékbecslés nélkül eladható. Véleménye szerint biztosan eladható, hiszen nem ingatlanról van szó, hanem egy eszközről. Megkérdezi Orosz Bélát, hogy a holnapi testületi ülésre el tud-e jönni. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Amennyiben Orosz Béla el tud jönni holnap, javasolja, hogy döntsön a Képviselő-testület akkor. Amennyiben a holnapi testületi ülésen nem tud jelen lenni, akkor szeptember elején tartandó rendkívüli ülésen tárgyalják meg ezt a napirendi pontot. Nem zárkóznak el az eladástól. Az ülésen jelen van Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok. Másodikként az Önkormányzati tűzoltóság kérelmét tárgyalja meg a bizottság. 2./ Önkormányzati Tűzoltóság kérelme Czinege Zoltán tűzoltóparancsnokot kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirenddel kapcsolatban? Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. A tűzoltóságnak a tavalyi szinten került tervezésre az átadott pénzeszköz. Tehát amennyit tavaly megkapott a tűzoltóság annyi lett tervezve. Utána egy plusz kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, akkor 2,5 millió forint szerepelt a kérelemben, a 3 településre, és akkor arról volt szó, hogy lakosságszám arányosan lesz szétbontva. Ez az ,- Ft Tiszacsegére és Újszentmargitára jutó rész. Ami, az Egyekre jutó rész volt, nem is zárolt tételként, hanem átutalandó pénzeszközként lett tervezve és ezt rendszeresen kapja a tűzoltóság. Arról volt szó, hogy megkeresik a két települést, hogy ők is járuljanak hozzá a tűzoltóság működéséhez. Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok: A megkeresés meg is történt. Tiszacsege esetében még nem tud mondani semmit, Újszentmargita esetében rosszabb a helyzet. Most hiányzik Újszentmargita része, Ft, illetve a zárolt összeg. Tehát akkor összesen Ft hiányzik? 5/29

6 Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok: Igen. Az Újszentmargitára eső rész teljesen hiányzik. Tavaly Ft-ról kaptak ígérvényt, ezt talán tudják teljesíteni, de az idén pedig semmit. Akkor elképzelhető, hogy év végéig nem csak Ft, hanem pluszba is fog hiányozni? Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok: Nem. Ez úgy néz ki, hogy a zárolt összeg lenne egyszer, és ha Tiszacsege adná a pénzt, akkor azt Újszentmargitára eső részt a Ft-os hiányt pótolná. Bóta Barbara aljegyző: Alá van írva egy megállapodás a tavalyi évre. Arra nem lehet végrehajtási eljárást indítani? Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok: Polgármester úr azt mondta, hogy először próbálják meg békés úton behajtani a pénzt, hátha sikerül valamit tenni. Úgy látja, hogy Újszentmargita arra apellál, hogy majd Egyek úgy is támogatja a tűzoltóságot. Szerinte a beszélgetés, a békés út erre már nem megoldás. Kötöttek egy Együttműködési megállapodást a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. Ebből az alkalomból itt volt a településünkön a Hajdú Bihar Megyei dandártábornok és a megyei tűzoltóparancsnok is. Tehát mondhatja azt, hogy olyan emberek voltak itt, akiknek számít a szava tűzoltó berkeken belül. Szóvá tette ezt a problémát és ők elmondták, hogy ez mindenhol probléma, mert az önkormányzatokat olyan helyzetbe hozza a mostani törvényszabályozás, hogy nagyon könnyű visszaélni a helyzettel. A törvény kimondja, hogy minden településnek kötelessége hozzájárulni a területén működő tűzoltóság működéséhez, de azt nem írja elő, hogy mennyivel. Éppen ezért Újszentmargita azt mondja, hogy nem járul hozzá semmivel, mivel nekik nincs pénzük, inkább akkor úgy nyilatkoztak, hogy Egyek ne vonuljon oda vagy kérvényezzék közösen, hogy Újszentmargita kerüljön át egy másik tűzoltóság bevonulási területére. Ezt ők nagyon könnyen mondják, mert az állam 2 részre osztja a polgárokat, első és másod osztályú állampolgárokra. Akik az első osztályba kerültek, azoknak az állam 100%-osan támogatja a költségeket, a másod osztályú állampolgároknak, mint itt, az önkormányzatnak nagyon sok pénzt kell hozzá tenni. Ez szerinte igazságtalan helyzet, ahol tudja, több helyen is elmondja véleményét és fellép ez ellen. Például Szolnok megyében a gesztor önkormányzat perelte a hasonló magatartású önkormányzatot, mint itt Újszentmargita és első fokon meg is nyerte a pert, és a bíróság kötelezte a másik önkormányzatot a működési költségek lakosságszám arányában hozzájárulás megfizetésére. Előttünk sem marad más lehetőség, mint hogy peres útra tereljük a hozzájárulás megfizetését. A tűzoltóság 13 embernek biztosít munkahelyet. Nagyon alacsony munkabérért dolgoznak, ebben az évben már hárman mentek el. Most 6 fő közmunkással járul hozzá az önkormányzat a működésükhöz. 6/29

7 Javasolja, hogy adják oda ezt az összeget a tűzoltóságnak és nyomatékkal törekedjenek arra, hogy Újszentmargitától ez az összeg be legyen hajtva. Tűzoltóparancsnok úr minden hónapban számoljon be, hogy áll ezzel a helyzet. Mit szól ehhez Újszentmargita Képviselő-testülete? Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok: Készültek rá, hogy elmennek a testületi ülésre, de a megadott telefonszámon sem a polgármestert, sem a hivatalt nem tudta elérni. Ecsedi János bizottsági tag megérkezett az ülésre, jelen van 4 fő bizottsági tag. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Megteheti-e az önkormányzat, hogy minden zárolt tételt felold? Ugye ez az összeg azért lett zárolva, mert nem volt más választás. Elhangzott, hogy 3 fővel csökkent a létszám, ez akkor megtakarítást jelent a tűzoltóságnak, kiadás szempontjából. Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok: A létszámot azonnal pótolni kellett, különben nem tudnák megoldani a szolgálatot. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Mi lenne a helyzet, ha Újszentmargitát kivennék az ellátási területből. Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok: Kevesebb állami pénzt kapnának. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Az önkormányzatnak nem lehet célja, hogy éveken keresztül Újszentmargita helyett fizessen. Az ÖNHIKI-t helyettesítő támogatás még most áll össze. Tehát nincs itt az a pénz, amit az ÖNHIKI helyett kapna az önkormányzat, nincs miből feloldani. Arról volt szó, amikor zárolták az összeget, hogy akkor oldják fel, ha itt lesz a pénz. Nem is az a cél, hogy Újszentmargita helyett fizessenek. Ezért kell fellépni, hogy ha nem megy szép szóval, akkor peres úton keresztül. A szerkezetátalakításra kapott 9,2 millió Ft terhére javasolja a tűzoltóság részére a támogatást. Azok az önkormányzatok kapták ezt, ahol az 1 főre jutó lakosság adóerő képessége Ft alatt van. Ezt a pénzt önkormányzati feladatokra kapták, a tűzoltóság fenntartása egyértelműen önkormányzati feladat. Önkormányzati, igazgatási, és településüzemeltetési feladatokra kapta az önkormányzat. Ha Újszentmargita és Tiszacsege pozitívan reagál és odaadják, akkor Ft-al több pénze lesz a tűzoltóságnak? Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok: Nem teljes mértékben, mert még akkor is hiányozni fog Újszentmargita része. 7/29

8 Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag: Megkérdezi, hogy meddig lesz Egyek Nagyközség Önkormányzata humánus Újszentmargitával? El kell indítani a jogi eljárást. Azt gondolja, hogy ebben az ügyben, már szép szavakkal nem mennek előre. Javasolja, hogy a Kovács Ügyvédi irodával egyeztessenek, és lehetőségekhez mérten indítsák meg a behajtást, mert csak ígéreteket kapnak. Ettől függetlenül még Tiszacsege Polgármesterével megkereshetik az Újszentmargitai testületet. A peresítés elindítását javasolja, és a szerkezetátalakításra kapott pénzből adják oda a Tűzoltóságnak az Ft-ot. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy peres úton indítsák el a behajtást, illetve azzal, hogy az Ft-ot a szerkezetátalakítási támogatás terhére az Önkormányzati Tűzoltóság zavartalan működése érdekében az összeget utalják át, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 145/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság zavartalan működése érdekében a 22/2013. (VI.11.) BM rendelet, valamint a 38/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján folyósított szerkezetátalakítási támogatás összegéből ,- Ft-ot adjon át az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság részére. Javasolja a bizottság, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Kovács Ügyvédi irodával, és az Újszentmargita Önkormányzat hozzájárulásának peres úton történő behajtását készítsék elő. Határidő: folyamatos Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ képviseletében jelen van Petruska Jánosné egységvezető. A következő napirendként a Humán Szolgáltató Központ létszámbővítésre beadott kérelmüket tárgyalja meg a bizottság. 3./ Balmazújvárosi Kistérség Humánszolgáltató Központ kérelme létszámbővítésére Petruska Jánosné egységvezetőt kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése. 8/29

9 Petruska Jánosné egységvezető: A kérelemben 3 hónap szerepel, de csak 2 hónapról van szó, mert ha a testület elfogadja, azt még Társulási Tanács elé kell vinni szeptemberben és akkor ez októberben valósulhat meg. Két hónapra ez Ft-ot jelent. A jövő évben majdnem 1 millió Ft-al több lesz a pénzeszközátadás. A Pénzügyi Bizottság elviekben támogatja 0,5 fővel a szakmai létszám emelését. Javasolja, hogy a létszámemeléssel járó évre eső költség, Ft fedezetéről a Képviselőtestület döntsön holnap. Kéri, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 146/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elviekben támogatja a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyek Tisza u. 6 sz. alatti telephelyén a szakmai létszám 0.5 fővel történő megemelését. A létszámemeléssel járó évre eső költség, ,- Ft fedezetéről döntsön a Képviselő-testület évi költségvetésbe kerüljön tervezésre Ft. Határidő: illetve Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető 4./ Horusz 2000 Bt kérelme orvosi eszközök fenntartási költségeinek hozzájárulásához A Horusz 2000 Bt havi szinten bruttó Ft hozzájárulást kér. Martis doktor úr munkájáról nagyon jókat hall. Különbséget kell tenni a praxisok között. Martis doktor úrnak van egy OEP finanszírozott és egy magánrendelése is. A kardiológiai szakrendelés egyenlőre magánrendelés lesz, mert ott még nem tudták elérni, hogy OEP által finanszírozott legyen. A szemészetnél is fizet az önkormányzat bérleti díjat. A pályázatnál nem sikerült pár eszköz beszerzése, viszont van olyan eszköz, ami ott van a rendelőben érintetlenül. A pályázat előtt minden orvos meg lett kérdezve, mit szeretne, azok az eszközök be is lettek szerezve és ennek ellenére sok eszköz bontatlanul van a rendelőben. 9/29

10 Deli Györgyi sebészeti asszisztens:: Hasi ultrahanggal is szeretnék bővíteni a rendelést, ami nagy segítség lenne az egyeki embereknek, hiszen akkor nem kellene elutazniuk Balmazújvárosra vagy máshová. Komplett újraélesztő gépet is vett doktor úr. Más támogatást kérni a praxis beindításakor és más két év praktizálás után. Deli Györgyi sebészeti asszisztens: Induláskor elég volt a minimális eszközbeszerzés. Nem gondolták, hogy erre ilyen szintű igény lesz. Nagyon sok eszközt vettek, mert igény van rá. Itt operálnak visszeret, különböző sérveket stb. Ha nagy igény van rá, akkor az OEP ezt jól is finanszírozza? Deli Györgyi sebészeti asszisztens: Nem, minél több beteget látnak el, annál kevesebb a szorzójuk. Nem láthatnak el ennyi beteget, mert levonják a finanszírozásukból, de nem mondhatják a betegeknek, hogy menjenek haza. Ugyanolyan eszközbérlésre gondoltak, mint a másik két orvos. Nem feltétlenül gondolja, hogy doktor úr erre rá van szorulva, de az sem helyes, egyes orvosoknak fizetnek az eszközért, neki pedig nem. Nyílván doktor úr is hallja, hogy a többi szakorvos kap bérleti díjat és szerinte ez is generálja, hogy ők is kérjenek. Értékelhetik úgy is, hogy két évig nem kért doktor úr díjat az egy pozitív hozzáállás volt részéről, viszont a szemésznek kezdettől fogva bérleti díjat fizetnek, ő már nem volt előzékeny az önkormányzattal. Koncepciókor ezt a költséget betervezik, és ha a jövő évben a költségvetés futja, akkor fizetik. Deli Györgyi sebészeti asszisztens: Akkor az idén nem vásárolnak eszközt, csúszik az eszközbeszerzés. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Akkor most valamitől megfosztják a falut. A tűzoltóságnak Újszentmargita helyett adták oda a kért összeget. Akkor a lakosság érdekében szerinte is oda kellene adni a bérleti díjat. Nem azon van a vita, hogy adják-e vagy ne, hanem az a kérdés, hogy miből? Gál-Szalai Erika képviselő: Farkas Betti felmondott, ezáltal az ő bére felszabadul, és ha erre a pár hónapra nem alkalmaznának a szabad helyre senkit, akkor onnan is el lehetne venni a pénzt. Nem támogatja, hogy a megüresedett álláshelyet feltöltsék. Bóta Barbara aljegyző: Csökkenteni kellene a könyvtár előirányzatát. 10/29

11 Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Javasolja a könyvtárban felszabaduló bér terhére finanszírozni az eszközbérletet. Bóta Barbara aljegyző: Ha az előirányzatot átcsoportosítja ide a testület, akkor nem tudja miből feltölteni az álláshelyet. Javasolja, hogy a évi költségvetésbe tervezzék be a sebészeti szakrendelés eszközbérleti díjára havi bruttó ,- Ft-ot, összesen ,- Ft-ot Az idei évben pedig a fennmaradó hónapokra a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház és azon belül a művelődési ház költségvetésében tervezett személyi jellegű előirányzatát csökkentsék ,- Ft-al, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenték ,- Ft-al. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 147/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a évi költségvetésbe tervezzenek be az Egyeki Egészségház sebészeti szakrendelésének (Horusz 2000 Bt Debrecen, Kürtgyarmat u. 8/C.) eszközbérleti díjára havi bruttó ,- Ft összeget, összesen bruttó Ft-ot. A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház és azon belül a művelődési ház költségvetésében tervezett személyi jellegű előirányzatát csökkentsék Ft-al, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenték Ft-al, mely összeg fedezetet nyújt a évre eszközbérleti díjakra. Határidő: folyamatos Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető 5./ évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A I. félévi költségvetést érintő változásokról van szó, melyek többnyire Képviselőtestületi döntések voltak. A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás, ezer forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 11/29

12 Pénzügyi Bizottság 148/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a évi költségvetési rendelet módosítását. Határidő: augusztus 29. Felelős: Dr. Antal László bizottsági elnök 6./ Beszámoló a Szöghatár Kft I. félévi gazdálkodásáról Előadó: Széles Szilvia ügyvezető Megkérdezi a Széles Szilvia ügyvezetőt és Szabóné Bencsik Erzsébet főkönyvelőt, hogyan ítélik meg a Szöghatár Kft. jelenlegi anyagi helyzetét. Jól áll a Kft. vagy nem? Szabóné Bencsik Erzsébet főkönyvelő: Nagyon rossz az anyagi helyzet. Ismerteti, mit tartalmaz a 14 millió Ft rövid lejáratú kötelezettség. A rövid lejáratú kötelezettségbe benne van a 6. havi munkabér, a 6. havi ÁFA, és a 6. havi járulék is. Széles Szilvia ügyvezető: A 9 millió mínuszban benne van az is, hogy volt egy előlegszámla, amit az elszámolás miatt vissza kellett sztornózni. Az anyagfelhasználás, az anyagköltség itt maradt. A mérleg szerinti eredménnyel nincs baja, mert a tavalyi év miatt olyan alacsony a finanszírozásuk, hogy ez most várható volt. Egyedül azzal van baja, hogy ott van 14 millió Ft rövid lejáratú kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy torlódnak felfelé a kifizetetlen szállítói tartozások. Szabóné Bencsik Erzsébet főkönyvelő: Nincs lejárt szállítói tartozásuk 6. hó 30-ig. Kérdezi, hogy ha nincs lejárt tartozásuk, akkor miért mondják, hogy rossz anyagi helyzetben van a Kft? Szabóné Bencsik Erzsébet főkönyvelő: Nem tudnak semmire sem költeni, napokra ki kell számítani a pénzeket ahhoz, hogy normálisan menjenek a dolgok. Széles Szilvia ügyvezető: A tavalyi évhez képest, mondják azt, hogy rosszul áll a Kft. Ugye az önkormányzattól is kevesebb támogatást kapnak, és ez látszik is. A tavalyi évben 1 hektáron lett 800 ezer forint bevétel, ezért 10 hektár kertészetből várt volna 8 millió Ft-ot, de úgy látja, hogy még 1 millió forint sem lesz. 12/29

13 Szabóné Bencsik Erzsébet főkönyvelő: A konyhánál hiába van 60 millió forint árbevétel és sok munka, az eredmény mínusz 1 millió forint, és ebben még nincs benne az energia számla. Bóta Barbara aljegyző: Kérdezi, hogy miért következett be a mínusz 1 millió Ft? Megjegyzi, hogy pedig nem olcsó a konyha. Széles Szilvia ügyvezető: Fél évkor még nem igazán jön be a kertészetből alapanyag és sajnos nagymértékben emelkednek az alap élelmiszer árak, amihez hozzájárul az útdíj emelkedése is. Az általános költségek elszámolása nagyon gyorsan történt. Érti a logikát, hogy 83% van a konyhára terhelve, de viszont ha tavaly nem adták volna oda a 20 milliót, hanem idén év közben adták volna oda arányosan, akkor 83% nem 83% lenne, hanem lecsökkenne. Szabóné Bencsik Erzsébet főkönyvelő: Azt kell figyelembe venni, hogy a gázdíj körülbelül 4 millió forint lesz év végén, nincs elszámolva semmiféle amortizáció. Nem tudták elszámolni az amortizációt, de körülbelül az is 1 millió forinttal fogja megnövelni a költségeket. Plusz 1,5 milliós költséget ruháztak be elszívó berendezésre. 1 millió 200 ezer betondarálásról is van számla. November elejére megoldandó feladat lesz a pénz kérdése. Addigra leolvassák a közüzemi díjakat. Óriási áremelkedés fog bekövetkezni. A faluközpont önerejére van 12 milliós hitelszerződés, amit még az önkormányzat nem vett fel. Ha bajba kerül a Kft., akkor ennek az összegnek az Áfa részét átutalják a Kft-nek. Ez nem jelenthetne problémát. Murvai Ferenc bizottsági tag: A kertészetnél nem volt pénz a vetőmagokra, így későn lett minden elvetve, szerinte ezért lett rossz a termés. Azt javasolja, hogy 2 héten belül dolgozzanak ki egy tájékoztató anyagot a Képviselő-testület részére, hogy mire számíthatnak a Kft.-vel kapcsolatban és a fizetőképesség megőrzése érdekében novemberben és decemberben milyen kiadásokra kell számítani. A fizetőképességet nem veszítheti el senki. Murvai Ferenc bizottsági tag: Kérdezi, hogy a Fő tér pályázatnál van-e műszaki ellenőr? Széles Szilvia ügyvezető: Van műszaki ellenőr, az Artépber Kft. alkalmazottja Zsigovics Gábor. Murvai Ferenc bizottsági tag: Ezt azért kérdezte, mert a Fő téren a térkövezésnél a szegélykövet helyenként nem megfelelően rakták le. 13/29

14 Javasolja elfogadni a Szöghatár Kft I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, illetve kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy szeptember 15-ig a Szöghatár Kft. dolgozzon ki egy tájékoztatót a fizetőképesség megőrzése érdekében, valamint arról, hogy milyen előre látható kiadásokra kell számítani, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 149/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Szöghatár Kft I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A Szöghatár Kft. szeptember 15-ig dolgozzon ki egy tájékoztató a Képviselőtestület részére, hogy mire számíthatnak a Kft-vel kapcsolatban, és a fizetőképesség megőrzése érdekében mit javasolnak, valamint novemberben, decemberben milyen kiadásokra kell számítani. Határidő: Felelős: Széles Szilvia ügyvezető 7./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. tároló építésére vonatkozó árajánlatának elbírálása A rendőrség magas tető építésénél komoly haszonra számít és nagyon csalódott lesz, ha nem lesz belőle semmi. Viszont ennél a munkánál előre tudja mondani, hogy nem lesz haszon, mivel amikor a Belügyminisztérium képviselőivel tárgyaltak a munkaköltségeket kihúzták, mivel munkát nem lehetett finanszírozni. Minden munkaköltségre azt mondták, hogy ezt meg kell csináltatni a közmunkásokkal. Ez egy olyan költségvetés, ami szinte csak az anyagköltségvetésre épít. Itt jó esetben 0-s lesz, de meg kell csinálni, különben elveszítik a pénzt. Bóta Barbara aljegyző: Szeptember 15-el el kellett volna számolni az előleggel. Két hónap hosszabbítást kell kérnie, amit nem biztos, hogy megkapnak. Amíg nem számolnak el az előleggel, addig nem tudják a többi terméket megrendelni. Széles Szilvia ügyvezető: Vállalják az október 15-i határidőt, hogy csak 1 hónap hosszabbítást kelljen kérni. Bóta Barbara aljegyző: Kéri, hogy a végteljesítést október 14-re módosítsák. Kéri, hogy aki elfogadja az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. tároló építésére vonatkozó árajánlatát a módosított határidővel, kézfelemeléssel jelezze. 14/29

15 Pénzügyi Bizottság 150/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatal udvarán (4069 Egyek, Fő út 3. Hrsz: 6/2.) tároló kialakítására az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. árajánlatát fogadja el bruttó ,- Ft összegben. Javasolja a bizottság, hogy a Szöghatár Kft. a befejezés határidejének október 14-et határozza meg. Határidő: október 14. Felelős: Széles Szilvia ügyvezető 8./ Egyebek 1./ Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat évi fordulójához Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozással, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 151/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. A pályázat megvalósításához szükséges anyagi forrást Ft-ot a évi költségvetésében biztosítsa. Kérje fel a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges dokumentumokat írja alá! Határidő: szeptember 30. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 2./ Határozati javaslat a 22/2013.(VI.11.) BM rendelet szerinti szerkezetátalakítási tartalék felhasználására A hivatal költségvetését átnézve több tételből áll össze. Kérnének támogatást gázszámlához, villanyhoz és vízhez, irodaszerek költségére és reprezentációs költségre. Ezekből a költségekből jön ki a végösszeg. 15/29

16 Annyival kiegészítené, hogy az idősek karácsonyára terveztek 500 ezer Ft-ot, a Sportegyesület részére 350 ezer Ft-ot. Az iskola kérdését szeptemberre meg kell oldani, nekik is szánnak 500 ezer Ft-ot. Utóbbiról később döntsenek. A szerkezetátalakítási támogatás összegből a határozati javaslat A. pontja szerint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége szakfeladat dologi kiadásainak előirányzatát növelik meg ezer forint előirányzattal. A B. pont szerint pedig az önkormányzat költségvetésében tervezett Önkormányzat valamint többcélú kistérségi társulás elszámolása szakfeladat dologi kiadásainak előirányzatát növelik ezer forint előirányzattal. Az önkormányzat féléves szinten Ft tranzakciós díjat fizetett ki a takarékszövetkezetnek, ami a tavalyi évben Ft volt. Nem gondolta, hogy ez ilyen sok lesz. Bóta Barbara aljegyző: Szerinte azzal a feltétellel kellene a tűzoltóságnak átadni a támogatást, hogy ha Újszentmargita átadja a pénzt, akkor a tűzoltóság fizesse vissza az önkormányzatnak. Akkor marad 2 millió forint a tranzakciós díjra? Mindent összeadva ,- Ft-al túllépték a keretet, és a tranzakciós adóra elkülönített 2 millió Ft-ból javasolja levonni. Így arra marad ,- Ft. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal módosítva elfogadja az előterjesztést, kézfelemeléssel jelezze. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatokat. Pénzügyi Bizottság 152/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 22/2013. (VI.11.) BM rendelet, valamint a 38/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján folyósított szerkezetátalakítási támogatás összegből az alábbi kiadások előirányzatát kívánja fedezni: A. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége szakfeladat dologi kiadásainak előirányzatát növeli ezer forint előirányzattal. B. Az önkormányzat költségvetésében tervezett Önkormányzat valamint többcélú kistérségi társulás elszámolása szakfeladat dologi kiadásainak előirányzatát növeli 1869 ezer forint előirányzattal. 16/29

17 C. Az önkormányzat költségvetésében tervezett Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatások szakfeladat dologi kiadásainak zárolt előirányzatából 500 ezer forint feloldását engedélyezi, mely előirányzat az idősek karácsonya rendezvény működési kiadásainak fedezetét szolgálja. D. Az önkormányzat költségvetésében tervezett Civil szervezetek működési támogatása szakfeladat működési célú pénzeszköz átadás kiadásainak előirányzatát növeli 350 ezer forinttal, mely összeg az Egyeki Sportbarátok Sportegyesületének támogatásának fedezetét szolgája. E. Az önkormányzat költségvetésében tervezett Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások szakfeladat dologi kiadásainak zárolt előirányzatából 500 ezer forint előirányzat feloldását engedélyezi. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a Város és Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatás szakfeladat dologi kiadásinak előirányzatát 500 ezer forinttal csökkenti, ugyanezen szakfeladat pénzeszköz átadás kiadási előirányzatát növeli 500 ezer forinttal, mely összeggel a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézménybe járó gyermek fonyódligeti táboroztatását kívánja támogatni. Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Miluczky Attila Polgármester Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető 3./ Tanyafejlesztési pályázatokra vonatkozó döntések módosítása Bóta Barbara aljegyző: A Képviselő-testület én elfogadta, hogy két pályázatot nyújt be tanyafejlesztésre. Az egyik határozat, ami módosul a 270/2013 (VIII.01) számú határozata. Az önerő biztosításának módja változik, az eredeti határozati javaslatban az szerepelt, hogy az önerő biztosításának módja hitel lenne. A hitel helyett, az önerőt Egyek Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése terhére, saját forrásból biztosítja. A 269/2013 (VIII.01) számú határozatnál szintén ez módosul, illetve csökkent a pályázati költségvetés így az önerő is. Az önerőt Egyek Nagyközség Önkormányzata szintén a évi költségvetése terhére, saját forrásból biztosítja. Kéri, hogy aki egyetért a 269/2013 (VIII.01) számú határozat módosításával, kézfelemeléssel jelezze. 17/29

18 Pénzügyi Bizottság 153/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 269/2013 (VIII.01) számon hozott határozatát az alábbiak szerint módosítsa: Egyek Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be a vidékfejlesztési miniszter a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013.(VI.29.) VM rendelete alapján a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése tárgyában. A beruházás összköltsége: Ft. Elszámolható költség: Ft. A pályázat útján igényelt támogatás: Ft (90 %) Önerő: Ft (10 %) Az önerő biztosításának módja: Egyek Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése terhére, saját forrásból biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos további teendők megtételére. Határidő: augusztus 31. Felelős: Bóta Barbara aljegyző Dr. Miluczky Attila polgármester Kéri, hogy aki egyetért a 270/2013 (VIII.01) számú határozat módosításával, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 154/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 270/2013 (VIII.01) számon hozott határozatát az alábbiak szerint módosítsa: Egyek Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be a vidékfejlesztési miniszter a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013.(VI.29.) VM rendelete alapján tanyás térség külterületi földtulajdonainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére. A beruházás összköltsége: Ft. Elszámolható költség: Ft. A pályázat útján igényelt támogatás: Ft (90 %) 18/29

19 Önerő: Ft (10 %) Az önerő biztosításának módja: Egyek Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése terhére, saját forrásból biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos további teendők megtételére. Határidő: augusztus 31 Felelős: Bóta Barbara aljegyző Dr. Miluczky Attila polgármester 4./ Közúti jelzőtáblák pótlása Fiatal László Településfejlesztési bizottság tagja: Fel vannak háborodva a Nefelejcs utca lakói. Két éve a lakók 95%-a aláírta, hogy nem kéri az egyirányúsírást, és most sem kérik. Ha Bagi Zoltán Kistérségi útfelügyelő javasolja az utca egyirányúsítását, akkor mérlegelni kell. Nem mondja, hogy nem kell a lakosság véleményét figyelembe venni, de ha balesetveszélyes, akkor ezt is mérlegelni kell. Fiatal László Településfejlesztési bizottság tagja: A Víg utca felől nem lehet kimenni a fától, mert balesetveszélyes. Kéri, hogy azt gallyazzák le. Javasolja, hogy az előírásoknak megfelelő táblát válasszák ki és árban a legolcsóbb legyen. Ecsedi János bizottsági tag: Elmondja, hogy ha nincs határideje a közúti táblák pótlásának, akkor a következő évi költségvetésbe be lehetne tervezni. A Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztést kivéve Nefelejcs út egyirányúsítását. Annyival kiegészítené, hogy a költségek fedezetéről holnap a Képviselő-testületi ülésen döntsenek. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 155/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja támogatni a Képviselő-testületnek a közúti jelzőtáblák pótlására vonatkozó előterjesztést, azzal hogy az előírásoknak megfelelő, legköltséghatékonyabb közúti jelzőtáblákat szerezzék be. A költségek fedezetéről a Képviselő-testület döntsön. 19/29

20 A bizottság nem javasolja támogatni a Nefelejcs utca egyirányúsítását. Határidő: folyamatos 5./ Dózsa Gy. u. 62. és a Dózsa Gy. u. 64. szám alatti ingatlanok megvételre való felajánlása Kéri, hogy az ingatlanok felajánlásához legközelebb képet is csatoljanak a felajánlók, hogy aki nem ismeri a felajánlott ingatlant, az is tudja, hogy melyik házról van szó. Javasolja, hogy forráshiány miatt ne támogassák a Dózsa Gy. u. 62. és a Dózsa Gy. u. 64. szám alatti ingatlanok megvásárlását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 156/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dózsa Gy. u. 62. és a Dózsa Gy. u. 64. szám alatti ingatlanokat forráshiány miatt ne vásárolják meg. Határidő: azonnal 6./ Fő tér 22. szám alatti ingatlan megvételre való felajánlása A Védőnői Szolgálat mellett lévő ingatlanról van szó, ami egy bontásra kötelezett ingatlan. Nem jeleztek neki, hogy a hatóság a helyreállítást engedélyezte volna. Maga az ingatlan jó helyen van, talán később a Védőnői Szolgálathoz lehetne hozzávonni. Javasolja, hogy forráshiány miatt nem vásárolja meg az önkormányzat az ingatlant, de tájékoztassák a felajánlót arról a lehetőségről, hogy ha ingyen felajánlja az önkormányzat számára az ingatlant, akkor így a további költségektől megszabadul. (pl. bontás költségei) Kéri, hogy aki a Polgármester javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 157/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Fő tér 22. szám alatti ingatlant forráshiány miatt ne vásárolják meg. Tájékoztassák a tulajdonosokat, hogy amennyiben az ingatlant térítésmentesen felajánlják az 20/29

21 önkormányzatnak, akkor az ingatlannal kapcsolatban további költségeik nem merülnek fel. (Pl. bontás költsége) Határidő: folyamatos 7./ Dankó P. u. 5. szám alatti ingatlan megvételre való felajánlása Javasolja, hogy forráshiány miatt nem támogassa a bizottság a Dankó P. u. 5. szám alatti ingatlan megvásárlását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 158/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dankó P. u 5. szám alatti ingatlant forráshiány miatt ne vásárolják meg. Határidő: azonnal 8./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek I. félévi gazdálkodásáról Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Az előterjesztésben konkrétan leírta, hogy az I. félévben a bevétel és a kiadás hogyan teljesült. Közel 100 millió Ft különbség van a bevétel és a kiadás között. Ezek alapján gondolhatnák, hogy milyen jól áll az önkormányzat, de ezek a pénzeszközök az elkülönített számlán jelennek meg. Többnyire a közmunkaprogram elkülönített számláin. A 2013 I. félévben az önkormányzat adósságkonszolidációja megtörtént, ami azt jelenti, hogy 3 hitelállomány csökkent. Csökkent a működési célú hitel, a 110 milliós szennyvízhitel teljesen megszűnt, a különbözetet az iskola óvoda hitelébe törlesztette bele az önkormányzat. Jelenleg összesen 29 millió Ft-os hitelállománnyal rendelkezik az önkormányzat. Működési hitellel jelenleg nem rendelkezik az önkormányzat. Amikor az oktatási intézmény az önkormányzathoz tartozott 1,1 milliárd forint volt az önkormányzat összköltségvetése, most 1,3 milliárd Ft az oktatási intézmények költségvetése nélkül, ami egy évre kb. 300 millió forint volt. Kéri, hogy aki elfogadja az Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, kézfelemeléssel jelezze. 21/29

22 Pénzügyi Bizottság 159/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Kéri, hogy a bizottság vegye napirendre a számlavezető pénzintézet kezdeményezéséhez való hozzájárulást. Kéri, hogy aki egyetért a plusz napirendi pont felvételével, kézfelemeléssel jelezze. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal napirendre vette a számlavezető pénzintézet kezdeményezéséhez való hozzájárulást. Megtörtént az adósságkonszolidáció. A törvény megadja a lehetőséget az 5 ezer fő fölötti településeknek, hogyha a még fennálló adósságállományuk 7%-át a számlavezető pénzintézet befizeti a magyar állam részére, illetve kezdeményezi, hogy ezt befizethesse, akkor a magyar állam átvállalja a fennmaradó adósságállomány 93%-át. Tehát akkor a tavaly decemberi állapot szerint fennálló adósságállományától teljes mértékben, 100%-ig megszabadulna az önkormányzat. Ehhez szükséges az önkormányzat engedélye is. Kéri, hogy ezt a kezdeményezést a Takarékszövetkezet részére engedélyezzék. Kérdezi, hogy mi ebben a csapda? Az a csapda, hogy a Takarékszövetkezet ezt nem akarta kezdeményezni önállóan, ezért tárgyalt velük egész délelőtt. Nem zárkóztak el a kezdeményezés elől, de még ezt a kérdést meg fogják tárgyalni. Addig azon gondolkodjanak, hogy ha segítenek, akkor ezt hogyan tudják a Takarékszövetkezetnek kompenzálni. Várják meg, hogy ők mire döntenek, de addigra legyen megfogalmazva a határozati javaslat. Az önkormányzat támogatja, a számlavezető pénzintézete, Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet kezdeményezését a fennálló adósság 7%-ának rendezéséhez kifejezetten hozzájárul és engedélyezi. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat engedélyezze a számlavezető pénzintézete, a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet kezdeményezését a fennálló adósság 7%-ának rendezéséhez, kézfelemeléssel jelezze. 22/29

23 Pénzügyi Bizottság 160/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat engedélyezze a számlavezető pénzintézete a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet kezdeményezését a december 31-ei adósságából az átvállalást követően fennálló adósságállományának 7%-os mértékű átvállalását. Határidő: folyamatos 9./ 4/2012. BM rendelet szerinti támogatásról történő lemondás Az önkormányzat 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtott be a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására, a Rendőrőrs magas tető ráépítésének megvalósításával kapcsolatosan. A megítélt támogatás összege forint. A pályázat támogatási szerződése előírta, hogy az önkormányzat 4 fő közfoglalkoztatott bevonásával biztosítsa az építkezéshez szükséges segédmunkaerőt. A 4 fő közül 1 fő felmondott a határozott idejű szerződésének lejárta előtt, így keletkezett a forintos visszafizetési kötelezettség. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 161/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ebr 42 rendszerben igénylésazonosítóval regisztrált 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján igényelt Rendőrőrs épület magas tető ráépítésének munkálataihoz felhasznált forint összegű támogatásból forint támogatásról mondjon le. Határidő: szeptember 27. Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző 10./ Árajánlat Egyek gyepmesteri telep építési engedélyes terveinek elkészítésére Évente, körülbelül ezer Ft-ot költ arra az önkormányzat, hogy a kóbor kutyákat befogassa. A LEADER Közösségek közötti együttműködések keretein belül, most 50 millió Ft-ra lehet pályázni. A településen 12 fő ebrendész van, így az ember állomány is meglenne a gyepmesteri telephez. Szerinte ez egy jó koncepció. A régi lőtér helyén lenne a gyepmesteri telep. A gyepmesteri telepen meddig kell befogva tartani a kutyákat és utána mi lesz velük? 23/29

24 15 napig kell ott tartani a kutyákat. Elképzelése szerinte, amelyik kutyának jó eséllyel tudnának gazdát találni, azokat addig ott tartanák, amelyiket látják, hogy nincs esélyük gazdát találni, azt 15 nap után el kell altatni. A 4K Stúdió árajánlatát javasolja elfogadni. 40 km-es körzetben az egyeki ebrendészek begyűjtenék a kóbor kutyákat és bevétel is lenne belőle. Kéri, hogy aki a 4K Stúdió árajánlatát elfogadja a évi költségvetés terhére, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 162/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyek gyepmesteri telep építési engedélyes terveinek elkészítésére a 4K Stúdió Kft. (4024 Debrecen, Nap utca 5. II/8.) árajánlatát fogadja el bruttó Ft összegben a évi költségvetés terhére. Határidő: folyamatos Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető 11./ Belépési nyilatkozat a Révhajósok Országos Szövetségébe A Révhajósok Országos Szövetségébe szeretne belépni, mert a környező települések is benne vannak ebbe a szövetségbe. Ha belép az önkormányzat, tudnának pályázni a komp fejlesztésére. Ez a komp rész Egyek és Tiszadorogma között működik. Tiszadorogma, Tiszacsege és Ároktő is benne van ebben a szövetségbe. Úgymond másik oldalként Egyek ki maradt ebből a szövetségből. Azért lenne jó, ha Egyek be tudna lépni, mert akkor az önkormányzat is tudna pályázni a komp körüli fejlesztésekre. Ennek az éves tagdíja körülbelül ezer Ft. Tiszacsege például most kapott a szövetségtől 9 millió Ft-ot a komp felújítására, illetve nyertek egy új motorcsónakot kb. 5 millió Ft értékben. Tiszadorogma tavaly újította fel a kompot. Ami Egyek részéről nagyon fontos lenne, hogy a kompátkelő résznél régen ferdén húzták meg a betont és ott azt a részt újra kellene betonozni. Azt javasolja, hogy gyűjtsenek hozzá több információt, illetve szerezzék be az alapszabályt, hogy milyen kötelezettségek vannak. Elviekben támogatja, de a döntést a Képviselő-testületre bízza. Kéri, hogy aki elviekben egyetért a Révhajósok Országos Szövetségébe való belépéssel, de a döntést a Képviselő-testületre bízza, kézfelemeléssel jelezze. 24/29

25 Pénzügyi Bizottság 163/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elviekben támogatja a Révhajósok Országos Szövetségébe történő belépést, de a döntést a Képviselő-testületre bízza. Határidő: azonnal 12./ Komlóska Község Önkormányzatának kérelme a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatására Komlóska Község a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatására kéri az önkormányzatot. A kápolna építéséhez kérik az önkormányzatok segítségét. Eddig 1500 település támogatta őket. Küldtek határozati javaslatokat és azokról kellene dönteni, hogy melyiket fogadják el és melyiket nem. Kéri, hogy sorban szavazzanak a határozati javaslatokról. Murvai Ferenc bizottsági tag: Szerinte a 3-as határozati javaslat kivételével mindegyik elfogadható. Az I. határozati javaslat arról szól, hogy a Képviselő-testülete üdvözli a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom megalakítását, céljaival, szellemiségével, értékrendjével egyetért. A Képviselő-testület felkéri az egyházi és világi vezetőinket, hogy támogassák és tegyék lehetővé az Engesztelő Kápolna megépítését Budapesten, a Szent Anna-réten. Kéri, hogy aki egyetért az I. határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 164/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete üdvözli a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom megalakítását, céljaival, szellemiségével, értékrendjével egyetért. A Képviselő-testület felkéri az egyházi és világi vezetőinket, hogy támogassák és tegyék lehetővé az Engesztelő Kápolna megépítését Budapesten, a Szent Anna-réten. Határidő: szeptember 20. Felelős: Polgármester 25/29

26 A II. határozati javaslat arról szól, hogy a Képviselő-testület belép a Világ Királynője Engesztelő mozgalomba, és 1000 Ft/év tagdíj megfizetésével rendes tagja, vagy pártoló tagja kíván lenni. Kéri, hogy aki egyetért az II. határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. A Pénzügyi Bizottság 0 igen 0 nem szavazattal 4 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot. A III. határozati javaslat úgy szól, hogy a Képviselő-testület a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom kezdeményezéseit megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak megvalósításához. Ft összegű adományt nyújt. A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház személyi jellegű járulékaiból marad Ft. Javasolja, hogy Ft összeggel támogassák a mozgalom céljainak megvalósítását. Kéri, hogy aki a III. határozati javaslattal, illetve a Ft összegű adománnyal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 165/2013.(VIII.28.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom kezdeményezéseit megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak megvalósításához 3.000,- Ft összegű adományt nyújt a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház személyi jellegű kiadásainak terhére. Az önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adományt a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom számú bankszámlaszámára átutalja. Határidő: szeptember 20. Felelős: Polgármester A IV. határozati javaslat arról szól, hogy a Képviselő-testület az Engesztelő Kápolna építését 1 db 30x40x50 cm-es faragott terméskő felajánlásával, vagy az elkészíttetéséhez szükséges Ft adománnyal támogatja. 26/29

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 24/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. november 17. napján 14:30 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. június 25. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. október 28. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. május 07-én megtartott üléséről 1 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. DECEMBER 17. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. DECEMBER 17. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. december 17-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV 1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 01. 24-én 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 155/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a községházán tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 221 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. május 24-én 8,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2009. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 22/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. október 27-én 14.00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 99/2013. (IX.11.) Az 1750 hrsz. temetőhöz vezető út lezárása 100/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Heréd Község Polgármesterétől Heréd, Rákóczi út 39. 377-009./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. MÁRCIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. MÁRCIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 3/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 03. 28-án 16:00 órai kezdettel az Ügyrendi bizottság nyílt ülésén. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Bököny Község Képviselő-testülete 2007. szeptember 13-án tartott ülésének 8-37/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (87-94/2007;18/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben