1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében én 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi bizottság nyílt ülésén. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Napirendek: 3./ Beszámoló a Központi orvosi ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról Előadó: Jónás Sándor Tiszacsege polgármestere (C2 (1/2011. (I. 24.) számú határozat) 8./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009 (II. 12.). sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Pető István hatósági irodavezető (A16 (2/2011 (I. 24.) számú határozat) 11./ Előterjesztés a évi költségvetést befolyásoló működési kiadások csökkentéséről Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 13./ Egyebek 8./ Tájékoztató induló szakrendelésekről Előadó: Kovács Sándorné biz. elnök (C8 (3/2011. (I. 24.) számú határozat) 9./ Szociális utalványok bevezetése Előadó: Dr. Pető István hatósági irodavezető (C8 (4/2011. (I.24.) számú határozat) 10./ Kiss Ernő ügye Előadó: Kovács Sándorné biz. elnök ( C8 (5/2011. (I. 24.) számú határozat Kovács Sándorné a bizottság elnöke köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van. Ficzere Máténét felkérte a jegyzőkönyv vezetésére. Javasolja, hogy a meghívón szereplő napirendeket tárgyalják. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatokat. 1/11

2 Napirendek tárgyalása: 3./ Beszámoló a Központi orvosi ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról Előadó: Jónás Sándor Tiszacsege polgármestere Kovács Sándorné bizottság elnöke: Tájékoztatom a bizottságot, hogy Jónás Sándor Tiszacsege polgármestere az ülésre nem tudott eljönni. A beszámoló anyagát írásban mindenki megkapta. Erről már az elmúlt ülések egyikén beszéltünk, a bizottság tárgyalta a beszámolóban foglaltakat. Véleményem szerint a beszámoló megfelelően részletes, mindenre kiterjedő. Én javaslom a bizottságnak elfogadását. Mivel hozzászólás nem volt a bizottság elnöke szavazásra teszi a napirendet. Aki a Központi orvosi ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról szóló beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság 2/2011. (I.24.) sz. határozata: Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság, a Központi Orvosi ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Felelős: Kovács Sándorné bizottság elnöke Határidő: január / A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009 (II. 12.) sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Pető István hatósági irodavezető A rendelet módosítása tartalmazza, hogy a méltányossági ápolási díj február 28-as szűnjön meg. A tavalyi évben a testület úgy határozott, hogy új méltányossági ápolási díjat nem állapít meg forráshiány miatt. A jelenlegi rendelet módosítása pedig a most meglévőket szüntetné meg. A tervezet szerint egy hónap kifutási idővel, február 28-as szűnne meg. Az ápolási díjban részesülők időben ki lesznek értesítve. Tájékoztatom még a bizottságot, hogy az ápolási díj eddig szolgálati időnek minősült, azonban most már nem számít bele. Kovács Sándorné bizottság elnöke: Javasolnám, hogy az értesítésbe azt is foglalják bele, hogy ez eddig mennyibe került az önkormányzatnak. Tájékoztatni kell az eddigi ápolási díjban részesülteket, hogy milyen lehetőségeik lesznek a megszűnés után, pld. meg kell próbálni a fogyatékossági támogatás megigénylését, mert arra alanyi jogon járhat az ápolási díj. Tájékoztatni kell őket, hogy a megszűnést követően jelentkezzenek a Balmazújvárosi Munkaügyi Központban. Antal Attila Norbertné biz. tag: Hány főt érint ez az intézkedés? 2/11

3 37 fő részesül jelenleg méltányossági ápolási díjban. Antal Attila Norbertné biz. tag: Ez akkor annyit jelent, hogy 37 fő munkanélküli lesz. Mennyi annak az esélye, hogy ezek belekerülnek az alanyi jogú ápolási díjasok közé? Gyakorlatilag semmi, mert az alanyi jogosok egy egészen más kategória. Ott mások a feltételek. Kovács Sándorné bizottság elnöke: Azt tudnunk kell, hogy ebből a 37 főből van néhány olyan is, akik nagyon igénylik az ápolást, mert nem tudják egyáltalán ellátni magukat. Ezeknek a bizottság majd segít lehetőségeihez mérten, segély formájában. Antal Attila Norbertné biz. tag: Még egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. A kistérség pályázott és van négy ember, aki otthon volt méltányossági ápolási díjon, a kistérség elvégeztetett velük egy tanfolyamot, egy iskolát, ezek benn a szolgáltatónál 4 órát dolgoznak házi gondozásban. Ez 8 hónapra szól, tavaly kezdték és idén júniusban jár le a 8 hónap. Ha megszűnik az ápolási díjuk, a pályázati pénzt vissza kell fizetni a kistérségnek. Nem lehet ilyen kitétel, hogy vissza kelljen fizetni a pályázati díjat. Vélhetően akkor kellett ápolási díjban részesülniük, amikor a tanfolyamra elindultak és végezték. Ez az ápolási díj független tőlük, ezt az önkormányzat adja, és nem kötelezhetnek egy önkormányzatot arra, hogy fenntartsa ezt az adható juttatást. Ha tőlük függetlenül egy ellátást megszüntetnek, azt nem fizettethetik vissza velük. Mi van akkor, ha pld. meghal az ápolt. Akkor is megszűnik az ápolási díj. Kovács Sándorné bizottság elnöke: Ha nincs több hozzászólás, javaslom, szavazzunk. Aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság 2/2011. (I.24.) sz. határozata: Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság, a Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009 (II. 12.) sz. rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Felelős: Kovács Sándorné bizottság elnöke Határidő: január 27. 3/11

4 11./ Előterjesztés a évi költségvetést befolyásoló működési kiadások csökkentéséről Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Dr. Miluczky Attila polgármester: Rövid tájékoztatást adnék, hogy a 40 millió forint megtakarítás hogyan került megállapításra. A tavalyi évi koncepció tárgyalásakor annak a 8. pontja meghatározott egy 20 millió forintot, ami azt mondta, hogy a működési kiadások területén a kiadási előirányzatok zárolása szükséges, olyan mértékben, hogy az a évben ne regeneráljon további működési hiányt. Akkor még úgy gondoltuk, hogy a normatíva nem fog csökkenni. A kormány azt mondta, hogy a normatív támogatások nem fognak csökkenni, lesznek olyan megszorítások, amik az embereket szorongatnák. Ehhez képest a pénzügyi vezető készített egy kimutatást, melyben látjuk, hogy ahhoz képest, hogy nincsen normatíva csökkentés, mi 14 millió forinttal kapunk kevesebbet. Részletesen: Óvoda több mint Ft-al, az iskola FT-al, az önkormányzat normatív támogatása el lesz kevesebb. Több körben is tárgyaltuk, vezetői megbeszéléseken és így állapítottuk meg a 40 millió forint megtakarítást. Tavaly működési hitelt kellett felvennünk, és ha az idén ezt nem akarjuk felvenni, akkor a tavalyi működési hitel nagyságában kell csökkenteni a kiadásokat. Ezeken felül van benne egy 5 millió forintos tartalék, melyek a nem várt helyzetekre lennének. Ilyen pld. a közhasznú munkások bérének eddig az 5-%-át kellett fizetni, most 20-%-át kell. Az előterjesztést mindannyian megkaptátok. Javaslom, hogy pontonként menjünk végig. A méltányossági ápolási díjjal kapcsolatban a koncepció tárgyalásakor már tárgyaltuk. Dr. Pető István körbejárta a témát, ezt meg lehet szüntetni. Először értesíteni kell az embereket, még mielőtt megszüntetjük. Mint a rendelet módosításkor már elmondtam, a tavalyi évben már tettünk egy nagy lépést azzal, hogy új igényt már nem állapítottunk meg, csak az addig részesülteket hagytuk meg. Most ezek megszüntetése kerül sorra. A megszüntetésről időben értesítjük az érintetteket, az utána lévő lehetőségekről pedig tájékoztatjuk őket. Annyit még elmondanék, hogy több településen is megszüntették még a tavalyi évben. Ez az ellátás nem kötelező, és nekünk Ft megtakarítást jelent éves szinten. Antal Attila Norbertné biz. tag: Most is elmondom, hogy van 4 fő ápolási díjas, aki a kistérségen belül elvégzett egy tanfolyamot és a kistérségnek lehet, hogy vissza kell fizetnie a pályázati pénzt, ha ezeknek megszűnik az ápolási díjuk. Nem lehetne-e úgy meghozni a döntést, hogy ennek a 4 főnek csak június 30-as szűnjön meg az ápolási díjuk. Dr. Miluczky Attila polgármester: Alapvető dolog, hogyha valaki valahol dolgozik a munkáltató kell, hogy fizesse a bérét. Itt most az a kérdés, hogy az önkormányzat milyen kötelezettséget vállalt a kistérség felé ez ügyben. Kivételezni nem lenne szerencsés, egységesen kell meghozni a döntést. Arra hajlandóak vagyunk, hogy ha ez egy 30-milliós pályázat és kellemetlen helyzetbe hoznánk a kistérséget, akkor annak a négy főnek az ápolási díját átadjuk a kistérségnek és ők ebből oldják meg, vagy ha másképp nem megy, akkor ennek a négy főnek ne szüntessük meg, csak június 30-al. 4/11

5 Én most is azt mondom, hogy nem lehet olyan a pályázat, hogy egy önkormányzatnak kötelező ápolási díjon tartani az embereket. Ha pld. meghal az ápolt akkor is vissza kellene fizetni. Ez nem lehetett feltétel, de ennek utána fogunk nézni a kistérségnél, mert nem ismerjük a pályázat feltételeit és részleteit. A testületi ülésre meg fogjuk ezt pontosan tudni. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Rendelettel szabályozzuk ezt az ellátást, és ha a rendeletet hatályon kívül helyezzük, akkor nincs olyan, hogy négy embernek mégis csak jár. Tehát ez egy általános kötelező érvényű szabály, ami nem enged meg kitételt. Van egy kis bukkanó, amit polgármester úr mondott, hogy átadjuk a pénzt, mert ez nem elsősorban pénzkérdés, hanem maga az a státusz, hogy méltányossági ápolási díjat kapjon, ezt pedig nem állapíthatja meg nekik a kistérség, mert ezt hatáskör miatt, csak helyi szinten lehet. A csütörtöki testületi ülésre ennek pontosan utána fogunk járni és akkor tisztább képet kapunk. Dr. Miluczky Attila polgármester: A kettes pont a KFT megtakarítása, ami kidolgozva még nincs készen, azt a holnapi napra tudják elkészíteni. Mivel nem igazán vagyunk döntési helyzetben, majd a kidolgozás utáni időben hozzunk döntést. Javaslom, térjünk rá a következő hármas pontra. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A helyzet nagyon rossz. Én külön is megkértem a közgazdasági irodavezetőt, hogy beszéljük meg az önkormányzat helyzetét. Ezen a beszélgetésen tájékoztatott, hogy ha ez így megy tovább, akkor nem 10-én, de huszadika után sem lesz fizetés, és sem gázszámla, sem villanyszámla sem más számla nem lesz kifizetve. Az elmúlt évben nagymértékben a közművelődéstől, és a közoktatástól vontak el normatívát, de a megvonásokba tavaly is ugyanúgy beszállt a Polgármesteri Hivatal is. Különválasztani úgy lehet az intézményeket, hogy van az ETKIKI az iskola óvoda közművelődés és van a Polgármesteri Hivatal. De a hivatalhoz nagyon sok minden tartozik, ez nem csak konkrétan a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és épületét jelenti. Ide tartozik a testület, a közvilágítás, a tanyagondnok normatívája, nagyon sok minden benne van. Mint ahogy polgármester úr is mondta voltak egyeztetések, ahol mindenki próbálta a saját érdekeit védeni. Ott állapodtunk meg, hogy a hivatal 5-millió forintot takarít meg, az ETKIKI-nél kevesebbről indultak, de úgy emlékszem, hogy ott is 5-millió volt a vége. Most hallom a kollégáktól, hogy a pénteki újabb egyeztetésen, amin sajnos nem tudtam részt venni már az ETKIKI-nél csak 3-milliót kell megtakarítani. Ezt nem tartom korrektnek. 20 emberen és egy épületen 5-milliót, 60 emberen és több épületen csak 3 milliót. Ezzel nem értek egyet. Én elmondtam, hogy az 5 millió forintot korrektnek tartom, ezt én is fogom tartani. Dr. Miluczky Attila polgármester: Bárki, aki jelen van, tehet javaslatot, hogy innen kevesebbet vonjunk el, onnan többet. Úgy gondolom, hogy a szociális bizottság elnökét dicséret illeti, mert ők megmondták, hogy a szociális tételek közül ez az, amit nem muszáj, ez adható és ebből indultak ki. Szívesen fogadom az ötleteket. Lehetne még olyan javaslat is, hogy az iskolák közül az újtelepesit zárjuk be, de ki az, aki ezt bevállalja. Az a cél, hogy a gyerekeket tartsuk itt és a szülők körében az újtelepesi iskola nagyon népszerű. Olyan javaslat is lehetne, hogy a 5/11

6 képviselő-testület dolgozzon ingyen, de én azt hiszem, hogy az ingyen munkában nincs köszönet és a képviselő testület már megtette a gesztust, amikor az adható jövedelmének a feléről lemondott. Én úgy gondolom, hogy én nem fogok ezért az intézkedésért dicséretet kapni, itt mindenki a saját népszerűségére törekszik. Én nem vagyok senki, egy nagyon kicsi pont vagyok, de én leszek a legkellemetlenebb helyzetben, a legtöbb szidalmat biztosan, hogy a szociális bizottság és én fogom kapni, mások pedig megkapják a vezetői pótléknak a vezetői pótlékát, senki nem meri bevállalni, hogy ez van. Ennek fényében lehet, hogy a bizottság hülyeséget csinált. Ha a megbeszélésen megbeszélték, hogy ez van, akkor mindenkinek ehhez kellene tartania magát. A szociális bizottság határozatát alá kell írnom, azt megkapják az emberek. Egy bizottság sincs, aki a döntéseit ilyen formában hozná. Amikor megkapják a határozatot megkeresnek utcán, munkahelyemen, szidalmaznak, fenyegetnek, de én felvállaltam, hajtsa végre mindenki a feladatát. Úgy gondolom, hogy most nem fogunk tudni dönteni, részben információhiány miatt, részben a vitás kérdések eldöntése miatt. Javaslom, hogy a bizottság ne hozzon döntést a napirenddel kapcsolatban. A bizottság egyöntetűen egyetért a javaslattal és nem hozott döntést a napirend tárgyalását követően. 13./ Egyebek 8./ Tájékoztató induló szakrendelésekről Előadó: Kovács Sándorné biz. elnök A tájékoztatóban szerepel, hogy milyen szakrendelések indulnak. Ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy Gomez Robertó reumatológus szakorvos még nem szerezte be a papírokat. Ha ez nem történik meg, akkor érdemes lenne a Tiszafüredi Sanitas Corponist-al felvenni a kapcsolatot, mert ők egy olyan színvonalú ellátást biztosítanak, ami biztos megelégedésre szolgálna. Ismerjük a Tiszafüreden működő intézményt, mindenféle szakrendelést csinálnak, törekvőek, fejlődnek, ha lehet ide kellene őket hozni. Amennyiben nem lesznek meg a reumatológusnak a megfelelő papírjai akkor a Tiszafüredit kell idehozni. Vitéz Zsolt biz. tag: Ebben egyetértek a bizottság elnökével, a Tiszafüreden működő szakrendelések valóban kiválóak, közel is van. Mivel több hozzászólás nem volt a bizottság elnöke kéri, szavazzanak a szakrendelésekről induló tájékoztatóról. Aki a tájékoztató tudomásul vételével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6/11

7 Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság 3/2011. (I.24.) sz. határozata: Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság, az induló szakrendelésekről szóló tájékoztató tudomásul vételét javasolja a Képviselő-testület felé. Felelős: Kovács Sándorné bizottság elnöke Határidő: január / Egyebek 9./ Szociális utalványok bevezetése Előadó: Dr. Pető István hatósági irodavezető Önkormányzatunk már eddig is használja az utalványokat azért, hogy a megkapott segélyeket csak olyan célra használhassák, fel melyre azt folyósítják. A céggel már évek óta kapcsolatban állunk mind az étkezezési utalvány, mind a suli csekk használata során. A bizottság tagjai tudják, hogy a segélyeket vagy beiskolázásra, tankönyvre, vagy élelmiszerre, vagy közüzemi számlákra kérik. A bizottság tudja, hogy próbálkozunk a csekkekkel, ezeknek azonban nem mindig van sikere a segélyezők körében. Próbálkozott az önkormányzat a szociális kártyával, de mint tudjuk ennek nem volt meg a törvényes háttere. Most ez a cég az utalványok tekintetében előállt egy olyan kínálattal, mely minden téren kielégíti a szociális igényeket utalvány formájában. Így hátha célt érnének a segélyek és nem italra, játékgépre költenék azokat. Nekem annyi hozzáfűznivalóm lenne, hogy a suli csekket már évek óta használjuk, de szerintem ezek nem azt a célt érték el amire tervezték őket. Tudjuk, hogy az emberek bemennek a 100.-Ft-os boltba és az üzletvezetővel többszöri elbeszélgetésünk során annyi történt, hogy most már italt nem engednek rá vásárolni, de ezen felül minden mást, mosóport, élelmiszert mindent. Szeretném tudni, hogy pld. a lakásfenntartási támogatásra adott csekk mit takar. Kovács Dóra: Engedjék meg, hogy rövid tájékoztatót adjak a csekkekkel kapcsolatban. Van csatolási rendszerünk, ami úgy működik, hogy mivel minden utalvány egyedi sorszámmal van ellátva. A kiosztáshoz tudunk egy sorszámmal ellátott listát biztosítani, amit alá lehet íratni az átvevővel, az elfogadóhely levásárlás után visszajuttatja hozzánk, itt egy leolvasó rendszeren fut át, amiből sorszám szerint meg tudjuk adni, hogy a csekket hol használták fel egy 2-3 hónapos átfutási idő után. Így ellenőrizni lehet, hogy melyik üzletben váltották be. Mi az elfogadóhelyekkel úgy kötünk szerződést, hogy meg van határozva, hogy mi az amire elfogadhatja az utalványokat. A suli csekket például tankönyv, taneszköz és ruházatra fogadhatja el. Ez benne van a szerződésben is, rajta van az utalványon is, de azt nem tudjuk visszaellenőrizni, hogy valóban mit vásároltak érte. 7/11

8 Amit az utolsó mondatban elmondott éppen ezért vannak aggályaim, mivel mi hiába adunk csekket, ha az üzletben azt vásárol érte amit akar. Hallottam olyat is, pld., hogy élelmiszerutalványért benzint vásároltak. Kovács Dóra: Elmondanám, hogy Magyarországon 14 éve vagyunk jelen, jelenleg 14 utalványunk van a palettán. Szociális utalvány rendszerünket 2 évvel ezelőtt vezettük be és azokat az utalványformákat hoztuk ide, amelyeket a törvény megenged. Most két utalvánnyal bővítettük a kínálatot. Ezek az utalványok szociális célra adómentesek. Az egyik új a közüzemi csekk, mely lakásfenntartási támogatásra adható. Ez úgy működik, hogy ha pld. tűzifára adnák, akkor mi még mielőtt az önkormányzattal megkötjük a szerződést az üzletet betesszük elfogadóhelynek. A másik fele, melyen még dolgozunk a közüzemi díjak fizetése. Szeretnénk elérni, hogy a posta fogadja el ezt az utalványt sárga csekkes befizetésre víz, gáz, szemétszállítás stb. Ezen még dolgozunk és az év második harmadik negyedévére reméljük lehetőség lesz rá. A másik a gyógyszercsekk, kb. másfél éve már több önkormányzatnál működik. Itt is ugyanúgy működik az elfogadóhelyeknek a bevonása, ezt mi intézzük, az önkormányzatnak nem kell tenni semmit, csak közölni, hogy hol van a községben gyógyszertár. Ehhez van referencia önkormányzat is, ahol a csekk bevezetését követően kb. 20-%-al csökkent a gyógyszerre benyújtott kérelmek száma. Ez a két utalványforma, ami jobban célzott, ezeket másra nem tudják felhasználni a segélyezettek. A többi utalvány is célzott lenne, mert a kézpénzt el lehet költeni egy kocsmában, bele lehet tenni a játékgépbe, az utalványt nem. A következő az étkezési csekk, ezt élelmiszervásárlásra adhatnak pld. átmeneti segélyeknél. Ennek a párja a CADHOC utalvány, aminek a felhasználási köre szélesebb, nemcsak élelmiszert, hanem nagyon sok mást is lehet rá vásárolni, viszont itt is ki van zárva a dohány és az alkohol. A következő a suli csekk, mivel ezt évek óta használják, nem mutatom be. A következő a ruhacsekk ezt csak ruházati termékek vásárlására fordíthatnak a segélyezettek. A tapasztalatom az, hogy a kézpénzes juttatásoknál sokkal célzottabban a csekkek, valamint a csekkek bevezetését követően lecsökkentek a segélykérelmek, mert megszűntek a mondvacsinált kérelmek, hogy pld. gyógyszerre kell és azután nem arra költötték. Annyit még elmondanék, hogy a rendszer úgy működik, hogyha megszületik egy elvi döntés, akkor bővítjük a szerződést, mivel a suli csekkre már működik a szerződés és utána biztosítjuk az utalványokat. Amikor az elfogadóhelyek visszajuttatják hozzánk az utalványokat, ezután kb. két hónap elteltével van lehetőség arra a bizonyos listának a megküldésére az önkormányzat felé, mely sorszám szerint tartalmazza, hogy ki melyik üzletben váltotta be az utalványt. Antal Attila Norbertné biz. tag: Egy kérdésem lenne, azt ki lehet-e szűrni, hogy ha valaki kap pld. egy Ft-os utalványt, és1500.-ft-ért eladja. Kovács Dóra: Azt nem tudjuk megmondani, hogy ki váltotta be az utalványt. 8/11

9 Kovács Sándorné biz. elnöke: Az utalványra ráírhatjuk-e a nevet és a határozat számot? Nekem aggályai vannak az utalvánnyal kapcsolatban. Én a gyógyszercsekket és a közüzemi csekket látom jónak, a többit nem, mert azok csak akkor lennének jók, ha konkrétan személyhez kötődnének, mivel azokat eladják. Kovács Dóra: Én csak a gyakorlatot tudom mondani, amit önkormányzatoktól hallok vissza. Van olyan önkormányzat, aki a csekkre ráírja a határozat számot, ezt rá lehet írni, és az önkormányzatok küldtek a boltoknak egy levelet, melyben értesítették a boltokat, hogy ezt a rendszert bevezették, és ha olyan csekkel mennek vásárolni, melyen határozatszám van, akkor kérjék el a határozatot. Ezekbe mi nem szólhatunk bele, mi biztosítjuk az utalványokat, biztosítjuk hozzá a listát, de az adatvédelmi törvény nem mindent enged meg. 100-%-osan működő rendszer nincs. Azért nem az a jellemző, hogy benzint vásárolnak az étkezési utalványért, lehet, hogy előfordult. El kell azonban gondolkodni, hogy ha csökken a kérelmek száma és a kifizetett segély összege, akkor már megérte ebbe gondolkodni. Ezzel megszűnnek a fiktív igények, mert ezek kézpénzre hajtanak. A bizottság tudja, hogy ha egy hónapban mindenkinek adtak segélyt, a következő hónapban dupla igény jött be. Ha szűkítették a segélyezettek körét, akkor kevesebb lett az igény is. A valós igényeket kiszűrni lehetetlen, de ha valakinek tényleg gyógyszerre van szüksége az nem fog háborogni a gyógyszercsekkért, mert azt vehet érte. Kovács Sándorné biz. tag: Ami számomra érdemes a bevezetésre az a közüzemi csekk és a gyógyszer csekk én a többivel nem értek egyet, mert ellenőrizhetetlen a felhasználása. Igaz, hogy a suli csekket használjuk évek óta, de az sem azt a célt szolgálja, amire adjuk. Én javasolnám, hogy majd a költségvetés elfogadása után döntsünk ezekről. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Pár dolgot elmondanék ezzel kapcsolatban. A segélyeket a bizottság zárt ülésen hozza, ezek a határozatok személyi adatokat tartalmaznak, a boltos nem kérheti el. A másik dolog, hogy ha bevezetjük ezt a rendszert, készíteni kell egy költségvetést, mert ha a 8 millió forintot meghaladja éves szinten, akkor közbeszerzési eljárást kell indítani. Így ezekről én javaslok egy elvi döntést hozni, mert ezt meg kell vizsgálni. Dr. Miluczky Attila polgármester: Egy megerősítést kérek, hogy ha átállunk a kézpénzről a csekkre, az az önkormányzatnak nem kerül pénzébe. Kovács Dóra: Van egy szolgáltatási díjunk, de mivel a cafateriában már partnerek vagyunk, ez minden esetben egy kedvezőbb összeg. Az átlag 0,5-%, de ez lemehet 0,3-%-ra és még két költségünk van egy adminisztrációs díj és egy szállítási díj, ami nem fogja az önkormányzatot terhelni mivel már partnerek vagyunk. Jegyzőasszony hozzászólására mondanám, hogy a piacon jelenleg mi vagyunk az egyetlen, akik ilyen szociális csekket forgalmaznak, tehát a közbeszerzésnek sincs akadálya. 9/11

10 Én mindenképpen azt javasolnám, hogy a tájékoztatót vegyük tudomásul, de az utalványok bevezetésére a költségvetés elfogadása után térjünk vissza. Mivel több hozzászólás nem volt a bizottság elnöke kéri, szavazzanak a szociális csekkek ügyében a tájékoztatóról. Aki a tájékoztató tudomásul vételével és azzal, hogy annak bevezetésére a költségvetés elfogadása után visszatérnek, egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13./ Egyebek 26./ Kiss Ernő ügye Előadó: Kovács Sándorné biz. elnök Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság 4/2011. (I.24.) sz. határozata: Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság, a szociális utalványokról készült tájékoztató tudomásul vételét javasolja a Képviselő-testület felé és javasolja, hogy az utalványok bevezetésének tárgyalására a költségvetés elfogadása után térjenek vissza. Felelős: Kovács Sándorné bizottság elnöke Határidő: január 27. Ezzel a napirenddel kapcsolatban nem kívánok kiegészítést tenni, Kiss Ernő megkapta az Egyek Hunyadi út 12. sz. alatti önkormányzati lakást, már be is költözött, így a problémája megoldódott. Mivel több hozzászólás nem volt a bizottság elnöke kéri, szavazzanak a Kiss Ernő ügyében a tájékoztatóról. Aki a tájékoztató tudomásul vételével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság 5/2011. (I.24.) sz. határozata: Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság, a Kiss Ernő ügyével kapcsolatban készült tájékoztató tudomásul vételét javasolja a Képviselő-testület felé. Felelős: Kovács Sándorné bizottság elnöke Határidő: január /11

11 Mivel több napirend nem volt a bizottság elnöke megköszönte az ülésen megjelenteknek a részvételt, és az ülést bezárta. Kmft. Kovács Sándorné Bizottság elnöke Ficzere Máténé jkv.vezető 11/11

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. MÁRCIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. MÁRCIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 3/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 03. 28-án 16:00 órai kezdettel az Ügyrendi bizottság nyílt ülésén. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. október 25-én a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 1/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 22. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 18 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v az Országos Kisebbségi Bizottság 2008. december 16-án, kedden, 11 órakor az Oktatási és Kulturális Minisztérium (Budapest V. Szalay utca 10-14.) 610. számú tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Határozatok: Iktatószám: 263/5/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Határozatok: Iktatószám: 263/5/2012. Iktatószám: 263/5/2012. Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján délután 16.00 órakor tartott soros, nyílt -testületi ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i üléséről 3/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. február 25-én megtartott

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2010. (II. 10.) Költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 22-én, 9 00 órakor a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. december 17-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről.

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 555 PH-18850/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én 10.00

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 26/2012. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. augusztus 10. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. SZEPTEMBER 19-I RENDKÍVÜLI EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. május 17-én tartott rendkívüli üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. május 17-én tartott rendkívüli üléséről. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. május 17-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 05-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 203/2008. (XI. 5.) Kt.határozat Az Eötvös Iskola Tiszaugi

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez. elfogadásáról.

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez. elfogadásáról. TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 164/2010.(XI.18.) sz.önk.hat. 165/2010.(XI.18.) sz.önk.hat. 166/2010.(XI.18.) sz.önk.hat.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. január 9-én tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. január 9-én tartott üléséről SZERENCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁTÓL JEGYZŐKÖNYV A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. január 9-én tartott üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1/2013. (V. 09. ) sz. határozat

Jegyzőkönyv. 1/2013. (V. 09. ) sz. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gyálon, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban 2013. május 9 én a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás ülésén Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. május 30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-14/2012. 14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben