EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK: 1./ Polgármesteri jelentés Z1 243/2012.(VI.28.) sz. határozat 2./ Tájékoztató Egyek Nagyközség Sport Egyesülete működéséről, támogatásának felhasználásáról Előadó: Kiss István egyesület elnöke 3./ Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens C8 244/2012.(VI.28.) sz. határozat 4./ Önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) számú rendelet módosítása Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető B6 R 23//2012.(VI.28.) sz. rendelet A16 245/2012.(VI.28.) sz. határozat 5./ Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről, tájékoztatás az értékvesztésről Előadó: Remondis Tisza Kft. ügyvezetője C2 242/2012.(VI.28.) sz. határozat 6./ Kérdések, interpellációk 7./ Egyebek 1./ Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyével ingatlanhasználati szerződés megkötése D //2012.(VI.28.) sz. határozat 2./ 211/2012.(V.31.) számú határozat módosítása 1/39

2 L6 253/2012.(VI.28.) sz. határozat 3./ 217/2012.(V.31.) számú határozat módosítása L6 254/2012.(VI.28.) sz. határozat 4./ Tiszafüred Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyása Z1 255/2012.(VI.28.) sz. határozat 5./ Népi kezdeményezés a 18/2012.(IV.26.) számú zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet felülvizsgálatára A11 256/2012.(VI.28.) sz. határozat 6./ Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői pályázatnák kiírása L8 257/2012.(VI.28.) sz. határozat 7./ Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megállapodás Z1 274/2012.(VI.28.) sz. határozat G1 275/2012.(VI.28.) sz. határozat 8./ Vadász Panzió előtti út karbantartása D /2012.(VI.28.) sz. határozat 9./ Visszatérítendő támogatás jóváhagyása Z1 258/2012.(VI.28.) sz. határozat 10./ Szociális célú tűzifa vásárlással kapcsolatos támogatás visszafizetési kötelezettsége Z1 259/2012.(VI.28.) sz. határozat 11./ Tájékoztatás a Rózsaép Kft. elleni per tárgyalásáról C8 260/2012.(VI.28.) sz. határozat 12./ Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása Z1 261/2012.(VI.28.) sz. határozat 13./ Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ kérelme Z1 262/2012.(VI.28.) sz. határozat 14./ Javaslat az orvosi ügyeleti díjak módosítására Z1 263/2012.(VI.28.) sz. határozat 15./ Hajduné Holló Katalin kinevezése a TÁMOP pályázat projektmenedzseri feladataira A15 264/2012.(VI.28.) sz. határozat 16./ Együttműködési megállapodás a TÁMOP pályázattal kapcsolatosan A15 265/2012.(VI.28.) sz. határozat 17./ Tájékoztató a Művelődési Ház felújításának megkezdéséről C8 266/2012.(VI.28.) sz. határozat 18./ Egyeki Vigasságok rendezvényének áthelyezése Z1 267/2012.(VI.28.) sz. határozat Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 8 képviselő jelen van. Hajduné Holló Katalin képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Illetve Csepreginé Kocsis Nóra jegyző asszony sem tud most jelen lenni, és ezen az ülésen Bóta Barbara aljegyző helyettesíti. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Antal László és Dr. Hegyesi Kálmán képviselőket, a jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület. 2/39

3 Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét. Javasolja, hogy a főnapirendek közül 2./ napirendet Tájékoztató Egyek Nagyközség Sport Egyesülete működéséről, támogatásának felhasználásáról vegyék le napirendről, mert tájékoztató a mai napig nem érkezett. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendeket is tárgyalja meg a Képviselő-testület: 1./ Folyószámlahitel szerződés módosítása Z1 268/2012.(VI.28.) sz. határozat 2./ Hitelkérelem a Falumegújítás- és fejlesztés Egyeken c. pályázathoz A15 269/2012.(VI.28.) sz. határozat 3./ Hitelkérelem az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázathoz A15 270/2012.(VI.28.) sz. határozat 4./ 474/2011.(XI.24.) sz. határozat módosítása (csapadékelvezető rendszer pályázathoz kapcsolódóan) A15 271/2012.(VI.28.) sz. határozat 5./ ETKIKI Többcélú Intézmény dolgozói részére Erzsébet utalvány megrendelésének jóváhagyása Z1 272/2012.(VI.28.) sz. határozat Z1 273/2012.(VI.28.) sz. határozat Kéri, hogy aki a napirendet az elhangzott módosításokkal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet. A napirendek sorrendjét tekintve folytatják a bevett gyakorlatot, és először azokkal a napirendi pontokat tárgyalják, amelyikhez vendégek érkeztek. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 1./ Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről, tájékoztatás az értékvesztésről Előadó: Remondis Tisza Kft. ügyvezetője Köszönti a Remondis Tisza Kft. ügyvezetőjét, Berencsi Zoltánnét. A beszámolót a Pénzügyi Bizottság napirendre tűzte, de mivel nem voltak jelen a napirendi pont tárgyalásához szükséges személyek, a napirendek közül levette, így bizottsági állásfoglalással nem rendelkezünk. A beszámolót azért tűzte napirendre, mert szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet a helyzet változásáról. A Remondis Tisza Kft. 49%-os tulajdonosa a Remondis Kft. elállt attól a szándékától, hogy 100 millió forintot elengedjen a tagi hitelből. Miután az önkormányzatok a taggyűlésen már megszavazták, hogy alá lehet írni az egységes keretbe foglalt tagi 3/39

4 hitelszerződést, most a kisebbségi tulajdonos a Remondis Kft. állt el ettől a szándékától. Továbbra is azt mondja, hogy ezt a 100 milliót el kell engedni, itt szóba sem jöhet az, hogy a teljes összeget fizessék ki, hiszen az elmúlt évben meggyőzték arról, hogy ez a 100 millió forint elengedése jár, mert a Remondis Kft. nem valósította meg az általa vállalt összes pontot, és ebből adódott össze ez a 100 millió forint. Megkéri Berencsi Zoltánné ügyvezetőt, hogy az értékvesztéssel kapcsolatosan adjon egy szóbeli tájékoztatást a Képviselő-testületnek. A taggyűlés anyagában is szó van az értékvesztésről, az kiküldte a Képviselő-testület részére. Összességében vannak olyan pozitív fejlemények is, hogy Ft-ra nőtt a mérlegszerinti eredmény, ami mindenképpen stabilabb gazdálkodásra utal, és ez bíztató a jövőre nézve. Szintén bíztató, hogy a rekultivációs alapban tavaly december 31-én Ft volt elkülönítve a tiszafüredi hulladéklerakó rekultivációjára. Berencsi Zoltánné ügyvezető: Értékvesztést igen nagy összegben számolnak el, mert a számviteli törvény ezt kötelezővé teszi. Azt mondja a számviteli törvény, hogy a mérlegkészítés időpontjában csak azokat a követeléseket lehet kimutatni a mérlegben, aminek a befolyásáról meg vannak győződve, hogy az meg is érkezik hozzájuk. Ők ezt nem tudják egyértelműen kimutatni a könyveikben a rengeteg hátralék miatt, és jelentős részére nem sok esély van, hogy megérkezzen hozzájuk. Az értékvesztés számítása nem lehetőség, hanem kötelező a számviteli törvény szerint. Ennek a módját, a kidolgozását, pedig a számviteli politikában kellett megfogalmazni, aminek az összegszerűségében a szakmai szempontokat vették figyelembe, és a könyvvizsgáló véleményét. Úgy alakították ki a számviteli politikában az értékvesztés elszámolását, hogy létezik csoportos elszámolás. Ide tartoznak a lakossági hátralékosok, illetve az ipari területről a 100 ezer forintnál kisebb összeggel tartozók. Az egyénenkénti elszámoláshoz csak a vállalkozók, és akik 100 ezer forintnál többel tartoznak. Időben pedig úgy számolják, hogy a 180 és 360 napon túli kintlévőségre képeznek 30%-ot, 361 nap és 540 nap között 70%-ot, az e fölöttire pedig 100% értékvesztést képeznek. Ez nem azt jelenti, hogy lemondanak a követelésükről, mert ez attól még ott van, és mindent megtesznek a behajtása érdekében. Ez egyszerűen azt a célt szolgálja, hogy az eredményükben nem mutassanak ki olyan eredményt, ami nem biztos, hogy megérkezik hozzájuk. Akinek terhére értékvesztést számoltak el, és utóbb mégis befizeti, akkor ezt az értékvesztést vissza kell írni. Az elmúlt egy-két évben az éves szinten elszámolt értékvesztés 85 millió forint körül állt be, ami régebben volt magasabb is. Igen magas a hátralékok összege. Egyrészt hordozzák magukkal a kezdeti évek tendenciáját, amikor a szolgáltatás sem volt rendesen biztosítva, behajtásról pedig nem is igen lehetett beszélni. A év és az azt követő évekről még mindig hurcolnak magukkal hátralékot, amit vagy az 5 éves elévülés, vagy a jegyzői behajthatatlansági nyilatkozat alapján lehet majd leírni. A nagyobb összegű díjemelés következtében is nő a hátralék, mert aki nem fizette meg a kisebb összeget, nem valószínű, hogy a nagyobban meg fogja fizetni. Bár javulást tapasztalnak a befizetési morálon a rendszeres számlázási és behajtási rendszernek köszönhetően. Fizetési határidő lejártát követően 30 napon belül kell a felszólítást elküldeni, ami a posta költségüket az egekig emeli. Ezt követően, ha nem történt meg a befizetés, adják át a települések jegyzőinek behajtásra. Ez annyiban fog változni, ha életbe lép az új hulladékgazdálkodási törvény, hogy nem a helyi adóhatóság, hanem a NAV-nak kell átadni, és ő vezeti le a behajtási munkálatokat. Egyeken 4/39

5 eddig a napig közel 25 millió forintot adtak át behajtásra jegyző asszonynak, és május 20-ig alig több mint 2 millió forint érkezett be. Tudja, hogy nehéz, mert a munkanélküliség itt is igen magas, a jövedelmi viszonyok pedig alacsonyabbak. Egyeken az I. negyedéves számla összege Ft volt és ugyanakkor Egyek kintlévősége Ft. Tehát majdnem egy évnyi befizetési kötelezettség van hátralékban. De kevés olyan hely van, ahol ettől jobbak az eredmények. Kéri Bóta Barbara aljegyzőt, hogy ha lehet, a behajtásra fektessenek egy kicsit nagyobb hangsúlyt, mert a nem fizetők miatt felmerült költségeket is a jól fizetőknek kell megfizetni, és a díjban mindenképpen érvényesül. Az új hulladékgazdálkodási törvény életbelépésével úgynevezett központi díj lesz megállapítva. Amikor itt az idén döntött a Képviselő-testület a május 1-el bevezetendő díjakról, kiküldte azt az ajánlást, amiben az szerepel, hogy ott lehet emelni, ahol nem éri el az egységnyi ürítés díja a 650 Ft-ot, és itt most lett 383 Ft. Azt hiszi, hogy ez a 650 Ft előrevetíti, hogy amennyiben központi díj lesz, inkább a körül fogják megállapítani ez a díjat, és nem az általuk kalkulált Ft körül. Ugyanakkor az is igaz, hogy januártól bevezetésre kerül a lerakási adó, amit a szolgáltatóknak meg kell fizetni. Ez tonnánként Ft, és 2014-ben Ft lesz, 2015-ben pedig Ft-ra van előirányozva. Náluk most a kommunális hulladék elhelyezési díja Ft, és ehhez akarja a kormány hozzátenni a lerakási adót. Nem gondolja, hogy a Polgármester úr által említett Ft mérlegszerinti eredményt jövőre is el tudják érni. Már szállítás alatt van egy új pótkocsi, amit megvásároltak, illetve napokon belül döntenek egy hulladékszállító autó beszerzéséről a nyereség terhére. A tulajdonosok úgy döntöttek, hogy osztalék kifizetésére nem kerül sor, hanem fejlesztésre kell fordítani ra azért kellett nagyobb összegben emelni a díjat, mert a rekultivációs alapot meg kell képezni. Ez meg is történt, a pénz lekötésre került, tehát rendelkezésre áll, bármikor szükség van rá, rekultivációs célra fel lehet használni, amikor erre sor kerül. Reméli sikerül kigyűjteni az előirányzott Ft-ot. Az értékvesztéssel kapcsolatban elhiszi, hogy a számviteli törvényben benne van, hogy el kell számolniuk valahogy könyveléstechnikailag, de azt hiszi, hogy a hulladékgazdálkodási törvényben benne van, hogy nem lehet elszámolni. Berencsi Zoltánné ügyvezető: A díjképzésnél külön nincs nevesítve, ott úgy szól, hogy minden olyan költséget és ráfordítást, ami felmerül a gazdálkodás életében. Az tény, hogy úgy nincs külön, hogy értékvesztés, mint ahogy az sincs, hogy bérjellegű költség. Értékveszésnek egyértelműen fel kell merülni, mert értékvesztés minden szolgáltatónál, illetve gazdálkodónál előfordul. Ez azért bántja az igazságérzetét, mert ugyanaz a helyzet, mint az ivóvíz, az áram vagy gázszolgáltatásnál, van egy 10-20%-os arány, ahol az emberek ingyenesen veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, lopják a vizet, a gázt, az áramot, és a többségi fogyasztóknak, kell az ő fogyasztásukat is. 5/39

6 Berencsi Zoltánné ügyvezető: Annyi a különbség van az ivóvíz, vagy az áram, vagy a gázszolgáltató és köztük, hogy ezek a szolgáltatók egyszerűen nem szolgáltatnak tovább. Ők ezt nem tehetik meg, hiszen a hulladékszállítás kötelezően igénybe veendő és kötelezően nyújtandó szolgáltatás a lakosság részére. Nekik csak annyi segítségük van, hogy a hátralék, adók módjára behajtható. Ez viszont nem megy az önkormányzatok nélkül, mint ahogy a rendszerük karbantartása sem megy, mert ha nem kapják meg az önkormányzattól rendszeresen a tulajdonosváltozásra vonatkozó adatokat, akkor azt máshonnan nem tudhatják meg. Bóta Barbara aljegyző: Behajtások sikertelenségével kapcsolatban elmondja, hogy valóban nagy a településen az eladósodottság, de a legnagyobb baj, hogy több 100 olyan család van, akik olyan ellátásban részesülnek az önkormányzattól, vagy a munkaügyi központtól, amiből levonás nem foganatosítható. A településen az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató, de ez a pár hónapos közfoglalkoztatás nem elég a kintlévőségek behajtására. Nem optimista a tekintetben, hogy a behajtás hatékonyságán túl sokat lehet javítani. A Remondis Tisza Kft. felé tartozó emberektől olyan kérések érkeztek hozzá, hogy a negyedévente fizetendő most már több mint Ft nagyon megterheli a háztartásuk kiadásait, és szerencsésebbnek tartanák, a havi rendszerességgel történő fizetést. Berencsi Zoltánné ügyvezető: Nem kívánnak a számlázás gyakoriságán változtatni, mert az további költségnövekedéssel járna, mivel a felszólítást a fizetési határidő lejárta után ki kell küldeni, ha havonta számláznának, akkor 12-őt kellene küldeni. Viszont van lehetőség, hogy havonta fizessék a negyedéves számlát. Úgy tudja, hogy havonta jár ki egy kollégája, és ügyfélszolgálatot tart, nála díjmentesen be lehet fizetni, ad róla nyugtát, csak arra kell figyelni, hogy mire letelik a negyedéves számla befizetési határideje, addigra legyen kifizetve. Azt tartaná igazságosnak, ha nem ilyen díjak formájában kellene megfizetni a szolgáltatás árát a lakosságnak, hanem a termékekbe lenne beleépítve a hulladékkezelési díj. Az fizesse meg ennek a szolgáltatásnak az árát, aki a hulladékot megtermeli. Kéri, hogy aki a tájékoztatást tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 242/2012. (VI.28.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szemétszállítás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja, és az értékvesztésről szóló tájékoztatás tudomásul veszi. Határidő: azonnal 6/39

7 2./ Polgármesteri jelentés Az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciójára beadott pályázat elbírálásra került, és összesen Ft támogatás fogunk kapni, és a pályázat összköltsége Ft. Időközben elbírálták a LEADER pályázatainkat, és a térfigyelő rendszer kialakítására Ft-ot nyertünk, a pályázat összköltsége Ft. A hagyományőrzést vagy helyi gazdaságélénkítést elősegítő képzések szervezetésére 5 millió forint támogatást kapunk. A közösségépítő rendezvények bonyolítására Ft-ot, és a képzési programok támogatására 3 millió forintot. A közösség tér kialakításán kívül az összes pályázatunk nyert, de ez is nyert volna, ha nem oszlott volna meg a pályázat kivitelezése több helyrajzi szám között. Az ÖNHIKI rendszeréből Ft támogatáshoz sikerülj jutnunk. Dolgoznak rajta, hogy mind az önkormányzatnál, mind az oktatási intézményeknél napelemek kerülhessenek felszerelésre, illetve az önkormányzatnál szeretné, ha egy bálás kazán, illetve egy faaprítékkal működő kazánt tudnának felszerelni az intézmény fenntartási költségének csökkentése érdekében. Ez a pályázat előkészítés alatt van, bízik benne, hogy az augusztusi ülésen ezekben a kérdésekben is tudnak dönteni. Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 243/2012. (VI.28.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri jelentést elfogadja. Határidő: azonnal 3./ Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens A napirendet a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontját. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az Önkormányzat által benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület 7/39

8 foglalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testület felé. A Pénzügyi Bizottság nevében megköszöni azt a sok munkát, amit a hivatal dolgozói végeznek. Vigh József képviselő: A Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testület felé a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót. A maga részéről is a Pénzügyi Bizottság álláspontjához csatlakozik, tényleg sok munka van ezek mögött a pályázatok mögött. Megköszöni mindenkinek a munkáját, aki segített bármi módon, hogy ezek a pályázatok eredményesek legyenek. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok álláspontjával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 244/2012. (VI.28.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: folyamatos Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Bóta Barbara aljegyző Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens 4./ Önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) számú rendelet módosítása Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontját. Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) számú rendelet módosítását. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az Önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) számú rendelet módosítását. 8/39

9 A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Rendelet 1. számú melléklete kerüljön korrigálásra, kiegészítésre / a névtelen utcáknak a jegyzéke, önkormányzati külterületnél a besorolás, mezőgazdasági ingatlanok, területek pontosítása /. Határidő: június 30. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottságok álláspontjával, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 23/2012.(VI.28.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 22/2006. (VIII. 31.) Rendelete módosításáról A 23/2012.(VI.28.) számú rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Bóta Barbara aljegyző: A rendelet módosításának elfogadásáról született egy döntés, de a Pénzügyi Bizottság másik javaslatáról, hogy a Rendelet 1. számú melléklete kerüljön korrigálásra, kiegészítésre, egy külön szavazás kellene. Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 245/2012. (VI.28.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 22/2006.(VIII.31.) Rendelet 1. számú melléklete kerüljön korrigálásra, kiegészítésre / a névtelen utcáknak a jegyzéke, önkormányzati külterületnél a besorolás, mezőgazdasági ingatlanok, területek pontosítása /. Határidő: június 30. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető 5./ Kérdések, interpellációk Gál-Szalai Erika képviselő: Anyai elfoglaltságát figyelembe véve nem tud a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésein részt venni. Ezért a bizottság 9/39

10 elnöki helyettesi posztját másra bízná. Valamilyen megoldást kellene találni a vízdíj változtatására, mert bizonyos szinten igazságtalan, - ezt több helyi lakos is jelezte felé - hogy rengetegen kijárnak a kúthoz, abból főznek, isznak, fürdenek, és más tisztességes állampolgárra, aki csak egy fél vagy egész havi számlával csúszik, 28 forintos felszólítási díjat is rárónak. Úgy gondolja, hogy korlátozni kellene, hogy ingyen mossák az autót, és ingyen használják a vizet a kutakról, megoldást kellene találni, hogy valami díjat ők is fizessenek, mert az nincs rendjén, hogy más fizeti azt a pénzt, és még esetleg felszólítást is kap, valakit pedig ez nem zavar. Átadták az iskolát a Magyar Katolikus Egyháznak, és szó esett a napokban arról, hogy tantárgyfelosztás történik, ami nyilván pedagógus megjelöléseket is maga után von. Továbbra is kéri, hogy helyi embereket tartsanak az első helyen, és ha fennakadások lennének, mert nyilván vannak törvények, melyek előírnak dolgokat, hogy kit és mi alapján lehet foglalkoztatni, a kiskapukat keressék meg, és találjanak arra lehetőséget, hogy a helyi tanárokat foglalkoztassák. Két pedagógus kereste meg személyesen. Egyikük gyerekek mellett végezte el a kémia szakot, tudják jól, hogy a kisujjában van a tudomány. Szóbeli nyelvvizsgája már meg van, az írásbeli nyelvvizsga hiányában nem alkalmazzák évről évre, és tudomása szerint most is óraadó fogja ezt végezni többszörös díjon, mint, ahogy ezt esetleg Ő végezné. Úgy gondolja, hogy erre is lehet még megoldást találni szeptember 1-ig. A másik pedagógus is, mint nagyon sokan lelkiismeretesen család mellett kemény erőfeszítő munkával végezte el több diplomáját, és még sincs lehetősége arra, hogy a neve szerepeljen szeptember 1-től a pedagógusok névsorában. Neki nincs problémája a debreceniekkel, vagy a tiszafüredi kollégákkal, de, ha már helyben vannak ilyen tisztességes embereink, felelős családanyák, akik keményen odatették magukat, akkor arra is találjanak megoldást, hogy ők járjanak ide tanítani, és vegyék figyelembe azt, hogy két gyereket nevel, és nem szeretnék, ha máshová vinné el a normatívát, csak maradjanak itt helyben. Ez most csak két pedagógus volt, akikről tud. Szeretné, ha többen is megkeresnék, hisz ezért vagyunk. Ő továbbra is ki fog állni a mellett, hogy a helyi tanárok részesüljenek előnyben. Nem kíván könyvtárvezetői babérokra törni. Szeretné, ha befejeznék a háta mögött lévő rosszindulatú pletykákat. Egyetért Vigh József képviselővel június újságban megjelent cikkének utolsó soraival, melyből az derül ki, hogy azok az akciócsoportok Egyeken, akik kisebb témaköröket elbagatellizálnak, elferdítenek, vagy foglalkozzanak mással, vagy járjanak inkább utána a témáknak, de szerinte nincs arra szükségük, hogy itt bárkit is befeketítsenek, vagy támadjanak, mert mindenki megoldást keres, és azt szeretné, hogy jobb legyen a helyzet. Szinte mindennel egyetért, amit Gál-Szalai Erika képviselő elmondott, főleg azzal, hogy a helyi embereket kell előnyben részesíteni. A közkifolyóval kapcsolatban annyi kiegészítést tenne, hogy akinek a lakásába nincs bevezetve a víz, és egy közkifolyó környezetébe él, annak ugyanúgy kiszámlázzák a havi 5 ezer forintos díjat. Az pedig egy dolog, hogy fizeti, vagy nem fizeti. 10/39

11 Úgy gondolja, hogy a Településfejlesztési Bizottságnak kell megválasztani az új elnökhelyettest, a dologról nem kell a Képviselő-testületnek dönteni. Amit a helyi tanárokkal kapcsolatban elmondott, az ben fogja továbbítani Fodor András püspöki helynök részére, aminek a másolatát megküldi a Képviselő-testületnek is. Holló János alpolgármester: Az idősebb korosztály nevében szeretne szólni. A temetővel kapcsolatban érkezett hozzá jelzés. Temető előtt van egy buszmegálló hely. Az idős emberek busszal mennek ki a temetőbe, és a vissza jövetelkor nyilván a túloldalra kellene állni ahhoz, hogy lássa a buszvezető, hogy felszálló van. Az útpadka sincs rendben, ha egy kicsit csapadékosabb az idő, akkor nem tudnak megállni, de a temető oldalában is eléggé ki van ez mélyülve. Szeretné, ha a Szöghatár Kft. felmérné, és szerinte olcsóbban meg lehetne oldani, mint a posta előtti részt, hogy az idős emberek és a busz is meg tudjon a megállóhelyen állni. Ha lesz erre egy felmérés, akkor a Képviselő-testület döntsön, hogy esetleg javítsák meg ott az út szélét. A temetőben le vannak fektetve az ivóvíz elvezetéséhez a csövek, és kéri Széles Szilvia ügyvezetőt, hogy a végére tegyenek csapot, hogy abból lehessen vizet vételezni, mert az idősek részére elég hosszú az a pár száz méter, ahová a vízért kell menni. Kovács Sándorné képviselő: Egy pár testületi üléssel ezelőtt mondta az orvosi rendelővel felmerült problémákat. Megkérdezi, hogy történt-e vagy fog-e történni ezzel kapcsolatban valami. Feltöredezett a járólap, még most jó idő van, meg lehetne a fűtést csinálni stb. Naponta keresik a fül-orr-gégész szakorvost. Vele mi van, jön-e helyette más? Jó lenne, olyan helyre fordulni, aki ezt elvállalná. Tudomása szerint egy nagyobb összegű mikroszkópot vásároltak. Ez meg lett-e vásárolva, vagy szükség van-e rá? A vasúti buszmegállóval kapcsolatban történt-e már valami előrelépés? Az nem elég, hogy balesetveszélyes helyen áll meg, ott még a busz is egy járatot váj. Bóta Barbara aljegyző: A fül-orr-gégész továbbra is nagy probléma. Az, az orvos, akivel az önkormányzat szerződést kívánt kötni erre a tevékenységre az óta ezt visszamondta, nem vállalja. Ő munkaszerződés keretében szerette volna ellátni ezt a feladatot, nem vállalkozóként. Folyamatosan keresik a lehetőséget, hogy más vállalná-e, de a legutolsó megbeszélésen azt mondta az úr, hogy neki 3 óráért nem éri meg átjönni, mert olyan alacsony a beteg finanszírozása a fül-orr-gégészetnek, hogy ha neki még felmerül útiköltség, asszisztenst kell fizetnie, és ki kell fizetnie a különböző közüzemi költségeket, akkor ez nem éri meg. A támogató szerv két dolgot javasolt. Vagy próbáljuk meg a fül-orr-gégész rendelési idejét 6 órára emelni, és akkor talán megérni neki kijönni, de abban nem biztos, hogy ennyi időre lenne igény. A másik lehetőség, hogy az önkormányzat vállaljon át bizonyos költségeket, ami viszont felveti annak a kérdését, hogy a többi szakorvos mit fog ehhez szólni? Ha az egyik szakorvostól átvállalják, akkor ez sem méltányos a többivel szemben. Abban maradtak a támogató szolgálattal, hogy jövő hét hétfőn visszatérnek erre a problémára, ő addig utánajár annak, hogy máshol ezt, hogy oldották meg, és talán valamilyen megoldást sikerül találni. 11/39

12 Az orvosi rendelői hiányosságaival kapcsolatban a Rózsaép Kft. által végzett munkálatokról beszélnek. Annak idején az önkormányzat megbízta Báthory Sándort építésügyi igazságügyi szakértőt, akivel a korábbiakban nagyon jó tapasztalatuk volt, ezért megbízták, hogy tárja fel mi a helyzet az egészségház, az óvoda és az iskola beruházásával kapcsolatban. Az egészségházra még érkezett is valami, de a másik kettőre nem. Havonta két alkalommal érdeklődik, hogy mikor szállít, de mindig kifogásokkal él. Most is elmondta neki, hogy pontosan az orvosi rendelővel kapcsolatban nagyon kellene, hogy forintosítsa azokat a dolgokat, amit a saját szakértői véleményében megfogalmazott, hogy ebből az önkormányzatnak összeg szerint mekkora vesztesége származik. Báthory Sándor azt mondta, hogy ezeknek a beárazása ugyanolyan komoly munka, mint a szakértői vélemény elkészítése, és ez is akár több százezer forintba kerülhet. Erre felvetette neki, hogy ezt a késedelmek kompenzációjaként készítse el, mert már több hónapot késik ezekkel a szakértői állásfoglalásokkal. Azt ígérte, ezen a héten hétfőn kijön, de megint nem jött ki. Kezdeményezné, hogy a Képviselő-testület szólítsa fel, hogy amennyiben augusztus 20-ig nem szállítja le az általa vállalt szakértői véleményt, akkor szerződést bontanak vele. Nem szabtak neki határidőt, mert a jó tapasztalatok alapján úgy gondolták, hogy el fogja végezni ezt a munkát. Azt határozatba is foglalhatnák, hogy egy felszólítást küld neki a Képviselőtestület nevében, hogy augusztus 20-ig szállítsa le, mert az szeretné, ha az augusztus 30-i testületi ülésen konkrét dolgokról tárgyaljanak, mert ez az időveszteség már nagyon sok, amit miatta el kell szenvednünk. A buszmegálló ügyét Csepreginé Kocsis Nóra jegyző asszony intézi, azzal kapcsolatban most fejleményről nem tud beszámolni. 6./ Egyebek 1./ Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyével ingatlanhasználati szerződés megkötése A napirendet a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontját. Vigh József képviselő: A Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal azzal a módosítással javasolja a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegyével megkötni az ingatlanhasználati szerződést, hogy a szerződés 4.) pontjában szereplő: 4069 Egyek, Fő u.1. szám alatti ingatlan esetében vegyék ki a szerződésből, hogy kivéve tornaterem épülete 218 m Egyek, Béke u.21. szám alatti ingatlan esetében vegyék ki a szerződésből, hogy kivéve lakás, 75 m 2 (Egyek, Damjanich u. 12. szám alatti szolgálati lakás) A Képviselő-testület ülésére utána kell nézni, milyen jogi lehetőségek vannak a szolgálati lakás bérleti jogviszonyának megszüntetésére. Antal László képviselő: 12/39

13 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé az Egyek Nagyközség Önkormányzata és a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye közötti ingatlanhasználati szerződés 15.) pontját az alábbiakban kiegészíteni: 15.) Az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás tartama alatt az átadott ingatlanokban a civil-és egyéb szervezetek az általuk használt helyiségeket ugyanolyan feltételekkel használhatják a továbbiakban, mint abban az időszakban, amikor az ingatlanok használója az Önkormányzat volt. Az érintett szervezetek a használat előtt az Igazgatóval egyeztetni kötelesek. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal abban az esetben javasolja a Képviselő-testület felé, a 4069 Egyek, Fő u. 1. szám alatti ingatlanhoz tartozó kistornaterem épületének használatba adását az Egyház részére, ha az Egyház a Fő téri pályázat sikeres megvalósítása érdekében bérleti szerződést köt az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-vel. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a 4069 Egyek, Béke u. 21. szám alatti ingatlanhoz tartozó a Damjanich úti szolgálati lakás csak az Önkormányzat és a bérlő közötti bérleti szerződés jogszerű felbontási határidejének letelte után kerüljön az Egyház használatába. Bóta Barbara aljegyző: Ma délelőtt megbeszélést tartottak a bérlővel. Jogszerűen október 1-én adható át ez, az épület. Tehát a használatba adási szerződésben kikötjük, hogy a bérelt lakás október 1- el kerül a Magyar Katolikus Egyház használatába. Holló János alpolgármester: A kistornateremmel kapcsolatban az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. milyen bérleti szerződést kössön az egyházzal? Bóta Barbara aljegyző: Amikor a Fő tér pályázatot beadta a Szöghatár Nonprofit Kft., mivel nem a Kft. tulajdonában van a kistornaterem, 0 Ft ellenében kellett vele az önkormányzatnak egy bérleti szerződést kötni, amiben a rendelkezésére bocsátották a kistornaterem épületét. Ez egy formalitás, és ez a kötelezettsége az egyháznak is, hogy a Fő tér pályázatot meg tudják valósítani. Illetve a másik kikötés, hogy a kistornaterem rendeltetése nem változzon meg, de ez valószínűleg biztosítva lesz, hiszen ugyanúgy sportolás céljára fogják használni. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság civil- és egyéb szervezetekre vonatkozó javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 246/2012. (VI.28.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata és a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye közötti ingatlanhasználati szerződés 15.) pontját az alábbiakban egészítsék ki: 13/39

14 15.) Az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás tartama alatt az átadott ingatlanokban a civil-és egyéb szervezetek az általuk használt helyiségeket ugyanolyan feltételekkel használhatják a továbbiakban, mint abban az időszakban, amikor az ingatlanok használója az Önkormányzat volt. Az érintett szervezetek a használat előtt az Igazgatóval egyeztetni kötelesek. Határidő: azonnal Bóta Barbara aljegyző Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a kistornatermet azzal a kikötéssel adják át, hogy a pályázat megvalósítását ne zavarja, és bérleti szerződést kell kötni az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-vel, kézfelemeléssel jelezze. 247/2012. (VI.28.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 4069 Egyek, Fő u. 1. szám alatti ingatlanhoz tartozó kistornaterem épületét azzal a kikötéssel adja használatba az Egyház részére, ha az Egyház a Fő téri pályázat sikeres megvalósítása érdekében bérleti szerződést köt az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-vel. Határidő: azonnal Bóta Barbara aljegyző Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Béke út 21. sz. alatti ingatlanhoz tartozó Damjanich úti szolgálati lakás október 1-ei határidővel kerüljön átadásra, kézfelemeléssel jelezze. 248/2012. (VI.28.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 4069 Egyek, Béke u. 21. szám alatti ingatlanhoz tartozó a Damjanich úti szolgálati lakás csak az Önkormányzat és a bérlő közötti bérleti szerződés jogszerű felbontási határidejének letelte után október 1-ei határidővel kerüljön az Egyház használatába. Határidő: azonnal Bóta Barbara aljegyző 14/39

15 Kéri, hogy aki a fenti kiegészítésekkel az ingatlanhasználati szerződést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 249/2012. (VI.28.) sz. határozata: A Képviselő-testület Egyek Nagyközség Önkormányzata és a Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye között létrejött Használati szerződés jóváhagyásáról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) g) pontjában, valamint Egyek Nagyközség Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2006. (VIII. 31.) rendeletben foglaltak szerint, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbi határozatot hozza: augusztus 31-én Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező, korlátozottan forgalomképes vagyoni körébe tartozó, alábbi ingatlanokat: 4069 Egyek.Fő u.1. szám, helyrajzi száma: 1 területe összesen: 1ha 0994 m Egyek.Béke u.21. szám, helyrajzi száma: 1740 területe összesen: 5509m Egyek.Óvoda u. 4 szám, helyrajzi száma: 1662 területe összesen: 3450m 2 kivéve garázs, 31 m Egyek,Óvoda u. 8. szám, helyrajzi száma: 1664 Területe összesen: 3607 m Egyek-Telekháza,Gagarin u.1. szám, helyrajzi száma: 2668 Területe összesen: 2338 m 2 a határozat mellékletét képező Használati szerződés szerint - általános iskolai és óvodai nevelési-oktatási tevékenység folytatása érdekében ellenérték nélkül, határozatlan időtartamra, de minimum 10 évre a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye (4024 Debrecen, Varga u. 4.) használatába adja. Felhatalmazza a Polgármestert a használati szerződés aláírására. Határidő: azonnal Bóta Barbara aljegyző 15/39

16 Időközben megérkezett a Földtulajdonosok Szövetségének elnöke, Tardi Kálmán úr, ezért javasolja, hogy az Egyebek 8./ napirendjét a Vadász Panzió előtti út karbantartása tárgyalják meg. 2./ Vadász Panzió előtti út karbantartása A napirendet a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A döntést mind két bizottság a Képviselő-testületre bízta. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy a Képviselő-testület a napirendben az augusztusi ülésen döntsön. Vigh József képviselő: A Településfejlesztési Bizottság javaslata az volt, hogy a Vadász Panzió előtti út karbantartására a későbbiekben térjenek vissza, mivel a költségvetésben nincs rá fedezetet. A Vadász Panzió előtti út nem neki kell, hanem a gazdáknak kellene nagyon. Megérti, hogy most van a betakarítás ideje, most van a mezőgazdasági munkák dandárja, és nekik nagy szükségük lenne arra, hogy minél hamarabb megvalósuljon ennek az útnak a rendbetétele. Ezt nem most kellett volna megcsinálni, mert ennek az útnak a romlása valamikor évvel ezelőtt kezdődött, de ahogy ennek a testületnek is alig van pénze, az előző testületek idejében sem jutott erre. A kiküldött árajánlatot a gazdákkal tanulmányozva ő is jónak tartja a benne lévő a műszaki tartalommal. Egyrészt javasolja, hogy a közbeszerzési eljárástól tekintsenek el, és ezt az árajánlatot fogadják el. A műszaki munkálatok ellenőrzésre a gazdákat kérjék fel, és a költségét az intézményátszervezésből származó megtakarítás terhére számolják el. A szerződést csak akkor kössék meg a kivitelezővel, ha a Magyar Katolikus Egyház megkapta a működési engedélyt az oktatási intézmények fenntartására, mert ettől kezdve biztosak lehetnek benne, hogy lesz a költségvetésben fedezet. Így lehet, hogy augusztus első napjaiban meg tudna valósulni. A kivitelező ezt az árajánlatot júliusban még tudja tartani, augusztusban lehet, hogy újra kell tárgyalni. Az lenne a legjobb, ha ez minél hamarabb megoldódna, mert a gazdáknak nagyon nagy szüksége lenne rá. Tardi Kálmán Földtulajdonosok Szövetségének elnöke: Ez egy akut probléma. Ennek az út romlása az utolsó 5-10 évben igen intenzívvé vált. Öt évvel ezelőtt még a fele költségből meg lehetett volna csinálni, és egy év múlva már lényegesen 20-30%-al többe fog kerülni ennek a munkálatnak az elvégzése. Nem beszélve az úthasználók járműveiben keletkezett károkról. A tulajdonjog gyakorlásával nem lehet felhagyni, a tulajdonjog szerzésének vannak bizonyos követelményei, mint ezeknek az utaknak a karbantartása is. Kártalanítási kötelezettség fenn állhat ennél az útnál is, és nem csak a mezőgazdasági vállalkozókra, vagy az őstermelőkre kell gondolni, akár a kerékpárosok is szenvedhetnek balesete azon az úton, mert szinte lehetetlen kikerülni az ott keletkezett kátyúkat. Nagyon kritikus helyzet, ezt mindenképpen meg kell csinálni. Korábban a Földtulajdonosok Szövetsége Ft támogatást kívánt ennek az útnak a felújításához adni, mert látják, hogy milyen súlyos kérdés ez a falunak, és a gazdáknak is, akik 16/39

17 a legtöbbet használják ezt az utat. Mondhatnák azt is, hogy csináltassák meg a földtulajdonosok, de ez önkormányzati feladat, az önkormányzat forrásaiból és a befizetett adókból kell megcsinálni, az tévedés, hogy annak kell megcsinálni, aki használja, mert a kiránduló emberektől kezdve a gazdálkodó emberekig mindenki használja. Az önkormányzat helyzetét átlátva, felülbírálták a tavasszal hozott álláspontjukat, és a Ft-al szemben Ft-ot kívánnak erre a célra fordítani, abban az esetben, ha ez a beruházás július vagy augusztusban elindul és megvalósul. Antal László képviselő: Tegnap a Pénzügyi Bizottság ülésén elég hosszan beszéltek erről a témáról, mert nehéz úgy adni, ha nincs miből. Több ötlet is volt, hogy miből is lehetne. Az árajánlatot nézve, annak két pontja van. Az egyik az alappótlás, kátyúzás, aszfaltozás, a másik pedig útpadka nyesése, feltöltése, illetve a hiányzó részek pótlása. Felmerült, hogy az árajánlatban ismert munkákból van-e olyan, amit a gazdák el tudnának végezni? Ezért is kezdeményezték, hogy a mai nap folyamán legyen egy egyeztetés a gazdákkal. Elviekben a Pénzügyi Bizottság és ő is támogatja. Az előző ciklusban, amikor volt a Tagi út pályázata, az sokaknál úgy jött le, hogy azt ő bojkottálta. Viszont az nem egy nyertes pályázat volt, szerinte az önkormányzat a közelében sem volt annak, hogy megnyerje. Illetve akkor 100%-ban az önkormányzatnak kellett volna hozzá tenni az önrészt, és akkor azt mondta, hogy ha ennyi pénzt kiadnak, akkor olyan utat csináljanak, amit mindenki használ nem csak a gazdák. De nyilván így, hogy a gazdák részéről van egy nagy összegű felajánlás, ő is mindenképpen támogatja és példaértékűnek tartja. Holló János alpolgármester: Ő is támogatja, nem csak e miatt, hanem azért is, mert ha most nem csinálják meg, akkor később még többe fog kerülni. Az Antal László képviselő által felvetett út padka nyesését, feltöltését a gazdák magukra tudják-e vállalni? Tardi Kálmán gazdaszövetség elnöke: Erről műszaki szakemberekkel beszélt, és utánajárt hogyan kell elvégezni ezt a munkát. Ez egy hosszadalmas és komoly szaktudást igénylő munka. Ők megfelelő szinten nem tudják elvégezni ezt a munkát, ebben nem tudnak segíteni. Más önkormányzati tulajdonú földutak javítását továbbra is végezni fogják. Sőt, ha belterületi útpályázaton nyer az önkormányzat, akkor az útalap elkészítésénél is részt tudnak venni, az ott kitermelt meddő elszállításában részt tudnak venni. Kovács Sándorné képviselő: Mindezzel egyetért, csak azzal szeretné kiegészíteni ezt a dolgot, hogy örül annak, hogy a gazdáknak ilyen hatalmas gépeik vannak, és hogy ilyen sok terményt tudnak betakarítani. Az aggálya az, hogy mire vége lesz az idei betakarításnak, a Tisza utcán is olyan problémák lesznek, mint amilyen a Béke utcán van. Olyan nagy gépek, és nagy sebességgel járnak a Tisza utcán, hogy az is tönkre fog menni. Volt szó arról, hogy forgalomelterelés lesz az Eötvös utcára, hogy ezen enyhítsenek, mert ez a házakat is károsítja. Ha erre van lehetőség, akkor ezt kéri az ott lakók nevében. 17/39

18 Tardi Kálmán Földtulajdonosok Szövetségének elnöke: Egy pár hónappal ezelőtt azt is tárgyalták, hogy a Papp tanyai út pályázati úton egy alapköves útra elkészítik. Ez már ezzel a célzattal ment volna, de nem nyert a pályázat. Ebbe is bele tett a Föltulajdonosi közösség Ft-ot a tervek elkészítésébe, hogy mentesítsék a Tisza útnak azt a kritikus szakaszát. Nem csak mezőgazdasági géppel járó emberek, de még a személygépkocsit vezetők sem szívesen járnak azon a kanyargós, téli időszakban csúszós útszakaszon. Ők mihamarabb szívesen kikerülnék, de erre nem az Eötvös út az alternatíva, ami egy mély fekvésű út, és ha egy kicsit is csapadékosabb az idő ott nem lehet elmenni semmilyen járművel. Erre más alternatívát kell keresni. Egyik, az, ha nyerni fog ez a pályázat. Jó eséllyel pályázhatnak minden helyen, ahol megjelenik valami kiírás, mert engedélyes tervvel rendelkeznek, ami egy pályázati kritérium, és akkor azt a kritikus Tisza utcai szakaszt ki lehet váltani, de fogékonyak minden olyan dologra, ami a többség érdekét szolgálja. Antal László képviselő: Annyit tenne hozzá az ajánlat második részéhez, hogy évekkel ezelőtt, amikor az aszfaltkeverő telep jól működött, akkor egyeki lakosokból két útépítő brigád is működött, és közülük most többen is munkanélküliek. Lenne-e arra lehetőség, hogy közmunkásként való alkalmazásukkal a szaktudást is mellé tegyék? Bóta Barbara aljegyző: Erre azért nincs lehetőség, mert a közfoglalkoztatásban jelenleg valamennyi létszám fel van töltve. Megkérdezi Tardi Kálmánt, hogy a műszaki ellenőrzést tudják-e vállalni? Tardi Kálmán Földtulajdonosok Szövetségének elnöke: Igen, tudják vállalni. Tarja a javaslatát, akkor lesz erre fedezet, ha a Magyar Katolikus Egyház megkapja a működési engedélyt az oktatási intézményekre, és mihelyt ez, az engedély meg van, akkor ő aláírja ezt a szerződést ilyen feltételek mellett az ennek az útnak a javítására, és eltekintetnek a Közbeszerzési Szabályzatuktól. Bóta Barbara aljegyző: Van egy szabályzatunk a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakma teljesítés hatásköri rendjéről szóló 1190/2012. szabályzat, aminek a 7. sz. melléklete szerint három árajánlatot kellene bekérni. Arról is dönteni kellene, hogy ettől eltekint a Képviselő-testület. Kéri, hogy aki a gazdáktól elfogadja az Ft-ot erre a célra, kézfelemeléssel jelezze. 250/2012. (VI.28.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Földtulajdonosok Szövetsége által az Egyek 18/39

19 Paptanyai Bekötő út helyreállítására felajánlott Ft hozzájárulást elfogadja. Határidő: Kéri, hogy aki az 1190/2012. szabályzat 7. sz. mellékletében foglaltaktól, a 3 árajánlat bekérésétől eltekint, kézfelemeléssel jelezze. 251/2012. (VI.28.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Paptanyai Bekötő út helyreállítása kapcsán a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakma teljesítés hatásköri rendjéről szóló 1190/2012. szabályzat 7. sz. mellékletében foglaltaktól, azaz a három árajánlat bekérésétől eltekint. Határidő: Kéri, hogy aki felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására miután a működési engedélyt az egyház megkapja, és egyetért azzal, hogy az intézményátszervezésből származó megtakarításból fogják kifizetni, kézfelemeléssel jelezze. 252/2012. (VI.28.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben a Magyar Katolikus Egyház megkapja a működési engedélyt az oktatási intézmények fenntartására, felhatalmazza a Polgármestert a KON-TRAKT-ÉPÍTŐ KFT-vel (4069 Egyek, Nefelejcs u. 11.) történő szerződés aláírására az Egyek Paptanyai Bekötő út helyreállítására bruttó Ft összegben, melyhez fedezetet az intézményátszervezésből származó megtakarítás terhére biztosítja az önkormányzat. Határidő: /39

20 3./ 211/2012.(V.31.) számú határozat módosítása A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontját. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé, a 211/2012. (V.31.) sz. határozat módosítását. Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze. 253/2012. (VI.28.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 211/2012. (V.31.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013-as tanévtől/nevelési évtől kezdődően az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda -egységes óvoda-bölcsőde fenntartói jogát a Magyar Katolikus Egyház Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye (4024 Debrecen, Varga u. 4.) egyházi szervezet részére átadja. A feladat ellátásához a Magyar Katolikus Egyház Debrecen -Nyíregyházi Egyházmegye (4024 Debrecen, Varga u. 4.) használatába adja az Egyek, Óvoda u. 4. Egyek, Óvoda u. 8. és Egyek- Telekháza, Gagarin u. 1. szám valamint Egyek, Fő u. 1, Egyek Béke u. 21. szám alatti ingatlanjait. Az ingatlan átadásról külön megállapodás készül. Felhatalmazza a polgármestert a módosított, kiegészített közoktatási megállapodás aláírására. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére az ingatlan használatba adására vonatkozó megállapodást terjessze be. Határidő: azonnal 4./ 217/2012.(V.31.) számú határozat módosítása A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontját. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé, a 217/2012. (V.31.) sz. határozat módosítását. Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze. 20/39

21 254/2012. (VI.28.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 217/2012. (V.31.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva felkéri a Jegyzőt, és a Közgazdasági Irodavezetőt, a Polgármestert és az Igazgatót, hogy a Magyar Katolikus Egyház Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (4024 Debrecen, Varga u. 4.) részére történő ingatlan- és létszám átadás miatt az ETKIKI Többcélú Intézmény évi költségvetésének módosítását döntésre készítse elő. Határidő: október 31. Az intézmény feladatellátását szolgáló épületek és tartozékaik, berendezési és felszerelési tárgyai leltározását a szükséges selejtezést végezzék el, és a feladatellátáshoz tartozó ingóságokat Magyar Katolikus Egyház Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (4024 Debrecen, Varga u. 4.) részére adja át. Határidő: augusztus 31. Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Dr. Miluczky Attila polgármester Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági Irodavezető Hajduné Holló Katalin intézményvezető 5./ Tiszafüred Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyása A napirendet a Szociális Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontját. Kovács Sándorné képviselő: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Tiszafüred Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság között létrejött együttműködési megállapodás jóváhagyását. Vigh József képviselő: A Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület felé a Tiszafüred Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyását. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért az együttműködési megállapodás jóváhagyásával, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 21/39

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 24/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. november 17. napján 14:30 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 22/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. október 27-én 14.00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. június 25. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Kiss Csaba Krai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-14/2012. 14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. DECEMBER 17. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. DECEMBER 17. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. december 17-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselőt-testületének 2016. január 19-én 14 00 órától megtartott rendes üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Szám: IV/B/20-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. március 8-án (kedden) 8 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 29-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 8:30-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 8:30-kor tartott nyilvános testületi üléséről. Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 8:30-kor

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Dr. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről., Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Zsirai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 04. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben