JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós"

Átírás

1 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának november 9-én 15:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal jegyzői tárgyalójában megtartott üléséről Jelen vannak: Az ülésről távolmaradt: Dr. Kiss János Bizottság elnöke Eperjesi Erika Katona Ferenc Jakab Péter Farkas László Dr. Simon Gábor Földesi Norbert, bizottsági tagok Dr. Gondos Csaba Tanácskozási joggal részt vesznek: Dr. Csiszár Miklós Jegyző Dr. Szabó Zoltán Aljegyző Dr. Batta Angéla Jegyzői Kabinet Sztaroveczki Enikő Pénzügyi és Költségvetési Osztály Csiszárné dr. Sajgó Erika Hatósági Főosztály Heinemanné Borbély Mária Vagyongazdálkodási Osztály Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida Vagyongazdálkodási Osztály Kákóczki András Kulturális Osztály Dr. Szilágyi Sándor Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Dr. Guba Zoltánné dr. Ducsai Dalma jogi referens Elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, mivel 8 főből 7 fő jelen van. Javasolja a Bizottság számára, hogy szavazzák meg az ülés napirendi pontjait. Kéri, hogy aki elfogadja a napirendet, az kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság a napirendet 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint. 1

2 Napirend: 1. Tájékoztató a Javaslat térfigyelő kamerák (képfelvevők) elhelyezésére, a megfigyelt közterület kijelölésére az avasi és diósgyőri városrészben, valamint a Martinkertvárosban című előterjesztéssel kapcsolatban 2. Javaslat a 3/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet módosítására (III. negyedévi előirányzat módosítás) 3. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosítására 4. Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására 5. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata öt kulturális intézménye költségvetési szervként történő megszüntetésére, kulturális feladatellátásának gazdasági társaságok részére történő átadására és az új, kulturális feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok alapító okiratainak jóváhagyására 6. Javaslat A Miskolci Nemzeti Színház költségvetési szervként történő megszüntetése, és kulturális feladatellátásának gazdasági társaság részére történő átadása előkészítésére, valamint a létrejövő gazdasági társaság ügyvezetői pályázata kiírására 7. Javaslat a Miskolc, Aradi u. 15. szám alatti ingatlan jelzálogjoggal történő megterhelésére 8. Javaslat a Magyar Katolikus Egyház önálló szervezete, a Szeretet Misszionáriusai (Teréz Anya Nővérei) részére használat jogának átadására 9. Javaslat a köztisztviselőkkel szemben a évre meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokra Dr. Simon Gábor: Szeretné bejelenteni a Bizottság számára, hogy Dr. Ignácz Dávid lemondott a bizottsági tagságáról október 31-ei hatállyal. Ez a bejelentés polgármester úr részére is megküldésre került. Elnök: Köszöni szépen a tájékoztatást. 1. napirendi pont: Tájékoztató a Javaslat térfigyelő kamerák (képfelvevők) elhelyezésére, a megfigyelt közterület kijelölésére az avasi és diósgyőri városrészben, valamint a Martin-kertvárosban című előterjesztéssel kapcsolatban Elnök: Megkéri az előterjesztőt, hogy ismertesse az anyagot. Csiszárné dr. Sajgó Erika: A Közgyűlés novemberében két, júniusában felszerelt kamera ügyében döntött. A térfigyelő-kamerákkal júliusáig az akkori Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály foglakozott, a karbantartási, üzemeltetési 2

3 szerződések megkötése jelenleg is a Városüzemeltetési Osztályon történik szeptember 1. napjától került át a feladat a Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központhoz évtől a MIBERSZOLG Kft. végezte a kivitelezési feladatokat január 1. napjától a Közterületfelügyeletei és Rendészeti Osztályt is integráló Hatósági Főosztályhoz tartozik a térfigyelő kamerákkal kapcsolatos közgyűlési előterjesztések készítése. A térfigyelő kamerákkal kapcsolatos munkafolyamatnak a nem megfelelő szabályozásából is adódhattak azok az anomáliák, hogy utólagos jóváhagyásra kerülhetett sor. Annak idején képviselői kezdeményezésre indult meg az avasi térfigyelő-rendszer bővítése, a MIBERSZOLG Kft. bonyolította a munkafolyamatot. Május 28-án a kivitelező készre jelentette és június 3-án át is adta, a rendőrség pedig át is vette üzemeltetésre. Közgyűlési jóváhagyás azonban nem volt. A hivatal munkatársai erről később szereztek tudomást júniusában a terület önkormányzati képviselője jelezte a térfigyelő kamerák felszerelését és azt, hogy közgyűlési előterjesztés kellene készíteni. Polgármester úr illetve a testület ezt követően kérte Papp Tamás osztályvezető urat, hogy egy jelentésben számoljon be a helyzetről. Ez a jelentés el is készült, melyből azt lehet megállapítani, hogy a hivatal utólag szerzett tudomást a kamerák ügyéről, ezért mulasztás a hivatal munkatársait nem terheli. Papp Tamás úr a jelentésében említést tesz az öt db Martin-kertvárosi kameráról is, melyek augusztusában kerületek kihelyezésre. Ebben az időpontban a rendőrség feladatkörébe tartozott, hogy közgyűlési előterjesztést készítsen. Elkészült egy előterjesztés márciusában, Orosz Lajos területi önkormányzati képviselő által, amelyben megfogalmazásra került, hogy a Martin-kertvárosban az öt kamera kerüljön kihelyezésre, azonban nem került benyújtásra a testület elé ez az anyag, melynek okáról nincs tudomásuk. Ezért jegyző úrral közösen úgy gondolták, hogy ne legyen rendezetlen ezeknek a kameráknak a jogi helyzete, ezért kérték a közgyűlés utólagos jóváhagyását. Farkas László: Számára nem derült ki, hogy hogyan került kihelyezésre közgyűlési döntés nélkül a kamera. Csiszárné dr. Sajgó Erika: Az iratok szerint 2010-től a MIBERSZOLG Kft. bonyolította az ezzel kapcsolatos feladatokat. Jelenleg a rendes menete az lenne a folyamatnak, hogy az igényeknek az önkormányzathoz kellene beérkezniük. Ettől többet nem tud mondani. Elnök: További információt onnan lehetne szerezni, ha látná a Bizottság azokat az okiratokat, melyek alapján valakik ezeket a kamerákat kihelyezték. A jelentés általános alanyokkal fogalmaz. Ahhoz, hogy plusz információkat tudjanak szerezni, szükség lenne a szerződésekre. Csiszárné dr. Sajgó Erika: A MIBERSZOLG Kft. vezetője írta alá a szerződéseket. Elnök: Akkor ezeket kellene átadni a Bizottság számára. Szükség lenne azokra szerződésekre, amelyekben a konkrét kamerák kerültek megrendelésre. Valakinek vagy azt kellene mondania, hogy hibázott, vagy azt, hogy nem, de egyik sem hangzott el az ügyben. Pedig valaki hibázott. Csiszárné dr. Sajgó Erika: Ezek a szerződések rendelkezésre állnak. Jakab Péter: Ha lehetne, akkor szabjon a Bizottság határidőt ezeknek a szerződéseknek a benyújtására, illetve az ügy további tárgyalására. Elnök: A decemberi közgyűlés előtti bizottsági ülés. 3

4 Dr. Simon Gábor: Ha jól érti a helyzetet akkor minden egyes kamera legálisan működik. Nyilván a szabályosság betartása fontos dolog, de egyetért mindenki abban, hogy a közbiztonság fenntartása érdekében a kamerák kihelyezése fontos. Ha jövőben kihelyezésre kerülnek majd ilyen kamerák, akkor ennek a hivatalon belüli szabályozása szükséges. Kérdezi, hogy ez most biztosított-e. Csiszárné dr. Sajgó Erika: Ez a folyamat nagyon sok szereplős. Az igények összegyűjtése a Hatósági Főosztálynál történik. Majd ehhez kapcsolódik a költségvetési helyzet felmerése. A FEUVE rendszeren belül készült folyamatábra, hogy hogyan zajlik az eljárás menete. Ez speciel nincs így leszabályozva. Dr. Csiszár Miklós: A Hatósági Főosztály a felelőse ennek. Az látszik, hogy a korábban kialakult helyzetért nem a főosztály a felelős, de most már a főosztályvezető asszony tartozik felelősséggel ezért a területért. 2. napirendi pont: Javaslat a 3/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet módosítására (III. negyedévi előirányzat módosítás) Elnök: Megkérdezi az előterjesztőt, hogy valamivel szeretné-e kiegészíteni az anyagot. Sztaroveczki Enikő: Röviden ismerteti az előterjesztést. Dr. Simon Gábor:Emlékezete szerint a negyedéves beszámoló az elmúlt években midig részletesebb volt, az előterjesztésben lehetett látni, hogy minek a teljesítése történt meg, és ez most elmaradt. Kérdezi az előterjesztőt, hogy ennek mi az oka. Sztaroveczki Enikő: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a decemberi közgyűlésre fog bemenni az az előterjesztés, mely a beszámoló teljesítési adatait tartalmazza. Dr. Simon Gábor: Kérdezi az előterjesztőt, hogy a város a holdingnak, vagy a holding cégeinek mennyivel tartozik. Sztaroveczki Enikő: Jelenleg erre nem tud számszerű adatot mondani. Dr. Simon Gábor:Jelenleg úgy tudja, hogy most már a holding és a tagvállalatok sem fizetnek a beszállítóknak. A tagvállalat azt mondja, hogy azért nem fizet, mert a holding nem engedi, a holding pedig azt mondja, hogy milliárdos tétellel tartozik neki a város. Dr. Csiszár Miklós: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy részt vett egy egyeztetésen, amelyen a tagvállalatok gazdasági vezetői és a hivatal gazdasági vezetői voltak jelen, továbbá polgármester úr is jelen volt. Ezen a megbeszélésen számszerű adatok hangoztak el. Normális munkakapcsolatról lehet beszélni, melynek során napról napra egyeztetnek arról, hogy hogyan fizet a hivatal. Dr. Simon Gábor: Az előterjesztés mellékletét képező táblázatból az tűnik ki, hogy a költségvetés hiánya 8 milliárd forintra szökik fel, a költségvetés évi hiánya 4 milliárd, a évről áthúzódó hiány pedig közel 4 milliárd. Kérdezi, hogy jól látja-e. 4

5 Sztaroveczki Enikő: Igen. Dr. Simon Gábor: De a korrekcióval a működési hiányt kinullázták. A mostani hiány összege pedig meghaladja azt az összeget, amit a korábban hatályos rendelet rögzített. Tehát az összes hiány nagyobb, mint amikor még működési hiány is volt. Kérdezi, hogy mi ennek az oka. Sztaroveczki Enikő: A költségvetési hiányba biztos, hogy nem tartozik bele a működési hiány. Dr. Simon Gábor: A hiteltörlesztésnél az eredeti előirányzatban is 481 millió forint szerepel, és a módosítóban is. A kérdése az lenne, hogy a kamat melyik soron szerepel. Sztaroveczki Enikő: A IV. soron. Dr. Simon Gábor: Véleménye szerint, ha a közgyűlés ilyen jellegű rendeletet módosít, akkor ismernie kellene a háttéranyagot is. A Bizottság a rendelet módosítását 4 igen, 3 nem szavazat mellett támogatja. 3. napirendi pont: Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosítására Elnök: Megkérdezi az előterjesztőt, hogy valamivel szeretné-e kiegészíteni az anyagot. Kákóczki András: Köszöni szépen nem, ha kérdés van, szívesen válaszol. Dr. Simon Gábor:Úgy gondolja, hogy komoly előrelépés volt, hogy a város egy jogi díjat alapított. A jogi díjjal együtt járó serleg nem véletlenül került meghatározásra. Nem érti, hogy miért kell megváltoztatni. Kákóczki András: A jogi díj szükségességével egyetért, nem az került megváltoztatásra. A rendelkezésre álló anyagi keret mellett ez a serleg nem nemesfémből készült. Továbbá a rendelet úgy szól, hogy a város címerével díszített serleg. Az ezüstből készült serlegre lehet rágravírozni, amely azonban több százezer forint. Ezért úgy gondolták, hogy a serleg helyett egy képzőművész által készített plakett kerüljön adományozásra. Dr. Simon Gábor: Véleménye szerint ragaszkodni kellene a serleghez. Kérdezi, hogy a képzőművész tud-e serleget készíteni, és az mennyibe kerül. Kákóczki András: Igen tud, és körülbelül Ft. Dr. Simon Gábor: Véleménye szerint a város egy bírót, vagy egyetemi dékánt jutalmazna ezzel a díjjal, nem egy egyszerű közjogászt, és akkor ennek lehet, hogy ennyi az ára. Kérdezi, hogy a pénzjutalom után még kell-e adózniuk a kitüntetetteknek. Kákóczki András: Igen, kell. 5

6 Dr. Simon Gábor: Véleménye szerint inkább a pénzjutalmat kellene eltörölni, ez nem járna, inkább a város erkölcsi elismeréseket nyújtana. Nem hiszi, hogy az az ezer forint bármelyik kitüntetettnek sokat jelentene, az erkölcsi elismerés a nagy dolog. Kákóczki András: Ezzel nem ért egyet, egy pedagógusnak sokat jelent az a pénz. Dr. Simon Gábor: A városnak 7000 pedagógusa van, ebből 3 szokott díjat kapni, a másik 6997-nek is sokat jelentene 50 ezer forint, ez tény és való. A Bizottság a rendelet megalkotását 5 igen, 2 nem szavazat szavazat mellett támogatja. 4. napirendi pont: Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására Elnök: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Dr. Simon Gábor: Egy taxis érdeklődött nála, kérdezi, hogy a díjak tekintetében ez hová tartozik. Csiszárné dr. Sajgó Erika: A 121-es sorszám alatt, a személy-, áruszállítás állomáshelyeinek igénybevétele járműveken címszó alatt. A Bizottság a rendelet módosítását 6 igen, 1 tartózkodás mellett támogatja. 5.napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata öt kulturális intézménye költségvetési szervként történő megszüntetésére, kulturális feladatellátásának gazdasági társaságok részére történő átadására és az új, kulturális feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok alapító okiratainak jóváhagyására Elnök: Megkérdezi az előterjesztőt, hogy valamivel szeretné-e kiegészíteni az anyagot. Kákóczki András: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy készül az anyaghoz egy előterjesztői módosító indítvány a TEÁOR számok módosítása és az elírások kapcsán. Dr. Simon Gábor:Észrevétele lenne az anyaghoz. Amikor elolvasta az előterjesztést, azt gondolta, hogy vicc az egész. De viccként felfogni is durva. Kákóczki András: Nem viccként került előterjesztésre az anyag. Ezért került sor sajtótájékoztató megtartására még a döntés előtt, ezért folyik egyeztetés az intézményvezetőkkel, szakszervezetekkel és az 560 munkavállalóval. Dr. Simon Gábor: Kérdezi, hogy a Galéria mennyivel több áfát tudott volna visszaigényelni az elmúlt öt évben. 6

7 Kákóczki András: Jelenleg ezt nem tudja megmondani, de azt tudja, hogy a Galéria nem rég került be az áfakörbe. Dr. Simon Gábor: Kérdezi, hogy a gazdasági hatásvizsgálatok alapján mennyivel lesz forintálisan hatékonyabb a működés. Kákóczki András: Nem tudja ezt most megmondani. Hatásvizsgálatot a Galéria szempontjából nem végeztek. Földesi Norbert: Kérdezi az előterjesztőt, hogy tudna-e esetleg példát mondani, más városokat. Kákóczki András: Igen, főleg a színházak járnak az élen ebben. Például Pesten a Madách Színház. Pécsen a Pécsi Nemzeti Színház, a Bóbita Bábszínház. Könyvtár tekintetében a szentesi könyvtár, mint működik nonprofit kft. Földesi Norbert: Kérdezi, hogy ha kivonul a város az intézmények mögül, akkor például hogyan megy ki a színházból egy csapat egy kórházi fellépésre. Gazdasági társaságnál felmerülhet a csődközeli állapot is. Ez ellen hogyan lehet védekezni. Kákóczki András: Nem fog kilépni az önkormányzat a társaságok mögül, mindez például támogatási szerződés formájában fog megvalósulni. Dr. Simon Gábor: Kérdezi, hogy mennyi a lejárt számlatartozása az intézményeknek. Kákóczki András: Konkrét adatot nem tud mondani, a Színházé 15 millió forint ha jól emlékszi, a Galériánál 400 ezer forint. Földesi Norbert: Kérdezi, hogy mi lesz a közalkalmazottakkal. Kákóczki András: A közalkalmazotti jogviszony megszűnik, de továbbfoglalkoztatás keretében mindenkinek megmarad az állása. A Bizottság a rendelet módosítását 4 igen, 3 nem szavazat mellett támogatja. 6. napirendi pont: Javaslat A Miskolci Nemzeti Színház költségvetési szervként történő megszüntetése, és kulturális feladatellátásának gazdasági társaság részére történő átadása előkészítésére, valamint a létrejövő gazdasági társaság ügyvezetői pályázata kiírására Elnök: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Dr. Simon Gábor: Számára ebből az előterjesztésből nem tűnik ki a lényeg. Fontos, hogy a szakmai célkitűzéseket egy korszerűbb intézményi struktúra keretein belül, a humánerőforrások koncentráltabb alkalmazásával hatékonyabban lehet megvalósítani. Más tartalom nincs az előterjesztésben. A polgármesteri és jegyzői együttes utasításban előírt követelményeknek nem felel meg az előterjesztés. Egy ilyen fontos témát nagyobb körültekintéssel és szakmai alátámasztással szükséges előkészíteni. 7

8 Dr. Csiszár Miklós: Ennek az anyagnak az előzménye, hogy része volt az előző előterjesztésnek. Az utolsó pillanatban döntöttek úgy a szakmai hozzáértők, hogy célszerűbb lenne kiemelni ezt az intézményt. Ekkor már nem volt idő arra, hogy a szerkezeti előírásoknak megfeleljen az előterjesztés. De az érvek azok az előterjesztésben megvannak. A Bizottságnak egyéb kérdése, észrevétele nem volt. A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 4 igen, 2 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett támogatja. 7. napirendi pont: Javaslat a Miskolc, Aradi u. 15. szám alatti ingatlan jelzálogjoggal történő megterhelésére Elnök: Megkérdezi az előterjesztőt, hogy valamivel szeretné-e kiegészíteni az anyagot. Dr. Szilágyi Sándor: Üzemeltetési szerződést kötött 2005-ben az önkormányzat a Tapolcai Kék hullám Kft-vel. A földterület tulajdonjoga az önkormányzaté volt, az üzemeltetési szerződés jogutódja pedig a Kft. Ennek során egy fejlesztést próbáltak meg végrehajtani, és a fejlesztéssel egy vissza nem térítendő támogatást vettek igénybe, mely 7,5 millió forint volt. A beruházás nem valósult meg. Később az önkormányzat azonnali hatállyal megszüntette a szerződést, melyből per született, és a mai napig tart ban visszavonásra került a támogatás. A tapolcai strand területéről van szó, ezt kívánná tehermentesíteni a Tapolcafejlesztési Kft, és indítványozza az előterjesztő, hogy más fedezetet biztosítson az önkormányzat. Strand fejlesztésére csak akkor van reális lehetőség, ha az ingatlan tehermentes. Dr. Simon Gábor: Véleménye szerint a jelenlegi helyzetben a jelzálogjog nem biztosít semmit. Mert ha jól gondolja azt biztosította volna, hogy a beruházás után 10 évig üzemben kellett volna tartani a berendezést. Ha nincs üzemben a berendezés, akkor a jelzálogjog nem biztosít semmit. Dr. Szilágyi Sándor: A jelzálogjog a 11,5 millió forintot biztosítja, ami jelenleg is be van jegyezve. Ezt visszavonták, a felszámoló pedig valamikor érvényesíteni fogja az önkormányzattal szemben. Dr. Simon Gábor: Tehát arról van szó, hogy a Kék Hullám Kft-nek ez fizetési kötelezettségként merül fel a minisztérium jogutódja felé. A Kék Hullám Kft. most felszámolás alá került, a felszámoló vagy tud intézkedni vagy nem, a Minisztérium a jelzálog alapján pedig az önkormányzattól akarja majd behajtani a pénzt. Dr. Szilágyi Sándor: Nem a jelzálogjogon van a hangsúly, hanem a fejlesztésen. Ugyanis ahhoz, hogy fejleszteni lehessen, tehermentesnek kell lennie az ingatlannak. Egy új fedezetre lenne szükség. Dr. Simon Gábor: Ő ezt érti, és egyetért vele. A kérdése arra irányult, hogy a jelzálogjoggal lehet-e kezdeni valamit. Nem lenne jó, ha az önkormányzatnak, mint jelzálogkötelezettnek az Aradi utcai ingatlana veszélybe kerülne, illetve az önkormányzatnak kellene a felszámolás után a Kék Hullám Kft. helyett teljesíteni. Kérdezi, hogy hogyan jött létre a jelzálog, ugyanis az anyag nem tartalmazza, és már nem emlékszik, hogy melyik közgyűlés döntött róla. 8

9 Dr. Szilágyi Sándor:Született egy jelzálogjogot alapító szerződés, keresi a határozatot. Nem találja, de létezik egy ilyen közgyűlési döntés. Dr. Simon Gábor: Kérdezi, hogy a jelzálogjogot alapító szerződés mikori. Dr. Szilágyi Sándor:2001. június 11. napján írták alá. Dr. Simon Gábor: Kérdezi, hogy elképzelhetetlen-e egy olyan megoldás, hogy az önkormányzat a minisztérium felé forduljon, hogy engedje el, vagy járuljanak hozzá a jelzálogjog törléséhez. Dr. Szilágyi Sándor:Semmi nem kizárt. Földesi Norbert: A szerződés 2. illetve 3. számú mellékletre hivatkozik, de itt nincsenek ilyen mellékletek. Dr. Szilágyi Sándor:Itt van minden irat, ami a rendelkezésükre áll, de ha szükséges, megpróbálják megszerezni. Katona Ferenc: Véleménye szerint elsődlegesen azt kell eldönteni, hogy mit kíván a város Tapolcával kezdeni, kívánja-e fejleszteni. Ha igen, ahhoz tehermentes ingatlanra van szükség. A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 5 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett támogatja. 8. napirendi pont: Javaslat a Magyar Katolikus Egyház önálló szervezete, a Szeretet Misszionáriusai (Teréz Anya Nővérei) részére használat jogának átadására Elnök: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Dr. Simon Gábor:Kérdezi, hogy az áfát ez most nem zavarja-e meg. Heinemanné Borbély Mária: A korábbi gyakorlat sem bérleti jogviszonyról szólt. Ugyanis az önkormányzat a lakás és helyiségek tekintetében az áfakörbe bejelentkezett. Dr. Simon Gábor:Igen, bérleti díj mentesen használta, de kifizette a városnak az áfát. Kérdezi, hogy az új vagyonrendelet alapján az áfa rendje marad-e ugyanígy vagy az ingyenes használatba adás jelenti azt, hogy nincs áfafizetési kötelezettség. Heinemanné Borbély Mária: Ez még egyeztetést igényel, ugyanis a törvény a használatra vonatkozóan írja elő. A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazat mellett, egyhangúlag támogatja. 9. napirendi pont: Javaslat közterület elnevezésére 9

10 Elnök:Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. A Bizottságnak egyéb kérdése, észrevétele nem volt. A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazat mellett, egyhangúlag támogatja. 10. napirendi pont: Javaslat a köztisztviselőkkel szemben a évre meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokra Elnök: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 5 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett támogatja. Elnök: Megköszöni a Bizottság ülésén való részvételt, az ülést bezárja. K. m. f. Dr. Kiss János elnök Dr. Guba Zoltánné dr. Ducsai Dalma jogi referens 10

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol van: Bazin Géza

Jegyzőkönyv. Távol van: Bazin Géza Jegyzőkönyv Készült a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottság együttes rendkívüli ülésén 2012. január 30. napján a Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének Szám: 230-14/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. december 18-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 25/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 21-én du. 15.30 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 24. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Bartha György, Bazin Géza, Dr. Simon Gábor, Szabó Sándor, Varga Gergő

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Bartha György, Bazin Géza, Dr. Simon Gábor, Szabó Sándor, Varga Gergő MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján 9.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske, Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. november 26. 14 00 óra Az ülésen megjelent

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság

Részletesebben

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 91-16/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. november 9-én 17,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 212/2010.(XI.9.) 213/2010.(XI.9.) Tárgy: Fogorvosi

Részletesebben

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 29- én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 457 PH-17097/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2016. január 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-286/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. november 13-án megtartott képviselő-testületi nyílt üléséről, Balatonfüred,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 155/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről AJ K A V ÁROS ÖNKO R M ÁN YZ AT A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 0 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-135 fax:(88) 212-794 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 01/00010-012/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

1150-15/2015. 2. sz. példány

1150-15/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-15/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 18-án 17 00 órai kezdettel az Önkormányzat Ideiglenes Polgármesteri Hivatalának tanácstermében tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Szám: 22/2012. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.021-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirendi javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. A napirendi javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 16/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 5-én 16.00 órakor megtartott

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés 66-15./2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. június 25. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 7/2014.(VII.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.367.043-15/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. november 9. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. március 05. napján 09.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7943/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-19/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. szeptember 19. napján 14 óra 5 perckor

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. március 14-én 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő testületi üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Csepel Holding Rt. (székhely: 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.) 2004. április 28-i éves rendes (megismételt) közgyûlésérõl A közgyûlés helye: 1211 Budapest, Gyepsor u. 1. sz. alatti

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december hó 14. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december hó 14. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december hó 14. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben