/ sz. példány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1150-15/2015. 2. sz. példány"

Átírás

1 Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban / sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 2-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 1

2 Jegyzőkönyv Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 2-án 9 órakor a Városháza nagyteremében megtartott nyílt rendkívüli üléséről Jelen vannak: Romanek Etelka polgármester Bánhidy László alpolgármester Dr. Alberti Péter képviselő Eck András képviselő Erős Gábor képviselő Meszes Balázs képviselő Nyíri Attila képviselő Sasvári Viktor képviselő Dr. Szerencsés Gergely István képviselő Sztojka Lajos képviselő Tordainé Vida Katalin képviselő Tóth Tamás Béla képviselő Meghívottak:, Dr. Zakariás János jegyzői referens, Dr. Endre Szabolcs Kabinetfőnök, Csöppű Mónika Vagyongazdálkodási Irodavezető, Pap Sándor Jogi Iroda, Dr. Labundy Norbert László Jogi Iroda, Bukovics Krisztián Polgármesteri Kabinet, Aljegyző: Dr. Sarkantyu Lajos Adrián Jegyzőkönyvvezető: Barina Andrea, Sarkadiné Halasy Ibolya Romanek Etelka polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, Képviselőtestület megválasztott létszáma 15 fő, jelen van 12 fő a Képviselő-testület határozatképes. Engedjék meg, hogy a napirendek ismertetése előtt felolvassam a legutóbbi zárt Képviselőtestületi ülés határozatait: A Képviselő-testület 13 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 179/2015. (III. 19.) öh. határozata A Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A., cg , képviseli: Maronka Csilla ügyvezető) cégnevét A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. cégnévre módosítja. A Képviselő-testület az Alapító Okirat I. A társaság cégneve, székhelye, elektronikus kézbesítési címe, az alapító, a társaság tartama, a társaság jogállása, jellege fejezete 1. pontját fentieknek megfelelően módosítja. A Képviselő-testület az Alapító Okirat I. A társaság cégneve, székhelye, elektronikus kézbesítési címe, az alapító, a társaság tartama, a társaság jogállása, jellege fejezete 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 2. A társaság tagja (alapítója): Esztergom Város Önkormányzata székhely: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. képviseli: Romanek Etelka polgármester statisztikai jelzőszáma: adószáma:

3 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. - névváltozást követően: A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. - (székhely: 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A., cg , képviseli: Maronka Csilla ügyvezető) Alapító Okiratában szereplő tevékenységi köröket az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító Okirat II. A társaság feladata, tevékenységei illetve közhasznú tevékenységei fejezet 1. pontjából az önálló művészi-színházi értékek létrehozása mellett befogadó színházként a helyi sajátosságokat figyelembe vevő produkciókat mutasson be, továbbá a művészeti főiskolák végzős, azaz pályakezdő művészei számára koncentrált bemutatkozási lehetőséget biztosítson, valamint gazdag folklór programmal járuljon hozzá a város idegenforgalmának fejlesztéséhez törlésre kerül; Az Alapító Okirat II. A társaság feladata, tevékenységei illetve közhasznú tevékenységei fejezet 2. pontjából az nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; az előadó művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése (2008. évi XCIX. törvény az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkozatási szabályairól 3. (1); valamint a nemzetiségi kitüntetés/ösztöndíj alapítása, helyi írott és elektronikus sajtó hagyományápolás és közművelődés, társadalmi felzárkózás, szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás (2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 23. (4) 8.) részek törlésre kerülnek; Az Alapító Okirat II. A társaság feladata, tevékenységei illetve közhasznú tevékenységei fejezet 3. pontjában főtevékenységként Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység kerül megnevezésre, és az alábbi tevékenységi körök törlésre kerülnek: A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei TEÁOR 08 szerinti meghatározásban: Előadó-művészet (főtevékenység) Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei TEÁOR 08 szerinti meghatározásban: Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Rádió-műsorszolgáltatás Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása Egyéb távközlés Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Csomagolás Az Alapító Okirat XIII. Nyilvánosság, a társaság közhasznú szolgáltatásai igénybevételének módja fejezet 4. és 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. A társaság, mint közhasznú szervezet beszámolói közlésének nyilvánosságára az önkormányzat honlapján történő közzététel rendelkezései irányadók. A társaság tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait az önkormányzat honlapján történő megjelentetéssel nyilvánosságra hozza. 8. A társaság, mint közhasznú szervezet szolgáltatásai igénybevételének módja: -egyéni vagy csoportos kérelem -pályázat Pályázat: pályázat kiírásáról, annak feltételeiről az ügyvezető határoz. A pályázati felhívást (pályázat feltételeit) legalább egy helyi hirdetési felületen közzé kell tenni. A pályázati felhívás 3

4 eredménytelensége esetén az ügyvezető új feltételek szerinti pályázatot írhat ki. A pályázatok elbírálásáról az ügyvezető dönt, döntéséhez szükség szerint szakértőt vehet igénybe. Az Alapító Okirat XIV. A művészeti igazgató fejezete törlésre kerül. 3. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. - névváltozást követően: A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. - (székhely: 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A., cg , képviseli: Maronka Csilla ügyvezető) könyvvizsgálói feladatainak ellátásával, évi bruttó Ft megbízási díjért Esztergomi Zsuzsannát (cím: 2534 Tát, Bajnai út 9., szül.: Esztergom, , an.: Sujbert Erzsébet, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: ) bízza meg június 1. napjától május 31. napjáig szóló határozott időre azzal, hogy a megbízási díj minden év május 31-ig felülvizsgálatra kerül és a felek kölcsönös megállapodása alapján változhat. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Alapító Okirat XI. fejezetét a fentieknek megfelelően módosítja. 4. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. - névváltozást követően: A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. - (székhely: 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A., cg , képviseli: Maronka Csilla ügyvezető) felügyelő bizottsági tagjának az alábbi személyeket választja meg május 31-ig szóló határozott időre díjazás nélkül: Tóth Tamás Béla Ambrus Regina Koditek Pál A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Alapító Okirat X. fejezetét a fentieknek megfelelően módosítja. 5. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 6. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos cégjogi okiratok aláírására, Cégbírósághoz történő benyújtására. Felelős: Romanek Etelka polgármester Határidő: Alapító Okirat módosításának aláírása: döntést követő 25 napon belül Alapító Okirat módosításának Cégbírósághoz történő benyújtása: a döntést követő 30 napon belül A Képviselő-testület 13 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 180/2015. (III. 19.) öh. határozata A Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Várszínház és 4

5 Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft-vel - névváltozást követően: A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft-vel - (székhely: 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A., cg , képviseli: Maronka Csilla ügyvezető) december 19-én kötött közszolgáltatási szerződést szerződő felek közös megegyezésével március 20-i nappal hatályon kívül helyezi és a határozat mellékletét képező tartalommal, március 21. napjától határozatlan időre új közszolgáltatási szerződést köt a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft-vel - névváltozást követően: A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft-vel. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. Felelős: Romanek Etelka polgármester Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 30 napon belül A Képviselő-testület 14 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 181/2015. (III. 19.) öh. határozata Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, illetve az általa alapított gazdasági társaságok egyes kötelezettségvállalásának és egyéb jognyilatkozatának kötelező ellenjegyzéshez kötése 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEB/3/244-1/2015. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért, ezért úgy dönt, hogy visszavonja a 70/2015. (I.22.) önkormányzati határozatot. 2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Dr. Alberti Péter képviselő módosító indítványát és felkéri az aljegyzőt, hogy az önkormányzat által alapított, kizárólagos tulajdonában lévő Strigonium Zrt.-nél, valamint az általa alapított, a Strigonium Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál gondoskodjon arról, hogy: a) új kötelezettségvállalás hazai vagy Európai Uniós forrásból származó pályázatok végrehajtása (szerződéskötés, megrendelés, árajánlat kérés), b) az ügyvédekről szóló évi XI. törvény 5. -ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott tevékenység, mint szolgáltatás megrendelése, c) szakértői tevékenység megrendelése, d) ingóvagyonnal (kivéve a kis értékű tárgyi eszközt) történő rendelkezés, e) vagyoni értékű joggal történő rendelkezés, f) ingatlanvagyonnal való rendelkezés, valamint g) kölcsön-, tagi kölcsön- és lízingszerződés megkötése h) munkavállalók felvétele, elbocsátása díjazásuk és egyéb juttatások megállapítása i) munkavállalóikkal, hozzátartozóikkal és egészben vagy részben, közvetlenül vagy közvetve tulajdonukban lévő gazdasági társaságokkal kötött szerződések, j) munkavállalóik, hozzátartozóik tagságával működő jogi személyekkel történő ügyletkötés pénzügyi és jogi ellenjegyzés nélkül ne történjen meg. 3. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által alapított, kizárólagos tulajdonában lévő Strigonium Zrt.-nél, valamint az általa alapított, a Strigonium Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál az önkormányzattal kapcsolatban bíróság, közjegyző vagy más hatóság előtt folyó peres vagy nemperes eljárással kapcsolatban nyilatkozattétel vagy eljárás megindítása - Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési és Tulajdonosi Bizottsága jóváhagyása nélkül - 5

6 nem történhet. Felelős (határozat 1. pontja): Romanek Etelka polgármester Felelős (határozat 2. pontja): Romanek Etelka polgármester Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Felelős (határozat 3. pontja): Romanek Etelka polgármester Sasvári Viktor bizottsági elnök Határidő: (határozat 1. pontja): azonnal Határidő: (határozat 2. és 3. pontja): A Képviselő-testület 14 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 182/2015. (III. 19.) öh. határozata A Regia Civitas szindikátusi szerződés jövőbeni jogi rendezése Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Szindikátusi Megállapodás jogi rendezésére vonatkozó egyeztető tárgyalások lefolyatására, ezt alátámasztó könyvvizsgálati megbízási szerződés aláírására, valamint a folyamatban lévő, és a kilátásba helyezett perek egyidejű jogi rendezése mellett azzal, hogy a könyvvizsgálattal alátámasztott tagi kölcsön összegének ismeretében a ,- Ft bejelentett igény kapcsán a 9/2013. (VI.27.) ör. 12. alapján egyezség-tervezetet készíttessen elő jóváhagyásra az illetékes bizottságok és a Képviselő-testület számára. Továbbá mind az egyezség előkészítésénél, mind a peres eljárásban az Önkormányzat a Jogi Iroda közreműködésén kívül ügyvédi közreműködést vegyen igénybe Felelős: Jogi Irodavezető Határidő: A Képviselő-testület 14 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 183/2015. (III. 19.) öh. határozata Az 515/2014. (XI.27.); 516/2014. (XI.27.); 518/2014. (XI.27.); 519/2014. (XI.27.) öh. újratárgyalása Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 515/2014. (XI.27.); 516/2014. (XI.27.) és 518/2014. (XI.27.) számú határozata alapján kiírt ügyvezetői tisztségek betöltésére vonatkozó pályázati kiírások alapján a pályázatokat eredménytelennek nyilvánítja. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az 519/2014. (XI.27.) számon meghozott határozatát, és Sasvári Szilárd korábbi ügyvezető lemondásának visszavonását tudomásul veszi. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 6

7 A Képviselő-testület 12 igen 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 184/2015. (III. 19.) öh. határozata Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések (Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. beolvasztása a Strigonium Zrt-be, valamint ügyvezetőjének kijelölése) 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi(alapítói és tagi) jogkörében eljárva a Ptk.3:41 alapján az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Cg ) a Ptk.3:44 (1) bekezdése szerint beolvasztja a Strigonium Számviteli és Gazdasági tanácsadó Zrt-be (Esztergom, Deák Ferenc utca 4., Cg , adószám: ). 2. A Strigonium Zrt. vezérigazgatója javaslatára Göndör Pétert megbízza díjazás nélkül az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői teendőinek ellátásával május 31-ig. 3. Az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Alapító okiratából törölni kívánja a Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezéseket, továbbá határoz a társaság tekintetében az új Ptk. szerinti működésre való áttérésről. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerint módosított Alapító okiratot aláírja. 4. Kötelezettséget vállal az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt felelősségű Társasággal kapcsolatos cégeljárási illetékek és a társaság köztartozásainak megfizetésére. 5. A 4. pontban foglalt kötelezettségvállalás fedezete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.02.) ör. 12. melléklet Perköltség, ügyvédi díj (K513) soron rendelkezésre áll. Felelős: 1-3. pontok tekintetében Sasvári Szilárd a Strigonium Zrt. vezérigazgatója, és a polgármester Határidő: azonnal Felelős: a pont tekintetében az aljegyző Határidő: folyamatos Romanek Etelka polgármester: Rátérnénk a mai Képviselő-testületi ülésre. Nyíri Attila képviselő szót kér, megadom a szót. Nyíri Attila képviselő: Köszönöm szépen a szót! A Képviselő-testületi ülés előtt Ön azt a gyakorlatot szokta a követni, hogy amennyiben valamilyen problémás dolgok merülnek fel, vagy különböző szóbeszédek járják a várost, akkor erről röviden tájékoztatja a Képviselőtestületet és a sajtón keresztül a lakosságot is. Két ilyen ügy van most, ami a városban kering, és jó lenne erről, ha valamit tisztán látnánk, helyzetrendezést kíván, vagy legalább szót érdemel. Az egyik, amit nagyon szépen köszönök, hogy a Képviselő-testületi tagok megkapták ezt a nyilatkozatot. Azt gondolom viszont, mivel ez az önkormányzat alkalmazottját érinti és a városban szóbeszéd tárgya, nyilvánosan is valamit erre reagálni kell. Megkérdezem az aljegyző urat, hogy ő mint, a hivatalos munkáltatója kíván-e valamit nyilatkozni, mondani a közönségnek, illetve az érdeklődőknek? Másik az elhíresült, illetve, ami picit súlyosabbnak tűnik a Kegyeleti Kft.-vel történő ügy, amely jelen pillanatban felkavarta Esztergom lakosságának a közvéleményét, azt gondolom, hogy ne legyen nekünk még egy Csomor ügyünk. Ne minden szóbeszéd tárgya legyen, tisztán és világosan ezt el kell mondani az embereknek, közölni kell velük, ha úgy gondoljuk. Azt gondolom, hogy ez 7

8 néhány szót megérdemel. Romanek Etelka polgármester asszony: Köszönöm szépen! Megadom a szót aljegyző úrnak. Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző: Köszönöm szépen! A szóbeszéd tárgyával kapcsolatban a közös hivatalnak álláspontja az, tekintettel arra, hogy semmilyen hivatalos dokumentum nem érkezett, az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, ezzel kapcsolatban nyilatkozatot én tenni nem tudok. Minden köztisztviselő a törvénynek megfelelően kell, hogy dolgozzon, amennyiben bármilyen más változás bekövetkezne ezzel kapcsolatban, természetesen a köztisztviselőnek azt be kell jelentenie, erről azonban szó nincsen. Kérem a válaszomat elfogadni szíveskedjen. Romanek Etelka polgármester: Rátérnénk a napirendi pontokra, a kiküldött meghívóban három napirendi pont szerepel. Javaslom a harmadik napirendi pont levételét a tárgyalásról. A javaslatom oka: A legutóbbi illetékes bizottsági ülésen az a határozat született, hogy nincs elegendő információ a bizottság birtokában ahhoz, hogy a Mahart Passnave és a Strigonium Zrt. közötti megállapodást jóváhagyja, ez egy hosszú időre szóló tíz éves szerződés, hiányoznak még információk, hiányzik az a bérleti szerződés, amelyre a szerződés hivatkozik, hiányoznak annak egyes-kettesszámú mellékletei és ezenkívül a bizottság egyik külsős tagja javaslatot tett a szerződés kiegészítésére, tehát az ügyet nem lehetett megfelelően előkészíteni. A bizottság döntése az, hogy jövő héten ismételten tárgyalni fogja és megfelelő előkészítés után a következő Képviselő-testületi ülésre tudjuk behozni ezt a napirendi pontot. Nyíri Attila képviselő: Ennél a napirendi pontnál szerettem volna megkérdezni. Annak idején egy módosító indítványt nyújtottam be a Strigonium Zrt. vezetésével kapcsolatban pici disszonanciát érzek a szerződés és a Strigonium Zrt. jelenlegi vezetője között, ezért azt javasoltam, hogy harminc nap alatt írjunk ki az állásra egy pályázatot. Nem fogadták be a módosító indítványomat, de Polgármester Asszony akkor megígérte, ha nem is most, de rövid időn belül kiírják a pályázatot. Ez a kiírás is egy ideig el fog tartani, meg lesz ennek további menete is. Szeretném megkérdezni, hogy ki akarjuk írni, vagy nem szeretnénk kiírni? Romanek Etelka polgármester: Jelenleg tart a Strigonium Zrt. átvilágítása és hamarosan megkapjuk az átvilágítás eredményét és azt a javaslatot, hogy miként tud hatékonyan működni a cég a város érdekében. Tegnap beszéltem a vizsgálatot végző személyekkel és kértem, hogy a jövő hét első feléig ez történjen meg, természetesen azonnal bizottsági ülés elé fogjuk vinni, majd azt követően a Képviselő-testület elé. Úgy gondolom, hogy ekkor kellene kiírni a pályázatot, hiszen akkor fogjuk tudni, hogy milyen formában fog működni az a tevékenység, ami a város közszolgáltatásaira és üzemeltetésére vonatkozik. Úgy gondolom, hogy ez két héten belül megtörténhet. Egy gondolat erejéig szeretnék a temetőben történtekkel kapcsolatban szólni. Az információim szerint a hivatalba is történt annak idején bejelentés, amit illetékességből a kormányhivatalhoz áttettek. Ezzel a hírrel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy mélységesen megdöbbent mindnyájunkat az, hogy ez történhetett Esztergomban, nem is lehet szavakkal minősíteni, ez egy borzalom, ez a történet 2010-ig nyúlik vissza, igaz, hogy év elején derült rá fény és hosszas huzavona után jutottunk el odáig, hogy a jelenlegi Kegyeleti Kft. ügyvezetője engedélyével a sírt fel lehetett nyitni. Mindannyian meg vagyunk döbbenve, és együtt érzünk a családdal, el sem tudjuk képzelni, hogy mit élhettek ők akkor át. Jelenleg azt tudom mondani, hogy Esztergom Város Önkormányzata a cég ügyvezetőjével egyeztetve minden segítséget meg fog adni a családnak és azoknak a hatóságoknak, akiknek dolga ezt az ügyet kivizsgálni, hogy megtörténjen az 8

9 elkövetők felelősségre vonása. Jelenleg folyik, az az átvilágítás, amire előzőleg utaltam és a város is tiszta képet szeretne látni a vállalkozások helyzetéről és a múlt történéseiről. Természetesen, ami költsége a családnak adódik a tisztességes és emberi méltó újratemetéshez, azt meg fogjuk adni, de ezt nyilatkozta a Kegyeleti Kft. legújabb ügyvezetője is. Köszönöm! Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző: Köszönöm a szót! Valóban egy ilyen kérelem érkezett szeptember 24-én a hivatalhoz, illetékességből áttettük a járási hivatalhoz, mint szakigazgatási szervhez. Gyakorlatilag onnantól indult a további ügyintézés. Természetesen az ügyre való tekintettel soron kívül tájékoztatást fogok kérni és képviselő úr részére megküldöm, hogy a járási hivatal miket tett meg ebben az ügyben. Köszönöm szépen! Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Rátérnénk a napirendi pontokra. Szeretném kérdezni, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? A módosító indítványommal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Nem látom. Romanek Etelka polgármester: Szavazásra tette fel a módosított napirendi pontokat. A Képviselő-testület 12 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 185/2015. (IV. 2.) öh. határozata Napirend elfogadása 1. Az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása Kertvárosi óvoda férőhelybővítése tárgyú pályázat benyújtásáról döntés tárgyú, 157/2015.(III.19.) öh. határozat módosítása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 2. Esztergom Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának módosítása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester Felelős: Romanek Etelka polgármester Határidő: azonnal 1. Napirendi pont Az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása Kertvárosi óvoda férőhelybővítése tárgyú pályázat benyújtásáról döntés tárgyú, 157/2015.(III.19.) öh. határozat módosítása Romanek Etelka polgármester: A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen döntött a Képviselőtestület arról, hogy egy számunkra igen kedvező pályázaton részt kívánunk venni, jelentős a pályázattal elnyerhető rész. Be is nyújtottuk a pályázatot, időközben kiderült a Nemzetgazdasági Minisztérium kapcsolattartójától kaptunk egy tájékoztatást, hogy az áfa fizetésre vonatkozó állásfoglalás alapján bruttó összegben kell szerepeltetni a pályázati igényeket, ez számszakilag jelentősen több pályázati lehívást jelent, mint ahogy előzőleg a nettó összegekben mi gondoltuk. Fentiek következtében a pályázati adatlapra teljes összeg bruttó Ft-ra, míg az igényelt támogatás, illetve a biztosítandó önrész összege bruttó Ft-ra emelkedik, ahhoz hogy ezt a módosítást benyújthassuk hiánypótlás után ismételten a pályázat kiírójához az szükséges, hogy ezt a számunkra kedvező információt 9

10 a Képviselő-testület is jóváhagyja és ezért kérem Önöket, hogy a határozati javaslatban szereplő megemelt összegekkel hagyják jóvá a pályázat benyújtását. Szeretném megkérdezni, hogy a hatáskörrel rendelkező Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottságnak van-e észrevétele? Sasvári Viktor képviselő: Köszönöm a szót! A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Szeretném, megkérdezi, kívánnak-e hozzászólni? Amennyiben nem, akkor kérem, hogy döntsünk a határozati javaslatról. Romanek Etelka polgármester: Szavazásra tette fel 128-2/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 186/2015. (IV. 2.) öh. határozata Az,,Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása Kertvárosi óvoda férőhelybővítése tárgyú pályázat benyújtásáról döntés tárgyú, 157/2015. (III. 19.) öh. határozat módosítása Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása Kertvárosi óvoda férőhelybővítése tárgyú pályázat benyújtásáról döntés tárgyú, 157/2015.(III.19.) öh. határozatának 2. pontjának helyébe az alábbi szöveg kerül: Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázati önrészt, azaz bruttó Ft-ot, Esztergom Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.3.) ör. rendelet 13. melléklete VI. Egyéb feladatok 1. sorának (Esztergom kertváros lakás átalakítás óvodává) terhére különíti el, mely összeg a költségvetésben rendelkezésre áll. Felelős: Romanek Etelka polgármester Határidő: április 7. (hiánypótlási határidő) 2. Napirendi pont Esztergom Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának módosítása Romanek Etelka polgármester: Ennek a módosításnak a lényege az, hogy kértem a beszerzési szabályzat kiegészítését, annyiban, ha beszerzés történik bármilyen irányból, akkor ezen túl az alábbi szöveggel egészüljön ki a beszerzési szabályzatunk:,,az ajánlatkérés részletesen tartalmazza az építési beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás, pontos, műszaki mennyiségi, minőségi paramétereit. Az ajánlatkérést az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal illetékes szervezeti egysége készíti elő és kiküldés előtt a Polgármester és a jegyző részére jóváhagyásra, bemutatja. Ennek a beszerzési szabályzatnak a bemutatása ezen utóbbi mondata a lényege, tehát kiküldés előtt, bármiféle beszerzés történik a hivatal részéről, bármiféle megrendelés történik, előtte aljegyző úrnak és részünkre be kell mutatni, nekünk azt alá kell írni. Szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban az illetékes Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottságnak van-e észrevétele? 10

11 Dr. Alberti Péter képviselő: Köszönöm szépen Polgármester Asszony, nincsen. Romanek Etelka polgármester: Szeretném kérdezni, hogy a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottságnak van-e észrevétele? Sasvári Viktor képviselő: A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elfogadásra javasolja. Romanek Etelka polgármester: Szeretném megkérdezni, hogy a képviselők közül van-e valakinek véleménye, észrevétele, kiegészítése? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a módosításról. Romanek Etelka polgármester: Szavazásra tette fel 127/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 187/2015. (IV. 2.) öh. határozata Esztergom Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 513/2006. (XII. 14.) esztergomi öh. határozattal elfogadott "Esztergom Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának" V.1. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki: "Az ajánlatkérés részletesen tartalmazza az építési beruházás/árubeszerzés/szolgáltatás pontos műszaki/mennyiségi/minőségi paramétereit. Az ajánlatkérést az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal illetékes szervezeti egysége készíti elő és kiküldés előtt a polgármester és a jegyző részére jóváhagyásra bemutatja." Felelős: polgármester Határidő: azonnal Romanek Etelka polgármester: Ezzel a mai Képviselő-testületi ülésünk véget ért, köszönöm szépen a munkájukat és áldott, húsvéti ünnepeket kívánok! Mivel több észrevétel nem történt, ezért Polgármester Asszony 9 óra 24 perckor az ülést bezárta. K.m.f. Romanek Etelka polgármester Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző 11

1150-18/2015. 1. sz. példány

1150-18/2015. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-18/2015. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

1150-4/2015. 1. sz. példány

1150-4/2015. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-4/2015. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR

Részletesebben

1150-2/2015. 2. sz. példány

1150-2/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-2/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JANUÁR

Részletesebben

1289-7/2014. 1. sz. példány

1289-7/2014. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1289-7/2014. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR

Részletesebben

1621-3/2016. 2 sz. példány

1621-3/2016. 2 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1621-3/2016. 2 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. JANUÁR

Részletesebben

2016. évi nyílt-zárt határozatok. A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

2016. évi nyílt-zárt határozatok. A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 2016. évi nyílt-zárt határozatok A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 6.) öh. határozata Napirend elfogadása

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról.

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2013. március 29-én 8.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Mezey Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről Rendelet: 1/2012. (II. 1.) a helyi adókról Határozatok:

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. június 17-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács Lajos,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Ondok Lászlóné elnök, Hammerné Magasházi Aphrodité és Kiriosz Judit testületi tag

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Ondok Lászlóné elnök, Hammerné Magasházi Aphrodité és Kiriosz Judit testületi tag Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.057-13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 25. napján

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.021-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. szervezési és önkormányzati osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. szervezési és önkormányzati osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Nagytermében 2015. július 28-án, 17 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 495 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011.október 25-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 2012. augusztus 13.-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 2012. augusztus 13.-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 2012. augusztus 13.-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. HATÁROZATOK: 233/2012. (VIII.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-13/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről 13.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat:

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat: JEGYZŐKÖNYV 10 015-36/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 30-án de. 11,30 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 18/2015.(XII.30.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 7601-9/2008. JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2014. január 28-án megtartott soron következő elhalasztott, testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2014. január 28-án megtartott soron következő elhalasztott, testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2014. január 28-án megtartott soron következő elhalasztott, testületi üléséről. Jelen vannak:, Képviselők: Benkó Dániel, Lőrincz

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Múcsony Nagyközségi Önkormányzat 3744. Múcsony, Fő út 2 sz. Szám: 50-4/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját.

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula város Polgármesteri Hivatal ovális termében (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) 2009. május 29- én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Dr. Weiszenberger István ORGANOFERM Kft. ügyvezetője

Dr. Weiszenberger István ORGANOFERM Kft. ügyvezetője I-1/3-7/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. június 16.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

341-7/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. április 26-i soros ülésének jegyzőkönyve

341-7/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. április 26-i soros ülésének jegyzőkönyve 341-7/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. április 26-i soros ülésének jegyzőkönyve 27/2013. (IV. 26.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 197/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. április 26. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol van: Bazin Géza

Jegyzőkönyv. Távol van: Bazin Géza Jegyzőkönyv Készült a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottság együttes rendkívüli ülésén 2012. január 30. napján a Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

A Pécs-Postavölgy-Árpádváros Településrészi Önkormányzat

A Pécs-Postavölgy-Árpádváros Településrészi Önkormányzat 03-3/424-6/2012. J e g y z ő k ö n y v A Pécs-Postavölgy-Árpádváros Településrészi Önkormányzat 2012. szeptember 12-én, a Pécs, Nagypostavölgy-alsó u. 33. szám alatt működő Cuháré Közösségi Ház helyiségében

Részletesebben

372-22/2013. 1. sz. példány

372-22/2013. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-22/2013. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember

Részletesebben