1289-7/ sz. példány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1289-7/2014. 1. sz. példány"

Átírás

1 Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban / sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 26-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1

2 Jegyzőkönyv Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 9 órakor a Városháza nagyteremében megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Bánhidy László alpolgármester Eck András képviselő Meszes Balázs képviselő Sasvári Viktor képviselő Sztojka Lajos képviselő Tóth Tamás Béla képviselő Erős Gábor képviselő Nyíri Attila képviselő Dr. Szerencsés Gergely István képviselő Tordainé Vida Katalin képviselő Vígh László képviselő Meghívottak: Dr. Holicska Judit Közigazgatási irodavezető, Dr. Zakariás János jegyzői referens, Dr. Nagy Brigitta Jogi Iroda, Dr. Endre Szabolcs Kabinetfőnök, Túri Krisztina Köznevelési ügyintéző, Preg Erzsébet belső ellenőr, Bérces László főmérnök, Csöppű Mónika Vagyongazdálkodási Irodavezető, Seprényi Rita polgármesteri kabinet, Maradiné Szabolcs Tímea Pénzügyi Iroda, Kósa Borbála Pénzügyi Iroda, Baltás-Kapornai Szilvia Pénzügyi Iroda, Kiss Zoltán Közjóléti Iroda, Telek Diána Főépítészi Iroda, Berek Eleonóra Városüzemeltetési Iroda, Pap Sándor Jogi Iroda, Illés Józsefné KNYKK Zrt., Sasvári Szilárd Strigonium Zrt. vezérigazgatója Aljegyző: Dr. Sarkantyu Lajos Adrián Jegyzőkönyvvezető: Hámosné Szőke Anna, Sarkadiné Halasy Ibolya Bánhidy László alpolgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, Képviselő-testület megválasztott létszáma 15 fő, jelen van 11 fő a Képviselő-testület határozatképes. A napirend elfogadása előtt ismertetem a február 13-i rendkívüli zárt Képviselő-testületi ülésen hozott határozatait: A Képviselő-testület 6 igen 6 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 82/2015. (II. 13.) öh. határozata Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el Nyíri Attila képviselő módosító javaslatát, amely szerint a második határozati javaslat egészüljön ki egy harmadik ponttal, amelyben Esztergom Város Önkormányzata pályázatot írjon ki a Strigonium Zrt. ügyvezetői állás betöltésére. Határidő: 30 napon belül A Képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2015. (II. 13.) öh. határozata Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Strigonium Zrt. (Cg

3 000349; székhely: 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.) Alapító Okiratának VIII. Fejezet A/1.3.d) pontja alapján Hendrik Krisztina vezérigazgatót visszahívja, munkaszerződését felmondással, 30 napos felmondási idővel megszünteti és a teljes felmondási idő alatt a munkavégzés alól az Mt. 70. (1) bekezdés alapján felmenti. 2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja Hendrik Krisztina vezérigazgatót, hogy munkakörének átadását 8 napon belül hajtsa végre. 3. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos munkaügyi okiratok aláírására. Határidő: azonnal A Képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 84/2015. (II. 13.) öh. határozata Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Strigonium zrt. Alapító Okiratának VIII. Fejezet A/1.4. pontja alapján úgy dönt, hogy a Gran Parkoló kft. (Cg ; székhely: 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.) ügyvezetőjét Hendrik Krisztinát visszahívja 30 napos felmondási idővel jogviszonyát megszünteti és a teljes felmondási idő alatt a munkavégzés alól felmenti. 2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja Hendrik Krisztina vezérigazgatót, hogy munkakörének átadását 8 napon belül hajtsa végre. 3. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Strigonium zrt vezérigazgatóját a határozattal kapcsolatos munkaügyi okiratok aláírására. Felelős: Strigonium zrt vezérigazgatója Határidő: azonnal A Képviselő-testület 9 igen 2 nem 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 85/2015. (II. 13.) öh. határozata Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések 1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Strigonium Zrt. (Cg ; székhely: 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4.) vezérigazgatójává február 13-ai hatállyal Sasvári Szilárdot nevezi ki munkaviszony keretében, határozatlan időre, 30 napos felmondási idővel, havi bruttó Ft díjazás ellenében. 2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos munkaügyi okiratok és a módosított alapító okirat aláírására. Felelős: polgármester Határidő: a munkaszerződés aláírására 15 nap, a módosított alapító okirat cégbírósághoz történő benyújtására 45 nap 3

4 A Képviselő-testület 9 igen 2 nem 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 86/2015. (II. 13.) öh. határozata Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések 1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gran Parkoló kft. (Cg ; székhely: 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.) ügyvezetőjévé február 13-ai hatállyal Sasvári Szilárdot nevezi ki megbízás keretében, határozatlan időre, 30 napos felmondási idővel, díjazás nélkül. 2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Strigonium zrt vezérigazgatóját a határozattal kapcsolatos munkaügyi okiratok aláírására. Felelős: Strigonium zrt vezérigazgatója Határidő: a munkaszerződés aláírására 15 nap, a módosított alapító okirat cégbírósághoz történő benyújtására 45 nap Bánhidy László alpolgármester: A napirendi pontokban történtek változások. A visszavont napirendi pont a nyolcas, tizenhármas, tizennégyes, huszonnyolcas, huszonkilences, harminckettes, harmincnégyes. Visszavonjuk a negyvenegyest, negyvenhármast, negyvennégyest. A tájékoztatóban a Strigonium Zrt. tevékenységéről van egy beszámoló, amit szintén visszavonunk. Sürgősséggel tárgyaljuk az S01 és az S02-es napirendi pontot. Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző: A napirendhez képest egyeztetve, nem a harmincnégyes napirendi pont, hanem a harminchármas napirendi pont kerülne visszavonásra, tehát a Várszínház és Kultúrmozgóval kapcsolatos napirendet vonnánk vissza és a sürgősségi közül az S02-es kerülne napirendre, tehát az S01-es az nem kerül napirendre. Köszönöm! Bánhidy László alpolgármester: Szeretném megkérdezni, hogy van-e még kérése, észrevétele, valakinek a napirendi pontokhoz kapcsolódóan? Dr. Szerencsés Gergely István képviselő: Szeretném kérni, hogy a tizennyolcas napirendi pontot is vegyük le, ne tárgyaljuk ma és javaslom, hogy jövő hét kedden a Jogi és Pénzügyi Bizottság együttes ülésen kerüljön megtárgyalásra ez a napirendi pont. Köszönöm! Sztojka Lajos képviselő: Köszönöm szépen! Szeretném javasolni a húszas napirendi pont levételét, mert van egy kis jogi háttere, problémája. Bánhidy László alpolgármester: Rendben. Nyíri Attila képviselő: Vége felé vannak a tájékoztatók, és a tájékoztatóban arról van szó, hogy lekerül a tájékoztatóból a Strigonium Zrt január havi tevékenységéről szóló vezérigazgatói beszámoló, ha jól hallottam. Érdekes módon levesszük innen a napirendekről, amikor ez két héttel ezelőtt megjelent a Szeretgom portálon, tehát innentől úgy gondolom, hogy ez nyilvános. Azt kérdezem, hogy milyen jelentősége van annak, hogy levesszük, amikor egyébként is ott van mindenhol. A továbbiakban szeretném kérni aljegyző urat, hogy ha ilyen nyilatkozatok, előterjesztések vannak, akkor azt lehetőleg először a Képviselő-testület tagjai kaphassák meg, mielőtt a nagy nyilvánosság elé kerülne Bánhidy László alpolgármester: A Strigonium Zrt. beszámolója azért került le, mert átfogó 4

5 vizsgálat történik a cég körül, amelyik kiterjed arra, hogyan tudna eredményesebben működni a jövőben, ezért ott még alakulóban vannak a dolgok és az új vezérigazgató valószínű, hogy még tud szolgálni nekünk olyan információval, amikor ez a beszámoló szélesebb tájékoztatást fog nyújtani számunkra. Nyíri Attila képviselő: Tehát ez azt jelenti, hogy januárra kapunk egy teljesen más januári beszámolót. Bánhidy László alpolgármester: A határidőt pontosan nem tudom, de folyamatban van a vizsgálat, két hete kezdődött meg. Van-e még észrevételük a napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincsen, akkor szavazásra teszem fel a napirendi pontokat a befogadott módosításokkal együtt. Nem látom. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel a módosított napirendi pontokat. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 87/2015. (II. 26.) öh. határozata Napirend elfogadása 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása II. fordulóban, a rendelet elfogadása 2. Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója Esztergom város évi helyi autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről 3. Javaslat a települési szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotására 4. Csatlakozás a Mária Út Közhasznú Egyesülethez 5. Regisztrált helyi TDM szervezet megalakításának előfeltételeként meghatározott, turisztikai egyesületet létrehozó alapító tagságról döntés 6. Intézmények átvételével kapcsolatos döntés 7. Elvi döntés az EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola sportiskolai képzésének megindításával kapcsolatban 8. Hozzájárulás az Esztergom településnév és szóembléma használatához a Moriani Consulting Kommunikációs és Tanácsadó Kft. részére 9. Esztergom-kertváros településrendezési eszközeinek módosítása 5

6 10. Esztergom, Petőfi Sándor és Kölcsey Ferenc utcák végleges forgalomba helyezésével kapcsolatos döntés 11. Esztergom, Mátyás király út 20377/41 hrsz-ú ingatlanon járda és útépítésre és fenntartásra vonatkozó megállapodás 12. Magvető szobor áthelyezésével kapcsolatos korábbi döntés módosítása 13. A helyrajzi számú, természetben a Kossuth u. 25. sz. alatti ingatlan Esztergom Város Önkormányzata tulajdonába történő visszakerülésével kapcsolatos döntés 14. Lauró Árpád helyiségbérleti kérelmével kapcsolatos döntés, a 17471/A hrsz-ú, természetben a Simor J. u. 41. sz. alatt található helyiségre vonatkozóan 15. Esztergom-kertváros, Kassai utcában található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés 16. Az Arany János Általános iskola területbérleti kérelmével kapcsolatos döntés 17. Az önkormányzati tulajdonban lévő, piacon található faház bérbe adása 18. Széchenyi tér 5. sz. alatti helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés módosítása (időtartam, albetétszám módosítása) 19. Suprema Theatron Játékszíni Kft. helyiséghasználati kérelmével kapcsolatos döntés a Széchenyi tér 21. sz. alatt található helyiségre vonatkozóan 20. Rékási METALLTECHNIK Kft. helyiségbérleti kérelmével kapcsolatos döntés 21. A 19760/22 hrsz-ú, természetben a Bajcsy-Zsilinszky úton található helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés 22. Baptista Szeretetszolgálat helyiséghasználati kérelmével kapcsolatos döntés 23. Az Esztergom 16108/6 helyrajzi számú, természetben a Vaskapui úton lévő ingatlannal kapcsolatos döntés 24. Esztergom, Ipari Parki ingatlanok versenytárgyalásának eredményhirdetése 6

7 25. Esztergom Város Polgármestere évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 26. Szándéknyilatkozat a XVI. Duna Maraton elvi támogatására 27. Döntés kitüntetések adományozásáról ZÁRT ÜLÉS! 28. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések ZÁRT ÜLÉS! 29. Az Esztergom, helyrajzi számú ingatlan egy részének megvásárlására vonatkozó fizetési ütemezés módosítása ZÁRT ÜLÉS! 30. Az ING Bérlet Magyarország Zrt. v.a. követelésével kapcsolatos döntés ZÁRT ÜLÉS! 31. A MAHART Passnave Kft. - Strigonium Zrt. között létrejövő megállapodás jóváhagyása és Képviselő-testület elé terjesztése a Komáromi kikötő megvalósítására a Port-Danube Kft.és a KIKSZ Zrt. között április 13. napján létrejött és szeptember 01 napján módosított (I. számú módosítás) KÖZOP számú támogatási szerződésben meghatározott önerő-biztosítására és hosszú távú együttműködésre vonatkozóan ZÁRT ÜLÉS! 32. A ZÖLD-ÚT Kft felé kiállított évi bérleti díjat tartalmazó számlák sztornírozása, valamint a évi kompenzációból eredő " feléledő" követelések rendezése ZÁRT ÜLÉS! 33. A 128/2014.(II.20.), 129/2014.(II.20.) és a 130/2014.(II.20.) számú határozatok hatályon kívül helyezése ZÁRT ÜLÉS! Tájékoztatók: * Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről * Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról * Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(IV.7.) önkormányzati rendelet 19. szerinti forrásfelhasználásról 7

8 Határidő: azonnal 1. Napirendi pont Esztergom Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása Bánhidy László alpolgármester: Kérem a hatáskörrel rendelkező Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnökét Sasvári Viktor urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Sasvári Viktor képviselő: A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és a módosításokkal elfogadásra fogja javasolni. Bánhidy László alpolgármester: Felkérem az aljegyző urat, tájékoztassa a Képviselő-testületet a költségvetéssel kapcsolatban. Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző: Tisztelt Alpolgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület előtt immár második forduló költségvetési anyag található. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a héten két hét alatt két munkaértekezletet is tartottunk a hivatal dolgozói, illetve a megjelent képviselő urak és hölgyek és a Polgármester Asszony jelenlétében. A második fordulóban február 24-én a tisztelt Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a költségvetést. Felhívom a Képviselő-testület figyelmét, hogy a kiadott anyag mellé van egy könyvvizsgálói vélemény, könyvvizsgálói vélemény nélkül nem lehet költségvetési rendeletet elfogadni, ennek a végén Dr. Benedek József, aki az önkormányzatnak a könyvvizsgálója, az alábbi megállapításokat teszi: Könyvvizsgálói vélemény: Véleményünk szerint Esztergom Város Önkormányzata évi költségvetési rendelettervezete, amelyben a bevételi és kiadási főösszeg 10 milliárd 663 millió 354 ezer forint előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. A költségvetés tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel, nem jutott tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet, rendeletalkotásra alkalmas, tehát ezen záradékkal került a Képviselő-testület elé megtárgyalásra a költségvetés. Az említett tulajdonosi bizottság előtt az alábbi módosítások érkeztek a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság illetve a hivatal elé, Eck András képviselő úr, Erős Gábor képviselő úr, Sasvári Viktor képviselő úr és Dr. Szerencsés Gergely István képviselő úr együttesen nyújtotta be a módosító indítványt nyújtott be Nyíri Attila képviselő úr, Vígh László képviselő úr, illetve Stámusz Andrea képviselő asszony. A benyújtott módosítások részben, illetve egészben is elfogadásra kerültek. A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság Eck András, Erős Gábor, Sasvári Viktor és Dr. Szerencsés Gergely István módosító indítvány elfogadását javasolja az alábbiak szerint a tisztelt Képviselő-testületnek beruházási kategóriában terep utak közvilágítása és közművek tekintetében Szent Tamás hegyi és lépcsőutcai lépcsősor helyreállítás pótlása Ft-tal, Kis-Duna sétány, Lőrinc utca, Árok utca szakasz közötti lépcsők helyreállítása, valamint legalább három helyen akadálymentessé tétele babakocsik és kerekes székesek részére Ft-tal, önként vállalt feladatként a rendőrség támogatása Ft-tal, a Magyar Posta, ez a Budai Nagy Antal úti kisposta céltámogatása Ft-tal kerüljön betervezésre a költségvetésbe, ennek a kiadása a kórház támogatás terhére menne. Szintén elfogadásra javasolta és meg is szavazta a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság Nyíri Attila képviselő módosító indítványát az alábbiak tekintetében kutyafuttató tervezés,kialakítás Ft-tal, Magyary utca világítótestek kihelyezése 4 db Ft-tal kerüljön támogatásra, ennek a forrása szintén a kórház támogatási sorból menne. Vígh László képviselő úr módosító indítványát szintén elfogadásra javasolja a tisztelt Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság, miszerint a Budai 8

9 Nagy Antal és Móricz Zsigmond közötti névtelen út aszfaltozása Ft-tal, Kis-Duna sétány forgalomelzáró oszlopainak pótlása lépcsők tekintetében szeminárium melletti lépcső helyreállítása, ez a Molnár sor a Berényi Zsigmond utca végén, a várhegynél, a szeminárium kertje melletti Szent Adalbert Központ melletti résznél Ft-tal, a Bazilika alatti parkoló kettéválasztva nyolc betontömb elszállítása Ft-tal intézmények, városi óvodák tekintetében, környezeti nevelés óvodások számára Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóság esztergomi Kökörcsin erdei iskolának bevonásával Ft-tal kerüljön betervezésre a költségvetésre, ennek is a forrása a kórház támogatás lenne. Stámusz Andrea képviselő asszonynak a Bogáncs Állatmenhely támogatását Ft-tal támogatja a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság, illetve a Bánomi lakótelepen található közlekedő lépcsők Ft-tal kerülne betervezésre, forrása a kórház támogatása, illetve az általános tartalék sorából menne. Tekintettel arra, hogy ezeket a módosításokat Polgármester Asszony befogadta, ezekről külön szavaznunk nem kell, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság azonban tett olyan javaslatot, melyek szerint nem kívánja elfogadásra javasolni az alábbi módosító indítványokat e tekintetben Nyíri Attila, Vígh László képviselő úr és Stámusz Andrea képviselő asszony módosításának tekintetében, mielőtt a Képviselő-testület elé került benyújtásra a módosító indítvány, ezért a Képviselő-testületnek kell erről szavazni. Felolvasnám, hogy a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság miket nem javasolt elfogadásra: Nyíri Attila képviselő úrnál Esztergom Város Önkormányzat kiadásaihoz, kommunikációs bérköltség Ft, munkáltatói terhelő járulék 2,16 millió forint, kommunikációs kiadások, televízió, rádió, újság Ft, városmarketing ünnepsége. Vígh László képviselő úr esetében nem javasolták elfogadásra a járdák tekintetében Ipari Park gyalogos megközelítésének lehetővé tétele a Mátyás Király utca Ft, illetőleg Stámusz Andrea képviselő módosító indítványát nem javasolták elfogadásra. Bánomi út kettőspince irányába murvás burkolat Ft, gyalogátkelőhelyek tervezése 11-es út, kettőspince buszmegálló Ft, illetve Stámusz Andrea képviselő asszony Áfonyás utca aszfaltburkolat javítása Ft. Az lenne a tiszteletteljes javaslat, ha nincsen további hozzászólás, akkor ezek a módosító indítványok kerülnének először szavazásra, a módosító indítványokat követően pedig az egész rendelettervezet kerülne. Megkérdezem a tisztelt képviselő urakat, Nyíri Attilát és Vígh László képviselő urakat, hogy fenntartják-e ilyen módon a módosító indítványukat? Mindketten fenntartják. Nyíri Attila képviselő: Ez a költségvetés annyiban több az előzőeknél, hogy közel 1 milliárd jutott arra, hogy bizonyos fejlesztéseket a városban meglehessen tenni és mindösszesen csak a kétharmada, vagy gyengén a fele azoknak az igényeknek, amiket szerettek volna a képviselők megtenni a város érdekében. Itt is alakult ki a legtöbb vita, hogy ezt a kevés pénzt, hogyan lehetséges elosztani. Nekem szívfájdalmam, hogy vannak olyan részek a ház működéséhez, amihez a továbbra is az előző évek gyakorlatához képest, nem lehetett hozzányúlni. Azok a módosító indítványok, amiket én nyújtottam be, az tulajdonképpen megtakarítás, ami fedezete volna azokat a plusz kiadásokat, amiket elgondoltam, illetve az engem támogató Haladó Esztergom Egyesület javasolt. Én nem azt mondtam, hogy ezt a részt az én előterjesztésemben a kórháztól kellene elvenni, én azt mondtam, hogy az általános tartalékból, illetve a fedezetet is megadtam volna rá. Mondanivalóm lényege az, hogy sajnálatos módon bizonyos dolgokkal nem lehetett a csökkentéshez hozzájárulni. Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Dr. Szerencsés Gergely István képviselő: Annyival szeretném kiegészíteni Nyíri Attila képviselő úr tájékoztatóját, hogy itt egy kis félreértés történt, nem egészen a kórház terhére, mert a kórház eleve Ft-os támogatással volt bent a költségvetésben. Lényeg az, hogy a kórház az elmúlt évben sem kapott támogatást, van egy jelentős kifizetési kötelezettsége, mert ellene is indult adósságrendezési eljárás, Ft-tal fogja a város idén támogatni, úgy érzem, hogy ez méltányos összeg és ez által sokkal többet kapnak, mint amennyit kellene adnunk nekik, bár úgy 9

10 gondolom az egészségügyi ellátás soha nem fog annyit kapni, amennyit valóban szükséges lenne. Azt gondolom, rossz az a kommunikáció, hogy a kórház terhére történnének meg ezek a módosítások, ezt szerettem volna csak megjegyezni, köszönöm szépen! Sasvári Viktor képviselő: Annyit szeretnék elmondani, hogy úr által benyújtott járdafelújítás, az idén nem fér bele a költségvetésbe, mert nem volt rá elég fedezet, ezért jövőre a kamionparkolóval együtt fogjuk megvalósítani, ezt beszélte a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság. Stámusz Andreának pedig a két útfelújítást, mind az Áfonyás út, mind pedig a Bánomi út felújításnál túl magasnak találtuk az összeget, ezért kisebb összeggel, de máshonnan szerepeltetjük ezeknek az utaknak a felújítását. Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Van még valakinek hozzászólás, észrevétele? Nem látom. Szavazzunk a módosító indítványokról, először Nyíri Attila képviselő úr módosító indítványáról. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel Nyíri Attila képviselő módosító indítványát, amely szerint Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy fogadja el Nyíri Attila képviselő módosító indítványát az alábbiak szerint: Esztergom Város Közös Önkormányzat kiadásaihoz Kabinet K Kommunikáció bérköltség 8 M Ft Kabinet K2-01 Munkáltatót terhelő járulékok 2.16 M Ft Kabinet K Kommunikációs kiadások, TV, Rádió, Újság 15 M Ft Kabinet K Városmarketing, ünnepségek, 15 M Ft testvérvárosi kapcsolatok A Képviselő-testület 3 igen 8 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 88/2015. (II. 26.) öh. határozata Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása II. fordulóban, a rendelet elfogadása Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el Nyíri Attila képviselő módosító indítványát az alábbiak szerint: Esztergom Város Közös Önkormányzat kiadásaihoz Kabinet K Kommunikáció bérköltség 8 M Ft Kabinet K2-01 Munkáltatót terhelő járulékok 2.16 M Ft Kabinet K Kommunikációs kiadások, TV, Rádió, Újság 15 M Ft Kabinet K Városmarketing, ünnepségek, 15 M Ft testvérvárosi kapcsolatok Határidő: azonnal Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel Vígh László képviselő módosító indítványát, amely szerint Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy fogadja el Vígh László képviselő módosító indítványát az alábbiak szerint: 10

11 Beruházási kiadások: II. Terek, utak, közvilágítás és közművek - Járdák: Ipari park gyalogos megközelítésének lehetővé tétele a Mátyás király utca mentén 50 MFt Határidő: azonnal A Képviselő-testület 2 igen 9 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2015. (II. 26.) öh. határozata Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása II. fordulóban, a rendelet elfogadása Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el Vígh László képviselő módosító indítványát az alábbiak szerint: Beruházási kiadások: II. Terek, utak, közvilágítás és közművek - Járdák: Ipari park gyalogos megközelítésének lehetővé tétele a Mátyás király utca mentén 50 MFt Határidő: azonnal Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel Stámusz Andrea képviselő módosító indítványát, amely szerint Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy fogadja el Stámusz Andrea képviselő módosító indítványát az alábbiak szerint: Beruházási kiadások Földutak: 5 K7 Bánomi út ( Kettőspince irányában) murvás burkolat ,-Ft Beruházási kiadások Burkolt utak 4 K6 gyalogátkelő helyek tervezése 11-es út Kettőspince buszmegálló ,-Ft Beruházási kiadások Burkolt utak 14 K7 Áfonyás utca aszfalt burkolat javítás ,-Ft Határidő: azonnal A Képviselő-testület 2 igen 9 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2015. (II. 26.) öh. határozata Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása II. fordulóban, a rendelet elfogadása 11

12 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el Stámusz Andrea képviselő módosító indítványát az alábbiak szerint: Beruházási kiadások Földutak: 5 K7 Bánomi út ( Kettőspince irányában) murvás burkolat ,-Ft Beruházási kiadások Burkolt utak 4 K6 gyalogátkelő helyek tervezése 11-es út Kettőspince buszmegálló ,-Ft Beruházási kiadások Burkolt utak 14 K7 Áfonyás utca aszfalt burkolat javítás ,-Ft Határidő: azonnal Bánhidy Lászzló alpolgármester: Szavazásra tette fel az 64/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező rendeletalkotási javaslatot a módosításokkal együtt. A Képviselő-testület 9 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: (Rendelet mellékelve!) 2. Napirendi pont Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(III. 2.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója Esztergom város évi helyi autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről Bánhidy László alpolgármester: Esztergom Város évi helyi autóbusszal végzett személyszállítási, közszolgáltatási tevékenységéről. Ehhez a napirendi ponthoz meghívtuk a Közlekedési központ képviselőjét, köszöntöm Illés Józsefné üzletágvezető asszonyt. Kérdezem, hogy kíván-e kiegészítést tenni a beszámolóhoz? Illés Józsefné a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.: Nem kívánok hozzászólni. Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, felkérem a hatáskörrel rendelkező Városfejlesztési Bizottság elnökét Eck András képviselő urat, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Eck András képviselő: A bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Megkérdezem a hatáskörrel rendelkező Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnökét Sasvári Viktor urat, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját. Sasvári Viktor képviselő: A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság is elfogadásra javasolja. 12

13 Dr. Szerencsés Gergely képviselő: Egyeztetések kezdődtek meg a Közép-nyugat Közlekedési Zrt.- vel, hogy hogyan lehetne fejleszteni és javítani a nem megfelelően működő tömegközlekedés Esztergomban, erre fog készülni egy ütemterv és minden bizonnyal egy pozitív irányba fog elmozdulni ez a helyzet. Bánhidy László alpolgármester: Kívánnak-e még hozzászólni? Nem látom. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 55/2015-es számú előterjesztés mellékletét A Képviselő-testület 9 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 91/2015. (II. 26.) öh. határozata KNYKK Zrt. beszámolója Esztergom város évi helyi autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről 1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat mellékletét képező Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beszámolóját Esztergom város évi helyi autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármester a Vértes Volán Zrt.-vel kötött (Ikt.sz.: 1195/2014, K.sz.:2014/8, T.sz.:58/2015) közszolgáltatási szerződés, névváltozás miatti módosítás aláírására. Határidő: a szerződésmódosítás aláírása a döntést követő 14 napon belül 3. Napirendi pont Javaslat a települési szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotására Kérem a hatáskörrel rendelkező Közjóléti és Egészségügyi Bizottság elnökét Tordainé Vida Katalint, kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Tordainé Vida Katalin képviselő: A Közjóléti és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet, szeretném a Képviselő-testület figyelmébe ajánlani, hogy a szociális és a gyermekvédelmi törvény március 1-től életbelépő változásai miatt kötelező a Képviselő-testületnek a saját rendeletét megalkotnia. A Közjóléti és Egészségügyi Bizottság a rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Megkérdezem a hatáskörrel rendelkező Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét Dr. Szerencsés Gergely István urat, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Dr. Szerencsés Gergely István képviselő: A Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Kívánnak-e hozzászólni? Nem látom. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 56/2015-es számú előterjesztés mellékletét 13

14 képező rendeletalkotási javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: (Rendelet mellékelve!) 4. Napirendi pont Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelete a települési szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Csatlakozás a Mária Út Közhasznú Egyesülethez Kérdezem a hatáskörrel rendelkező Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság elnökét Meszes Balázs urat, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Meszes Balázs képviselő: Bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Megkérdezem a hatáskörrel rendelkező Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét Dr. Szerencsés Gergely István urat, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Dr. Szerencsés Gergely István képviselő: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Kívánnak-e hozzászólni? Nem látom. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 53/2015-es számú előterjesztés mellékletét A Képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 92/2015. (II. 26.) öh. határozata Csatlakozás a Mária Út Közhasznú Egyesülethez 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény pontja alapján úgy dönt, hogy csatlakozik a Mária Út Közhasznú Egyesülethez, egyetért céljaival, és elfogadja annak Alapszabályát. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Esztergom Város Polgármesterének akadályoztatása esetére a Mária Út Egyesületben Esztergom Város Önkormányzatának teljes körű képviseletére a Polgármester egyedi meghatalmazása alapján kijelölt önkormányzati képviselőt bízza meg. 3. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Mária Út Egyesülethez való csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláírására és a tagdíj megfizetésére. 4. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján az aljegyzőt, hogy a Mária Út Közhasznú Egyesület tagdíját a évi költségvetésbe tervezze be. 14

15 Határidő:30 nap a tagdíj megfizetésére folyamatos 5. Napirendi pont Regisztrált helyi TDM szervezet megalakításának előfeltételeként meghatározott, turisztikai egyesületet létrehozó alapító tagságról döntés Bánhidy László alpolgármester: Nem kívánok az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni. Kérem a hatáskörrel rendelkező Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnökét Meszes Balázs urat, kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Meszes Balázs képviselő: Bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Nyíri Attila képviselő: Szerintem a városban már sokat hallották az emberek, ennek megfelelően egy kft. megfelelően működött, még pedig az idegenforgalommal foglalkozó Grantours Kft. saját cégünk leányvállalataként. Azt gondolom, hogy a TDM nem váltotta be a hozzáfűződő reményeket. Lényeg az, hogy ez a cég, mindaz mellett, hogy rosszul teljesített, elszámolási problémákat is hagyott a Képviselő-testületre. Remélem, hogy ez a TDM másképp fog működni, mint az előző testvére, de én azt gondolom, hogy mindenképpen rendbe kellene tenni azokat a problémákat, amelyek ott előfordultak és működtetni kellene. Bánhidy László alpolgármester: Van-e még valakinek észrevétele? Eck András képviselő: Maga a TDM szervezet nem jött létre az előző kezdeményezés kapcsán. Két úton lehet TDM szervezetet létrehozni, vagy Nonprofit Kft.-ként, vagy egyesületként. Valóban az előző TDM Kft.-vel elég sok probléma volt, nem sikerült azt a pályázatot végigvinni, amit a város az előző időszakban elnyert, viszont ennek a szervezetnek igen csak van létjogosultsága, országos szinten ötven ilyen szervezet van. A Dunakanyarban, Szentendrén, Visegrádon is hasonló keretek között működtetik a település turizmusát, ezért ennek szükséges a létrehozása, most mi egy hasonló egyesület keretein belül szeretnénk elindítani, így sokkal jobban bevonhatók a szolgáltatók, hozzákapcsolódó szervezetek. Bánhidy László alpolgármester: Természetesen a pályázati lehetőségeink is lényegesen jobbak lesznek. Kérdezem a Jogi, Etikai, Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét Dr. Szerencsés Gergely Istvánt, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Dr. Szerencsés Gergely István képviselő: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. Dr. Alberti Péter a Jogi Bizottság elnöke azzal a kéréssel fordult a Jogi Iroda felé, hogy az egyesülethez alapszabályában ahogy a törvény, jogszabály lehetőséget ad rá, úgy Esztergomnak egy különleges jogi státuszt biztosítsanak majd és ennek alap lehetőségét vizsgálják ki és tegyenek meg ezzel kapcsolatban mindent. Bánhidy László alpolgármester: Kérdezem a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnökét Sasvári Viktor képviselőt, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Sasvári Viktor képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 90/2015-es számú előterjesztés mellékletét 15

16 A Képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 93/2015. (II. 26.) öh. határozata Regisztrált helyi TDM szervezet megalakításának előfeltételeként meghatározott, turisztikai egyesületet létrehozó alapító tagságról döntés 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény pontja alapján úgy dönt, hogy alapító tagként csatlakozik az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesülethez, egyetért céljaival, és elfogadja annak Alapszabály tervezetét. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Esztergom Város Polgármesterének akadályoztatása esetére az egyesületben Esztergom Város Önkormányzatának teljes körű képviseletére a Polgármester egyedi meghatalmazása alapján kijelölt önkormányzati képviselőt bízza meg. 3. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az egyesület létrehozásához szükséges dokumentumok aláírására és a tagdíj megfizetésére. 4. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján az aljegyzőt, hogy az alakuló ülésen meghatározott egyesületi tagdíjat a évi költségvetésbe tervezze be. Határidő: 30 nap a tagdíj megfizetésére folyamatos 6. Napirendi pont Intézmények átvételével kapcsolatos döntés Kérdezem a hatáskörrel rendelkező Köznevelési és Sport Bizottság elnökét Erős Gábor képviselőt, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Erős Gábor képviselő: A bizottság megtárgyalta az átvétellel kapcsolatos dolgokat, ez egy kötelező feladat, a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Kérdezem a hatáskörrel rendelkező Jogi, Etikai Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét Dr. Szerencsés Gergely István képviselőt, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Dr. Szerencsés Gergely István képviselő: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Kérdezem a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnökét Sasvári Viktor képviselőt, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Sasvári Viktor képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A dokumentumok, amelyeket vártunk, ezek megérkeztek. 16

17 Nyíri Attila képviselő: Intézmények visszavétele, ezek azok az intézmények, amelyet annak idején az adósságrendezés során pénzügyi problémák, nehézségek miatt az állam átvette Esztergomtól, ezeket az intézményeket most visszakapja Esztergom, többek között az Arany János Általános Iskola, Babits Mihály Általános Iskola, József Attila Általános Iskola, Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Dobó Katalin Gimnázium, Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola, Szakiskola, Montágh Imre EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Kőrössy László Középiskola, Kollégium, Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola. Tulajdonképpen ezeket az ingatlanokat visszaadják Esztergom Város kezelésébe, innentől az összes ódiuma a mienké lesz. A jövő évi költségvetésekben szép számmal kell majd fordítani ezekre az intézményekre is. Azt tudni kell, hogy ez most az intézmények visszavétele, de tulajdonképpen a Balassa Bálint Szakközépiskolát és a Szent Imre Iskolát újra visszaadjuk az államnak, mert a szakfeladatokat egy kézben szeretné tartani az állam. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 75/2015-es számú előterjesztés mellékletét Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2015. (II. 26.) öh. határozata Intézmények átvételével kapcsolatos döntés 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény ai alapján visszaveszi a Magyar államtól az -Arany János Általános Iskola, -Babits Mihály Általános Iskola, -József Attila Általános Iskola, -Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, -Dobó Katalin Gimnázium, -Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, -Montágh Imre EGYMI Óvoda. Általános Iskola és Speciális Szakiskola, -Kőrösy László Középiskolai Kollégium és -Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskolaintézmények ingó-és ingatlan vagyonát, egyben felhatalmazza a polgármestert az 1. számú mellékletben található átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza a polgármestert a 2. számú mellékletben található vagyonkezelési szerződés aláírására. Határidő: a jegyzőkönyv és a vagyonkezelési szerződés aláírására: legkésőbb március Napirendi pont Elvi döntés az EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola sportiskolai képzésének megindításával kapcsolatban Kérdezem a hatáskörrel rendelkező Köznevelési és Sport Bizottság elnökét Erős Gábor képviselőt, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? 17

18 Erős Gábor képviselő: Bizottság megtárgyalta az EUROKT Akadémia kérelmét, azt minden bizonnyal üdvözli a bizottság, hogy hosszú évek után Esztergomban próbálkozás van arra, hogy a sport iskola beinduljon. Az eredeti határozati javaslatot, a bizottságunk kiegészítette két módosítással, az első pontban elviekben támogatja a város az iskola beindítását anyagiak nélkül, a második napirendi pontban pedig kiegészítettük azzal a kitétellel, hogy a létesítmények használata külön használata külön tárgyalást igényel és részletes időnek a megadásával és a bizottságunk ezen módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Bánhidy László alpolgármester: A módosítást befogadom. Kívánnak-e hozzászólni? Nem látom. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 59/2015-es számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a módosításokkal együtt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 95/2015. (II. 26.) öh. határozata Elvi döntés az EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola sportiskolai képzésének megindításával kapcsolatban 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elviekben támogatja az EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola sportiskolai képzésének megindítását a 2015/16-os tanévben anyagi támogatás nélkül. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben felhatalmazza a polgármestert az elvi nyilatkozat aláírására, azzal a feltétellel, hogy a létesítmények használata külön tárgyalást igényel, részletes időhasználat megadásával. Határidő: a nyilatkozat aláírására: a döntést követő 15 napon belül 8. Napirendi pont Hozzájárulás az Esztergom településnév és szóembléma használatához a Moriani Consulting Kommunikációs és Tanácsadó Kft. részére Bánhidy László alpolgármester: Nem kívánok az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni. Kérem a hatáskörrel rendelkező Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnökét Meszes Balázs urat, kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Meszes Balázs képviselő: A bizottság megtárgyalta és azt a javaslatot hozta, hogy nem kíván hozzájárulni a névhasználat engedélyéhez. Azt a határozati javaslatot kérem elfogadni, amiben nem járulunk hozzá a névhasználathoz. Bánhidy László alpolgármester: Kívánnak-e hozzászólni? Nem látom. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 89/2015-es számú előterjesztés mellékletét A Képviselő-testület 10 igen 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 18

19 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2015. (II. 26.) öh. határozata Hozzájárulás az Esztergom településnév és szóembléma használatához a Moriani Consulting Kommunikációs és Tanácsadó Kft. részére Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontja, valamint a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 4. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a városi címer, zászló és szóembléma alkotásáról, használatának rendjéről szóló 63/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének 8. (2) bekezdésében a Kulturális és Sport Bizottság hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól 1 szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (4) bekezdése szerint jelen esetben visszavonva nem járul hozzá ahhoz, hogy a Moriani Consulting Kommunikációs és Tanácsadó Kft. az Esztergom logót és az Esztergom nevet használja. Határidő: a Moriani Consulting Kommunikációs és Tanácsadó Kft. tájékoztatására 8 nap 9. Napirendi pont Esztergom-kertváros településrendezési eszközeinek módosítása Kérdezem a hatáskörrel rendelkező Városfejlesztési Bizottság elnökét Eck András képviselőt, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Eck András képviselő: A bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Kérdezem a tisztelt képviselőket kívánnak-e hozzászólni? Nem látom. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 77/2015-es számú előterjesztés mellékletét Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 97/2015. (II. 26.) öh. határozata Esztergom-kertváros településrendezési eszközeinek módosítása 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában Esztergom-Kertváros helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 54/2007. (IX.14) ör. rendelet 1. számú mellékletének - Szabályozási tervlap módosítását. A közlekedési terület-felhasználásból gazdasági övezetté történő módosítását, illetve a meglévő beépítési százalék arányszámát 30%-ról 40 %-ra emelését. 2. Az 1. pontban szereplő döntés fedezete Esztergom Város Önkormányzata évi költségvetésről szóló 6/2014. (IV. 7.) ör. rendeletének 10. melléklet mérnöki tevékenységek sora időarányos része. A szabályozási terv módosításának tervezői költségei az I-PRO Hungary Kft. (székhelye: Nyergesújfalu, Jókai u. 58., cégjegyzékszáma: ) részére továbbszámlázásra kerül. Határidő: december

20 10. Napirendi pont Esztergom, Petőfi Sándor és Kölcsey Ferenc utcák végleges forgalomba helyezésével kapcsolatos döntés Kérdezem a hatáskörrel rendelkező Jogi, Etikai, Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét Dr. Szerencsés Gergely István képviselőt, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Dr. Szerencsés Gergely István képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Kérdezem a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnökét Sasvári Viktor képviselőt, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Sasvári Viktor képviselő: A bizottság megtárgyalta és a végleges fogalmazást elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 78/2015-es számú előterjesztés mellékletét Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 98/2015. (II. 26.) öh. határozata Esztergom, Petőfi Sándor és Kölcsey Ferenc utcák végleges forgalomba helyezésével kapcsolatos döntések Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánomi áttörés II. elnevezésű beruházás során átépítésre került Esztergom, Petőfi Sándor és Kölcsey Ferenc utcák végleges forgalomba helyezéséhez szükséges -, az Északdunántúli Vízmű Zrt. által kiadandó - közműkezelői hozzájárulásának megadása érdekében felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező nyilatkozat aláírására. Határidő: azonnal 11. Napirendi pont Esztergom, Mátyás király út 20377/41 hrsz-ú ingatlanon járda és útépítésre és fenntartásra vonatkozó megállapodás Kérdezem a hatáskörrel rendelkező Jogi, Etikai, Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét Dr. Szerencsés Gergely István képviselőt, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Dr. Szerencsés Gergely István képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Kérdezem a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnökét Sasvári Viktor képviselőt, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Sasvári Viktor képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 20

21 Bánhidy László alpolgármester: Kérdezem a tisztelt képviselőket kívánnak-e hozzászólni? Nem látom. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 79/2015-es számú előterjesztés mellékletét Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2015. (II. 26.) öh. határozata Esztergom, Mátyás király út 20377/41 hrsz-ú ingatlanon járda és útépítésre és fenntartásra vonatkozó megállapodás 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a KIRCHHOFF HUNGÁRIA Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Mátyás király u. 52., adószám: , cégjegyzékszám: , képviseli:.) az Esztergom Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló, Esztergom, belterület 20377/41 helyrajzi számú, természetben Esztergom, Ipari Park területén található ingatlanon - az ÚTVONAL Kft. által készített Járda és útépítés, Ipari park (20377/41 hrsz), Esztergom tárgyú, ENG_2140/2014 tervszámú engedélyezési tervnek megfelelően, - saját költségén és beruházásában út- és járdafejlesztést végezzen el a határozati javaslat mellékletét képező, Esztergom, Mátyás király út 20377/41 hrsz-ú ingatlanon járda és útépítésre és fenntartásra vonatkozó megállapodás ban foglaltak szerint. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban körülírt megállapodás aláírására. Határidő: azonnal 12. Napirendi pont Magvető szobor áthelyezésével kapcsolatos korábbi döntés módosítása Kérdezem a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnökét Sasvári Viktor képviselőt, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Sasvári Viktor képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Nyíri Attila képviselő: Köszönöm szépen a szót! Jó lett volna pár szóval vázolni, hogy előzőleg mire szándékozott volna a Képviselő-testület erre felhatalmazást adni, hogy ez az összeg, hová kerüljön. Nem bírálva, javaslattal én is egyetértek, hogy ez jobb helyen lesz, mint amit előzőleg akart volna az előző Képviselő-testület, ha jól tudom szobrokat, ezzel új, másfajta, de új szobrokat szeretett volna felállítani a Prímás-sziget csúcsában, én azt gondolom, hogy ez a fajta felhasználás ez ott a környéken marad, ez azt gondolom, hogy az ifjúságot szolgálja, azt gondolom, hogy nagyon jó közfeladatot fog ellátni. Bánhidy László alpolgármester: Kérdezem a hatáskörrel rendelkező Jogi, Etikai, Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét Dr. Szerencsés Gergely István képviselőt, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Dr. Szerencsés Gergely István képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést. A Magvető szoborral kapcsolatban kapott az önkormányzat kompenzációs összeget, 21

22 ennek a felhasználása le volt kötve, hogy mire lehet, ezt most módosítsuk, a Baross utca 3. szám alatti épületet fogjuk helyre hozni belőle, illetve rendezni az épületnek a kertjét, tehát az ingatlant és a későbbiekben szeretném kérni a Képviselő-testület támogatását, hogy nem is az egész épületben, de a nagy részében olyan foglalkoztató központ jöhessen létre, amely a környéken lakó idősek, fiatalok, kismamák életét segíti és lehetőséget nyújt nekik, hogy programokon vegyenek részt. Bánhidy László alpolgármester: Kérdezem a tisztelt képviselőket kívánnak-e hozzászólni? Nem látom. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 80/2015 es számú előterjesztés mellékletét Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 100/2015. (II. 26.) öh. határozata Magvető szobor áthelyezésével kapcsolatos korábbi döntés módosítása Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 32/2014.(I.23.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: A határozat 1-2. és 4. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Közösségi tér kialakítása céljából sor kerül az önkormányzat tulajdonában lévő, helyrajzi számú, kivett általános iskola megnevezésű, természetben Esztergom, Baross G. u. 3. szám alatti ingatlan tereprendezésére, az udvaron játszótér kialakítására, valamint felújításra kerül az ingatlanon található 492,2 m2 alapterületű épületegyüttes, illetve az épület utcafronti falán Baross Gábornak emlékét állító tábla kerül elhelyezésre. A határozat módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Határidő: folyamatos 13. Napirendi pont A helyrajzi számú, természetben a Kossuth u. 25. sz. alatti ingatlan Esztergom Város Önkormányzata tulajdonába történő visszakerülésével kapcsolatos döntés Kérdezem a hatáskörrel rendelkező Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnökét Sasvári Viktor urat, hogy kívánja-e ismertetni az álláspontját? Sasvári Viktor képviselő: A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Kérdezem a hatáskörrel rendelkező Jogi, Etikai Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét Dr. Szerencsés Gergely István urat, hogy kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Dr. Szerencsés Gergely István képviselő: A Vitéz János Tanítóképző Főiskolának, Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a kollégiumának az épülete a Kossuth Lajos úton ez a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonában áll és a kezelője pedig az egyetem és az Esztergom Város könyvtárának 22

1150-2/2015. 2. sz. példány

1150-2/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-2/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JANUÁR

Részletesebben

1150-18/2015. 1. sz. példány

1150-18/2015. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-18/2015. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

1150-15/2015. 2. sz. példány

1150-15/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-15/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

1621-3/2016. 2 sz. példány

1621-3/2016. 2 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1621-3/2016. 2 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. JANUÁR

Részletesebben

1150-4/2015. 1. sz. példány

1150-4/2015. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-4/2015. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR

Részletesebben

2016. évi nyílt-zárt határozatok. A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

2016. évi nyílt-zárt határozatok. A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 2016. évi nyílt-zárt határozatok A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 6.) öh. határozata Napirend elfogadása

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

372-22/2013. 1. sz. példány

372-22/2013. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-22/2013. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 495 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011.október 25-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Mikó Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként.

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Mikó Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. február 26-án 15.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Humán Ügyek Bizottsága elnök. Gazdasági Bizottság. Bizottsági elnökhelyettes. Távol maradt. Humán Bizottság részéről:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Humán Ügyek Bizottsága elnök. Gazdasági Bizottság. Bizottsági elnökhelyettes. Távol maradt. Humán Bizottság részéről: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2013. november 20.-án 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-án 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Chrompota

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 407-15/2014.ikt.sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. szeptember 24. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 5-én 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-101/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Ikt. szám: 1/1282-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal elfogadják az elhangzott javaslatokat és az alábbi napirendi pontok tárgyalását:

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal elfogadják az elhangzott javaslatokat és az alábbi napirendi pontok tárgyalását: 273 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv

Részletesebben

A Bizottság 2013. január 16-án megtartott üléséről. meghívottak: Kósa Tímea alpolgármester és Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási

A Bizottság 2013. január 16-án megtartott üléséről. meghívottak: Kósa Tímea alpolgármester és Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASAGI ÉS TULAJDONOSI BIZOrrsAGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság 2013. január 16-án megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szám: 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Szám: 3/2015. Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 412 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. június 24-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 19.-i ülésének J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról.

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról. JEGYZŐKÖNYV készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 15-én 14.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12-én 16.00 órai kezdettel 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolója - Tájékoztatás a két

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 6-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. október 16-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. október 16-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. október 16-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 129/2013. (X. 16.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Szám: IV/B/20-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. március 8-án (kedden) 8 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben