JEGYZŐKÖNYV. Szám: 3/2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Szám: 3/2015."

Átírás

1 Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én (csütörtökön) órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők: Távol van: Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Petricskó Zoltán általános alpolgármester, Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, Boda Anna, Dombay Zsolt, Fekete János, Fülöp Zsolt, Holló István, Horváth Győző, Kubatovics Áron, Kun Csaba, Magyar Judit, Pintér Ádám és Zakar Ágnes képviselők Tolonics Gyula képviselő Hivatalból jelen van az ülésen: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester, dr. Gerendás Gábor jegyző, dr. Dóka Zsolt aljegyző, dr. Mérész Katalin jogtanácsos, Kéri Mihály gazdasági vezető, Kolozs János főmérnök, Aba Lehel főépítész, Ferencné Kovács Hajnalka a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, dr. Klúcsó Anita jogtanácsos, dr. Weszner Judit pályázati és jogi referens, Kosztek Imréné pályázati koordinátor, Kudett Krisztina zöld referens, Solymosi Heléna Kommunikációs Központ vezetője, Budai Mónika Jegyzői Kabinet vezetője, Bartha Enikő az Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője, Lantos Anna testületi referens Meghívottak: A CONCERTO program, mint nagyprojekt jelenlegi helyzetéről, A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződésekről, A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötendő új parkolás üzemeltetési szerződésről és A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötendő új közétkeztetési szolgáltatási szerződésről c. napirendi pontokhoz Kroó József vezérigazgató, Stattner Judit parkolási divízióvezető, Fehér Zoltán közétkeztetési divízióvezető. A Dunakanyari Csatornázási Társulás kommunikációs feladatainak elvégzéséről január hónap folyamán és a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadásáról és alapító okiratának módosításáról c. napirendi pontokhoz dr. habil Kálnoki-Gyöngyössy Márton ügyvezető, dr. Sirokiné Nagy Erika cégvezető, Czeczey Éva gazdasági vezető, Borbély Edit közművelődési csoportvezető. A város évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról c. napirendi ponthoz Balogh Istvánné, Tóth Kálmán az EAST-AUDIT Zrt. könyvvizsgálói. 1

2 Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszönti a megjelenteket, az ülést órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az aljegyzői pályázat lezárult, melynek eredményeként dr. Dóka Zsolt a Jogi Iroda eddigi vezetője került aljegyzővé kinevezésre. Bejelenti továbbá, hogy az előzetes tájékoztatásnak megfelelően a képviselő-testületi ülésről web-kamerás közvetítés készül. Jelenleg 5 fő nézheti a közvetítést, de amennyiben a Képviselő-testület ezt a technológiát kívánja alkalmazni, korlátlan hozzáférést biztosítanak. Kéri a képviselőket, kapcsolják be szavazógépeiket. Elmondja, hogy a kiküldött napirendhez egy, a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. támogatása ügyében hozott határozat pontosításáról szóló sürgősségi indítvány készült. Javasolja, hogy ezt a napirendi pontot a tájékoztatók után, azaz a 10. napirendi pontot követően tárgyalják. Szavazásra bocsátja a módosított napirend elfogadását. #: 5306 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2015 február 12 15:05 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Boda Anna Mária Igen - Dombay Zsolt Igen - Fekete János Igen - Fülöp Zsolt Igen - Holló István Igen - Horváth Győző Igen - Kubatovics Áron Igen - Kun Csaba Igen - Magyar Judit Igen - Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - Pintér Ádám Igen - 2

3 Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - Verseghi-Nagy Miklós Igen - Zakar Ágnes Igen - Tolonics Gyula Távol - Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a módosított napirendet elfogadta. NAPIREND Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 1. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről Tájékoztató Verseghi-Nagy Miklós polgármester Verseghi-Nagy Miklós 2. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása Jelentés Verseghi-Nagy Miklós polgármester Lantos Anna 3. A CONCERTO program, mint nagyprojekt jelenlegi helyzetéről Tájékoztató dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester Kosztek Gabriella 4. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által Szentendrén létesítendő regionális hulladékátrakó és hulladékudvar helyzetéről Tájékoztató dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester Kosztek Gabriella 5. A kistérségi csatorna beruházásról Tájékoztató dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester dr. Weszner Judit 6. A Bolgár utcai parkoló kialakításának állásáról Tájékoztató dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester dr. Weszner Judit 7. A Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok évben végzett munkájáról Beszámoló Boda Anna Mária KTB elnöke Kubatovics Áron JVPEB elnöke Kun Csaba VB elnöke Pintér Ádám JB elnöke Máté Szilvia Veress Sára 3

4 8. A Képviselő-testület mellett működő bizottságok évi munkatervéről Tájékoztató Boda Anna Mária KTB elnöke Kubatovics Áron JVPEB elnöke Kun Csaba VB elnöke Pintér Ádám JB elnöke Máté SzilviaVeress Sára 9. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződésekről Tájékoztató Verseghi-Nagy Miklós polgármester dr. Dóka Zsolt 10. A Dunakanyari Csatornázási Társulás kommunikációs feladatainak elvégzéséről január hónap folyamán Tájékoztató Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester dr. habil Kálnoki- Gyöngyössy Márton 11. A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. támogatása ügyében hozott határozat pontosításáról Sürgősségi indítvány Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester dr. Mérész Katalin 12. A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadásáról és alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester dr. habil Kálnoki- Gyöngyössy Márton 13. Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program feltételrendszere Előterjesztés dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester Kosztek Gabriella 14. PIME S CONCERTO projekt keretében napelem rendszer kivitelezése a Püspökmajor Tagóvodában Előterjesztés dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester Kosztek Gabriella 15. Szentendre Város polgármestere szabadságának jóváhagyásáról Előterjesztés Verseghi-Nagy Miklós polgármester Remele Antónia 16. Szentendre Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata tervezési folyamatának és egyeztetési eljárásának megindításáról Előterjesztés Verseghi-Nagy Miklós polgármester Aba Lehel 4

5 17. A város évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Verseghi-Nagy Miklós polgármester Puhl Márta 18. A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Verseghi-Nagy Miklóspolgármester Aba Lehel dr. Klúcsó Anita 19. Szentendre Város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés Verseghi-Nagy Miklós polgármester Aba Lehel dr. Klúcsó Anita 20. Szentendre Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló./2015. (.) önkormányzati rendeletének megalkotásáról Előterjesztés Petricskó Zoltán általános alpolgármester Budai Mónika 21. Szentendre Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló 34/2005.(X.18.) számú rendelete módosításáról szóló /2015. ( ) önkormányzati rendelet elfogadásáról Előterjesztés dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester Kudett Krisztina 22. Szentendre Város Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2015. ( ) önkormányzati rendelet elfogadásáról Előterjesztés Petricskó Zoltán általános alpolgármester Ferencné Kovács Hajnalka dr. Nádudvari Gyöngyi 5

6 23. Szentendre Város Önkormányzat Képviselőtestületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló /2015. ( ) önkormányzati rendelet elfogadásáról Előterjesztés Verseghi-Nagy Miklós polgármester dr. Mérész Katalin 24. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötendő új parkolás üzemeltetési szerződésrőlaz Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! Előterjesztés Verseghi-Nagy Miklóspolgármester dr. Mérész Katalin 25. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötendő új közétkeztetési szolgáltatási szerződésről Az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! Előterjesztés Verseghi-Nagy Miklós polgármester dr. Mérész Katalin 26. Pirk János Múzeum Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbításáról Az Mötv. 46. (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! Előterjesztés Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester dr. Mérész Katalin június 30-án Szentendrén történt autóbaleset károsultjának kártérítési ügyéről Az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! Előterjesztés Verseghi-Nagy Miklós polgármester dr. Klúcsó Anita 6

7 június 30-án Szentendrén történt autóbaleset károsultjának kártérítési ügyéről Az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! Előterjesztés Verseghi-Nagy Miklós polgármester dr. Klúcsó Anita Interpelláció, kérdés Egyebek 1. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megkérdezi, hogy a két ülés közötti tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette. 2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadását. #: 5307 Száma: /2/0/A/KT Ideje: 2015 február 12 15:06 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott

8 Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Boda Anna Mária Igen - Dombay Zsolt Igen - Fekete János Igen - Fülöp Zsolt Igen - Holló István Igen - Horváth Győző Igen - Kubatovics Áron Igen - Kun Csaba Igen - Magyar Judit Igen - Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - Pintér Ádám Igen - Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - Verseghi-Nagy Miklós Igen - Zakar Ágnes Igen - Tolonics Gyula Távol - Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta és az alábbi határozatot hozza: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (II.12.) Kt. sz. határozata: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a(z) I. 67/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 68/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 117/2014. (V.15.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 153/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 222/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 225/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 244/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 247/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 264/2014. (XII.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 4/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 6/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 11/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 15/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 21/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 25/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 8

9 II. 187/2013. (VI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: december /2013. (IX.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: december /2013. (XI.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: december /2013. (XI.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: április /2014. (V.15.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: július /2014. (V.15.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: július /2014. (VI.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: július /2014. (VI.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: július /2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: május 15. 7/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: szeptember 30. 9/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: március /2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: március 31. Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. Felelős: Polgármester, Jegyző Határidő: azonnal A végrehajtásér közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 3. Tájékoztató a CONCERTO program, mint nagyprojekt jelenlegi helyzetéről Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megkérdezi, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy az építkezés miért áll huzamosabb ideje, valamint meddig van közterület foglalási engedélye a cégnek? Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Horváth Győző képviselőnek. Horváth Győző képviselő: Matolcsy Károllyal, a projekt megálmodójával történt megbeszéléséről tájékoztat, aki összegezte, hogy a projektben hányan vettek részt, milyen munkálatok zajlottak és kiemelte az Önkormányzat részéről dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester, illetve a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. részéről Kroó József vezérigazgató személyét, akik nagyobb részt vállaltak ebben a munkában. Úgy tudja, hogy 5 C alatt nem lehet színezési munkálatokat végezni. Tájékoztat arról is, hogy a munkálatok elvégzése után modern változatban kerül vissza az ATM rendszer, amit a lakosság újra használhat. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kéri Kosztek Imréné pályázati koordinátort, hogy Fülöp Zsolt képviselő úr kérdéseire válaszoljon. Kosztek Imréné pályázati koordinátor: elmondja, hogy január 28-án a műszaki ellenőr leállította azokat a munkálatokat, melyek a hideg időjárás miatt nem végezhetők tovább. Az időjárás által nem befolyásolt munkákkal végeztek, ezért áll most látszólag az építkezés. Bízik benne, hogy az időjárás kedvező marad, és akkor már holnap folytatják a munkálatokat. A 9

10 közterület foglalási engedéllyel kapcsolatban elmondja, hogy utánanéznek meddig van közterület foglalási engedélye a cégnek. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kéri, hogy erről majd írásban tájékoztassák Fülöp Zsolt képviselő urat. További kérdés, hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette. 4. Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által Szentendrén létesítendő regionális hulladékátrakó és hulladékudvar helyzetéről Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette. Tolonics Gyula képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. 5. Tájékoztató a kistérségi csatorna beruházásról Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Megadja a szót Pintér Ádám képviselőnek. Pintér Ádám képviselő: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy kis késéssel, de elindultak a csatornázási munkák a Várkonyi és az Áfonya utcákban. Szentendre területén, pontosabban a Nagyváradi utcában sajnos megjelentek olyan vállalkozók, akik a csatornázásra hivatkozva becsöngetnek a leendő csatornázási telkek tulajdonosaihoz, és különböző csőtisztításokról íratnak alá szerződést. Utána több tízezres-, sőt akár százezres összeget elkérnek. Felhívja a figyelmet, hogy ehhez semmi köze sincs a Csatornázási Társulásnak. A Társulás nevében szigorúan csak a házi-bekötések helyeivel kapcsolatban folytatnak megbeszélést, és nem kérnek érte pénzt. A kis csúszás miatti módosított ütemterv szerinti információkkal a napokban szolgálnak. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette. 6. Tájékoztató a Bolgár utcai parkoló kialakításának állásáról Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 10

11 Fekete János képviselő: kérdezi, hogy a Bolgár utcai parkoló földmunkáit ki végzi? Személyes tapasztalata szerint a föld tömörítése nem történt meg, csak egyszerűen felhányták a kupacokat, elterítették, és majd erre kerül rá a darált beton. Az altalaj egyik sajátossága, hogy konszolidálódik, és ha a tömörítést nem végezték el, akkor a parkoló meg fog süllyedni. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áronnak, a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy a bizottsági ülésen szintén felmerült ez a probléma. Továbbá jó lenne, ha a Városvezetés turisztikai szempontból megvizsgálná annak lehetőségét, hogy a Bolgár utcai parkoló elkészülte után akár szombaton, akár vasárnap vagy mindkét nap a belvárosban ingyenessé tennék a parkolást annak a terhére, hogy a Bolgár utcai parkoló fizetős lesz. Így összességében nem érné hátrány a várost. Felveti azt is, hogy a beruházás induló építési jegyzőkönyveit meg kellene vizsgálni. Adott esetben akár mintavétellel meggyőződni arról, hogy az adott rétegek megfelelőek-e. Nyilván vannak erre módszerek, hogy utólagosan hogyan lehet ellenőrizni, hogy a tömörítés megfelelő volt-e. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kolozs János főmérnöknek. Kolozs János főmérnök: elmondja, hogy a évben tereprendezéssel, fakivágással kezdődött a beruházás. Földet hordtak a területre, ez idő alatt ez a föld konszolidálódott. Ebből indult ki a 2014-ben készített terv, mely a konkrét pályaszerkezetére vonatkozott. E pályaszerkezet kialakítása indult meg a Pilis 2003 Kft. által. Gyakorlatilag a mostani állapot földkiegyenlítés, ezután kerül kialakításra kb. 70 cm pályaszerkezet. Ennek a tömörítése terv szerint megoldható lesz, és a kívánt állapotot fogják elérni. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Holló István képviselőnek. Holló István képviselő: elmondja, hogy az elejétől kezdve figyelemmel kíséri ezt a műveletet. Először a gát anyagát töltötték oda, és ahogy említette Főmérnök úr, konszolidálódott, tehát a saját súlyától tömörödött meg a föld, és a csapadék átszivárgás folyamatosan tömöríti. A mostani tömörítés lehetetlen, mert a vizes talajt nem lehet tömöríteni. Meg kell várni egy bizonyos száradást, de szakmai szempontból nem aggályos, nincsenek elkésve. Szerinte egyetlen hiba történt, hogy bölcsebb lett volna néhány mélyalapozott pillért letenni a töltés előtt, és egy későbbi időszakban egy szintet rátenni a parkoló-palettára, és kétszintes garázzsá emelni. Nem jelentett volna túlzott költséget. A betontuskók kihelyezése és azok betöltése egy majdani épület alapja is lehetett volna. Úgy gondolja, hogy ezzel sokat spórolhattak volna, de nem volt előterjesztés, műszaki konstrukció, így ez a lehetőség elúszott. Elmondja továbbá, hogy a talaj egyrészt tömörödött az eső által, másrészt a műveletet végző munkagép rezonanciája és súlya miatt. Amikor ez megszáradt, még egyszer kell tömöríteni, és amikor az alapágyazati réteg rajta van, akkor újra meg lesz tömörítve, mert az fogja bevibrálni azt a cm konstrukciótól függő betonzúzalékot, és utána pedig már az élet tömöríti tovább. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fekete János képviselőnek. Fekete János képviselő: szakmai véleménye szerint ez a talaj nem tömörödik, saját magától nem konszolidálódik 1-2 év alatt. Ha majd a gépjárműforgalom rákerül, mozogni fog a talaj. Példaként említi egy emésztő betöltését, amely még 5-6 év után sem konszolidálódott. 11

12 Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Tolonics Gyula képviselőnek. Tolonics Gyula képviselő: úgy érzi, hosszúra nyúlt a párbeszéd, érdeklődik, hogy ezt a kérdést részleteiben megtárgyalták-e a bizottságok. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kun Csabának, a Városfejlesztési Bizottság elnökének. Kun Csaba bizottsági elnök: úgy gondolja, hogy ezt a Városfejlesztési Bizottság ülésén kellő mélységben kitárgyalták. Egyetértett a bizottság abban, hogyha majd a Négy Évszak Sportegyesület a műszaki kivitelezés során a végső burkolatot ráteszi a parkolóra, akkor murva helyett mart aszfalt vagy a zúzott bogdányi kő jobban alkalmas a parkoló-paletta kialakítására. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a munkacsoportok, bizottságok minden technológiai észrevételt és javaslatot szívesen vesznek. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette. 7. Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok évben végzett munkájáról Előadó: Boda Anna Mária KTB elnöke, Kubatovics Áron JVPEB elnöke, Kun Csaba VB elnöke, Pintér Ádám JB elnöke Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a beszámolót. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. #: 5308 Száma: /7/0/A/KT Ideje: 2015 február 12 15:20 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen

13 Megjegyzés: Boda Anna Mária Igen - Dombay Zsolt Igen - Fekete János Igen - Fülöp Zsolt Igen - Holló István Igen - Horváth Győző Igen - Kubatovics Áron Igen - Kun Csaba Igen - Magyar Judit Igen - Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - Pintér Ádám Igen - Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - Tolonics Gyula Igen - Verseghi-Nagy Miklós Igen - Zakar Ágnes Igen - Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (II.12.) Kt. sz. határozata: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az Oktatási és Kulturális Bizottság; valamint a Kulturális és Turisztikai Bizottság, a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; valamint a Jóléti Bizottság, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Városfejlesztési Bizottság évben végzett munkájáról szóló, a határozat mellékletét képező beszámolókat elfogadja. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 8. Tájékoztató a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok évi munkatervéről Előadó: Boda Anna Mária KTB elnöke, Kubatovics Áron JVPEB elnöke, Kun Csaba VB elnöke, Pintér Ádám JB elnöke Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette. 13

14 9. Tájékoztató a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződésekről Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Megadja a szót Kubatovics Áronnak, a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. Kubatovics Áron bizottsági elnök: összefoglalójában elmondja, hogy a bizottsági ülésen konszenzus alakult ki. Sarkalatos pont volt, hogy az ellenőrzések rendszere megfelelő legyen, ennek kialakításában felajánlják közreműködésüket, hogy a legoptimálisabb metódust dolgozzák ki. A különféle beruházásokat, aszfaltmunkákat az Önkormányzatnak, mint jó gazdának, saját hatáskörben kell ellenőrizni. Az irány jó és bízik benne, hogy a márciusi képviselő-testületi ülésre megfelelő közszolgáltatási szerződéseket tudnak majd előterjeszteni. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni az észrevételt, úgy látja, hogy a következő testületi ülésig van lehetőség a szerződések minél szakszerűbbé tételére és véglegesítésére. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette. 10. Tájékoztató a Dunakanyari Csatornázási Társulás kommunikációs feladatainak elvégzéséről január hónap folyamán Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette. 11. Sürgősségi indítvány a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. támogatása ügyében hozott határozat pontosításáról Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. #: 5309 Száma: /11/0/A/KT Ideje: 2015 február 12 15:23 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Szavazás eredménye 14

15 Tárgya: Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Boda Anna Mária Igen - Dombay Zsolt Igen - Fekete János Igen - Fülöp Zsolt Igen - Holló István Igen - Horváth Győző Igen - Kubatovics Áron Igen - Kun Csaba Igen - Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - Pintér Ádám Igen - Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - Tolonics Gyula Igen - Verseghi-Nagy Miklós Igen - Zakar Ágnes Igen - Magyar Judit Tart. - Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (II.12.) Kt. sz. határozata: Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. a 14/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat 2. pontját az alábbira módosítja: 2. jóváhagyja 13 millió forint támogatás nyújtását Szentendre Város Önkormányzat évi költségvetése terhére a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. részére annak érdekében, hogy abból május 31-ig működési kiadásait és a KMOP-3.1.2/C pályázati önerő költségeit finanszírozza; 15

16 2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozattal módosított 14/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása érdekében a - Támogatásokat Vizsgáló Iroda által is jóváhagyott - támogatási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal aláírja. Felelős: Polgármester Határidő: 1. pont: azonnal 2. pont: február 28. A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendre és Térsége TDM Kft. ügyvezető A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 12. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadásáról és fenntartói megállapodás módosításáról Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. Magyar Judit képviselő: üdvözli, hogy az üzleti tervből kikerült a Szentendre TV és Rádió támogatása és az idén már nem költenek erre 25 millió Ft-ot. Ellenben nem ért egyet a Szentrendre és Vidéke c. lap mínusz 10 millió Ft-os költségével. Felhívja a figyelmet, hogy Zakar Ágnes oktatási bizottsági elnök asszony vezetésével júniusában megtárgyalták ezt a témát. A Hivatal és a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. elkészítette az újsággal kapcsolatos alternatívákat. Az előterjesztésben és az üzleti tervben azonban továbbra sem látszik ennek eredménye. Újságszórót váltottak, de koncepcionálisan nem változtattak rajta, a 10 millió Ft-ot kidobott pénznek tartja. Az újság elkészül 11 ezer példányban, de nem jut el mindenhová, nem tölti be funkcióját. Tegnap tárgyaltak erről a Jogi, Vagyonnyilatkozatvizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén és örült volna, ha az alternatívákat megvizsgálva változik ez az üzleti tervben. Nem ért egyet a nettó 100 ezer Ft-ot meghaladó ügyletek előzetes polgármesteri engedélyezésével, nem látja ennek a technikai kivitelezhetőségét. Ilyen alapon az önkormányzati cégek összes vezetőjét korlátozni lehetne. A vezetőnek minden egyes feladata kapcsán menni kellene a polgármesterhez, úgy gondolja, hogy a 100 ezer Ft nagyon kis összeg. Pályázatok beadása, egyéb kötelezettségvállalások, határidők tekintetében nem tudja, hogy ez az elképzelés hogyan fog megvalósulni. Úgy véli, jogi szempontból is kérdéses, hogy egyáltalán lehet-e ilyen megkötés a tulajdonos részéről. Ha ez azért történik, mert az elmúlt év során a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. nem szerepelt igazán jól, akkor a Felügyelő Bizottságnak már szóvá kellett volna tenni a negatív folyamatokat. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Holló István képviselőnek. Holló István képviselő: úgy gondolja és kifejtette a Városfejlesztési Bizottság ülésén is, hogy a 100 ezer Ft-os limit megbéníthatja a céget. Kettős mércét alkalmaznak (a többi cégnél nem áll fenn ilyen megkötés) és mesterségesen egy olyan helyzetbe kényszerítik a céget, ami lehetetlenné teszi működését. A Kulturális Központ Nonprofit Kft-hez több múzeum tartozik, mindenféle rezsit, közüzemi számlát, munkabért stb. a saját hatáskörében utal, egyenlít ki. 16

17 Emlékeztet, hogy a megbeszéléseken, illetve a legutóbbi képviselő-testületi ülésen nagyon sokféle aggály merült fel, feltételezések hangzottak el, de az érintett nem volt jelen, aki válaszol a kérdéseikre. Most azonban megérkezett dr. habil Kálnoki-Gyöngyössy Márton ügyvezető úr, és mielőtt lehetetlen helyzetet teremtenének, szeretné, ha tájékoztatná a Képviselő-testületet. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szeretné eloszlatni a tárgyi tévedéseket. Elmondja, hogy a múzeum nem tartozik a Kulturális Központ Nonprofit Kft-hez, az egy külön intézménye Szentendre Város Önkormányzatának. Kiemeli, hogy pályafutása alatt 9-10 céget vezetett már, és úgy gondolja, hogy a 100 ezer Ft-os limit nem okoz problémát, különösen úgy, ha az intézmények földrajzilag közel vannak egymáshoz. Felhívja a figyelmet, hogy ebben az esetben kötelezettségvállalásokról és nem kifizetésekről van szó - példaként említi, hogy a rezsiszámla kapcsán egyszer történik kötelezettségvállalás (szerződéskötés a közműszolgáltatóval). Úgy gondolja, hogy ez technikailag abszolút kivitelezhető, 100 ezer Ftnál sokkal alacsonyabb limittel is működnek cégek. A jogi megoldással kapcsolatban elmondja, hogy a Kulturális és Turisztikai Bizottság javaslata alapján nem az alapító okirat módosulna, hanem a fenntartói megállapodásban kerülne meghatározásra ez a limitösszeg. Megadja a szót Holló István képviselőnek. Holló István képviselő: kérdezi, hogy ez a limit-intézkedés miért történik. Szeretne tájékoztatást kapni, hogy miből tevődik össze a Kft-nél keletkezett hiány, nem látja tisztán, mi okozta, miből generálódott. Hogyan kezelték ezt a problémakört, ellenőrizték-e a céget? Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót dr. habil Kálnoki-Gyöngyössy Mártonnak, a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének. dr. habil Kálnoki-Gyöngyössy Márton ügyvezető: elmondja, hogy mint az Önkormányzat alkalmazottja a legjobb tudása szerint igyekszik válaszolni a kérdésekre. A hiány okainak megértéséhez reméli, hogy a képviselőkhöz eljutott az a táblázatsor, ami a korábbi évek legfontosabb pénzügyi adatait tartalmazza. Úgy gondolja, hogy ebben az összefüggésben az egész kérdéskör egy kicsit más megvilágításba kerül. Néhány tényezőt említ, ami az előző években negatív hatást gyakorolt a Kulturális Központ Nonprofit Kft. pénzügyi mérlegére és működésére: a Püspökmajori Könyvtár átadása a Pest Megyei Könyvtár részére több, mint 7 millió Ft-os eszközállományt adtak át, az eredményre gyakorolt hatása mínusz 3 millió Ft volt. Az Önkormányzattól kapott támogatás mértéke az elmúlt években dinamikusan változott. Emlékeztet, hogy az is előfordult, hogy az év elején megállapított támogatás év közben csökkent. Jelesül a tavalyi évben: 103 millió Ft-os önkormányzati támogatásról szólt az első üzleti terv változat és év végére ebből 94 millió Ft lett. Ilyen finanszírozási nehézséget jelentett az elmúlt években a Szentendre és Vidéke c. újság ingyenessé tétele, ami azt jelentette, hogy azon túl, hogy bevétel és ÁFA visszaigénylés ezen tevékenység után nem lehetséges, megjelenése 2 ezerről 11 ezer példányra növekedett. Csökkent az árbevétel, nem volt ÁFA visszaigénylés, ugyanakkor a kiadás növekedett a példányszám és a terjesztés miatt. Megemlíti még a médiával kapcsolatos állandó tévé- és rádió kiadási tételt, ez éves szinten közel 20 millió Ft kiadást jelentett (a táblázatokból látszik, hogy ebben is volt némi ingadozás). Kiemeli továbbá, hogy 2013-ban megkapták a városi nagyrendezvények lebonyolításának kötelezettségét, feladatát ez további 5 millió Ft korábban nem tervezett pluszkiadást jelentett. Sajnálatos módon tapasztalniuk kellett részben az üzleti tervek összeállításakor, illetve még év elején sem feltétlenül látszódott -, hogy az NKA körüli döntéshozói szándékok változása következtében nem volt megbecsülhető az előző évi adatok alapján az, hogy az NKA-tól mekkora pályázat nyerhető el. Kiemeli, hogy a tavalyi év volt a 17

18 legdrasztikusabb, amikor a szakkollégiumok keretét mintegy 50 %-kal csökkentették. Ez a csökkentés márciusra vált igazán realitássá, az üzleti tervet pedig az előző év végén, az előző év tényszámai alapján készítették. Kevesebb pályázatot írtak ki és kisebb támogatási összegekkel, óhatatlanul csökkent a támogatás. Azt sejti, hogy 2015-ben a pályázati lehetőségek további csökkenése várható. A Kft. életében fontosnak tartja a TAO-t, a nettó jegybevétel 80 %-át lehet pályázni. Úgy gondolja, hogy az elnyert jegybevétel kapcsán nem kell szégyenkezniük. Elmondja, hogy a tavalyi év vonatkozásában a DCST kérdésköre szintén negatívan befolyásoló tényező volt. Mint ismeretes, a gazdasági társaságon kívülálló okok miatt csúszott a projekt, ugyanakkor az általuk vállalt kommunikációs feladatokba be kellett invesztálni, ez 8,5 milllió Ft-ot jelentett a tavalyi évben, a megkapott előleg viszont nem érte el az 1 millió Ft-ot. Pozitívumként értékeli a tavalyi Teátrum és Nyár rendezvénysorozatot. Az NKA-nál és az EMMI-nél megszokott mechanizmus alapján az önkormányzat polgármesterének nyilatkozni kell arról, hogy az adott előadó-művészeti tevékenységet az önkormányzati támogatás terhére hány millió Ft-tal támogatja meg. Ez nagyjából millió Ft között szokott ingadozni. A tavalyi számadatok alapján a bevétel és a kiadás közötti rés 9 millió Ft, nagyjából az év elején becsült fenntartói támogatásrészt tudták hozni, illetve a tavalyi év alapján a lehívható TAO 10,3 millió Ft lesz a következő évben. A maga részéről elmondja, hogy bármiféle korlátozást szívesen tudomásul vesz és végrehajt, azt azonban jelzi, ha ebből bármiféle késedelem és abból anyagi kár keletkezne, az mindenképpen egy veszélytényezőt jelenthet. Kiemeli, hogy az előadó-művészeti törvény 3. (5) bekezdése különös szabályokat állapít meg az előadó-művészeti szervezetek számára - akár költségvetési szerv, akár gazdasági társaság szervezeti formában működnek, mindenképpen javasolja ennek a szabályozásnak az előterjesztésen történő átvezetését. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a kiegészítést. Úgy gondolja és a beszámolóból is kitűnik, hogy milyen komplex feladatról van szó és a soktényezős paramétertől függve a Kulturális Központ Nonprofit Kft. gazdálkodása kritikus helyzetben van. Ismeretes a Képviselő-testület számára az is, hogy a Társaságnak 25 millió Ft-os tagi kölcsönt nyújtottak. Úgy véli, hogy mindezek indokolják azt, hogy egy szorosabb kontroll legyen a Kft. gazdálkodása fölött. Vállalni tudja, hogy késedelem nem fog ebből következni, valamint az Önkormányzat nem a művészeti részbe kíván beleszólni, a kontroll a gazdálkodásra terjed ki. Úgy érzi, hogy Ügyvezető úr beszámolója alapján mindezek indokoltsága érthető. Felhívja a figyelmet, hogy az üzleti terv végleges formájában a márciusi képviselő-testületi ülésen is szerepelni fog a városi költségvetés függvényében átdolgozva, a Szentendre és Vidéke c. újság kérdésére akkor fognak visszatérni. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy az előbb felsorolt eredmények negatív irányba befolyásolták a Kft. gazdasági számait, de egyik sem volt olyan, ami az ügyvezető hibás döntése, a végrehajtás a képviselő-testületi határozatok alapján történt. Úgy véli, ha 100 ezer Ft-ra szeretnék korlátozni az ügyvezető kötelezettségvállalását, akkor 100 ezer Ft-tal a Képviselő-testületnek kellene önmagát korlátozni. Úgy gondolja, hogy másképp kell végrehajtani a szoros ellenőrzést. Érti, hogy valamiért fontos lenne, de nem tartja szerencsésnek, hogy a cég csak jóváhagyott előadásokat tudjon lekötni. Ha a Képviselőtestület meghatározza, hogy a Kft-nek milyen feladatokat kell ellátni, és azt a cégvezető végrehajtja, akkor az ebből következő esetleges negatív pénzügyi vonzatokat a Képviselőtestületnek tudomásul kell venni. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áronnak, a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének 18

19 Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy a bizottsági ülésen a Polgármester úr részéről elhangzott, hogy a Kulturális Központ Nonprofit Kft. vonatkozásában negatív irányba mozdult el a bizalom. Kérdezi, hogy van-e olyan szándék a Képviselő-testület és a városvezetés részéről, hogy a negatív eredménnyel működő cégeinél szintén limitet vezessen be. Kettős mércét érez, és csatlakozik képviselőtársai által elmondottakhoz. Azt teljesen legitimnek tartja, ha a városvezetés irányt ad az együttműködésnek, azonban nyíltságot kér. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy mindenkinek meghallgatta a véleményét. Továbbra is úgy gondolja, hogy ez egy jó megoldás, hiszen elvárás, hogy cégeiket szorosabban kontrollálják. Felhívja a figyelmet, hogy a bizottsági üléseken a Városi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatban is arról beszélnek, hogyan lehet az ellenőrzést, a megrendelői-, tulajdonosi érdekeket megfelelően képviselni. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez konkrét módosító indítvány nem érkezett. Az elhangzott észrevételeket tudomásul veszi, és a jövőbeni munkában igyekszik megfelelőképpen képviselve beépíteni. Javasolja a határozati javaslatok elfogadását. Ügyrendben megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. Magyar Judit képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a határozati javaslatokról külön-külön szavazzanak. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: az ügyrendi javaslatot támogatja, és szavazásra bocsátja. #: 5310 Száma: /12/0/A/KT Ideje: 2015 február 12 15:43 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Boda Anna Mária Igen - Dombay Zsolt Igen - 19

20 Fekete János Igen - Fülöp Zsolt Igen - Holló István Igen - Horváth Győző Igen - Kubatovics Áron Igen - Kun Csaba Igen - Magyar Judit Igen - Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - Pintér Ádám Igen - Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - Tolonics Gyula Igen - Verseghi-Nagy Miklós Igen - Zakar Ágnes Igen - Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot elfogadta. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy a 100 ezer Ft-os limitet töröljék a határozati javaslatból. Ha benne marad, akkor dr. habil Kálnoki-Gyöngyössy Márton ügyvezető úr által említett előadó-művészeti törvény vonatkozó részeinek átvezetésére tett igényét a III. számú határozati javaslatban jelenítsék meg. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy külön szavaznak a határozati javaslatokról és amennyiben Fülöp Zsolt képviselő úr úgy gondolja, hogy a határozati javaslat általa kifogásolt, akkor nem -el szavazzon. Elmondja, hogy előterjesztés-kiegészítésként kiosztásra került a Kulturális Központ Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági ülésének jegyzőkönyve, valamint a Kulturális és Turisztikai Bizottság javaslata alapján átvezetésre került, hogy nem az alapító okirat, hanem a fenntartói megállapodás módosul. Ügyrendben megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. Magyar Judit képviselő: felhívja a figyelmet, hogy úgy értelmezte, hogy Fülöp Zsolt képviselő kérése az, hogy a 3. pontot vegyék ki a határozati javaslatok közül. Úgy gondolja, hogy az egy módosító indítvány volt, melyről szavazniuk kellene. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy szavaznak majd a 3. pont levételéről. A beépítés kérését nem tudja módosító indítványként kezelni. Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. #: 5311 Száma: /12/0/A/KT Ideje: 2015 február 12 15:47 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Szavazás eredménye 20

21 Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Boda Anna Mária Igen - Dombay Zsolt Igen - Fülöp Zsolt Igen - Horváth Győző Igen - Kubatovics Áron Igen - Kun Csaba Igen - Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - Pintér Ádám Igen - Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - Tolonics Gyula Igen - Verseghi-Nagy Miklós Igen - Zakar Ágnes Igen - Holló István Nem - Fekete János Tart. - Magyar Judit Tart. - Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (II.12.) Kt. sz. határozata: Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. a határozat mellékletét képező Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft tervezett bevétellel, eft tervezett költséggel és eft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja; 2. felkéri a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az üzleti tervben foglaltak végrehajtására. Felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője Határidő: azonnal A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 21

22 Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. #: 5312 Száma: /12/0/A/KT Ideje: 2015 február 12 15:48 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Boda Anna Mária Igen - Dombay Zsolt Igen - Fekete János Igen - Fülöp Zsolt Igen - Holló István Igen - Horváth Győző Igen - Kubatovics Áron Igen - Kun Csaba Igen - Magyar Judit Igen - Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - Pintér Ádám Igen - Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - Tolonics Gyula Igen - Verseghi-Nagy Miklós Igen - Zakar Ágnes Igen - Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 22

23 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (II.12.) Kt. sz. határozata: Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Város évi költségvetésének elfogadását követően, az önkormányzat költségvetésében biztosított előirányzatok ismeretében, szükség esetén dolgozza át az üzleti tervét és a végleges üzleti tervet terjessze a Képviselő-testület márciusi ülésére. Felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője Határidő: azonnal A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szünetet javasol, szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. #: 5313 Száma: /12/0/A/KT Ideje: 2015 február 12 15:48 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Boda Anna Mária Igen - Fekete János Igen - Fülöp Zsolt Igen - Holló István Igen - Horváth Győző Igen - Kubatovics Áron Igen - Kun Csaba Igen - 23

24 Magyar Judit Igen - Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - Verseghi-Nagy Miklós Igen - Zakar Ágnes Igen - Tolonics Gyula Nem - Dombay Zsolt Tart. - Pintér Ádám Tart. - Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szünetet rendel el órától óráig az ülés szünetel. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kéri dr. Gerendás Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a módosító indítványt. dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a III. számú határozati javaslat egészülne ki egy 5. ponttal, miszerint: A jelen határozatban foglalt előzetes írásbeli jóváhagyási kötelezettség nem vonatkozik az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény 3. (5) bekezdésében foglalt esetekre. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megkérdezi Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármestert, hogy befogadja-e a módosító indítványt. Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: nem fogadja be a módosító indítványt. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót dr. Gerendás Gábor jegyzőnek. dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy volt egy ügyrendi javaslat, hogy ne legyen a III. határozati javaslatról szavazás. A második indítvány az, ha a Képviselő-testület szavazata alapján mégis lesz III. határozati javaslat, abban az esetben a III. határozati javaslatot a Képviselő-testület az ismertetett módosítással fogadná el. Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ügyrendben szavazásra bocsátja, hogy a III. határozati javaslatról a Képviselő-testület nem kíván szavazni. Felhívja a figyelmet, hogy az igen szavazat a III. határozati javaslat elvetését jelenti. A maga részéről napirenden kívánja tartani a III. határozati javaslatot. #: 5314 Száma: /12/0/A/KT Ideje: 2015 február 12 15:59 Típusa: Nyílt Határozat; Elutasítva Minősített szavazás Szavazás eredménye 24

25 Tárgya: Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fekete János Igen - Fülöp Zsolt Igen - Holló István Igen - Kubatovics Áron Igen - Magyar Judit Igen - Boda Anna Mária Nem - Dombay Zsolt Nem - Kun Csaba Nem - Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - Pintér Ádám Nem - Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - Tolonics Gyula Nem - Verseghi-Nagy Miklós Nem - Horváth Győző Tart. - Zakar Ágnes Tart. - Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem támogatta a III. határozati javaslat elvetését. Szavazásra bocsátja a III. határozati javaslathoz tartozó, Jegyző úr által megfogalmazott módosító indítványt. #: 5315 Száma: /12/0/A/KT Ideje: 2015 február 12 16:00 Típusa: Nyílt Határozat; Elutasítva Minősített szavazás Tárgya: Szavazás eredménye 25

26 Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fekete János Igen - Fülöp Zsolt Igen - Holló István Igen - Kubatovics Áron Igen - Magyar Judit Igen - Boda Anna Mária Nem - Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - Pintér Ádám Nem - Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - Tolonics Gyula Nem - Verseghi-Nagy Miklós Nem - Dombay Zsolt Tart. - Horváth Győző Tart. - Kun Csaba Tart. - Zakar Ágnes Tart. - Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület elutasította a módosító indítványt. Szavazásra bocsátja a III. határozati javaslat eredeti formáját. #: 5316 Száma: /12/0/A/KT Ideje: 2015 február 12 16:00 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen

27 Megjegyzés: Boda Anna Mária Igen - Dombay Zsolt Igen - Horváth Győző Igen - Kun Csaba Igen - Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - Pintér Ádám Igen - Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - Tolonics Gyula Igen - Verseghi-Nagy Miklós Igen - Zakar Ágnes Igen - Fekete János Nem - Fülöp Zsolt Nem - Holló István Nem - Kubatovics Áron Nem - Magyar Judit Nem - Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a III. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (II.12.) Kt. sz. határozata: Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. nettó Ft-ot elérő, de 5 millió Ft-ot meg nem haladó mértékű kötelezettségvállalást jelentő jogügylete Szentendre Város polgármestere előzetes írásbeli jóváhagyása mellett érvényes; 2. az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítja a Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. között létrejött fenntartói megállapodást és azt a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja, 3. felhívja az Ügyvezetőt, hogy köteles a Társaság bármely ügyében keletkezett nettó Ft-ot elérő, de Ft-ot meg nem haladó mértékű kötelezettségvállalást jelentő jogügylethez Szentendre Város Polgármestere előzetes írásbeli jóváhagyását kérni; 4. Felkéri a Polgármestert és az Ügyvezetőt a módosított fenntartói megállapodás aláírására. Felelős: 1., 3. pont: Ügyvezető 2., 4. pont: Polgármester, ügyvezető Határidő: azonnal A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda és Ügyvezető A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 27

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel a Hivatal Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fekete János, Fülöp Zsolt

JEGYZŐKÖNYV. Fekete János, Fülöp Zsolt Szám: 17/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én (kedden) 17. 00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vagyongazdálkodási Iroda vezető Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző. Szöllősy-Meggyes Ildikó pályázati referens

JEGYZŐKÖNYV. Vagyongazdálkodási Iroda vezető Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző. Szöllősy-Meggyes Ildikó pályázati referens 11/a/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi, Vagyonnyilatkozatvizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2015. november 11-én tartott NYÍLT üléséről Helye: Szentendrei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vagyongazdálkodási Iroda vezető. Alföldiné Petényi Zsuzsanna Vagyongazdálkodási Iroda munkatárs

JEGYZŐKÖNYV. Vagyongazdálkodási Iroda vezető. Alföldiné Petényi Zsuzsanna Vagyongazdálkodási Iroda munkatárs 1/a/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a 2016. január 20-án tartott NYÍLT üléséről Helye: Szentendrei

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Magyar Judit képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Magyar Judit képviselők Szám: 12/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 29-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott rendkívüli üléséről Jelen lévő

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vagyongazdálkodási Iroda vezető Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási előadó

JEGYZŐKÖNYV. Vagyongazdálkodási Iroda vezető Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási előadó 12/a/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi, Vagyonnyilatkozatvizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2015. december 9-én tartott NYÍLT üléséről Helye: Szentendrei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/145 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én (kedden), 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Kisújszállás Városháza 31-es terem (Gaál Kálmán terem)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Kisújszállás Városháza 31-es terem (Gaál Kálmán terem) 1/14 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságának 2012. július 5-én (csütörtökön), 9.27 órai kezdettel tartott rendkívüli, önálló,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

1289-7/2014. 1. sz. példány

1289-7/2014. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1289-7/2014. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Kovács József FESZ Kft. igazgatója, Szilágyi Zsolt képviselő.

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Kovács József FESZ Kft. igazgatója, Szilágyi Zsolt képviselő. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. január 28-án 17.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 13-án 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme (Csatolt jelenléti ív alapján!) Szabó Zsolt

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 03-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 7. rendes

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról (Készült: a Képviselő-testület 2015. január 22-i ülésére)

J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról (Készült: a Képviselő-testület 2015. január 22-i ülésére) SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László Bakos István Béri Eszter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

1150-18/2015. 1. sz. példány

1150-18/2015. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-18/2015. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

JEGYZKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. szeptember 12-én (kedden) 09.10 órai kezdettel tartott ülésérl

JEGYZKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. szeptember 12-én (kedden) 09.10 órai kezdettel tartott ülésérl Szám: 26/2006. JEGYZKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. szeptember 12-én (kedden) 09.10 órai kezdettel tartott ülésérl Jelen vannak: dr. Dietz Ferenc polgármester, Radványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18 /2014. (III. 11.) számú BKt. határozat 19/2014. (III. 11.) számú Bkt. határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. május 17-én, 9.00 órától, a Városháza Nagytanácstermében tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak: a képviselők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről Iktatószám: 20401-4/2014 Jegyzőkönyv Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló Ideje: 2014. 12. 18.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról 2636-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Dr. Misz Mihály tag Pál György tag Földesi

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. augusztus 25-i nyílt üléséről Rendelet: 10/20010.(VIII.26.) számú 11/2010.(IX.01.) számú Határozat: 94-99/2010.(VIII.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 495 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011.október 25-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.022-14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. március 11. napján 08:30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2005. május 18-án (szerdán) 16.35 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérl

JEGYZKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2005. május 18-án (szerdán) 16.35 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérl Szám: 18/2005. JEGYZKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2005. május 18-án (szerdán) 16.35 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérl Jelen vannak: Távol: Miakich Gábor polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. X. 30-án 16 órai kezdettel megtartott Boconád Község Önkormányzat Képviselő - testületének nyilvános üléséről a boconádi polgármesteri hivatal Tanácskozótermében. Jelen

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. március 1-jén 15 órakor megtartott 4.

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. március 1-jén 15 órakor megtartott 4. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének 200-2/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2008. (I.31.) Önkormányzat rendelet Nagyrév Község Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-8/2015. ikt.sz. 9/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-8/2015. ikt.sz. 9/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 197/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 17-18, d./ határozata:120-125, Száma:

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 18/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 5-én 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a községházán tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 6-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-247/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről Balatonfüred,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 362/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

1150-2/2015. 2. sz. példány

1150-2/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-2/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JANUÁR

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Parád Nagyközség Önkormányzata 3240 Parád, Kossuth Lajos út 9l. Tel: 36/364-118. Fax: 36/364-525. Szám: 1010-12 / 2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Parád Nagyközség 2012. november 26-án megtartott rendkívüli

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben