JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. TARTALOMBÓL 115/2010. (IX.09.) ÖH. határozat: Jegyzőkönyvvezető Nagy Tünde 116/2010. (IX.09.) ÖH. határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő Baumann László képviselő 117/2010. (IX.09.) ÖH. határozat: Napirend elfogadása 118/2010. (IX.09.) ÖH. határozat: Polgármesteri jelentés elfogadása 119/2010. (IX.09.) ÖH. határozat: Az önkormányzat I. félévi költségvetésének teljesüléséről szóló beszámoló elfogadása 120/2010. (IX.09.) ÖH. határozat: A kft. ügyvezetői posztjára pályázat kiírása 121/2010. (IX.09.) ÖH. határozat: A Mezei-Vill Kft. kérelmének elfogadása 122/2010. (IX.09.) ÖH. határozat: A polgármester-jelöltek bemutatkozásának támogatása 123/2010. (IX.09.) ÖH. határozat: A Hosszúpályi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának elfogadása 124/2010. (IX.09.) ÖH. határozat: A Hosszúpályi Mikrotérség Óvodai Intézményének a Módosított Nevelési Programjáról készült Szakértői Véleményének elfogadása 6/2010. (IX.09.) ÖR. rendelet: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (III.10.) rendelet módosításáról Kapják: 1. Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Debrecen 2. Községi Könyvtár 3. Polgármesteri Hivatal Irattár

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: Gyenge István polgármester Baumann László képviselő Faragó Lajos képviselő Fehér Tiborné képviselő Keserü Ferenc képviselő Németh Vilmos képviselő Jelen volt még az ülésen: Jenei Attila jegyző Farkas Lajos könyvvizsgáló Szántó Imréné, a Kft. ügyvezetője Terjékné Erdélyi Ágnes pénzügyi előadó valamint Nagy Tünde jegyzőkönyvvezető Gyenge István polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Javaslatot teszek a testületi-ülés jegyzőkönyvvezetőjére, Nagy Tündére. Kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 115/2010. (IX.09.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete LXV. törvény 10.. (1) bekezdése alapján a i nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Nagy Tündét választja. Felkéri Nagy Tündét a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére. Felelős: Nagy Tünde jegyzőkönyvvezető Határidő: folyamatos Gyenge István polgármester: Megkérdezem a testületi tagokat, ki vállalja a jegyzőkönyv-hitelesítői feladatot? Baumann László képviselő: Én vállalom. Gyenge István polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítőjének Baumann László képviselőt javaslom. Megkérdezem a testületet, egyet érte-e ezzel? A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3 116/2010. (IX.09.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete LXV. törvény 10.. (1) bekezdése alapján a i nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének Baumann László képviselőt választja. Felkéri a képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésre. Felelős: Baumann László képviselő Határidő: folyamatos Gyenge István polgármester: Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kérem, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1. Napirend Polgármesteri jelentés Előterjesztő: Gyenge István polgármester 117/2010. (IX.09.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, LXV. törvény 10.. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy döntött, hogy a meghívóban szereplő napirendet elfogadja. Felkéri a polgármestert a Képviselő-testületi ülés elfogadott napirend szerinti levezetésére. Felelős: Gyenge István polgármester Határidő: azonnal Gyenge István polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést, van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Faragó Lajos képviselő: Olvastam benne, hogy milyen állapotban van az öltöző építés, mikorra várható az átadás? Gyenge István polgármester: Szeptember 5-én lett volna a szerződés szerinti átadás, de erről részletesebben a különfélékben szerettem volna beszélni. Németh Vilmos képviselő: Hiányoltam a szennyvíz ügyét, hogy áll? Gyenge István polgármester: Azért nincs benne a jelentésben, mert nincs új fejlemény. A hozzáállás nem változott, remélhetőleg az új önkormányzat jobban meg tudja változtatni az emberek véleményét. Németh Vilmos képviselő: Azért állt le, mert a három faluban nem érte el a jelentkezők száma azt a bizonyos szintet? Gyenge István polgármester: Nincs meg a három faluban a 66%-os részvételi szándék, csak akkor alakulhat meg a víziközmű-társulás, ha ez a részvételi arány megvan. Németh Vilmos képviselő: Milyen arányok vannak a különböző településeken?

4 Gyenge István polgármester: 257 tulajdonos fejezte ki akaratnyilatkozatát Hajdúbagoson. A többi települését nem tudom pontosan. Hosszúpályi arányaiban jóval jobban áll, mint Bagos, de Monostorpályiban rosszabb a helyzet, mint nálunk. Ha a jelenlegi önrésznek csak a felét kellene a lakosságnak mellétenni, akkor jelentős könnyítést jelentene. Erre van némi esély, mert az állami vezetők részéről többször is elhangzott már, hogy az ő érdekük is, hogy az EU-s támogatásokat lehívják, van esély rá, hogy kaphatunk valamilyen kedvezményt, de még nincs erről döntés. Németh Vilmos képviselő: A polgármesterek egymás között beszélgetve szóba került-e, hogy van-e köze a Hosszúpályi részvételi szándék növekedésének ahhoz, hogy az önrész egy bizonyos részét átvállalja az önkormányzat? Gyenge István polgármester: Igen, ez egyértelmű. Viszont nekik van egy speciális helyzetük, van egy 11 km hosszú elkészült szakaszuk, amiért annak idején nem fizetett az állampolgár semmit. Fehér Tiborné képviselő: A mozi épületének felújítására mennyi önerőt kell biztosítanunk? Gyenge István polgármester: Önerő nélküli a pályázat. 53,2 millió forint összegű beruházásról adtuk be a pályázatot, valószínűleg nem fogjuk megkapni, mert maximum 50 millió forintért lehet pályázni. A pályázat beadásának határideje után egy héttel érdeklődtem, akkor 2 pályázat volt benn, három héttel utána már 10 pályázó lett. Nem értem, lehet, hogy nem adtak pontos információt. Megtudtam még annyit, hogy 7 pályázat van versenyben, mert 3 formai hibás volt. Ha csak annyit nyernénk, hogy a magas tetőt meg tudnánk csináltatni, az nagyon jó lenne, mert most jó pár helyen beázik a tető. Van-e még kérdés? Aki elfogadja a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítésekkel, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 118/2010. (IX.09.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, LXV. törvény 10.. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a i nyílt testületi ülés polgármesteri jelentését az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja. Felelős: Gyenge István polgármester Határidő: azonnal 2. Napirend Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetésének teljesüléséről Előterjesztő: Gyenge István polgármester Gyenge István polgármester: Megkérem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tolmácsolja a döntésüket. Baumann László képviselő: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, megnézte a kapcsolódó jogszabályokat is, elfogadásra javasolta beszámolót és az előirányzat módosítást is a képviselő-testület számára. Gyenge István polgármester: Van-e kérdés? Könyvvizsgáló Úr? Farkas Lajos könyvvizsgáló: Én a pénzügyi bizottsággal kitárgyaltam a költségvetést, ha kérdés merül fel, szívesen válaszolok. Faragó Lajos képviselő: Én valószínűleg a pénzügyi bizottság véleményére hagyatkozom.

5 Gyenge István polgármester: Ha nincs kérdés, akkor megkérem a képviselőket, hogy aki elfogadja az előirányzat módosítás miatti rendeletmódosítást, kérem, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (IX.09.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (III.10.) rendelet módosításáról 1. (1) A január 1-július 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatát érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 3. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési kiadási főösszegét E Ft-tal Költségvetési bevételi főösszegét E Ft-tal módosítja és az önkormányzat évi módosított költségvetési kiadási főösszegét E Ft-ban módosított költségvetési bevételi főösszegét E Ft-ban a hiány összegét E Ft-ban állapítja meg. (2) A költségvetési kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásában állapítja meg: (ezer Ft) személyi jellegű juttatások munkaadókat terhelő járulék dologi kiadás egyéb folyó kiadások pénzmaradvány átadás támogatásértékű működési kiadás 170 működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés társadalom- és szociálpolitikai juttatás ellátottak pénzbeli juttatásai pénzforgalom nélküli kiadások kamatkiadások felújítás intézményi beruházási kiadások támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai általános tartalék egyéb kiadások Ö S S Z E S E N

6 2. (1) a Hajdúbagos Polgármesteri hivatal a társadalom- és szociálpolitikai juttatások előirányzatát E Ft-tal megemeli (2) a fentiek fedezete az Önkormányzat által igényelt központi támogatás bevételi többlete, így annak összege is E Ft-tal kerül növelésre. 3. A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a mellékletek tartalmazzák. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jenei Attila jegyző sk. Gyenge István polgármester sk.

7 Gyenge István polgármester: Aki elfogadja a költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló beszámolót, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 118/2010. (IX.09.) ÖH. sz. határozat: Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi első féléves költségvetési beszámolóról az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a évi I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Finanszírozási bevétellel E Ft Összes bevétellel E Ft E Ft E Ft Költségvetési kiadással Finanszírozási kiadással Összes kiadással hagyja jóvá. Az 1. pontban meghatározott költségvetési bevételeken felül E Ft likvid hitelfelvétellel fogadja el. Az 1. pontban meghatározott költségvetési kiadásokon felül E Ft likvid- és eft hosszúlejáratú hiteltörlesztéssel fogadja el. Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat évi első féléves beszámolóját részletesen a következők szerint fogadja el: Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint.

8 Az önkormányzat a június 30-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások nincsenek így a 10. számú melléklet nemleges. A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Nincsenek EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, ezért a 12. számú melléklet nemleges. A képviselő-testület az önkormányzat első félévi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 14/b., 14/c., számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. Az önkormányzat a június 30-i állapot szerinti vagyonát 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat június 30-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b.. 17/c., sz. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. Felelős: Gyenge István polgármester Határidő: azonnal

9 3. Napirend Különfélék Előterjesztő: Gyenge István polgármester 1. A Kft. ügyvezetői tisztségére pályázat kiírása Gyenge István polgármester: Van-e a pályázattervezettel kapcsolatosan kérdés? Németh Vilmos képviselő: Nem szerepel benne a vezetői gyakorlat szükségessége. Jenei Attila jegyző: Ez egy tervezet, meghatározhatja a testület, hogy például 3 év gyakorlat szükséges. Nyilvánvalóan az elbíráló nem fog megválasztani egy olyan pályázót, akinek 1 hetes vezetői gyakorlata van. Gyenge István polgármester: Ha meghatározza a testület, hogy 3 év szükséges, és csak 2 évvel rendelkezik, akkor ez szűkíti a pályázók körét, lehet, hogy nem érdemes ezt konkrétan meghatározni. Szántó Imréné: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a gyermekjóléti szolgálat nem tartozik a kft. hatáskörébe. Németh Vilmos képviselő: Én úgy tudom, hogy igen. Szántó Imréné: Akkor szeretnék látni egy működési engedélyt. Németh Vilmos képviselő: Az lehet, hogy nem kérték meg a mai napig sem. Szántó Imréné: Nem fogjuk megkapni rá az engedélyt. Németh Vilmos képviselő: A képviselő-testület úgy döntött, hogy kilép a Hosszúpályival kötött társulásból és a kft. fogja ellátni a feladatot. Fehér Tiborné képviselő: A két dolgozónak ki a munkáltatója? Szántó Imréné: A kft. visel minden költséget ezzel kapcsolatosan. A működési engedély kiadásához feltételeket szabnak, aminek pillanatnyilag a kft. nem felel meg, konkrétan, hogy köztartozása van. Keserü Ferenc képviselő: Nem csak pillanatnyilag nem felel meg, a kutya nem hívta fel a figyelmet erre. Én borzasztóan csodálkozom ezen a faluvezetésen. Van egy működőképes kftnk, tudjuk, hogy köztartozása van, és akkor rátestálunk egy ilyen feladatot, így az alapvető feltételeknek sem felel meg. Szántó Imréné: Ez a tevékenység csak ettől az évtől a kft. feladata, szerintem először engedélyt kellett volna kérni, és ha megkapta, akkor a kft-nek adni a feladatot. Gyenge István polgármester: Van-e javaslat, hogy ez a pályázat valamilyen módon változzon meg? Németh Vilmos képviselő: Viszonylag távol van az elfogadás ideje, november 15.

10 Jenei Attila jegyző: Figyelembe vettem a választásokat is, a választások után 15 nappal kerül sor az új testület alakuló ülésére, és úgy gondoltam nem várható el egy új testülettől, hogy rögtön ezzel kezdje. Meg kell ismerni a pályázatokat, amik beérkeznek. Németh Vilmos képviselő: Nem akarom mondani, de feltételezem a következő testületről is, hogy hasonlóképpen fog cselekedni, mint akkor ez a testület, megtörtént a ceremónia, 15 perc múlva már benne voltunk a sűrűjében. Jenei Attila jegyző: Lehet november 1. is az elbírálás határideje, a testület dönti el. Figyelembe kell venni, hogy aki eredményesen pályázik, és munkahelye van, milyen feltételekkel tudja otthagyni. Baumann László képviselő: Nem lehet eldönteni egy hét alatt, hogy ki a nyertes pályázó? Gyenge István polgármester: El lehet. Akkor az elbírálás határideje legyen október 25? Németh Vilmos képviselő: Október 22-e. Gyenge István polgármester: Akkor a jogviszony kezdete legyen november 1. Aki az elhangzott módosításokkal együtt elfogadja a pályázatot, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 120/2010. (IX.09.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete LXV. törvény 10.. (1) bekezdése alapján megtárgyalta a Falugondnokság Hajdúbagos Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére kiírásra kerülő pályázat tervezetét, és úgy döntött, hogy az alábbiak szerint fogadja el: HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Pályázatot hirdet az Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő Falugondnokság Hajdúbagos Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére A Kft. tevékenységi köre: - ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona), - nappali szociális ellátást nyújtó intézmény (idősek klubja, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás). A Kft. ügyvezetője által ellátandó feladatok: a Kft. tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, a Kft., mint gazdasági társaság gazdálkodásának irányítása. Pályázati feltételek: - pénzügyi, gazdasági szakmacsoportba tartozó felsőfokú szakirányú szakképzettség, - legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, - jártassággal rendelkezik költségvetési és vállalkozói gazdálkodás területén, valamint jelentős összegű állami forrásból származó pénzügyi eszközök kezelésében, - büntetlen előélet.

11 Előnyt jelent: - a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén szerzett szakmai gyakorlat, - vezetői gyakorlat, - önálló munkavégzésre való alkalmasság. A pályázathoz csatolni kell: - a pályázó szakmai életrajzát, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - a képesítést igazoló okiratokat vagy azok hitelesített másolatát, - a Kft. vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Az ügyvezetői jogviszony időtartama: az ügyvezetői munkajogviszony határozott időre (5 évre) szól, újonnan létesített jogviszony esetén 1 hónap próbaidő kikötésével. Az ügyvezetői munkajogviszony kezdő napja: november 1. Illetmény: A gazdasági társaság hatályos Javadalmazási Szabályzata alapján. A pályázat benyújtásának határideje: október 15. A pályázat elbírálásának határideje: október 22. A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot Hajdúbagos Község polgármestere, (4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101.) részére kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: Kft. Ügyvezetői pályázat. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a 52/ es telefonszámon a község polgármesterétől. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat meghirdetéséről gondoskodni szíveskedjen. Felelős: Gyenge István polgármestert Határidő: folyamatos 2. Sporttelep fejlesztése öltöző építés Gyenge: Az építés szerződés szerinti befejezési határideje szeptember 5. volt. Írtam egy levelet a Mezei-Vill Kft. vezetőjének, a válaszában azt kérte a testülettől, hogy a szerződés szerinti határidőt szeptember 30-ra módosítsuk, a kedvezőtlen időjárásra tekintettel. Mellékletként csatolta az építés időszakára eső csapadékvíz kimutatást. Faragó Lajos képviselő: Kívül késik a befejezés, vagy belül? Gyenge István polgármester: Belül a burkolás hiányzik, illetve a szerelvényezés, kívül a nemes vakolat és a szennyvíztároló megépítése hiányzik. Elkészült a kispálya is. Úgy egyeztünk meg, hogy annak a fejében, hogy vállaljuk az őrzést akkor, amikor nem dolgoznak ott, elkészítik a kispályát, a gyalogutat és parkolót alakítanak ki. Alá van vakond fóliázva a pálya. Szerintem többet is megcsináltak, mint amit vártunk. Faragó Lajos képviselő: Szeptember 30-ára ígérték, hogy készen lesz, még esetleg kérhetnénk valamit. Gyenge István polgármester: Én úgy gondolom, hogy korrekt céggel állunk szemben, nem nagyon van rá okunk, hogy ne járuljunk hozzá a kérelméhez. Ha nincs más kérdés, kérem, szavazzon, aki elfogadja a Mezei-Vill Kft. kérelmét.

12 A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 121/2010. (IX.09.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete LXV. törvény 10.. (1) bekezdése alapján megtárgyalta a MEZEI-VILL Kft. (székhely:4100 Berettyóújfalu Puskin u. 12. képviseletében: Mezei József ügyvezető) kérelmét - melyben a sportpálya öltöző építésére vonatkozó vállalkozási szerződés I.8 pontja alapján a kivitelezési munkálatok befejezési határidejét szeptember 30-ra kéri módosítani - és úgy döntött, hogy elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosításával kapcsolatosan szíveskedjen eljárni. Felelős: Gyenge István polgármester Határidő: azonnal Faragó Lajos képviselő: Következik a választás. Szinte már hagyományosnak mondható, hogy a polgármester jelöltek bemutatkoznak, és én azt szeretném, ha ennek lehetőséget adva a polgármesteri hivatal megszervezné ezt az eseményt. Javasolnék is egy időpontot szeptember 17-én 18 óra. Kellene egy személy, aki levezetné az egészet. Meg kell reklámozni, biztosan sok mindenkit érdekelne. Németh Vilmos képviselő: A legutolsó ilyen eseményre gondolva az a javaslatom, hogy felesleges. A múltkor hiába szerveztük nem volt ott mindenki, aki ott volt nem tartotta be a szabályokat. Ha valaki akar ilyet, adjuk oda a termet, de lehet, hogy valaki nem is akar ilyen eseményen részt venni. Keserü Ferenc képviselő: Ez csak egy bemutatkozás, a testületnek kötelessége ilyen lehetőséget biztosítani. Gyenge István polgármester: Én azt gondolom, hogy ajánljuk fel ezt a lehetőséget a jelölteknek, de nem mondhatjuk meg a konkrét időpontot. Németh Vilmos képviselő: Én az első bemutatkozást tartom jónak, a legutóbbit feleslegesnek véltem. Gyenge István polgármester: Ne a testület határozza meg, hogy mikor legyen, ajánljuk fel a lehetőséget, aki be akar mutatkozni, az megteheti, a hivatal segítséget nyújt a lebonyolításban. Aki elfogadja ezt, kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 122/2010. (IX.09.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete LXV. törvény 10.. (1) bekezdése alapján megtárgyalta a települési önkormányzati képviselők és polgármester választáson induló polgármester-jelöltek bemutatkozásával kapcsolatos előterjesztést és úgy döntött, hogy lehetőséget biztosít a polgármester jelöltek bemutatkozására, ennek megrendezéséhez rendelkezésre bocsátja a Művelődési Ház nagytermét és az önkormányzati dolgozók szükséges segítéségét.

13 Felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény lebonyolításához szükséges segítséget biztosítsa. Felelős: Gyenge István polgármester Határidő: azonnal 3. Hosszúpályi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról, valamint a Szakértői Véleményről szóló előterjesztés Gyenge István polgármester: Megkérem Fehér Tibornét a helyi óvoda tagintézmény-vezetőjét, hogy mondja el, hogy miről szól röviden az előterjesztés. Fehér Tiborné képviselő: A módosítás oka, hogy néhány kifejezést meg kellett változtatni, illetve sikerült bölcsődei ellátást bevezetni. Itt a bagosi óvodában a bölcsőde arról szól, hogy a kiscsoportba öt 2 éves gyermek bekerülhet. Nem bölcsődei normatívát fog kapni az önkormányzat, hanem annál többet, pontosan nem tudom. 5 bölcsődés korú gyermeket lehet felvenni a kiscsoportba, viszont szükség van egy gondozónőre, aki szakmunkás minimálbért fog kapni. Írnunk kellett egy szakmai programot erről, az óvónőknek el kellett végezniük egy 60 órás tanfolyamot. Ennek költsége nem terheli az önkormányzat költségvetését. Annyival módosult még a program, hogy 4 fő 2,5 éves gyermek már jöhet az oviba, óvodásnak fog minősülni. Faragó Lajos képviselő: Ez a gondozónő főállásban fog dolgozni? Tehát nem a munkaügyi központ fogja kiközvetíteni? Fehér Tiborné képviselő: A gondozónőnek el kell végezni egy tanfolyamot, és csak a szakképzett minimálbért kaphatja. Nem lehetett olyan, akinek szakmunkás végzettsége van, olyan sem, akinek diplomája van, érettségire épülő tanfolyamot kell elvégeznie saját költségen forintért. Az a lényeg, hogy folyamatban legyen a tanfolyam végzése, ami egy éves időtartamú. Faragó Lajos képviselő: Ki lenne a gondozónő? Fehér Tiborné képviselő: Szabó Ervinné, akinek három gyermeke van. Elsősorban a személyiség alapján mérlegeltünk, illetve pelenkás gyerekekről szó lévén, el kell végezni a vele járó munkát is, mindenki egyet értett Szabóné Szilvivel. Gyenge István polgármester: Aki elfogadja az egységes szerkezetű alapító okiratot, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 123/2010. (IX.09.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. -a, a 102. (2) bekezdése, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 2. -a alapján megtárgyalta a Hosszúpályi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy az egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetű alapító okiratot aláírja. Felelős: Gyenge István polgármester Határidő: azonnal

14 Gyenge István polgármester: Aki elfogadja a nevelési programról készült szakértői véleményt, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 124/2010. (IX.09.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 44. (1) bekezdése alapján megtárgyalta a Hosszúpályi Mikrotérség Óvodai Intézményének a Módosított Nevelési Programjáról készült Szakértői Véleményét és úgy döntött, hogy elfogadja azt. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről értesítse az intézményvezetőt Felelős: Gyenge István polgármester Határidő: azonnal Gyenge István polgármester: Ha más hozzászólás nincs, az ülést bezárom. Hajdúbagos, szeptember 9. Gyenge István Polgármester Jenei Attila Jegyző Baumann László Képviselő, Jegyzőkönyv hitelesítő

15 MELLÉKLETEK

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-15/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/12/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Képviselőtestülete 2010 augusztus 26-án ( csütörtökön) du. 17 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tiszavárkony Község Polgármesteri

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2014. január 16- án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2014. január 16- án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 7-2/2014. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2014. január 16- án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. május 26-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. május 26-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám:.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. május 26-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366, Kakucs, Fo utca 20. sz. J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 2009. szeptember 29- én (kedden) 16

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. február 18-án megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. február 18-án megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám:. /2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. február 18-án megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2009. április 24-én tartott rendes üléséről 132-14/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (60-78/2009.) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló a Nagykállói Rendőrőrs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra 1 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Testület a szóbeli előterjesztést 3 igen szavazattal az ülés napirendjére felvette.

JEGYZŐKÖNYV. A Testület a szóbeli előterjesztést 3 igen szavazattal az ülés napirendjére felvette. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.024-20/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 11.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Társulási Tanácsülésről

Jegyzőkönyv Társulási Tanácsülésről Ikt.szám: NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 36-2 /2011/ált. Jegyzőkönyv Társulási Tanácsülésről Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. február 4-én 12 00 órai kezdettel a Nagykanizsai

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 1 7. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A közgyűlés rendkívüli üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben