INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: /2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének december 17. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: /2014. (XII. 17.) Kt. hat. Rendeletek száma: 19-20/2014. (XII. 18.) ör. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Zámbó Istvánné alpolgármester, Bolvári Mihály képviselő, Faldina Ágnes képviselő, Hornyák Margit képviselő, Hirt Erika képviselő, Volf Ferenc András képviselő (összesen 7 fő). Az ülésről igazoltan van távol: - Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester További jelenlévők: Kovács József IHB bizottsági tag, Gyulay Tamás IHB tag, Turcsány Andrea művelődési ház vezetője, Urbánné Kovács Eszter iskolaigazgató, Maczák Jánosné óvodavezető. NAPIREND 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 2. A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása (bérleti díjak felülvizsgálata) Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 3. Háziorvosi ügyelet Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás évi költségvetésének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 4. Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata Társulásról szóló megállapodásának megtárgyalása 2

3 Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 5. Az Önkormányzat és a Digifat Computer Kft. között fennálló szállítási szerződés módosításának jóváhagyása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 6. Az új óvoda Támogatási Szerződése módosításának megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 7. A MÁV Zrt-vel kötendő üzemeltetési megállapodás ismételt megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 8. Tóth László erdőgazdálkodó ajánlatának megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 9. Herman-Halmi Diána önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásra vonatkozó kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 10. Farkas Istvánné és az önkormányzat között létrejött telekalakítási szerződés utólagos jóváhagyása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 11. Tájékoztatás az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. kérelméről (döntést nem igényel) Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 12. A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című, KMOP azonosítószámú projekt önerő rész rendelkezésre állásának igazolása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester (A meghívót és az előterjesztéseket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) dr. Gál Imre polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit az év utolsó testületi ülésén. Én azt javaslom, hogy menjünk sorba a napirendi pontok tekintetében. Kérdezném, hogy vane valakinek kérdése a bizottságok által megtárgyalt napirendek vonatkozásában? Vagy pedig van-e új javaslat napirend felvétellel kapcsolatban? Ha nincs, akkor aki a napirendeket elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2014. (XII. 17.) Kt. határozata Inárcs Nagyközségi Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi pontokat a meghívó alapján elfogadja. Jegyzőkönyv vezetőnek Marosi Magdolnát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Hornyák Margit és Volf Ferenc képviselőket kéri fel. Felelős: dr. Gál Imre polgármester 3

4 Határidő: azonnal 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Mind a két bizottság megtárgyalta a napirendet, és elfogadásra javasolta. Kérdezem, hogy azóta van-e valakinek kérdése, felvetése? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja a rendelet módosítást, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja: Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014. (XII. 18.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról - A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza - 2. napirend: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása (bérleti díjak felülvizsgálata) (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Rendeletben kell meghatározni a bérleti díjakat, ami elég régen lett felülvizsgálva. Ezzel kapcsolatosan a bizottságok álláspontja volt, hogy a javaslattól eltérően 500 Ft-ot javasoltak a szolgálati célú bérlakásokra és 600 Ft-ot négyzetméterenként a piaci alapú hasznosításnál. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Ha nincs, akkor aki a bizottságok által javasolt 500 és 600.-Ft/m 2 árral egyetért kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról - A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza - 3. napirend: Háziorvosi ügyelet Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás évi költségvetésének megtárgyalása 4

5 (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A napirend arról szól, hogy önálló költségvetést kellett készíteni november 1-jei hatállyal a társulásnak. 2 hónapra szól az a költségvetés, amit el kell fogadni. A bizottságok tárgyalták a napirendet és elfogadásra javasolták. A korábban tervezett költségekhez képest nincs változás, és önálló intézmény lesz az ügyeleti szolgálat. Kérdezem, hogy időközben a bizottsági ülés óta merült-e fel kérdés? Amennyiben nem akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki elfogadja a költségvetést, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2014. (XII. 17.) Kt. határozata Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Ügyelet Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás, mint önálló költségvetési szerv november 1-i hatállyal megállapított módosított költségvetését elfogadja az alábbiak szerint. Módosított előirányzat: Bevétel: Ft. Kiadás: Ft. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 4. napirend: Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata Társulásról szóló megállapodásának megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Napirendet tárgyalták a bizottságok ahol több felvetés is volt, de végül is elfogadásra javasolták a módosított megállapodást. Két lényeges dolog miatt kellett módosítani, az egyik, hogy a Kakucsi polgármester személyében változás történt, így a képviselők személyében névváltozás volt szükséges. Illetve arra jutott a Társulási Tanács, hogy Dabassal szemben a többi 4 település 51%-kal bírjon lakossági szavazati arány vonatkozásában. Kérdezem, hogy van-e kérdés, kiegészítés? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki elfogadja a megállapodást, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2014. (XII. 17.) Kt. határozata Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata Társulásáról szóló megállapodást (módosított, egységes szerkezetben). 5

6 Határidő: Felelős: dr. Gál Imre polgármester Volf Ferenc képviselő 16 óra 20 perckor megérkezik, a képviselő-testület tagjainak száma 6 főre emelkedik a teremben. 5. napirend: Az Önkormányzat és a Digifat Computer Kft. között fennálló szállítási szerződés módosításának jóváhagyása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A szerződés vonatkozásában határidő módosításáról van szó ami december 31-ére módosulna. A bizottságok tárgyalták, kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Volf Ferenc képviselő: Érintettséget szeretnék bejelenteni. dr. Gál Imre polgármester: Érintettsége okán kérdezem, hogy kívánjuk-e kizárni Volf Ferenc képviselőt a szavazásból. Aki igent mond, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 191/2014. (XII. 17.) Kt. határozata Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Volf Ferenc képviselőt érintettsége okán nem zárja ki az Önkormányzat és a Digifat Computer Kft. között fennálló szállítási szerződés módosításának jóváhagyása napirendi pont vonatkozásában a döntésből. Határidő: Felelős: dr. Gál Imre polgármester dr. Gál Imre polgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdés? Akkor aki elfogadja a szerződés módosítást november 10 helyett december 31-ére kérem, hogy kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 192/2014. (XII. 17.) Kt. határozata Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a Digifat Computer Kft. (2370 Dabas, Bartók Béla út 32/B.) között létrejött szállítási szerződés november 10-én kelt módosítását jóváhagyja. Határidő: december 31. 6

7 Felelős: dr. Gál Imre polgármester 6. napirend: Az új óvoda Támogatási Szerződése módosításának megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok tárgyalták a napirendet, május 31-ig kértük a teljes körű megvalósításra a módosítást. Ezt a felügyelő hatóságoktól meg is kaptuk, a támogatási szerződésben is ennek megfelelően módosítani kell a határidőt. Kérdezem, hogy azóta valakiben merült-e fel kérdés? Amennyiben nem akkor kérem, hogy aki támogatja a határozati javaslatot a szerződés módosítást, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2014. (XII. 17.) Kt. határozata Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP azonosítószámú, Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című projekt 2. számú Támogatási Szerződés módosítását jóváhagyja. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 7. napirend: A MÁV Zrt-vel kötendő üzemeltetési megállapodás ismételt megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Bizottsági ülésen több észrevétel volt az előterjesztéshez képest. A határozatlan időt azt pontosítottuk és 10 év került a megállapodásba. Illetve volt még az önkormányzat feladatai között a h) pontban a természetes elhasználódás miatt esedékes karbantartások az is lett módosítva. Kérdezném, hogy valaki esetleg talált-e még a megállapodásban hibát? Amennyiben nem, akkor aki a két módosítással egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 194/2014. (XII. 17.) Kt. határozata Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a MÁV Zrt. és az önkormányzat között Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók építése I. ütem, kiegészítő tervezések és engedélyeztetések 142. sz. vasútvonal Inárcs-Kakucs projekt keretében létesített, P+R parkolók, B+R kerékpártároló, buszmegálló valamint 7

8 tartozékaiknak üzemeltetése és kezelése tárgyában létrejövő együttműködési megállapodás tervezetét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 8. napirend: Tóth László erdőgazdálkodó ajánlatának megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Érkezett még plusz anyag a napirendhez, valamint Hirt Erika képviselő asszony kérte, hogy keressük meg a régi megállapodást. Hirt Erika képviselő asszony 16 óra 30 perckor megérkezik, ezzel a képviselő-testület tagjainak száma 7 főre emelkedik a teremben. dr. Gál Imre polgármester: Mind a két bizottság tárgyalta a napirendet, a határozati javaslatnak megfelelően támogatjuk, hogy pályázatot nyújtson be Tóth László, és az ütemtervtől eltérő munkálatokat engedélyezzük. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Ha nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 195/2014. (XII. 17.) Kt. határozata Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth László erdőgazdálkodó előterjesztésének megfelelően hozzájárul az abban szereplő, önkormányzati tulajdonban vagy résztulajdonban lévő erdőkre vonatkozóan az ütemtervtől eltérő kérelmeknek az erdészeti hatóság felé történő benyújtásához, valamint az ehhez kapcsolódó, a munkálatok megvalósítását finanszírozó pályázatok benyújtásához. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 9. napirend: Herman-Halmi Diána önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásra vonatkozó kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A gyógyszertár feletti lakásról lenne szó. A bizottságok tárgyalták és a javaslat az volt, hogy értesítsük a kérelmezőt arról, hogy most még pillanatnyilag érvényes szerződés van a bérlakásra. Amennyiben változás következik be abban az esetben az önkormányzat pályázatot fog kiírni a bérbe adásra. Ennek kapcsán még 8

9 az volt a javaslat, hogy megbízzuk a Polgármesteri Hivatal apparátusát, hogy készítse elő a pályázatot. Januári testületi ülésre már látni fogjuk, hogy milyen állapotban van a lakás, addigra már meg fog történni az átadás-átvétel, mert a bérlő nem kért hosszabbítást és pályázati javaslattal fogunk élni. Van-e a bizottsági állásfoglalástól eltérő hozzászólás, kérdés, javaslat? Hirt Erika képviselő: Én bizottsági ülésen kértem, hogy, mint új képviselők kaphassunk egy mintát a lakásbérleti szerződésből. Göndör Ákos jegyző: Ezt pótolni fogjuk a részetekre rövid határidőn belül. Minden szerződést módosítanunk kell a lakásbérleti díj változása miatt. A szerződést én készítettem és az Önkormányzat felé részrehajló, mert benne van az is, hogy átadás előtt tisztasági festést kell csinálni. Amikor napirendi pont lesz a pályázat, akkor be fogom hozni a szerződés tervezetet is. Bolvári Mihály képviselő: Jó ha van egy lakás ami üres pl. katasztrófa esetére. Én azt mondom ne bátorítsuk az embereket, nagy a lakás területe és magas a rezsi költség is, és nem kellene a pályázatot a Hírmondóban megjelentetni, hogy van egy üres lakásunk és gyorsan jelentkezzenek. Hirt Erika képviselő: Annak a lakásnak az állapota jobb, mint a szolgálati lakásoké és katasztrófa esetekre én nem tartalékolnám. A katasztrófa helyzeteket közintézményeken keresztül kell megoldani. Az ötlet amit képviselő úr mondott az jó, csak nem ezzel a lakással. Hornyák Margit képviselő: Én is egyetértek Erikával. dr. Gál Imre polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Bizottságok állásfoglalása az volt, hogy értesítsük a kérelmezőt arról, hogy még érvényes szerződés van az albérletre és pályázat lesz kiírva, amit a januári testületi ülésen tárgyalni fogunk, amit a hivatal előkészít. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 196/2014. (XII. 17.) Kt. határozata Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Herman-Halmi Diána önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásra vonatkozó kérelme ügyében tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az önkormányzat pályázatot fog hirdetni a megüresedett, piaci alapon bérbeadásra kerülő bérlakásra és erre benyújthatja majd a pályázatát. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 10. napirend: Farkas Istvánné és az önkormányzat között létrejött telekalakítási szerződés utólagos jóváhagyása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) 9

10 dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok tárgyalták a napirendet. Egy már meglévő állapotot kell testületi határozattal megerősíteni a Földhivatalnak. A telekalakításuk során az önkormányzat gazdagodott egy területtel, mert szélesedett egy utca és ennek a Földhivatali bejegyzéséhez szükséges a testületnek jóváhagyni a korábban Farkas Istvánné néven létrejött telekalakítási szerződést. Kérdezem, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki jóváhagyja a szerződést, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2014. (XII. 17.) Kt. határozata Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Farkas Istvánné között létrejött, az Inárcs 1714 hrsz-ú ingatlan megosztására vonatkozó telekalakítási/megosztási/ajándékozási szerződést az abban foglalt tartalommal utólagosan jóváhagyja. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 11. napirend: Tájékoztatás az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. kérelméről (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A napirend vonatkozásában nem kell döntenünk, mert ez egy tájékoztató. Bizottsági ülésen sok szó eset a közmű szolgáltatókról, arról a helyzetről, amiben jelenleg vagyunk. Van-e kérdés esetleg új információ amit szeretne megosztani a képviselőtestülettel? Amennyiben nincsen, akkor most szavaznunk nem kell. 12. napirend: A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című, KMOP azonosítószámú projekt önerő rész rendelkezésre állásának igazolása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Ez a napirend is az óvodai pályázathoz kapcsolódik, az önerő rendelkezésre állásáról szól. Ezt a napirendet is tárgyalták a bizottságok az önerő rendelkezésre áll a határozati javaslatnak megfelelően. Kérdezném, hogy van-e kérdés? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2014. (XII. 17.) Kt. határozata 10

11 Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete igazolja, hogy a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című. KMOP azonosító számú ,-Ft összköltségű projekthez szükséges önerő ,-Ft. (5%) az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének 4. Tartalék sorában elkülönítve rendelkezésre áll. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 13. napirend: Az Önkormányzat és a KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt. között létrejött vállalkozási szerződés módosításának megtárgyalása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: Itt is határidő módosításról van szó, a bizottságok tárgyalták. Korábbi napirendben tárgyaltuk, hogy megkapták a határidő módosítást május 31-ig a teljes projekt elszámolásra. Ennek megfelelően nem kell kapkodni a kivitelezéssel, a füvesítés és a parkosítás ráér tavasszal és jobb is lenne, ha akkor valósulna meg. Ezért a vállalkozói szerződés február 28-ra történő módosítását javasoljuk. Kérdezem, hogy lenne-e kérdés? Bolvári Mihály képviselő: Nekem lenne. Én jártam a Traktor utcában az árok fele be van túrva, miért? dr. Gál Imre polgármester: Azért mert keresték a csatlakozást a csatornához, mert ott van egy csonk valahol. Végül Czinege István segített megkeresni és már rá is kötöttek. Azért van még mindig nyitva, mert a TIGÁZ-nak is át kell venni. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki elfogadja a szerződés módosítást február 28-ára, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2014. (XII. 17.) Kt. határozata Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP azonosítószámú, Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című projekt építési tevékenységének kivitelezésére vonatkozó, az Önkormányzat és a KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt. között fennálló vállalkozási szerződés teljesítési határidejének február 28. napra történő meghosszabbítását jóváhagyja. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: február 28. EGYEBEK - NAPIREND UTÁNI FELSZÓLALÁSOK 11

12 dr. Gál Imre polgármester: Többen is megkerestek engem, minket, hogy szándékozunk-e játszóteret építeni, illetve sok a panasz a gyorshajtókra. Ezzel kapcsolatosan olyan javaslat érkezett, hogy sebességmérő telepítésére pályázzon az önkormányzat. Az önkormányzat nem büntethet gyorshajtás vonatkozásában, csak a rendőrség. Viszont figyelemfelkeltő lenne. Én úgy gondolom ha lesz ilyen pályázati lehetőség, akkor persze, hogy élni fogunk vele. A játszótér vonatkozásában pedig lesz majd egy kötetlen beszélgetés az ünnepi vacsoránál ahol megtudjuk majd kérdezni államtitkár urat. Ő azt mondta Nekem, hogy erre van lehetőség. Az állami erdészettel van a Kormánynak egy szerződése, hogy meghatározott számú játszóteret építenek fából és természetbarát anyagokból. Egyébként is szeretnénk játszóteret építeni, nem szándék, hanem pénz kérdése ez. A korábbi játszótérnek azért kellett leszerelni egy részét, mert az EU-s szabványoknak nem felelt meg és nagyon sok összeget kellett volna ráfordítani a javítására, ami 11 millióba került volna, egy új játszótér pedig 20 millió. Ha meghagytuk volna a játszóteret az az önkormányzatnak több milliós bírságba került volna, éppen ezért szereltük le. Tudjuk, hogy sok olyan gyermek van a településen akik örömmel igénybe venné, ezért is szeretnénk majd megvalósítani. Játszótér kapcsán még azt szeretném elmondani, hogy vannak olyan fiatalemberek, akik nem nagyon bírnak az erejükkel, múlt hétvégén a Faluközpontban rongáltak és elég komoly anyagi kárt okoztak. Megvannak az elkövetők és rendőrségi eljárás is indult az ügyben. Éjjel fiatalok házakhoz becsengetnek és a Kamaszparkban is történt rongálás. Nekem az lenne a kérésem a képviselőkhöz, hogy ha látunk ehhez hasonlóakat, akkor ne menjünk el mellettük szó nélkül. Ha nem szólunk rájuk, akkor felhatalmazást adunk ezeknek a fiataloknak, hogy ezt a viselkedést folytassák. Hirt Erika képviselő: Részben szeretnék ahhoz csatlakozni amit polgármester úr is említett, egyik javaslatom a község közlekedés biztonsági témájához tartozna. Ezen belül pedig két téma az egyik a közelmúltban előfordult balesetveszély miatt lakossági indítványként hangzott el, amit szeretnék ha a következő ülésen az Integrált Hatáskörű Bizottság és a képviselő-testület is tárgyalná. A községben két olyan buszmegálló van Újhartyán-Budapest Volán útvonalról beszélek ahol a buszmegálló közelében nincsen zebra. Egyik veszélyes hely a Virágbolt előtti buszmegálló, másik pedig a Bajcsy_Zsilinszki út és az M5-ös út bevezető szakasza az utolsó buszmegállónak a környezete. Mind a két helyen szükség lenne valamilyen módon keresni azt a lehetőséget, hogy biztonságosabban lehessen ott közlekedni. A Fekiács úti kereszteződésen különösen veszélyes, hiszen iskolások is át kelnek az úton. Nekem a kérésem az lenne mivel lakossági indítvány, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolását tűzze napirendre a bizottság és a testület is. Ugyancsak közlekedés biztonsági kérdés és lakossági javaslatként kerestek meg engem azzal, hogy a József utcai óvoda környékén elég sokszor veszélyes megközelíteni az óvodát, mert a jó út miatt sokan nagyobb sebességgel közlekednek rajta. Azokon a helyeken ahol gyermekintézmények, vagy közintézmények vannak milyen lehetőségek vannak arra, hogy a gépkocsi közlekedést valamilyen módon, mondjuk a sebességet korlátozni tudnánk. Másik téma a buszmegálló lenne, egy helyen van ahol nem fedett a buszmegállóhely és ezt a témakört is jó lenne a technológiai megoldást, egy bizottsági ülésen megtárgyalni. A következő indítványom az az Inárcsi lakosok Budapest irányába való buszon utazása lenne és ennek az állapotnak valamilyen módon történő javítása. Katasztrofális az a körülmény, ahogyan az inárcsi lakosok dolgozni járnak és ez csak az Inárcsi lakosokat érinti, mivel mi vagyunk az utolsó megállóhely Budapest felé. A lakosság már több indítványt is írt a Volánbusz felé. Ezt a témát egy testületi ülésen kellene megtárgyalni úgy, hogy szélesebb körben a lakosság felé is meghirdetnénk. Az lenne a jó ha ezt a kérdést a Volánbusszal együttműködve lehetne megoldani vagy javítani. 12

13 Bolvári Mihály képviselő: Ez nem önkormányzati kompetencia én javaslom jegyző úrnak, hogy hívjuk meg a Volánbusz vezetőjét, illetve a másik témában a közútkezelő vezetőjét és egy testületi vagy bizottsági ülésen legyen ez megtárgyalva. Hirt Erika képviselő: Ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk kell, mert sokakat érintő lakossági probléma. dr. Gál Imre polgármester: Szinte folyamatosan napirenden van a buszkérdés és magam is érintve voltam saját gyermekem révén, amikor nem fért fel a buszra. Kistérségi ülésen polgármesterek is beszélnek erről többször. Volt Volánbusz felmérés ahol azt jött ki, hogy kihasználatlanok a járatok az eladott volánbusz jegyek vonatkozásában. Mi ezt jeleztük is, hogy nem így kellene megállapítani a kihasználtságot. Utána volt utasszámlálás és akkor már ők is látták, hogy igen vannak problémák. Utána szó volt arról is, hogy kössünk támogatási szerződést a Volánbusszal. Ez ellen viszont több település is tiltakozott, mert ez nem a települések közvetlen feladata. Ezt a problémát jeleztük Pánczél Károly országgyűlési képviselő úrnak is. Másik lehetőség pedig a vasút korszerűsítése folyamatban van, szó van elővárosi vasútvonalról és korszerűbb egy gyorsabb vasútvonalon többen utaznának vonattal. A tervek szerint újabb feladatok kerülnek a Járási Hivatalhoz és átjárni Dabasra nem egy egyszerű feladat. Iskola időszakban van egy járat reggel 7 óra után, ez az a járat ami az Okmányirodát is érinti. Ez a járat kor indul vissza. Napközben viszont eléggé körülményes a közlekedés Dabason belül az Okmányirodához. Erre vonatkozóan van javaslat, hogy szeretnénk egy járatot úgy megvalósítani, amely körbe járná a településeket Újhartyán, Kakucs, Inárcs Sári és Dabas érintésével. Bolvári Mihály képviselő: A helyi közlekedés vonatkozásában meg kellene nézni, hogy üzleti alapon nem vállalná-e valaki. Tusák Úr által Újhartyánról is van rendszeres járat Dabasra a szakrendelőbe. Hornyák Margit képviselő: Volt már úgy kettő járat is, hogy Inárcsról indult, de a Volán csak fél évig üzemeltette, mert veszteséges volt. Volf Ferenc képviselő: Jelezték a lakók, hogy a Szőlő utcában nagyon rossz az út minősége. Amikor jeleztem megkaptam azt a tájékoztatást, hogy a gréderezés már megtörtént. Ma voltam a Somogyi Béla utcában és ott az volt a kérdés a lakóktól, hogy várható-e aszfaltozás a földúton. Ezt szerettem volna továbbítani. dr. Gál Imre polgármester: A gréderezés az már látszik, hogy megtörtént. Somogyi Béla utcával kapcsolatban a terveket felújítottuk, mert lejártak amelyeket a pályázathoz benyújtottunk most már azok is hatályosak és innentől kezdve csak pénz kérdése az aszfaltozás. Amikor a jövő évi költségvetést fogjuk csinálni akkor majd megnézzük, hogy állunk és jusson. Még az is elképzelhető, ha nem lesz pályázat, akkor saját erőből megpróbáljuk, de ezt még nem szeretném elkiabálni. Úgy tűnik falatonként el tudjuk kezdeni, még akkor is, ha pályázat nem lesz a közeljövőben. Volf Ferenc képviselő: Egy nyugdíjas azt kérdezte tőlem van-e arra lehetőség, hogy van egy nagy földterülete, amit nem tud karbantartani és ő ezért fizetne is, és ebben tudna-e az önkormányzat segíteni, akár a Nonprofit Kft. által? 13

14 dr. Gál Imre polgármester: Természetesen. Kérjük a nevet és az elérhetőséget és egyből felvesszük vele a kapcsolatot. Több ilyen is van, mert van, hogy Gábort közvetlenül keresik meg. Én kérem is ha ilyenekről tudtok akkor szóljatok. Hirt Erika képviselő: Nagyon sok ember küzd reumatikus betegséggel, hogy kezelésre szorulnak. Dabasra a reumára katasztrofális bekerülni. Jó lenne egy reumatikus magán szakrendelés is Inárcson. Hornyák Margit képviselő: Azt kellene megvalósítani, hogy a kezeléseket lehessen majd Inárcson végezni. Hirt Erika képviselő: Volt arra is példa, hogy valaki odament reggel a rendelésre és estig nem hívták be. Egy idős embert az nagyon megvisel. Hornyák Margit képviselő: Igen, de orvost nehéz lesz idehozni. Itt Inárcson két ember is van aki a kezeléseket meg tudja csinálni. dr. Gál Imre polgármester: Én örömmel venném ha egy vállalkozó azt mondaná hogy magánrendelés keretében a szolgáltatást elvégezné. Zámbó Istvánné alpolgármester: Volt már Inárcson aki a kezeléseket végezte és az önkormányzat a havi 24 óra munkaidőt Ft-al is támogatta havonta, a takarítást az önkormányzat vállalta és még az OEP-től is megkapta a támogatást. Ez az összeg még mindig kevés volt és akkor jött a gazdasági válság és az önkormányzat abba hagyta a támogatást azzal, és ha újra lesz rá lehetőség, akkor újból megpróbáljuk elindítani. dr. Gál Imre polgármester: Több napirend és hozzászólás nem lévén az ülést bezárom és megköszönöm mindenkinek a részvételt. kmf. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Hornyák Margit képviselő jkv.hit. Volf Ferenc képviselő jkv.hit. 14

15 JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETE Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014. (XII. 18.) Önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) rendelete (továbbiakban: Alaprendelet) 1. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1.. A rendelet hatálya kiterjed Inárcs Nagyközségi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), valamint az alábbiakban felsorolt költségvetési szerveire: Inárcsi Polgármesteri Hivatal Boglárka Néphagyományőrző Óvoda Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Inárcsi Tipegő Bölcsőde Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot. 2. Az alaprendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2.. A Képviselő-testület a évi költségvetésének Bevételi főösszegét finanszírozási műveletek összegét Összes bevételi összegét Kiadási főösszegét finanszírozási műveletek összegét Összes kiadás összegét ezer forintban ezer fotintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban állapítja meg. 3. Az alaprendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat összesített bevételeinek évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: 15

16 Bevételi előirányzat ezer forintban Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi központi költségvetési kiegészítés 0. Véglegesen átvett pénzeszközök-működési célra Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra 0. Pénzforgalom nélküli bevétel - pénzmaradvány Összesen Hitelek Bevételek összesen Finanszírozási műveletek Bevételi előirányzat összesen Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely az Alaprendelet 1. sz. melléklet helyébe lép. 4. Az alaprendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Az önkormányzat összesített kiadásainak évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Kiadási előirányzat ezer forintban Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások 938. Felhalmozási kiadások beruházás Felújítás Pénzügyi befektetések 839. Pénzeszköz átadások: 0. - támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre támogatásértékű kiadás többc. kist. társ működési célra társadalom- és szoc.pol. juttatások Tartalék szerkezet átalakítási 0. Tartalék működési Tartalék - fejlesztési Előirányzat összesen Finanszírozási műveletek Kiadási előirányzat összesen

17 Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásai kiemelt előirányzat szerinti bontását a 2. sz. melléklet tartalmazza mely az Alaprendelet 4. számú melléklete helyébe lép. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése 5. Az alaprendelet 16. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/b.számú melléklet INÁRCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Ezer forintban Megnevezés Előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal Működési bevételek Ebből: 0 0 Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Intézményi működési bevételek 0 0 Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevétel - pénzmaradvány PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/b.számú melléklet INÁRCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Ezer forintban! Módosított előirányzat Megnevezés Előirányzat Módosítási javaslat Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások - beruházás Tartalék működési PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18 6. Az alaprendelet 17. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Boglárka Néphagyományőrző Óvoda önállóan működő költségvetési szervének évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/d.számú melléklet BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Ezer forintban Módosított előirányzat Megnevezés Előirányzat Módosítási javaslat Boglárka Néphagyományőrző Óvoda Működési bevételek Ebből: Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevétel - pénzmaradvány PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/d.számú melléklet BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Ezer forintban! Módosított előirányzat Megnevezés Előirányzat Módosítási javaslat Boglárka Néphagyományörző Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások - beruházás Tartalék működési PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Az alaprendelet 18. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 18

19 (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat az Inárcsi Tipegő Bölcsőde önállóan működő költségvetési szervének évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az Inárcsi Tipegő Bölcsőde költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/c.számú melléklet INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Ezer forintban Módosított előirányzat Megnevezés Előirányzat Módosítási javaslat Inárcsi Tipegő Bölcsőde Működési bevételek Ebből: Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevétel - pénzmaradvány PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3) Az Inárcsi tipegő bölcsőde évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/c.számú melléklet INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Ezer forintban! Módosított előirányzat Megnevezés Előirányzat Módosítási javaslat Inárcsi Tipegő Bölcsőde Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások - beruházás Tartalék működési PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Az alaprendelet 19. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 19

20 (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szervének évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/e.számú melléklet ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Ezer forintban Módosított előirányzat Megnevezés Előirányzat Módosítási javaslat Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár Működési bevételek Ebből: Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Intézményi működési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3) A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/e.számú melléklet ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Ezer forintban! Megnevezés Előirányzat Módosítási Módosított javaslat előirányzat Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások - beruházás Tartalék működési PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

21 Az alaprendelet 20. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg, mely összegből ezer forint az intézmények működésének finanszírozása. (2) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/a. számú melléklet INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Megnevezés Előirányzat Módosítási javaslat Ezer forintban Módosított előirányzat Önkormányzat Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra Hitelek Belföldi finanszírozás bevételei Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

22 (3) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/a.számú melléklet INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Ezer forintban! Megnevezés Előirányzat Módosítási Módosított javaslat előirányzat Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Pénzügyi befektetések Felújítások Felhalmozási kiadások - beruházás Pénzeszköz átadások: -tám.ért.kiad.államházt.belülre támogatásértékű kiadás többc. kist társ. -működési célra társadalom- és szoc.pol.juttatások Tartalék szerkezet átalakítási működési fejlesztési Összesen: Finanszírozási műveletek PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit december 17. napjától kell alkalmazni. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, december Göndör Ákos jegyző

23 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 42. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 1. számú melléklet a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) rendelethez Az önkormányzati szolgálati bérlakások lakbére Összkomfortos lakás esetén Ft/m 2 /hó Komfortos lakás esetén Ft/m 2 /hó Félkomfortos lakás esetén Ft/m 2 /hó Komfort nélküli lakás esetén Ft/m 2 /hó 2. A Rendelet 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 3. számú melléklet a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) rendelethez Az önkormányzati bérlakások piaci alapon történő bérbeadása esetén a lakbér mértéke: Összkomfortos lakás esetén Ft/m 2 /hó Komfortos lakás esetén Ft/m 2 /hó Félkomfortos lakás esetén Ft/m 2 /hó Komfort nélküli lakás esetén Ft/m 2 /hó 3. 23

24 Záró rendelkezések Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, december 18. Göndör Ákos jegyző 24

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Közmeghallgatásról 2015. 04. 29. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573- /2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 02. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-9/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 04. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 07. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-22/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 12. 15. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 258-47/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 11/1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme Jelen vannak: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Dimitrov László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 107/2015.(XII.17.) Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2009. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2011. 11. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-43/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Méhkerék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Meghívott: Tát Margit polgármester Netye Bertold alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről Helye: Polgármesteri

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2015. 08. 26 Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 1819-6/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

~ 512 ~ 73-25/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. december 17.-én 15 órakor megtartott soros üléséről.

~ 512 ~ 73-25/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. december 17.-én 15 órakor megtartott soros üléséről. 73-25/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. december 17.-én 15 órakor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 235/2012.(XII.17.) 236/2012.(XII.17.) 237/2012.(XII.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 14. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 21-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben