INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: 684-9/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 13. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: 41-51/2013. (II. 13.) Kt. hat. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Bolvári Mihály alpolgármester, Balogh Ferenc képviselő, Faldina Ágnes képviselő, Zámbó Istvánné képviselő (összesen 5 fő). Az ülésről igazoltan van távol: Sallai János képviselő Sebján György képviselő, Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző, Kánai Katalin SZEB tag Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester További jelenlévők: Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vezető, Talapka Gergő önkormányzati ügyintéző, Nyitrai Attila IHB tag, Maczák Jánosné óvodavezető, Turcsány Andrea műv.ház.ig. NAPIREND 1. Boglárka Néphagyományőrző Óvoda nyári zárva tartás idejének elfogadása Előterjesztő: Maczák Jánosné óvodavezető 2. Döntés a nagyközségi cím használatáról Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 3. A helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról, valamint a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 22/2003. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 4. A polgármester költségátalánya mértékének meghatározása Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 5. Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megtárgyalása és elfogadása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 6. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 2

3 Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 7. Csontos József kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 8. Döntés a Tipegő Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 9. Dabasi autóbusz menetrend bővítésének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 10. Székely zászló kifüggesztéséről döntés Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 11. Utcanév változtatásról döntés Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester (A meghívót és az előterjesztéseket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) dr. Gál Imre polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit. A bizottsági ülésen tárgyalt napirendekhez képest a 7-ik napirendnek javaslom felvenni a bölcsőde alapító okirat módosítását, 9-iknek a buszjárat menetrendjével kapcsolatos javaslatokat szeretném ha megtárgyalnánk, illetve van egy kérelem amit zárt ülés keretében a végén szeretném majd tárgyalni. Lenne még a zászló és az utca név kérdése is. Ennyiben lenne módosítás. A végén szeretnék tájékoztatót adni a közmunkáról is. Aki eltudja fogadni a napirendeket ezzel a módosítással, kérem szavazzon. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2013. (II. 13.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek megtárgyalását sorrendváltozással fogadja el. Jegyzőkönyvvezetőnek Marosi Magdolnát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Balogh Ferenc és Faldina Ágnes képviselőt bízza meg. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 1. napirend: Boglárka Néphagyományőrző Óvoda nyári zárva tartás idejének elfogadása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A felvetődött kérdésekről a következőt kell tudnunk. Zárva tartásról külön jogszabály részletekben nem rendelkezik, hanem kormányrendelet szól a zárva tartásról. A háttérjogszabályban lehet találni útmutatót. Az oktatási jogok biztosa az oktatási ombudsmannak van egy állásfoglalása, hogy az természetes, hogy az óvodát nyáron zárva kell tartani a karbantartások miatt, a fenntartó kötelezettségét ebben a tekintetben nem az oktatási 3

4 törvény szabályozza, hanem a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben található egy paragrafus, amely szerint a gyermekek napközbeni ellátását biztosítani kell. A törvény részletesen meghatározza az eseteket, hogy milyen feltételekkel kell. Én úgy gondolom ezeknek a feltételeknek megfelelünk. A fenntartó akkor követne el mulasztást, ha ezeket nem látná el kellő módon. Tavaly is gondoskodtunk és egy gyerekről volt szó, de végül ő sem tartott rá igényt. Ennek a dolognak a lehetőségét idén is fenntartjuk és ha igény van rá, akkor gondoskodni fogunk róluk. Balogh Ferenc képviselő: Ennek ismeretében akkor én azt javaslom, hogy túl azon, hogy az említett módosítással a bizottságok elfogadták a határozati javaslatot ez a jogszabályi hivatkozás viszont legyen belerakva a határozatba. Ez így elfogadható. Én az óvoda zárva tartási szaván akadtam meg, hogy zárva tart. Viszont ha tényleges igény lenne, akkor az önkormányzat ezt meg tudja oldani olyan szervezéssel, hogy nem okozna gondot az óvónők szabadságolásában és a karbantartás alatt mégis nyitva tudna lenni az egyik intézmény. dr. Gál Imre polgármester: Van-e kérdés? Amennyiben nincs, akkor szavazzunk. Aki az említett feltételekkel el tudja fogadni a zárva tartást, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2013. (II. 13.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda nyári nyitva tartását jóváhagyja az alábbiaknak megfelelően: József úti óvoda: Június 17-től Augusztus 2-ig zárva. Június 17-től Július 12-ig Hunyadi utcai óvoda veszi át a József utcai óvodába járó gyerekeket. Nyitás: Augusztus 5. Hunyadi úti óvoda: Július 15-től Augusztus 19-ig zárva. Augusztus 5-től Augusztus 19-ig József utcai óvoda veszi át a Hunyadi utcai óvodába járó gyerekeket. Nyitás: Augusztus 21. Mindkét óvoda zárva tart: Július 15-től Augusztus 2-ig Az önkormányzat a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. évi törvény 41. (1) bekezdésének megfelelően a gyerekek napközbeni ellátását az óvoda zárása alatt biztosítja szülői kérelem mellett Azon gyermekek számára akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Felelős: dr. Gál Imre polgármester 4

5 Határidő: azonnal dr. Gál Imre polgármester: Úgy gondolom, hogy ezek után haladhatunk sorrendben. Balogh Ferenc képviselő: Vannak napirendek amelyeket ha a költségvetésnél előbb tárgyalunk, akkor automatikusan elfogadva lenne. Én javaslom, hogy a ös napirendet mindenképpen a költségvetés előtt tárgyaljuk. dr. Gál Imre polgármester: Akkor szavazásra bocsátom. Aki egyetért Balogh Ferenc képviselő javaslatával az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2013. (II. 13.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívó által felállított sorrendtől eltér a ös napirendeket a költségvetés napirend előtt tárgyalja meg. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 2. napirend: Döntés a nagyközségi cím használatáról (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Balogh Ferenc képviselő: A bizottságok egyhangúan támogatták a napirendet. dr. Gál Imre polgármester: Én szeretnék egy kis kiegészítést tenni. Megnéztem, hogy jelenleg milyen nagyközségek vannak az országban. Tudjuk, hogy a törvények nem véglegesek sem az alkotmány, sem pedig az önkormányzati törvény. Ennek megfelelően a várossá nyilvánítás szabályai is változnak. Egy dologban nem változott a hozzáállás, hogy a megszerzett címet nem vonták vissza. Én úgy gondolom ha lehetőségünk adódik arra, hogy a nagyközségi címet használjuk, akkor ezt a címet használni kell és élni a lehetőséggel. Bolvári Mihály alpolgármester: Kérdésem lenne, hogy mi a probléma? Balogh Ferenc képviselő: Én változtatnám meg az álláspontomat, egyrészt mert számításokat végeztem és próbáltam az alsó küszöböt venni, csak a papír és a módosítások miatt az több mint fél millió forint lenne. Gondolok itt a bélyegzőkre és az alapító okiratok módosítására, valamint az ügyvédi költségekre. Göndör Ákos jegyző: Alapító okirat elkészítésében ügyvéd nem vesz részt és mivel költségvetési szervről van szó, ezért ingyenes. Balogh Ferenc képviselő: Interneten én ezt nem így olvastam. Azt nem vitatom, hogy a nagyközségi címet felvehetjük, de annak a mögöttes tartalma, hogy kívánjuk-e a várossá minősítését a településnek. Azt jó ha tudjuk, hogy ez nem feltétele ennek. A jegyző úr mondta erre, hogy ez presztízs kérdés és Újhartyán megkezdte ennek a folyamatnak az elindítását, 5

6 hogy várossá váljon. Pusztán azért presztízs ügyet csináljunk, hogy a nagyközségi nevet használjuk és hogy mihamarabb mi is városi rangra emelkedjünk én ezt a költséget nem látom indokoltnak. dr. Gál Imre polgármester: Én úgy tudom, hogy bélyegzőket nem kell cserélni, csak a gumilapokat. Bolvári Mihály alpolgármester: Bár kitértél arra, hogy a várossá nyilvánításnak nem kell, hogy feltétele legyen, én mégis azt mondom a fokozatosság elvét be kell tartani. Én nem hiszem, hogy a Ft-os költség miatt meg kellene fosztani ezt a falut a nagyközségi címtől és egy esetleges városi rang elnyerésétől. Tudjuk jól miért kellene városnak lennünk, hiszen a költségvetésünk közel a duplája lenne. Én semmiképpen nem fosztanám meg a települést ettől. Ha azért mondaná ezt, hogy a lakosság tiltakozik, akkor megérteném elnök urat, de így nem. Az más helyzet lenne ha a szavazók véleménye lenne és Te azt közvetítenéd. A nagyközség valamilyen rangot kölcsönöz. Zámbó Istvánné képviselő: A költségvetésben a várossá nyilvánításra van betervezve és a nagyközségi cím használata nem feltétel a várossá nyilvánításhoz és nem kellene kétszer neki indulni ennek a dolognak. dr. Gál Imre polgármester: Az előkészítés költségei vannak benne a költségvetésben, ami több hónap előkészítő munkát jelent. Ezt az idén el tudjuk indítani ha úgy döntünk, de az idén nem fog elkészülni a választás éve és a választás évében nem adhatnak városi címet. Mi tehát az előkészítését indítanánk el ennek a dolognak ahhoz, hogy 2014-ben elkészülhessen. Pillanatnyilag az a jogszabály, hogy január 15-ig kell benyújtani a pályázatokat a városi címre. Erről idén már lekéstünk, jövő évben pedig nem lehet a választás miatt. Ahhoz viszont, hogy 2015 januárban vagy mi, vagy pedig az utánunk jövő képviselő-testület élni tudjon ezzel a lehetőséggel, ahhoz ezt a tanulmányt el kell készíteni. Balogh Ferenc képviselő: Egyáltalán nem kritérium a várossá nyilvánításhoz a nagyközségi cím a mostani törvények szerint. Értem, hogy ezt addig kellene, amíg lehet, dr. Gál Imre polgármester: Én csak azt mondtam, hogy a korábbiakban volt ez a feltétele és hogy ebben az országban semmi sem örök. Azt nem tudjuk megjósolni, hogy a 2014-es választások után mi lesz és maradnak-e a jogszabályok, hiszen vannak akik szeretnék megváltoztatni. Ha mi ezt most nem tesszük meg akkor akár ki is maradhatunk ebből a lehetőségből. Bolvári Mihály alpolgármester: Még egyszer mondanám, hogy a fokozatosság elvét be kellene tartani. Ha a szavazókkal nem konzultált az elnök úr, akkor kérem támogasson engem. Ha viszont mögöttes szándéka van ami a következő napirendi pont, akkor ezért ne büntessük a falut, vagy ne vonjuk meg tőle ezt a lehetőséget. Balogh Ferenc képviselő: Nem értem, hogy a várossá nyilvánítás tanulmánya miért szerepel a mostani költségvetésben ben is el lehet kezdeni egy ilyen tanulmányt, hogy 2015-ben be lehessen adni a kérelmet. Akkor miért kell most szerepeltetni a költségvetésben? dr. Gál Imre polgármester: Ez úgy van, hogy november decemberben megadják a megbízást, annak a társulásnak amiből csak egy van és aki foglalkozik ezzel a dologgal. Ha 6-8 hónapot veszünk ez függ attól is, hogy mennyi pályázat érkezik be hozzájuk. A következő 6

7 költségvetésünk februárjában lesz, és utána adhatjuk be a dolgot és onnantól a 8 hónapos történet igen csak necces lenne ahhoz, hogy következő év január 15-éig be lehessen adni a kérelmet. Ezt a napirendi pontot a képviselő-testületnek is kellene tárgyalni akár egy önálló testületi ülés keretében, vagy talán egy közmeghallgatást is megér. Balogh Ferenc képviselő: Én nem hiszem, hogy ez ilyen hosszú idő lenne. Gondolom ők is azt szeretnék, ha minél frissebb tanulmányt adnánk be. dr. Gál Imre polgármester: Tájékozódtam és tudom, hogy ez Újhartyánnak mennyi időt vet igénybe mire elkészült ez a tanulmány. Balogh Ferenc képviselő: Én a városi rangot nem, de a nagyközségit vitatom. Valamiért a jogalkotó is kivette a törvényből ennek oka volt. Értem az érveket, de az én érveim jogszabályon alapulnak. Göndör Ákos jegyző: Ez a napirend a nagyközségi cím használatáról szól, ami alanyi jog. Én nem tudok Magyarországon olyan teleülést, aki ezzel az alanyi joggal ne élne. Költségek nem lehetnek ellenérvek, mert száz forintokról lehet beszélni, viszont a rang? Tehát mellette több érv szól, mint ellene. Balogh Ferenc képviselő: Jó a költségeket nem vitatom, de felesleges. Valóban az emberek véleményét nem tudjuk és ez által a mérleg eredményét sem. Göndör Ákos jegyző: Felsőpakonyon még ünnepséget is szerveznek emiatt. Balogh Ferenc képviselő: Akkor meglesz a félmilliós költség, ha még ünnepséget is szervezünk. Göndör Ákos jegyző: Ők komolyabban gondolják ezt mint mi,. az az ő költségvetésük. Bolvári Mihály alpolgármester: Döntsünk róla. dr. Gál Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy nagyközségi címet viseljük, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2013. (II. 13.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 20. (2) bekezdése alapján január 1-jétől a nagyközségi címet használja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a nagyközségi cím használatával kapcsolatban gondoskodjon az alapító okiratok módosításának elkészítéséről és a képviselő-testület elé terjesztéséről. Felelős: Göndör Ákos jegyző Határidő: március 31. 7

8 3. napirend: A helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról, valamint a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 22/2003. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Balogh Ferenc képviselő: A bizottságok egyhangúan támogatták. Azért is kívántam előbb tárgyalni ezt a napirendet, mert a költségvetésnek ez is a tartalma és gyakorlatilag benne van. Jegyző úr is elmondta, hogy mindenkép ugyanabban a keretben maradna a bértömeg. Majdnem 92 millió volt 2012-ben most pedig gyakorlatilag 90 millió lenne az emelésekkel együtt. Azért módosítanám az álláspontomat a bizottsági üléshez képest, mert a bizottsági ülésen először a költségvetést fogadtuk el. Elsősorban az a problémám, hogy az apparátus le volt le van és le is lesz terhelve a jövőben pályázataink megvalósítása és elszámolása kapcsán, illetve törvényi változás miatt fogyatkozó ember miatt a munka viszont megmaradt. Muszáj azt is mondani, hogy a középiskolai végzettséggel rendelkezők vannak nagy nyomás alatt, mert az elvárás nagy, a mellette való jövedelem pedig kevés. Erre azt kaptuk válaszul, hogy azért is van a 30%, mert az mutatkozott a legjobbnak, hiszen különböző feszültségek lennének különböző státusz betöltő munkatársak között a bértábla miatt, ami így kiküszöbölhető. Én javasolnám, hogy a 2,5 millió forint különbséget ne egyetemlegesen használjuk, hanem állítsuk vissza ennek vagy a teljes vagy pedig egy részét a jutalomalapba. Azok az emberek akik sokat dolgoznak projekt módon pályázat elszámolása vagy folyamata kapcsán azok a megfelelő szinten lévő vezetőiktől jutalmat kapjanak. Ez lenne a felvetésem. dr. Gál Imre polgármester: Egyrészről nem teljesen pontos a történet, mert a 2,5 millió bérköltség az másik soron volt, ezért így nem volt benne, de már az ideiben ide kell könyvelni ezért ebből az összegből a 2,5 millió forintot levehetjük. Az igaz, hogy lehet különbséget tenni, hogy aki a pályázatokban részt vesz, azoknak külön díjazást állapítunk meg. Aki a pályázatokban benne van az miatt a munkákat át kell csoportosítani és aki nem a pályázattal foglalkozik de egyébként a hivatal munkáját végzi, csak nem a pályázatos részt annak ugyan úgy megnő a munkája, viszont azt nem díjazzuk? Ha ezt az eljárást követnénk, akkor mindenki a pályázattal akarna foglalkozni és egyéb teendőket nem biztos, hogy szeretne végezni hiszen mindenkinek megvan az anyagi érdekeltsége. Másrészről pedig van egy lényeges különbség, hogy valami tervezhető és biztos és van valami ami adható. Az nem mindegy, hogy havonta Ft-al növekedne valakinek a jövedelme és az tervezhető vagy pedig azt mondom, majd év végén adok jutalmat, mert meglátjuk mennyi marad a költségvetésből és mit szavaznak meg nekünk jutalom gyanánt. Én közel 25 éve dolgozom közigazgatásban van egyfajta anomália amit még egy kormányzat sem volt képes kezelni, pedig ez a közigazgatás minőségét nagymértékben meghatározza. Ha van egy felsőfokú végzettségű aki a közigazgatásban dolgozik az a versenyszférában hasonló végzettségűhöz képest egészen más kategóriába esik és össze sem hasonlítható a jövedelme. Én úgy gondolom ezt a kontraszelekciót nem szabad erősíteni. Én úgy gondolom aki itt tisztességgel és becsülettel dolgozik és csak azért mert megszállott és szereti azt amit csinál ne büntessük őt azzal, hogy nem kaphat. Nem egyszerűen kevesebb a fizetése, mint a versenyszférában hanem még kivan téve annak, hogy a rávonatkozó jogszabályok alapján évek óta nem változott az alapilletménye sem ben változtatták és azóta maradt. Miért nem tudjuk a saját köztisztviselőinket megbecsülni? A minimálbér folyamatosan van emelve, de aki 25 éve dolgozik a közigazgatásban ott a bér csak nagyon kevés különbséggel jár. Ha állami térem ezt nem kezelik úgy gondolom itt helyben kell kezelni. 8

9 Bolvári Mihály alpolgármester: Én úgy gondolom ez nem egy számottevő emelés és kár lenne a jutalom alapba betenni ezt a dolgot, bár Nekem meg van a véleményem egyes munkatársakról. Én úgy gondolom ezzel kár lenne megosztani a társaságot. A munkamorál és a közösségi kapcsolat is megváltozna. Én az egységes 10%-os emelést támogatom. A pénzügy az egy 7 fős csapat és a másik fele lenne pont a kegyvesztett, azért mert nem ott dolgozik. Stöckler Virág nap mint nagyon nap jól ellátja a munkáját, akkor ő maradjon ki ebből? És még nevezhetnék meg embereket akik mindenképpen megérdemlik a nagyobb jövedelmet. Én támogatom az eredeti előterjesztést. Balogh Ferenc képviselő: Kakucson nagymértékben vannak eltérítve a dolgozók politikai indíttatás kapcsán. Ez nálunk is lehet, hogy maradni fog éppen ezért és lesz nehéz hozzá nyúlni, mert ki lesz az aki azt fogja megszavazni, hogy ez kevesebb legyen Ft még nem is lenne baj, sajnálatos, hogy valakik Ft-ért dolgoznak. Én nem azt mondtam, hogy csak azok kapjanak akik a pályázatban dolgoznak, hanem a rengeteg pályázattal kapcsolatos munka kapcsán felhalmozódnak a munkák és az apparátus jelentős része leterhelődik. Azt vitatom, hogy mindenki egyformán sokat dolgozna, leginkább ez lenne a problémán ezzel az üggyel, hogy egyetemlegesen mindenki megkapja. Apparátus van leterhelve, de mindenki kap. A jutalom pedig igen is jól működött, mert akkor jó, hogy az adott szinten a vezető jól gazdálkodik vele és jól tudja motiválni az alatta lévőt. Azt sem érzem jó példának, hogy feszültséget okoznak a rendszerben akkor azt mi oldjuk meg. Akkor az is elképzelhető a jövőben, hogy a közmunkásoknak is többet fogunk adni? Én ezt sem érzem jó példának. Én csak bízom abban, hogy a többség támogatni tudja. Én azt nem vitatom, hogy vannak akik itt kevés pénzből élnek és sokat dolgoznak, de azokhoz jusson el aki sokat dolgozik azoknak legyen ez a jutalom motiválásként. Bolvári Mihály alpolgármester: Egy jó vezető nem osztja meg a kollektívát, hanem inkább összekovácsolja, mert jutalmat minden évben más kaphat és nem pedig még további feszültséget szít a kollegák között, hanem összetartásra buzdít. Tudjuk, hogy nincs két azonos teljesítményű dolgozó és a napi megélhetés biztosítása fontos. Ha nagy összegről lenne szó Ft-ról akkor biztosan megfelezném, de itt valóban nagyon kevés a pénz. Adjuk meg a lehetőséget, hogy mindenki egy kicsivel könnyebben éljen és akkor még tisztességesebben dolgoznának. Én azt mondom 10%-ért ne csináljunk feszültséget. Zámbó Istvánné képviselő: 2004 óta nem volt emelés és az előző ciklusban én nehezményeztem is, mert a fiam ebben benne van és láttam mennyit dolgozik. Azóta nem emelték a bérét és én ezt január előtt a polgármesternek is nehezményeztem, hogy amit az állam adott lehetőséget, azt sem engedélyezte, hogy oda legyen emelve a bérük. Én már mondtam a fiamnak, hogy ilyen jövedelem mellet már 5-ször itt kellett volna hagynia ezt a munkát. Ő viszont teljesen el van kötelezve erre a szolgálatra, hivatásra és azt mondta szereti is csinálni. Én tudom, hogy küzdenek azzal, hogy hogyan lehetne előre lépni és tovább tanulni, hogy magasabb bért kaphasson. Ez minket szülőket is terhel. 10%-os emelés még mindig nem olyan, mint amilyet ezért a munkáért megérdemelnének. Ha még ezen felül kapnának jutalmat az sem lenne baj, és én azt mindenképpen támogatnám, hogy legalább a havi bérük emelkedjen. Nem elég, hogy nem emelkedett a bérük, hanem még az infláció is csökkenti. A kormánynak nagyon nagy a követelménye velük szemben és ennyi bérért tisztességtelen a részükről, amit elvárnak a dolgozóktól. Göndör Ákos jegyző: Kakucs nem jó példa, mert meg kell nézni a két falu fejlettségét és az mindent elmond. Nálunk sok beruházás történt és ezekért sokan többet tettek. Kakucson 40% 9

10 az eltérítés, itt pedig 10% emelésről beszélünk. A két apparátust pedig nem szabad összehasonlítani, de nem szeretnék senkit sem megsérteni. Másik pedig, azt sem szeretném ha a közmunkásokhoz hasonlítanák a köztisztviselőket. Én nem nézem le a közmunkásokat, de úgy gondolom a köztisztviselők sokat tesznek a községért. Aki nem így látja és vannak ellenérvek, akkor abba belenyugszunk. Balogh Ferenc képviselő: Én bízom abban, hogy érdemes lenne jutalom alapokat adni, ami nem lesz rosszul felhasználva. Én bízom a hivatal vezetésében, hogy ezek jól történjenek kiosztásra. Azt muszáj elmondani, hogy vannak olyan emberek, akik ezzel egyetemleges 10%-os emeléssel a 2012-es évhez képest Ft-al vinnének többet haza, amit én nem bánnék ha 10 ember kapna Ft-al többet. dr. Gál Imre polgármester: Amikor azt mondtam, hogy havi illetmény az egy biztos dolog, a jutalom pedig nem, akkor itt arra gondoltam, hogy a kormány nem elég, hogy a köztisztviselők illetményét nem emeli, de arra is volt példa, hogy kijött a kormányrendelet, hogy kormánytisztviselő jutalmat nem kaphat. Hiába lenne erre a pénz, ha a kormány úgy dönt, hogy jutalom nem adható. A köztisztviselő nem kaphat jutalmat, a munkát pedig elvégezte. Én azt mondom ami adható és amit ma oda tudunk adni, azt oda kell adni. Bolvári Mihály alpolgármester: Arról nem is beszélve, hogy ezzel folyamatosan számolhat. Faldina Ágnes képviselő: Ez a munkatempó ami itt van az az intézményekben is van és ők is elvárnák hogy ha esetleg a jutalomkeretbe beírnánk valamit. Ott is megérdemelnék az emberek mert sokat dolgoznak, de az önkormányzat nem tud adni, mert nincs rá kerete. Első években amikor önkormányzat lettünk akkor ez úgy történt, hogy olyan törvényt hoztunk abban az időben, hogy a pályázat író valamennyi %-ot mindig kapott a pályázati pénzből. Én tudom, hogy az itt a gond aki sokat dolgozott a pályázattal és ebben az apparátus is segít és annak is részesedése lehetne ebből. Ez régen volt, most pedig nem így áll a költségvetésünk. Régen még pénzmaradványunk is volt, de most az sincsen. Én értem, hogy ezzel probléma van és a falut is előre vitték ezek a nagypályázatok. Most ezt előterjesztette a hivatal, de lehet, hogy a jövőben több pénz is lesz és az intézményekben is kaphatnak. Régi rendszerben biztosan az volt, ha nyertes volt a pályázat, akkor az az ember kapott. Én örülök annak, hogy tudnak adni, de azt is tudni kell, hogy az intézményekbe is kellene. dr. Gál Imre polgármester: Ha nincs több hozzászólás akkor szavazásra bocsátom. Képviselő úrnak az volt a javaslata, hogy ne adjunk 10% emelést, hanem jutalomkeretet adjunk. Aki képviselő úr javaslatát támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013. (II. 13.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Balogh Ferenc képviselő javaslatát amely szerint a köztisztviselők részére 10%-os illetmény növelés helyett jutalomkeret legyen megállapítva a költségvetésben. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 10

11 dr. Gál Imre polgármester: Aki egyetért a 10%-kal az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról, valamint a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 22/2003. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról, valamint a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 22/2003. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4. napirend: A polgármester költségátalánya mértékének meghatározása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Balogh Ferenc képviselő: A bizottság egyhangúan elfogadta. Most elfogadtuk a 10%-os illetménykiegészítést, azt pedig tudomásul veszem, hogy a polgármesternél senki sem kereshet többet. Ennek következtében természetesen belátom, hogy az ő költség általányát is meg kell emelni, mert így tudunk oda jutni, hogy senki ne keressen nála többet a hivatalban. Bolvári Mihály alpolgármester: Én nem így közelíteném meg a dolgot. Faldina képviselő asszonynak mondanám, hogy régebben sokkal kevesebb volt a pályázat és nem voltak a pénzügyesek ennyire leterhelve, mint most. Én a költségátalány kérdést támogatom. dr. Gál Imre polgármester: Van-e még valakinek kérése? Ha nincs szavazzunk. Aki a határozati javaslatot el tudja fogadni, az kérem kézfeltartással jelezze. Göndör Ákos jegyző: A törvényesség miatt az érintettséget be kell jelenteni. dr. Gál Imre polgármester: Igen, az érintettségre való tekintettel én nem szavaznék. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyözségi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2013. (II. 13.) Kt. határozata Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 18. (2) bekezdése alapján február 1-jétől a polgármester költségátalányának mértékét az illetménye 30%-ának megfelelő összegben határozza meg. Felelős: Göndör Ákos jegyző Határidő: azonnal 11

12 5. napirend: Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megtárgyalása és elfogadása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Kérdezném, hogy a bizottsági üléshez képest van-e kérdés? Balogh Ferenc képviselő: Egyhangúan támogatták a bizottságok. Gyakorlatilag az eddig megtörtént döntések voltak a felvetések, de íj módon ezt már teljesen felesleges tovább boncolgatni. Bolvári Mihály alpolgármester: Azt azért szeretném megemlíteni, hogy a Cafetéria, a napi egy étkezés az maradt. Tudomásom szerint ez sem Dabason sem pedig Kakucson nincs. Ez egy újabb Ft-os kedvezmény. Meg vannak a közalkalmazottak is becsülve, hiszen nekik is jár. Én ennek nagyon örülök, hogy ez megmaradt az embereknek. Turcsány Andrea: Én nem látom a költségvetésben a Hírmondó kézbesítési díjat. Mindig áldatlan állapot van a Hírmondó kézbesítése körül. Én úgy gondolom kéne hozni egy döntést a képviselő-testületnek és költsön rá, hogy időben kijusson a faluba. Bolvári Mihály alpolgármester: Azt én is észrevettem, hogy helyismerettel nem rendelkező személyek osszák a Hírmondót. Én már korábban felvetetettem, hogy a polgárőrségben vannak emberek, akik széthordhatnák. Az biztos, hogy olyan valaki kell, aki helyismerettel rendelkezik. dr. Gál Imre polgármester: Szerintem a költségvetés módosítása nélkül meg tudjuk ezt a dolgot csinálni. Amennyiben más felvetés nincs? Bolvári Mihály alpolgármester: Meg ebben az esetben számon kérhető is lenne. dr. Gál Imre polgármester: Az biztos, hogy másképpen lenne, mert máshogyan van csinálva abban az esetben ha ellenszolgáltatást kap valaki érte. Van-e még kérdés a költségvetéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor szavazzunk. Aki a évi költségvetés tervezetet el tudja fogadni az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az Önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 6. napirend: A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 12

13 (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A bizottságok a rendeletet elfogadásra javasolták. Amit beadtunk pályázatot annak feltétele volt, hogy rendeletben szabályozza szétosztás kérdését az önkormányzat. Ezért kellett ezt a rendeletet megalkotnunk. Göndör Ákos jegyző: A hatályba lépés napját szeretném módosítani, mert ma este döntene a kérelmekről a szociális bizottság. Ehhez a kihirdetése napján kellene, hogy hatályba lépjen, mert holnap már osztani kell a fát. dr. Gál Imre polgármester: Aki ezzel a módosítással el tudja fogadni a rendeletet, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 7. napirend: Csontos József kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Ez szintén egyhangú támogatást kapott a bizottságoktól. Ezt a támogatást szokásosan a buszkiránduláshoz kérte a református lelkész. A bizottság javaslata is az volt, hogy úgy ahogyan a korábbi években úgy most is kifizetjük a buszt. Aki ezzel egyetért kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyözségi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2013. (II. 13.) Kt. határozata Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Csontos József református lelkész kérelmét úgy támogatja, hogy az önkormányzat biztosítja a kirándulásra kért buszt és finanszírozza a busszal kapcsolatos költségeket, összesen legfeljebb Ft összeghatárig. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 8. napirend: Döntés a Tipegő Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 13

14 (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: Bár elküldtük az alapító okirat tervezetet annak a szakhatóságnak akinek ezt véleményezni kell és ő nem jelzett vissza, hogy gond lenne. Mostanra viszont kiderült a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete véleményéből, mert van ott egy olyan szakember aki a korábbiakat is mindig végig nézte, és ő írt, hogy mégis módosítani kell, mert a szövegben van egy törlendő szó, az egészségügyi rendszernek nem része a bölcsődei alapellátás és ez miatt az egészségügy szót ki kell venni az alapító okiratból. Ennyi lenne ami módosításra szorul egyébként rendben van. Nem tudom van-e ezzel kapcsolatosan kérdés? Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésnek megfelelően kivegyük ezt az egy szót és módosítsuk az alapító okiratot, az kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyözségi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2013. (II. 13.) Kt. határozata Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tipegő Bölcsőde Alapító Okirata 4. pontjának módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felelős: Göndör Ákos jegyző Határidő: azonnal 9. napirend: Dabasi autóbusz menetrend bővítésének megtárgyalása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: Arról van szó, hogy a járási rendszer kialakításával kapcsolatosan szeretnénk-e a menetrendet megváltoztatni, bővíteni, hiszen tudjuk jól a buszközlekedés nem igazán megoldott Dabas felé és onnan pedig vissza. Erről beszéltem Páncél György országgyűlési képviselővel és most ennek kapcsán kaptam egy t a járási hivatalvezetőtől, hogy tegyünk arra javaslatot, hogyan módosítanánk a buszjárat menetrendjét. A menetrendről kaptatok fénymásolatot is. Aki a Dabasi Okmányirodába jár át dolgozni az reggel 7.30 magasságában iskola napokon át tud jutni, és délután 4 órakor van egy járat visszafelé. Tapasztalatból mondom, hogy eddig ez volt a megoldás, vagy pedig ha a személy bejutott Dabas központba akkor vonattal ment haza. Ahhoz, hogy a Járási Hivatal megközelítése javuljon, (hiszen kormányablakok is létrejönnek) ehhez lenne szükséges a járatokat bővíteni. Én nem azt várom, hogy most megállapítsunk egy új menetrendet, hanem azt, hogy gondoljuk ezt végig és a javaslatokat pedig várnám holnap délutánig. Nekem pénteken kell visszaküldenem ben a választ. Én majd összegzem a javaslatokat. Van egy olyan javaslat és abban gondolkodunk, hogy lenne két járat, az egyik Sári irányába indulna el és úgy menne körbe, hogy az SZTK is érintené és Újhartyán felé jönne vissza. A másik pedig elindulna Újhartyán felé Kakucs érintésével és akkor azokat is össze tudná szedni. Ezt a két járatot lenne jó összefésülni időben. Egy ilyen ötlet született. 14

15 Balogh Ferenc képviselő: Azt tudom, hogy nagyon rossz a közlekedés, de arra felhívnám a figyelmet, hogy azokat kellene megkérdezni, akik Dabasra járnak dolgozni, hogy nekik mi lenne ideális, meg a sári iskolát, szakiskolát, meg akik Újhartyánra járnak. Napi tapasztalatuk van ezzel kapcsolatban, azért lenne jó a véleményüket kikérni. A napirend vonatkozásában határozat nem született a Képviselő-testület részéről. 10. napirend: Székely zászló kifüggesztéséről döntés (Az előterjesztés szóban történik a polgármester úr részéről.) dr. Gál Imre polgármester: Bizottsági ülésen valamennyien itt voltunk. Én úgy gondolom ez egy elvi kérdés. Balogh Ferenc képviselő: A többség támogatta egy nem szavazattal. Én nem tudom, hogy most mi az aktuál politika, hogy Semjén Zsolt kötelezővé tette-e az önkormányzatoknak, vagy csak ajánlotta és ez az ügy most hol tart. dr. Gál Imre polgármester: Kötelezővé nem teheti. Balogh Ferenc képviselő: Én még azon gondolkodtam, hogy milyen zászlót lehetne még kitűzni. Bocsánat, de ezt csak úgy felvetettem. Bizottsági ülésen én nem, de mindenki más támogatta a kihelyezést. dr. Gál Imre polgármester: Van-e még kérdés, ha nincs akkor szavazásra bocsátom. Bizottság többségi véleménye alapján azt mondták, hogy támogassuk és tűzzük ki a zászlót. Aki ezzel egyet ért kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyözségi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2013. (II. 13.) Kt. határozata Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szolidaritása kinyilvánításának jelképeként elrendeli a székely zászló kitűzését a polgármesteri hivatal épületének zászlótartójára. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 11. napirend: Utcanév változtatásról döntés (Az előterjesztés szóban történik polgármester úr részéről.) dr. Gál Imre polgármester: Bizottsági ülésen abban maradtunk ebben a kérdésben, hogy mérjük fel, hogy az érintett utcákban, a lakók mit szeretnének és szeretnék-e, hogy megváltozzon az utcanevük vagy nem. Akár többeket is meglehetne kérdezni ez ügyben. Én 15

16 azt javaslom ezt a napirendi kérdést tűzzük napirendre akár a következő testületi ülésen úgy, hogy közben addig mindenki igyekszik tájékozódni. Én támogatom Andrea javaslatát is, bele tudjuk írni a Hírmondóba kinek mi a véleménye a közvélemény kutatás kapcsán. Aki ezt eltudja fogadni, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyözségi Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2013. (II. 13.) Kt. határozata Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályi kötelezettség miatti utcanév változtatások vonatkozásban úgy dönt, hogy mindenek előtt felmérést végeztet az érintett utcák lakóinak megkérdezésével, hogy akarják-e az utcanévváltoztatást. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal ZÁRT ÜLÉS HATÁROZATA 1. napirend: Szociális kérelem elbírálása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2013. (II. 13.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Horváth János 2365 Inárcs, Aranytelep 13. szám alatti lakos kiskorú gyermeke a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete speciális fejlesztési programban való részvétele iránti kérelmének helyt adva Ft rendkívüli támogatási összeggel támogatja a kérelmezőt. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal Polgármester úr tájékoztatást ad a közmunka programról a képviselő-testület részére. 16

17 dr. Gál Imre polgármester: Több napirend nem lévén mindenkinek megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom 18 óra 50 perckor. kmf. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Balogh Ferenc képviselő jkv.hit. Faldnia Ágnes képviselő jkv.hit 17

18 - JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETEI - Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról, valamint a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 22/2003. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 234. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról, valamint a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 22/2003. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja. A Rendelet 4. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésre jogosultak, amelynek mértéke az alapilletmény 30 %-a. (2) A Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésre jogosultak, amelynek mértéke az alapilletmény 20 %-a. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. 2. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, február 14. Göndör Ákos jegyző 18

19 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed Inárcs Nagyközségi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), valamint az alábbiakban felsorolt költségvetési szerveire: Polgármesteri Hivatal Boglárka Néphagyományőrző Óvoda Tolnay Lajos Általános Iskola Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot. 2. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésnek Bevételi főösszegét ezer forintban Finanszírozási műveletek összegét ezer forintban Összes bevétel összegét ezer forintban Kiadási főösszegét ezer forintban Finanszírozási műveletek összegét ezer forintban Összes kiadás összegét ezer forintban 3. (1) Az önkormányzat összesített bevételeinek évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: 19

20 Bevételi előirányzat ezer forintban Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök-működési célra Támogatásértékű felhalmozási bevétel Bevételi előirányzat összesen Finanszírozási műveletek Pénzforgalmi bevételek összesen Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontását 1. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat évi helyi adóbevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi költségvetési törvény alapján járó normatív hozzájárulások, és normatív-kötött felhasználású támogatásait a 3. sz. melléklet tartalmazza. 4. Az önkormányzat összesített kiadásainak évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Kiadási előirányzat ezer forintban Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzügyi befektetések 830 Pénzeszköz átadások: - támogatásértékű kiadás többc. kist. társ működési célra társadalom- és szoc.pol. juttatások Tartalék Kiadási előirányzat összesen Intézmények finanszírozása Pénzforgalmi kiadások összesen Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzat által évben a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza

21 Az önkormányzat évi létszám-előirányzatait költségvetési szervenként a 6. sz. melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzat és a költségvetési szervei évi felújítási előirányzatokat célonként a 7. sz. melléklet tartalmazza. 8. Az önkormányzat és a költségvetési szervei évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. sz. melléklet tartalmazza. 9. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet, az ELMIB részvényvásárlást éves bontásban a 9/a sz. melléklet. 10. A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 10. sz. melléklet tartalmazza. 11. Az önkormányzat évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemtervet a 11/a. sz. melléklet, a várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat- felhasználási ütemtervet a 11/b. sz. melléklet tartalmazza. 12. (1) Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. a) sz. melléklet tartalmazza. (2) A költségvetési évben az önkormányzat azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a 12. b) sz. melléklet tartalmazza. 13. Az önkormányzat és a költségvetési szervek átvett pénzeszközeinek részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 21

22 14. Az önkormányzat és a költségvetési szervek átadott pénzeszközeinek részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza. 15. Az önkormányzat és a költségvetési szervek gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 15. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése 16. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN évi költségvetési terv Megnevezés évi terv Polgármesteri Hivatal Működési bevételek Ebből: Étkezési térítési díj Egyéb bevételek 662 Finanszírozási műveletek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 22

23 2013. évi költségvetési terv Ezer forintban! Megnevezés évi terv Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv évre vonatkozó létszámelőirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) engedélyezett állományi létszám - 22 fő, b) tervezett létszám - 20 fő, c) a közfoglalkoztatottak éves előirányzata - 2 fő. 17. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Boglárka Néphagyományőrző Óvoda önállóan működő költségvetési szervének évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN évi költségvetési terv Megnevezés évi terv Boglárka Néphagyományőrző Óvoda Működési bevételek Ebből: Étkezési térítési díj Egyéb bevételek Finanszírozási műveletek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 23

24 BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN évi költségvetési terv Ezer forintban! Megnevezés évi terv Boglárka Néphagyományőrző Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4) A képviselő-testület a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) engedélyezett - 18 fő, b) tervezett - 18 fő, c) a közfoglalkoztatottak éves előirányzata - 1 fő. 18. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Tolnay Lajos Általános Iskola önállóan működő költségvetési szervének évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Tolnay Lajos Általános Iskola költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: TOLNAY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN évi költségvetési terv Megnevezés évi terv Tolnay Lajos Általános Iskola Működési bevételek Ebből: Étkezési térítési díj Egyéb bevételek Finanszírozási műveletek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25 (3) A Tolnay Lajos Általános Iskola költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: TOLNAY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN évi költségvetési terv Ezer forintban! Megnevezés évi terv Tolnay Lajos Általános Iskola Dologi és egyéb folyó kiadások PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4) A képviselő-testület a Tolnay Lajos Általános Iskola költségvetési szerv évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) engedélyezett - 0 fő, 19. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szervének évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Megnevezés évi költségvetési terv évi terv Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Intézményi működési bevételek Ebből: Étkezési térítési díj 319 Egyéb bevételek 172 Finanszírozási műveletek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 04. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2011. 11. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-43/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 07. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-22/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. december 17-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő.

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-4/2011. iktatószám 4. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 12. 15. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 258-47/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 5/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV

ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA Ikt. szám: 606 /2012 JEGYZŐKÖNYV Jelen jegyzőkönyv a 2012. március 29-én, 18 órai kezdettel tartott munkaterv szerinti Helyi Tanácsülés alkalmával

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-jén 19:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendkívüli nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól.

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól. TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének airól Határozatok száma 20411-91/2013. (IV. 18.) VFB. sz. 20411-92/2013. (IV. 18.) VFB. sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366 Kakucs, Fo utca 20. sz. Tel.: (29) 576-041 / fax: (29) 376-051 E-mail: polgarmester@kakucs.hu J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. december 18-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2012. április 26-án 17.00 órakor megtartott ülésén Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Galgagyörk Az ülésen megjelentek: A Képviselő-testület tagjai: - Matejcsok Zsolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 6-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2010. december 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Bárkai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 20-án a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 9 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/12/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2009. 08. 12. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 678-27/2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2009. április 27-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2009. április 27-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2009. április 27-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Török Péter alpolgármester

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. november 11-én, hétfőn, 11 óra 30 perckor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának -testülete 2014. november 19.-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 16,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén Hozott határozatok: 167-179/2015.(11.19.) Hozott rendelet: 13/2015. (XI.23.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-14/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g a 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl.

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl. J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl. Jelen vannak: A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 10. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester Képviselő-testületének 2011. január 10-én megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 5-14/2010. (I. 10.) számú határozatok d. rendeletek: - Ügyiratszám: Határozatok: - 5/2011.

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben