JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert alpolgármester Czikora János képviselő Csáki Antal képviselő Dr. Kovács Pál képviselő Dr. Mudri Béla képviselő Nyikes Tibor képviselő Pócsi Zoltán képviselő Siri Norbert képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka mb. jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető Herczeg Lajos ÁMK igazgató Tóth Marianna Nonprofit Kft vezető Majdanics László polgármester tisztelettel köszöntött minden képviselőt, meghívottat, majd megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel a képviselők teljes létszámmal az ülésen megjelentek (9 fő). Ezt követően javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csáki Antal és Pócsi Zoltán képviselők személyében, mely javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadott. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. Batári Csaba Alapítványi elnök sok szeretettel meghívott minden képviselők a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány napján tartandó alapítványi báljára. Majdanics László polgármester a napirenddel kapcsolatosan elmondta, hogy a napirendeket a meghívóban szereplő sorrendben javasolja tárgyalni, azzal az eltéréssel, hogy a egyéb egyedi ügyek közé javasolja felvenni a Girincsi Óvoda maximális gyermeklétszám emelését, valamint Kovács Dezső krízis támogatás iránti kérelmét. Ezt követően szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1.) évi költségvetés főbb irányszámainak kialakítása Előadó: Majdanics László polgármester 2.) Községüzemeltetés átszervezése Előadó: Turóczi Hajnalka jegyző 3.) Egyéb egyedi ügyek Óvoda pályázat önerejéről döntés Szennyvíz pályázat önerejéről döntés Kiss Borbála telekvásárlási kérelme Polgármester illetményének megállapítása Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Nonprofit Kft vezető illetményének megállapítása 1

2 Herczeg Lajos ÁMK igazgató vezetői pótlékának megállapítása Csendom Attiláné fellebbezése Németh Istvánné fellebbezése Girincsi óvoda maximális gyermeklétszám emelése Kovács Dezső krízis támogatás iránti kérelme 4.) Képviselői interpellációk 1.) Napirendi pont Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy a fő bevételi irányszámaink még nem véglegesek. Amit biztosan lehet tudni az az állami normatíva összege (erről tájékoztató anyagot kaptak a képviselők.). A kiadott anyagban látható, hogy évre csökken 20 millió forinttal az állami támogatás évhez képest óta majdnem 100 millió forinttal csökkent. A költségvetésről jelenleg többet nem lehet tudni. Ami biztos, hogy be kell építeni a költségvetésbe az ÁMK felújítás-bővítés és a szennyvíz projekt. Az is biztos, hogy hitelt kell majd beépíteni a költségvetésbe (remélhetőleg a szennyvíz önerőre kell csak hitel). Óvoda felújítás, bér és dologi kiadások. Nagyobb beszerzésre nem lesz keretünk. Elkészült már egy költségvetés tervezet, de azt még át kell nézni egyszer, ez a hét végére fog elkészülni, mindenki meg fogja kapni az első körös költségvetést. Más lesz a menete ebben az évben a költségvetés tárgyalásának: a pénzügyi bizottság fogja átnézni kétszer a költségvetést, az intézményvezetőkkel és a meghívott hozzáértőkkel. Rendkívüli képviselő- testületi ülést csak szükség esetén tartanánk. A költségvetés elfogadására február utolsó keddjén tartandó testületi ülésen kerülne sor. Elmondta, továbbá, hogy az egy főre eső normatíva 2010 évhez képest nem csökkent (oktatás, étkeztetés), amennyiben az iskolában a gyermeklétszám csökken, akkor a normatíva is csökkenni fog. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy megfigyelhető, hogy az étkeztetés hatszorosára nőtt az évek alatt, innen is lehet látni, hogy nő az elszegényedés évben a művelődésre nincs fedezet. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy nem adnak a művelődésre, a közösségi közlekedés támogatást is kivették, a helyi közlekedést nem támogatják. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy a bölcsőde 7 fővel üzemel? Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy ez egy statisztikai létszám éves szinten ennyi (szünetek, betegség), de összesen 12 fő jár a bölcsődébe. Normatívát a statisztikai létszám alapján kapunk. Kéri, hogy a Képviselő- testület vegye tudomásul a tájékoztatót. A Képviselő- testület a tájékoztatót tudomásul vette, ezzel a napirend tárgyalását lezárták. 2.) Napirendi pont Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy december 31-napjával elkezdett az Önkormányzat egy átszervezést, megszűnt az óvoda és az iskola önálló gazdálkodása. Elkezdődött egy közös munka, megtörtént a költözés. Jelenleg a községüzmeltetés két ágon fut az egyik a Nonprofit Kft kezében (ivóvíz, szennyvíz, és egyéb üzemeltetés) a másik a Polgármesteri Hivatal településüzemeltetési osztálya kezében. Az osztály két fővel üzemel egy osztályvezetővel és egy közalkalmazottal (traktoros). Az osztályvezető feladata a közhasznú, közcélú foglalkoztatás irányítása, helyileg a Nonprofit Kft területén folyik. A párhuzamosság megszüntetése érdekében kéri, hogy a Képviselőtestület szüntesse meg a településüzemeltetési osztályt, az egy fő traktoros a traktorral együtt a Nonprofit Kft munkáltatói jogkörébe kerülne, az osztályvezetői álláshely pedig megszüntetésre kerülne. Az oda tartozó egyéb ügyköröket házon belül oldja meg. Kéri az átszervezés támogatását. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy a traktoros átmegy a Nonprofit Kft-hez, kérdése, hogy Csordás László osztályvezetővel mi lesz? 2

3 Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy osztályvezetőként megkapja a végkielégítését, mivel nem tud biztosítani a végzettségének megfelelő munkakört. A vezetői kinevezés azonnali hatállyal visszavonható a köztisztviselői törvény alapján. Nyikes Tibor képviselő elmondta, érdekesen gondolkoznak, kitanítattuk mert szükség volt rá. Tudja, hogy honnan fúj a szél, azért kell menni Lacinak, mert Majdanics László ellen elindult polgármester jelöltként. Elmondta, hogy tiétek a döntés, tiétek a felelősség. Majdanics László polgármester elmondta, hogy igen így ahogy mondja Nyikes Tibor. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy ő az akit el kell küldeni, nem tett semmit a faluért? Ki fog majd dolgozni? Majdanics László polgármester elmondta, hogy mindenki pótolható. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy mindenki pótolható a Polgármester Úr is. Majdanics László polgármester elmondta, hogy vitatkozzon Nyikes Tibor de ne vele. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy itt egy előterjesztésről van szó, kéri, ha valaki kritizál, akkor az maradjon a tárgyszerűségnél. Csordás Lászlónak nem mi vagyunk a munkáltatói, nem döntünk róla. Megszüntetünk egy osztályt ahol két fő dolgozott egy osztályvezető és egy traktoros mi erről döntünk. Nem személyekben gondolkozunk. Nem hátsó szándék alapján fog dönteni amit itt egyesek vélelmeznek. A javaslatról kell szavazni. Úgy gondolja, hogy néhány hónap eltelt a választások óta. Senki nem mondhatja a frakcióról, hogy politikai tisztogatásról van szó. Két nagy személyi változás történt az egyik esetben az iskola igazgatója lemondott, nem hoztunk politikai döntést, nem hoztunk politikai alapon senkit, mindenki ismerte az igazgató jelöltet, a másik a jegyzői álláshely betöltése, ott sem volt semmi meglepetés, olyan embert választottunk, akit mindenki ismert. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy a jegyző úr mennyibe került a falunak, mert nem tudjuk? Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy vissza kell utasítani, hogy 10 millió forintba került a jegyző úr a falunak. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy információt nem kaptunk ezzel kapcsolatosan. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy nem hiszi, hogy a jegyző nő ne adna felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. Visszautasít mindent. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy nem utasítja vissza mert van rá bizonyítéka, hogy Csordás Lászlónak miért kell mennie. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy átszervezésről van szó, nem személyekről. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy ezt az egy osztályt szünteti meg a testület? Tóth Albert képviselő elmondta, hogy ez nem az ő kompetenciája. Nem tud olyan más osztályról ahol van egy vezető meg egy traktoros. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy nem áll szándékában megszüntetni másik két osztályt, bár a Szociális Irodát is át kell majd vizsgálni. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy van Szociális Iroda vezető is és Szociális Osztály vezető is. 3

4 Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy nem ugyanaz a kettő. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy a Szociális Osztálynak van elég dolga, még plusz munkaerőre lenne szükség ha lenne rá keretünk. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy várossá szeretnénk válni arról volt szó. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy át kell gondolni ha várossá szeretnénk válni, akkor aljegyzőre is szükség lesz, sok minden változás lesz akkor is. Ne lát logikai ellentmondást. Dr. Kovács Pál képviselő elmondta, hogy semmi politika nem volt benne azt mondja az alpolgármester úr. Politikailag nem sok különbség van közöttünk, nem politikai szinten szólt bele. Meg lehet szüntetni, mindenki elmondja a véleményét. Olyan embert kell elküldeni, aki sokat tett a faluért, többet mint mi. Nagyon kezd politika lenni, nem volt régen ez így. Ahhoz, hogy egy személyhez ragaszkodom és te nem az nem politikai dolog. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy visszautasítja ezt az egész előbbi felszólalást. Nyikes Tibor képviselőnek joga van a véleményét kinyilvánítani, semmivel sincs kevesebb joga Tóth Albert alpolgármesternek a véleményét kinyilvánítani. Dr. Kovács Pál képviselő elmondta, hogy politikai ügyként vetette föl ezt mondta. Czikora János képviselő elmondta, hogy nem népszerű és nem kívánja még gondolatban sem érinteni, azt a szót, hogy politika. Teljesen világosan ért mindent, egyértelmű a jegyző nő tájékoztatása. Egyértelmű az hogy minek kell történnie. Az sem baj, ha visszapergetjük az éveket, helyzeteket akkor az ember sok mindent nem ért. Egy ember sorsáról döntenek, olyan helyzetbe kerül valaki, hogy munkanélkülivé válik. Átérzi ezt a helyzetet, mert átélte. Nagyon hasonlít a mostani helyzethez. Próbálunk sok mindent megmagyarázni, indokolni. 3 kis gyermeket nevelt, amikor egyik percről a másikra 25 év elismert szakmai munka után az utcára került. Az idő sok mindent igazolt. Erre büszke is, a családi háttere olyan volt, ami nem jelentett különösebb problémát az életében. Nem tudja szó nélkül hagyni, hogy egy két kisgyereket nevelő családapa, aki tele van kölcsönökkel, 8 éve osztályvezető. Egyszer szóba került, hogy mennyit érdemel egy osztályvezető, mennyi legyen a bére. Akkor azt mondták, hogy Csordás Lászlónak azért olyan magas a fizetése, mert kiváló a munkája, azt hogy mit tett a faluért azt mindenki tudja. 8 éven keresztül nem volt gond a munkájával, csak most egy-két hónapja. Ez a döntés miért van azt mindenki tudja, egy frakció eldöntötte, ezt a határozatot körüljárták. Azok az emberek akik-e mögött felsorakoznak, gondolják végig, egy fiatal pályakezdő, hova tovább, tudjuk el lehet helyezkedni, a sors megoldja mindenki helyzetét. Van két ember egy osztályon, a technikai dolgozó munkáját egyszerűbb megoldani. Ha nagyon akarnák ezt a kérdést is meg lehetne oldani. Ha kell állás valakinek rögtön van. Aki megérdemelné, hogy gondtalanul tudja a gyermekeit nevelni, azt felelőtlenül, etikátlanul kezeljük. Elmondta, hogy ő máshogy oldaná meg, sokkal kegyesebben más formában oldotta volna meg. Tisztában vagyok azzal, hogy bárhogy szavaz, nincs jelentősége ebben a testületben. A véleményét hagy mondja el ezt mindenki engedje meg neki. Ezen az oldalon is mindenki tud és lát mindent. Tökéletesen tudja mindenki, hogy miről van szó. Nem tette volna az utcára Csordás Lászlót, hanem fizetés emelést adott volna neki, munkahelyet keresett volna neki. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy hol van Csordás László most? Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy átadási leltárt készít. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy nem mernek a képviselők a szemébe nézni. Tudja mindenki, hogy miről szól a dolog. Majdanics László polgármester elmondta, hogy mindig a szemébe mer nézni mindenkor. 4

5 Tóth Albert alpolgármester elmondta, ez már személyeskedés. Elmondta, hogy a politikai ABC első leckéje, hogy a demokrácia többségben működik, és nem a kisebbség dönt. Bármilyen úton módon alakul egy többség, a választópolgárokból kell kiindulni. Felelős döntéseket kell hozni. Éles viták legyenek fel vagyunk rá készülve, de a tárgyszerű vitánál kell maradni. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy 1050 embert képvisel, mert annyi szavazatot kapott Tóth Albert alpolgármester. Aki Nyikes Tiborra szavazott azt nem képviseli. Majdanics László polgármester lezárta a vitát és szavazásra bocsátja a javaslatot, hogy Polgármesteri Hivatal szerkezeti felépítését megváltoztatja és a Településüzemeltetési Osztályt február 1 napjával megszünteti. Egy fő közalkalmazottat áthelyezi a Tiszalúci Nonprofit Kft alkalmazásába, egy fő osztályvezetői állást megszünteti, mely javaslatot a Képviselő- testület 5 igen szavazat és 4 ellen szavazat mellett megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 17/2011 1/2011/I.25./ sz. öth. határozat Tárgy: Településüzemeltetési Osztály megszüntetést Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal szerkezeti felépítését megváltoztatja és a Településüzemeltetési Osztályt február 1 napjával megszünteti. Egy fő közalkalmazottat áthelyezi a Tiszalúci Nonprofit Kft alkalmazásába, egy fő osztályvezetői állást megszünteti. Felelős: Majdanics László polgármester Turóczi Hajnalka jegyző Határidő: azonnali és február 1. 3.) Napirendi pont: Óvoda pályázat önerejéről döntés Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy az óvoda pályázat megvalósítási határidejét átütemeztük testületi döntés alapján,: Kértünk a VÁTI-tól halasztást, melyet megkaptunk. Szükséges azonban egy testületi határozat arra vonatkozóan, hogy évre is biztosítjuk a beruházáshoz szükséges önerőt. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy mennyi az önerő? Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy az összeg megegyezik a évi költségvetésben szereplő összeggel. A közbeszerzés meghívásos lesz, hamarosan ki kell írni a közbeszerzést. El kell majd döntenünk azt is ha esetleg újra nagyon magas összegű árajánlatok érkeznek, hogy megvalósítjuk-e vagy sem a beruházást. Ez az önerő megvan a évi költségvetésben, nem lett elköltve. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 17-2/2011 2/2011/I.25./ sz. öth. határozat Tárgy: Óvoda beruházás önerejének biztosítása Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy az óvoda beruházáshoz szükséges többlet önerőt biztosítja a évi költségvetés terhére. Felelős: Majdanics László polgármester Turóczi Hajnalka jegyző Határidő: január 25. 5

6 Szennyvíz pályázat önerejéről döntés Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy január 31-ig benyújtásra kerül ha minden jól megy a szennyvíz pályázat II. fordulója ami a kivitelezésre szólna. Ehhez a pályázathoz is szükség lesz egy testületi döntésre, mely arról szól, hogy a szükséges önrészt a évi költségvetés terhére biztosítja a testület. Az önerő nettó forint a beruházás teljes költsége nettó forint. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 17-3/ /2011/I.25./. sz. öth határozat Tárgy: Szennyvíz beruházás önerejének biztosítása Tiszalúc Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza, hogy a KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció pályázati kiírás keretében Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, a szennyvízelvezetés és ártalommentes tisztítása Tiszalúc Nagyközségben című fejlesztési célú pályázatot valósít meg szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep létesítése céljából. A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele: Fejlesztés költsége (Ft) Nettó Ft Beruházás összes költsége Támogatás összesen (84,02%) Saját erő összesen Ebből Saját erő (50%) Ebből EU Önerő alap (50%) A saját erő egy részének biztosítására a Vizi közmű Társulat hitelt vesz fel, melyet az Önkormányzat részére idegen forrásként átad, a másik részét EU Önerő Alapból történő támogatással kívánják fedezni. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy amennyiben az EU Önerő Alaphoz benyújtott pályázat nem lesz eredményes a projekt megvalósításához szükséges saját forrást az önkormányzat költségvetéséből 100 %-ban biztosítja. Felelős: Polgármester, Jegyző Határidő: január 25. Majdanics László polgármester elmondta, hogy minden képviselőnek tudnia kell, hogy ilyen alacsony önrészt mint Tiszalúc egy környező település sem vállalt. A lakosoknak Taktaharkányban Ft/ ingatlan, míg Tiszalúcon Ft/ingatlan. Az önerőt meg kell majd emelni a lakosok felé, kb forintra. Azt nem tudja, hogy ezt a lakosok hogyan fogják majd fogadni. Dr. Mudri Béla képviselő elmondta, hogy ez egy nagy hiba volt ennyivel indítani. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy az önkormányzati önrész ki van e fizetve? Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy decemberben ki lett fizetve mindenkinek az önkormányzati rész. Dr. Mudri Béla képviselő elmondta, hogy ez egy kritikus pont, mert csinálni kell, csak hogy fogjuk meggyőzni a lakókat az egy másik kérdés. 6

7 Majdanics László polgármester elmondta, hogy reméli, hogy nem a lakosok fogják megállítani a beruházást. Kiss Borbála telekvásárlási kérelme Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy Kiss Borbála tiszalúci lakos kérelemmel fordult a testület felé, hogy a Dankó Pista utcai forintos telkekből szeretne egyet megvásárolni részletfizetéssel. Javasolja, hogy a bizottság vizsgálja meg a kérelmet és a telekárakat is vizsgálja felül. Valamint elmondta, hogy a részletfizetéses értékesítést nem támogatja. Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy úgy emlékszik,hogy korábban volt egy olyan döntés, hogy a telekeladás szünetel a Gárdonyi utcán. Utána kellene nézni. Ez a Dankó Pista utcára nem tudja vonatkozik-e? Majdanics László polgármester a kérelmet a bizottság hatáskörébe utalja és kéri, hogy a telekárakat is vizsgálja felül a bizottság. Polgármester illetményének megállapítása Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy a polgármester illetményét az ide vonatkozó jogszabály úgy szabályozza, hogy és fős település esetén a köztisztviselői illetményalap 11-12,5-szörös szorzót lehet megállapítani. Jelen pillanatban forint az illetménye, a maximális illetménye forint lehet. Czikora János képviselő elmondta, hogy nem olyan régen volt a polgármester illetményének a megállapítása. Majdanics László polgármester elmondta, hogy a legminimálisabb volt a bére. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy amennyiben a testület megszavazza a maximumot, akkor az illetménye től forint lesz. Majdanics László polgármester az érintettségét bejelentve nem szavazott. Hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. Tóth Albert alpolgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint Majdanics László polgármester bére től forint legyen, mely javaslatot a Képviselő- testület 4 igen szavazat 3 tartózkodás és 1 ellen szavazat mellett nem szavazott meg és meghozta alábbi határozatát: 17-4/2011 4/2011/I.25./ sz. öth. határozat Tárgy: Polgármester illetményének megállapítása Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy Majdanics László polgármester illetményének emelésére tett javaslatot nem támogatja. Felelős: Majdanics László polgármester Turóczi Hajnalka jegyző Határidő: január 25. Ezt követően a Képviselő- testület zárt ülés keretében folytatja a munkáját. 7

8 Girincsi Óvoda kérelme Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy a Girincsi Óvoda azzal a kéréssel fordult a Képviselőtestülethez, hogy az óvodai csoportjainak a,maximális létszámától való eltérést engedélyezze a Képviselő- testület. Mivel a Girincsi óvoda a Tiszalúci Óvoda tagintézménye ezért kell a Tiszalúci Képviselő- testület hozzájárulása is. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 17-10/ /2011/I.25./ sz. öth. határozat Tárgy: Girincsi Óvoda kérelme (maximális óvodai férőhelytől való eltérés) Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 102..(2) bekezdés c. pontja alapján engedélyezi az Önálló Napköziotthonos Óvoda Tiszalúc Girincsi Kastélykert Napköziotthonos Tagóvodája óvodai csoportjainak maximális létszámától való eltérését. Felelős: Majdanics László polgármester Turóczi Hajnalka jegyző Határidő: azonnali lés folyamatos Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy ez a társulás Tiszalúcnak megéri? Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy ez valójában a beszámolóból lesz kimutatható, de van rajta nyereség, bár nem túl nagy. Egyébként felül kell majd vizsgálni a társulást, mert letelik a két éves társulási megállapodás. Ezzel a témát lezárták. Majdanics László polgármester elmondta, hogy az iskola átköltöztetést 2011.február 1-vel történik. Felkéri Herczeg Lajos ÁMK igazgatót, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet a költözés menetéről. Herczeg Lajos ÁMK igazgató elmondta, hogy az iskola január 31-napjával új helyre költözik. A költözés két ütemben történik majd. Az első ütem a külső termekben 4 osztály felszerelésének a kiszállítása (református egyház épülete és a vendégház). A vendégházban az iskolaotthonos két osztály lesz. A Deák féle iskolában 2 osztály délelőtt 2 osztály délután fog tanulni. A Művelődési Házba és a kis tornaterembe az udvaron keresztül történik majd a költözés. A kivitelezőtől a földszinten és az emelten is megkaptunk 2-2 termet tárolásra. A második ütem január 31-én lesz, ekkor a szekrények rendezése, irattározás történik majd. A felső tagozat egy blokkban marad. A téli hónapokban rövidebbek lesznek a szünetek, így azok akik délutánra járnak legkésőbb ig lesznek az iskolában. A kivitelezéssel kapcsolatosan egy pár dolgot említett: a kivitelező nem ért egyet az alapozási tervvel, mert magas a talajvízszintje és a tervek alapján nem lehet megvalósítani. A nyaktag ami ráépül a művelődési házra egy új főfallal, elzárja a 4-es és a 16-os terem ablakait, vakablak lesz. A művelődési ház egy másik projekt. A 4-es és a 16-os termek ablakai az udvar felé lesznek elhelyezve. A szennyvíz csatorna átépítése, 108 m3-es tűzi víz aknának kell meglennie, akkor adnak végleges használatba vételi engedélyt. Ennek hiányában ideiglenes használatba vételi engedélyt fogunk kapni. Elmondta, hogy ezekről a dolgokról ő még csak most hall. Tóth Marianna Nonprofit Kft vezető elmondta, hogy a Kft minden munkát amit rábíznak lehetőségeihez mérten elvégez, de lassan azon veszi észre magát, hogy nincs a munkákra anyagi fedezete. Az iskola költözése miatt a vendégház átalakítása, fűtés forint. El kell bontani a régi épületet az iskolánál forint. Gáz és oxigén költség, egyéb költség még forint. Megkerestek minket, hogy a szennyvíz elvezetését elvállalnánk-e, de közölte a kivitelező, hogy erre nincs a költségvetésbe betervezve pénz. Összesen forint van a tartály kiemelésére, és még 8

9 kb forint a szennyvíz elvezetésre. Árajánlatokat kért, eddig forintnál tart, de még ez nem a végleges összeg. Megérti, hogy ezeket neki meg kell csinálnia, mint önkormányzati cégnek, de ha nincs rá pénz nem fogja tudni miből megcsinálni. Összesen 3-3,5 millió forintnál tart. Dr. Mudri Béla képviselő kérdése, hogy milyen tervezés ez ez egy káosz. Ez nem a tervezés csúcsa fal előtt fal. Ilyet még nem is látott, ez egy nulla. Mi ez nincs erre kiviteli terv? Nem látta egy bizottság és a testület sem. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy készült talaj menti szakvélemény 1.5 éve ez alapján készület az alapozási terv, ez idő alatt emelkedett a talajvíz szintje. Nem biztos, hogy egy cölöp alapozás drágább. Az acéltartály benne van a költségvetésbe, ez a cég nem kérdezett a közbeszerzéskor, ennyire árazta be. A tervet Herczeg Lajos is látta. A tűzi víz tartályt előírta a tűzoltóság az iskolához és az óvodához is, de úgy döntöttek, hogy az óvoda pályázatnál fogják megvalósítani. Ez egy áthidaló megoldás. Másfél hete már ezeket a problémákat a kivitelezővel megbeszélte, nem érti hogy most mi a gondja. Herczeg Lajos ÁMK igazgató elmondta, hogy érintettség címén kértek volna egy tervet. Látványtervet látott csak. A látványterven a Művelődési Ház nem látszik. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy a Művelődési Házat nem lehetett a pályázatba beletenni. A kivitelezőtől megkérdezte, hogy miért kell január végén kiköltözni az iskolásoknak, és erre azt mondta, hogy Herczeg Lajos kérte, hogy ne kétszer kelljen költözniük. Nem értette, mert először lehetett volna a bővítést kezdeni és utána a tetőcserét. Herczeg Lajos ÁMK igazgató elmondta, hogy elnézést kér nem ő akart költözni. Majdanics László polgármester elmondta, hogy a tervet ő sem látta teljes egészében. Neheztel a tervezésre mert nem látta egyetlen képviselő sem a terveket, csak a kiviteli terveket. Elszálltunk az árakkal, extra dolgok lettek tervezve bele ( forintos parketta). Attól fél, hogy sok pót költség fog felmerülni. Nem akar vitatkozni velük. Nyikes Tibor képviselőnek elmondta, hogy a tervezéstművezetést úgy vállalja el, hogy ne legyenek plusz költségek. A bontás nincs betervezve, arról hallani sem akarnak. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy az hogy a bontás nem volt betervezve az egy nagy hiba volt. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy nem lehetett beletenni a bontást, mert nem volt feltüntetve a Földhivatalban. Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy a bontásra kellett volna költséget tervezni, eddig nem voltunk eladósodva, majd most a pótmunkák miatt majd gondjaink lesznek. A terveket ő sem látta. Mennyi volt a tervezés? Majdanics László polgármester elmondta, hogy 10 millió forintba került a tervezés. Egy biztos, hogy szeptember 1-jén az iskolának készen kell lennie a tanév kezdésre. Pótmunkákra nincs pénzünk. Pócsi Zoltán képviselő kérdése, hogy Nyikes Tibor képviselő garanciát vállal-e arra, hogy a beruházás plusz költségekkel nem fog járni. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy igen garanciát vállal érte. Nem ő tervezet, csak felügyelte a tervezést. Majdanics László polgármester elmondta, hogy a másik kérése, hogy időre készüljön el. 9

10 Majdanics László polgármester elmondta, hogy épüljön meg annyiért amennyiért elvállalta a kivitelező. Kéri, hogy Nyikes Tibor kísérje figyelemmel a beruházást. A Nonprofit Kft-nek az anyagköltségeket fizessék ki. Ezzel a témát lezárták. Siri Norbert képviselő elmondta, hogy 30 család aláírásával egy megkeresést hozott a Képviselőtestület elé. Akik aláírták a megkeresést azt kérik, hogy a Gáspi parttól a vályogvető gödörig tartó Holt-Tisza parton védőgát építését kérik. /A beadvány egy példánya a Hivatal részére átadásra került. / Elmondta, továbbá, hogy van jelenleg pályázati lehetőség, ez egy ÉMOP pályázat. Március 31-ig lehet benyújtani,100%-ban támogatott. Tájékoztatta a testületet a pályázati feltételekről. Javasolja, hogy bizottság vizsgálja meg a pályázati lehetőséget. Majdanics László polgármester elmondta, hogy az a terület, ahol a gát épülne, nem a mi területünk, a Tiszatáj Alapítvány és a Nemzeti Park már felszólított minket, hogy hagyjuk abba a gát építést mert feljelent minket. Pócsi Zoltán képviselő kérdése, hogy nem lehet kisajátítani a területet? Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy államé a terület. Siri Norbert képviselő elmondta, hogy a lakosok biztosan nem fognak leállni ezzel. Fognak kopogtatni, nem fogja kielégíteni a polgárokat. Majdanics László polgármester elmondta, hogy mi nem tudunk pályázni erre, és nincs pénzünk sem rá. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy a jegyző nő keresse meg a tulajdonosokat. Turóczi Hajnalka jegyző kérdése, hogy a gáttervet ami kell a pályázathoz miből fogjuk fedezni? Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy hozzájárulást kell kérni a tulajdonosoktól. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy ezt a két előzetes hozzájárulást meg fogja kérni. Siri Norbert képviselő elmondta, hogy ha a tulajdonosok nem járulnak hozzá és ezt írásban teszik, akkor ezzel lehet az Önkormányzatnak a lakosok felé védekeznie. Ezzel a témát lezárták. Czikora János képviselő kérdése, hogy Tiszalúcon miért nem volt Kultúra Napja tiszteletére ünnepség? Miért nem szervezünk rendezvényeket? Kevés az, hogy csak verjük a mellünket, hogy magyarok vagyunk, de a gyakorlatban elsiklunk felette. Miért nincs egy olyan ünnepség ami méltó a Kultúra Napjához évek óta. Majdanics László polgármester elmondta, hogy minden évben megünnepli az Önkormányzat a Kultúra Napját. Ebben az évben a Kölcsey szobornál koszorúztak az önkormányzati képviselők, az iskolában volt ünnepség. Czikora János képviselő kérdése, hogy kik koszorúztak, mert ő is önkormányzati képviselő? Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy azok akik gondoltak a Kultúra Napjára. 10

11 Czikora János képviselő kérdése mi az, hogy egyes képviselők? Ez nem így működik. Van egy művelődési intézmény, van egy bizottság akinek ezeket szervezni kellene, a lakosság előtt tudatosítani kellene, hogy mi a célja. Majdanics László polgármester elmondta, hogy ott van a Művelődési Házban Batári Csaba, ott van a lányod, nekik kellett volna megszervezni. Reméli, hogy a jövőben a nagyobb ünnepeket meg fogják tudni ünnepelni, most vannak más gondjaink is így a magunk módján megünnepeltük. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy szólni kellett volna, hogy koszorúzás lesz, mi is elmentünk volna. Közösen kellene ünnepelni. Mind a két oldalnak engednie kellene és közösen kellene dolgoznunk. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy reméli a jövőre nézve legalább olyan rendezvények lesznek a Kultúra Napja alkalmából, mint az előző években. Méltóképpen próbáljuk megünnepelni az ünnepeinket. Úgy gondolja, hogy sikerül is, még ha szűk keretek között is. Bízik az összefogásban. Dr. Mudri Béla képviselő elmondta, hogy jogos az észrevétel. Ezzel kapcsolatosan történt indíttatás a Kulturális Bizottság részérő, de az iskola felújítás, átszervezés miatt jelen pillanatban nem tudta az iskola igazgatója biztosítani a rendezvény helyszínét, ezért nem volt a Művelődési Házban ünnepség. Több napirendi pont nem lévén Majdanics László polgármester az ülést lezárta. Turóczi Hajnalka jegyző Csáki Antal képviselő jkv. hitelesítő Kmf. Majdanics László polgármester Pócsi Zoltán képviselő jkv. hitelesítő 11

1.) Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV

1.) Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. december 10-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Czikora

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 5/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme Dömsöd, Petőfi tér 6. Ülése ideje: 2013. július 8. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y XVI./2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 24.-én közmeghallgatás keretében megtartott soros nyílt üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 12. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 21. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 21. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 21. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató a 2009. évi költségvetési javaslatról, 2009. év főbb feladatai

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató a 2009. évi költségvetési javaslatról, 2009. év főbb feladatai 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. február 17. 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról (falugyűlésről). Jelen vannak: Márok Csaba polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Takácsné Rompos Bernadett képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Takácsné Rompos Bernadett képviselő UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 1/200-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én 17.00 órai

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 79/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 79/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 79/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 25-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. november 11-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 15/2015.(II.09.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 15/2015.(II.09.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZATOK MUTATÓJA 15/2015.(II.09.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-14/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2011. 11. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-43/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én, 17.00 órakor tartott falugyűlésén és közmeghallgatásán Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyírmártonfalva község Falugyűlésén 2011. május 18. Helye: Művelődési Ház Nyírmártonfalva Jelen vannak: Kövér Mihály Csaba polgármester Debreceni Zsolt alpolgármester Gajdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.október 25-én 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

20. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 14-ei rendkívüli üléséről.

20. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 14-ei rendkívüli üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 20. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 14-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem voltak jelen: Debreczeni Gábor és Lestyán Ádám képviselők (távolmaradásuk okát bejelentették).

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem voltak jelen: Debreczeni Gábor és Lestyán Ádám képviselők (távolmaradásuk okát bejelentették). JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 16-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezőberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Tiszalúci híradó. Idén is volt Mindenki Karácsonya. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja. 2010. december

Tiszalúci híradó. Idén is volt Mindenki Karácsonya. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja. 2010. december Tiszalúci híradó Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja 2010. december Idén is volt Mindenki Karácsonya 2 Kedves Tiszalúci Polgárok! Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi,

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 13-án 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 13-án 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 13-án 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozata: 97-99 T á r g y s o r o z a t a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. Helye: Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 3851 Ináncs, Kossuth u. 26. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-15/2014/JT 170-171/2014. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének J e g y z ő k ö n y v e 24/2012./IV.02./ számú testületi határozat Öcsöd Nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske, Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. november 26. 14 00 óra Az ülésen megjelent

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

13. Vagyonrendelet megtárgyalása Pál Imre jegyző 14. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Pollák Tibor polgármester

13. Vagyonrendelet megtárgyalása Pál Imre jegyző 14. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Pollák Tibor polgármester Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11 -ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 17,00

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben