INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: 70-43/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17. napján órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok száma: /2011. (XI. 17.) Kt. hat. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Bolvári Mihály alpolgármester, Balogh Ferenc képviselő, Sebján György képviselő, Sallai János képviselő, Zámbó Istvánné képviselő, Faldina Ágnes képviselő, (összesen 7 fő). Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülésen jelen van: Máthé Márk közbeszerzési tanácsadó, Czinege István Inárcsvíz Kft. ügyvezetője, Nyitrai Attila iskolaigazgató, Ádámku Ottóné pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető, Talapka Gergő ügyintéző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester NAPIREND: 1. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 2. Inárcs Község Ivóvízminőség-javítása című projekthez kapcsolódó Vízjogi létesítési engedélyezési és építési engedélyezési tervdokumentációk készítése, műszaki tenderterv, kiviteli terv elkészítése, tervezői feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásának eredményéről döntés 3. Döntés Inárcs Község Ivóvízminőség-javítása tárgyú projekthez kapcsolódó Megvalósíthatósági tanulmány készítésének megrendeléséről (A meghívót az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) dr. Gál Imre polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit. Három napirendi pont van, előre szeretném jelezni, hogy az egyebekben szeretnék néhány kérdést majd érinteni, tájékoztatást adni az elmúlt időszak eseményeiről, és a jövőre nézve is néhány dologról beszélni kell. Tekintettel arra, hogy rendkívüli ülésről van szó, új napirendet nem vehetünk föl, kérdezem, hogy aki a meglévő három napirendi ponttal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

3 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 192/2011. (XI. 17.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, jegyzőkönyvvezetőnek Marosi Magdolnát, jegyzőkönyvhitelesítőnek Sebján György és Zámbó Istvánné képviselőket kéri fel. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 1. napirend: Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (Az előterjesztés a meghívóval kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Az iskolai- és sportlétesítmény felújítása illetve új futópálya kialakításához kapcsolódó pályázatunkról van szó. Ezzel kapcsolatban megkértük az árajánlatokat, melyek be is érkeztek. Az előterjesztésben látszik, hogy a Magyar Aszfalt Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése a pályázattal vagy a beérkezett ajánlattal kapcsolatban. Balogh Ferenc képviselő: Hogy van-e kérdésünk a kivitelezésnek határidejével, a munkálatok befejezési dátumával, illetőleg a műszaki tartalomra irányuló változtatásokkal kapcsolatban? dr. Gál Imre polgármester: Igen, mert ami miatt álltunk, az az, hogy volt egy adminisztratív probléma. Tudtuk, hogy mire gondolunk, amikor a salakos futópályát szerettük volna elkészíttetni, és kértünk árajánlatot, azonban az ajánlattevő egy normál salakos pályára tett ajánlatot. Ez azért volt gond, mert az egy 1600 m 2 nagyságú területet jelentett volna, az iskolában viszont 1000 m 2 -nél nagyobb sehogyan sem fér el. De egyeztettünk és nem okoz problémát a terv megvalósítása, nem kellett részletes módosítás hozzá. Ez után folytatjuk az eljárást. A határidőkről annyit tudok mondani, hogy november 30.-áig két határidő köt bennünket. Az egyik szerint meg kell kötni a szerződést a kiválasztott kivitelezővel, illetőleg az is benne van a támogatói szerződésben, ami az eredeti kiírásban nem szerepelt, hogy közcélú munkára foglalkoztatnunk kell. Ezt a szerződést is meg kell kötni november 30.-áig. Egyébként a kivitelezéssel nincs gondunk, a véghatáridő április 30., addig megoldható, ezzel nincs probléma. Azon gondolkodtunk, hogy amennyiben az időjárás engedi, a füves pályának nem ártana, ha semmi egyebet, csak a földfelszín, a felület elkészítését elvégezné a kivitelező, mert esetleg télen a hólé tovább tömörítené azt, nem ártana neki és ennyivel is előbbre lennénk, de ezt még a kivitelezővel egyeztetni kell. De ez sem befolyásolja azt, hogy áprilisban elkészüljön, a kivitelező szerint ez 6 hét alatt megvalósítható, ezért úgy gondolom, hogy ha március 15-én el tudjuk kezdeni, akkor is be tudjuk majd fejezni. Egyéb kérdés? Amennyiben nincs, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, azt a javaslatot terjesztem a testület elé, hogy az alacsonyabbik ajánlatot adó Magyar Aszfalt Kft. ajánlatát fogadjuk el. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

4 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2011. (XI. 17.) Kt. határozata a.) A ISKOLAI ÉS UTÁNPÓTLÁS SPORT INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS tárgyú közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat érvényesnek nyilvánítja, az eljárást eredményesnek minősíti mindkét rész vonatkozásában. b.) Az eljárás nyertese: A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai a 01. és a 02. rész vonatkozásában: Ajánlattevő neve MAGYAR ASZFALT KFT székhely címe 1135 Budapest, Szegedi út Ajánlati ár, mely a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár (természetes egész számmal megadva): 01. rész: AJÁNLATI ÁR (Nettó, Ft) ÁFA, 25 % Ft AJÁNLATI ÁR (Bruttó, Ft) rész: AJÁNLATI ÁR (Nettó, Ft) ÁFA, 25 % Ft AJÁNLATI ÁR (Bruttó, Ft) Indoklás: A nyertes ajánlat tartalmazza mindkét rész vonatkozásában a legalacsonyabb ellenszolgáltatást. c.) Felhatalmazza a Polgármestert az eredmény kihirdetésére, majd a szerződés aláírására. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: november 28. (Máthé Márk közbeszerzési tanácsadó távozik a teremből.)

5 2. napirend: Inárcs Község Ivóvízminőség-javítása című projekthez kapcsolódó Vízjogi létesítési engedélyezési és építési engedélyezési tervdokumentációk készítése, műszaki tenderterv, kiviteli terv elkészítése, tervezői feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásának eredményéről döntés (Az előterjesztés a meghívóval kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Az Ivóvíz pályázattal kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy az előterjesztésben szerepeltetett összegek úgy értendők, hogy ha nyer a pályázat, akkor azokat az összegeket nyeri. Az első része a tervdokumentáció elkészítése, hiszen ahhoz, hogy pályázni tudjunk, először ezt kell elkészíteni. Az elkészítésre vonatkozó árajánlatok találhatóak az előterjesztésben. Van egy ,-Ft-os és egy ,- Ft-os ajánlat, ennek megfelelően nem kérdéses, hogy melyik ajánlatot szeretnénk kiválasztani. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? dr. Gál Imre polgármester: A határozati javaslatnak megfelelően kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a Profit Holder Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlatevőt hirdessük ki győztesnek, az kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 194/2011. (XI. 17.) Kt. határozata 1. Inárcs Község Önkormányzatának megbízásából a Takta-Osi Kft. által a felkért ajánlattevőknek megküldött ajánlatkérések alapján, a Kbt (2) bekezdése szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárásban a Profit Holder Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2030 Érd, Szent István út 60.) Ajánlattevő hiánypótolt ajánlatát a Képviselő-testület érvényesnek fogadja el a következők alapulvételével: - Az ajánlattevő által ajánlott egyösszegű ajánlati ár ,- Ft + ÁFA, azaz tizenkettőmillió forint + általános forgalmi adó. 2. Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a) nyertes ajánlattevőként a Profit Holder Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2030 Érd, Szent István út 60.) Ajánlattevőt hirdeti ki a Kbt. 91. (1) bekezdése alapján; b) a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja; c) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, a Profit Holder Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2030 Érd, Szent István út 60.) Ajánlattevővel nettó ,- Ft + ÁFA, azaz bruttó forint összeggel a tervezési szerződést kösse meg. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal

6 3. napirend: Döntés Inárcs Község Ivóvízminőség-javítása tárgyú projekthez kapcsolódó Megvalósíthatósági tanulmány készítésének megrendeléséről (Az előterjesztés a meghívóval kiküldésre került.) 17:19 Faldina Ágnes képviselő megérkezik. A képviselő-testület létszáma 7 főre emelkedik. dr. Gál Imre polgármester: Az előterjesztés szintén az előbb tárgyalt pályázathoz kapcsolódik, a megvalósíthatósági tanulmány készítésének a megrendeléséről szól. Látható, hogy nincs lényeges különbség a két ajánlattevő között. Ebben az esetben is úgy gondolom, hogy az alacsonyabb ajánlattevőt válasszuk. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatnak megfelelően az alacsonyabb árajánlatot adó ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadjuk el és hirdessük ki győztesnek, az kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 195/2011. (XI. 17.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP azonosító számú Inárcs Község Ivóvízminőség-javítása című projekthez kapcsolódó Megvalósíthatósági tanulmány készítésének megrendelése tárgyú beszerzési eljárás során a beérkezett árajánlatok vonatkozásában az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u ) ,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát fogadja el. Felhatalmazza a polgármestert a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó szerződés megkötésére. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal NAPIREND UTÁNI FELSZÓLALÁS Marosvásárhelyi tapasztalatok Rászorulók részére fakitermelés dr. Gál Imre polgármester: Szeretném a Marosvásárhelyen tapasztaltakat megosztani a testülettel. Annyiban mindenféleképpen eredményes volt a látogatás, hogy megnéztem három cigánytelepet náluk és láttam, hogyan próbálják kezelni a problémát. Ott is teljesen hasonló problémákkal küzdenek, mint nálunk. Ami hasznosítható, az a fokozatosság, miszerint ők abban gondolkodtak, hogy nem egyből kell megszüntetni a cigánytelepet és egy új lakótelepet építeni. Ugyanakkor van ilyen is. A három cigánytelepből az egyik egy 2 éves újépítésű lakótelep, melyről aztán kiderült, hogy olyanok is oda költöztek, akik nem tudják, hogy mi mire való. A másik telep egy konténeres megoldás, ahol konténerlakások lettek kialakítva. Az elképzelés lényege, hogy a cigánytelepről fokozatosan kerülnének át a cigányok a lakótelepi lakásokba, mely megoldással elsősorban a közegészségügyi problémákat szeretnék megoldani. A konténerlakások jól ellenőrizhetőek, csak azok tartózkodhatnak ott, akik oda be

7 vannak jelentve. Ha esetleg rokonlátogatásra jönnek és több napig szeretnének ott tartózkodni, a szociális munkás, illetve a helyi rendőrség figyelmezteti a telepen ebből a célból ott tartózkodókat, hogy meddig maradhatnak és ezt 2 nap múlva ellenőrzik is. Állításuk szerint egyetlen egyszer volt abból probléma, hogy a nem megengedettnél tovább tartott a rokonlátogatás. Ekkor kiköltöztették az egész családot, onnantól kezdve pedig több ilyen probléma nem volt. A problémamegoldás terén sokkal következetesebbek, keményebben lépnek fel a végrehajtás során. Az ellenőrzés kapcsán azt szeretném kiemelni, hogy megtapasztaltam a helyi rendőrség munkáját. Elgondolkodtató, hogy náluk van egy állami rendőrség, egy csendőrség és egy helyi rendőrség, mely utóbbi a polgármester irányítása alá tartozik és tevékenységéről neki számol be. A közbiztonság terén tehát egészen másak a viszonyok. Például, ha a cigánytelepen, ha ellenőrzés van, be tudják tartatni a helyi szabályokat az ott lakókkal. A belvárosban a falak összefirkálásának megoldására kitalálták, hogy minden további nélkül kiszabnak eurós bírságot a firkálókra. Ez kiváltható oly módon, ha az elkövetők az egész családdal együtt, hiszen az elkövetők zömmel fiatalok, jövedelemmel nem rendelkeznek, lefestik az összefirkált falat, visszaállítják az eredeti állapotot, oly módon, hogy a televízió, a rádió, a helyi sajtó megjelenik és tudósítanak az eseményről. Ez akkora szégyen a családra nézve, hogy az azóta eltelt két évben egyszer fordult megint elő graffitizés, akkor is egy másik város környékéről érkező társulat tagjai voltak az elkövetők, akik nem voltak tisztában a helyi viszonyokkal. Úgy gondolom, hogy ha kitűzök valamilyen szankciót egy jogsértésért és azt be is tartom, és meg is tudom fogni az elkövetőt, hiszen van rá apparátus a helyi rendőrség formájában és megvannak az elfogásnak a technikai feltételei, akkor biztosítható a hatékonyság. A központi irodájukban a térfigyelő kamerák monitorain keresztül belátható az egész település, igaz komoly összegbe kerül de jól kezelhető a rendszer. Például a graffitis társulatot hat percen belül, még a helyszínen csípte meg a járőr. A központi irodában bent ül egyrészt az állami rendőrség, a helyi rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat egy-egy képviselője. Ha látnak egy balesetet a kamerákon keresztül, akkor azonnal tudják, hogy milyen erőkkel kell felvonulni a helyszínen. Egy számítógép monitorán pedig folyamatosan nyomon követhetik az esetkocsik tartózkodási helyét, így azt a járőrt tudják értesíteni, aki az esethez a legközelebb van. Tehát jól szervezettek, hozzáteszem, egy városról beszélünk, mi meg egy község vagyunk, mások az anyagi lehetőségeink. A parlament most fogadja el az új Ötv.-t, a sok-sok változás mellett számomra az egyik pozitív dolog, ami bennmaradt a törvényben, hogy lehetőséget kapnak az önkormányzatok arra, hogy helyi rendészeti szervet hozzanak létre. Ezzel megszüntethető lenne az a mizéria, ami a körzeti megbízott és a Dabasi Rendőr-főkapitányság hatékonysága körül van. Mert azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a közterület-felügyelet mintájára, más jellegű jogosítvánnyal esetleg közösen üzemeltethetünk ilyen rendészeti szervet. Aktívabban lehetne tenni a közbiztonság terén, hiszen feltétlenül szükség van Polgárőrségre, de a jogosítványaik sokkal kevesebbek, mint egy rendőrnek, például nem bírságolhat. Ezen tehát érdemes lenne elgondolkodni. A másik dolog amit szeretnék megosztani, hogy láttam néhány jó ötletet a játszóterek, szabadidőparkok kialakítására vonatkozóan, melyek nem elsősorban pályázati pénzből valósultak meg, hanem viszonylag olcsón megvalósítható ötletek voltak. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy lesz egy egész napra tervezett sakkverseny, ahol a program egyik része lesz, hogy 15 polgármesterrel szemben leülnek a Polgár-lányok sakkozni, és a polgármesterek közülük kisorsolnak egyet, aki nyer egy játszóteret. Befértünk a keretbe, így a szombati nap folyamán megkísérlek egy játszóteret nyerni, hátha szerencsések leszünk. Amit még szeretnék elmondani, hogy a mai nap folyamán keresett meg Ócsa alpolgármestere és a Vízmű képviselője a törvényi változások kapcsán, hiszen a törvény alapján a vízművek el fogják veszíteni önállóságukat a privatizációs tevékenységek következtében, legalábbis ha nem elég óvatosak. Úgy tudom, hogy Ócsa gyakorlatilag ebben a dologban egyedül maradt. A

8 törvénytervezetről augusztus magassága táján értesültem, melyben egy keretszám alapján határozzák meg, hogy megmaradhat e egy vízmű, mint üzemeltető vagy sem, ezért a Daköv Kft.-vel egyeztettem, hogy mit lehetne tenni. Próbáltunk a vízművekkel egy szövetségbe összeállni, mert úgy tűnik, hogy amennyiben a térség összefog, úgy elegendő lélekszámot tudhatna magáénak, ahhoz, hogy a települések önállóak maradhassanak egy laza szövetségben. Nem szeretném például az állami vízdíj-meghatározást, hiszen tudjuk, hogy a környező településekhez viszonyítva nálunk ez a díj az alacsonyabbak közé tartozik. Nem szeretném, ha egy nagy cégnek be kellene szolgáltatni a vízművünket és ő határozná meg a díjat, és a veszteséges, meg nyereséges vízművek egybemosódnának, a lakosság meg fizessen, annak ellenére, hogy nálunk lényegesen kevesebb lenne a díj. Ócsa is ezen az állásponton van, azonban egyedül maradt, mert úgy tudom, hogy Felsőpakony is nemet mondott arra, hogy velük álljon össze ebben a kérdésben, de pusztán Ócsa és Inárcs együtt egyébként is kevés lenne a probléma megoldásához. Tehát lényegében Ócsának kellene a szövetséghez csatlakoznia, ha szeretne. Másrészt a találkozón közöltem velük szóban is azt a határozatot amit legutóbb meghoztunk, mely szerint szeretnénk független könyvvizsgálóval kivizsgáltatni a Vízmű működését, de ebben a kérdésben nem jutottunk előbbre. Ugyanis föltehetjük mi a kérdéseinket, de úgy gondolom, hogy ha probléma van és az eddig elcsúszott a könyvvizsgáló mellett, akkor semmilyen biztosíték nem volna, hogy most feltárásra kerülnének a hiányosságok. Mindenféleképpen ragaszkodom ahhoz, hogy független könyvvizsgáló legyen és amennyire tudom Felsőpakony is hozott erről már határozatot támogatva a vizsgálatot. Időközben a kistérségi társulás testvértársulásánál tettem egy látogatást a Szlovákiái Udvardon. A környező települések polgármestereivel folytatott beszélgetésben kiderült, hogy ők is szorongással tekintenek a jövő évi költségvetés felé, mert gyakorlatilag azok az önkormányzatok is, amelyek nincsenek eladósodva lehetetlen helyzetbe kerülnek. A napvilágra került információ elegendően elriasztóak voltak ahhoz a bankoknak, hogy pénzhez jutni az önkormányzatoknak szinte lehetetlen lehessen. Ez azért kínos, mert ha például az önkormányzat nincs eladósodva és van érvényes szerződése a bankokkal, előfordulhat, hogy ezekre nem kap pénzt, mert mindig valami kifogás van az utalásokkal kapcsolatban, melyek így folyamatosan csúsznak. Az előző képviselő-testület döntött az utakhoz kapcsolódóan az önrész finanszírozásáról, melyre felvettünk hitelt, azonban pénz, hogy ezt miből fogjuk kifizetni még nem rendezett, az önrész kifizetésére még nincs kötve szerződésünk. Úgy gondolom, hogy ezek olyan problémák, melyeket a nem megfelelő kommunikáció okoz. Nemcsak azzal van baj, hogy az önkormányzatok felvesznek meggondolatlanul hiteleket, és elszaladnak a kamatok, hanem azzal is, hogy azok az önkormányzatok, amelyek nem vettek fel hitelt, de abban a helyzetben vannak, hogy évente kétszer van bevételük, amikor az adók elkezdenek befolyni, a köztes időszakban mindig jelentkezhetnek likviditási problémák, amelyeket a bankok voltak hivatottak akár folyószámlahitellel, akár más módon finanszírozni, ezért volt fedezete az önkormányzatoknak és nem voltak eladósodva. Előfordulhat tehát, hogy amennyiben változás nem történik, néhány héten belül az önkormányzatoknak közel fele fizetésképtelenné válik. Ehhez kapcsolódik az iskola állami kézbe kerülése. Szeretné a kormányzat, hogy jövő júliusig felálljanak a járási hivatalok. A közoktatási törvény tervezete szerint 2013 januárjától kerülne bevezetésre, így mi a biztosíték arra, hogy júliusban, ha felállnának a járások, nem döntene esetleg úgy a kormányzat, hogy a változást az iskolai tanévnek megfelelően szeptemberben kellene megtenni. Ezzel szemben 2013 szeptembere túlságosan közel lenne a 2014-es választásokhoz, így előbb kellene változtatni, és ha már a járások júliusban felállnának, akkor meglenne a felügyelet, akire rábízná a kormányzat a közoktatást érintő ellenőrzési feladatokat. Ennek alapján szeptembertől kellene már államosítani az iskolát, ami azért probléma, mert a normatívát nekünk most kell betervezni a költségvetésbe és ha közlik velünk, hogy az utolsó negyedévi normatívát az állami kézbe kerülés miatt nem kapjuk meg, akkor vagy eleve nem számolunk óvatosságból azzal a

9 negyedévi normatívával, vagy bátran betervezzük és szeptemberben kiderül honnan vesszük elő az összeget. Annál is inkább érdekes a helyzet, hogy a normatíva eleve kevesebb, mint amire szükség lenne. Ilyen körülmények között igen nehéz év elé nézünk. A mostani költségvetés tervezése ezért arról szól, hogy mi az, amit le tudunk húzni abból, amit eddig nyújtani tudtunk. Azért mondom ezeket, mert ha egy kicsit odafigyelünk erre, akkor látszik, hogy ez nemcsak a polgármester félelme, hanem itt tényleg arról van szó, hogy nagy felelősségünk lesz a költségvetés elkészítése során. Például Újhartyán sem azon települések közé tartozik, ahol ne lenne elegendő mennyiségű pénz. Amikor Schulcz József, Újhartyán polgármestere arról beszél, hogy honnan fognak elővenni x millió forintot még a működéshez vagy a pályázatok befejezéséhez, és ugyanez a helyzet például Táborfalván, vagy Hernádon, akkor úgy gondolom, hogy nem egyedi problémáról beszélünk, hanem térségi, illetve országos gondokkal küszködünk. Arról ne is beszéljünk, hogy az euró árfolyama is lassan kezelhetetlen lesz. Ugyanakkor miközben a pénzünk kevesebb lesz, a rászorulók köre növekedni fog, ezért el kellene gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne a civil szervezetek segítségét jobban igénybe venni. Emellett nincs egyetlen közmunkásunk sem, feladat pedig bőven volna. Itt a tél és rendben van, hogy alpolgármester úrra számítunk az utak eltakarításában, de ezen kívül a járdákon, az intézmények területén ugyanígy el kellene takarítani a havat annyi különbséggel, hogy most nem lesz közcélú munkásunk rá. Ezért lehet, hogy csak lakossági összefogással tudjuk majd megoldani a problémát. Ugyanez a helyzet a rászorulók részére, a faluház udvarán tárolt fával, amit fel kellene darabolni és ki kellene hordani. Úgy tűnik, hogy ezt a kérdést közmunkások hiányában is megoldjuk, de az a famennyiség nem elég minden rászorulónak. Emberek kellenének, hogy az allék ritkításával fához juthassunk. Ha lenne pénzünk foglalkoztatnánk 5-6 munkást, akikkel megcsináltatnánk, de pénzhiány miatt maradna egy másik megoldás, hogy egy szombat délután nekiállunk, kivágjuk, földaraboljuk a fát. Úgy látom, hogy sok mindenben egymásra leszünk utalva. Akinek tehát ötletei vannak ezzel, vagy más problémával kapcsolatban, kérem, ossza meg velünk. Bolvári Mihály alpolgármester: 8 millió forintot szoktunk szétosztani a polgári szervezeteknek, itt az idő, hogy ők segítsenek viszont. A fák kidöntésének, gallyazásának és a helyszínre történő szállításának lépéseit kellene megszervezni, koordinálni és akár egy hét múlva el lehetne kezdeni, ha meg van jelölve a terep. Természetesen segítek fűrészelni, ha kell. Nem hiszem, hogy ennyi munkaképes ember közül nem lehetne összeszedni heti két napra egy csapatot. Az önkormányzat, a munkaképes rászorulók és a civil szervezetek segítségét is igénybe kellene venni. Balogh Ferenc képviselő: Lenne ehhez egyébként területünk, van ennyi fa? dr. Gál Imre polgármester: Igen lenne, elsősorban azért, mert nyilván nem erdőirtásról beszélünk, nem egy helyről kellene ezt előteremteni, hanem pontosan azért lesz sok feladat, mert szét vannak szórva ezek a területek. Több helyről kell összeszednünk a szükséges mennyiségű fát. Bolvári Mihály alpolgármester: Az Öregországút mellett 200 méterre van egy allésor, ahol ki lehetne vágni a megfelelő fákat. Faldina Ágnes képviselő: A téli időszakkal kapcsolatban a csúszós lefagyott utakra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik évben leszórtuk ezeket az útszakaszokat homokkal, így lehetett rajta járni. Erre is készüljünk fel, legyen homok, ha szükség lesz rá. Úgy gondolom, célszerű lenne felhalmozni valamennyi homokot például a tűzoltó utcai téren.

10 Bolvári Mihály alpolgármester: Az elmúlt időszakban két alkalommal húztam ki a gumigyárnál árokba csúszott autót. Ki kellene rakni oda több, az út veszélyeire vonatkozó figyelmeztető táblát, gondoskodni kell az útszakasz csúszásmentességének biztosításáról. dr. Gál Imre polgármester: Egy dolog maradt hátra, amiről szeretnék még tájékoztatást adni. Szeretnénk jégpályát csinálni a fiataloknak, a lakosoknak a sportparkban az aszfaltozott pályára. Nem fog károsodni az aszfalt, ha a víz lefagyása előtt fóliával letakarjuk. Szeretnénk, ha a téli időszakban a jó hangulat reményében korcsolyázó fiatalokkal telne meg a sportpálya. A továbbiakban szó esett a decemberi hónapban hagyományosan megrendezésre kerülő Nyugdíjas Karácsony szervezési kérdéseiről. k.m.f. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Sebján György képviselő jkv. hit Zámbó Istvánné képviselő jkv. hit.

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 07. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-22/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 02. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-9/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-12/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 04. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 24/2015. (III. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány a hagyományokra építő aktív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 114/2009.(XI.26.) 2010.évi pénzügyi koncepció megtárgyalása 115/2009.(XI.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Takácsné Rompos Bernadett képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Takácsné Rompos Bernadett képviselő UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 1/200-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én 17.00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 24-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 24-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 4/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 24-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve.

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. 6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/12/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 1 7. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Szennyvízcsatorna-beruházás depó helyek biztosítása

Szennyvízcsatorna-beruházás depó helyek biztosítása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának 2012. október 4-i rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. január 21-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Jelen vannak: Tárgy:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. június 12-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. június 12-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. június 12-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor, Antal István Lászlóné, Tábik Andrásné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-4/2013. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai - Friderics Cecília polgármester (7 fő) - Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai - Friderics Cecília polgármester (7 fő) - Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 9-én Nagyszentjánoson, a Polgármesteri Hivatal dísztermében 17. 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester. Dr. Sirák András képviselő (később érkezett) Dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester. Dr. Sirák András képviselő (később érkezett) Dr. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 21-én megtartott nyílt testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester Cserny Vilmos alpolgármester Benkő Istvánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól.

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól. TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének airól Határozatok száma 20411-91/2013. (IV. 18.) VFB. sz. 20411-92/2013. (IV. 18.) VFB. sz.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. november 19-én megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme Dömsöd, Petőfi tér 6. Ülése ideje: 2013. július 8. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. szervezési és önkormányzati osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. szervezési és önkormányzati osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Nagytermében 2015. július 28-án, 17 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 14-én megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ülés helye: Ecseri Polgármesteri Hivatal 2233 Ecser, Széchenyi u. 1.

JEGYZŐKÖNYV. Ülés helye: Ecseri Polgármesteri Hivatal 2233 Ecser, Széchenyi u. 1. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15- én 8.06 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Ecseri Polgármesteri Hivatal 2233

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. október 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. október 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. október 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 153-161/2015.(10.08.) Hozott rendelet: 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 9-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 5-én 18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 27/2011 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2011. október 20-án (csütörtökön) 18 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 337/2011.(X.20.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szécsényi Városháza tanácskozótermében tartott 2011. július 11-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Németh Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5 fő képviselő jelen van.

Jegyzőkönyv. Németh Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5 fő képviselő jelen van. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal Kistárgyalójában 2011. április 20-án, 15.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 26-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 május 26-án megtartott - üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/35/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 18. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 14. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 109/2014. (VIII.14.) Napirendi pontok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. március 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én (szerda) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én (szerda) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én (szerda) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: 58-64/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 10-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén. Határozat száma 139/2011.(VIII.10.) 140/2011.(VIII.10.)

Részletesebben