J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete május 27-i soron kívüli nyílt üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről"

Átírás

1 J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/ Ikt. sz.: 13-14/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 27-i soron kívüli nyílt üléséről 120/2015.(V.27.) határozat: 121/2015.(V.27.) határozat: 122/2015.(V.27.) határozat: 123/2015.(V.27.) határozat: A képviselő-testület soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről A KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjéről A KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójáról a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal átalakításáról szóló 68/2015. (IV.14.) önkormányzati határozat módosításáról Készült: 3 példányban 1. eredeti példány: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Irattára 1. másolati példány: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Irattár 2. másolati példány: A Művelődés Háza és Könyvtár-Jászkisér

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 27-i soron kívüli nyílt testületi ülésén 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő dísztermében. Jelen vannak: Pintér Ferenc polgármester elnöklete mellett, Borbás József alpolgármester Balog László képviselő Meghívottak tanácskozási joggal: dr. Kádár Tamás jegyző Mudris Adnrásné dr. aljegyző Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Rácz István JÁTI mb. intézményvezetője Csillik Ferencné óvodavezető Soósné Nagy Andrea bölcsődevezető Balogh Roland képviselő Kiss Lajos képviselő Vajas György képviselő Balogh György A Művelődés Háza vezetője Balla Istvánné PTMB bizottsági tag Balogh Andrásné PTMB bizottsági tag Csete Judit PTMB bizottsági tag Juhász László sajtóreferens Távolmaradását jelezte: Balogh András, Köntés Mihály és Lukácsi György képviselő Távolmaradását nem jelezte: - Pintér Ferenc köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozat képes, 9 tagjából 6 fő jelen van, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Borbás József és Vajas György képviselőket kéri fel, a jegyzőkönyv vezetésével Silye Erzsébet polgármesteri hivatali dolgozót bízza meg a testület egyetértésével. A meghívóban szereplő napirendhez kéri felvenni a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal átalakításáról szóló 68/2015. (IV.14.) önkormányzati határozat módosítását. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2015. (V. 27.) határozata: A képviselő-testület soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 27-i soron kívüli nyílt képviselő-testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadta: 1.) Előterjesztés a KISÉR-SZOLG Városüzemeltetési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjére, és könyvvizsgálójára Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Dr. Kádár Tamás jegyző 2.) Előterjesztés a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal átalakításáról szóló 68/2015. (IV.14.) önkormányzati határozat módosításáról Előterjesztő: dr. Kádár Tamás jegyző Felelős: Pintér Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. dr. Kádár Tamás jegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111) 5. Irattár 1

3 Pintér Ferenc tájékoztatja a képviselőket, hogy a napirend megtárgyalása együtt történik a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottsággal. de határozatot külön-külön hoz a Bizottság, illetve a Képviselőtestület. Napirend megtárgyalása: 1.) Előterjesztés a KISÉR-SZOLG Városüzemeltetési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjére, és könyvvizsgálójára Pintér Ferenc elmondja, hogy 3 jelölt jöhet szóba, a helybelieket Balogh Roland és Borbás József képviselők jelenlétében tervezték érkezési sorrenden a meghallgatásukat. Elsőnek Nyolczas Ernő közlekedési mérnököt hallgatták meg, aki biztosító társaságnál dolgozik kárszakértőként és jászkiséri lakos. Csortos Lászlónak üzleti menedzser végzettsége van, Angyal Árpád nonprofit Kft.-nek volt ügyvezető igazgatóhelyettese. Nyoczas Ernő került először megszólításra, aki egyébként a településfejlesztési osztályvezetői állásra is as - pirál. Egyelőre a nonprofit Kft. vezetését vállalja és nem kér érte díjat. A másik két úr, más pocizóban szóban jöhetnek a későbbiekben. Az üzleti terv készítése ügyében mindhármukkal egyeztettek. Az idő rövidsége miatt ez nem realizálódott. A határidő sürgőssége miatt szükséges a Kisér-Szolg Nonprofit Kt.-nek vezetésére ügyvezetőt megbízni. A Nonprofit Kft. ügyvezető váltása után ki lehet alakítani a Kft. tevékenységi körét lépésről-lépésre. Nem gondolja polgármesterként, hogy az ügyvezető álláshelyet pályáztatni kellene, a képviselő-testület és az ügyvezető közötti bizalmi viszonyon kell alakuljon. A képviselő-testületnek meg van minden lehetősége, hogy a kezdetektől minden ötletet, igényt behelyezzenek a szervezetbe, amitől eredményt várnak. A Nonprofit Kft. és JÁTI jövőbeni feladatainak meghatározására szükség lesz. Tájékoztatja a képviselőket a két szervezet közötti feladatkülönbségről. Jövőben az önkormányzatoktól egyre nagyobb elvárás lesz, hogy önfenntartó legyen, a Nonprofit Kft. feladatokkal ellátása is egy lépés efelé. A Nonprofit Kft. plusz pályázati lehetőségként, értékteremtő ágazatként javasolja fejleszteni a képviselő-testülettel és az ügyvezetővel, ami később, akár nagyobb munkáltatóként megjelenve a településen, olyan hiányszolgáltatásokat ellát, amit a vállalkozók sem látnak el jelenleg, mert nem éri meg. Hogy fogja megérni az önkormányzatnak? Az önkormányzatnak más lehetőségei vannak pénzügyi szempontból, gazdasági szempontból, mint egy vállalkozásnak. Amit nem éri meg vállalkozásban, lehet, hogy majd Nonprofit Kft.-ben megéri, mert az önkormányzat más játéktéren dolgozik. Ha a Bizottság és a Képviselő-testület úgy gondolja, más jelölteket is meg lehet szólítani. Borbás József: Az idő rövidsége miatt nem lehet másokat is megszólítani, mindösszesen 3 napjuk van rá, hogy ügyvezetője legyen a Nonprofit Kft.-nek. Pintér Ferenc: Igazából több van. Az ügyvédnővel beszélt, azért lenne fontos a határidő tartása, mert meg kell érkezni az ügyvédnőhöz a határozatnak, továbbítja a törvényszék felé. Május 31-e a törvényes határidő nem 29-e és az azt követő 15 nap be kell jelenteni. Technikai részei vannak, ami miatt fontos a mai nap határozatot hozni, így nem lesz csúszás az ügymenetben. Balog László két dolog miatt nem érzi jól magát, mert eddig azt mondták, ezzel a megoldással sietni kellene, mert ez akadályozza a település fejlődését, és most olyan állapotban vannak, hogy nincs idő semmire. Ebben kinek milyen felelőssége van, a jövőre tekintettel gondolkodjon mindenki el rajta. Ezzel összefügg más személyi döntés meghozatala, javaslata, a döntés előtt meg kellene beszélniük a képviselő-testületi tagoknak, kellő indok-e az, hogy bizalmi állás és nem igazán kell pályáztatni. A Képviselő-testület korábban hozott olyan döntést, hogy minden egyes álláshelyet meg kell pályáztatni. Most azt mondják, hogy a pályázat egyes eseteben igaz, más esetekben nem igaz. Nem bántásként mondja, jövőre nézve tanulságként a saját maguknak, hogyan tudnak eljárni úgy, hogy meg tudják védeni saját álláspontjukat. Ha más személyt javasolna a polgármester úr, arra is azt mondaná, hogy a polgármester javaslatát az ügyvezetőről el tudja fogadni, mert közös érdekük a döntés elfogadása, de semmit nem tudnak a jelöltről és nem tudják mit várhatnak tőle, és a jelölt sem tudja mit várhat a Képviselő-testülettől. Így szerződést kötni egy személlyel, hogy a polgármester maga mögött tudja a képviselő-testület elvárását, ez nem egyszerű dolog. Jövőre nézve mondja, személyi döntések egyes emberek részéről nem egy napra születnek, esetleg évekig ezt a munkát kívánja végezni, ráadásul nulláról induló céget kell felépítenie A garancia a Képviselő-testület részéről meg van, mert gyakorolhatja a beszámolási és ellenőrzési jogosultságát két vonalon taggyűlés által, a polgármester és két képviselő pedig Felügyelő Bizottság tagjaként. A saját felelősségét nem akarja a Felügyelő Bizottságra hárítani, de ebben döntésben hármójuknak a felelőssége fog megerősítést nyerni. Kelló módon alá kell tudniuk támasztani az ügyvezető igényét a nonprofit kft. működéséhez szükséges összegről, mert akkor már lenni 2

4 kell üzleti tervnek, elképzelésnek, hogy ne kidobott pénzként kezeljék, hanem ebből el tud indulni és félév múlva látják hova jutottak el. Maga részéről a javaslatot megszavazza, de ezekkel a fenntartásokkal, melye - ket elmondott. Pintér Ferenc örül a Balog László képviselő által elmondottaknak és majdnem minden gondolatával egyetért. Féléve, amikor kommunikálta a képviselők felé a nonprofit Kft.-ben rejlő lehetőségeket. Talált gyermeknek, örökölt gyermeknek tekintette, amihez neki és az új testületnek volt a legkevesebb köze. Legtöbb köze a régi hivatalnak, a régi városvezetésnek volt. Ez a cég létrejött egy éve, a törzstökét folyamatosan elfogyasztották, sok engedélyt beszereztek, amivel nincs probléma. Március 1-jén bővítették a tevékenységi körét. Az gondolta, az örökölt gyermeknek, akik ringatták a bölcsőjét, akik ezt létrehozták, könyvelték, feltőkésítették folyamatosan pátyolgatták ezt a céget, hogy az új városvezetés mellett is ugyanúgy megteszik. Nem érzi magát hibásnak, hogy ezt így lett előkészítve. Maga részéről mindent megtett. Az ügyvéd és a körülményrendszernek a feltérképezésében, hogy mit lehet kihozni belőle. Azért erőlteti, és erőltette, mert a mai napig mondja, hogy elkéstek vele, március 1-jén kellett volna ügyvezető. Azt érzem, hogy nem is érzi senki magáénak ezt a dolgot, sajnos. Ő is szerette volna körültekintőbben, hogy megnyugtató döntés szülessen. Annak, hogy a cég tőkéje 1 millió forintra olvadt a törzstőkéje, az nem az új városvezetés hibája, tudja sok minden pénzbe került. Egy csapat kellene, hogy értékes tagja legyen az önkormányzatnak, intézményi rendszernek. Arra kér mindenkit, amennyiben szükséges foglalkozzanak vele többet, akár bizottsági szinten is. Az ügyvezető térítésmentesen elvállalta a cégvezetését, egyelőre másik állása mellett. Taggyűlést tarthatnak bármikor és a képviselő úr által megfogalmazott aggályok eloszlathatóak. Jegyző úrnak mondta kritikaként, hogy a pénzügyi előkészítést a hivatal részéről támogatni kell. Az ügyvezető kérdését megoldják, de a cég kifejlesztését meg kell oldani. Vajas György megjegyzi, a múltkori testületi ülésen este 8 órakor is kaptak anyagot és most is az ülés előtt kapták meg az anyagot. Féléve is azt hallották, nincs meg a dolgozói ritmus ahhoz, hogy elkészüljön, hát félév után sem jutottak el idáig. Az ülés előtt vagy közben kapják meg az anyagot olvassa át és döntsön róla, mint most is. Vezetőbeosztásról döntenek, akire fontos dolgokat bíznak rá, most olvassa át az anyagot. A felelős döntéshez szeretné ha időben megkapná az anyagot. A jelöltek anyagát is most kapta kézhez. Pintér Ferenc: A három embernek személyes adatai vannak benne, mind a három embernek a felhatalmazására szükség volt, hogy közzé tegyék. Nagyon fel készülni itt nem kellett, ha van más javaslat szívesen veszi. Vajas György: Hogy döntsön, ha nem tudja valakinek az anyagát megnézni és 5 perc alatt döntse el, hogy az az ember jó lesz-e arra a feladatra. Utána magának tartozik felelősséggel, hogy megszavazta vagy nem, ezért ilyen helyzetekben legtöbbször tartózkodik a szavazáskor. Fog is tartózkodni, mert úgy érzi nincs megfelelően tájékoztatva, nem tud felelősségteljesen dönteni, ezért nem dönt. A három anyagból az egyik felel meg, az Angyal Árpádé, annak a feladatnak, amit a Nonprofit Kft.-ben végezni akarnak. Pintér Ferenc: A másik két személynek olyan anyagi igénye van, amit jelenleg az önkormányzat nem tud vállalni. Balogh Roland távozott az ülésteremből, a továbbiakban 5 fő vesz részt a döntéshozatalban. Vajas György: Fontos az anyagi oldala is, de a megfelelő szakember választása is, hogy ne kelljen pl. félév múlva leváltani, és szinte újról kezdeni mindent. Pintér Ferenc: A testület határozza meg, hogy milyen irányba menjen a cég, ehhez idő kell. Azt gondolja, hogy mindenféle szempontból időben kiküldik az anyagot a jelenlegi apparátus képességeinek megfelelően. Elégedetlen ő is vele, a jegyző úrnak mindig mondja, hogy ezt nem lehet így csinálni. A másik napirendnél változtathatnak az apparátuson, akik jobban előkészítik, jobban döntéshelyzetbe hozzák őket. Közös a testület döntése. Vajas György: Azért kell egyszer jól dönteni és akkor nem kell többször, ha megfelelően elő van készítve. Pintér Ferenc meghallgatta Nyoczas Ernőt, utána érdeklődött, ezért javasolja a Kft. ügyvezetőjének történő megválasztását. Szavazásra bocsátja Nyolczas Ernő megválasztását a KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének. A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazata, 0 tartózkodása mellett nem kapta meg a minősített többségi szavazatot Nyolczas Ernő a KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető jelöltje, ezért május 29-i soron kívüli ülésén a Képviselő-testület újra tárgyalja az előterjesztést. 3

5 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2015. (V. 27.) határozata: A KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjéről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határozott, hogy a KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KISÉR-SZOLG Kft.) ügyvezetőjének megválasztásáról május 29-i soron kívüli ülésén dönt. Felelős: Pintér Ferenc polgármester dr. Kádár Tamás jegyző, Határidő: május 29. Erről értesül: 1.) Képviselő testület tagjai. 2.) Pintér Ferenc polgármestert 3.) dr. Kádár Tamás jegyző 4.) Nyolczas Ernő Jászkisér, Fő út ) Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 6.) Irattár Balog László a könyvvizsgáló személyéről érdeklődik. Pintér Ferenc továbbra is Csák Ibolyát javasolja, aki eddig is ellátta ezt a feladatot. Balog László: Megerősítés kértek tőle? Mudris Andrásné dr. megkérdezte Csák Ibolyát, aki továbbra is vállalja a könyvvizsgálatot az eddigi áron. Amennyiben a Nonprofit Kft. tevékenysége kibővül, akkor új díjszabás szerinti szerződés kötésre lesz szükség. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójáról szóló határozati javaslatot. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2015. (V. 27.) határozata: A KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójáról 1./ Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határozott, hogy a KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának határozott időre, május 30-tól május 31-ig megbízza a LICEUM-AUDIT 2008 Könyvvizsgáló és Oktatási Kft-t (cégjegyzékszám: , székhely: 5000 Szolnok, József Attila út 25. 1/6.), a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személyként Csák Ibolya könyvvizsgálót. A megbízási szerződés elkészítésével megbízza dr. Kádár Tamás jegyzőt, a szerződés aláírásával Pintér Ferenc polgármestert. 2./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Sonkoly Judit ügyvédnőt, hogy a Cégbíróságon cégvezetésben történt változásokkal kapcsolatos ügyvédi feladatokat hajtsa végre. Felelős: Pintér Ferenc polgármester dr. Kádár Tamás jegyző, dr. Sonkoly Judit ügyvédet Határidő: május 29. Erről értesül: 1.) Képviselő testület tagjai. 2.) Pintér Ferenc polgármestert 3.) dr. Kádár Tamás jegyző 4.) Csák Ibolya könyvvizsgáló LICEUM-AUDIT 2008 Könyvvizsgáló és Oktatási Kft. Szolnok 5.) Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 6.) Irattár 4

6 2.) Előterjesztés a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal átalakításáról szóló 68/2015. (IV.14.) önkormányzati határozat módosítására Előadó: Dr. Kádár Tamás Előkészítő: Pintér Ferenc polgármester Mudris Andrásné dr. aljegyző Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Pintér Ferenc megkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. dr. Kádár Tamás elmondja, hogy a 68/2015. (IV.14.) határozatában döntött a testület a Hivatal átszervezéséről, melynek határidejét május 31-ig határozták meg. A konkrét személyek kiválasztásánál kiderült, hogy valamilyen munkáltatóval vannak kapcsolatban, ezért felmerült áthelyezéssel, illetve más jogviszony váltással tudnak munkába állni. Ezeknek pontos dátumai nem ismertek, mert még nem kaptak minden érintettől visszajelzést. A határozat első három pontja változatlan maradna. A fentebb említett indokok miatt az átalakítás végleges határidejét előreláthatólag június 30-ában határoznák meg. A határozat 4-6 pontjai pedig az alábbiak szerint változna: 4. A jegyző június 25-ig hallgassa meg a jelölteket, döntsön a kiválasztásukról és lehetőség szerint hozza létre a szükséges köztisztviselői jogviszonyt. 5. A jegyző legkésőbb a kiválasztott állomány jogviszonyának létrehozásával egy időben, kezdeményezze a hivatalból kiválók közszolgálati jogviszonyának megszüntetését. 6. A jegyző az új osztályvezetők hivatalba lépésétől számított hét napon belül készítse el az újjá szervezett polgármesteri hivatal végleges Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ez a határozat kellő rugalmasságot biztosít, amennyiben néhány nap csúszás lenne az időpontokban, és garantálnál, hogy a megadott határidőben a feladatok el legyenek végezve. Balogh Roland visszajött az ülésterembe, a továbbiakban 6 fő vesz részt a döntéshozatalban. Balog László: Kérdés, vélemény az elhangzottakhoz? Balog László kérdése, hogy a mos hivatali köztisztviselők mennyi százalékával történt már egyeztetés a szervezeti átalakítás kapcsán? dr. Kádár Tamás: Tekintettel arra, hogy voltak bizonyos pozíciók, amelyre a polgármesterrel megállapodtak, illetve bizonyos beosztások itt pl. az aljegyzőt értem és a pénzügyi osztályvezetőt, akik vállalják a meghosszabbítást, illetve ezeket a pozíciókat nem érintik a személyi változások. Velük már informális beszélgetést lefolytattak. Az ő elképzelése az, ha végig mentek az összes hivatali beosztáson, mindenkivel egy hivatalos beszélgetés fog történni, amit jegyzőkönyveznek és azok a nyilatkozatok fognak számítani. Pintér Ferenc: A jegyző úr kifejezett kérése volt, hogy az osztályvezető felvételével kezdjenek. A korábban jelentkezett emberek megkeresése nem volt egyszerű, hogy az osztályvezetői munkaköröket le tudják fedni. Balog László emlékeztet arra, hogy a jegyző úr nem a munkaköri leírásokat, hanem a munkaköri jegyzéket készítette el, ami alapján fog a munkaköri leírás elkészülni. Ebből következően a jogszabályok, korábbi SZMSZ és módosító SZMSZ alapján és egyéb szempontok alapján ki fog derülni, hogy az önkormányzat folyamatos működéséhez milyen munkakörökre van szüksége az önkormányzatnak. Munkakör megnevezése nélkül utal arra, hogyha a meglévő munkakörre a jövőben is szükség lesz, úgy gondolja, ilyen munkakörben lévő személyekkel a nyugalom fenntartása, megfelelő koordinálás érdekében különböző területeken elkezdődhetett volna az elbeszélgetés. Ezzel az állapottal a teljes hivatali apparátust bizonytalanságba tartják, mert fogalma sincs senkinek, hogy ő vele mi a szándék. Az, hogy a Polgármester úr elmondta a fórumon, illetve testületi ülésen megerősítette, nem fog nagytakarítást végezni, szükség van mindenkire, aki a munkáját képes lesz ellátni. Ettől függetlenül ilyen irányú megerősítést nem tudtak adni a hivatalban dolgozóknak. Erre adnak még egy hónapot, az elbeszélgetés még ki lesz van tolva és a hivatal dolgozóival még egy hónapon belül nem fognak erről beszélni, ezzel ő nem tud egyetérteni. Nem az ő felelőssége, de erre a fi - gyelmet felhívja. Pintér Ferenc úgy gondolja, hogy a nyugalom fenntartása érdekében nem szabad megosztani a hivatali dolgozókat. Ha kell megtartják ezt az elbeszélgetést hivatalosan, ahogy a jegyző úr mondta, a teljes hivatali állománnyal. 5

7 Balog László: Az elbeszélgetés végén derüljön ki, kire tartanak igényt, kire nem. A szociális területen szűntek meg munkakörök, valószínű, aki ott dolgozott eddig lehet, hogy más munkakörbe kellene helyezni. Pintér Ferenc: A szociális területen az aljegyző asszony javasolta március 1-jével annak a 3 státusznak a megszüntetését, amely feladatelvonás következtében szükségessé vált. Ezt a dolgot egyelőre nem akarta realizálni, mert napirenden volt a hivatal szervezetének ésszerűsítés A kettőt egybekötve fölösleges konfliktus idéztek volna elő. A feladatelvonás miatt 3 munkakör feleslegessé vált, a három kolléga egyszerre lesz megszólítva az új munkakörökkel kapcsolatosan az átalakítás kapcsán. Ezeket a beszélgetések lefolytatják minél előbb, ha ezt a hivatali dolgozó állomány igényli. Azért nem tartották szükségesnek, hogy ne osszák meg a hivatali dolgozókat. Ki érzi úgy, hogy ő marad, vagy nem akar, A döntést a hivatali dolgozókra akarják rábízni. Azt a feltétel rendszert, - alapvető információ - az a adott osztályvezetőhöz meg lehessen jeleníteni. Összecsiszolódási, összeszokási időszaknak kell lenni az osztályvezetők és a dolgozók között. dr. Kádár Tamás: Egyszerre nem megy saját véleménye szerint, vannak még olyan személyek akikkel még nem tudott elbeszélgetni, az önéletrajzokat megkapta, de személyes meggyőződést is szeretne velük kapcsolatban kialakítani. Nem tudják még, hogy adott személy korábbi ajánlatát, amit eljuttatott feléjük, továbbra is fenntartja-e. A hivatali béke azért fontos, hogy mindenki amennyire csak lehetséges próbáljon foglalkozni a saját munkájával. Azokkal a személyekkel tudnak egyelőre elbeszélgetni akiknek a beosztását az átszerve - zés semmilyen formában nem érinti, de ez csak néhány személy. El szeretné kerülni, hogy a dolgozóval ismertetett információ ne legyen pontos közli, hogy a munkaviszonyát valószínűleg meg fogják szüntetni, de még nem tudják vállalja-e a másik személy, vagy éppen fordítva. Balog László úgy gondolja, az a folyamat, ahogy vezénylik nincs összhangban azzal a munkaköri jegyzékben nekik nagyon tetsző elgondolás rendszerrel. Annak végrehajtását ez a folyamat nem igazolja vissza. Ez a saját véleménye, nem a Bizottságé. Kihangsúlyozza a belső pályáztatási rendszer alkalmazását. Kifejti, hogy ő mit ért ez alatt. Legyen döntési lehetősége jelenleg a feladatot ellátónak, hogy el tudja látni az adott feladatott vagy nem, esetleg másik feladatot jobban tudná teljesíteni. Ehhez látni kell, hogy a különböző osztályoknál mennyi státusz van, mennyi a betöltendő státusz, vállalja az illető a tanulást, vagy nem, esetleg nyugdíj előtt áll. Pintér Ferenc: Nem a név számít, hanem a funkció, a hivatalnak működni kell. A jegyző úrnak szokott példálózni vele, számára két értékmérő van, a decemberben összegyűjtött lakossági bejelentés hány százaléka került feldolgozásra, illetve a kinn lévőségek behajtása. Kompromisszumos javaslata, olyan hivatali értekezlet összehívása, ahol ismertetik a funkciókat, beosztásokat és belső pályázatra felhívják a dolgozókat. Nagyon kevés, aki mert pályázni saját munkakörére, konkrétan 1 fő. Balog László: Nem is volt ilyen elvárás feléjük. Ne róják fel hibaként, hogy saját állását nem pályázata meg. Pintér Ferenc rosszul fogalmazott, azokat a munkaköröket amiket a jegyző úr említett, amelyek nem változnak strukturálisan, szervezetileg, azokról van szó. Balog László: Ha nem kapott a munkájával kapcsolatban kritikát, senki nem mondta neki nyilatkozzon arról, gondolja-e tovább folytatni a munkáját, akkor ne mondják, nem gondolja komolyan azt, hogy itt akar dolgozni. Pintér Ferenc: A kritikákat folyamatosan megfogalmazta. Balog László arról érdeklődik, hogy a szociális területen dolgozó három fő foglalkoztatása átalakult-e március 1-jével, kaptak-e más feladatokat, mivel feladatkörük jelentősen csökkent. Pintér Ferenc véleménye szerint nem, vagy csak hellyel-közel. Balog László úgy gondolja, ha meg kapták volna a lakossági bejelentések feldolgozását, ami véleménye szerint, mint gyakorlott ügyfelezőknek nem okozott volna problémát, közelebb lennének ahhoz a célhoz is. A testület azt mondta, hogy a struktúra kialakítása a polgármester és a jegyző felelőssége, akkor ő jelezte azt is, ha az nem úgy működik, ahogy elvárják, akkor számon kérik. Pintér Ferenc: Félév tapasztalata van a hivatali munkáról és itt van az új jegyző és a két régi osztályvezető, akitől a számon lehet kérni a feladatok elvégzését. Minden munkavállalónak majd végig kell gondolnia, hogy az új elvárásnak megfelelően tud-e majd dolgozni. Mindenkivel szeretne együtt dolgozni, de arról nem tehet majd, ha azt a fajta elvárást valaki nem tudja teljesíteni. Ennek felelősségét elhárítja magától. 6

8 Balla Istvánné véleménye, hogy majd az új osztályvezetőknek időt kell hagyni a feladatok és a dolgozók megismerésére, és utána kellene eldöntenie tud-e együtt dolgozni azokkal a személyekkel, akik az osztályához tartoznak. Egy idegen nem ismeri az itteni körülményeket, időt kell hagyni a megismerésére. Pintér Ferenc: Nem vár el senki, olyan feladatot, ami nincs a törvényben kötelező feladatként leírva. Fel kell készülni a hivatali struktúrában, hogy a kompetenciát felmérik. Ha van a régi dolgozó és van két aspiráns, akkor a jobb kompetenciájút kell választani, mert a település érdeke, hogy az ügyek el legyenek intézve. A három új osztályvezető, aki meg lett szólítva, mind a három igent mondott. Mudris Andrásné dr. elmondja, hogy a szervezeti átalakítással kapcsolatban a jegyző úrral szinte napi kapcsolatban vannak. Látni kell azt is, hogy a struktúra is változik. Említették a szociális munka csökkentését, az egy konkrét főre vonatkozott aki bizonytalan helyzetben van most is. A másik személy, aki a rendkívüli segélyezéssel foglalkozott meghalt. A hangsúlyok áthelyeződnek a közfoglalkoztatás személyzeti munka irányában, a beszerzések irányában, amely új szemléletet kíván. A műszaki, településfejlesztési osztályt azért hozták létre, mert fontos területe lesz a településfejlesztés, illetve üzemeltetés. A jelenlegi körülmények között a szinten tartás megőrzése, a rendezettség képének megteremtése is jelentős előrelépés lesz. Az igazgatás szűk területre vonatkozik, belügyi igazgatás, anyakönyv, népesség, házasságkötés stb. A címnyilvántartás a közel jövőben nagy feladat lesz. Maradtak itt olyan feladatok, amelyek jelenleg senkié, de még is ellátják közösen az irányításával azok az emberek, akiknek csökkent a munkája. Ne legyen senkinek olyan képzete, hogy vannak itt olyan emberek, akik bejárnak reggel és a munkaidő végén hazamennek és nem csinálnak semmit. Valóban, ahogy a jegyző úr is mondta, ennek időt kell adni, és ezt a struktúra változást szemléltetni kell kifelé is az embereknek. Kiss Lajos: Szervezeti átalakítás, mindig sok problémával jár. Amit ő érzékel az új testület felállása után, hogy szinte minden terület megváltozott. Azt kellene tudatosítani az emberekben, hogy a rend felé akarnak menni, mert úgy érzik egyelőre káosz van. A vezetői változásokat minél előbb végre kellenek hajtani, minél gyorsabban felállítani az osztályokat, hogy álljon be egy rendes munkarend, mert ez ami most van nagyonnagyon kimeríti az embereket és ne menjen a feladatok rovására. Balogh Roland távozott az ülésről a továbbiakban 5 fő vesz részt a döntéshozatalban. Pintér Ferenc személyes tapasztalatát mondja el, az intézményi értekezleten elhitte, hogy jól működnek. Az nem megoldás, hogyha a polgármester feltár egy problémát vagy ha lakos szerdánként bejön és a jegyzőhöz, szakemberhez irányítja, az intézményeknél, hivatalnál az a megoldás, hogy menjen a polgármesterhez döntsön ő. Nem intézi el a hivatalnok, vagy az intézmény a feladatot. Nem fog változni, megújulni egy település, ha semmin nem akarnak változtatni, mert így szokták meg. Van egy új városvezetés, minden egyes választás kapcsán meg kell nézni bármelyik városvezetést, bármelyik politikai kurzusváltást, mindig van egy apparátus megújulás. Minden egyes intézményi, hivatali dolgozónak ilyenkor nagy levegőt kell venni, még jobban kell dolgoznia. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal átalakításáról szóló 68/2015. (IV.14.) önkormányzati határozat módosítását. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2015.(V.27.) határozata: a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal átalakításáról szóló 68/2015. (IV.14.) önkormányzati határozat módosításáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete ügyhatározott, hogy a 68/2015. (IV.14.) önkormányzati határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja. Az átalakítás szervezési időszakának vége előreláthatólag június 30. A Határozat 4-6. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek. 4. A jegyző június 25-ig hallgassa meg a jelölteket, döntsön a kiválasztásukról és lehetőség szerint hozza létre a szükséges köztisztviselői jogviszonyt. 5. A jegyző legkésőbb a kiválasztott állomány jogviszonyának létrehozásával egy időben, kezdeményezze a hivatalból kiválók közszolgálati jogviszonyának megszüntetését. 7

9 6. A jegyző az új osztályvezetők hivatalba lépésétől számított hét napon belül készítse el az újjá szervezett polgármesteri hivatal végleges Szervezeti és Működési Szabályzatát. Határidő: Azonnal, illetve folyamatosan Felelős: Pintér Ferenc polgármester, Kádár Tamás jegyző Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. dr. Kádár Tamás jegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok, 5. Irattár. Pintér Ferenc tájékoztatást ad a Regio-kom társulás üléséről, melyen a szemét lerakási súly díjat a négyszeresére emelték. Javasolja a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ülésén kielemezni a döntés következményeit a település szemétszállítására vonatkozóan. Pintér Ferenc mindenkinek megköszöni a részt vételt és a nyílt ülést berekeszti. K. m. f. Pintér Ferenc polgármester dr. Kádár Tamás jegyző Borbás József jegyzőkönyv-hitelesítő Vajas György jegyzőkönyv-hitelesítő 8

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. február 16-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 22-én, 9 00 órakor a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Dr. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről., Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Zsirai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske, Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. november 26. 14 00 óra Az ülésen megjelent

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 362/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.022-14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. március 11. napján 08:30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46.

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. január 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 27-én 14.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Jegyzőkönyv Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. május 18-án (kedden) 9,00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Jelen vannak: Kiss László polgármester. Zsombokné Stedra Katalin. Bahil Emilné dr.

Jelen vannak: Kiss László polgármester. Zsombokné Stedra Katalin. Bahil Emilné dr. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 18. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az idő rövidsége miatt a képviselők telefonon

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. június 17-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács Lajos,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője Jegyzőkönyv Készült: Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 16-án a Városháza nagytárgyalójában megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 11 / 2015. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én 16.00 órai kezdettel tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én 16.00 órai kezdettel tartott üléséről. Szám: 1/3/4/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én 16.00 órai kezdettel tartott üléséről. (A képviselő-testület teljes ülését

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-16/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. augusztus 6-án tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Iktatószám: 31-68/2014. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 31-68/2014. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 31-68/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 9-ei soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay Terem). Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2012. június 21-én megtartott üléséről.

Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2012. június 21-én megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2012. június 21-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szécsényi Városháza tanácskozótermében tartott 2011. július 11-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 115/2007. (XII. 18.) Jegyző írásbeli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2009. március 31-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 14/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. június 29. napján megtartott KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 14/2011 számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 3/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. február 13. napján megtartott RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 29-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. november 19-én megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: Határozatai: 101--102 T á r

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel. 25 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 2863/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. november 18. napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-19/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Benkőné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fekete János, Fülöp Zsolt

JEGYZŐKÖNYV. Fekete János, Fülöp Zsolt Szám: 17/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én (kedden) 17. 00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben