Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 21. napján órától megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 21. napján 18.00 órától megtartott üléséről"

Átírás

1 J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 21. napján órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár Károlyné polgármester Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester Dr. Bonyhády Elemér László képviselő Jakab Helga képviselő Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő Tanácskozási joggal: dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde Meghívott vendégek: Dévényi Mónika Lencse Miklósné Sulyánné Kalácska Katalin jegyző SZOK Bizottság elnökhelyettese Művelődési Ház vezető védőnő Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, valamint a meghívott vendégeket, megállapította, hogy a 7 fős képviselői létszámból 5 fő jelen van, így 5 fővel a testület határozatképes. Gergely László és Mayerné Molnár Katalin képviselők jelezték távolmaradásukat az ülésről betegség, illetve munkahelyi elfoglaltság miatt. A jegyzőkönyv hitelesítésére Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselőt kérte fel, aki elfogadta és személyét egyhangúan a testület megszavazta. Ismertette és kiegészítette a napirendi javaslatot; 10. napirendi pontként javasolta tárgyalni Kecskerágó ivóvíz ellátásának tervkészítését, 11. napirendként pályázási lehetőséget informatikai eszközök beszerzésére, valamint 12. Egyebek napirendi pontban szeretne beszámolni lakossági bejelentésekről, fakivágásról, iskolai beíratásról, napelem felmérésről, valamint az önkormányzat anyagi helyzetéről. További javaslattétel nem lévén a testület a módosított napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta. Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatoktól Előadó: polgármester 1.2.Tájékozató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Előadó: polgármester 2. Tájékoztató a CKÖ évi tevékenységéről és a évi tervekről. Előadó: NÖ elnök 3. Beszámoló a védőnői szolgálat évi működéséről. Előadó: védőnő 1

2 Tárgyalja: SZOK Bizottság 4. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról és tájékoztató a évi programtervről. Előadó: polgármester, könyvtáros Tárgyalja: SZOK Bizottság 5. A köztisztviselőkkel szemben meghatározott kiemelt célok meghatározása. Előadó: jegyző 6. ZÖLD HÍD társulási megállapodás módosítása Előadó: polgármester 7. Utak, járdák, játszótér karbantartása (felmérés, tervkészítés) Előadó: polgármester Tárgyalja: PTK Bizottság 8. SZOK bizottság elnökének beszámolója a bizottság évi munkájáról és a Bizottság évi munkatervének bemutatása. Előadó: bizottsági elnök 9. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Előadó: polgármester SZOK Bizottság elnöke 10. Kecskerágó ivóvíz ellátásának tervkészítése Előadó: polgármester 11. Pályázási lehetőség informatikai eszközök beszerzésére Előadó: polgármester 12. Egyebek Csörög Liliom u hrsz. ingatlan 12.2 Szegedi - Kossuth-Kisfaludy u. sarka: szárazfa Első osztályosok beíratása Pénzügyi helyzet Fizetési kötelezettség Vác felé Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Császár Károlyné polgármester: A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló kapcsán elmondta, hogy az óvoda karbantartói szerződés-tervezet elkészült, mely tartalmazza, hogy a karbantartó alkalmazása határozott időre szólna, nevezetesen 3 hónapra, mely megbízás április 1-jétől kezdődne. Jakab Helga képviselő: Javasolta, hogy a 2. pontban a díjfizetésnél a megrendelő képviselőjének megnevezése kerüljön bele a szerződésbe. Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Kérdése, hogy az önkormányzat ügyvédjével a szerződés egyeztetésre került-e? Dr. Császár Károlyné polgármester: Igen, az egyeztetés megtörtént. Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A szerződésben szerepel, hogy a hibaelhárítás 12 órán belül történjen meg, előfordulhatnak azonban azonnali elhárítást igénylő hibák is. dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Erre az esetre is kiterjed a szerződés szövegezése. Dr. Császár Károlyné polgármester: Javaslata, hogy legyen módosítva maximum 12 órán belüli hibaelhárításra a szerződés április 1-jétől június 31-ig. Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A felvetést jónak tartja, hiszen ez alatt az idő alatt kiderül, hogy mennyire alkalmas a szerződő fél a munkavégzésre. dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Emlékeztette a testületet, hogy júliusban vannak a felújítási munkálatok. Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Részben garanciális még az óvoda. 2

3 Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az elmúlt ülésen sem javasolta Seres György vállalkozó választását a karbantartói feladatok ellátására. A 3 hónapos próbaidő kikötését feleslegesnek tartja, hiszen a szerződés azonnal felmondható és a felmondási idő 30 nap, amennyiben az önkormányzat nem elégedett az elvégzett munkával. Dr. Császár Károlyné polgármester: Kérdése, hogy esetleg legyen december 31-ig megkötve a szerződés? Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Véleménye szerint ez a megoldás is lehetne és akkor a novemberi testületi ülésen kerülne ismét tárgyalásra a kérdés. *aki elfogadja a Csiri- Biri Napközi Otthonos Óvoda karbantartására elkészített szerződés tervezetet az alábbi kiegészítésekkel; 1./ szerződés-tervezet I/1. pontja módosul: (1) Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja az Önkormányzat önállóan működő Csörögi CSIRI BIRI Óvoda megnevezésű intézményének a 2135 Csörög, Kossuth u. 21. szám alatti épületében a jelen szerződésben rögzített műszaki berendezések rendszeres havi karbantartását, rendkívüli karbantartását az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását. Szerződő felek a jelen szerződést határozott időre 2012.április hó 1. napjától 2012.december hó 31.napjáig kötik. A karbantartási feladatok ellátása minden hónap utolsó munkanapján történik Megrendelő részére előre jelzett időpontban, kivéve a váratlan, azonnali hiba- és kárelhárítási eseteket. Megrendelő telefonon történő bejelentése esetén vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentéstől számított 12 órán belül ellátni köteles. a szerződés április 1. napjától december 31-ig szól és a novemberi testületi ülésen felülvizsgáljuk, 2./ a tervezet II/2. pont: (2) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglalt, ütem szerint elvégzett munkáról Vállalkozó havonta a Megrendelő képviselője (Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézője) által igazolt, szabályszerűen kiállított számlát nyújt be a Megrendelőnek, amely azt befogadja és azt 15 napon belül átutalással egyenlíti ki Vállalkozónak a CIB Bank Zrt Váci Fiókjánál vezetett számú számlaszámára. - az kérem, igennel szavazzon. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen egyhangú 36/2012. (III.21.) határozat Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda karbantartására vonatkozó szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal, valamint az itt elhangzott kiegészítésekkel: 1./ szerződés-tervezet I/1. pontja módosul: (2) Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja az Önkormányzat önállóan működő Csörögi CSIRI BIRI Óvoda megnevezésű intézményének a 2135 Csörög, Kossuth u. 21. szám alatti épületében a jelen szerződésben rögzített műszaki berendezések rendszeres havi karbantartását, rendkívüli karbantartását az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását. Szerződő felek a jelen szerződést határozott időre 2012.április hó 1. napjától 2012.december hó 31.napjáig kötik. A karbantartási feladatok ellátása minden hónap utolsó munkanapján történik Megrendelő részére előre jelzett időpontban, kivéve a váratlan, azonnali hiba- és kárelhárítási eseteket. Megrendelő telefonon történő bejelentése esetén vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentéstől számított 12 órán belül ellátni köteles. 2./ a tervezet II/2. pont: (2) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglalt, ütem szerint elvégzett munkáról Vállalkozó havonta a Megrendelő képviselője (Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézője) által igazolt, szabályszerűen kiállított számlát nyújt be a Megrendelőnek, amely azt befogadja és azt 15 napon belül átutalással egyenlíti ki Vállalkozónak a CIB Bank Zrt Váci Fiókjánál vezetett számú számlaszámára. Határidő: a.) 5 munkanap: szerződéskötés b.) november 18. felülvizsgálat 3

4 Dr. Császár Károlyné polgármester: Miután a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó további kérdés, hozzászólás nincs, így szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot: *aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, - az kérem, igennel szavazzon. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen egyhangú 37/2012. (III.21.) határozat Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal 1.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy március 19-én Vácrátóton részt vett a vízíközmű társulás ülésén, melyet Garamszegi Géza elnökhelyettes hívott össze. Határozatképtelenek voltak, mivel a gesztor önkormányzata Őrbottyán nem képviseltették (gesztor elnök) magukat a megbeszélésen. Az ülésen az elnökválasztásról, a pótmunkálatok elvégzéséről, stb. esett szó. Korábbiakban a gesztor őrbottyáni önkormányzat egyedül írta ki a pályázatot a vagyonértékelésre. Őrbottyán az érintett 6 település kihagyásával tette ezt meg. Jegyző kérte a közös kiírást, Őrbottyán először elfogadta, majd Képviselő-testülete visszavonta azzal, hogy állásfoglalást kér a Pest megyei Kormányhivataltól. A Kormányhivatal a közös kiírás mellett foglalt állást. A társulás elnökének személyére is történt állásfoglalás kérés, mivel Cserepka András polgármestert felfüggesztették polgármesteri tisztségéből, így ez idő alatt nem gyakorolta elnöki tevékenységét, ezért újraválasztást kellett volna eszközölni. Ezért döntést kell hozni a hat érintett település Képviselő-testületének az elnök személyére vonatkozóan. A társulat elnökének Cserepka Andrást Őrbottyán polgármesterét javasolják polgármestertársaim a projekt lezárásáig. *aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a Vác és Térsége Regionális Önkormányzati Közműberuházási és Üzemeltetési Településfejlesztési Társulás elnöke Cserepka András Őrbottyán polgármestere legyen, - az kérem, igennel szavazzon. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen egyhangú 38/2012. (III.21.) határozat Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a Vác és Térsége Regionális Önkormányzati Közműberuházási és Üzemeltetési Településfejlesztési Társulás elnöke Cserepka András Őrbottyán község polgármestere legyen. Határidő: azonnal Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Nehezen átlátható a jelen helyzet. Dr. Császár Károlyné polgármester: 500 millió forint a beruházás visszaigényelhető ÁFÁja. Garamszegi Géza Vácrátót polgármestere szóvá tette, hogy reméli a társulás többi tagja is részesülni fog az ÁFA visszatérítés összegéből. Az önkormányzatoknak a visszaigényléshez a NAV felé be kellett jelentenie magát az ÁFA körbe, mely jelentési kötelezettségnek Vácduka nem tett eleget, ezen elbukhat az ÁFA visszaigénylés lehetősége. 4

5 Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ha a visszaigénylés elbukhat Vácdukán, akkor a jogászok, a pénzügyi szakértők, akiknek súlyos milliókat fizetett ki a tárca nem képesek arra, hogy úgy irányítsák a dolgokat, hogy ne járjanak rosszul a községek. dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Amikor a pályázat elnyerésre került, akkor a pályázati igénylap a pályázat ÁFA nem visszaigényelhető formában lett kiadva. A Képviselőtestület még decemberében hozott egy határozatot, melyben bejelentkeztünk az ÁFA körbe, mert szeretnénk visszaigényelni az ÁFÁT, egyúttal felkérjük a gesztor önkormányzatot járjon el a lebonyolító cégnél a BMSK-nál, hogy az Önkormányzati Minisztériumnál engedélyeztessék, hogy a visszakért ÁFÁ összege az utak rendbehozatalára legyen fordítható. E kérdésben nem kaptunk tájékoztatást arról, hogy a gesztor ez ügyben eljárt-e? Visszakapható-e az összeg vagy sem. Az ÁFA elosztása részarányosan történne. Garamszegi Géza polgármester észrevette, hogy az őrbottyáni költségvetésbe be van építve az utakhoz az összeg. Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Amennyiben nem igényelhető vissza az ÁFA, akkor Őrbottyán sem igényelheti vissza. dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Csak abban az esetben, ha mégis eljárt és kapott esetleg egy pozitív választ és azt nem közölte a társulás többi tagjával. A 6 település által alkotott projekt egy egység, amennyiben Vácduka nem tett eleget ÁFA visszaigénylési lejelentési kötelezettségének, akkor senki nem igényelheti vissza az ÁFÁ-t. Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, írásban megkereste az Útszegély Kft-t az elkészített út rossz minőségével kapcsolatban. A vállalkozó ígéretet tett április végi határidővel a hibák kijavítására. A Solar Power Kft. elkészítette a napenergia hasznosítással kapcsolatos felmérést. Március végén lehetne pályázni ezen lehetőségre. A felmérésbe hibák csúsztak, melyek kijavítását kérik. A cég vezetője szerint éves szinte ,-Ft-os megtakarítás lenne, ha más szolgáltatótól vásárolnánk az energiát. Ezért felhatalmazást kér a testülettől ahhoz, hogy eljárjon ez ügyben az ELMŰ-nél. Kérte a véleményeket ez ügyben. Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az elkészült felülvizsgálat anyaga miért nincs a testület előtt? A felülvizsgálat alaposságával kapcsolatban kételyei vannak. Konkrét javaslatokat várt volna a lehetőségekre. Véleménye szerint az elkészített energetikai felülvizsgálat nincs a helyzet magaslatán. Lencse Miklósné művelődési ház, könyvtáros: Elmondta a Művelődési Ház felmérésénél jelen volt és elég felületesnek tartotta a vizsgálatot. Dr. Császár Károlyné polgármester: Komolytalannak tartja az ajánlatot. Elmondta, hogy a holnapi nap folyamán a jegyző és az alpolgármester átveszi az önkormányzatot illető ELMIB részvényeket Lőrinciben. Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Két dologról van szó. A napelem és a közvilágítás két különböző dolog. A Solar Power Kft. eljárása nem volt alkalmas a bizalom erősítésére. A lehetőséget azonban ne dobjuk el magunktól. Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Kérdése, hogy az állattartási rendelet elkészítése hol tart? Dr. Császár Károlyné polgármester: Áprilisban egy közös bizottsági ülés keretében történhetne a végleges átbeszélése. Jakab Helga képviselő: Kérdése, hogy meddig húzzuk a rendelet meghozatalát, mert igen sok a probléma a községben az állattartással kapcsolatban. Dr. Császár Károlyné polgármester: Javasolta, hogy a régi és új rendeletet össze kellene vetni és tételesen végig kellene beszélni. *aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót, - az kérem, igennel szavazzon. 5

6 Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen egyhangú 39/2012. (III.21.) határozat Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót. Határidő: azonnal 2. Tájékoztató a CKÖ évi tevékenységéről és az NÖ évi terveiről. Dr. Császár Károlyné polgármester: Az anyagot mindenki megkapta, kérte az észrevételek megtételét. Virág József NÖ elnök: Véleménye szerint a segélyezésekkel problémák vannak. Dr. Császár Károlyné polgármester: Minden ülésre megkapja az elnök úr is a meghívókat és részt vehet rajtuk, ahol véleményt nyilváníthat a kérdésben. Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Beszámolójában leírta, hogy a CKÖ nem tud eredményeket elérni. Véleménye szerint kis célok kitűzése és eredmény elérése már ösztönző lehet. A leírt problémákat megérti. Virág József NÖ elnök: Az is problémát jelent, hogy a községben élő 450 cigány lakosból 46-an vallják magukat cigánynak. Elmondta; szinte lehetetlen a cigányság összefogása. Mereven elzárkóznak mindentől. Az érdektelenség megjelenik abban is, hogy a részükre megszervezett közmeghallgatásra egyetlen cigány lakos sem megy el. Tánccsoportot alakítottak, melyben diszkrimináció történt 4 gyerek kiemelésével. Táborozást szerveztek a cigány gyerekeknek, de a randalírozáson kívül nem tudták értékelni a felkínált lehetőséget. Helyi szinten nem sok mindent tudnak csinálni támogatás hiányában. Pályázatok nincsenek kiírva. Mint CKÖ elnököt személy szerint támadások érik. Cigánynapot szeretne szervezni, de szkeptikus a fogadtatással kapcsolatban, hiszen nincs közösségi összetartás. Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Mit lehetne tenni a kérdésben? Virág József NÖ elnök: Tanácstalan, a cigány lakosságot csak a mulatozás érdekli. Dévényi Mónika SZOK Bizottság elnökhelyettese: Szívesen olvasna az újságban a cigányság kultúrájából való ételrecepteket. Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az újságban mindig van a cigányságról írva. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszönte az NÖ elnök munkáját, majd szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot: *aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a NÖ tájékoztatóját elfogadja, egyúttal a Képviselő-testület felkéri az NÖ elnökét, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat érdekkörében felmerülő valamennyi kérdésben keresse a település polgármesterét és kérje segítségét, tájékoztatását, - az kérem, igennel szavazzon. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen egyhangú 40/2012. (III.21.) határozat Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a NÖ tájékoztatóját elfogadta. A Képviselő-testület felkéri az NÖ elnökét, a hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat érdekkörében felmerülő valamennyi kérdésben keresse a település polgármesterét és kérje segítségét, tájékoztatását. Határidő: azonnal, illetőleg folyamatos 6

7 3. Beszámoló a védőnői szolgálat évi működéséről. Dr. Császár Károlyné polgármester: Az anyagot mindenki megkapta áttanulmányozásra, kérte a hozzászólások megtételét. Sulyánné Kalácska Katalin védőnő: Elmondta, hogy egyre nehezebb helyzetben van, mint védőnő. Gyakran találkozik drogos szülőkkel, akikkel sok a probléma. Látogatásai során gyakran találkozik rossz anyagi körülmények között élőkkel. A fiatalok szabadidejének lekötésére programok szervezésére lenne szükség. Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Amennyiben a családlátogatás alkalmával tapasztalja a drogozást, kinek tudja jelenteni? Sulyánné Kalácska Katalin védőnő: Batki Zoltánnak a családsegítő szolgálat családgondozójának. A szegénység igen jellemző,- a családok segélyekből élnek. Elmondhatja, hogy a védőnőt ma már ellenségnek tekintik a családok. Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Hány család van kritikus helyzetben? Sulyánné Kalácska Katalin védőnő: Kb. 50. Véleménye szerint a munkahely teremtése lenne a megoldás. Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy Oláh Tamás és Szorcsik József sportegyesület létrehozásán dolgozik. Az önkormányzat ügyvédje elkészítette a szükséges iratanyagot. Az egyesület 10 fővel indulna ,-Ft-tal. Gyerekekkel és felnőttekkel is foglalkoznának. Május 26-ra Nagy Béla kitűzi a sportpálya területét. Pályázati lehetőségek is lennének, miután a 6 hónapos időt igénybe vevő egyesületi bejegyzés megtörténik. Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Kérdése, hogy támogatni lehet-e az egyesületet? Dr. Császár Károlyné polgármester: A költségvetési törvény értelmében meg van határozva, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete kit támogathat. Tudtommal csak a polgárőrséget támogathatja. Kérdezem a jegyzőt, hogy ezt jól értelmezem? dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Ezután kell néznem. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszönte a védőnő munkáját. Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Megjegyezte csoda, hogy az ÁNTSZ engedélyezi a vizes blokk hiányát a védőnői szolgálatnál. Javasolja a WC és kézmosó kialakítását, valamint valamilyen függöny feltételét a napsugárzás ellen. Dr. Császár Károlyné polgármester: Mikor volt utoljára meszelés a védőnői helyiségben? Sulyánné Kalácska Katalin védőnő: 2010-ben. Elmondta, hogy szeretne csecsemőgondozási tanfolyamot szervezni, melyhez szükséges egy szemléltető baba beszerzése kb ,-Ft értékben. Szeretne beszerezni babamérleget is a jelenlegi rossz helyett, melynek értéke kb ,-Ft. *aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat évi működéséről szóló beszámolót elfogadja, egyúttal az előterjesztésben szereplő évi szakmai tervek fedezetét biztosítsa ,-Ft összegben, - az kérem igennel szavazzon. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen egyhangú 41/2012. (III.21.) határozat Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a védőnői szolgálat évi működéséről szóló beszámolót, egyúttal az előterjesztésben szereplő évi szakmai tervek fedezetét biztosítja ,-Ft összegben. Határidő: április 30.- eszközök megvásárlása Felelős: védőnő 7

8 4. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról és tájékoztató a évi programtervről. Dr. Császár Károlyné polgármester: Az anyagot mindenki megkapta várja a kiegészítéseket, véleményeket. Elmondta nagyon tartalmasnak találta a beszámolót. Külön megköszönte a március 15-i ünnepség megrendezésében vállalt munkáját. Felkérte a SZOK Bizottság elnökhelyettesét tájékoztassa a testületet a bizottság döntéséről. Dévényi Mónika SZOK Bizottság elnökhelyettese: Elmondta a bizottság úgy döntött, hogy a Művelődési Ház vezetője részére állítsák vissza a régi pénzügyi elszámolást, kapjon havi átalányt a kifizetések eszközlésére. Dr. Császár Károlyné polgármester: Ezt a javaslatot nem támogatja. Véleménye szerint rendezvények esetén a könyvtáros állítsa össze az igényét, majd a vásárlás előtt pár nappal felveheti az előleget. Lencse Miklósné Művelődési Ház, könyvtáros: Elmondta, hogy számára nehézségeket okoz a sok utazgatás az önkormányzat telephelyei között, mely a pénzügyi elszámolás lévén keletkezik. Mindig volt ellátmánya, mellyel mindig el tudott számolni. Gyalogosan nem tudja megoldani az állandó elszámolási procedúrákat, saját gépkocsival pedig a drága üzemanyag miatt nem közlekedik. Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A SZOK Bizottság tárgyalta az ellátmánnyal kapcsolatos kérdést és jónak tartotta, hogy az ellátmányt mindig megkapja a könyvtáros a gördülékenyebb munkavégzés érdekében. A maga nevében megköszönte a könyvtáros eddig végzett áldozatos munkáját. Dr. Császár Károlyné polgármester: Mennyi volt az ellátmány összege? Lencse Miklósné könyvtáros: ,-Ft. Dr. Császár Károlyné polgármester: Az szerintem nem olyan nagy összeg, ami problémát okozna. *aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót, - az kérem, igennel szavazzon. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen egyhangú 42/2012. (III.21.) határozat Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Jakab Helga képviselő távozott az ülésről, innen a létszám 4 fő! 5. A köztisztviselőkkel szemben meghatározott kiemelt célok meghatározása. Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta március 1-jétől módosult a köztisztviselői törvény, mely nem teszi kötelezővé a külön teljesítménycélok meghatározását. Úgy gondolták azonban, hogy az előterjesztésben meghatározott elvárásokat, feladatokat célszerű a köztisztviselők részére is kiírni. Az anyagot mindenki megkapta, várja az észrevételek megtételét. Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A célok kitűzésének akkor van értelme, ha az meg is valósul. 8

9 Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Úgy tudja, hogy a községben a házszámrendezés kérdése sem indult el. dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: De igen, az áprilisi testületi ülésen kerülhet sor az idevonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalására. A felmérés már megtörtént, a tulajdoni lapok rendelkezésre állnak, az átszámozásra az előkészületek megtörténtek. Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Hiányolja a községben elvégzendő helyszíneléseket. Véleménye szerint több alkalommal kellene ellenőrzéseket végezni. dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Az önkormányzat műszaki előadójának munkakörébe ez a feladat is be van építve. Havonta egyszer az utakat, közterületeket leellenőrzi. Dr. Császár Károlyné polgármester: A falugazdával közösen járják a községet és a közterületek ellenőrzésével párhuzamosan a gazos telkeket és a lakásoknál tartott kutyákat is megnézik. dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Folyamatos bejelentések érkeznek a lakóktól, hogy némelyik lakóingatlannál a rendeletünkben megengedett kutyaszámnál több ebet tartanak. Ezért a helyszíni bejárásoknál fotókat is készítenek ott, és ahol a szabályt nem tartják be,- felszólításokat küldenek ki. *aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők részére az alábbi kiemelt feladatokat, elvárásokat határozza meg évre: - irattár kialakítása, karbantartása, selejtezések elvégzése - pontos jogszabálykövetés (központi jogszabályok, önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok) - a település 10. éves fennállása méltó megünneplésében történő aktív részvétel - a költségvetés bevételi forrásainak, kiadási előirányzatainak figyelemmel kísérése - önkormányzattal szemben fennálló tartozások hatékonyabb behajtása, kintlévőségek csökkentése - pénzügyi gazdálkodás szabályzati rendszerének átalakítása, aktualizálása - együttműködés a munkaügyi központtal a munkanélküliek foglalkoztatása érdekében - igény esetén közcélú munkavégzés megszervezése az aktív korú munkanélküliek részére - belső kontrollrendszer felülvizsgálata, továbbfejlesztése és rendszerszemléletű működtetése - pályázatok benyújtásának elősegítése, adatszolgáltatás, - az kérem igennel szavazzon. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 4 igen egyhangú 43/2012. (III.21.) határozat Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők részére az alábbi kiemelt feladatokat, elvárásokat határozta meg évre: - irattár kialakítása, karbantartása, selejtezések elvégzése - pontos jogszabálykövetés (központi jogszabályok, önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok) - a település 10. éves fennállása méltó megünneplésében történő aktív részvétel - a költségvetés bevételi forrásainak, kiadási előirányzatainak figyelemmel kísérése - önkormányzattal szemben fennálló tartozások hatékonyabb behajtása, kintlévőségek csökkentése - pénzügyi gazdálkodás szabályzati rendszerének átalakítása, aktualizálása - együttműködés a munkaügyi központtal a munkanélküliek foglalkoztatása 9

10 érdekében - igény esetén közcélú munkavégzés megszervezése az aktív korú munkanélküliek részére - belső kontrollrendszer felülvizsgálata, továbbfejlesztése és rendszerszemléletű működtetése - pályázatok benyújtásának elősegítése, adatszolgáltatás Határidő: folyamatos, jegyző 6. ZÖLD HÍD társulási megállapodás módosítása Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy a megbeszélésen Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester vett részt, melyről már egy korábbi testületi ülésen beszámolt. Az Észak Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás megküldte a társulási megállapodás módosítását áttanulmányozás végett. Az Önkormányzati Társulás november 16-án tartott ülésén született 19/2011. (XI.16.) sz. határozata alapján a Társulási Tanács elfogadta a társulási megállapodás módosításait és új egységes szerkezetbe foglalt szövegét. A Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia a társulási megállapodás-tervezet mellékleteire és a Szervezeti Működési Szabályzatára. Kérte a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését ez ügyben. *aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás november 16-án tartott ülésén született 19/2011. (XI.16.) határozata alapján a társulási megállapodás módosításait és új egységes szerkezetbe foglalt szövegét, valamint a társulási megállapodás-tervezet mellékleteit és a Szervezeti Működési Szabályzatát, - az kérem igennel szavazzon. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 4 igen egyhangú 44/2012. (III.21.) határozat Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás november 16-án tartott ülésén született 19/2011. (XI.16.) határozata alapján a társulási megállapodás módosításait és új egységes szerkezetbe foglalt szövegét, valamint a társulási megállapodás-tervezet mellékleteit és a Szervezeti Működési Szabályzatát. Határidő: azonnal 7. Utak, járdák, játszótér karbantartása (felmérés, tervkészítés) Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az útkarbantartási feladatokba a kecskerágói utak is beletartoznak. Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Jakab Helga TRÖNK Bizottság elnöke kéri a Harkály, Fecske, Cinke utak kőszórással történő rendbehozatalát. Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Elmondta, hogy külterületen az utakat gréderezni szokták, kőszórást semmiképpen nem javasol. Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Véleménye szerint az ott lakók is vegyék ki részüket az utak rendbetételéből. Megjegyezte, hogy a Kecskerágó esténként fényárban úszik, mely igen sok energiát felemészt, nem lehetne megoldani, hogy csak minden második lámpa világítson? 10

11 Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Joguk van az embereknek a közlekedéshez. Kérdése, hogy a napirendi pontban mit takar a Homokbánya úti szikkasztó árok létesítése? Dr. Császár Károlyné polgármester: Az utca bemenő oldaláról van szó. Mindenképpen egy rangsor felállítását tartja szükségesnek az elvégzendő feladatoknál. Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy forráshiány miatt ideiglenesen leállításra került a közmunkaprogram. A Munkaügyi Központ vezetőjénél járt, akitől még sikerült kapnia április 1-jétől 20 fő közfoglalkoztatott 4 hónapos 6 órás alkalmazására lehetőséget 70 %-os állami támogatással. Ez a támogatás 10 %-al kevesebb, mint a korábbi időszakban volt. Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A közfoglalkoztatás nem a jelenlegi lehetőség szerint lett betervezve a költségvetésbe, ezért módosításra lesz szükség. A napirendben szereplő feladatok rangsorolásánál kérte, hogy legelőször az óvoda udvar füvesítése kerüljön megvalósításra. A körforgalomnál pedig a beültetett növények locsolására a vízművel csapot lenne szükséges kiépíttetni. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megjegyezte, hogy április 3-án megbeszélést kellene tartani a gyermeknap megrendezésével kapcsolatban. A gyermekek részére ugrálóvár és csúszda felállítását szeretné megvalósítani, akár térítési díj fizetésével. A vállalkozó gondoskodna mindenről. Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Elmondta, hogy drágán biztosítják a meneteket az ilyen vállalkozók. Dr. Császár Károlyné polgármester: A műszakis kollégánk talált egy pályázati lehetőséget, mely térkőre vonatkozik ,-Ft összegben, melyet 100 %-ban biztosítanak. Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A napirendben felsorolt feladatokat folyamatosan lehetne megvalósítani. Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Megjegyezte a közmunkások alkalmazásával kapcsolatban nem tudnak konkrét támpontokat, éppen ezért nem is tudnak miről szavazni. Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Véleménye szerint ne hozzanak határozatot a napirendben csak mint tájékoztatót vegyék tudomásul. Mindenképpen előzetes felmérésekre van szükség. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a képviselő-testület az előterjesztést tudomásul vette. Határozatot, döntést a konkrét eseteknél hoznak. 8. SZOK Bizottság elnökének beszámolója a Bizottság évi munkájáról és a Bizottság évi munkatervének bemutatása. Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte a SZOK Bizottság elnökhelyettesét tájékoztassa a Képviselő-testületet a Bizottság munkájával kapcsolatban. Dévényi Mónika SZOK Bizottság elnökhelyettese: Elmondta a SZOK Bizottság elfogadta a beszámolót azzal, hogy a jövőben szeretnék meghívni Batki Zoltán Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóját és Sulyánné Kalácska Katalin védőnőt is az üléseikre a kölcsönös segítségnyújtás okán. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszönte a bizottság eddig végzett munkáját, majd szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot: *aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a SZOK Bizottság évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a évi munkatervét, - az kérem igennel szavazzon. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 4 igen egyhangú 11

12 45/2012. (III.21.) határozat Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a SZOK Bizottság évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a évi munkatervét. Határidő: azonnal 9. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Dr. Császár Károlyné polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta áttanulmányozásra, kérte az észrevételek megtételét. Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot: *aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló polgármesteri és SZOK bizottsági beszámolót, - az kérem igennel szavazzon. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 4 igen egyhangú 46/2012. (III.21.) határozat Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló polgármesteri és SZOK bizottsági beszámolót. Határidő: azonnal 10. Kecskerágó ivóvíz ellátásának tervkészítése Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a vasúti sín alatt átmegy egy vízelvezető cső, amelyben át lehetne vezetni a vizet. Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A csapadékvíz elvezető árkot más célra nem lehet felhasználni. Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Félreértések elkerülése végett elmondta, hogy a cső már ki van építve a vasút alatt. Annak idején azért készítették el, hogy átvezetések történhessenek benne től megvan a vízterv, melyet csak át kell dolgozni. Az önkormányzati telkek csak közművesítéssel fognak valamit érni. Mivel a MÁV hamarosan ezen a vonalán fejlesztést fog végezni bizonyára most könnyebben partner lenne ennek a kérdésnek a rendezésében, főleg ha már engedélyes tervvel is rendelkeznénk. A Kecskerágó lakói számon fogják kérni előbb-utóbb, hogy mikor lesz vizük. Megoldást jelenthetne, ha a vízmű megelőlegezné a bevezetést utólagos részletfizetéssel. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megkereste a Fundamenta képviselője kölcsön biztosításával. Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kérése, hogy írásban is adja meg az ajánlatot. Érdekesnek tartja a kölcsönbiztosítás tényét, hiszen köztudott, hogy a Fundamenta egy előtakarékossági konstrukció. Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Tudomása szerint a Fundamenta kölcsön biztosításával is foglalkozik. *aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DMRV-t megbízza a Kecskerágó vízellátásának illetve szennyvízelvezetésének tervezésével, amely tartalmazza a MÁV-val, illetőleg a Közútkezelővel történő egyeztetést, a nyomvonalak átvezetése miatt, valamint aki tudomásul veszi, hogy a tervezéshez szükséges ,-Ft összeget a költségvetési rendeletbe beépítésre került (tervezői díjak) ,-Ft összegből biztosítja a testület, - az kérem igennel szavazzon. 12

13 Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 4 igen egyhangú 47/2012. (III.21.) határozat Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DMRV-t megbízza a Kecskerágó vízellátásának, illetve szennyvízelvezetésének tervezésével, amely tartalmazza a MÁV-val illetőleg a Közútkezelővel történő egyeztetést, a nyomvonalak átvezetése miatt, valamint a tervezői díj ,-Ft összeget a költségvetési rendeletbe beépített tervezői díjak ,-Ft összeg terhére biztosítja. Határidő: 15 nap DMRV értesítése 11. Pályázatok Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy technikai eszközök igénylésére pályázat benyújtását javasolja. A pályázathoz 10 % önrészt kell biztosítani, a 90 % az állami támogatás. A pályázatot a MÁK-hoz kell benyújtani, melynek elszámolását december 31-ig kell teljesíteni. Ezen a pályázaton önkormányzatok és intézményei vehetnek részt. A pályázaton hangtechnikai és számítástechnikai eszközöket lehet nyerni összesen ,-Ft összegben. Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Javasolta, hogy a költségvetésben betervezett teljes összeg erejéig történjen a pályázás. *aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési infrastruktúra technikai-műszaki fejlesztési című támogatásra pályázatot nyújt be, és az önkormányzat az érdekeltség növelő támogatásra önrészként , Ft-ot biztosít, - az kérem igennel szavazzon. Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 4 igen egyhangú 48/2012.(III.21) határozat Csörög község Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési infrastruktúra technikaiműszaki fejlesztési című támogatásra pályázatot nyújt be. Az önkormányzat az érdekeltség növelő támogatásra önrészként , Ft-ot biztosít. Határidő: március Egyebek Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatást adott az önkormányzatot érintő egyéb kérdésekben: 2135 Csörög, Liliom u hrsz ingatlanra telepített és továbbépített lakókocsi ügyében Vác Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya eljárást indított a tulajdonos ellen; az építési tevékenység beszüntetésére és 30 napon belül fennmaradási és továbbépítési engedély benyújtására kötelezte a tulajdonost. A Szegedi- Kossuth- Kisfaludy utca sarkán a száraz fát ki kell vágatni a tűzoltókkal; a fát a közmunkások felvágják és a hivatal udvarán deponáljuk. Az elsősök beíratása Vácon március 21.,22. és 23., Sződön április 2. és 3. napjain lesz.(sződ jelezte, hogy pár tanulót fel tud venni.) 13

14 Az önkormányzat számláján 8 millió Ft van és a hitelhez nem nyúltunk. Javaslom, hogy Vác felé fizessünk 5 millió Ft-ot az idei évre vállalt tartozásunk rendezésére a havi díjon felül. A Banyanap és a Március 15-i ünnepség jól sikerült. (A Banyanapon ,- Ft bevétel jött be a tombolákból.) További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. Kmf. Dr. Császár Károlyné polgármester dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő jegyzőkönyv-hitelesítő 14

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17. napján 17 órától megtartott rendkívüli üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17. napján 17 órától megtartott rendkívüli üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17. napján 17 órától megtartott rendkívüli üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 1. napján 18 órától megtartott rendkívüli üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 1. napján 18 órától megtartott rendkívüli üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 1. napján 18 órától megtartott rendkívüli üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46.

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. január 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.március 21.-én megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve Készült: 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Becsei Andrásné dr. Herczeg József Dr. Mayer András Pintérné

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 17-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A Bizottság 2012. február 21-én megtartott üléséről

A Bizottság 2012. február 21-én megtartott üléséről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV 2012. február 21-én megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y XVI./2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 24.-én közmeghallgatás keretében megtartott soros nyílt üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Meghívó. 1./ Napközi otthonos óvoda nevelési programja. 2./ Szennyvíztelep üzemeltetésének meghatározatása. ,,:tpoje;. \, (";l ~ ; m }/ ~ i.

Meghívó. 1./ Napközi otthonos óvoda nevelési programja. 2./ Szennyvíztelep üzemeltetésének meghatározatása. ,,:tpoje;. \, (;l ~ ; m }/ ~ i. Tordas Község Polgánnestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Tel.(fax): 22-467-502,467-655 Meghívó Értesítem, hogy képvíselőtestületünk 1999. szeptember 28-án (kedden) 15 órakor tartja ülését. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László Bakos István Béri Eszter

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. december 13-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. június 4-i üléséről 12/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. június 4-i üléséről 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 4-i üléséről 12/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. június 4-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. június 26-án 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. június 26-án 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. június 26-án 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 80/2008.(06.26.) Beszámoló a horti Napközi Otthonos Óvoda az eltelt év

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 3/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (III.28.) számú határozatot a 27/2012. (IV.11.) önkormányzati határozat módosításáról

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-20/2013/JT. 238-260/2013. sz. határozat 24/2013. (X.01). sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 18.-án a magyarsarlósi Polgármesteri Hivatal épületében megtartott 17. 30 órakor kezdődő képviselő-testület nyilvános ülésén. Jelen vannak: Dukai Zoltán polgármester

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-33/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

3/2014. sz. jegyzőkönyv

3/2014. sz. jegyzőkönyv 3/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. február 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u. 8. Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság levezető elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság levezető elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2008. szeptember 16-én 16:40 órai kezdettel a Monorierdő Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak: Dr.Práczki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-15/2013/JT. 148-151/2013. sz. határozat 159-174/2013. sz. határozat 19-21/2013. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 18 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 17.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2015. december 15-én megtartott rendkívüli képviselő- testületi ülésén. Jelen vannak: Jamrik László polgármester, Varga András alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. december 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. december 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. december 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 193-213/2015.(12.10.) Hozott rendelet: 14-17/2015. (XII.14.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben