JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert alpolgármester Czikora János képviselő Csáki Antal képviselő Dr. Mudri Béla képviselő Nyikes Tibor képviselő Pócsi Zoltán képviselő Siri Norbert képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető Bódi Jánosné óvoda vezető Herczeg Lajos ÁMK mb.igazgató Paróczai Sándorné ÁMK gazd. vezető Rozgonyi Lászlóné Óvoda gazd. vezető Tóth Marianna Nonprofit Kft vezető Majdanics László polgármester tisztelettel köszöntött minden képviselőt, meghívottat, majd megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel a képviselők több mint a fele az ülésen megjelent (8 fő). Az ülésről hiányzó képviselő: Dr. Kovács Pál képviselő. Ezt követően javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Siri Norbert és Nyikes Tibor képviselők személyében, mely javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadott. Majdanics László polgármester elmondta, hogy mielőtt az első napirendi pontra rátérénének, javasolja, hogy Hankó János kitüntetést a Képviselő- testület előtt adja át. Elmondta, hogy az előző testületi ülésen tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy Hankó János kitüntetést kapott,

2 melyhez a Képviselő- testület forint pénzjutalmat adományozott. A kitüntetést a Képviselő- testület előtt adná át. Majdanics László polgármester átadta a kitüntetést és megköszönte a TISZAFA Kulturális Egyesület eddigi munkáját és sok sikert kívánt a jövőbeli munkájukhoz. Nagyon meg van elégedve a munkájukkal. Hankó János kitüntetett megköszönte a kitüntetést, a polgármester úrnak az alpolgármester úrnak és mindazoknak akik segítették az elmúlt 20 évben a munkájukat. Majdanics László polgármester a napirenddel kapcsolatosan elmondta, hogy a napirendeket a meghívóban szereplő sorrendben tárgyalják, javasolja, hogy az egyéb egyedi ügyek közé vegyék fel az alábbi napirendi pontokat: Társulási Tanács tagság kijelölése, HÉRA alapítvány pályázati felhívása. Majdanics László polgármester ezt követően szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Majdanics László polgármester 2.) Tájékoztató a évi I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról Előadó: Majdanics László polgármester 3.) évi szolgáltatási díjak Előadó: Majdanics László polgármester Tóth Marianna Nonprofit Kft. 4.) Egyéb egyedi ügyek: a. Magyar Kármentő Alap támogatása b. Alapító Okiratok módosítása (ÁMK, Óvoda, Hivatal) c. Rendőrségi épület üzemeltetéséről megállapodás d. Kiss Kálmán kérelme e. Hernádvíz Kft kérelme f. Telenor bérleti szerződés felülvizsgálata g. Dr. Kupás Talán Julianna kérelme h. Mezőgazdasági tevékenység értékelése i évi létszám tervek j. Társulási Tanács tagság kijelölése k. HÉRA Alapítvány pályázati felhívása l. Iskola igazgató személyi illetmény ügye 5.) Képviselői interpellációk

3 1.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a napirendhez tartozó anyagot minden képviselő írásban megkapta, várja az anyaghoz kapcsolódó kérdéseket. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy az elmúlt négy évben minden képviselő kapott a bizottsági ülésekre meghívót, most már nem fognak kapni ez már így lesz? Dr. Mudri Béla képviselő elmondta, hogy ő minden bizottsági elnöknek küldött meghívót, azzal a megjegyzéssel, hogy a jelenlegi SZMSZ-ben szerepel, hogy minden képviselő, minden bizottsági ülésen részt vehet. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy ő nem tagja egy bizottságnak sem. Kérdése, hogy lehet-e tudni, hogy mikor lesznek az ülések? Dr. Mudri Béla képviselő elmondta, hogy az nagy baj, azért nem tagja egy bizottságnak sem, mert nem volt itt azon az ülésen amikor a bizottsági tagokat választották. El kell jönni a testületi ülésekre és ott megbeszélik a bizottsági ülések időpontját. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy nem 3 órára kellene tenni az üléseket. El van döntve, hogy mikor lesznek az ülések. Ha nem tudom, akkor nem tudok elmenni. Majdanics László polgármester elmondta, hogy sok helyen 9 órakor kezdődnek az ülések. Tóth Albert alpolgármester úgy gondolja, hogy a törvényben is szerepel, hogy minden képviselők részt vehetnek tanácskozási joggal minden bizottsági ülésen, akár tagja, akár nem. Ez egy technikai dolog, az elnökök joga, hogy kiküldesse a meghívót és az is az elnökök joga, hogy kinek küldik. Javasolja, hogy ezután minden képviselő kapja meg. Majdanics László polgármester elmondta, hogy meg fogja beszélni a bizottsági elnökökkel. Czikora János képviselő elmondta, hogy az elmúlt 4 évben minden képviselő, minden bizottsági ülésre kapott meghívót, ebben a ciklusban eddig egy ülésre sem kapott meghívót.

4 Dr. Mudri Béla képviselő elmondta, hogy az elmúlt ciklusban nem kapott bizottsági meghívót egyre sem, de ezért nem nehezményezett. Elmondta, hogy a következő ülésre mindenkit szeretettel vár és a kérésnek eleget tesz. Nyikes Tibor képviselő javasolja, hogy a Tiszalúci honlapra kerüljön fel a testületi ülések és a bizottsági ülések időpontja és így mindenki tudhatja, nem csak a képviselők. Majdanics László polgármester elmondta, hogy úgy tudja, hogy a bizottsági elnökök joga, hogy kiket hívnak meg. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy korábban ő is kezdeményezője, volt annak, hogy a nem bizottsági tag képviselők is kapjanak meghívót az ülésekre. Az, hogy ki kapott az a bizottsági elnököktől függött. Elmondta, hogy Szociális Bizottsági ülésre ő az elmúlt négy évben soha nem kapott meghívót. Jónak tartja azt a javaslatot, hogy a testületi ülések és a bizottsági ülések időpontjai felkerüljenek a honlapra. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy egy elírás vagy valóban Ft/m3 áron lett eladva a fa? Majdanics László polgármester elmondta, hogy Ft/q. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy ez volt a legelőnyösebb ajánlat? Pócsi Zoltán képviselőtől kérdezi, hogy mennyi a tüzépen egy q fa? Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy bruttó forintig. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy szerinte olcsón adta el a testület. Majdanics László polgármester elmondta, hogy 3 ajánlat érkezett és azok közül ez volt a legelőnyösebb. Elmondta, hogy amióta ott elhelyezték a fát, azóta nem volt nyugalma, mindenki azt kérdezgette tőle, hogy nem vehetne-e belőle jutányos áron forint volt a fa kivágása, igazságosan nem lehetett volna szétosztani, így legalább valamennyi pénzünk megtérült ( forintot kaptunk érte). Véleménye szerint ez egy jó döntés volt.

5 Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy vannak szegény emberek, kedvezményes áron el lehetett volna adni nekik. A Szociális Iroda tudja, hogy kik a rászorulók. Czikora János képviselő elmondta, hogy az a probléma, hogy korábban meg lett ígérve az embereknek, hogy ebből a fából vásárolhatnak, kaphatnak. Tekintettel arra, hogy ez egy nagyon kedvezményes ár, ugyanezen az áron a lakosság részére is ki lehetett volna mérni. Segítség lett volna az is. Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy úgy tudja, hogy az önkormányzat kiskereskedelmi tevékenységet nem folytathat. Szabálytalan lett volna az a megoldás. Kiskereskedelmi tevékenységet arra szakosodott vállalkozó folytathat. Majdanics László polgármester kéri, hogy a Képviselő- testület vegye tudomásul a tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 2.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a napirendhez tartozó írásos anyagot minden képviselő írásban megkapta, felkéri Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezetőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy van egy kiegészítése az írásos anyaghoz, mert a bizottsági ülésen is felmerült, hogy hová lett az államkötvény? Elmondta, hogy nem élte fel az Önkormányzat a 33 millió forintot. Elkülönített, lekötött betéti számlán van a pénz. Elmondta, hogy azért nem vettek államkötvényt, mert bizonytalan volt, hogy mikor kell felhasználni belőle (iskola, szennyvíz pályázat). Nem vettünk újabb államötvényt és befektetési jegyet sem, hanem ismétlődő 30 napra le van kötve a pénz, pénzeszközként a bankszámlán van. Várja a kérdéseket a Képviselők részéről. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy a évi költségvetés előkészítése hogy áll?

6 Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a választás évében december 15-ig kell elfogadni a költségvetési koncepciót. Konkrét számok nincsenek. Normatíva igényeket leadták. Elmondta, hogy azt azonban lehet tudni, hogy nominatív csökkenés lesz, de a részleteket nem tudják még. Pócsi Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság az I-III negyedéves beszámolót pontról- pontra átnézte, felvetődött valóban az, hogy hová lett az államkötvény, de erre mindenki megnyugtató választ kapott. Az I-III. negyedéves gazdálkodás megfelelően zajlott le ezen időszakig, különösebb probléma nem volt vele. A bizottság elfogadásra javasolja. Több hozzászólás és észrevétel nem lévén Majdanics László polgármester szavazásra bocsátotta az I-III negyedéves beszámolót, melyet a Képviselő testület egyhangúlag elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 17-89/ /2010/XI.30./sz. ötv. határozat Tárgy: Tájékoztató az I-III negyedévi költségvetési gazdálkodásról Tiszalúc Nagyközség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztése megtárgyalva úgy döntött, hogy elfogadja az I-III negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót. Határidő: november 30. Ezzel a napirend tárgyalását lezárták. 3.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy minden képviselő írásban megkapta a napirendhez tartozó A Nonprofit Kft anyagából látható, hogy évhez képest áremelést nem javasol a Kft, csak egy esetben ez a magáncélú hirdetések, ahol a Kft vezetője forintban kéri a díj megállapítását. Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a évi költségvetés tervezetből ki lehet olvasni, hogy 3.5 %-os inflációval kell majd számolni. A Kft vezetőjen nem kívánja emelni a díjakat, kivéve a hirdetés díját (javaslata forint). A bizottság

7 forintot javasol a magáncélú hirdetések díjának megállapítására. Elmondta, hogy csak a hirdetésről kell határozat amennyiben a többi díj nem változik. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy elég e a jelenlegi forint/m3 vízdíj. Amortizációra van e tervezve? Észre lehet venni, hogy klóros a víz, át kellene vizsgálni a rendszer állapotát, vannak olyan vezetékszakaszok amit cserélni kellene. Tóth Mariann Nonprofit Kft vezető elmondta, hogy muszáj a vizet klórozni, minimálisan klórozzák. A éves bevétel sem lenne elég arra, hogy vezetékeket cserélni lehessen. Pályázat kellene, de mivel nem vagyunk sérülékeny vízbázis, így jelenleg nincs számunkra pályázati felhívás. A többi költséget fedezi a jelenlegi díj. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy mennyi a kintlévőség? Tóth Marianna Nonprofit Kft vezető elmondta, hogy az áremeléssel tovább emelkedne a kintlévőség. A lízingjeink jövő évben letelnek. A kintlévőség kb. ugyanannyi mint tavaly volt. Ha behajtások vannak akkor egy kicsit jobb az arány. Jó lenne ha egy egy behajtásra két képviselő elkísérné. Nyikes Tibor alpolgármester elmondta, hogy azt is tudni kell, hogy a szennyvíz itt van előttünk, akkor forint lesz egy m3. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a magáncélú hirdetések díját, melyet forint/hirdetés összegben javasolja megállapítani, mely javaslatot a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát / /2010/XI.30./ sz. öth határozata Tárgy: évi Nonprofit Kft tulajdonában lévő FORD gépkocsival történő hirdetés bérleti díjának megállapítása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete előterjesztést megtárgyalva január 1.- napjától a KHT tulajdonában lévő

8 - FORD gépkocsival hirdetés: (fizetés a Nonprofit Kft pénztárában) 1 hirdetés Ft/ hirdetés (Önkormányzatnak, közérdekű hirdetések térítésmentesek) Képviselő- testület felkéri Majdanics László polgármestert, hogy ezen határozatról az intézmények vezetőit értesítse. Határidő: január 1. és folyamatos Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a évi nyersanyagnorma és rezsiköltségek emelése esetében a bizottság a 2, illetve 4 % emelési javaslatok közül a 2 %-os nyersanyagnorma emelését javasolja elfogadásra. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy egyik zsebünkből kivesszük és a másikba betesszük, mert a legtöbben akik igénybe veszik az étkezést azok ingyen étkeznek, most ezzel az emeléssel azokat sújtjuk akik eddig még fizettek. Azt a lovat ütjük amelyik húz. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a évi nyersanyagnormát és rezsiköltséget, ami a Pénzügyi Bizottság javaslata által 2%-kal emelnek a évi nyersanyagnormához és rezsiköltséghez képest, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 17-91/ /2010/XI.30./ sz. öth határozata Tárgy: évi nyersanyagnormák megállapítása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete előterjesztést megtárgyalva január 1.- napjától a Konyha nyersanyagnormáját 2%-kal emeli, azaz: Óvoda forint Napköziotthon forint Menza forint Szociális étkezők forint Idősek ellátottak forint Felnőtt étkezők forint Bölcsőde forint Képviselő- testület a rezsiköltséget év január 1- napjától nem emeli (85% marad). Képviselő- testület felkéri Majdanics László polgármestert, hogy ezen határozatról az intézmények vezetőit értesítse. Határidő: január 1. és folyamatos

9 Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az MTZ 82-es erőgéppel végzett munkálatoknál évhez képest 3.5 %-os emelést javasol Csordás László osztályvezető, melyet a bizottság is elfogadásra javasol. A fűnyírásnál lenne egy új tétel a 100 m2-nél kisebb területek esetén minimális kiszállási díj meghatározását javaslom, melynek mértéke: Ft+ÁFA /alkalom. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy mennyi bevételünk van fűnyírásból évente? Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a vadásztársaság és a vízmű szokta kérni ezt a szolgáltatást. Éves bevétel kb forint. Kérdés észrevétel nem lévén Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a bizottsági javaslatot, melyet a Képviselő testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 17-92/ /2010/XI.30./ sz. öth határozata Tárgy: évi MTZ 82-es erőgéppel végzett munkálatok, fűnyíró díjának megállapítása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete előterjesztést megtárgyalva január 1.- napjától az MTZ 82-es erőgéppel végzett munkálatok díját az alábbiak szerint állapítja meg: Szállítás 5420 Ft/üzemóra+ÁFA Szántás Ft/hektár+ÁFA Tárcsázás Ft/hektár+ÁFA Szántáselmunkálás Ft/hektár+ÁFA Kukoricavetés Ft/hektár+ÁFA Gyepkaszálás Ft/hektár+ÁFA Kukorica szárzúzás Ft/hektár+ÁFA Szántóföldi felületpermetezés Ft/hektár+ÁFA Műtrágyaszórás Ft/hektár +ÁFA A fűnyíró használatának díjkalkulációját a gépek típusától függetlenül 14 Ft/m2 + ÁFA javaslom megállapítani, mely tartalmazza a kaszálás- és magáningatlan előtti közterület esetén az összegyűjtés és elszállítás költségét. A 100 m2-nél kisebb területek esetén minimális kiszállási díj meghatározását javaslom, melynek mértéke: 500 Ft/alkalom + ÁFA.

10 Képviselő- testület felkéri Majdanics László polgármestert, hogy ezen határozatról az intézmények vezetőit értesítse. Határidő: január 1. és folyamatos Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a ZHK évre megállapította a díjakat. Tiszalúc azon Önkormányzatok közé tartozik, aki maga szedi be a díjat, így Tiszalúcnak a ZHK Ft+ÁFA 1 db 120 literes edény ürítése. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy meddig kell még a ZHK-val szerződésben lenni? Véleménye szerint más cégeket is meg kellene kérdezni, hogy mennyiért szolgáltatnának. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy jogos a felvetés a pénzügyi bizottsági ülésen volt róla szó. A pénzügyi bizottság javasolja, hogy a Jogi Bizottság vizsgálja meg a jelenlegi szerződését amit az Önkormányzat a ZHK-val kötött meg. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy van- e kötelezettsége erre nézve az önkormányzatnak? Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy volt, az első szerződés 10 évre szólt. Meg kell nézni, hogy ez hol tart. Nem csak maga a ZHK mint szolgáltató, hanem benne vagyunk a Zempléni térség Hulladékkezelési Társaságában. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy nyereséget kellene hogy vissza kapjunk. Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy ők csinálják a rekultivációját a szeméttelepnek. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy ők hordták ide a szemetet. Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy Tiszalúcnak éveken keresztül nagyon jó volt, hogy olyan alacsony áron szállították el a szemetet. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy mondhatnák, hogy ingyenesen lomtalanítanak.

11 Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy mindenhol ingyenes a lomtalanítás. Majdanics László polgármester elmondta, hogy pontosítani kell ezt, egyeztetni kell. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a évi szemétdíj mértékét, ami Ft + ÁFA/120 literes edény, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag megszavazott és megalkotta Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat 7/2010/XI.30./ sz. rendelete a köztisztasági tevékenységről szóló többször módosított 5/2002./IV.30./ sz. rendelet módosításáról /A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Tóth Marianna Nonproft Kft vezető elmondta, hogy van egy egyéb feladata a hivatalnak a monitoring kutak vízminta vétele és vizsgálata. Ezzel kapcsolatosan érkezett egy árajánlat ami nagyon kedvező, mely szerint az 5 kutat forint+áfa összegért megvizsgálná. A Kft két kút vizsgálatának az árát leszámlázná a hivatal felé. Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy ez a tétel szerepel a költségvetésben így döntés nem szükséges a testület részéről, ez csak egy tájékoztatás volt. Ezt követően tájékoztató tartott az adótételekről, adóbevételekről. Elmondta, hogy minden év december 31-ig van lehetősége a testületnek felülvizsgálni az adótételei, adónemeit illetve adót emelni. A pénzügyi bizottság 2011-re nem javasol adóemelést. Pócsi Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság átvizsgálta az adónemeket és nem javasol adóemelést évre. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy év közben lehet-e emelni? Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy nem lehet csak most. A Képviselő- testület az adótételeket átnézte és emelni nem kíván az adó tételeken évben, így ezt a tájékoztatást tudomásul vette.

12 4.) Napirendi pont a.) Magyar Kármentő Alap támogatása Pócsi Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy az alpolgármester úr javaslatát a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta, hogy a Magyar Kármentő Alapot (vörösiszapkatasztrófa károsultjainak megsegítésére) forinttal támogassák. Ez az összeg a nagyközség méretéhez viszonyítva átlagosnak felel meg. Dr. Mudri Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a Jogi Bizottság is elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy nem gondolkoztak a képviselők azon el, hogy a képviselők is adományozzanak valamennyi összeget, nem a falu pénzét? Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy minden képviselőnek és magánembernek is joga van támogatni a károsultakat, ez a javaslat, hogy maga az Önkormányzat is vegyen részt ebben a nemes cselekedetben. Külön lehet ez majd egy javaslat. Majdanics László polgármester az alpolgármesteri javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag megszavazott, és meghozta alábbi határozatát: 17-93/ /2010/XI.30./sz. ötv. határozat Tárgy: Vörösiszap- katasztrófa károsultjainak támogatása Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete egyetért és támogatja, hogy a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére elkülönített Magyar Kármentő Alap számlaszámra forint kerüljön átutalásra. A Képviselő- testület a támogatás forrásaként a költségvetés tartalékkeretét jelöli meg. Határidő: azonnal Felelős: alpolgármester pénzügyi osztályvezető

13 b.) Alapító Okiratok módosítása (ÁMK, Óvoda, Hivatal) Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az intézmények gazdasági önállóságának megszüntetése miatt módosítani kell az ÁMK, az Óvoda és a Hivatal alapító okiratait. Az Óvoda és az ÁMK alapító okiratából kikerül az önállóan gazdálkodó besorolás, a Polgármesteri hivatal alapító okiratába bekerül az ÁMK és az óvoda pénzügyi gazdasági feladatinak ellátása, ezzel alaptevékenysége nő. A státusztörvény módosítása miatt csak alap és vállalkozási tevékenysége lehet egy intézménynek, emiatt a kisegítő és kiegészítő tevékenység kikerül a tevékenységek közül. A közhatalmi és közszolgáltató besorolás is megszűnik. Minden intézménynél kell egy módosító határozat és egy egységes szerkezetben történő elfogadás. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy nézegette a régi jegyzőkönyveket és 2008 augusztusában már volt szó az intézmény összevonásról, egy bizottság lett megbízva vele, de beszámoló nem történt. Megnézte-e a testület a hozadékát ennek a döntésnek vagy csak politikai döntés volt-e? Tudjuk, hogy mennyit fogunk megtakarítani ezzel a döntéssel. Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy beszéltek Taktaharkánnyal és ők nagyon támogatták ezt az ötletünket, náluk jól működik ez az összevonás. A hozadéka minimum egy létszám lesz és nem kell majd oda-vissza számlázni. Olyan a likviditása az önkormányzatnak, hogy ez már problémás, az, hogy itt tartunk az intézmények is segítettek. Az intézmények nem költenek felelőtlenül, mondjuk nem is tudnak, mert az önkormányzat nem tud nekik pénzt utalni. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy két számot vár. Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy nem tud számokat mondani, egy dolgozó bére biztos ami kb forint. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy ez egy politikai döntés ki kell mondani. Majdanics László polgármester elmondta, hogy a 18 kistérséghez tartozó településből csak Tiszalúcon gazdálkodnak önállóan az intézmények. Elmondta, továbbá, hogy innen akarja irányítani az 1 milliárd forintot. Az intézmények igyekeztek minden év végére elkölteni az összes pénzüket. Most már csak annyit fog költeni amit az önkormányzat ad nekik. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy azért áll ilyen jól pénzügyileg az önkormányzat, mert nem indult be egy pályázat sem. Nem ért egyet ezzel a döntéssel. Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy elkészült az orvosi rendelő projekt. Továbbá elmondta, hogy az előző pénzügyi bizottság számolta az előnyeit, hátrányait, csinált kimutatást, de akkor az akkori Képviselő- testület nem akart foglalkozni vele. Tóth Albert képviselő elmondta, hogy politikai döntésként is lehet értékelni, de akkor ez a döntés az elmúlt négy évben is politikai döntés volt. Állandóan napirenden volt és mégis elsiklott a dolog. Majdanics László polgármester elmondta, hogy év végén majd beszámol az önállóság megszüntetésének hozadékáról.

14 Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy nem tudtunk semmit erről. Tehát az iskolánál 6 millió forint megtakarítás lesz, ez alá van támasztva. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a kérelmet, melyet a Képviselő- testület 6 igen szavazat 1 tartózkodás és 1 ellen szavazat mellett megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 17-94/ /2010./XI.30./ sz. öth. határozat Tárgy: Tiszalúci Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a Tiszalúci Általános Művelődési Központ alapító okiratát a következő képen módosítja: Törli: Kiegészítő tevékenysége: A költségvetési szerv kiegészítő tevékenységet nem folytat. Besorolása a tevékenység jellege szerint: közszolgáltató Módosítja: Kisegítő- és vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. Helyett: Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó. Helyett: Feladatellátásához kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő. Kiegészíti: Alaptevékenység feladatai: Folyamatos figyelemmel kísérést igénylő tanulók oktatása Határidő: azonnali és folyamatos Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a kérelmet, mely szerint az Alapító Okiratot egységes szerkezetben is elfogadja a testület, melyet a Képviselő- testület 6 igen szavazat 1 tartózkodás és 1 ellen szavazat mellett megszavazott és meghozta alábbi határozatát:

15 17-95/ /2010./XI.30./ sz. öth. határozat Tárgy: ÁMK Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadása Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy az ÁMK Alapító Okiratát egységes szerkezetben elfogadja. (Az Alapító Okirat teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Határidő: azonnali és folyamatos Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a kérelmet, melyet a Képviselő- testület 6 igen szavazat 1 tartózkodás és 1 ellen szavazat mellett megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 17-96/ /2010./XI.30./ sz. öth. határozat Tárgy: Önálló Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy az Önálló Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát a következő képen módosítja: Törli: Kiegészítő tevékenysége: A költségvetési szerv kiegészítő tevékenységet nem folytat. Besorolása a tevékenység jellege szerint: közszolgáltató Módosítja: Kisegítő- és vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. Helyett: Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó. Helyett: Feladatellátásához kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő. Kiegészíti:

16 Alaptevékenység feladatai: Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás. Gyermek étkeztetés. Határidő: azonnali és folyamatos Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a kérelmet, mely szerint az Alapító Okiratot egységes szerkezetben is elfogadja a testület, melyet a Képviselő- testület 6 igen szavazat 1 tartózkodás és 1 ellen szavazat mellett megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 17-97/ /2010./XI.30./ sz. öth. határozat Tárgy: Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadása Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy az Óvoda Alapító Okiratát egységes szerkezetben elfogadja. (Az Alapító Okirat teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Határidő: azonnali és folyamatos Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a kérelmet, melyet a Képviselő- testület 6 igen szavazat 1 tartózkodás és 1 ellen szavazat mellett megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 17-98/ /2010./XI.30./ sz. öth. határozat Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következő képen módosítja: Törli: Kiegészítő tevékenysége: A költségvetési szerv kiegészítő tevékenységet nem folytat. Besorolása a tevékenység jellege szerint: közhatalmi

17 Módosítja: Kisegítő- és vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. Helyett: Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. Kiegészíti: Alaptevékenység feladatai: Ellátja a Szociális Iroda, az Önálló Napköziotthonos Óvoda, Általános Művelődési Központ Tiszalúc, - mint önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi gazdasági feladatait, mint az irányító szerv által kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Határidő: azonnali és folyamatos Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a kérelmet, mely szerint az Alapító Okiratot egységes szerkezetben is elfogadja a testület, melyet a Képviselő- testület 6 igen szavazat 1 tartózkodás és 1 ellen szavazat mellett megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 17-99/ /2010./XI.30./ sz. öth. határozat Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadása Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát egységes szerkezetben elfogadja. (Az Alapító Okirat teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Határidő: azonnali és folyamatos Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy majd ha lesz ideje minden képviselő véleményét ki fogja kérni ebben az ügyben, mi alapján döntött.

18 c.) Rendőrségi épület üzemeltetéséről megállapodás Majdanics László polgármester elmondta, hogy a rendőrség kérelemmel fordult a hivatalhoz a kérelmet a pénzügyi bizottság megtárgyalta. Pócsi Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy a megállapodás arról szól, hogy a KMB iroda fenntartásával kapcsolatos. Eddig is az önkormányzat végezte a szolgáltatásokat (áram, fűtés, berendezési tárgyak, takarítás). Most azt kérik, hogy legyen ez írásba foglalva. Nyikes Tibor képviselő kérdése hogy fizetni nem akar? Mennyi volt ez a kiadás? Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy forint éves szinten. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy a jelenleg is fennálló helyzetet akarja a Rendőrség lepapírozni. Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy a pénzügyi bizottság felülvizsgálta a kérelmet, melyet elfogadásra javasol, de egy kérelemmel fordulnánk a rendőrség felé, azzal, hogy a jövőben legalább egy 24 órás szolgálatot teljesítő rendőr legyen a településen. Úgy gondolja, hogy ez az jogos kérés volna. Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a Képviselő- testületnek fel kell hatalmazni a polgármestert, hogy a szerződést aláírhassa. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy azzal a kitétellel, hogy legyen állandó rendőrünk? Majdanics László polgármester elmondta, hogy nem ez csak egy mellékes kérés lenne. Ezt követően szavazásra bocsátja a kérelmet, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát:

19 17-100/ /2010/XI.30./sz. ötv. határozat Tárgy: Rendőrségi megállapodás aláírása Tiszalúc Nagyközség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy felhatalmazza Majdanics László polgármester a rendőrség által kért (KMB iroda fenntartására vonatkozó) megállapodás aláírására. Határidő: azonnali d.) Kiss Kálmán kérelme Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az előző testületi ülésen bizottsági hatáskörbe lett utalva Kiss Kálmán kérelme. Kiss Kálmán szeretné a fodrász kanyarban lévő faházát eladni, a területet az Önkormányzattól bérli. Szeretné, ha az önkormányzat engedélyezné a bérleti jog átruházását az új tulajdonosra. A bizottság a kérelmet megtárgyalta és arra döntésre jutott, hogy a korábban megkötött szerződést mindenféleképpen látniuk kellene, mert nem tudják, hogy milyen feltételekkel lett akkor megkötve a szerződés. Eddig még nem találtuk meg a szerződés hivatalban lévő példányát, így levélben megkeressük a kérelmezőt, hogy hozza be a szerződését, ezt követően megtárgyalja a bizottság újra. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy mennyi pénzt fizet? Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy minimális összeget fizet Ft/m2. Ez volt az első testületi döntés. Majdanics László polgármester elmondta, hogy egy új szerződést nem akarnak kötni, a jelenlegi szerződés 50 évre szól. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy Kiss Kálmánnal kötöttünk szerződést nem az új tulajdonossal. Majdanics László polgármester elmondta, hogy az új tulajdonos szerződéséhez nem kellene hozzájárulni.

20 Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy az új tulajdonossal maximum 5 évre kössön a testület szerződést. Mert nekünk az új tulajdonossal kellene szerződést kötni. Majdanics László polgármester elmondta, hogy először hozza be a szerződést, hogy lássuk mi is van benne. Dr. Mudri Béla képviselő elmondta, hogy a régi szerződést meg kell nézni. e.) Hernádvíz Kft. kérelme Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a bizottság tárgyalt az ügyről. Írásos kérelme nincs a Hernádvíznek, a Hernádvíz képviselője személyesen tárgyalt a jegyzővel. Azt szeretné a Hernádvíz Kft, hogy a csatornát, ahová mi jelenleg engedéllyel hordjuk a szennyvizünket (földhivatalba kivett csatornaként szerepel), ezt kérné úttá nyilvánítani, átvezettetni, mert arra felé akarja megközelíteni az erőművet. Nekünk az a jó, hogy csatornaként szerepel a szennyvíz elhelyezése miatt, de azt is tudni kell, hogy a Hernádvíz Kft-vel óvatosan kell bánni a szennyvíz beruházásunk miatt. Majdanics László polgármester elmondta, hogy egy bejárást kell tartani és ezt követően újra fogja a bizottság és a testület tárgyalni. f.) Telenor bérleti szerződés felülvizsgálata Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy tudni kell, hogy a Telenor torony fogadta a Vodafone szolgáltatót amikor kitelepült Tiszalúc belterületéről. A Telenor emiatt küldött egy szerződés módosítást, melyben a évi bérleti díjhoz képest 10%-kal fizetne többet. A bizottság megtárgyalta a szerződést, valamint Lovas Ferenc bizottsági tag külön is átvizsgálta és arra jutott, hogy ez az ajánlat jó és elfogadható. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy mennyit fizetett a Vodafone? Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy kb forintot.

21 Siri Norbert képviselő elmondta, hogy ő utána járt a dolognak és elmondta, hogy nem volt sugárveszély a Vodafone torony miatt. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a szerződés módosító javaslatot, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: / /2010/XI.30./sz. ötv. határozat Tárgy: Telenor szerződés aláírása Tiszalúc Nagyközség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a Telenor által felajánlott szerződés módosítást elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december 31. g.) Dr. Kupás- Talán Julianna kérelme Majdanics László polgármester elmondta, hogy minden képviselő írásban megkapta a doktornő kérelmét. Doktornő azon kérelmét támogattuk, melyben kérte az egyik szolgálati lakást kivenné albérletbe. Elmondta, hogy a lakás felújítására a doktornő kb forintot költött azzal a megállapodással, hogy a felújításra költött összeg erejéig lakbért nem fog fizetni. Elmondta, hogy amikor a doktornő megkapta a szerződés tervezetét, megkeresett azzal, hogy ő nem ilyen összegű lakbérről tudott. Kérelmében kedvezményt kér a lakbérből. Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és javasolja, hogy Ft/hó összegben állapítsa meg a lakbérét. Úgy érzi, hogy ez egy elfogadható. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy a forint megfelelne a doktornőnek? Czikora János képviselő elmondta, hogy ő forint/hó összeget javasolna. Nagyon fontos, hogy legyen egy gyermekorvos a faluban. Elmondta, hogy az forint nem olyan nagy gond egy önkormányzatnak.

22 Majdanics László polgármester elmondta, hogy maximálisan egyetért vele, de tudni kell, hogy ez az önkormányzat annak idején sokat segített a doktornőnek (ház vásárlás). Attól nagyobb segítséget amit akkor kapott azt nagyon méltányosnak kapta. Nem tud továbbiakban hozzájárulni ehhez. A nép fel volt háborodva, hogy miért kell a szolgálati lakás bérbe adni neki, ha már egyszer kapott egy szolgálati lakást. Siri Norbert képviselő elmondta, hogy a bérleti szerződésben azt is szerepel, hogy amit ráköltött, azt lelakhatja. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy elég nehéz helyzetben van az ország az orvostársadalom révén, meg kell becsülni, lehet, hogy ha egy új orvosról lenne szó, akkor ingyen odaadnánk. Dr. Mudri Béla elmondta, hogy az biztos. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint Dr. Kupás- Talán Julianna részére Ft/hó (lakás+garázs) összegért adja bérbe a szolgálati lakás, mely javaslatot a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: / /2010/XI.30./sz. ötv. határozat Tárgy: Dr. Kupás- Talán Julianna lakbér ügye Tiszalúc Nagyközség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy napjától az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakást a helyi rendeletben meghatározott összegtől eltérően forint/hó (lakás+garázs) összegért adja bérbe. A szolgálati lakás felújítására költött összeget, (melyet számlával igazol) lakbérként beszámolja a Képviselő- testület. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december 1.

23 h.) Mezőgazdasági tevékenység értékelése Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 7 hektár földterületen kukoricát termeltünk, bérmunkában (5 hektárt műveltük, 2 hektár víz alatt volt). A kiadási oldal bruttó forint volt, a bevétel bruttó forint volt. Tudni kell, hogy területalapú támogatás is kaptunk rá. A mezőgazdasági nyereség forint volt, mert ezen az éven komoly vegyszerezésre volt szükség, ami sokba került. A teljes nyereség: forint volt. Csákia Antal képviselő elmondta, hogy Csordás László osztályvezető azt mondta, hogy valamennyi víz alatt is volt. Majdanics László polgármester elmondta, hogy 2 hektár. i.) évi létszámtervek Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a pénzügyi bizottságot Csordás László osztályvezető tájékoztatta a évi közmunka programról, valamint az intézményektől kértük az átmeneti időszakra mennyi létszámra lenne szükségük ami nélkülözhetetlen december 31-vel minden közcélús szerződést meg kell szüntetni, mert egy új rendszer fog indulni, az átállás kb. február közepéig fog tartani. j.) Társulási Tanácstag kijelölése Majdanics László polgármester felolvasta a határozati javaslatot: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza az Abaúj- Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában a szerencsi térséghez tartozó tagönkormányzatok képviseletét ellátó Rónavölgyi Endréné visszahívását, Koncz Ferenc szerencsi polgármester megbízását. Jelen döntés hatálya azon a napon áll be, amikor valamennyi érintett önkormányzat Képviselő- testülete meghozza vonatkozó határozatát. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulást és Szerencs Város Önkormányzatát jelen döntésről tájékoztassa. A javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát:

24 17-103/ /2010/XI.30./sz. ötv. határozat Tárgy: Új Társulási Tanácstag kijelölése Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza az Abaúj- Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában a szerencsi térséghez tartozó tagönkormányzatok képviseletét ellátó Rónavölgyi Endréné visszahívását, Koncz Ferenc szerencsi polgármester megbízását. Jelen döntés hatálya azon a napon áll be, amikor valamennyi érintett önkormányzat Képviselőtestülete meghozza vonatkozó határozatát. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulást és Szerencs Város Önkormányzatát jelen döntésről tájékoztassa. Határidő: december 31. k.) HÉRA Alapítvány pályázati felhívása Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a HÉRA Alapítvány pályázati felhívásához a tavalyi évben csatlakoztunk. Ezt a pályázatot a szociálisan rászorulók javára a polgármesteri hivatalok szociális irodái, családsegítő szolgálatai nyújthatnak be. Áram, gáz tartozásokat egyenlítettek ki a rászorulóknak. A pályázatokhoz tavaly minimális összegű önrészre volt szükség. Javasolja, hogy az Önkormányzat ebben az évben is vegyen részt a pályázatban. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: / /2010./XI.30./ sz. öth. határozat Tárgy: Pályázat benyújtása: Héra Alapítványhoz és a szükséges önrész biztosítása Tiszalúc Nagyközség Képviselő testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a Héra Alapítvány által kiírt pályázatban részt vesz, pályázatot nyújt be, a pályázathoz szükséges önrészt a évi költségvetéséből biztosítja. Dr. Pulinka Mihály jegyző Határidő: azonnali és folyamatos Tóth Albert alpolgármester javasolja, hogy beszéljék meg a testületi ülések időpontjait.

25 Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az iskola igazgatói pályázat benyújtási határideje november 30., valamint november óra volt az iskola pályázat közbeszerzési eljárásának is a határideje (leadás, bontás). A közbeszerzésre 2 ajánlat érkezett az Jánosik és társa Kft-től és a FK Raszter Kft-től. A Jánosik és társa Kft alacsonyabb összeget ajánlott így ha minden szempontnak megfelel úgy néz ki, hogy ő a befutó. Az ügyvéd most átnézi, hogy a pályázat kiírásnak megfelelően mindent tartalmaznak-e a pályázatok. Amennyiben szükséges és nem elég én dönteni, akkor rendkívüli testületi ülést kell összehívni a kivitelező kiválasztására én mindenképpen lesz egy testületi ülés a évi költségvetési koncepciót el kell fogadnia a testületnek, valamint dönteni kell az iskola igazgatói pályázatról december 28-án rendkívüli ülést kell tartani, ekkor kell dönteni a jegyzői pályázatokról. Az iskola igazgatói pályázatot, a holnapi nap folyamán a 3 tagú előkészítő bizottság átnézi, majd átadja az iskolának a pályázatokat, ahol a szükséges fórumokat össze fogják hívni, majd ezután fog dönteni a Képviselő- testület. A pályázatokat a jogi bizottság is át fogja nézni. Turóczi Hajnalka pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az óvoda pályázattal kapcsolatosan az lenne a kérése, hogy kérjen a testület egy szerződésmódosítást, melyben a befejezés határidejét a lehető legkésőbbi időponti tolják el. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: / /2010./XI.30./ sz. öth. határozat Tárgy: Óvoda pályázat szerződésmódosítás Tiszalúc Nagyközség Képviselő testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a támogató szervezetnél kezdeményezi a támogatási szerződés módosítását, azzal, hogy a beruházás befejezésének a határidejét a támogatási keretek között a legutolsó befejezési időpontra módosítja. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Dr. Pulinka Mihály jegyző Határidő: azonnali és folyamatos Siri Norbert képviselő kérdése, hogy a választások miatt elsiklottunk az idősek napja felett, kérdése, hogy ebben az évben fognak-e a nyugdíjasok utalványt kapni?

26 Majdanics László polgármester elmondta, hogy nem, mert az ez évi költségvetésben nem szerepel. Ezt követően a Képviselő- testület zárt ülés keretében folytatja a munkáját. Több napirendi pont nem lévén Majdanics László polgármester az ülést lezárta. Dr. Pulinka Mihály jegyző Távollétében: Kmf. Majdanics László polgármester Turóczi Hajnalka Pénzügyi osztályvezető Siri Norbert képviselő jkv. hitelesítő Nyikes Tibor képviselő jkv. hitelesítő

1.) Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV

1.) Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. december 10-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Czikora

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/100-28/2015. Készült: 2 példányban Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Batthyány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 197/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter Mihály

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-24/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2012. december 10-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 34-45 /2011. (III. 30.) Perkáta, 2011. március 30.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 34-45 /2011. (III. 30.) Perkáta, 2011. március 30. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 30-án (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 34-45 /2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

Tiszalúci híradó. Idén is volt Mindenki Karácsonya. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja. 2010. december

Tiszalúci híradó. Idén is volt Mindenki Karácsonya. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja. 2010. december Tiszalúci híradó Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja 2010. december Idén is volt Mindenki Karácsonya 2 Kedves Tiszalúci Polgárok! Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi,

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. S z a v a z á s: a képviselő-testület a napirendet 8 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. S z a v a z á s: a képviselő-testület a napirendet 8 igen szavazattal elfogadta. Szám: 8-17/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Városháza Díszterme A Képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. július 25. rendkívüli

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületének 2013. július 10-én 17 00 órakor megtartott

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz Kft. zárómérlegének elfogadása Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz Kft. zárómérlegének elfogadása Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester Monorierdő Község Önkormányzat 2009. augusztus 28-án 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 193-194 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének J e g y z ő k ö n y v e 24/2012./IV.02./ számú testületi határozat Öcsöd Nagyközség

Részletesebben

13. Vagyonrendelet megtárgyalása Pál Imre jegyző 14. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Pollák Tibor polgármester

13. Vagyonrendelet megtárgyalása Pál Imre jegyző 14. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Pollák Tibor polgármester Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11 -ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 6-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. július hó 25. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 24/2015. (III. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány a hagyományokra építő aktív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helyszín : 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről Községháza Bakonybánk Jelen vannak: Kovács Kálmán

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7-én 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7-én 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/100-19/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7-én 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy 1/2014. (I.30.) Civil szervezetek támogatása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. augusztus 26-án tartott nyilvános üléséről 15:00 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. augusztus 26-án tartott nyilvános üléséről 15:00 órai kezdettel. Ikt.szám: 705-3/2015. Jegyzőkönyv Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. augusztus 26-án tartott nyilvános üléséről 15:00 órai kezdettel. Helye: Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. december 13.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. december 13. Felsılajos Község Önkormányzata II/33/26/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. december 13. Az ülésen hozott rendelet és határozat száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 125-10/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án /kedden/ 18.00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyílt üléséről a Művelődési Ház házasságkötő helyiségében. Jelen vannak: Bobál István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben