JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 Ikt.szám: 117/12/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. TARTALOMBÓL 48/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Jegyzőkönyvvezető Nagy Tünde 49/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő Dézsi Andrásné képviselő 50/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Polgármesteri jelentés elnapolása 51/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Polgármesteri jelentés, különfélék írásban történő előterjesztése 52/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámoló kiegészítése 53/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Az önkormányzat évi javított mérlegének könyvvizsgálatáról szóló jelentés elfogadása 54/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról szóló beszámolót nem fogadja el 55/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Az önkormányzat éves beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentés elfogadása 56/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról szóló beszámoló elfogadása 57/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Az Idősek Otthonában folyó munkáról, az intézmény gazdasági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 58/2010. (V.27.) ÖH. határozat: A község közigazgatási területén lévő utak, járdák, külterületi dűlőutak javításának lehetőségeiről szóló beszámoló elfogadása 59/2010. (V.27.) ÖH. határozat: A sportöltőző kialakítása pályázat - saját erő megemelése forinttal 60/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása 61/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Hajdúbagosi vízmű telep fejlesztése arzénmentesítés céljából, árajánlat elfogadása 62/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. vagyonkezelői jogának visszavétele 63/2010. (V.27.) ÖH. határozat: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. megbízása a hajdúbagosi vízmű telep üzemeltetésével 64/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Élelmiszersegély csomag jogosultsági körének meghatározása 65/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Hajdúbagos 0103/4 hrsz-ú külterületi ingatlan (horgas) haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása 1 év időtartamra ( ) évi 200 ezer forint haszonbérleti díjért. 66/2010. (V.27.) ÖH. határozat: A Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség rendezvényének 10 ezer forinttal való támogatása 67/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Derecskei Nap alkalmával Hajdúbagos község zászlajának részvétele 68/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Jobbik Magyarországért Mozgalom emlékmű állítási kérelmének elfogadása, két helyszín meghatározása 4/2010. (V.27.) ÖR. sz. rendelet: Az önkormányzat évi zárszámadásának módosításáról Kapják: 1. Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Debrecen 2. Polgármesteri Hivatal Irattár 3. Könyvtár

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: Gyenge István polgármester Nagy Károlyné alpolgármester Baumann László képviselő Dézsi Andrásné képviselő Faragó Lajos képviselő Fehér Tiborné képviselő Németh Vilmos képviselő Basa Tiborné képviselő Keserü Ferenc képviselő Jelen volt még az ülésen: Jenei Attila jegyző Terjékné Erdélyi Ágnes pénzügyi előadó Lévai Jánosné, a Kft. képviseletében Major Imre, a Kft. Felügyelő Bizottságának tagja valamint Nagy Tünde jegyzőkönyvvezető Gyenge István polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy a testület határozatképes. Javaslatot teszek a testületi-ülés jegyzőkönyvvezetőjére, Nagy Tündére. Kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 48/2010. (V.27.) ÖH. sz. határozat: LXV. törvény 10.. (1) bekezdése alapján a i nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Nagy Tündét választja. Felkéri Nagy Tündét a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére. Felelős: Nagy Tünde jegyzőkönyvvezető Határidő: folyamatos Gyenge István polgármester: Megkérdezem a testületi tagokat, ki vállalja a jegyzőkönyv-hitelesítői feladatot? Dézsi Andrásné képviselő: Én vállalom. Gyenge István polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítőjének Dézsi Andrásné képviselőt javaslom. Megkérdezem a testületet, egyet érte-e ezzel? A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2

3 49/2010. (V.27.) ÖH. sz. határozat: LXV. törvény 10.. (1) bekezdése alapján i nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének Dézsi Andrásné képviselőt választja. Felkéri a képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésre. Felelős: Dézsi Andrásné képviselő Határidő: folyamatos Faragó Lajos képviselő: A napirendhez kapcsolódóan lenne egy javaslatom, szeretném, ha a polgármesteri jelentéstől eltekintenénk. A polgármesteri jelentésbe az kerül bele, amit akarnak, ami kellene az pedig nem, ilyen a jegyző úr tanulmányi szerződése. Nem hiszem, hogy a testület úgy döntött volna, hogy támogassuk a jegyző úr tanulmányait. A többi napirendi pontokhoz javaslom, hogy legyen egy időkorlát pl. 10 perc témánként, mert nincs értelme órákig vekengeni egy dolgon. Fehér Tiborné képviselő: Én is támogatom a képviselő társam javaslatát. Dézsi Andrásné képviselő: Én is jónak tartom az ötletet, de lehet olyan téma, amit szeretne polgármester úr elmondani. Nagy Károlyné alpolgármester: Én meglepődtem, amikor hallottam. Úgy emlékszem, úgy döntött a testület, hogy az önkormányzat személyi juttatásait vizsgálja felül a cég, akit megbíztunk. Németh Vilmos képviselő: A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a juttatását határoztuk meg. Nagy Károlyné alpolgármester: Az nem ugyanaz? Faragó Lajos képviselő: Nem ugyanaz. Jenei Attila jegyző: A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a személyi juttatásait vizsgálják től ig. Németh Vilmos képviselő: De nem ezt a döntést hoztuk. Fehér Tiborné képviselő: Végül is mindegy, mert nincs takargatnivalónk. Baumann László képviselő: Egyetértek az írásos előterjesztéssel. Faragó Lajos képviselő: Sorozatosan másképp értelmezik a testület döntését a vezetők. Ha azt mondja a testület, hogy a polgármesteri hivatal bérgazdálkodását vizsgálják meg, akkor miért kell a pedagógusokat belevenni, amikor azt nem szerettük volna. Véleményem szerint ez csak időhúzás. Ezt a vizsgálatot nem mi kértük, le kell vonni a polgármester fizetéséből a vizsgálat díját. Itt van a hangfelvételem is, ha netán eltűnne a tietek, bebiztosítom magamat. Gyenge István polgármester: Faragó Lajos képviselő úr indítványozta, hogy napoljuk el a polgármesteri jelentést, aki ezzel együtt a napirendi pontokat elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3

4 50/2010. (V.27.) ÖH. sz. határozat:, LXV. törvény 10.. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy döntött, hogy a meghívóban szereplő napirendet az 1. pont Polgármesteri jelentés kivételével elfogadja. Felkéri a polgármestert a Képviselő-testületi ülés elfogadott napirend szerinti levezetésére. Határidő: azonnal Gyenge István polgármester: Faragó Lajos képviselő úr indítványozta, hogy a Polgármesteri jelentés napirendi pontban előterjeszteni kívánt témákat írásban terjesszük a Képviselő-testület elé a következő testületi üléstől kezdve, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Németh Vilmos képviselő: Az én javaslatom az lenne, hogy a Különfélék napirendi pontban szereplő témákkal ugyan így járjunk el. Gyenge István polgármester: Javaslat: A Polgármesteri jelentés és Különfélék napirendi pontban előterjeszteni kívánt témákat írásban terjesszük a Képviselő-testület elé a következő testületi üléstől kezdve, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 51/2010. (V.27.) ÖH. sz. határozat:, LXV. törvény 10.. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy döntött, amennyiben a testületi ülés napirendi pontját képezi a Polgármesteri jelentés és a Különfélék, úgy a jövőben az előterjeszteni kívánt témákról írásbeli előterjesztést kér. Felkéri a polgármestert, hogy szíveskedjen a döntésnek megfelelően írásos előterjesztést készíteni. Határidő: folyamatos 1. Napirend Beszámoló a Falugondnokság Hajdúbagos Nonprofit Kft évi gazdálkodásáról Gyenge István polgármester: Nagy Károlyné alpolgármester: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta? Major Imre FB tag: Megtárgyalta a Felügyelő Bizottság, erről beszámolni Szántó Imréné elnök lenne a kompetens, de egy pár mondatot szólnék. Megtárgyalta a Bizottság, bár nem láttuk az erről szóló könyvvizsgálói jelentést. A beszámolóban szerepel egy sor: ügyvédi költség, ügyvédi bírósági perköltség 2960 ezer forint, 1200 ezer forint az ügyvédi, 1400 ezer forint a munkaügyi perköltség, egy másik kimutatásban csak 2 millió forint van beállítva erre a két kiadásra. Nem látom a beszámolóban, hogy hova van lekönyvelve az önkormányzat felé fennálló kötelezettség. Nagy Károlyné alpolgármester: Sok millió forint van itt-ott, ha pedig nincs lekönyvelve, akkor nem fogja teljesíteni a Kft. a kötelezettségét. Major Imre FB tag: Hiányzik az egész 2009-es kimutatásnak az analitikája. 4

5 Gyenge István polgármester: Van-e valakinek hozzáfűznivalója? Baumann László képviselő: Az Felügyelő Bizottsági ülésen már megbeszéltük a Major Imre által említett dolgokat, most ugyanazokat a problémákat hozta ide a testület elé, ami igazából nem is probléma. Úgy gondolom, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének kellene tolmácsolnia a Bizottság döntését, nem egy tagnak, biztosan nem lett meghívva. Szántóné FB elnök megmagyarázta, hogy könyvelésileg mi hova lett pakolva. Mi is olyan anyagot kaptunk meg, amit a könyvvizsgáló még nem záradékolt le, ha ellenjegyzi, akkor nincs probléma. A Kft. önkormányzat felé fennálló kötelezettségéről szóló megállapodást még Istenes Gyula polgármester és Kiss Lajosné készítette, az a megállapodás nem jó. Ez a beszámoló a évről szól, ezzel már nem lehet mit kezdeni, de a es tervet lehet befolyásolni, mert például a könyvelési költség nagyon sok. A gyógyszerbeszerzésről is beszéltünk, hogy szerződést kellene kötni egy nagykereskedővel, mert ahhoz képest elég nagy a költség, hogy az idősek maguknak veszik a gyógyszert. Van itt egy hajdúbagosi patika, tudna a gyógyszerárakkal segíteni. Faragó Lajos képviselő: Ha nem égetően fontos ennek a beszámolónak az elfogadása akkor javaslom, hogy várjuk meg a könyvvizsgálói jelentést, tárgyalja meg a Felügyelő Bizottság, hívjuk meg Szántó Imrénét az FB elnökét is az ülésre, és akkor beszéljünk újra erről a dologról. Baumann László képviselő: Május 31. a cégbíróság felé a benyújtási határidő. Faragó Lajos képviselő: Én nem fogadom el, amíg nem láttuk a könyvvizsgálói záradékot. Major Imre FB tag: Én is azt javaslom, hogy ne fogadja el a testület addig, amíg a könyvvizsgáló nem írta alá. Basa Tiborné képviselő 17:46 órakor elhagyta az üléstermet. Baumann László képviselő: Én elfogadásra javaslom, mert tudom, hogy ez a könyvelési tétel 2 hónapja készen van, nem tudom, hogy a könyvvizsgáló miért ül rajta. Gyenge István polgármester: Javaslat: Szavazásra teszem fel a Falugondnokság Hajdúbagos Nonprofit Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 2 igen, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással nem hozott határozatot. 2. Napirend Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról, a költségvetés végrehajtásáról Baumann: A pénzügyi bizottság nem volt határozatképes, ezért nem tárgyalta a zárszámadást. Keserü Ferenc képviselő: Én azért mondtam Baumann László képviselőtársamnak, hogy nincs értelme erről a pénzügyi bizottsági ülésen tárgyalni, mert én találtam három sarkalatos pontot, amiről szeretném, ha önálló határozat születne, amennyiben a testület úgy dönt. 3 kérdésem van: 1. A beszámoló pénzforgalmi adatait hányszor, kinek az engedélyével módosították? 2. A 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 72. 1/a, a ban előírtak megsértése miatt az önkormányzatot milyen kár érte? Hivatkozom a könyvvizsgálói jelentés egy mondatára: A jogalapot nélkülöző módosított előirányzati adatok függvényében szinte lehetetlen megítélni még a helyes tényadatok esetében is az önkormányzati gazdálkodás minőségét, a teljesítések jogszerűségét. 3. A zárszámadásban szereplő 1. mellékletben lévő személyi juttatások összehasonlíthatósága miatt kérem a és évi tényadatokat szakfeladatonkénti megbontásban. Ez a három kérdésem lenne, erről kérek szavazni. 5

6 Gyenge István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Keserü Ferenc képviselő által kért adatokkal egészüljön ki a zárszámadási beszámoló, kérem, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 52/2010. (V. 27.) ÖH. sz. határozat, LXV. törvény 10.. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, és úgy döntött, hogy a beszámolóhoz kapcsolódóan az alábbi kérdésekre írásbeli tájékoztatást kér: 1. A beszámoló pénzforgalmi adatait hányszor, kinek az engedélyével módosították? 2. A 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 72. 1/a, a ban előírtak megsértése miatt az önkormányzatot milyen kár érte? 3. A zárszámadásban szereplő 1. mellékletben lévő személyi juttatások kimutatását a és évre vonatkozóan szakfeladatonkénti megbontásban. Felkéri a polgármestert, hogy szíveskedjen gondoskodni a kimutatás elkészítéséről. Határidő: Gyenge István polgármester: Következő, amiről dönteni kell, az a éves beszámoló javított mérlegének könyvvizsgálatáról. Jenei Attila jegyző: A évi zárszámadást elutasító záradékkal látta el a könyvvizsgáló, mivel nem volt jó a vagyonkataszter, ezért a vagyonmérlegben az önkormányzati vagyon értéke többnek mutatkozott a könyv szerinti értéknél. Előbb a évi módosítást kell elfogadni, mert az a kiindulópontja a évnek. Gyenge István polgármester: Aki elfogadja a évi zárszámadás módosítását, kérem, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 7 igen 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010.(V.27.) ÖR. rendelete az önkormányzat évi módosított zárszámadásáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján LXV. törvény 1. (6) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva LXV. törvény 92/A. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló módosított zárszámadást mérleg-főösszeggel hagyja jóvá. 6

7 Az Eszközök között a Tárgyi eszközök nettó értékét ezer Ft-tal csökkentve eft értékben A követelések között az adók eszámolt értékvesztéése miatt ezer Ft-tal csökkentett eft értéken fogadja el. A Források között a Hosszú lejáratú kötelezettségek értékét eft csökkenéssel eft értéken A rövid lejáratú kötelezettségek értékét eft növekedéssel eft értéken fogadja e Záradék: A rendelet kihirdetve: Gyenge István Polgármester Jenei Attila jegyző év május hó 28. napján Jenei Attila jegyző 7

8 8

9 Gyenge István polgármester: Aki elfogadja a könyvvizsgálói jelentést a évi beszámoló javított mérlegéről, kérem, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 7 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 53/2010. (V. 27.) ÖH. sz. határozat LXV. tv (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény előírásaira megtárgyalta az Önkormányzat évi zárszámadásának módosításáról szóló beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést, és úgy döntött, hogy elfogadja azt. Felkéri a Polgármestert, hogy a határozat tartalmáról az érintetteket értesíteni, a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen., Határidő: azonnal Gyenge István polgármester: Következő kérdésem, hogy az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja-e a testület? Keserü Ferenc képviselő: Szerintem addig nem kellene erről dönteni, amíg az általam feltett kérdésekre nem kaptuk meg a választ. Nem befolyásolja a évet, de komoly eltérések vannak a és év számszaki adatai között. Németh Vilmos képviselő: Az én véleményem, hogy szavazzuk meg a zárszámadást, mert az előbb feltett kérdésekre adott válasz nem fogja befolyásolni a végeredményt. Baumann László képviselő: Változtat a zárszámadáson valamit? Keserü Ferenc képviselő: Nem tudhatom, hogy változtat-e, törvényességi dolgok lehetnek mögötte, de nekem mindegy. Baumann László képviselő: Azért vannak furcsa számok benne, mert az előirányzat-módosítást nem fogadtuk el, ezért az eredeti számokkal számoltak. Gyenge István polgármester: Én azért felteszem szavazásra a beszámolót, az egyéb ÖNHIKI-re van esélyünk. Kérem, aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 4 igen 3 nem szavazattal 1 tartózkodással nem hozott határozatot. Gyenge István polgármester: Aki elfogadja az évi zárszámadását, kérem, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 54/2010. (V. 27.) ÖH. sz. határozat LXV. tv (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény előírásaira megtárgyalta az Önkormányzat évi költségvetésének 9

10 zárszámadását és úgy döntött, hogy nem fogadja el azt. Felkéri a Polgármestert, hogy a határozat tartalmáról az érintetteket értesíteni, a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen., Határidő: azonnal Gyenge István polgármester: Aki elfogadja az önkormányzat éves beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést, kérem, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 55/2010. (V. 27.) ÖH. sz. határozat LXV. tv (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény előírásaira megtárgyalta az Önkormányzat éves beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést, és úgy döntött, hogy elfogadja azt. Felkéri a Polgármestert, hogy a határozat tartalmáról az érintetteket értesíteni, a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen., Határidő: azonnal 3. Napirend Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gyenge István polgármester: Van-e hozzáfűznivaló?... Nincs. Aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 56/2010. (V.27.) ÖH. sz. határozat:, LXV. törvény 10.. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésére megtárgyalta a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról szóló beszámolót, és úgy döntött, elfogadja azt. Felkéri a község polgármesterét, hogy a beszámoló és a határozat megküldésével szíveskedjen értesíteni az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalát. Határidő: folyamatos 10

11 4. Napirend Beszámoló a Hajdúbagosi Idősek Otthonában folyó munkáról, az intézmény gazdasági helyzetéről Gyenge István polgármester: Csepregi Istvánné, a Kft ügyvezetője betegség miatt nem tudott eljönni. Van-e hozzáfűznivaló? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 57/2010. (V.27.) ÖH. sz. határozat:, LXV. törvény 10.. (1) bekezdésében foglalt jogkörében megtárgyalta a Hajdúbagosi Idősek Otthonában folyó munkáról, az intézmény gazdasági helyzetéről szóló beszámolót, és úgy döntött, elfogadja azt. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szíveskedjen értesíteni az ügyvezetőt. Határidő: folyamatos 5. Napirend Beszámoló a község területén lévő utak, járdák, külterületi dűlőutak javításának lehetőségeiről Fehér Tiborné képviselő: Ki a két településőr? Gyenge István polgármester: Péntek Árpád és Egyőd Béla. Fehér Tiborné képviselő: szeptemberére lett megígérve a Templom utcai lakóknak, hogy a csapadékvíz elvezetése meg lesz oldva, ez a mai napig sem történt meg. Amikor esőzés van, a sportpálya közepétől előttünk a kapuig áll a víz, az emberek gumicsizmában járnak ott, le is fényképeztem. Ezek az őrök nem látják? A beszámolóban nem látom erre a megoldást. Szeretném én látni, hogy hova van elvezetve a víz a tornateremtől, addig sohasem állt a víz az utcában! Ha záros határidőn belül nem lesz megoldás, akkor a többi lakóval együtt továbbmegyünk. Annak idején Szabó Lajos polgármestertől kérdeztem, hogy nem lehet-e megoldani, hogy egy elvezető csővel a Medve Sándor előtt lévő árokba bevezetni az esőt? Azt a választ kaptam, hogy ott van Sanyi bácsi szilvafája. Vágja ki, ha útban van, közterületen van. Gyenge István polgármester: Én azt javaslom, hogy a testület hozzon határozatot arról, hogy különítsünk el pénzt arra, hogy egy csövet fektessünk le. Fehér Tiborné képviselő: Van ismerősöm, konkrétan Kerek Attila, útépítő, főiskolát végzett, aki biztosan kimérné nekünk szívességből. Gyenge István polgármester: Jó, akkor tegyük meg azt a lépést, hogy megkérdezzük tőle, hajlandó-e kimérni, hogy hová fektessük a csövet. Faragó Lajos képviselő: Én javasoltam, hogy beszéljünk erről a témáról. Nagyon siralmas állapotban vannak a falu útjai, járdái. Kötelezni kellene a lakókat arra, hogy állítsák helyre az építkezések során tönkrement járdákat. Végig kellene menni a testületnek a falu útjain bár nem tudom mennyire lehet rávenni erre a testületet mert megérne egy utat, ha jövőre nem is, de az utána következő évben szét fog fagyni az összes út, mert a repedésekbe befolyik a víz, nincs megoldva az elvezetés. A Sárándi úton szörnyű az út, akkora kátyúk vannak rajta, valamiféle megoldás kellene, hogy miként lehetne kiegyenlíteni. Sokan mondják, hogy nem fogják befizetni a kommunális adót, mert tényleg már legalább négy éve nem költött rá az önkormányzat semmit. Annak idején kalákában építették a járdákat, de jó pár utca van, ahol egyáltalán nincs, valahogyan ezt is meg kellene oldani. A 11

12 falugyűlésen is felmerült, hogy az út és a járda közé gyümölcsfákat ültetnek, belelóg a járdára, nem lehet elmenni tőlük, fel kellene szólítani a lakosokat, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Sajnos télen sóval szórják le a járdákat, ami széteszi az utat. Az úttest közepén közlekednek az emberek. Amit Fehérné Julika mondott, tényleg meg lehetne oldani a vízelvezetést, ha lefektetnénk egy elvezető csövet. Ennyit szerettem volna mondani. Nagy Károlyné alpolgármester: Lehet kérni egy beszámolót a településőrök munkájáról? Gyenge István polgármester: Igen. Nagy Károlyné alpolgármester: A munkaidő beosztás hogyan alakul? Szükség van két emberre erre a célra? Ki lehetne menni a homokbányához is, feljegyezni, hogy mennyi homokot hordanak el. Gyenge István polgármester: Meg van határozva, hogy mi a településőrök feladata, a foglalkoztatásuk szabályai, ugyanis pályázat keretében az állam állja a bérük 95%-át, illetve kapunk egyszeri 80 ezer forint költségtérítést, amiből mellényt, zseblámpát lehet venni. A homokbányával kapcsolatosan van egy megállapodás, az elmúlt félévben kb. 2 millió forint folyt be, amit a bányakapitányság a neki leadott szállítólevélen keresztül tud ellenőrizni. Innentől nincs értelme a helyszíni kontrollnak. Ha a testület hoz olyan határozatot, hogy tegyen félre pénzt járdaépítésre, akkor tudunk járdát készíteni. Egyébként rengeteg probléma van a faluban, amiről be szoktak számolni a településőrök. Nagy Károlyné alpolgármester: Azért kérdeztem a munkaidő beosztását a településőröknek, mert a játszótéren megint feléledt az éjszakai élet. Gyenge István polgármester: Jogunk van a településőrök munkaidejét úgy megállapítani, hogy éjszaka a rendőrökkel együttműködve tudnak őrködni. Amikor felvettük őket, akkor szóban vállalták az esetleges éjszakai szolgálatot. Ha ezzel kapcsolatosan több kérdés nincs, akkor szavazásra teszem fel a beszámolót. Faragó Lajos képviselő: A játszótérhez ki kellene tenni egy táblát, hogy 14 éven aluli gyermek veheti igénybe reggel x órától esete x óráig, így számon lehetne kérni. Németh Vilmos képviselő: Mi igaz abból, hogy a két éjjeli őr az öltöző építés területéről bármiféle építési anyagot vitt el? Gyenge István polgármester: Valóban történt ilyen. Németh Vilmos képviselő: Akkor folytatom, te erről tudtál, ha jól tudom vissza is vitetted vele azt, amit elvitt. Akkor hogyan vehettük fel éjjeliőrnek az illetőt másnap? Gyenge István polgármester: Volt kb kg olyan cövek, amit akkor használtak, amikor kitűzték az alapot. Papp Károly elvitte úgy, hogy megkérdezte a munkásoktól, hogy kell ez még? Azt a választ kapta, hogy nem, és elvitte. Másnap szólt a többi munkás, hogy tudok-e róla, hiányoznak a cövekek, Karcsit megkérdeztem, elismerte, elmondtam, hogy egyrészt nem megfelelő emberhez fordult, a másik, hogy megállapodtunk, hogy semmit sem lehet elvinni. Abban állapodtunk meg, hogy visszahozza. Németh Vilmos képviselő: Emlékeztet ez a mostani dolog a tornaterem építkezésre, hogy mi mindent kellett volna megcsinálni, és biciklin hordták el a cementet. Gyenge István polgármester: Én mondtam a munkavezetőnek, hogy azonnal szóljon, ha bármi hasonló eset történik. Németh Vilmos képviselő: Mennyi a beruházás összértéke és az önereje? Jenei Attila jegyző: A beruházás költsége forint, a támogatás forint. 12

13 Németh Vilmos képviselő: Van-e tervünk, vagy bármi féle irat, amin nem ez az összeg szerepel? Mert én mástól hallottam, hogy nem ennyibe fog nekünk kerülni a beruházás. Jenei Attila jegyző: A közbeszerzés eredményeként a Mezei-Vill Kft forintért vállalta el az építést, van forint különbözet. Erről egyébként dönteni kellene ezen az ülésen. Gyenge István polgármester: Jó akkor járjunk utána, hogy hova van ez leírva, vagy az az illető honnan és mit tud. Németh Vilmos képviselő: Én utánajárok ennek. Gyenge István polgármester: Ha ezzel kapcsolatosan több kérdés nincs, akkor szavazásra teszem fel a beszámolót. Aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6. Napirend Különfélék 58/2010. (V.27.) ÖH. sz. határozat:, LXV. törvény 10.. (1) bekezdésében foglalt jogkörében megtárgyalta a község területén lévő utak, járdák, külterületi dűlőutak javításának lehetőségeiről szóló beszámolót, és úgy döntött, elfogadja azt. Határidő: folyamatos 1/. Sportpályához tartozó öltöző építés beruházás önerejének megemelése Gyenge István polgármester: Az előbb már szóba kerültek az öltöző építésével kapcsolatos költségek. Arról van szó, hogy az önerő mértékét forinttal növelni kellene, mert a vállalkozó forintért vállalta az építést, az önkormányzatnak pedig forintjába fog kerülni a pályázati pénzzel és az önerővel együtt, az elszámolásnál nem fog kijönni a különbözet, ezért van szükség az önerő emelésére. Ha ezzel kapcsolatosan több kérdés nincs, akkor szavazásra teszem fel. Aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. Baumann László képviselő: A Mezei-Vill Kft-vel történt-e megállapodás a kispálya kialakításáról? Gyenge István polgármester: Szóban állapodtam meg az kft vezetőjével, hogy az általunk biztosított éjjeli őr fejében kispályát fog elkészíteni az öltöző mellé. Baumann László képviselő: Mikor fog ez elkészülni? Gyenge István polgármester: Nem tudom. Baumann László képviselő: Az csak földmunka, nem kerülne sokba neki, viszont mi is tudnánk haladni, a kapukat leállítani. Az egyesület is beszélt már a szülőkkel, jönnének segíteni. Kérdezz már rá polgármester úr, hogy mikor készíti el a kispályát. Gyenge István polgármester: Ismét felteszem szavazásra: Aki egyetért a sportöltöző beruházás önerejének forinttal történő megemelésével, az most szavazzon. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13

14 59/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal kötött L számú a Sporttelep fejlesztése öltöző épület építésével tárgyú támogatási szerződésben szereplő önerőt Ft összeggel megemeli. Így a beruházás bruttó bekerülési költsége: Ft, az igényelt pályázati támogatás összege: Ft, az önerő: Ft. A Képviselő-testület a szükséges önerőt az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010.(III.10.) ÖR. számú rendeletének 5. számú mellékletében meghatározott Beruházási célú kiadások előirányzat terhére biztosítja. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat támogatási szerződésének módosításával kapcsolatosan járjon el. Határidő: azonnal Gyenge István polgármester: Ugyancsak az öltözővel kapcsolatosan keresett meg a Mezei-Vill Kft, hogy az esős időre való tekintettel valószínűleg nem fogják tudni befejezni a szerződés szerinti határidőre az építkezést, ezért egy hónap hosszabbítást kérne. Mondtam neki, hogy írásban kérje meg. Faragó Lajos képviselő: Ha nem fogadjuk el, akkor kérhetünk kötbért? Gyenge István polgármester: Igen, ettől tart, azért kérné a hosszabbítást. Faragó Lajos képviselő: A kötbér fejében kérjünk tőle valamit, például még egy kispályát. A múltkor felmerült, hogy az alapban a vasalat nem biztos, hogy a megfelelő helyen van. Gyenge István polgármester: Több bejegyzéssel tudja bizonyítani a munkavezető, hogy benne van a vasalat. 2./ Kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Gyenge István polgármester: Már volt napirenden egy korábbi ülésen a kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása, akkor a testület nem fogadta el, most újból előterjesztésre kerül. Van-e hozzászólás?. Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel. Aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 60/2010. (V.27.) ÖH. határozat: Hajdúbagos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése alapján, figyelemmel a választási eljárásról szóló évi C. törvény 23. (1) bekezdésére a hajdúbagosi kisebbségi szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjává a következő személyeket választja: Gali János tag Kiss Ernőné tag Farkasné Seres Beatrix tag Balugyánszkyné Nagy Annamária póttag 14

15 Felkéri a jegyzőt, hogy az érintettek értesítéséről és a jogszabályban előírt eskü letételének megszervezéséről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Jenei Attila jegyző 3./ Könyvtár Jenei Attila jegyző: Már korábban probléma volt, hogy a könyvtárunk jogi státuszát nem fogadta el az Országos Könyvtári Intézet, azzal az indokkal, hogy nem szerepelhet a polgármesteri hivatal szakfeladatán. Felvetette, hogy törölni fogja a nyilvános könyvtárak jegyzékéből. Az lett volna a megoldás, ha önálló részjogkörű intézmény lett volna a könyvtárunk. A megállapodás a megyei könyvtárral azt jelenti, hogy a könyvtárunk részére az önkormányzat költségvetésében megállapított támogatást át kell adnunk a megyei könyvtárnak, illetve szakmai segítséget nyújt a munkában, a lajstromozásban. Nem változik semmi tulajdonképpen, illetve a megyei könyvtár 40% kedvezménnyel tud beszerzést végezni, így ennyivel több könyvet tudunk venni gyakorlatilag. Fehér Tiborné képviselő: Mennyit kell átadnunk a megyei könyvtárnak? Jenei Attila jegyző: Ebben az évben 300 ezer forintot. 4./ Hajdú-Bihari Vízmű Zrt. Gyenge István polgármester: Három döntést kellene hozni a vízművel kapcsolatosan, az előterjesztést mindenki megkapta. Faragó Lajos képviselő: Amikor felmerült régebben az arzénmentesítés problémája, még 150 millióról beszéltünk, a mostani 1,5 millió + áfa ár nagyon szuper. Gyenge István polgármester: Én kértem az igazgató úrtól egy olyan árajánlatot, ami a lehető legminimálisabb összegekről szól. Kiadta a szakembereknek, ez az árajánlat erről szól. Most jelenleg az arzénmennyiséggel van problémánk, az ammónium értéke nekünk nem probléma. Tehát ez a 3,5 millió + áfa csak akkor jön szóba, ha a 2 db vegyszeradagolót beszerelik és úgy nem tartható fenn az ammóniummentesítés. Én javaslom az első terv, tehát az arzénmentesítési berendezésekre szóló árajánlat elfogadását, mert a vízművünk jelenleg nem működik szabályosan. Ha ezzel kapcsolatosan több kérdés nincs, akkor szavazásra teszem fel. Aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 61/2010. (V.27.) ÖH. sz. határozat: LXV. törvény 10. (1) bekezdése, valamint a 80/A. - ban foglalt jogkörében eljárva megtárgyalta a hajdúbagosi vízműtelep fejlesztésével kapcsolatos előterjesztést és úgy döntött, hogy a vízműtelep arzénmentesítésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-t (4034 Debrecen, Hétvezér u. 21. képviseletében: Nagy Miklós vezérigazgató) által tett árajánlatot elfogadja. Az árajánlat szerinti beruházási költség: Ft + ÁFA. A beruházás finanszírozásához szükséges fedezetet az önkormányzat évi költségvetése terhére biztosítja. 15

16 A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Folyamatos Gyenge István polgármester: Döntenünk kell az önkormányzati vagyonelemek sorsáról. Faragó Lajos képviselő: A vagyonhoz mindenképpen ragaszkodnunk kell. Nem tudjuk, mennyire fogja befolyásolni a víz árát. Nagy Károlyné alpolgármester: A testület határozza meg a vízdíjat. Gyenge István polgármester: Könyv szerinti értéket adnak vissza. Ha ezzel kapcsolatosan több kérdés nincs, akkor szavazásra teszem fel. Aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 62/2010. (V.27.) ÖH. sz. határozat: LXV. törvény 10. (1) bekezdése, valamint a 80/A. - ban foglalt jogkörében eljárva megtárgyalta a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-be az önkormányzat által beapportált vagyonelemek újbóli Önkormányzati tulajdonba vételéről szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy az Önkormányzat által beapportált vagyonelemek tulajdonjogát visszaveszi a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-től. A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonelemek beapportálásának megszűnésével kapcsolatos vagyonelszámolás érdekében az egyeztető tárgyalásokat a részvénytársasággal folytassa le. Határidő: Folyamatos Gyenge István polgármester: Következő kérdés, hogy visszabízzuk-e a vízmű üzemeltetését a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-nek? Faragó Lajos képviselő: Tehát az önkormányzat nem akarja üzemeltetni a vízművet? Gyenge István polgármester: Nem is tudná. Ha ezzel kapcsolatosan több kérdés nincs, akkor szavazásra teszem fel az előterjesztést. Aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 63/2010. (V.27.) ÖH. sz. határozat: LXV. törvény 10. (1) bekezdése, valamint a 80/A. - ban foglalt jogkörében eljárva megtárgyalta a hajdúbagosi vízműtelep üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztést és úgy döntött, hogy az üzemeltetéssel a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-t (4034 Debrecen, Hétvezér u. 21. képviseletében: Nagy Miklós vezérigazgató) bízza meg. 16

17 A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződés megkötésével kapcsolatosan a részvénytársasággal a tárgyalásokat folytassa le, illetve a vagyonkezelési és üzemeltetési szerződés tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: Folyamatos 5./ Élelmiszersegély Gyenge István polgármester: Lehetőségünk van a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által élelmiszercsomagot kiosztani. A szervezet javasolta, hogy a testület döntse el a jogosultsági kört. Három körből javasolja kiválasztani a személyeket: létminimum közelében élők, hátrányos helyzetű gyermekek és kisnyugdíjasok. A testületnek az arányokat kellene meghatározni. Eddig ki volt számolva, hogy mi legyen egy csomagban, a legutóbb 200 család kapott csomagot, most el kell dönteni, hogy milyen arányban legyen kicsomagolva. Keserü Ferenc képviselő: A kisnyugdíjasok és a hátrányos helyzetű gyerekek kapják véleményem szerint. Faragó Lajos képviselő: Szerintem, aki a múltkor kapott, az ne kapjon. Fehér Tiborné képviselő: Itt nem tudjátok a hivatalban, hogy kinek mennyi a nyugdíja, így nehéz meghatározni. Nagy Károlyné alpolgármester: A 70 év felettiek legyenek benne. Gyenge István polgármester: Úgy megfelelő lenne, ha 100 nyugdíjas és 100 hátrányos helyzetű gyermeket nevelő kapná? Aki elfogadja ezt a javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 64/2010. (V.27.) ÖH. sz. határozat:, LXV. törvény 10.. (1) bekezdésében foglalt jogkörében megtárgyalta a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által adományozott élelmiszersegély jogosultsági körét, és úgy döntött, 200 csomag kerüljön kiosztásra a hátrányos helyzetű gyermekek és a nyugdíjasok között 50-50% arányban. Felkéri a polgármestert, hogy a segélycsomag kiosztását szervezze meg. Határidő: Folyamatos 6./ Mester János kérelme haszonbérleti szerződés meghosszabbítására Gyenge István polgármester: Mester János azzal fordult a testülethez, hogy a horgas használatára vonatkozó haszonbérleti szerződést hosszabbítsuk meg. 5 évre szeretné a szerződéskötést. Jenei Attila jegyző: Emelni kellene a díjat 200 ezer forintra, beszéltem vele, úgy tűnt, hogy elfogadná az ajánlatot. Faragó Lajos képviselő: Az öt évet nem tartom jónak, mert választás lesz, új testület lesz. Legyen egy év és 200 ezer forint. 17

18 Gyenge István polgármester: Szavazásra teszem fel a javaslatot. Aki elfogadja a javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: órakor Fehér Tiborné elhagyta az üléstermet. 65/2010. (V.27.) ÖH. határozat: 7./ Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség támogatáskérése LXV. tv (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva megtárgyalta Mester János Sándor kérelmét, és úgy döntött, hogy Mester János Sándor Hajdúbagos, Nap u. 10. sz. alatti lakos számára bérbe adja a 0103/14 hrsz-ú ingatlant az alábbi feltételekkel: - a haszonbérlet időtartama: a haszonbérleti díj: forint/év - földterület hasznosítási módja: kaszáló Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megkötéséről gondoskodni szíveskedjen. Határidő: azonnal Gyenge István polgármester: A Megyei Polgárőr Szövetség fordult hozzánk pénzbeli támogatás iránt. Június 12-én lesz a polgárőrnap, amennyiben tudjuk anyagilag, vagy tombolatárggyal támogassuk a rendezvényt. Dézsi Andrásné képviselő: Mennyivel illene támogatnunk őket? Gyenge István polgármester: Maximum 15 ezer forintra gondoltam. Nagy Károlyné alpolgármester: Tízezer forintot javaslok. Gyenge István polgármester: Aki elfogadja a 10 ezer forintra tett javaslatot, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 66/2010. (V.27.) ÖH. sz. határozat: LXV. tv (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva megtárgyalta a Hajdú- Bihar Megyei Polgárőr Szövetség támogatás kéréséről szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy a szövetség számára forint támogatást nyújt az önkormányzat évi költségvetése terhére. Felkéri a község polgármesterét, hogy a felajánlott összeg átutalásáról, és az érintett értesítéséről gondoskodni szíveskedjen. Határidő: azonnal 18

19 8./ Derecske Város Napja alkalmából Hajdúbagos zászlajának részvétele Gyenge István polgármester: Június 19-én Derecske Város Napja rendezvény lesz, ahová meghívták a bihari településeket, ezért a zászlónkkal fel szeretnénk vonulni, ehhez a testület hozzájárulása szükséges. Baumann László képviselő: Én támogatom. Gyenge István polgármester: Ha ezzel kapcsolatosan több kérdés nincs, akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 67/2010. (V.27.) ÖH. sz. határozat: 10./ Hajdúbagosért Közalapítvány elnökének lemondása LXV. tv (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva megtárgyalta Derecske Város Napjával kapcsolatos előterjesztést, és úgy döntött, hogy hozzájárul a község címeres zászlajának részvételéhez a Derecske Város Napi felvonuláson. Felkéri a polgármestert, hogy a rendezvényen való méltó részvételéről és a zászlótartó személyéről gondoskodni szíveskedjen. Határidő: azonnal Gyenge István polgármester: Levélben közölte Fedorné Molnár Emília, hogy lemond a Hajdúbagosért Közalapítvány elnöki tisztségéről. Indokait gondolom, elfogadja a testület, új elnököt kell választani, javaslat? Faragó Lajos képviselő: Nem kellene ezen gondolkodni, ha az indokok, amiket leírt, megszűnnének. Gyenge István polgármester: Ha most javaslat nincs, akkor gondolkodjon róla a testület. 11./ A Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelme Gyenge István polgármester: Következő a Trianon emlékmű állítása. (A Jobbik Magyarországért Mozgalom levelének felolvasása). Baumann László képviselő: Volt benn nálam Török Tibor és mondtam neki, hogy a Nagy utca Petőfi utca sarkán a bolt sarkánál fel lehetne állítani az emlékművet. Debrecenben a Nagyerdőn is van egy emlékmű, körbe van ültetve tujával, el van szeparálva, szinte nem is látszik. A Nagy utca szám előtt szerintem nem szerencsés, mert ha bármiféle rendezést szeretne végrehajtani az önkormányzat, körülményes egy emlékműhöz hozzányúlni. Faragó Lajos képviselő: Most kell úgy elhelyezni, hogy később ne okozzon problémát. Baumann László képviselő: Útkiszélesedés van a templommal majdnem szemben, a körbekerített emlékműtől visszább egy kicsit, ott nem jó? Faragó Lajos képviselő: Van több hely, ott van a volt virágos bódé helye a Nagy utcán, pár négyzetméter egy emlékmű. Jó lenne a március 15-ét megünnepelni egy méltó helyen. Baumann László képviselő: Most írtak ki egy pályázatot, amit be szeretnénk nyújtani, a fából készült emlékmű helyére egy szebbet kellene készíttetni, kizárólag kő és fa felhasználásával. Bárki beadhatná 19

20 az ötletét, egy zsűri pedig eldöntené. Annál az emlékműnél meg lehetne ünnepelni a március 15-ét, október 23-át stb. Én szerintem a falu központot el kell felejteni. Gyenge István polgármester: Adjunk meg két alternatívát, az egyik legyen a Nagy u szám előtt, a volt virágos helye, a másik pedig a Nagy utca - Mester utca sarka. Faragó Lajos képviselő: Meg kell nézni, hogy a telekre a bejárás szabad maradjon. Gyenge István polgármester: Ha ezzel kapcsolatosan több kérdés nincs, akkor szavazásra teszem fel a javaslatot. Aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 68/2010. (V.27.) ÖH. sz. határozat: LXV. tv (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva megtárgyalta a Jobbik Magyarországért Mozgalom Hajdúbagosi Alapszervezetének kérelmét és úgy döntött, hogy a Trianon emlékpark Nagy utca szám előtti létesítését nem támogatja. A Trianon emlékpark létesítéséhez hozzájárul, amennyiben arra a következő helyszínek valamelyikén kerül sor: - Nagy utca 104. szám előtt lévő épület előtt, vagy - Mester utca Nagy utca sarkán lévő helyszínen. Felhívja a Jobbik Magyarországért Mozgalom Hajdúbagosi Alapszervezetét, hogy amennyiben a felkínált lehetőségek valamelyike számukra megfelelő, két helyszín közötti választásukról a polgármestert értesítsék. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesíteni, és a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen. Határidő: azonnal Németh Vilmos képviselő: A múltkor beszéltünk arról, hogy mi is beszállunk abba a projektbe, hogy buszmegállókat alakítunk ki. Felhívott engem valaki, végül is nem titok Szántó Imre, azt kérdezte: Tudod-e mire szavaztál? Gondoltam, hogy ezek szerint nem. Kiderült, hogy az egyik terület nem a miénk. Nagy Károlyné alpolgármester: De nyilatkozott a tulajdonos arról, hogy hozzájárul a kialakításhoz? Jenei Attila jegyző: Először nyilatkozott. Gyenge István polgármester: Elmondom. Valóban a terület a csárdával szemben magánterület, amely a Szántó Imre tulajdona. Kiderült, hogy nem akkora területet érint, mire ki lesz építve a megálló, hanem négyzetméterrel többet. Úgy, hogy a buszöböl maga beljebb kerül. Ez csak akkor, ha pályázat elnyerésre kerül. A pályázathoz hozzátartozott az, hogy nyilatkozni kellett a tulajdonosnak arról, hogy hozzájárul az építkezéshez. Hiánypótlást írtak elő, hogy kell egy olyan nyilatkozat is, hogy annak a területnek a tulajdonviszonya rendezve lesz. Ez ügyben egy adásvételi előszerződést készítettünk Szántó Imrével. Merthogy ő nem egyezett bele, hogy eladja nekünk azt a szükséges méretű területet, csak az egészről volt hajlandó tárgyalni. Az egész terület került bele az előszerződésbe, továbbá csak akkor járult hozzá, ha annak a területnek a vételárát, ami 1 millió forint, elhelyezzük egy független ügyvédnél letétbe. Ez természetesen nem sikerült. Jeleztem ezt a problémát a többi önkormányzatnak, úgy nyilatkoztak, hogy vállalják azt, hogy ezt a pénzt összedobják, önkormányzatonként forintot. Ezt egy megállapodásban rögzítettük, benne van az is, ha nem 20

21 nyer a pályázat, akkor visszafizetjük, ha pedig nyer a pályázat, kifizetjük belőle Szántó Imrét, a mi önkormányzatunk pedig visszafizeti a többi önkormányzatnak a rájuk eső összeget. Amikor a pályázatírókkal és a tervezővel beszéltem erről a területproblémáról, azt javasolták, hogy tegyük át máshová a megállót. Nagy Károlyné alpolgármester: Nem lehet a vasútállomás elé? Gyenge István polgármester: Nekünk is az jutott eszünkbe. A MÁV a vagyon kezelője, és a hozzájárulása szükséges ehhez a dologhoz, viszont két hónap, mire válaszra méltattak volna minket. Ez a pályázat ellehetetlenítését jelentené. Faragó Lajos képviselő: Béreljük ki a földterületet a MÁV-tól 99 évre, nem kell kifizetni 1 millió forintot, vagy sajátítsuk ki a területet, nem kell nekünk az egész, csak amennyi a megállóhoz kell. Németh Vilmos képviselő: Megint úgy szavaztunk erről, hogy nem is tudtuk, hogy nem a miénk a terület. Már számtalan dologról döntöttünk így. Gyenge István polgármester: Ez tudott dolog volt, azért kellett már akkor nyilatkozatot aláíratnunk Szántó Imrével. Németh Vilmos képviselő: Te lehet, hogy tudtad. Baumann László képviselő: Az a csoda, hogy évekig eltűrte Szántó Imre, hogy ott volt a buszmegálló. Keserü Ferenc képviselő: Én azt hittem, hogy közterület. Németh Vilmos képviselő: Az igaz, hogy a mi önkormányzatunk időben meg nem tett lépései miatt hiúsult meg majdnem a pályázat beadása? Gyenge István polgármester: Nem azért, mert nem csináltunk meg valamit időben, hanem emiatt a probléma miatt, igen. A pályázati kiírásban az szerepelt, hogy elég egy nyilatkozat a tulajdonostól arról, hogy hozzájárul az építkezéshez. Ezt Szántó Imre megtette, elkészült a nyilatkozat. Ez akkor derült ki, amikor felszólították a pályázót az új nyilatkozat megtételére. Keserü Ferenc képviselő: Miért nem lehet piaci áron kisajátítani, amit Faragó Lajos mondott. Baumann László képviselő: Megkérdezem én a MÁV-nál, hogy mi hogy működik, van ismerősöm. Gyenge István polgármester: Tudok adni egy térképszelvényt, amin meg tudod mutatni. Baumann László képviselő: Utánajárok ennek. Gyenge István polgármester: Ha más hozzászólás nincs, az ülést bezárom. Hajdúbagos, május 27. Gyenge István Polgármester Jenei Attila Jegyző Dézsi Andrásné Képviselő Jegyzőkönyv hitelesítő 21

22 MELLÉKLETEK 22

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. február 18-án megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. február 18-án megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám:. /2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. február 18-án megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. TARTALOMBÓL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-15/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 10-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. május 26-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. május 26-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám:.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. május 26-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2010. december 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Bárkai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-365/2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat 483-366/2012. (XII.20.)

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat Jegyzőkönyv 2012. február 16-án megtartott, 3. soros, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Kenyeres Lajos, a bizottság képviselő

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2008. november 26-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mihovné Srutek Gabriella, Nagy Péter, Szivek Péter,

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodájában 2015. október 12-én, 16 10 órai kezdettel megtartott, rendkívüli,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 20-án 18.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester Képviselő-testületének 2011. január 10-én megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 5-14/2010. (I. 10.) számú határozatok d. rendeletek: - Ügyiratszám: Határozatok: - 5/2011.

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 2010. december 14-én megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE Tartalom: 18/2010.(XII. 15.) számú képviselő-testületi RENDELET A telekadóról szóló 21/2002.(XII.18.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 14-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. december 21-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. december 21. Határozat:

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december hó 17. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 27. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. szeptember 25. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendes ülése. Az ülést vezeti:

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. május 28-án,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 16. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet szám 10/2014.(IX.17.) Határozat szám 120/2014.(IX.16.)

Részletesebben